KONCEPTBESKRIVELSE Dansk Kalv 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONCEPTBESKRIVELSE Dansk Kalv 2016"

Transkript

1 KONCEPTBESKRIVELSE Dansk Kalv 2016 Hensigten med Dansk Kalv er at lave et unikt produkt, som giver en god spiseoplevelse. Det sker i et dynamisk og styret samspil mellem landmanden (herefter betegnet producenten), Danish Crown og detailhandlen. På gården er der lagt vægt på en høj dyrevelfærd gennem hele kalvens liv, et højt veterinært stade med kontrolleret medicinanvendelse og godt management. Transporten af Dansk Kalv til slagteriet sker i godkendte transportvogne, hvor der gennem krav til bl.a. vognopbygning, transporttid og håndtering også lægges vægt på høj dyrevelfærd. Hos Danish Crown sikrer et detaljeret kvalitetsstyringsprogram, samt en udførlig veterinærkontrol af hver enkelt kalv gennem hele processen, et idealforløb gennem slagteriet. 1 Koncept Danish Crown Oksekødsdivision er konceptansvarlig. Producenten er ansvarlig for at overholde det til enhver tid gældende koncept, de tilhørende kontraktdokumenter, erklæringer og instrukser fra Danish Crown i den forbindelse, samt for overholdelse af de til enhver tid gældende lovregler, regulativer og myndighedskrav, som finder anvendelse på produktionen. Enhver producent, der ønsker at levere under konceptet, skal indgå kontrakt herom med Danish Crown og opnå godkendelse/certifikat til produktion af Dansk Kalv fra Baltic Control, eller anden autoriseret kontrolmyndighed (herefter kaldet Den uvildige Kontrol. 2 Kontrol Kontrollen i relation til primærproduktionen på gården bygger på en kombination af producentens egenkontrol, den til enhver tid gældende kontrolinstruks fra Den uvildige Kontrol og ekstern kontrol i henhold til gældende lovgivning, jf. bekendtgørelse nr. 29 af 17/ Kontrollen på Danish Crown henhører under slagteriets egenkontrolprogram. Konceptets kontrolsystem for primærproduktionen og indtransport til Danish Crown er nærmere præciseret i særskilt bilag. Hovedtrækkene er skitseret nedenfor. Med hensyn til nærmere beskrivelse af kontrol og kvalitetsstyring på slagteriet henvises til systembeskrivelsen for slagteriets egenkontrolprogram. 2.1 Egenkontrollen Producenten er ansvarlig for, at Dansk Kalv-konceptet efterleves i primærproduktionen, og at egenkontrollen udføres i overensstemmelse med konceptet, kontrakten og det til enhver tid gældende egenkontrolprogram. Branchekoden for egenkontrol med dyrevelfærd i kvægbesætninger auditeres af den praktiserende dyrlæge i forbindelse med sundhedsrådgivningsaftalen. 2.2 Ekstern kontrol Den uvildige Kontrol er ansvarlig for den eksterne kontrol i primærproduktionen. Udøvende kontrollører er udvalgt af og refererer til Den uvildige Kontrol. Der aflægges besøg på gården af ekstern kontrollør 1 gang årligt eller hyppigere, hvis der er behov for det. 1

2 På slagteriet kontrolleres hver enkelt Dansk Kalv for identifikation, klovpleje, gødningsforurening, alder, slagtevægt, klassificering, leverbylder og ph samt øvrige slagtebemærkninger. Danish Crown eller Danish Crown s kunder er berettigede til at foretage ekstraordinær, selvstændig kontrol, også hos evt. småkalveleverandører, efter aftale med Danish Crown og/eller deltage i ordinære kontrolbesøg efter aftale med Den uvildige Kontrol. 2.3 Startgodkendelse En producent skal særskilt for hvert nyt CHR-nr. forudgående søge og opnå godkendelse til levering og slagtning af Dansk Kalv efter godkendelsesbesøg uden væsentlige anmærkninger af kontrollør fra Den uvildige Kontrol. Nye kontrakter skal autoriseres/godkendes før levering påbegyndes. En kalv, der leveres som Dansk Kalv, skal have været Dansk Kalv i hele sit liv, hvilket producenten til enhver tid skal kunne dokumentere ved hjælp af tiltrådt Kalveerklæring (bilag 1), samt leveringserklæring (bilag 2). 2.4 Betaling for kontrol Betaling for kontrollen påhviler producenten efter regning fra Den uvildige Kontrol. Eventuel supplerende kontrol udført af Danish Crown eller Danish Crown s kunder skal ikke betales af producenten, medmindre en sådan er foranlediget af producentens forhold. 3 Krav til opstaldning 3.1 Kælvningsboks Der skal anvendes velstrøet kælvningsboks på mindst 10m 2, medmindre der kælves på græs. Er kælvningsboksen indrettet til flere kælvende køer/kvier, skal den være mindst 8 m2 pr kælvekvie/ko Kravet kan undtagelsesvis afviges efter skriftlig indstilling fra besætningsdyrlægen. 3.2 Indsatte kalve Indsætning af kalve kræver en Kalveerklæring (bilag 1.a eller 1.b), der sikrer, kalvene overholder kravene til Dansk Kalv, herunder at de er danskfødte og født i sælgers / egen besætning, leveres til købers besætning yngre end 3 måneder, men mindst 7 dage gamle. Dog skal navlen være fuldstædig afhelet og der skal være groet hud hen over, altså må der ikke være nogen skorpedannelse, hvor navlen har siddet. Såfremt kalven er transporteret mere end 100 km skal den være mindst 10 dage gammel. Såfremt ejeren har flere ejendomme vil det være muligt at opdrætte dem på flere ejendomme. har fået råmælk rettidigt og i rigelige mængder jf. godt management, har uafbrudt gået i velstrøede bokse, som opfylder de til enhver tid gældende arealkrav. 3.3 Sygeboks og aflastningsboks. Syge og/eller svage kalve bør i relevant omfang sættes i syge- eller aflastningsbokse, så man sikrer en bedre dyrevelfærd hos de belastede kalve, samt evt. et lavere smittetryk hos øvrige kalve. Sygebokse bruges til separering af enkeltdyr med smitsomme sygdomme, svære kroniske problemer med lungerne eller væsentlige bevægeforstyrrelser. Boksen skal være tør og velstrøet med skridsikker bund. Aflastningsbokse bruges til svage kalve med nedsat social status eller behov for rekreation. 2

3 Kalven sættes ind i en boks, hvor den kan opnå social ligeværd. Der skal være en ledig plads i en sygebox. 3.4 Kalve op til 2 måneder Kalve op til 2 måneder kan opstaldes enten i fællesbokse eller i enkeltbokse Boksene skal være velstrøede, så kalvene holdes rene og tørre. Arealkrav for fællesbokse fremgår af tabel 1 4. Ved ammetanter beregnes plads til koen + areal til kalvene efter vægten på den største kalv Kalve må ikke transporteres fra bedriften, hvorpå de er født, før de er mindst 7 dage gammel, jvf pkt Kalve over 2 måneder Skal gå i fællesboks med blødt og velstrøet liggeareal. Kalve kan dog opstaldes enkeltvis, hvis det skønnes nødvendigt af hensyn til dyrevelfærd eller smittebeskyttelse. Arealkrav, se tabel 1 4 samt punkt 3.7. Alle bokse skal være mindst 2 meter på hvert led. Tabel 1: Fællesboks med strøelse/dybstrøelse i hele boksen (minimumskrav, indvendige mål). Legemsvægt fra kg < Boksareal, m 2 /kalv 1,5 1,8 2,2 2,6 3,2 3,8 4,4 Boksadskillelse højde, m. * 1,1 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 * Højden måles fra overkant af strøelsesmåtte Tabel 2: Fællesboks med kort ustrøet ædeplads (minimumskrav, indvendige mål). Legemsvægt fra kg < Boksareal, m 2 /kalv 1,7 1,9 2,3 2,7 3,4 4,2 4,80 Strøet areal, m 2 /kalv 1,4 1,6 1,9 2,2 2,7 3,3 3,8 Ædeplads længde, m. 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,55 1,65 Boksadskillelse højde, m. * 1,1 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 Trappetrin, bredde, m. 0,40-0,50 Trappetrin, højde, maks. m. 0,15-0,20 Højde af nederste trin, m. ** 0,30-0,60 * Højden måles fra overkant af strøelsesmåtte ** Disse mål er samtidig maksimal niveauforskel mellem hvile- og ædeplads i bokse med et strøelseslag. 3

4 Tabel 3: Fællesboks med lang, ustrøet ædeplads (minimumskrav, indvendige mål). Legemsvægt fra kg < Boksareal, m 2 /kalv 1,7 1,9 2,4 2,9 3,7 4,4 5,2 Strøet areal, m 2 /kalv 1,2 1,4 1,7 2,0 2,5 3,0 3,5 Ædeplads længde, m. 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 Boksadskillelse højde, m. * 1,1 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 Bredde af passage mellem hvile- og ædeareal, m. ** 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 Trappetrin, bredde, m. 0,40-0,50 Trappetrin, højde, maks. m. 0,15-0,20 Højde af nederste trin, m. *** 0,30-0,60 * Højde måles fra overkant af strøelsesmåtte ** Gælder for bokse med indtil 12 dyr. I større bokse anbefales flere og bredere passager. *** Disse mål er samtidig maksimal niveauforskel mellem hvile- og ædeplads i bokse med et strøelseslag. Tabel 3,1: Fællesboks med lang, ustrøet ædeplads (minimumskrav, indvendige mål). Ved nybyggeri efter Legemsvægt fra kg < Boksareal, m 2 /kalv 1,7 1,9 2,4 2,9 3,7 4,4 5,2 Strøet areal, m 2 /kalv 1,2 1,4 1,7 2,0 2,7 3,3 3,8 Ædeplads længde, m. 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 Boksadskillelse højde, m. * 1,1 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 Bredde af passage mellem hvile- og ædeareal, m. ** 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 Trappetrin, bredde, m. 0,40-0,50 Trappetrin, højde, maks. m. 0,15-0,20 Højde af nederste trin, m. *** 0,20 0,20 0,40 0,40 0,40 0,60 0,60 * Højde måles fra overkant af strøelsesmåtte(anbefaling fra Indretning af stalde til kvæg,, 2010) ** Gælder for bokse med indtil 12 dyr. I større bokse anbefales flere og bredere passager. *** Disse mål er samtidig maksimal niveauforskel mellem hvile- og ædeplads i bokse med et strøelseslag. (anbefaling fra Indretning af stalde til kvæg,, 2010) 3.6 Sengebåsestald Kalve fra og med 150 kg kan opstaldes i sengebåsestalde. Krav til dimensionering fremgår af tabel 4. Sengebåsen skal afgrænses af skillebøjler/sengebøjler til åben adskillelse mellem hver kalv. Der skal være én sengebås pr. kalv. Sengebåsen skal give kalvene en afgrænset, behagelig og beskyttet hvileplads. Underlaget skal være tørt, blødt og velstrøet. Sand, strøelsesmåtte, tykt strøelseslag, eller bløde gummimåtter er anvendeligt underlag. Gummimåtter skal være af den bløde type med en tykkelse på mindst 20 mm Underlaget skal holdes rent og tørt samt velstrøet med halm eller savsmuld. Det skal sikres, at kalvene ikke ligger på gangarealerne. Permanente spalteliggere skal overføres til fællesboks med et blødt og velstrøet liggeareal (jvf pkt 3.5) eller til en anden afdeling, hvor der kun går kalve til ungtyreproduktion (parallelproduktion, jvf pkt 5). Gangarealerne skal holdes skridsikre. 4

5 Tabel 4: Sengebåsestalde til kalve på mindst 150 kg (minimumskrav, indvendige mål). Legemsvægt fra kg Bredde af sengebås, m. 0,65 0,70 0,85 0,95 Længde af sengebås, m. * 1,65 1,70 1,95 2,15 Længde af sengebås, m. ** 1,55 1,60 1,80 2,00 Foderplads v.1 rk. sengebåse, m. *** 2,20 2,35 2,70 2,95 Foderplads v.2 rk. sengebåse, m. *** 2,55 2,75 3,10 3,40 Foderplads v.3 rk. sengebåse, m. *** 2,75 2,95 3,30 3,65 Øvrige gangarealer, m. **** 1,40 1,45 1,75 2,10 Højde af boksadskillelse, m. 1,3 1,3 1,3 1,3 * Længden gælder rækker der støder op mod væg ** Længden gælder rækker der støder op mod hinanden, uden adskillelse fortil *** Bredde af gang bag foderbord afhænger af antal sengebåserækker, med adgang til foderbordet. **** Ved tværgang med én drikkeplads skal der her oveni lægges bredden af én sengebås. 3.7 Referencekalv Dimensionering kontrolleres i forhold til gns. af vægten af kalve i boksen. 3.8 Øvrige krav til opstaldning Indretningen af stalde til Dansk Kalv skal minimum være i overensstemmelse med Dansk Lovgivning. Ved nybyggeri kan med fordel anvendes intentionerne i den til enhver tid nyeste udgave af Indretning af stalde til kvæg, Danske Anbefalinger (udgives af Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret), herefter betegnet Danske Anbefalinger.. Ved krav, der går videre end Danske Anbefalinger vil disse være indføjet i konceptet. Der skal foreligge en tegning med mål (skitse) over staldbygninger og bokse mm. til kalvene af hensyn til den løbende egenkontrol og den eksterne kontrol af arealkrav Anvendelse af logo Ved anvendelse af Dansk Kalv logoet på flag, husnummer, mm. skal det umiddelbare indtryk af gården skal være tillidsskabende og give et indtryk af, at det er et forsvarligt sted at producere fødevarer. Gårdspladsen og vejen til gården skal være fremkommelig og i god stand. Affald som f.eks. Emballage, gammel plastik og jern skal samles og bortskaffes. Bygninger på gården holdes i god stand eller fjernes. 4 Management Godt management er af afgørende betydning for kalvenes velfærd, og en vurdering heraf sker med basis i punkt som kontrolparametre, kombineret med en vurdering af den generelle sundhed i besætningen. 4.1 Rumfang og ventilation Der kan anvendes både naturlig og mekanisk ventilation. Der skal lægges vægt på kalvenes velfærd. Ventilation dimensioneres, så der er et tilstrækkeligt luftskifte i hele stalden. Antal og størrelsen af dyr skal afbalanceres i forhold til staldens rumfang (m 3 ) 4.2 Mælk Kalven skal sikres råmælk rettidigt og i tilstrækkelige mængder Kalvens suttebehov 5

6 Krav om at kalvens suttebehov skal dækkes i forbindelse med mælkeoptagelsen. Det kan foregå ved brug af: o pattespand, pattebar eller mælkeautomat eller o narresut, placeret i umiddelbar nærhed af mælk tildelt i skål, spand eller kar eller o løstliggende, flydende sut i skål, spand eller kar. Der skal være mindst en sut pr kalv og sutten skal være tilgængelig i mindst 20 min efter mælketildelingen. Systematisk sondefodring er ikke tilladt. Ovennævnte gælder for nye stalde, der er taget i brug efter Ovennævnte vil gælde for stalde fra før fra Afhorning Der er ikke krav om afhorning. Hvis der afhornes, skal det ske inden kalven er 3 måneder og efter bedøvelse ved dyrlæge. Afhorningen skal ske senest ½ time efter bedøvelsen, hvor selve afhorningen kan udføres af andre end dyrlægen med den fornødne uddannelse, oplæring og erfaring. 4.4 Fodring Et vigtigt element i forbindelse med fodringen er at sikre gode og sunde kødprodukter med høj spisekvalitet. Foder, der tildeles efter ædelyst, skal udfodres mindst en gang i døgnet. Gælder ved nybyggeri. Der må ikke anvendes antibiotiske vækstfremmere; det vil sige vækstfremmere med antibiotika eller kemoterapeutika. I besætninger med parallelproduktion (se punkt 5) skal der anvendes foder uden antibiotiske vækstfremmere til alle besætningens kalve. Der må udelukkende anvendes sunde og gode fodermidler, så som Grovfoder(halm, hø, majs-, græs- og helsæds-esilage, mv.) Korn (Byg, rug, hvede, havre, mv.) Råvarer (soya, raps, mv) Biprodukter(vegetabilsk oprindelse, f.eks roepiller) Mineraler/vitaminer Anvendelse af madaffald og fodermidler af animalsk oprindelse er ikke tilladt. Kalvene skal sikres fri adgang til foder, der er sammensat ud fra den anerkendte viden om behovene i de forskellige vægtgrupper. Ved brede foderautomater eller fodring på foderbord er kalvenes krav til ædepladsbredde afhængig af deres vægt jf. tabel 5. Ved fodring med fuldfoder må der være 4 kalve pr ædeplads. Ved modtagelse af foder sikres, at foderet er den bestilte vare (indlægssedlen). Kalvene skal sikres fri adgang til frisk stråfoder/grovfoder af god kvalitet fra foderbord, høhæk eller lignende og i mindst 20 timer af døgnet have adgang til grovfoder med tilstrækkeligt fiberindhold til at sikre en normal drøvtygning. Strøelse anses ikke for frisk stråfoder. Ved TMR fodring kan separat stråfoder undværes, hvis foderplan / grovfoderanalyser viser at kalvens behov for tyggetid er opfyldt. Kalvene skal sikres fri adgang til frisk vand i tilstrækkelige mængder jf. tabel 6. Som hovedregel skal der altid være 2 uafhængige drikkemuligheder pr boks. Hvis der anvendes drikkekar, kan der i særlige tilfælde gives en dispensation fra de 2 muligheder, f.eks. hvis drikkekarret er placeret så gødningsforurening kan undgås. Der skal ske overholdelse af de til enhver tid gældende myndighedspåbud og øvrige lovkrav. 6

7 Tabel 5: Krav til ædepladsbredde på foderbord og i automater (minimumskrav). Legemsvægt fra kg < Ædeplads 0,30 0,30 0,35 0,40 0,50 0,55 0,60 Tabel 6: Krav til drikkevandsforsyning * (minimumskrav) Legemsvægt fra kg Drikkekop overkant maks. højde over ståsted, m 0,6 0,7 0,8 0,8 Antal dyr pr. drikkekop (v. 10 liter pr minut) Drikkekar overkant maks. højde over ståsted, m 0,6 0,7 0,8 0,8 Antal dyr pr. meter drikkekar (v. 10 liter pr minut) * Belægning pr drikkested ændres forholdsmæssigt i forhold til den aktuelt målte ydelse pr minut ved stikprøvekontrol. Måles ydelsen til 5 liter pr minut halveres antal kalve pr. drikkeplads. Måles ydelsen til 12,5 liter pr minut må der gå 25 % flere kalve pr drikkeplads. 4.5 Veterinært Sundhedsrådgivningsaftale Producenten skal indgå i en sundhedsrådsgivningsaftale med en besætningsdyrlæge. Der skal vælges tilvalgsmodul 1 eller Leverbylder Danish Crown udarbejder og fremsender en kvartalsvis statistik over fund af leverbylder blandt godkendte Dansk Kalv. Hvis der over en periode på 4 kvartaler i gennemsnit registreres mere end 5,0% godkendte Dansk Kalv med leverbylder, men mindre end landsgennemsnittet for Dansk Kalv i samme periode, i forbindelse med fødevareministeriets veterinære kontrol på slagteriet, skal producenten snarest muligt udarbejde en skriftlig handlingsplan i samarbejde med kvægbrugskonsulent og/eller dyrlæge, som anviser vejen til en lavere hyppighed af leverbylder. Hvis der over en periode på 4 kvartaler i gennemsnit registreres et antal leverbylder i % hos de godkendte Dansk Kalv, der overstiger landsgennemsnittet for Dansk Kalv i samme periode, skal producenten i samarbejde med en specialiseret slagtekalverådgiver snarest muligt gennemgå besætning og arbejdsrutiner og udarbejde en skriftlig handlingsplan, som anviser vejen til en lavere hyppighed af leverbylder. Handlingsplanerne skal som minimum indeholde en problemanalyse og en prioriteret og begrundet løsningsmodel med klar angivelse af indsats, forventet effekt samt opfølgning. Kopi af handlingsplaner skal sendes til Danish Crown. Handlingsplaner skal løbende efterleves. Opfølgning på handlingsplanerne sker efter behov i samråd med rådgiveren, dog mindst 1 gang årligt Klovpleje Producenten er forpligtet til at sikre ordentlig klovpleje. Ud fra sygdomsbemærkninger ved slagtninger af Dansk Kalv skal, såfremt der er over 5% bemærkninger for klovlidelser, udarbejdes en handlingsplan til at sikre at klovene har normal størrelse og hældning Kalvedødelighed Den generelle kalvedødelighed skal begrænses mest muligt. Kalvedødeligheden skal opgøres ud fra udskriften Kalve døde dage, sidste 12 mdr Kalvedødeligheden skal ligge under løbende landsgennemsnit for ungtyre af malkekvægrace,1-180 dage efter fødsel, opgjort af Videncentret for Landbrug. 7

8 Hvis kalvedødeligheden er over landsgennemsnit og stigende fra det ene år til det næste(første gang 2016), så skal der foreligge en dyrlægerapport/slagtekalverådgiver-rapport, hvor der er en handlingsplan for nedbringelse af dødeligheden Ungdyr hudpleje Ungdyr, der opstaldes i grupper, skal have adgang til at udføre hudpleje i nye stalde, der er taget i brug efter Der er ikke krav om kobørster til slagtekalvene Ovennævnt vil gælde for stalde fra før senest fra Parallelproduktion Parallelproduktion vil sige produktion af kalve, der ikke uafbrudt og gennem hele livet har levet op til alle kravene i Dansk Kalv konceptet. Parallelproduktion er tilladt, når der til enhver tid og løbende sker en tydelig registrering ved hjælp af lister/staldregistreringsmappen og øremærkesystemet, for hvilke kalve, der er/ikke er Dansk Kalv, og det sikres at der ikke senere kan ske forveksling med Dansk Kalv. Kalve må overføres fra Dansk Kalv til parallelproduktion, men aldrig modsat. Dyr fra parallelproduktion skal holdes administrativt adskilt fra Dansk Kalv frem til slagteriet, og må absolut aldrig skrives på leveringserklæringen for Dansk Kalv. Kalve, der ikke er Dansk Kalv, må ikke leveres til slagtning og via leveringserklæring eller på anden vis, hvad enten dette sker direkte eller indirekte, uretmæssigt udvise overfor slagteriet at være produceret som Dansk Kalv. Kalve, der er blevet 10 måneder eller mere, er ikke en parallelproduktion. 6 Mærkning Hver kalv skal mærkes med det lovpligtige CHR-nr. Producenten har med indgåelse af kontrakten legaliseret kontrolinstansen og Danish Crown til at hente relevante oplysninger i CHR. Dansk Kalv skal under transporten til slagteriet ledsages af den for leveringsåret gyldige leveringserklæring, se bilag 2. 7 Udlevering Kalvene skal udleveres til løs transport til slagteriet, uden anvendelse af el-drivstave. Der skal være hensigtsmæssige udleveringsfaciliteter på gården. Slagteriet opbevarer en kopi af vognmandens transporterklæring. 8 Slagtevægt og klassificering Kalve, der ikke opfylder nedenstående kriterier, udgår af Dansk Kalv s afregningsgrundlag og afregnes i henhold til gældende noteringsark (Oksekødsdivisionens pris-master ). Vægt (afregnet vægt) Jerseykalve og jerseykrydsningskvier: kg kg slagtevægt - (fra og med 130 kg og til og med 240 kg) Kalve af store racer og krydsninger: kg slagtevægt - (fra og med 180 kg og til og med 240 kg) Alder: Mindst 8 mdr. og en dag gamle og yngre end 10 måneder 8

9 Klassificering: form o store racer og krydsninger: min. 3,00 o jersey: min. 2,00 fedme 2-3 farve: 1-3 Ændringer i klassificeringskravene meddeles producenterne med mindst 2 måneders varsel. Ved ændrede krav fremsendes og returneres en ny forhåndstilmelding. 9 Salmonella, bakteriologi eller lignende klassificerede sygdomme. Kalve fra besætninger under offentligt tilsyn for salmonella, bakteriologi eller lignende klassificerede sygdomme kan ikke godkendes som Dansk Kalv. Kalve, der kommer ind med salmonella status 3 og står på en Dansk Kalv leveringserklæring, tage svaber-prøver for at undersøge for salmonella. Såfremt der ikke findes salmonella, og de lever op til de øvrige krav i Dansk Kalv konceptet, afregnes de pågældende dyr som Dansk Kalv. Såfremt der findes salmonella, afregnes de ikke som Dansk Kalv Kalve i Salmonella status 2 kan fortsat slagtes som Dansk Kalv, da det offentlige tilsyn kun omfatter et forbud mod salg af levedyr. Danish Crown kan med omgående virkning suspendere Dansk Kalv kontrakten eller den heri aftalte ret til levering af Dansk Kalv fra besætningen, hvis der i besætningen eller hos evt. småkalveleverandør konstateres klassificerede sygdomme, der efter Danish Crown s opfattelse har, eller kan få, betydning for afsætningen af Dansk Kalv. o Genoptagelse af levering kan først ske, når det er dokumenteret, at besætningen er fri for sygdom og smittefare, og kun efter særskilt aftale med Danish Crown herom. 10 Transport til slagteriet Kalvene skal udsættes mindst muligt for stress og risiko for skader under transporten til slagteriet Transportform Transporten skal foregå direkte fra gården til slagteriet uden aflæsning undervejs. Der må gerne ske opsamling i flere besætninger undervejs. Transporttiden må ikke overstige 8 timer. Der skal være skillerum mellem kalve fra forskellige besætninger og mindst for hver 10. Dansk Kalv. Kalvene skal transporteres løse. Der må ikke anvendes el-drivstave Transportvognen Transportbilen skal være forsynet med lift. Gulvet incl. liften skal have gummibelægning eller lignende belægning med samme isolerende, støjdæmpende og skridsikre egenskaber. Transportvognen skal have fuld luftaffjedring på alle aksler. Transport i container, der trækkes op på ladet, er ikke tilladt. 9

10 10.3 Transporterklæring Danish Crown indgår aftale med vognmænd om transport af Dansk Kalv, jf. transporterklæring, bilag 3. Den originale transporterklæring, indeholdende specifikationer på vogne der bruges til transport af Dansk Kalv, som er underskrevet af vognmanden, opbevares hos Danish Crown. Kun vognmænd med transportvogne, som findes omfattet af en gyldig transporterklæring, må benyttes til transport af Dansk Kalv. 11 Opstaldning på slagteri, slagteproces, køling m.m. Dansk Kalv indgår under slagteriets egenkontrolprogram; se særlig systembeskrivelse for slagteriets egenkontrolprogram. Dyrene skal slagtes samme dag, de er leveret. Dyrene skal bedøves med boltpistol inden slagtning. 12. Force Majeure. Under force Majeure kan der ansøges om dispensation fra konceptet.dansk Kalv, bilag 1.a 10

11 Dansk Kalv bilag 1.a KALVEERKLÆRING - SMÅKALVE Sælger: Skriv tydelig navn og adresse (Blokbogstaver el. stempel): CHR-nr.: Undertegnede sælger af småkalve erklærer hermed på tro og love, at de kalve, der afgår fra min besætning til produktion af Dansk Kalv opfylder de til enhver tid gældende krav til småkalve under Dansk Kalv konceptet, herunder at de: er danskfødte er født i min besætning leveres til købers besætning yngre end 3 måneder, men mindst 7 dage gamle. Dog skal navlen være fuldstædig afhelet og der skal være groet hud hen over, altså må der ikke være nogen skorpedannelse, hvor navlen har siddet. Såfremt kalven er transporteret mere end 100 km skal den være mindst 10 dage gammel har fået råmælk rettidigt og i tilstrækkelige mængder. har uafbrudt været opstaldet i velstrøede og korrekt dimensionerede bokse, hvor enkeltbokse har en størrelse på mindst 1,2 m 2 for en kalv på op til 60 kg, og fællesbokse har en størrelse på mindst 1,5 m 2 pr. kalv op til 60 kg og på mindst 1,8 m 2 pr. kalv på kg. Sælger forpligter sig med denne erklæring til at gøre køber skriftlig opmærksom på, hvilke kalve, der er ældre end 3 måneder, eller på anden vis ikke opfylder de betingelser, der er nævnt i denne erklæring. Sælger forpligter sig endvidere med denne erklæring til at gøre køber skriftlig opmærksom på ændring til dårligere salmonella-status, straks! Undertegnede er indstillet på at modtage besøg af uvildig kontrolinstans med henblik på kontrol af forholdene nævnt i denne erklæring, og giver samtidig samtykke til kontrolinstansens videregivelse af enhver oplysning i den forbindelse til køber/købende Dansk Kalv producent og til Danish Crown. Dato Underskrift, sælger Erklæringen har gyldighed i 15 måneder efter dateringen. 11

12 Dansk Kalv, bilag 1.b Sælger: KALVEERKLÆRING - SMÅKALVE Ved køb af kalve, der skal opdrættes under Dansk Kalv konceptet, Danish Crown (Erklæringen skal ledsage kalven(e) under transport fra sælger til køber) CHR-nummer: Dato for salg : Køber: CHR-nummer : Identifikation af kalvene: CKR-nummer, 11 cifre (inkl. Løbenummer) Fødselsdato Vægt Undertegnede sælger af ovennævnte kalve erklærer hermed på tro og love, at de kalve, der afgår fra min besætning til produktion af Dansk Kalv opfylder de til enhver tid gældende krav til småkalve under Dansk Kalv konceptet, herunder : At At At At kalvene er danske og født i min besætning, kalvene leveres til modtagerbesætningen, mindst 7 dage og inden de er 3 mdr. gamle, Dog skal navlen være fuldstædig afhelet og der skal være groet hud hen over, altså må der ikke være nogen skorpedannelse, hvor navlen har siddet. Såfremt kalven er transporteret mere end 100 km skal den være mindst 10 dage gammel kalvene har fået råmælk rettidigt og i tilstrækkelige mængder. kalvene har været opstaldet i velstrøede og korrekt dimensionerede bokse, hvor enkeltbokse har en størrelse på mindst 1,2m 2 for en kalv på op til 60 kg, og fællesbokse har en størrelse på mindst 1,5m 2 pr. kalv op til 60 kg og på mindst 1,8m 2 pr. kalv på kg. Sælger forpligter sig endvidere med denne erklæring til at gøre køber skriftlig opmærksom på ændring til dårligere salmonella-status, straks! Undertegnede er indstillet på at modtage besøg af uvildig kontrolinstans med henblik på kontrol af forholdene nævnt i denne erklæring, og giver samtidig samtykke til kontrolinstansens videregivelse af enhver oplysning i den forbindelse til køber/købende Dansk Kalv producent og til Danish Crown... dato underskrift, sælger 12

13 Dansk Kalv, bilag 2 LEVERINGSERKLÆRING Skriv tydelig navn og adresse (Blokbogstaver el. stempel): Slagteri: Danish Crown Amba, CHR-nummer: Denne erklæring skal ledsage Dansk Kalv under transport til slagteri og afleveres til modtagekontrollen på slagteriet. Kalve, der IKKE uafbrudt og gennem hele livet har levet op til alle kravene i Dansk Kalv konceptet, må IKKE anføres på denne erklæring. Undertegnede leverandør med CHR-nummer: erklærer hermed på tro og love, at samtlige kalve med nedenstående CKR-numre (9/10 cifre) er indkøbt og gennem hele deres liv opdrættet i henhold til gyldig godkendelse og i henhold til det til enhver tid gældende koncept for Dansk Kalv, og at besætningen ikke er under offentlig tilsyn for salmonella, bakteriologi eller lignende klassificerede sygdomme. (dato) (producentens underskrift) Producent: CKR-nr Løbenr CKR-nr Løbenr CKR-nr Løbenr Transportør: Ovenstående dyr er transporteret i overensstemmelse med kravene i gældende transporterklæring for Dansk Kalv på nedenstående transportvogn, der er godkendt til transport af Dansk Kalv. Vognenes reg. nr. Anhængers reg. nr Afhentet i besætningen: kl. den 2016 transportørens underskrift Slagteriets modtagekontrol: Modtagetidspunkt kl. Dato slagteriets underskrift 13

14 Dansk Kalv, bilag 3 TRANSPORTERKLÆRING Undertegnede transportør erklærer hermed, at kalve under Dansk Kalv-konceptet vil blive transporteret under overholdelse af følgende krav: 1. Transportvej og transporttid. 1.1 Kalvene transporteres direkte og uden aflæsning undervejs fra producent og til slagteriet. 1.2 Transporttiden overstiger ikke 8 timer. 2. Sammenblanding og håndtering. 2.1 Kalve fra forskellige besætninger holdes adskilt fra hinanden på transportvognen med skillerum. 2.2 Dansk Kalv skal transporteres løse. Kalvene skal læsses fra de på gården værende, hensigtsmæssige udleveringsfaciliteter. 2.3 Der opsættes skillerum for mindst hver 10. kalv. 2.4 Der må ikke bruges el-drivstav. 3. Transportvognen 3.1 Der anvendes en særlig udstyret transportvogn, - der er forsynet med lift og har luftaffjedring på alle aksler, - der er rengjort og fri for smittefare og - hvor gulvet har gummibelægning eller en lignende belægning med samme isolerende, støjdæmpende og skridsikre egenskaber. 3.2 Dansk Kalv må ikke transporteres i container. Transportør, navn og adresse (evt. stempel): Vognmandsnr: Vogn 1 Vogn 2 Vogn 3 Vogn 4 Vognens reg.-nr. Vognlads reg.-nr. (udfyldes kun ved skiftelad) Vognbundsareal, m 2 (dato) (Transportørens underskrift) Denne transporterklæring er gyldig i to år, og opbevares i Danish Crown AmbA, Oksekødsdivisionen. 14

Produktionskoncept Friland Limousine

Produktionskoncept Friland Limousine Produktionskoncept Friland Limousine Friland A/S Marsvej 43 DK-8960 Randers SØ Tel: (+45) 89 19 27 60 Fax: (+45) 89 19 23 51 e-mail: frilandinfo@friland.dk www.friland.dk Gældende pr. 20. maj 2014 Side

Læs mere

Kontrakt vedr. specialproduktion af Englandsgrise

Kontrakt vedr. specialproduktion af Englandsgrise Kontrakt vedr. specialproduktion af Englandsgrise Mellem Slagtesvineproducent Navn Tlf.nr. Adresse og Tican Fresh Meat A/S, Strandvejen 6, 7700 Thisted Version 14 Oktober 2012 1. Generelt Ved underskrift

Læs mere

Indretning af stalde til kvæg

Indretning af stalde til kvæg Indretning af stalde til kvæg Danske anbefalinger, 4. udgave, 2005 Tabel 2.1 Sammenhæng mellem alder og vægt for ungkvæg af malkerace. Vægt, kg Alder Stor race Jersey Mdr. Dage Kvier Tyre Kvier Tyre 0,5

Læs mere

Specifikation for Velfærdsdelikatesser fra bonde til kunde

Specifikation for Velfærdsdelikatesser fra bonde til kunde Specifikation for Velfærdsdelikatesser fra bonde til kunde Krav til produktion af Sortbrogede Landrace Velfærdsgrise Krav til produktion af Velfærds Jersey Græskalv og Velfærds Jersey Ko Krav til produktion

Læs mere

KRAV FOR SVINEPRODUKTION OMFATTET AF MÆRKET "ANBEFALET AF DYRENES BESKYTTELSE" 6

KRAV FOR SVINEPRODUKTION OMFATTET AF MÆRKET ANBEFALET AF DYRENES BESKYTTELSE 6 Version 11 af 4. februar 2014 KRAV TIL MÆRKET "ANBEFALET AF DYRENES BESKYTTELSE"... 3 DB KONTROL... 4 MÆRKET "ANBEFALET AF DYRENES BESKYTTELSE"... 5 KRAV FOR SVINEPRODUKTION OMFATTET AF MÆRKET "ANBEFALET

Læs mere

Alle emner er illustreret med tegninger og korte tekster, som du kan redigere ud fra forholdene på din bedrift.

Alle emner er illustreret med tegninger og korte tekster, som du kan redigere ud fra forholdene på din bedrift. SOP-Kalve SOP-Kalve beskriver pasningen af kalve lige fra kælvning. Blandt emnerne er Mælk fra råmælksbanken Opvarmning og tildeling af råmælk Overgang til fast føde via sødmælk og fastfoder Sygdomstegn

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse af kalve 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse af kalve 1) BEK nr 35 af 11/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen. j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger I medfør af 8 b, 11, stk. 1, 3 og 4, 12, stk. 3 og 4, 13, stk. 2, 15 og 38, stk. 4, i lov om dyrlæger, jf. lovbekendtgørelse nr. 815 af

Læs mere

Rapportskema til brug ved stikprøvekontrol af overholdelse af bestemmelserne vedrørende svinevelfærd

Rapportskema til brug ved stikprøvekontrol af overholdelse af bestemmelserne vedrørende svinevelfærd Rapportskema til brug ved stikprøvekontrol af overholdelse af bestemmelserne vedrørende svinevelfærd Bekendtgørelse nr. 323 af 6. maj 2003 om beskyttelse af svin Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. november

Læs mere

Orientering om Lov om hold af malkekvæg. Forum for Rådgivning den 10. juni 2010

Orientering om Lov om hold af malkekvæg. Forum for Rådgivning den 10. juni 2010 Orientering om Lov om hold af malkekvæg Forum for Rådgivning den 10. juni 2010 1 Ikrafttrædelse Loven træder i kraft den 1. juli 2010 For bedrifter, der etableres efter 1-7-10 og tages i brug inden 30.

Læs mere

SPECIFIKATION MÆRKEKRAV SLAGTEFJERKRÆ

SPECIFIKATION MÆRKEKRAV SLAGTEFJERKRÆ SPECIFIKATION MÆRKEKRAV SLAGTEFJERKRÆ 1 KRAV TIL MÆRKET "ANBEFALET AF DYRENES BESKYTTELSE"... 3 DB KONTROL... 4 MÆRKET "ANBEFALET AF DYRENES BESKYTTELSE"... 5 KRAV FOR SLAGTEFJERKRÆPRODUKTION OMFATTET

Læs mere

SOP Smittebeskyttelse

SOP Smittebeskyttelse 1 / 23 (SKRIV GÅRDENS NAVN) SOP Smittebeskyttelse SOP-smittebeskyttelse beskriver arbejdsrutiner, der er vigtige for at opnå en god smittebeskyttelse. Blandt emnerne er: Intern smittebeskyttelse Flytning

Læs mere

Bekendtgørelse om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg

Bekendtgørelse om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg BEK nr 756 af 23/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-5401-0068 Senere ændringer til forskriften BEK nr 498

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater BEK nr 1466 af 12/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-5401-0032 Senere ændringer til forskriften BEK nr 993 af 06/10/2008

Læs mere

Produktionskoncept. - En god begyndelse

Produktionskoncept. - En god begyndelse Produktionskoncept - En god begyndelse Friland A/S Marsvej 43 DK-8960 Randers Tel: (+45) 89 19 27 60 Fax: (+45) 89 19 23 51 e-mail: frilandinfo@friland.dk www.friland.dk Vejledning til leverandører af

Læs mere

Retningslinjer ved implementering af smittebeskyttelse ved byggeri. Retningslinjer når du indretter bygninger... 2. Kalve... 3. Ungdyr...

Retningslinjer ved implementering af smittebeskyttelse ved byggeri. Retningslinjer når du indretter bygninger... 2. Kalve... 3. Ungdyr... Retningslinjer ved implementering af smittebeskyttelse ved byggeri Indhold Retningslinjer når du indretter bygninger... 2 Kalve... 3 Ungdyr... 8 Køer... 10 Goldkøer og kælvende... 14 Ekstern smittebeskyttelse...

Læs mere

Opstaldningskontrakt: [hest/pony] i boks

Opstaldningskontrakt: [hest/pony] i boks Himmelev Rideklub Herregårdsvej 61 4000 Roskilde www.hirk.dk Opstaldningskontrakt: [hest/pony] i boks Der er den d.d. indgået aftale om, at nedenstående [hest/pony] opstaldes på Himmelev Rideklub, Herregårdsvej

Læs mere

Grovfoder til slagtekalve (majsensilage og grønh resultater og perspektiver

Grovfoder til slagtekalve (majsensilage og grønh resultater og perspektiver Grovfoder til slagtekalve (majsensilage og grønh nhø) resultater og perspektiver Mogens Vestergaard Institut for Husdyrsundhed, Velfærd og Ernæring, DJF, Aarhus Universitet Irene Fisker, Dansk Kvæg Christian

Læs mere

Intro. Vigtigt område. Ren ko og kalv i ren kælvningsboks. Hvorfor er kælvningsboksen vigtig i forhold til smittespredning

Intro. Vigtigt område. Ren ko og kalv i ren kælvningsboks. Hvorfor er kælvningsboksen vigtig i forhold til smittespredning Opgaver ved optagelse Optagedato: 10/10 kl. 8.30 Landmand:xxxx Filmoptagelse og instruktion: Merete Martin Jensen og Kirsten Marstal Speak: Peter Raundal 4126 9171 Titel: Smittebeskyttelse - kælvningsboksen

Læs mere

At gøre det rigtige. Danish Crown Oksekødsdivisionens politik for transportegnethed, indtransport og opstaldning af kreaturer. Vognmanden.

At gøre det rigtige. Danish Crown Oksekødsdivisionens politik for transportegnethed, indtransport og opstaldning af kreaturer. Vognmanden. Vognmanden Landmanden B esætningsdyrlægen Slagteriet At gøre det rigtige Danish Crown Oksekødsdivisionens politik for transportegnethed, indtransport og opstaldning af kreaturer SEPTEMBER 2005 FORORD Dyrevelfærd

Læs mere

Tyrekalveaftalen - et vigtigt element i et tilfredsstillende samarbejde

Tyrekalveaftalen - et vigtigt element i et tilfredsstillende samarbejde Tyrekalveaftalen - et vigtigt element i et tilfredsstillende samarbejde En tyrekalveaftale er det formelle grundlag og et praktisk værktøj for samarbejdet mellem mælkeproducenten og slagtekalve-/ungtyreproducenten.

Læs mere

Rapport. Koncept til systematisk dokumentation af dyrevelfærd på slagtedagen. Margit D. Aaslyng og Pia Brandt

Rapport. Koncept til systematisk dokumentation af dyrevelfærd på slagtedagen. Margit D. Aaslyng og Pia Brandt Rapport Koncept til systematisk dokumentation af dyrevelfærd på slagtedagen Margit D. Aaslyng og Pia Brandt 1. oktober 2015 Proj.nr. 2000265-15 Version 1 MDAG/PBT/MT Sammenfatning På slagtedagen udsættes

Læs mere

forløbne år ikke har vedtaget bøde eller modtaget dom for overtrædelse af regler vedrørende dyrevelfærd, dyresundhed

forløbne år ikke har vedtaget bøde eller modtaget dom for overtrædelse af regler vedrørende dyrevelfærd, dyresundhed (Version 1, 30. juni 2011) Bilag 12: Sundhed Lovkrav: Bek. 261 3. En obligatorisk sundhedsrådgivningsaftale skal indgås mellem den ansvarlige for minkfarmen og en dyrlæge. Bek. 261 4. En obligatorisk sundhedsrådgivningsaftale

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Dansk Kalv 2015. Dansk Kalv, bilag 2 LEVERINGSERKLÆRING 2015.

Dansk Kalv 2015. Dansk Kalv, bilag 2 LEVERINGSERKLÆRING 2015. Slagteri: Danish Crown Amba, Modtagetidspunkt kl. Slagteri: Danish Crown Amba, Modtagetidspunkt kl. Slagteri: Danish Crown Amba, Modtagetidspunkt kl. Slagteri: Danish Crown Amba, Modtagetidspunkt kl. Slagteri:

Læs mere

Brancheaftale vedrørende supplerende regler for produktion af økologisk mælk og kød fra bedrifter med kreaturer

Brancheaftale vedrørende supplerende regler for produktion af økologisk mælk og kød fra bedrifter med kreaturer Brancheaftale vedrørende supplerende regler for produktion af økologisk mælk og kød fra bedrifter med kreaturer KAPITEL I 1. Formål Denne brancheaftale supplerer EU s regler for økologisk jordbrugsproduktion

Læs mere

Foderplanen Fokusområde: 1 5 1 2 3 4 5

Foderplanen Fokusområde: 1 5 1 2 3 4 5 Evaluering af fodring og foderområdet i besætning CHR: tilhørende : Foderplanen : Hvilket niveau er planen udarbejdet efter Hvor ofte sker der foderskift (skift af plan) Skiftes brat eller langsom overgang

Læs mere

Kontrol af dyrevelfærd 2006 og 2007

Kontrol af dyrevelfærd 2006 og 2007 Kontrol af dyrevelfærd 2006 og 2007 Resultater fra den danske kontrol af velfærd under transport, på slagterier og i besætninger med landbrugsdyr og heste Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

1 Baggrunden for specifikationerne til de hele slagtekroppe

1 Baggrunden for specifikationerne til de hele slagtekroppe 1 Baggrunden for specifikationerne til de hele slagtekroppe Her kan du læse om Anbefalet specifikation til slagtekroppen for svinekød Forklaring til specifikationen svinekød Anbefalet specifikation til

Læs mere

Opstaldningssted:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR eller CVR-nr.) Opstalder:... (Navn, adresse, telefonnumre)

Opstaldningssted:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR eller CVR-nr.) Opstalder:... (Navn, adresse, telefonnumre) 1. Parterne Imellem Opstaldningssted:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR eller CVR-nr.) og Opstalder:... (Navn, adresse, telefonnumre) er dags dato indgået følgende aftale om opstaldning af Hesten:...

Læs mere

Velfærd for danske køer og kalve

Velfærd for danske køer og kalve Velfærd for danske køer og kalve DANSK KVÆGS BRANCHEPOLITIK FOR DYREVELFÆRD www.kvaeg.dk Politik for dyrevelfærd DANSK KVÆG HAR EN BRANCHE- POLITIK FOR DYREVELFÆRD Danske kvægbrugere tager ansvar for dyrenes

Læs mere

Oversigt over muligheder for bedrift nr. 2

Oversigt over muligheder for bedrift nr. 2 Oversigt over muligheder for bedrift nr. 2 Nu-situation Der er 260 ha, hvoraf 40 ha er skov Der ligger en miljøgodkendelse til 943 DE (543 køer og 70 % af normalt antal opdræt) Da byggeriet af et nyt staldanlæg

Læs mere

Handlingsplan til en slagtekalveeller ungtyreproducent

Handlingsplan til en slagtekalveeller ungtyreproducent Handlingsplan til en slagtekalveeller ungtyreproducent Tema 2 Kødproduktion på bedrifter med slagtekalve/ungtyre og ammekvæg Konsulent Kirstine Flintholm Jørgensen S:\SUNDFODE\s kongres 23\Tema 2\Kirstine

Læs mere

Ammekøer som naturplejere

Ammekøer som naturplejere Ammekøer som naturplejere Dansk Kødkvægs Årsmøde 28. februar 2011 Ammekoproducent Anni Assenbjerg Assenbjerg Highland Cattle, Give N Naturpleje t l j h har mange fformer Fra ekstensivt drevet landbrug

Læs mere

Porc-Ex A/S generelle indkøbsbetingelser (senest ændret d. 28. november 2011)

Porc-Ex A/S generelle indkøbsbetingelser (senest ændret d. 28. november 2011) Porc-Ex A/S generelle indkøbsbetingelser (senest ændret d. 28. november 2011) 1. 1.1 1.2 Indledning Nærværende indkøbsbetingelser finder anvendelse på alle handler foretaget af Porc-Ex A/S (P), medmindre

Læs mere

SÅDAN HOLDER JEG DØDELIGHEDEN UNDER 2 %

SÅDAN HOLDER JEG DØDELIGHEDEN UNDER 2 % SÅDAN HOLDER JEG DØDELIGHEDEN UNDER 2 % Niels Erik Nilsson Økologisk malkekvægsbedrift Kvægkongres 2015 LIDT OM BJERREGAARD Niels Erik Nilsson, gift med Ninna, sygeplejerske Sammen har vi 3 døtre i alderen

Læs mere

Lars Holdensen, L&F, Økologi. Slagtekyllinger og økologireglerne

Lars Holdensen, L&F, Økologi. Slagtekyllinger og økologireglerne Lars Holdensen, L&F, Økologi Slagtekyllinger og økologireglerne Økologiske principper Økologiprincippet Sundhedsprincippet Forsigtighedsprincippet Retfærdighedsprincippet 01.12.2009 / Organisation / afsender

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød

UDKAST. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød I medfør af 17, stk. 1, 20, stk. 1, 21, stk. 1, 22 og 23, 37, stk. 1, 50 og 51 og 60, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 43 af 12. januar

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Indsigt Vækst Balance. DANISH Produktstandard Oktober 2010. DANISH Transportstandard April 2011, version 2.0

Indsigt Vækst Balance. DANISH Produktstandard Oktober 2010. DANISH Transportstandard April 2011, version 2.0 Indsigt Vækst Balance DANISH Produktstandard Oktober 2010 DANISH Transportstandard April 2011, version 2.0 Introduktion Standarden omfatter følgende områder: producenten transportører af levende klovbærende

Læs mere

Konceptbeskrivelse AI/AU

Konceptbeskrivelse AI/AU Konceptbeskrivelse AI/AU Indledning Det overordnede mål med konceptet er, at forbedre svineproducentens økonomiske resultat. Metoden til at rykke på det økonomiske resultat, er at implementere kendt viden

Læs mere

Gældende fra 15.02.2016-29.04.2016. Aktuelt fra din DeLaval Turbutik

Gældende fra 15.02.2016-29.04.2016. Aktuelt fra din DeLaval Turbutik Gældende fra 15.02.2016-29.04.2016 Aktuelt fra din DeLaval Turbutik Nr. 1 // 2016 Klovsundhed - et stigende problem Alt starter med rene hænder Klovsygdomme er den tredjestørste omkostning for mælkeproducenter.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indendørs hold af gylte, goldsøer og drægtige søer 1)

Bekendtgørelse af lov om indendørs hold af gylte, goldsøer og drægtige søer 1) (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00023 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

Temadag for kvægleverandører til Friland A/S den 20.11.2012

Temadag for kvægleverandører til Friland A/S den 20.11.2012 Temadag for kvægleverandører til Friland A/S den 20.11.2012 Teamleder Per Spleth, Kødproduktion, VFL Kvæg Tlf 8740 5301 Mail: psp@vfl.dk Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling

Læs mere

Undertegnede erklærer herved at have tegnet sig som andelshaver i Tican a.m.b.a. for levering af samtlige producerede og købte svin.

Undertegnede erklærer herved at have tegnet sig som andelshaver i Tican a.m.b.a. for levering af samtlige producerede og købte svin. Andelshavernummer: Undertegnede erklærer herved at have tegnet sig som andelshaver i Tican a.m.b.a. for levering af samtlige producerede og købte svin. Undertegnede anerkender forpligtelserne i henhold

Læs mere

UDKAST af 8. september Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød

UDKAST af 8. september Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød I medfør af 17, stk. 1, 20, stk. 1, 21, stk. 1, 22 og 23, 37, stk. 1, 50 og 51 og 60, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 43 af 12. januar

Læs mere

Aftale om handel med foder

Aftale om handel med foder Aftale om handel med foder Køber Navn: Adresse: Postnr. og by: Aut.nr.: CVR.nr.: Sælger Navn: Adresse: Postnr. og by: Aut.nr.: CVR.nr.: Side 1 af 8 1. Formål at sikre køber en forsyning af foder i et omfang

Læs mere

Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Arbejdsdirektoratet Februar 2007 Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. MULIGHEDER FOR SELVSTÆNDIG

Læs mere

Ammekøer som naturplejere

Ammekøer som naturplejere Ammekøer som naturplejere Dansk Kødkvægs Årsmøde 28. februar 2011 Ammekoproducent Anni Assenbjerg Assenbjerg Highland Cattle, Give N Naturpleje t l j h har mange fformer Fra ekstensivt drevet landbrug

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Bekendtgørelse om produktion og markedsføring af økologiske levekyllinger

Bekendtgørelse om produktion og markedsføring af økologiske levekyllinger BEK nr 1112 af 21/11/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 08-0116-000002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Fravænnings- og fodringsstrategier for kødkvægskalve

Fravænnings- og fodringsstrategier for kødkvægskalve Fravænnings- og fodringsstrategier for kødkvægskalve Mogens Vestergaard, Institut for Husdyrbiologi og sundhed, Århus Universitet, Foulum, Anne Mette Graumann og Finn Strudsholm, Agrotech, Skejby, og Christian

Læs mere

Den 8. 10. juni 2007. Opgaveark

Den 8. 10. juni 2007. Opgaveark Roskilde Dyrskue Den 8. 10. juni 2007 Opgaveark Indledning: En gang, langt tilbage i tiden, var hele den danske befolkning bønder. I dag arbejder mindre end 1.5 procent af den danske befolkning i landbruget.

Læs mere

Sundhed & velfærd. Indlæg Det Økologiske Akademi 23. April 2014. Henrik Læssøe Martin

Sundhed & velfærd. Indlæg Det Økologiske Akademi 23. April 2014. Henrik Læssøe Martin Sundhed & velfærd Indlæg Det Økologiske Akademi 23. April 2014 Henrik Læssøe Martin 2... Er der særlige sygdomsproblemer i økologiske besætninger? 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 Konventionel

Læs mere

SPECIFIKATION MÆRKEKRAV Vildtlevende kronvildt

SPECIFIKATION MÆRKEKRAV Vildtlevende kronvildt SPECIFIKATION MÆRKEKRAV Vildtlevende kronvildt 1 Version 1 af 20. august 2015 DB KONTROL 4 KRAV TIL PRODUKTION AF VILDTLEVENDE KRONVILDT OMFATTET AF MÆRKET "ANBEFALET AF DYRENES BESKYTTELSE" 6 PRIMÆRPRODUCENT

Læs mere

Tyrekalveaftalen - et vigtigt element i et tilfredsstillende samarbejde

Tyrekalveaftalen - et vigtigt element i et tilfredsstillende samarbejde S:\9-2131 Kødprod.rådgivn\Småkalveaftale 15012008.doc Tyrekalveaftalen - et vigtigt element i et tilfredsstillende samarbejde En tyrekalveaftale er det formelle grundlag og et praktisk værktøj for samarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse om produktion og markedsføring af økologiske levekyllinger 1)

Bekendtgørelse om produktion og markedsføring af økologiske levekyllinger 1) BEK nr 307 af 29/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-6022-000002 Senere ændringer

Læs mere

2. Kravspecifikation. 2.1 Generelt. 2.1.1 Papirsække. 2.2 Fejl og mangler

2. Kravspecifikation. 2.1 Generelt. 2.1.1 Papirsække. 2.2 Fejl og mangler 2. Kravspecifikation 2.1 Generelt Sække til dagrenovation (herunder såkaldte ekstrasække) skal kunne holde til opsamling og transport af dagrenovation både fra fritstående stativer og fra nedfaldsskakte.

Læs mere

Skab rammer for et højt sundhedsniveau i sengebåsen, goldkoafdelingen og kælvningsafdelingen

Skab rammer for et højt sundhedsniveau i sengebåsen, goldkoafdelingen og kælvningsafdelingen Skab rammer for et højt sundhedsniveau i sengebåsen, goldkoafdelingen og kælvningsafdelingen Kenneth Krogh Kvægfagdyrlæge Afdeling for Rådgivning, Dansk Kvæg Produktionssygdomme årsager Besætningen/dyret

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv, Udviklingskontoret, Økologi

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv, Udviklingskontoret, Økologi Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv, Udviklingskontoret, Økologi Slutrapport Græsrodsforskning Projekttitel: Kvæg Selvforsyning med hjemmepressede rapskager

Læs mere

Fokus på vigtige detaljer i stalden koens komfort, velfærd og sundhed

Fokus på vigtige detaljer i stalden koens komfort, velfærd og sundhed Fokus på vigtige detaljer i stalden koens komfort, velfærd og sundhed Tema 8 På vej mod 12.000 kg mælk pr. ko Kvægfagdyrlæge Kenneth Krogh Hvad er kokomfort?! Kokomfort er optimering af faktorer, som øver

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune Forsyning Ballerup December 2013 Regulativ for tømning af bundfældningsog samletanke i Ballerup Kommune 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Læs mere

Hø til slagtekalve forbedrer vommiljøet

Hø til slagtekalve forbedrer vommiljøet KvægInfo nr.: 1801 Dato: 19-11-2007 Forfatter: Kirstine F. Jørgensen Af Kirstine F. Jørgensen, Landscentret Økologi e-mail: kfj@landscentret.dk Hø til slagtekalve forbedrer vommiljøet Slagtekalve, der

Læs mere

Deres ref.: 2009-5430-0156 Vor ref.: Birthe Boisen Dok. nr.: D-211009-4433 Dato: 23. oktober 2009

Deres ref.: 2009-5430-0156 Vor ref.: Birthe Boisen Dok. nr.: D-211009-4433 Dato: 23. oktober 2009 Justitsministeriet Dyrevelfærdskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K Att.: Cristina Gulisano Lyren1 DK-6330 Padborg Telefon: +45 74 67 12 33 Telefax: +45 74 67 43 17 Internet: www.itd.dk e-mail:

Læs mere

3 Grundejerens forpligtelser

3 Grundejerens forpligtelser Gribskov Kommune Regulativ for tømningsordning for samletanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre at samletanke i Gribskov Kommune bliver kontrolleret og tømt

Læs mere

Nærbutikkernes Landsforening

Nærbutikkernes Landsforening Skabelon for egenkontrolprogram for mindre detailvirksomheder uden tilvirkning. (Kiosker og mindre dagligvarebutikker som er medlem af NBL) Revideret 2009. Bemærk afsnit om tilbagetrækning af fødevarer!

Læs mere

31-05-2016. Dagens talere. LandboNord. Hvad vil det sige at blive økolog? Dagsorden. Hvad vil det sige at blive økolog? Husdyrhold

31-05-2016. Dagens talere. LandboNord. Hvad vil det sige at blive økolog? Dagsorden. Hvad vil det sige at blive økolog? Husdyrhold Dagens talere LandboNord Økologimøde den 26. maj 2016 Dagsorden Hvad vil det sige at blive økolog? Hvad vil det sige at blive økolog? Reglerne Planteavl Husdyrhold Afgræsning Hvad skal der ske i praksis?

Læs mere

FlexNyt. Folingssæson. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 10, 2013

FlexNyt. Folingssæson. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 10, 2013 FlexNyt Indhold Heste Folingssæson Handelsgødning til kløvergræs Frist for indberetning af gødningsregnskaber og sprøjteoplysninger udskydes Husk nye regler for udbringning af gødning Fødevarekædeoplysninger

Læs mere

Konceptbeskrivelse AI/AU

Konceptbeskrivelse AI/AU Konceptbeskrivelse AI/AU Indledning Det overordnede mål med konceptet er, at forbedre svineproducentens økonomiske resultat. Metoden til at rykke på det økonomiske resultat, er at implementere kendt viden

Læs mere

#split# Aftale agtes indgået med ansøger, som vurderes at være bedst kvalificeret ud fra følgende udvælgelses kriterier og vægtning:

#split# Aftale agtes indgået med ansøger, som vurderes at være bedst kvalificeret ud fra følgende udvælgelses kriterier og vægtning: #split# Plan og Miljø Dato: 27. marts 2015 Sags. nr.: 88.12.00-P19-1-15 Sagsbeh.: Jørgen W. Pedersen Lokaltlf.: +4599455513 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon 9945 4545 Fax 9945 4500 raadhus@99454545.dk

Læs mere

Opstaldningskontrakt

Opstaldningskontrakt Opstaldningskontrakt Mellem Ole Rode Jensen og Susanne Andreasen, Fløjstrup Mark 5, 8330 Beder, CVR nr. 25827627 (i det følgende Fløjstrup Mark) og hesteejer navn adresse tlf. aftales opstaldning af hesten

Læs mere

HVORDAN GØR VI DYRENE KLAR TIL SLAGTNING FOR AT SIKRE SPISEKVALITETEN.

HVORDAN GØR VI DYRENE KLAR TIL SLAGTNING FOR AT SIKRE SPISEKVALITETEN. Optimering af management af dyrene i naturplejen Specialkonsulent Per Spleth Kødproduktion, SEGES HVORDAN GØR VI DYRENE KLAR TIL SLAGTNING FOR AT SIKRE SPISEKVALITETEN. PUNKTER DER VIGTIGE Kategori af

Læs mere

Boksforsøg nr. 76. Sammenligning af slagtekyllingefoder fra PPH, ØA, Ewers og DLG. Kort udgave

Boksforsøg nr. 76. Sammenligning af slagtekyllingefoder fra PPH, ØA, Ewers og DLG. Kort udgave Boksforsøg nr. 76 Sammenligning af slagtekyllingefoder fra PPH, ØA, Ewers og DLG Kort udgave December 2003 Udført for Dansk Slagtefjerkræ af Landscentret, Fjerkræ Jette Søholm Petersen Sammendrag Formålet

Læs mere

Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol)

Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol) Albertslund 20. juni 2017 Erstatter version af 3. februar 2017 Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol) Indledning Dette dokument fastlægger

Læs mere

Kravspecifikation i forbindelse med annoncering af frugtordning Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning

Kravspecifikation i forbindelse med annoncering af frugtordning Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning Kravspecifikation i forbindelse med annoncering af frugtordning Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning 1. Beskrivelse af opgaven Forvaltningen ønsker ugentlig levering af frugt til personalet.

Læs mere

DYREVELFÆRDS- RAPPORT FOR SVINESEKTOREN 2011

DYREVELFÆRDS- RAPPORT FOR SVINESEKTOREN 2011 VIDEN - VÆKST BALANCE DYREVELFÆRDS- RAPPORT FOR SVINESEKTOREN 2011 - Uvildig kontrol af alle danske svineproducenter Ansvarlig for dyrevelfærden Dyrevelfærd er under konstant udvikling. Målet for vores

Læs mere

OPSTALDNINGSKONTRAKT

OPSTALDNINGSKONTRAKT Side 1 af 5 OPSTALDNINGSKONTRAKT 1. Denne aftale om opstaldning af hesten (hvor begrebet hesten omfatter såvel heste som ponyer) : Hestens navn er indgået mellem AFTALENS PARTER 1.1. Udlejers navn: Adresse:

Læs mere

Forsvarets Materieltjeneste

Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste Kontrakt Nr. 46-xxxx Kommentar [F1]: Korrigeres efter Vedrørende rettelse af søkort Mellem Forsvarets Materieltjeneste Lautrupbjerg 1-5 DK-2750 Ballerup Danmark Herefter benævnt

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden Foto: Jens Tønnesen, Dansk Landbrugs Medier Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Foto: Jens Tønnesen, Dansk Landbrugs Medier Foto: William S. Andersen, Videncentret For Landbrug 152 hektar

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10 KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE September 2009 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. KRAVSPECIFIKATIONER TIL INDKØBSORDNINGEN...3 1.1 Målsætning... 3 1.2 Bestilling

Læs mere

Produktivitet, fodring og produktionsstruktur fremover Seminar den 3. oktober 2008

Produktivitet, fodring og produktionsstruktur fremover Seminar den 3. oktober 2008 Produktivitet, fodring og produktionsstruktur fremover Seminar den 3. oktober 2008 Teamleder i Kødproduktion Per Spleth, Dansk Kvæg psp@landscentret.dk Tlf 8740 5301/30921774 Udfordringer kødkvæg 10.000

Læs mere

K O N T R A K T. vedrørende. Gennemførelse af Energispareaktiviteter Fast mængde energibesparelser

K O N T R A K T. vedrørende. Gennemførelse af Energispareaktiviteter Fast mængde energibesparelser K O N T R A K T vedrørende Gennemførelse af Energispareaktiviteter Fast mængde energibesparelser 1. Parterne Imellem undertegnede, Net- eller Distributionsselskab: Virksomhed xx Adresse CVR-nr.: xx Kontaktperson:

Læs mere

Åbn folderen og læs mere om den danske svineproduktion

Åbn folderen og læs mere om den danske svineproduktion Din A til Z om dansk svineproduktion Åbn folderen og læs mere om den danske svineproduktion Din A til Z om dansk svineproduktion Din A til Z om dansk svineproduktion Folderen Din A til Z om dansk svineproduktion

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BESTILLINGSKONTORET. TAXI 4x27 (Aarhus)

VEDTÆGTER FOR BESTILLINGSKONTORET. TAXI 4x27 (Aarhus) VEDTÆGTER FOR (Aarhus) Udarbejdet i henhold til lov om taxikørsel og bekendtgørelse gældende pr. 29. august 2011. Udskrevet 6. maj 2015 Vedtaget 29. april 2015 VEDTÆGTER FOR (Aarhus) Foreningen Taxi 4x27

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT Certificeret økologi AGERJORD

FORPAGTNINGSKONTRAKT Certificeret økologi AGERJORD FORPAGTNINGSKONTRAKT Certificeret økologi AGERJORD Ejeren, Kolding Kommune, Nytorv 11, 6000 Kolding tlf.nr. 79 79 79 79, (herefter kaldet bortforpagter) bortforpagter til XXX Navn, adresse, kontakt (herefter

Læs mere

Vejledning til producenter af Friland Limousine

Vejledning til producenter af Friland Limousine Vejledning til producenter af Friland Limousine Indholdsfortegnelse Koncept... Side 3 Kontrol... Side 3 Hvem kan levere?... Side 3 Kontrakt... Side 3 Kvalitetskrav... Side 3 Praktiske oplysninger: - Offentliggørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1 BEK nr 1547 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-80181-000246 Senere

Læs mere

Tilsynsbrev Peter Refsgaard, Herning Kommune, har den 10. december 2015 været på miljøtilsyn på Krøjgårdvej 25, 7400 Herning.

Tilsynsbrev Peter Refsgaard, Herning Kommune, har den 10. december 2015 været på miljøtilsyn på Krøjgårdvej 25, 7400 Herning. TEKNIK OG MILJØ Kronholt Krøjgårdvej 25 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8058 peter.refsgaard@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.60-K08-268-15

Læs mere

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer Bilag 6 - Ejendomme Aftale om anvendelse af bygninger og/eller ejendomsareal til opsætning af reklame og reklamebærende udstyr Nærværende aftale er ikke omfattet af lejelovgivningen. PARTERNE OG DET LEJEDE:

Læs mere

SPECIFIKATION MÆRKEKRAV MÆLKEPRODUKTION

SPECIFIKATION MÆRKEKRAV MÆLKEPRODUKTION SPECIFIKATION MÆRKEKRAV MÆLKEPRODUKTION 18. januar 2016 1 KRAV TIL MÆRKET "ANBEFALET AF DYRENES BESKYTTELSE" Kravene til mærket "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse" er koncentreret omkring dyrenes velfærd

Læs mere

Smittebeskyttelseplan for STOREGÅRD

Smittebeskyttelseplan for STOREGÅRD Smittebeskyttelseplan for STOREGÅRD En svinebesætning med integreret produktion i.e. 1.500 søer + årlig produktion af ca. 30.000 slagtesvin. (1.600 DE) Gårdejer Mads Skjern Korsbæk Væsentlige områder af

Læs mere

Drejebog - i omlægning og etablering af økologisk svineproduktion

Drejebog - i omlægning og etablering af økologisk svineproduktion Drejebog - i omlægning og etablering af økologisk svineproduktion Indhold Omlægning af græsmark til folde Kort om regler Trin-for-Trin - omlægning Tidslinje Marker med foderafgrøder Kort om regler Tidslinje

Læs mere

Undgå medicinrester i mælken Sikker malkning i AMS

Undgå medicinrester i mælken Sikker malkning i AMS Undgå medicinrester i mælken Sikker malkning i AMS vfl.dk Undgå medicinrester i mælken AMS Denne pjece giver gode råd til, hvordan du kan undgå uheld, som forårsager medicinrester i din mælk. Hvorfor er

Læs mere

Retningslinjer ved ansættelse af. Kommunale dagplejere. Forvaltningen Børn og Uddannelse

Retningslinjer ved ansættelse af. Kommunale dagplejere. Forvaltningen Børn og Uddannelse Retningslinjer ved ansættelse af Kommunale dagplejere Forvaltningen Børn og Uddannelse Retningslinjer ved ansættelse af kommunale dagplejere Dagtilbudsområderne har i samarbejde med Forvaltningen Børn

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning

Lovtidende A. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning Lovtidende A Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning I medfør af 17, stk. 1, 20, stk. 1, 21, stk. 1, 22 og 23, 37, stk. 1, 50 og 51 og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om. import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande

Vejledning om. import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande Fødevarestyrelsen Vejledning om import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande Juni 2015 Indledning Økologireglerne Fødevarestyrelsen har på sin hjemmeside www.fvst.dk 1 gjort oplysninger tilgængelige

Læs mere

Fokus på vigtige aspekter vedrørende fodring, ernæring og management

Fokus på vigtige aspekter vedrørende fodring, ernæring og management Fokus på vigtige aspekter vedrørende fodring, ernæring og management Tema 8 På vej mod 12.000 kg mælk pr. ko Landskonsulent Ole Aaes S:\SUNDFODE\s kongres 2003\Tema 8\Ole Aaes.ppt Høj ydelse opnås kun,

Læs mere

Praktikhæfte. Kvægbesætning. Navn: - ét skridt foran!

Praktikhæfte. Kvægbesætning. Navn: - ét skridt foran! Praktikhæfte Kvægbesætning Navn: - ét skridt foran! Indledning Praktikhæftet Formål Praktikhæftet skal danne baggrund for løbende samtaler mellem dig og din lærermester. Samtalerne skal være med til at

Læs mere

Fremgangsmåde ved salg af lejligheder i Firkanten

Fremgangsmåde ved salg af lejligheder i Firkanten Praksis nr. 6 Firkantens bestyrelsesmanual Vedtaget den: Salgsprocedure Salgsansvarligt bestyrelsesmedlem: Fremgangsmåde ved salg af lejligheder i Firkanten Denne fremgangsmåde bør følges slavisk, da erfaringerne

Læs mere

Kontrakt. Forhandleraftale Videregivelse af KMS data til 3. part

Kontrakt. Forhandleraftale Videregivelse af KMS data til 3. part Kontrakt Forhandleraftale Videregivelse af KMS data til 3. part Forhandleraftale 19. december. 2007 Forhandleraftale Videregivelse af KMS data til 3. part 1. Aftalens formål Landinspektøraftalen giver

Læs mere