Syddansk Uddannelsesaftale -- / Handlingsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Syddansk Uddannelsesaftale -- / Handlingsplan 2016-2017"

Transkript

1 Syddansk Uddannelsesaftale -- / Handlingsplan Syddansk Uddannelsesaftale / Handlingsplan

2 s.3 Forord s.4 De strategiske rammer s.6 Status på de fire målsætninger s.8 Erfaringer og læringspunkter fra strategiperioden s.9 Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan Indsatser Anvend viden og erfaringer s.11 s.18 Flere og bedre faglærte Forudsætningerne på plads s.12 s.19 Fokus på science -- / Udgivelse: Region Syddanmark Damhaven 12, 7100 Vejle -- / Design & produktion: Mediegruppen as -- / Foto: Hyldager Fotografi Tilgængelighed til uddannelser s.13 s.20 s.14 s.16 Bedre start på ungdomsuddannelserne Flere praktikpladser s.21 Bedre start på de videregående uddannelser Tag uddannelsen i Syddanmark -- / Oplag: 600 stk. -- / ISBN: s.23 Finansiering og kriterier for uddannelsespuljen s.23 Ansøgningsprocedure 2 -- Syddansk Uddannelsesaftale --

3 Forord Uddannelse er en vigtig forudsætning for den enkeltes udvikling og for syddanske virksomheders konkurrenceevne. Derfor skal vi have fokus på, at flere skal tage en ungdomsuddannelse, at flere skal tage en videregående uddannelse, og at regionens virksomheder har adgang til den kvalificerede arbejdskraft, de efterspørger. Der er allerede sat mange gode initiativer og projekter i gang, der skal bidrage hertil. Men vi er ikke i mål endnu. Der er både brug for, at vi fortsat har fokus på det lange seje træk, men også at vi til stadighed udvikler svar på de nye udfordringer, som løbende opstår. Der er mange faktorer, der har betydning for, om vi er succesfulde på uddannelsesområdet, herunder også faktorer, som ligger uden for uddannelsessektoren. Dette er bl.a. afspejlet i den regionale vækst- og udviklingsstrategi, som denne handlingsplan udmønter de uddannelsespolitiske elementer af. Og det er afspejlet i sammensætningen af Styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale. Et stærkt samarbejde giver gode resultater. Med Syddansk Uddannelsesaftale har vi således en unik mulighed for at bidrage til at realisere målene på uddannelsesområdet og til indsatsen for at sikre kvalificeret arbejdskraft. Derfor er denne handlingsplan også en fælles handlingsplan for Syddansk Uddannelsesaftale og regionsrådet. I de følgende to år fokuserer vi derfor på følgende indsatser: Anvend viden og erfaringer Forudsætningerne på plads Tilgængelighed til uddannelser Bedre start på ungdomsuddannelserne Flere praktikpladser Flere og bedre faglærte Fokus på science Bedre start på de videregående uddannelser Tag uddannelsen i Syddanmark Sammen skal vi fokusere på de udfordringer, der er størst. Vi skal sørge for, at der er en god sammenhæng til de reformer, der er ved at blive rullet ud på ungdomsuddannelsesområdet, og de indsatser som sættes i værk af andre aktører i uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsessystemet. Og sidst men ikke mindst skal vi prioritere og koncentrere indsatsen på de områder, hvor vi kan få den største effekt. Vi ser frem til at fortsætte samarbejdet! Den regionale vækst- og udviklingsstrategi Region Syddanmarks vækst- og udviklingsstrategi afløser den regionale udviklingsplan Syddansk Uddannelsesaftale har bidraget til den regionale vækstog udviklingsstrategi. Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan udmønter de uddannelsespolitiske elementer af strategien for perioden Stephanie Lose Regionsrådsformand Mogens Kragh Andersen Formand for Styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale og direktør for Social- og Sundhedsskolen Fyn -- Handlingsplan / 3

4 De strategiske rammer Handlingsplanen, der er fælles for regionsrådet og Syddansk Uddannelsesaftale, udmønter de uddannelsespolitiske elementer i regionsrådets vækst- og udviklingsstrategi. Strategien indeholder fire mål på uddannelsesområdet, som handlingsplanens indsatser vil understøtte realiseringen af: Overordnede uddannelsespolitiske mål: 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. 60 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse. Arbejdsmarkedsrelaterede mål: 25 % skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i Andelen, der vælger en naturvidenskabelig, teknisk eller sundhedsfaglig uddannelse, skal stige med 20 % sammenlignet med Uddannelsesindsatsen bidrager både til opnåelsen af ovenstående fire mål, men er også et langsigtet bidrag til opnåelsen af Vækstforums målsætninger om øget erhvervsfrekvens og produktivitet. Om Syddansk Uddannelsesaftale Handlingsplanen er fælles for regionsrådet og Syddansk Uddannelsesaftale. Syddansk Uddannelsesaftale blev etableret i 2009 som et bredt partnerskab på uddannelsesområdet i Syddanmark. Formålet med Syddansk Uddannelsesaftale var og er fortsat at styrke koordinationen og samarbejdet parterne imellem inden for uddannelsessektoren. Følgende parter deltager i Syddansk Uddannelsesaftale: Kommunerne Erhvervsakademier Professionshøjskoler Syddansk Universitet Dansk Industri Dansk Erhverv Dansk Byggeri Dansk Håndværk og Industri Ungdoms Uddannelsesvejledning Studievalg Produktionsskolerne De frie kostskoler Social- og Sundhedsskolerne Handelsskoler VUC Tekniske skoler Gymnasier Landbrugsskoler Region Syddanmark Arbejdsmarkedskontor Syddanmark Udmøntningen af handlingsplanen vil ske i samarbejde mellem regionsrådet og Syddansk Uddannelsesaftale. Syddansk Uddannelsesaftale er rådgivende overfor regionsrådet i uddannelsespolitiske spørgsmål Syddansk Uddannelsesaftale --

5 Gode forudsætninger fra grundskolen er vigtige for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse -- Handlingsplan / 5

6 Status på de fire målsætninger 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse 93 % 62 % 87 % 79 % Forventet (efter 25 år) for dem, der afsluttede 9. klasse i 2014 Forventet (efter 10 år) for dem, der afsluttede 9. klasse i 2014 Status for de årige i % af en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse Forventet (efter 25 år) for dem, der afsluttede 9. klasse i % Status for de årige i 2015 Uddannelsesbarometret Uddannelsesbarometeret er Region Syddanmarks statistik på uddannelsesområdet. Uddannelsesbarometeret beskriver de unges forløb gennem uddannelsessystemet, dvs. fra grundskole over ungdomsuddannelse til videregående uddannelse. Det er samtidig et fælles redskab for alle interessenter på uddannelsesområdet i Syddanmark til at følge udviklingen i forhold til de fire målsætninger og indsatsområderne på uddannelsesområdet. Uddannelsesbarometeret bidrager også til at identificere både nuværende og fremtidige udfordringer på uddannelsesområdet. Kilde: Danmarks Statistik og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Note: Ministeriet opgør status på 95 %-målsætningen som den forventede andel 25 år efter afslutningen af 9. klasse. Kilde: Danmarks Statistik og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Note: Ministeriet opgør status på 60 %-målsætningen som den forventede andel 25 år efter afslutningen af 9. klasse. 25 % skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 2020 Andelen, der vælger en science-uddannelse, skal stige med 20 % ift % % 21 % Erhvervsuddannelse Erhvervsgymnasial uddannelse Almengymnasial uddannelse % Anden uddannelse 24 % 100 Øvrige 95 Indeks 2010 = Kilde: Uddannelsesbarometer 2015 på baggrund af data fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Kilde: Uddannelsesbarometer 2015 på baggrund af data fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 6 -- Syddansk Uddannelsesaftale --

7 Gymnasiet er den mest efterspurgte ungdomsuddannelse, men den er i sig selv kun studieforberedende. Derfor er det vigtigt, at de unge kommer videre i uddannelsessystemet efter en gymnasial uddannelse -- Handlingsplan / 7

8 Erfaringer og læringspunkter fra strategiperioden Denne handlingsplan bygger videre på erfaringerne fra strategiperioden Regionsrådet støttede i perioden 34 uddannelsespuljeprojekter inden for følgende temaer: Syddanske talenter Praktikpladser til alle og uddannelsessamarbejder, herunder campus Børn og unges egne forudsætninger for at gennemføre en uddannelse Science 50 % af drengene skal gennemføre en videregående uddannelse Styrke de unges færdigheder i dansk og matematik Styrke indsatsen overfor unge, der under uddannelse oplever mistrivsel Fremme antallet af særligt drenge på EUX og EUD uddannelserne i regionen Tysk, som en del af en karrierevej Implementering af best practice fra eksisterende projekter og af vidensbaserede metoder Flere drenge skal tage en videregående uddannelse efter en gymnasial uddannelse Region Syddanmark følger de enkelte projekter tæt for at fremme et godt projektforløb og dermed bidrage til, at projekterne skaber den forventede effekt. I 2014 indførte Region Syddanmark et nyt opfølgnings- og evalueringskoncept for at skabe endnu bedre rammer for resultatskabende projekter. Omdrejningspunktet er en forandringsteoretisk tilgang. Det skyldes, at denne tilgang er velegnet til at tydeliggøre og skabe fælles forståelse for sammenhængen mellem udfordringer, indsatser og effektskabelse. Der er også introduceret en mere systematisk tilgang til at uddrage læring fra projekterne. Det vil bidrage til kapacitetsopbygning hos projektparterne, skabe grundlag for at de bedste erfaringer kan udbredes til parterne i Syddansk Uddannelsesaftale samt at nye initiativer i regi af Syddansk Uddannelsesaftale vil kunne målrettes yderligere. Læring På baggrund af opfølgning og evaluering af projekter opsamler Region Syddanmark løbende læring, således at Region Syddanmark er bedre rustet til at gå i dialog med kommende projekter. Væsentlige læringspunkter fra strategiperioden har bl.a. været: At projekterne har udviklet og afprøvet lokale løsninger på centrale udfordringer. Det har givet værdifuld viden og erfaringer hos de deltagere, der har været aktivt involveret i projekterne, men der er ofte ikke i tilstrækkelig grad sket en bredere implementering og forankring af indsatsen i større dele af organisationen og på strategisk niveau hos de deltagende parter. Det reducerer effekten af indsatsen. At den megen viden og forskning på uddannelsesområdet kunne anvendes mere aktivt i forbindelse med udformningen af projekterne. Der er en tendens til, at deltagerne udvikler nye løsninger fremfor at anvende eller bygge videre på eksisterende løsninger og viden. At en forandringsteoretisk tilgang er et velegnet redskab til at blive skarp på, hvordan projektets indsats forventes at virke og skabe effekt på målsætningerne. Det er dog også et redskab, som det kræver tid at blive fortrolig med og anvende i projektudvikling og gennemførelse Syddansk Uddannelsesaftale --

9 Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan Indsatsområder Arbejdsmarkedsrelaterede mål Overordnede uddannelsespolitiske mål Forudsætningerne på plads 95 % Anvend viden og erfaringer Tilgængelighed til uddannelser Bedre uddannelsesstart Flere praktikpladser Flere og bedre faglærte Fokus på science Tag uddannelsen i Syddanmark 25 % skal vælge EUD direkte efter 9. eller 10. klasse 20 % Andelen, der vælger en scienceuddannelse skal stige med 20 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse 60 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse National målsætning Regional målsætning -- Handlingsplan / 9

10 Indsatser Vi skal i fællesskab have implementeret best practice og eksisterende erfaringer fra allerede igangsatte initiativer Syddansk Uddannelsesaftale --

11 Anvend viden og erfaringer På uddannelsesområdet er der genereret rigtig meget viden. Der foregår omfattende forskning, ligesom der er mange udviklingsprojekter lokalt, regionalt og nationalt. Der er imidlertid meget der tyder på, at det ikke i tilstrækkelig grad er lykkes at få omsat og anvendt den megen viden i praksis. Det er derfor en ambition, at videns- og erfaringspotentialet på uddannelsesområdet skal udnyttes bedre. Indsatser Det er en generel ambition for Region Syddanmark, at alle projekter og tiltag på tværs af indsatsområder og mål i handlingsplanen er vidensbaserede, og at der sker en bredere implementering og strategisk forankring af de indsatser, der virker. Et større fokus på implementeringen af det, der virker i organisationen, herunder ledelsesmæssig forankring, vil skabe mere effekt end udvikling af nye, enkeltstående indsatser og tiltag. Region Syddanmark vil derfor, ved vurdering af ansøgninger til uddannelsespuljen, prioritere indsatser, der er vidensbaserede, og hvor der er en tydelig implementerings- og forankringsstrategi. Udfordringer På blandt andet folkeskoleområdet giver lærerne udtryk for, at det er svært at omsætte ny viden til praksis. Det er der flere årsager til, og som formentlig kan overføres til ungdomsuddannelserne: Inden for undervisningsområdet er der ikke kun én rigtig metode. Lærerne præsenteres på kort tid for mange skiftende pædagogiske retninger. Der er begrænset tid til at gøre sig erfaringer med og anvende de forskellige metoder. Der kan være stor afstand mellem forskningen og lærernes praktiske virkelighed. Efteruddannelse for en enkelt eller få lærere smitter ikke af på praksis, da den enkelte står alene med at skulle omsætte den ny viden. En god implementerings- og forankringsstrategi bidrager til: At indsatsen rulles ud i hele organisationen og forankres i ledelsen, så det ikke bliver op til den enkelte medarbejder at ændre sin praksis. At ledelsen går forrest og sørger for, at medarbejderne har den fornødne viden, tid og motivation til at gennemføre forandringerne. At medarbejderne har adgang til konkrete redskaber, som er til at tage i brug i praksis, og som giver mening for dem. At ny viden oversættes til en lokal kontekst og helst i et tæt samarbejde med vidensproducenten. At kompetenceudvikling tilrettelægges i grupper, så medarbejderne får fælles sprog og kan støtte hinanden i at afprøve og få erfaringer med den ny viden. -- Handlingsplan / 11

12 Forudsætningerne på plads Gode forudsætninger er afgørende for, at den unge klarer sig godt i uddannelsessystemet, på arbejdsmarkedet og i livet i øvrigt. De unge skal både være fagligt stærke og personligt robuste i forhold til at kunne modstå og håndtere de udfordringer, de møder på deres vej. Indsatser De unges forudsætninger er ikke et nyt indsatsområde i Syddansk Uddannelsesaftale. Region Syddanmark har i perioden igangsat en række projekter for at forbedre de unges faglige og personlige forudsætninger. Der findes også en del viden og forskning på området. Parterne vil prioritere indsatser, der: Tager udgangspunkt i eksisterende viden og best practice på området, og som implementeres bredt i organisationen hos projektparterne Udfordringer I Syddanmark er der en restgruppe på ca. 20 % af de årige, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. Manglende tilstrækkelige personlige og faglige forudsætninger er en væsentlig årsag hertil. Der er bl.a. for mange unge, der ikke har de nødvendige faglige forudsætninger inden for dansk og matematik, når de forlader grundskolen. Hele 13 % af de unge syddanskere havde ikke opnået karakteren 02 ved folkeskolens afgangsprøve i både dansk og matematik i Adgangskravet på erhvervsuddannelserne er 02 i både dansk og matematik, men selv for dem, som har karakteren 02, vil det kræve en betydelig indsats at gennemføre uddannelsen, blandt andet pga. af de nye overgangskrav på erhvervsuddannelserne fra grundforløb til hovedforløb. Parterne vil særligt tage initiativ til: At samle relevante parter om en indsats for at styrke restgruppen af unge, som går ud af folkeskolen uden de fornødne forudsætninger for at starte på og gennemføre en ungdomsuddannelse. Nogle af disse unge går på produktionsskole, andre deltager i et andet forberedende tilbud fx på VUC, mens andre igen får hjælp i jobcentret. Der er også brug for at arbejde med de personlige og sociale forudsætninger. Særligt er der dårlig trivsel blandt nogle unge kvinder. 21 % af de årige kvinder havde i 2013 således ifølge deres egen vurdering et dårligt mentalt helbred. Kilde: Regions Syddanmarks Sundhedsprofilundersøgelse Hvordan har du det? fra Syddansk Uddannelsesaftale --

13 Tilgængelighed til uddannelser En god tilgængelighed til uddannelser er vigtig. Det har betydning for de unges valg af ungdomsuddannelse, og hvorvidt de gennemfører den. Og en god tilgængelighed til de videregående uddannelser, bl.a. i form af et decentralt udbud, giver de unge mulighed for at videreuddanne sig, uden at skulle flytte langt væk. Det har betydning for bl.a. arbejdsmarkedet og indkomstgrundlaget lokalt og regionalt, idet en del færdiguddannede vælger at blive boende tæt på den by, hvor de har gennemført deres uddannelse. Indsatser Udfordringen med den begrænsede tilgængelighed til erhvervsuddannelserne er allerede en velkendt problemstilling. Region Syddanmark har i perioden støttet flere projekter, der bidrager til en bedre tilgængelighed til erhvervsuddannelser. Region Syddanmark har derudover gennem flere år bakket op om udbygningen og opretholdelsen af en decentral uddannelsesstruktur for de videregående uddannelser. Parterne vil prioritere indsatser, der: Udfordringer Tilgængeligheden til særligt erhvervsuddannelser i Syddanmark er forholdsvis begrænset i de egne, der ligger uden for de større byer. Den længere transport kan være medvirkende til, at nogle unge styrer uden om erhvervsuddannelserne og ind på en gymnasial uddannelse. Også selvom en erhvervsuddannelse for en del af disse unge kunne havde været et bedre valg. Andre unge vælger måske en erhvervsuddannelse i første omgang, men falder fra undervejs, på grund af den lange transporttid. Tager udgangspunkt i eksisterende viden og best practice på området, og som implementeres bredt i organisationen hos projektparterne. Forbedrer tilgængeligheden til erhvervsuddannelserne og værner om tilgængeligheden til de gymnasiale uddannelser. Øger antallet af udbudssteder for videregående uddannelser i Syddanmark med udgangspunkt i arbejdsmarkedets efterspørgsel. Sammenlignet med hele landet oplever Syddanmark et uddannelsesmæssigt efterslæb, når det gælder andelen af borgere med en videregående uddannelse (36 % af de årige, sammenlignet med 44 % på landsplan). Den store forskel mellem antallet med en videregående uddannelse i Syddanmark og hele landet skyldes primært, at der i hele landet (19 %) er betydeligt flere med en universitetsuddannelse end i Syddanmark (11 %). Det uddannelsesmæssige efterslæb er problematisk, bl.a. som følge af erhvervslivets mangel på kvalificeret arbejdskraft, herunder medarbejdere med lange videregående uddannelser. -- Handlingsplan / 13

14 Bedre start på ungdomsuddannelserne En god uddannelsesstart er en vigtig brik i bestræbelserne på, at flest mulige unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Det gælder både for selve opstarten på ungdomsuddannelsen og for den mellemliggende periode fra den unge har søgt ind på en ungdomsuddannelse til første dag på uddannelsen. Indsatser Udfordringen med de unges overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse (særligt erhvervsuddannelse) er allerede en velkendt problemstilling. Region Syddanmark har i perioden igangsat flere projekter for at forbedre overgangen, og dermed sikre de unge en bedre uddannelsesstart. Tilsvarende findes der en del viden og forskning på området. Parterne vil prioritere indsatser, der: Udfordringer Ca. 20 % af de årige i Syddanmark har kun grundskolen bag sig som højest fuldførte uddannelse. Mange af de unge i denne gruppe har oplevet gentagne frafald fra forskellige ungdomsuddannelser, og frafaldet begynder allerede i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. Det tidlige frafald er mest udtalt i overgangen fra 10. klasse til ungdomsuddannelse og primært i overgangen til erhvervsuddannelserne. Tager udgangspunkt i eksisterende viden og best practice på området, og som implementeres bredt i organisationen hos projektparterne. Der understøtter implementeringen af folkeskolereformen, herunder initiativet om den åbne skole og emnet uddannelse og job, således at de unge får valgt den rigtige uddannelse i første omgang. Der understøtter implementeringen af EUD-reformen og giver de unge en god start på erhvervsuddannelserne. Parterne vil særligt tage initiativ til: En god overgang handler både om, at den unge kommer godt afsted fra den afleverende institution og om, at han eller hun får en god start på den modtagende institution. Her er det vigtigt, at den unge allerede i grundskolen, via vejledning, brobygning og virksomhedssamarbejder, forsynes med den bedst mulige forforståelse om hvilken verden, der venter på ungdomsuddannelserne og i sidste ende på arbejdsmarkedet. Dette gælder særligt i forhold til erhvervsuddannelserne, hvor kultur og læringsmiljø adskiller sig meget fra hverdagen i grundskolen. Erfaringer viser, at en række af de unge, der vælger en gymnasial uddannelse måske ville have været bedre stillet med en erhvervsuddannelse i stedet. At samle relevante parter om en indsats for at forbedre overgangen fra grundskolen til de erhvervsrettede ungdomsuddannelser, for derigennem at skabe en bedre uddannelsesstart for de unge. At undersøge hvad der kendetegner de grundskoler og erhvervsskoler, som har de bedste overgangsstatistikker, med henblik på at udbrede viden om dette til parterne i Syddansk Uddannelsesaftale Syddansk Uddannelsesaftale --

15 Flere praktikpladser Der er fortsat stor mangel på praktikpladser, også i Syddanmark. Det går ud over de unges muligheder for at færdiggøre deres erhvervsuddannelse, samtidig med at virksomhederne i regionen får vanskeligere ved at få den faglærte arbejdskraft, der bliver brug for. Indsatser Manglen på praktikpladser er et velkendt problem, og der er allerede sat mange forskellige initiativer i gang i forhold til at skaffe flere praktikpladser. Der findes også en del viden og forskning på området. Syddansk Vækstforum arbejder for at sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft, og her er manglen på praktikpladser en af de udfordringer, der efterspørges løsninger på. Parterne vil prioritere indsatser, der: Udfordringer Det er stadig en meget stor udfordring i Syddanmark at skaffe praktikpladser til de unge efter deres grundforløb, så flere kan færdiggøre deres erhvervsfaglige uddannelse. Fx viser tal fra Uddannelsesbarometret 2015, at kun knap halvdelen af eleverne i Syddanmark (47 %) med gennemført grundforløb havde en ordinær praktikplads 6 måneder efter gennemførelsen af grundforløbet. Ca. 1/3 var uden praktikplads, mens 8 % havde mistet deres praktikplads og 10 % var i skolepraktik. Der er flere årsager til, at der mangler praktikpladser, ligesom der er forskel fra branche til branche. En af udfordringerne er, at nogle af de unge mangler de nødvendige forudsætninger for at besætte en praktikplads, og dermed ikke er tilstrækkeligt attraktive for virksomhederne. En anden udfordring kan være, at virksomhedernes konkurrencesituation er under forandring. Det kan have betydning for virksomhederne interesse i at forpligte sig til at tage en elev. Gennem den økonomiske krise har mange virksomheder bl.a. haft fokus på at håndtere udfordringerne gennem omkostningsreduktion, ligesom forretningsmodellerne og de værdikæder virksomhederne indgår i er under forandring. Tager udgangspunkt i og anvender eksisterende viden og best practice på praktikpladsområdet. Ruster de unge på erhvervsuddannelserne fagligt og personligt til arbejdsopgaverne i virksomhederne. Skaber et tættere samarbejde mellem erhvervsskoler og virksomheder, så der er bedre sammenhæng mellem erhvervsskolernes tilbud og den konkurrencesituation virksomhederne står i. Skaber mere fleksible praktikpladsløsninger fx ved brug af skolepraktik og kombinationsaftaler, så flere virksomheder involveres med kortere praktikpladsperioder. Parterne vil særligt tage initiativ til, at: Samle relevante parter (blandt andet erhvervsskolerne) til en praktikpladsindsats i Syddanmark, bl.a. med input fra Udvalget for Regional Udvikling. -- Handlingsplan / 15

16 Indsatser Flere og bedre faglærte Erhvervsuddannelserne har en nøglerolle i forhold til udbuddet af kvalificeret arbejdskraft og den enkelte borgers beskæftigelsesmuligheder på fremtidens arbejdsmarked. Et velfungerende og udviklingsorienteret erhvervsuddannelsessystem af en høj kvalitet er således en af forudsætningerne for, at syddansk erhvervsliv kan klare sig i den globale konkurrence. Der er allerede sat en del forskellige initiativer i gang i forhold til at få flere unge til at vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse blandt forskellige aktører. Bl.a. har Syddansk Vækstforum fokus på at sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft. Indsatsen retter sig bl.a. mod at få flere unge og voksne til at gennemføre en faglært uddannelse, men også mod at uddanne bedre faglærte, som matcher virksomhedernes efterspørgsel. Parterne vil prioritere indsatser, der: Udfordringer For mange unge betragter ikke erhvervsuddannelserne som en tilstrækkelig attraktiv og udfordrende ungdomsuddannelse. Desuden er det en udfordring at få oprettet et tilstrækkeligt antal praktikaftaler med virksomheder. Resultatet er, at et stigende antal unge søger mod de gymnasiale uddannelser, og samtidig er søgningen til erhvervsuddannelserne vigende. I 2015 var det kun 21 % af de unge, der søgte en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Hertil kommer, at næsten en tredje del af de elever, der påbegynder en erhvervsuddannelse, falder fra. Blandt de ansatte i virksomhederne er der også en del ufaglærte som på sigt ikke kan honorere de stigende konkurrencekrav. Der er derfor også her behov for et kompetenceløft til faglært niveau. Tager udgangspunkt i og anvender eksisterende viden og best practice på erhvervsuddannelsesområdet, og som sikrer en implementering af løsningerne hos parterne. Understøtter implementeringen af EUD-reformen. Højner kvaliteten af undervisningen på erhvervsuddannelserne, så den matcher virksomhedernes efterspørgsel fx gennem forlagt undervisning på virksomheder og virksomhedsundervisere på erhvervsskolerne. Styrker indsatsen i jobcentrene over for unge og voksne uden en erhvervskompetencegivende uddannelse. Parterne vil særligt tage initiativ til, at: Samle erhvervsskolerne til en koordineret indsats i Syddanmark for at få flere unge til at gennemføre en erhvervsuddannelse og herved bidrage til at sikre de private virksomheder i Syddanmark kvalificeret arbejdskraft jf. Vækstforums indsats på området. Samle VEU-centrene til en koordineret indsats i Syddanmark for at få flere voksne til at gennemføre en erhvervsuddannelse for voksne og herved bidrage til at sikre de private virksomheder i Syddanmark kvalificeret arbejdskraft jf. Vækstforums indsats på området Syddansk Uddannelsesaftale --

17 Praktikforløbene giver den unge mulighed for at omsætte teori til praksis -- Handlingsplan / 17

18 Fokus på science Indsatser Indsatsen for Syddanmark som science region blev lanceret i Målet er at flere unge skal vælge de naturvidenskabelige, tekniske og sundhedsfaglige uddannelser på ungdomsuddannelsesniveau og på de videregående uddannelser som uddannelsesvej. Det er vigtigt, for at vi kan tiltrække og fastholde virksomheder i Syddanmark. Der er allerede sat en del forskellige initiativer i gang i forhold til at få flere unge til at vælge en scienceuddannelse med henblik på at sikre virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft. Samtidig er det vigtigt, at der sker en bredere implementering og strategisk forankring af de indsatser og naturvidenskabelige metoder og undervisningsforløb, der virker. Parterne vil prioritere indsatser, der: Udfordringer Uddannelsesbarometret 2015 viser, at ca. 30 % af de unge på de gymnasiale uddannelser vælger en scienceretning. For de videregående uddannelser vælger ca. 40 % en scienceuddannelse. Når virksomhederne og arbejdsmarkedet i stigende grad efterspørger medarbejdere med tekniske, naturvidenskabelige eller sundhedsfaglige kompetencer, er det en udfordring, at andelen ikke er højere end den er. En stigning i tilgangen til erhvervsuddannelserne vil med samme søgemønster som hidtil styrke andelen, der vælger en scienceuddannelse som ungdomsuddannelse. Det største potentiale ligger imidlertid på de gymnasiale uddannelser, da det er her, at der går flest elever. Tager udgangspunkt i og anvender eksisterende viden og best practice på scienceområdet, og som sikrer en implementering af løsningerne hos projektparterne. Arbejder med anvendelses- og undersøgelsesbaseret undervisning i de sciencerelaterede fag i grundskolen og ungdomsuddannelserne Styrker samarbejdet mellem virksomheder og videninstitutioner på den ene side og grundskolen og ungdomsuddannelserne på den anden. Synliggør særligt de tekniske videregående uddannelser i Syddanmark overfor gymnasieleverne Der er en klar sammenhæng mellem uddannelsesvalg i ungdomsuddannelserne og de efterfølgende valg af videregående uddannelse. På samme vis er der en sammenhæng mellem interessen for naturfagene i grundskolen og valg af studie/fagretninger i ungdomsuddannelserne Syddansk Uddannelsesaftale --

19 Virksomhederne i Syddanmark efterspørger medarbejdere med scienceuddannelser. Derfor er det vigtigt, at flere unge vælger disse uddannelser -- Handlingsplan / 19

20 Bedre uddannelsesstart på de videregående uddannelser En studentereksamen er ikke erhvervskompetencegivende i sig selv. Derfor er det vigtigt, at de unge kommer videre fra gymnasiet til en videregående uddannelse. Samtidig er det centralt, at selve opstarten på den videregående uddannelse bliver en god oplevelse for den enkelte unge, fordi dette højner sandsynligheden for at uddannelsen i sidste ende gennemføres. Indsatser Den langsomme overgang fra gymnasiet til de videregående uddannelser er et velkendt fænomen. Region Syddanmark har i perioden igangsat flere projekter med henblik på at understøtte de unge i deres uddannelsesvalg efter ungdomsuddannelsen, for derigennem at forbedre denne overgang til, og starten på, en videregående uddannelse. Parterne vil prioritere indsatser, der: Udfordringer 28 % af de mandlige studenter i Syddanmark fra 2012 er ikke kommet i gang med en videregående uddannelse to år efter gymnasiet. For kvinderne er andelen 22 %. Dertil kommer, at 30 % af de unge, der startede på en videregående uddannelse i Syddanmark i 2014, forventes at falde fra. Både den træge overgang og det store frafald udgør hindringer på vejen mod at 60 % af de unge gennemfører en videregående uddannelse. På tværs af de fire gymnasiale uddannelser er der stor forskel på overgangsfrekvensen til de videregående uddannelser. Overgangsfrekvensen er lavest på HF, og lavest blandt mændene (uanset uddannelsestype). Når de unge påbegynder en videregående uddannelse, så er det næsten hver tredje, der falder fra igen. Frafaldet er størst på universitetsuddannelserne (34 %) og størst blandt mændene (uanset uddannelsesniveau). Tager udgangspunkt i eksisterende viden og best practice på området, og som implementeres bredt i organisationen hos projektparterne. Retter sig mod de unge på ungdomsuddannelserne (særligt drengene), og som fokuserer på en forbedret vejledning og/ eller brobygning mht. de videregående uddannelser. Retter sig mod de unge, der har gennemført en gymnasial ungdomsuddannelse (særligt mændene), og som fokuserer på forbedret vejledning/afklaring mht. de videregående uddannelser. Retter sig mod de faglærte unge (særligt mændene) med henblik på de muligheder, der ligger i at bygge oven på en erhvervsuddannelse med en videregående uddannelse Syddansk Uddannelsesaftale --

21 Tag uddannelsen i Syddanmark Regionsrådet og Syddansk Uddannelsesaftale har en målsætning om, at 60 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse. Det er afgørende med et højt uddannelsesniveau i arbejdsstyrken for, at vi kan fastholde og udvikle det syddanske erhvervsliv og den offentlige service i regionen. Når de unge vælger en videregående uddannelse, så flytter de fleste unge hjemmefra og til en større uddannelsesby. Efter endt uddannelse er tendensen, at de unge bliver boende og får arbejde tæt på den by, hvor de har gennemført deres videregående uddannelse. For erhvervsakademier og professionshøjskoler er det mellem 70 % og 80 % af dimittenderne, som får arbejde på det regionale arbejdsmarked. På universiteterne bliver de fleste dimittender også boende efter endt uddannelse. Blandt de dimittender, der er flyttet til en universitetsby fra en anden region, er det særligt udpræget, at de tilflyttende dimittender bliver boende i Aarhus (over 50 %) og i hovedstadsområdet (over 80 %). Indsatser Der er allerede igangsat indsatser for at få flere unge til at videreuddanne sig i Syddanmark. Fx er der i Sønderborg fokus på at få flere til ingeniørstudierne til Syddansk Universitet i Sønderborg. Parterne vil prioritere indsatser, der: Bygger videre på eksisterende indsatser og samarbejder for at synliggøre de syddanske byer som attraktive at studere, bo og arbejde i. Styrker samarbejdet mellem ungdomsuddannelser, de videregående uddannelser og virksomheder i Syddanmark, så de unge får et klart blik for uddannelses- og karrieremuligheder i Syddanmark. Det er derfor ikke kun vigtigt, at flere unge gennemfører en videregående uddannelse. Flere skal gøre det i regionen, så de fastholdes og bliver en ressource i den regionale arbejdsstyrke. Det kræver en langsigtet indsats med fokus på bl.a. adgang til studiejobs og studieboliger, et attraktivt by- og kulturliv samt karrieremuligheder efter uddannelsen. Udfordringer Uddannelsesniveauet for de unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse i regionen, er relativt højt. Når uddannelsesniveauet i Syddanmark generelt er udfordret skyldes det bl.a., at der sker en fraflytning fra regionen særligt før og under gennemførelsen af en videregående uddannelse. Hver tredje af de unge forlader således Syddanmark og er ikke kommet tilbage efter 15 år. Fraflytterne gennemfører i højere grad en lang uddannelse, end dem der flytter til regionen eller bliver i regionen. Tak for ungdomsuddannelsen, jeg smutter til København. Kommer nok ikke hjem igen! -- Handlingsplan / 21

22 Det er vigtigt, at vi også husker at opkvalificere den eksisterende arbejdsstyrke Syddansk Uddannelsesaftale --

23 Finansiering Regionsrådet råder over en uddannelsespulje på ca. Uddannelsespuljen kan, hvor det er relevant, bl.a. ses i 20 mio. kr. årligt. sammenhæng med Syddansk Vækstforums indsatser og midlerne i den Europæiske Socialfond til uddannelsesområdet samt de Regionale Arbejdsmarkedsråds indsatser, Uddannelsespuljen kan støtte aktiviteter, der kan bidrage til at indfri målsætningerne inden for uddannelsesområdet herunder midlerne på beskæftigelsesområdet. i den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Kriterier for uddannelsespuljen For at komme i betragtning til støtte fra regionsrådets Kriterier uddannelsespulje gælder følgende krav og kriterier. Lever projektet op til ovenstående krav, vil projekterne blive vurderet ud fra nedenstående kriterier: Krav Der stilles en række krav til projekter, hvortil der søges Projektets forventede effekter på målsætningerne. midler fra uddannelsespuljen. Hvis et projekt ikke lever op til Projektets bidrag til realisering af handlingsplanen kravene, vil det ikke kunne modtage støtte fra regionsrådets uddannelsespulje. Der stilles krav om, at: I hvilken grad der sker en implementering og forankring af projektets indsats bredt i organisationen hos parterne. Ansøger er en ungdomsuddannelsesinstitution. I hvilken grad projektet anvender eksisterende viden og Der er tale om et udviklingsprojekt (dvs. ikke driftsstøtte). best practice. Medfinansieringen er mindst 25 % af de samlede udgifter. I hvilken grad projektet fremmer samarbejdet mellem Projektet bidrager til opfyldelsen af en eller flere af de fire aktører i Syddansk Uddannelsesaftale. strategiske målsætninger i Handlingsplanen I hvilken grad projektets leverancer/viden/koncepter mv. Projektet har udarbejdet en forandringsteori, der beskriver formidles og stilles til rådighed for alle aktører i Syddansk hvordan projektets aktiviteter har effekt på en eller flere af Uddannelsesaftale. de fire målsætninger. Projektets indsats kan videreføres efter udløb af projektbevillingen. Ansøgningsprocedure For at søge uddannelsespuljen er det vigtigt, at ansøger har sat sig ind i følgende: Krav og kriterier for uddannelsespuljen. Ansøgnings- og budgetskema Uddannelsesbarometeret. Relevant viden, erfaringer og analyser mv. Inden selve ansøgningsfristen har ansøger mulighed for at få sparring på sin projektidé ved at udfylde idébeskrivelsesskabelonen og sende den til regionen. Idébeskrivelsesskabelonen skal dog udelukkende ses som et værktøj til at styrke jeres projektidé, og kan dermed ikke erstatte en reel ansøgning. Idebeskrivelsesskabelonen kan findes via Region Syddanmarks hjemmeside: og ansøger skal sende den til mailadressen For at søge uddannelsespuljen skal ansøger senest på datoen for ansøgningsfristen indsende ansøgningsskemaet, budgetskemaet samt evt. andet relevant materiale til regionen på mailadressen: Ansøgningsskema og budgetskema kan findes via Region Syddanmarks hjemmeside: Når Region Syddanmark har modtaget ansøgningen, vil den blive administrativt sagsbehandlet inden ansøgningerne behandles i regionsrådets udvalg for regional udvikling og regionsrådets forretningsudvalg med henblik på forelæggelse i regionsrådet. Herefter vil ansøger modtage information om regionsrådets beslutning. -- Handlingsplan / 23

24 Mediegruppen as -- Vil du vide mere? Ønsker du yderligere oplysninger er du velkommen til at henvende dig til uddannelsesteamet på Region Syddanmark. Find kontaktoplysninger på Ønsker du at læse mere om Syddansk Uddannelsesaftale kan det gøres via: Ønsker du at læse mere om uddannelsespuljen kan du gøre det via regionens hjemmeside: Du er også velkommen til at sende en mail til Region Syddanmarks Uddannelsespulje er i målrettet initiativer, der udspringer af Syddansk Uddannelsesaftale VÆKST OG UDVIKLINGSSTRATEGI -- Syddansk Uddannelsesaftale --

Syddansk Uddannelsesaftale -- / Handlingsplan

Syddansk Uddannelsesaftale -- / Handlingsplan Syddansk Uddannelsesaftale -- / Handlingsplan 2016-2017 2016-2017 -- Syddansk Uddannelsesaftale / Handlingsplan 2016-17 -- -- / Udgivelse: Region Syddanmark Damhaven 12, 7100 Vejle s.3 s.4 s.6 s.8 s.9

Læs mere

Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011

Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011 UDKAST Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011 Syddansk uddannelsesaftales handlingsplan 2012-13 Aftalens parter Region Syddanmark Kommunerne i Syddanmark Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskolerne

Læs mere

UDKAST Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan

UDKAST Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan UDKAST Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan 2014-15 1 Forord v. Mogens Kragh Andersen, formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 2 Syddansk Uddannelsesaftale Hvad er Syddansk Uddannelsesaftale?

Læs mere

Mogens Kragh Andersen. Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 22-01-12

Mogens Kragh Andersen. Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 22-01-12 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 22-01-12 Region Syddanmarks Uddannelsesstrategi Regionsrådet har vedtaget Region Syddanmarks uddannelsesstrategi 2012-15,

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

REGION SYDDANMARKS UDDANNELSES- STRATEGI

REGION SYDDANMARKS UDDANNELSES- STRATEGI REGION SYDDANMARKS UDDANNELSES- STRATEGI 2012-15 uddannelser i verdensklasse VERDENS Side 2 Uddannelsesstrategi 14% af de 18-19-årige har utilstrækkelige læse- og/ eller matematikkundskaber. Der er således

Læs mere

Uddannelser i verdensklasse. Uddannelsesbarometer REGION SYDDANMARK

Uddannelser i verdensklasse. Uddannelsesbarometer REGION SYDDANMARK Uddannelser i verdensklasse Uddannelsesbarometer 2015 REGION SYDDANMARK Uddannelsesbarometeret 2015 Uddannelsesniveauet i Syddanmark skal styrkes. Det er nødvendigt, hvis vi i fremtiden vil have en region

Læs mere

Drengene skal spænde hjelmen. Syddansk Uddannelsesaftale SYDDANMARK. Intet rykker mere ved væksten end uddannelse

Drengene skal spænde hjelmen. Syddansk Uddannelsesaftale SYDDANMARK. Intet rykker mere ved væksten end uddannelse SYDDANMARK Syddansk Uddannelsesaftale Drengene skal spænde hjelmen Intet rykker mere ved væksten end uddannelse Uniformsprojekt skærper lysten til at studere 1 intro Tekst: Marie Hauberg / Foto: Hyldager

Læs mere

UNGE- OG VOKSEN- UDDANNELSESMÅLSÆTNINGER

UNGE- OG VOKSEN- UDDANNELSESMÅLSÆTNINGER Unge i Norddjurs UNGE- OG VOKSEN- UDDANNELSESMÅLSÆTNINGER Foto fra Colourbox Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1. Indledning I de kommende år vil der foregå en stor

Læs mere

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Klare mål Klare mål, klar ledelse og gode resultater hænger sammen. Regeringen ønsker derfor at opstille fire klare, overordnede mål

Læs mere

Skitse Region Syddanmarks Uddannelsesstrategi

Skitse Region Syddanmarks Uddannelsesstrategi Skitse Region Syddanmarks Uddannelsesstrategi 2012 15 1 Forord Forord v. Carl Holst Hvorfor skal vi satse på uddannelse? Det er både et middel til det gode liv for den enkelte og en nødvendig forudsætning

Læs mere

Møde i regionsrådets Uddannelsespanel

Møde i regionsrådets Uddannelsespanel Område: Regional Udvikling Afdeling: Vækstforum og Erhvervsudvikling Journal nr.: 14/15465 Dato: 27. maj 2015 Udarbejdet af: Jonas Svane Jakobsen E-mail: jsj@rsyd.dk Telefon: 29201050 Referat Møde i regionsrådets

Læs mere

Delaftaler for Syddansk Uddannelsesaftale. - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse

Delaftaler for Syddansk Uddannelsesaftale. - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse Delaftaler for Syddansk Uddannelsesaftale - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse September 2009 Indholdsfortegnelse Syddansk Uddannelsesaftale: ambitioner, formål,

Læs mere

Resultatkontrakt for direktør Ann K. Østergaard

Resultatkontrakt for direktør Ann K. Østergaard Resultatkontrakt for direktør Ann K. Østergaard I henhold til bemyndigelse fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling ved brev af 27. juni 2013 sagsnr. 065.46N.961 indgås resultatkontrakt i

Læs mere

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og VUC Syd Christian d. X s vej 39 6100 Haderslev www.vucsyd.dk 2. Formål Et partnerskab mellem Aabenraa

Læs mere

Reformer på ungdoms- og uddannelsesområdet og deres betydning for unge i Horsens. Børne- og Skoleudvalget d. 2. marts 2015

Reformer på ungdoms- og uddannelsesområdet og deres betydning for unge i Horsens. Børne- og Skoleudvalget d. 2. marts 2015 Reformer på ungdoms- og uddannelsesområdet og deres betydning for unge i Horsens Børne- og Skoleudvalget d. 2. marts 2015 Uddannelse og Arbejdsmarked den fælles opgave fra barn til beskæftigelse Dagtilbud

Læs mere

Socialfondsprogram 2014-2020. v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland

Socialfondsprogram 2014-2020. v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland Socialfondsprogram 2014-2020 v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland Socialfondsprogrammet 2014-2020 Prioritetsakse 1: Indsatsområder: Prioritetsakse 2: Indsatsområde: Iværksætteri

Læs mere

Bilag vurdering af ansøgninger til uddannelsespuljen september 2015. HF-genvejen til tekniske videregående uddannelser... 2. Survival Skills...

Bilag vurdering af ansøgninger til uddannelsespuljen september 2015. HF-genvejen til tekniske videregående uddannelser... 2. Survival Skills... Bilag vurdering af ansøgninger til uddannelsespuljen september 2015 Indhold HF-genvejen til tekniske videregående uddannelser... 2 Survival Skills... 4 Campus bygger bro... 6 Samarbejde og videndeling

Læs mere

VI DYRKER DE KLOGE HÆNDER. Tæt på uddannelse SYDDANMARK. Regionen arbejder for at få uddannelserne ud til unge i hele Syddanmark

VI DYRKER DE KLOGE HÆNDER. Tæt på uddannelse SYDDANMARK. Regionen arbejder for at få uddannelserne ud til unge i hele Syddanmark SYDDANMARK Tæt på uddannelse VI DYRKER DE KLOGE HÆNDER Regionen arbejder for at få uddannelserne ud til unge i hele Syddanmark DM i Skills skal få flere til at søge erhvervsuddannelserne 1 intro Tekst:

Læs mere

ARBEJDSKRAFT TIL ODENSES VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET

ARBEJDSKRAFT TIL ODENSES VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET ARBEJDSKRAFT TIL ODENSES VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET FORORD Odense Byråd godkendte i januar 2016 Beskæftigelses- og Socialudvalgets beskæftigelsespolitik Odense i job. Politikken sætter

Læs mere

Input til vækst- og udviklingsstrategien

Input til vækst- og udviklingsstrategien Input til vækst- og udviklingsstrategien Dialog om de syddanske udfordringsbilleder på KKR-mødet i september Efterårets møder mellem kommunerne og regionen Syddansk Mobilitetsråd Syddansk Uddannelsesaftale

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Flerårsaftale for de erhvervssrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012 (5. november 2009) Aftale om flerårsaftale

Læs mere

UU VEJLEDNING OM INDUSTRIENS UDDANNELSER

UU VEJLEDNING OM INDUSTRIENS UDDANNELSER UU VEJLEDNING OM INDUSTRIENS UDDANNELSER Især industrien vil mangle 20.000 faglærte i 2020. Sådan skriver DI Indsigt i november 2013. Ledighedstal fra Dansk Metal bekræfter denne udvikling. Tallene er

Læs mere

FORANDRINGSTEORI. Gældende for:

FORANDRINGSTEORI. Gældende for: FORANDRINGSTEORI Evaluering af projekter under Region Syddanmarks uddannelsespulje Gældende for: Projektnavn: Uddannelse til Kloge Hænder Projektperiode: 01.01.2015 30.06.2017 Projektejer: Syddansk Erhvervsskole

Læs mere

De begrænsede uddannelsesmæssige valgmuligheder påvirker de unges adfærd og deres uddannelsesmæssige og senere erhvervsmæssige udfoldelse.

De begrænsede uddannelsesmæssige valgmuligheder påvirker de unges adfærd og deres uddannelsesmæssige og senere erhvervsmæssige udfoldelse. Folketingets Uddannelsesudvalg ft@ft.dk 11-06-2010 Sag nr. 06/2313 Dokumentnr. 26709/10 Uddannelsesmuligheder til alle unge en langsigtet løsning For at indfri målsætningen om, at 95 procent af en ungdomsårgang

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 2. GENERATION ARBEJDSMARKEDSUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand René Christensen Rammer og vision Med udspring i kommuneplanen og Byrådets visioner er det Arbejdsmarkedsudvalgets strategi for de kommende

Læs mere

Forpligtende partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, EUC Nord og Hjørring Kommune

Forpligtende partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, EUC Nord og Hjørring Kommune Forpligtende partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, EUC Nord og Hjørring Kommune Gyldighedsperiode: 2. maj 2014 til 31. august 2015 Aftalens parter Denne forpligtende samarbejdsaftale indgås mellem:

Læs mere

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitikkens formål er at fremme borgernes mulighed for beskæftigelse og sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft. Med Beskæftigelsespolitikken

Læs mere

Derudover bør der findes en løsning så kvaliteten i uddannelsen kan fastholdes trods evt. frafald.

Derudover bør der findes en løsning så kvaliteten i uddannelsen kan fastholdes trods evt. frafald. ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport! Kombineret UngdomsUddannelse Vestsjælland etablerede sig, implementerede og pågyndte drift med første hold elever på Kombineret UngdomsUddannelse med uddannelsesstart 3. august

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

FLERE OG DYGTIGERE FAGLÆRTE

FLERE OG DYGTIGERE FAGLÆRTE FLERE OG DYGTIGERE FAGLÆRTE : HANSENBERG : BUSINESS KOLDING : KOLDING HF & VUC : AMU : LO : DANSK BYGGERI : DANSK INDUSTRI : PRODUKTIONSSKOLEN : SOCIAL OG SUNDHEDSSKOLEN : KOLDING KOMMUNE Virksomhederne

Læs mere

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at Fælles fokus på læring HF & VUC FYN bygger bro til en fremtid med mere uddannelse bedre job og højere livskvalitet Strategi 2016 2019 Med udgangspunkt i denne vision uddanner vi unge og voksne i et miljø,

Læs mere

Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene

Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene Udbydere af erhvervsuddannelser Praktikcentre Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms

Læs mere

PÅ VEJ FREM. En analyse af uddannelsesmønstret for unge i udsatte boligområder

PÅ VEJ FREM. En analyse af uddannelsesmønstret for unge i udsatte boligområder PÅ VEJ FREM En analyse af uddannelsesmønstret for unge i udsatte boligområder PÅ VEJ FREM KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER Uddannelsesmønstrene for unge i Danmark har de seneste år ændret sig markant, så stadigt

Læs mere

Strategi for udvikling af fag og uddannelse

Strategi for udvikling af fag og uddannelse Vedtaget version november 2013 Strategi for udvikling af fag og uddannelse Uddannelse skal sikre, at HK eren får jobbet. Kompetenceudvikling skal sikre, at HK eren er attraktiv og udvikles i jobbet. Faget

Læs mere

Politik for unges uddannelse og job

Politik for unges uddannelse og job Politik for unges uddannelse og job Indhold Forord Forord... 2 Fremtidens platform - uddannelse til alle... 3 Job- og Uddannelsestilbud med mening... 4 Et rummeligt uddannelsestilbud... 5 En god start

Læs mere

Hvorfor er dette emne interessant? Skabe win, win, win EUD EA, PH Arbejdsmarkedet Alle taler og skriver om det.

Hvorfor er dette emne interessant? Skabe win, win, win EUD EA, PH Arbejdsmarkedet Alle taler og skriver om det. Hvorfor er dette emne interessant? Skabe win, win, win EUD EA, PH Arbejdsmarkedet Alle taler og skriver om det. Hul igennem til de videregående uddannelser ved direktør Michael Johansson 16. september

Læs mere

Opfølgningsplan. [hhx/htx]

Opfølgningsplan. [hhx/htx] Opfølgningsplan [hhx/htx] Køge Handelsskole: HHX overgang til videregående uddannelser. Ministeriet har i brev af 6. november 2015 tilsluttet sig skolens igangværende aktiviteter, som har til hensigt at

Læs mere

1. Ansvar og redskaber til kommunerne

1. Ansvar og redskaber til kommunerne 6. Alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse Alle unge skal have mulighed for at påbegynde og gennemføre en kompetencegivende ungdomsuddannelse. Uddannelsesniveauet skal løftes, så vi sikrer mod,

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Strategi for en tværgående ungeindsats

Strategi for en tværgående ungeindsats Ringsted Kommune Arbejdsmarkedscenter Nørregade 100 Tlf. 57624000 2015 Arbejdsmarkeds-, skole- og børnecenter Strategi for en tværgående ungeindsats Indhold Resumé... 1 Strategiske pejlemærker for ungeindsatsen...

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2844544

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2844544 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2844544 Indstilling: Indstilles til tilskud Indstilles med forbehold Indstilles til afslag X Projektdata: Ansøgers navn Roskilde Tekniske Skole Projektets navn

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

Projekter igangsat under Regionsrådets Uddannelsespulje 2009.

Projekter igangsat under Regionsrådets Uddannelsespulje 2009. Projekter igangsat under Regionsrådets Uddannelsespulje 2009. Regionsrådet udmøntede for første gang Uddannelsespuljemidler i 2007. Dengang blev 22 projekter med vidt forskelligt indhold aktører igangsat.

Læs mere

Foranalyse til den Digitale Erhvervsskole

Foranalyse til den Digitale Erhvervsskole Foranalyse til den Digitale Erhvervsskole Den Digitale Erhvervsskole løfter udfordringer og imødekommer uddannelsespolitiske målsætninger ved at integrere it-værktøjer i undervisningspraksis på de erhvervsrettede

Læs mere

Håndværksrådet takker for lejligheden til at afgive høringssvar på de 5 bekendtgørelsesudkast på vejledningsområdet.

Håndværksrådet takker for lejligheden til at afgive høringssvar på de 5 bekendtgørelsesudkast på vejledningsområdet. Undervisningsministeriet uvavej@uvm.dk cc. lone.basse@uvm.dk 17. juni 2014 Høringssvar bekendtgørelser på vejledningsområdet Håndværksrådet takker for lejligheden til at afgive høringssvar på de 5 bekendtgørelsesudkast

Læs mere

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Oplæg til drøftelse: Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Indledning Kommunalbestyrelsen har den 25. februar 2016 vedtaget, at Vordingborg Kommunes politikker skal

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER BYGGERI OG HÅNDVÆRK VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER BYGGERI OG HÅNDVÆRK VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER BYGGERI OG HÅNDVÆRK VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE HVAD ER EUX? Uddannelserne på EUX Byggeri og håndværk giver dig det bedste fra erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Aarhus Kommune. Den 3. oktober 2013

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Aarhus Kommune. Den 3. oktober 2013 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. oktober 2013 Aarhus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge Det foreslås i indstillingen, at der iværksættes en række initiativer, der

Læs mere

De gymnasiale uddannelsers arbejde med overgangen til videregående uddannelse

De gymnasiale uddannelsers arbejde med overgangen til videregående uddannelse Aftalebeskrivelse Til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Fra EVA De gymnasiale uddannelsers arbejde med overgangen til videregående uddannelse Et grundlæggende formål med de gymnasiale

Læs mere

Opfølgningsplan. Gymnasiet HTX Skjern. Overgang til videregående uddannelse

Opfølgningsplan. Gymnasiet HTX Skjern. Overgang til videregående uddannelse Opfølgningsplan Gymnasiet HTX Skjern Overgang til videregående uddannelse 2015 Baggrund for de iværksatte indsatser: Overgang til videregående uddannelse Gymnasiet HTX Skjern har, med udgangspunkt i opgørelsen

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Et arbejdsmarked rustet til fremtiden

Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Danske Regioners forslag til et regionalt partnerskab for styrket kompetencematch t arbejdsarked ustet til remtiden Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Danske Regioner

Læs mere

Fælles fynsk beskæftigelsesstrategi vedr. bygge/anlægsområdet

Fælles fynsk beskæftigelsesstrategi vedr. bygge/anlægsområdet 2015 Fælles fynsk beskæftigelsesstrategi vedr. bygge/anlægsområdet Baggrund Flere af de fynske byggerier er nu i gang. Den positive udvikling på de store byggepladser og bygge- og anlægsbranchen generelt

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2929289

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2929289 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2929289 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Hotel og Restaurationsskolen, København

Læs mere

Fra udfordring til forankring. - Inspiration til proces og metode

Fra udfordring til forankring. - Inspiration til proces og metode Fra udfordring til forankring - Inspiration til proces og metode p Indledning Udfordring Analyse Handlingsplan Indsats Evaluering Forankring Fra udfordring til forankring - Inspiration til proces og metode

Læs mere

I arbejdet med ungeindsatsen har kommunalbestyrelsen vedtaget fem overordnede mål.

I arbejdet med ungeindsatsen har kommunalbestyrelsen vedtaget fem overordnede mål. Opfølgning på resultatmål 27. maj 2014 vedtog Ungeudvalget resultatmål for ungeindsatsen. Det blev også besluttet, at der løbende skal følges op på, hvordan det går med målopfyldelsen. Dette er første

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne i Region Sjælland (EUV for 25-30 årige) Udfordring For at kunne

Læs mere

Vejledning til alle borgere

Vejledning til alle borgere Vejledning til alle borgere Formål Formålet med papiret Vejledning til alle borgere er dels at sætte fokus på de problemstillinger, der knytter sig til vejledningsordningerne og strukturen og dels at udpege

Læs mere

Notat om uddannelsesinstitutioner med faldende elevantal

Notat om uddannelsesinstitutioner med faldende elevantal Notat om uddannelsesinstitutioner med faldende elevantal Indledning Foranlediget af lukningen af Skårup Seminarium har Regionsrådet ønsket at få en beskrivelse af ansøgnings- og optagelsesmønsteret til

Læs mere

Danske Erhvervsskoler - Lederne

Danske Erhvervsskoler - Lederne Danske Erhvervsskoler - Lederne Håndens kundskab og voksenpædagogiske udfordringer i relation til erhvervsuddannelserne Fakta Tech College Aalborg Antal årselever ca. 4000 hvilket giver mange cpr. nr.

Læs mere

10. KLASSE GRUNDFORLØB

10. KLASSE GRUNDFORLØB 10. KLASSE GRUNDFORLØB 1 MED SPOT PÅ HOTEL- OG RESTAURATIONSBRANCHEN din opskrift til en spændende fremtid! VELKOMMEN TIL HOTEL- OG RESTAURANTSKOLEN En anderledes 10. klasse eller starten på en spændende

Læs mere

Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen

Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen Adgangskrav til erhvervsuddannelserne I Næstved Kommune var der i skoleåret 2013/2014 39 elever, der ved 9. klasses

Læs mere

Forslag om EUD10 Aarhus

Forslag om EUD10 Aarhus Forslag om EUD10 Aarhus 12. maj 2015 Erhvervsskolernes forslag til EUD10 i Aarhus Kommune /aku Erhvervsskolerne i Aarhus foreslår, at den erhvervsrettede linje i 10. klasse - EUD10 - fra skoleåret 2016

Læs mere

Vækst og valgmuligheder

Vækst og valgmuligheder N O T A T Til Folketingets Uddannelsesudvalg Vækst og valgmuligheder - regional uddannelsesdækning under fremtidig institutionsstruktur for ungdomsuddannelser 07-12-2010 Sag nr. 09/3091 Dokumentnr. 61199/10

Læs mere

Kvalitet i uddannelserne

Kvalitet i uddannelserne Kvalitet i uddannelserne Nedenfor bliver der redegjort for en række mål, hvis udvikling kan bidrage positivt til udviklingen af kvaliteten i uddannelserne. Mål 1. Uddannelserne skal møde kompetencebehovene

Læs mere

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i sønderborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Sønderborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Sønderborg Kommune.

Læs mere

Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

2. Uddannelse i Danmark

2. Uddannelse i Danmark 2. Uddannelse i Danmark 2.1. Uddannelsessystemet i Danmark Danmark har et parallelt uddannelsessystem, jvf. fig. 2.1 1 : - det ordinære uddannelsessystem - voksen- og efteruddannelsessystemet Disse vil

Læs mere

Syddanmark som Science Region

Syddanmark som Science Region Syddanmark som Science Region Hvorfor og hvordan arbejder en Science Region? Eksempler på samarbejde mellem vækst og uddannelse 1 v/ Afdelingschef Thomas Dyhr Vestergaard Nationalt koordinatormøde den

Læs mere

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2015 1 Indhold Om evalueringsrapporten...3 Overordnede tal for Studiepraktik 2015...4 Institutioner og uddannelser...4

Læs mere

ESH bød velkommen til mødet efter sommerferien. ESH gennemgik dagens program, og de få tilføjelser/ændringer, der er kommet til.

ESH bød velkommen til mødet efter sommerferien. ESH gennemgik dagens program, og de få tilføjelser/ændringer, der er kommet til. Deltagere: ESB-styregruppen ESB-sekretariatet August 2014 Opsamling fra ESB-styregruppens strategi- og visionsdag den 19. august 2014 kl. 10.00 14.00/15.00 på Syddansk Erhvervsskoles skolehjem og kursuscenter,

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt. Fælles ambitioner for folkeskolen. læring i centrum

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt. Fælles ambitioner for folkeskolen. læring i centrum Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt Fælles ambitioner for folkeskolen læring i centrum Fælles ambitioner mangler Mange forskellige faktorer rundt om selve undervisningssituationen

Læs mere

Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015

Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015 Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015 Roskilde Handelsskole definerede i 2008 en strategi for perioden 2008 2010. Strategien kan sammenfattes i 2 ord værdifuld vækst. Siden 2008 har

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 gladsaxe.dk Vejen til uddannelse og job Beskæftigelsesplan 2016 Vision og mission Gladsaxe Byråd har, i udkastet til kommunestrategien for 2014-2018, formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe Kommune

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER VVS- OG ENERGISPECIALIST VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER VVS- OG ENERGISPECIALIST VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER VVS- OG ENERGISPECIALIST VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE Hvor kan jeg tage uddannelsen? Syddansk Erhvervsskole, Risingsvej 60, 5000 Odense

Læs mere

FOREBYGGELSE AF HASHRYGNING HOS UDDANNELSESSØGENDE UNGE

FOREBYGGELSE AF HASHRYGNING HOS UDDANNELSESSØGENDE UNGE Uddannelsesforum og samarbejdspartneres aftale vedrørende FOREBYGGELSE AF HASHRYGNING HOS UDDANNELSESSØGENDE UNGE Jævnlig hashrygning svækker unges muligheder for uddannelse og fremtidige karriere. Det

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, EUC Nord og Hjørring Kommune. Slutstatus

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, EUC Nord og Hjørring Kommune. Slutstatus Hjørring Kommune Arbejdsmarkedsforvaltningen Afd.: Initialer: RCT Adm. & Service NOTATARK Hjørring, september 2015 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, EUC Nord og Hjørring Kommune Slutstatus Partnerskabets

Læs mere

Bilag vedr. Behovsredegørelsen. 1. Udtalelse fra Vejle Kommune, Erhverv og Kultur Erhvervsudvikling. 4. Samlet redegørelse for kriterium 2

Bilag vedr. Behovsredegørelsen. 1. Udtalelse fra Vejle Kommune, Erhverv og Kultur Erhvervsudvikling. 4. Samlet redegørelse for kriterium 2 Bilag vedr. Behovsredegørelsen 1. Udtalelse fra Vejle Kommune, Erhverv og Kultur Erhvervsudvikling 4. Samlet redegørelse for kriterium 2 Samlet redegørelse for kriterium 2: Sammenhæng i Uddannelsessystemet

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

UDDANNELSES- BAROMETER 2014 SYDDANSK UDDANNELSES- AFTALE

UDDANNELSES- BAROMETER 2014 SYDDANSK UDDANNELSES- AFTALE Uddannelser i verdensklasse UDDANNELSES- BAROMETER 2014 SYDDANSK UDDANNELSES- AFTALE Side 2 Uddannelsesbarometeret Uddannelsesniveauet i Region Syddanmark skal styrkes. Det er nødvendigt, hvis vi i fremtiden

Læs mere

Analyse. Karakterkrav på de gymnasiale uddannelser kan udelukke gode studerende. 5. april 2016. Af Nicolai Kaarsen

Analyse. Karakterkrav på de gymnasiale uddannelser kan udelukke gode studerende. 5. april 2016. Af Nicolai Kaarsen Analyse 5. april 2016 Karakterkrav på de gymnasiale uddannelser kan udelukke gode studerende Af Nicolai Kaarsen Regeringen har forslået at indføre adgangskrav på gymnasierne, så unge skal have mindst 4

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER HOSPITALSTEKNISK ASSISTENT VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER HOSPITALSTEKNISK ASSISTENT VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER HOSPITALSTEKNISK ASSISTENT VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA GODE SPØRGSMÅL AT STILLE HVAD ER EUX Uddannelsen EUX Hospitalsteknisk assistent giver dig det bedste fra

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Kapitel 1 Rådet for Ungdomsuddannelser 1. Undervisningsministeren nedsætter Rådet for

Læs mere

den kommunale indsats

den kommunale indsats den kommunale indsats det NATioNAlE CENTER FoR undervisning i NATuR, TEkNik og SuNdHEd Dette er en kort præsentation af NTS-centerets strategi for indsatsen på det kommunale område. Den er tænkt som en

Læs mere

Beskæftigelsesplanen er årlig og skal fremsendes til Beskæftigelsesregionen/Arbejdsmarkedsstyrelsen

Beskæftigelsesplanen er årlig og skal fremsendes til Beskæftigelsesregionen/Arbejdsmarkedsstyrelsen Postadresse Exnersgade 33. 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 14. december 2011 Sagsbehandler Birgit Søtrup Telefon direkte 76 16 73 22 Sagsid 2011-22236 Notat om Beskæftigelsespolitikken i Esbjerg

Læs mere

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 242 Offentligt

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 242 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 242 Offentligt KOV1_Kvadrat_RØD KOLDING KOMMUNE Den jyske politiuddannelse i Kolding 3 Derfor er Kolding det mest oplagte valg Kolding Kommune og vores samarbejdspartnere

Læs mere

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde Møde i Erhvervs, Vækst, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Indhold Ungepolitik Unge i Jobcentret Uddannelse Kriminalitet Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Light-udgave. Strategi 2016-2020. work-live-stay southern denmark

Light-udgave. Strategi 2016-2020. work-live-stay southern denmark Light-udgave Strategi 2016-2020 work-live-stay southern denmark Fra opstart til forankring work-live-stay southern denmark skaber sammenhæng og netværk mellem de vigtigste aktører i Syddanmark, så vi

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

Folketinget har en uddannelsesmålsætning Det har vi også på Randers Realskole. Hvad vil vi undersøge? 10. klasse er begyndelsen Ikke slutningen

Folketinget har en uddannelsesmålsætning Det har vi også på Randers Realskole. Hvad vil vi undersøge? 10. klasse er begyndelsen Ikke slutningen Folketinget har en uddannelsesmålsætning Det har vi også på Randers Realskole Hvad vil vi undersøge? 10. klasse er begyndelsen Ikke slutningen Det er almindelig kendt, at regeringen har en målsætning om,

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER DATATEKNIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER DATATEKNIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER DATATEKNIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE HVAD ER EUX? EUX Datatekniker giver dig det bedste fra erhvervsuddannelsernes verden med gymnasiets

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt

Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt 1. Aftalens parter Denne aftale er den første af sin art i Odense. Aftalens parter

Læs mere

Håndværksrådet anbefaler, at folkeskolens vejledere udvikler deres samarbejde med både erhvervsskoler og lokale uddannelsesudvalg.

Håndværksrådet anbefaler, at folkeskolens vejledere udvikler deres samarbejde med både erhvervsskoler og lokale uddannelsesudvalg. 10 veje til flere dygtige faglærte - alle har et ansvar For at sikre høj faglighed og motivation skal den enkelte unge have netop det uddannelsestilbud, der passer ham eller hende, og mange aktører skal

Læs mere