ø ú ú ø ø ú ú ø ø ú ú ú ø ø ú ø ø ú ê ú ú ø ø ø ø { { ú ê { { AFSNIT 2 Twinkle, twinkle, little star

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ø ú ú ø ø ú ú ø ø ú ú ú ø ø ú ø ø ú ú @ ê @ ê @ ê ú ú ø ø ø ø { { ú ú @ ê { { AFSNIT 2 Twinkle, twinkle, little star"

Transkript

1 13 ASNIT 2 Akkord og melodi i hjre hånd Når man spiller med akkord og melodi i hjre hånd, er der nogle generelle regler: Melodistemmen skal ligge verst: en skal spilles lidt kraftigere end de underliggende toner. Man skal vælge en fingersætning, så melodistemmen spilles sammenhængende / legato. Akkorder på de betonede taktslag: Som hovedregel spilles akkorden på 1 og 3 slagene i firedelte taktarter og på 1 i tredelte taktarter, samt på andre taktslag hvis der er akkordskift. Hvor melodistemmen bevæger sig i strre spring / intervaller, vil man udelade en/flere akkordtoner. Se Twinkle, twinkle, little star, takt 1. e frste melodier har jeg lavet i to versioner, - en helt udskrevet og derefter en, kun med melodi og becifring/basstemme. I den sidste skal du selv tilfje akkorden i hjre hånd. u kan bruge den udskrevne version som facitliste, hvis du har nogle sprgsmål. Et stykke henne i bogen er der ikke mere nogen facitliste, så prv fra starten selv at tackle problemerne. 4?b4?b?b?b Twinkle, twinkle, little star Bb Bb.... al INE al INE INE INE { { { {

2 14 Nedenstående taktangivelser refererer til Michael row the boat, men de regler der beskrives, gælder for de fleste melodier. Akkordfremmede meloditoner: I de fleste melodier vil der være nogle steder, hvor meloditonen på 1 eller 3 slager ikke hrer hjemme i akkkorden. Man skal så udelade den akkordtone som ligger under den akkordfremmede meloditone. Se takt 5, 3 slaget. Tonen Bb hrer ikke hjemme i en akkord og jeg udelader tonen A. (Og fordi den ikke klinger godt her). I takt 6 hrer heller ikke til en Bb akkord, jeg udelader så tonen Meloditonen som del af akkorden: Hvis meloditonen, på slaget efter en akkord, er en af akkordtonerne, kan man udelade denne tone i akkorden, se takt 2 og 4. I takterne 1 og 5 kunne tonen A også udelades på 1 slaget. Udeladelse af grundtonen i hjre hånd ved septimakkorder: Når grundtonen i en septimakkord ligger i bassen, kan den ofte udelades i hjre hånd. I takterne 2 og 7, har jeg udeladt grundtonen i hjre hånd, - både fordi det er vanskeligt at spille alle akkordens 4 toner, men mest fordi det klinger smukkere på denne måde. Michael row the boat ashore L 4 j b Bb w?b4 L j?b L j?b L j?b / / Bb Bb 7 7 w Bb

3 15 I denne melodi har jeg lavet en basstemme som bruger andet end grundtonen. Og det betyder så noget for hjre hånd. ordobling af bastonen: (At fordoble, betyder at spille den samme tone, to steder på klaveret). Som hovedregel lyder det bedst hvis man kun fordobler grundtonen. Hvis terts, kvint eller septim ligger i bassen, skal den tone ikke spilles i hjre hånd. Ofte kan man endda undlade grundtonen i hjre, hvis den ligger i bassen. Nu er det ikke meningen at du skal bruge timer på at arrangere denne melodi. r det så godt du kan, og tænk på disse regler i alle nye melodier. Så får du efterhånden rutine i at gre det rigtigt. I B. stykket, takt 2, (7/f#) har jeg udeladt f# i hjre, fordi den er i bassen, og i sidste A.stk., takt 2, (m/bb) er tonen Bb i bassen og derfor ikke i hjre hånd. Som du måske fr har bemærket, skriver jeg f.eks. hvor du slet ikke skal spille septimen. runden er, at septimen ligger i melodistemmen, og så er det en septimakkord. (.eks. i 2.takt, og 7 i 1. takt i B.stk.) På klaveret er det i nævnte tilfælde, ikke ndvendigt at skrive 7, men skal man bruge akkorderne til f.eks. et guitarakkompagnement, vil det lyde bedst som septimakkord. ubben Noah (Lille Lise) m m /e?b m m/bb m?b m w /e?b m m/bb 4?b4 w { { { { 7/f# # 7/f# # m m/f L L m m/f L L

4 16 enne melodi er lidt mere rytmisk end de andre melodier. Akkorderne skal så være lidt federe (flere toner i akkorden), og jeg har derfor fordoblet de fleste grundtoner. Bastoner mærket i denne og de næste melodier, er gennemgangsbastoner. & # # 34 L?## 34 & # #?## L & # # L?## & # #?## L /f# /f# /f# Kumbaya my Lord /f# /f# /f# /f# 7 /f# 7 L Spiritual /f# A # /a L /f# A # /a Melodien på næste side bruger masser af gennemgangsbastoner. (Mærket ) Hvis gennemgangsbastonen hrer hjemme i akkorden (f.eks. er septimen) kan den spilles på et betonet taktslag. Se takterne 10 og 13 Bemærk takterne 3 og 7, på 3. slaget. er er ingen terts med, men den kommer på 4. slaget som meloditone. ecimbas i takt 8: Tertsen H og kvinten, ligger i decimafstand og går trinvis nedad. I takt 12, en brudt akkord, som også kan spilles andre steder i melodien. Melodien slutter med en mediantakkord, som jeg omtalte i bog 1.

5 17 Se min kjole & # 4 Am/c?# 4 L # & #?# w Am # & #?# Am/c bbw b nnn # b & #?# L # # & #?# w # & #?# bbw b nnn # b 7 7 Am/c /h /a 7/d /h /a 7/d Am/c 7 7 E7/g# E7/g# 7 Am 7 Tysk melodi Am/c # Am7/g 7/f# 7 Am7/g Eb7 7/f# Eb7 Am/c 6 7 6

6 18 enne melodi er den sidste hvor jeg udskriver noder i venstre hånd i arbejdsudgaven. Målet med denne skole er at man selv, ud fra en melodi med becifring, selv kan lave et rimeligt arrangement. erfor er der i resten af bogens melodier, kun becifringen m. bastoneangivelse. Kun hvor bassen er speciel, vil jeg udskrive noder. ette gælder dog forelbig kun arbejdsudgaven. enerelt: e toner i hjre hånd som ligger ret dybt, kan man i stedet spille i venstre. ( i sidste takt) & # # 24?## 24 & #?## A/e #Hm #m/a Lille sky gik morgentur /f# /f# /f# Hm /h 7 Musik: Knud Vad Thomsen A /f# /c# & # #?## A/e /f# /f# /h /f# & # #Hm?## #m/a /f# Hm 7 A /c#

7 19 u behver ikke spille akkorderne i parentes. e fremkommer, når man lader bassen gå parallelt med en trinvis melodistump. Jeg har skrevet dem, for at vise hvordan man selv kan tilfje akkorder, hvor melodien går trinvis. & 34? 34 &? L L &? &? &? &? Jeg ved hvor der findes en have... olkemelodi L /e L L /e L 7/h L L L L L L j /e L (7/d) /a L L (/e (7/d J L j L /a ( H/f) L L /e L j (7/d) m/f J L 7 J /e /e L /e j L /a J L j /e /a 7/h 7/h m/f 7 7/h /d)

8 20 Lav gennemgangstoner i bassen som jeg omtalte side 16. Her er masser af tertsafstande i mellem akkordernes bastoner. Man kan også lave gennemgangstoner hvor bastonerne ligger i stor sekund afstand.. (m/bb til i sidste takt) Poul sine hns olkemelodi /a Bb /a /g /Bb /a L j L m L j m /e m L m/bb /h /e?b 7/eb Bb/d /e /f# m m m/bb b # /a?b Bb /a /g /Bb /a L j L m m /e 4?b4?b?b?b Bb/d 7/eb /e /f# m j n n jm L j m/bb/h /e m m/bb

9 21 a du nu har fået noget rutine i de ting der er gennemgået, vil de fleste af bogens resterende melodier kun indeholde melodistemme og becifring med bastoneangivelse. er vil dog være nogle steder hvor jeg skriver noget helt ud for at hjælpe, eller for at det skal lyde lidt bedre. Bastonernes placering i forhold til melodistemmen. En grundlæggende regel er at spille venstre hånd så tæt som muligt på hjre, for at bassen ikke skal klinge for mrkt i forhold til melodien. I melodier med trinvis nedadgående bas, kan det nogle gange betyde, at man starter en frase med en enkelt tone i hver hånd eller måske endda spiller den samme tone i begge hænder. et kunne man godt gre i starten af A.stykket i Bacchi. &? /e Bacchi Ordenskapitlet nr Am /h &? m7/c 11 m & E7/h Am? 16 &? m7/c /e m L j 7/h 7 L j 7/h 7 /g L sus 7 L j b # /e 7.M. Bellman L L

10 22 Akkordskift på pauser i melodien: Indtil nu har der hele tiden været en meloditone du kunne hæfte akkorden op på. I takt 4 er det ikke tilfældet, - der er pause i melodien men man skal kunne hre, - både i hjre og venstre hånd - at der er akkordskift. en lsning jeg har valgt, kan man næsten altid bruge: Hvis akkordens grundtone ligger i venstre, spilles terts og septim i hjre hånd. et er vigtigt at disse udfyldningstoner ligger under meloditonen, for at man kan hre forskel på udfyldning og melodi. Hvis den udvidede becifring i 3. og 4. linie er for svær, så vent til senere med at spille den. I næstsidste takt ville jeg meget gerne have en lidt spændende akkord, og jeg måtte så lave melodien lidt om for at få det til at passe. Sammenlign slutningerne. & 24? 24 j & m 7 7/h? &? Jeg har en lille sljfe Musik: Niels Weyde Andersen Am 7 m/f 7 H j # ä U L j J j ä b# ä b 7 b9 j & m7? Am7 # m7/f 7(11) b b m/eb

11 23 I takt 8 har vi samme problem som i forrige melodi. I dennne melodi er der ikke pause på meloditonen, men akkkordskift 2 gange på meloditonen. et er lst på samme måde som når der er pause, dvs. terts og septim i hjre hånd, og grundtonen i venstre. & bbb24? bbb24 Eb Bb/d Hundred' mus med haler på m Bb/d Eb Musik: hr. Hartmann m /a & bbb? bbb 4 Bb 7/c Bb/d Eb Bb/d Eb Bb7/f Eb/g 7 Ab Eb/g Bb7/f & bbb? bbb Eb /g m7/ab Bb7 Eb

12 24 11 akkorden skal spilles som vist i optakten. Læs evt. side 68 om akkorden. Skråstregerne i takt 4 og 12, markerer at den forudgående akkkord skal gentages, og 11 ligger hver gang på 4 slaget som en optakt. Punkteret basstemme: I mange rytmiske sange og alm. brugsmusik, kan man spille basstemmen punkteret for at skabe lidt mere bevægelse. Ved vejrtrækningssteder, må bassen godt falde til hvile på en halvnode. Vist i 1. og 2. takt. Bemærk hvordan jeg har lst problemet med Am akkorden uden meloditone i 2. og 6. takt. 4?b4 11 /e?b /e L JL J m järiln Vingad (Nu er jord og himmel stille) m/bb L J Am/c m Am L J osv. m Svensk folkemelodi / / 11?b 7/f# m /e m7/f Bb/f / 11 /e?b m/bb m Am/c /h /a L

13 25 Lav gennemgangstoner i bassen og spil basstemmen punkteret. Udfyld akkorderne på 3 slaget i takterne 1, 3, 4, 5 og 6 7/f# & # 4?# 4 & #?# H7/f# & # 7/f#?# L J & # #o?# J L My Lord, what a morning L L j /d L j /d L J /d Hm Am Spiritual L7 L j L 7 /h Am w L j L 7 7 ä j

14 26 Melodien herunder er lidt for klassisk og pæn til punkteret basstemme. et jeg har skrevet i parentes i takt 3, er det som akkorderne i realiteten hedder, men oftest vil man ikke skrive det. et er for besværligt og forvirrende. Se selv: sus 9 Bemærk figuren i takt 4, - den er god at slutte en frase eller melodien af med. Når man analyserer figuren, kan man se at det blot er en IV trinsakkord (Bb), der bliver brugt til at fylde ud mellem de to I. trinsakkorder. 4?b4 /a Bb /h Spurven sidder stum bag kvist (sus) (9) Bb/f 5 m?b /a Bb /h /a 9 /a /a?b 13 m7?b m Bb m7/bb /f# Bb/f

15 27 Bemærk at melodien er noteret i 2/2 dvs. med 2 pulsslag (halvnoder) i hver takt. I næstsidste og sidste takt har jeg lavet forpremiere på det vi snart skal arbejde med, - nemlig at fordele akkordens toner mellem begge hænder. I samme takt kunne A og også noteres: A (afstand) 7, hvor A og 7 ligger på hvert sit taktslag. Salme & # # 2?## 2 6 & #?## w 11 /f# #E7 E7/g# & # #/f#?## L A Hulde engel w #m /a /h 7/c /h /a Hm E7/g# /g wa L /f# A w L L /g

16 28 Lav gennemgangstoner i bassen. Udfyld akkorden på 3 slaget i takt 12 Lav en afslutning i takt 8. Bastonen i takt 10, er en ny slags bastone. et er en form for ledetone, som frer halvtonemæssigt ned til grundtonen i næste akkord. enne slags bastoner bruges kun, når to akkorders grundtone ligger i kvintafstand (ned). Bemærk den lidt klassiske måde jeg noterer Asus på i 4. takt. Analysér sidste takt og brug figuren i andre melodier. 2. version af melodien, er becifret med jazzakkordforbindelser. (Nævnt side 42 og 44). Analyser akkorderne når du er nået til side 44. & # # 4?## 4 & # # /c#?## & # # 7?## & # # #m7 #7?## /c# Jeg ved en lærkerede Hm #m7 n H7/d# H7 Hm /a Am H7 /a folkemelodi Asus L L L L n

17 29 Lav gennemgangsbastoner, - udfyld akkorden på 4 slaget i takt 9, - lav en afslutning i takt 5. I takt 4 er vist bastonen jeg omtalte på side 28 Analysér m i sidste takt og brug figuren i andre melodier. Akkordbrydning i hjre hånd: I melodier med meget langsom puls (som denne), kan man godt fle at det går lidt i stå. Man kan så bryde akkordens toner i hjre hånd, som vist i takt 2, 3 og 6, for at få noget fremdrift. I takt 2, starter jeg brydningen på den tone der ligger dybest i akkorden, og i de andre takter starter jeg en gang længere nede. Brydningerne er vist som 1/16 og 1/8 dele. Hvis du opfatter bastonen der ligger på det nærmeste taktslag (3 eller 4 slaget) som starten på brydningen, er det nok lettere at hre hvordan det skal lyde. Norsk vise 4?b4 Solen står i ruten Harald Sverdrup/Alf ranner /c# m /c Bb maj # L # j n 4?b L j n # 7 m m E L J /c# m 7?b Bb maj E Asus m m n #

18 30 Lav gennemgangsbastoner - lav punkteret basstemme - lav en afslutning i takt 4 og 16. enne melodi er også meget langsom, - lav derfor akkordbrydninger i hjre hånd, som omtalt side 29, hvor der er brug for det. I takt 12 er vist hvordan man kan få lidt dramatik og bevægelse i bassen, ved at vippe mellem en hj og lav (eller omvendt) bastone. Nocturne & # # 4 / 7/d #7 Hm E7/g#?## 4 5 & # #?## / #7 Hm E7/g# Å L j 9 & # #?## # # # L # j 13 & # #?## / b n # 7/d E7/d /d m/d #m7 #o Hm7 Hm Evert Taube 7 A A+ #o Takt 12 kan også spilles med denne flotte basgang. Jeg har ændret # til, for at få akkorderne til at passe. & # #?## # # /f# /g E7/g# A A+

19 31 Opsumering af afsnittets tekst HØJRE HÅN: Melodistemmen skal ligge verst: en skal spilles lidt kraftigere end de underliggende toner. Man skal vælge en fingersætning, så melodistemmen spilles sammenhængende / legato. Akkorder på de betonede taktslag: Som hovedregel spilles akkorden på 1 og 3 slagene i firedelte taktarter og på 1 i tredelte taktarter, samt på andre taktslag hvis der er akkordskift. Hvor melodistemmen bevæger sig i strre spring / intervaller, vil man udelade en/flere akkordtoner. Akkordfremmede meloditoner: Man skal udelade den akkordtone som ligger under den akkordfremmede meloditone. Meloditonen som del af akkorden: Hvis meloditonen, på slaget efter en akkord, er en af akkordtonerne, kan man udelade denne tone i akkorden. Udeladelse af grundtonen i hjre hånd ved septimakkorder: Når grundtonen i en septimakkord ligger i bassen, kan den ofte udelades i hjre hånd. ordobling af bastonen: Som hovedregel lyder det bedst hvis man kun fordobler grundtonen. Hvis terts, kvint eller septim ligger i bassen, skal den tone ikke spilles i hjre hånd. Ofte kan man endda undlade grundtonen i hjre, hvis den ligger i bassen. Akkordskift på pauser i melodien: Hvis akkordens grundtone ligger i venstre, spilles terts og septim i hjre hånd under melodistemmen. ybe toner i hjre hånd kan i stedet spilles i venstre. Rytmiske melodier: Akkorderne skal så være lidt federe (flere toner i akkorden), man fordobler gerne grundtoner og evt. andre. Akkordbrydning i hjre hånd: I melodier med meget langsom puls, kan man bryde akkordens toner i hjre hånd. Brydningen kan startes fra den tone der ligger dybest i akkorden, eller en omvending længere nede. VENSTRE HÅN: ennemgangstone i bassen bruges for at forbinde 2 bastoner der ligger i tertsafstand, og spilles på ubetonet taktslag. Hvis gennemgangsbastonen hrer hjemme i akkorden (f.eks. er septimen) kan den spilles på et betonet taktslag. Ledende bastone: Bastone som leder halvtonemæssigt ned eller op til grundtonen i næste akkord. Bruges når 2 akkorders grundtoner ligger i kvintafstand. (Kvint ned). Bastonernes placering i forhold til melodistemmen: Spil venstre hånd så tæt som muligt på hjre, for at bassen ikke skal klinge for mrkt i forhold til melodien. I melodier med trinvis nedadgående bas, kan det nogle gange betyde, at man starter en frase med en enkelt tone i hver hånd eller måske endda spiller den samme tone i begge hænder. Punkteret basstemme: I mange rytmiske sange og alm. brugsmusik, kan man punktere tonerne i venstre hånd, for at skabe lidt mere bevægelse. Ved vejrtrækningssteder, må bassen godt falde til hvile på en halvnode.

Akkorder i spredt beliggenhed

Akkorder i spredt beliggenhed 26 ASNIT 3 Akkorder i spredt beliggenhed Spillemåderne indtil nu, har jeg valgt fordi det er den letteste måde at lære noget om akkordopbygning, omvending, transposition og alle de andre ting på. esværre

Læs mere

I, IV og V trinsakkorderne

I, IV og V trinsakkorderne 14 ASNT 2, og trinsakkorderne e næste melodier bruger foruden og trinsakkorderne som du kender, også trinsakkorden. isse tre akkorder er de vigtigste når man skal becifre en durmelodi. ind, og trinsakkorderne

Læs mere

AFSNIT 3. Generelle regler:

AFSNIT 3. Generelle regler: 32 ASNIT 3 e næste melodier er eksempler på, hvordan man kan arrangere melodier i den lidt bldere rytmiske genre: azzballader, pop, beat, bld rock og lign.. ællesnævner for melodierne er, at de er noteret

Læs mere

Lær at spille efter becifring

Lær at spille efter becifring 1 Lær at spille efter becifring Becifringsklaver med - swingbas - melodi og akkord i hjre hånd Jan Kuby 2 Lærerorientering Anvendelse Overalt hvor unge og voksne undervises i becifringsklaver, - i den

Læs mere

I Rockvokal vil vi lave en 3-stemmige flydestemme for lige stemmer. Vi har følgende grundtyper af flydestemmer:

I Rockvokal vil vi lave en 3-stemmige flydestemme for lige stemmer. Vi har følgende grundtyper af flydestemmer: Rockvokal Gert Uttenthal Jensen Frederiksborg Gymnasium & HF 2005 Flydestemme og akkorder 1. 3-stemmig flydestemme for lige stemmer I Rockvokal vil vi lave en 3-stemmige flydestemme for lige stemmer. Det

Læs mere

Lær at spille efter becifring

Lær at spille efter becifring 1 Lær at spille efter becifring Becifringsklaver med - brudte akkorder - Jan Kuby 2 Lærerorientering Anvendelse Overalt hvor unge og voksne undervises i becifringsklaver. Fra den frivillige musikundervisning

Læs mere

Lær at spille efter becifring

Lær at spille efter becifring 1 Lær at spille efter becifring Becifringsklaver med - melodi & akkord - i hjre hånd Jan Kuby 2 Lærerorientering Anvendelse Overalt hvor unge og voksne undervises i becifringsklaver, - i den frivillige

Læs mere

Poparrangement. Arbejdspapirer til højniveau af Jakob Jensen. Indhold

Poparrangement. Arbejdspapirer til højniveau af Jakob Jensen. Indhold Poparrangement Arbejdspapirer til højniveau af Jakob Jensen Indhold Flyde/akkordkor flyd, rytmer og svar... 1 Basstemme... 2 Trommestemme... 3 Medstemme 1... 4 Medstemme 2 Fra terts til sekst... 5 Medstemme

Læs mere

1. Forstærkning af melodien

1. Forstærkning af melodien http://cyrk.dk/musik/medstemme/ Medstemme Denne artikel handler om, hvordan man til en melodi kan lægge en simpel andenstemme, der understøtter melodien. Ofte kan man ret let lave en sådan stemme på øret,

Læs mere

Trestemmig bloksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner

Trestemmig bloksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner Trestemmig boksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner I en boksats har en af korets stemmer meodien mens de andre føger så paraet som muigt. Boksatsen er nemmest at ave hvis meodien har få store spring

Læs mere

Tenorens højeste højeste tone: tone: eller eller Altens dybeste tone:

Tenorens højeste højeste tone: tone: eller eller Altens dybeste tone: Poprock-arrangement s. (TH 12) Poprock-arrangement s. 1 (TH 11) GENERELT GENERELLE PRINCIPPER FOR KORSATS Besætning: Besætning: Lav Lav koret koret 3-stemmigt 3-stemmigt for for sopran, sopran, alt alt

Læs mere

hvilket svarer til dette c, hvis man havde noteret i en tenor-nøgle

hvilket svarer til dette c, hvis man havde noteret i en tenor-nøgle Treklangsmedstemmer s. 1 (TH 14) GENERELT Besætning: Lav koret 3-stemmigt for sopran, alt og tenor i tæt beliggenhed angiv besætningen ud for stemmerne. Korarrangementet er tænkt ud fra at der også tilføjes

Læs mere

Akkordtoner, gennemgangstoner/vippetoner og forudhold. I de fleste tilfælde kan vi beskrive meloditoner som et af følgende:

Akkordtoner, gennemgangstoner/vippetoner og forudhold. I de fleste tilfælde kan vi beskrive meloditoner som et af følgende: Harmonisering M1 Gert Uttenthal Jensen Side 1 Harmonisering At harmonisere en melodi vil sige at tilføje akkorder. Vi skal her se nærmere på harmonisering i en klassisk funktionsharmonisk vise-stil, som

Læs mere

Funktionstonal harmonisering

Funktionstonal harmonisering Funktionstonal harmonisering Funktionstonal harmonisering TH 2016 Denne lille manual er rettet mod løsningen af de simple harmoniseringsopgaver man finder i M1 opgave 3. Det supplerende stof s. 9-11 er

Læs mere

Musikteori på video v. Anders Aare

Musikteori på video v. Anders Aare 1 Musikteori på video v. Anders Aare - oversigt over arrangementsprincipper for poprock arrangement 1) Forberedelse og retning Opgaveformulering (stx A-niveau) Opgaveformulering: "Der skal laves en udsættelse

Læs mere

Musikteori på video v. Anders Aare

Musikteori på video v. Anders Aare 1 Musikteori på video v. Anders Aare - oversigt over rammer, begreber og principper for analyseteori 1) Akkordlæsning Rammer: - klaverpartitur - funktionsharmonik, primært tertsopbygning - fokus på forsk.

Læs mere

Klaver. Modullinje (4. klasse - ) Sololinje. Værkstedslinje (2.-3. klasse) Tjek siddestilling bænkens højde, afstand til klaveret m.v.

Klaver. Modullinje (4. klasse - ) Sololinje. Værkstedslinje (2.-3. klasse) Tjek siddestilling bænkens højde, afstand til klaveret m.v. Værkstedslinje (2.-3. klasse) Klaver Modullinje (4. klasse - ) Sololinje 1. Sidestilling / kropsholdning Vis rigtig siddestilling ved klaveret. Snak med eleverne om, hvordan, de sidder derhjemme og kom

Læs mere

Funktionstonal harmonisering

Funktionstonal harmonisering Funktionstonal harmonisering At harmonisere er at sætte akkorder til en melodi. Som regel vil man tilstræbe at en melodis toner passer sammen med tonerne i de akkorder man sætter til en melodi, fx: Det

Læs mere

Harmonisering Side 1. Sammenhæng mellem toner og akkorder. Akkordtoner, gennemgangstoner/vippetoner og forudhold

Harmonisering Side 1. Sammenhæng mellem toner og akkorder. Akkordtoner, gennemgangstoner/vippetoner og forudhold Side 1 At harmonisere en melodi vil sige at tilføje akkorder. Vi skal her se nærmere på harmonisering i en klassisk funktionsharmonisk vise-stil. Der er mange detaljer der adskiller harmonisering i forskellige

Læs mere

Jazzvokal. Grundlæggende teori. Akkorder & becifring: Gert Uttenthal Jensen gert.uttenthal.jensen@skolekom.dk

Jazzvokal. Grundlæggende teori. Akkorder & becifring: Gert Uttenthal Jensen gert.uttenthal.jensen@skolekom.dk Jazzvokal. Gert Uttenthal Jensen gert.uttenthal.jensen@skolekom.dk Grundlæggende teori Akkorder & becifring: 1. Dur-treklange Vi beskriver tonerne ud fra en dur-skala. Tonerne har fået navn efter C-dur-skalaen

Læs mere

Vi har følgende grundtyper af flydestemmer:

Vi har følgende grundtyper af flydestemmer: Jazzvokal Gert Uttenthal Jensen Flydestemme og akkorder 1. Typer af flydestemmer Flydestemmer er den 4-stemmige vokale satsteknik, der primært skrives over temaets akkorder. Flydestemmens funktion er dels

Læs mere

Akkorder bruges til at akkompagnere musik. Akkorderne tænkes opbygget af tertser der er stablet på hindanden.

Akkorder bruges til at akkompagnere musik. Akkorderne tænkes opbygget af tertser der er stablet på hindanden. Akkord Oversigt Oversigt Næste C -dur Cm C7 C6 Cm7 C ø Cm7b5 C9 Cm7b9 C11 C13 Cdim C+ Akkorder bruges til at akkompagnere musik. Akkorderne tænkes opbygget af tertser der er stablet på hindanden. Du kan

Læs mere

Om skalaer, tonearter og akkorder 1 CD 02/2002

Om skalaer, tonearter og akkorder 1 CD 02/2002 Om skalaer, tonearter og akkorder 1 CD 02/2002 Når skalaen ligger fast har man materialet til melodisk og harmonisk stof i skalaens toneart Vi spiller Lille Peter Edderkop i C dur og kan derfor betjene

Læs mere

Skriftlig musikteori A-niveau stx Evalueringskriterier for jazz-arrangement

Skriftlig musikteori A-niveau stx Evalueringskriterier for jazz-arrangement Skriftlig musikteori A-niveau stx Evalueringskriterier for jazz-arrangement September 2012 Udarbejdet for Ministeriet for Børn og Undervisning af Niels Brynjolf og Kristian Larsen 1 Indledning I 2010 forfattede

Læs mere

Keyboard og DIM. 1. lektion side 1

Keyboard og DIM. 1. lektion side 1 1. lektion side 1 I musiklokalet bruger vi de almindelige "musik" ord: noder, toner, melodi, frase, tema, interval, akkord, rundgang, intro = indledning = forspil, A og B-stk, vers og omkvæd, bro, C-stk,

Læs mere

Komponer mønstre i nøglerytmer ud fra Dm og C Et kompositions og arrangements oplæg

Komponer mønstre i nøglerytmer ud fra Dm og C Et kompositions og arrangements oplæg Komponer mønstre i nøglerytmer ud fra Dm og C Ole Skou feb.2011 side 1 Komponer mønstre i nøglerytmer ud fra Dm og C Et kompositions og arrangements oplæg Oplægget er en demonstration af en metode til

Læs mere

Overordnet målsætning for instrumentalundervisning. Harmonika. Modullinje (4. klasse - ) Værkstedslinje (2.-3. klasse) Sololinje

Overordnet målsætning for instrumentalundervisning. Harmonika. Modullinje (4. klasse - ) Værkstedslinje (2.-3. klasse) Sololinje Overordnet målsætning for instrumentalundervisning at udvikle elevens tekniske og musikalske færdigheder på instrumentet at give eleven glæde ved at spille og lyst til at udforske såvel instrument og repertoire

Læs mere

Jazzarrangement. Arbejdspapirer til højniveau. Papirerne er ikke altomfattende, og der er andre måder at arrangere på end beskrevet her.

Jazzarrangement. Arbejdspapirer til højniveau. Papirerne er ikke altomfattende, og der er andre måder at arrangere på end beskrevet her. Jazzarrangement Arbejdspapirer til højniveau. Papirerne er ikke altomfattende, og der er andre måder at arrangere på end beskrevet her. Jakob Jensen Indhold Indhold...1 Jazzarrangement, generelt...1 Two-beat...2

Læs mere

Akkordsamling. til guitar. René B. Christensen

Akkordsamling. til guitar. René B. Christensen Akkordsamling til guitar René B. Christensen Akkordsamling til guitar c René B. Christensen, 0 Du er velkommen til at dele dette dokument - helt eller delvist - med andre, sålænge du henviser til det originale

Læs mere

Harmonilære. Kompendium. efter. Leif Thybo. 6. udgave

Harmonilære. Kompendium. efter. Leif Thybo. 6. udgave Kompendium efter Leif Thybo 6. udgave 1998 2 Harmonilære Indhold Intervallæren............................................................... 3 Komplementære intervaller.................................................

Læs mere

Gradsprøver. -program. European Piano Teachers Association

Gradsprøver. -program. European Piano Teachers Association Gradsprøver -program European Piano Teachers Association EPTA Danmark Carit Etlarsvej 4, 2840 Holte Tel: 45 42 29 63 Mobil: 28 39 01 07 Fax: 38 33 52 58 e-mail: info@epta.dk www.epta.dk BG Bank: 1551-0016796603

Læs mere

Funktionsharmonik. Opgave 2.3: Analyser akkordforbindelserne: Opgave 2.2: Udfyld skemaerne i G- dur og D- dur

Funktionsharmonik. Opgave 2.3: Analyser akkordforbindelserne: Opgave 2.2: Udfyld skemaerne i G- dur og D- dur Funktionsharmonik I durtonearterne har vi: rin 1 2 3 4 5 6 7 Funktion Sp Dp S D p - Harmo- C Dm Em F G Am Hdim nier i C- dur Opgave 2.3: Analyser akkordforbindelserne: 1) "Let it be": G D Em C G D C G

Læs mere

Systematisk oversigt. 1. del. Det lineære grundlag

Systematisk oversigt. 1. del. Det lineære grundlag Systematisk oversigt 1. del. Det lineære grundlag Tonematerialet... 6 1. Tonesystemet... 6 1.1 Stamtonerne... 6 1.2 Orientering af dybe og høje toner... 6 1.3 Stamtonebetegnelser i de forskellige oktaver...

Læs mere

DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal

DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal Øvelsen består af 2 madskåle eller lignende fristelser samt 2 kegler, stolper eller personer og der skal gås et 8-tal rundt om de to yderste kegler.

Læs mere

Nodelæsning. Guitarister

Nodelæsning. Guitarister Nodelæsning for Guitarister Jesper og Morten Nordal Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele af den er ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. 2012 MUFO ISMN-nr:

Læs mere

Spil efter mønstre i kendte numre

Spil efter mønstre i kendte numre Spil efter mønstre i kendte numre Side 1 Spil efter mønstre i kendte numre Brug det I har lært i arbejdet med Komponer mønstre i nøglerytmer ud fra m og C ette papir handler om at arrangere eller blot

Læs mere

FEM KORTEKNIKKER 4 S. Lille kompendium i pop/rock-arr. s. 1 (TH 11) - baseret på flydekor

FEM KORTEKNIKKER 4 S. Lille kompendium i pop/rock-arr. s. 1 (TH 11) - baseret på flydekor Lille kompendium i pop/rock-arr. s. 1 (TH 11) FEM KORTEKNIKKER - baseret på flydekor Solist 4 4 C No G wom- an no cry, Am F C no F wom- an no cry C G 1 4 S A T 2 4 S A T 3 4 S A T 4 4 S A T 5 4 S A T 1)

Læs mere

Et par frelsergreb på guitaren

Et par frelsergreb på guitaren t par frelsergreb på guitaren uitarens hoved er til venstre Mange prikker længst til venstre betyder at pegefingeren skal lægges hele vejen over gribebrædtet (barrégreb) t x betyder at strengen ikke skal

Læs mere

hvilket svarer til dette c, hvis man havde noteret i en tenor-nøgle

hvilket svarer til dette c, hvis man havde noteret i en tenor-nøgle Treklangsmedstemmer s. 1 (TH 14) GENERELT Besætn: Lav koret 3-stemmigt for sopran, alt og tenor i tæt beliggenhed angiv besætnen ud for stemmerne. Korarrangementet er tænkt ud fra at der også tilføjes

Læs mere

Italesættelse. Baggrund lærer. Hvordan taler vi om musikken og om kompositionen? Toner og Intervaller

Italesættelse. Baggrund lærer. Hvordan taler vi om musikken og om kompositionen? Toner og Intervaller Baggrund lærer MUSIK Hvordan taler vi om musikken og om kompositionen? Toner og Intervaller Toner er musikkens byggesten. Toner er frekvenser og de måles i hertz. Intervaller er afstanden mellem to toner.

Læs mere

Mads Pagsberg composer & conductor

Mads Pagsberg composer & conductor M Mads Pagsberg composer & conductor copyright Mads J. Pagsberg If you wish to copy this score please contact Mads J. Pagsberg, Svinget 5 st. tv. 2300 Cph. S, Denmark Phone: + 45 28448807 / + 45 32571175

Læs mere

Bibelen er en gammel bog... 149 Blomstre som en rosengård... 74 Bogen om Jesus... 148

Bibelen er en gammel bog... 149 Blomstre som en rosengård... 74 Bogen om Jesus... 148 Alfabetisk register A Adventskransen nu vi tænder................................ 65 All night, all day.......................................... 226 Alle, både høj og lav......................................

Læs mere

Dim-akkorder og sange på swingrundgang.

Dim-akkorder og sange på swingrundgang. Dim-akkorder og sange på swingrundgang. Indledning om dim-akkorder....3 Vores tonerække kort fortalt...3 Dim-akkordens bestanddele...4 Hvorfor en dim-akkord kan gå for 4...5 Et par ekstra kommentarer...6

Læs mere

Hvad er musik. 2 november 2015 Kulturstationen Vanløse

Hvad er musik. 2 november 2015 Kulturstationen Vanløse Hvad er musik 2 november 2015 Kulturstationen Vanløse Hvad er musik egentlig? (Hvad mener du?) Musik? Det skal bare lyde godt Hvad er musik? Følelser Rytme Klang Melodi Stilart - Genre Harmoni Overtoner

Læs mere

OPGAVETYPE 3. Skriftlig musikteori. Ole Barnholdt 2006

OPGAVETYPE 3. Skriftlig musikteori. Ole Barnholdt 2006 OPGAVETYPE 3 Skriftlig musikteori Færdigheder Denne progression er tænkt som en slags studieplan for den enkelte elev i disciplinen. Man kan således lade de målrettede elever arbejde-der-ud-ad. Samtidigt

Læs mere

KL s Jazzarrangement kompendium.

KL s Jazzarrangement kompendium. Kristian Larsen, Aurehøj KL s Jazzarrangement kompendium. - Består af følgende manualer og dokumenter: Fra XML-fil til PriMus-fil Opskrift på eksamensopgave i musik, Jazz Jazzbas Ledetonestemme Close harmony

Læs mere

Øvelser i Begynderklassen.

Øvelser i Begynderklassen. Øvelser i Begynderklassen. 1 Her starter banen! Tidtagningen begynder, når dommeren kommanderer "Fremad". 2 Banen er slut - Tidtagningen stoppes 3* Højre sving. 90 skarp drejning til højre. Som ved normal

Læs mere

Koral. I 1700-tallet smeltede den enstemmige og flerstemmige menighedssang sammen til det vi i dag stadig forbinder med en koral:

Koral. I 1700-tallet smeltede den enstemmige og flerstemmige menighedssang sammen til det vi i dag stadig forbinder med en koral: Koral Koral (ty. Choral, fra middelalderlatin choralis, som tilhører koret) betegner dels den gregorianske sang, dels melodien til en lutheransk kirkesang, som de fleste forbinder ordet med. 1700-tallet

Læs mere

Rally Lydighed Øvelsesvejledning

Rally Lydighed Øvelsesvejledning Det primære i øvelserne er markeret med fed og kursiv. Begynderklassen 1 Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i pladspositionen. Tidtagningen starter på dommerens

Læs mere

Det at ændre på grundfeelingen i et nummer, ved at tilføje et par 8-dele til hver takt.

Det at ændre på grundfeelingen i et nummer, ved at tilføje et par 8-dele til hver takt. Det at ændre på grundfeelingen i et nummer Ole Skou august 2012 side1 Det at ændre på grundfeelingen i et nummer, ved at tilføje et par 8-dele til hver takt. Indhold Indledning... 1 Eksempel 1, start for

Læs mere

Guitar og noder. Melodispil og nodelære 1. position. John Rasmussen. Guitarzonen.dk

Guitar og noder. Melodispil og nodelære 1. position. John Rasmussen. Guitarzonen.dk Guitar og noder Melodispil og nodelære 1. position John Rasmussen Guitarzonen.dk Guitar og noder er udgivet som e-bog 2011 på guitarzonen.dk Forord Denne bog gennemgår systematisk tonernes beliggenhed

Læs mere

Praktisk træning. Bakke. & bagpartskontrol. 16 Hund & Træning

Praktisk træning. Bakke. & bagpartskontrol. 16 Hund & Træning Praktisk træning Tekst: Karen Strandbygaard Ulrich Foto: jesper Glyrskov, Christina Ingerslev & Jørgen Damkjer Lund Illustrationer: Louisa Wibroe Bakke & bagpartskontrol 16 Hund & Træning Det er en fordel,

Læs mere

Herefter følger værktøjer til bestemmelse af improvisation over særlige akkorder med: 3. Heltoneskalaen. 4. Ottetoneskalaen.

Herefter følger værktøjer til bestemmelse af improvisation over særlige akkorder med: 3. Heltoneskalaen. 4. Ottetoneskalaen. 32 32 Værktøj til valg af improvisationsskala Værktøj til bestemmelse af skala til improvisation over akkorderne i den harmoniserede skala, bidominanter, tritonussubstitutionsakkorder, altererede akkorder

Læs mere

SÅDAN KAN MAN OGSÅ SPILLE AUTUMN LEAVES...

SÅDAN KAN MAN OGSÅ SPILLE AUTUMN LEAVES... 28 omlyd December 2009 SÅDAN KAN MAN OGSÅ SPILLE AUTUMN LEAVES... AUTUMN LEAVES ER BLEVET SPILLET I UENDELIGT MANGE UDGAVER. I DENNE ARTIKEL ANALYSERES KEITH JARRETTS UDGAVE, SOM DEN BLEV SPILLET UNDER

Læs mere

Spil Smart Vol. II. ISMN nr.: 979-0-66139-053-4 Medie: E-bog

Spil Smart Vol. II. ISMN nr.: 979-0-66139-053-4 Medie: E-bog 1 Spil Smart Vol. II ISMN nr.: 979-0-66139-053-4 Medie: E-bog Forfattere og koncept: Liv Beck og Tove Sørensen Medforfattere: Stepnote Publishing Logo og omslag designet af: Martin Sommer Flot Martin Layout:

Læs mere

Spil harmonika. Melodi- og øvehefte. Poul Højbak. Niv. A, Efterår 2005. (Knap- og piano-) - Og lidt om noder, rytmer og toner samt om instrumentet

Spil harmonika. Melodi- og øvehefte. Poul Højbak. Niv. A, Efterår 2005. (Knap- og piano-) - Og lidt om noder, rytmer og toner samt om instrumentet Spil harmonika (Knap- og piano-) Melodi- og øvehefte - Og lidt om noder, rytmer og toner samt om instrumentet Poul Højbak Niv. A, Efterår 00 Revideret orord Dette hefte er resultat af mine mange års erfaring

Læs mere

øl ø ø J ø j øløøøøø øl ø ä &bølø øø øø j ø O, Skabelsens morgen Søndag morgen F C/e Tekst: Karsten H. Petersen Musik: Flemming H.

øl ø ø J ø j øløøøøø øl ø ä &bølø øø øø j ø O, Skabelsens morgen Søndag morgen F C/e Tekst: Karsten H. Petersen Musik: Flemming H. &b68 j O, Skabelsens morgen Sndag morgen Tekst: Karsten H. Petsen Musik: lemming H. Meng L L m/f maj J O, ska belsens mor gen, det helt ny e liv, nu &bl 4 m (4) væld med kraft i os ind. L j L m/f et styr

Læs mere

Ren versus ligesvævende stemning

Ren versus ligesvævende stemning Ren versus ligesvævende 1. Toner, frekvenser, overtoner og intervaller En oktav består af 12 halvtoner. Til hver tone er knyttet en frekvens. Kammertonen A4 defineres f.eks. til at have frekvensen 440

Læs mere

SANGTEKNIK FOR SANGERE. Prolog

SANGTEKNIK FOR SANGERE. Prolog SANGTEKNIK FOR SANGERE Prolog Vores stemme er et produkt af vores anatomi og vores stemmebrug livet igennem. Stemmen afspejler, hvem vi er, og hvordan vi har det og hvad vi vil. Vi er skabt med en anatomi,

Læs mere

Sunde og smukke fødder

Sunde og smukke fødder Sunde og smukke fødder med Franklin Balls af Lotte Paarup DEN INTELLIGENTE KROP Indledning til øvelser Alle bør træne fødderne Alle har stor gavn af at træne fodens muskler. Det fodtøj og underlag, vi

Læs mere

Genoptræning efter graviditiet

Genoptræning efter graviditiet Terapiafdelingen Genoptræning efter graviditiet Patientinformation www.koldingsygehus.dk 2 INDHOLD Bækkenbunden side 4 Venepumpeøvelserne side 6 Træning af bækkenbunden side 8 Knibeøvelser side 10 Hvilestilling

Læs mere

Optagelsesprøve til Musikvidenskab

Optagelsesprøve til Musikvidenskab Optagelsesprøve til Musikvidenskab NB: Ansøgningsfrist 15. marts (For ansøgere til bachelortilvalg er fristen 15. april) Afdeling for Musikvidenskab Institut for Æstetik og Kommunikation Aarhus Universitet

Læs mere

Placering for en målmand: Ny og uerfaren.

Placering for en målmand: Ny og uerfaren. MÅLMANDS ØVELSER Placering for en målmand: Ny og uerfaren. Stå i udgangsstilling med arme oppe hele tiden mens modstander kører bolden rundt. Arme skal falde naturligt med ned med spændte håndled (når

Læs mere

Udspring. - Inspiration til udspringsaktiviteter (svømmeskolen, tweens og teens)

Udspring. - Inspiration til udspringsaktiviteter (svømmeskolen, tweens og teens) Udspring - Inspiration til udspringsaktiviteter (svømmeskolen, tweens og teens) - Sikkerhed: Det første, man starter med at gøre, når man skal lave udspring med en gruppe, er at definere nogle færdselsregler,

Læs mere

Din brugermanual BEHRINGER BT108 BASSPACK http://da.yourpdfguides.com/dref/2299760

Din brugermanual BEHRINGER BT108 BASSPACK http://da.yourpdfguides.com/dref/2299760 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BEHRINGER BT108 BASSPACK i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Træning til klatring i klubben.

Træning til klatring i klubben. Træning til klatring i klubben. En måde at opnå nye resultater i din klatring. Af Thomas Palmkvist Jørgensen. 1. udgave 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE. Junior program / for dig der gerne vil i gang med at klatre

Læs mere

Groove på et ark. Beatmarkerende normaltempo. Lift på 2og. Halvtempo. Liftet halvtempo

Groove på et ark. Beatmarkerende normaltempo. Lift på 2og. Halvtempo. Liftet halvtempo Groove på et ark Vælg et groove til hvert af de to stykker i din opgave (variér gerne, men lad være med i første omgang at nødvendigvis finde på noget helt nyt). De to groves skal komme fra hver sin gruppe

Læs mere

På de følgende sider kan du læse om nogle af de overvejelser du bør gøre dig, hvis du påtænker at skifte din bolig ud.

På de følgende sider kan du læse om nogle af de overvejelser du bør gøre dig, hvis du påtænker at skifte din bolig ud. Wennemoes Bolig På de følgende sider kan du læse om nogle af de overvejelser du bør gøre dig, hvis du påtænker at skifte din bolig ud. Ingen bolig passer til vores liv, hele livet. Vi bor alene, vi flytter

Læs mere

SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med

SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med 1 2 SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med forslag til træningsøvelser og planlægning af lektioner

Læs mere

VELKOMMEN TIL PHOTO STORY FOR WINDOWS

VELKOMMEN TIL PHOTO STORY FOR WINDOWS VELKOMMEN TIL PHOTO STORY FOR WINDOWS Jens Honoré 2005 Photo Story er et program, du kan bruge til at lave en billedfortælling med. Du kan: Indsætte billeder Ændre billedernes farver Tilføje effekter til

Læs mere

TONALITET. Maj 2007/MW

TONALITET. Maj 2007/MW INDLEDNING Indledning s. 2 Tonalitet s. 3 Form s. 4 Melodi s. 5-7 Rytme s. 8 Karakter s. 9 3 eksempler på analyser: Den danske sang s. 10 Svantes lykkelige dag s. 11 Yesterday s. 12 Liste over fagudtryk

Læs mere

Øvelser til større børn

Øvelser til større børn som bedrer bevægelse, styrke, balance og stabilitet i fødderne. KONTAKT OG MERE VIDEN Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Kontakt Fysio- og Ergoterapi Tlf. 97 66 42 10 SÅDAN GØR DU ØVELSE

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Matt 5,43-48

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Matt 5,43-48 1 4. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 13. juli 2014 kl. 10.00. Salmer: 748/13/436/579//688/439/726/475 Åbningshilsen I dag er det barmhjertighedens søndag. Vi siger somme tider: Det

Læs mere

Send din harmonika på højskole

Send din harmonika på højskole 2014 Send din harmonika på højskole Uge 31 27/7 3/8 2014 Side 2 Send harmonikaen på højskole Livsstilshøjskolen i Gudum inviterer til et fuldstændig fantastisk harmonikakursus, hvor harmonikaen er i centrum.

Læs mere

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Knap for addering af 6 sekunder ved total nedrivning af forhindring.

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Knap for addering af 6 sekunder ved total nedrivning af forhindring. Tidsur til Ridebanespring Model: Sønderborg Med visning af tid for hovedspring / omspring. Visning af fejl Automatisk addering af fejl ved overskridelse af fejlfri tid Visning af starttid for næste klasse.

Læs mere

Swing. Af Steen Plesner og Susanne Riber

Swing. Af Steen Plesner og Susanne Riber 261 Swing f Steen Plesner og Susanne Riber Der findes næppe noget musikalsk udtryk, der er så gennemdiskuteret som swing, og selvom ingen er i tvivl om, hvornår et musikstykke swinger eller ikke, er meningerne

Læs mere

Juleaften 2015 Salmer: 94, 120, 104, 119, 121

Juleaften 2015 Salmer: 94, 120, 104, 119, 121 Juleaften 2015 Salmer: 94, 120, 104, 119, 121 Når Gud viser os sit ansigt! Hvis billedet ikke er godt nok, er det fordi du ikke tæt nok på. Sådan har en pressefotograf engang udtalt. Jo tættere des bedre.

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

Forløb i swingdans. Vores erfaring er ofte, at mange klapper i marchtakt (1 og 3) fremfor den rytmiske version (2 og 4).

Forløb i swingdans. Vores erfaring er ofte, at mange klapper i marchtakt (1 og 3) fremfor den rytmiske version (2 og 4). Forløb i swingdans Vi vil på de to dage, vi skal have jer, gennemgå: rytmik, bounce og swingdansene: 20 er Charleston, 30 er Charleston og Lindy Hop (Street Lindy). RYTMIK og Bounce er mere eller mindre

Læs mere

Primus begyndervejledning

Primus begyndervejledning Primus begyndervejledning Denne vejledning viser hvordan man laver et Swing arrangement ud fra en MIDI fil. Den Midi fil der er brugt, kan du hente den her: http://www.frborg gymhf.dk/gj/primus. Under

Læs mere

Primus-begyndervejledning-Jazz

Primus-begyndervejledning-Jazz Primus-begyndervejledning-Jazz Denne vejledning viser hvordan man laver et Swing-arrangement ud fra en MIDI-fil. Den Midi-fil der er brugt, kan du hente den her: http://www.frborg-gymhf.dk/gj/primus/index.htm.

Læs mere

Anklagemyndighedens Vidensbase

Anklagemyndighedens Vidensbase Anklagemyndighedens Vidensbase Indhold 1 OM DENNE VEJLEDNING... 2 2 LOGIN... 3 3 SØGNINGER... 4 3.1 SØG EFTER DOKUMENTER... 4 3.2 NAVIGÉR DIG FREM... 5 3.3 KOMBINÉR SØGNING OG NAVIGATION... 6 3.4 VISNING

Læs mere

Beskrivelse af gruppen. Formålet med gruppen. Instruktører

Beskrivelse af gruppen. Formålet med gruppen. Instruktører Seniorkursus Vork Showtime Efterår 2014 Beskrivelse af gruppen Showtime er en musikgruppe, der skal arbejde med sammenspil, individuel undervisning i form af musikteori, instrumentlære og sangundervisning

Læs mere

Rytmer. Skalaer i dur og mol

Rytmer. Skalaer i dur og mol Rytmer Treklange og D7 akkorder Nodelæsning Intervaller Skalaer i dur og mol Taktering 1 Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele af den er ikke tilladt ifølge gældende dansk

Læs mere

Ryttere i god form kører 6 x 3/2 (3 min aktiv, 2 min pause) Ryttere i mindre god form kører 4 x 3/2 (3 min aktiv, 2 min pause)

Ryttere i god form kører 6 x 3/2 (3 min aktiv, 2 min pause) Ryttere i mindre god form kører 4 x 3/2 (3 min aktiv, 2 min pause) 14 Uvelse AT-intervaller: Der køres på den store rundstrækning (Kurreholmvej) - der skal nok bruges to runder til intervallerne. Ryttere i god form kører 6 x 3/3 (3 min aktiv, 3 min pause) Ryttere i mindre

Læs mere

Øvelsesprogram til knæ-opererede

Øvelsesprogram til knæ-opererede Patientinformation Øvelsesprogram til knæ-opererede www.friklinikkenregionsyddanmark.dk 1 Øvelsesprogram til knæ-opererede Denne pjece indeholder øvelsesprogram til dig, der er blevet opereret i knæet.

Læs mere

Kort indføringi funktionsharmonisk sats

Kort indføringi funktionsharmonisk sats 1 Kort indføringi funktionsharmonisk sats vend Hvidtfelt Nielsen 1999-2006 Akkordrepertoiret fra barok til romantik er sådan set det samme. Man kan sige, at klassikkens komponister skar ned i antallet

Læs mere

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 RUTruteplanlægningsvejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 Indhold 1. Introduktion til RUT... 2 1.1 Om vejledningen... 2 2. Log på RUT... 4 3. Sådan planlægger du ruter... 6 4. Sådan finder

Læs mere

Katalog 2013. - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget. Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE

Katalog 2013. - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget. Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE Katalog 2013 - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ADGANG OG LOGIN... 2 2. STAMDATA... 2 3. TEKSTER... 4 (OBS: DER ER IKKE TEKSTER I 2013 KATALOGET)...

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Firma skovtur

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Firma skovtur side 1 af 7 Åbn Word 2003 Skriv derefter teksten - ud i en køre - Kære kolleger Så er det atter tid for madpakker, drikkedunke og lommelærker. Den årlige Firma skovtur går i år til Lunden ved Vejle Lørdag

Læs mere

Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser 2014 Begynderklassen

Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser 2014 Begynderklassen 1. Start Rally Lydighed Begynderklassen I begynderklassen er hunden i snor og skal føres i løs line. På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder pladspositionen.

Læs mere

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere!

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere! ALLEHELGEN 2012 HA. Der er dage, hvor jeg slet ikke har lyst til at stå ud af sengen Jeg tænker på hende hele tiden. Der er ikke noget, der er, som det var før. Sådan udtrykte en mand sig. Han havde mistet

Læs mere

Manual og Hjælp Skoletasken 2

Manual og Hjælp Skoletasken 2 Manual og Hjælp Skoletasken 2 I Skoletasken 2 - Hjælp Indhold I Introduktion 1 Velkomst 2... 2 2 Systemkrav... 2 3 Installation... 3 4 Skoletasken... 8 II Opsætning 10 1 Systemopsætning... 10 2 Bogopsætning...

Læs mere

Træning til patienter med nyt knæled

Træning til patienter med nyt knæled Træning til patienter med nyt knæled Før operationen: Jo bedre fysisk form du er i før operationen, des hurtigere kommer du i gang med daglige gøremål efter operationen. Musklerne er ofte svage på grund

Læs mere

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Manuel Signal ( Radiosignal ) knap på pult ( Stopursfunktion )

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Manuel Signal ( Radiosignal ) knap på pult ( Stopursfunktion ) Model: Sønderborg Valgfri portrækkefølge. Visning af tid for hovedspring / omspring. Visning af fejl Automatisk addering af fejl ved overskridelse af fejlfri tid Mulighed for visning af starttid for næste

Læs mere

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende prædiken til Påskedag den 27/3 2016 i Bejsnap Kirke II: Matt 28,1-8. Ved Jens Thue Harild Buelund. Da Hans Barrøy dør, bliver

Læs mere

60+ - EN STÆRK ALDER

60+ - EN STÆRK ALDER 60+ - EN STÆRK ALDER Af Nickie Winfield Almquist og Kåre Seidelin 60+ EN STÆRK ALDER Roning er en sport der kan dyrkes langt op i alderdommen. Det kræver blot, at du har lyst til at vedligeholde din krop.

Læs mere

Odsherred Musikskole. Læreplaner Odsherred Musikskole. Violinen Målgruppe: Elever Niveau: Begynder. Elevens navn:

Odsherred Musikskole. Læreplaner Odsherred Musikskole. Violinen Målgruppe: Elever Niveau: Begynder. Elevens navn: - Læreplaner Læreplaner Odsherred Musikskole Målgruppe: Elever Niveau: Begynder v. Finni og Frans Elevens navn: Kropsforståelse - v. Finni og Frans Holde pulsen i et helt stykke. Holde pulsen i et helt

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015 Undervisningen i faget Musik bygger på Forenklede Fælles Mål. Signalement og formål med musik Som overordnet mål i faget musik, er intentionen at eleverne skal inspireres

Læs mere