(A) Invitation til deltagelse i et videnskabeligt forsøg forløb for den gravide mor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(A) Invitation til deltagelse i et videnskabeligt forsøg forløb for den gravide mor"

Transkript

1 Sund Mor Sundt Barn () - Vægtregulering i graviditeten gennem øget protein i forhold til kulhydrat velsmagende mad med basis i Ny Nordisk Hverdagsmad (A) Invitation til deltagelse i et videnskabeligt forsøg forløb for den gravide mor Vi vil spørge om du vil deltage i det videnskabelige forsøg Sund mor Sundt barn (). Sund Mor Sundt Barn er et forsøg om overvægtige gravide kvinder og deres børn. Forsøget er igangsat af Arne Astrup og Christian Bitz. I forsøget testes to forskellige sunde kosttyper: Den nuværende anbefalede kost og en særlig forsøgskost. Forsøgskosten har lavt glykæmisk indeks og ekstra højt proteinindhold især fra fisk og mejeriprodukter. Vi vil se på, om disse to kosttyper er lige gode, dels i forhold til at regulere vægtøgningen under graviditeten, og dels i forhold til fosterets vækst og udvikling samt barnets senere sundhed. Vi inviterer hermed dig og barnets far eller eventuel anden indehaver af forældremyndigheden for det kommende barn til at læse denne deltagerinformation. Du/I skal vide, at det er frivilligt at deltage i forsøget. Du/I kan, når som helst og uden at give grund, trække samtykke om at deltage tilbage. Det vil ikke få konsekvenser for jeres eller barnets videre behandling. Forsøget ledes af Arne Astrup og udføres på Herlev Hospital, Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev. Daglig ansvarlig: Nina Geiker, ph.d., Cand. Scient., post.doc., Det Nordiske Køkken Herlev Hospital, Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev Tlf: oktober 2013, version 3. 1 af 12

2 2 af 12

3 Deltagerinformation om forsøget Sund mor Sundt barn Vægtregulering i graviditeten gennem øget protein i forhold til kulhydrat velsmagende mad med basis i Ny Nordisk Hverdagsmad Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt forsøg, der udføres af Enheden for Forskning i Ernæring i Centralkøkkenet () på Herlev Hospital. Forsøget er sponsoreret af OPUS Reservepulje, Landbrug og Fødevarer, Mejeriets Forskningsfond, LEGO, PharmaNord og PharmoVital og den forsøgsansvarlige er Arne Astrup. Før du beslutter dig Før du beslutter, om du vil deltage i forsøget, skal du fuldt ud forstå, hvad forsøget går ud på, og hvorfor vi gennemfører forsøget. Vi vil derfor bede dig om at læse denne deltagerinformation grundigt. Du vil blive inviteret til et møde om forsøget, hvor denne deltagerinformation vil blive uddybet, og hvor du kan stille de spørgsmål, du har om forsøget. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål i et uforstyrret lokale. Du opfordres til at tage barnets far eller anden forældremyndighedsindehaver, alternativt et familiemedlem, en ven eller en bekendt med til mødet. Hvis du beslutter dig for at deltage i forsøget, vil vi bede dig om at underskrive en samtykkeerklæring. Husk, at du har ret til betænkningstid, før du beslutter, om du vil underskrive samtykkeerklæringen. Det er frivilligt at deltage i forsøget. Du kan når som helst og uden at give en grund trække dit samtykke tilbage. Det vil ikke få konsekvenser for din videre behandling. Ved at underskrive samtykkeerklæringen giver du desuden tilladelse til, at relevante statslige myndigheder, som del af deres kvalitetskontrol af forskningsprojekter, kan få adgang til og behandle fortrolige oplysninger om barnet f.eks. helbredsforhold og andre private oplysninger. Hvad vil vi undersøge Sund Mor - Sundt Barn er et forsøg om kost til overvægtige gravide kvinder og kostens betydning for det kommende barn. Det vi vil undersøge i vores forsøg er, om en ny kosttype forsøgskosten gør det lettere for den overvægtige kvinde at undgå at tage for meget på i forbindelse med sin graviditet. Vi vil også undersøge, hvor sund denne kost er for barnet - både mens det ligger i mors mave og efter det er født, når barnet er 0-9 år. Vi har en velbegrundet antagelse om, at vores forsøgskost er sundere for både mor og barn i forhold til de nuværende kostanbefalinger til gravide kvinder. Vi ved det ikke, men det er det, vi gerne vil undersøge. Forsøgets fokus vil være på moderens vægtøgning i graviditeten, fosterets vækst og udvikling, fødselskomplikationer, og desuden børnenes senere risiko for udvikling af overvægt og tidlige tegn på livsstilssygdomme. Et vigtigt delmål er desuden at udvikle opskrifter og mellemmåltider til gravide. 3 af 12

4 Kosten vi vil undersøge Sund Mor - Sundt Barn forsøgskosten er en ny kosttype, som har lavere GI 1 og højere indhold af kalk og protein fra især fisk og mejeriprodukter end den kost, der på nuværende tidspunkt anbefales til gravide kvinder (Nordiske Næringsstof Anbefalinger 2004). For at undersøge virkningen af forsøgskosten vil vi sammenligne den med den anbefalede kost til gravide. Denne kost kalder vi for kontrolkosten. Det er vigtigt at understrege, at både forsøgskosten og kontrolkosten er sunde kosttyper. Mange danske kvinder spiser i forvejen usundt og følger ikke anbefalingerne og kostrådene. Det er særlig kritisk i forbindelse med en graviditet. Derfor vil det, at spise kosten i Sund Mor - Sundt Barn - uanset om det er kontrolkosten eller forsøgskosten være en forbedring for de fleste danske gravide. Ud over madens næringsværdi har smagen stor betydning for, om vi spiser den. Både forsøgskosten og kontrolkosten tager derfor afsæt i princippet om velsmag fra Ny Nordisk Køkken. Hvorfor laver vi forsøget Overvægtige kvinder har større risiko for at få komplikationer i graviditeten og under fødslen end ikkeovervægtige kvinder. Overvægtige kvinder tager ofte meget på under graviditeten og føder store og tykke børn. Disse to forhold, mener man, bidrager til at børnene senere i livet selv bliver overvægtige og at de har en større risiko for at blive syge med f.eks. diabetes. Nyere forskning har vist, at også moderens kost under graviditeten spiller en stor rolle for fosterets vækst og udvikling og barnets senere sundhed. Måske er der tale om en egentlig programmering af barnet! Den danske sundhedsstyrelse anbefaler at overvægtige kvinder begrænser deres vægtøgning i graviditeten til 6-9 kg og følger de officielle kostråd. Ny forskning tyder på, at kost med lavt GI og ekstra protein virker bedre end den anbefalede kost, når overvægtige skal regulere vægten. Især hvis madens velsmag er i fokus. Det ser også ud som om, en sådan kost har en positiv virkning på fosterets sundhed. Anden ny forskning tyder desuden på, at hvis den gravide mor spiser mere fisk samt kalk og protein fra mejeriprodukter end det, der anbefales for nuværende, så er det sundere for fosteret og giver mere optimale betingelser for vækst og udvikling. Indtaget af mælkeprotein fremmer fosterets vækst og fødselsvægt; mens et højt indtag af kalk fra mejeriprodukter giver moderen 30 % lavere risiko for at få forhøjet blodtryk og 52 % lavere risiko for at få svangerskabsforgiftning. Disse forhold samt den kendsgerning at flere og flere gravide kvinder er overvægtige betyder, at der er god grund til at undersøge om nye kostråd skal erstatte de gamle til overvægtige gravide kvinder. Forsøgsplan Forsøget er bygget op i to faser et forløb for den gravide kvinde og et efterfølgende forløb for barnet. Moderens forløb starter i femtende graviditetsuge og varer frem til fødslen; mens barnets forløb starter ved fødslen og slutter når barnet er fyldt 9 år. 30 af de deltagende kvinder starter allerede deres forløb i graviditetsuge Se oversigten over forsøget på næste side! 1 GI (Glykæmisk Indeks) er et mål for, hvor hurtigt kulhydratholdige madvarer optages i tarmen og hvordan de påvirker blodsukker niveauet. Lavt glykæmisk indeks er, når madvarerne optages langsomt og giver lave blodsukker niveauer. 4 af 12

5 Oversigt over forsøget: Graviditetsuge 15 9 år Infomøde Start Fødsel Slut Forløb for mor (graviditetsmåned 3 9) Forløb for barn (år 0 9) 390 overvægtige gravide kvinder og deres 390 kommende børn forventes at deltage i forsøget. Ved forsøgets start vil de gravide kvinder blive ligeligt fordelt på de to forskellige kosttyper ved tilfældig lodtrækning dvs. 190 kvinder skal spise forsøgskosten og 190 kvinder skal spise kontrolkosten. De gravide kvinder vil få vejledning om kosten af kliniske diætister på de planlagte diætistmøder og både mor og barn skal deltage i målinger og undersøgelser. Ekstra scanninger og blodprøver foretages, for at sikre at fostrene vokser, som de skal og trives i maven. Opfølgende undersøgelser af børnene efter fødslen og indtil de er fyldt 9 år skal belyse virkningen af mødrenes kost i graviditeten på børnenes sundhed. Resten af denne deltager information omhandler Forløb for moderen! 5 af 12

6 Deltagerinformation om moderens forløb Sund Mor - Sundt Barn 390 overvægtige gravide kvinder vil blive tilfældigt opdelt i to lige store grupper til enten kontrolkost eller forsøgskost. Både interventions- og kontrolgruppe vil modtage en opskriftsamling i Ny Nordisk Hverdagsmad med opskrifter specielt udviklet til gravide. Interventionsgruppens kost vil være lav glykæmisk og med højt proteinindhold, særligt fra mejeriprodukter og fisk. Kontrolgruppen vil blive vejledt i næringsstoffordeling i henhold til gældende danske anbefalinger. Data fra de gravide og fostrene bliver indsamlet fra journalerne. Deltagelse i forsøget er ud over det normale jordemoder forløb. Du skal som gravid følge en kost og deltage i diætist vejledninger. Vejledningerne foregår både som individuelle møder og gruppemøder. Du vil blive scannet, få taget blodprøver, målt fysisk aktivitet, blive vejet og du skal udfylde diverse spørgeskemaer. Cirka 30 af de deltagende mødre vil blive inviteret til at deltage i en fokusgruppe undersøgelse, som har til formål at vurdere de udleverede opskrifter og de mellemmåltider som er udviklet. I tabellen på næste side kan du se hvilke undersøgelser, der er planlagt. Du har mulighed for at fravælge specifikke undersøgelser. Inklusions- og eksklusionskriterier: Du kan deltage i forsøget, hvis du: Har planlagt fødsel på Herlev Hospital Er overvægtig (BMI over 30 før du blev gravid) (BMI = Vægt i kg / højde i cm x højde i cm) Er 18 år eller ældre Venter ét barn Er gravid i første trimester, når du starter i forsøget Er sund og rask eller din kroniske sygdom er stabil eller velbehandlet. Tåler mælkeprodukter og fisk (dvs. du må ikke have allergi eller intolerance overfor mælkeprodukter, fisk og skaldyr) Taler, læser og forstår dansk Du kan ikke deltage i forsøget, hvis du: Venter mere end ét barn Har tabt dig mere end 10 kg i løbet af det sidste år Lider af en kritisk sygdom eller diabetes eller en ustabiliseret kronisk sygdom Er alkohol- eller stofmisbruger Lider af eller har lidt af en psykiatrisk spiseforstyrrelse f.eks. bulimi, anoreksi, binge-eating Har allergi eller er intolerant overfor fisk eller mælkeprodukter Målinger og undersøgelser: Når du deltager i forsøget, skal du komme til diætistmøder samt deltage i de planlagte målinger og undersøgelser. 6 af 12

7 I skemaet nedenfor kan du se hvilke undersøgelser, der er planlagt. Du har mulighed for at fravælge specifikke undersøgelser. Alle møder og undersøgelser foregår på Herlev Hospital, Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev. Du skal i alt deltage i 14 besøg i løbet af dit forløb i forsøget. Du skal regne med at bruge ca. 2 timer ved hvert besøg. Plan for forsøgets møder og undersøgelser: Graviditet Fødsel Start Besøg nr Graviditet uge, cirka Barnets alder, mdr. 0 6 Moderens målinger Nakkefoldsscanning og invitation af relevante X Informeret samtykke X Screening for inklusion X Tilfældig tildeling til kosttype X Diætist, individuelt X X Diætist, gruppe X X X X X X X Højde X X Vægt, arm-omkreds X X X X X X X X X X X X Kropssammensætning (MR-scanning) X X X Ultralydsscanning X X X Blodprøve efter faste X X X X Urinprøve X X X Fysisk aktivitet måling X X Spørgeskema, kost+tilskud X X X Fokus gruppe (kun nogle) X X X De enkelte målinger og undersøgelser: Vægt, højde og overarmsomkreds Vægt, højde og omkreds af overarm måles ved hvert besøg. I alt 11 gange efter forsøgsstart. Det er helt simple målinger, som foretages ved hjælp af egnet vægt og højdemåler samt målebånd. Disse målinger forventes ikke at medføre ubehag. Formålet med målingerne er, at følge udviklingen i vægt, højde og fedtophobning under huden. Scanninger Kropssammensætning måles på mor og foster ved hjælp af ultralydsscanninger (foster) og MR-scanninger (mor). Formålet med disse undersøgelser er at følge moderens og fosterets ændringer i kropssammensætning (fedtdeponering og muskelmasse inde i kroppen) samt følge fosterets vækst og udvikling. 7 af 12

8 Ultralydsscanning Alle ultralydsscanninger udføres på Afsnit for Føtalmedicin, Pavillon C, etage 04 på Herlev Hospital af uddannet personale. I alt skal du have foretaget 3 ekstra ultralydsscanninger i løbet af forsøget. Ved ultralydsscanning (Doppler) bliver du lagt på ryggen på et leje. Herefter scannes på maveskindet. Scanneren sender lydbølger ind i kroppen. Lydbølgerne kan ikke høres af det menneskelige øre. Lydbølgernes skaber et ekko, som omsættes til et levende sort-hvid foto på en computerskærm. Der er ingen kendte risici forbundet med undersøgelsen for hverken mor eller foster (ACOG Committee on Obstetric Practice 2004). Heller ikke ved gentagne målinger i samme graviditet. I henhold til tidligere erfaringer er langt de fleste gravide kvinder, der scannes, glade for at få muligheden for at se billeder af deres fostre. MR-scanning Alle MR-scanninger udføres på Radiologisk Afdeling på Herlev Hospital af uddannet personale. I alt skal du MR-scannes 3 gange i løbet af forsøget. MR-scanneren bruger radiobølger og magnetisme til at bestemme mængden af fedtmasse og der er ingen kendte risici for hverken mødre eller fostre. Der kan dog være ubehag ved disse målinger på grund af støj gener fra scanneren. Disse gener kan afhjælpes ved brug af ørepropper. Deltagere med pacemaker, neurostimulatorer eller andre metaldele indopereret i kroppen bliver ekskluderet fra MR-scanning. Deltagere skal forinden MR-scanning udfylde et MR-kontrolskema. Urinprøver Du skal aflevere urinprøve i alt 3 gange i løbet af graviditeten. Formålet med urinprøverne er at måle markører for dit kostindtag. Opsamling af urin medfører ingen risiko eller smerte, da det opsamles efter naturlig udskillelse i små udleverede beholdere. Det opsamlede materialet bliver anonymiseret og opbevaret i frysere i 10 år efter forsøgets ophør, dvs. til Prøverne kan destrueres efter 2034, hvis den enkelte deltager ønsker det; hvis ikke vil prøverne blive gemt til eventuel senere forskningsbrug. Yderligere forskning kan kun foregå, hvis du er blevet informeret og har givet din tilladelse (informeret samtykke). Blodprøver Der vil blive taget blodprøver i løbet af graviditeten. Blodprøverne tages om morgenen efter, at du har fastet natten over. Prøverne tages på Klinisk Biokemisk Ambulatorium på Herlev Hospital af trænede bioanalytikere (laboranter). I alt vil du få taget fire blodprøver i løbet af graviditeten á ca. 20 ml blod, i alt ca. 100 ml. Blodprøverne vil blive analyseret for: Jern Blodkolesterol D-vitamin Appetitregulerende hormoner Markører for immunstatus Markører for sukkersyge og andre metaboliske sygdomme 8 af 12

9 Formålet med blodprøverne er, at følge udviklingen i markørerne og hermed betydningen af forsøgskosten for graviditeten og dit kommende barns risiko for at udvikle overvægt og metaboliske sygdomme. Alle blodprøver bliver anonymiseret og opbevaret i frysere i 10 år efter forsøgets ophør, dvs. til Prøverne kan destrueres efter 2034, hvis den enkelte deltager ønsker det; hvis ikke vil prøverne blive gemt til eventuel senere forskningsbrug. Yderligere forskning kan kun foregå, hvis du er blevet informeret og har givet din tilladelse (informeret samtykke). Blodtryk Du vil få målt blodtryk ved de normale jordemoder- og lægekonsultationer i graviditeten. Resultatet overføres fra vandrejournalen til Sund Mor Sundt Barn forsøgets database. Blodtryksmåling er en simpel undersøgelse, der foregår ved hjælp af en blodtryksmanchet (en manchet med en oppustelig ballon indeni, som er forbundet til en trykmåler) forbundet til en elektronisk måler. Manchetten bliver placeret på din højre overarm og pustes op. Herefter lukkes luften langsom ud igen og blodtrykket registreres i den elektroniske måler. Der kan være et lille ubehag forbundet med det tryk, der opstår om armen, når ballonen i blodtryksmanchetten pustes op. Ubehaget er kortvarigt og er Ikke forbundet med nogen form for risiko eller fare. Formålet med blodtryksmåling på moderen er, at holde øje med moderens sundhed i graviditeten og dermed fosterets udvikling. Kostforhold I løbet af graviditeten skal du udfylde spørgeskema om kostindtag i alt 3 gange. Skemaet er udformet som et fødevarefrekvensskema, hvor der bliver spurgt til hvor hyppigt og i hvor store mængder, du spiser og drikker særligt udvalgte madvarer. Formålet er, at få data om, hvad du faktisk spiser i graviditeten. Fysisk aktivitet Du skal have målt din fysiske aktivitet i alt 2 gange i graviditeten. Måling af fysisk aktivitet foretages ved hjælp af et Accelerometer. Accelerometeret er fastgjort til et bælte. Under målingen placeres bæltet rundt om hoften. Bæltet skal bæres i 7 dage og 8 nætter. Det må kun fjernes i forbindelse med bad. Formålet er, at undersøge, hvor meget og med hvilken intensitet du bevæger dig og hvordan dit søvnmønster er. Ud over at det kan irritere at måleren bæres i flere dage, så er der ingen forventede gener ved undersøgelsen. 9 af 12

10 Diætistmøderne Du skal i alt deltage i ni diætistmøder i graviditeten. De syv af møderne er gruppemøder og de to af møderne er individuelle møder. Alle diætistmøder foregår på Herlev Hospital i forbindelse med øvrige undersøgelser. De planlagte målinger og undersøgelser vil så vidt muligt foregå forud for diætistmøderne for at gøre det så lidt besværligt for dig som muligt. Gruppemøderne foregår tidligt på formiddagen, idet du ofte skal møde fastende til blodprøveundersøgelser om morgenen i forbindelse med disse møder. De individuelle møder kan foregå enten eftermiddag eller morgen/formiddag. De dage, hvor du skal møde fastende til blodprøver og undersøgelser, serverer vi morgenmad efter undersøgelserne og før diætistmøderne. Formålet med diætistmøderne er, at vejlede dig om kosten i forsøget og at hjælpe dig med at regulere din vægtøgning under din graviditet. Nytte ved forsøget Du modtager individuel- og gruppevejledning af kliniske diætister, der vil hjælpe dig med, hvordan du skal spise for at begrænse vægtøgningen igennem graviditeten. Diætisten vil også vejlede dig i, hvordan du kan komme ned på eller under din før-graviditets vægt, når du har født. Der vil være en øget opmærksomhed på fosterets udvikling og vækst. Derudover vil du få nytten af den øgede opmærksomhed på sund kost i graviditeten og den betydning det kan få for dit kommende barn i forhold til at forbedre sundheden og fraværet af fedmerelaterede sygdomme, f.eks. diabetes og hjertekarsygdomme. Du vil modtage din helt egen opskriftssamling i Ny Nordisk Hverdagsmad. Du vil desuden modtage kosttilskud med jern, fiskeolie og D-vitamin til hele din graviditet. Du skal derfor ikke selv anskaffe vitamin eller mineraltilskud. Bivirkninger, risici, komplikationer og ulemper Kosten Der er meget begrænsede risici ved dette forsøg med at spise en optimeret kost igennem graviditeten. Hvis der forekommer vægttab, kan ulemperne være, at der ved nedbrydning af fedtvæv kan frigives nogle stoffer til barnet. Vi vil forsøge at undgå vægttab ved hjælp af diætist samtaler og vægtkontrol. Der kan ved skift til en mere protein og fiberrig kost forekomme luft i maven eller forstoppelse. Når maven er vænnet til den nye kost, vil dette problem blive minimeret. Blodprøver Efter at have fastet natten over møder du om morgenen på Klinisk Biokemisk Ambulatorium på Herlev Hospital. Her tages og analyseres en blodprøve af en erfaren bioanalytiker. Der er risiko for smerte i forbindelse med indføring af nålen og en mindre risiko for et blåt mærke, hvilket forsvinder efter et par dage. Den lille mængde af blod, der mistes, vurderes ikke at udgøre nogen risiko for hverken mor eller barn. 10 af 12

11 MR-scanning Kropssammensætningen bestemmes ved MR-scanning to gange under graviditeten og en gang et par dage efter fødslen. Alle MR-scanninger gennemføres på Radiologisk Afdeling på Herlev Hospital af uddannet personale. MR-scanneren bruger radiobølger og magnetisme til at bestemme mængden af fedt og muskel/knoglemasse og der er ingen kendte risici for hverken mødre eller fostre. Der kan dog være ubehag ved disse målinger. Målingen udføres i et rør og maskinen laver høj lyd. Generne kan afhjælpes ved brug af ørepropper. Deltagere med pacemaker, neurostimulatorer eller andre metaldele indopereret i kroppen bliver ekskluderet fra MR-scanning. Yderligere bliver deltagere med klaustrofobi eller psykiske lidelser ekskluderet. Deltagere skal forinden MR-scanning udfylde et MR-kontrolskema. Ultralydsscanning Der udføres ultralydsscanninger i graviditetsugerne 28, 32 og 36 for at følge fosterets vækst og udvikling. Der er ingen kendte bivirkninger ved disse målinger, men der kan være lidt ubehag som følge af instrumentets lette tryk på maven. Alle deltagere skal trods deltagelse i dette projekt stadig følge deres planlagte besøg hos jordemoder og egen læge. Der kan være risici ved forsøget, som vi endnu ikke kender. Vi beder dig derfor om at fortælle, hvis du oplever problemer med dit helbred, mens forsøget står på. Hvis vi opdager bivirkninger, som vi ikke allerede har fortalt dig om, vil du naturligvis blive orienteret med det samme, og du vil skulle tage stilling til, om du ønsker at fortsætte i forsøget. Afbrud af forsøg Vi følger nøje udviklingen af din graviditet og af fosterets vækst. Hvis der imod forventning skulle opstå nogle endnu ukendte, men alvorlige komplikationer forårsaget af dette forsøg, vil alle forsøgsdeltagere blive informeret og forsøget vil blive stoppet. Hvis det viser sig, at der forekommer systematisk vægttab ved forsøgskosten, som ikke forbedres ved et øget kostindtag, bliver forsøget afbrudt. Hvis du ønsker det, kan du når som helst, og uden begrundelse, afbryde forsøget eller fravælge specifikke undersøgelser. Andre behandlingsmuligheder Hvis du ikke ønsker at deltage, følger du det af Sundhedsstyrelsen fastsatte program for gravide. Udelukkelse fra og afbrydelse af forsøg Hvis du kan sige ja til et af følgende, er det desværre ikke muligt at deltage i projektet: Gravid med flerlinger, sukkersyge, alkohol- eller stofmisbrug, ubehandlede alvorlige eller kronisk sygdomme, ikke kan tale eller læse dansk, ikke kan tåle mejeriprodukter eller fisk. 11 af 12

12 Oplysninger om økonomiske forhold Arne Astrup og Christian Bitz,, Herlev Hospital har taget initiativ til projektet. Der er ydet økonomisk bidrag (DKK angivet i parentes efter hver yder) fra OPUS ( ,-), Landbrug og Fødevarer ( ,-) og Mejeriets Forskningsfond ( ,-). Arne Astrup er centerleder for OPUS og beslutningen om økonomisk bidrag er truffet af OPUS styregruppe uden deltagelse fra Arne Astrup. Desuden er Sund Mor Sundt Barn støttet med produkter fra LEGO ( ,-), PharmaNord (86.105,-) og PharmoVital (25.600,-). Hvis Sund Mor Sundt Barn modtager yderligere støtte, bliver du gjort opmærksom på af hvem og beløbets størrelse. Der ydes ikke økonomisk vederlag eller transportgodtgørelse ved deltagelse. Adgang til forsøgsresultater Efter alle data fra graviditet og fødsel er registreret, vil de blive bearbejdet og resultaterne vil blive offentliggjort, både i Danmark og i udlandet. Når alle data er indhentet (efter barnets 9 års undersøgelse), vil de endelige resultater blive offentliggjort. Du vil have mulighed for at få indsigt i dine personlige resultater. De anonymiserede resultater fra forsøget bliver offentliggjort i danske og internationale medier. Der vil være omtale både under interventionen ( ), efter fødslerne ( ) og ved afslutningen (2024) i både TV, aviser og i medicinske tidsskrifter. Alle resultater bliver anonymiseret. Hvis du vil vide mere Vi håber, at du med denne information har fået tilstrækkeligt indblik i, hvad det vil sige at deltage i forsøget, og at du føler dig rustet til at tage beslutningen om din eventuelle deltagelse. Vi beder dig også om at læse det vedlagte materiale Forsøgspersonens rettigheder i et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt. Hvis du vil vide mere om forsøget, er du meget velkommen til at kontakte os. Sund Mor - Sundt Barn, Enheden, Herlev Hospital Tlf: Web: herlevhospital.dk/sundmorsundtbarn Projekt-ID H af 12

Invitation til deltagelse i et videnskabeligt forsøg helbredsundersøgelser for børn

Invitation til deltagelse i et videnskabeligt forsøg helbredsundersøgelser for børn Sund Mor Sundt Barn () - Vægtregulering i graviditeten gennem øget protein i forhold til kulhydrat velsmagende mad med basis i Ny Nordisk Hverdagsmad Invitation til deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Læs mere

Deltagerinformation 18-01-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE

Deltagerinformation 18-01-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE INFORMATION TIL DELTAGERE Tilskud af høj-dosis vitamin D under graviditeten med henblik på forebyggelse af astma hos børn: Delstudium i ABC (Asthma Begins in Childhood) kohorten Vi henvender os til dig

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Forsøgets titel: Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Betydningen af tre- dimensionel klinisk ganganalyse

Læs mere

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Regionshospitalet Randers Gynækologisk/Obstetrisk afdeling 2 Definition Graviditetsbetinget sukkersyge er en form for sukkersyge, der opstår under

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Tab dig 20-25 kg uden kirurgi

Tab dig 20-25 kg uden kirurgi Tab dig 20-25 kg uden kirurgi På Privathospitalet Møn samarbejder den bariatriske speciallæge med dedikerede diætister fra Frk. Skrump om et vægttabsprogram, der sikrer optimalt udbytte af et intensivt

Læs mere

TYPE 2 DIABETES OG GRAVIDITET

TYPE 2 DIABETES OG GRAVIDITET TYPE 2 DIABETES OG GRAVIDITET Type 2 diabetes og graviditet Type 2 diabetes er en permanent sygdom, der påvirker den måde, kroppen omdanner mad til energi. Når du spiser, omdanner kroppen maden til et

Læs mere

Præsentation of SHOPUS-projektet og New Nordic Diet

Præsentation of SHOPUS-projektet og New Nordic Diet Præsentation of SHOPUS-projektet og New Nordic Diet Fødevareplatform Region Sjælland 14. januar 2010 Thomas Meinert Larsen, Lektor, Institut for Human Ernæring, Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Læs mere

Pia Ingerslev fysioterapeut og jordemoder

Pia Ingerslev fysioterapeut og jordemoder Pia Ingerslev fysioterapeut og jordemoder Program Præsentation Budskaber og den gravide modtager Forskningsprojektet Livsstil og graviditet Coaching Motivationssamtalen Forandringsspiralen Sammenfatning

Læs mere

Anbefalinger til gravide om kost, kosttilskud, medicin, tobak og alkohol

Anbefalinger til gravide om kost, kosttilskud, medicin, tobak og alkohol Anbefalinger om kost mm Juli 2011 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Anbefalinger til gravide om kost, kosttilskud, medicin, tobak og

Læs mere

Formålet med dette projekt er at forbedre forebyggelsen og behandlingen af type 2 diabetes.

Formålet med dette projekt er at forbedre forebyggelsen og behandlingen af type 2 diabetes. København d. Kære Vi kontakter dig, da du har været så venlig at deltage i den videnskabelige undersøgelse Helbred2008 eller Helbred2010 eller 5-års-opfølgnings-undersøgelsen af Helbred2006 på Forskningscenter

Læs mere

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet?

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? Opgave 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? 1. man bliver meget sund af jobbet 2. man spiser ofte meget usundt og er i risiko for stress 3. man taber sig hurtigt i vægt 4. man lever lige så sundt

Læs mere

Patientvejledning. Graviditet efter gastric bypass

Patientvejledning. Graviditet efter gastric bypass Patientvejledning Graviditet efter gastric bypass Overvægtsoperation er ingen hindring for, at du kan blive gravid. Tværtimod vil muligheden for at opnå graviditet bedres efter et stort vægttab. Det er

Læs mere

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Før du beslutter dig Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Den Nationale Videnskabsetiske Komité * Finsensvej 15 * 2000 Frederiksberg * Tlf.: +45 72 26 93 70 * E Mail: dnvk@dvvk.dk *

Læs mere

Del 2. KRAM-profil 31

Del 2. KRAM-profil 31 Del 2. KRAM-profil 31 31 32 Kapitel 3 Kost Kapitel 3. Kost 33 Mænd spiser tilsyneladende mere usundt end kvinder De ældre spiser oftere mere fedt og mere mættet fedt end anbefalet sammenlignet med de unge

Læs mere

Information om deltagelse i et videnskabeligt forsøg.

Information om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Information om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøgets titel: Forandringer Af Implantat Stabilitet For Forskellige Præparations Teknikker; Konventionel Bor Vs. Piezokirurgi Vi vil spørge, om du

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg.

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøgets titel: Effekten af et specifikt træningsprogram til patienter der lider af både migræne, spændingshovedpine og nakkesmerter. Vi vil

Læs mere

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Undersøgelse blandt 1800 patienter i 02 viste, at mange ikke havde viden om ernæring ved kræftsygdom og behandling Man ønskede

Læs mere

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Side 1 af 10 navnemærkat Endokrinologisk afdeling M, Enheden for Klinisk Ernæring Odense Universitetshospital Tlf. 6541 1710 SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Du er henvist til undersøgelse, vurdering og behandling

Læs mere

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt.

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt. Deltagerinformation Projekttitel: DD2 - Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes Godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark, journal nr. S-201000082. Søger personer med

Læs mere

Det handler om din sundhed

Det handler om din sundhed Til patienter og pårørende Det handler om din sundhed Vælg farve Vælg billede Endokrinologisk Afdeling M Det handler om din sundhed Der er en række sygdomme, som for eksempel diabetes og hjertekarsygdomme,

Læs mere

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl.

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. Som borger i Københavns Amt er de nærmeste fødesteder Amtssygehuset

Læs mere

Vitaminer og mineraler

Vitaminer og mineraler Vitaminer og mineraler VITAMINER OG MINERALER Vitaminer og mineraler er nødvendige for at holde alle kroppens funktioner i gang. Mangel på blot et enkelt vitamin eller mineral kan bringe kroppen ud af

Læs mere

Type 1 diabetes hos børnb

Type 1 diabetes hos børnb Type 1 diabetes hos børnb Hvordan takler vi det i hverdagen? Børnediabetesambulatoriet, Herlev hospital. Hvad er diabetes? Diabetes er en lidelse/mangeltilstand som er karakteriseret ved et forhøjet blodsukker

Læs mere

KOMPLET KOSTPLAN TIL KVINDER VÆGTTAB FOR KVINDER BMI OG DIT ENERGIBEHOV EKSEMPEL PÅ KOSTPLAN VÆGTTAB

KOMPLET KOSTPLAN TIL KVINDER VÆGTTAB FOR KVINDER BMI OG DIT ENERGIBEHOV EKSEMPEL PÅ KOSTPLAN VÆGTTAB Indholdsfortegnelse KOMPLET KOSTPLAN TIL KVINDER VÆGTTAB FOR KVINDER BMI OG DIT ENERGIBEHOV EKSEMPEL PÅ KOSTPLAN VÆGTTAB PERSONLIG PLAN TIL DIG DER VIL HAVE SUCCES MED VÆGTTAB 3 4 5 7 9 Komplet kostplan

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Pjece til gravide i Region Syddanmark Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med graviditeten Graviditeten Tillykke med graviditeten Region Syddanmark ønsker med denne pjece at beskrive de tilbud, regionen

Læs mere

Vedrørende H-B-2008-093 14-01-2010 Revideret Samtykkeerklæring INFORMATION TIL FORÆLDRE TIL DELTAGERE. Asthma Begins in Childhood, ABC

Vedrørende H-B-2008-093 14-01-2010 Revideret Samtykkeerklæring INFORMATION TIL FORÆLDRE TIL DELTAGERE. Asthma Begins in Childhood, ABC INFORMATION TIL FORÆLDRE TIL DELTAGERE Asthma Begins in Childhood, ABC Et kohortestudie under Dansk BørneAstma Center, Gentofte Hospital, Region Hovedstaden. Vi henvender os til jer for at spørge, om I

Læs mere

15 år F O R E T R U K N E. GraVitamin FÅS KUN PÅ APOTEKET. Til dig der er gravid eller ammer

15 år F O R E T R U K N E. GraVitamin FÅS KUN PÅ APOTEKET. Til dig der er gravid eller ammer GRAVIDES 15 år F O R E T R U K N E GraVitamin FÅS KUN PÅ APOTEKET Til dig der er gravid eller ammer På vej til at blive mor Et nyt, lille menneske er ved at blive skabt. Du er gravid, din krop ændrer sig,

Læs mere

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer.

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektet inkluderer gravide med en, eller flere af følgende graviditetskomplikationer: Gravide med aktuelle- eller øget risiko for hypertensive

Læs mere

Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt. Enkle råd om at holde vægten oppe

Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt. Enkle råd om at holde vægten oppe Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt Enkle råd om at holde vægten oppe 2 Indholdsfortegnelse Side KOL og vægttab 3 Hvilken betydning har energi? 4 Hvilken betydning har protein? 5 Derfor er behovet

Læs mere

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel Region Hovedstaden Graviditet og fødsel Indledning Tillykke med din graviditet. Vi glæder os til at se dig på et af Region Hovedstadens fem fødesteder. 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende

Læs mere

Insemination efter hormonstimulation med tabletter

Insemination efter hormonstimulation med tabletter Side 1 af 6 Insemination efter hormonstimulation med tabletter Hvilke behandlinger dækker denne patientvejledning. Denne vejledning dækker behandling i form af insemination, hvor mandens sæd anvendes.

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme 1. En redegørelse for udviklingen af hjertesygdomme og hvad begrebet hjertekarsygdomme dækker over. 2. En forklaring af begreber som blodtryk (og hvordan man

Læs mere

SYMPTOMER OG BEHANDLING

SYMPTOMER OG BEHANDLING Blodtryk BLODTRYK Blodtryk er et udtryk for blodets tryk på blodårernes vægge. Blodtrykket afhænger af, hvor stor en kraft hjertet pumper blodet rundt med, og hvor stor modstand blodet møder ved kontakt

Læs mere

KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN. Indholdsfortegnelse:

KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN. Indholdsfortegnelse: KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN Indholdsfortegnelse: 1. Formålet med en kostpolitik på Bødkergården 2. Fødevarestyrelsens anbefalinger for kost til børn. 3. Børnenes energi- og væskebehov

Læs mere

uge for uge KALENDER

uge for uge KALENDER JOAN TØNDER GRØNNING E-bog uge for uge KALENDER Til dig, der venter tvillinger 1 Kalenderen her kan blive et hyggeligt minde fra nogle helt specielle måneder, ligesom den kan blive jeres helt egen, individuelle

Læs mere

Tab to buksestørrelser på 6 uger

Tab to buksestørrelser på 6 uger Tab to buksestørrelser på 6 uger Der er ingen grund til at gå rundt om den varme grød længere. Få de smalle hofter tilbage med en 6-ugers kur, der giver dig synlige resultater og måske blod på tanden til

Læs mere

Risikofaktorer motion fed risikoen udvikle livsstilssygdom læse helbred

Risikofaktorer motion fed risikoen udvikle livsstilssygdom læse helbred Risikofaktorer Får du for lidt motion, for meget fed mad og alkohol? Det er nogle af de faktorer, der øger risikoen for at udvikle en livsstilssygdom. I denne brochure kan du læse, hvad du selv kan gøre

Læs mere

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg 1 HVIS DU OVERVEJER AT DELTAGE I FORSØG For at få ny viden om sygdomme og blive bedre til at behandle dem, er det vigtigt

Læs mere

HIV, liv & behandling. Krop og psyke

HIV, liv & behandling. Krop og psyke HIV, liv & behandling Krop og psyke Denne folder er beregnet til hiv-smittede, som ønsker information om de fysiske og psykiske sider ved at leve med hiv. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

NATARBEJDE OG HELBRED REGLER OG RÅD TIL VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER

NATARBEJDE OG HELBRED REGLER OG RÅD TIL VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER NATARBEJDE OG HELBRED REGLER OG RÅD TIL VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER NATARBEJDE OG HELBRED Regler og råd til virksomheder og arbejdsmiljørepræsentanter Denne pjece er udarbejdet i 2013 af

Læs mere

Indhold. Forord 9 Indledning 13

Indhold. Forord 9 Indledning 13 Indhold Forord 9 Indledning 13 Træn dig til en bedre fødsel Rim El Sammaa-Aru 1. udgave, 1. oplag 2011, FADL s Forlag, København ISBN: 978-87-7749-648-6 Fotos: Les Kaner Forlagsredaktion: Thomas Bo Thomsen

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med din graviditet I denne pjece kan du læse om det vi i Region Sjælland tilbyder i løbet af din graviditet, fødsel og barsel. Vi ønsker, at du får en god og sammenhængende

Læs mere

Prader-Willi Syndrom og kost. Jannie Susanne Stryhn Klinisk diætist Cand. scient. i klinisk ernæring

Prader-Willi Syndrom og kost. Jannie Susanne Stryhn Klinisk diætist Cand. scient. i klinisk ernæring Prader-Willi Syndrom og kost Jannie Susanne Stryhn Klinisk diætist Cand. scient. i klinisk ernæring 1 INDIVIDUALISERET DIÆT!!! 2 De officielle kostråd 1. Spis varieret, ikke for meget, og vær fysisk aktiv

Læs mere

Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual

Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual Side 1 af 21 Indhold Indledning...3 Hvad er kulhydrat?...4 Hvad er protein?...5 Hvad er fedt?...6 Hvad med væske?...7 Timing af kost...8 Undervisningsmanual...10

Læs mere

Evaluering af projekt Mor i bevægelse. Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet

Evaluering af projekt Mor i bevægelse. Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet Evaluering af projekt Mor i bevægelse Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet 1 Evaluering Interventionsgruppe (n=65) Matchet kontrolgruppe (n=89)

Læs mere

Information til forældre om konsultationsforløbet for børn med overvægt

Information til forældre om konsultationsforløbet for børn med overvægt Information til forældre om konsultationsforløbet for børn med overvægt Forældrenes rolle: I børnelægeklinikken vil vi give jer råd, vejledning, sparring, opbakning og opmuntring samt en konkret kostplan.

Læs mere

Hvis helbredserklæringen ikke er fuldstændig udfyldt vil den blive sendt retur så du kan tilføje de oplysninger der mangler.

Hvis helbredserklæringen ikke er fuldstændig udfyldt vil den blive sendt retur så du kan tilføje de oplysninger der mangler. Tak fordi I har valgt en Børneforsikring/Børneforsikring Super hos If! På de næste sider finder du helbredserklæringen som skal udfyldes i forbindelse med børneforsikringen du har købt hos os. Ved udfyldning

Læs mere

Vejledning om stimulation af kvindens ægmodning i form af daglige hormonindsprøjtninger og insemination i livmoderen.

Vejledning om stimulation af kvindens ægmodning i form af daglige hormonindsprøjtninger og insemination i livmoderen. Side 1 af 6 Vejledning om stimulation af kvindens ægmodning i form af daglige hormonindsprøjtninger og insemination i livmoderen. Hvilke behandlinger dækker denne patientvejledning? Denne vejledning dækker

Læs mere

Ernæringen du behøver Smagen du vil ha

Ernæringen du behøver Smagen du vil ha Ernæringen du behøver Smagen du vil ha Ernæringsdrikke og ernæringscremer Vi præsenterer Fresubin er en række ernæringsprodukter til dig, der har brug for tilskud af energi og protein. De smager godt og

Læs mere

Beskrivelse af Små Skridt

Beskrivelse af Små Skridt Beskrivelse af Små Skridt Indledning De sidste 1½ år har Hanne Folsø og Ditte Østenkær, to specialuddannede jordemødre ved Aalborg Jordemodercenter, kørt et projekt for overvægtige gravide. De har haft

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Patientvejledning. MR-scanning

Patientvejledning. MR-scanning Patientvejledning MR-scanning MR-scanning er den mest nøjagtige billeddiagnostiske metode til at stille diagnoser, og næsten alle lidelser i hjerne, nakke, ryg, skuldre, arme, hænder, ben, hofter, knæ,

Læs mere

Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen

Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen Forfatter Tina Krogh Materialet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisnings Tips- og Lottopulje 2010. Materialet inkl. billeder kan frit anvendes i undervisningssammenhænge

Læs mere

HVAD KAN JEG GØRE FOR AT FÅ EN SUND GRAVIDITET MED TYPE 1-DIABETES?

HVAD KAN JEG GØRE FOR AT FÅ EN SUND GRAVIDITET MED TYPE 1-DIABETES? Lydia I bedre metabolisk kontrol med sin insulinpumpe siden 2011 HVAD KAN JEG GØRE FOR AT FÅ EN SUND GRAVIDITET MED TYPE 1-DIABETES? For kvinder med type 1-diabetes, der er ved at forberede sig på graviditet

Læs mere

Guide: Sådan taber du fedtet punkt for punkt. Kom af med dine mormorarme, ridebukselår eller kærlighedshåndtag. Få gode råd til kost og træning.

Guide: Sådan taber du fedtet punkt for punkt. Kom af med dine mormorarme, ridebukselår eller kærlighedshåndtag. Få gode råd til kost og træning. Guide: Sådan taber du fedtet punkt for punkt Kom af med dine mormorarme, ridebukselår eller kærlighedshåndtag. Få gode råd til kost og træning. Af Line Felholt, måned 2012 03 Kom af med det uønskede fedt

Læs mere

Arbejdsmiljø og sunde børn

Arbejdsmiljø og sunde børn 100-året for Kvinders Valgret, NFA 30. september 2015 Arbejdsmiljø og sunde børn Karin Sørig Hougaard Seniorforsker (ksh@nrcwe.dk) Reproduktionsskader Omfatter ændringer, der nedsætter evnen til at få

Læs mere

Hurtig. Diabetesmad. Velsmagende retter på højst 30 minutter. Louise Blair & Norma McGough. Atelier

Hurtig. Diabetesmad. Velsmagende retter på højst 30 minutter. Louise Blair & Norma McGough. Atelier Hurtig Diabetesmad Hurtig Diabetesmad Velsmagende retter på højst 30 minutter Louise Blair & Norma McGough Atelier First published in Great Britain in 2002 by Hamlyn a division of Octopus Publishing Group

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

Et videnskabeligt forsøg med anastrozol eller letrozol til patienter med brystkræft.

Et videnskabeligt forsøg med anastrozol eller letrozol til patienter med brystkræft. Deltagerinformation Protokol inkl. Protokoltillæg 1 nr. CFEM345D2411 dateret 26-jan-2006. Et videnskabeligt forsøg med anastrozol eller letrozol til patienter med brystkræft. De Videnskabsetiske Komiteér

Læs mere

FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION. for dit syn

FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION. for dit syn FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION 1 for dit syn SNART ER DU FRI FOR DIN SYNSFEJL Du har bestilt tid til en øjenlaseroperation. Det betyder, at du snart får rettet din synsfejl. Det er vigtigt, at du

Læs mere

Motion under graviditeten forskning og resultater

Motion under graviditeten forskning og resultater Slide 1 Motion under graviditeten forskning og resultater Temadag om graviditet og overvægt Rigshospitalet/Skejby Sygehus, arr. af Jordemoderforeningen 12./19. jan 2010 Mette Juhl, Jordemoder, MPH, Ph.d.

Læs mere

LIVSSTILS HOLD FORÅR 2013.

LIVSSTILS HOLD FORÅR 2013. LIVSSTILS HOLD FORÅR 2013. Hurtigt optagelige kulhydrater = De hvide djævle Der især sætter sig på maven - Hvide ris - Hvidt brød - Pasta - Sodavand, saftevand, juice + (øl, vin.spiritus) - Brød med stort

Læs mere

Råd om mad og motion. Når du er gravid

Råd om mad og motion. Når du er gravid Råd om mad og motion Når du er gravid 2 Når du er gravid s. 3 Spis sundt og varieret s. 4-5 Hvor meget skal du spise? s. 6-7 Hvad skal du undgå? s. 8-9 Hvilke vitaminer og mineraler har du brug for? s.

Læs mere

Gravid bygningsmaler

Gravid bygningsmaler Gravid bygningsmaler Forord Denne pjece giver anbefalinger til et godt arbejdsmiljø for den gravide. Pjecen skal anvendes sammen med den produktliste, som ARBEJDSMILJØHUSET tilbyder at udarbejde individuelt

Læs mere

EKSEMPEL PÅ SUNDHEDSFORLØB

EKSEMPEL PÅ SUNDHEDSFORLØB EKSEMPEL PÅ SUNDHEDSFORLØB Udkast til Sundhedsforløb Varighed: 1 måned. Kontaktperson fra Frokost.dk: Line Eckermann, sundhedsfaglig konsulent og projektleder for Firmasund. Uge Aktivitet Tidsforbrug pr.

Læs mere

Version 3.0. Godkendt 16. november 2010 / Revideret 1. november 2011 Gældende fra 1. januar 2011

Version 3.0. Godkendt 16. november 2010 / Revideret 1. november 2011 Gældende fra 1. januar 2011 Formålet med kostpolitikken Kostpolitikken er udarbejdet af bestyrelsen på baggrund af tanken om, at sund kost og en aktiv hverdag giver glade børn. Grundlaget for politikken er gode råd fra sundhedsstyrelsen

Læs mere

Ernæring ved genoptræning

Ernæring ved genoptræning Ernæring ved genoptræning Foredrag 16.1.14 fysioterapeuter region Nord Randi Tobberup Klinisk diætist Cand. Scient i klinisk ernæring Ikke Birte i dag, men Randi Uddannet klinisk diætist i 2011 Cand. scient

Læs mere

ALDERSRELATERET ERNÆRING TIL SVØMMERE ERNÆRINGSVEJLEDERE: ANDERS MIKKELSEN RIKKE SCHWANER

ALDERSRELATERET ERNÆRING TIL SVØMMERE ERNÆRINGSVEJLEDERE: ANDERS MIKKELSEN RIKKE SCHWANER ALDERSRELATERET ERNÆRING TIL SVØMMERE ERNÆRINGSVEJLEDERE: ANDERS MIKKELSEN RIKKE SCHWANER PRÆSTATIONSFREMME TRÆNING RESTITUTION ERNÆRING ATK ROADSHOW ERNÆRING TIL SVØMMERE VI KÆMPER FOR GULD TIL DANMARK

Læs mere

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307 Polycystiske æggestokke PCOS Rechnitzer.dk UDK-04-307 6314_01_PCO folder_2#b8f2f.indd 2 27/01/05 11:04:02 Hvad er PCOS? Forfattet af Overlæge Ditte Trolle, Skejby Sygehus PCOS betyder PolyCystisk OvarieSyndrom.

Læs mere

den hiv-positive partner

den hiv-positive partner Et studie om hiv-diskordante parforhold med henblik på at undersøge hiv-smitterisikoen og at undersøge faktorer associeret med konsekvent brug af kondom. A study in HIV discordant partnerships to estimate

Læs mere

guide Foto: Scanpix August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8sider Kaffe - Sundt eller usundt? Få styr på dit kaffeforbrug

guide Foto: Scanpix August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8sider Kaffe - Sundt eller usundt? Få styr på dit kaffeforbrug Foto: Scanpix guide August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8sider Kaffe - Sundt eller usundt? Få styr på dit kaffeforbrug Få styr på dit kaffeforbrug Et stort indtag af kaffe kan føre

Læs mere

Flad mave for altid så enkelt er det!

Flad mave for altid så enkelt er det! B i r g i t t e N y m a n n Flad mave for altid så enkelt er det! p o l i t i k e n s fo r l ag Indhold Forord 004 Kap. 1 Kap. 2 Kap. 3 Kap. 4 Kap. 5 Kap. 6 Kap. 7 Kap. 8 Kap. 9 Kap. 10 Kap. 11 Kap. 12

Læs mere

Anette Opstrup, Naturlig Sundhedsplejerske

Anette Opstrup, Naturlig Sundhedsplejerske Anette Opstrup, Naturlig Sundhedsplejerske www.æblebørn.dk ved Anette Opstrup, sundhedsplejerske og behandler Side 1 Med denne guide vil jeg give dig et bud på, hvilke kosttilskud, som du kan styrke dig

Læs mere

Igangsættelse af fødslen

Igangsættelse af fødslen Februar 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Igangsættelse af fødslen 2 Igangsættelse af fødslen Beslutningen om at sætte fødslen i

Læs mere

Liv i sundhed. Information til dig, der er tilknyttet socialpsykiatrien eller psykoseteamet.

Liv i sundhed. Information til dig, der er tilknyttet socialpsykiatrien eller psykoseteamet. Liv i sundhed Information til dig, der er tilknyttet socialpsykiatrien eller psykoseteamet. 2 Liv i sundhed - Sundere vaner for sindslidende Silkeborg Kommunes socialpsykiatri og Region Midtjyllands psykoseteam

Læs mere

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil NYT NYT NYT Kom og få lavet en Sundhedsprofil - en udvidet bodyage Tilmelding på kontoret eller ring på tlf. 86 34 38 88 Testning foregår på hold med max. 20 personer pr. gang; det varer ca. tre timer.

Læs mere

KOST TIL PATIENTER MED KOL (KRONISK OBSTRUKTIV LUNGESYGDOM)

KOST TIL PATIENTER MED KOL (KRONISK OBSTRUKTIV LUNGESYGDOM) KOST TIL PATIENTER MED KOL (KRONISK OBSTRUKTIV LUNGESYGDOM) Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Diætkontoret Med sygdommen KOL vil din livskvalitet afhænge meget af din ernæringstilstand og

Læs mere

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering: Gravides erfaringer med hjemmemonitorering i forbindelse med komplicerede graviditetsforløb

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering: Gravides erfaringer med hjemmemonitorering i forbindelse med komplicerede graviditetsforløb Klinisk Integreret Hjemmemonitorering: Gravides erfaringer med hjemmemonitorering i forbindelse med komplicerede graviditetsforløb Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet Anne

Læs mere

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010.

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Udover en række demografiske faktorer beskrives forskellige former for sundhedsadfærd,

Læs mere

om sukker & sundhed nordic sugar

om sukker & sundhed nordic sugar om sukker & sundhed nordic sugar Om sukker & sundhed! Interessen for sundhed er større end nogensinde. Næsten hver dag kan man læse om sundhed i medierne der refereres til nye undersøgelser, eksperter

Læs mere

Stærkere, gladere, raskere med mad

Stærkere, gladere, raskere med mad Stærkere, gladere, raskere med mad Mia Damhus Cand. pharm., ernæringsterapeut DET Center for Ernæring og Terapi SBCet i 2004 3 hovedakbviteter klinik med 8 behandlere undervisning og kursusvirksomhed forlag

Læs mere

Det glykæmiske indeks.

Det glykæmiske indeks. Af: Tom Gruschy Knudsen Det glykæmiske indeks. Et udtryk for kulhydraters optagelseshastighed og tilgængelighed i blodbanen. Kulhydrattyper Kulhydraters optagelseshastighed har traditionelt været antaget

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

LEV GODT MED NATARBEJDE. Få et gratis helbredstjek s. 14

LEV GODT MED NATARBEJDE. Få et gratis helbredstjek s. 14 LEV GODT MED NATARBEJDE Få et gratis helbredstjek s. 14 LEV GODT MED NATARBEJDE Natarbejde påvirker dit helbred, din hverdag og dit samvær med venner og familie. I denne pjece kan du læse om, hvad du skal

Læs mere

Kære gravide. Hvem kommer på Akut Svangreafsnit?

Kære gravide. Hvem kommer på Akut Svangreafsnit? Kære gravide Velkommen til Akut Svangreafsnit på Hospitalsenhed Midt. Denne mappe er til dig og din partner. Den indeholder informationer, som I kan få brug for under indlæggelsen på Akut Svangreafsnit.

Læs mere

Arbejdsark type 1. Juni 2006. Original version

Arbejdsark type 1. Juni 2006. Original version Arbejdsark type 1 Juni 2006 Original version Diabetes type 1 juni 2006 Kilde: Vibeke Zoffmann Tilpasset C og M, AUH Label Arbejdsark, der er aftalt og drøftet 1. Samarbejdsaftale marker 1a. Invitation

Læs mere

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Workshop D. 9. jan. 2015 Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Sundhedsfremme og forebyggelse med særligt sigte på risikofaktorer Elisabeth Brix Westergaard Psykiatri og Social Den Nationale Sundhedsprofil

Læs mere

Skriftlig information, når det er bedst. v/ Else Wad Bjørn, kommunikationschef

Skriftlig information, når det er bedst. v/ Else Wad Bjørn, kommunikationschef Skriftlig information, når det er bedst v/ Else Wad Bjørn, kommunikationschef Hvorfor står jeg her? Forskningsprojekt om forståelse af skriftlig patientinformation Inspirator og rådgiver i kommunikation

Læs mere

KOST & ERNÆRING. Idræt. Biologi KEMI. Fysik. Matematik. Samfundsfag

KOST & ERNÆRING. Idræt. Biologi KEMI. Fysik. Matematik. Samfundsfag Idræt Biologi KEMI Molekylestruktur - fordøjelse - energiindhold Matematik Energiindtag - Energiforbrug Præstation Helbred, Fedme Energiforbrug & undervægt KOST & ERNÆRING Fysik Energibalance Måling af

Læs mere

Projekt Sund Start Minikonferencen Projekt Sund start, Dragør, September 2010

Projekt Sund Start Minikonferencen Projekt Sund start, Dragør, September 2010 Projekt Sund Start Minikonferencen Projekt Sund start, Dragør, September 2010 Program Præsentation af projekt Sund Start Opsummering af hidtidige erfaringer Hvad er projekt Sund Start? Forskningsprojekt

Læs mere

Betydningen af sammensætningen af sportsdrik for udvikling af udholdenhedspræstationsevnen

Betydningen af sammensætningen af sportsdrik for udvikling af udholdenhedspræstationsevnen Side 1 af 10 Deltagerinformation Betydningen af sammensætningen af sportsdrik for udvikling af udholdenhedspræstationsevnen Vi vil spørge, om du vil deltage i et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt.

Læs mere

KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN

KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN TIPSKUPON UDEN SVAR DEBAT OMKRING MAD OG ERNÆRING Ò Hvordan er dine kostvaner? Ò Hvorfor er det vigtigt at få næringsstoffer, vitaminer og mineraler? Ò Det anbefales at leve

Læs mere

Oplysningsskema. Din vægt (i kg) Hvilket telefonnummer vil du/i gerne have vi kontakter dig/jer på?

Oplysningsskema. Din vægt (i kg) Hvilket telefonnummer vil du/i gerne have vi kontakter dig/jer på? Oplysningsskema Oplysninger om kvinden: Navn: CPR.nummer: Din stilling: Adresse: Telefon (privat): Telefon (Arbejde): Mobiltelefon: E-mail adresse: Din vægt (i kg) Din højde (i cm) Dit BMI: Hvilket telefonnummer

Læs mere

Vi giver et kram. Kost, Rygning, Alkohol, Motion og Stress

Vi giver et kram. Kost, Rygning, Alkohol, Motion og Stress K R AM Vi giver et kram Kost, Rygning, Alkohol, Motion og Stress Kost K R A M Forekomsten af overvægt i Danmark er steget 30-40 gange i løbet af de seneste 50 år, hvilket betyder at 40% af alle danskere

Læs mere

Svangerskabsjournal Side 1 af 2

Svangerskabsjournal Side 1 af 2 Svangerskabsjournal Side 1 af 2 Personnummer, navn og adresse Lægens navn og adresse E-mail E-mail Tlf. privat/mobil Tlf. arbejde Telefonnummer Sociale oplysninger Civilstand Sæt x Ugift Gift Separeret

Læs mere