(A) Invitation til deltagelse i et videnskabeligt forsøg forløb for den gravide mor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(A) Invitation til deltagelse i et videnskabeligt forsøg forløb for den gravide mor"

Transkript

1 Sund Mor Sundt Barn () - Vægtregulering i graviditeten gennem øget protein i forhold til kulhydrat velsmagende mad med basis i Ny Nordisk Hverdagsmad (A) Invitation til deltagelse i et videnskabeligt forsøg forløb for den gravide mor Vi vil spørge om du vil deltage i det videnskabelige forsøg Sund mor Sundt barn (). Sund Mor Sundt Barn er et forsøg om overvægtige gravide kvinder og deres børn. Forsøget er igangsat af Arne Astrup og Christian Bitz. I forsøget testes to forskellige sunde kosttyper: Den nuværende anbefalede kost og en særlig forsøgskost. Forsøgskosten har lavt glykæmisk indeks og ekstra højt proteinindhold især fra fisk og mejeriprodukter. Vi vil se på, om disse to kosttyper er lige gode, dels i forhold til at regulere vægtøgningen under graviditeten, og dels i forhold til fosterets vækst og udvikling samt barnets senere sundhed. Vi inviterer hermed dig og barnets far eller eventuel anden indehaver af forældremyndigheden for det kommende barn til at læse denne deltagerinformation. Du/I skal vide, at det er frivilligt at deltage i forsøget. Du/I kan, når som helst og uden at give grund, trække samtykke om at deltage tilbage. Det vil ikke få konsekvenser for jeres eller barnets videre behandling. Forsøget ledes af Arne Astrup og udføres på Herlev Hospital, Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev. Daglig ansvarlig: Nina Geiker, ph.d., Cand. Scient., post.doc., Det Nordiske Køkken Herlev Hospital, Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev Tlf: oktober 2013, version 3. 1 af 12

2 2 af 12

3 Deltagerinformation om forsøget Sund mor Sundt barn Vægtregulering i graviditeten gennem øget protein i forhold til kulhydrat velsmagende mad med basis i Ny Nordisk Hverdagsmad Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt forsøg, der udføres af Enheden for Forskning i Ernæring i Centralkøkkenet () på Herlev Hospital. Forsøget er sponsoreret af OPUS Reservepulje, Landbrug og Fødevarer, Mejeriets Forskningsfond, LEGO, PharmaNord og PharmoVital og den forsøgsansvarlige er Arne Astrup. Før du beslutter dig Før du beslutter, om du vil deltage i forsøget, skal du fuldt ud forstå, hvad forsøget går ud på, og hvorfor vi gennemfører forsøget. Vi vil derfor bede dig om at læse denne deltagerinformation grundigt. Du vil blive inviteret til et møde om forsøget, hvor denne deltagerinformation vil blive uddybet, og hvor du kan stille de spørgsmål, du har om forsøget. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål i et uforstyrret lokale. Du opfordres til at tage barnets far eller anden forældremyndighedsindehaver, alternativt et familiemedlem, en ven eller en bekendt med til mødet. Hvis du beslutter dig for at deltage i forsøget, vil vi bede dig om at underskrive en samtykkeerklæring. Husk, at du har ret til betænkningstid, før du beslutter, om du vil underskrive samtykkeerklæringen. Det er frivilligt at deltage i forsøget. Du kan når som helst og uden at give en grund trække dit samtykke tilbage. Det vil ikke få konsekvenser for din videre behandling. Ved at underskrive samtykkeerklæringen giver du desuden tilladelse til, at relevante statslige myndigheder, som del af deres kvalitetskontrol af forskningsprojekter, kan få adgang til og behandle fortrolige oplysninger om barnet f.eks. helbredsforhold og andre private oplysninger. Hvad vil vi undersøge Sund Mor - Sundt Barn er et forsøg om kost til overvægtige gravide kvinder og kostens betydning for det kommende barn. Det vi vil undersøge i vores forsøg er, om en ny kosttype forsøgskosten gør det lettere for den overvægtige kvinde at undgå at tage for meget på i forbindelse med sin graviditet. Vi vil også undersøge, hvor sund denne kost er for barnet - både mens det ligger i mors mave og efter det er født, når barnet er 0-9 år. Vi har en velbegrundet antagelse om, at vores forsøgskost er sundere for både mor og barn i forhold til de nuværende kostanbefalinger til gravide kvinder. Vi ved det ikke, men det er det, vi gerne vil undersøge. Forsøgets fokus vil være på moderens vægtøgning i graviditeten, fosterets vækst og udvikling, fødselskomplikationer, og desuden børnenes senere risiko for udvikling af overvægt og tidlige tegn på livsstilssygdomme. Et vigtigt delmål er desuden at udvikle opskrifter og mellemmåltider til gravide. 3 af 12

4 Kosten vi vil undersøge Sund Mor - Sundt Barn forsøgskosten er en ny kosttype, som har lavere GI 1 og højere indhold af kalk og protein fra især fisk og mejeriprodukter end den kost, der på nuværende tidspunkt anbefales til gravide kvinder (Nordiske Næringsstof Anbefalinger 2004). For at undersøge virkningen af forsøgskosten vil vi sammenligne den med den anbefalede kost til gravide. Denne kost kalder vi for kontrolkosten. Det er vigtigt at understrege, at både forsøgskosten og kontrolkosten er sunde kosttyper. Mange danske kvinder spiser i forvejen usundt og følger ikke anbefalingerne og kostrådene. Det er særlig kritisk i forbindelse med en graviditet. Derfor vil det, at spise kosten i Sund Mor - Sundt Barn - uanset om det er kontrolkosten eller forsøgskosten være en forbedring for de fleste danske gravide. Ud over madens næringsværdi har smagen stor betydning for, om vi spiser den. Både forsøgskosten og kontrolkosten tager derfor afsæt i princippet om velsmag fra Ny Nordisk Køkken. Hvorfor laver vi forsøget Overvægtige kvinder har større risiko for at få komplikationer i graviditeten og under fødslen end ikkeovervægtige kvinder. Overvægtige kvinder tager ofte meget på under graviditeten og føder store og tykke børn. Disse to forhold, mener man, bidrager til at børnene senere i livet selv bliver overvægtige og at de har en større risiko for at blive syge med f.eks. diabetes. Nyere forskning har vist, at også moderens kost under graviditeten spiller en stor rolle for fosterets vækst og udvikling og barnets senere sundhed. Måske er der tale om en egentlig programmering af barnet! Den danske sundhedsstyrelse anbefaler at overvægtige kvinder begrænser deres vægtøgning i graviditeten til 6-9 kg og følger de officielle kostråd. Ny forskning tyder på, at kost med lavt GI og ekstra protein virker bedre end den anbefalede kost, når overvægtige skal regulere vægten. Især hvis madens velsmag er i fokus. Det ser også ud som om, en sådan kost har en positiv virkning på fosterets sundhed. Anden ny forskning tyder desuden på, at hvis den gravide mor spiser mere fisk samt kalk og protein fra mejeriprodukter end det, der anbefales for nuværende, så er det sundere for fosteret og giver mere optimale betingelser for vækst og udvikling. Indtaget af mælkeprotein fremmer fosterets vækst og fødselsvægt; mens et højt indtag af kalk fra mejeriprodukter giver moderen 30 % lavere risiko for at få forhøjet blodtryk og 52 % lavere risiko for at få svangerskabsforgiftning. Disse forhold samt den kendsgerning at flere og flere gravide kvinder er overvægtige betyder, at der er god grund til at undersøge om nye kostråd skal erstatte de gamle til overvægtige gravide kvinder. Forsøgsplan Forsøget er bygget op i to faser et forløb for den gravide kvinde og et efterfølgende forløb for barnet. Moderens forløb starter i femtende graviditetsuge og varer frem til fødslen; mens barnets forløb starter ved fødslen og slutter når barnet er fyldt 9 år. 30 af de deltagende kvinder starter allerede deres forløb i graviditetsuge Se oversigten over forsøget på næste side! 1 GI (Glykæmisk Indeks) er et mål for, hvor hurtigt kulhydratholdige madvarer optages i tarmen og hvordan de påvirker blodsukker niveauet. Lavt glykæmisk indeks er, når madvarerne optages langsomt og giver lave blodsukker niveauer. 4 af 12

5 Oversigt over forsøget: Graviditetsuge 15 9 år Infomøde Start Fødsel Slut Forløb for mor (graviditetsmåned 3 9) Forløb for barn (år 0 9) 390 overvægtige gravide kvinder og deres 390 kommende børn forventes at deltage i forsøget. Ved forsøgets start vil de gravide kvinder blive ligeligt fordelt på de to forskellige kosttyper ved tilfældig lodtrækning dvs. 190 kvinder skal spise forsøgskosten og 190 kvinder skal spise kontrolkosten. De gravide kvinder vil få vejledning om kosten af kliniske diætister på de planlagte diætistmøder og både mor og barn skal deltage i målinger og undersøgelser. Ekstra scanninger og blodprøver foretages, for at sikre at fostrene vokser, som de skal og trives i maven. Opfølgende undersøgelser af børnene efter fødslen og indtil de er fyldt 9 år skal belyse virkningen af mødrenes kost i graviditeten på børnenes sundhed. Resten af denne deltager information omhandler Forløb for moderen! 5 af 12

6 Deltagerinformation om moderens forløb Sund Mor - Sundt Barn 390 overvægtige gravide kvinder vil blive tilfældigt opdelt i to lige store grupper til enten kontrolkost eller forsøgskost. Både interventions- og kontrolgruppe vil modtage en opskriftsamling i Ny Nordisk Hverdagsmad med opskrifter specielt udviklet til gravide. Interventionsgruppens kost vil være lav glykæmisk og med højt proteinindhold, særligt fra mejeriprodukter og fisk. Kontrolgruppen vil blive vejledt i næringsstoffordeling i henhold til gældende danske anbefalinger. Data fra de gravide og fostrene bliver indsamlet fra journalerne. Deltagelse i forsøget er ud over det normale jordemoder forløb. Du skal som gravid følge en kost og deltage i diætist vejledninger. Vejledningerne foregår både som individuelle møder og gruppemøder. Du vil blive scannet, få taget blodprøver, målt fysisk aktivitet, blive vejet og du skal udfylde diverse spørgeskemaer. Cirka 30 af de deltagende mødre vil blive inviteret til at deltage i en fokusgruppe undersøgelse, som har til formål at vurdere de udleverede opskrifter og de mellemmåltider som er udviklet. I tabellen på næste side kan du se hvilke undersøgelser, der er planlagt. Du har mulighed for at fravælge specifikke undersøgelser. Inklusions- og eksklusionskriterier: Du kan deltage i forsøget, hvis du: Har planlagt fødsel på Herlev Hospital Er overvægtig (BMI over 30 før du blev gravid) (BMI = Vægt i kg / højde i cm x højde i cm) Er 18 år eller ældre Venter ét barn Er gravid i første trimester, når du starter i forsøget Er sund og rask eller din kroniske sygdom er stabil eller velbehandlet. Tåler mælkeprodukter og fisk (dvs. du må ikke have allergi eller intolerance overfor mælkeprodukter, fisk og skaldyr) Taler, læser og forstår dansk Du kan ikke deltage i forsøget, hvis du: Venter mere end ét barn Har tabt dig mere end 10 kg i løbet af det sidste år Lider af en kritisk sygdom eller diabetes eller en ustabiliseret kronisk sygdom Er alkohol- eller stofmisbruger Lider af eller har lidt af en psykiatrisk spiseforstyrrelse f.eks. bulimi, anoreksi, binge-eating Har allergi eller er intolerant overfor fisk eller mælkeprodukter Målinger og undersøgelser: Når du deltager i forsøget, skal du komme til diætistmøder samt deltage i de planlagte målinger og undersøgelser. 6 af 12

7 I skemaet nedenfor kan du se hvilke undersøgelser, der er planlagt. Du har mulighed for at fravælge specifikke undersøgelser. Alle møder og undersøgelser foregår på Herlev Hospital, Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev. Du skal i alt deltage i 14 besøg i løbet af dit forløb i forsøget. Du skal regne med at bruge ca. 2 timer ved hvert besøg. Plan for forsøgets møder og undersøgelser: Graviditet Fødsel Start Besøg nr Graviditet uge, cirka Barnets alder, mdr. 0 6 Moderens målinger Nakkefoldsscanning og invitation af relevante X Informeret samtykke X Screening for inklusion X Tilfældig tildeling til kosttype X Diætist, individuelt X X Diætist, gruppe X X X X X X X Højde X X Vægt, arm-omkreds X X X X X X X X X X X X Kropssammensætning (MR-scanning) X X X Ultralydsscanning X X X Blodprøve efter faste X X X X Urinprøve X X X Fysisk aktivitet måling X X Spørgeskema, kost+tilskud X X X Fokus gruppe (kun nogle) X X X De enkelte målinger og undersøgelser: Vægt, højde og overarmsomkreds Vægt, højde og omkreds af overarm måles ved hvert besøg. I alt 11 gange efter forsøgsstart. Det er helt simple målinger, som foretages ved hjælp af egnet vægt og højdemåler samt målebånd. Disse målinger forventes ikke at medføre ubehag. Formålet med målingerne er, at følge udviklingen i vægt, højde og fedtophobning under huden. Scanninger Kropssammensætning måles på mor og foster ved hjælp af ultralydsscanninger (foster) og MR-scanninger (mor). Formålet med disse undersøgelser er at følge moderens og fosterets ændringer i kropssammensætning (fedtdeponering og muskelmasse inde i kroppen) samt følge fosterets vækst og udvikling. 7 af 12

8 Ultralydsscanning Alle ultralydsscanninger udføres på Afsnit for Føtalmedicin, Pavillon C, etage 04 på Herlev Hospital af uddannet personale. I alt skal du have foretaget 3 ekstra ultralydsscanninger i løbet af forsøget. Ved ultralydsscanning (Doppler) bliver du lagt på ryggen på et leje. Herefter scannes på maveskindet. Scanneren sender lydbølger ind i kroppen. Lydbølgerne kan ikke høres af det menneskelige øre. Lydbølgernes skaber et ekko, som omsættes til et levende sort-hvid foto på en computerskærm. Der er ingen kendte risici forbundet med undersøgelsen for hverken mor eller foster (ACOG Committee on Obstetric Practice 2004). Heller ikke ved gentagne målinger i samme graviditet. I henhold til tidligere erfaringer er langt de fleste gravide kvinder, der scannes, glade for at få muligheden for at se billeder af deres fostre. MR-scanning Alle MR-scanninger udføres på Radiologisk Afdeling på Herlev Hospital af uddannet personale. I alt skal du MR-scannes 3 gange i løbet af forsøget. MR-scanneren bruger radiobølger og magnetisme til at bestemme mængden af fedtmasse og der er ingen kendte risici for hverken mødre eller fostre. Der kan dog være ubehag ved disse målinger på grund af støj gener fra scanneren. Disse gener kan afhjælpes ved brug af ørepropper. Deltagere med pacemaker, neurostimulatorer eller andre metaldele indopereret i kroppen bliver ekskluderet fra MR-scanning. Deltagere skal forinden MR-scanning udfylde et MR-kontrolskema. Urinprøver Du skal aflevere urinprøve i alt 3 gange i løbet af graviditeten. Formålet med urinprøverne er at måle markører for dit kostindtag. Opsamling af urin medfører ingen risiko eller smerte, da det opsamles efter naturlig udskillelse i små udleverede beholdere. Det opsamlede materialet bliver anonymiseret og opbevaret i frysere i 10 år efter forsøgets ophør, dvs. til Prøverne kan destrueres efter 2034, hvis den enkelte deltager ønsker det; hvis ikke vil prøverne blive gemt til eventuel senere forskningsbrug. Yderligere forskning kan kun foregå, hvis du er blevet informeret og har givet din tilladelse (informeret samtykke). Blodprøver Der vil blive taget blodprøver i løbet af graviditeten. Blodprøverne tages om morgenen efter, at du har fastet natten over. Prøverne tages på Klinisk Biokemisk Ambulatorium på Herlev Hospital af trænede bioanalytikere (laboranter). I alt vil du få taget fire blodprøver i løbet af graviditeten á ca. 20 ml blod, i alt ca. 100 ml. Blodprøverne vil blive analyseret for: Jern Blodkolesterol D-vitamin Appetitregulerende hormoner Markører for immunstatus Markører for sukkersyge og andre metaboliske sygdomme 8 af 12

9 Formålet med blodprøverne er, at følge udviklingen i markørerne og hermed betydningen af forsøgskosten for graviditeten og dit kommende barns risiko for at udvikle overvægt og metaboliske sygdomme. Alle blodprøver bliver anonymiseret og opbevaret i frysere i 10 år efter forsøgets ophør, dvs. til Prøverne kan destrueres efter 2034, hvis den enkelte deltager ønsker det; hvis ikke vil prøverne blive gemt til eventuel senere forskningsbrug. Yderligere forskning kan kun foregå, hvis du er blevet informeret og har givet din tilladelse (informeret samtykke). Blodtryk Du vil få målt blodtryk ved de normale jordemoder- og lægekonsultationer i graviditeten. Resultatet overføres fra vandrejournalen til Sund Mor Sundt Barn forsøgets database. Blodtryksmåling er en simpel undersøgelse, der foregår ved hjælp af en blodtryksmanchet (en manchet med en oppustelig ballon indeni, som er forbundet til en trykmåler) forbundet til en elektronisk måler. Manchetten bliver placeret på din højre overarm og pustes op. Herefter lukkes luften langsom ud igen og blodtrykket registreres i den elektroniske måler. Der kan være et lille ubehag forbundet med det tryk, der opstår om armen, når ballonen i blodtryksmanchetten pustes op. Ubehaget er kortvarigt og er Ikke forbundet med nogen form for risiko eller fare. Formålet med blodtryksmåling på moderen er, at holde øje med moderens sundhed i graviditeten og dermed fosterets udvikling. Kostforhold I løbet af graviditeten skal du udfylde spørgeskema om kostindtag i alt 3 gange. Skemaet er udformet som et fødevarefrekvensskema, hvor der bliver spurgt til hvor hyppigt og i hvor store mængder, du spiser og drikker særligt udvalgte madvarer. Formålet er, at få data om, hvad du faktisk spiser i graviditeten. Fysisk aktivitet Du skal have målt din fysiske aktivitet i alt 2 gange i graviditeten. Måling af fysisk aktivitet foretages ved hjælp af et Accelerometer. Accelerometeret er fastgjort til et bælte. Under målingen placeres bæltet rundt om hoften. Bæltet skal bæres i 7 dage og 8 nætter. Det må kun fjernes i forbindelse med bad. Formålet er, at undersøge, hvor meget og med hvilken intensitet du bevæger dig og hvordan dit søvnmønster er. Ud over at det kan irritere at måleren bæres i flere dage, så er der ingen forventede gener ved undersøgelsen. 9 af 12

10 Diætistmøderne Du skal i alt deltage i ni diætistmøder i graviditeten. De syv af møderne er gruppemøder og de to af møderne er individuelle møder. Alle diætistmøder foregår på Herlev Hospital i forbindelse med øvrige undersøgelser. De planlagte målinger og undersøgelser vil så vidt muligt foregå forud for diætistmøderne for at gøre det så lidt besværligt for dig som muligt. Gruppemøderne foregår tidligt på formiddagen, idet du ofte skal møde fastende til blodprøveundersøgelser om morgenen i forbindelse med disse møder. De individuelle møder kan foregå enten eftermiddag eller morgen/formiddag. De dage, hvor du skal møde fastende til blodprøver og undersøgelser, serverer vi morgenmad efter undersøgelserne og før diætistmøderne. Formålet med diætistmøderne er, at vejlede dig om kosten i forsøget og at hjælpe dig med at regulere din vægtøgning under din graviditet. Nytte ved forsøget Du modtager individuel- og gruppevejledning af kliniske diætister, der vil hjælpe dig med, hvordan du skal spise for at begrænse vægtøgningen igennem graviditeten. Diætisten vil også vejlede dig i, hvordan du kan komme ned på eller under din før-graviditets vægt, når du har født. Der vil være en øget opmærksomhed på fosterets udvikling og vækst. Derudover vil du få nytten af den øgede opmærksomhed på sund kost i graviditeten og den betydning det kan få for dit kommende barn i forhold til at forbedre sundheden og fraværet af fedmerelaterede sygdomme, f.eks. diabetes og hjertekarsygdomme. Du vil modtage din helt egen opskriftssamling i Ny Nordisk Hverdagsmad. Du vil desuden modtage kosttilskud med jern, fiskeolie og D-vitamin til hele din graviditet. Du skal derfor ikke selv anskaffe vitamin eller mineraltilskud. Bivirkninger, risici, komplikationer og ulemper Kosten Der er meget begrænsede risici ved dette forsøg med at spise en optimeret kost igennem graviditeten. Hvis der forekommer vægttab, kan ulemperne være, at der ved nedbrydning af fedtvæv kan frigives nogle stoffer til barnet. Vi vil forsøge at undgå vægttab ved hjælp af diætist samtaler og vægtkontrol. Der kan ved skift til en mere protein og fiberrig kost forekomme luft i maven eller forstoppelse. Når maven er vænnet til den nye kost, vil dette problem blive minimeret. Blodprøver Efter at have fastet natten over møder du om morgenen på Klinisk Biokemisk Ambulatorium på Herlev Hospital. Her tages og analyseres en blodprøve af en erfaren bioanalytiker. Der er risiko for smerte i forbindelse med indføring af nålen og en mindre risiko for et blåt mærke, hvilket forsvinder efter et par dage. Den lille mængde af blod, der mistes, vurderes ikke at udgøre nogen risiko for hverken mor eller barn. 10 af 12

11 MR-scanning Kropssammensætningen bestemmes ved MR-scanning to gange under graviditeten og en gang et par dage efter fødslen. Alle MR-scanninger gennemføres på Radiologisk Afdeling på Herlev Hospital af uddannet personale. MR-scanneren bruger radiobølger og magnetisme til at bestemme mængden af fedt og muskel/knoglemasse og der er ingen kendte risici for hverken mødre eller fostre. Der kan dog være ubehag ved disse målinger. Målingen udføres i et rør og maskinen laver høj lyd. Generne kan afhjælpes ved brug af ørepropper. Deltagere med pacemaker, neurostimulatorer eller andre metaldele indopereret i kroppen bliver ekskluderet fra MR-scanning. Yderligere bliver deltagere med klaustrofobi eller psykiske lidelser ekskluderet. Deltagere skal forinden MR-scanning udfylde et MR-kontrolskema. Ultralydsscanning Der udføres ultralydsscanninger i graviditetsugerne 28, 32 og 36 for at følge fosterets vækst og udvikling. Der er ingen kendte bivirkninger ved disse målinger, men der kan være lidt ubehag som følge af instrumentets lette tryk på maven. Alle deltagere skal trods deltagelse i dette projekt stadig følge deres planlagte besøg hos jordemoder og egen læge. Der kan være risici ved forsøget, som vi endnu ikke kender. Vi beder dig derfor om at fortælle, hvis du oplever problemer med dit helbred, mens forsøget står på. Hvis vi opdager bivirkninger, som vi ikke allerede har fortalt dig om, vil du naturligvis blive orienteret med det samme, og du vil skulle tage stilling til, om du ønsker at fortsætte i forsøget. Afbrud af forsøg Vi følger nøje udviklingen af din graviditet og af fosterets vækst. Hvis der imod forventning skulle opstå nogle endnu ukendte, men alvorlige komplikationer forårsaget af dette forsøg, vil alle forsøgsdeltagere blive informeret og forsøget vil blive stoppet. Hvis det viser sig, at der forekommer systematisk vægttab ved forsøgskosten, som ikke forbedres ved et øget kostindtag, bliver forsøget afbrudt. Hvis du ønsker det, kan du når som helst, og uden begrundelse, afbryde forsøget eller fravælge specifikke undersøgelser. Andre behandlingsmuligheder Hvis du ikke ønsker at deltage, følger du det af Sundhedsstyrelsen fastsatte program for gravide. Udelukkelse fra og afbrydelse af forsøg Hvis du kan sige ja til et af følgende, er det desværre ikke muligt at deltage i projektet: Gravid med flerlinger, sukkersyge, alkohol- eller stofmisbrug, ubehandlede alvorlige eller kronisk sygdomme, ikke kan tale eller læse dansk, ikke kan tåle mejeriprodukter eller fisk. 11 af 12

12 Oplysninger om økonomiske forhold Arne Astrup og Christian Bitz,, Herlev Hospital har taget initiativ til projektet. Der er ydet økonomisk bidrag (DKK angivet i parentes efter hver yder) fra OPUS ( ,-), Landbrug og Fødevarer ( ,-) og Mejeriets Forskningsfond ( ,-). Arne Astrup er centerleder for OPUS og beslutningen om økonomisk bidrag er truffet af OPUS styregruppe uden deltagelse fra Arne Astrup. Desuden er Sund Mor Sundt Barn støttet med produkter fra LEGO ( ,-), PharmaNord (86.105,-) og PharmoVital (25.600,-). Hvis Sund Mor Sundt Barn modtager yderligere støtte, bliver du gjort opmærksom på af hvem og beløbets størrelse. Der ydes ikke økonomisk vederlag eller transportgodtgørelse ved deltagelse. Adgang til forsøgsresultater Efter alle data fra graviditet og fødsel er registreret, vil de blive bearbejdet og resultaterne vil blive offentliggjort, både i Danmark og i udlandet. Når alle data er indhentet (efter barnets 9 års undersøgelse), vil de endelige resultater blive offentliggjort. Du vil have mulighed for at få indsigt i dine personlige resultater. De anonymiserede resultater fra forsøget bliver offentliggjort i danske og internationale medier. Der vil være omtale både under interventionen ( ), efter fødslerne ( ) og ved afslutningen (2024) i både TV, aviser og i medicinske tidsskrifter. Alle resultater bliver anonymiseret. Hvis du vil vide mere Vi håber, at du med denne information har fået tilstrækkeligt indblik i, hvad det vil sige at deltage i forsøget, og at du føler dig rustet til at tage beslutningen om din eventuelle deltagelse. Vi beder dig også om at læse det vedlagte materiale Forsøgspersonens rettigheder i et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt. Hvis du vil vide mere om forsøget, er du meget velkommen til at kontakte os. Sund Mor - Sundt Barn, Enheden, Herlev Hospital Tlf: Web: herlevhospital.dk/sundmorsundtbarn Projekt-ID H af 12

Invitation til deltagelse i et videnskabeligt forsøg helbredsundersøgelser for børn

Invitation til deltagelse i et videnskabeligt forsøg helbredsundersøgelser for børn Sund Mor Sundt Barn () - Vægtregulering i graviditeten gennem øget protein i forhold til kulhydrat velsmagende mad med basis i Ny Nordisk Hverdagsmad Invitation til deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Læs mere

Gravid i første trimester med BMI 29-45 kg/m 2

Gravid i første trimester med BMI 29-45 kg/m 2 Gravid i første trimester med BMI 29-45 kg/m 2 (B) Invitation til deltagelse i et videnskabeligt forsøg forløb for den gravide Som deltager i Sund Mor Sundt Barn modtager du vejledning og hjælp til at

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg PANSAID PAracetamol og NSAID i kombinationsbehandling Forsøgsansvarlige: Kasper H. Thybo, læge, ph.d.-studerende, Anæstesiologisk afdeling,

Læs mere

FJERKRÆKONGRES 2015. Æg og Sundhed. Nina Geiker Post.doc., Ph.d., Cand.scient.. Human Ernæring. EFFECT, Det Nordiske Køkken Herlev Hospital

FJERKRÆKONGRES 2015. Æg og Sundhed. Nina Geiker Post.doc., Ph.d., Cand.scient.. Human Ernæring. EFFECT, Det Nordiske Køkken Herlev Hospital FJERKRÆKONGRES 2015 Æg og Sundhed Nina Geiker Post.doc., Ph.d., Cand.scient.. Human Ernæring EFFECT, Det Nordiske Køkken Herlev Hospital Æg og Sundhed Hvor mange æg spiser vi i Danmark? Hvad får vi fra

Læs mere

Perfusion skanning af nyretumorer

Perfusion skanning af nyretumorer Perfusion skanning af nyretumorer Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt forsøg. Det er frivilligt at deltage i forsøget. Du kan når som helst og uden at give en grund trække dit samtykke

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Forsøgets titel: Effekten af kiropraktisk behandling af spædbørnskolik Vi vil spørge, om I vil give jeres samtykke til, at jeres barn deltager

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Treatment Of Chronic Anal fissure (TOCA): a Randomized Clinical trial on Levorag Emulgel versus Diltiazem gel 2% Forsøgets danske titel: Behandling

Læs mere

Vil du deltage i et forskningsprojektet der handler om psykoedukation til pårørende?

Vil du deltage i et forskningsprojektet der handler om psykoedukation til pårørende? Vil du deltage i et forskningsprojektet der handler om psykoedukation til pårørende? (Forskningsprojektets titel: Psykoedukation af pårørende til forebyggelse af nye depressive episoder: en lodtrækningsundersøgelse

Læs mere

Undersøgelse af det bedøvede hudområde efter nerveblokade med lokalbedøvelse i hofteområdet

Undersøgelse af det bedøvede hudområde efter nerveblokade med lokalbedøvelse i hofteområdet Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Titel: Regional anaesthesia of the cutaneus nerves of the hip - Undersøgelse af det bedøvede hudområde efter nerveblokade med lokalbedøvelse

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Forsøgets titel: Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Betydningen af tre- dimensionel klinisk ganganalyse

Læs mere

RUTINE HJERTESCANNING

RUTINE HJERTESCANNING DELTAGERINFORMATION RUTINE HJERTESCANNING OG BIOBANK HOS NYFØDTE Tilbud til alle, der fødes i København indtil april 2018 Vi vil spørge, om du vil give tilsagn til, at dit barn kan deltage i et videnskabeligt

Læs mere

Mammaimplantater og bakteriologi ved brystforstørrende operation.

Mammaimplantater og bakteriologi ved brystforstørrende operation. Mammaimplantater og bakteriologi ved brystforstørrende operation. Plastikkirurgen vil ved forundersøgelsen spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt forskningsprojekt. Projektet har til formål, at

Læs mere

Information til deltagere

Information til deltagere K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Information til deltagere Akupunktur og klimakterielle symptomer: Et randomiseret studie Deltagerinformation

Læs mere

Forekomsten af vektorbårne infektioner hos personer med risiko for flåtbid

Forekomsten af vektorbårne infektioner hos personer med risiko for flåtbid Deltagelse i videnskabeligt forsøg om Forekomsten af vektorbårne infektioner hos personer med risiko for flåtbid Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt forsøg? Det er frivilligt at deltage

Læs mere

Studie 2: Deltagerinformation om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Effekten af resveratrol på insulinfølsomhed, fedt- og sukkeromsætning

Studie 2: Deltagerinformation om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Effekten af resveratrol på insulinfølsomhed, fedt- og sukkeromsætning Studie 2: Deltagerinformation om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Effekten af resveratrol på insulinfølsomhed, fedt- og sukkeromsætning Videnskabeligt forsøg med afprøvning af om et kosttilskud

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Forsøgets titel: Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Betydningen af tredimensionel klinisk ganganalyse på

Læs mere

Patient info studie1. Skrevet af Administrator Mandag, 20. juni 2011 19:22 - Senest opdateret Søndag, 11. marts 2012 07:08

Patient info studie1. Skrevet af Administrator Mandag, 20. juni 2011 19:22 - Senest opdateret Søndag, 11. marts 2012 07:08 Studie 1: Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabelige forsøg: Effekten af resveratrol på fedt-, muskel- og knoglevæv Videnskabeligt forsøg med afprøvning af om et kosttilskud kan forbygge følgesygdomme

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i det videnskabelige forsøg (protokol B):

Deltagerinformation om deltagelse i det videnskabelige forsøg (protokol B): Deltagerinformation om deltagelse i det videnskabelige forsøg (protokol B): Lipidomsætning ved nonalkoholisk fedtlever. Effekt af resveratrol på leverfedtindhold samt basal og insulinstimuleret FFA og

Læs mere

Deltagerinformation 18-01-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE

Deltagerinformation 18-01-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE INFORMATION TIL DELTAGERE Tilskud af høj-dosis vitamin D under graviditeten med henblik på forebyggelse af astma hos børn: Delstudium i ABC (Asthma Begins in Childhood) kohorten Vi henvender os til dig

Læs mere

Biologiske Signaler i Graviditeten

Biologiske Signaler i Graviditeten Biologiske Signaler i Graviditeten Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt studie, der udføres af Afdeling for Epidemiologisk Forskning, Statens Serum Institut. Før du beslutter, om du vil

Læs mere

Deltagerinformation Information om deltagelse i den videnskabelige undersøgelse: Ambulant nefrektomi med

Deltagerinformation Information om deltagelse i den videnskabelige undersøgelse: Ambulant nefrektomi med Deltagerinformation Information om deltagelse i den videnskabelige undersøgelse: Ambulant nefrektomi med kikkertteknik. Er der nogen begrænsende faktorer? Vi spørger hermed, om du vil deltage i en videnskabelig

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. for individer med tilbagevendende depression

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. for individer med tilbagevendende depression Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg for individer med tilbagevendende depression Forsøgets titel: Mindfulness-baseret kognitiv terapi til forebyggelse af tilbagevendende depression:

Læs mere

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Regionshospitalet Randers Gynækologisk/Obstetrisk afdeling 2 Definition Graviditetsbetinget sukkersyge er en form for sukkersyge, der opstår under

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Mekanismer bag tidlig æggestokkealdring

Mekanismer bag tidlig æggestokkealdring Deltagerinformation for det videnskabelige forsøg: Mekanismer bag tidlig æggestokkealdring Dette er en forespørgsel om deltagelse i et forskningsprojekt, der omhandler undersøgelse af en række mekanismer

Læs mere

Deltagerinformation. Forebyggelse af sårinfektioner efter kejsersnit

Deltagerinformation. Forebyggelse af sårinfektioner efter kejsersnit Deltagerinformation Forebyggelse af sårinfektioner efter kejsersnit Kære kommende forældre Vi vil gerne invitere dig til at deltage i et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt, hvor vi vil undersøge,

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med gruppeterapi Originaltitel: Behandling af multi-organ

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt 1 Deltagerinformation om videnskabeligt projekt om mulig sammenhæng mellem fertilitetsbehandling og Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt Projektets titel: Undersøgelse af mulig

Læs mere

Metronidazol til behandling af dientamoebiasis hos børn i Danmark - Et randomiseret, placebo-kontrolleret, dobbeltblindet klinisk studie

Metronidazol til behandling af dientamoebiasis hos børn i Danmark - Et randomiseret, placebo-kontrolleret, dobbeltblindet klinisk studie Deltagerinformation til forældre I er netop blevet spurgt om jeres barn må deltage i studiet: Metronidazol til behandling af dientamoebiasis hos børn i Danmark - Et randomiseret, placebo-kontrolleret,

Læs mere

for individer med tilbagevendende depression

for individer med tilbagevendende depression Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg for individer med tilbagevendende depression Forsøgets titel: Mindfulness-baseret kognitiv terapi til forebyggelse af tilbagevendende depression:

Læs mere

Deltagerinformation 10-01-2009 INFORMATION TIL DELTAGERE

Deltagerinformation 10-01-2009 INFORMATION TIL DELTAGERE INFORMATION TIL DELTAGERE Tilskud af høj-dosis vitamin D under graviditeten med henblik på forebyggelse af astma hos børn: Delstudium i ABC (Asthma Begins in Childhood) kohorten Vi henvender os til dig

Læs mere

Deltagerinformation. Forebyggelse af sårinfektioner efter kejsersnit

Deltagerinformation. Forebyggelse af sårinfektioner efter kejsersnit Deltagerinformation Forebyggelse af sårinfektioner efter kejsersnit Kære kommende forældre Vi vil gerne invitere dig til at deltage i et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt, hvor vi vil undersøge,

Læs mere

BEHANDLING AF KVINDER EFTER FØDSELSRELATERET BLØDNING

BEHANDLING AF KVINDER EFTER FØDSELSRELATERET BLØDNING DELTAGERINFORMATION -OM DELTAGELSE I ET VIDENSKABELIGT FORSØG BEHANDLING AF KVINDER EFTER FØDSELSRELATERET BLØDNING Original projekttitel: Et randomiseret, komparativt, åbent forsøg med intravenøs indgift

Læs mere

Tilbage til fysisk krævende arbejde med ondt i ryggen. Et prospektivt kontrolleret interventionsprojekt GoBack.

Tilbage til fysisk krævende arbejde med ondt i ryggen. Et prospektivt kontrolleret interventionsprojekt GoBack. Tilbage til fysisk krævende arbejde med ondt i ryggen. Et prospektivt kontrolleret interventionsprojekt GoBack. Vi vil spørge om du vil deltage i en videnskabelig undersøgelse. Det er frivilligt at deltage

Læs mere

DIABETES OG SVANGERSKAB

DIABETES OG SVANGERSKAB DIABETES OG SVANGERSKAB Hvad er diabetes? Diabetes påvirker den måde, hvorpå kroppen omdanner mad til energi. Når du spiser, omdanner kroppen maden til et sukkerstof kaldet glukose. Glukose er det brændstof,

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg.

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Kort projekttitel: CAT-studiet Forsøgets titel: Dansk: Kompressionsbehandling af ankelbrud. Engelsk: Compression in Anklefracture Treatment,

Læs mere

Kost, kræft og helbred Næste generationer

Kost, kræft og helbred Næste generationer En befolkningsundersøgelse for fremtiden KRÆFTENS BEKÆMPELSE Kost, kræft og helbred Næste generationer Information om deltagelse i forskningsprojektet Foto: Shutterstock Med denne folder vil vi uddybe

Læs mere

Drillemave projektet Videnskabelig undersøgelse om behandling af børn med forstoppelse og afføringsinkontinens

Drillemave projektet Videnskabelig undersøgelse om behandling af børn med forstoppelse og afføringsinkontinens Børneafdelingen Drillemave projektet Videnskabelig undersøgelse om behandling af børn med forstoppelse og afføringsinkontinens Rumle www.koldingsygehus.dk Projekt-ID: S-2012 0016 Deltagerinformation til

Læs mere

københavns universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet DELTAGERINFORMATION OM FORSKNINGSPROJEKTET SKOT III MØDRE

københavns universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet DELTAGERINFORMATION OM FORSKNINGSPROJEKTET SKOT III MØDRE københavns universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet DELTAGERINFORMATION OM FORSKNINGSPROJEKTET SKOT III MØDRE Hvem kan deltage 3 Aktiviteter i forsøget 3 Oversigt over aktiviteter i forsøget

Læs mere

Kost, kræft og helbred Næste generationer

Kost, kræft og helbred Næste generationer EN BEFOLKNINGSUNDERSØGELSE FOR FREMTIDEN KRÆFTENS BEKÆMPELSE Kost, kræft og helbred Næste generationer INFORMATION OM DELTAGELSE I FORSKNINGSPROJEKTET Foto: Shutterstock Med denne folder vil vi uddybe

Læs mere

Hvidovre Hospital Gynækologisk-Obstetrisk afdeling. Deltagerinformation

Hvidovre Hospital Gynækologisk-Obstetrisk afdeling. Deltagerinformation August 2012 Hvidovre Hospital Gynækologisk-Obstetrisk afdeling Deltagerinformation for det videnskabelige forsøg: Formodning af livmoderhalsen med misoprostol ved graviditet efter terminen Modning af de

Læs mere

N. Phrenicus blokade. Patientinformation

N. Phrenicus blokade. Patientinformation Patientinformation N. Phrenicus blokade Effekten af N. Phrenicus blokade på akutte og kroniske skuldersmerter hos patienter til lobektomi og pneumonektomi. Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V Deltagerinformation

Læs mere

Deltagerinformation. Undersøgelse af virkningen af et bioaktivt protein (CGMP) - et biprodukt fra ostefremstilling, givet i 3 forskellige dosis

Deltagerinformation. Undersøgelse af virkningen af et bioaktivt protein (CGMP) - et biprodukt fra ostefremstilling, givet i 3 forskellige dosis Deltagerinformation Undersøgelse af virkningen af et bioaktivt protein (CGMP) - et biprodukt fra ostefremstilling, givet i 3 forskellige dosis Originale titel: Dobbelt-blindt cross-over studie af casein

Læs mere

Kost, kræft og helbred Næste generationer

Kost, kræft og helbred Næste generationer KRÆFTENS BEKÆMPELSE Kost, kræft og helbred Næste generationer INFORMATION OM DELTAGELSE I ET SUNDHEDSVIDENSKABELIGT FORSKNINGSPROJEKT Foto: Shutterstock Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt

Læs mere

Vi vil spørge, om dig/jer om dit/jeres barn vil deltage i en videnskabelig undersøgelse.

Vi vil spørge, om dig/jer om dit/jeres barn vil deltage i en videnskabelig undersøgelse. Deltagerinformation Opsporing af kritisk forværring og intervention hos hospitalsindlagte børn - Et regionalt multi-center studie om implementering af Pædiatrisk Early Warning System Kære forældre Vi vil

Læs mere

At skrive en god deltagerinformation (december 2011)

At skrive en god deltagerinformation (december 2011) At skrive en god deltagerinformation (december 2011) Generelt om deltagerinformationen I forbindelse med videnskabelige forsøg, der inddrager forsøgspersoner, er der fastsat regler for, hvordan man informerer

Læs mere

Deltagerinformation. Målgruppe: Beboere på plejehjem. Du skal være over 65 år og skal have boet på plejehjem i minimum 6 måneder.

Deltagerinformation. Målgruppe: Beboere på plejehjem. Du skal være over 65 år og skal have boet på plejehjem i minimum 6 måneder. Bilag 8 Deltagerinformationsbrev Deltagerinformation En kvalitativ undersøgelse af hvordan en velfærdsteknologi i form af en Trivselsskærm, kan fremme plejehjemsbeboernes sociale netværk, med udgangspunkt

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE

REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE A. DOKUMENTER DER SKAL INDSENDES. Bemærk at alt materiale skal indsendes elektronisk. Hvert dokument skal indsendes som en selvstændig PDF-fil. Dokumenterne skal være påført

Læs mere

Kost, kræft og helbred - Næste generationer En befolkningsundersøgelse for fremtiden

Kost, kræft og helbred - Næste generationer En befolkningsundersøgelse for fremtiden Kost, kræft og helbred - Næste generationer En befolkningsundersøgelse for fremtiden Information om deltagelse i en videnskabelig undersøgelse f KKH-NG MAX Vi vil hermed invitere dig til at deltage i en

Læs mere

For børn og unge på Sjælland, der gerne vil deltage i et forskningsprojekt, der hedder Den Danske Biobank for overvægtige børn og unge.

For børn og unge på Sjælland, der gerne vil deltage i et forskningsprojekt, der hedder Den Danske Biobank for overvægtige børn og unge. TILMELDINGSBLANKET For børn og unge på Sjælland, der gerne vil deltage i et forskningsprojekt, der hedder Den Danske Biobank for overvægtige børn og unge. Barnets / den unges navn: Klasse: Skole: Hjemme

Læs mere

Forsøgets titel: Startløbemængden og risikoen for løbeskader hos nybegyndere

Forsøgets titel: Startløbemængden og risikoen for løbeskader hos nybegyndere Deltagerinformation Forsøgets titel: Startløbemængden og risikoen for løbeskader hos nybegyndere Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt forsøg, der udføres af Ortopædkirurgien, Region Nordjylland.

Læs mere

Helbred2016 En befolkningsundersøgelse med fokus på hjertekarsygdom, sukkersyge, allergi og astma

Helbred2016 En befolkningsundersøgelse med fokus på hjertekarsygdom, sukkersyge, allergi og astma Dato: Deltagernummer: Helbred2016 En befolkningsundersøgelse med fokus på hjertekarsygdom, sukkersyge, allergi og astma Kære Vi vil gerne invitere dig til at deltage i en befolkningsundersøgelse med fokus

Læs mere

Tab dig 20-25 kg uden kirurgi

Tab dig 20-25 kg uden kirurgi Tab dig 20-25 kg uden kirurgi På Privathospitalet Møn samarbejder den bariatriske speciallæge med dedikerede diætister fra Frk. Skrump om et vægttabsprogram, der sikrer optimalt udbytte af et intensivt

Læs mere

Anbefalinger til gravide om kost, kosttilskud, medicin, tobak og alkohol

Anbefalinger til gravide om kost, kosttilskud, medicin, tobak og alkohol Anbefalinger om kost mm Juli 2011 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Anbefalinger til gravide om kost, kosttilskud, medicin, tobak og

Læs mere

Kort eller lang reagensglasbehandling?

Kort eller lang reagensglasbehandling? Officiel titel: Kort versus lang reagensglasbehandling. En prospektiv, konsekutiv og randomiseret sammenlignende undersøgelse. Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg vedrørende reagensglasbehandling

Læs mere

Graviditet og fødsel Hjemmefødsel eller fødsel på hospital?

Graviditet og fødsel Hjemmefødsel eller fødsel på hospital? Graviditet og fødsel 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende til omkring 21.000 fødsler om året. Uanset hvor du føder i regionen, ønsker vi at give dig de samme tilbud under din graviditet,

Læs mere

Æg som superfood. Nina Geiker Post.doc. Ph.d., Cand.scient.. Human Ernæring. Herlev og Gentofte Hospital Enhed for Klinisk Ernæringsforskning

Æg som superfood. Nina Geiker Post.doc. Ph.d., Cand.scient.. Human Ernæring. Herlev og Gentofte Hospital Enhed for Klinisk Ernæringsforskning Æg som superfood Nina Geiker Post.doc. Ph.d., Cand.scient.. Human Ernæring Herlev og Gentofte Hospital, Københavns Universitet 1 Dagligt indtag i Danmark 1/3 æg ~18g Er det passende? For meget? For lidt?

Læs mere

Protokolresume: nyretumorer, dels spredning af tumorceller i forbindelse med udtagning af vævsprøve.

Protokolresume: nyretumorer, dels spredning af tumorceller i forbindelse med udtagning af vævsprøve. Protokolresume: Forsøgets titel: Perfusion skanning af nyretumorer Forsøgsansvarlige: Overlæge Nessn H. Azawi, Urologisk afdeling D, Roskilde Sygehus. Formål: At forbedre diagnostikken mhp. at undgå dels

Læs mere

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Før du beslutter dig Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Den Nationale Videnskabsetiske Komité * Finsensvej 15 * 2000 Frederiksberg * Tlf.: +45 72 26 93 70 * E Mail: dnvk@dvvk.dk *

Læs mere

Koagulationsprofil hos patienter som opereres for lungekræft - et randomiseret, kontrolleret studie

Koagulationsprofil hos patienter som opereres for lungekræft - et randomiseret, kontrolleret studie Deltagerinformation Forsøgets titel: Koagulationsprofil hos patienter som opereres for lungekræft - et randomiseret, kontrolleret studie Vi vil spørge, om De vil deltage i et videnskabeligt forsøg, der

Læs mere

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet?

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? Opgave 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? 1. man bliver meget sund af jobbet 2. man spiser ofte meget usundt og er i risiko for stress 3. man taber sig hurtigt i vægt 4. man lever lige så sundt

Læs mere

Forsøgets titel: Startløbemængden og risikoen for løbeskader hos nybegyndere med BMI 30-35

Forsøgets titel: Startløbemængden og risikoen for løbeskader hos nybegyndere med BMI 30-35 Deltagerinformation Forsøgets titel: Startløbemængden og risikoen for løbeskader hos nybegyndere med BMI 30-35 Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt forsøg, der udføres af Ortopædkirurgien,

Læs mere

Præsentation of SHOPUS-projektet og New Nordic Diet

Præsentation of SHOPUS-projektet og New Nordic Diet Præsentation of SHOPUS-projektet og New Nordic Diet Fødevareplatform Region Sjælland 14. januar 2010 Thomas Meinert Larsen, Lektor, Institut for Human Ernæring, Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Læs mere

københavns universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet DELTAGERINFORMATION OM FORSKNINGSPROJEKTET SKOT III KONTROLGRUPPE

københavns universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet DELTAGERINFORMATION OM FORSKNINGSPROJEKTET SKOT III KONTROLGRUPPE københavns universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet DELTAGERINFORMATION OM FORSKNINGSPROJEKTET SKOT III KONTROLGRUPPE Indhold Et studie om kost, vækst og udvikling hos fuldt ammede børn med

Læs mere

HELBRED 2008. Kære. Med venlig hilsen. Torben Jørgensen Allan Linneberg Mette Aadahl. Centerchef, Forskningsleder, Projektkoordinator

HELBRED 2008. Kære. Med venlig hilsen. Torben Jørgensen Allan Linneberg Mette Aadahl. Centerchef, Forskningsleder, Projektkoordinator Dato: xx 2008 Deltagernummer Kære HELBRED 2008 Vi vil gerne invitere dig til Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed på Glostrup Hospital, hvor vi gennemfører en befolkningsundersøgelse med fokus

Læs mere

TYPE 2 DIABETES OG GRAVIDITET

TYPE 2 DIABETES OG GRAVIDITET TYPE 2 DIABETES OG GRAVIDITET Type 2 diabetes og graviditet Type 2 diabetes er en permanent sygdom, der påvirker den måde, kroppen omdanner mad til energi. Når du spiser, omdanner kroppen maden til et

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE

REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE A. DOKUMENTER DER SKAL INDSENDES. Bemærk at alt materiale skal indsendes elektronisk. Hvert dokument skal indsendes som en selvstændig PDF-fil. Dokumenterne skal være påført

Læs mere

Forskning om behandling af depression med Blended Care

Forskning om behandling af depression med Blended Care Odense 23. februar 2015 Forskning om behandling af depression med Blended Care I perioden fra januar 2016 til udgangen af 2017 gennemføres et videnskabeligt studie i Internetpsykiatrien. Studiet har til

Læs mere

Undersøgelse af vækst og udvikling af barn hvis mor har deltaget i Sund Mor Sundt Barn

Undersøgelse af vækst og udvikling af barn hvis mor har deltaget i Sund Mor Sundt Barn Undersøgelse af vækst og udvikling af barn hvis mor har deltaget i Sund Mor Sundt Barn Som deltager i Sund Mor Sundt Barn modtager du vejledning og hjælp til at tage mindre vægt på i vægt under din graviditet.

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Ny i Danmark graviditet og fødsel. Anbefalinger til kommende forældre. Tillykke med graviditeten.

Sundhedsstyrelsen Ny i Danmark graviditet og fødsel. Anbefalinger til kommende forældre. Tillykke med graviditeten. Sundhedsstyrelsen 16. 11.2016 Ny i Danmark graviditet og fødsel Anbefalinger til kommende forældre Tillykke med graviditeten. Denne pjece er skrevet til dig, der er gravid og til din mand for at fortælle

Læs mere

Information vedrørende deltagelse i det sundhedsvidenskabelige forskningsprojekt:

Information vedrørende deltagelse i det sundhedsvidenskabelige forskningsprojekt: Information vedrørende deltagelse i det sundhedsvidenskabelige forskningsprojekt: Efterbehandling til patienter tidligere Forskningsprojektet udføres af Læge, Ph.d.-studerende Anne Sophie Sølling, Tlf.:

Læs mere

KOMITÉSYSTEMETS TJEKLISTE INDHOLD KLINISKE LÆGEMIDDELFORSØG

KOMITÉSYSTEMETS TJEKLISTE INDHOLD KLINISKE LÆGEMIDDELFORSØG 1 KOMITÉSYSTEMETS TJEKLISTE INDHOLD KLINISKE LÆGEMIDDELFORSØG DOKUMENTER DER SKAL INDSENDES VIA DKMAnet. Se fælles dokumenttjekliste ved ansøgning om lægemiddelforsøg via DKMAnet * markerer komitérelevante

Læs mere

ODIN Junior. Deltagerinformation om forskningsprojektet. ODIN@nexs.ku.dk www.odinjunior.ku.dk

ODIN Junior. Deltagerinformation om forskningsprojektet. ODIN@nexs.ku.dk www.odinjunior.ku.dk D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Deltagerinformation om forskningsprojektet ODIN Junior ODIN@nexs.ku.dk www.odinjunior.ku.dk

Læs mere

Deltagerinformation. Et randomiseret klinisk forsøg: Udtrapning versus vedligeholdelsesbehandling med antipsykotisk medicin

Deltagerinformation. Et randomiseret klinisk forsøg: Udtrapning versus vedligeholdelsesbehandling med antipsykotisk medicin Deltagerinformation Et randomiseret klinisk forsøg: Udtrapning versus vedligeholdelsesbehandling med antipsykotisk medicin hos patienter med nydiagnosticeret skizofreni eller skizofrenilignende psykose

Læs mere

Forklaringer på test i rapport

Forklaringer på test i rapport Forklaringer på test i rapport Kolesterol Det anbefales af hjerteforeningen, at totalkolesterol ligger under 5mmol/l. Forhøjet kolesterol kan i sig selv, eller i kombination med livsstilspåvirkninger,

Læs mere

FOREBYGGELSE AF URO OG SMERTER HOS JERES BARN EFTER OPERATION

FOREBYGGELSE AF URO OG SMERTER HOS JERES BARN EFTER OPERATION FOREBYGGELSE AF URO OG SMERTER HOS JERES BARN EFTER OPERATION PROTOKOLLENS TITEL: Reducerer peroperativ Clonidin postoperativ agitation hos børn primært bedøvet med Sevofluran? Et klinisk randomiseret

Læs mere

Patientvejledning. Graviditet efter gastric bypass

Patientvejledning. Graviditet efter gastric bypass Patientvejledning Graviditet efter gastric bypass Overvægtsoperation er ingen hindring for, at du kan blive gravid. Tværtimod vil muligheden for at opnå graviditet bedres efter et stort vægttab. Det er

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg.

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøgets titel: Autoimmunitet ved knoglemarvssvigt Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt forsøg, der udføres af læge, ph.d.

Læs mere

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Undersøgelse blandt 1800 patienter i 02 viste, at mange ikke havde viden om ernæring ved kræftsygdom og behandling Man ønskede

Læs mere

Ammepolitik for Regionshospitalet Randers

Ammepolitik for Regionshospitalet Randers Ammepolitik for Regionshospitalet Randers Information til forældre Regionshospitalet Randers/Grenaa Patienthotellet Ammepolitik Regionshospitalet Randers har en ammepolitik, der tager udgangspunkt i De

Læs mere

FOREBYGGELSE AF URO OG SMERTER HOS JERES BARN EFTER OPERATION

FOREBYGGELSE AF URO OG SMERTER HOS JERES BARN EFTER OPERATION FORÆLDREINFORMATION OM DELTAGELSE I ET VIDENSKABELIGT FORSØG FOREBYGGELSE AF URO OG SMERTER HOS JERES BARN EFTER OPERATION FOREBYGGELSE AF URO OG SMERTER HOS JERES BARN EFTER OPERATION PROTOKOLLENS TITEL:

Læs mere

Pia Ingerslev fysioterapeut og jordemoder

Pia Ingerslev fysioterapeut og jordemoder Pia Ingerslev fysioterapeut og jordemoder Program Præsentation Budskaber og den gravide modtager Forskningsprojektet Livsstil og graviditet Coaching Motivationssamtalen Forandringsspiralen Sammenfatning

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg.

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøgets titel Reduktion af kulhydrat i diabeteskosten mekanismer bag effektiv behandling af type 2 diabetes via selektivt valg af makronæringsstoffer

Læs mere

Formålet med dette projekt er at forbedre forebyggelsen og behandlingen af type 2 diabetes.

Formålet med dette projekt er at forbedre forebyggelsen og behandlingen af type 2 diabetes. København d. Kære Vi kontakter dig, da du har været så venlig at deltage i den videnskabelige undersøgelse Helbred2008 eller Helbred2010 eller 5-års-opfølgnings-undersøgelsen af Helbred2006 på Forskningscenter

Læs mere

Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt. Enkle råd om at holde vægten oppe

Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt. Enkle råd om at holde vægten oppe Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt Enkle råd om at holde vægten oppe 2 Indholdsfortegnelse Side KOL og vægttab 3 Hvilken betydning har energi? 4 Hvilken betydning har protein? 5 Derfor er behovet

Læs mere

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Tre simple blodprøver kan forudsige, hvem af de 430.000 danske KOL-patienter, der er i størst risiko for at udvikle de følgesygdomme, der oftest

Læs mere

Overvægt og dårlig ernæring medfører. Problemerne. Hvor store er problemerne?

Overvægt og dårlig ernæring medfører. Problemerne. Hvor store er problemerne? Hvor store er problemerne? Kim Fleischer Michaelsen Institut for Human Ernæring Leder af OPUS skole interventionen Problemerne Overvægt og Fedme Risiko for sygdomme senere i livet Social ulighed Dårlig

Læs mere

Vitaminer og mineraler

Vitaminer og mineraler Vitaminer og mineraler VITAMINER OG MINERALER Vitaminer og mineraler er nødvendige for at holde alle kroppens funktioner i gang. Mangel på blot et enkelt vitamin eller mineral kan bringe kroppen ud af

Læs mere

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel Region Hovedstaden Graviditet og fødsel Indledning Tillykke med din graviditet. Vi glæder os til at se dig på et af Region Hovedstadens fem fødesteder. 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende

Læs mere

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl.

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. Som borger i Københavns Amt er de nærmeste fødesteder Amtssygehuset

Læs mere

Information om deltagelse i et videnskabeligt forsøg.

Information om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Information om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøgets titel: Forandringer Af Implantat Stabilitet For Forskellige Præparations Teknikker; Konventionel Bor Vs. Piezokirurgi Vi vil spørge, om du

Læs mere

DELTAGERINFORMATION OM FORSKNINGSPROJEKTET SKOT III

DELTAGERINFORMATION OM FORSKNINGSPROJEKTET SKOT III københavns universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet DELTAGERINFORMATION OM FORSKNINGSPROJEKTET SKOT III INDHOLD Forsøgets formål 3 Baggrund for forsøget 3 Hvad kan forsøget bidrage med 4 Forsøgets

Læs mere

Vedrørende H-B-2008-093 04-06-2009 Revideret Samtykkeerklæring INFORMATION TIL FORÆLDRE TIL DELTAGERE. Asthma Begins in Childhood, ABC

Vedrørende H-B-2008-093 04-06-2009 Revideret Samtykkeerklæring INFORMATION TIL FORÆLDRE TIL DELTAGERE. Asthma Begins in Childhood, ABC INFORMATION TIL FORÆLDRE TIL DELTAGERE Asthma Begins in Childhood, ABC Et kohortestudie under Dansk BørneAstma Center, Gentofte Hospital, Region Hovedstaden. Vi henvender os til jer for at spørge, om I

Læs mere

Dato 13. maj 2012 Deltagernummer - Helbred2006: en befolkningsundersøgelse med fokus på hjertekarsygdom, sukkersyge, astma, allergi og knogleskørhed

Dato 13. maj 2012 Deltagernummer - Helbred2006: en befolkningsundersøgelse med fokus på hjertekarsygdom, sukkersyge, astma, allergi og knogleskørhed Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Dato 13. maj 2012 Deltagernummer - Helbred2006: en befolkningsundersøgelse med fokus på hjertekarsygdom, sukkersyge, astma, allergi og knogleskørhed Kære Vi

Læs mere

Skriftlig information til forsøgspersoner

Skriftlig information til forsøgspersoner Skriftlig information til forsøgspersoner Dette er information til dig, som deltager som forsøgsperson i forskningsprojektet Helbredsmæssige følger af graviditetsdiabetes. Den følgende information beskriver

Læs mere

Motion og Kost i dit SundhedsHus. Et gratis tilbud til dig, der har diabetes 2 eller forstadier hertil, forhøjet blodtryk eller forhøjet kolesterol

Motion og Kost i dit SundhedsHus. Et gratis tilbud til dig, der har diabetes 2 eller forstadier hertil, forhøjet blodtryk eller forhøjet kolesterol www.ballerup.dk/sundhedshuset Information til borgeren Motion og Kost i dit SundhedsHus Et gratis tilbud til dig, der har diabetes 2 eller forstadier hertil, forhøjet blodtryk eller forhøjet kolesterol

Læs mere

Information til forsøgsdeltagere

Information til forsøgsdeltagere Information til forsøgsdeltagere Vi vil gerne spørge dig, om du vil deltage i : Et randomiseret klinisk forsøg til undersøgelse af effekten af kognitiv remediering versus standardbehandling til symptomatiske

Læs mere

9. Dokumentation for den forsøgsansvarliges uddannelse (f.eks. autorisationsid).

9. Dokumentation for den forsøgsansvarliges uddannelse (f.eks. autorisationsid). Mødedato: REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE (vs-09_06-13) A. DOKUMENTER DER SKAL INDSENDES. Bemærk at alt materiale skal indsendes elektronisk. Hvert dokument skal indsendes som en selvstændig PDF-fil. Dokumenterne

Læs mere

Telemedicinsk service til patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom

Telemedicinsk service til patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom Telemedicinsk service til patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom Et klinisk randomiseret, kontrolleret studie til vurdering af den kliniske effekt og de økonomiske konsekvenser af telemedicinsk service

Læs mere

15 år F O R E T R U K N E. GraVitamin FÅS KUN PÅ APOTEKET. Til dig der er gravid eller ammer

15 år F O R E T R U K N E. GraVitamin FÅS KUN PÅ APOTEKET. Til dig der er gravid eller ammer GRAVIDES 15 år F O R E T R U K N E GraVitamin FÅS KUN PÅ APOTEKET Til dig der er gravid eller ammer På vej til at blive mor Et nyt, lille menneske er ved at blive skabt. Du er gravid, din krop ændrer sig,

Læs mere