RØN-BLADET. 35. årgang maj 2010 Nr Formanden bød velkommen til generalforsamlingen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RØN-BLADET. 35. årgang maj 2010 Nr. 136. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen"

Transkript

1 RØN-BLADET 35. årgang maj 2010 Nr. 136 Formanden bød velkommen til generalforsamlingen

2 Leder En ny sæson er begyndt, men desværre ikke med det dejlige vejr vi havde i starten af sidste sæson. Men måske er det kommet, når I læser dette? På den nylig afholdte generalforsamling blev to nye personer valgt ind i bestyrelsen. Vi kan allerede nu konstatere, at de går ind i arbejdet med det nødvendige engagement. Derudover deltager to af suppleanterne også i bestyrelsesmøderne, for derigennem at snuse til hvad der sker, og for også at deltage i diverse arbejde efter behov. På generalforsamlingen var der en helt fantastisk stor opbakning til vores formentlig kommende kloakering. Vi formoder denne massive opbakning skyldes de trods alt relativ beskedne udgifter for den enkelte, og det faktum at vi er meget miljøbevidste. Det lover godt for en kommende generalforsamling, som der indkaldes til, så snart der er håndfast økonomisk overblik. Der var desværre alt for mange som ikke havde overskud/lyst/tid til at høre den sidste halve time af generalforsamlingen (efter kloakeringsforslaget). Personligt finder jeg det meget respektløst for bestyrelsen og alt det arbejder som lægges i at gennemføre en generalforsamling. Det blev derfor en dårlig afslutning på en ellers rigtig god og saglig generalforsamling. Man kan jo håbe på bedre indstilling næste år. 2 Vi har en fælles arbejdsdag lige om hjørnet, helt præcist den 29. maj kl. 9 foran foreningshuset. I kan alle læse nærmere om det inde i bladet. Arbejdsdagen er en dag, som man kan se på med mange forskellige briller. Nogle vil mene, det er omsonst arbejde og helt ligegyldigt, andre at vi burde betale os fra det, og igen nogle andre, at det er noget som bestyrelsen skal klare (!) Men der er heldigvis størsteparten, som mener at det er dejligt at mødes med andre medlemmer, hygge sig med arbejdet, og se at det selvfølgelig nytter noget at løfte i flok. Som I vil kunne læse andetsteds, så synes bestyrelsen, at dagen samtidig er en mulighed for at lave et arrangement på sin sti eller ligefrem vej (!). Det kræver nogle ildsjæle, men de findes jo altså også i stort antal iblandt os Som sidste sæson skal der lyde en opfordring til, at I respekterer, at bestyrelsen også har behov for bare at være husejere så ofte som muligt. Så kom eller ring derfor i kontortiden eller ring til det relevante bestyrelsesmedlem i tidsrummet kl mandag til torsdag. Uopsættelige ting skal selvfølgelig ikke vente, men overvej alligevel om det nu ikke lige kan vente. Bestyrelsen ønsker jer en rigtig dejlig sommer, og vi glæder os til at se jer til et nyt initiativ fælles rundbold og selvfølgelig til alle de arrangementer som fest- og fritidsudvalget har planlagt. Peter Hentzen formand

3 Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 21. marts 2010 kl på Tapeten Formand Peter Hentzen bød forsamlingen hjertelig velkommen til årets generalforsamling. Han oplyste, at der var inviteret gæster fra Hestholm, Højvænge samt repræsentanter fra Cowi Consult og Kommunen, som vil svare på spørgsmål omkring kloakeringsforslaget. Peter gjorde opmærksom på følgende praktiske forhold: Ingen rygning indendørs Der var udleveret 2 stemmesedler pr. have Hvis man forlod generalforsamlingen, før den sluttede, skulle stemmesedlerne afleveres ved indgangen. 1. Valg af dirigent Peter foreslog dernæst Kirsten Holm have 144 som dirigent. Kirsten Holm blev uden modkandidater valgt som dirigent. 3 Kirsten Holm konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt i henhold til vedtægt og dagsorden. Derefter meddelte Kirsten Holm, at der var et ændringsforslag til dagsordenens pkt. 5 forslag 4. Det lyder således: Kloakudvalget trækker forslag 4, som det fremstår i den udsendte dagsorden, fra at være et beslutningsforslag om igangsættelse af kloakering på foreningens område, til at være en debat om kloakering, med en vejledende afstemning. Motivering herfor: Det har ikke været muligt af tidsmæssige årsager at fremlægge et fuldt gennemarbejdet finansieringsforslag. 2. Valg af stemmeudvalg Kirsten Holm gav formanden ordet. Peter foreslog følgende til stemmeudvalget, som alle blev valgt uden modkandidater: Katalin Cservenka, have 566 Laila Olsen, have 557 Gertrud Bachhausen, have Beretning Kirsten Holm gav formanden ordet. Peter bad alle om at holde et minuts stilhed til ære for de medlemmer, der var gået bort i det forgangne år. Peter bød dernæst nye medlemmer velkommen i foreningen, og udtrykte håb om, at de ville trives i Rønhøjgård og få lyst til at deltage i de mange fællesaktiviteter der er. Peter gav sin mundtlige beretning: Min kortere mundtlige beretning starter med en stor tak til de mange, som har ydet et stykke arbejde for foreningen i årets løb. Det drejer sig om festudvalget der med Hanne Kornmod i spidsen har udført et meget stort stykke arbejde med bl.a. jubilæet. Festudvalget er en næsten selvfungerende enhed i foreningen, og det fungerer vældig godt. Bestyrelsen glæder sig som sædvanlig til samarbejdet og sæsonens aktiviteter. Også en stor tak til Anna-Grethe og Joan

4 for deres arbejde med Rønbladet, til Freddi og alt mandskabet i containergården, til Michael for hans arbejde med bl.a. hjemmesiden, til Allan for hans indsats med alverdens ting i løbet af sæsonen. Også en tak til bestyrelsen for mange gode møder og drøftelser, og det er tydeligt, at bestyrelsen ikke er hæmmet af tidligere tiders sådan har vi altid gjort, men tænker nyt. Desværre stopper to i bestyrelsen af personlige årsager, og nye skal ind men sådan er det med foreningsarbejde Slutteligt er der en person, som her i de hårde vintermåneder, har været fuldstændig uvurderlig for foreningen. Og det er selvfølgelig Jenø. Jenø har næsten dagligt kontrolleret vores vandforbrug, og har været årsag, til at vores økonomiske tab på vandspild trods alt ikke er blevet større, end de er. Han fortjener et KÆMPE applaus fra hele salen! (ref. og det fik han!). Det leder mig jo desværre direkte over i noget som ikke er særlig positivt, nemlig alt for mange som har glemt eller måske ikke gider, sørge for at få lukket for stophanen. Det har givet UFATTELIG meget unødigt og urimeligt arbejde for Jenø og bestyrelsen. Da vinteren jo kun lige er ved at slippe sit tag i os, så beder jeg jer alle om at være opmærksomme på vandlyde fra jeres naboer ved jeres færden rundt i foreningen. Hører eller ser I noget, så kontakt straks vandudvalget. 4 Der skal også lyde det næsten traditionelle pip, om at der desværre fortsat var alt for meget kørsel på stierne, ofte var det blot tunge indkøbsposer, som skulle ned til husene. Så også her en bøn om, at I er opmærksomme på ulovlig kørsel på jeres sti. Smid en seddel i foreningens postkasse, så vil driftsudvalget påtale dette overfor det pågældende medlem. Sidste host herfra er, at der er mange, som glemmer at orientere kassereren om adresse og telefonnummer skifte. Det giver også ekstra og unødigt arbejde for kassereren, og er desuden et stort problem ved eventuelt vandbrud. Der er ingen tvivl om, at vi har en RIG- TIG dejlig haveforening. Store flotte fællesarealer, rigtig mange velholdte huse og haver, og vi nyder alle at vise gæster rundt i foreningen. For at sikre, at dette fortsætter så vil driftsudvalget i år lægge en markant skarpere stil end den forgangne sæson selvfølgelig kun overfor medlemmer, som undlader at leve op til sine forpligtelser. Omkring kloakeringen vil jeg påpege, at dagens ændring intet betyder i forhold til planerne om, at kloakeringen påbegynder, når den kommende sæson er slut. Det har blot ikke været muligt, at få finansieringen helt på plads, til konkrete forslag. Jeg håber, vi igen får en rigtig god, spændende og konstruktiv generalforsamling. Kirsten Holm spurgte, om der var bemærkninger til beretningen.

5 Bent Top have 242 beklagede, at Peter ikke nævnte bumpene i sin mundtlige beretning. Jørgen Elsgaard have 854 mente, at bumpene skulle smides ud og nye skulle indkøbes, da han mener, at bilerne bliver ødelagt af at passere disse. Peter svarede hertil, at bumpene var blevet besluttet på sidste års generalforsamling, og at de bump, som først blev leveret var forkerte, men at de rigtige nu ligger på sin plads. Han fortalte også, at der er stor forskel på, hvilken bil man kører i, om man kan køre 5 eller 30 km/t henover dem. Flemming Ziegler have 227 fortalte, at hastigheden jo er blevet sat ned, som meningen var med bumpene. Kjeld Kornmod have 720 talte for bumpene, og at de jo nedsatte farten som hensigten med dem er, så hverken børn eller dyr kom til skade. Beretningen blev herefter godkendt. Kirsten Holm oplyste, at der var 202 haver repræsenteret. 4. Regnskab Kirsten Holm gav kassereren ordet. Gerd Larsen gennemgik regnskabet. Kirsten Holm spurgte, om der var bemærkninger til regnskabet, hvilket der ikke var. Regnskabet blev herefter godkendt. 5. Indkomne forslag Forslag 1 forslagsstiller: Bestyrelsen Da det ofte er svært at hverve tilstrækkeligt med medlemmer til bestyrelsen, justeres Vedtægt og Ordensregler, så en 5 bestyrelse kan bestå af 7 til 9 personer. Nuværende: Vedtægt 10, pkt. 10.2: Bestyrelsen består af 9 personer, der vælges for en 2 års periode. Formand vælges i ulige år, og næstformand og kasserer vælges i lige år. 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv inden 14 dage efter den ordinære generalforsamling med en sekretær. Ændres til: Bestyrelsen består af 7 9 personer, der vælges for en 2 års periode. Formand vælges i ulige år, og næstformand og kasserer vælges i lige år. 2-3 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og 2-3 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv inden 14 dage efter den ordinære generalforsamling med en sekretær. Peter kommenterede forslaget kort. Allan Lund have 649 mente, at der skulle være enten 7 eller 9 bestyrelsesmedlemmer og ikke 8 som er et lige tal. Annette Hansen have 232 mente, at det ville svække bestyrelsen, hvis der kun var 7 bestyrelsesmedlemmer, da der ligger meget arbejde i bestyrelsesarbejdet. Forslaget vedtaget. Forslag 2 forslagsstiller: Bestyrelsen Der etableres 2 trailerparkeringspladser med plads til ca. 40 trailere på hver plads. Der etableres en trailerplads for enden af Hindbær Alle og en for enden af Enebær alle. Anlægspris forventes at være ca kr. inkl. moms.

6 John Henriksen begrundede kort trailerparkeringen og gjorde opmærksom på, at prisen er en samlet pris for begge trailerparkeringspladser. Han gjorde desuden opmærksom på, at parkeringspladserne bliver anlagt på markstykket. Else Jensen have 915 er glad for, at de kommer til at ligge på marken, da der jo også er en motorvej i vente i samme retning. Kjeld Kornmod have 720 ønskede numre på pladserne samt registrering. Dennis Bay have 131 ønskede at få præciseret, om de gamle trailerpladser nedlægges. Jan Dahl have 248 ønsker, at foreningen investerer i trailere, som kan lånes. John Henriksen svarede, at det ville være et meget stort arbejde at registrere trailerne med numre, men det var et tiltag, som kunne komme til senere. John Henriksen gjorde ligeledes opmærksom på, at de trailere/både/biler som henstår uden nr. plader ikke er så let en opgave at løse, vi gør i bestyrelse hvad vi kan og forsøger at få et samarbejde i gang med politiet, men ofte løber vi forgæves til politiet. Peter tilkendegav, at de hidtidige trailerpladser nedlægges, hvis forslaget blev vedtaget. Peter gjorde også opmærksom på at trailerpladserne ikke vil blive anlagt, før vi ved mere omkring kloakeringen, og hvor ledningerne kommer til at ligge. Forslaget vedtaget. 6 Forslag 3 forslagsstiller: Bestyrelsen Vedtægt og Ordensregler, 1 i Ordensregler tilføjes pkt. 1.12: Træer skal fældes eller beskæres, hvis det er til gene for naboerne. Såfremt der ikke kan nås enighed mellem parterne, inddrages bestyrelsen som afklarende instans. Forslaget vedtaget. Forslag 4 forslagsstiller: Kloakeringsudvalget Foreningens område kloakeres med opstart ultimo 2010 (læs evt. nærmere i separat indlæg i Rønbladet). Per Larsen, formand for kloakeringsudvalget fortalte meget præcist omkring projektet. Prisen for de kloakledninger, som er fælles andel kommer til at koste ca ,- kr. pr. have. Derudover kommer udgifter til de kloakledninger, som skal ligge inde på selve haveloddet. Denne pris anslås til at være mellem kr. pr. have, alt afhængig af hvor langt ind på grunden, ledningerne skal. Gerd Larsen fortalte omkring det økonomiske. Gerd havde været i dialog med Nordea, som var villig til at låne foreningen kr. over en 20-årig periode. Dette svarer til 813,- kr. pr have pr. kvartal. Arbejdernes Landsbank var også blevet kontaktet, og de ville lave os et 10-årigt lån, hvor udgiften pr. have vil være 500 kr. pr. måned, men det var kun i 10 år. Nykredit har Gerd stadig til gode at være i dialog med, men et medlem i Hestholm har fået realkreditlån til 2,2 % i op til 30 år, hvilket jo er et meget attraktivt lån.

7 Gerd sørger for at få flere informationer, således at der kan fremsættes et helt forslag til kloakering. Rasmus Christiansen fra Ballerup kommune miljø- og teknikforvaltning fortalte, at vores ansøgning om fritagelse for tilslutningsafgiften bliver bearbejdet i de forskellige instanser i kommunen. Kjeld Kornmod have 720 forespørger, hvem der står som garant for lånet. Kjeld syntes at et realkreditlån til 2,2 % i rente lyder interessant. Annette Hansen have 232 roste kloakeringsudvalget for deres arbejde. Annette er i tvivl om at alle kan opnå et realkreditlån, men mener også, at det er god ide, hvis vi optager et fælleslån til den fælles del af kloakeringen. Annette Hansen have 232 forespørger, om man må lægge brønden på forstykket (dette har hidtil ikke været tilladt). Bent Jørgensen have 614 mener at den foreningsmæssige værdi kan gå hen og være en garanti. Gerd Larsen fortalte, at det var en god ide med fælleslån for de fælles udgifter. Gerd fortalte endnu engang, at et realkreditlån endnu ikke er undersøgt nærmere, men på Hestholms generalforsamling har man fået at vide, at huset kan belånes med 60% af værdien over en 30- årig periode. Gerd fortalte at den foreningsmæssige værdi ikke kan bruges som garant, da det er en skønsmæssig værdi, og ikke en bogført værdi for den enkelte have. 7 Peter meddelte, at grunden til, at forslaget er blevet trukket er, at den økonomiske del endnu ikke er på plads. Frank Østergård have 221 spørger, om der var indberegnet rottesikring i projektet. Hertil svarer Cowi, at det er der. Jan Pedersen have 172 ønskede at vide om jordforureningsloven er undersøgt. Rasmus Christiansen fra Ballerup Kommune lover at undersøge mht. forurenet jord, men han fortalte også, at der ikke er fundet forurenet jord i Tjørnebjerg, som er vores naboforening, der er ved at afslutte deres kloakeringsprojekt. Rasmus Christiansen fortalte, at lovlige spildevandstanke stadig kan bruges, men dette er 4-10 gange dyrere at holde kørende. Den vejledende afstemning viste et stort flertal for kloakeringen. 6. Forelæggelse af budget GL forelagde budgettet. Budgettet vedtaget. 7. Valg a) Næstformand for 2 år Berit Eriksson have 802 valgt b) Kasserer for 2 år Gerd Larsen have 29 valgt c) 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år Jonny Petersen have 635 valgt Michael Jensen have 267 valgt Ingelise Jensen have 171 valgt d) 1 bestyrelsesmedlem for 1 år Vibe Facklamm have 234 valgt

8 e) 3 suppleanter til bestyrelsen for 1 år Carsten Arim have 654 valgt Frank Andersen have 345 valgt Birgit Plougmann have 235 valgt f) 1 kritisk revisor for 2 år Gertrud Bachhausen have 602 valgt g) 1 kritisk revisorsuppleanter for 2 år Allan Lund have 649 valgt h) 1 kritisk revisorsuppleant for 1 år Anette Hansen have 232 valgt 8. Eventuelt Leif Janhede have 833 meddelte på containergårdens vegne, at det er vigtigt, at vi ikke afleverer vores brandbare materiale i længder, som er længere end 1 m, da det giver store bøder til vores forening. Else Jensen have 915 forespørger til støjværn ved den nyplanlagte motorvej. Per Larsen svarede, at der bygges støjvold. Kjeld Kornmod have 720 undskyldte overfor de personer som var mødt frem til vinterbeskæring at denne blev aflyst. Man havde valgt at aflyse vinterbeskæringen, da der var meget sne og minus 8 grader om dagen. Der vil derimod blive foretaget noget beskæring på socialdagen. Kjeld mener at han skal bruge personer til beskæringen, og det håber vi kan trækkes ud af dem, som møder frem til socialdagen. Kjeld talte muligvis om en weekend i september, hvis det viser sig, at der er mere beskæringsarbejde end først antaget. 8 Hanne Kornmod have 720 takkede festudvalget for det store arbejde, de har lagt i de sociale arrangementer i det forgangne år. Hanne opfordrede ligeledes nye frivillige til at møde op i foreningshuset den 27. april 2010 kl , hvor dette års arrangementer bliver fremlagt. Mød endelig op, der er altid brug for flere hænder. Jan Nielsen have 130 syntes, at pligtarbejde er en god og hyggelig ide, men da mange arbejder om lørdagen, bør den ene pligtarbejdsdag måske lægges en søndag. Endvidere mener Jan, at det vil være en god ide med et nyt foreningshus, måske kunne man bruge pengene fra jubilæumsfesten, da Jan mener, at det er en unødig opsparring og at fester burde være brugerbetalte, da der jo er mange som har været med til at spare op og så sælger inden festen. Allan Lund have 649 gør opmærksom på, at der ikke må bruges motorredskaber om søndagen, og at det måske er derfor, at arbejdsdagene bliver planlagt lørdag. Jenø Cservenka have 566 meddelte, at når man sælger sin have får man jo pengene igen i form af den foreningsmæssige værdi Leif Janhede have 833 fortalte, at der tidligere var blevet sparet op til kloakering, og at denne opsparing blev brugt i forbindelse med 25 års jubilæet. Jenø Cservenka fortalte, at dette ikke er korrekt. Kirsten Holm og Peter Hentzen lukkede generalforsamlingen, og takkede for god ro og orden.

9 Konstituering Formand Næstformand/sekretær Kasserer Forretningsudvalg Driftsudvalg og tilsyn med legeplads Vurderingsudvalg Salgsudvalg Byggeudvalg Vandudvalg Peter Lundholm Hentzen Berit Eriksson Gerd Larsen Peter Lundholm Hentzen Berit Eriksson Gerd Larsen John Henriksen Jonny Petersen Vibe Facklamm Ingelise Jensen Peter Lundholm Hentzen Michael Jensen Per Larsen Heidi Nissen Leif Poulsen Berit Eriksson Gerd Larsen Frank Brockmann John Henriksen Carsten Arim Michael Jensen Ingelise Jensen Berit Eriksson Frank Andersen Jenø Cservenka suppleant suppleant - aflæsning - Bladudvalg Peter Lundholm Hentzen Anna-Grethe Jensen Joan Andersen John Henriksen suppleant 9

10 Konstituering - fortsat Kloakeringsudvalg Per Larsen Nanne Reffstrup Allan Müller Leif Janhede Frank Brockmann Gerd Larsen Frank Andersen Hjemmeside Michael Eriksson Fest- og Hanne Kornmod Fritidsudvalg Freddi Pultz Ole Hansen Flagmand Jenø Cservenka Forsikringer Gerd Larsen Foreningshus Michael Eriksson Kontakt til Kredsen Frank Brockmann Containergården Freddi Pultz 10

11 Arbejdsdag den 29. maj Lørdag d. 29. maj kl afholdes en arbejdsdag på foreningens fælles arealer (oprydning og ukrudt på parkeringspladser, maling af bænke og kant klipning). Som sidste gang er hensigten med arbejdsdagen at få genskabt den begejstring og det medansvar, som alle husejere i Rønhøjgård skal/bør have i bestræbelserne på at holde vores område smukt og ordentligt, uden at vi skal til at betale ekstern arbejdskraft for det. Alle skal tilbage til egen vej, og kan derfra medtage sine egne redskaber og handsker til udførsel af arbejdet. Det arbejde, som almindeligvis laves i starten af året på vinterbeskæringen, vil, grundet aflysningen af denne, også blive udført på dagen. Når vi mødes, kan særligt interesserede melde sig til denne del af arbejdet. Dagen er også en mulighed for at lave en stifest eller ligefrem en VEJfest. Det kræver nogle ildsjæle, som tager initiativ til det, og vil stå for den del. Men de kan jo passende så undlade at deltage i arbejdsdagen, imens de forbereder Selvom vi var mange, der deltog sidste gang, kunne vi have været mange flere. Der var nemlig mange, som gik rundt i egne haver, og det var tydeligt, at disses manglende indsats i det fælles arbejde var en torn i øjet på mange som deltog. Så derfor en stor opfordring til, at ALLE dukker op! Vi ser frem til at se jer (minimum én husejer pr. have), og håber selvfølgelig, at opfordringen får endnu flere til at møde frem. Vi mødes foran foreningshuset kl. 9 med godt humør og håber på sol, sol og atter sol. Husk også at sætte X i kalenderen til arbejdsdagen den 28. august. Se opslag senere på sæsonen. Rundbold Vi vil nu prøve noget nyt her i Rønhøjgård, nemlig rundbold for alle!! Vi starter torsdag den 3. juni kl og spiller til ca. kl. 20. Kom og vær med - det er for alle børn, unge og ældre. Der vil være forskellige distancer at løbe. Rundbold er for alle - store, små, tykke og smalle. Leg og latter er noget der batter! Vi mødes den 3. juni på fodboldbanen. Det er p.t. John fra bestyrelsen, som står for rundbolden. 11

12 Havekonsulent Henrik Ward Poulsen har ordet Sneskimmel i græsplænen Ser græsplænen lidt skadet ud her efter vinteren? Brune partier med dødt græs? Så er din græsplæne nok blevet ramt af sneskimmel. En plantesygdom der skyldes en svamp, der kaldes Microdochium nivale. Svampen angriber græsplanterne hele året, men uden det giver nogen nævneværdige problemer. Men i vinterperioder med snedække (eller bladdække), hvor græsset svækkes på grund af mangel på sollys, kan angrebet blive så voldsomt, at der efterfølgende ses døde partier i græsset. Svampen har nemlig den egenskab, at den kan vokse ved temperaturer ned til 6. Når sneen dækker græsset, holder temperaturen sig omkring 0 og svampen har perfekte forhold til at kunne udvikle sig. Hvad kan man gøre ved det Selve svampen er der ikke noget at gøre ved, der svæver hele tiden mycelier rundt i luften, klar til at lægge sig på plænen. Skaderne skal der derimod gøres noget ved, for ellers spirer ukrudtet frem i de bare felter. Riv det døde græs sammen, undgå så vidt muligt at gå på den bare jord og efterså med græsfrø. Græsfrøet skal først udsås sidst i april/starten af maj. Efter frøet er udsået, skal arealet rives let over, så frøene får jordkontakt. Det letter spiringen. Hvor blev havehibiscus blomster af? Hibiscus eller Syrisk rose er en plante der ynder en let og ikke for fugtig jord. Den bedste vokseplads for en hibiscus er lun, eksempelvis op ad en sydvendt mur. På den måde undgås de værste frostskader. De rigtige jordbunds forhold og den lune vokseplads er væsentlig for den bedste blomstring. Men er vejrliget koldt og især fugtigt, har planten en tendens til ikke blomstre eller måske endda at smide blomsterknopperne. Manglende blomstring i hortensia Der er ikke mange blomstrende planter, der overgår hortensiaens pragt, når den står der i fuldt flor. Blomsterstandene er store og farverne dejlige og intense. Men ikke altid bliver resultatet, som man har ønsket det. Det første års blomstring er normalt forrygende, men årene efter oplever mange, at der kun bliver sat få blomster. Men hvorfor går det så nogen gange godt, mens det andre gange kun bliver til en ærgrelse? I det væsentligste er der 3 mulige grunde: Udtørring, nedfrysning i vinteren eller uegnet plantemateriale. Hortensia er en meget vandkrævende plante, som ikke kan lide at tørre ud. Samtidig ynder den en luftig, humusrig og dybmuldet jord jordtyper der let lader vand afdræne. Dette problem kan man forsøge at løse ved at dække jorden, enten med bunddækkende planter eller 12

13 flis. Samtidig kan det være en fordel, at plante hortensiaer ind i etablerede bede, hvor der lige er den åbne plads. Nedfrysning kan være en anden årsag. Eksempelvis hvis hortensiaen er blevet beskåret sent i dens vækstsæsonen, eller der er tale om en plante, der ikke er helt vinterhårdfør. Hortensiaen bruger så al sin oplagrede energi til overlevelse og må udsætte blomstersætningen til en anden gang. Men oftest skyldes den manglende blomstring uegnet plantemateriale. Dvs. planter der ikke er velegnet til at gro i det danske klima. Disse planter produceres under optimale forhold, eksempelvis i drivhuse eller under sydligere himmelstrøg. Her er den rigtige varme, gødningstilstanden god og vandtilgangen optimal. Derfor ser disse planter også tillokkende ud, med deres oftest meget overdådige blomsterpragt, men de er altså produceret til indendørs brug. Størst chance for succes har man, når man planter de gammelkendte sorter ud. Er det for kedeligt, må man give planterne gode vækstforhold, og alligevel accepterer risikoen for et mindre godt resultat. Ændring af Vedtægt og Ordensregler Vedtægtens 10.2 Bestyrelsen består af 9 personer, der vælges for en 2 års periode. Formand vælges i ulige år, og næstformand og kasserer vælges i lige år. 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv inden 14 dage efter den ordinære generalforsamling med en sekretær. Ændres til: Bestyrelsen består af 7 9 personer, der vælges for en 2 års periode. Formand vælges i ulige år, og næstformand og kasserer vælges i lige år. 2-3 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og 2-3 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv inden 14 dage efter den ordinære generalforsamling med en sekretær. Ordensregler 1.12 (nyt punkt) Træer skal fældes eller beskæres, hvis det er til gene for naboerne. Såfremt der ikke kan nås enighed mellem parterne, inddrages bestyrelsen som afklarende instans. Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 21. marts Gemmes i Vedtægt og Ordensregler. Ændringerne bliver lagt på hjemmesiden. 13

14 Tlf DK-Købmanden i Højvænge Åbent alle dage kl. 7:00-19:00 Se opslag om sidste åbningsdag medio oktober Frisk morgenbrød alle dage Gas 10 eller 11 kg. kr. 179,- 24 dåser Hof/Tuborg kr. 134,95 30 flasker Hof/Tuborg kr. 139,- 4 flasker rød- eller hvidvin kr. 100,- 14

15 Sommerens aktiviteter Rundbold Stavgang Mød op ved foreningshuset mandage kl Første gang er den 3. maj. Petanque Loppemarked Afholdes på søndagene den 6. juni, den 4. juli og den 8. august kl til ca Der vil være salg af pølser, vand, øl og is samt 21 spil. Den 4. juli er mest for børn. Første spilledag torsdag den 3. juni kl på fodboldbanen. Træning på tirsdage fra den 4. maj kl Sidste spilledag er den 24. august. Kondi Banko og Bogmarked Finder sted alle onsdage fra den 30. juni til 11. august, begge dage inklusive. Kondi Banko er en morsom og oplevelsesrig tur for hele familien. Skt. Hans bålet Fra mandag den 7. juni og frem til Skt. Hans kan der afleveres brændbart materiale på bålpladsen. Hækafklip, bambus, trærødder, trykimprægneret og malet træ er ikke brændbart. Skt. Hansaften Mandag den 23. juni afholdes Skt. Hans fest med bål. Der vil som sædvanlig blive solgt lotteri, is, vand og øl. Arrangementet starter kl , og bålet tændes kl Sommerfest Afholdes lørdag den 21. august i Laden fra kl Der er plads til max 100 personer i Laden, så det går efter først til mølle-princippet. Billetsalg i foreningshuset: søndag den 4. juli kl og onsdag den 7. juli kl Plejehjemsbesøg Rønhøjgård inviterer nogle af Toftehavens beboere på besøg onsdag den 18. august. Besøg i præmiehaverne finder sted søndag den 15. august. Vi mødes ved foreningshuset kl Efter rundvisningen vil foreningen være vært med en kop kaffe i foreningshuset. Alle er velkommen. 15

16 SLAGTER KIRDAL Hedegårdens Butikscenter Hedeparken Ballerup Tlf. og fax: Mad ud af huset: Kantinelevering Festbuffet Gallabuffet Ostebord Frokostanretning Leveres lige til døren! Vi har alt til grillen 16

17 17

18 Vurdering, salg og byggeri Byggesager Skal du bygge nyt eller bygge om? Så skal du ansøge om en byggetilladelse. Det foregår ved, at du laver en tegning over det, du vil bygge/bygge om. Du skal aflevere 2 sæt tegninger i størrelsesforholdet 1:100 med alle mål indtegnet af det planlagte og det eksisterende byggeri. Det nemmeste er ofte at tegne ændringerne ind på den eksisterende tegning over huset. Har du ingen tegning, kan du få en kopi på kontoret. Når du har tegnet, hvad du vil bygge/ bygge om, skal du kontakte byggeudvalget for at få startet en byggesag. Du må ikke påbegynde byggeriet, inden du har modtaget byggetilladelse. En byggesag koster 250 kr. da alle tegninger indtegnes elektronisk. Ved byggesager kontaktes Frank Brockmann, tlf mandag - torsdag kl Brændeovn/skorsten Ønsker du at opsætte en brændeovn, kræver det, at du indtegner skorstenens/ brændeovnens placering på en tegning over huset for at få startet en byggesag. Skorsten og brændeovn skal efter opsætning tilmeldes Skorstensfejermester Anders Ruben Pedersen Ellekær 7, 2730 Herlev tlf fax Skorstensattesten skal afleveres til foreningen efter syn og godkendelse. 18 Vurdering af huse Ved vurdering af huse på sokkelsten skal der inden vurderingsdatoen graves fri ved køkken, toilet/bad og nedløb, samt ved nedløb på eventuel udhus. Der skal graves så meget fri, at der er frit udsyn ind under huset. Husk, at vurderingen ikke kan betragtes som en tilstandsrapport, men nærmere som en prisvurdering. Derfor påtager Rønhøjgård sig intet ansvar for skjulte fejl og mangler på hus, installationer m.v. Det tilrådes altid køber at søge ekspertbistand. Tid for vurdering aftales med Peter Hentzen kl på tlf mandag til torsdag kl Vurdering koster 1.200,- kr. og gælder 1 år. Tingbogsattest ved salg Sælger skal medbringe tingbogsattest eller attest på, at der ikke er lån i huset. Der skal derfor bestilles en tingbogsattest skriftligt. Husk at bede om en BEGRÆNSET tingbogsattest, når du sender 175 kr. på check til: : Tingbogskontoret Tinglysningsretten Majsmarken 5, 9500 Hobro Husk at oplyse Matr. Nr. Ågerup by, Pederstrup 1f og 2 a, have nr. og navn, samt afsenderadresse. Er der ikke oprettet folie, er attesten gratis, og checken bliver returneret. Havesalg skal foregå på kontoret. Tid aftales med næstformand Berit Eriksson på mandag - torsdag kl Indmeldelsesgebyr: 800,- kr. Køber skal forinden aflevere attest fra folkeregisteret om bopæl.

19 Værd at vide Husk at bruge trillebøren Udover at det ødelægger stierne, er der også risiko for, at de dræn, der er lagt under stierne, beskadiges eller helt ødelægges, hvis der køres med bil på stierne. Derfor: Brug trillebøren. Vandforbruget måned Januar 829 m m 3 Februar 418 m m 3 Marts 471 m m 3 April m m 3 Total m m 3 Leje af foreningshuset Huset kan lejes ved henvendelse til Michael Eriksson, på tlf mandag - torsdag kl Prisen er 500 kr. (dag 2 halv pris) samt 200,- kr. i depositum. Der er service til 26 personer. HUSK at meddele adresseændring! Ifølge foreningens vedtægt 3.2. skal flytning af fast bopæl meddeles skriftligt til kassereren senest 2 uger efter flytningen. Såfremt dette ikke overholdes, vil der blive givet en bod svarende til 1 måneds haveleje. HUSK også at give besked om nyt telefonnummer, så bestyrelsen i akutte tilfælde kan give en besked, fx ved vandudslip, indbrud eller andet. 19 Kolonihavehusforsikring hos Codan Fra 1/ er denne favorable aftale helt ophørt. Har du allerede forsikring via Codan, vil forsikringen fortsætte med samme vilkår som hidtil (dog tillagt den årlige indeksregulering). Har du spørgsmål til din forsikring hos Codan, eller har du en skade, skal du fortsat kontakte Codan på tlf , da H/F Rønhøjgård intet administrativt har med ordningen at gøre mere. Har du ikke allerede den favorable forsikring hos Codan, kan du ikke længere opnå den ekstra rabatfordel, udover hvad Codan tilbyder sine kunder. Ønskes et tilbud, kan man henvende sig til assurandør Georg Aaberg, tlf.: eller Se evt. Rønhøjgårds hjemmeside. Åbningstider i containergården 1. april oktober Søndage fra kl Onsdage fra kl Dog ikke onsdage i oktober. Sortering af affald Se venligst opslagene ved foreningshuset, ved indgangen til afdeling B og ved containergården. RØN-BLADET udsendes i februar/marts, maj og september/oktober. Sidste frist for aflevering af indlæg til næste blad er den 1. august Ved aflevering efter denne dato bliver det gemt til senere udgivelse.

20 Returneres ved varig adresseændring til: Peter Lundholm Hentzen Utterslevvej 15 A, 2. dør København NV RØN-BLADET Sommerbyen Rønhøjgård Ågerupvej 104, 2750 Ballerup Matr. nr. Ågerup by, Pederstrup 1 f og 2 a Bestyrelsens træffetid: Mandag - torsdag kl Bestyrelse have nr. Formand Peter Lundholm Hentzen 731 Utterslevvej 15 A, 2-6, 2400 København NV Næstformand/sekretær Berit Eriksson 802 Skottegården 75, st. th Kastrup Kasserer Gerd Larsen 29 Lundebjerggårdsvej 118, 1. tv Skovlunde Vibe Facklamm 234 Vesterbrogade 206, 4. tv Fr.berg C Ingelise Jensen 171 Stumpedal 4, 2. tv Herlev Jonny Petersen 635 Melissehaven 20B, 2730 Herlev Frank Brockmann 23 Chr.Havns Voldgade 50, København K John Henriksen 334 Valby Langgade 139, 4. tv Valby Michael Jensen 267 Toggangen 18, 1. tv Herlev Rønhøjgård er medlem af Kreds 8 v/kirsten Holm Næstvedgade 28, 1. tv Kbh. Ø Kontortider 1. april til 31. august: Hver tirsdag kl September og oktober: 1. søndag i hver måned kl Nov. dec. jan. feb. og marts ingen kontortid, men bestyrelsen kan kontaktes telefonisk. Ansvarshavende: Peter Lundholm Hentzen Opsætning: Anna-Grethe Jensen 20

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 Passer din bank ordentligt på din økonomi? Lad os se på din privatøkonomi med friske øjne. En ny bank kan måske give din økonomi det lille løft i hverdagen, der giver

Læs mere

RØN-BLADET. 39. årgang okt. 2014 Nr. 147

RØN-BLADET. 39. årgang okt. 2014 Nr. 147 RØN-BLADET 39. årgang okt. 2014 Nr. 147 Leder Sommeren er nu ved at gå på hæld, selvom vi stadig i skrivende stund kan se frem til nogle skønne varme dage. Denne sæson har bragt en del udfordringer for

Læs mere

Dirigent: Der er udsendt en skriftlig redegørelse, og nu har vi fået et mundtligt tillæg.

Dirigent: Der er udsendt en skriftlig redegørelse, og nu har vi fået et mundtligt tillæg. Referat fra ekstraordinær generalforsamling Sommerbyen Rønhøjgård 03-10-2013 Kl. 19:00 Tapeten, Ballerup Susanne Voss, Gerd Larsen, Møde indkaldt af Annette Christensen, Frank Andersen Mødetype Referent

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Leder. Susanne Voss Formand

Leder. Susanne Voss Formand RØNRØN-BLADET 38. årgang maj 2013 Nr. 145 Leder Endelig blev det forår for alvor Dette forår har godt nok ladet vente på sig. Men omkring bededagsferien var vejret så godt, at det for alvor sydede og boblede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

RØN-BLADET. 37. årgang maj 2012 Nr. 142

RØN-BLADET. 37. årgang maj 2012 Nr. 142 RØN-BLADET 37. årgang maj 2012 Nr. 142 Leder En ny sæson står for døren. Vi håber, at vi får en dejlig varm sommer i år, da den jo regnede væk sidste år med oversvømmelse mange steder. Hjertelig velkommen

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 10-08-2011

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 10-08-2011 Sted: H/F CNM Indkaldt af: Formand Lars M. Jensen Referat af: Deltagere: Linda Andersen Lars M. Jensen, Anny Petersen, Tom Atkins, Kim Johansen, Tine Pedersen, Linda Andersen, Ejvind Wilms, Alice Dyssell

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken

Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken Torsdag d. 5. marts 2015 kl. 19.00 Holbæk Slot, Slotsvolden 2 1. Valg af dirigent og referent. Kredsformand Conni Jensen blev valgt som dirigent.

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Grundejerforeningen Store Vangen

Grundejerforeningen Store Vangen Grundejerforeningen Store Vangen Generalforsamling 8. Apr. 2009 Referat Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og meddelte foreningen det triste budskab om Henrik Boesvig Nielsens bortgang. 1.

Læs mere

RØN-BLADET. 40. årgang maj 2015 Nr. 148

RØN-BLADET. 40. årgang maj 2015 Nr. 148 RØN-BLADET 40. årgang maj 2015 Nr. 148 1 LEDER Så er foråret atter over os, og sommeren venter lige om hjørnet. Der vil i år kun udkomme dette Rønblad, men som lovet på generalforsamlingen vil vi holde

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Der var fremmødt 27 medlemmer. 1. Valg af dirigent Fungerende formand Henrik Seifert Larsen (HS) bød de fremmødte velkommen, og efterlyste forslag til en dirigent.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium Dagsorden: 26. april 2015 1. Valg af dirigent(er) 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Bestyrelsens endelige forslag ændringer af vedtægt som det blev forelagt og besluttet på den ordinære generalforsamling tirsdag

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i H/F Lilletoften 2012

Referat af generalforsamlingen i H/F Lilletoften 2012 Referat af generalforsamlingen i H/F Lilletoften 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Kolonihavehave forbundets lokaler i Odense, mandag den 27. februar 2012. 63 stemmeberettigede var fremmødt, samt

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande).

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Formanden, Simon Pinnau, bød alle medlemmer velkommen. 1) Valg af dirigent og

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde

Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Aflæggelse

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Formand Birgit Ploumann bød velkommen til denne lidt kedelige ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 14. september 2011

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 14. september 2011 Sted: H/F CNM Indkaldt af: Formand Lars M. Jensen Referat af: Deltagere: Anny Petersen Lars M. Jensen, Anny Petersen, Tom Atkins, Kim Johansen, Tine Pedersen, Alice Dyssell og Dennis Kjærgaard. Fraværende:

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Referat af Generalforsamling Sommerbyen Brøndgården 2009

Referat af Generalforsamling Sommerbyen Brøndgården 2009 Referat af Generalforsamling Sommerbyen Brøndgården 2009 Formand Ib Storm Pedersen bød velkommen. Der blev afholdt 1 minuts stilhed til ære for de medlemmer der var afgået ved døden det forgangne år. Forretningsorden

Læs mere

Grundejerforeningen Store Vangen

Grundejerforeningen Store Vangen Grundejerforeningen Store Vangen Generalforsamling 10. april 2013 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Foreningens regnskab (vedlagt). 4. Indkomne forslag. 5. Budget 2013

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 Referent: Rasmus A. Valg af dirigent. A: dirigent: Christian valgt B. Godkendelse af referat fra ordinær generalforsamling maj 2012. B: referatet blev

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

H/F SOMMERVIRKE. Referat fra ordinær generalforsamling lørdag d. 28. april 2007

H/F SOMMERVIRKE. Referat fra ordinær generalforsamling lørdag d. 28. april 2007 H/F SOMMERVIRKE Referat fra ordinær generalforsamling lørdag d. 28. april 2007 Ad. 1 Dirigent og referent Jørgen have 78 blev valgt til dirigent og Niclas have 73 til referent. Dirigenten konkluderede

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING. Januar 2013 Nr. 1

HESTHOLM ORIENTERING. Januar 2013 Nr. 1 HESTHOLM ORIENTERING Januar 2013 Nr. 1 2 Så er vi nået 2013 og kan se frem til et år hvor haveforeningen bliver en stor byggeplads. Balslev har ændret på planerne med kloakeringen. Til fordel for nogle

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015.

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015. Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015. D A G S O R D E N: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Regnskab og revisors påtegning. 4. Overskuddets

Læs mere

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING. Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00.

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING. Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00. HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00. Tilstedeværende bestyrelse: Formand: Dirigent: Kasser: Bestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

Generalforsamling H/F Tjørnebjerg 11. maj 2014

Generalforsamling H/F Tjørnebjerg 11. maj 2014 Generalforsamling H/F Tjørnebjerg 11. maj 2014 Formanden bød velkommen 1. Valg af dirigent Arne Jensen blev valgt som dirigent. Dirigenten konkluderede, at general forsamlingen var lovligt indkaldt, da

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Budget, herunder fastsættelse

Læs mere

RADISEN. Roser. Aflysning. Genbrugsstationer. Åbningstider: Søndag den 13. august er bestyrelsens træffetid aflyst pga. ferie.

RADISEN. Roser. Aflysning. Genbrugsstationer. Åbningstider: Søndag den 13. august er bestyrelsens træffetid aflyst pga. ferie. RADISEN 14. årgang nr. 5 August 2006 Hvor blev Radisen fra juli af? Desværre er både redaktør og formand blevet arbejdsramte, så Radisen blev aflyst i juli. Referatet fra bestyrelsesmødet i juni kan læses

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Onsdag d.14/5 kl. 19.00 på Fjordens Perle Dirigent: Nina Storgaard, Kolibrivej 11 Referent: Michael Maigaard,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

KondiBanko fejrer 25 års jubilæum

KondiBanko fejrer 25 års jubilæum 33. årgang September 2008 Nr. 131 Foto: Allan Lund KondiBanko fejrer 25 års jubilæum På billedet ser I ophavskvinderne til KondiBanko: Gertrud Backhausen og Sonja Lindgren Leder Så går sæsonen på hæld

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Brandhøj, søndag d. 15. marts 2009

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Brandhøj, søndag d. 15. marts 2009 Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Brandhøj, søndag d. 15. marts 2009 Inden generalforsamlingen blev kolonihaveforbundets havepræmier for 2008 uddelt. Præmierne gik til: 3. præmie: Have 112. Der

Læs mere

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup G algebjerg rundejerforening august 2007 Referat af generalforsamlingen den 26. august 2007 Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 19.03.2013 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Bestyrelsens træffetider 2015

Bestyrelsens træffetider 2015 Haveforeningen HAREKÆR. Store Harekærvej 120 A. 2605 Brøndby Bestyrelsens træffetider 2015 Bestyrelsen kan træffes i foreningshuset hver anden søndag kl. 10-11. I år vil det være på følgende datoer: April

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Mødet blev afholdt d. 18. marts 2012 kl. 14.00 i Gundsølille Hallen. Der var fremmødt 31 stemmeberettiget og bestyrelsen havde

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Til beboerne 2. april 2014 Hermed fremsendes referat for Ordinært afdelingsmøde i selskabslokalet, Dahliahaven 134 Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 19.00 Til stede

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek Vallensbæk Strand den 27. juni 2012. Formanden bød velkommen, 27 stemmeberettigede var mødt

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Side 1 af 8 Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Til stede: Fra administrationen: 42 stemmeberettigede medlemmer inkl. afgivne fuldmagter. Troels

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden.

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden. Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af formandens beretning. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår samt godkendelse

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00

Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00 Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00 Sted: H/F Brandhøj, festpladsen. Deltagere: Advokat Mads Kofod (rådgivende for H/F Brandhøj i forbindelse med kloakeringsarbejde),

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011.

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011. Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51. Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. Tlf. 41 91 83 93. Tlf. 21 44 93 10 Bestyrelsesmedlemmer: Alma Jensen nr. 1. Liselotte Knudsen nr. 39. Aksel Mikkelsen nr.

Læs mere