Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold"

Transkript

1 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Ringkøbing-Skjern er Danmarks største kommune med et areal på kvadratkilometer. Kommunen har godt indbyggere, som bor i naturskønne omgivelser tæt på deres arbejdsplads. Vi er en del af det smukke og stædige Vestjylland, hvor vi selv skal gøre en indsats for at få tingene til at ske. Egnen er præget af en sund iværksætterkultur, og kommunen vil være en aktiv medspiller for virksomhederne, foreninger, lokalsamfund og lokale ildsjæle. Kommunen består af byer, landsbyer og landområder med hver deres særpræg. De største byer er Ringkøbing, Skjern, Hvide Sande, Tarm og Videbæk, hvor godt halvdelen af indbyggerne bor. Resten bor i de mange større og mindre landsbyer - eller direkte på landet. Sundhed og Omsorg beskæftiger sig med to hovedområder: Sundhed og Ældre. På sundhedsområdet tager Sundhedscenter Vest sig primært af opgaverne. Det er blandt andet forebyggelse, behandling af alkohol- og stofmisbrug, genoptræning, rygestopkurser og kræftrehabilitering. På ældreområdet tager Sundhed og Omsorg sig bl.a. af ældrepleje, visitation til hjemmehjælp, ældreboliger, plejeboliger og diverse hjælpemidler. Afdelinger og områder i Sundhed og Omsorg: Administration Myndighedsafdeling Faglig drift og udvikling Sundhedscenter Vest Område 1 til 7 - ældrepleje Åkanden (køkken) Aktivitet Nord, Aktivitet Syd I modul 4 vil din kliniske undervisning enten foregå på Rindum plejehjem eller Egvad plejehjem, som der her kommer en præsentation af: Rindum plejehjem og ældreboliger er organiseret i område 3 ud af de 7 områder i Ringkøbing Skjern Kommune. Plejehjemmet er placeret i udkanten af Ringkøbing by med cirka 2½ kilometer til centrum. Adressen er Kirkevej 29, 6950 Ringkøbing. August 2012 Side 1 af 13

2 Centrets indretning Plejehjemmet består af 17 plejeboliger, hvoraf 5 er forbeholdt beboere med demens og 12 er til akutte og komplekse aflastningsophold. Boligerne har forskellig størrelse. Fem af boligerne har tekøkken. Måltider Plejehjemmet har eget køkken med cafeteria, hvor borgere fra byen også kan komme og spise. Tilbud om aktiviteter Plejehjemmets vennekreds laver forskellige aktiviteter sammen med beboerne, for eksempel ture ud af huset, torsdagsklub for mænd, petanque og gymnastik. Der afholdes arrangementer, såsom høstfest, julefrokost og cafeaftener. Egvad plejehjem er organiseret i område 6 ud af de 7 områder i Ringkøbing Skjern Kommune. Plejehjemmet er beliggende i udkanten af Tarm by i naturskønne omgivelser med skov og eng. Adressen er Ågade 2, Tarm. Se deres hjemmeside: Indretning Plejehjemmet er ombygget og moderniseret i perioden 2005 til 2006 og fremstår nu med lyse, venlige boliger og fællesarealer. Egvad Plejehjem består af 54 lejligheder fordelt på 5 boenheder. Der er 20 demenspladser, 21 plejeboliger og 13 pladser til akutte og komplekse aflastningsophold. Til boligerne er der indrettet gårdhaver med mulighed for udeliv og i tilknytning hertil, indhegning med dyr. Måltider Plejehjemmet tilbyder kølevaccum mad, der er fremstillet i køkkenet, Åkanden. Personalet varmer og serverer i de enkelte leve-bo miljøer. Aktiviteter August 2012 Side 2 af 13

3 Egvad Plejehjem tilbyder aktiviteter i de enkelte afdelinger eller i hyggestuen, der fungerer som et socialt mødested for husets beboere. Plejehjemmet har mange frivillige hjælpere, som står for arrangementer som for eksempel sangaften, erindringsgrupper, gudstjeneste, besøgstjeneste. Der er desuden en aktiv vennekreds. Samarbejdsrelationer, herunder bl.a. tværfaglige og tværsektorielle Der er i større eller mindre grad samarbejde med flg. grupper: Social- og sundhedshjælpere og assistenter, social- og sundhedshjælperelever og social- og sundhedsassistentelever, evt. andre sygeplejestuderende Sygeplejersker og specialesygeplejersker (i kommunen er der 6 specialesygeplejersker) Lederen af plejehjemmet Myndighedsafdelingen (visitationen) herunder også visiterende terapeuter Hjemmeplejen Aktivitetscentre Anker Fjord Hospice Sundhedscenter Vest herunder også trænende terapeuter Praktiserende læger og speciallæger Apotek Sygehuse Gerontopsykiatrisk team og evt. distriktspsykiatrisk team Psykiatere Køkken, herunder ernæringskonsulent/(diætist) Pårørende Frivillige Patientkategorier/borgerkategorier På plejehjemmene/ældrecentrene findes der: plejeboliger aflastningsafsnit (akutte og komplekse ophold) August 2012 Side 3 af 13

4 demensafsnit ældreboliger Beboerne er hovedsagligt ældre, en del med demens, nogle med halvsidig lammelse. Der er mennesker med forskellige kroniske lidelser f.eks. neurologiske og reumatologiske sygdomme, mennesker med hjertekarsygdomme, diabetes, psykiatriske sygdomme og misbrug. De har alle et varieret behov for pleje, træning og behandling døgnet rundt. Som studerende i modul 4 vil du blive tilknyttet borgerne på de akutte og komplekse ophold (aflastningsafsnittet), som der her kommer en nærmere beskrivelse af: Målgruppen for de akutte og komplekse ophold: Borgere med behov for palliativ/terminal behandling, pleje og omsorg. Borgere der er døende, og som har behov for omsorg og pleje i den sidste tid. Borgere med en/flere kroniske sygdomme. Borgere der er alment dårlige. Borgere hvor behandling ikke kræver hospitalsindlæggelse Borgere der udskrives fra sygehus, og hvor videre behandling ikke kræver indlæggelse på sygehus. Borgere med demens. Mål for det akutte, komplekse ophold: Den enkelte borgers fysiske, psykiske og sociale situation bliver afklaret. Den enkelte borger genvinder sine fysiske, psykiske og sociale færdigheder, sådan at livet kan fortsætte i eget hjem Borgeren undgår sygehusindlæggelse, idet behovet overvejende er observation og evt. lettere behandling Borgere med symptomer på demens udredes Borgere i det terminale forløb gives omsorg, behandling, pleje og lindring ved livets afslutning. Indsats i forbindelse med det akutte og komplekse ophold: Med en individuel sundhedsfremmende, forebyggende indsats at: August 2012 Side 4 af 13

5 o Udrede o Vurdere. o Afklare fremtiden. o Yde behandling, pleje, omsorg og træning. o Tilrettelægge tværfaglig indsats. o Foretage status. o Planlægge og koordinere. o Evaluere den samlede indsats og resultat. Faglige kompetencer i afdelingen: Sygeplejersker Social og sundhedsassistenter Ergoterapeuter. Det er Myndighedsafdelingen, som bevilger opholdet, som ofte er på 3 uger, men kan forlænges efter behov. Som studerende vil du deltage i modtagelsen af nye borgere, deltage i pleje og behandling og evt. følge en borger hjem efter udskrivelsen fra det akutte, komplekse ophold. Beskrivelse af sygeplejefaglige forhold Centrale kliniske sygeplejefaglige problemstillinger De sygeplejefaglige udfordringer/problemstillinger hos borgere på de akutte og komplekse ophold er meget brede og dækker især sygepleje i relation til borgeres hverdagsliv, f. eks: Sundhedsfremme og forebyggelse Problemstillinger knyttet til fysiologiske behov med udgangspunkt i Virginia Henderson: At trække vejret normalt At spise og drikke i nødvendigt omfang At udskille kroppens affaldsprodukter At skifte og bevare en ønskelig stilling At sove og hvile August 2012 Side 5 af 13

6 At vælge passende tøj samt klæde sig af og på At holde kropstemperaturen inden for normale grænser ved at justere påklædningen og regulere omgivelserne At holde kroppen ren og velsoigneret og beskytte huden At undgå farer i omgivelserne og undgå at skade andre At kommunikere med andre Tilbede i overensstemmelse med sin tro Arbejde på en sådan måde, at det giver en følelse af fuldførelse Lege eller deltage i forskellige former for adspredelse Lære, opdage eller tilfredsstille sin nysgerrighed, så det fører til normal udvikling og sundhed og brug af tilrådighedstående sundhedshjælpeforanstaltninger Problemstillinger knyttet til psykosociale og eksistentielle områder: Ved indlæggelse/indflytning på plejehjemmet og indlæggelse/udskrivelse fra sygehus Mestring (sorg og krise) Pleje af døende Problemstillinger knyttet til mestring af aldersforandringer: Aldring og nedsat funktionsevne Træning og rehabilitering Problemstillinger knyttet til borgerens sygdomme: Kronisk sygdom (KOL, DM, hjertekarsygdomme, psykiatriske diagnoser, misbrug, demens mfl.) Forskellige handicaps Sårbehandling Smerter Infektioner Problemstillinger knyttet til uddelegerede opgaver: Medicinindgift, observation af virkning og bivirkning Deltage og evt. selvstændigt udføre opgaver ifm. genoptræning og rehabilitering August 2012 Side 6 af 13

7 Problemstillinger knyttet til organisatoriske og administrative aspekter: Dokumentation, handleplaner m.m. Vejledning og information til beboere og pårørende Typiske kliniske sygeplejeopgaver Der tages udgangspunkt i sygeplejerskens virksomhedsområder: Det udførende aspekt: Udføre observationer og handle på afvigelser fra det normale ift. eget kompetenceniveau: Borgerens udseende, hudfarve, respiration, puls, BT, temperatur, blodsukker, vægt m.m. Kende beboernes livshistorie og indsamle data via samtale og handleplaner, vurdere grundlæggende behov, begrunde valgte sygeplejeinterventioner, dokumentere Grundlæggende sygepleje ud fra grundlæggende behov, borgerens ressourcer og belastninger, f.eks. Personlig hygiejne og hudpleje, tryksårsforebyggelse Sikre sufficient føde- og/eller væskeindtag og udskillelser Hos borgere med kredsløbsproblemer, f.eks. ødemer Hos borgere med lungeproblemer, f.eks. KOL Hos borgere med inkontinens Udføre behandlende opgaver, f. eks: Medicinhåndtering, herunder tabletter, inhalationer, suppositorier, plastre, p.n.medicin Øjendrypning Måle BT, puls, respiration, SAT Stikse urin, måle blodsukker Kompressionsbehandling Grundlæggende sårbehandling Udføre sygepleje til døende borgere, lindring og forsoning Forflytninger, forflytningsteknikker, Pas på dig selv og arbejdsstillinger August 2012 Side 7 af 13

8 Smittespredning, håndhygiejne Samarbejde med borgere, netværk, kolleger og andre fagpersoner, herunder have kendskab til de forskellige roller, man befinder sig i som hhv. patient, ældre, beboer, midlertidig beboer m.fl. Relationer og kommunikation med borgere, sygeplejersker, andre kolleger og pårørende Det formidlende aspekt: Undervise og vejlede borgere og pårørende i forbindelse med aktuelle sygeplejefaglige problemstillinger Undervise og vejlede kolleger, f.eks. social- og sundhedshjælperelever Kende og formidle kommunens standarder ift. sygeplejefaglige procedurer på det grundlæggende niveau Videregive relevante observationer og sygeplejehandlinger til samarbejdspartnere Med på hjemmebesøg hos borgere, der skal udskrives fra det akutte og komplekse ophold Det ledende aspekt: Handleplaner, livshistorie, resumeer holdes ajour til en afgrænset gruppe borgere Deltage i planlægningen af dagens opgaver Være opmærksom på sygeplejefaglige problemstillinger og foreslå evt. handlinger hertil samt evaluere de udførte handlinger. Det udviklende aspekt: Begrunde handlinger ud fra litteratur, forskningsbaseret viden, E-learning (Kvali-care) m.m. Typiske patientforløb/borgerforløb Borgere, der ikke kan klare deres hverdagsliv og/eller ikke kan mestre deres dagligdag på grund af forringet helbredstilstand. Det kan være demente borgere, som mister deres mestringevne f.eks. efter en indlæggelse eller en forværring af deres demens, eller det kan være en borger, hvor der sker opblussen i en kronisk sygdom. Det kan være situationer, hvor de pårørende ikke magter at hjælpe borgeren i eget hjem, og/eller hvor boligforhold f.eks. de fysiske rammer ikke er til at være i eget hjem. August 2012 Side 8 af 13

9 Efter indlæggelse på sygehus tilbydes borgere, der har behov for ekstra pleje og/eller ikke er færdigbehandlet på sygehuset, ophold i aflastningsafsnit til rehabilitering og optræning. Vurderingen af dette foretages af Myndighedsafdelingen i samarbejde med borgeren og sygehusafdelingen. Støtte til misbrugere Sygeplejemetoder metoder i klinisk praksis Sygeplejeprocessen med udgangspunkt i Virginia Hendersons 14 behovsområder Elektronisk omsorgssystem Uniq Handleplaner Sygeplejefaglige procedurer. På kommunens intranet findes mange sygeplejefaglige procedurer og kliniske metoder samt desuden mange vejledninger og instrukser. Her nævnes nogle få for at anskueliggøre bredden af emnerne: Ansøgning om omsorgstandpleje Ernæringsscreening Risiko-score-skema ved tryksårsforebyggelse Procedure i nedre toilette Håndhygiejne Instruks i injektion af insulin til voksne Evt. senere fald-screening Model for praktisk færdighedsudøvelse med kategorierne indhold, rækkefølge, nøjagtighed, lethed, integration og omsorgsfuld væremåde ( Kollegial mono- og tværfaglig refleksion. Aktuelle sygeplejefaglige udviklings- og forskningsområder Registrering af utilsigtede hændelser Ernæringsvurdering af ældre + BMI i Ringkøbing-Skjern kommune Risikoscoreskema, f.eks. ved forebyggelse af tryksår Tværfaglig Skolebænk: et undervisningsforløb udsprunget af ældrepolitikken i kommunen som udbydes på samme niveau, uanset faggruppe, med sigte på August 2012 Side 9 af 13

10 at sundhedsfremme og forebyggelse bliver et fælles fagligt grundlag for alle medarbejdere, så begreberne integreres og anvendes i det daglige et fælles afsæt for de ydelser, der leveres til borgerne at øge det tværfaglige niveau og samarbejde at øge fælles kultur Tværfaglig skolebænk omfatter flg. 4 overordnede emner: Sundhedsfremme og forebyggelse, Kommunikation og kultur, Etik og omsorg samt Rehabilitering og aktiviteter i hverdagslivet. I løbet af 2012 og 2013 skal alle medarbejdere gennemgå uddannelsesforløbene. Den studerende er velkommen til at deltage i den undervisning, der evt. finder sted i løbet af den kliniske periode. Teammøder om enkelte borgere herunder tværfaglige møder med ergoterapeuter og fysioterapeuter Beskrivelse af uddannelsesmæssige forhold Undervisningens organisering, herunder vejlednings- og evalueringstilbud Den kliniske vejleder er i samarbejde med den studerende og de faste sygeplejersker ansvarlig for tilrettelæggelse af den kliniske periode. På aflastningsafsnittene er der døgnbemanding med sygeplejersker, hvorfor der kan tilrettelægges f.eks. både aftenvagter og nattevagter med mulighed for vejledning. Efter introduktion udvælges i samarbejde mellem studerende, sygeplejersker og klinisk vejleder en gruppe af faste borgere / beboere, som den sygeplejestuderende har den daglige pleje hos. Den studerende har ansvar for, i samarbejde med sygeplejersken, at vurdere tilstand, behov og tiltag, samt begrundelser herfor. Den studerende deltager i sygeplejen sammen med sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. Der kan aftales forskellige yderligere besøg, bl.a. på klinikker rundt blandt samarbejdspartnere, gerne ifølge med tildelte borgere (hjemmeplejen, sårklinik, speciallæger, træning mfl.). Sygeplejerskerne på plejehjemmet fungerer som rollemodel og andet personales erfaring, faglighed og vejledning kan bruges i lærings øjemed. Der er gruppemøder, hvor de enkelte beboeres situation drøftes. Den elektroniske omsorgsjournal (Uniq) føres i samarbejde med sygeplejersken eller den August 2012 Side 10 af 13

11 medarbejder, man har fulgtes med. Dette giver anledning til refleksion og argumentation omkring det sete og skete. Dagen evalueres og næste dag planlægges sammen med sygeplejerske, den person, man har fulgtes med eller evt. den kliniske vejleder. Den kliniske vejleder har 4 timer/uge/pr.studerende, som bruges til: Planlægning, vejledning, undervisning og dokumentation. Forskellige studieaktiviteter der aftales fra gang til gang. Der ydes støtte og vejledning til den studerendes arbejde med den individuelle kliniske studieplan i e-portfolio Før-, under- og eftervejledning, refleksioner og holdningsdiskussioner over en beboers situation, hvor den studerende har lavet livshistorie eller handleplan. Læsning og drøftelse af aktuelle artikler relateret til en beboers situation. Planlægning af klinikker og studierelevante besøg hos relevante samarbejdsparter (sårklinik, praktiserende læge m.fl.) Løbende evaluering af den studerendes læringsudbytte Den studerende og den kliniske vejleder deltager i den fastlagte studieaktivitet Den studerende, den kliniske vejleder og underviseren fra sygeplejerskeuddannelsen deltager i den planlagte studieaktivitet Læringsudbyttet er afhængig af en god dialog mellem den kliniske vejleder, den studerende og enhedens personale, hvorfor der løbende aftales dialog mellem alle tre parter. Forventninger til den studerende Der forventes 30 timers tilstedeværelse, fortrinsvis i dagvagt. At den studerende er interesseret og aktiv i uddannelsesøjemed, møder forberedt og opsøger de aktuelle læringsmuligheder. At den studerende sender et brev i E-portfolio til den kliniske vejleder, så denne kan læse den studerendes præsentation inden start på den kliniske periode. At den studerende også her præsenterer sin læringsstil, så overvejelser om læringsstil medinddrages i planlægningen af den kliniske periode. August 2012 Side 11 af 13

12 At den studerende ajourfører E-portfolio. At der foregår en løbende selvevaluering hvad er der f.eks. føjet til den studerendes kompetencer er der udviklet en større grad af selvstændighed i løbet af den kliniske periode? At den studerende er forberedt til samtaler med klinisk vejleder. Kliniske vejlederes sygeplejefaglige og pædagogiske kvalifikationer På Rindum plejehjem fungerer lederen som klinisk vejleder. Hun har bl.a for en del år tilbage været klinisk vejleder og har vejlederkurser samt exam. pæd. i almen pædagogik. På aflastningsafsnittet er der 8 sygeplejersker inkl. teamkoordinatorsygeplejersker. På Egvad plejehjem er der en klinisk vejleder, der også har diplommodulet Praksis Videnskabsteori og metode". Hun er uddannet sygeplejerske i Afsnittet er bemandet med assistenter og sygeplejersker. Der er 8 faste sygeplejersker + 1 afløser. Der er 4 faste social- og sundhedsassistenter og 1 ergoterapeut, som også er fastansat. Krav vedrørende klinisk pensum Den studerende forventes at kende den tidligere lærte teori. Teorien inddrages i studieplanen. Teorien (herunder sygeplejeprocessen) inddrages i daglige drøftelser omkring tildelte beboere. Se i øvrigt modulbeskrivelsen for modul 4. Bestemmelser vedrørende studerendes studieaktivitet og bedømmelser Deltager aktivt i plejen af udvalgte borgere og gennemfører planlagt og fastlagt studieaktivitet Udarbejder og ajourfører individuel klinisk studieplan. 30 timers tilstedeværelse. Se i øvrigt under afsnittet om forventninger til den studerende. Den fastlagte studieaktivitet: Den fastlagte studieaktivitet på modul 4 er en klinisk metode til vurdering af en borgers fysiologiske tilstand. Der er her valgt en ernæringsvurdering af en beboer på det akutte og August 2012 Side 12 af 13

13 komplekse ophold og sygeplejefaglig indsats i forbindelse hermed. Skema til dette findes på Ringkøbing-Skjern kommunes intranet, som den studerende vil blive præsenteret for i starten af sin kliniske periode. Den planlagte studieaktivitet: Den planlagte studieaktivitets indhold er indenfor modul 4 s tema og læringsudbytte. Det foregår som et seminar i samarbejde med andre studerende på modul 4 samt i samarbejde med evt. studerende på modul 4 på Anker Fjord Hospice i Hvide Sande. Forår: Seminaret foregår onsdag eller torsdag i uge 22. Efterår: Seminaret foregår onsdag eller torsdag i uge 1. Intern klinisk prøve: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed: Modulet afsluttes med en intern klinisk prøve, som består af to delprøver. Se venligst bilag 1 i modulbeskrivelsen for modul 4. Udarbejdet af: undervisningssted, dato og ledelsesansvarlig: 16. august 2012 Ringkøbing-Skjern kommune Sundhed og Omsorg, Faglig drift og udvikling Praktikansvarlig Grethe Haglund, mail tlf I udarbejdelsen deltog de kliniske vejledere Mette Terkelsen, Else Helmann og Helen Wørmer.. Godkendt den Uddannelsesleder Lisbeth Sørensen August 2012 Side 13 af 13

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Ringkøbing-Skjern er Danmarks største kommune med et areal på 1.489 kvadratkilometer. Kommunen har godt 58.000 indbyggere,

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Ringkøbing-Skjern er Danmarks største kommune med et areal på 1.489 kvadratkilometer. Kommunen har godt 58.000 indbyggere,

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Ringkøbing-Skjern er Danmarks største kommune med et areal på 1.489 kvadratkilometer. Kommunen har godt 58.000 indbyggere,

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Akutafsnittet er organisatorisk set, en del af Sundhed og Omsorg i Struer kommune. Sundhed og Omsorg består desuden af

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5 Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb Gastromedicinsk afsnit 03-5 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Præsentation af det kliniske undervisningssted: Gastromedicinsk

Læs mere

I tilknytning til lokalcentrene findes Aarhus Kommunes pleje og ældreboliger.

I tilknytning til lokalcentrene findes Aarhus Kommunes pleje og ældreboliger. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering har 37 lokalcentre, organiseret i 9 geografiske områder under Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO)., dækker

Læs mere

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Modul 6 Uddannelsessted: Bofællesskabet Malteriet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Horsens Kommune har ca. 80.000 indbyggere. Af de 80.000 bliver ca. 5.000

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Hjemme- og Sygeplejen i Odder er en del af s Ældreservice. I Ældreservice er Hjemme- og Sygeplejen integreret med både

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Regionshospitalet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Region Midtjylland, Regions Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet. Øre-Næse- Hals sengeafsnit. Afsnittet

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Klinik Medicin Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. Syn på læring og overordnet tilrettelæggelse...

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Korttidsafsnittene er tilknyttet ældreområdet i. Ældreområdet i ledes af en ældrechef og er opdelt i 2 hjemmeplejedistrikter

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Universitetshospital, Risskov hører under Psykiatri og Social Midtjylland. Yderligere oplysning om psykiatrien i

Læs mere

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Ældreområdet Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Klinisk undervisningssted Ældreområdet Hjemme Sygeplejen Billund Kommune Adresse Nygade 29 7200 Grindsted Telefon Teamleder Ann

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Favrskov kommune er en af de 19 kommuner, som sammen danner Region Midtjylland. I kommunen er ca. 47.000 indbyggere, og

Læs mere

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Center Møllevang Område Nord, Randers Kommune. Modul 4

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Center Møllevang Område Nord, Randers Kommune. Modul 4 Område Nord, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Kommune har ca. 95.000 indbyggere. Af de 95.000 bliver ca. 7.000 serviceret af ældreområdet fordelt

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i Århus Kommune består af 4 centre i henholdsvis Syd, Nord, Vest og Centrum. De sygeplejestuderende

Læs mere

Fagprofil - sygeplejerske.

Fagprofil - sygeplejerske. Odder Kommune. Fagprofil - sygeplejerske. For sygeplejersker ansat ved Odder Kommunes Ældreservice. I Odder Ældreservice arbejder medarbejderne ud fra: en rehabiliterende tilgang. en sundhedsfremmende

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Plejeboligerne Bronzealdervej i Odder Kommune er en del af Odder Kommunes Ældreservice. Bronzealdervej er en plejeboligenhed

Læs mere

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Områdecenter Tirsdalen Område Syd, Randers Kommune. Modul 4

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Områdecenter Tirsdalen Område Syd, Randers Kommune. Modul 4 Område Syd, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Kommune har ca. 95.000 indbyggere. Af de 95.000 bliver ca. 7.000 serviceret af ældreområdet fordelt

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Fenrishus er en specialpædagogisk døgninstitution under, beliggende Fenrisvej 37, 8210 Århus V. Tlf.: 87 28 88 00. Der

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering i Odder er en del af s Ældreservice. I kommunens ældreservice indgår to plejecentre Stenslund og Bronzealdervej, hjemmeplejen

Læs mere

Kvalitetsstandard Morsø Afklaringscenter Morsø Kommune

Kvalitetsstandard Morsø Afklaringscenter Morsø Kommune S o c i a l o g S u n d h e d. Kvalitetsstandard Morsø Afklaringscenter Morsø Kommune Midlertidige døgnpladser December 2013 Indholdsfortegnelse Morsø Afklaringscenter i Morsø Kommune. 2 Et midlertidigt

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Fælleskirurgisk afdeling 100 Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9100 Indholdsfortegnelse: 1. Præsentation

Læs mere

6. Social- og sundhedsassistent

6. Social- og sundhedsassistent 6. Social- og sundhedsassistent 6.1. Social og sundhedsassistents arbejdsområder En social- og sundhedsassistent er en person, der udfører sygeplejeopgaver, planlægger aktiviteter og vejleder social- og

Læs mere

SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8

SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8 SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8 PSYKISK SYGE PATIENTER/BORGERE OG UDSATTE GRUPPER Indhold 1. PRÆSENTATION AF ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN (ÆHF) 2 1.1 REHABILITERINGSFORLØB I ÆHF 3 1.2 FORLØB SINDSLIDELSE

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Kommunal tilsynsrapport 2015 For Asferg Ældrecenter, den 30.09.2015 Adresse: Ternevej 8A, Asferg, 8990 Fårup Områdeleder: Marianne

Læs mere

Generel klinisk studieplan Aarhus Kommune Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Det Opsøgende Team.

Generel klinisk studieplan Aarhus Kommune Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Det Opsøgende Team. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under driftsområdet for. Teamet er organiseret i Socialforvaltningen, som er en del af Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Sclerosehospitalet i Ry er 1 af 2 Sclerosehospitaler i Danmark. De har en fælles bestyrelse og samarbejder tæt sammen

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Akutafsnittet Voldgade 14 C, 7600 Struer 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Generel klinisk studieplan Favrskov Kommune Plejecenter Skaghøj, Korttidsafsnittet. Modul 4. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Generel klinisk studieplan Favrskov Kommune Plejecenter Skaghøj, Korttidsafsnittet. Modul 4. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Korttidsafsnittet (KTA) fungerer som en selvstændig enhed som er fysisk er placeret på plejecenteret Skaghøj, Favrskov

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering P7 er den største medicinske afdeling på Regionshospitalet. Afdelingen er en intern medicinsk afdeling med plads til 40

Læs mere

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk afd. 13 25/5 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold.

Læs mere

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje 2. praktik Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje Præstationsstandard: Rutineret niveau Eleven kan planlægge og gennemføre en

Læs mere

1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Afdelingens type, organisation og struktur Afdeling 43-4 er et medicinsk sengeafsnit med kardiologi som speciale, men vi har ogsa patienter indlagt med

Læs mere

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB Region Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM) Fælledvej indgang 42 4200 Slagelse Tlf. 58 55 93

Læs mere

Modul 4 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 4 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Modul 4 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er et af s 13 lokalcentre. Lokalcenteret er inddelt i 3 geografiske områder: Hasle, Gellerup og Toftegården. På

Læs mere

Udenfor afsnittet samarbejdes med radiologisk afdeling, medicinske ambulatorier, desuden samarbejdes med afdelinger i Århus, Viborg og Randers.

Udenfor afsnittet samarbejdes med radiologisk afdeling, medicinske ambulatorier, desuden samarbejdes med afdelinger i Århus, Viborg og Randers. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Medicinsk sengeafsnit 1, Lungeteam I Medicinsk sengeafsnit 1 modtages der Hjerte og lunge medicinske visiterede patienter.

Læs mere

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune 1 20-01-2014 Indhold Hvad er hjemmesygepleje?... 3 Hvad er formålet?... 3 Servicemål for Hjemmesygeplejen i Furesø Kommune?... 3 Hvordan henvises borgere

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Lind Plejecenter Herning kommune Modul: 11

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Lind Plejecenter Herning kommune Modul: 11 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering På modul 11, er du tilknyttet sygeplejen på Lind plejecenter, som er en del af den primære sundhedssektor i Herning kommune.

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan 1.- 4. modul For Ikast-Brande Kommune

Generel Klinisk Studieplan 1.- 4. modul For Ikast-Brande Kommune Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan 1.- 4. modul For Ikast-Brande Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Generel Klinisk Studieplan For modul 1. Ortopædkirurgisk afdeling, K 2. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Ortopædkirurgisk afdeling K 2, er organisatorisk

Læs mere

Klinikmappe modul 6. Klinikperiode:

Klinikmappe modul 6. Klinikperiode: Klinikmappe modul 6 Klinikperiode: 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord....side 1 Modul 6 i Gentofte Kommune..side 2 Studieplan... side 3 Læringsudbytte.....side 4 Undervisningsplan...side 5 Forord Materialet

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. for. Social-og sundhedsassistentelever

Praktikstedsbeskrivelse. for. Social-og sundhedsassistentelever Praktikstedsbeskrivelse for Social-og sundhedsassistentelever Neurorehabiliteringen Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9400 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation af Neurorehabiliteringen 2. 2. Ledelse

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering P7 er den største medicinske afdeling på Regionshospitalet. Afdelingen er en intern medicinsk afdeling med plads til 40

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under Region Midtjylland. Almenpsykiatrien er opdelt i en række afdelinger: Affektiv Afdeling, der består af sengeafsnittene

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Medicinsk-kardiologisk afd. A består af sengeafsnit A220, akut hjerteafsnit AHA, medicinsk visitationsafsnit MVA, hjerte-

Læs mere

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale.

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale. Beskrivelse af uddannelsessted: Akut Modtagelsen Næstved Sygehus Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2 er organisatorisk placeret under Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Infektionsmedicinsk afdeling Q modtager studerende i sengeafsnit Q1 og Q2 samt Q-ambulatorium, og består desuden af et

Læs mere

STUDIEMATERIALE FOR MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopæd Kirurgisk ambulatorium, Grindsted.

STUDIEMATERIALE FOR MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopæd Kirurgisk ambulatorium, Grindsted. STUDIEMATERIALE FOR MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopæd Kirurgisk ambulatorium, Grindsted. 1 1. studieperiode: Program Studieperioden er på 32 timers tilstedeværelse og

Læs mere

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2016

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2016 Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2016 Hvad er målet? Hvad er hjemmesygepleje? Målet er, at fremme sundhed, forebygge sygdom, og bidrage til at du får en sammenhængende pleje, og det bedst mulige sygdomsforløb.

Læs mere

Studiespørgsmål for SSA-elever

Studiespørgsmål for SSA-elever Studiespørgsmål for SSA-elever Spørgsmålene kan både anvendes til mundtlig og skriftlig refleksion Grundlæggende behov: Hvad er menneskets grundlæggende behov? Hvad kan du gøre for at opretholde behovene?

Læs mere

Modul 12: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse.

Modul 12: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Viborg Kommune har 93.000 indbyggere. Kommunen dækker et samlet areal på 1.422 km2 - det svarer til 3,3 % af hele Danmarks

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borger og udsatte grupper

Modul 8: Psykisk syge patienter/borger og udsatte grupper Organisatorisk placering Mailadr.:Soehuset@viborg.dk - tlf. 87 87 69 55 Botilbuddet Søhuset er et psykiatrisk basistilbud i Viborg kommunes socialpsykiatri. Der ydes bostøtte efter Servicelovens 85.Søhuset

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Ikast-Brande Kommune dækker et areal på 736,41 km2 og har 40.000 indbyggere. Ældreområdet er opdelt i 4 distrikter: Ikast

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering I er 36 lokalcentre samlet i 13 lokalcenter-områder i 2 regioner. : er en del af denne samdrift. Centret rummer ud over

Læs mere

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Hvad er en plejebolig? Plejeboliger er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig døgnbemanding. Plejeboliger er indrettet,

Læs mere

Generel klinisk studieplan Specialiseret botilbud i Området Søndermarken, Viborg kommune Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted

Generel klinisk studieplan Specialiseret botilbud i Området Søndermarken, Viborg kommune Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Området Søndermarken er socialpsykiatrisk, kommunalt, døgndækket specialiseret botilbud, som yder støtte efter Servicelovens

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Indsatskatalog for Sygeplejeydelser i Næstved Kommune

Indsatskatalog for Sygeplejeydelser i Næstved Kommune Indsatskatalog for Sygeplejeydelser i Næstved Kommune 1 Indholdsfortegnelse Udvikle/ fastholde... 3 Hverdagens aktiviteter... 3 Sociale sammenhænge og kontakt til personer i netværket.... 6 Personlige

Læs mere

7. Sygeplejerske. 7.1. Sygeplejerskens arbejdsområder

7. Sygeplejerske. 7.1. Sygeplejerskens arbejdsområder 7. Sygeplejerske 7.1. Sygeplejerskens arbejdsområder En sygeplejerske i ældreservicesektoren er en person, der varetager kliniske opgaver f.eks. i relation til medicinering, sårpleje, dræn og sonder. En

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Ørbygård

Tilsynsrapport 2009 Ørbygård J. nr.:4-17-214/4 P nr.: 1003271490 Tilsynsrapport 2009 Ørbygård Adresse: Medelbyvej 6, 2610 Rødovre Kommune: Rødovre Leder: Hanne Henriquis Dato for tilsynet: 28.januar 2009 Telefon: 36 37 08 80 E-post:

Læs mere

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland Kærvang Kompetenceprofilens formål Medarbejderne er den vigtigste ressource i Specialsektoren. Det er afgørende

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er fysisk placeret på. Reumatologi er et internt medicinsk grenspeciale, som varetager forebyggelse, diagnostik, behandling,

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Psykiatrisk Sengeafsnit Thisted, Korsgade 18, 7700 Thisted - tlf. 97643060. Almen psykiatrisk sengeafsnit under Klinik

Læs mere

DEN PALLIATIVE INDSATS. Struer Kommune 2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

DEN PALLIATIVE INDSATS. Struer Kommune 2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR DEN PALLIATIVE INDSATS Struer Kommune 2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 1.2 Styregruppe...3 2. Mål...3 3. Målgruppen for den palliative indsats...4 4. Definitioner

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på øre - næse - hals afdeling 263 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 263: 7918 2781 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation

Læs mere

Kvalitetsstandard for sygepleje på Sundhedsområdet

Kvalitetsstandard for sygepleje på Sundhedsområdet Kvalitetsstandard for sygepleje på Sundhedsområdet 1. Indsatsens lovgrundlag 2. Formål med sygdomsspecifik rehabilitering Sundhedsloven 119 patientrettet forebyggelse At borgeren oplever rehabiliteringen

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Medicinsk Sengeafsnit Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9202 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRÆSENTATION

Læs mere

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Kommunal tilsynsrapport 2015 For Randers Kloster Den 25.09.2015 Adresse: Blegdammen 1-5 8900 Randers Forstander Jesper Bjerre

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afdeling P, Århus Sygehus, Tage-Hansens Gade, er en kirurgisk afdeling med speciale i mave-tarm sygdomme og endokrine

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Ikast-Brande Kommune dækker et areal på 736,41 km2 og har 40.000 indbyggere. Ældreområdet er opdelt i 4 distrikter: Ikast

Læs mere

Tilsynsrapport 2009. Ældreboligcentret Lyngehus. J. nr.: 4-17-3/4 P nr.: 1003625248. Adresse: Hillerødvej 48A, 3540 Lynge.

Tilsynsrapport 2009. Ældreboligcentret Lyngehus. J. nr.: 4-17-3/4 P nr.: 1003625248. Adresse: Hillerødvej 48A, 3540 Lynge. J. nr.: 4-17-3/4 P nr.: 1003625248 Tilsynsrapport 2009 Ældreboligcentret Lyngehus Adresse: Hillerødvej 48A, 3540 Lynge Kommune: Allerød Leder: Bente Nees Dato for tilsynet: 25. juni 2009 Telefon: 48 16

Læs mere

Generel klinisk studieplan. Daghospitalet Viborg. Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Generel klinisk studieplan. Daghospitalet Viborg. Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Daghospitalet Viborg Søndersøparken 1, kld. Daghospitalet Skive Kompagnigade 11B 8800 Viborg 7800 Skive Daghospitalet

Læs mere

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Organisation S. 4 Afdelingsledelsen S. 4 Afsnitsledelsen S. 4 Organisationsplan for Hæmatologisk afsnit S. 4

Læs mere

Rehabilitering Backstage

Rehabilitering Backstage Programmet: Kort præsentation af Randers 1. AKT: Strategisk niveau for rehabilitering Strategisk niveau for rehabilitering i Randers Kommune, Pejlemærker/kommissoriet om rehabilitering 2. AKT: Hjælpemiddelvisitation

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Beskrivelse af klinisk undervisningssted:

Beskrivelse af klinisk undervisningssted: Beskrivelse af klinisk undervisningssted: Socialpsykiatrien Aalborg Kommune Botilbudområdet Klinisk underviser: Mille Schroll E-mail til klinisk underviser: mis-aeh@aalborg.dk Telefon til klinisk underviser:

Læs mere

På Anker Fjord Hospice er der plads til 12 patienter og deres pårørende. De pårørende har mulighed for at være helt eller delvist medindlagt.

På Anker Fjord Hospice er der plads til 12 patienter og deres pårørende. De pårørende har mulighed for at være helt eller delvist medindlagt. Sygeplejeprofil den generelle del: På Anker Fjord Hospice er der plads til 12 patienter og deres pårørende. De pårørende har mulighed for at være helt eller delvist medindlagt. Fælles for alle de visiterede

Læs mere

Bostedet Welschsvej. V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro

Bostedet Welschsvej. V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro Bostedet Welschsvej V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro Klinisk underviser er Kirsten Kienke Mikkelsen, tlf. 9611 4719. Klinisk undervisning på Bostedet Welschsvej foregår

Læs mere

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF: 1. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING GENERELLE KRITERIER FOR GODKENDELSE TIL KLINISKE UNDERVISNINGSSTEDER 1 Et klinisk

Læs mere

Generel klinisk Studieplan

Generel klinisk Studieplan Udfold dit talent VIA University College Dato: 26. juni 2015 Generel klinisk Studieplan Modul 6 Skive Kommune Beskrivelse af organisatorisk og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Klinisk undervisning

Læs mere

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Grundlæggende klinisk virksomhed Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 6. For Sundhedsplejen i Holstebro Kommune

Generel Klinisk Studieplan for modul 6. For Sundhedsplejen i Holstebro Kommune Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 6. For Sundhedsplejen i Holstebro Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Sygeplejestuderende Center for Socialpsykiatri Døgnboligen, Grimstrupvej 101C, 4700 Næstved

Praktikstedsbeskrivelse Sygeplejestuderende Center for Socialpsykiatri Døgnboligen, Grimstrupvej 101C, 4700 Næstved Praktikstedsbeskrivelse Sygeplejestuderende Center for Socialpsykiatri Døgnboligen, Grimstrupvej 101C, 700 Næstved Faglig og Administrativ leder: Dorthe Olsen Telefon: 5588 1260 Mobil: 20 66 Mail: dorol@naestved.dk

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Bostedet Algade er et døgndækket botilbud for mennesker med svære psykiske lidelser. Bostedet er en del af det socialpsykiatriske

Læs mere

Generel klinisk studieplan. på Hospitalsenheden Horsens. Afdeling; Hæmodialysen Modul 12

Generel klinisk studieplan. på Hospitalsenheden Horsens. Afdeling; Hæmodialysen Modul 12 Udfold dit talent VIA University College Dato: 12. februar 2015 Generel klinisk studieplan Hospitalsenheden Horsens Afdeling; Hæmodialysen Modul 12 Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne

Læs mere

Hvis du har brug for en plejebolig

Hvis du har brug for en plejebolig VI HJÆLPER DIG MED AT HJÆLPE DIG SELV DU BRUGER DINE RESSOURCER AKTIVT Hvis du har brug for en plejebolig Kvalitetsstandard for plejeboliger 2010/2011 Jeg er glad for at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandarder

Læs mere

Hæmodialyseafdelingen er en satellitafdeling af dialyseafdelingen på Aarhus Universitetshospital (AUH) Skejby i Region Midt.

Hæmodialyseafdelingen er en satellitafdeling af dialyseafdelingen på Aarhus Universitetshospital (AUH) Skejby i Region Midt. Hospitalsenheden Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Hæmodialyseafdelingen på Hospitalsenheden Hæmodialyseafdelingen er en satellitafdeling af dialyseafdelingen

Læs mere

Aarhus, Favrskov, Odder, Samsø, Skanderborg og Syddjurs kommuner. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Aarhus, Favrskov, Odder, Samsø, Skanderborg og Syddjurs kommuner. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Den kliniske undervisning foregår i sundhedsplejen i Aarhus, Favrskov, Odder, Samsø, Skanderborg eller Syddjurs kommuner.

Læs mere

Indsats 11 Viden og udvikling... 1

Indsats 11 Viden og udvikling... 1 Indsats 11 Viden og udvikling Indsatser relateret til fx behov for information eller undervisning, helbredsopfattelse, sygdomsindsigt, hukommelse, kognitive problemer, forebyggelse, egenomsorg. Indhold

Læs mere

Ansvars og kompetenceområde. for. social- og sundhedsassistenter

Ansvars og kompetenceområde. for. social- og sundhedsassistenter Ansvars og kompetenceområde for social- og sundhedsassistenter Ældreområdet Guldborgsund Kommune Januar 2013 1 Faglig kompetenceprofil: Social- og sundhedsassistenter Social- og sundhedsassistenter arbejder

Læs mere

Tilsynsrapport 2015. Cassiopeia. Adresse: Lundagerhaven 2, 9330 Dronninglund. Kommune: Brønderslev

Tilsynsrapport 2015. Cassiopeia. Adresse: Lundagerhaven 2, 9330 Dronninglund. Kommune: Brønderslev Tilsynsrapport 2015 Cassiopeia Adresse: Lundagerhaven 2, 9330 Dronninglund Kommune: Brønderslev Leder: Områdeleder Eivind Grepperud, afdelingsleder Dorte Lassen Telefon: 99 45 54 70 E-post: sikkerpost@99454545.dk

Læs mere

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune.

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. R A P P O R T Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. Sundhed og Omsorg Faglig drift og udvikling 2017 S i d e 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning side 3 2. Definition af den

Læs mere