Højengran Time Share generalforsamling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Højengran Time Share generalforsamling 2015. www.hojengran.dk"

Transkript

1 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i foreningen af Time Share ejere på Højengran til afholdelse på Hotel Munkebjerg i Vejle Lørdag den 9. maj 2015 og med start kl. 12:30 1 Dagsorden er iflg. foreningens vedtægter: 1. Valg af dirigent - bestyrelsen foreslår advokat Niels de Wolff 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af foreningens regnskab for Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til det godkendte regnskab 5. Indkomne forslag der er ikke indkommet forslag 6. Godkendelse af budget for 2016 herunder fastsættelse af kontingent 7. Valg af bestyrelse - Hans Stige og Carsten Kjær er på valg og bestyrelsen foreslår genvalg 8. Valg af revisor - bestyrelsen foreslår genvalg af Beierholm, Skagen 9. Eventuelt Bestyrelsen i Foreningen af Time Share Ejere på Højengran Carsten Kjær 30 års jubilæum 1. juli 1985 åbnede timeshareafdelingen på Højengran Læs om det særlige jubilæumstilbud til alle inde i dette blad (side 11)

2 Tilmelding til generalforsamlingen Af hensyn til den praktiske afvikling af generalforsamlingen (bordopstilling, vurdering af pladsforhold, bestilling af mad og drikkevarer) er det meget nødvendigt, at man tilmelder sig forud. 2 Bemærk: Generalforsamlingen starter, som de senere år, præcis kl. 12:30 i Skovsalen på Hotel Munkebjerg. Efter ca. 1 time afbrydes generalforsamlingen, og alle tilmeldte deltagere indbydes til lidt spiseligt og et glas i receptionsområdet udenfor salen. Efter denne hyggepause fortsættes der med de resterende punkter på dagsordenen. Tilmelding sker bedst på det særlige tilmeldingsmodul på netsiden hojengran.dk (klik på bjælken GF, udfyld venligst alle felter og afslut med klik på send ). Carsten Kjær modtager desuden tilmeldinger på almindelig mail, telefon, sms (se herunder eller bagsiden). Tilmeldingsfristen er fastsat til søndag den 3. maj Får du/i brug for efter tilmelding alligevel at sende afbud til generalforsamlingen, beder vi om, at det sker så hurtigt som overhovedet muligt eller sms eller telefon). Afstemning med fuldmagt Med henvisning til vedtægternes 11 er det muligt at stemme med fuldmagt. Hvis man er forhindret i at deltage i generalforsamlingen den 9. maj 2015, kan man som sædvanlig sikre anvendelse af sin stemme ved at give bestyrelsen eller et medlem fuldmagt. Fuldmagt kan afgives på flere måder: Meget gerne direkte på det særlige modul på netsiden hojengran.dk (klik på bjælken FU, udfyld venligst alle felter og afslut med klik på send ). Det enkelte medlem kan også skrive en fuldmagt (mail eller brev). Husk altid at anføre hvilke TS-uger, det drejer sig om, navn og adresse på jer, navn på den der skal have fuldmagten samt hvilken generalforsamling, det drejer sig om. Fuldmagter (mail eller brev) indsendes til foreningens formand Carsten Kjær (se bagsiden). Der gøres opmærksom på, at fuldmagten med mindre andet navn anføres giver foreningens formand/bestyrelsen fuldmagt til på fuldmagtsgiverens vegne at stemme for bestyrelsens indstilling vedrørende samtlige punkter på dagsordenen. Fuldmagter bedes indsendt, så de er fremme senest onsdag den 6. maj 2015.

3 Bestyrelsens beretning Med denne udsendelse modtager du foruden selve indkaldelsen på forsiden bestyrelsens beretning forud for generalforsamlingen på Hotel Munkebjerg i Vejle lørdag den 9. maj Til beretningen hører også en mundtlig del, som foreningens formand aflægger på selve generalforsamlingen. I den skriftlige del har bestyrelsen trukket hovedpunkterne frem fra arbejdet i det forløbne år siden sidste års generalforsamling. Nyhedsbrevene fra august og november i 2014 og februar i 2015 indgår som en del af beretningen. De 3 nyhedsbreve kan ses på foreningens netside hojengran.dk. 3 Bestyrelsen henviser desuden til foreningens vedtægter, som også kan ses på netsiden. Hovedoverskrifter på årets arbejde Året har været præget af arbejdet med at forberede og gennemføre renoveringen af køkkener, og desuden er totaludskiftningen af terrassedøre gennemført i stueetagen og i de 2 gavle. Informationsniveauet er fastholdt på et højt niveau og nu også med en ny hjemmeside samt aktiviteter på facebook. Økonomi Revideret årsregnskab Der henvises til den medsendte, reviderede og underskrevne årsrapport for Årsresultatet med et overskud på 241 t.kr. er særdeles tilfredsstillende sammenholdt med et budgetteret resultat på 1 t.kr. I efterfølgende bilag på side 8 er tallene, som vi er vant til, angivet med en lidt større detaljeringsgrad. Regnskabet er endvidere sammenholdt med det af generalforsamlingen godkendte budget og det forventede årsresultat. Bestyrelsen indstiller den reviderede årsrapport til generalforsamlingens godkendelse. Forventet resultat Bestyrelsen forventer et regnskabsresultat på 10 t.kr., hvilket er 5 t.kr. bedre end det vedtagne budgetresultat på 5 t.kr. Også her henvises der til det efterfølgende bilag på side 9, hvor de enkelte tal fremgår. Budget Bestyrelsen har i budgettet for 2016 budgetteret med et resultat på 13 t.kr. og med et uændret kontingent for 8. år i træk. Kontingentet vil i 2016 fortsat udgøre kr. inkl. moms. I forhold til det vedtagne budget 2015 er der afsat mindre til udskiftning af inventar og indvendig vedligeholdelse, men mere til udvendig vedligeholdelse af bygningen. Der henvises til bilag på side 9, og bestyrelsen indstiller oplægget til budget 2016 med uændret kontingent til generalforsamlingens godkendelse. Nye køkkener Som det er kendt, startede arbejdet med nye køkkener i 2012, hvor bestyrelsen fremlagde og fik generalforsamlingens godkendelse af en plan for udskiftning. Planen er nu gennemført, og de nye køkkener har siden den sidste dag i januar været i brug. En god planlægning og stram tidsplan viste sig at holde, og det betød arbejde på 13 effektive og gode arbejdsdage i januar. Undervejs fik trægulvene på 1. sal en gang afslibning og mat lak, og der var større malerarbejder i 3 lejligheder alt sammen noget, der stillede yderligere krav til god planlægning. Siden sidste års generalforsamling har der været uventede udfordringer. Umiddelbart efter GF fik vi meddelelse om, at den hidtidige projektleder, der nåede at fuldføre de 2 køkkener i lejlighed 1 og 2 (januar 2014), havde fået andet arbejde, og derfor er arbejdet i januar 2015 gennemført af Concepta og med Jesper Lykkeskov som den praktiske koordinator af totalentreprisen. I januar brugte vi facebook til at informere om arbejdet, og vi mærkede stor medlemsinteresse i at følge arbejdet i tekst og billeder.

4 Vagn Mørup har, som det er kendt, været bestyrelsens kontaktperson på projektet, og det er gennem de 3 år blevet til mange arbejdstimer (telefon, møder, mails og andre kontakter). Udvendig og indvendig vedligeholdelse Alle lejligheder i stueetagen har umiddelbart inden jul fået nye terrassedøre, og det er af samme type, som nu har været i brug i overetagen i hele 2014 (energiglas, oplukkeligt vindue, ventilationskanaler, muligheder for fastlåsning på kort hængsel og i hak). Projektet blev fuldført med nye døre i gavlen i lejlighed 8 og 16. Vi venter på kort og langt sigt besparelser på varmekontoen og i tilgift et bedre indeklima i lejlighederne. De samlede udgifter til udvendige vedligeholdelsesarbejder i 2014 beløb sig til 102 t.kr. 4 Opsætningen af nye køkkener betød mindre malerarbejder i alle lejligheder, og herunder blev hele stuen malet i lejlighederne og tillige det vestvendte soveværelse i nr. 6. Som det er kendt, benyttede vi også muligheden for at foretage renovering af trægulvene på 1. sal - og med et flot resultat. I starten af året blev der som noget nyt opsat gelændere på trappen op til soveværelserne på 1. sal. Størstedelen af udgifterne til de gennemførte indvendige vedligeholdelsesarbejder medtages i 2015-regnskabet. I løbet af foråret ventes belysningen over spejlet i badeværelserne udskiftet til LED-belysning grundet ustabilitet i den nuværende belysning. Udgifterne i 2014 til indvendig vedligeholdelse beløb sig til 32 t.kr. Inventar Mest markante udskiftninger og fornyelser er sket i lejlighederne 2 og 6. De 2 lejligheder har længe været vanskelige at møblere hensigtsmæssigt, men her er nu sket væsentlige forbedringer med væghængte reoler og TV-møbler af mindre type. Spisebordene er udskiftet og er nu lidt smallere og med svag oval form. Tilsvarende er de 2 store sofaborde netop udskiftet til en mindre type, som matcher spisebordene. Også lejlighed 7 og 9 har fået nye spiseborde og ligeledes lidt smallere i bredden. Lejlighed 9 har fået nye spisebordsstole og lejlighederne har fået 1 stk. sort skammel i stuen. Enkelte tæpper under sofabordene er udskiftet, og den årlige gennemgang af lejlighederne medførte rensning af et mindre antal sofaer. Udskiftningen af terrassedørene havde den følgevirkning, at der måtte opsættes nye rullegardiner overalt. Udgifterne til de omtalte inventarkøb ligger både i 2014 og i 2015-regnskabet. I 2014 er udgifterne samlet opgjort til 84 t.kr. Bestyrelsen ser en udfordring her og nu med hensyn til solparasoller - og på længere sigt også havemøbler. Information og hjemmeside En ny hjemmeside blev præsenteret og taget i brug i de sene oktoberdage, og det er vort indtryk, at den er blevet godt modtaget. Opsætningen sker i et mere tidssvarende system WordPress, men vi arbejder fortsat ud fra det mål, at siden skal være enkel, overskuelig og nem at gå til. Der er nu langt flere muligheder for opsætning af billeder. Flere steder er der sket ændringer og nyskrivning af tekster, og som nævnt i nyhedsbrevet fra februar resterer der nu en nyopsætning af afsnittet om lejligheder. Dette arbejde ventes igangsat snarest, og arbejdet vil omfatte nytegning af nogle af lejlighedsplantegningerne, ligesom billeder af de nye køkkener skal erstatte billeder af de gamle sidstnævnte arbejde er sat i gang. Hjemmesiden er ubetinget foreningens vigtigste informationsredskab, og det er her, du altid vil kunne finde fuldstændig ajourførte udlejnings- og salgslister. Alle ændringer på disse lister vil kunne ses omgående, og der er mange eksempler på, at listerne ændres mere end en gang dagligt.

5 Med ibrugtagningen af den nye hjemmeside fulgte opsætningen af det nye MedlemsForum, som blev besluttet på generalforsamlingen i Adgangen er beskyttet af en kode, og koden er i al sin enkelthed (årstallet og vejnummeret på Flagbakkevej). Koden blev oplyst i nyhedsbrevet fra november, men alligevel må kontoret flere gange svare på forespørgsler. Som medlem vil du altid kunne skrive i MedlemsForum. Eneste betingelse er, at du altid husker at skrive navn og nummeret på mindst en af de uger, som du ejer (lejlighed/ts-uge). Brug bindestreg når du skriver (eksempel: Carsten Kjær-1325). 5 Hvis interessen for MedlemsForum er behersket, så er aktiviteten og interessen om foreningens facebookside nærmest eksploderet. Bestyrelsen brugte siden til at informere om arbejdet med nye køkkener (tekst og billeder), og vi vil også i fremtiden være aktive på siden og blandt andet lægge billeder og anden information ind. Husk at alle kan se indholdet (klik på facebook-symbolet på forsiden af hjemmesiden). Du kan kun selv skrive på siden, hvis du er facebook-bruger. Antallet af likes har nu passeret 130, og på den måde kommer vi ud til et langt større antal personer. Bestyrelsen ser facebook-siden som et nyt og vigtigt informationsredskab, og vi glæder os over mange positive meddelelser og oplevelser fra ejere og andre interesserede. Der er stadig en opfordring til at klikke synes godt om på facebook-siden, og du har da fordel af at få besked, når der sker nyt på siden, eller når f.eks. nyhedsbreve er færdige. Bestyrelsen og møder Der har siden sidste års generalforsamling i maj været afholdt 3 egentlige bestyrelsesmøder - alle på Sjælland. Dertil kommer en række arbejdsmøder med administrator og opfølgningsmøder med samarbejdspartnere, kontor, leverandører, personale, webmaster, revisor, bank etc. og som vanlig flittig brug af mails og telefon. Som bekendt er bestyrelsen på 3 medlemmer valgt for 2 år Hans Stige og Carsten Kjær er på valg i år, og bestyrelsen foreslår genvalg. Salg af ledige ferieuger på Højengran Siden sidste års generalforsamling i maj har timeshareforeningen udstedt 34 nye certifikater på brugsret. Der er igen tale om en fremgang i forhold til året før, og det betyder, at der hele tiden sker ejerskifter, og at der kommer nye medlemmer på Højengran. Bestyrelsen byder velkommen til alle nye medlemmer, der er kommet siden generalforsamlingen i Vi mærker, efter at have lagt 1. kvartal bag os, en stigende interesse, og vi ser også salg til priser, som vi ikke har set i mange år. Foreningen har pt. 65 ferieuger, der umiddelbart er til salg. Samtlige uger ligger i perioden november-marts, og det er disse uger, som i anledning af foreningens jubilæum, i en kort periode kan overtages gratis. Bestyrelsen vil gerne have beholdningen af egne uger nedsat, og vi håber på, at der er interesse først til mølle. På privat-salgslisten er 61 ferieuger for øjeblikket til salg, og prisniveauet er kr. Endnu engang: Det er altid hjemmesiden, som du skal have fat i, hvis du vil se de nyeste oplysninger om, hvad der er til salg på Højengran. Misligholdelse På de sidste 2 års generalforsamlinger er det blevet fremhævet, at en medvirkende årsag til den gode stemning og den gode økonomi i timeshareforeningen er, at medlemmerne betaler kontingentet, og at vi således år efter år næsten ingen restanter har. Sidste år havde vi 4 uger, der var inddraget grundet manglende kontingentbetaling. 1 af disse er solgt og 2 er kommet til siden generalforsamlingen. De 5 uger er alle markeret med * på salgsoversigten. Ugerne ønskes solgt, og de 5 uger indgår i det særlige jubilæumstilbud (side 11).

6 Tobaksrygning Med stort flertal ( ) vedtog generalforsamlingen i maj 2014 et totalt rygeforbud i alle indendørs arealer på Højengran. I al væsentlighed bliver forbuddet overholdt, og kun i én november-uge har vi været ude for en grov tilsidesættelse af forbuddet (i øvrigt i samme lejlighed som året før). Der er udskrevet (og betalt) en stor ekstraregning, og samtidig har ejeren skriftligt fået at vide (gult kort), at et gentagelsestilfælde betyder øjeblikkelig fortabelse af brugsretten, hvorefter ferieugen vil blive solgt. 6 Udlejning Ønsker om udlejning af ledige ferieuger registreres og meddeles hurtigt på foreningens hjemmeside. Måske har vi, eller får vi, en lejer til ugen, og lejeindtægten vil da fratrukket gebyr til HTS blive udbetalt til ejeren. Fra årsskiftet laves der nu statistik på denne udlejning, og det skulle gerne give et bedre overblik over denne del af forretningen. Fællesforeningen Højengran Bestyrelsen for denne forening består fortsat af 4 medlemmer 2 fra Ejerforeningen Højengran (HEFH) og 2 fra Højengran Time Share (HTS). Vagn Mørup og Carsten Kjær repræsenterer HTS, og er fortsat henholdsvis sekretær og formand. Fællesforeningen varetager alle fællesinteresser på Højengran (adgangsvej, stier, belysning, legeplads, p-arealer, grønne arealer, affaldsgårde, vejbump, skiltning, modtagelse af TV, hjertestarter), og udgifterne opdeles efter fordelingstal baseret på tinglyste m2 (vores andel i HTS udgør 37 %). Der har i årets løb været afholdt 1 bestyrelsesmøde på Højengran (oktober 2014). Fællesforeningen har indhentet tilbud på en fornyelse af kantafmærkningen på det store P-areal. Her er det tanken at erstatte trækanterne med mere holdbare betonkantsten, og der kan tænkes lignende arbejder andre steder. Bytteorganisationen Dial an Exchange (DAE) Højengran Time Share anbefaler fortsat, lige som de sidste par år, at ejerne på Højengran melder sig ind i bytteorganisationen DAE. Et medlemskab i DAE er ganske gratis og giver frihed til at besøge andre feriesteder rundt i Verden, dersom man et år ikke kan bruge ferieugen på Højengran en rigtig god medlemsfordel. Klik ind på DAE s hjemmeside og se de mange muligheder, og derudover kan du læse og gemme brochuren, der, hvis vi når at få den, er vedlagt denne udsendelse. DAE-brochuren er også oversat til dansk, og vi har lagt den danske udgave på Højengran s hjemmesiden under Medlemsfordele. Indmeldelse i DAE sker lettest på organisationens hjemmeside. Det koster kun gebyr, dersom et feriebytte kommer i stand, eller hvis man ønsker særlige fordele som Golden Member. Danske Timeshareejer Forening (DTF) Højengran Time Share er med i foreningen, hvis hovedformål er erfaringsudveksling feriestederne imellem. Bestyrelsen i DTF er på 3 medlemmer - Carsten Kjær er fortsat foreningens formand. Den årlige generalforsamling i DTF med tilhørende møder med erfaringsudveksling blev i de første februardage i 2015 gennemført på Østersø Færgegård i Kalvehave. Finn Egelund Pedersen, Hans Stige og Carsten Kjær deltog alle i dette års møder. I 2015 vil DTF på flere planer gå aktivt ind i markedsføring af timeshare/dele-lejligheder, og med det formål at skabe opmærksomhed på, at timeshare er en tryg og god ferieform.

7 Først sættes der fokus på den gode bytteordning i DTF, hvor medlemmer på de 9 feriesteder på en nem måde og tilmed helt gratis kan éngangsbytte ferieuger. Vestjysk Bank lejlighed 10 Lejlighed 10 tilhører for alle 50 uger Vestjysk Bank (VB) og indgår som ejerlejlighed 3 i Ejerlejlighedsforeningen. På sidste års generalforsamling kunne bestyrelsen oplyse, at Banken ønsker at sælge denne lejlighed samlet. Bestyrelsen har i slutningen af januar gennemgået det materiale, som vi har liggende omkring salg og HTS s mulige interesse for køb. Bestyrelsen har i svaret til VB tilkendegivet, at et tilbud om køb vil ligge lavt sammenlignet med bankens forventninger. I vores beregninger har vi vurderet prisniveauet for salg af ugerne stykvis og desuden set på hvilke udgifter, der vil være på at bringe lejligheden i niveau med vore øvrige 15 lejligheder (køkken, bad/toilet, ombygning og nyindretning af repos, ventilation og ovenlysvindue, almindelige vedligeholdelsesomkostninger, inventarfornyelser). På nuværende tidspunkt er vores bud uinteressant. 7 Rengøring og personale Bestyrelse og administration prioriterer tilsyn, klargøring og rengøring af lejlighederne højt. Et godt team af medarbejdere med varieret alderssammensætning er medvirkende til en høj standard. Vores hidtidige rengøringsleder Søster er i slutningen af januar flyttet fra Skagen, og i stedet har Kristina overtaget den vigtige funktion. Lønningslisten omfatter pt 10 medarbejdere. Der erindres om, at den enkelte ejer/lejer også har et ansvar under opholdet på Højengran. Bestyrelse og administration forventer, at husordenen nøje følges (se bl.a. bagsiden). Fremtidige opgaver Motto for vort arbejde i HTS er fortsat: Det bedst tænkelige ophold til en rimelig og acceptabel pris. Umiddelbart forestående opgaver: I forbindelse med en utæthed i taget er der i april møde med tømrer vedrørende undertagets stand - 2-årig plan for udvendige vedligeholdelsesarbejder (maling) udarbejdes nye solparasoller nyopsætning af afsnittet om lejligheder på hjemmesiden facebooksiden nye kanter i P- lommerne syd for servicebygningen udarbejdelse af salgsfremmende folder om Højengran Time Share. Afslutning Den skriftlige del af beretningen afsluttes her, og der sker som sædvanligt uddybning på generalforsamlingen, og der kigges fremad. Bestyrelsen vil gerne takke alle medlemmer og samarbejdspartnere - og selvfølgelig administration og personale på Højengran. På gensyn på Munkebjerg i Vejle lørdag den 9. maj 2015 kl. 12:30. Hvis du/i er forhindret i at deltage, håber bestyrelsen, at det gennem dette materiale og øvrige udsendelser af nyhedsbreve vil være tydeligt, hvad vi arbejder med, og hvordan vi arbejder. Du kan i den forbindelse aktivere din stemme ved at sende en fuldmagt til bestyrelsen. En fuldmagt afgivet til bestyrelsen, vil blive anvendt omhyggeligt og med respekt i overensstemmelse med bestyrelsens synspunkter og holdninger. På forhånd tak for interessen og tilliden. Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne Carsten Kjær

8 Regnskab pr (t.kr.) FEP/HS Regnskab Regnskab Budget Forventet Indtægter Kontingent Kontingent Vestjysk Bank Udlejningsprovision Udlejning egen beholdning Salg egen beholdning Ekstra rengøring mv Renter og gebyrer I alt Variable omkostninger Rengøring Linned El forbrug Vand forbrug I alt Faste omkostninger Fællesforeningen Personaleudgifter Udskiftning af inventar Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligehold bygning Vedligehold arealer Afskrivning køkkener Forsikringer Ejd.skat/TV-licens/Antennelaug Administration og kontorhold Revisor Advokat Møder Generalforsamling Tab på debitorer og inkassoomk I alt Samlede omkostninger Resultat Benyttede TS-uger Antal personer Kontingent ekskl. moms Kontingent inkl. moms Kontingentuger

9 Budget Forventet 2015 (t.kr.) FEP/HS Regnskab Budget Budget Forventet Budget Indtægter Kontingent Kontingent Vestjysk Bank Udlejningsprovision Udlejning egen beholdning Salg egen beholdning Ekstra rengøring mv Renter og gebyrer I alt Variable omkostninger Rengøring Linned El forbrug Vand forbrug I alt Faste omkostninger Fællesforeningen Personaleudgifter Udskiftning af inventar Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligehold bygning Vedligehold arealer Afskrivning køkkener Forsikring Ejd.skat/TV-licens/Antennelaug Administration og kontorhold Revisor Advokat Møder Generalforsamling Tab på debitorer og inkassoomk I alt Samlede omkostninger Resultat Benyttede TS-uger Antal personer Kontingent ekskl. moms Kontingent inkl. moms Kontingentuger

10 Oversigt over foreningens ikke-solgte ferieuger Lejlighed/Timeshare uge NR NR 1 * * * * * NR NR Ovenstående hvide felter ejes og sælges af Foreningen af Time Share Ejere på Højengran. Uge nr. afviger i nogle kalenderår fra kalenderens uge nr. jf. periodekalender for Højengran. Den særlige periodekalender kan ses på foreningens hjemmeside Foreningen har fastsat 2 priser på ugerne i salgsoversigten. Ugerne 2-5 og koster kr. og ugerne 8-10 samt uge 51 (jul) koster kr. Oveni disse priser kommer årskontingentet, som fastsættes på den årlige generalforsamling. Ved køb gøres der opmærksom på, at eventuelle husdyr kun er tilladt i stueetagen (lejlighederne 1-7). Rygepolitik på Højengran: Der er rygeforbud i alle indendørs arealer. Jubilæumstilbud: ALLE hvide felter i oversigten kan uanset normalpris erhverves til jubi-prisen 0 kr., men kun i den korte periode frem til og med søndag den 10. maj 2015 (nærmere detaljer i rubrikken på side 11).

11 30 års jubilæumstilbud på ferieuger Foreningens andel af ferieuger ønskes nedbragt, og bestyrelsen har i en kort periode besluttet, at give et helt ekstraordinært jubilæumstilbud: ALLE ferieuger, der ejes af Højengran Time Share, kan overtages gratis. 11 Tilbuddet gives til ALLE medlemmer herunder familiemedlemmer, venner, kolleger og bekendte. De 65 uger, som alle ligger i månederne november-marts (hvide felter på salgsoversigten side 10), afhændes først til mølle i en 3 uger lang periode. Første dag er lørdag den 18. april og sidste dag, hvor jubilæumstilbuddet er gældende, er søndag den 10. maj (dagen efter generalforsamlingen). Kampagnen er samlet hos formanden, og interesserede opfordres til at sende en mail eller eventuelt en sms ). I kampagneperioden vil alle salg straks blive bekræftet skriftligt Højengran Time Share respekterer dog de almindelige regler, der giver en fortrydelsesret på 14 dage. Salgene vil blive markeret på salgsoversigten med gul farve, og du vil i hele perioden kunne følge med i, hvad der er reserveret og solgt. Oplysningerne ajourføres på køb og salg. Jubilæumstilbuddet er et éngangstilbud, og der skal efterfølgende helt normalt betales kontingent 3 måneder før ferieugen. Ferieugen kan som alle andre uger bruges på Højengran, eller du kan bruge ugen som bytteuge i Dial An Exchange (DAE) mulighederne er mange. Husk altid, at du har muligheder for at bytte din Højengran uge med en uge et andet sted i Danmark eller i Verden. Bestyrelsen henleder din opmærksomhed på de attraktive bytteordninger i Dansk Timeshareejer Forening (DTF) og i Dial An Exchange (DAE). Ordningen i DTF er fuldstændig gratis at benytte, men virker kun, hvis der er én at bytte med. Ordningen i DAE kræver medlemskab af DAE (gratis), men er ikke afhængig af, om DAE finder en ejer at bytte med. Din Højengran-uge skal indleveres til DAE mindst 8 uger før, og du har da 3 år til at finde en anden ferieuge et andet sted i Verden. Der beregnes et byttegebyr, hvis du rejser i DAE-systemet.

12 Bestyrelsens sammensætning Kontor Carsten Kjær (bestyrelsesformand) post- og mail adresser telefoner Peder Kællers Vej 7 G, Tyrsted 8700 Horsens Vagn Mørup (næstformand) Frederikssundsvej 106 A 2400 København NV Hans Stige (kasserer) Galionsvej 4, København K Højengran Time Share (kontoret på Højengran) Administrator: Finn Egelund Pedersen Flagbakkevej 28, 9990 Skagen Husk fortsat at kontoret i Skagen er åbent mandag-onsdag og fredag samt lørdag at meddele (meget gerne i ankomstmodulet på hjemmesiden) ankomstdato og antal personer i lejligheden i god tid før ankomst (fortæl os også hvis der ikke kommer nogen den pågældende uge). Anmeldelsen er meget nødvendig, da nøglen kun er tilgængelig, når ankomst er forhåndsanmeldt. at timesharekalenderen i 2015 er forskudt med +1 i forhold til den rigtige kalender, men bemærk også allerede nu, at 2016 er et år, hvor de 2 kalendere er fuldstændig identiske. at nyhedsbreve udelukkende opsættes på Nyhedsbrevene vil i være tilgængelige primo august, november og februar. Hvis der sker væsentligt nyt imellem disse tidspunkter, skrives der under NYT og/eller på facebook. at referatet fra Generalforsamlingen i 2015 vil være opsat på netsiden i løbet af maj. at aflevere den gule velkomstseddel, der ligger i lejligheden, i udfyldt stand. Sedlen giver os vigtige oplysninger om afrejsetidspunkt (hensyn til rengøringen) og desuden vigtige oplysninger til administrator (småmangler, skader etc.) samt til bestyrelsen. at overholde husorden og vise hensyn til andre gæster på Højengran. Absolut ingen tobaksrygning i lejlighederne, ingen støj fra eventuelle husdyr, ingen hundeefterladenskaber på grønne arealer, vis hensyn til naboerne når og hvis der anvendes grill, vær omhyggelig med affaldssortering, kun parkering syd for servicebygningen, følg reglerne ved afrejse (linned i pose, tøm opvaskemaskine, rengør køleskab og ovn, vær sikker på at alt service er rent), lad være med at komme for tidligt om lørdagen og overhold afrejsetidspunktet, som er senest kl Materialet er pakket og afleveret til PostDanmark i Skagen den 14. april 2015 og sendt som B-post.

Højengran Time Share generalforsamling 2016. hojengran.dk

Højengran Time Share generalforsamling 2016. hojengran.dk hojengran.dk Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i foreningen af Time Share ejere på Højengran til afholdelse på Hotel Munkebjerg i Vejle 1 Lørdag den 28. maj 2016 og med start 12.30 Dagsorden

Læs mere

GENERALFORSAMLING GENERALFORSAMLING. Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i HOTEL SKAGENKLIT A/S

GENERALFORSAMLING GENERALFORSAMLING. Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i HOTEL SKAGENKLIT A/S Information 22. marts 2011 - Nr. 2 - Skagenklit Time Share Information 22. marts 2011 - Nr. 2 - Skagenklit Time Share Information 22. marts 2011 - Nr. 2 - Skagenklit Time Share GENERALFORSAMLING GENERALFORSAMLING

Læs mere

[1] Bestyrelsens forslag om valg af advokat Niels de Wolff, Århus blev fulgt med akklamation.

[1] Bestyrelsens forslag om valg af advokat Niels de Wolff, Århus blev fulgt med akklamation. [1] REFERAT GENERALFORSAMLING 3. MAJ 2014 VM/- 05.05.2014 Referat fra den årlige generalforsamling, der for 17. gang blev afholdt på Munkebjerg Hotel 3 maj 2014 kl. 12,30-16,00 i Skovsalen. I generalforsamlingen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN FERREN

GRUNDEJERFORENINGEN FERREN TIL GRUNDEJERFORENINGEN FERREN S MEDLEMMER INDKALDELSE TIL ORDINNÆR GENERALFORSAMLING Med følgende dagsorden: Lørdag den 19. marts 2011 11, kl. 10:30 i Fælleshuset 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Biografsalen i Kulturhuset Furesø Kommune har kontaktet grundejerforeningen om et planlagt forsøg med 4-kammer affaldsbeholdere. Kommunen planlægger at gennemføre

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Grundejerforeningen Salvig v/formand Susanne Nielsen, Stenbjergvænget 3, Orø, 4300 Holbæk www.gf-salvig.nu - Telefon 3027 2520 - sus.oebo@live.dk Kære Grundejere Hermed inviteres til Grundejerforeningen

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260).

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260). Referat År 2008, mandag den 28. april kl. 18:00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bryggervangen 12-16 m.v. i ejendommens gård med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61 Vort j.nr. 81/320 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61 Mandag den 26. november 2007 kl. 17,00 afholdt ejerforening ordinær generalforsamling

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr»

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr» PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 «Beb_opkræv_navn_1» «Beb_opkræv_navn_2» «Beb_opkræv_adresse_1» «Beb_opkræv_adresse_2»

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36 Side 1 1.1 Foreningens medlemmer er de til enhver

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Frederikssund Kommune og med værneting

Læs mere

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tidspunkt: Torsdag den 26. april 2012 kl. 19:00 Sted: Dagsorden: Snoldelev Sognegård. 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om det forløbne

Læs mere

VEDTÆGTER. DANSK BB10m KLUB

VEDTÆGTER. DANSK BB10m KLUB VEDTÆGTER DANSK BB10m KLUB Vedtægter for Dansk BB10m Klub 1 Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk BB10m Klub. Officiel forkortelse er DABB. 1.2 Klubbens adresse er den til enhver tid siddende

Læs mere

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek 1. Navn identifikation 1.1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Belek i vedtægter kaldet foreningen. 1.2 Ejendomsprojektet består af 56 ejerlejligheder

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken.

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken. Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Maj 2005 Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34.

År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. Til stede var: Morten Kryger, Tartinisvej 30, st.tv., Katja Mynster

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Kagsåvej / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune

VEDTÆGTER. for. Kagsåvej / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune VEDTÆGTER for Kagsåvej 113-133 / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune Navn og formål Foreningens medlemmer 1 2 3 Foreningen er stiftet den 13. januar 1971. Foreningens navn er BRINKEN. Foreningens formål

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Revideret 12.oktober 2016

Revideret 12.oktober 2016 Vi håber, at I vil befinde jer godt ved at bo her. Fra flere sider gøres der tiltag for at gøre det attraktivt og hyggeligt at bo i Klosterparken, så vi opfordrer Jer derfor til at deltage i de forskellige

Læs mere

Generalforsamling30/4 2012

Generalforsamling30/4 2012 Generalforsamling30/4 2012 Dagsorden 1. valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab for 2011 5. Godkendelse af årsregnskab for 2011 6. Budget og

Læs mere

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK 1. Navn og hjemsted. Vedtægter for STARRIDERS DENMARK Stk. 1. Foreningens navn er STARRIDERS DENMARK Stk. 2. Foreningens hjemsted er Danmark. 2. Formål og medlemskab. Stk. 1. Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Hulvejens Grundejerforening indbyder hermed til ordinær generalforsamling og spisning på: Shell Motel, Støvring Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Bestyrelsen har i år valgt at vi, inden selve generalforsamlingen,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter 1.: Navn og hjemsted: Laugets navn: Herlufmagle-Gelsted Antennelaug. Laugets hjemsted: Gelsted. 1.: Navn og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup VEDTÆGTER for Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen HVIDE KLINT, Svenstrup. 2. Foreningen omfatter alle parceller udstykket fra matr. nr. 4b Svenstrup by,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/tv REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 i Lindevangkir- Ar 2011, torsdag den 28. april klokken 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling ken, Meninghedssalen, Hattensens

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

AIB Lille Odinshøj. På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, tirsdag den 23. april 2013 kl. 18.45.

AIB Lille Odinshøj. På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, tirsdag den 23. april 2013 kl. 18.45. Til medlemmerne af 8. april 2013 J.nr. 61718 AIB Lille Odinshøj På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, der afholdes tirsdag den 23. april 2013 kl. 18.45 i selskabslokalet

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål.

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål. Fællesforeningen blev stiftet den 7. december 1974 1 Navn og formål: Fællesforeningens navn er KALÂDLIT PEK ATIGÎGFÎSA KÁTUVFIAT Inuit. Fællesforeningen er upolitisk og har adresse hos den til enhver tid

Læs mere

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing

Læs mere

GENERALFORSAMLING 22. APRIL 2017

GENERALFORSAMLING 22. APRIL 2017 GENERALFORSAMLING 22. APRIL 2017 Den årlige generalforsamling (GF) blev afholdt lørdag d. 22. april 2017 fra kl. 12.30 til kl. 15.45 på Munkebjerg Hotel i den udvidede Skovsal med 158 deltagende (atter

Læs mere

GREJSDALENS GRUNDEJERFORENING OG ANTENNELAUG.

GREJSDALENS GRUNDEJERFORENING OG ANTENNELAUG. GREJSDALENS GRUNDEJERFORENING OG ANTENNELAUG. 1 Foreningens navn er: Grejsdalens Grundejerforening og Antennelaug 2 Foreningens formål er: At samle alle grundejere i Grejsdalen, Frederikshøj og Bøgager

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA Revideret d. 27. marts 2012 Stiftet den 09.12.2006 Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er Bramming Kosmorama med hjemsted i Esbjerg Kommune. Foreningens adresse

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Vedlagt: Dagsorden i henhold til vedtægterne Revideret regnskab for 2009 Bestyrelsens forslag

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07

Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07 Næstved, d. 13/5-07 Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07 Inden selve generalforsamlingen påbegyndtes, havde Søren Apel fra Nykredit et indlæg vedrørende en eventuellåneomlægning

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

HORNBÆK S Ordinær Generalforsamling VINKLUB 22. April 2015

HORNBÆK S Ordinær Generalforsamling VINKLUB 22. April 2015 HORNBÆK VINKLUB Indkalder medlemmerne til den: Ordinær Generalforsamling som afholdes på følgende adresse: SuperBrugsen, Sauntevej 1, 3100 Hornbæk Dagsorden: Onsdag den 22. April 2015 - kl. 20.00 1. Valg

Læs mere

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager Vedtægter for "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager. Vedtaget på generalforsamlingen 25. Oktober 2013 l Foreningens navn er "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager". Stiftelsen

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Danilund A/S

Indkaldelse til Generalforsamling i Danilund A/S . Til aktionærer i Aalborg, den 13. februar 2013 Indkaldelse til Generalforsamling i Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i, der afholdes: Fredag, den 01. marts 2013 klokken 10.00 Generalforsamlingen

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens.

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. 2. Formål. Foreningens formål er at virke til fremme

Læs mere

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 1. Formål Lyndby By- & Bådelaug har til formål : varetage medlemmernes fælles interesser ved samarbejde med kommunalbestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i A/B Jæger

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i A/B Jæger Indkaldelse til ordinær generalforsamling i A/B Jæger Under henvisning til A/B Jægers vedtægter 26 indkaldes hermed på vegne af bestyrelsen til ordinær generalforsamling, som afholdes: mandag den 15. juni

Læs mere

Ejerforeningen Storløkke Feriepark. Referat af ordinær generalforsamling. 8. marts 2008

Ejerforeningen Storløkke Feriepark. Referat af ordinær generalforsamling. 8. marts 2008 Ejerforeningen Storløkke Feriepark Referat af ordinær generalforsamling 8. marts 2008 1 Repræsenterede feriehuse 54 af ejerforeningens 83 feriehuse var repræsenteret på generalforsamlingen. Dirigent Som

Læs mere

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø År 2004, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø. Til stede var 21 ud af 28 ejerlejlighedsejere,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00.

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00. Generalforsamlingen blev afholdt på Johannesskolen, Troels Lundsvej 15, 2000 Frederiksberg. Der var fremmødt repræsentanter fra 13 af 28 enheder, hvoraf disse repræsenterede 1.286 af ejendommens 2.627

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

FOR FORSIKRINGSKLUBBEN. GF Pharma

FOR FORSIKRINGSKLUBBEN. GF Pharma Forslag til VEDTÆGTER FOR FORSIKRINGSKLUBBEN GF Pharma EN FORSIKRINGSKLUB FOR MEDARBEJDERE PÅ ALLE VIRKSOMHEDER INDEN FOR DEN FARMACEUTISKE INDUSTRI I DANMARK 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Forsikringsklubben

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Vedtægter. Stk. 1 Interessentskabets navn er Bornholms Vindmøllelaug I/S. Interessentskabet skal være ejer af et antal vindmøller.

Vedtægter. Stk. 1 Interessentskabets navn er Bornholms Vindmøllelaug I/S. Interessentskabet skal være ejer af et antal vindmøller. Vedtægter 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Interessentskabets navn er Bornholms Vindmøllelaug I/S. Interessentskabet skal være ejer af et antal vindmøller. Stk. 2 Interessentskabets hjemsted er Bornholm. 2 Formål

Læs mere

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING Mødet afholdt: 25. april 2004 Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 Søndag den 25. april 2004 kl. 18.00 afholdtes stiftende generalforsamling med

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd

OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd 1 Foreningens navn: ESROM BORGERFORENING Esrum Hovedgade 21B, 1 sal, 1 Foreningens navn ESRUM BORGERFORENING,

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN -------------------------------------------------------- Kap 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 9 NOV 2004

Referat fra bestyrelsesmøde den 9 NOV 2004 Side 1 Viborg den 16 NOV 2004 Til Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Jakob Hoffmann, Teglmarken 203 Martin Neubert, Teglmarken 16, Erik Krogh, Enghaverne 38, Jan Stampe, Teglmarken 53, Ole Rishøj, Enghaverne

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

A/B Jæger Generalforsamlingsmateriale 2008. Hæfte med praktisk information og. Forslag. til generalforsamlingen 2008 i A/B Jæger

A/B Jæger Generalforsamlingsmateriale 2008. Hæfte med praktisk information og. Forslag. til generalforsamlingen 2008 i A/B Jæger Hæfte med praktisk information og Forslag til generalforsamlingen 2008 i A/B Jæger Nørrebrohallen Mandag d. 30. juni, kl. 19:00 (18:30) Registrering og uddeling af stemmesedler fra kl. 18:30 Generalforsamlingen

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 I år har vi inviteret sikringsrådgiver Andreas Mylund fra Nordjyllands politi til at fortælle om,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØNDERHO FORSAMLINGSHUS

VEDTÆGTER FOR SØNDERHO FORSAMLINGSHUS VEDTÆGTER FOR SØNDERHO FORSAMLINGSHUS VEDTÆGTER FOR SØNDERHO FORSAMLINGSHUS 1 Sønderho Forsamlingshus er en andelsforening med hjemsted i Sønderho. Formål 2 Andelsforeningens formål er at drive ejendommen

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Vedtægter. for. Myrup Bylaug

Vedtægter. for. Myrup Bylaug Vedtægter for Myrup Bylaug Stiftet den 6. april 2000 Vedtægter sidst revideret den 16. marts 2013 Se hjemmeside vedr. Myrup: http://www.lokalby.dk/ Formål 1 Foreningens navn er Myrup Bylaug, og dens område

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling for året 2015 i. Forboma Forsikring Agentur.

Generalforsamling for året 2015 i. Forboma Forsikring Agentur. Generalforsamling for året 2015 i Forboma Forsikring Agentur. Dato: 14. april 2016 Tidspunkt: kl. 19.00 Sted: Grand Hotel, Østergade 24, 7600 Struer Formanden Frede Madsen startede med at byde de 12 fremmødte

Læs mere