Højengran Time Share generalforsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Højengran Time Share generalforsamling 2015. www.hojengran.dk"

Transkript

1 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i foreningen af Time Share ejere på Højengran til afholdelse på Hotel Munkebjerg i Vejle Lørdag den 9. maj 2015 og med start kl. 12:30 1 Dagsorden er iflg. foreningens vedtægter: 1. Valg af dirigent - bestyrelsen foreslår advokat Niels de Wolff 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af foreningens regnskab for Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til det godkendte regnskab 5. Indkomne forslag der er ikke indkommet forslag 6. Godkendelse af budget for 2016 herunder fastsættelse af kontingent 7. Valg af bestyrelse - Hans Stige og Carsten Kjær er på valg og bestyrelsen foreslår genvalg 8. Valg af revisor - bestyrelsen foreslår genvalg af Beierholm, Skagen 9. Eventuelt Bestyrelsen i Foreningen af Time Share Ejere på Højengran Carsten Kjær 30 års jubilæum 1. juli 1985 åbnede timeshareafdelingen på Højengran Læs om det særlige jubilæumstilbud til alle inde i dette blad (side 11)

2 Tilmelding til generalforsamlingen Af hensyn til den praktiske afvikling af generalforsamlingen (bordopstilling, vurdering af pladsforhold, bestilling af mad og drikkevarer) er det meget nødvendigt, at man tilmelder sig forud. 2 Bemærk: Generalforsamlingen starter, som de senere år, præcis kl. 12:30 i Skovsalen på Hotel Munkebjerg. Efter ca. 1 time afbrydes generalforsamlingen, og alle tilmeldte deltagere indbydes til lidt spiseligt og et glas i receptionsområdet udenfor salen. Efter denne hyggepause fortsættes der med de resterende punkter på dagsordenen. Tilmelding sker bedst på det særlige tilmeldingsmodul på netsiden hojengran.dk (klik på bjælken GF, udfyld venligst alle felter og afslut med klik på send ). Carsten Kjær modtager desuden tilmeldinger på almindelig mail, telefon, sms (se herunder eller bagsiden). Tilmeldingsfristen er fastsat til søndag den 3. maj Får du/i brug for efter tilmelding alligevel at sende afbud til generalforsamlingen, beder vi om, at det sker så hurtigt som overhovedet muligt eller sms eller telefon). Afstemning med fuldmagt Med henvisning til vedtægternes 11 er det muligt at stemme med fuldmagt. Hvis man er forhindret i at deltage i generalforsamlingen den 9. maj 2015, kan man som sædvanlig sikre anvendelse af sin stemme ved at give bestyrelsen eller et medlem fuldmagt. Fuldmagt kan afgives på flere måder: Meget gerne direkte på det særlige modul på netsiden hojengran.dk (klik på bjælken FU, udfyld venligst alle felter og afslut med klik på send ). Det enkelte medlem kan også skrive en fuldmagt (mail eller brev). Husk altid at anføre hvilke TS-uger, det drejer sig om, navn og adresse på jer, navn på den der skal have fuldmagten samt hvilken generalforsamling, det drejer sig om. Fuldmagter (mail eller brev) indsendes til foreningens formand Carsten Kjær (se bagsiden). Der gøres opmærksom på, at fuldmagten med mindre andet navn anføres giver foreningens formand/bestyrelsen fuldmagt til på fuldmagtsgiverens vegne at stemme for bestyrelsens indstilling vedrørende samtlige punkter på dagsordenen. Fuldmagter bedes indsendt, så de er fremme senest onsdag den 6. maj 2015.

3 Bestyrelsens beretning Med denne udsendelse modtager du foruden selve indkaldelsen på forsiden bestyrelsens beretning forud for generalforsamlingen på Hotel Munkebjerg i Vejle lørdag den 9. maj Til beretningen hører også en mundtlig del, som foreningens formand aflægger på selve generalforsamlingen. I den skriftlige del har bestyrelsen trukket hovedpunkterne frem fra arbejdet i det forløbne år siden sidste års generalforsamling. Nyhedsbrevene fra august og november i 2014 og februar i 2015 indgår som en del af beretningen. De 3 nyhedsbreve kan ses på foreningens netside hojengran.dk. 3 Bestyrelsen henviser desuden til foreningens vedtægter, som også kan ses på netsiden. Hovedoverskrifter på årets arbejde Året har været præget af arbejdet med at forberede og gennemføre renoveringen af køkkener, og desuden er totaludskiftningen af terrassedøre gennemført i stueetagen og i de 2 gavle. Informationsniveauet er fastholdt på et højt niveau og nu også med en ny hjemmeside samt aktiviteter på facebook. Økonomi Revideret årsregnskab Der henvises til den medsendte, reviderede og underskrevne årsrapport for Årsresultatet med et overskud på 241 t.kr. er særdeles tilfredsstillende sammenholdt med et budgetteret resultat på 1 t.kr. I efterfølgende bilag på side 8 er tallene, som vi er vant til, angivet med en lidt større detaljeringsgrad. Regnskabet er endvidere sammenholdt med det af generalforsamlingen godkendte budget og det forventede årsresultat. Bestyrelsen indstiller den reviderede årsrapport til generalforsamlingens godkendelse. Forventet resultat Bestyrelsen forventer et regnskabsresultat på 10 t.kr., hvilket er 5 t.kr. bedre end det vedtagne budgetresultat på 5 t.kr. Også her henvises der til det efterfølgende bilag på side 9, hvor de enkelte tal fremgår. Budget Bestyrelsen har i budgettet for 2016 budgetteret med et resultat på 13 t.kr. og med et uændret kontingent for 8. år i træk. Kontingentet vil i 2016 fortsat udgøre kr. inkl. moms. I forhold til det vedtagne budget 2015 er der afsat mindre til udskiftning af inventar og indvendig vedligeholdelse, men mere til udvendig vedligeholdelse af bygningen. Der henvises til bilag på side 9, og bestyrelsen indstiller oplægget til budget 2016 med uændret kontingent til generalforsamlingens godkendelse. Nye køkkener Som det er kendt, startede arbejdet med nye køkkener i 2012, hvor bestyrelsen fremlagde og fik generalforsamlingens godkendelse af en plan for udskiftning. Planen er nu gennemført, og de nye køkkener har siden den sidste dag i januar været i brug. En god planlægning og stram tidsplan viste sig at holde, og det betød arbejde på 13 effektive og gode arbejdsdage i januar. Undervejs fik trægulvene på 1. sal en gang afslibning og mat lak, og der var større malerarbejder i 3 lejligheder alt sammen noget, der stillede yderligere krav til god planlægning. Siden sidste års generalforsamling har der været uventede udfordringer. Umiddelbart efter GF fik vi meddelelse om, at den hidtidige projektleder, der nåede at fuldføre de 2 køkkener i lejlighed 1 og 2 (januar 2014), havde fået andet arbejde, og derfor er arbejdet i januar 2015 gennemført af Concepta og med Jesper Lykkeskov som den praktiske koordinator af totalentreprisen. I januar brugte vi facebook til at informere om arbejdet, og vi mærkede stor medlemsinteresse i at følge arbejdet i tekst og billeder.

4 Vagn Mørup har, som det er kendt, været bestyrelsens kontaktperson på projektet, og det er gennem de 3 år blevet til mange arbejdstimer (telefon, møder, mails og andre kontakter). Udvendig og indvendig vedligeholdelse Alle lejligheder i stueetagen har umiddelbart inden jul fået nye terrassedøre, og det er af samme type, som nu har været i brug i overetagen i hele 2014 (energiglas, oplukkeligt vindue, ventilationskanaler, muligheder for fastlåsning på kort hængsel og i hak). Projektet blev fuldført med nye døre i gavlen i lejlighed 8 og 16. Vi venter på kort og langt sigt besparelser på varmekontoen og i tilgift et bedre indeklima i lejlighederne. De samlede udgifter til udvendige vedligeholdelsesarbejder i 2014 beløb sig til 102 t.kr. 4 Opsætningen af nye køkkener betød mindre malerarbejder i alle lejligheder, og herunder blev hele stuen malet i lejlighederne og tillige det vestvendte soveværelse i nr. 6. Som det er kendt, benyttede vi også muligheden for at foretage renovering af trægulvene på 1. sal - og med et flot resultat. I starten af året blev der som noget nyt opsat gelændere på trappen op til soveværelserne på 1. sal. Størstedelen af udgifterne til de gennemførte indvendige vedligeholdelsesarbejder medtages i 2015-regnskabet. I løbet af foråret ventes belysningen over spejlet i badeværelserne udskiftet til LED-belysning grundet ustabilitet i den nuværende belysning. Udgifterne i 2014 til indvendig vedligeholdelse beløb sig til 32 t.kr. Inventar Mest markante udskiftninger og fornyelser er sket i lejlighederne 2 og 6. De 2 lejligheder har længe været vanskelige at møblere hensigtsmæssigt, men her er nu sket væsentlige forbedringer med væghængte reoler og TV-møbler af mindre type. Spisebordene er udskiftet og er nu lidt smallere og med svag oval form. Tilsvarende er de 2 store sofaborde netop udskiftet til en mindre type, som matcher spisebordene. Også lejlighed 7 og 9 har fået nye spiseborde og ligeledes lidt smallere i bredden. Lejlighed 9 har fået nye spisebordsstole og lejlighederne har fået 1 stk. sort skammel i stuen. Enkelte tæpper under sofabordene er udskiftet, og den årlige gennemgang af lejlighederne medførte rensning af et mindre antal sofaer. Udskiftningen af terrassedørene havde den følgevirkning, at der måtte opsættes nye rullegardiner overalt. Udgifterne til de omtalte inventarkøb ligger både i 2014 og i 2015-regnskabet. I 2014 er udgifterne samlet opgjort til 84 t.kr. Bestyrelsen ser en udfordring her og nu med hensyn til solparasoller - og på længere sigt også havemøbler. Information og hjemmeside En ny hjemmeside blev præsenteret og taget i brug i de sene oktoberdage, og det er vort indtryk, at den er blevet godt modtaget. Opsætningen sker i et mere tidssvarende system WordPress, men vi arbejder fortsat ud fra det mål, at siden skal være enkel, overskuelig og nem at gå til. Der er nu langt flere muligheder for opsætning af billeder. Flere steder er der sket ændringer og nyskrivning af tekster, og som nævnt i nyhedsbrevet fra februar resterer der nu en nyopsætning af afsnittet om lejligheder. Dette arbejde ventes igangsat snarest, og arbejdet vil omfatte nytegning af nogle af lejlighedsplantegningerne, ligesom billeder af de nye køkkener skal erstatte billeder af de gamle sidstnævnte arbejde er sat i gang. Hjemmesiden er ubetinget foreningens vigtigste informationsredskab, og det er her, du altid vil kunne finde fuldstændig ajourførte udlejnings- og salgslister. Alle ændringer på disse lister vil kunne ses omgående, og der er mange eksempler på, at listerne ændres mere end en gang dagligt.

5 Med ibrugtagningen af den nye hjemmeside fulgte opsætningen af det nye MedlemsForum, som blev besluttet på generalforsamlingen i Adgangen er beskyttet af en kode, og koden er i al sin enkelthed (årstallet og vejnummeret på Flagbakkevej). Koden blev oplyst i nyhedsbrevet fra november, men alligevel må kontoret flere gange svare på forespørgsler. Som medlem vil du altid kunne skrive i MedlemsForum. Eneste betingelse er, at du altid husker at skrive navn og nummeret på mindst en af de uger, som du ejer (lejlighed/ts-uge). Brug bindestreg når du skriver (eksempel: Carsten Kjær-1325). 5 Hvis interessen for MedlemsForum er behersket, så er aktiviteten og interessen om foreningens facebookside nærmest eksploderet. Bestyrelsen brugte siden til at informere om arbejdet med nye køkkener (tekst og billeder), og vi vil også i fremtiden være aktive på siden og blandt andet lægge billeder og anden information ind. Husk at alle kan se indholdet (klik på facebook-symbolet på forsiden af hjemmesiden). Du kan kun selv skrive på siden, hvis du er facebook-bruger. Antallet af likes har nu passeret 130, og på den måde kommer vi ud til et langt større antal personer. Bestyrelsen ser facebook-siden som et nyt og vigtigt informationsredskab, og vi glæder os over mange positive meddelelser og oplevelser fra ejere og andre interesserede. Der er stadig en opfordring til at klikke synes godt om på facebook-siden, og du har da fordel af at få besked, når der sker nyt på siden, eller når f.eks. nyhedsbreve er færdige. Bestyrelsen og møder Der har siden sidste års generalforsamling i maj været afholdt 3 egentlige bestyrelsesmøder - alle på Sjælland. Dertil kommer en række arbejdsmøder med administrator og opfølgningsmøder med samarbejdspartnere, kontor, leverandører, personale, webmaster, revisor, bank etc. og som vanlig flittig brug af mails og telefon. Som bekendt er bestyrelsen på 3 medlemmer valgt for 2 år Hans Stige og Carsten Kjær er på valg i år, og bestyrelsen foreslår genvalg. Salg af ledige ferieuger på Højengran Siden sidste års generalforsamling i maj har timeshareforeningen udstedt 34 nye certifikater på brugsret. Der er igen tale om en fremgang i forhold til året før, og det betyder, at der hele tiden sker ejerskifter, og at der kommer nye medlemmer på Højengran. Bestyrelsen byder velkommen til alle nye medlemmer, der er kommet siden generalforsamlingen i Vi mærker, efter at have lagt 1. kvartal bag os, en stigende interesse, og vi ser også salg til priser, som vi ikke har set i mange år. Foreningen har pt. 65 ferieuger, der umiddelbart er til salg. Samtlige uger ligger i perioden november-marts, og det er disse uger, som i anledning af foreningens jubilæum, i en kort periode kan overtages gratis. Bestyrelsen vil gerne have beholdningen af egne uger nedsat, og vi håber på, at der er interesse først til mølle. På privat-salgslisten er 61 ferieuger for øjeblikket til salg, og prisniveauet er kr. Endnu engang: Det er altid hjemmesiden, som du skal have fat i, hvis du vil se de nyeste oplysninger om, hvad der er til salg på Højengran. Misligholdelse På de sidste 2 års generalforsamlinger er det blevet fremhævet, at en medvirkende årsag til den gode stemning og den gode økonomi i timeshareforeningen er, at medlemmerne betaler kontingentet, og at vi således år efter år næsten ingen restanter har. Sidste år havde vi 4 uger, der var inddraget grundet manglende kontingentbetaling. 1 af disse er solgt og 2 er kommet til siden generalforsamlingen. De 5 uger er alle markeret med * på salgsoversigten. Ugerne ønskes solgt, og de 5 uger indgår i det særlige jubilæumstilbud (side 11).

6 Tobaksrygning Med stort flertal ( ) vedtog generalforsamlingen i maj 2014 et totalt rygeforbud i alle indendørs arealer på Højengran. I al væsentlighed bliver forbuddet overholdt, og kun i én november-uge har vi været ude for en grov tilsidesættelse af forbuddet (i øvrigt i samme lejlighed som året før). Der er udskrevet (og betalt) en stor ekstraregning, og samtidig har ejeren skriftligt fået at vide (gult kort), at et gentagelsestilfælde betyder øjeblikkelig fortabelse af brugsretten, hvorefter ferieugen vil blive solgt. 6 Udlejning Ønsker om udlejning af ledige ferieuger registreres og meddeles hurtigt på foreningens hjemmeside. Måske har vi, eller får vi, en lejer til ugen, og lejeindtægten vil da fratrukket gebyr til HTS blive udbetalt til ejeren. Fra årsskiftet laves der nu statistik på denne udlejning, og det skulle gerne give et bedre overblik over denne del af forretningen. Fællesforeningen Højengran Bestyrelsen for denne forening består fortsat af 4 medlemmer 2 fra Ejerforeningen Højengran (HEFH) og 2 fra Højengran Time Share (HTS). Vagn Mørup og Carsten Kjær repræsenterer HTS, og er fortsat henholdsvis sekretær og formand. Fællesforeningen varetager alle fællesinteresser på Højengran (adgangsvej, stier, belysning, legeplads, p-arealer, grønne arealer, affaldsgårde, vejbump, skiltning, modtagelse af TV, hjertestarter), og udgifterne opdeles efter fordelingstal baseret på tinglyste m2 (vores andel i HTS udgør 37 %). Der har i årets løb været afholdt 1 bestyrelsesmøde på Højengran (oktober 2014). Fællesforeningen har indhentet tilbud på en fornyelse af kantafmærkningen på det store P-areal. Her er det tanken at erstatte trækanterne med mere holdbare betonkantsten, og der kan tænkes lignende arbejder andre steder. Bytteorganisationen Dial an Exchange (DAE) Højengran Time Share anbefaler fortsat, lige som de sidste par år, at ejerne på Højengran melder sig ind i bytteorganisationen DAE. Et medlemskab i DAE er ganske gratis og giver frihed til at besøge andre feriesteder rundt i Verden, dersom man et år ikke kan bruge ferieugen på Højengran en rigtig god medlemsfordel. Klik ind på DAE s hjemmeside og se de mange muligheder, og derudover kan du læse og gemme brochuren, der, hvis vi når at få den, er vedlagt denne udsendelse. DAE-brochuren er også oversat til dansk, og vi har lagt den danske udgave på Højengran s hjemmesiden under Medlemsfordele. Indmeldelse i DAE sker lettest på organisationens hjemmeside. Det koster kun gebyr, dersom et feriebytte kommer i stand, eller hvis man ønsker særlige fordele som Golden Member. Danske Timeshareejer Forening (DTF) Højengran Time Share er med i foreningen, hvis hovedformål er erfaringsudveksling feriestederne imellem. Bestyrelsen i DTF er på 3 medlemmer - Carsten Kjær er fortsat foreningens formand. Den årlige generalforsamling i DTF med tilhørende møder med erfaringsudveksling blev i de første februardage i 2015 gennemført på Østersø Færgegård i Kalvehave. Finn Egelund Pedersen, Hans Stige og Carsten Kjær deltog alle i dette års møder. I 2015 vil DTF på flere planer gå aktivt ind i markedsføring af timeshare/dele-lejligheder, og med det formål at skabe opmærksomhed på, at timeshare er en tryg og god ferieform.

7 Først sættes der fokus på den gode bytteordning i DTF, hvor medlemmer på de 9 feriesteder på en nem måde og tilmed helt gratis kan éngangsbytte ferieuger. Vestjysk Bank lejlighed 10 Lejlighed 10 tilhører for alle 50 uger Vestjysk Bank (VB) og indgår som ejerlejlighed 3 i Ejerlejlighedsforeningen. På sidste års generalforsamling kunne bestyrelsen oplyse, at Banken ønsker at sælge denne lejlighed samlet. Bestyrelsen har i slutningen af januar gennemgået det materiale, som vi har liggende omkring salg og HTS s mulige interesse for køb. Bestyrelsen har i svaret til VB tilkendegivet, at et tilbud om køb vil ligge lavt sammenlignet med bankens forventninger. I vores beregninger har vi vurderet prisniveauet for salg af ugerne stykvis og desuden set på hvilke udgifter, der vil være på at bringe lejligheden i niveau med vore øvrige 15 lejligheder (køkken, bad/toilet, ombygning og nyindretning af repos, ventilation og ovenlysvindue, almindelige vedligeholdelsesomkostninger, inventarfornyelser). På nuværende tidspunkt er vores bud uinteressant. 7 Rengøring og personale Bestyrelse og administration prioriterer tilsyn, klargøring og rengøring af lejlighederne højt. Et godt team af medarbejdere med varieret alderssammensætning er medvirkende til en høj standard. Vores hidtidige rengøringsleder Søster er i slutningen af januar flyttet fra Skagen, og i stedet har Kristina overtaget den vigtige funktion. Lønningslisten omfatter pt 10 medarbejdere. Der erindres om, at den enkelte ejer/lejer også har et ansvar under opholdet på Højengran. Bestyrelse og administration forventer, at husordenen nøje følges (se bl.a. bagsiden). Fremtidige opgaver Motto for vort arbejde i HTS er fortsat: Det bedst tænkelige ophold til en rimelig og acceptabel pris. Umiddelbart forestående opgaver: I forbindelse med en utæthed i taget er der i april møde med tømrer vedrørende undertagets stand - 2-årig plan for udvendige vedligeholdelsesarbejder (maling) udarbejdes nye solparasoller nyopsætning af afsnittet om lejligheder på hjemmesiden facebooksiden nye kanter i P- lommerne syd for servicebygningen udarbejdelse af salgsfremmende folder om Højengran Time Share. Afslutning Den skriftlige del af beretningen afsluttes her, og der sker som sædvanligt uddybning på generalforsamlingen, og der kigges fremad. Bestyrelsen vil gerne takke alle medlemmer og samarbejdspartnere - og selvfølgelig administration og personale på Højengran. På gensyn på Munkebjerg i Vejle lørdag den 9. maj 2015 kl. 12:30. Hvis du/i er forhindret i at deltage, håber bestyrelsen, at det gennem dette materiale og øvrige udsendelser af nyhedsbreve vil være tydeligt, hvad vi arbejder med, og hvordan vi arbejder. Du kan i den forbindelse aktivere din stemme ved at sende en fuldmagt til bestyrelsen. En fuldmagt afgivet til bestyrelsen, vil blive anvendt omhyggeligt og med respekt i overensstemmelse med bestyrelsens synspunkter og holdninger. På forhånd tak for interessen og tilliden. Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne Carsten Kjær

8 Regnskab pr (t.kr.) FEP/HS Regnskab Regnskab Budget Forventet Indtægter Kontingent Kontingent Vestjysk Bank Udlejningsprovision Udlejning egen beholdning Salg egen beholdning Ekstra rengøring mv Renter og gebyrer I alt Variable omkostninger Rengøring Linned El forbrug Vand forbrug I alt Faste omkostninger Fællesforeningen Personaleudgifter Udskiftning af inventar Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligehold bygning Vedligehold arealer Afskrivning køkkener Forsikringer Ejd.skat/TV-licens/Antennelaug Administration og kontorhold Revisor Advokat Møder Generalforsamling Tab på debitorer og inkassoomk I alt Samlede omkostninger Resultat Benyttede TS-uger Antal personer Kontingent ekskl. moms Kontingent inkl. moms Kontingentuger

9 Budget Forventet 2015 (t.kr.) FEP/HS Regnskab Budget Budget Forventet Budget Indtægter Kontingent Kontingent Vestjysk Bank Udlejningsprovision Udlejning egen beholdning Salg egen beholdning Ekstra rengøring mv Renter og gebyrer I alt Variable omkostninger Rengøring Linned El forbrug Vand forbrug I alt Faste omkostninger Fællesforeningen Personaleudgifter Udskiftning af inventar Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligehold bygning Vedligehold arealer Afskrivning køkkener Forsikring Ejd.skat/TV-licens/Antennelaug Administration og kontorhold Revisor Advokat Møder Generalforsamling Tab på debitorer og inkassoomk I alt Samlede omkostninger Resultat Benyttede TS-uger Antal personer Kontingent ekskl. moms Kontingent inkl. moms Kontingentuger

10 Oversigt over foreningens ikke-solgte ferieuger Lejlighed/Timeshare uge NR NR 1 * * * * * NR NR Ovenstående hvide felter ejes og sælges af Foreningen af Time Share Ejere på Højengran. Uge nr. afviger i nogle kalenderår fra kalenderens uge nr. jf. periodekalender for Højengran. Den særlige periodekalender kan ses på foreningens hjemmeside Foreningen har fastsat 2 priser på ugerne i salgsoversigten. Ugerne 2-5 og koster kr. og ugerne 8-10 samt uge 51 (jul) koster kr. Oveni disse priser kommer årskontingentet, som fastsættes på den årlige generalforsamling. Ved køb gøres der opmærksom på, at eventuelle husdyr kun er tilladt i stueetagen (lejlighederne 1-7). Rygepolitik på Højengran: Der er rygeforbud i alle indendørs arealer. Jubilæumstilbud: ALLE hvide felter i oversigten kan uanset normalpris erhverves til jubi-prisen 0 kr., men kun i den korte periode frem til og med søndag den 10. maj 2015 (nærmere detaljer i rubrikken på side 11).

11 30 års jubilæumstilbud på ferieuger Foreningens andel af ferieuger ønskes nedbragt, og bestyrelsen har i en kort periode besluttet, at give et helt ekstraordinært jubilæumstilbud: ALLE ferieuger, der ejes af Højengran Time Share, kan overtages gratis. 11 Tilbuddet gives til ALLE medlemmer herunder familiemedlemmer, venner, kolleger og bekendte. De 65 uger, som alle ligger i månederne november-marts (hvide felter på salgsoversigten side 10), afhændes først til mølle i en 3 uger lang periode. Første dag er lørdag den 18. april og sidste dag, hvor jubilæumstilbuddet er gældende, er søndag den 10. maj (dagen efter generalforsamlingen). Kampagnen er samlet hos formanden, og interesserede opfordres til at sende en mail eller eventuelt en sms ). I kampagneperioden vil alle salg straks blive bekræftet skriftligt Højengran Time Share respekterer dog de almindelige regler, der giver en fortrydelsesret på 14 dage. Salgene vil blive markeret på salgsoversigten med gul farve, og du vil i hele perioden kunne følge med i, hvad der er reserveret og solgt. Oplysningerne ajourføres på køb og salg. Jubilæumstilbuddet er et éngangstilbud, og der skal efterfølgende helt normalt betales kontingent 3 måneder før ferieugen. Ferieugen kan som alle andre uger bruges på Højengran, eller du kan bruge ugen som bytteuge i Dial An Exchange (DAE) mulighederne er mange. Husk altid, at du har muligheder for at bytte din Højengran uge med en uge et andet sted i Danmark eller i Verden. Bestyrelsen henleder din opmærksomhed på de attraktive bytteordninger i Dansk Timeshareejer Forening (DTF) og i Dial An Exchange (DAE). Ordningen i DTF er fuldstændig gratis at benytte, men virker kun, hvis der er én at bytte med. Ordningen i DAE kræver medlemskab af DAE (gratis), men er ikke afhængig af, om DAE finder en ejer at bytte med. Din Højengran-uge skal indleveres til DAE mindst 8 uger før, og du har da 3 år til at finde en anden ferieuge et andet sted i Verden. Der beregnes et byttegebyr, hvis du rejser i DAE-systemet.

12 Bestyrelsens sammensætning Kontor Carsten Kjær (bestyrelsesformand) post- og mail adresser telefoner Peder Kællers Vej 7 G, Tyrsted 8700 Horsens Vagn Mørup (næstformand) Frederikssundsvej 106 A 2400 København NV Hans Stige (kasserer) Galionsvej 4, København K Højengran Time Share (kontoret på Højengran) Administrator: Finn Egelund Pedersen Flagbakkevej 28, 9990 Skagen Husk fortsat at kontoret i Skagen er åbent mandag-onsdag og fredag samt lørdag at meddele (meget gerne i ankomstmodulet på hjemmesiden) ankomstdato og antal personer i lejligheden i god tid før ankomst (fortæl os også hvis der ikke kommer nogen den pågældende uge). Anmeldelsen er meget nødvendig, da nøglen kun er tilgængelig, når ankomst er forhåndsanmeldt. at timesharekalenderen i 2015 er forskudt med +1 i forhold til den rigtige kalender, men bemærk også allerede nu, at 2016 er et år, hvor de 2 kalendere er fuldstændig identiske. at nyhedsbreve udelukkende opsættes på Nyhedsbrevene vil i være tilgængelige primo august, november og februar. Hvis der sker væsentligt nyt imellem disse tidspunkter, skrives der under NYT og/eller på facebook. at referatet fra Generalforsamlingen i 2015 vil være opsat på netsiden i løbet af maj. at aflevere den gule velkomstseddel, der ligger i lejligheden, i udfyldt stand. Sedlen giver os vigtige oplysninger om afrejsetidspunkt (hensyn til rengøringen) og desuden vigtige oplysninger til administrator (småmangler, skader etc.) samt til bestyrelsen. at overholde husorden og vise hensyn til andre gæster på Højengran. Absolut ingen tobaksrygning i lejlighederne, ingen støj fra eventuelle husdyr, ingen hundeefterladenskaber på grønne arealer, vis hensyn til naboerne når og hvis der anvendes grill, vær omhyggelig med affaldssortering, kun parkering syd for servicebygningen, følg reglerne ved afrejse (linned i pose, tøm opvaskemaskine, rengør køleskab og ovn, vær sikker på at alt service er rent), lad være med at komme for tidligt om lørdagen og overhold afrejsetidspunktet, som er senest kl Materialet er pakket og afleveret til PostDanmark i Skagen den 14. april 2015 og sendt som B-post.

[1] Bestyrelsens forslag om valg af advokat Niels de Wolff, Århus blev fulgt med akklamation.

[1] Bestyrelsens forslag om valg af advokat Niels de Wolff, Århus blev fulgt med akklamation. [1] REFERAT GENERALFORSAMLING 3. MAJ 2014 VM/- 05.05.2014 Referat fra den årlige generalforsamling, der for 17. gang blev afholdt på Munkebjerg Hotel 3 maj 2014 kl. 12,30-16,00 i Skovsalen. I generalforsamlingen

Læs mere

GENERALFORSAMLING GENERALFORSAMLING. Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i HOTEL SKAGENKLIT A/S

GENERALFORSAMLING GENERALFORSAMLING. Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i HOTEL SKAGENKLIT A/S Information 22. marts 2011 - Nr. 2 - Skagenklit Time Share Information 22. marts 2011 - Nr. 2 - Skagenklit Time Share Information 22. marts 2011 - Nr. 2 - Skagenklit Time Share GENERALFORSAMLING GENERALFORSAMLING

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN FERREN

GRUNDEJERFORENINGEN FERREN TIL GRUNDEJERFORENINGEN FERREN S MEDLEMMER INDKALDELSE TIL ORDINNÆR GENERALFORSAMLING Med følgende dagsorden: Lørdag den 19. marts 2011 11, kl. 10:30 i Fælleshuset 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Biografsalen i Kulturhuset Furesø Kommune har kontaktet grundejerforeningen om et planlagt forsøg med 4-kammer affaldsbeholdere. Kommunen planlægger at gennemføre

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 17. marts 2006 Ref.: 8061/AH/mt År 2006, den 16. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tidspunkt: Torsdag den 26. april 2012 kl. 19:00 Sted: Dagsorden: Snoldelev Sognegård. 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om det forløbne

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K UDKAST TIL VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet for Bygning 1 Revideret

Læs mere

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter 1.: Navn og hjemsted: Laugets navn: Herlufmagle-Gelsted Antennelaug. Laugets hjemsted: Gelsted. 1.: Navn og

Læs mere

ekstraordinær generalforsamling afstemning

ekstraordinær generalforsamling afstemning Grundejerforeningen Ølstykke september 2013 Kildeholm IV www.kildeholm.dk Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med afstemning om istandsættelse af stier i grundejerforeningen Dagsorden er vedhæftet

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek 1. Navn identifikation 1.1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Belek i vedtægter kaldet foreningen. 1.2 Ejendomsprojektet består af 56 ejerlejligheder

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 I Idrætsforeningens klubhus Præstegårdsvej 19 b. 3080 Tikøb. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. a. Valg

Læs mere

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010 G algebjerg rundejerforening den 09.08.2010 Til grundejerforeningens medlemmer, Indholdsfortegnelse I forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen den 29.08.2010 sendes i denne kuvert følgende

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling mandag den 24. april 2006 kl. 19.00 hos Kristian 3. tv.

Referat af den ordinære generalforsamling mandag den 24. april 2006 kl. 19.00 hos Kristian 3. tv. Ejerforeningen Forhåbningsholms Allé 41A og B (Matrikel 23o) Frederiksberg 19-5-26 Til stede var: Referat af den ordinære generalforsamling mandag den 24. april 26 kl. 19. hos Kristian 3. tv. St. Tv. Ej

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C Matr.nr. 770 c. Odense bygrunde VEDTÆGTER for Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C der omfatter ejerlejlighederne 1-52. Foreningens navn: 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 I år har vi inviteret sikringsrådgiver Andreas Mylund fra Nordjyllands politi til at fortælle om,

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Åbjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 21. marts 2013 VEDTÆGTER Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 1 Foreningens navn. Foreningens navn er JULESPAREFORENINGEN (JSF). Foreningens

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Rettelsesblad for Vedtægter

Rettelsesblad for Vedtægter Rettelsesblad for Vedtægter Rettelser april 2012 6 stk. 2: rettet til 4 medlemmer vedtaget på generalforsamlingen 6. april 2011. 5 stk. 1: Fællesantennelæg er slettet, da det ikke er relevant efter ændring

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Bredbåndsforeningen Firkløveren

Bredbåndsforeningen Firkløveren Vedtægter for Bredbåndsforeningen Firkløveren Navn og interesseområde 1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Firkløveren. Foreningen er stiftet den 8. december 2004 og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 1 Horsens d. 13. april 2015 Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 Deltagere: 1A, 3, 5, 13A, 13B, 15, 17, 2A, 2B, 4, 6, 8, 14A, 14B, 18, 20, Sundvej

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00 Afholdelse hos Agnethe, Violvej 140B. Dagsorden: i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Horsens d. 7. april 2015 OBS vi mødes

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tårs Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2015

Ordinær Generalforsamling 2015 Ordinær Generalforsamling 2015 23. april 2015 2 Dagsorden Dagsorden i henhold til vedtægternes 9, stk. 1. 0) Valg af dirigent. 1) Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år til godkendelse. 2) Bestyrelsens

Læs mere

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER 2.2 Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 2009 OKTOBER 2 2. Ordinære generalforsamling 2009 - Referat Kommentarer til referatet: Det vil fremgå af det efterstående referat, at

Læs mere

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune.

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. Vedtægter for Askø Strandvig Grundejerforening - udprint fra www.askoe-nyt.dk Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er Askø Strandvig. 2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. 3:

Læs mere

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 Mølholm Varmeværk REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 j.nr. 43606002, LDN, 24.10.2014 År 2014, den 8. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i

Læs mere

INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE HOLME

INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE HOLME INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE HOLME VEDTÆGTER NORDHOLMEN 1 2650 HVIDOVRE TELEFON 36 49 38 90 www.avedore-holme.dk info@avedore-holme.dk Vedtægter for INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE

Læs mere

Indkaldelse til GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. marts 2014, kl. 19.30 Stensbjerg 8, 1.tv.

Indkaldelse til GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. marts 2014, kl. 19.30 Stensbjerg 8, 1.tv. Indkaldelse til GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. marts 2014, kl. 19.30 Stensbjerg 8, 1.tv. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning (se vedhæftede) 3. Gennemgang og godkendelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07

Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07 Næstved, d. 13/5-07 Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07 Inden selve generalforsamlingen påbegyndtes, havde Søren Apel fra Nykredit et indlæg vedrørende en eventuellåneomlægning

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen:

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen: Referat fra ejerforeningen matr.nr. 27 C Nørre Tranders Sofievej 40-246, 9000 Aalborg - generalforsamling onsdag den 13. januar 2010 kl. 19.00, afholdt i gildesalen i kælderen. Repræsenterede var følgende

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej. Ret&Råd ADVOKATERNE SUNDHUSET HEDENSTED BRÆDSTRUP Møderet for Højesteret CLARASVEJ 2. 8700 HORSENS. TELEFON 76 28 20 10. FAX 75 65 76 60 GIRO 6 46 97 60. E-MAIL: HORSENS@RET-RAAD.DK. WWW.RET-RAAD.DK J.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing

Læs mere

Indbydelse til generalforsamling

Indbydelse til generalforsamling Indbydelse til generalforsamling Max Bank A/S holder ordinær generalforsamling torsdag 27. marts 2008 kl. 19.00 i Ny Ridehus, Grønnegades Kaserne, Grønnegade 10, Næstved. Dagsordenen er således: 1. Bestyrelsen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Østbirk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet 1 stk. 1: Foreningens navn er Foreningen SØNDERSØ ANTENNE & KABELNET. stk. 2: Foreningens hjemsted er Søndersø By. 2 Foreningens formål er at etablere

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Ejerforeningen Åhavnen II

Ejerforeningen Åhavnen II Ejerforeningen Åhavnen II 30. marts 2015 Ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Åhavnen II Onsdag, den 25. marts 2015, kl. 19.00 i Fiskerhytten Fremmøde: 26 ejerlejligheder (ud af 48 mulige), heraf

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1.

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Ref. gen.fors. 2011. Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag, den 24. marts 2011. kl. 18.30 i Fælleshuset. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2014

Ordinær Generalforsamling 2014 Ordinær Generalforsamling 2014 8. maj 2014 Dagsorden Dagsorden i henhold til vedtægternes 9, stk. 1. 1) Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år. 2) Bestyrelsens forelæggelse af årsregnskab. 3)

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 1 2 0 1 2 Ekstraordinær Generalforsamling Dato: Mandag, den 30/01-2012 Tid: Kl. 19:00 Sted: Sognegården i Bredballe Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Vedtægtsændringer

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst Vedtægter for Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst 1. Navn og hjemsted: Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Ribevej Nord. Grundejerforeningens hjemsted er Aalborg Øst i Aalborg Kommune.

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Korrektion til indkaldelse

Korrektion til indkaldelse QVORTRUP ADMINISTRATION A/S Til medlemmerne af ejerforeningen Kaj Plads 24 Den 15. juni 2010 6782 JAH/us Korrektion til indkaldelse Omberammelse l&9r.: Ejeforeningen Kaj Plads 24 I forbindelse med vor

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 15 den 25. marts 2015 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Rasmus Møl Andersen

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Torsted Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens kommune. 1 2 Formål Selskabets formål

Læs mere