Fællesskabet i mediebilledet Journalisters historier om EU hvidbog Udgivet af Dansk JournalistforbunD februar 2003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fællesskabet i mediebilledet Journalisters historier om EU hvidbog Udgivet af Dansk JournalistforbunD februar 2003"

Transkript

1 Fællesskabet i mediebilledet Journalisters historier om EU hvidbog Udgivet af Dansk JournalistforbunD februar 2003 Redaktion: Esben Ørberg (red.), Kirsten Sparre (red.sekr.) Grafisk tilrettelæggelse: Nanette Vabø Grafisk Design Teknisk produktion: De Facto A/S Fællesskabet i mediebilledet Journalisters historier om EU hvidbog fra Dansk Journalistforbund Foto forside: Linda Henriksen/Scanpix Foto bagside: Kasper Wenstrup/Scanpix ISBN: Udgivelsen er støttet af Nævnet vedrørende EU-oplysning DANSK JOURNALISTFORBUND MEDIEFORBUNDET DANSK JOURNALISTFORBUND MEDIEFORBUNDET

2 Indhold Forord Følelsen af et fællesskab også et medieanliggende Forord Indledning Mediedækningen Rasmus Gorm Hansen Europæiske journalister synger med hvert sit næb Bjørn Darboe Nissen og Thomas Gregersen Erhvervsfolkets EU i Børsen Anders Fjeldberg og Jens Holger Laursen Globalt fokus uden rødder i Information Andreas Lindqvist, Steven Holst, Jacob Staehelin og Camilla Slyngborg EU er svært for tabloidaviser Sys Christina Vestergaard Formandskabet flyttede EU ud på nettet Udfordringen Mark Ørsten Journalister kommer til kort i EU s netværksstat Jakob Nielsen Offentligheden ved for lidt om EU s lovgivningsarbejde Michael Strangholt og Erling Böttcher Missionærer i Fællesskabets tjeneste Kirsten Sparre Medierne reducerede EU-modstand til vold EU aktører Anders Fogh Rasmussen Operation åbenhed Lars Thuesen eu2002 service til alverdens journalister Peter Stub Jørgensen Kommunikationsstrategi skal give mening og fremkalde dialog Dansk Journalistforbund mener, at det er sundt for journalister at reflektere over egen indsats. Det er i det hele taget sundt for medierne, at medierne blive efterset. Medierne spiller en så vigtig rolle på alle niveauer i vores liv, at debat om mediernes spejling af virkeligheden er helt nødvendig. Debatten vil forbedre kvaliteten og det er god kvalitet, vi som mediemennesker skal leve af. Derfor ser vi os selv i kortene i hvidbogen: Hvad skrev vi om EU under formandskabet og hvorfor? Vi lader også aktører uden for de traditionelle massemedier komme til orde, fordi de på hver sin måde har påvirket opinionen. Det samlede hvidbogsbillede af påvirkningen og mediedækningen er ikke entydigt, men mange af hvidbogens bidragydere konkluderer, at EU faktisk er kommet tættere på danskerne, at medierne bidrog til en almen forståelse af EU som en både uomgængelig og acceptabel hovedaktør i fremtidens samfund. For EU-kommissionen er en sådan accept ikke tilstrækkelig. Alle borgerne skal føle, at de er borgere i EU at EU er os og vi er EU. Under det danske formandskab dog i kontorer fjernt fra formandskabet besluttede EU-kommissionen derfor at drage konsekvensen af mange års mager kommunikationsindsats. Nu skal Europa markedsføres og brandes med fuld musik. EU vil derfor punge ud med to milliarder kroner for at få sine 385 millioner borgere til at forbinde EU med sikkerhed, muligheder og økonomisk fremgang. Borgerne skal samles om fælles værdier og fælles identitet. Det er vigtigere end nogensinde at fylde kontaktlim i et fællesskab med nye medlemmer. I grunden er det ikke visioner om fællesskab, det har skortet på hidtil. Snarere tværtimod. Det nye er, at kommunikation nu bruges bevidst for at skabe opmærksomhed og loyalitet. EU vil skabe en følelsesmæssig tilknytning mellem de politiske institutioner og borgeren. Akkurat som i opbygning af et varemærke, hvor tilknytningen skabes mellem kunden og produktet. EU ønsker, at det skal være slut med at opfatte Unionen som et fremmedlegeme. Borgerne skal opleve, at de både har indflydelse på det politiske system og bliver godt informeret. Måske kan denne gigantiske og styrede kommunikationsindsats flytte opfattelser, hvis EU-politikerne og deres tusindvis af embedsmænd fortsætter åbenhedsbestræbelserne, som ikke mindst skiftende danske regeringer har ønsket at prioritere. Men massemediernes indflydelse på vores opfattelser og adfærd vil og bør fortsat vægte tungere end styrede mediemaskiners sofistikerede forædling af budskaberne. EU-systemet og borgere i demokratiske samfund er efter Journalistforbundets opfattelse bedst tjent med uafhængige journalister og frie medier, som nuanceret filtrerer og sorterer de enorme mængder af information, som virksomheder og myndigheder producerer. Magten skal fortsat granskes og propagandastrømmene tæmmes. Samtidig bør massemedierne være opmærksom på, at EU-dækningen har voldsomt fokus på adfærd fremfor holdninger. De mulige voldelige optrin under topmøder bør ikke overskygge dækningen af det politiske indhold af holdningerne i de folkelige bevægelser og politiske partier. Det er vores håb, at denne hvidbog kaster lys i nogle af de oversete hjørner af den komplicerede politiske proces med at skabe et europæisk fællesskab, hvor borgerne ikke blot har viden, men også uanset holdning oplever engagement og indflydelse. Mogens Blicher Bjerregård Forbundsformand Dansk Journalistforbund Peter Wivel Folkeoplysning i og udenom medierne

3 Indledning Mediedækningen Hvad skriver vi om EU? Og hvorfor? Europæiske journalister synger med hver sit næb Sådan dækkede tre danske og tre udenlanske aviser topmødet i Bruxelles De spørgsmål stillede Dansk Journalistforbund sine medlemmer og andre i efteråret 2002 i anledning af det danske formandskab for EU. Med en bevilling fra Nævnet vedrørende EU-oplysning ville vi samle svarene i en hvidbog om EU og medierne efter formandskabet, når blitzlysene var holdt op med at lyse hele Bella Centret op. Resultatet har du nu mellem hænderne. Hvidbogen består af bidrag fra mange slags skribenter. Alle fik lov til at byde ind med gode idéer, som vi valgte imellem. Vi opfordrede også nogle til at skrive; dem der gerne vil bruge medierne til at oplyse om EU eller som benytter andre kommunikationskanaler end traditionelle masemedier. I den første sektion af hvidbogen ser en række journalister på, hvordan udvalgte medier har dækket formandskabet, og de spørger redaktører og journalister om, hvorfor de valgte, som de gjorde. Taget under et viser artiklerne, at når det gælder EU, så har de fleste medier deres helt egne nyhedskriterier. EU er så stort et område, at det enkelte medie plukker og vinkler deres EU-historier efter det, de tror, at lige netop deres publikum sætter pris på. Udover de allerstørste politiske begivenheder er der tilsyneladende ikke noget EU-stof, som medierne er enige om skal dækkes uanset hvad, og på den måde adskiller EU-journalistik sig fra andre former for politisk journalistik. Den anden sektion af hvidbogen sætter fokus på nogle af de mangler, der er i danske journalisters dækning af EU. For eksempel får store områder af institutionen EU s aktiviteter sjældent journalistisk opmærksomhed. Det gælder især det lovgivningsarbejde, der udføres i Europa-Parlamentet. Der er flere årsager til dette store demokratiske problem, mener bidragsyderne. For det første tages mange beslutninger bag døre, der er lukkede for journalister, for det andet har medierne i deres informationsindsamling haft svært ved at matche en politisk institution, der er bygget op som en netværksstat. Det er også et problem, at EU tit bliver betragtet som et særligt stofområde, hvor virkeligheden taler for, at det bliver integreret i de øvrige stofområder. Der er yderligere problemer med at dække debatten om EU i Danmark. EU-skeptikere, unionsmodstandere og NGO aktivister har svært ved at få deres politiske synspunkter frem i medierne. I forbindelse med EUtopmødet i København var journalisterne så optagede af muligheden for voldelige aktioner, at det fuldstændig overskyggede den folkelige debat om EU. Men heller ikke den parlamentariske modstand i form af JuniBevægelsen og Folkebevægelsen mod EU kunne bryde gennem mediemuren. Sådan en marginalisering af bestemte grupper er ude af trit med den danske befolkning, som jo er delt i synet på EU, og derfor må det være et journalistisk problem, argumenterer to af bidragene. I den sidste sektion af hvidbogen fortæller nogle af aktørerne på EU-området om deres arbejde med at få pressen til at formidle informationer og oplysninger under formandskabet. Statsminister Anders Fogh Rasmussen, der også er pressens minister, fortæller om regeringens arbejde med at afmystificere EU ved at lukke journalister ind, hvor de ikke før har haft adgang. Andre bidragydere forklarer, hvordan de har grebet opgaven med at servicere journalister an og viser også, hvordan journalister og deres medier bliver inddraget i den politiske kommunikation om EU. God læselyst! Af Rasmus Gorm Hansen Bachelor i Offentlig Administration og studerende ved Journalistik og Forvaltning på Roskilde Universitetscenter. Skriver speciale om EU-journalistikken i danske og udenlandske aviser under den danske EU-formandskabsperiode. Man kan med lidt god vilje fornemme den gode fornemmelse mellem dem. Den sitrer som en varmedis mellem de mørke jakkesæt og bæres på vej af skulderklap og sydeuropæisk gestikulation, som varmen i kammeratskabet, når oldboysholdet vinder lørdagens turnering. Spændingen stikker i brystet, for holdet har 15 profiler, men færre pladser. Snart vokser holdet sig stort nok til både et første og et andet hold. Derfor er det et kammeratskab med forbehold, en reserveret og lidt distanceret fællesskabsfølelse forbeholdt verdens omtrent mægtigste mænd, for hvem frygter ikke en plads på bænken på EU s oldboyshold? Ind på banen løber spidserne, men denne fredag er det ikke klaphattenes nylonsnore, der knitrer de gamle drenge i møde. Hvide plastickrus, elektronisk optageudstyr og de karakteristiske journalistblokke med den røde limkant danner baggrundsstøjen for den finale, der nu skal fløjtes i gang. 500 repræsentanter for verdenspressen vil om et øjeblik beslutte, hvem af oldboysholdets spidser, der skal pryde morgendagens forsider. Emnet var EU-topmødet i Bruxelles 25. oktober Arenaen var Justus-Lipsia-bygningen i Bruxelles, hvor EU s ministerråd har sit hovedkvarter, og hvor anfører Anders klokken 17:57 kunne bekendtgøre, at Vi har en aftale. En nyhed der med ét slag rykkede en optagelse af ti nye medlemslande i EU betydeligt nærmere. Alligevel blev det ikke EU-formand Anders Fogh Rasmussen (V) til del at præge samtlige morgenavisers forsider lørdag 26. oktober Den blodige afslutning på gidseldramaet i Moskva var den umiddelbare konkurrent, men også hans egne medspillere kom på sejrsskamlen. Terningekast med nationale forskelle Som i 1980 ernes populære Sværd og Trolddomsbøger, hvor en terning bestemte handlingen, får du her muligheden for at sammensætte din egen version af, hvad der egentlig skete på topmødet i Bruxelles afhængigt af, om du læser en dansk eller en udenlandsk avis. Kast først en almindelig terning. Slår du en sekser, falder valget på den internationale og meget toneangivende avis, Financial Times lørdagsudgave. Tyske Gerhard Schröder og franske Jacques Chirac i et massivt håndtryk præger avisens dækning fra topmødet i Bruxelles. De to herrer høster behørig omtale for deres indflydelse på EU s udvidelsesproces, efter at et møde mellem de to statsoverhoveder i 11. time ryddede de største uenigheder om de økonomiske rammer for EU s udvidelse af vejen. Ingen steder er der referencer til det danske formandskab. En omtale af, at udvidelsesforhandlingerne påregnes afsluttet til december, er det tætteste vi kommer København. Viser terningen derimod et enkelt øje, faldet blikket i stedet på Politikens forsidebillede fra pressemødet fredag, hvorfra Anders Fogh Rasmussen proklamerer, at We have an agreement.. Avisens skudsmål af statsministeren i formandsrollen præger avisens dækning, der lægger stor vægt på, at blandt andre Frankrigs præsident, Jacques Chirac, kun havde ros tilovers for den danske mødeleders elegance og finesse i forhandlingerne. Herefter anerkender avisen, at Det blev også afgørende..., at der inden mødets begyndelse var opnået enighed om landbrugspolitikken mellem den franske præsident og den tyske kansler, men vægten ligger altså på formandens betydning for, at EU nu med høj sandsynlighed kan lukke formandskabsperioden med en historisk udvidelse. Slå en toer og du ser, at Morgenavisen Jyllands- Posten måske lidt overraskende ikke har fundet de positive resultater fra Bruxelles værd at placere på forsiden, der er afsat til gidselaffæren i Moskva. Plads er der dog blevet til EU-konventets arbejde med et nyt navn til EU, hvor det indledningsvist nævnes, at EU gør sig klar til at optage 10 nye medlemmer. Først på side seks i avisen afslører tegneren Rasmus Sand Høyer avisens opfattelse af, hvad der egentlig skete i Bruxelles. En forsagt dansk statsminister i klemme i et håndtryk mellem to kraftige næver, hvis skjortemanchetter er henholdsvis det franske og det tyske flag. Formandskabets andel i den opnåede aftale imponerer åbenbart ikke avisen. Uanset medie har journalisterne stort set brugt de samme kilder Polens premierminister, den danske EU-formand, Tysklands kansler og EU-kommissionens formand. Når terningen viser fem, tøver svenske Dagens Nyheters forsidehenvisning ikke med at tildele den svenske regerings kompromisvilje en stor del af æren for de positive resultater, hvorefter avisen lægger sig i slipstrømmen af aviser, der konstaterer, at den fransktyske akse er tilbage på sporet. Den svenske avis står påfaldende alene med oplysninger som: Bland dem som fick ge efter mest fanns Sverige som inte fick igennom kravet att direktstödet till böndarne avskaffes. Sverige er en af EU s nettobetalere, som sammen med Tyskland, Holland og Storbritannien presser på for at reformere EU s landbrugsstøtte-ordninger og sænke EU s omkostninger. Dagens Nyheters journalist, Ingrid Hedström, vurderer, at disse fire leverede de største indrømmelser på topmødet. 4 5

4 Mediedækningen Mediedækningen Den lidt mindre folkelige og farveløse tyske Frankfurter Allgemeine står for tur på en firer. Avisen tillader tilsyneladende ikke billeder på sin forside, men dagens anden topnyhed, Die EU sieht sich bereit zur Erweiterung, løber videre på side to, hvor fotografen har fanget en synligt tilfreds Gerhard Schröder, der glædestrålende slår hænderne sammen, mens Sveriges statsminister Göran Persson, udvidelseskommissær Günter Verheugen, EU-kommissionens formand, Romano Prodi, og en aldeles anonym kameramand er lutter glade og joviale smil. Avisen citerer euforisk topmødets sluterklæring om, at EU-parterne snart kan høste frugten af det lange forløb, der blev påbegyndt, da udvidelseskriterierne blev fastlagt i København i 1993, men veksler derudover mellem det historiske perspektiv og en opremsning af mere konkrete beslutninger som stemme- og sædefordeling i Europa-Parlamentet, landbrugsaftalen og tyrkisk udsigt til en optagelse i EU. Formandskabet har haft en vis gennemslagskraft i medierne. Af de 264 artikler i analysen er 131 sidevinklet direkte på formandskabet, eller formandskabet er hovedvinkel i artiklen. Berlingske Tidende giver jackpot med en treer. Med reportageelementer og Anders Fogh Rasmussens Vi har en aftale beskriver avisens korrespondent og udsendte på avisens forside, hvordan alverdens journalister umiddelbart efter kl. 17:57 kunne sende nyheden ud overalt i de europæiske nationer via nyhedsbureauernes elektroniske jungletrommer. Forsidehistorien rummer historiske aspekter, og den beskriver processen frem til beslutningen, omtaler det overraskende udfald omkring landbrugsstøtten, tøver ikke med at beskrive topmødet som overordentligt vellykket for formandskabet, og endelig konstaterer artiklen, at den fransk-tyske motor kan tage æren for gennembruddet. Udover nyheden om, at vejen nu er banet for Europas samling, lægger artiklen sig altså ikke fast på nogen dominerende vinkel, men sammenskriver tilsyneladende en håndfuld af de vinkler, som åbenbart har været i spil ved dette arrangement, og som de øvrige aviser hver for sig har valgt at lægge sig fast på i deres forsidehistorier. Kilderne er ens vinklen forskellig En nærlæsning af artiklerne viser, at journalisterne uanset medie stort set har brugt de samme kilder Polens premierminister, den danske EU-formand, Tysklands kansler og EU-kommissionens formand. Men de vælger at bruge citaterne i meget forskellige sammenhænge ofte præget af nationale interesser og tilgange. Som aviskunde er det oplagt at undre sig over disse forskelle og ligheder, når man læser en række avisers dækning af det samme emne. Vil man for eksempel blive bedre informeret, hvis man ved ni-tiden en morgen snupper et frisk eksemplar af Financial Times fra scooterbudet, når hans larmende køretøj vræler gennem Københavns indre by? Som journalist er der yderligere grund til at interessere sig for forskelle aviserne imellem. En del af nyhedsrush et er vel netop, at man er bevidst om, hvilke perspektiver der er gået ens egen næse forbi. Denne artikel er baseret på en kvalitativ analyse af 264 artikler, noter, analyser, ledere, kronikker og læserbreve, der blev bragt i henholdsvis Politiken, Berlingske Tidende, Jyllands-Posten, svenske Dagens Nyheter, tyske Frankfurter Allgemeine og den transnationale avis Financial Times i perioden 23. til 31. oktober Artiklerne er alle udvalgt, fordi de på en eller anden måde nævner det danske EU-formandskab, den danske regering i en EUsammenhæng, topmødet i Bruxelles eller i København, udvidelsen, de danske/europæiske konsekvenser af gidseldramaet i Rusland, punkterne på formandskabets dagsorden herunder ikke mindst udvidelsen eller andre emner, hvor det seneste halve års danske EU-formandskab på en eller anden (perifer) måde omtales. Formandskabet har haft en vis gennemslagskraft i medierne. Af de 264 artikler er 131 sidevinklet direkte på formandskabet, eller formandskabet er hovedvinkel i artiklen. Hovedvinklen kan være på emner som forhandlingsstrategien eller internationale reaktioner på det danske formandskab, mens en sidevinkel eksempelvis kan være, hvad det danske formandskab siger til et andet lands udspil. Bare 48 artikler indeholder ikke en form for omtale af det danske formandskab eller nogle aktiviteter herunder. De vil typisk være medtaget, fordi de eksempelvis omhandler aspekter af EU s udvidelse, men uden at nævne stikord som EU-topmøde, dansk formand, Anders Fogh Rasmussen, presidency, EU- Ratspräsident Rasmussen eller lignende. Omfattende dækning Jyllands-Posten har den absolut største dækning med 74 artikler over de ni dage. I denne periode er udvidelsen og Sakajev-sagens danske udløber det primære emne i 13 artikler hver. 11 artikler omhandler topmødet som begivenhed i sig selv med reportager, nyhedsanalyser og lignende. 12 af avisens 74 artikler er derudover selvstændigt vinklet på formandskabet, mens formandskabet er sidevinkel i 24 artikler. Fra Jyllands-Postens massive dækning er der langt ned til andenpladsen. Politiken har i perioden trykt 55 artikler, der fordeler sig med 13 artikler om udvidelsen og 14 om Sakajev-sagen. Forskellen på de to avisers dækning er derfor primært på erhvervsstof- fet, hvor løse sætninger om, at en dansk minister sidder i formandsstolen, når eksempelvis tele- eller fiskeriministrene mødes næste gang, trækker op på Jyllands-Postens tal. Det samme gælder en lidt større dækning af EU s landbrugspolitikker. Politiken vinkler i otte tilfælde direkte på formandskabet og nævner formandskabet i en sidevinkel 19 gange. Berlingske Tidendes tredjeplads med 38 artikler afslører blandt andet en nedprioritering af landbrugsområdet set i forhold til de to andre. Kun to artikler er blevet afsat til dette emne, mens artikler om EU-konventet (fire) har haft bedre kår. Fem artikler omhandler topmødet i sig selv hvem sagde hvad og topscorere er igen udvidelsen (otte artikler) og Sakajav-sagen (10 artikler). Formandskabet er hovedvinkel fire gange og 22 gange optræder det som sidevinkel. Dog anvender Berlingske i denne periode ingen noter på EU-stoffet, hvilket er i modsætning til hver af de to andre avisers otte smånoter. Uden at det nødvendigvis er noter, tegner Ritzau sig eksempelvis for otte af Jyllands-Postens produkter, fem af Politikens og et af Berlingskes. Opgjort på spaltemillimeter kan man altså argumentere for, at Berlingske er meget godt med alligevel. De samme hensyn kunne man retfærdigvis tage til Frankfurter Allgemeine, der har optrykt 34 artikler i perioden. En avisside i tysk regi rummer sjældent mere end et par artikler, der til gengæld er lange som et ondt år. Billeder og annoncer er sjældne og rubrikker, om end skrevet med gotisk skrift, et glædeligt pusterum. En stor interesse for Tyrkiets stilling i forhold til EU og en uddybende dækning af diskussionerne om Kaliningrad-regionens stilling i et udvidet EU gør, at EU s internationale rolle bliver det primære fokus i ni af de 34 artikler. Herefter følger otte artikler om udvidelsen de politiske forhandlinger eksempelvis og fire artikler om henholdsvis Sakajev-sagen og EU s landbrugspolitik. Der er kun vinklet på det danske EU-formandskab en enkelt gang, hvilket sker i et interview med Anders Fogh Rasmussen om hans strategi op til topmødet, men otte gange er formandskabet nævnt som en sidevinkel. Samtidig er 12 af artiklerne ledere og nyhedsanalyser, som rummer klare tilkendegivelser af holdninger. Landbrugspolitikken er som allerede omtalt et separat emne på Financial Times redaktion. Uanset alle danske anstrengelser for at holde landbrugsstøtteordninger og udvidelse adskilt tildeler avisen de to emner henholdsvis otte og ni artikler om emnet. Til gengæld er det danske EU-formandskab ikke hovedvinklen i noget tilfælde i de 34 artikler. Af omfang er artikelformatet mindre end på Frankfurter Allgemeine, men stadig omfangsrigt. Der er ikke tale om, at avisen afsætter noter til at dække EU-stoffet, der typisk befinder sig langt fremme i avisen samt på Comment & Analysis -siderne, hvor også avisens ledere holder til. Der er i alt 12 ledere, kortere læserbreve og kronikker, og avisen kan bryste sig af at have den absolutte elite inden for såvel europæiske studier som fra det europæiske politiske etablissement i sin stald af faste eller periodiske læserskribenter. Dagens Nyheter stiller med det tyndeste analysemateriale. Otte af avisens kun 29 artikler om emnet er noter (dog oftest egenproducerede), ellers består dækningen primært af nyhedsartikler (10). Udvidelsen står centralt i syv artikler, er sekundært fokus i yderligere 5, mens Sakajev-sagen kaster sine skygger til Sverige i seks tilfælde. Formandskabet er det primære fokus i ét tilfælde og sidevinklen i ni andre artikler, og de generelt lave værdier tyder på en avis, der har en relativt nedprioriteret EUdækning. Kun én forsidehenvisning bliver det til lørdag den 26. i en periode, hvor de 28 andre artikler typisk befinder sig omkring side 14 og 15 i avisens første sektion. De forskellige tilgange Såvidt mængden af EU-stof, men hvordan giver de redaktionelle forskelle sig udtryk i de enkelte aviser? For at svare på dette, vil jeg forfølge en enkelt sag topmødet i Bruxelles i oktober 2002 for at følge udviklingen i de enkelte avisers perspektiver. Mediernes fokus på landbrugsstøtten er på dette tidspunkt tæt på at sætte den politiske dagsorden, og det er interessant at se, hvordan statsministeren vægrer sig ved at tage lederskab på netop dette emne. Onsdag Onsdag 23. oktober er ankomst- og afrejsedag i EU-lejren. EU s udenrigsministre har tirsdag været samlet i Luxembourg, og Financial Times korrespondent, Judy Dempsey, skriver, at der er opnået enighed om, at EU s fremtidige størrelse bliver på 25 lande, efter at 10 lande har fået tilsagn om at kunne afslutte forhandlinger til december. Finansieringen bag udvidelsen er derimod ikke kommet et skridt nærmere, hvorfor emnet bliver udskudt til Bruxelles-topmødet torsdag og fredag. Ifølge Jyllands-Posten stritter de fire nettobetalere og ikke mindst Tyskland imod punktet om den direkte landbrugsstøtte, hvor ansøgerlandene frygter at blive stillet økonomisk dårligere end før optagelsen. Avisens fotograf har tirsdag sat sig lunt til rette overfor statsministeren ombord i den danske 6 7

5 Mediedækningen Mediedækningen Airforce One til en turbulent flyvetur mellem statsledere og anonyme diplomaters kritik af en for ambitiøs dansk tidsplan. Mens korrespondent Pierre Collignon er i Luxembourg til ministermøde, rapporterer avisens udsendte medarbejder, Jesper Kongstad, fra renæssance-stolene i Elysé-palæet i Paris, hvor Chirac og Rasmussen tirsdag afslutter formandskabets rundtur. Statsministeren vurderer til avisen, at de personlige møder kan blive afgørende i en sen nattetime, fordi han så nøje vil vide, hvor hvert enkelt land står. Afgørende er det dog også, at Chirac benytter pressens tilstedeværelse til at kritisere den særlige britiske rabat på EU-medlemskab ifølge Financial Times leder i et forsøg på at flytte fokus fra diskussionen af behovet for reformer af EU s landbrugspolitik. Finansavisen er tilsyneladende allerede i de første dage fast besluttet på at pege på behovet for en reform af landbrugspolitikken. Emnet bliver formuleret som et absolut stridspunkt inden topmødet, hvor Tyskland og Frankrig vil have svært ved at nå til enighed. Derfor opfordrer avisen i sin leder til, at Chirac ikke får held til at flytte fokus fra den franske modstand mod en tvingende nødvendig landbrugsreform. Samme dag lancerer Jyllands-Posten i øvrigt en overordentlig kritisk temaserie om EU s landbrugspolitik under rubrikker som Den grusomme støtte og Skæbnetime for ulandsbønder. En sådan kampagne dukker ikke op fra den ene dag til den anden, men må have været planlagt i erkendelse af, at emnet ville blive genstand for diskussion. Den oplagt danske vinkel om, at et dansk forslag i den grad ser ud til at kunne opnå tilslutning fra alle sider, er iøjefaldende nok gået de danske avisers næse forbi. Samtlige aviser rapporterer om udenrigsministermødet, striden om økonomien og landbrugspolitikken og alle, undtagen Dagens Nyheter, nævner Chiracs angreb på den britiske rabat. Men ingen med så kraftigt fokus på den forkætrede landbrugspolitik som Financial Times og Jyllands-Posten, og bortset fra vinklingen på formandskabets hektiske arbejdsindsats er ligheden mellem Jyllands-Posten Danmarks internationale avis og den transnationale avis Financial Times slående denne dag. Torsdag Torsdag melder aviserne om udsigt til krise på EUtopmødet, der nu truer en ellers gnidningsfri dansk formandskabsperiode. Politiken samler sit trekløver i Bruxelles, hvor Annette Marcher og Michael Seidelin gør Bruxelleskorrespondent Christian Lindhardt selskab. Sammen forudser de Risiko for drama på topmøde, og lige som Jyllands-Postens udsendte, der nu også har fået selskab af Jette Elbæk Maressa, fortæller avisen, at formandskabet vil lægge maksimalt pres på for at få en aftale om finansieringen på plads. Berlingske Tidende sidder ikke de andre dagblades treenige konstellation overhørig og rykker Jesper Larsen fra Strassbourg og Ask Rostrup fra København til Bruxelles, hvor korrespondent Ole Bang Nielsen venter. Ifølge deres Ekstra topmøde spøger i kulissen talte flere diplomater åbent på udenrigsministermødet i Luxembourg om mulighederne for at holde et ekstra topmøde under dansk ledelse. Berlingske Tidende, Jyllands-Posten og Dagens Nyheter fokuserer alle på, at en kriseramt hollandsk regering forplumrer mulige fremskridt på grund af manglende opbakning hjemmefra. Krisestemningen præger også Dagens Nyheters korrespondent, Sigrid Bøes, anden EU-artikel, der med rubrikken Persson befarer knivarnas nat lægger an til, at topmødet vil slutte uden resultater på det problematiske landbrugsområde. Derved vil de hårdeste forhandlinger om en eller anden fremtidig reform blive udskudt til en stentuff forhandling på topmødet i København, mener den svenske statsminister Persson. Financial Times Judy Dempsey er tilbage i Bruxelles og forudser på dagen for topmødets begyndelse, at Bruxelles-mødet vil blive et af de mest opsplittede, hvor nationale interesser vil blive sat over europæiske principper. Foruden nyhedsartiklen er landbrugsstøtten genstand for otte spørgsmål og svar forfattet af Michael Mann i Bruxelles, der således forsøger at samle op på en række af stridspunkterne på dagens møde. Mediernes fokus på landbrugsstøtten er på dette tidspunkt tæt på at sætte den politiske dagsorden, og det er interessant at se, hvordan statsministeren og EU-formanden vægrer sig ved at tage lederskab på netop dette emne. Finansieringen er uden diskussion det mest kritiske punkt ved EU-udvidelsen. Alligevel virker det ikke som om, at det danske EUformandskab har forsøgt at foregribe eller ruste sig til tænderne på emnet. Det viser eksempelvis det officielle program for formandskabsperioden Et Europa. Målet er udtalt med sloganet Fra København til København, logoet er årerne i et tværsnit af en træstamme, der skal symbolisere udvidelsen. Alligevel nævnes den genstridige politik der kan kuldsejle hele udvidelsen kun en eneste gang på side 9 i programmet under afsnittet om Forhandlingerne. Sætningerne Inden da skal nogle vanskelige emner behandles. Det gælder ikke mindst kandidatlandenes deltagelse i den fælles landbrugspolitik. Det vil kræve en konstruktiv og kompromisvillig indsats fra både kandidat- og medlemslandes side at få afsluttet forhandlingerne viser måske netop, hvor gerne det danske formandskab ville have undgået, at diskussionerne om landbrugsstøtten skulle dukke op i formandskabsperioden. Reform er der ingen, der taler om. Alligevel skal formandskabets nu bruge en masse kræfter på at holde fokus på udvidelsen. Torsdag kan Financial Times som den eneste avis i øvrigt fortælle, at Denmark was last night close to resolving a long-running dispute between Russia and the Europeans over the status of the tiny Russian republic of Kaliningrad which becomes an enclave surrounded by European Union territory once Lithuania and Poland join in Den oplagt danske vinkel om, at et dansk forslag i den grad ser ud til at kunne opnå tilslutning fra alle sider, er iøjefaldende nok gået de danske avisers næse forbi. Kaliningrad-spørgsmålet får dog også opmærksomhed i Frankfurter Allgemeine om end set fra russisk øjenhøjde, hvor det besværlige spørgsmål om denne lille republik i klemme er genstand for en nyhedsanalyse/kommentar af Markus Wehner fra Moskva. Frankfurter Allgemeine står aldeles alene med sin tophistorie denne dag, om at Tyskland presser på for at få en dato for optagelse af Tyrkiet. Blandt andet skriver avisen, at der onsdag (23. oktober) svirrede rygter i regeringskredse om, at kansler Gerhard Schröder havde drøftet emnet på de seneste samtaler med den danske ministerpræsident Rasmussen. Fredag Fredag er de tunge skyer pludselig borte. Ved eftermiddagstid torsdag er Chirac og Schröder nået til enighed om aftalen, der begrænser EU s udgifter til landbrugsstøtte og udvidelse, hvilket sker til de fleste iagttagere og politikeres store overraskelse. Eksempelvis Dagens Nyheters, Barbro Hedvall, der fra Bruxelles i en aldeles pessimistisk leder opfordrer de franske og tyske regeringer til at vise statsmandskab og påtage sig ekstra byrder for at sikre den historiske chance for at forene Europa. Hun burde have læst sin egen avis lidt grundigere. På side 12 rapporterer korrespondent Sigrid Bøe fra Bruxelles og Ingrid Hedström fra redaktionen under et fornøjeligt foto af The dynamic Duo - Chirac og Schröder, at krisen er afblæst. Overraskelsen kommer lidt mindre bag på Financial Times topmødereportere, Judy Dempsey, Michael Mann, George Parker og Paris-korrespondent Robert Graham, der på avisens side et og to fortæller, at Leaders pull farm cash deal out of the hat. Generelt dækker aviserne begivenheden meget enslydende. Ifølge Politikens fortolkning letter aftalen opgaven betydeligt for Fogh, men rubrikken hedder stadig Giganter dikterer EU-løsning, og det viser meget godt den almene opfattelse af, hvilken rolle den bilaterale aftale spiller. På det punkt er Storbritannien ikke ene om at være kørt ud på et sidespor, men statsministeren slipper ikke grebet så let, og på trods af enkelte forskelle i den konkrete ordlyd er Anders Fogh Rasmussens eget svar gengivet i de tre danske aviser og af Frankfurter Allgemeines udsendte: Det er et stort fremskridt, at to så store lande har indgået en aftale om det vigtige emne. Det tyskfranske kompromis har bestemt ikke gjort topmødet vanskeligere, men den endelige beslutning skal tages af alle 15 EU-lande, citerer Jyllands-Posten statsministeren. Men der var også grund til irritation over aftalen. Den er en bilateral magtpræstation mellem EU s to drivende kræfter, som ikke lader meget plads tilbage til den siddende formand. Som Jyllands-Posten skriver: Den fransk-tyske melding overraskede stort set alle. End ikke unionens formandskab havde hørt om aftalen på forhånd, og danske diplomater fik travlt med at skaffe oplysninger så hurtigt som muligt, inden Anders Fogh Rasmussen holdt pressekonference i mødecentret... og senere i samme reportage: Andre landes diplomater var lige så overraskede. En britisk talsmand gik febrilsk rundt og spurgte britiske journalister, hvad de mente om aftalen. Det gælder også for tilnærmelsen til Tyrkiet, og her kan Frankfurter Allgemeine fortælle, at et dansk kompromisforslag, fremlagt og diskuteret torsdag, udskyder beslutningen om, hvornår Tyrkiet skal have en dato for næste skridt i optagelsesforhandlingerne til december. I øvrigt er fredag dagen, hvor de russiske indsigelser mod den tjetjenske verdenskongres i Danmark dukker op i Politiken og Berlingske Tidende. Lørdag Lørdag kulminerer topmøde-dækningen i de fleste aviser, og den er allerede behørigt præsenteret i detaljer i begyndelsen af denne artikel. Aftalen er på plads, og såvel diplomater som regeringsledere støtter halvhjertet op om aftalen med en opfattelse af, at den kunne have været værre. Fogh vandt første runde og Succes i skyggen af de store er eksempler på artikler i Politiken og Berlingske Tidende, mens Tyrkiet nu får rygstøtte af flere af de store medlemslande i EU. Det spreder håb i Ankara, skriver Financial Times, mens Frankfurter Allgemeine på lederplads påpeger, at Tyrkiets ansøgning aftvinger EU et svar på det afgørende spørgsmål: Hvad EU er, og om EU selv tror så meget på den europæiske ide, at landene tør 8 9

Tema: EU forud for Europa-valget

Tema: EU forud for Europa-valget MAJ 2014 TIDSSKRIFTET PÅ DANSK OM UDENRIGSPOLITIK OG INTERNATIONALE FORHOLD Tema: EU forud for Europa-valget Baggrundsartikler om Ukraine-krisen Dokument: Præsident Putins tale ved annekteringen af Krim

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Vi går videre til sag nummer 4, som er budgetprocedure for budget 2016-2019. Og der skal jeg bede om indtegnede under Lotte Cederskjold, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Et klart ja. Så afsted til Sherwood. Nedslag i 40 års dansk Europa-historie

Et klart ja. Så afsted til Sherwood. Nedslag i 40 års dansk Europa-historie Nedslag i 40 års dansk Europa-historie Europa-Kommissionen Repræsentationen i Danmark, Maj 2013 Så afsted til Sherwood Engang var det nærmest en britisk dyd at tage fra de rige og give til de fattige.

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

Torbjørn Juul Andersen Ida Meldgaard Christensen Rasmus Vestergård Hansen Monica Nielsen Morten Hetmar Vestergaard Patrick Benjamin Wurzel

Torbjørn Juul Andersen Ida Meldgaard Christensen Rasmus Vestergård Hansen Monica Nielsen Morten Hetmar Vestergaard Patrick Benjamin Wurzel Foto: Theis Bertelsen Torbjørn Juul Andersen Ida Meldgaard Christensen Rasmus Vestergård Hansen Monica Nielsen Morten Hetmar Vestergaard Patrick Benjamin Wurzel Vejleder: Ole Erik Hansen Roskilde Universitetscenter

Læs mere

RADIKAL POLITIK 617. Ambitiøs plan for bæredygtig energi. Energiforbruget skal halveres, og 80 pct. af de fossile brændstoffer skal skæres væk

RADIKAL POLITIK 617. Ambitiøs plan for bæredygtig energi. Energiforbruget skal halveres, og 80 pct. af de fossile brændstoffer skal skæres væk RADIKAL POLITIK 617. maj 2006 Ambitiøs plan for bæredygtig energi Energiforbruget skal halveres, og 80 pct. af de fossile brændstoffer skal skæres væk FO R MAN D E N S K R I V E R Teatertorden, seismografer

Læs mere

FRA FORSAMLING TIL FOLKESTYRE?

FRA FORSAMLING TIL FOLKESTYRE? FRA FORSAMLING TIL FOLKESTYRE? Festskrift i anledning af Europa-Parlamentets 50 års fødselsdag den 19. marts 2008 Redigeret af Peter Nedergaard UDGIVET AF EUROPA-PARLAMENTETS INFORMATIONSKONTOR I SAMARBEJDE

Læs mere

DANMARKS DOMSTOLE. September 2007. Behovet er stort. Mediedommere kræver tilpasning. Norske mediedommere ved årets udgang. Fra advokat til dommer

DANMARKS DOMSTOLE. September 2007. Behovet er stort. Mediedommere kræver tilpasning. Norske mediedommere ved årets udgang. Fra advokat til dommer 38 September 2007 Behovet er stort Mediedommere kræver tilpasning Norske mediedommere ved årets udgang Fra advokat til dommer Dansk video efter svensk forbillede Chefstilling med overraskelser Synliggør

Læs mere

Fængselsfunktionæren 3

Fængselsfunktionæren 3 Fængselsfunktionæren 3 Dansk Fængselsforbund Marts 2006 Nr. 3/2006 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Styr på arbejdspresset i Kriminalforsorgen 16 Dansk Fængselsforbund: For få påbud fra Arbejdstilsynet

Læs mere

Efter valget hvad nu?

Efter valget hvad nu? d e c e m b e r 2 0 07. n r. 2 2 3. 2 5. Å R G A N G Efter valget hvad nu? L Æ S O G S Å I D E T T E N U M M E R f r a n k r i g c i v i l u ly d i g h e d m o d s p r o gt e s t a f g h a n i s ta n s

Læs mere

Cloud computing i danske virksomheder

Cloud computing i danske virksomheder Cloud computing i danske virksomheder (Cloud Computing in Danish Companies) Copenhagen Business School, maj 2010 Speciale: HD 2. del, Økonomistyring og procesledelse Udarbejdet af: Casper Thomsen Peter

Læs mere

FRA FÆLLESMARKED TIL FÆLLESSKAB?

FRA FÆLLESMARKED TIL FÆLLESSKAB? FRA FÆLLESMARKED TIL FÆLLESSKAB? 31 fødselsdagshilsner til Rom-traktaten i anledning af dens 50-årsdag den 25. marts 2007 siden 1957 UDGIVET AF EUROPA-PARLAMENTETS INFORMATIONSKONTOR I SAMARBEJDE MED FORUM

Læs mere

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer 03/2012 1 NR./ÅRG. 03/2012 idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer TEMA: DEN DANSKE MODEL Den danske arbejdsmarkedsmodel

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Referat af Friluftsrådets generalforsamling Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Friluftsrådets virksomhed i det forløbne

Læs mere

ungdomsforskning ungdomsforskning Unge og ungdomsuddannelser nr. 1 - marts 2002 Udgiver Center for Ungdomsforskning Ansvarshavende Birgitte Simonsen

ungdomsforskning ungdomsforskning Unge og ungdomsuddannelser nr. 1 - marts 2002 Udgiver Center for Ungdomsforskning Ansvarshavende Birgitte Simonsen ungdomsforskning Unge og ungdomsuddannelser nr. 1 - marts 2002 Udgiver Center for Ungdomsforskning Ansvarshavende Birgitte Simonsen Redaktør Niels Ulrik Sørensen Formgivning Liselotte Klint Anja Vinther

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

MØDET ONSDAG DEN 2. JULI 2003

MØDET ONSDAG DEN 2. JULI 2003 3-001 MØDET ONSDAG DEN 2. JULI 2003 3-002 (Mødet åbnet kl. 9.05) 3-003 FORSÆDE: Patrick COX Formand Det italienske formandskabs arbejdsprogram 3-004 Formanden. - Næste punkt på dagsordenen er redegørelse

Læs mere

magisterbladet xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx DM med i Guldfireren Seminarie bladet side 31-39 Forbud mod hemmelige aftaler side 5

magisterbladet xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx DM med i Guldfireren Seminarie bladet side 31-39 Forbud mod hemmelige aftaler side 5 nr. nr. 1 11 19. 20. jannuar juni 2008 2007 magisterbladet Forbud mod hemmelige aftaler side 5 Parkeret i årevis side 10-13 Tidsskrifter frygter for deres overlevelse side 18-19 Sander vil belønne de bedste

Læs mere

Medier under pres. Indvandrere går altså også til tandlægen. Tema: Manipulerende mediesatire. Når konkurrencen udløser sjusk og forvrængning

Medier under pres. Indvandrere går altså også til tandlægen. Tema: Manipulerende mediesatire. Når konkurrencen udløser sjusk og forvrængning Tema: Medier under pres Manipulerende mediesatire side 17 Avisen i Undervisningen nov. 2007 Når konkurrencen udløser sjusk og forvrængning side 18 Når ordene strejker side 24 Indvandrere går altså også

Læs mere

Forventninger til moderne virksomheder - en seminarrapport

Forventninger til moderne virksomheder - en seminarrapport Forventninger til moderne virksomheder - en seminarrapport Zira Søby Bloch & Anita Mac (red.) Center for Værdier i Virksomheder Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi Februar 2003 0 Indhold

Læs mere

MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2003

MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2003 2-001 MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2003 2-002 FORSÆDE: Patrick COX Formand er meget tynget af de tragiske begivenheder, der har domineret nyhederne i de seneste dage. Jeg henviser til den række voldshandlinger,

Læs mere

Er det folks egen skyld, at de er fede?

Er det folks egen skyld, at de er fede? AF METTE MØRK, JOURNALIST DE 5 SKARPE Er det folks egen skyld, at de er fede? Overvægtige bliver stadig mere marginaliserede og er det egentlig deres egen skyld? De fem skarpe har spurgt sociolog Nanna

Læs mere

DEN, MAN ELSKER, TUGTER MAN

DEN, MAN ELSKER, TUGTER MAN nr. 5 / oktober 2013-75. årgang magasin for mindretal, sprog og kultur ERLING JEPSEN OM SØNDERJYLLAND: DEN, MAN ELSKER, TUGTER MAN MÅSKE SKULLE MAN BYGGE ET AVISHUS PÅ GRÆNSEN FINSKE ROSA LIKSOM OM DET

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010 en plus en er tre SPROG SKABER MERVÆRDI KS SÆTTER IND FOR AT OVERVINDE KULTURELLE OG SPROGLIGE FORHINDRINGER VIRKSOMHEDERNE

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

BORNHOLM. nr. 03 2014. dansk politi

BORNHOLM. nr. 03 2014. dansk politi Spillet Sendt på om BORNHOLM bænken nr. 03 2014 dansk politi indhold lederen Kommer dansk politi på 2. holdet? Hvad der lyder som tørre, juridiske spidsfindigheder besluttet i Bruxelles, får voldsom betydning

Læs mere

4.3 Artikler: Derfor har vi valgt dem...22

4.3 Artikler: Derfor har vi valgt dem...22 1. Indledning...3 1.1 Motivation: Suzanne Brøgger eller Sienna Miller?...3 1.2 Vores mission: Finanskrisen på forsiden...5 1.3 Valg af medie: Mere end et glossy frikvarter...5 1.4 Metode: Sådan gør vi...6

Læs mere