US AAR H. Strategisk handlingsplan International rekruttering Arbejdsgruppen til rekruttering af internationale studerende.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "US AAR H. Strategisk handlingsplan 2014. International rekruttering Arbejdsgruppen til rekruttering af internationale studerende."

Transkript

1 US AAR H Strategisk handlingsplan 2014 International rekruttering Arbejdsgruppen til rekruttering af internationale studerende Juni 2013 Handlingsplanen er udarbejdet af: Steen Weisner, AU Forskning og Talent, AR Rainier Jazmin, AU Forskning og Talent, BSS Mette Thomsen, AU Forskning og Talent, ST Tanja Hansen, AU Forskning og Talent, HE Gitte Bindzus Foldager, AU Forskning og Talent, IC Lonni Klitgaard, AU Kommunikation, Event og rekruttering

2 2 Strategisk handlingsplan 2014 International rekruttering Juni 2013

3 3 Indhold Indhold Indledning... 4 Principper for internationale rekrutterings- og markedsføringsaktiviteter på AU... 5 Baggrund og status... 5 Opbygning af en international profil... 5 Unique Selling Points... 6 Målgrupper... 7 Lande... 8 Lande som AU på nuværende tidspunkt har aktiviteter i... 9 Rekruttering via partnerskaber Lande som kunne være interessante fremadrettet, men hvor AU ikke for nuværende aktivt markedsføres som destinationsmulighed Kanaler/medier Informationsmateriale Uddannelsesmesser Rekruttering i forbindelse med internationale forskeres og studerendes ophold på AU Alumnerelationer og ambassadører International annoncering Webtilstedeværelse Egne websider AU på de sociale medier Eksterne rekrutteringsportaler Google Samarbejde med uddannelsesagenter Rekrutteringskampagner Fastholdelseskommunikation Budgetmæssige forhold Opsummering... 18

4 4 Indledning Rekrutterings- og markedsføringsarbejdet på det internationale område koordineres og gennemføres af AU Kommunikation, AU Forskning og Talent, AU Viden og AU Studier bl.a. via arbejdsgruppen til rekruttering af internationale studerende. Aarhus Universitet ønsker at være et toneangivende globalt orienteret universitet. Den internationale konkurrenceevne skal skærpes blandt andet ved, at universitetet sikrer internationalisering af uddannelses- og forskningsmiljøerne og derved bidrager til en høj koncentration og mobilitet af talent på alle niveauer, hvorved universitetet fokuserer og skærper sin internationale profil. Målet for Aarhus Universitet er at integrere internationalisering i alle kerneaktiviteter. Denne målsætning skal nås gennem implementering af strategien (og alle delstrategier som HO-, internationaliserings- og rekrutteringsstrategi), som over en 7-årsperiode opstiller rammer og sigtelinjer for universitetets aktiviteter på det internationale område i form af en række visioner og prioriteter. På uddannelsesområdet er de strategiske målsætninger bl.a. at styrke internationalisering af uddannelse og international mobilitet af studerende og uddanne dimittender til det globale arbejdsmarked. På talentudviklingssiden er målsætningen at udvikle internationale efterspurgte talenter og skærpe talentudviklingen i et internationalt perspektiv bl.a. via en styrkelse af internationaliseringen af ph.d.-programmerne og tiltrækning af fremragende forskertalenter. Nærværende handlingsplan sigter mod at udmønte strategiens vision og prioriteter i forhold til rekruttering af internationale full degree-studerende på bachelor-, kandidat-, ph.d.- og MBA-niveau. Målet med denne handlingsplan er således at skabe en ramme for en sammenhængende kommunikations- og rekrutteringsindsats på det internationale område. Handlingsplanen efterfølges af og udmøntes konkret i en række særskilte arbejdsdokumenter for hvert delprojekt, der lokaliseres. I 2010 var ca 3.6 mio studerende indskrevet på en fuld uddannelse uden for deres eget hjemland. Dette tal var steget fra ca. 2 mio i 2000 og der er en forventning om, at udviklingen vil fortsætte med samme hast. Det betyder, at mange danske studerende vil se sig om efter en uddannelse uden for de danske universiteter, f.eks. vil udlandsstipendieordningen bidrage til dette, ligesom mange unge studerende vil søge efter en hel uddannelse i f.eks. Danmark. Der er således i høj grad global mobilitet på uddannelsesområdet, som også har betydning for Danmark og de danske uddannelsesinstitutioner, herunder AU.

5 5 Principper for internationale rekrutterings- og markedsføringsaktiviteter på AU Baggrund og status Denne handlingsplan tager udgangspunkt i Aarhus Universitets strategi og spiller strategisk sammen med de enkelte HO-strategier og rekrutteringsstrategien. Internationale markedsføringsaktiviteter skal således understøtte kerneaktiviteterne i disse strategier og bidrage til, at målene heri bliver opfyldt. Markedsføring defineres her som de aktiviteter, der er relevante for profileringen af Aarhus Universitet over for en international studentermålgruppe. Aktiviteterne omfatter først og fremmest centralt koordinerede aktiviteter (på hovedområdeniveau eller universitetsniveau), og kun sekundært bilaterale kontakter fra forsker til forsker. Eksempler på omfattede aktiviteter kan være messedeltagelse, annoncering, trykt informationsmateriale, netværkskontakt, sociale medier, webaktiviteter etc. Arbejdet med international markedsføring har følgende centrale elementer: 1) HVAD: Produkter, kernefortælling og Unique Selling Points (USP) den internationale profil Basis for alle markedsførings- og rekrutteringstiltag er en grundfortælling om AU, der baserer sig på AU Strategi og de uddannelsesprodukter og faglige styrkepositioner, der her identificeres og kvalificeres i forhold til en international studenterpopulation. 2) HVEM: Målgruppestrategi Udpegning af centrale målgrupper for markedsføringsaktiviteterne. Disse er allerede til dels udpeget i strategien, og denne handlingsplan konkretiserer arbejdet med dem i rekrutteringssammenhæng. 3) HVOR: Landestrategi Udpegning af centrale lande for markedsføringsaktiviteterne. Disse er allerede til dels udpeget i internationaliseringsstrategien , dels via det konkrete internationale arbejde og erfaringerne herfra men udfoldes og konkretiseres i denne handlingsplan. 4) HVORDAN: Kanaler/medier - årshjul Planen for det fremadrettede arbejde opdateres og justeres løbende og mindst årligt og suppleres med konkrete initiativer og tiltag. Opbygning af en international profil I et globalt marked for videregående uddannelse er det afgørende, at man formår at differentiere og tilpasse sin strategiske markedsføring. Overordnet skal Aarhus Universitet promovere sine styrkepositioner og prioritere udvikling af en international profil for AU med udgangspunkt i strategiens ambition om at synliggøre universitetet over for fremragende internationale talenter primært på kandidat- og ph.d.-niveau. Internationalt skal AU således brandes som et førende forskningsuniversitet med særlig fokus på forskertalentudvikling. Et karakteristika ved Aarhus Universitet er den tætte forbindelse mellem forskning og uddannelse. Alle uddannelsesprogrammer på universitetet er

6 6 kendetegnet ved forskningsbaseret undervisning, og dette er med til at understrege forskning af højeste kvalitet som grundlaget for alle universitets kerneaktiviteter. Denne tradition har også været med til at skabe optimale forudsætninger for satsningen på forskertalentudvikling. Aarhus Universitet har gennem en fokuseret indsats opbygget et unikt set up på ph.d.-området, der er med til at adskille os fra andre internationale forskningsuniversiteter. Som et led i arbejdet med udvidelse og kvalitetssikring af ph.d.-området, er der udviklet særlige Aarhus-modeller og ph.d.- skoler, som gør AU i stand til at rekruttere og optage studerende til ph.d.- uddannelsen på alle niveauer helt ned til de dygtigste studerende, der blot har afsluttet bachelorniveau. Dette skal kommunikeres ud som et særkende ved Aarhus Universitet. Unique Selling Points Unique Selling Points (USP) findes på hhv. lande-, by- og universitetsniveau, og de vil altid skulle målrettes de specifikke målgrupper og konkurrencesituationen i de enkelte kommunikationssituationer. Arbejdsgruppen fastslår følgende USP for AU (og Aarhus og Danmark) overordnet set: Aarhus Universitet fagligt aspekt: Top 100 University herunder akkrediteringer og rankings Research University Research-based Teaching Graduate University, majority of students on graduate level Interdisciplinary University Specific Research Programmes and Faculty The Study Programmes per se 60 % of MA/MSc degree programmes fully taught in English Focus on talent development Flexible PhD programmes with early recruitment Aarhus Universitet studiemiljø m.m.: AU Campus herunder arkitektur Student Services herunder IC, danskkursus Internationalt studiemiljø Diversitet i studenterpopulationen Lærings- og undervisningsmetoder skandinaviske undervisningsformer, herunder uformel omgangsform ml. studerende og underviser Jobmuligheder herunder Karrierecenter, kontakt til erhvervsliv, karriereveje under og efter uddannelse, Green Card-ordningen Case Competitions Mulighed for scholarships for de særligt talentfulde studerende Aarhus og Danmark: Aarhus som studenterby Alle taler engelsk i Danmark Safe, secure, equal, green environment Aarhus er landets yngste by i forhold til gennemsnitsalder

7 7 Aarhus er landets bedst uddannede by i forhold til andel af borgere med videregående uddannelse AU Herning og Emdrup Herning is an entrepreneurial city Close ties between business life, industry and education Night life, museums, cafés and sports Copenhagen is Denmark s capital Major regional center of culture, business, media and science Strategic location and excellent infrastructure Popular location for many major companies Særligt for ph.d.-rekruttering: Gode forskningsfaciliteter - state of the art research infra-structure Stærk faglighed og Centres of Excellence, interdisciplinære centre m.v. Gode vilkår på AU, du er ansat og er således ikke studerende Hovedvejledere er topforskere Unikt samarbejde mellem vejleder og ph.d.-studerende International Community service i Aarhus med International Citizen Services og gode muligheder for medfølgende ægtefælle og evt. børn Alle ph.d.-studerende har vilkår, der giver rig mulighed for at fordybe sig i sin forskning God arbejdskultur i DK, god work-life-balance Det er vigtigt, at man i brugen af USP konkretiserer og udfolder dem i den specifikke kommunikationssituation, så det er helt klart for målgruppen, hvad der menes i hvert enkelt tilfælde. Målgrupper Arbejdet med målgrupper er dynamisk og retter sig bl.a. efter, hvilke produkter AU har på hylden. Kommende bachelorstuderende er således ikke en primær målgruppe, da vi ikke udbyder særligt mange bacheloruddannelser på engelsk. Den primære målgruppe er således kandidat- og ph.d.-studerende og sekundært bachelor- og MBA-studerende. En afledt målgruppe er influenter til den primære målgruppe. Inddeling i målgrupper er forudsætningen for alt vores arbejde og er ikke det samme som at udvælge lande. Vi har valgt at segmentere målgrupper ud fra følgende kriterier: Efter placering i uddannelsessystemets struktur Bachelorstuderende Kandidatstuderende Ph.d.-studerende MBA-studerende Efter relation til AU Nuværende bachelorstuderende Nuværende kandidatstuderende

8 8 Nuværende exchange-studerende Nuværende summer school/university-studerende Partneruniversiteter Medfølgende ægtefæller (til fx internationale forskere/gæstelærere) Forældre til kommende studerende Besøgende på internationale messer (hvor det giver mening) Alumner Forskere (rekruttering via forskernetværk, primært til ph.d.) Erhvervspartnere (AU Viden) Efter geografi Potentielle studerende fra de nordiske lande Fra EU Uden for EU (mod betaling) Danske repræsentationer i udlandet Udlændinge allerede i DK Efter betalingspligt Potentielle studerende uden for EU Internationale netværk i Aarhus og DK (oversøiske expats) Danske og internationale virksomheder (fx til Masteruddannelser) Der skal udvikles en plan for det videre rekrutteringsarbejde for hver målgruppe listet ovenover. Lande Den globale mobilitet på ca 3.6 mio studerende på hele kandidatuddannelser uden for deres hjemland er størst fra Asien, hvorfra 28% af de studerende kommer (heraf 17% fra Kina alene) med USA, Australien og Japan som de mest populære destinationer. AUs internationaliseringsstrategi udstikker landeområder, vi har arbejdet med indtil nu og også vil arbejde med fremadrettet, og der foregår en del arbejde i regi af Uddannelsesministeriet, som vi skeler til, når vi ser på, hvilke lande vi skal målrette vores aktiviteter imod. I forbindelse med udvælgelsen af lande skal AU sikre sig, at der er et match mellem de potentielle studerendes adgangsgrundlag og uddannelserne på AU, så vi sikrer, at vi hele tiden retter vores indsats mod kvalificerede potentielle studerende. Når AU tilrettelægger rekrutteringsaktiviteter i nye lande er det vigtigt, at vi benytter den viden og ekspertise, der findes via vores strategiske partnerskaber og partnerinstitutioner i øvrigt om lokale forhold i kombination med erfaringer fra andre danske og internationale universiteter og nationale organer. Fra AUs internationaliseringsstrategi ( ): Europa, Nordamerika, Kina, områder under udvikling til at blive centrale vidensregioner, kunne være BRICS Fivu: Kina, Indien, USA, Tyskland, Polen, Brasilien, Sydkorea

9 9 Emerging markets: Vietnam, Indonesien, Malaysia, Sydkorea De næste to afsnit beskriver de lande, som AU satser på og allerede nu har aktiviteter i, og de lande, som observeres, og hvor udviklingen følges, men som ikke for nuværende er lande, vi har aktiviteter i eller konkrete planer for. Lande som AU på nuværende tidspunkt har aktiviteter i Kina Et stadigt stigende antal kinesere rejser hvert år til udlandet for at studere. I 2010 rejste unge fra Kina til udlandet for at studere. Blot 886 af disse studerende kom til Danmark, og Kina udgør derfor et meget stort potentielt marked for danske uddannelsesinstitutioner. AU deltager atter i Top Talent-initiativet i Kina, der er et samarbejde mellem Innovationscentret i Shanghai, danske virksomheder og de danske universiteter om information om Danmark og rekruttering af kinesiske studerende til danske uddannelsesinstitutioner. Top Talent-programmet omfatter en række Denmark Days (rekrutteringsmesser) på udvalgte kinesiske universiteter. Desuden gennemføres alumneevents i Shanghai og Beijing. AU deltager med repræsentanter fra såvel Internationalt Center som fra hovedområderne. BSS samarbejder allerede med uddannelsesagenten StudyAdvisor i forhold til rekruttering til hovedområdet. Målgruppe: kandidat-, MBA- og ph.d.-studerende Indien En høj andel af den indiske befolkning taler engelsk, hvilket naturligvis er en fordel i forhold til de potentielle studerendes sprogkundskaber, men det betyder samtidig, at de indiske studerende er meget fokuserede på de engelsksprogede lande, når de skal vælge uddannelsesland indiske studerende rejste ud i 2010 og heraf kom blot 328 til Danmark. AU overvejer at deltage i en europæisk uddannelsesmesse i Indien i efteråret 2013, EU Education Outreach. Målgruppe: kandidat- og ph.d.- studerende Tyskland Frem til 2016 vil det samlede antal år, som en tysk skoleelev skal gå i skole for at opnå studentereksamen, blive reduceret fra 13 til 12 år. Reformen går under navnet G8, da den de fleste steder indebærer, at den tyske gymnasieskoles niende år skæres bort. Reformen vil - navnlig mellem 2011 og medføre en stor stigning i antallet af uddannelsessøgende, hvilket giver de tyske uddannelsesinstitutioner store kapacitetsproblemer. Dette forventes at ville give øgede muligheder for rekruttering i Tyskland unge tyskere rejste ud i 2010 og af disse kom 1208 til Danmark, hvilket, efter Norge og Sverige, gør tyske studerende til den største gruppe studerende i Danmark. I 2013 deltager AU atter på Master & More-messerne i Tyskland med henblik på at rekruttere studerende til hele uddannelser. Seks byer i Tyskland og Wien i Østrig gæstes af den rullende messekaravane. Master and More var i udvalgte tyske byer udvidet med en MBA-Lounge, og ph.d.-rekruttering er også et delmål for AUs deltagelse i Master and More.

10 10 AU Herning, BSS, deltager i øvrigt i messerne Nordjob i Nordtyskland med henblik på rekruttering til bacheloruddannelserne på BSS. Målgruppe: kandidat-, ph.d.- og MBA-studerende Brasilien AU deltager i efteråret 2013 i Top Talent-programmet i Brasilien. Der udvikles en Brazilian-Danish Network-hjemmeside, og AU deltager i rekrutteringsmesser i Brasilien i november Sigtet med Top Talent Brasilien er at tiltrække og fastholde brasilianske talenter gennem promovering af danske uddannelsestilbud og karriereveje. Sammen med de øvrige danske universiteter deltager AU desuden i det brasilianske mobilitetsprogram Science without Borders (SWB). SWB er et omfattende stipendieprogram finansieret af den brasilianske regering, der sigter mod at sende brasilianske studerende på udvekslingsophold af kortere og længere varighed. Den danske aftale dækker ph.d.-studerende både fulde 3-års ph.d.-forløb og gæste-ph.d.- ophold samt postdocs, og danske universiteter har sagt ja til at modtage op til 700 ph.d.-studerende og postdocs inden for særligt udvalgte fagområder frem til Målgruppe: kandidat-, ph.d.- og MBA-studerende Østeuropæiske lande I Danmark findes traditionelt en stor gruppe studerende fra Østeuropa. De største grupper er polske, litauiske, rumænske, bulgarske og lettiske studerende, som alle ligger i top-10 over internationale studerende i Danmark. Alle lande er interessante for AU, da de er tiltrukket af det høje uddannelsesniveau i Danmark i kombination med det faktum, at uddannelse i Danmark er gratis for dem som EU-borgere. Ud fra tidligere erfaringer med de østeuropæiske lande på BSS ved vi, at de studerende har et højt fagligt niveau, som matcher det danske uddannelsesniveau. I rekrutteringen i disse lande skal AU være særligt opmærksom på intensiteten, således at balancen i studentergruppen ikke forrykkes. BSS og AR har konkrete rekrutteringsaktiviteter i udvalgte østeuropæiske lande, som fortsætter decentralt. Målgruppe: kandidat-, ph.d.- og MBA-studerende Rekruttering via partnerskaber Aarhus Universitet indgår i forskellige partnerskaber under bl.a. Erasmus Mundus-programmets Aktion 2. Flere af partnerskaberne udspringer af Aarhus Universitets deltagelse i Coimbra Gruppen. Det primære instrument i disse partnerskaber udgøres af stipendier til studerende, forskere og administrative medarbejdere. Partnerskaberne dækker hver især et geografisk område, og forskere og studerende fra universiteter i disse områder kan via partnerskabet ansøge om et stipendium til studie- og forskerophold ved de EU-baserede deltagende universiteter herunder ved AU. Hertil kommer partnerskaber som Building Stronger Universities og Open Society Foundation. Indgåelsen af disse partnerskaber sker som oftest lokalt på de enkelte hovedområder og har ikke nødvendigvis nogen sammenhæng i øvrigt med de strategisk funderede rekrutteringsindsatser, der foregår f.eks. på landeniveau, og som italesættes i denne strategiske handlingsplan.

11 11 Som udgangspunkt betragtes nævnte partnerskaber ikke som genstandsområde for nærværende handlingsplan, da rekruttering via disse sker uafhængigt af de beskrevne aktiviteter. Der bør dog fremadrettet ske en koordinering, så vi sikrer en administrativ og faglig sammenhæng mellem rekruttering via partnerskaber og de tiltag, der i øvrigt beskrives i handlingsplanen. Lande som kunne være interessante fremadrettet, men hvor AU ikke for nuværende aktivt markedsføres som destinationsmulighed USA AU er med i de amerikanske låneprogrammer, der åbner op for muligheden for at kunne rekruttere amerikanske studerende til bachelor- og kandidatniveau. I forbindelse med rekruttering til bachelorniveau er der særlige forhold ved de amerikanske high school-studerendes adgangsgrundlag, der er problematiske, og som bør undersøges nærmere i forbindelse med konkrete aktiviteter. England England kunne være et muligt rekrutteringsland, da der i forvejen er en stor international studenterpopulation, som er mobil, og AU kan konkurrere på prisen, bl.a. pga. øgede tuition fees i England. Det kunne være interessant i forhold til vores bacheloruddannelser, sekundært i forhold til vores kandidatuddannelser og evt. MBA, hvor vi dog vurderer, at interessen er begrænset, da de fleste studerende i England ikke læser videre end til bachelorniveau. Dette får vi lejlighed til at teste, da Master and More-messerne i 2013 afholdes i Leeds, England, hvor AU er med. (Ift ph.d.-rekruttering vil en kampagne, der kører i , have fokus på bl.a. England). Holland AU har før haft rekrutteringsaktiviteter i Holland (Masterbeurs) men har det ikke længere. Det bør overvejes, om AU igen skal have specifikke tiltag i forhold til kandidat- og ph.d.-rekruttering (ift ph.d.-rekruttering vil en kampagne, der kører i , have fokus på bl.a. Holland). De skandinaviske lande Vi har ikke tradition for at gøre noget særligt for at rekruttere studerende fra Norden, da vi er vant til, at de kommer af sig selv til uddannelser som f.eks. medicin og psykologi. BSS påtænker deciderede rekrutteringstiltag i de skandinaviske lande fremadrettet. Emerging markets Vietnam Rusland Indonesien Sydkorea Malaysia

12 12 Hovedområderne udvikler egne konkrete aktivitetsplaner for de enkelte lande og en særskilt plan i forhold til de lande, vi pt ikke har aktiviteter i samt for emerging markets. Der udvikles generelle aktivitetsskabeloner for de konkrete aktiviteter til brug for de konkrete aktører på AU. Kanaler/medier Rekrutteringsindsatsen baserer sig på følgende produkter og udfoldes via følgende kanaler/medier: Informationsmateriale På AU bruger vi i videst muligt omfang fælles AU-informations- og - messemateriale i forbindelse med vores rekrutteringsaktiviteter. International Study Guide 2014 udkommer ultimo september og rummer AU s engelsksprogede uddannelser på såvel bachelor- som kandidatniveau samt full-time MBA. Desuden vil der være mindre afsnit om både ph.d. og AU Summer University. Publikationen er fleksibel, således at den potentielle studerende ikke behøver hjemtage information om samtlige engelsksprogede uddannelser men derimod kan udvælge et antal uddannelser. Samtidig kan et fagmiljø sammensætte en guide med netop de uddannelser og fag, som de ønsker at promovere på en konkret messe eller konference. I samme grafiske layout som Be More-standen, som oftest benyttes på messerne, er der udarbejdet folderen A Brochure (først oplag fra 2010), som er særligt målrettet rekruttering af ph.d.-studerende. Den opdateres til udgivelse september Informationsmateriale dækker også over Power Point-præsentationer henvendt til primære og sekundære målgrupper (f.eks. forskere), messemateriale og merchandise, der skal udvikles og vedligeholdes. Der bør udvikles et koncept for ambassadørkit, der skal gøres tilgængeligt for alle medarbejdere på AU. Der skal udvikles nyt messemateriale og merchandise i forbindelse med rekrutteringsaktiviteterne hen mod optagelsen Uddannelsesmesser AU medvirker på en række forskellige internationale messer. Af messer med direkte rekrutteringsformål kan eksempelvis nævnes Master & More-messerne i Tyskland, Top Talent i Kina og Brasilien, EU Education Outreach, India m.fl. Disse er primært målrettet kommende kandidatstuderende. Endelig deltager AU hvert andet år med deltagelse af såvel AU Forskning og Talent, AU Kommunikation som ph.d. skolerne i ESOF-messerne med det formål overordnet at promovere AU og Aarhus over for en international forskermålgruppe. ESOF afholdes i København Informationsmaterialet bør i alle tilfælde målrettes den konkrete messe, og ofte kan det være relevant at supplere med materiale på det lokale sprog.

13 13 Det kan ofte være hensigtsmæssigt at kontakte lokale alumner i forbindelse med bemanding af messestande samt at sørge for at bruge disse som lokale ambassadører. Deltagelse i messer kan med fordel kombineres med besøg på lokale partneruniversiteter, alumne-events, møde med uddannelsesagenter eller andre universiteter/forskningsinstitutioner, hvor AU kunne have interesse i samarbejde eller erfaringsudveksling. De enkelte hovedområder udvikler planer for relevant messedeltagelse. Der skal laves detaljerede planer for nuværende messeaktiviteter med angivelse af behov for materiale til hver messe, deltagelse af evt. alumner, besøg på lokale universiteter m.v. Rekruttering i forbindelse med internationale forskeres og studerendes ophold på AU Aarhus Universitet vil benytte uddannelsessamarbejder m.m. med international deltagelse, herunder sommerskoler og semesterudveksling, til profilering og markedsføring af AU som et internationalt universitet. Deltagere på disse uddannelsestilbud skal gøres opmærksomme på Aarhus Universitets kvaliteter som internationalt universitet og knyttes til AU som ambassadører, hvorved de ved hjemkomst til hjemuniversitet kan oplyse om fordele ved Aarhus Universitet samt bære relevant materiale hjem. AU har allerede en række eksisterende events, der tilbydes til internationale studerende. Derudover markedsføres AU særligt via de mange Erasmusaftaler, som AU indgår i. AU Summer University udgør potentielt en vigtig kilde til at tiltrække talenter til AU s full degree- og ph.d.-programmer. Kan vi tiltrække internationale studerende til en sommerskole og her gøre en god figur, er der sandsynlighed for, at disse studerende i højere grad vil vælge Aarhus Universitet som mål for en udvekslingsperiode, som mål for en full-degree eller som destination for en ph.d.-grad, hvilket tidligere undersøgelser også viser. AU indgår i øvrigt i en række strategiske partnerskaber og netværk, hvor det kan være relevant at iværksætte konkrete rekrutteringstiltag med henblik på optagelse på full degree-uddannelser. Af relevante netværk/samarbejder kan nævnes Coimbra Group, Utrecht Network, Euroscience m.fl. På dette link på IC kan man læse mere om de konkrete netværk og samarbejder icalliances/ Der bør videreudvikles planer for, hvorledes vi kommunikerer til de potentielle studerende på kort ophold på AU i forbindelse med rekruttering til full degree-uddannelser. Alumnerelationer og ambassadører Aarhus Universitets ansatte, studerende og alumner indgår i utallige relationer og forbindelser (kollegaer, venner, familie mm.) på det internationale område, hvorfor de potentielt udgør et meget stærkt ambassadørkorps for Aarhus Universitet. Mange af disse optræder allerede som værdifulde ambas-

14 14 sadører for universitetet men uden en mere systematisk understøttelse af tankegangen omkring og anvendelsen af disse. En særlig gruppe er udvekslingsstuderende og de studerende på Summer University, som opholder sig på Aarhus Universitet i en kortere periode for derefter at rejse tilbage til deres hjemland/hjemuniversitet. Vi vil satse på og opprioritere arbejdet med at gøre denne gruppe til gode ambassadører for Aarhus Universitet. I denne forbindelse bør vi samarbejde med AU Alumni under AU Viden, der samler alle alumner fra short term-programmer og hele uddannelser på AU. I alumnearbejdet prioriteres de internationale studerende som en relevant og distinkt gruppe, der kan fungere som ambassadører for Aarhus. I denne forbindelse har AU været meget tilfredse med samarbejdet i Youth Goodwill Ambassadors. Projektet har skaffet AU en række meget dygtige og dedikerede ambassadører, som har medvirket til at markedsføre AU i deres hjemland. AU fortsætter derfor i samarbejdet, som har modtaget midler til at fortsætte i yderligere tre år samt til at udvide fokus. Ansatte på AU, herunder især forskere har også ofte en ambassadørfunktion i forhold til de internationale samarbejdsrelationer, de indgår i. Det bør tilstræbes, at der udarbejdes et ambassadørkit til dette formål. Der bør udvikles planer for, hvorledes vi integrerer alumner/ambassadører i det internationale rekrutteringsarbejde, og vi bør udvikle informationsmateriale til disse grupper til brug i deres ambassadørfunktion. International annoncering Gennem de seneste år har AU i enkelte tilfælde indrykket profilannoncer i udenlandske medier eller markedsført bestemte initiativer gennem annoncering i udenlandske medier. Disse generelle profilannoncer har været en del af et større initiativ, f.eks. i forbindelse med et dansk delegationsbesøg i Mexico eller som en del af en samlet satsning fra Udenrigsministeriet rettet mod de danske repræsentationer i udlandet. Annoncering i trykte eller onlinemedier er en af mange muligheder, når et initiativ skal markedsføres. Da det internationale marked er meget stort, og da international annoncering ofte er en umåde dyr måde at kommunikere initiativer på, bør det aldrig ske uden en konkret markedsføringsplan for et initiativ eller en aktivitet. Annoncering foretages kun efter nøje overvejelse om, at målgruppen med de givne midler bedst nås på denne måde. I tilfælde hvor man ønsker at annoncere, skal annonceringen være i overensstemmelse med eller understøtte AU internationaliseringsindsats. I de fleste tilfælde vil rekruttering være en afledt effekt af annoncering i internationale medier, der mere har karakter af branding af AU. Webtilstedeværelse Egne websider er universitetets primære online platform rettet mod det internationale publikum. Hvad angår rekruttering af internationale studerende bruges som primær platform, hvor hele det engelsksprogede ud-

15 15 dannelsestilbud er beskrevet. Denne portal gennemgik i efteråret 2012 et omfattende redesign, således at den i dag fremstår mere som en rekrutteringsportal. Det er også denne side, der henvises til fra rekrutteringsmaterialer og i kampagner. På siden er en sektion kaldet AU in 9 languages, hvor AU s kernefortælling præsenteres på ni forskellige sprog herunder bl.a. kinesisk og indisk. Ved optag i efteråret 2013, vil det blive søgt målt hvor stor en indflydelse disse sider har haft, for studerendes valg især studerende udenfor Europa, da de skal betale for uddannelsen. Derudover findes også videoer, student testimonials, Student to studenttiltag m.m. Siden udbygges og opdateres løbende. Bl.a. ønskes et Virtual Tour-site integreret, hvor potentielle studerende kan få et indtryk af campus og alle de faciliteter vi kan tilbyde. Desuden benyttes annoncer i gratis e-bøger som studerende kan downloade fra AUs hjemmeside (BSS). AU på de sociale medier AU har på Facebook to officielle sider siden Aarhus Universitet, som primært er rettet mod danske studerende samt Aarhus University, som er rettet mod det internationale publikum. Siden bruges ikke aktivt til rekruttering, men afspejler livet på AU for internationale studerende. Internationalt Center har desuden en profil på Twitter, der dog pt. ikke er særlig aktiv. AU har også en profil på LinkedIn, der især kan være relevant i forbindelse med rekruttering til ph.d.-programmerne. Der skal i sommeren 2013 udarbejdes en strategi for AU på de sociale medier og dette omfatter også de internationale sider. Eksterne rekrutteringsportaler Udover egne websider figurerer Aarhus Universitets engelsksprogede uddannelser på rekrutteringsportalen mastersportal.eu. På portalen har vi fra efteråret 2012 til studieoptag i marts 2013 kørt en kampagne, der gør at Aarhus Universitets uddannelser bliver fremhævet, når folk søger efter uddannelser, samt at man med kun et klik kan komme fra uddannelsesbeskrivelsen på masterportals.eu til vores egen side om uddannelsen i studieguiden. I 2012 kørte BSS en lignende kampagne og dette kunne måles i optaget, hvor 11 % af de optagede internationale studerende svarede, at de havde fundet uddannelsen via mastersportals.eu. Mastersportal.eu er en del af studyportals.eu, der også har siderne bachelorportal.eu, phdportal.eu og shortcourses.eu. På førstnævnte ligger vores engelsksprogede bachelorprogrammer, mens vores ph.d.-programmer kommer på phdportal fra sommeren 2013 i en lignende kampagne, som set på mastersportal.eu. På shortcourses.eu har vi fra december til optag i marts haft en kampagne for alle universitets AU Summer University-kurser. Det primære marked for studyportals.eu er Europa, hvor 49 % af deres besøg kommer fra, mens 29 % kommer fra Asien. (Top tre for phdportal.eu er Indien, UK, USA) For at sikre at den information, der ligger tilgængelig på studyportals.eu er up-to-date samarbejder Internationalt Center tæt med Adgang i AU Studier for at sikre, at alle ændringer også kommer på denne portal. AU har aktivt valgt kun at satse på denne portal.

16 16 Google AU arbejder på at skærpe synligheden på Google vha. bl.a. Google Adwords i forbindelse med div. online-kampagner, og den generelle udvikling af vores web bør fremadrettet tage højde for de gevinster, der kan høstes ved at søgemaskineoptimere vores uddannelsessider. Dertil kommer, at vi fremadrettet ønsker at arbejde mere målrettet med den viden, vi indsamler via Google Analytics. Webtilstedeværelsen skal udvikles kontinuerligt i tråd med den generelle udvikling på dette område. Konkret bør vi optimere vores tilstedeværelse på sociale medier som Facebook og LinkedIn ihht strategien for sociale medier og arbejde på at få italesat vigtigheden af SEO og responsive design internt på AU. Samarbejde med uddannelsesagenter Uddannelsesagenter er en del af det globale uddannelsesbillede i dag. Uddannelsesagenter kan tilbyde flere services, men den klassiske uddannelsesagent repræsenterer universitetet i sit lokale område eller hele landet. Uddannelsesagenten vejleder bachelor-, kandidat- og masterstuderende, via universitetets normale brochurer/web om uddannelser, ansøgning, studieliv på stedet, jobpotentiale efter endt uddannelse etc. Nogle steder hjælper uddannelsesagenten med selve ansøgningsprocessen, med opholdstilladelse, med rejse og ankomst osv. det afhænger af uddannelsesagenten og den studerende og aftalen med uddannelsesinstitutionen. Ligeledes vil mange aftaler indebære, at uddannelsesagenten annoncerer og laver andre markedsføringstiltag i sit område på vegne af uddannelsesinstitutionen. Aftaler med uddannelsesagenter er typisk opbygget således, at uddannelsesagenten modtager et gebyr for hver henvist studerende som starter på den søgte uddannelse. Typisk % af første års tuition fee for AU s uddannelser svarer det til ca per studerende. Desuden kan der gives bistand til annoncering og andre tiltag. Det er naturligvis centralt, at der er en stor grad af tillid mellem uddannelsesinstitutionen og uddannelsesagenten. Danske uddannelsesinstitutioner har den fordel ved at arbejde med uddannelsesagenter, at Danmark kun i ringe grad er kendt som en destination for global mobilitet på full-degreeområdet. Dette kan en lokal uddannelsesagent hjælpe med. I nogle lande (herunder Indien og Kina) vil det desuden være særdeles svært at rekruttere uden brug af en agent grundet lokale/kulturelle forhold. Studerende benytter sig typisk af uddannelsesagenter af en række årsager; de vil gerne have et førstehåndsindtryk af uddannelsesinstitutionen, forældrene (som jo betaler for en hel uddannelse og mange års ophold i udlandet) vil tale med en lokal person og sikre sig, at deres investering er sikker; at deres barn kommer et sikkert sted hen og får en god uddannelse som til sidst vil sikre, at investeringen kommer tilbage til familien i form af et job og en bedre fremtid. På AU har BSS både tidligere (før DFU) erfaringer og nuværende erfaringer med uddannelsesagenter. Det vurderes, at uddannelsesagenter er et attraktivt værktøj for AU i rekrutteringssammenhænge på udvalgte markeder og i forhold til bestemte målgrupper.

17 17 De enkelte hovedområder bør beslutte, om de vil benytte denne aktivitet. Der bør udarbejdes skabeloner for agentaftaler (certificering) til brug for de HO, der ønsker at benytte sig af agentsamarbejder, og brugen af agenter på AU bør følges nøje for at sikre den fornødne kvalitet og videnudveksling. Rekrutteringskampagner Som led i den internationale rekrutteringsindsats benytter AU deciderede medie- og opmærksomhedsskabende kampagner, der skal lede potentielle ansøgere hen til AU s produkter. I 2013 og 2014 arbejder AU f.eks. med en dedikeret ikke-fagspecifik ph.d.-rekrutteringskampagne, der skal promovere AU s ph.d.-programmer over for en international målgruppe. Der er tale om en bred rekrutteringskampagne på tværs af AU og de fire ph.d.-skoler. Målet er at få øget antallet af gode internationale ph.d.- ansøgere. Det overordnede budskab for kampagnen er de meget gode forhold, ph.d.-studerende har på AU og i Danmark kombineret med nåleøjeaspektet. Det er kun de allerdygtigste studerende, der kommer i betragtning til en ph.d.-stilling på AU, således at vi signalerer det elitære i kombination med de gode forhold. Hertil kommer, at der i forbindelse med andre tiltag som f.eks. Master and More foregår kampagneaktiviteter online og i print via AUs underleverandører, i dette tilfælde Border Concepts. Der er også, især på BSS, Google Adwords-kampagner og Facebookannoncer, der kører mere eller mindre kontinuerligt eller op til ansøgningsfrister i forhold til kandidat- og MBA-rekruttering. Andre former for kampagner kan også komme på tale afhængig af behov for særskilt promovering af uddannelser eller talentprogrammer. Fastholdelseskommunikation På BSS sender man som et nyt tiltag til alle internationale ansøgere i DANS et tilbud om at tilmelde sig en nyhedsmail, der har til hensigt at fastholde deres interesse i AU i den tid, der går fra ansøgningstidspunkt til optagelse og studiestart. Nyhedsbrevet indeholder generel relevant information til målgruppen om BSS, bl.a. om tilbuddet Student to Student, hvor ansøgere fra forskellige lande kan stille spørgsmål til nuværende internationale studerende fra samme land via Facebook eller på mail. Nyhedsbrevet udsendes efter en kommunikationsplan, der er planlagt ca. 3 nyhedsbreve i perioden fra ansøgning til besked om optagelse. Et mål for den internationale rekruttering er, at alle internationale ansøgere får mulighed for en sådan målrettet fastholdelseskommunikation med både generel AU-information koblet med relevant HO-information, hvor en sådan indsats skønnes relevant for hovedområdet. I første omgang kan BSSnyhedsbrevet fungere som inspiration for andre HO i forbindelse med optagelsen På sigt kan hele AU (de HO, der skønner, at de har et behov herfor) bruge en fast skabelon med plads til generel og HO-specifik information. Problematikken i forbindelse med ansøgere til flere HO skal tænkes ind i en fremtidig løsning på tværs af AU.

18 18 Budgetmæssige forhold Den overordnede budgetmæssige ramme forvaltes af IC for så vidt angår generelle markedsførings- og rekrutteringsaktiviteter på det internationale område. Hertil kommer, at de enkelte HO tildeler midler til området decentralt, hvilket konkret betyder, at markedsførings- og rekrutteringsaktiviteterne planlægges og udføres i et samspil mellem HO og centralt niveau via arbejdsgruppen til rekruttering af internationale studerende. I kølvandet på de konkrete budgetmæssige udmeldinger af midler til området kommer et ikke uvæsentligt indirekte træk på interne personaleressourcer så som vejledning om uddannelser, optagelse og sagsbehandling forbundet hermed i AU Studier, grafisk arbejde og koordinering af rekrutteringsaktiviteter m.m. i AU Kommunikation og AU Forskning og Talent. Det samlede indirekte og direkte ressourceforbrug bør altid afvejes i forhold til det forventede udbytte for AU i forbindelse med de konkrete aktiviteter. Opsummering Her kommer i skemaform de tiltag/den opfølgning, der skal ske hen mod optagelse af internationale full degree-studerende Skemaet opfølgningspunkter udmøntes konkret i en række særskilte arbejdsdokumenter: Punkt i strategisk handleplan Målgrupper Lande Lande rekruttering via partnerskaber Informationsmateriale Uddannelsesmesser Opfølgning/Tiltag Der skal udvikles en plan for det videre rekrutteringsarbejde for hver målgruppe listet ovenover. Hovedområderne udvikler egne konkrete aktivitetsplaner for de enkelte lande og en særskilt plan i forhold til de lande, vi pt ikke har aktiviteter i samt for emerging markets. Der udvikles generelle aktivitetsskabeloner for de konkrete aktiviteter til brug for de konkrete aktører på AU. Der bør fremadrettet ske en koordinering, så vi sikrer en administrativ og faglig sammenhæng mellem rekruttering via partnerskaber og de tiltag, der i øvrigt beskrives i nærværende handlingsplan. Der bør udvikles et koncept for ambassadørkit, der skal gøres tilgængeligt for alle medarbejdere på AU. Der skal udvikles nyt messemateriale og merchandise i forbindelse med rekrutteringsaktiviteterne hen mod optagelsen De enkelte hovedområder udvikler planer for relevant messedelta-

19 19 Internationale forskeres og studerendes ophold på AU Alumnerelationer og ambassadører Webtilstedeværelse Samarbejde med uddannelsesagenter Rekrutteringskampagner Fastholdelseskommunikation gelse. Der skal laves detaljerede planer for nuværende messeaktiviteter med angivelse af behov for materiale til hver messe, deltagelse af evt. alumner, besøg på lokale universiteter m.v. (ud fra skabeloner, der udarbejdes, jf. lande ovenfor) Der skal videreudvikles planer for, hvorledes vi kommunikerer til de potentielle studerende på kort ophold på AU i forbindelse med rekruttering til full degreeuddannelser. Der skal udvikles planer for, hvorledes vi integrerer alumner/ambassadører i det internationale rekrutteringsarbejde, og vi bør udvikle informationsmateriale til disse grupper til brug i deres ambassadørfunktion, jf. ambassadørkit under Informationsmateriale. Webtilstedeværelsen skal udvikles kontinuerligt i tråd med den generelle udvikling på dette område. Konkret bør vi optimere vores tilstedeværelse på sociale medier som Facebook og LinkedIn ihht strategien for sociale medier og arbejde på at få italesat vigtigheden af SEO og responsive design internt på AU. De enkelte hovedområder bør beslutte, om de vil benytte denne aktivitet. Der bør udarbejdes skabeloner for agentaftaler (certificering) til brug for de HO, der ønsker at benytte sig af agentsamarbejder, og brugen af agenter på AU bør følges nøje for at sikre den fornødne kvalitet og videnudveksling. Ph.d.-rekrutteringskampagne er under udvikling Andre former for kampagner kan også komme på tale. På sigt kan man forestille sig, at hele AU (de HO, der skønner, at de har et behov herfor) brugte en fast skabelon med plads til generel og HO-specifik information. Problematikken i forbindelse med ansøgere til flere HO blev vendt og skal tænkes ind i en fremtidig løsning på tværs af AU.

20 20 Måling af indsats Studievalgsundersøgelsen skal afspejle de aktiviteter, som har fundet sted frem mod optag Ligeledes arbejdes der for at undersøge, hvorfor ansøgere fravælger AU mellem ansøgningen og studiestart. Webanalytiske redskaber skal altid indtænkes ifm online kampagner

Fraværende Kirsten Wisborg (KW), Gitte Viftrup (GV), Ulla Gjørling (UG), Martin Damgaard Larsen (MDL)

Fraværende Kirsten Wisborg (KW), Gitte Viftrup (GV), Ulla Gjørling (UG), Martin Damgaard Larsen (MDL) Møde den: 31. januar 2012 Sted: K102, Fuglesangs Allé 4 REFERAT Arbejdsgruppen til rekruttering af internationale studerende - halvdagsseminar Til stede Anders Frølund (AF), Lonni Klitgaard (LOKL), Steen

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Aalborg Universitets strategi og handlingsplan i forhold til konsekvenserne af den nye lov om ændring af universitetsloven

Aalborg Universitets strategi og handlingsplan i forhold til konsekvenserne af den nye lov om ændring af universitetsloven Til Bestyrelsen AALBORG UNIVERSITET Bestyrelsesmøde: 4-05 Pkt.: 6 Bilag: B Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9635 9500 www.aau.dk Sagsbehandler Hanne Engelund Tlf.

Læs mere

1. Indledning. 2. Begrebsafklaring og definitioner. 3. Hvilken masteruddannelse? 2.1 MA (Master of Arts) og MSc (Master of Science)

1. Indledning. 2. Begrebsafklaring og definitioner. 3. Hvilken masteruddannelse? 2.1 MA (Master of Arts) og MSc (Master of Science) Master i udlandet 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Begrebsafklaring og definitioner... 3 2.1 MA (Master of Arts) og MSc (Master of Science)... 3 2.2 MBA: Master of Business Administration... 3 3. Hvilken

Læs mere

Master i udlandet. University College Nordjylland

Master i udlandet. University College Nordjylland Master i udlandet University College Nordjylland Indhold 1. Indledning... 2 2. Begrebsafklaring og definitioner... 2 2.1 MA (Master of Arts) og MSc (Master of Science)... 2 2.2 MBA: Master of Business

Læs mere

[TITLE WITH CAPITAL LETTERS] AARHUS UNIVERSITET

[TITLE WITH CAPITAL LETTERS] AARHUS UNIVERSITET [TITLE WITH CAPITAL LETTERS] UDDANNELSE -VEJEN TIL VÆKST Uddannelser og vækst Dagens tema: Hvordan kan uddannelser bidrage til øget vækst? Regeringens svar: Hurtigere og højere Udgangspunktet: Uddannelsesniveau,

Læs mere

Høringsudkast 6. juli 2012

Høringsudkast 6. juli 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde (Hjemmel for universiteterne til at formidle visse boliger og studielån i forbindelse

Læs mere

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Sagsnr. 14/142258 Sagsansvarlig: vpjacu Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Uddannelsesinstitutioner med internationale studerende Viborg Kommunes udviklingsstrategi beskriver indsatsområderne

Læs mere

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020 Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed stra folk tegi esun dhed Strategien understøtter udviklingen her på instituttet,

Læs mere

AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer

AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer Strategiske AU s mål er ift. 2011 at opnå derfor have kvalitetssikring af uddannelser på opnå fuld

Læs mere

Internationalisering af universitetsuddannelserne

Internationalisering af universitetsuddannelserne Internationalisering af universitetsuddannelserne ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Debatoplæg fra uddannelsesminister Morten Østergaard: Plads til talenterne

Debatoplæg fra uddannelsesminister Morten Østergaard: Plads til talenterne Debatoplæg fra uddannelsesminister Morten Østergaard: Plads til talenterne De videregående uddannelsesinstitutioner skal have strategisk fokus på at udvikle talenter på alle niveauer og i en langt bredere

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Worldcareers. Bag om kampagnen for hele Det Blå Danmark

Worldcareers. Bag om kampagnen for hele Det Blå Danmark Worldcareers Bag om kampagnen for hele Det Blå Danmark Agenda - Generelt om kampagnen - Strategi - Materiale - Medievalg - Aktiviteter Kort om mig Martin Fyrst Jakobsen Historik: 1999 2002 HTX i Århus

Læs mere

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale STRATEGI Vision og strategi for Educational IT på Arts, 2013-2020 Arts, dekanatet Vision Arts sætter i uddannelsesdelen af strategien for 2013 20 fokus på kvalitetsudvikling af uddannelserne, herunder

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

Udviklingskontrakt for IT-Universitetet i København 2015-2017

Udviklingskontrakt for IT-Universitetet i København 2015-2017 Udviklingskontrakt for IT-Universitetet i København 2015-2017 Indledning Denne udviklingskontrakt omhandler IT-Universitetet i Københavns udvikling 2015-2017 inden for følgende områder: 1. Bedre kvalitet

Læs mere

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende 1. Definitioner 2. Generelt 3. Information i forbindelse med studievalg 4. Partnere og agenter 5. Adgangskrav 6.

Læs mere

State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst

State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst Velkommen State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst Helle Momsen Fredslund Project Manager Intelligent Energy Hvem står bag State of Green? State of Green er et offentligt-privat partnerskab

Læs mere

2012/1 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Forslag. til

2012/1 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Forslag. til 2012/1 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

Strategi 2020 Syddansk Universitet

Strategi 2020 Syddansk Universitet Strategi 2020 Syddansk Universitet Forord 3 PÅ VEJ MOD 2020 I 2012 påbegyndte SDU arbejdet med at udvikle en samlet strategi, som kan favne hele universitetet. Resultatet er nærværende strategi, som skal

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet. gældende fra 1. august 2013

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet. gældende fra 1. august 2013 Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet gældende fra 1. august 2013 Indhold Formål med kvalitetsarbejdet............................... 4 Vision for uddannelse og læring

Læs mere

Retningslinier for indhold på den online studyguide Sidst opdateret: 24. november 2011

Retningslinier for indhold på den online studyguide Sidst opdateret: 24. november 2011 Retningslinier for indhold på den online studyguide Sidst opdateret: 24. november 2011 Indhold Bachelorbeskrivelsen (Full Degree Undergraduate)... 3... 3... 3 Fagligt indhold... 3 Kombinations- & kandidatmuligheder...

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

UDVIKLING AF UDDANNELSER GENNEM DIALOG MED AFTAGERNE

UDVIKLING AF UDDANNELSER GENNEM DIALOG MED AFTAGERNE 13. JUNI 20013 UDVIKLING AF UDDANNELSER GENNEM DIALOG MED AFTAGERNE BERIT EIKA, PRODIEKAN FOR UDDANNELSE, PROFESSOR, PH.D. HEALTH, AARHUS, DANMARK præsen TATION 1 BERIT EIKA 25 educational and research

Læs mere

Nye effektfulde medier i Ofir jobunivers

Nye effektfulde medier i Ofir jobunivers Nye effektfulde medier i Ofir jobunivers FÅ DIN JOBANNONCE PÅ De sociale medier er ikke til at komme udenom heller ikke når du skal rekruttere nye medarbejdere! Alligevel er der mange virksomheder, der

Læs mere

Delpolitik for: Før uddannelsen

Delpolitik for: Før uddannelsen Delpolitik for: Før uddannelsen Tidspunkt for ikrafttræden: 19. juni 2008 1.0 Formål Gennem udviklingen af en delpolitik for Før uddannelsen at synliggøre og sikre en fortsat positiv udvikling af universitetets

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

1. PROFESSORATSPOLITIK... 2

1. PROFESSORATSPOLITIK... 2 NOTAT Professoratspolitik på Arts Indhold 1. PROFESSORATSPOLITIK... 2 1.1 Baggrund... 2 1.2 Professorater ift. øvrige hovedområder og universiteter... 2 1.3 Strategiske målsætninger fra 2013... 3 1.4 Anvendelse

Læs mere

Fremtidens arbejdskraftbehov og virksomhedernes rekrutteringsstrategier. Erhvervsudviklingsdøgnet, 14. 15. maj 2014

Fremtidens arbejdskraftbehov og virksomhedernes rekrutteringsstrategier. Erhvervsudviklingsdøgnet, 14. 15. maj 2014 Fremtidens arbejdskraftbehov og virksomhedernes rekrutteringsstrategier Erhvervsudviklingsdøgnet, 14. 15. maj 2014 Nikolaj Lubanski Ph.d., mag.art. Director - Talent Department Email: nl@copcap.com Direct:0045

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Vedrørende Udkast til afslag på godkendelse af Kandidatuddannelse i Konkurrence- og eliteidræt

Vedrørende Udkast til afslag på godkendelse af Kandidatuddannelse i Konkurrence- og eliteidræt Vedrørende Udkast til afslag på godkendelse af Kandidatuddannelse i Konkurrence- og eliteidræt Syddansk Universitet har med beklagelse kunnet konstatere, at Det Rådgivende Udvalg for vurdering af udbud

Læs mere

AC s bidrag til Videnskabsministeriets Fremtidspanel om kvalitet og relevans af uddannelserne

AC s bidrag til Videnskabsministeriets Fremtidspanel om kvalitet og relevans af uddannelserne Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 2. oktober 2007 BBA/DINA AC s bidrag til Videnskabsministeriets Fremtidspanel om kvalitet og relevans af uddannelserne Arbejdsmarkedets kompetencebehov

Læs mere

Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel udenlandske som

Læs mere

Notat: Internationale studerende i Danmark

Notat: Internationale studerende i Danmark Notat: Internationale studerende i Danmark! Længe har der fra forskellige sider været et stigende fokus på internationale studerende i Danmark. Fra politisk hold har der været fokus på, at internationale

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

VELKOMMEN. Tag af sted, det bliver en af de bedste oplevelser i dit liv! Pernille Hjort, EDU studerende

VELKOMMEN. Tag af sted, det bliver en af de bedste oplevelser i dit liv! Pernille Hjort, EDU studerende VELKOMMEN Tag af sted, det bliver en af de bedste oplevelser i dit liv! Pernille Hjort, EDU studerende En rejse på tusind mil, må begynde med et enkelt skridt Lao-tse, kinesisk filosof Alt taget i betragtning,

Læs mere

Faktaark: Indholdsfortegnelse

Faktaark: Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Fast track-ordningen Forslag om målretning af greencardordningen Forskerskatteordning lempes med 10.000 kr. pr. måned Initiativer om internationale grundskolepladser og flere udbud

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Udviklingsplan for Uddannelsesrådet for Odontologi og Tandpleje

Udviklingsplan for Uddannelsesrådet for Odontologi og Tandpleje Udviklingsplan for Uddannelsesrådet for Odontologi og Tandpleje September 2012-september 2015 1. Tværgående mål for uddannelsesområdet (school) Rådet har til formål at støtte, koordinere og supplere studienævnets,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Arts strategi for rekruttering af nye VIP-medarbejdere NOTAT

AARHUS UNIVERSITET. Arts strategi for rekruttering af nye VIP-medarbejdere NOTAT NOTAT Arts strategi for rekruttering af nye VIP-medarbejdere Baggrund og formål Fremragende medarbejdere og studerende spiller en altafgørende rolle for fakultetets fremtidige udvikling. Ikke mindst gælder

Læs mere

Aarhus Universitet. Strategi 2013-2020

Aarhus Universitet. Strategi 2013-2020 Aarhus Universitet Aarhus Universitet stræber efter at være et toneangivende globalt orienteret universitet med et stærkt samfundsengagement, der understøtter udvikling, vækst og velfærd. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus i vækst - Internationalisering. Temadrøftelse, Magistraten, 2. maj 2016

Aarhus i vækst - Internationalisering. Temadrøftelse, Magistraten, 2. maj 2016 Aarhus i vækst - Internationalisering Temadrøftelse, Magistraten, 2. maj 2016 1 Program for temadrøftelsen Temaet Internationalisering har afsæt i drøftelserne i Internationaliseringsudvalget samt endvidere

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Aarhus universitet. Viden som forudsætning for innovation, vækst og velfærd. Ole Olsen Vicedirektør Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET

Aarhus universitet. Viden som forudsætning for innovation, vækst og velfærd. Ole Olsen Vicedirektør Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET 10. marts 2011 Viden som forudsætning for innovation, vækst og velfærd Ole Olsen Vicedirektør Aarhus Universitet Aarhus universitet Temaer: Globale uddannelsespolitiske udfordringer for universiteterne

Læs mere

Uddannelsesstrategi for. Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske Fakultet (KU-HUM)

Uddannelsesstrategi for. Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske Fakultet (KU-HUM) D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Uddannelsesstrategi 2015-17 for Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I IT & BUSINESS (E-Business) ITU.dk/uddannelser IT & BUSINESS (CAND.IT I E-BUSINESS) Kunne du tænke dig at arbejde i krydsfeltet mellem it og forretningsudvikling?

Læs mere

Bilag om det globale marked for uddannelse 1

Bilag om det globale marked for uddannelse 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om det globale marked for uddannelse 1 I.

Læs mere

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus FerieFritid, Leisure Formål VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus Vi skal skabe rammerne og en samlet platform, således at samarbejdspartnere kan udvikle deres forretning

Læs mere

Årsberetning it-vest 2003

Årsberetning it-vest 2003 Årsberetning it-vest 2003 I år 2003 blev der i regi af it-vest afviklet 21 forskellige it-uddannelser heraf 10 kandidatuddannelser, 1 diplom og 10 masteruddannelser. På disse uddannelser var der i alt

Læs mere

Forskerskatteordningen, lettere og hurtigere at få kvalificeret

Forskerskatteordningen, lettere og hurtigere at få kvalificeret - 1 Forskerskatteordningen, lettere og hurtigere at få kvalificeret udenlandsk arbejdskraft Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Regeringen lancerede i foråret et udspil til en reform af reglerne

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

VELKOMMEN TIL FYRAFTENSSEMINAR OM GLOBAL LEDELSE

VELKOMMEN TIL FYRAFTENSSEMINAR OM GLOBAL LEDELSE VELKOMMEN TIL FYRAFTENSSEMINAR OM GLOBAL LEDELSE Afholdes af International House North Danmark & Dansk Industri Global Talent - Regionalt fokus - Formålet er at tiltrække, modtage og fastholde international

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

US AARH Evalueringsskemaet indsendes til erasmus@adm.au.dk

US AARH Evalueringsskemaet indsendes til erasmus@adm.au.dk US AARH Evalueringsskemaet indsendes til erasmus@adm.au.dk Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidat i Informationsvidenskab Navn på universitet i udlandet: Unversity of London, Institute

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ)

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) 27. april 2015 Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) Samarbejdsaftalen gælder i perioden fra den 27. april 2015 til den 30. april 2017. Samarbejdsaftalen

Læs mere

Interessetilkendegivelse om eventuel mulig integration af Handelshøjskolen i Århus (ASB) med andre universiteter og sektorforskningsinstitutioner

Interessetilkendegivelse om eventuel mulig integration af Handelshøjskolen i Århus (ASB) med andre universiteter og sektorforskningsinstitutioner Videnskabsminister Helge Sander Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K Bestyrelsen Tlf.: 89 48 66 88 Fax: 86 15 95 77 E-mail: ksn@asb.dk Århus, den 3. april 2006

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

Bag om kampagnen World Careers. Kampagneleder Anne Bay Riisager Danmarks Rederiforening

Bag om kampagnen World Careers. Kampagneleder Anne Bay Riisager Danmarks Rederiforening Bag om kampagnen World Careers Kampagneleder Anne Bay Riisager Danmarks Rederiforening Agenda Det Blå Danmark World Careers Formål og strategi Aktiviteter Resultater Det Blå Danmark DET BLÅ DANMARK Hvem

Læs mere

INTERNATIONALE STUDERENDE I DANMARK UDDANNES SKÆVT

INTERNATIONALE STUDERENDE I DANMARK UDDANNES SKÆVT Maj 2016 INTERNATIONALE STUDERENDE I DANMARK UDDANNES SKÆVT AF CHEFKONSULENT SARAH GADE HANSEN, SGA@DI.DK OG STUD.SCIENT.OECON RIKKE RHODE NISSEN, RIRN@DI.DK Antallet af internationale studerende i Danmark

Læs mere

Overblik Muligheder Tilskuddet Det praktiske

Overblik Muligheder Tilskuddet Det praktiske Overblik Muligheder Tilskuddet Det praktiske Erasmus+ 2014-2020 Europe 2020: strategi for vækst, jobs, social retfærdighed og inklusion Europæisk 2020-strategi for uddannelse (ET2020) I alt over syv år:

Læs mere

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP)

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) Akademiske ordlister fra et sprogpolitisk perspektiv? Birgit Henriksen, Centerleder i CIP Og Anne Sofie Jakobsen, forskningsassistent i CIP

Læs mere

Study Abroad and Exchange

Study Abroad and Exchange Study Abroad and Exchange Informationsmøde om udlandsophold for psykologi studerende 26. oktober 2016 International Koordinator Jette Raalskov International koordinator Aarhus BSS Tåsingegade 3, bygning

Læs mere

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om international udvekslingsmobilitet på

Læs mere

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Overblik - Tryghed - Sikkerhed OM SØGEMEDIER RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Søgemedier A/S er et rådgivnings- og mediehus beliggende i Aarhus og København. Vi lever af at optimere

Læs mere

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Ved Jakob Stoumann, Chefanalytiker Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner

Læs mere

VELKOMMEN. Tag af sted, det bliver en af de bedste oplevelser i dit liv! Pernille Hjort, EDU studerende

VELKOMMEN. Tag af sted, det bliver en af de bedste oplevelser i dit liv! Pernille Hjort, EDU studerende VELKOMMEN Tag af sted, det bliver en af de bedste oplevelser i dit liv! Pernille Hjort, EDU studerende En rejse på tusind mil, må begynde med et enkelt skridt Lao-tse, kinesisk filosof Alt taget i betragtning,

Læs mere

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner Code of Conduct for danske videregående uddannelsinstitutioner i Undervisningsministeriets regi Dansk udgave 31.05.10 Code of Conduct Page 1 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Baggrund... 3 3.

Læs mere

Hvad er en bachelor?

Hvad er en bachelor? 8 hvad er en bachelor? Hvad er en bachelor? En universitetsuddannelse kan sammensættes på flere måder, men består typisk af to dele en bacheloruddannelse på tre år og en kandidatuddannelse på to år. Bacheloruddannelsen

Læs mere

IT UNIVERSITETET OM IT UNIVERSITETET. Velkommen til den digitale verden

IT UNIVERSITETET OM IT UNIVERSITETET. Velkommen til den digitale verden IT UNIVERSITETET Velkommen til den digitale verden IT Universitetet er dedikeret akademisk viden, der har med computeren at gøre; uddannelse og forskning inden for spil, kommunikation, business og softwareudvikling.

Læs mere

PROJEKTLEDER PÅ KOMMUNIKATIONSPROJEKTER

PROJEKTLEDER PÅ KOMMUNIKATIONSPROJEKTER Jette Meller Thomsen, 1/6 PROJEKTLEDER PÅ KOMMUNIKATIONSPROJEKTER -Udvikling af hjemmeside -Sociale medier - Informationsmaterialer -Årsrapporter -Messer UDVIKLING AF HJEMMESIDE Ny hjemmeside til Københavns

Læs mere

SoMe-handleplan Aarhus BSS 2015-16

SoMe-handleplan Aarhus BSS 2015-16 SoMe-handleplan Aarhus BSS 2015-16 BAGGRUND Arbejdet med Sociale Medier (herefter forkortet SoMe) på Aarhus BSS tager udgangspunkt i den profileringsstrategi, der blev vedtaget i foråret 2015. Handleplanen

Læs mere

VISION. Aarhus Universitet arbejder for at være et toneangivende, globalt orienteret universitet med et stærkt engagement i samfundsudviklingen.

VISION. Aarhus Universitet arbejder for at være et toneangivende, globalt orienteret universitet med et stærkt engagement i samfundsudviklingen. 2 0 1 3 2 0 2 0 STRATEGI 2013-2020 3 VISION Aarhus Universitet arbejder for at være et toneangivende, globalt orienteret universitet med et stærkt engagement i samfundsudviklingen. fokus -, - [ fo: ] (lat.

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

STRATEGI FOR INTERNATIONALISERING AF UDDANNELSER PÅ ARTS

STRATEGI FOR INTERNATIONALISERING AF UDDANNELSER PÅ ARTS STRATEGI FOR INTERNATIONALISERING AF UDDANNELSER PÅ 2014-2020 Indledning Denne strategi skal betragtes som del af en samlet uddannelsesstrategi. I en samlet uddannelsesstrategi indgår naturligvis en hel

Læs mere

Study Abroad and Exchange

Study Abroad and Exchange Study Abroad and Exchange Informationsmøde om udlandsophold for psykologi studerende 3. november 2015 International Koordinator Jette Raalskov International koordinator Aarhus BSS Tåsingegade 3, bygning

Læs mere

Principper for talentudvikling af studerende

Principper for talentudvikling af studerende Principper for talentudvikling af studerende Indholdsfortegnelse 0. Formål... 2 1. Principper... 2 2. Kriterier for talentudvikling... 2 3. Talentprogrammer... 3 3.1 Kriterier for talentprogrammer... 3

Læs mere

Vejledning til standardaftale for internationale uddannelsesforløb

Vejledning til standardaftale for internationale uddannelsesforløb Vejledning til standardaftale for internationale uddannelsesforløb Som led i kvalitetssikringen af de uddannelser, som udbydes i samarbejde med udenlandske universiteter, har universitetets ledelse besluttet

Læs mere

Globale muligheder for fynske virksomheder

Globale muligheder for fynske virksomheder Globale muligheder for DI Fyn Erhvervstræf den 4. maj 2010 Direktør Thomas Bustrup Dagens præsentation 1. Danmarks internationale konkurrenceevne - er der en international fremtid for de? 2. Hvor er de

Læs mere

Rapport: Bevilling til videreudvikling og kvalitetssikring af Tri-Continental Degree in Business Studies

Rapport: Bevilling til videreudvikling og kvalitetssikring af Tri-Continental Degree in Business Studies Rapport: Bevilling til videreudvikling og kvalitetssikring af Tri-Continental Degree in Business Studies Projektnummer: 126283 Projektets titel: Udvikling af en Tri-Continental Degree in Marketing Copenhagen

Læs mere

Aarhus School of Business Handelshøjskolen i Århus. Lasting Ideas

Aarhus School of Business Handelshøjskolen i Århus. Lasting Ideas Aarhus School of Business Handelshøjskolen i Århus Lasting Ideas Om Aarhus School of Business Aarhus School of Business er et af 12 universiteter i Danmark Aarhus School of Business er EQUIS akkrediteret,

Læs mere

INSTAGRAM - KONKURRENCE -

INSTAGRAM - KONKURRENCE - VELKOMMEN INSTAGRAM - KONKURRENCE - Vind et gavekort på 1000 kr til gavekortet.dk 1. Følg @edudanmark 2. Tag et billede fra EDU Days 3. #edudays & #edudanmark INDHOLD Hvem er EDU? Hvordan hjælper EDU?

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN ITU.dk/uddannelser BLIV BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN Interesserer du dig for digitale medier og kommunikation? Kunne du forestille

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN ITU.dk/uddannelser BLIV BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN Interesserer du dig for digitale medier og kommunikation? Kunne du forestille

Læs mere

26. maj Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

26. maj Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 26. maj 2011 Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 1. Indledning Det Kongelige Danske Musikkonservatorium indtager en helt central rolle i Danmarks musik- og kulturliv. Lærerkorpset rummer

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Studie- og praktikophold i udlandet. Anne Mette Ditlev Det internationale Kontor

Studie- og praktikophold i udlandet. Anne Mette Ditlev Det internationale Kontor Studie- og praktikophold i udlandet Anne Mette Ditlev Det internationale Kontor Overvejelser Hvorfor rejse ud? Nye kompetencer på flere plan: fagligt sprogligt personligt praktisk internationalt erhvervserfaring

Læs mere

Sprogpolitik for RUC

Sprogpolitik for RUC ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Rektoratet Notat Sprogpolitik for RUC DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 11. januar 2006/HTJ 2006-00-015/0001 I Roskilde Universitetscenters strategiplan for 2005-2010 fastslås det

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

EKSPORT ONLINE. Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier

EKSPORT ONLINE. Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier EKSPORT ONLINE Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier De 4 hovedpunkter Eksport og udvikling: Hvordan står virksomheden rigtigt i andre lande Online tilstedeværelse: Hvordan bliver virksomheden

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Strategi for internationalt samarbejde 2020

Strategi for internationalt samarbejde 2020 Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 6. junij 2016 Strategi for internationalt samarbejde 2020 Esbjerg Kommune 2016 I Vision 2020 og Vækststrategi 2020 er det et mål, at Esbjerg Kommune bliver mere international.

Læs mere

Giv mig 5 minutter til at forklare...

Giv mig 5 minutter til at forklare... Daniel Brandt Introduktion Introduktion til online marketing er alt, hvad du foretager dig på internettet med din forretning. Din hjemmeside er typisk der, dine salg kommer fra, derfor skal den være overskuelig

Læs mere