Varme er godt fjernvarme er bedst.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varme er godt fjernvarme er bedst."

Transkript

1 GILLELEJE FJERNVARME JUNI 2011 VÆRDIGRUNDLAG, STRATEGI OG HANDLEPLAN FOR GILLELEJE FJERNVARME VÆRDIGRUNDLAG Gilleleje Fjernvarme arbejder efter mottoet: Varme er godt fjernvarme er bedst. Vore kerneværdier vil være: Driftssikkerhed Tilgængelighed Troværdighed Miljøbevidsthed STRATEGI På denne baggrund vil det strategiske arbejdsgrundlag basere sig på følgende: Gilleleje Fjernvarme vil være leveringsdygtig i sikker varmeforsyning til konkurrencedygtige priser. Gilleleje Fjernvarme vil være konkurrencedygtig prismæssigt - set i forhold til andre varmeforsyningskilder. Gilleleje Fjernvarme vil tilpasse sin kapacitet, så kommunale byudviklingsplaner, hvori fjernvarme indgår som forsyningskilde, kan tilgodeses. 1

2 Gilleleje Fjernvarme vil tilstræbe at udvide fjernvarmenettet til områder, hvor der ikke er krav om tilslutning til fjernvarmecentralen. Gilleleje Fjernvarme vil med baggrund i Dansk Fjernvarmes årlige benchmarking statistik uddrage relevante nøgletal og gennemføre sammenligninger med andre flisfyrede fjernvarmeværker. Gilleleje Fjernvarme vil gennemføre en målrettet salgsstrategi. Gilleleje Fjernvarme vil tilpasse sin organisation og bemanding, så sikker drift kan opretholdes under hensyntagen til omkostningerne. Gilleleje Fjernvarme udarbejder en handleplan, der skal understøtte gennemførelsen af værdigrundlag og strategi. 2

3 HANDLEPLAN Leveringsdygtig i sikker fjernvarme: For at forfølge denne del af strategien skal: Den fornødne kapacitet skal være til stede. Det indebærer bl.a., at vi skal kunne tåle nedbrud på flisanlæg og erstatte behovet med oliekedlerne. Der udarbejdes planer for renovering af nettet, således at ældre ledninger udskiftes løbende og ledningsbrud m.m. i størst muligt omfang imødegås/undgås. De fornødne midler afsættes i budgetterne. Konkurrencedygtig: Konkurrencedygtighed er i høj grad knyttet til prisen. Vi er godt hjulpet af afgifter på olie og elektricitet. Derfor skal vi være omkostningsbevidste ved, at - etablere energistyring, - følge udgiftssiden tæt og overveje andre indkøbsmuligheder - overveje fællesindkøb med andre værker, - indgå bedst mulige aftaler om flisleverancer (pris, kvalitet, forsyningssikkerhed og kontraktlængder), - vurdere sammenhængen mellem værkets bemanding og køb af ydelser fra ekstern rådgiver, - nedsætte ledningstabet. Tilpasning af kapacitet: For tiden har værket en overkapacitet. Alt andet vil være irrationelt, da værket netop er blevet udvidet med henblik på fremtiden. Der skal udarbejdes en oversigt over, hvor mange nye andelshavere, der kan tilsluttes, før værkets strategi om sikker fjernvarme ikke længere holder. Der skal foreligge planer for udfasning af de ældre anlæg (fliskedel og oliekedel). Det skal vurderes om indfasning af andre opvarmningsmetoder, der er tilpasset fjernvarmenettet, herunder om - solvarme - jordvarme - træpiller vil være rentabelt i samdrift med flisfyring. 3

4 Udvidelse af ledningsnettet: Gribskov Kommune har ikke en samlet varmeforsyningsplan. Gilleleje Fjernvarme udarbejder planer for udvidelse af ledningsnettet. Planen skal: - give overblik over nye områder, hvor etablering af fjernvarme er en mulighed, - fremgå af værkets hjemmeside, - udvise årstal for iværksættelse, - indeholde priskalkulationer. Udvidelser af nettet skal gennemføres under hensyntagen til værkets politik om, at der skal være så stor tilslutning i det pågældende område, at nedgravning af fjernvarmerør bliver rentabelt og således ikke vil belaste øvrige andelshavere økonomisk. Planer for en transmissionsledning til Munkerup og Dr. Mølle (400 potentielle andelshavere) er i en meget indledende fase og ikke vurderet nærmere hvad angår rentabilitet. Benchmarking: For at få belyst, hvorvidt Gilleleje Fjernvarme er konkurrencedygtig i forhold til andre flisfyrede fjernvarmeværker, skal værkets regnskabstal benchmarkes i forhold til Dansk Fjernvarmes benchmarking statistik, der udgives hvert år i oktober måned. Til forelæggelse for generalforsamlingen skal udarbejdes en oversigt, der som minimum indeholder: - produktionsomkostninger - administrationsomkostninger - vedligeholdelsesomkostninger - afskrivninger - flispriser - ledningstab - antal andelshavere - ledningslængde - den pris, andelshaverne skal betale. På områder, hvor der er væsentlige afvigelser i forhold til andre værker, skal disse beskrives og forklares evt. efter konsultation af disse værkers ledelser. 4

5 Salgsstrategi: Den mest optimale drift opnås ved at have flest mulige andelshavere tilsluttet under til hensyntagen til værkets kapacitet og sikker drift. Der skal derfor fastlægges en salgsstrategi, som sikrer en stadig tilstrømning af andelshavere. Salgsstrategien bør indeholde følgende elementer: - PR om værket herunder prisniveau, driftssikkerhed, service til andelshaverne, CO2- neutralitet, - kampagner i områder, hvor der planlægges fjernvarme inden for en overskuelig årrække, - kampagner i tilknytning til lovinitiativer, f.eks. tilskud til skrotning af oliefyr, - direkte kontakt til husejere, der bor i områder, hvor fjernvarme er tilgængelig. Organisation og bemanding: Værkets organisation og bemanding skal kunne matche de mangesidede opgaver og tilrettelægges under hensyntagen til følgende forhold: - Driftschef og administrationschef er sideordnede ansvarlige for hvert deres område, - en tydelig ansvars- og opgavefordeling mellem dem skal skitseres, - titlen driftslederassistent udgår, - driftsafdelingens bemanding skal fastsættes på baggrund af egenproduktion set i forhold til entrering med ekstern arbejdskraft og rådgivning. - andelshaverne skal så vidt mulig ydes fornøden assistance, - andelshaverne skal tilbydes fjernvarmecheck, - de andelshavere som har den dårligste afkøling skal tilbydes et eftersyn. - opmærksomheden skal henledes på at optjene nok energipoints.. 5

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Torsdag 26/6-2014 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Regnskabsåret 2013/2014 har været et økonomisk rigtig godt år for Rask Mølle Varmeværk.

Læs mere

Indledningsvis vil jeg dog gerne takke for samarbejdet med mine bestyrelseskollegaer:

Indledningsvis vil jeg dog gerne takke for samarbejdet med mine bestyrelseskollegaer: Bestyrelsesberetning 2013 for Ribe Fjernvarme Tak for ordet. Det er en god, udfordrende og spændende opgave, at være formand for Ribe Fjernvarme, og mit 5 år som formand har ikke været nogen undtagelse

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. Bestyrelsens beretning Indledning 2013 har været stille år for Hadsten Varmeværk uden de store udfordringer, dog med en meget

Læs mere

Varmeplananalyser for Vejle Kommune. Rapport. Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj. Juni 2013

Varmeplananalyser for Vejle Kommune. Rapport. Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj. Juni 2013 Varmeplananalyser for Vejle Kommune Rapport Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H,

Læs mere

Landsby Nærvarme. Rapport

Landsby Nærvarme. Rapport Landsby Nærvarme Rapport Kogebog for kollektive varmeløsninger i landsbyer NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus

Læs mere

REDNINGSPLAN SMÅ DYRE NATURGASFYRE- DE FJERNVARMEVÆRKER

REDNINGSPLAN SMÅ DYRE NATURGASFYRE- DE FJERNVARMEVÆRKER Til Dansk Fjernvarme og Foreningen af Danske Kraftvarmeværker Dokumenttype Rapport Dato September 2011 REDNINGSPLAN SMÅ DYRE NATURGASFYRE- DE FJERNVARMEVÆRKER REDNINGSPLAN Revision 1 Dato 2011-09-05 Udarbejdet

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

BORUP VARMEVÆRK STRATEGI 2014-2017

BORUP VARMEVÆRK STRATEGI 2014-2017 VARMEVÆRKETS STRATEGISKE UDFORDRINGER Borup Varmeværk har vurderet de strategiske udfordringer værket står overfor i perioden 2014-2017. Disse kan kategoriseres i følgende hovedområder som har indflydelse

Læs mere

Formål. Anvendelsesområde

Formål. Anvendelsesområde Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I medfør af 13, stk. 2 og 3, 14, stk. 3, og 19, stk. 1, i lov nr. 450 af 31. maj

Læs mere

Strategiplanlægning 2013-2024

Strategiplanlægning 2013-2024 Strategiplanlægning 2013-2024 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Varme (i det følgende benævnt som: Aalborg Forsyning, Varme eller Varmeforsyningen) Hjulmagervej 20 9000 Aalborg Udgivelse:

Læs mere

Ved du, KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN

Ved du, KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN INDKØBSPOLITIK VEDTAGET AF AARHUS BYRÅD D. 27. OKTOBER 2010 KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN at din viden er vigtig når vi laver indkøbsaftaler? Når vi laver et udbud på en vare eller en tjenesteydelse,

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2015

BILAG Udviklingsstrategi 2015 BILAG Udviklingsstrategi 2015 Bilag 1: Bekendtgørelse for de to rammeaftaler a) Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde I medfør af 6, stk. 4, og 108,

Læs mere

http://www.danskfjernvarme.dk/forside/aktuelt/iovrigtmenervi/fjernkolingidanmar...

http://www.danskfjernvarme.dk/forside/aktuelt/iovrigtmenervi/fjernkolingidanmar... Page 1 of 6 9. november 2005 I øvrigt mener vi Fjernkøling i Danmark Fjernkøling i Danmark - med særligt fokus på fjernvarmeværker, privatejede såvel som kommunaltejede 31. oktober 2005 kmn/mhn/lh/bhk

Læs mere

Forvaltningsrevision. i almene boligorganisationer m.~

Forvaltningsrevision. i almene boligorganisationer m.~ Forvaltningsrevision i almene boligorganisationer m.~ LANDSBYGGEFONDEN Juli 1999 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Begrebet "God Offentlig Revisionsskik" 5 2.1 Principper 5 2.2 Forvaltningsrevision

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 51. Ordinær generalforsamling tirsdag den 27. januar 2015. Mundtlig beretning: Sammen med indkaldelsen til

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

Dok. nr. 306-2010-143947. Odsherred Kommune Kvalitetskontrakt 2010-2013

Dok. nr. 306-2010-143947. Odsherred Kommune Kvalitetskontrakt 2010-2013 Dok. nr. 306-2010-143947 Odsherred Kommune Kvalitetskontrakt 2010-2013 Indhold Kvalitetskontrakt... 3 Udfordringer... 3 Odsherred Kommune - en udviklingskommune... 4 Udviklingsmål i kvalitetskontakten...

Læs mere

Store forskelle i varmepriserne hvorfor?

Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Der er store prisforskelle på fjernvarme rundt om i landet. Energitilsynet analyserer her, hvordan brændselsvalg, beliggenhed i forhold kunderne, størrelse og ejerskab

Læs mere

Føns Nærvarme. Rapport

Føns Nærvarme. Rapport Føns Nærvarme Rapport Muligheder for kollektive varmeløsninger i Føns NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus

Læs mere

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 50. Ordinær generalforsamling tirsdag den 28. januar 2014. Mundtlig beretning: En stor velkomst til alle til

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Virksomhedsstrategi 2008. Strategiske temaer og indsatsområder

Virksomhedsstrategi 2008. Strategiske temaer og indsatsområder Virksomhedsstrategi 2008 Strategiske temaer og indsatsområder 1 Skive Kommunes virksomhedsstrategi 2008 Strategiske temaer og indsatsområder Marts 2008 Direktionen Skive Kommune Oplag: 1.000 Layout: HR

Læs mere

Prefeasibility undersøgelse Omstilling til vedvarende energi i Ørsted Mulighed for vedvarende energi i olielandsbyen i Roskilde Kommune

Prefeasibility undersøgelse Omstilling til vedvarende energi i Ørsted Mulighed for vedvarende energi i olielandsbyen i Roskilde Kommune Case.Dok.5.30 Prefeasibility undersøgelse Omstilling til vedvarende energi i Ørsted Mulighed for vedvarende energi i olielandsbyen i Roskilde Kommune Jakob Elkjær, Regin Gaarsmand & Tyge Kjær ENSPAC, Roskilde

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Valg af varmekilde i en- og tofamiliehuse med oliefyr GUIDE

Valg af varmekilde i en- og tofamiliehuse med oliefyr GUIDE GUIDE Valg af varmekilde i en- og tofamiliehuse med oliefyr Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store eller Android Market 1 indhold Baggrund

Læs mere

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats Energibesparelser og marked Økonomi- og Erhvervsministeriet December 2004 Kapitel 1 Indledning Kapitel 1 Indledning Energi er afgørende for, at et

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune

Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Nationale, energipolitiske målsætninger...4 Syddjurs Kommunes lokale Agenda 21-strategi...5 Klimastrategi...5 Varmeplan... 6

Læs mere