Undervisningsbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Maj, juni Vid Gymnasier HTX Kommunikation/it C på første år fulgte de c-niveau grundet sammenlæsning med t-klassen Kommunikation/it A Lærer(e) Vivi Ann Jacobsen (på barsel fra 7. marts december 2014) Anders Vang Pedersen (barselsvikar) Martin Stern Nielsen (MSNI) i pædagogikum Hold Htxk13-16 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Titel 9 Titel 10 Titel 11 Titel 12 Introduktion til kommunikation (VAJA) PhotoShop (VAJA) Journalistisk formidling (VAJA) SO-forløb. Spillet om magten (AVPE) Reklamefilm(AVPE) Serious Games (AVPE) Markeds- og målgruppeanalyse, markedsføring og CSR-kommunikation. (VAJA) Personlig kommunikation (VAJA) Google SO-forløb. Kommunikationsstrategi med fokus på miljøpolitik Intern kommunikation Machinima (MSNI i pædagogikum) Side 1 af 27

2 Titel 13 Magasinproduktion (MSNI i pædagogikum) Side 2 af 27

3 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 1 Indhold Introduktion til kommunikation og skriftlighed Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof Bangsholm, Claus: Det kommunikerende menneske. Erhvervsskolernes forlag (2009). pp Jacobsen, Vivi Ann: Copyright (2012). Meyhoff, Peder: Kommunikation/it C. Systime (2009). Kapitel 5-7 DR2 Tema fra d kl , Skriften på væggen. Undervisning i Word, Dropbox, Skype og Prezi. Eleverne er blevet undervist i simple kommunikationsmodeller, segmentering og målgruppevalg. Reklameanalyse og i forbindelse hermed æstetik og layouts betydning for målgruppen. Ydermere har de haft en forløb om skriftlighed, hvor de foruden skrifter og typografi arbejdede med angivelser af kilder i Word, informationssøgning, copyright og kildekritik. De har lavet præsentationer i Prezi og arbejdet med at dele gruppearbejde i Dropbox samt kommunikere over Skype i tilfælde af manglende gruppemedlemmer. Omfang Særlige fokuspunkter Anvendt uddannelsestid 16 lektioner (10 almindelige og 6 som en del af et SO-forløb) Kompetencer, læreplanens mål, progression Faglige mål: analysere markedsforhold og den politiske, kulturelle og samfundsmæssige kontekst, kommunikationsproduktet indgår i gøre rede for juridiske og etiske aspekter i praktisk kommunikation og demonstrere kendskab til problemstillinger omkring ophavsret og personfølsomme informationer Kernestof: målgruppeanalyse, herunder forskellige målgruppers kultur, medieforbrug og situation informationssøgning, research og kildekritik, herunder etik, ophavsret og anden relevant lovgivning. Side 3 af 27

4 Produktion: kommunikationsmodeller, herunder forskellige interaktionsformer og -principper i forhold til den givne kommunikation Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning Projektarbejdsform Anvendelse af fagprogrammer Skriftligt arbejde Eksperimentelt arbejde Side 4 af 27

5 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 2 Indhold PhotoShop Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof PhotoShop CS6, Adobe. Undervisning i billedredigering i PhotoShop CS6, hvilket indbefatter øvelser, hvor eleverne udarbejder kommunikationsprodukter og kendskab til farveteori i trykte og skærmbaserede medier. Omfang Særlige fokuspunkter Anvendt uddannelsestid 12 lektioner Kompetencer, læreplanens mål, progression Faglige mål: vælge medie til formidling af kommunikation og gennemføre den praktiske tilrettelæggelse i forhold til det valgte medie gennemføre produktion af kommunikationsprodukter, herunder anvende relevante it-værktøjer. Kernestof: Design: grafisk formsprog og farvelære, til såvel papir som digital kommunikation, og betydningen heraf for en praktisk kommunikations gennemførelse, herunder forskellige principper og teorier for designs virkning og funktion billeder og deres formsprog i forhold til såvel levende billeder som faste billeder Produktion: fremstilling og bearbejdning af informationer fra forskellige kilder - såsom tekst, levende såvel som faste billeder, lyd, animationer o.l. - til brug i kommunikation i gennem trykte Væsentligste arbejdsformer og digitale medier Klasseundervisning Projektarbejdsform Anvendelse af fagprogrammer Side 5 af 27

6 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 3 Indhold Journalistisk formidling Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof Bangsholm, Claus: Det kommunikerende menneske. Erhvervsskolernes forlag (2009). pp Holmboe, Ellen. Kort og godt om at skrive til nettet. Dansklærerforeningen (2006) Meyhoff, Peder: Kommunikation/it C. Systime (2009). Kapitel 8 Avisen i undervisningen: Undervisning i simpel hjemmeside i form af Wix.com Eleverne er blevet undervist i journalistisk skrivestil samt kvantitativ og kvalitativ metode. Eleverne skulle skrive en baggrundsartikel om DDoS-angreb til en selvvalgt trykt avis, hvor de skulle redegøre for, hvorfor og hvordan de rammer den pågældende avis målgruppe. Herefter skulle eleverne skrive deres artikel om til en nettekst og uploade den på deres Wix-hjemmeside. Omfang Særlige fokuspunkter Anvendt uddannelsestid 16 lektioner Kompetencer, læreplanens mål, progression Faglige mål: : gennemføre forundersøgelser, herunder målgruppeanalyse og afsenders forhold, og derfra udarbejde en plan for kommunikationens gennemførelse. Produktion: planlægge og styre den praktiske udførelse af kommunikationen på baggrund af forundersøgelsen, herunder forvaltning af ressourcer og styring af kvalitet gennemføre produktion af kommunikationsprodukter, herunder anvende relevante itværktøjer. Kernestof: Udtryksformer Journalistisk og anden bearbejdning af tekst til papir og digitale medier. Side 6 af 27

7 Metoder: kvantitative og kvalitative analysemetoder IT: it-værktøjer til behandling af faste og levende billeder, tekst, lyd og animation i forbindelse med fremstillingen af kommunikationsprodukter it-værktøjer til fremstilling og programmering af interaktive systemer. Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning Projektarbejdsform Anvendelse af fagprogrammer Skriftligt arbejde Side 7 af 27

8 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 4 Indhold Spillet om magten (SO-forløb med samfundsfag) Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof De relevante partiers hjemmesider Omfang Særlige fokuspunkter Anvendt uddannelsestid Kompetencer, læreplanens mål, progression analysere markedsforhold og den politiske, kulturelle og samfundsmæssige kontekst, kommunikationsproduktet indgår i gennemføre forundersøgelser, herunder målgruppeanalyse og afsenders forhold, og derfra udarbejde en plan for kommunikationens gennemførelse. Produktion udvikle kommunikationsstrategier med vægt på budskab, udtryksmidler og medier vælge medie til formidling af kommunikation og gennemføre den praktiske tilrettelæggelse i forhold til det valgte medie gennemføre produktion af kommunikationsprodukter, herunder anvende relevante itværktøjer. Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Side 8 af 27

9 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 5 Indhold Reklamefilm Et større forløb der strakte sig helt fra semesterstart til oktober hvor eleverne arbejdede med videomarkedsføring samt alle forundersøgelser op til udgivelsen af en video. Således blev der arbejdet med: Analyse af reklamer som indledende øvelse til projektet Grundlæggende kommunikationsteori som repetition og grundlag for SWOT, Målgrupper, Retorik, AIDA. Reklameteori om forskellige typer af reklamer: Belærende, Fortællende og Lyriske reklamer. Efter introduktionen og det teoretiske fundament blev eleverne introduceret for dramaturgisk forberedelse (Opbygningen af en historie) samt filmiske virkemidler og storyboards. Med udgangspunkt i disse producerede eleverne deres egne storyboards. Efterfølgende blev de kort introduceret til klippeværktøjet Lightworks og hvordan Multilayer -videoredigering fungerer, men mange valgte at bruge anden software. Med udgangspunkt i dette gennemførte eleverne en produktion der efterfølgende blev produceret en argumenterende rapport for og afslutningsvist et oplæg. Omfang Særlige fokuspunkter Anvendt uddannelsestid 24 lektioner Faglige Mål anvende forskellige metoder og modeller til analyse og vurdering af behov og budskab i en kommunikationsopgave analysere markedsforhold og den politiske, kulturelle og samfundsmæssige kontekst, kommunikationsproduktet indgår i gennemføre forundersøgelser, herunder målgruppeanalyse og afsenders forhold, og derfra udarbejde en plan for kommunikationens gennemførelse. Produktion planlægge og styre den praktiske udførelse af kommunikationen på baggrund af forundersøgelsen, herunder forvaltning af ressourcer og styring af kvalitet udvikle kommunikationsstrategier med vægt på budskab, udtryksmidler og medier vælge medie til formidling af kommunikation og gennemføre den praktiske tilrettelæggelse i forhold til det Side 9 af 27

10 valgte medie gennemføre produktion af kommunikationsprodukter, herunder anvende relevante itværktøjer. Evaluering anvende udvalgte metoder til vurdering af egne kommunikationsprodukter og give forslag til optimering af produkt og proces formidle og dokumentere såvel produktionen som de tekniske og kommunikationsmæssige overvejelser i arbejdsprocessen. Kernestof Design grafisk formsprog og farvelære, til såvel papir som digital kommunikation, og betydningen heraf for en praktisk kommunikations gennemførelse, herunder forskellige principper og teorier for designs virkning og funktion billeder og deres formsprog i forhold til såvel levende billeder som faste billeder storyboards og flowcharts i forhold til design og planlægning af kommunikationsprodukter. målgruppeanalyse, herunder forskellige målgruppers kultur, medieforbrug og situation forskellige afsenderes formål med at starte en kommunikation Produktion fremstilling og bearbejdning af informationer fra forskellige kilder - såsom tekst, levende såvel som faste billeder, lyd, animationer o.l. - til brug i kommunikation i gennem trykte og digitale medier kommunikationsmodeller, herunder forskellige interaktionsformer og -principper i forhold til den givne kommunikation It it-værktøjer til behandling af faste og levende billeder, tekst, lyd og animation i forbindelse med fremstillingen af kommunikationsprodukter Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Side 10 af 27

11 Gruppearbejde og klasseoplæg Side 11 af 27

12 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 6 Indhold Serious Games Et kortere semesterafsluttende forløb hvor eleverne arbejdede med teorien bag og produktionen af spil med et andet formål end bare underholdning. Vi arbejdede med Serious Games, Propa Games, News Game og Pursuasive Games. I forbindelse med forløbet blev eleverne introduceret til forskellige eksempler på disse spil og samtidig noget teori omkring hvordan man designer spil og hvordan man arbejder mede målgrupper ift. spil. De producerede spil blev lavet i MITs Scratch. Omfang Særlige fokuspunkter Anvendt uddannelsestid 14 lektioner Faglige mål anvende forskellige metoder og modeller til analyse og vurdering af behov og budskab i en kommunikationsopgave analysere markedsforhold og den politiske, kulturelle og samfundsmæssige kontekst, kommunikationsproduktet indgår i gennemføre forundersøgelser, herunder målgruppeanalyse og afsenders forhold, og derfra udarbejde en plan for kommunikationens gennemførelse. Produktion planlægge og styre den praktiske udførelse af kommunikationen på baggrund af forundersøgelsen, herunder forvaltning af ressourcer og styring af kvalitet gennemføre produktion af kommunikationsprodukter, herunder anvende relevante itværktøjer. Kernestof Design billeder og deres formsprog i forhold til såvel levende billeder som faste billeder brugervenlighed og funktionalitet målgruppeanalyse, herunder forskellige målgruppers kultur, medieforbrug og situation Side 12 af 27

13 Produktion fremstilling og bearbejdning af informationer fra forskellige kilder - såsom tekst, levende såvel som faste billeder, lyd, animationer o.l. - til brug i kommunikation i gennem trykte og digitale medier kommunikationsmodeller, herunder forskellige interaktionsformer og -principper i forhold til den givne kommunikation It it-værktøjer til fremstilling og programmering af interaktive systemer. Væsentligste arbejdsformer Individuelt og grupper Side 13 af 27

14 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 7 Indhold En overordnet titel for undervisningsforløbet Markeds- og målgruppeanalyse, markedsføring og CSR-kommunikation. Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof. Eleverne opfrisker deres viden om markedsføring, introduceres til markeds- og målgruppeanalyser samt forskellige informationsindsamlingsmetoder, sekundære (interne og eksterne) og primære (kvalitative og kvantitative) kilder. I CSR-forløbet introduceres de til forskellige begreber og hvordan samt hvorfor man arbejder med CSR-kommunikation i virksomhederne. I forbindelse med informationsindsamling gennemførte eleverne en kvantitativ undersøgelse på Kattegatskolen, der skulle klarlægge htx s image. Efter undersøgelsen udarbejdede eleverne en handlingsplan til, hvad man skulle have fokus på for at sælge htx til Kattegatskolens afgangselever. Bangsholm, Claus: Det kommunikerende menneske pp og pp Erhvervsskolernes forlag. Jacobsen, Vivi Ann: Virksomheder og etik (2012) Jacobsen, Vivi Ann: Hvorfor skal en virksomhed være socialt ansvarlig? (2012) Jacobsen, Vivi Ann: CSR-kommunikation (2012) Jacobsen, Vivi Ann: Øvelse til CSR (2012) Omfang Anvendt uddannelsestid Side 14 af 27

15 Særlige fokuspunkter Kompetencer, læreplanens mål, progression Faglige mål: Anvende forskellige metoder og modeller til analyse og vurdering af behov og budskab i en kommunikationsopgave Analysere markedsforhold og den politiske, kulturelle og samfundsmæssige kontekst, kommunikationsproduktet indgår i Anvende systematiske søgestrategier ved informationssøgninger og vurdere informationer kritisk i forhold til anvendelsen Gøre rede for juridiske og etiske aspekter i praktisk kommunikation og demonstrere kendskab til problemstillinger omkring ophavsret og personfølsomme informationer Gennemføre forundersøgelser, herunder målgruppeanalyse og afsenders forhold, og derfra udarbejde en plan for kommunikationens gennemførelse. Kernestof: Målgruppeanalyse, herunder forskellige målgruppers kultur, medieforbrug og situation Forskellige afsenderes formål med at starte en kommunikation Informationssøgning, research og kildekritik, herunder etik, ophavsret og anden relevant lovgivning. Kommunikationsmodeller, herunder forskellige interaktionsformer og - principper i forhold til den givne kommunikation. Forskellige journalistiske og fortælletekniske modeller i forbindelse med fremstillingen af kommunikationsprodukter. Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning Gruppearbejde Side 15 af 27

16 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 8 Indhold Personlig kommunikation Eleverne skulle præsentere valgfrie emner, som vi videofilmede. Herefter skulle de se filmen og en opponentgruppe skulle se filmen og give kritik, hvorefter præsentationen skulle eksekveres igen med fokus på at rette op på fejl og mangler. Mundtlighed, præsentationsteknikker og evaluering var i fokus. Omfang Særlige fokuspunkter 2 lektioner Kompetencer, læreplanens mål, progression Faglige mål: Vælge medie til formidling af kommunikation og gennemføre den praktiske tilrettelæggelse i forhold til det valgte medie Anvende udvalgte metoder til vurdering af egne kommunikationsprodukter og give forslag til optimering af produkt og proces Kunne generalisere erfaring med henblik på at forbedre egen praksis Kernestof: Kommunikationsmodeller, herunder forskellige interaktionsformer og - principper i forhold til den givne kommunikation Væsentligste arbejdsformer Individuelt og gruppearbejde Side 16 af 27

17 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 9 Indhold Google Eleverne introduceredes til Googles som virksomhed. Fokus på intern organisationsstruktur og intern kommunikation. Eleverne lavede digitale tidslinjer over Googles produkter. Vi havde diskussioner om Googles etik, gennemgik søgemaskineoptimering og afsluttede forløbet med at analysere Googles logo. Eleverne har ikke læst bogen, men meget af undervisningen har været baseret på fakta fra denne bog: Rosenberg, Jonathan & Schmidt, Eric How Google Works John Murray (2014) Madsen, Anders Ellebæk Hvad er egentlig Googles etik? IN Kristeligt Dagblad d. 13. september Christensen, Jacob Leander Hvor højt vil du nå? Søgemaskineoptimering på Google Ivækst d. 5. juni soegemaskineoptimering-paa-google Fog, Birthe & Wiener, Caroline Vogelius & Lungholt, Henriette Kommunikation/it A. Kapitel om layout, farver, typografi og design til digitale medier Systime (2012) Omfang Særlige fokuspunkter 10 lektioner Faglige mål Gøre rede for juridiske og etiske aspekter i praktisk kommunikation og demonstrere kendskab til problemstillinger omkring ophavsret og personfølsomme informationer Kernestof: Design Grafisk formsprog og farvelære, til såvel papir som digital kommunikation, og betydningen heraf for en praktisk kommunikations gennemførelse, herunder forskellige principper og teorier for designs virkning og funktion Billeder og deres formsprog i forhold til såvel levende billeder som faste billeder Side 17 af 27

18 Brugervenlighed og funktionalitet Informationssøgning, research og kildekritik, herunder etik, ophavsret og anden relevant lovgivning. Produktion Forskellige distributionssystemer, deres opbygning, tekniske komponenter og muligheder. Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning Gruppearbejde Individuelt arbejde Side 18 af 27

19 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 10 Indhold SO-forløb. Kommunikationsstrategi med fokus på miljøpolitik Eleverne skulle i grupper de endte med at være en stor gruppe, udarbejde en kommunikationsstrategi fra et valgfrit politisk parti, og kampagnen skulle have fokus på miljøpolitik. Eleverne lavede en kvantitativ undersøgelse af klassens politiske overbevisninger, deres holdninger til miljø og til miljøpolitiks prioritering. Efter kampagnen undersøgte eleverne atter klassens holdninger og på den måde målte de effekten af deres kampagne. Fog, Birthe & Wiener, Caroline Vogelius & Lungholt, Henriette Kommunikation/it A. Kapitel 5 om kommunikationsstrategi Systime (2012) Omfang Særlige fokuspunkter Anvendt uddannelsestid 16 lektioner Kompetencer, læreplanens mål, progression Faglige mål: Anvende forskellige metoder og modeller til analyse og vurdering af behov og budskab i en kommunikationsopgave Analysere markedsforhold og den politiske, kulturelle og samfundsmæssige kontekst, kommunikationsproduktet indgår i Anvende systematiske søgestrategier ved informationssøgninger og vurdere informationer kritisk i forhold til anvendelsen Gennemføre forundersøgelser, herunder målgruppeanalyse og afsenders forhold, og derfra udarbejde en plan for kommunikationens gennemførelse. Produktion Planlægge og styre den praktiske udførelse af kommunikationen på baggrund af forundersøgelsen, herunder forvaltning af ressourcer og styring af kvalitet Udvikle kommunikationsstrategier med vægt på budskab, udtryksmidler og medier Vælge medie til formidling af kommunikation og gennemføre den praktiske tilrettelæggelse i forhold til det valgte medie Gennemføre produktion af kommunikationsprodukter, herunder anvende relevante it-værktøjer. Evaluering Anvende udvalgte metoder til vurdering af egne kommunikationsprodukter og give forslag til optimering af produkt og proces Kunne generalisere erfaring med henblik på at forbedre egen praksis Side 19 af 27

20 Kernestof: : Målgruppeanalyse, herunder forskellige målgruppers kultur, medieforbrug og situation Forskellige afsenderes formål med at starte en kommunikation Produktion: Fremstilling og bearbejdning af informationer fra forskellige kilder - såsom tekst, levende såvel som faste billeder, lyd, animationer o.l. - til brug i kommunikation i gennem trykte og digitale medier Kommunikationsmodeller, herunder forskellige interaktionsformer og - principper i forhold til den givne kommunikation Forskellige distributionssystemer, deres opbygning, tekniske komponenter og muligheder. Metoder: Kvantitative og kvalitative analysemetoder IT: It-værktøjer til behandling af faste og levende billeder, tekst, lyd og animation i forbindelse med fremstillingen af kommunikationsprodukter. Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning Projektarbejdsform Anvendelse af fagprogrammer Side 20 af 27

21 Titel 11 Indhold Intern kommunikation Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof Jacobsen, Vivi Ann: Organisationsteoriernes historiske udvikling (2012) Jacobsen, Vivi Ann: Interne it-etiske temaer (2012) Kjær, Henrik; Skriver, Hans Jørgen; Staunstrup, Erik: Organisation (2007) pp , , , , Trojka Petersen, Helle: Strategisk kommunikation (2002) pp.7-28 Samfundslitteratur. Fog, Birthe & Wiener, Caroline Vogelius & Lungholt, Henriette Kommunikation/it A. Kapitel 6.5 om grafisk design Systime (2012) Omfang Særlige fokuspunkter Anvendt uddannelsestid 30 lektioner Kompetencer, læreplanens mål, progression Faglige mål anvende forskellige metoder og modeller til analyse og vurdering af behov og budskab i en kommunikationsopgave analysere markedsforhold og den politiske, kulturelle og samfundsmæssige kontekst, kommunikationsproduktet indgår i anvende systematiske søgestrategier ved informationssøgninger og vurdere informationer kritisk i forhold til anvendelsen gennemføre forundersøgelser, herunder målgruppeanalyse og afsenders forhold, og derfra udarbejde en plan for kommunikationens gennemførelse. Side 21 af 27

22 Produktion planlægge og styre den praktiske udførelse af kommunikationen på baggrund af forundersøgelsen, herunder forvaltning af ressourcer og styring af kvalitet udvikle kommunikationsstrategier med vægt på budskab, udtryksmidler og medier vælge medie til formidling af kommunikation og gennemføre den praktiske tilrettelæggelse i forhold til det valgte medie gennemføre produktion af kommunikationsprodukter, herunder anvende relevante it-værktøjer. Evaluering anvende udvalgte metoder til vurdering af egne kommunikationsprodukter og give forslag til optimering af produkt og proces kunne generalisere erfaring med henblik på at forbedre egen praksis formidle og dokumentere såvel produktionen som de tekniske og kommunikationsmæssige overvejelser i arbejdsprocessen. Kernestof Design grafisk formsprog og farvelære, til såvel papir som digital kommunikation, og betydningen heraf for en praktisk kommunikations gennemførelse, herunder forskellige principper og teorier for designs virkning og funktion brugervenlighed og funktionalitet storyboards og flowcharts i forhold til design og planlægning af kommunikationsprodukter. målgruppeanalyse, herunder forskellige målgruppers kultur, medieforbrug og situation forskellige afsenderes formål med at starte en kommunikation informationssøgning, research og kildekritik, herunder etik, ophavsret og anden relevant lovgivning. Produktion kommunikationsmodeller, herunder forskellige interaktionsformer og - principper i forhold til den givne kommunikation forskellige distributionssystemer, deres opbygning, tekniske komponenter og muligheder. Metoder kvantitative og kvalitative analysemetoder Side 22 af 27

23 Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Side 23 af 27

24 Titel 12 Indhold Machinima (MSNI i pædagogikum) Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof Eleverne skal i mindre grupper skabe deres egen machinima-produktioner med tilhørende storyboard. Forløbet ender således ud med, at eleverne præsenterer deres færdige video med optagelser fra et computerspil. Bangsholm, Claus: Det kommunikerende menneske (2009) pp Erhvervskolernes Forlag Jacobsen, Vivi Ann: Remediation understanding new media (2012) Omfang Særlige fokuspunkter Anvendt uddannelsestid 24 lektioner Kompetencer, læreplanens mål, progression Faglige mål gøre rede for juridiske og etiske aspekter i praktisk kommunikation og demonstrere kendskab til problemstillinger omkring ophavsret og personfølsomme informationer Produktion planlægge og styre den praktiske udførelse af kommunikationen på baggrund af forundersøgelsen, herunder forvaltning af ressourcer og styring af kvalitet gennemføre produktion af kommunikationsprodukter, herunder anvende relevante it-værktøjer. Evaluering anvende udvalgte metoder til vurdering af egne kommunikationsprodukter og give forslag til optimering af produkt og proces kunne generalisere erfaring med henblik på at forbedre egen praksis formidle og dokumentere såvel produktionen som de tekniske og kommunikationsmæssige overvejelser i arbejdsprocessen Kernestof Design billeder og deres formsprog i forhold til såvel levende billeder som faste billeder Side 24 af 27

25 storyboards og flowcharts i forhold til design og planlægning af kommunikationsprodukter. informationssøgning, research og kildekritik, herunder etik, ophavsret og anden relevant lovgivning. Produktion fremstilling og bearbejdning af informationer fra forskellige kilder - såsom tekst, levende såvel som faste billeder, lyd, animationer o.l. - til brug i kommunikation i gennem trykte og digitale medier forskellige distributionssystemer, deres opbygning, tekniske komponenter og muligheder Udtryksformer forskellige journalistiske og fortælletekniske modeller i forbindelse med fremstillingen af kommunikationsprodukter. It it-værktøjer til behandling af faste og levende billeder, tekst, lyd og animation i forbindelse med fremstillingen af kommunikationsprodukter Væsentligste arbejdsformer Projektarbejde Side 25 af 27

26 Titel 13 Indhold Magasinproduktion (MSNI i pædagogikum) Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof Eleverne samarbejder om at skabe et fysisk magasin med selvvalgt tema. De indsamler interviews, skriver artikler og layouter deres artikler til et færdigt magasin. Andersen, Hans Christian Klods-Hans (1855) Bangsholm, Claus: Det kommunikerende menneske (2009) pp Erhvervskolernes Forlag Poulsen, Henrik NEWS En grundbog i journalistik og medier (2014) pp , 77-81, Gyldendal Omfang Særlige fokuspunkter Anvendt uddannelsestid 28 lektioner Kompetencer, læreplanens mål, progression Faglige mål anvende systematiske søgestrategier ved informationssøgninger og vurdere informationer kritisk i forhold til anvendelsen gøre rede for juridiske og etiske aspekter i praktisk kommunikation og demonstrere kendskab til problemstillinger omkring ophavsret og personfølsomme informationer gennemføre forundersøgelser, herunder målgruppeanalyse og afsenders forhold, og derfra udarbejde en plan for kommunikationens gennemførelse Produktion planlægge og styre den praktiske udførelse af kommunikationen på baggrund af forundersøgelsen, herunder forvaltning af ressourcer og styring af kvalitet udvikle kommunikationsstrategier med vægt på budskab, udtryksmidler og medier vælge medie til formidling af kommunikation og gennemføre den praktiske tilrettelæggelse i forhold til det valgte medie gennemføre produktion af kommunikationsprodukter, herunder anvende relevante it-værktøjer. Side 26 af 27

27 Evaluering anvende udvalgte metoder til vurdering af egne kommunikationsprodukter og give forslag til optimering af produkt og proces kunne generalisere erfaring med henblik på at forbedre egen praksis Kernestof Design grafisk formsprog og farvelære, til såvel papir som digital kommunikation, og betydningen heraf for en praktisk kommunikations gennemførelse, herunder forskellige principper og teorier for designs virkning og funktion billeder og deres formsprog i forhold til såvel levende billeder som faste billeder brugervenlighed og funktionalitet målgruppeanalyse, herunder forskellige målgruppers kultur, medieforbrug og situation informationssøgning, research og kildekritik, herunder etik, ophavsret og anden relevant lovgivning Produktion fremstilling og bearbejdning af informationer fra forskellige kilder - såsom tekst, levende såvel som faste billeder, lyd, animationer o.l. - til brug i kommunikation i gennem trykte og digitale medier Udtryksformer forskellige journalistiske og fortælletekniske modeller i forbindelse med fremstillingen af kommunikationsprodukter It it-værktøjer til behandling af faste og levende billeder, tekst, lyd og animation i forbindelse med fremstillingen af kommunikationsprodukter Væsentligste arbejdsformer Projektarbejde Side 27 af 27

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 juni 2017 Institution Viden Djurs Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Kommunikation og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 Maj 2013 Institution HTX Grenå Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Kom-IT A Lasse Pallesen Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 Juni 2015 Institution VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Kommunikation/it

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 Maj 2013 Institution HTX Grenå Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Kom-IT A Lasse Pallesen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Grenå, Vid Gymnasier, Videndjurs HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Kommunikation/IT A 3. år

Undervisningsbeskrivelse Kommunikation/IT A 3. år Undervisningsbeskrivelse Kommunikation/IT A 3. år Termin August 2011 juni 2012 Institution Uddannelsescentret Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Kommunikation/It A Astrid Schack Olldag Hold 209

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Kommunikation/IT A 2. år

Undervisningsbeskrivelse Kommunikation/IT A 2. år Undervisningsbeskrivelse Kommunikation/IT A 2. år Termin August 2009 juni 2010 Institution Uddannelsescentret Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Kommunikation/It A Astrid Schack Olldag Hold 208

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: august 2011 - juni

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau (e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj 2013 Grenå Tekniske Skole

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - Juni 2018 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTx Kommunikation/It

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Kommunikation/IT A 2. år

Undervisningsbeskrivelse Kommunikation/IT A 2. år Undervisningsbeskrivelse Kommunikation/IT A 2. år Termin August 2010 juni 2011 Institution Uddannelsescentret Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Kommunikation/It A Astrid Schack Olldag Hold 209

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: august 2010 - juni

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium Skive Tekniske Skole

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 13/14 HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug 2014 - Juni 2016 Institution HANSENBERG Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Kom/IT C Torsten B.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin August juni 2010-11. Uddannelse

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin August juni 2010-11. Uddannelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August juni 2010-11 Institution Herningsholm Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Kommunikation/it

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 Juni 2016 Institution VID Gymnasier GameIT Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Kommunikation/it

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Kommunikation/IT A

Undervisningsbeskrivelse Kommunikation/IT A Undervisningsbeskrivelse Kommunikation/IT A Termin August 2015 juni 2017 Institution Uddannelsescentret Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Kommunikation/it A Daniel Vognstrup Perez Hold 214 Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Kommunikation/IT A

Undervisningsbeskrivelse Kommunikation/IT A Undervisningsbeskrivelse Kommunikation/IT A Termin Januar 2016 juni 2018 Institution Uddannelsescentret Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Kommunikation/it A Daniel Vognstrup Perez Hold 215 Oversigt

Læs mere

Side 1 af 9. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin 2012-2013.

Side 1 af 9. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin 2012-2013. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2012-2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Københavns Tekniske Skole, Sukkertoppen htx Kommunikation/ITA

Læs mere

Undervisningsplan. Side 1 af 27. Termin 2013-2016. Uddannelse. Kommunikation/it A. Fag og niveau. Hold Htx 2013-2016

Undervisningsplan. Side 1 af 27. Termin 2013-2016. Uddannelse. Kommunikation/it A. Fag og niveau. Hold Htx 2013-2016 Undervisningsplan Termin 2013-2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Rybners Htx Kommunikation/it A Esben Øvland Hold Htx 2013-2016 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution HTX, Skive Tekniske Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Kommunikation/IT

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium Skive Tekniske Skole

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2008-2009 Institution Htx Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Komm/it A Mads Høpfner Hold 2.M

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: august 2011 - juni

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 10/11 HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 Juni 2016 Institution HANSENBERG Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Kom/IT A Torsten B.

Læs mere

Studieplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Studieplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Studieplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 Juni 2015 Institution VID Gymnasier GameIT Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Kommunikation/it A Martin

Læs mere

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. KTS - Sukkertoppen

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. KTS - Sukkertoppen Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Efterår 2011-forår 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold KTS - Sukkertoppen htx Kommunikation/IT

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 11/12 HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) August-december 2011 (grundforløb) KTS, Sukkertoppen htx Kommunikation

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 12/13 HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2016-2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners Tekniske Gymnasium HTX Kommunikation/IT

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) August-december 2010 (grundforløb) KTS, Sukkertoppen htx Kommunikation

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August-December 2011 Institution HTX Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Kommunikation og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2015/2016 Institution Rybners HTX Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Kommunikation & IT C Tine

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 10/11 HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2015/2016 Institution Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium, Esbjerg Kommunikation/IT C Jane Larsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 14 HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 Maj 2016 Institution HANSENBERG Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Kom/IT A Torsten B.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 Juni 2014 Institution VID Gymnasier GameIT Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Kommunikation/it

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2011 til juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Gymnasiet HTX Skjern HTX Kommunikation

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August - december 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Gastro-science på Hotel og Restaurantskolen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2016 - maj 2017 Institution Det Naturvidenskabelige Gymnasium på HRS Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011 HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2016/2017 Institution Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium, Esbjerg Kommunikation/IT C Jane Larsen

Læs mere

!!! Undervisningsbeskrivelse. Termin Grundforløb 2013 til studieretningsforløb 2014. Oversigt over undervisningsforløb

!!! Undervisningsbeskrivelse. Termin Grundforløb 2013 til studieretningsforløb 2014. Oversigt over undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Sted EUC Vest Skole HTX Underviser Hold 1.G Oversigt over undervisningsforløb Termin Grundforløb 2013 til studieretningsforløb 2014 Titel 1 Titel 2 Titel 3 Tine Helen Schlaikjer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUC Syd htx Kommunikatino /it A Helena Nattestad

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2010 HTX

Læs mere

Reflekstions artikel

Reflekstions artikel Reflekstions artikel Kommunikation/IT er et fag hvor vi lærer at kommunikere med brugeren på, og hvorledes mit produkt skal forstås af brugeren. Når man laver en opgave i faget, er det brugeren der lægges

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - Juni 2015 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Informationsteknologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2009 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen, 2500 Valby Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Side 1 af 15

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Side 1 af 15 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution HTX, Skive Tekniske Skole Uddannelse HTX Fag og niveau Kommunikation/IT A Lærer(e) Christine

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 05/06 Selandia-CEU,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug 2015 - Jan 2016 Institution HANSENBERG Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Kom/IT C Torsten B. Fix Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 10/11 HTX

Læs mere

Undervisningsplan. Side 1 af 11. Termin Uddannelse. Kommunikation/IT C. Fag og niveau. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Undervisningsplan. Side 1 af 11. Termin Uddannelse. Kommunikation/IT C. Fag og niveau. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsplan Termin 2015-2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners HTX Kommunikation/IT C Rolf Andersen Meier 8HX115g1a Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 1 2 3 4

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2010 HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2010 Institution Grenaa tekniske skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Samfundsfag B Christina

Læs mere

Oversigt over gennemførte flerfaglige forløb disse hentes via hjemmesiden

Oversigt over gennemførte flerfaglige forløb disse hentes via hjemmesiden Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 maj 2016. Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold Handelsgymnasiet Ribe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 juni 2015 Institution Viden Djurs GameIT Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Teknologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug 2014 - Juni 2017 Institution HANSENBERG Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Kom/IT C Torsten B.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 10/11 HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Informationsteknologi

Læs mere

Undervisningsplan. Side 1 af 8. Termin Uddannelse. Kommunikation/it A. Fag og niveau. Hold Htx D

Undervisningsplan. Side 1 af 8. Termin Uddannelse. Kommunikation/it A. Fag og niveau. Hold Htx D Undervisningsplan Termin 2014-2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Rybners Htx Kommunikation/it A Esben Øvland Hold Htx 2014-2016 2.D Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 2. år 1

Læs mere

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering Martin Hejgaard Side 1 22-03-2013 Projekt oplæg 1 Plakatopgave Reklame og segmentering En kommunikationsopgave 1 Martin Hejgaard Side 2 22-03-2013 Projekt oplæg Projektoplæg 1 Mælk Du skal udarbejde to

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, august-september, december-januar 14/15 Institution Rybners Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Grundforløb 2013 til studieretningsforløb 2014 Institution EUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Kommunikation/it C Jeppe Moritz Led Htx 2013-2014, 1. E Oversigt

Læs mere

Undervisningsplan. Side 1 af 11. Termin Uddannelse. Kommunikation/IT C. Fag og niveau. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Undervisningsplan. Side 1 af 11. Termin Uddannelse. Kommunikation/IT C. Fag og niveau. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsplan Termin 2015-2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners HTX Kommunikation/IT C Jens Ahlmann Hansen 8HX115ema Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 1 2 3 4

Læs mere

Herunder American brands and advertising effect on children and teens (samspil med engelsk A og samfundsfag B)

Herunder American brands and advertising effect on children and teens (samspil med engelsk A og samfundsfag B) Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August juni 2010-11 Institution Herningsholm Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Kommunikation/it

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 - maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Gastro-science på Hotel og Restaurantskolen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2011 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen, 2500 Valby Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2010 (fortsætter

Læs mere

Undervisningsplan. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin Grundforløb 2014 til studieretningsforløb 2015 Institution.

Undervisningsplan. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin Grundforløb 2014 til studieretningsforløb 2015 Institution. Undervisningsplan Termin Grundforløb 2014 til studieretningsforløb 2015 Institution Rybners Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Kommunikation/it C Jeppe Moritz Led Htx 2014-2015, 1. E Oversigt over

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2013 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2016 til december 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Uddannelsescenter Ringkøbing

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 juni 2016 Institution Handelsgymnasiet Ribe Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj/Juni 2012 Institution IBC Aabenraa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning niveau A Nanna Dahl (NADA) HH3d Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2012/2013 Institution HTX Vibenhus (Københavns Tekniske Skole) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Hhx Samfundsfag

Læs mere

Side 1 af 10. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj 2012.

Side 1 af 10. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj 2012. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Skive Tekniske Gymnasium HTX Biologi B Helle Ransborg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 Juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold VID Gymnasier GameIT Htx Kommunikation/it

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Campus Bornholm HTX Design B Christina Huth Panduro

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2006 Institution Selandia-CEU Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX Virksomhedsøkonomi A Jørn Kruse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Kom. /it C ved bjj Termin Juni 117 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Erhvervsskolerne Aars htx Kom. /it C Bjarni Jensen (bjj) 1m16 Forløbsoversigt (7) Forløb 1 Forløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Bornholm HTX/HHX Design C Christina Huth

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2010 Institution Teknisk Gymnasium, Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Kommunikation/IT

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2010 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Multimedier C Frede

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 juni 2018 Institution Handelsgymnasiet Ribe Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2010 HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 - dec 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Gastro-science på Hotel og Restaurantskolen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold Varde Handelsskole og Handelsgymnasium

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj 2012 HTX- Sukkertoppen, Københavns Tekniske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug 2012 - jun 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Grenaa Tekniske Gymnasium HTX Programmering

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse 2015.09.30

Undervisningsbeskrivelse 2015.09.30 Undervisningsbeskrivelse 2015.09.30 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015- juni 2016 Institution HANSENBERG Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2010 Institution Teknisk Gymnasium Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Teknologihistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Markedskommunikation

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August-juni 2008/2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Afsætning

Læs mere

Dansk film 1995-2005. En indføring i filmgenrer, stil og virkemidler 1. udgave, 2005

Dansk film 1995-2005. En indføring i filmgenrer, stil og virkemidler 1. udgave, 2005 Kommunikation/it Dansk film 1995-2005. En indføring i filmgenrer, stil og virkemidler 1. udgave, 2005 ISBN 13 9788761609915 Forfatter(e) Hans Jensen En grundlæggende indføring i fortælleforhold og dramaturgiske

Læs mere