Træneren som kommunikator og konfliktløser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Træneren som kommunikator og konfliktløser"

Transkript

1 Træneren som kommunikator og konfliktløser En praktisk håndbog til dig, der fungerer som leder og rollemodel i Silkeborg IF. Udarbejdet af Eddie Kragelund Børnekonsulent Silkeborg IF Med det formål, at synliggøre vores værdier og inspirere klubtrænere i og omkring Silkeborg Seneste revidering: 18. juni 2013

2 Den anerkendende kommunikation Den anerkendende kommunikation har vi valgt at inddrage, når vi skal finde løsninger på, hvordan træneren kan styrke en spillers selvværdsfølelse, skabe et godt træningsmiljø for den enkelte og forbedre fællesskabet på holdet. I SIF ser vi den anerkendende kommunikation som et markant modspil til en ofte praktiseret fejlfindings-/nul tolerancekultur. Det anerkendende perspektiv betyder i al sin enkelthed, at man vælger at fokusere på alt det positive, på den og de kompetencer hos spilleren, der allerede fungerer godt, og spillerens umiddelbare behov og ønsker for fremtiden. Det betyder, at man som træner arbejder fremadrettet med fokus på håb, drømme og visioner snarere end at fokusere på fortidens problemer og fiaskoer. Dog fordrer den anerkendende tilgang til spillerne ofte samtaler på tomandshånd, hvilket i konkrete situationer kan skabe et dilemma, da træneren fortsat har ansvaret for holdets resterende spillere, og ikke bare kan gå fra. Effekten af anerkendelse: Spillerne føler sig godt tilpas af det anerkendende sprog, de vokser, de føler sig anerkendt. Relationer blandt spillere og trænere vokser og føles mere sikre. De bliver dybere og mere samarbejdende. Spillerne bliver tillidsfulde og udviklende - som et resultat af processerne. Spillerne lærer mere ved at undersøge, hvad de er gode til. Sprog er genererende og åbner muligheder for vækst og dialog. Sprog skaber flere muligheder for fremtiden.

3 Transaktionsanalysen Transaktionsanalysen er en teori om at tale ud fra samme perspektiv. Det er en enkel model til at analysere kommunikationen i samtaler. Målet med transaktionsanalysen er at placere de overordnede roller, som kan optræde i en samtale. Transaktionsanalysen bygger på den antagelse, at alle mennesker består af tre jeg-tilstande, som alle er tilgængelige, og at vi mere eller mindre smidigt skifter imellem disse. De tre tilstande er: Forældre-jeg et: Dette jeg består af ting, vi primært har lært af vore forældre samt andre voksne, der har haft indflydelse på os som børn. Dette kan være holdninger, fordomme og normer. Kendetegnet ved: Sprog: Tonefald: Kropssprog: At være kritisk At være dominerende At være bedrevidende Autoritært Støttende Lad være med det Hvis jeg var dig Nu skal du se, hvordan du skal gøre Løftet pegefinger Se ned på (nedladende) Brystet frem Voksen-jeg et: Er de data, som vi indsamler gennem livet. Det er ud fra disse data, vi træffer beslutninger og løser problemer. Voksen-jeg et lytter også til de to andre jeg er. Dette er altså den fornuftige og saglige del af vores personlighed. Kendetegnet ved: Sprog: Tonefald: Kropssprog: Saglig Rationel Logisk Velovervejet Jeg skønner Det er min opfattelse Klar Rolig Objektiv Øjenkontakt Ser lige på Afslappet Ligefrem Barne-jeg et: Dette er den del af personligheden, som indeholder nysgerrighed, spontanitet og kreativitet, men også oprørskhed og føjelighed. Dette jeg kan deles op i både det frie barn og det tilpassede barn. Kendetegnet ved: Sprog: Tonefald: Kropssprog: Impulsiv Følelsesmæssig Spontan Kreativ Sjov Jeg rørte ham ikke! Er du blind, dommer! Højt Ophidset Forurettet Alle følelsesudtryk Store åbne øjne Kigge opad

4 Disse jeg-tilstande indeholder forskellige følelser, oplevelser, adfærds- og kommunikationsmønstre, og det er disse adfærds- og kommunikationsmønstre, der afspejler, hvilken jeg-tilstand man befinder sig i på det tidspunkt, samtalen finder sted. En af de tre jegtilstande vil ofte være mere fremtrædende end de andre, og den jeg-tilstand, man befinder sig i, vil også blive påvirket udefra af den ydre rollefordeling. Eksempler på dette kan være træner-spillerforhold, hvor træneren ofte vil tale fra sit forældre-jeg og spilleren fra sit barne-jeg. Dette er et eksempel på, at kommunikationen er asymmetrisk. Et eksempel på et symmetrisk forhold kan være to spillere, der begge taler ud fra f.eks. deres barnejeg, eller to trænere der begge taler ud fra deres voksen-jeg. Den måde, vi kommunikerer på, er med til at identificere os som personer og omvendt - vores identitet og selvopfattelse kommer til udtryk gennem vores kommunikation. Vigtigt at trænerne har en forståelse af betydningen af, at alle parter omkring fodbold kommunikerer hensigtsmæssigt og fornuftigt Vigtigt at trænerne har kendskab til og bevidsthed om de forskellige jeg-tilstande

5 Aggression, submission og assertion Overordnet findes der tre forskellige adfærdsmåder, hvorpå man kan kommunikere med hinanden. Disse bliver benævnt som aggressiv, submissiv eller assertiv kommunikationsadfærd. En aggressiv adfærd tager udgangspunkt i at ville dominere og vinde over sin samtalepartner, og dette gøres ved at være krænkende og ydmygende overfor denne. Aggressiv adfærd kan beskrives på følgende måde: Dette er, hvad jeg tænker, føler og ønsker hvad du tænker, føler og ønsker har ikke nogen betydning, for i forhold til mig er du simpelthen for dum og ubetydelig! Det selvudslettende, passive og undskyldende er dominerende i den submissive adfærd: Hvad jeg tænker, føler og ønsker, skal I endelig ikke tage jer af det betyder nemlig ikke noget, for i forhold til jer er jeg ganske betydningsløs. Assertion er den sidste kommunikationsadfærd, som også er den, man bør sigte mod i samtaler. Man er her i stand til at udtrykke egne meninger uden at krænke eller ydmyge sin samtalepartner, og samtidig er man interesseret i dennes meninger. Assertion kan beskrives som følgende: Dette er, hvad jeg tænker, føler og ønsker. Sådan opfatter jeg situationen. Men hvordan du ser situationen har naturligvis lige så stor betydning. For at kunne benytte sig af en assertiv adfærd skal man ikke kun være bevidst om sit ordvalg, men også sit nonverbale udtryk. Man skal have selvtillid, for uden tro på egne meninger kan man heller ikke udtrykke dem. For at være i stand til at udtrykke egne meninger skal man ikke kun have kendskab til assertiv-teori, men også til almene kommunikationsfærdigheder, som sætter os i stand til at gennemføre en samtale, f.eks. aktiv lytning, brugen af åbne spørgsmål, osv. Træneren skal have en forståelse af vigtigheden af begrebet empati

6 Konflikt sådan tackler du den Hvad gør du, hvis en sur far skælder ud over, at boldene ikke er pumpede, eller en vred mor konfronterer dig med dine træningsmetoder? Få tips til hvordan du bliver bedre til at tackle konflikter

7 Vær bevidst om dine grænser Konflikter og uenigheder er naturlige i fodboldverdenen, fordi trænerne er engagerede og passionerede. Men det er vigtigt at skelne imellem uenigheder og konflikter. Uenigheder er gode, fordi de er med til at skabe debat, udvikling og forandring. Konflikterne opstår, når vi blander følelser ind i det. Når vi bliver personlige og går efter manden i stedet for bolden. Hvordan du som træner tackler konflikter afhænger af, hvem du er som person, og hvad du har med dig i bagagen. Vil du fight, flight or freeze altså kæmpe, flygte eller fryse. Hvis du er opvokset med mange skænderier, så kan din første reaktion være at fare i flæsket på den, der har startet en konflikt. Eller også orker du slet ikke konflikter og forsøger for alt i verden at løbe fra dem. Kommer du derimod fra en familie, hvor man for det meste har kunnet løse konflikter i god dialog med hinanden, så har du helt andre forudsætninger for at håndtere konflikter. Udgangspunktet er, at du skal kende dig selv og din fortid godt. Det handler om at passe på sig selv og om at kunne være i en konfliktsituation uden hverken at gå i kamp eller underkaste sig. Fantasien er din fjende Det er vigtigt at tale med hinanden, hvis man som træner undrer sig over, hvorfor en forælder ikke længere vil hilse eller ser den anden vej. Ofte er det kun den ene part, der kender konflikten, så hvis du kan mærke, at noget har forandret sig, så skal du måske hen og spørge hvorfor. Du kan aldrig gætte dig til, hvad andre tænker. Fantasien er din fjende, for den udfylder de huller, som du ikke får talt med den anden om. Det giver altid et forkert billede af situationen. Man skal være opmærksom på, at nogle vil bringe konflikter fra tidligere med sig. Så hvis en på holdet eller en forælder har oplevet problemer med en træner, er de måske mere mistroiske over for en ny og farer hurtigere op over småting.

8 Lyt dig gennem konflikten I konflikthåndtering er empatisk lytning et af nøglebegreberne. Det handler om at lytte med øjne, ører og hjerte, uden at du føler dig forpligtiget til at løse konflikten. Du skal forholde dig nysgerrigt til situationen og undersøge, hvad der foregår bag den andens briller i stedet for at gå i kamp. Når du lytter og undersøger, vil den anden føle sig set og hørt, og det er det allervigtigste, når vi skal få en konflikt til at lægge sig. Mange synes, det er svært at vise empati, mens et andet menneske skælder ud. Men som regel er mennesker jo relativt fornuftige, selvom ord kan være voldsomme. Hvis det slet ikke hjælper at lytte og spørge, eller hvis du føler dig truet eller bange, så skal du gå. Det anerkendende sprog Vi skal være fuldstændigt klar på, hvad rammerne er. Vi skal være enige om, hvad vi kan acceptere, og hvad vi ikke kan. Generelt møder vi et stigende forventningspres fra forældrene. De stiller krav til klubben. I SIF er det vigtigt, at vi møder forældrene i deres frustration og bruger et anerkendende sprog. Det er vigtigt at gå ind i dialogen. Klæd trænerne på til konflikter Det første skridt til at håndtere konflikter i SIF er at vide, hvad man skal gøre. Derfor skal alle i SIF kunne svare på følgende tre spørgsmål: Hvordan skal du reagere, og hvad skal du gøre: 1. hvis du selv er en del af konflikten? 2. hvis en forælder eller en anden fra SIF kommer til dig med en konflikt? 3. hvis du opdager, at noget ikke er, som det plejer mellem andre? Hvis alle ved, hvad de skal gøre, er SIF klædt godt på til at håndtere og løse konflikter og undgå, at de eskalerer. Det er umuligt at forebygge alle konflikter, men de fleste mennesker kan blive bedre til at håndtere dem.

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Andreas og Thomas, der er kolleger kommer

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om konflikter Kendetegn og opfattelser Konflikter er uoverensstemmelser der giver spændinger i og mellem mennesker Konflikter skaber mulighed for udvikling - og skaber risiko for indvikling Konflikter

Læs mere

Handleplan. i forbindelse med SKILSMISSE

Handleplan. i forbindelse med SKILSMISSE Handleplan i forbindelse med SKILSMISSE Udarbejdet i januar 2011 1. Primærpersonen tager kontakt til forældrene i institutionen og stiller afklarende spørgsmål (se bilag 1) 2. Hvis/når skilsmissen er en

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Trap ned. lær at takle konflikter

Trap ned. lær at takle konflikter Trap ned lær at takle konflikter Indholdsfortegnelse 1. Konfliktfyldte kundesituationer Side 3 2. Konflikttrappen Side 7 3. Redskaber til konflikthåndtering Side 12 4. Ikke alle konflikter kan løses Side

Læs mere

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Den svære samtale er et begreb, der bliver brugt meget i institutioner

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger?

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Pjecen kan fås hos: Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13 1364 København K Tlf.: 33 93 44 50 www.sus.dk Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Rundt om

Læs mere

GIRAFSPROG, EMPATISK KOMMUNIKATION

GIRAFSPROG, EMPATISK KOMMUNIKATION Et Sprog fra Hjertet - Et Redskab til Konfliktløsning. Af Claus Bülow Formålet med at tale Girafsproget er at skabe nærhed gennem en empatisk kontakt. Det gør det muligt, at løse konflikter på en fredelig

Læs mere

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 5 Kapitel 1 Introduktion 8 Hvad vil det sige "at være leder

Læs mere

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse.

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse. Film: Formål: Målgruppe: Fag: Lektioner: Form: Hvad nu hvis jeg aldrig bliver tynd? At eleverne får fokus på indre kvaliteter frem for ydre omstændigheder. At eleverne får fokus på egne samt klassens styrker

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

De tre domæner på Skovgården

De tre domæner på Skovgården De tre domæner på Skovgården Udarbejdet af pædagogisk leder Hanne Dalsgaard, Skole- og behandlingshjemmet Skovgården. Februar 2010. Som vi ser det, er domænerne et rigtigt anvendeligt redskab, som på mange

Læs mere

Pia Markersen 2013 - Tør du være leder?

Pia Markersen 2013 - Tør du være leder? Pia Markersen 2013 - Tør du være leder? 1 Pia Markersen Tør du være leder? 5 trin til at sige hvad du mener TYDELIGT - og uden at blive en ond chef WORKBOOK-udgaven, TRIN 1 Forlaget BloomHouse 2013 2 Pia

Læs mere

Konflikthåndtering på arbejdspladsen

Konflikthåndtering på arbejdspladsen Konflikthåndtering på arbejdspladsen En værktøjskasse om konflikthåndtering Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets

Læs mere

FEEDBACK. - redskab for personlig og organisatorisk udvikling. www.mårup.dk. "Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring" Guro Øiestad

FEEDBACK. - redskab for personlig og organisatorisk udvikling. www.mårup.dk. Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring Guro Øiestad FEEDBACK - redskab for personlig og organisatorisk udvikling "Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring" Guro Øiestad Notatets formål hvorfor give feedback etik hvordan give og modtage Hvorfor feedback

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det?

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Mobning på arbejdspladsen Side 1 af 6 Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Af Stina Rosted Det engelske ord mob betegner en gruppe gadedrenge, der strejfer omkring og undervejs

Læs mere

ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN

ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN LEKTIE-GUIDEN S ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN - når lektiesituationen er kørt af sporet BOOKLET TIL FORÆLDRE Af Susanne Gudmandsen Autoriseret psykolog 1 S iden du har downloadet denne lille booklet,

Læs mere

4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd.

4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd. 4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd. Hjælp til Selvhjælp til Professionel Selvudvikling Mette Alleslev 2011 Alle rettigheder er forbeholdt SamtaleAkademiet 1 Forord Om Professionelt Selvværd

Læs mere

Parterapi, parforhold & kærlighed. Parterapi og parforhold

Parterapi, parforhold & kærlighed. Parterapi og parforhold Parterapi, parforhold & kærlighed Psykoterapeut, Kasper Thormod Larsen, 11.05.10. Cvr.nr. 26612667. All rights reserved. Yderligere oplysninger findes på www.parterapi-parterapeut.dk Parterapi og parforhold

Læs mere