Liniens virksomhed Samtalerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Liniens virksomhed 2005. Samtalerne"

Transkript

1 Liniens virksomhed 2005 Vi kan se tilbage på året 2005 med glæde og stolthed. Vi gjorde vores arbejde ordentligt. Det har været et år med store udfordringer, hvor Liniens brugere, mere end nogensinde tidligere, har haft brug for opmærksomhed og nærvær, og hvor de frivillige medarbejdere har måttet præstere deres yderste. Vi synes selv, at Linien er noget særligt. Vi gør noget, som ingen andre gør. Og vi ved fra de mennesker som ringer til os, at de er glade for vores tilbud. På de følgende sider vil vi fortælle noget om de mennesker der ringer. Og vi vil vise, hvordan vi arbejder, for hele tiden at leve op til de værdier som vi grundlæggende tror på. Samtalerne De unge kvinder En voksende gruppe af unge kvinder der i deres barndom har været udsat for grove seksuelle krænkelser, optager alle meget. Dels fordi deres historie af mange opleves uvirkelig og grænseoverskridende, og dels fordi de udtrykker en afgrundsdyb smerte. Der er kvinder, der fortæller om fars eller brødres seksuelle krænkelser fra de var blot et par år gamle. Og andre der fortæller, at de er blevet lejet ud til forskellige mænd fra deres tidligste barndom. Nogle af dem ringer i deres sværeste perioder hver aften, mens andre kun lader høre fra sig af og til. Det er slående, at kvinderne i perioder tilsyneladende lever en normal hverdag, passer arbejde eller studier, men at de, når de er alene, får det rigtig svært. De magter ikke at bo sammen med nogen, og de magter ikke ensomheden. De skærer i sig selv i et forsøg på at erstatte den psykiske smerte med en fysisk eller for at straffe sig selv. De føler sig ulækre, uværdige og skyldige og er plaget af tanker om at dø. Men de føler sig også svigtede og nærer kun ringe tillid til andre. De fleste har fået hjælp fra det etablerede system, men langt fra tilstrækkeligt. En del fortæller, at de ringer fordi de kan være anonyme, men som tiden går, oplever vi ofte, at de gradvist ophæver anonymiteten. De får behov for at blive genkendt og få en mere fortrolig kontakt. Angsten Mange af de mennesker der ringer til Linien fortæller om deres angst. En angst der er styrende for deres adfærd, og som i mange tilfælde har medført, at så godt som alle sociale relationer er brudt. For mange betyder det, at de ikke kan færdes alene uden for hjemmet, ikke kan bruge offentlige transportmidler eller bare være hvor andre er. Nogle er besat af tanken om ritualer i forbindelse med deres daglige gøremål. En ung mand, der ringer jævnligt, fortæller, at han skal bruge ca. 5 timer for at klare sit morgentoilette. Alt skal ske efter ritualer, og alle funktioner skal tælles. Dybest set ved han godt, at det er meningsløst. Men han kan ikke andet. Nogle dulmer angsten i medicin og alkohol. Og vi oplever, at de ringer og fortæller om deres misbrugsproblemer som det væsentlige. Først senere i samtalen fortæller de om angsten. De er skamfulde og synes, det lyder mere acceptabelt, at de drikker lidt for meget. Flere har oplevet at blive afvist på psykiatrisk afdeling med den besked, at de kan blive behandlet for deres angst, når de er ude af misbruget. Det som Linien kan tilbyde, er anerkendelse af dem som mennesker. En accept af, at de gør det, de kan gøre. Og vi kan lytte, når de fortæller om deres sorg over tabet af familien, tabet af værdighed og den smertefulde tilværelse. 1

2 Stigmatiseringen Langt de fleste af dem der ringer, fortæller selv, at de er sindslidende. Det er slående, at mange præsenterer sig selv ved at henvise til deres diagnose. Jeg hedder Peter og jeg er skizofren, er en almindelig indgangsreplik. Så er det sagt. Først bagefter fortæller de om det, der i virkeligheden er årsag til deres opringning. Alt for ofte hører vi mennesker fortælle om deres oplevelser i behandlingssystemet, hvor de føler sig overset og ikke taget alvorligt. Der er fokus på deres syge side mens den anden side, den som de selv opfatter som deres egentlige jeg, bliver overset. Vi taler med unge mennesker, der bor i psykiatriske bofællesskaber, hvor de oplever ikke at blive hørt, hvor deres meninger er uden værdi og hvor initiativet forsumper. De føler sig som børn på ny og fortæller om det nedværdigende i, at andre skal bestemme hvornår og hvad de skal spise, hvornår de skal stå op om morgenen, og hvornår det er sengetid. De oplever sorg og frustration over denne stigmatisering - kort sagt, tab af værdighed. Initiativet kommer fra brugeren Mange af de mennesker der ringer oplyser ikke umiddelbart, hvad de vil med samtalen. De har behov for kontakten men har måske svært ved at udtrykke den smerte, der ligger under ensomheden eller de vanskeligheder, der gør, at de ringer. I den situation er vi stille og afventende. På et tidspunkt vil den der ringer selv bryde stilheden og tage initiativ til det, der skal tales om. Vi har, i modsætning til det etablerede system, masser af tid til dem der ringer. Der er ikke en kvote for, hvor mange samtaler vi skal nå, eller hvor lang tid en samtale må tage. Det giver ro og mulighed for fordybelse. Vi har ikke en dagsorden med ønske om forandring, tror slet ikke på, at vi er i stand til at forandre brugerens situation. Brugeren tager selv de nødvendige initiativer, når hun er parat til det. Smerten Brugernes smerte fylder meget i samtalerne. Og i mange samtaler er den det egentlige omdrejningspunkt. Vi lever i en kultur, hvor smerten ses som et forstyrrende element, som hurtigst muligt skal undertrykkes. Vi forsøger at drømme os ud af den, eller foretage listige kneb så den undertrykkes. På Linien tror vi imidlertid, at smerten altid vil kræve sin plads. Vi tror også at den kan udholdes, måske endda lindres ved, at den bliver belyst, og man har nogle at fortælle om den til. Først når man selv har fået lov at udtrykke sin smerte, og når den er anerkendt af en anden, reduceres den. Hvis den frivillige ikke kan udholde brugerens smerte, og i stedet giver sig til at fortælle, hvor meget hun egentlig har at være glad for, er det ufølsomt og respektløst. Men det ligger snublende nært, især for nye frivillige, at være opmuntrende for at høre brugeren le. I stedet for at tilgodese brugerens behov for en samtale om det der fylder allermest, bliver det den frivilliges behov for at undgå smerten, der sætter dagsordenen. Det kræver megen oplysning, diskussion og eftertanke for mange nye frivillige at tage Liniens værdigrundlag til sig. Lykkes det, og det gør det som oftest, bliver de nogle dygtige og kvalificerede samtalepartnere. Lidt statistik.. I 2005 modtog Linien opkald. Af disse var af så kort varighed eller uden kontakt, at de ikke blev registreret på det sædvanlige evalueringsskema, men på en liste, hvor der udelukkende 2

3 noteres tidspunkt for opkaldet. Som noget nyt, er en del unge brugere begyndt at henvende sig på mail, men først i midten af året er vi begyndt at notere henvendelserne ned. Der er besvaret mere end 100 mails i løbet af Statistikken i denne beretning er baseret på de telefoniske samtaler, som er registreret på evalueringsskemaer. Den gennemsnitlige samtaletid var i 2005 på 33,6 minutter og der blev i alt talt 90 timer mere end året før. Til sammenligning kan oplyses, at der i 2005 blev talt 469 timer mere end i Det er ikke overraskende. For hvert år stiger den gennemsnitlige samtaletid, og for hvert år opleves brugernes vanskeligheder og dermed samtalerne lidt tungere. Samtalernes varighed Under 20 minutter opkald ~ 29 % Mellem 20 og 40 minutter opkald ~ 41 % Mellem 41 og 60 minutter opkald ~ 24 % Over 60 minutter 518 opkald ~ 6 % Den gennemsnitlige samtaletid er 33,6 minutter Nye eller gamle brugere Personer der ringer første gang 408 opkald ~ 5 % Personer der ringer jævnligt opkald ~72 % Personer der ringer med lange intervaller 983 opkald ~12 % Vides ikke (formentlig mange nye) 924 opkald ~11 % Køn Kvinder opkald ~80 % Mænd opkald ~20 % Alder Personer under 20 år 39 opkald ~ 1 % 20 til 29 år 548 opkald ~ 7 % 30 til 49 år opkald ~34 % 50 til 67 år opkald ~45 % Over 67 år 61 opkald ~ 1 % Vides ikke opkald ~13 % Hvem ringer? Sindslidende mennesker opkald ~83 % Sorg- eller kriseramte mennesker 253 opkald ~ 3 % Pårørende 153 opkald ~ 2 % 3

4 Hvor ringes der fra? Storkøbenhavn opkald ~ 39 % Sjælland og øer opkald ~ 26 % Fyn og øer 180 opkald ~ 2 % Jylland opkald ~ 15 % Vides ikke / andet opkald ~ 18 % Opkalderens boform Gift eller samlevende 742 opkald ~ 9 % Bor alene (evt. med børn ) opkald ~76 % Socialpsykiatrisk botilbud 659 opkald ~ 8 % Vides ikke / andet 530 opkald ~ 6 % Social status I arbejde 405 opkald ~ 5 % Arbejdsløs 166 opkald ~ 2 % Pensioneret opkald ~76 % Under uddannelse 165 opkald ~ 2 % Andet 286 opkald ~ 4 % Vides ikke 955 opkald ~11 % Henvendelsesårsag(er) Ensomhed opkald ~71 % Glæde 325 opkald ~ 4 % Omsorgsbehov opkald ~75 % Sorg 479 opkald ~ 6 % Behov for sparring opkald ~28 % Seksuelle problemer 168 opkald ~ 2 % Angst opkald ~14 % Hallucinationer 198 opkald ~ 2 % Tvangstanker, -handlinger 242 opkald ~ 3 % Depression 846 opkald ~10 % Selvmordstanker 306 opkald ~ 4 % Incest 255 opkald ~ 3 % Misbrugsproblemer 357 opkald ~ 4 % Klage over behandling 137 opkald ~ 2 % Klage over medicin 162 opkald ~ 2 % Søgte konkrete oplysninger 59 opkald ~ 1 % Andet opkald ~13 % 4

5 Henvendelsesårsagerne er stort set de samme som året før, dog er ensomheden et stadigt voksende problem: I 2000: 3.402, svarende til 39 % I 2001: 4.022, svarende til 47 % I 2002: 4.615, svarende til 51 % I 2003: 5.121, svarende til 58 % I 2004: 5.475, svarende til 66 % I 2005: 5.727, svarende til 70,7 % De frivillige medarbejdere En organisation hvor størstedelen af medarbejderne er frivillige, er noget særligt. De kommer ikke for at tjene penge, men udelukkende fordi de kan se en mening, med det de gør, og fordi de trives med det. Det er alene lysten der driver værket. Derudover forventer de fleksible arbejdsbetingelser og mulighed for orlov og pauser og, i stigende omfang, at de får noget igen. De ser det på mange måder som en mulighed for at kvalificere sig både fagligt og personligt. Allerede fra den frivilliges allerførste dag fortæller vi dem, at de ikke er en erstatning for -, men et supplement til det etablerede system. Vi laver ikke terapi eller anden form for behandling, men stiller os til rådighed som lyttende medmennesker. Og for mange brugere er vi faktisk den eneste kontakt til omverdenen. Det er forpligtende frivilligarbejde. Aktiviteter Tager man samtalernes karakter i betragtning, er det indlysende, at det ikke er tilstrækkeligt at have lyst og vilje til arbejdet som frivillig. Det er nødvendigt at få fyldt på både fagligt og personligt. Udover den generelle kvalificering er Liniens kurser med til at styrke sammenholdet og viljen til at arbejde hen imod samme mål. I 2005 gennemførtes følgende arrangementer: 1 introduktionsforløb på 4 dage v. Liniens ansatte, psykolog Anna Sillemann, brugerlærer Hanne Wiingaard, pårørende Ellen Herkild og 6 af Liniens gamle frivillige. 2 grundkurser om værdigrundlaget, modul 1, v. psykolog Jørn Toustrup Værdigrundlaget, modul 2, v. psykolog Jørn Toustrup Værdigrundlaget, modul 3, v. psykolog Jørn Toustrup Alkoholafhængighed v. forfatter og journalist Ole Michelsen Weekendkursus v. teolog og psykoterapeut Bent Falck om samtalen, forfatter Charlotte Strandgaard om at være pårørende, psykoterapeut Merete Lundorff og terapeut Dil Bredholdt om kommunikation. At høre stemmer v. brugerlærer Luna-Louise Pedersen Girafsprog v. Claus Bülow Recovery v. ergoterapeut Lotte Nielsen 2 Liniemøder med ideer og erfaringsudveksling vedr. Linien. 5

6 Weekendkurset forløb over 2 dage med overnatning på LO-skolen. De øvrige kurser var dagskurser. Der har været gennemført studiekreds, hvor 14 frivillige var samlet 5 aftener for at fordybe sig i den sociale lovgivning, distriktspsykiatrien og de forskellige tilbud i socialpsykiatrien. Hver måned kan de frivillige få 1½ times supervision af en psykolog. Det første år som frivillig er den obligatorisk, herefter er den et tilbud. I 2005 var 47 tilmeldt denne ordning. Lidt statistik. Ved årets udgang var der 71 aktive frivillige på Linien. Af disse har 42 været aktive i mere end 2 år. 20 nye kom til i årets løb og 20 stoppede. Af evalueringsrapporterne fremgår, at ingen rejste på grund af utilfredshed med Linien, men udelukkende af personlige årsager. En ganske almindelig aften Selv om samtalerne er forskellige, og de frivillige medarbejderes oplevelser adskiller sig væsentligt fra aften til aften, er der alligevel en fast rytme som gentager sig hver dag. 3 frivillige møder på det tidlige hold kl til andre på det sene kl til De modtages af en ansat, en såkaldt bagvagt, og alle hilser på hinanden i dagligstuen. Bagvagten tager en lille snak med de frivillige om, hvordan de har det og fortæller, om eventuelle nyheder på Linien. Hun sikrer, at den enkelte er klar til at sætte sig ved telefonerne. I samtalerummet er der kaffe og te, levende lys og en god og tryg atmosfære. De frivillige er aldrig alene. Der er altid en ansat til stede, hvis rolle er at debriefe eller give egentlig supervision efter de svære samtaler og være til rådighed, hvis der rejser sig uforudsete vanskeligheder. Det sker, at bagvagten overtager en samtale, hvis den frivillige ønsker det. Ingen frivillige forlader Linien uden at have talt med bagvagten om aftenens forløb. De kan have haft samtaler der har aktiveret svære ting i deres eget liv, eller samtaler der på en eller anden måde har berørt dem. En frivillig klarer i gennemsnit ca. 5 samtaler på en vagt. De ansatte medarbejdere De ansattes vigtigste opgave er, at sørge for at de frivillige: Gør deres arbejde godt og lever op til Liniens værdigrundlag, Trives med arbejdet og oplever, at de gør en forskel Får noget igen i form af kurser, supervision og den nødvendige opmærksomhed hvis arbejdet som frivillig er svært. Oplever en god og varm atmosfære hvor man er velkommen og bliver taget alvorligt. Endvidere skal de ansatte sikre, at alt administrativt og praktisk arbejde fungerer og være Liniens ansigt udadtil. Endelig skal de sikre, at Linien er på ret kurs og være åbne for udvikling og nye tiltag. I 2005 har ansattegruppen via kurser, konferencer og medarbejderdage og møder gjort, hvad der var muligt for at leve op til disse krav. Fokus har især ligget på supervision og på generel kvalificering af nye frivillige i introduktionsforløbet. 6

7 Bestyrelsen Bestyrelsesmedlemmernes toårige funktionsperiode udløb med udgangen af Det betød, at den nye bestyrelse skulle være på plads i januar Samtlige medlemmer blev genudpeget, men i årets løb har Kommunernes Landsforening og Amtsrådsforeningen udskiftet deres medlemmer med to nye grundet jobskifte. Den siddende bestyrelse ser herefter således ud: Formand, centerchef i SUS, Per Holm - udpeget af socialministeren Bodil Brask, leder af bo - og netværk i Næstved - udpeget af socialministeriet Johanne Bratbo, leder af videnscenter for socialpsykiatri - udpeget af socialministeriet Lilli Davids - valgt blandt de ansatte medarbejdere Jette Ammar Kristoffersen - udpeget af KL Ellinor Palm Pedersen - udpeget af Landsforeningen SIND Kjeld Ploug - valgt blandt de frivillige medarbejdere Anne-Dorthe Sørensen - udpeget af AR Herudover deltager Liniens leder, Lisbet Møller, som sekretær og stedfortræder, Solvej Eskildsen, som referent. Alle i bestyrelsen har indgående kendskab til Liniens brugergruppe og deres vilkår. Og møderne bærer præg af, at alle bidrager med hver sin indsigt i afdækning og diskussion af faglige og etiske spørgsmål. Fra 2005 kan bl.a. nævnes diskussioner om, først og fremmest, samtalerne generelt, men også den nye henvendelsesform fra unge brugere på s, om brugernes ensomhed, sorg og vrede og især om incestramte unge kvinder og deres vanskeligheder. Et møde havde specielt fokus på Liniens værdigrundlag. Bestyrelsens sammensætning betyder, at møderne bliver oplysende og lærende, fordi alle kan referere til projekter og ny udvikling inden for hver deres område. Organisatorisk har møderne især handlet om strukturreformen og Liniens aktive medvirken i oprettelsen af det landsdækkende Frivilligt Forum. Og naturligvis har bestyrelsen varetaget de formelle opgaver, den ifølge vedtægterne er sat til at bestyre. 7

8 Til sidst. Som det ser ud lige nu, er der ingen problemer på Linien, som ikke umiddelbart kan løses. Det er almindelig kendt, at det frivillige sociale arbejde griber mere og mere om sig. Og på Linien mærkes, som i andre frivilligorganisationer, at der bliver færre og færre ansøgere for hvert indtag af nye. Endnu har det ikke været et problem at få frivillige nok. Men der er ingen tvivl om, at vi må gøre noget særligt for at sikre fremtiden. I 2004 blev vi økonomisk sikret for de kommende 4 år og det giver ro og tid til fordybelse. Hvor der i 2005 blev lagt særlig vægt på introduktionen af nye frivillige medarbejdere, vil der i det kommende år være fokus på dem, der har været på Linien i længere tid. Opmærksomheden skal rettes mod samtalerne og den efterfølgende supervision, ligesom den skal rettes mod den frivillige selv og hans eller hendes personlige behov. Selvom de er dygtige og stabile, og brugerne udtrykker tilfredshed, vil der altid være noget at tage fat i. Til slut skal nævnes de mange mennesker, som ringer forgæves for at få en samtale. Vi har endnu ikke præcise tal på, hvor mange de er. Men vi hører dagligt, hvor svært det er at komme igennem. Med henblik på at afhjælpe problemet skal der kigges nærmere på hvor stort tallet og dermed behovet er. Lisbet Møller 8

Beretning for Liniens aktiviteter i 2006

Beretning for Liniens aktiviteter i 2006 Beretning for Liniens aktiviteter i 2006 Mennesker i nød skal have mad og drikke og tag over hovedet. Det sikrer vores danske velfærdssystem. Vi kan ikke have, at nogen sulter eller fryser. Men det er

Læs mere

Liniens virksomhed i 2004

Liniens virksomhed i 2004 Liniens virksomhed i 2004 Lige inden årsskiftet kom den endelige bekræftelse fra Socialministeriet på, at Linien er sikret økonomisk i de kommende fire år. Der var spænding til det sidste og en utrolig

Læs mere

Liniens virksomhed i 2003

Liniens virksomhed i 2003 Liniens virksomhed i 2003 Linien har nu eksisteret i 4 år som selvejende institution: Og igen har vi oplevet et godt år med nye tiltag og nye udfordringer. Hvor vi i 2002 satte fokus på frivilligarbejdet,

Læs mere

Liniens virksomhed i år 2002

Liniens virksomhed i år 2002 Liniens virksomhed i år 2002 Året 2002 blev et godt år for Linien. Det blev vores 3. år som en selvejende institution, og vi har fundet vores ben. Vi har fundet gode rutiner og arbejdsmåder og har fået

Læs mere

Beretning for året 2007

Beretning for året 2007 Beretning for året 2007 Det bliver mere og mere klart, hvor vigtigt det er for en frivilligorganisation, at have et klart og tydeligt værdigrundlag. Søger man ind som frivillig, må man vide, hvad man går

Læs mere

Beretning for året 2008

Beretning for året 2008 Beretning for året 2008 Indledning Ensomhed, angst og et uopfyldt behov for at dele sine oplevelser med andre er desværre følelser, som præger hverdagen for alt for mange mennesker. 10.434 til Linien i

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

8 Vi skal tale med børnene

8 Vi skal tale med børnene 8 Vi skal tale med børnene Af Karen Glistrup, socialrådgiver og familie- og psykoterapeut MPF Børn kan klare svære belastninger Vi bliver ramt, når et familiemedlem tæt på os bliver ramt. På hver vores

Læs mere

SÅDAN HJÆLPER DU BØRN I ALKOHOLFAMILIER - DET KRÆVER KUN EN ENKELT VOKSEN AT ÆNDRE ET BARNS LIV

SÅDAN HJÆLPER DU BØRN I ALKOHOLFAMILIER - DET KRÆVER KUN EN ENKELT VOKSEN AT ÆNDRE ET BARNS LIV SÅDAN HJÆLPER DU BØRN I ALKOHOLFAMILIER - DET KRÆVER KUN EN ENKELT VOKSEN AT ÆNDRE ET BARNS LIV TUBA TUBA står for Terapi og rådgivning for Unge, der er Børn af Alkoholmisbrugere. I TUBA kan unge mellem

Læs mere

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn 13-18 ÅR ALDERSSVARENDE STØTTE infotil FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

- et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende. Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk

- et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende. Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk - et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk Hvem er vi? Foreningen Smertetærskel er en frivillig social forening. Vores forening består af en

Læs mere

Selvhjælps- og netværksgrupper

Selvhjælps- og netværksgrupper Selvhjælps- og netværksgrupper Bliv en del af en selvhjælps- eller netværksgruppe og bliv styrket i mødet med mennesker, der har de samme livsudfordringer eller interesser, som dig selv. Selvhjælps- og

Læs mere

Årsberetning 2012. Selvhjælp Fredericia-Middelfart. Fredericia, Vendersgade 63, 7000 Fredericia. Åbningstid mandag, onsdag og torsdag kl. 09.00 13.

Årsberetning 2012. Selvhjælp Fredericia-Middelfart. Fredericia, Vendersgade 63, 7000 Fredericia. Åbningstid mandag, onsdag og torsdag kl. 09.00 13. Årsberetning 2012 Selvhjælp Fredericia-Middelfart Fredericia, Vendersgade 63, 7000 Fredericia. Åbningstid mandag, onsdag og torsdag kl. 09.00 13.00 Middelfart, Bakkehuset, Assensvej 100, 5500 Middelfart.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning............................................ 6 2. Læsevejledning......................................... 14 3. Min egen historie.......................................

Læs mere

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL ALDERSSVARENDE STØTTE 6-12 ÅR info TIL FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 777@carl-mar.dk

Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 777@carl-mar.dk SEXOLOG og PARterapeut Skolen Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 777@carl-mar.dk Sexolog uddannelse Max. 14 elever. 8 weekender og et ugekursus inkl. kost, logi og materialer.

Læs mere

Du har mistet en af dine kære!

Du har mistet en af dine kære! Du har mistet en af dine kære! Midt i den mest smertefulde og stærke oplevelse i dit liv, mangler du måske nogen at tale med om døden, om din sorg og dit savn. Familie og venner lader måske som ingenting,

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

At tale om det svære

At tale om det svære At tale om det svære Parkinsonforeningen Viborg, d. 22.5. 2015 Charlotte Jensen, autoriseret psykolog www.charlottejensen.dk Kronisk sygdom og almindelige krisereaktioner Ved akut krise: Uvirkeligt, osteklokke,

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Nyt selvværd, øget selvrespekt og evnen til at tage ansvar

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych.

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Kvinnan då En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Peer Nielsen ATV-Roskilde brugerundersøgelse Gennemført sommeren 2005 www.atv-roskilde.dk

Læs mere

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Den 23. maj 2013 Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Der afholdes hvert andet år et dialogbaseret tilsyn med deltagelse af repræsentanter fra beboere, pårørende, medarbejdere

Læs mere

Notat. Fundamentet Social coaching til udstødte og marginaliserede - Projekt 133. Projekt nr Daniel Schwartz Bojsen og Jørgen Anker

Notat. Fundamentet Social coaching til udstødte og marginaliserede - Projekt 133. Projekt nr Daniel Schwartz Bojsen og Jørgen Anker Notat Projekt nr. 133 Konsulent Referent Dato for afholdelse Daniel Schwartz Bojsen og Jørgen Anker Maja Sylow Pedersen 5.september 2007 Godkendt d. 10.oktober 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165

Læs mere

Praktiksteds beskrivelse for pædagogstuderende i 3. Praktikperiode. Socialpsykiatri Næstved kommune. Bo og Netværk Næstved, Døgn boligerne.

Praktiksteds beskrivelse for pædagogstuderende i 3. Praktikperiode. Socialpsykiatri Næstved kommune. Bo og Netværk Næstved, Døgn boligerne. Praktiksteds beskrivelse for pædagogstuderende i 3. Praktikperiode. Socialpsykiatri Næstved kommune. Bo og Netværk Næstved, Døgn boligerne. Organisatoriske forhold for Bo og Netværk. Struktur. Oversigt

Læs mere

Børn i familier med alkoholproblemer

Børn i familier med alkoholproblemer Der findes en masse teoretisk viden om hvad der ikke er godt for børn! Men hvad er det egentlig vi gerne vil hjælpe dem med? steffen christensen & jacob hulgard (stch@odense.dk & jacih@odense.dk) Børn

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler på kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde

Læs mere

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA.

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Hvorfor har ingen fortalt mig det før? Sådan vil du måske også reagere, når du er startet på behandlingen hos FONTANA. Når du

Læs mere

Ikke rigtig voksen, ikke rigtig barn

Ikke rigtig voksen, ikke rigtig barn Unge på vej Ikke rigtig voksen, ikke rigtig barn Måske tror du, at du er den eneste, der oplever svære tanker, men sandheden er, at der formentlig er mange andre i din klasse, der gør sig mange af de samme

Læs mere

UNGEUNDERSØGELSE. Om unges psykiske sygdomme samt forhold til og erfaring med behandling

UNGEUNDERSØGELSE. Om unges psykiske sygdomme samt forhold til og erfaring med behandling UNGEUNDERSØGELSE Om unges psykiske sygdomme samt forhold til og erfaring med behandling OM UNDERSØGELSEN: Denne undersøgelse handler om unges forhold til og erfaringer med åbenhed om egen psykisk sygdom

Læs mere

Mænd skal blive bedre til at tale om psykisk sygdom

Mænd skal blive bedre til at tale om psykisk sygdom Mænd skal blive bedre til at tale om psykisk sygdom Mere end hver tredje mand, der har eller har haft en psykisk sygdom, fortalte først omgivelserne om det, da de ikke længere var i stand til at få en

Læs mere

SKizofreNi viden og gode råd

SKizofreNi viden og gode råd Skizofreni viden og gode råd Hvad er skizofreni? Skizofreni er en alvorlig psykisk sygdom, som typisk bryder ud, mens man er ung. Men det er ikke automatisk en livstidsdom. Hver femte kommer sig af sygdommen

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften

Fokusgruppeinterview. Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften Fokusgruppeinterview Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften 28.juni 2012 Tilsynet er udført af: Anette Lund og Tina Knop FFA Familie, Forebyggelse & Anbringelse (erhvervsdrivende fond) Kongevejen 47 3480

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

Til: Bruger/pårørenderåd i Botilbud JOB & FAMILIE Udviklingshæmmede - Administrationen. Referat

Til: Bruger/pårørenderåd i Botilbud JOB & FAMILIE Udviklingshæmmede - Administrationen. Referat Til: Bruger/pårørenderåd i Botilbud JOB & FAMILIE Udviklingshæmmede - Administrationen Dato: 9. september 2010 Tlf. dir.: 4477 3832 Fax. dir.: 4477 2771 E-mail: bib@balk.dk Kontakt: Bibi Lund Referat Fra

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Tvang og rettigheder i børne- og ungdomspsykiatrien. Til patienter mellem 15 og 17 år og deres pårørende

Tvang og rettigheder i børne- og ungdomspsykiatrien. Til patienter mellem 15 og 17 år og deres pårørende Tvang og rettigheder i børne- og ungdomspsykiatrien Til patienter mellem 15 og 17 år og deres pårørende Indledning Det er en god idé at læse folderen her sammen med en voksen Når du er indlagt på en psykiatrisk

Læs mere

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser Københavns Kommunes pårørendepolitik Området for borgere med sindslidelser HØRINGSUDGAVE AF 12. MARTS 2008 2 Indhold 1. Indledning 3 Indflydelse 3 Politikkens rammer 4 2. Det socialpsykiatriske perspektiv

Læs mere

Tvang og rettigheder i børne- og ungdomspsykiatrien. Til patienter til og med 14 år og deres pårørende

Tvang og rettigheder i børne- og ungdomspsykiatrien. Til patienter til og med 14 år og deres pårørende Tvang og rettigheder i børne- og ungdomspsykiatrien Til patienter til og med 14 år og deres pårørende Indledning Det er en god idé at læse folderen her sammen med en voksen Når du er indlagt, er målet

Læs mere

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Af naturvejleder, socialpædagog og psykoterapeut Benny Jensen, Psykiatrisk Informationscenter. Psykisk syge får både selvværd og et

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Oplæg, NKR konference, brugerrepræsentant

Oplæg, NKR konference, brugerrepræsentant Oplæg, NKR konference, brugerrepræsentant Intro Jeg hedder Louise. Jeg er brugerrepræsentant i den arbejdsgruppen, der er ved at lave retningslinier for unipolar depression. Det er jeg, fordi jeg både

Læs mere

Hvad børn ikke ved... har de ondt af

Hvad børn ikke ved... har de ondt af Hvad børn ikke ved... har de ondt af Landskonference for sundhedsplejersker 2017 Karen Glistrup www.familiesamtaler.dk / www.snak-om-det.dk Faglig bagrund: Socialrådgiver og familiebehandler i mindre kommuner

Læs mere

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER VI SKAL HJÆLPE DEM, SÅ GODT VI KAN. DE ER BEBOERE LIGESOM ALLE ANDRE. CARSTEN, varmemester 2 NÅR EN BEBOER

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Hele VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆKAktiv KOMMUNE Livet1 Med værdighedspolitikken ønsker vi at sætte mere fokus på værdighed for borgere i Holbæk Kommune. At blive ældre må aldrig

Læs mere

Velkommen Team børn af psykisk syge. Temadag mandag den 10. november 2008

Velkommen Team børn af psykisk syge. Temadag mandag den 10. november 2008 Velkommen Team børn af psykisk syge Temadag mandag den 10. november 2008 Præsentation af teamet Sekretær Helle Pedersen Psykolog Louise Holm Socialrådgiver Lene Madsen Pædagog Jan Sandberg www.boernafpsykisksyge.dk

Læs mere

Bryd tabuet! Livsmod 27. september 2016

Bryd tabuet! Livsmod 27. september 2016 Bryd tabuet! Livsmod 27. september 2016 Program Præsentation og program TUBA - tal og fakta Konsekvenser ved at vokse op i hjem med misbrug Nadjas historie Hvad kan være svært i arbejdet? Hvordan reagerer

Læs mere

Handleplan for den sidste tid (eksempel fra Landsbyen Sølund)

Handleplan for den sidste tid (eksempel fra Landsbyen Sølund) Handleplan for den sidste tid (eksempel fra Landsbyen Sølund) Når en beboer er døende, planlægges terminalforløbet så godt som muligt i samarbejde mellem medarbejderne, sygeplejen og lægen. Det er bostedets

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Gennemført (har deltaget på 4-7 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder

Læs mere

Bilag 1 Kommentarfelter brugerundersøgelsen

Bilag 1 Kommentarfelter brugerundersøgelsen Voksne der får støtte i eget hjem inden for socialpsykiatrien i Ballerup Kommune 13. Skriv gerne, hvis du synes, at Ballerup Kommune inden for Socialpsykiatrien gør Jeg synes Ballerup Kommune er en god

Læs mere

Ældreliv. Aktiv & Sund hele livet. Nyhedsbrev December 2015 Center for Velfærd & Omsorg

Ældreliv. Aktiv & Sund hele livet. Nyhedsbrev December 2015 Center for Velfærd & Omsorg Ældreliv Aktiv & Sund hele livet Nyhedsbrev December 2015 Center for Velfærd & Omsorg Aktiv og Sund- hele livet Mød en række borgere, der lever et sundt og aktivt liv i Lejre Kommune. Blandt andet Asger

Læs mere

Råd for socialt udsatte

Råd for socialt udsatte Råd for socialt udsatte Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Kommissorium for rådet Formål med rådet... 3 Definition af udsatte... 3 Rådets sammensætning... 4 Rådets Arbejdsområder... 5 Tidsplan og mål...

Læs mere

Bliv frivillig mentor

Bliv frivillig mentor Bliv frivillig mentor Støttet af Me ntor wanted Social og Sundhed 1 Introdu At gøre en forskel i et ungt menneskes liv, vil også gøre en forskel i mit liv. Introduktionshilsen Introduktionshilsen Tak fordi

Læs mere

"Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46

Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper Projekt 46 Projekt nr. 46 Konsulent Referent Dato for afholdelse Jørgen Anker Anshu Varma 23.oktober 2007 Godkendt d. "Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46 Deltagere Birgitte

Læs mere

Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail

Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail HØRINGSUDGAVE Der er høringsfrist den 11. september 2016 Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail Vibeke.Bruun-Toft@egekom.dk 1 Forord Det er Egedal

Læs mere

Ældre og handicappedes ønsker til fremtidens bolig

Ældre og handicappedes ønsker til fremtidens bolig Ældre og handicappedes ønsker til fremtidens bolig Demografi og forventninger Rikke Sølvsten Sørensen Servicestyrelsens grundlag Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold for socialt

Læs mere

Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital

Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital Formålet Det er formålet at: - Sikre patienter og pårørende tryghed ved og tillid til patientplejen og behandlingen. - forebygge, at medarbejdere udvikler alkohol-,

Læs mere

Pause fra mor. Kære Henny

Pause fra mor. Kære Henny Pause fra mor Kære Henny Jeg er kørt fuldstændig fast og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er har to voksne børn, en søn og en datter. Min søn, som er den ældste, har jeg et helt ukompliceret forhold til.

Læs mere

De sidste levedøgn... Information til pårørende

De sidste levedøgn... Information til pårørende De sidste levedøgn... Information til pårørende Ældreservice www.skive.dk Denne pjece giver information om de forandringer, man hyppigst ser de sidste døgn i et menneskes liv. Pjecen er tænkt som et supplement

Læs mere

Når udviklingshæmmede sørger

Når udviklingshæmmede sørger Når udviklingshæmmede sørger Af Susanne Hollund, konsulent og Line Rudbeck, præst begge Landsbyen Sølund Det kan for mange medarbejdere være svært at vide, hvordan de skal hjælpe deres udviklingshæmmede

Læs mere

Husorden for Døgn- og Dagafsnit. Børne- og Ungdomspsykiatri Odense

Husorden for Døgn- og Dagafsnit. Børne- og Ungdomspsykiatri Odense Husorden for Døgn- og Dagafsnit Børne- og Ungdomspsykiatri Odense Formålet med denne husorden er at skabe et fælles grundlag for alle indlagte patienter, deres pårørende og personalet, uanset alder, køn,

Læs mere

Socialrådgiverdage. Kolding november 2013

Socialrådgiverdage. Kolding november 2013 Socialrådgiverdage Kolding november 2013 Program Ultrakort om TUBA Børnenes belastninger i alkoholramte familier Hvad har børnene/de unge brug for De unges belastninger og muligheder for at komme sig TUBA

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Svære alkoholskader er ingen hindring for et bedre liv Vores mål er at hjælpe mennesker, der er svært alkoholskadede,

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008

REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008 REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008 Kursus om: Professionelt forældresamarbejde med underviser Kurt Rasmussen Den 27. september 2008 på Vandrehjemmet i Slagelse fra kl. 8:30-16:00 Referat af dagen: Dette

Læs mere

Egebjerg Kommune Hjemmeplejen. Demens

Egebjerg Kommune Hjemmeplejen. Demens Pårørendegruppe Gennem samtaler og samvær med andre i samme situation kan pårørende støtte hinanden, og pårørendegruppen arrangerer temaaftener med relevante emner. Pårørendegruppen er etableret af pårørende

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Råd og redskaber til skolen

Råd og redskaber til skolen Råd og redskaber til skolen v/ Anna Furbo Rewitz Udviklingskonsulent i ADHD-foreningen og projektleder på KiK ADHD-foreningens konference Kolding d. 4/9 2015 Temablokkens indhold De tre overordnede råd

Læs mere

Kære pårørende på Højdevang Sogns Plejehjem

Kære pårørende på Højdevang Sogns Plejehjem Kære pårørende på Højdevang Sogns Plejehjem Sundbyvestervej 97 2300 København S 2015 Kære pårørende se her! Vi har brug for dig i Bruger-Pårørenderådet, dig som vil være talerør for dine kære Vi mødes

Læs mere

OM ATTAVIK 146 OM ÅRSOPGØRELSEN KARAKTERISTIK AF OPKALDENE

OM ATTAVIK 146 OM ÅRSOPGØRELSEN KARAKTERISTIK AF OPKALDENE Årsopgørelse 2009 OM ATTAVIK 146 Med oprettelsen af Attavik 146, gennemførte PAARISA en af anbefalingerne fra Forslag til en national strategi for selvmordsforebyggelse, som blev forelagt Landstinget i

Læs mere

Liv i det ensomme ægteskab

Liv i det ensomme ægteskab Artikel fra Kristelig Dagblad 20. jan. 2012: Liv i det ensomme ægteskab Når børnene ikke længere fylder hjemmet, og sølvbrylluppet nærmer sig, oplever mange par en stor ensomhed i forholdet. Erkendelsen

Læs mere

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Videnscenter for Socialpsykiatri Indhold Denne pjece vil gøre dig lidt klogere på, hvad Åben Dialog er, hvordan det foregår, samt hvad borgeren og du som professionel

Læs mere

Politik for håndtering af mobning og chikane. Politik for håndtering af mobning og chikane frederikshavn kommune

Politik for håndtering af mobning og chikane. Politik for håndtering af mobning og chikane frederikshavn kommune Politik for håndtering af mobning og chikane Politik for håndtering af mobning og chikane frederikshavn kommune Forord I Frederikshavn Kommune vil vi have sunde og attraktive arbejdspladser, hvor psykisk

Læs mere

BESKRIVELSE AF DE VOKSNE OG DERES KERNEBEHOV I HVERDAGEN

BESKRIVELSE AF DE VOKSNE OG DERES KERNEBEHOV I HVERDAGEN MÅLGRUPPE: De voksne BESKRIVELSE AF DE VOKSNE OG DERES KERNEBEHOV I HVERDAGEN Ved IS IT A BIRD 20. februar, 2015 Annika Porsborg Nielsen annika@isitabird.dk Hvem er de voksne? De voksne kæmper for at genskabe

Læs mere

Inde eller ude? Om etik og psykisk sygdom

Inde eller ude? Om etik og psykisk sygdom Inde eller ude? Om etik og psykisk sygdom Indhold 3 Om Etisk Forum for Unge 2013 6 Kapitel 1 Etik og psykisk sygdom 11 Kapitel 2 Unge fortæller 17 Kapitel 3 Mødet med sundhedsvæsenet 22 Kapitel 4 Etik

Læs mere

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE AFSLUTTENDE RAPPORT - 2015 INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetjuni2015 Udarbejdetaf:

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 BØRN, UNGE & SORG Program Præsentation Børn, Unge & Sorg Projekt Unfair De frivillige fortæller deres historie Evaluering og implementering af Unfair Diskussion MÅLGRUPPEN

Læs mere

Aut. klinisk psykolog. Helle Kjær. Distriktsleder Lænke-ambulatorierne Københavns amt Nord. 10/30/06 Cand. psych. aut.

Aut. klinisk psykolog. Helle Kjær. Distriktsleder Lænke-ambulatorierne Københavns amt Nord. 10/30/06 Cand. psych. aut. Aut. klinisk psykolog Helle Kjær Distriktsleder Lænke-ambulatorierne Københavns amt Nord 10/30/06 Cand. psych. aut. Helle Kjær 1 Personlighed Selvfølelse Selvværd Selvtillid 10/30/06 Cand. psych. aut.

Læs mere

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år ID: Dette spørgeskema indeholder en række personlige spørgsmål om private forhold, som mange mennesker helst vil holde for sig selv. Når du er færdig med at besvare spørgsmålene, lægger du skemaet i en

Læs mere

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV NARRATIV MISBRUGSBEHANDLING PÅ GRANHØJEN Hvem kan vi behandle? BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV Mennesker, som har en psykiatrisk lidelse, har ofte også et misbrug af euforiserende stoffer. Ofte bruges misbruget

Læs mere

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 754 Se, nu stiger solen 448 - fyldt af glæde 412 - som vintergrene 158 - Kvindelil din tro er stor 192 v. 7 du som har dig selv mig givet 375 Alt står

Læs mere

Når besøgsvenner indgår i en klinisk hverdag. Erfaringer og udfordringer fra Palliativ Medicinsk afdeling, Bispebjerg Hospital.

Når besøgsvenner indgår i en klinisk hverdag. Erfaringer og udfordringer fra Palliativ Medicinsk afdeling, Bispebjerg Hospital. Når besøgsvenner indgår i en klinisk hverdag. Erfaringer og udfordringer fra Palliativ Medicinsk afdeling, Bispebjerg Hospital. Spørgsmålet Kan og skal frivillige indgå som en ressource i en Hospitalsafdeling?

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Ingrid Lauridsen Psykolog med speciale i gerontopsykologi. Frederiksberg Kommune Ingrid_lauridsen@secret.dk

Ingrid Lauridsen Psykolog med speciale i gerontopsykologi. Frederiksberg Kommune Ingrid_lauridsen@secret.dk Ingrid Lauridsen Psykolog med speciale i gerontopsykologi Frederiksberg Kommune Ingrid_lauridsen@secret.dk Inddragelse af og omsorg for pårørende til demensramte mennesker Side 1 Møde de pårørende med

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Det kan

Læs mere

Dag 1. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød. 09:00 Kurset starter. 09:05 Formiddagen er en vekselvirkning mellem.

Dag 1. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød. 09:00 Kurset starter. 09:05 Formiddagen er en vekselvirkning mellem. Dag 1 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Kurset starter Underviser: Thomas Middelboe, Klinikchef, ph.d., speciallæge i psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center Gentofte

Læs mere

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11 Foto: Cathrine Søvang Mogensen Min far voldtog mig 200 gange Gerningsmænd slipper godt fra det, når seksuelle overgreb på børn ikke anmeldes. Line blev seksuelt misbrugt af sin far i hele sin opvækst.

Læs mere

Værdier for Solsikken/Dyrefryd.

Værdier for Solsikken/Dyrefryd. Bilag til Virksomhedsplanen Værdier for Solsikken/Dyrefryd. Vores mission er: - at passe godt på børnene - at udvikle og lære børnene - at være i dialog med forældrene om børnene - at yde et positivt samarbejde

Læs mere

Børne-Ungetelefonen Årsopgørelse 2009

Børne-Ungetelefonen Årsopgørelse 2009 Børne-Ungetelefonen Årsopgørelse 2009 OM ÅRSOPGØRELSEN Nærværende årsopgørelse er lavet på baggrund af de rådgivningssamtaler, der er foretaget på Børne-Ungetelefonen i 2009. Det er kun de samtaler, hvor

Læs mere

For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn.

For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn. For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn. Vi møder børn med vanskeligheder, det kan være sproglige motoriske psykosociale eller andet.

Læs mere

Ilse Wilmot. Ilse Wilmot. over LEVE MED EN ALKOHOLIKER. - mit liv med Jacob Haugaard GADS FORLAG

Ilse Wilmot. Ilse Wilmot. over LEVE MED EN ALKOHOLIKER. - mit liv med Jacob Haugaard GADS FORLAG Ilse Wilmot AT over LEVE MED EN ALKOHOLIKER GADS FORLAG Ilse Wilmot AT over LEVE MED EN ALKOHOLIKER - mit liv med Jacob Haugaard Ilse Wilmot At overleve med en alkoholiker mit liv med Jacob Haugaard Bogen

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2016 GENNEMFØRTE KURSISTER NORDDJURS KOMMUNE

EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2016 GENNEMFØRTE KURSISTER NORDDJURS KOMMUNE EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2016 GENNEMFØRTE KURSISTER NORDDJURS KOMMUNE 1 Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister, der har gennemført (dvs. deltaget

Læs mere

Det Sociale Akuttilbud Bredgade 14

Det Sociale Akuttilbud Bredgade 14 Det Sociale Akuttilbud Bredgade 14 Velkommen til en kort præsentation af Det Sociale Akuttilbud Fælles stue og køkken Samtalerum Værelse til overnatning Velkommen til en kort præsentation af Det Sociale

Læs mere