Kollektiv ulykkesforsikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kollektiv ulykkesforsikring"

Transkript

1 Deltidsbrandmænd Erstatning fra flere Dækninger Udstationeret personale For deltidsbrandmænd gælder, at disse er omfattet af forsikringen under arbejde hos Falck Danmark A/S og i fritiden uden anden arbejdsgiver. Forsikringen dækker derfor ikke ulykkestilfælde sket under udførelse af arbejde for en anden arbejdsgiver. Såfremt en ansat deltager i et kursus, uanset denne er omfattet af dækning 1:deltidsbrandmænd, 2: Administrative ledere, 3: Organiseret ved 3F, 4: Falck Healthcare, 5: Navngivne personer, udbetales der kun erstatning fra en af dækningerne, ved et dækningsberettiget ulykketilfælde. Forsikringen dækker den udstationerede person med bopæl i Tyrkiet. Tilvalgsdækninger: For grupperne 1-5: Det er en forudsætning, at Tryg i en skadessituation, kan udbetale til en bankkonto i Danmark tilhørende Falck A/S. Erstatningen vil blive udbetalt i danske kroner. Forsikringsdækningen for den udstationerede person er ophørt pr Behandlingsudgifter Farlig Sport Krig Forsikringsbetingelsernes pkt. 9.2 er udvidet til at omfatte behandling hos autoriseret akupunktør og/eller zoneterapeut. Denne behandling er begrænset til 5 behandlinger pr. skade og maksimeret til maksimalt 10 behandlinger pr. år pr. sikret person. Uanset forsikringsbetingelsernes undtagelse pkt så dækker Tryg tandskader i forbindelse med Farlig Sport. For denne police gælder specielt, uanset forsikringsbetingelsernes punkt 3.4 dækker forsikringen i krigsområder. På krigsskuepladsen dækkes dog kun op til 14 dage efter krigshandlingens start. Anmeldelse af udrejse af personer i risikoområder er ikke nødvendig. Side 1

2 Forsikringen dækker ikke personer, der søger til krigsskuepladser efter krigens start. Krigsområder er: Lande, der er i krig med andre lande Lande, der er invaderet af fremmede styrker Lande, hvori der foregår krigslignende handlinger Lande, hvori der er oprør, revolution, opstand eller borgerlige uroligheder Lande, hvori der forekommer stadige militære overgreb, eller hvor styret bliver voldeligt afsat Lande, som efter militær magtovertagelser endnu ikke har opnået ro og orden Lande, der er erklæret i krigsretstilstand Krigsskuepladser er: Områder på indtil 100 km (65 miles) fra det eller de steder, hvor militære enheder udkæmper et slag. Dækning som følge af sygdom For dette tilbud gælder specielt, at forsikringen er udvidet til at dække varigt mén som følge af: 1. Børnelammelse (poliomyeltitis enterior acuta) 2. Smitsom hjernebetændelse (encephalopathia acuta infectionsa) 3. Hjernehindebetændelse (meningitis) 4. Dissemineret sclerose 5. Blindhed eller nedsættelse af synsstyrken som følge af specifikke øjensygdomme 6. Smitsom leverbetændelse Dækningen for følgerne af ovennævnte punkter er under forudsætning af, at sygdommen er blevet symptomgivende i forsikringstiden. I øvrigt gælder der, for punkterne 1, 2 og 3 en karenstid på 6 uger og for punkt en karenstid på 12 måneder efter den enkelte forsikredes indtræden i ordningen. Vi tilbyder at overtage ancienniteten fra tidligere tilsvarende forsikring. For punkt 4 gælder tillige, at sygdommen først må være opstået og være diagnosticeres i forsikringstiden, Side 2

3 at forsikrede er i live på anmeldelsestidspunktet og at anmeldelse sker til selskabet senest 6 måneder efter forsikringstidens ophør. Lov om forsikringsaftaler er således fraveget. Erstatningen udgør 25 % af invaliditetssummen. Pludselig sygdom Krisehjælp Forsikringsbetingelsernes punkt 2 udvides med: Ulykkestilfælde der skyldes besvimelse/ildebefindende uanset, at årsagen skyldes sygdom. Forsikringen omfatter ulykkestilfælde der skyldes, at sikrede falder i søvn, eller går i søvne, drukning, ihjel frysning, kulilteforgiftning, hedeslag eller solstik. Forsikringssum: kr. pr skadesbegivenhed Forsikringen dækker følgende traumatiske oplevelser: 1. Forsikrede udsættes for et dækningsberettiget ulykketilfælde. 2. Forsikrede udsættes for krig, terrorhandlinger, naturkatastrofer eller epidemier. 3. Forsikrede overværer en kollega eller et familiemedlems pludselige, uventede død. 4. Ved et familiemedlem forstås: Forældre, bedsteforældre, børn, børnebørn, ægtefælle, søskende. Det er alene forsikrede, der kan ydes krisehjælp. Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter, op til den i policen angivne forsikringssum, til: 1. Akut, krisepsykologisk hjælp til forsikrede. 2. Lægeordineret behandling af forsikrede hos psykolog, som påbegyndes senest 4 uger efter forsikringsbegivenheden og afsluttes senest 6 måneder efter første behandling. Det er en betingelse for erstatning at SOS kontaktes inden hjælp eller behandling påbegyndes. Dette med henblik på at vurdere behovet for hjælp eller behandling og bistå med at arrangere denne. Transportudgifter Hvis et ulykkestilfælde medfører hospitalsindlæggelse, udbetales op til kr. pr. person pr. skadesbegivenhed, til dækning af forsikredes ekstraordinære, dokumenterede omkostninger til transport mellem den private bolig/arbejdsplads og behandlingssted. Enhver situation, der kan give anledning til erstatning, skal omgående anmeldes til Tryg, der afgør om ulykkestilfældet er omfattet af forsikringen. Transporten skal derfor altid ske efter aftale med Tryg. Side 3

4 Efter endt behandling skal de originale regninger på transport sendes til Tryg. Hvis behandlingen er længerevarende, bedes regningerne sendes til Tryg i bundter af 10 stk. Ændring af bolig Forsikringen dækker, hvis et dækningsberettiget ulykkestilfælde jf. punkt 7 medfører et varigt mén på mindst 30 % og det som følge heraf er nødvendigt at foretage fysiske ændringer i forsikredes private bolig. Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter, op til kr. pr. person pr. skadesbegivenhed, afholdt af forsikrede til ændring af dennes private bolig. Ændringerne skal være nødvendige for, at forsikrede kan benytte boligen som normalt og skal stå i forhold til det pådragne mén. Det er en betingelse for erstatning, at Tryg kontaktes inden ændringen af boligen påbegyndes. Tryg hjælper tillige med at vurdere behovet for hjælp eller bistå med at arrangere denne. Efter endt ændring af boligen, skal de originale regninger sendes til Tryg. Forsikringen dækker subsidiært dækning fra det offentlige herunder bl.a. Serviceloven. Ændring af arbejdsplads Forsikringen dækker, hvis et dækningsberettiget ulykkestilfælde jf. punkt 7 medfører et varigt mén på mindst 30 % og det som følge heraf er nødvendigt at foretage fysiske ændringer i forsikredes arbejdsplads. Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter, op til kr. pr. skadesbegivenhed, afholdt af forsikringstager til ændring af forsikrede arbejdsplads. Ændringerne skal være nødvendige for, at forsikrede kan udføre sit normale arbejde og skal stå i forhold til det pådragne mén. Tryg skal kontaktes inden hjælp eller behandling påbegyndes, med henblik på at vurdere behovet for hjælp eller behandling og bistå med at arrangere denne. Det er en betingelse for erstatning, at Tryg kontaktes inden ændringen af arbejdspladsen påbegyndes. Tryg hjælper tillige med at vurdere behovet for hjælp eller bistå med at arrangere denne. Efter endt ændring af arbejdspladsen, skal de originale regninger sendes til Tryg. Side 4

5 Forsikringen dækker subsidiært offentlige tilskud iht. Arbejdsmarkedsstyrelsens regler herunder Serviceloven. Omskoling Forsikringssum: kr. pr. skadesbegivenhed Forsikringen dækker, hvis et ulykkestilfælde jf. forsikringsbetingelsernes punkt 7 medfører et varigt mén på mindst 30 % og forsikrede som følge heraf ikke længere kan varetage sin hidtidige jobfunktion hos forsikringstager. Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter, op til kr. pr. skadesbegivenhed, afholdt af forsikringstageren til omskoling af forsikrede til en lignende jobfunktion indenfor forsikringstagerens virksomhed. Det er en betingelse for erstatning, at Tryg kontaktes inden omskolingen påbegyndes, for bekræftelse af, at ulykkestilfældet er omfattet af forsikringen. Efter endt omskoling, skal de originale regninger sendes til Tryg. Rekrutteringsudgifter Forsikringssum: kr. pr. skadesbegivenhed Forsikringen dækker, hvis et ulykkestilfælde jf. forsikringsbetingelsernes punkt 7 medfører et varigt mén på mindst 30 % og forsikrede som følge heraf bliver permanent uarbejdsdygtig eller afgår ved døden. Forsikringen dækker rimelige og nødvendige dokumenterede udgifter, op til kr. pr. skadesbegivenhed, afholdt af forsikringstager til rekruttering af en ny medarbejder til genbesættelse af forsikredes jobfunktion. Det er en betingelse for erstatning, at Tryg kontaktes inden rekrutteringen påbegyndes, for bekræftelse af, at ulykkestilfældet er omfattet af forsikringen. Efter endt rekruttering skal de originale regninger sendes til Tryg. Side 5

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012) - GNFF SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012) SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

FM Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring. Indholdsfortegnelse. Valgfrie tillægsdækninger... 7

FM Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring. Indholdsfortegnelse. Valgfrie tillægsdækninger... 7 Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring Indholdsfortegnelse 1 Hvem er omfattet af forsikringen... 2 2 Hvad dækker forsikringen... 2 3 Hvad dækker forsikringen ikke... 2 4 Hvor og Hvornår dækker forsikringen...

Læs mere

PRIVAT ULYKKESFORSIKRING

PRIVAT ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1 Hvem er omfattet af forsikringen... 2 2 Hvad dækker forsikringen... 2 3 Hvad dækker forsikringen ikke... 2 4 Hvor og Hvornår dækker forsikringen... 3 5 Hvilken

Læs mere

Forsikringsbetingelser gældende. for. Time Assurance Ulykkesfacilitet

Forsikringsbetingelser gældende. for. Time Assurance Ulykkesfacilitet Forsikringsbetingelser gældende for Time Assurance Ulykkesfacilitet Invaliditetsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler 1. Forsikringsbetingelser For invaliditetsdækningen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE PLATINUM

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE PLATINUM MASTERCARD CORPORATE PLATINUM MASTERCARD CORPORATE PLATINUM Forsikringsbetingelser Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Forsikringsdækninger Gældende fra 1. juli 2015 2 SEKTION A FÆLLESBETINGELSER Police

Læs mere

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0905

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0905 Tryg Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0905 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Gruppeulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 17-05. Police nr. 790.002 For medlemmer af Politiforbundet

Gruppeulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 17-05. Police nr. 790.002 For medlemmer af Politiforbundet Gruppeulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 17-05 Police nr. 790.002 For medlemmer af Politiforbundet Forsikringsbetingelser for Gruppeulykkesforsikring Indholdsfortegnelse Gruppeulykkesforsikring...3

Læs mere

Gruppeulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 17-05. Police nr. 790.002 Politiforbundet

Gruppeulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 17-05. Police nr. 790.002 Politiforbundet Gruppeulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 17-05 Police nr. 790.002 Politiforbundet Forsikringsbetingelser for Gruppeulykkesforsikring Indholdsfortegnelse Gruppeulykkesforsikring...3 1 Forsikringen

Læs mere

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0906

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0906 Tryg Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0906 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Codan Behandlingsforsikring (arbejdsrelateret dækning) - gruppeforsikring i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 0906

Forsikringsbetingelser nr. 0906 0 Forsikringsbetingelser nr. 0906 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne. Vi anbefaler,

Læs mere

Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311

Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311 Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311 Sundhedsforsikring Arbejde og Fritid nr. 1311 består af 2 sæt forsikringsbetingelser: Tryg Sundhedsforsikring Arbejde (forsikringsbetingelsesnummer 1309)

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

Flex Business erhvervsrejseforsikring. FORSIKRINGSBETINGELSER nr. 870

Flex Business erhvervsrejseforsikring. FORSIKRINGSBETINGELSER nr. 870 Flex Business erhvervsrejseforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER nr. 870 FLEX BUSINESS Erhvervsrejseforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER nr. 870 Indholdsfortegnelse: Afsnit A - Fællesbetingelser Side 3 Afsnit

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER Disse forsikringsbetingelser er gældende for tilvalg til følgende produkter : MasterCard Direct MasterCard Direct Studie MasterCard Basis MasterCard

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL BILAG 2 Uddrag af de almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til lov nr. 129 af 15. april 1930 om forsikringsaftaler. Udenrigsministeriet

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser er gældende for følgende produkter: MasterCard Guld DBDNK06 - V07 MasterCard

Læs mere

FLEX Business. Erhvervsrejseforsikring. Betingelser nr. 770. Flex Business nr. 770-2008 1

FLEX Business. Erhvervsrejseforsikring. Betingelser nr. 770. Flex Business nr. 770-2008 1 FLEX Business Erhvervsrejseforsikring Betingelser nr. 770 Flex Business nr. 770-2008 1 FLEX BUSINESS Erhvervsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 770 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Indledende bestemmelser

Læs mere

Sundhedsforsikring Arbejde Forsikringsbetingelser nr. 1309

Sundhedsforsikring Arbejde Forsikringsbetingelser nr. 1309 Sundhedsforsikring Arbejde Forsikringsbetingelser nr. 1309 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

PFA Helbredssikring - gruppeforsikring Forsikringsbetingelser den 1. januar 2012

PFA Helbredssikring - gruppeforsikring Forsikringsbetingelser den 1. januar 2012 PFA Helbredssikring - gruppeforsikring Forsikringsbetingelser den 1. januar 2012 Indhold: Kapitel I Kapitel II Kapitel III Kapitel IV Kapitel V Kapitel VI Kapitel VII Kapitel VIII Kapitel IX Kapitel X

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSREJSEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 0904

FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSREJSEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 0904 FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSREJSEFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 0904 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser er gældende for følgende produkter: MasterCard Guld DBDNK06-v06 MasterCard

Læs mere

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 0803

Forsikringsbetingelser nr. 0803 Forsikringsbetingelser nr. 0803 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. Bestående sygdom Hvis du har en bestående sygdom, dækker

Læs mere

Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER

Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Nr. 03J Policenummer 5814260196 Gældende fra 1. juli 2013. SEKTION A FÆLLES BETINGELSER 1.0 Forsikringen 1.1 Hvem

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING Hos os er du i trygge hænder ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-ULYNY 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

01-2007-ÅRS Side 1 af 10

01-2007-ÅRS Side 1 af 10 Årsrejseforsikring Tilvalg til Familiens Basisforsikring 1. Hvem hører til gruppen af sikrede?...2 2. Hvad gælder dækningen?...2 2.1 Er der valgt Europadækning...2 2.2 Er der valgt Verdensdækning....2

Læs mere

Gruppeulykkesforsikring

Gruppeulykkesforsikring LB KONCERNEN Gruppeulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 24-2B, januar 2005 LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING G/S Tlf: 3311 7755 www.lb.dk BAUTA FORSIKRING A/S Tlf: 3315 1545 www.bauta.dk RUNA FORSIKRING

Læs mere