C20 Regnskabsprisen 2013 tendenser i årsrapporterne 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "C20 Regnskabsprisen 2013 tendenser i årsrapporterne 2012"

Transkript

1 C20 Regnskabsprisen 2013 tendenser i årsrapporterne 2012 Revision. Skat. Rådgivning.

2 En kompetent og uafhængig dommerkomite Per Have CFO, Danfoss Claus Berner Møller Porteføljeforvalter, ATP Bjørn Sibbern Adm. direktør, Nasdaq OMX Niels Leth Aktieanalytiker, Finansanalytikerforeningen Kristian Wærness Formand for Rederiforeningens arbejdsgruppe for regnskab og revision & Senior Vice President i Dampskibsselskabet NORDEN A/S Ole Steen Andersen Professionelt bestyrelsesmedlem 2

3 Dommerkomiteens generelle observationer og kommentarer (1 af 3) Årsrapporterne i C20-gruppen er generelt af meget høj kvalitet der gøres meget hos en del af selskaberne for løbende at videreudvikle rapporteringen. Ingen selskaber kan vinde C20 Regnskabsprisen på regnskabsdelen det er beretningen, som generelt har størst vægt. Udviklingen her er bl.a.: Tema 1 Virksomhedens performance og opfølgning på udmeldte forventninger. Tema 2 Cutting clutter en stringent struktureret årsrapport uden unødvendigt fyld med fokus på noterne. Tema 3 Virksomhedens strategiske målsætninger samt risici (drift og finansiel) Der arbejdes godt med performance measurement (også grafisk), segmentopdelte beretninger og god struktur. Ikke særligt fokus i C20. Længden er stort set uændret, og kun to selskaber har radikalt ændret på opbygningen af noter, praksis m.v. Strategi/forward looking er knapt så højt prioriteret. Nogle enkelte er rigtig gode men ellers nok tilbageholdende på grund af konkurrencemæssige hensyn. Dog er der fortsat udviklingsmuligheder i regnskabsdelen se senere 3

4 Dommerkomiteens generelle observationer og kommentarer (2 af 3) De gode ledelsesberetninger har bl.a. følgende karakteristika: En klar sammenhæng mellem beretningen og segmentoplysningerne Gør noget ud af segmentbeskrivelserne i ledelsesberetningen fortæl om performance og KPI er udover 5-års oversigten. En beskrivelse af den konkrete forretningsmodel Hvad er de kritiske faktorer? DSV omtaler Asset light, og Novo Nordisk og Lundbeck omtaler deres pipeline. Præcise beskrivelser Undgå generelle beskrivelser og for runde beskrivelser af fx risici, CSR, forventninger til fremtiden. De generelle oplysninger er velkendte, og bidrager ikke til noget. Hvad er netop relevant for din virksomhed? Præcis og gerne grafisk opfølgning på KPI er/udmeldinger Risikoafsnit Præcise med hensyn til risici, og de bedste kvantificerer dem/sætter dem i forhold til hinanden. Carlsberg har risikovurderinger for 2012 og 2013 godt. 4

5 Dommerkomiteens generelle observationer og kommentarer (3 af 3) De gode ledelsesberetninger har bl.a. følgende karakteristika (fortsat): Længden af årsrapporterne Ikke nogen særlig udvikling. En kortere årsrapport skal ikke være et mål i sig selv, men forkortelse kan være en arbejdsmetode til en bedre årsrapport. Overvej dog følgende: Corporate Governance opfattes ofte som kontroloplysninger, der ikke bør fylde meget i årsrapporten. Lægges på internettet. CSR få beskrevet væsentlige koblinger til forretningen. Læg resten på internettet. Den gode regnskabsdel Afsnit om væsentlige skøn skal være konkret, så der peges på den del af regnskabsposterne, hvor der er udøvet væsentlige skøn. Regnskabspraksis kan indarbejdes i noterne derved undgås en del gentagelser, og der etableres et system for at luge ud i unødvendig regnskabspraksis. Samtidig bedre overblik som følge af den samlede beskrivelse. Skat Får større fokus, fx med Total Tax Contribution. 5

6 Dommerkomiteens observationer om risikoafsnittene (1 af 2) Her er generelt forbedringer at hente Der er fortsat selskaber, som laver en ren verbal (og lidt for generel) beskrivelse af risici og herudover henviser til en kompliceret note om finansielle instrumenter. Det er ikke godt nok. Carlsberg vælger imidlertid at henvise til noten vedrørende de finansielle risici men formår at få lavet en note, der giver et godt overblik. 6

7 Dommerkomiteens observationer om risikoafsnittene (2 af 2) Her er generelt forbedringer at hente FLSmidth har et risikokort rigtig godt, selvom der ikke sker en direkte måling af risici. En relativ illustration er rigtig godt. Carlsberg har markeret, at man revurderer risici hvert år, og der kan være forskelle fra år til år højrisici fra år til år er dog ikke kvantificeret. 7

8 En langt bedre årsrapport og måske kortere (1 af 2) Overblik En årsrapport for 2012 er i gennemsnit på 124 sider (2011: 125 og 2010: 125). Heraf udgør beretningen 44 sider, svarende til 35 % (2011: 43 og 2010: 44). Ikke meget udvikling i gennemsnit men udsving. Udviklingen i gennemsnit Gennemsnit 2012 Gennemsnit 2011 Sider i beretning Sider i regnskabsdelen Gennemsnit

9 En langt bedre årsrapport og måske kortere (2 af 2) Fokus på det væsentligste. Reducér omfanget af gentagelser. Typografi og opsætning overvej sideskift, skriftstørrelse, noteopbygning m.v. Væsentlighed et rigtig svært område i praksis og indtil nu har mange virksomheder afvist at gøre noget, fordi de risikerer at stå med problemer, hvis Fondsrådet (nu Det Finansielle Råd) tager selskabets årsrapport ud til kontrol. Lav et væsentlighedsnotat. 9

10 I år er der sket noget særligt med noterne bare ikke rigtigt i C20 To selskaber i C20 har flyttet anvendt regnskabspraksis og skøn til de enkelte noter TDC og Novo Nordisk. Andre udenfor C20 er også begyndt, fx: NKT Holding Genmab Arla Foods DONG Energy Metoden kan bruges til at forkorte og give et bedre overblik. Samtidig får man også en metode til at fjerne uvæsentlig regnskabspraksis i takt med, at noterne bliver uvæsentlige. 10

11 C20 Regnskabsprisens temaer Langtidsholdbare og robuste til at følge en udvikling Tema 1 Virksomhedens performance og opfølgning på udmeldte forventninger. Tema 2 Cutting clutter en stringent struktureret årsrapport uden unødvendigt fyld med fokus på noterne. Gode eksempler GN Store Nord TDC Lundbeck Carlsberg Novo Nordisk DSV FLSmidth Novo Nordisk Carlsberg TDC Tema 3 Virksomhedens strategiske målsætninger samt risici (drift og finansiel). Lundbeck FLSmidth Carlsberg 11

12 Tema 1 GN Store Nord GN Store Nord som investeringscase : Generelle principper for selskabet som helhed Segmentfokus Udvalgte hovedtal og markedsudvikling 12

13 Tema 1 TDC Opfølgning på udmeldte forventninger kort og godt. 13

14 Tema 1 Lundbeck En spændende måde at vise 5-års oversigten på som supplement til det sædvanlige standardskema. Standardskemaet vises dog fortsat, da oversigten til højre ikke viser alle de krævede oplysninger. 14

15 Tema 1 Carlsberg Flot segmentoversigt. 15

16 Tema 1 Novo Nordisk Rigtig god nøgletalsoversigt med mange egenvalgte KPI er og nøgletal. 16

17 Tema 1 Novo Nordisk Flot opfølgning på langsigtede finansielle mål. 17

18 Tema 1 Novo Nordisk Årsrapporten indeholder en klar beskrivelse af forventningerne til 2013 og de langsigtede målsætninger for selskabet. 18

19 Tema 2 DSV DSV gør læseren opmærksom på, at der har været arbejdet aktivt med væsentlighed. Den fornemmelse har man klart, når man har læst årsrapporten. 19

20 Tema 2 DSV Selskabet leverer i årsrapporten en utrolig god omtale af strategi og finansielle målsætninger kort og præcist. 20

21 Tema 2 DSV Selskabet leverer i årsrapporten en utrolig god omtale af strategi og finansielle målsætninger kort og præcist. 21

22 Tema 2 FLSmidth God illustration af de vigtigste områder indenfor CSR i sammenhæng med henvisning til FLS hjemmeside. Det er langt at foretrække fremfor en lang verbal beskrivelse. 22

23 Tema 2 Novo Nordisk Opdeling af anvendt regnskabspraksis, noter, skøn og vurderinger, så disse præsenteres i fem sektioner. 23

24 Tema 2 Carlsberg Flot illustration af fordelingen af omsætning på valuta siger meget mere end en tabel. 24

25 Tema 2 TDC Anvendt regnskabspraksis er spredt ud på noterne kan være en model til at undgå gentagelser. 25

26 Tema 3 Lundbeck Grafisk præsentation af Lundbecks strategi strategi er i øvrigt et af de oversete indsatsområder i årsrapporterne. 26

27 Tema 3 Lundbeck God grafisk illustration af risikostyringsprocessen i Lundbeck. 27

28 Tema 3 FLSmidth Flot præsentation af sammenhængen mellem sandsynlighed og konsekvens for de væsentligste risici. En sådan oversigt fungerer langt bedre end en verbal beskrivelse. 28

29 Tema 3 Carlsberg Selskabet har en rigtig god beskrivelse af deres strategi et område, som mange steder er blevet nedprioriteret. CSR-beskrivelsen kan dog virke lidt for lang. 29

30 Tema 3 Carlsberg Selskabet leverer en flot præsentation af gruppens risikostyring og de tre strategiske højrisikofaktorer for 2012, såvel som for Der følges konsekvent op på identificerede risici identificeret i forrige år. 30

31 Tema 3 Carlsberg Selskabet leverer en flot præsentation af gruppens risikostyring og de tre strategiske højrisikofaktorer for 2012, såvel som for Der følges konsekvent op på identificerede risici identificeret i forrige år. 31

32 Tak for i dag God sommer og på gensyn til C20 Regnskabsprisen maj 2014 C20 by numbers Analyse af udviklingen i C20 Temaerne for det kommende år fastlægges af dommerkomiteen snarest. Følg med via s nyhedsbrev Dialog. CXO morning briefs 23. oktober januar april juli 2014 Læs mere og tilmeld dig på 32

33 Kontaktpersoner Henrik Steffensen T: E: Henrik Jensen T: E: This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. You should not act upon the information contained in this publication without obtaining specific professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained in this publication, and, to the extent permitted by law, PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, its members, employees and agents do not accept or assume any liability, responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. All rights reserved. In this document, refers to PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab which is a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a separate legal entity. 33

C20 Regnskabsprisen 2014 27. maj 2014

C20 Regnskabsprisen 2014 27. maj 2014 www.pwc.dk/c20 27. Revision. Skat. Rådgivning. En kompetent og uafhængig dommerkomite Frederik Lotz Group CFO, Arla Foods amba Claus Berner Møller Porteføljeforvalter, ATP Bjørn Sibbern Adm. direktør,

Læs mere

www.pwc.dk/c20 C20+ Regnskabsprisen 2015 Gode eksempler fra årsrapporterne

www.pwc.dk/c20 C20+ Regnskabsprisen 2015 Gode eksempler fra årsrapporterne www.pwc.dk/c20 Gode eksempler fra årsrapporterne Formålet med C20+ Regnskabsprisen En årlig prisuddeling med fokus på, at danske virksomheders årsrapporter bliver bedre som kommunikationsmiddel. Der fokuseres

Læs mere

Fokus på en årsrapport af høj kvalitet!

Fokus på en årsrapport af høj kvalitet! Fokus på en årsrapport af høj kvalitet! Af Henrik Jensen og Henrik Steffensen Kontakt Henrik Jensen Telefon: 3945 9244 Mobil: 2148 2367 E-mail: hjn@pwc.dk Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373

Læs mere

Personalegoder Seminar for den almene boligsektor 23. januar 2014

Personalegoder Seminar for den almene boligsektor 23. januar 2014 www.pwc.dk Seminar for den almene boligsektor Revision. Skat. Rådgivning. Program for de næste 45 minutter. til ansatte Fri mobiltelefon, ipad/computer og bredbånd Kan det betale sig med en bruttolønsaftale?

Læs mere

Det gode beslutningsgrundlag

Det gode beslutningsgrundlag Det gode beslutningsgrundlag kommunikation af finansielle informationer www.pwc.dk Udgiver: PwC, Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: www.pwc.dk/detgodebeslutningsgrundlag Website: www.pwc.dk Produktion:

Læs mere

God virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering NVIR

God virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering NVIR God virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering NVIR Indledning Hvad er NVIR NVIR står for Netværket for god virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering. NVIR s medlemmer er 54 danske investorer

Læs mere

Årsrapportprisen 2014. FSR's Studie- og Understøttelsesfond

Årsrapportprisen 2014. FSR's Studie- og Understøttelsesfond Årsrapportprisen 2014 FSR's Studie- og Understøttelsesfond Velkomst Viceformand Peter Gath, FSR danske revisorer FSR's Studie- og Understøttelsesfond 3 Dommerkomitéens arbejde Jan Peter Larsen, FSR danske

Læs mere

Revisionsudvalg i ledelsesmæssigt perspektiv

Revisionsudvalg i ledelsesmæssigt perspektiv Revisionsudvalg i ledelsesmæssigt perspektiv Nøglen til Revisionsudvalgs værdiskabelse er at få systemet til at virke i praksis Af Anni Haraszuk, E-MBA Statsautoriseret revisor. Se www.linkedin.com Interview

Læs mere

Ændringerne i de etiske regler for revisorer - og deres betydning

Ændringerne i de etiske regler for revisorer - og deres betydning Ændringerne i de etiske regler for revisorer Forfatter: Jan Mortensen Vejleder: Lars Kiertzner Foråret og sommeren 2008 1 Executive summary The area of auditor independence has gone through a significant

Læs mere

Nørby-udvalgets rapport om Corporate Governance i Danmark

Nørby-udvalgets rapport om Corporate Governance i Danmark Regeringen har i sin erhvervsstrategi,.dk21, beskrevet sine visioner for det risikovillige Danmark. Visionerne rækker ind i bestyrelseslokalerne, hvor bestyrelsen har en central placering med hensyn til

Læs mere

Videnregnskabers struktur og indhold?

Videnregnskabers struktur og indhold? Oktober 1999 Videnregnskabers struktur og indhold? Per Nikolaj D. Bukh, Aarhus Universitet Jan Mouritsen, Handelshøjskolen i København Heine Thorsgaard Larsen, Handelshøjskolen i København Resume Videnregnskabet

Læs mere

ÅRS RAP POR. csr-rapporter 08. liv til 20 ledelsesberetningen. Visuel kommunikation i vækst. Skær ind til benet, og fokuser

ÅRS RAP POR. csr-rapporter 08. liv til 20 ledelsesberetningen. Visuel kommunikation i vækst. Skær ind til benet, og fokuser 04 Show it Visuel kommunikation i vækst ÅRS csr-rapporter 08 Skær ind til benet, og fokuser 16 digitale årsrapporter Tilgængelighed på alle platforme RAP POR liv til 20 ledelsesberetningen Vis, hvad din

Læs mere

Ambitiøs PwC s årsrapport 2013/14

Ambitiøs PwC s årsrapport 2013/14 Ambitiøs PwC s årsrapport 2013/14 2 PwC s årsrapport 2013/14 Samlet kundeandel 2013/14 Markedsandele, revision 2013/14 2013/14 2013/14 84% 41% 27% 12% Top Tier Mid Tier SMV ** *** **** Samlet andel af

Læs mere

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA BASICO CONTENT Vol. 1-2015 INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA SIDE 3 NU SKAL RISIKOSTYRING PÅ DAGSORDENEN Vi viser at risikostyring ikke er et nødvendigt onde, men at det skaber overblik og bidrager

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107b regnskabsperioden 1. januar-31. december 2013 Principper for god selskabsledelse Selskabsledelse, defineret som det system, som

Læs mere

INTERN REVISION Hvad bringer fremtiden? Et bud på fremtidens interne revision

INTERN REVISION Hvad bringer fremtiden? Et bud på fremtidens interne revision INTERN REVISION Hvad bringer fremtiden? Et bud på fremtidens interne revision 1 PROBLEMANALYSE...5 1.1 INDLEDNING...5 1.2 PROBLEMFORMULERING...6 1.3 STRUKTUR...8 1.3 METODE...9 1.3.1 Validitet og reliabilitet...10

Læs mere

FORORD. God læselyst. IK13 INTERN KOMMUNIKATION ANNO 2013 SIDE 2

FORORD. God læselyst. IK13 INTERN KOMMUNIKATION ANNO 2013 SIDE 2 FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af arbejdet med intern kommunikation hos 50 af Danmarks største private og offentlige virksomheder anno 2013. Undersøgelsen baserer sig på

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

ERM i BRFkredit. Hovedopgave, HD Regnskab og Økonomistyring, CBS 2009 Opgave nr. 306. Skrevet af: Carsten Borch Wenshu Søderquist Li

ERM i BRFkredit. Hovedopgave, HD Regnskab og Økonomistyring, CBS 2009 Opgave nr. 306. Skrevet af: Carsten Borch Wenshu Søderquist Li ERM i BRFkredit Hovedopgave, HD Regnskab og Økonomistyring, CBS 2009 Opgave nr. 306 Skrevet af: Carsten Borch Wenshu Søderquist Li Vejleder: Peter Adelhardt Jensen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...4

Læs mere

Financial Services. Ajour Finans. Aktuelt nyt til danske pengeinstitutter. Januar 2009

Financial Services. Ajour Finans. Aktuelt nyt til danske pengeinstitutter. Januar 2009 Financial Services Ajour Finans Aktuelt nyt til danske pengeinstitutter Januar 2009 Indhold 3 Leder 4 Finanskrise/tillidskrise 8 Bankseminar 2008 10 Incitamentsprogrammer i pengeinstitutter 13 Nyheder

Læs mere

Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder

Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Copenhagen Business School CMA eksamensprojekt revision 2006 Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Vejleder: Kurt Keldebæk Rasmussen Gruppe 32: Mai-Brit Bergholt ******

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion............................................................................ 3 Hvordan

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Effektivitet er bestyrelsens udfordring

Effektivitet er bestyrelsens udfordring Effektivitet er bestyrelsens udfordring Hvordan sikrer bestyrelsen sig, at den løbende er værdiskabende og effektiv? Og hvordan ser den bedste udgave af bestyrelsen ud? Disse spørgsmål må enhver bestyrelse

Læs mere

"Der er meget lidt dokumenteret viden om, hvad der virker bedst, når man vil forbedre kundeloyaliteten,

Der er meget lidt dokumenteret viden om, hvad der virker bedst, når man vil forbedre kundeloyaliteten, "Der er meget lidt dokumenteret viden om, hvad der virker bedst, når man vil forbedre kundeloyaliteten, og der er heller ikke meget faktuel viden om, hvilken betydning kundeloyalitet har rent økonomisk".

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere