INDHOLD. Leder: Det gode forhandlingsklima. Overraskende udspil fra YX Energi. Ikke muligt at fortsætte en YX-kæde i Danmark. Energibevidste bilister

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD. Leder: Det gode forhandlingsklima. Overraskende udspil fra YX Energi. Ikke muligt at fortsætte en YX-kæde i Danmark. Energibevidste bilister"

Transkript

1 Brancheblad for benzin- og kiosksektoren INDHOLD Leder: Det gode forhandlingsklima 2 Overraskende udspil fra YX Energi 4 Ikke muligt at fortsætte en YX-kæde i Danmark 6 Energibevidste bilister 7 Enighed om en arbejdsgruppe 7 Ny generation af hedvandsrensere 8 Lysstofrør og sparepærer skal også genanvendes 10 Forfra med nummerpladerne 11 Profil: Gazellevirksomhed for andet år i træk 15 Hammerholmen 39 A, Hvidovre Telefon: Fax: Hammerholmen 39 A, Hvidovre Telefon: Fax: nr. 5 Oktober 2008

2 LEDER KOLOFON: Udgiver Benzinforhandlernes Fælles Repræsentation, BFR Hammerholmen 39A, 1. sal, 2650 Hvidovre Telefon: Fax: Kontortid: Redaktion BFRs forretningsudvalg. Ansvarshavende redaktør Ernst Korff, formand for BFR Telefon: Journalist Hans Rømer (DJ) Telefon: Telefax Redaktionel målsætning At give landets benzinforhandlere teknisk, økonomisk, juridisk og merkantil information At orientere benzin- og kioskbranchen om aktuelle forhold At orientere BFRs medlemmer om foreningsspørgsmål Oplag eksemplarer Benzin & Kiosk distribueres til danske benzin- og servicestationer, kiosker, leverandører og grossister tilknyttet benzin- og kioskbranchen. Udgivelse Seks gange årligt. Næste gang ultimo december Deadline for materiale til bladet er den 17. november (Redaktionen af dette blad sluttede den 26. september 2008) Annoncer Peter Rütt Stengade 47, 3000 Helsingør Telefon: Mobiltelefon Grafisk produktion KLS Grafisk Hus A/S Jernholmen 42A Telefon: Fax: ISSN: Det gode forhandlingsklima Et møde i Odense mellem YXforhandlerne og YX Energi kom er den bedste garanti for gode at professionelle forhandlinger måske utilsigtet til at sætte resultater. Det er vigtigt at huske fokus på et noget andet tema, end på, at begge parter skal leve med det, der var på dagsordenen. YXforhandlerne var mødt for at blive gevinst har ingen noget ud af. resultatet i mange år. En kortsigtet orienteret om et fælles indkøbs- og markedsføringsselskab. Et selskab Forhandlerne har en forventning med spændende perspektiver om, at de ikke bliver dårlige stillet blandt andet fordi det bygger på økonomisk med nye lejekontrakter den holdning, at begge parter vil end med de nuværende kontrakter, og fra YX Energi er meldin- få noget ud af det. En tryggere fremtid. gen også, at ingen forhandlere behøver at være bekymrede. De Det andet tema handler også om kommende lejekontrakter vil ligne fremtiden. YX Energi vil selv stå dem, der er indgået med Metaxforhandlerne, selv om det ikke vil for brændstofsalget og vil leje forpladsen af forhandlerne. Her vil blive kopier af dem. selskabet sælge brændstof under sit andet navn, Uno-X, og betalingen skal foregå ved standeren. Bulingsforløbet har begge parter gi- Både disse kontrakter og forhandtikken skal forhandlerne så selv stå vet udtryk for stor tilfredshed med, for, og den får ikke direkte noget så derfor er forventningerne også, med benzinselskabet at gøre, bortset fra at stationerne har mulighed forløber lige så positivt. at de forestående forhandlinger for at benytte et nyudviklet butikskoncept. Det bliver eksempelvis Når retningslinjerne og vilkårene for de nye lejekontrakter er ikke muligt at benytte benzinkortet her til øvrige indkøb. fastlagt, er der ingen tvivl om, at planene om et fælles indkøbs- og Den udmelding har naturligvis markedsføringsselskab også bliver sat mange tanker i gang hos de gennemført til gavn for både selskabet og forhandlerne. berørte benzinforhandlere. Nogle frygter, at det kan få betydning for deres indtjening, og YX forhandlerforening har derfor ønsket gange på denne plads, er det Som vi tidligere har skrevet flere snarest muligt at få et møde, hvor vigtigste i alle forhandlinger, at retningslinjer og vilkår for nye lejekontrakter fastlægges. sionelt og i gensidig respekt. Kun parterne møder hinanden profes- på den måde opnås det gode YX Energi har tidligere vist, at forhandlingsklima og de gode, hvor der er en vilje, er der en vej. langtidsholdbare resultater. Senest da det i et godt forhandlingsklima lykkedes at få gode Helge Busk aftaler for 12 Metax-forhandlere, Direktør i BFR som nu er ved at skifte til Uno-X. Her blev det endnu en gang bevist, 2 BENZIN & KIOSK

3

4 KONTRAKTFORHANDLINGER Overraskende udspil fra YX Energi YX Energi vil lave lejeaftaler og have Uno-X på alle forpladserne. De selvstændige YX-forhandlere og Uno-Xforhandlere ønsker en samlet forhandling om nye kontrakter og ønsker pause i forhandlingerne om et fælles indkøbsselskab Af Hans Rømer Det var med nogen overraskelse, at YX forhandlerforeningens medlemmer modtog beskeden om, at YX Energi A/S vil ændre alle de nuværende kontrakter med forhandlerne. Fremover skal de ændres til lejekontrakter, hvor benzinselskabet lejer forpladsen, som så skal have selvbetjente Uno-X-standere. Brændstofsalget skal benzinselskabet selv stå for, og den butik, der er på stationen, skal ejeren og udlejeren så selv drive. Den får ikke direkte noget med benzinselskabet at gøre, og det vil ifølge planerne ikke være muligt at benyttet benzinkortet til at betale med i butikken. Det var ikke den dagsorden, der havde samlet benzinforhandlerne på Scandic i Odense den 2. september. Mødet var indkaldt, fordi der i nogen tid har været planer om at danne et fælles indkøbs- og markedsføringsselskab. Det har tidligere været fremme, at YX Energi overvejede at samle al brændstofsalg under et mærke nemlig Uno-X men vi er noget overraskede over, at de fremtidige kontrakter skal baseres på en lejeaftale på forpladsen, som så skilles helt fra butikkerne. Det betyder, at nogle frygter at få en ringere økonomi især på de stationer, som har et stort brændstofsalg. Og så fordi butikkerne vil miste en del på salg af det, kunderne normalt køber på benzinkortet, for eksempel vask, som mange steder er en god forretning, siger formanden for de selvstændige YX-forhandlere, Torben Christensen, Grenå. Behov for afklaring Forhandlerforeningen mener, det er så vigtigt at få afklaret de fremtidige forhold, at den beder YX Energi indkalde til et møde med forhandlerforeningens bestyrelse og BFR s direktør, advokat Helge Busk, hvor retningslinjer og vilkår for nye lejekontrakter fastlægges. Som formand for YX-forhandlerne har Torben Christensen derfor meddelt YX Energi, at foreningen ikke finder det hensigtsmæssigt at bruge økonomi og kræfter på etablering af det planlagte indkøbsselskab før der er en afklaring på, hvilke YX- og Uno-X-stationer, der får nye lejekontrakter, og hvad vilkårene er i disse. Dette må have højere prioritet lige nu end at få etableret et fælles indkøbsselskab. Fuld opbakning På mødet i Odense fik forhandlerforeningen fuld opbakning fra de YXforhandlere, der deltog, til at varetage forhandlingerne på medlemmernes vegne, og Torben Christensen forventer også, at foreningen repræsenterer de fleste selvstændige Uno-X-forhandlere. Efter at der er indgået en aftale mellem Reitan Gruppen, som ejer YX Energi YX-kæden står over for afvikling, og i stedet skal stationerne være selvbetjente Uno-X-stationer. A/S, om at 63 af de største YX-stationer i Danmark fremover skal have Shell på forpladsen og 7-Eleven i butikken en konvertering som er i gang er der omkring 75 YX-stationer tilbage. Over halvdelen af disse drives af selvejere, mens resten er forpagterstationer. Dertil kommer rundt regnet en tredjedel af de omkring 230 Uno-X-stationer, som er drives af selvejere. Gensidig tryghed Jeppe Wad, marketingdirektør i YX Energi A/S bekræfter, at forhandlingerne om et fremtidigt fælles indkøbsselskab er sat på pause, men at der stadig er en positiv indstilling fra begge sider til, at der skal arbejdes videre med det. Jeg ønsker ikke at kommentere andet i forbindelse med planerne om lejekontrakter, end at det handler om at skabe en gensidig tryghed i samarbejdet både for den ene og den anden part, så man ved, hvad man har. Det er den væsentligste bevæggrund for at gå den vej, siger Jeppe Wad, der ikke har det indtryk, at forhandlerne vil blive ringere stillet økonomisk end nu, da det handler om at gennemføre den samme model, som netop er aftalt med de selvstændige Metaxforhandlere. 4 BENZIN & KIOSK

5 Nyhed!

6 PROFIL KONTRAKTFORHANDLINGER Ikke muligt at fortsætte en YX-kæde i Danmark Ingen forhandlere behøver at være bekymrede. De nye aftaler vil ligne dem, der er indgået med Metax-forhandlerne uden direkte at være en kopi af dem, lover Claus Gottlieb, YX Energi A/S Af Hans Rømer Vi har et fint forhold til YX-forhandlerne og så gerne, at vi havde haft muligheden for at fortsætte med dem. Men i forbindelse med at Shell har overtaget 63 af vore YX-stationer, er YX-kæden blevet så minimeret, at det er bedre at gå nye veje i Danmark. Med den struktur, vi har her, hvor forhandlerne kun deltager med et vist antal øre i en priskrig og får hovedparten kompenseret via priskrigsstøtte, er der for stor usikkerhed ved at drive stationerne som forhandlerstationer, siger direktør i YX Energi A/S Bilist, Claus Gottlieb om baggrunden for selskabets seneste udspil. Derfor vil vi koncentrere os om at udbygge Uno-X, hvor man udelukkende kører på prisen. Her tager vi risikoen for lager, svind, opskrivninger og nedskrivninger. Til gengæld styrer vi også priskrigen, og vi er ikke så ivrige som en selvstændig forhandler vil være i at få banket en million liter mere igennem, hvis ikke vi tjener penge på det. Ingen grund til bekymring - Nogle forhandlere er bekymrede for deres økonomi, hvor de skal over på en lejeaftale. Hvad siger du til dem? Der er ikke nogen, som skal være bekymrede. Vi vil lave en lejeaftale, som giver folk en meget mere stabil indtjening på den volumen, som deres station rettelig skal omsætte med en fornuftig priskrig. Vi vil ikke afskaffe priskrigen, men vi vil ikke supportere en omsætning, som kræver, at vi skal støtte med en krone per liter i en priskrig. Og det gælder alle, og så kan enhver forhandler tage fat i sin distriktschef og se, hvor meget han har i priskrigsstøtte, siger Claus Gottlieb. - YX Energi har lige indgået en aftale med 12 Metax-forhandlere. Vil den kommende aftale ligne denne? Ja, uden at jeg kan love, at det bliver en kopi af den, fordi det er individuelle aftaler, vi har lavet med Er der problemer med jeres trailer..? UDLEJNING SALG SKADER REPARATION SERVICE UNDGÅ BØDE OG KLIP I KØREKORTET... Kontakt TRAILERMANDEN FLYT SELV Horsevang Hjørring Tlf Claus Gottlieb: Vi er kun interesseret i at få en aftale, begge parter bliver tilfredse med. hver forhandler, og sådan vil det også være med de nye aftaler. Hvor hurtigt det kan gå, kan jeg ikke sige noget om, men vi er selv interesserede i at få det i gang hurtigst muligt, og at det bliver en aftale, som begge parter bliver tilfredse med. Kort kun til brændstof Claus Gottlieb mener ikke, at det vil få den store betydning for omsætningen, at benzinkortet ikke kan bruges i butikken. Erfaringsmæssigt er det ikke meget, der handles på det, da kunderne i stedet bruger deres dankort, og Uno-X-kortet skal være en rent benzinkort, med mindre nogen kan overbevise ham om, at det er en dårlig idé. Han forventer også stadig, at de bemandede stationer fortsætter, og at det nye butikskoncept, som er ved at blive etableret, vil medvirke til at butikkerne bliver endnu mere attraktive og kundevenlige. 6 BENZIN & KIOSK

7 Små biler med en økonomisk motor er blevet en sællert i Danmark Energibevidste bilister Danskerne er blevet mere energibevidste, når de køber ny bil. Men denne bevidsthed handler også om økonomi. Prisudviklingen på benzin og diesel har virket voldsom hen over sommeren, og har derfor haft stor bevågenhed i pressen og hos forbrugerne. Selv om prisudviklingen på brændstof faktisk har været lavere end den generelle prisudvikling, hvilket vil sige end stigningen i vore lønninger og prisen på de fleste varer. Så set i det perspektiv er brændstofpriserne faktisk lavere i dag, end de var først i 1980 erne. Tal fra Danmarks Statistik viser, at de nyindkøbte biler i det seneste år er lettere og mindre energislugende. Således kører de biler, private husstande har købt i år, i gennemsnit 18 kilometer på en liter brændstof. Det er en forbedring på 11 procent i forhold til første halvår Også virksomhedernes biler er blevet mere energieffektive. Der kører de nyindkøbte biler nu 17 kilometer i gennemsnit på literen, og det svarer til en forbedring på 14 procent- Afgiftsomlægningerne i slutningen af april sidste år, har således sat sine tydelige spor hjulpet af de stigende brændstofpriser. Ved omlægningen blev lettere og mere energieffektive biler billigere, mens de tungere og brændstoftørstige biler, heriblandt de store firehjulstrækkere, blev dyrere. hr Enighed om en arbejdsgruppe De selvstændige Q8-forhandlere er nu sammen med repræsentanter for benzinselskabet kommet lidt videre med drøftelserne om fremtiden, og nu er der enighed om, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe, som skal se på og regne på forskellige løsninger. Så der er flere bolde i luften. Vi drøfter både løsninger på forpladsen og i butikken, og det tegner til, at der skal være en gruppe som kigger på forpladsen og en anden, som kigger på butikken og blandt andet i hvilket omfang Qvik-To-Gokonceptet kan indføres, da vi selv ejer butikkerne. Og hvis vi skal investere i butikkerne vil det også betyde, at vi er nødt til at have mere sikkerhed i vore kontrakter, siger Torben Christensen, der repræsenterer de selvejerne i Q8 forhandlerforeningen. Han tilføjer, at drøftelserne foregår i en positiv ånd, og forhandlerne møder god forståelse for deres synspunkter. hr BENZIN & KIOSK 7

8 produktnyt Ny generation af hedvandsrensere Kärchers nyudviklede HDS 10/20 serie bygger på flere års opsamling af ideer og forskning Cirka hvert tiende år sætter Kärchers ingeniører og designere sig sammen og samler op på års forskning og forbedringer, samtidig med at nye ideer implementeres. Det er også, hvad der er sket med den nye serie, HDS 10/20, som er kendetegnet ved at være både miljøvenlige, brugervenlige og mere kraftfulde Miljøvenlige Som noget nyt og unikt for højtryksrensere er HDS 10/20-serien konstrueret med et ECO program. Til traditionelle rengøringsopgaver gør ECO programmet maskinerne i stand til at klare jobbet med en reduceret arbejdstemperatur. Derved spares 20 procent af energiforbruget til gavn for miljøet. ECO programmet reducerer også driftsomkostningerne, og overfor det professionelle marked placerer den nye generation af hedvandsrensere sig i en klasse helt for sig selv. Stærke og nemme at servicere HDS 10/20 serien er med en nyudviklet trecylindret aksialpumpe og patenteret dyseteknologi særdeles kraftfuld. En kraftig firepolet, langsomtkørende motor sikrer sammen med keramiske stempler i pumpesystemet og med SDS (reduktion af vibrationer i højtrykssystemet), at HDS 10/20 serien har en lang levetid og lever op til mottoet: Kärcher bedst i længden, oplyser marketingchef Erik Drachmann i en pressemeddelelse. En kappe, som dækker hele maskinen, kan let lukkes op og tages af, så der er nem adgang til alle komponenter. Brugervenlige Vi er gået radikalt til værks og har vendt om på for- og baghjul og forsynet maskinerne med en tilt/trædeplade for at øge manøvredygtigheden. Det har gjort HDS 10/20 særdeles brugervenlig. Maskinen har desuden masser af praktiske rum til rengøringsmidler, diverse tilbehør samt 20 meter fuldt integreret højtryksslange, der let rulles både ud og ind, oplyser Erik Drachmann. Kontrolpanelet giver brugeren perfekt kontrol over maskinen. Alle indstillinger kan nemt overskues, og LED-lamper viser status over maskinfunktionerne. Som alle Kärchers maskiner er også HDS 10/20 serien transportvenlig og forsynet med tydelige løfteringe, ligesom maskinerne har definerede løftepunkter for gaffeltruks. Har du overblik over din virksomhed? Professionel digital overvågning med liveoptagelser i dvd kvalitet Vi filmer, mens de andre holder pause Hos 4H Service går vi ikke på kompromis med kvaliteten af hverken udstyr eller resultater. Derfor leverer vi kun udstyr der filmer 25 billeder i sekundet pr. kamera i dvd kvalitet. Det kalder vi live. Det betyder at du får en samlet film og slipper for huller i din overvågning. Med andre ord - du får det hele med! 4H Service...mere frihed - mere tryghed Bregentvej Haslev Tlf www4hservice.dk 8 BENZIN & KIOSK

9 Danmarks største leverandør til convenience branchen SuperGros Convenience er den største totalleverandør til convenience-/nærbutikker i hele landet. Uanset om du har behov for drikkevarer, konfekture, autoudstyr, dagligvarer, tobak, taletid, håndkøbsmedicin, vin & spititus etc. er vi leveringsdygtige. Derudover kan vi tilbyde konceptløsninger inden for bl.a. drikkevare-køleskabe, frugt & grønt, bake off og fast food. Kontakt os, så vi i samarbejde kan skabe merværdi for dig og dine kunder! / Tlf.: _Snackannonce_176x265.indd :03:51

10 miljø Lysstofrør og sparepærer skal også genanvendes Lysstofrøret har intet at gøre i skraldesækken. Det skal indsamles og genbruges. Hvilken vej er fremad? Det er altid lettest at køre efter rutinen. Men et generationsskifte kan betyde tiltrængt fornyelse. Martinsen hjælper dig og din nye virksomhed med revision, budgetter og rådgivning, der peger i den rigtige retning. Martinsen, Jupitervej 4, 6000 Kolding, tlf Alt for mange virksomheder smider deres brugte lyskilder i den almindelige renovation eller i småt brændbart. Men materialerne fra sparepærer og lysstofrør kan genanvendes. Derfor skal disse lyskilder afleveres på genbrugspladsen, hvis ikke virksomheden foretrækker at tilmelde sig en speciel indsamlingsordning. Lyskildebranchens WEEE Forening, der varetager indsamling og genanvendelse af brugte lyskilder, har netop gennemført en markedsanalyse, der viser, at mange virksomheder inden for handel og service ikke ved, at brugte lyskilder skal genanvendes. Og servicestationer er blandt de store forbrugere. Mindre affald bedre miljø Når man genanvender materialerne fra lyskilder, mindsker man affaldsmængderne og udnytter ressourcerne bedre. Handel- og servicevirksomheder bruger store mængder af lysstofrør og sparepærer. Derfor synes vi, det er vigtigt, at man rundt om på kontorer og butikker har fokus på miljøgevinsten ved genanvendelse og at man så afleverer de udtjente lyskilder de rigtige steder, siger Jan Bielefeldt, sekretariatschef, LWF. Desuden indeholder både lysstofrør og sparepærer ganske små mængder af kviksølv, som kan havne i naturen efter forbrænding. Herfra kan kviksølvet blive optaget i levende organismer og dermed ende i den mad, vi spiser. Genbrugsplads eller egen container Virksomheder med større mængder af brugte lyskilder kan som med andre affaldsfraktioner få specielle indsamlingscontainere stillet til rådighed. Containerne tømmes efter behov, hvorefter materialerne genanvendes. Er virksomhedens mængder mindre, kan de brugte sparepærer og lysstofrør afleveres på den lokale genbrugsplads. På LWF s hjemmeside (www.lwf.nu) kan man finde flere oplysninger om erhvervsindsamling, genanvendelse og miljø. Faktabox Lyskildebranchens WEEE Forening løfter det ansvar, der påhviler producenter, importører og distributører af lyskilder, hvad angår indsamling og genanvendelse af materialerne fra brugte lysstofrør og sparepærer. Foreningens økonomi skal hvile i sig selv. Hver deltager af foreningen skal rapportere sit salg af lyskilder og betaler et fast miljøbidrag per solgt enhed. Bidraget dækker indsamlingsomkostninger samt de omkostninger, der er forbundet med at drive foreningen. 10 BENZIN & KIOSK

11 historie Forfra med nummerpladerne Gisningerne om, hvordan vore fremtidige nummerplader skal se ud, er nu ovre. Problemet løses ganske enkelt ved, at man starter forfra. Tekst og foto Jens Jessen Det er en om er. Vores nuværende system med bogstaver og numre til køretøjer, som har enkelte rødder helt tilbage fra 1903, er omsider kommet til vejs ende. Den sidste tid har der været mange gisninger om, hvordan de nye plader vil komme til at se ud. Fra centralt hold har man nu besluttet, at vi fortsætter som hidtil med to bogstaver og fem tal på nummerpladen. I kraft af vi ikke anvender bogstaverne Æ, Ø og Å, vil det nuværende system nå til vejs ende med kombinationen ZZ. Regeringen har derfor besluttet, at vi vender bunken, og starter forfra med kombinationen AA. Regeringen har også vedtaget, at man fra næste år kan få en EU-mærkat på sin num- merplade, når bilen omregistreres eller nyindregistreres. Men det bliver frivilligt, understregede skatteminister Kristian Jensen, allerede før valget. Vi ved, at der er mange danskere, der har stærke følelser om EU. Derfor vil vi ikke tvinge dem til at køre med en EU-mærkat, siger Kristian Jensen. For dem der vil køre med en EU-mærket vil den type nummerplade bestå af de tolv gule stjerner med bogstaverne DK nedenunder. I Sverige, Belgien, Finland og Storbritannien er der også valgfrihed mellem EU-nummerplader og de reklamefri plader. Ingen ny opfindelse System med vores nummerplader er ingen ny opfindelse. Det daterer Den Adler brandbil, som til daglig står på Jysk Veteranbilmuseum, var engang hjemmehørende i Aalborg, hvor den i 1914 fik nummeret U 30. Dengang var det stadig normalt at kendingsbogstav og registreringsnummer blev malet direkte på bilens for- og bagende. sig fra 1755 og er dermed langt ældre end bilerne selv. Til forskel fra BENZIN & KIOSK 11

12 historie nu var det dengang kun køretøjer, der tilhørte vognmænd, hyrekuske, møllere og bryggere, der skulle forsynes med et nummer. Det skulle blive det hesteløse køretøj eller automobilet, som knap 150 år senere skulle sætte system på nummereringen. Siden starten ET TRYGT OG GODT VALG... Fra den 17. marts 1919 var der for første gang krav om, at bogstav og nummer skulle være malet på en plade. Den hvide bund blev bibeholdt fra den oprindelige første type, men nu blev bogstavet rødt og tallene blå. Nummerpladeserien blev kun fremstillet fra 1919 til 1922, og var dermed den type nummerplade, der er blevet fremstillet i kortest tid. for nu 105 år siden har vi haft flere nummerpladetyper. Da de første biler dukkede op, var landmændene specielt bekymrede for, om hestene ville bisse, hvis der kom et af disse larmende og prustende automobiler. For vidste man ikke, hvem der havde forvoldt en eventuel skade, var det jo ikke muligt at få erstatning. før nummeret. København blev den eneste by, der fik tildelt sit eget bogstav. Resten af landet var opdelt i amter med hver sit kendingsbogstav. Københavns amt startede med alfabetets første bogstav A, og resten af landet fulgte efter med Ø som det sidste bogstav, der blev tildelt Ringkøbing amt. I praksis fungerede loven om bogstaver og numre i princippet helt frem til Centralregistret for Motorkøretøjers oprettelse i 1966, hvor man lavede bogstavskombinationen om, så man ikke længere kunne se, hvor i landet bilisten boede. I de første mange år var der ingen krav om, at bilens registreringsnummer skulle være malet på en speciel plade, så i de tidlige år malede skiltemaleren ofte num-... SOM GIVER MERE TRAILERLEJE HOS THULE RENTAL Når man vælger Thule Rental, får man en driftsikker helhedsløsning fra en landsdækkende partner, som foruden Danmarks bredeste sortiment, bedste og mest robuste udlejningstrailere også tilbyder førsteklasses service og kundepleje. Thule Rental tilbyder mere end en standardvogn Det bredeste sortiment & de bedste udlejningstrailere Profilerede trailere med udlejerens egen reklameprofil Tryg og bekvem forsikringsløsning Trailerudvalg tilpasset dine behov Trailerudlejning uden økonomisk investering Kontakt os helt uforbindende på tlf. Bjarne: Kenneth: Thule Rental indgår i Thule Trailers AB, som er Nordeuropas største trailerproducent. Ingen var i tvivl om, at loven var blevet til i København, for her var man ubeskeden nok til at lade forbogstavet K være bogstavet Handsken eller vanten under kendingsbogstavet gav omgående navn til den nummerpladetype, vi havde fra BENZIN & KIOSK

13 De såkaldte papegøjenummerplader er i dag uhyre sjældne, og de der har dem, værner om dem. Ifølge Centralregisteret for Motorkøretøjer er der i dag kun streret omkring tyve biler, femten motorcykler og ti lastbiler på de specielle plader, regisom var en blanding mellem datidens sorte og gule nummerplader. meret direkte på bilens karosseri. Først fra den 17. marts 1919, kom der krav om egentlige nummerplader. Fra den dag skulle bogstav og nummer være malet på en separat plade på hvid bund med et rødt bogstav og blå tal. Ikke flere hjemmelavede nummerplader Fra og med den 1. juli 1921 fik politiet fuld kontrol med nummerpladerne, og samtidig skiftede farverne til hvide tal og bogstaver på sort baggrund. Knapt ti år senere skiftede nummerpladerne udseende igen. Efter den 1. oktober 1930, dukkede de såkaldte vanteplader op. Det hidtidige ekstra registreringsnummer under bogstavet blev erstattet med politiets hånd med et øje midt i håndfladen. Samtidig var det første gang, man anvendte nummerplader belagt med emalje. Vantepladerne holdt tyve år, inden det fra 1. juli 1950 var det slut med dem. Bogstavet kom nu til at fylde hele feltet, og der var gjort plads til seks cifre efter bogstavet. Den gule nummerplade sås nu for første gang i gadebilledet. Dengang var det strengt forbudt at køre med gule nummerplader om søndagen, det var en jo en arbejdsbil, og da søndagen var en hviledag, måtte man naturligvis ikke køre i en arbejdsbil. De helt gule plader blev i 1953 fulgt op af de såkaldte papegøjeplader, som i første omgang kun sås på varemotorcykler med sidevogn. Papegøjepladerne sad kun på køretøjer, der var betalt halv omsætningsafgift af, og det var først fra 7. august 1957, de kunne monteres på bilerne. I de bilrige områder var man ved at komme til vejs ende med kun ét bogstav. Det førte til, at man fra Tank Regnskab Vi har mange års erfaring med regnskab til servicestationer. Brug os når du vil have overblik og styr på økonomien. Med venlig hilsen Hanne Jæger Registreret revisor I midten af halvtredserne stod det klart, at det oprindelige nummersystem fra 1903 var ved at være ved vejs ende. Både i København og på Frederiksberg var antallet af biler blevet så stort, at det var nødvendigt med seks tal for at have kombinationer nok. Det nødvendiggjorde nye plader, og fra 1. april 1958 gik man bort fra pladerne med kun ét bogstav for at gå over til det nuværende system med to bogstaver og fem cifre. ØHAVSREVISION Fredmosevej Humble Tlf Fax BENZIN & KIOSK 13

14 historie Med en ønskeplade behøver andre trafikanter ikke nødvendigvis at være i tvivl om bilmodellen. Det specielle ved ønskenummerpladerne er, at man selv kan bestemme, hvad der skal stå på dem, og pladerne er personlige, dvs. at de kan anvendes på et eller flere køretøjer. Kravene er enkle: Der må ikke stå noget stødende, og der skal være mindst 2 og maksimalt 7 bogstaver eller tal på pladen. den 1. april 1958 satte to bogstaver foran fem tal for at få kombinationer nok. Ud fra bogstavkombinationen var det det nemt at se, hvor folk kom fra, men nu kunne man se det endnu mere nøjagtigt end før. Mødte man eksempelvis en bil med bogstavskombinationen ZH, kunne man være sikker på, at bilen var registeret i Esbjerg politikreds, hvor bilen med det gamle system kun havde haft et Z gældende for hele Ribe amt. Omlægning Politiet ønskede sig brændende et centralt landsregister med alle relevante oplysninger på det pågældende nummer. Men det var først i 1966, man begyndte på oprettelsen at et centralt register, som først blev rigtigt landsdækkende tre år senere. Den største nyhed med de nye nummerplader var, at man nu ikke længere kunne se, hvor i landet bilen havde hjemme. Trafiksikkerheden og den tiltagende EF-harmonisering betød, at vi fik den nuværende reflekterende nummerplade i Men også politiets evne til at kunne afsløre hastighedssyndere med laser talte med, da man valgte den type. Nummerplader og registrering af biler og motorcykler, er fra første januar kommet til at sortere under SKAT under navnet DMR (Digital Motor Registrering). SKAT har også overtaget politiets opgave med at registrere køretøjer og opkræve de løbende afgifter som grøn ejerafgift, vægtafgift og vejbenyttelsesafgift. Fra og med næste år vil det være muligt at få et EU flag på de danske nummerplader. 14 BENZIN & KIOSK

15 PROFIL Ulrik Lind Poulsen Gazellevirksomhed for andet år i træk Da Ulrik Lind Poulsen i 2002 flyttede fra sin kiosk og blev ejer af en Shell Station på Mariagervej i Randers, fik hans skabertrang en vitaminindsprøjtning. Her var masser af udfordringer og muligheder, og flere af dem har han udnyttet med gode resultater. Dette er da noget af et skulderklap, siger Ulrik Lind Poulsen om sit gazzellediplom, som han nu har fået to år i træk Af Hans Rømer Den 22. august kom der et brev i den daglige post til Shell-stationen på Mariagervej 123 i Randers, som ejeren, Ulrik Lind Poulsen, blev meget glade for. Det var fra Dagbladet Børsen. Hans station er en af de virksomheder, som er blevet gazzellevirksomhed i Og glæden var ikke mindre af, at det faktisk er andet år i træk, denne anerkendelse tilflyder servicestationen, og Ulrik Lind Poulsen har aldrig hørt, at der skulle have været en servicestation blandt gazzellevirksomhederne. I brevet fra Dagbladet Børsen står, at udvælgelsen gennemføres af Greens Analyseinstitut, at kriterierne er objektive og de bygger på data fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Definitionen på en gazzelle er en virksomhed, der i de seneste fire regnskabsår har haft en kontinuerlig vækst i omsætning eller bruttoresultat, og som samlet set har mere end fordoblet omsætningen eller bruttoresultatet i denne fireårige periode. Det er altså sket for Lind Poulsen ApS, som selskabet hedder. Først i perioden og så igen i perioden , og Ulrik Lind Poulsen er meget spændt på, om det også kan lade sig gøre en tredje gang. Det er naturligvis et skulderklap, som jeg er meget glad for, da det beviser, at de bestræbelser, jeg har gjort igennem årene, har været rigtige, siger Ulrik Lind Poulsen, som har ejet Shellstationen siden 1. maj Alene dette er lidt usædvanligt, da han altid har været lidt bange for at gro fast. Han har det bedst med at sætte noget i gang og bygge Vores tanker 0505.qxd 12/05/05 12:09 Side 1 Vores tanker er på forpladsen Forpladsstyringssystemer Betalingsterminaler Brændstofstandere og -anlæg Serviceudstyr til forpladsen Elektroniske overfyldningsalarmer Elektronisk niveaumåling Underjordiske rørsystemer Service og installation af udstyr noget op, men når det så er sket, skal der helst ske noget nyt. Men det gør der så åbenbart i tilstrækkelig grad på servicestationen, som til stadighed stimulerer hans iværksætter-gén. 13 kiosker Ulrik Lind Poulsen stammer fra Fyn. Efter 10 års skolegang, hvor han var god til det med tal, kom han i lære som reklamefotograf i Odense. Men som 25-årig var trangen til at blive selvstændig så stærk, at han blev kioskejer. Ikke kun med en enkelt kiosk, men med en kæde Doms giver dig inspiration til valg af de mest optimale løsninger på forpladsen. Vi leverer, installerer, idriftsætter og servicerer udstyret uanset hvornår på døgnet et problem måtte opstå. Vi påtager os også gerne planlægning og styring af de enkelte projekter. Fra vores afdelinger i Glostrup, Kolding og Aalborg når vi hurtigt ud til hver eneste krog af landet, når det gælder hurtig og effektiv service og reparation. Hvis du ønsker en uforpligtende snak om hvordan du skaber den mest optimale forplads - både i relation til driftsøkonomi og niveauet af kundeservice, er du altid velkommen til at kontakte os. Doms A/S, Formervangen 28, 2600 Glostrup Tel Fax: BENZIN & KIOSK 15

INDHOLD. Leder: Et godt tilbud på miljøforsikring. Metax bliver Shell Express. MasterCard fra Shell. Velbesøgt messe. Genvalgt som formand

INDHOLD. Leder: Et godt tilbud på miljøforsikring. Metax bliver Shell Express. MasterCard fra Shell. Velbesøgt messe. Genvalgt som formand Brancheblad for benzin- og kiosksektoren nr. 2 april 2007 INDHOLD Leder: Et godt tilbud på miljøforsikring Metax bliver Shell Express MasterCard fra Shell Velbesøgt messe Genvalgt som formand Billigste

Læs mere

Unik mulighed for at etablere tankstation

Unik mulighed for at etablere tankstation Brancheblad for benzin- og kiosksektoren nr. 5 oktober 2010 INDHOLD Bliv en del af succesen! Leder: Alle forhandlere er nu samlet 2 Her skal alle OK-forhandlere kunne mødes 4 Go on forening konstitueret

Læs mere

INDHOLD. Bliv en del af Danmarks mest effektive kæde! Profil: På tide at få startet en OK-forhandlerforening 16

INDHOLD. Bliv en del af Danmarks mest effektive kæde! Profil: På tide at få startet en OK-forhandlerforening 16 Brancheblad for benzin- og kiosksektoren nr. 4 august 2010 INDHOLD Leder: Ordentlighed Tak! 2 OK-forhandlerforening stiftet 4 Brændstofstandere med videoreklame 6 Nøglefærdige tankanlæg 7 ShineTecs med

Læs mere

Unik mulighed for at etablere tankstation

Unik mulighed for at etablere tankstation Brancheblad for benzin- og kiosksektoren nr. 3 juni 2010 INDHOLD Leder: Fremtidssikring 2 Bliv en del af succesen! Direktørskifte i BFI-indkøb 4 Elever fik flotte karakterer 6 12 til Pernille og 10 til

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8 Redderen Nr. 1 Januar 2015 38. årgang Glæde på Sjælland s.8 Kolofon Indhold Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved

Læs mere

Bladet. Hvem har ret til at lave vores penge? Skal penge være en vare eller et omsætningsmiddel? Landsforeningen hedder nu JAK Danmark

Bladet. Hvem har ret til at lave vores penge? Skal penge være en vare eller et omsætningsmiddel? Landsforeningen hedder nu JAK Danmark Tidsskrift for bæredygtig økonomi 83. årgang Nummer 3 juli 2013 Bladet Hvem har ret til at lave vores penge? Uffe Madsen Side 4 Skal penge være en vare eller et omsætningsmiddel? Skrevet 1934. Aktuelt

Læs mere

Side 6-7. Gå ikke efter trofæerne Side 3 Alle bør overveje teknologiløft Side 4-5 Møllevinger sætter sving i Lolland Side 14-15

Side 6-7. Gå ikke efter trofæerne Side 3 Alle bør overveje teknologiløft Side 4-5 Møllevinger sætter sving i Lolland Side 14-15 nr. 11/12 november 2007 Lønhop på Vestas Side 6-7 Gå ikke efter trofæerne Side 3 Alle bør overveje teknologiløft Side 4-5 Møllevinger sætter sving i Lolland Side 14-15 Tillidsrepræsentanter er nøglepersoner

Læs mere

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 UDGIVES AF PENSION FOR SELVSTÆNDIGE September 2013 SELVSTÆNDIG Side 10 Sejt! Men jeg turde ikke Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 Pensionen fik en ekstra tand Side 21 d enkelt September 2013 Side 1 Alpe

Læs mere

Overarbejde breder sig

Overarbejde breder sig forbundets magasin nr. 6, 2015 Gode tider for filantropi Side 32 Overarbejde breder sig Næsten tre ud af fem finansansatte arbejder over mindst en gang om ugen. Hver fjerde har meget mere overarbejde end

Læs mere

bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6

bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6 22. januar 2014 I 105. årgang 1 bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6 Far og søn klar til generationsskifte 32 Mikrolån til

Læs mere

Nyt fra. MønsBank. Møns Bank åbner i Næstved. Tid til nyt boliglån? Smag på Møn. Banken med stærke relationer - værd at anbefale.

Nyt fra. MønsBank. Møns Bank åbner i Næstved. Tid til nyt boliglån? Smag på Møn. Banken med stærke relationer - værd at anbefale. Oktober 2014 Nyt fra MønsBank Møns Bank åbner i Næstved Smag på Møn Tid til nyt boliglån? Banken med stærke relationer - værd at anbefale NYT FRA BANKEN Velkommen til godt Nyt fra Møns Bank I denne udgave

Læs mere

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010 JYSK FODBOLD Juni 2010 Banebryder med bankende fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Ud med

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

Forsikring. Tema. Vejen til et direktørjob side 6. En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10. Det faglige system er også et karrierevalg side 12

Forsikring. Tema. Vejen til et direktørjob side 6. En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10. Det faglige system er også et karrierevalg side 12 Nr. 3 - Maj 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Vejen til et direktørjob side 6 En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10 Det faglige system er også et karrierevalg

Læs mere

langer årligt tonsvis af slik over disken Side 6-8 Gør sorteringen effektiv Side 10 Nye veje indenfor spil Side 12 Gode ferieråd Side 14

langer årligt tonsvis af slik over disken Side 6-8 Gør sorteringen effektiv Side 10 Nye veje indenfor spil Side 12 Gode ferieråd Side 14 Branchebladet for Nærbutikkernes Landsforening Nr. 8 August 2011 Årgang 109 Slikbutikken langer årligt tonsvis af slik over disken Side 6-8 Gør sorteringen effektiv Side 10 Nye veje indenfor spil Side

Læs mere

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 1 - febr. 2007 PAUL MOLLERUP - INTERVIEW MED HÅNDVÆRKSRÅDETS NYE ADM. DIREKTØR... SIDE 4-7 Hvordan ansætter du udenlandsk

Læs mere

Et godt ejerskifte starter i god tid. Ejerskifte er et boost til Tiger kæden

Et godt ejerskifte starter i god tid. Ejerskifte er et boost til Tiger kæden EjerskifteDanmark Tillægget er udgivet af EjerskifteDanmark FOTO: NIELS HOUGAARD Et godt ejerskifte starter i god tid Ejerskifte er et boost til Tiger kæden Side 4 Rundt om ejerskifte tre gode råd om ejerskifte

Læs mere

Kastrup Nr. 3 September 2008. Nordic Aero er gået konkurs. Mød tre medlemmer og hør, hvordan det er gået dem. Side 2

Kastrup Nr. 3 September 2008. Nordic Aero er gået konkurs. Mød tre medlemmer og hør, hvordan det er gået dem. Side 2 Kastrup Nr. 3 September 2008 Flybranchens nedtur koster arbejdspladser 1200 3F ere arbejder i SGS. Ledelsen har bebudet fyringer, men folkene er glade for arbejdspladsen. Læs mere på side 4. Nordic Aero

Læs mere

Sæt kryds ved taxien til kommunalvalget. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Sæt kryds ved taxien til kommunalvalget. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 10 - Oktober 2013-10. årgang Sæt kryds ved taxien til kommunalvalget side 12 Flex fuld af fejl Alle de store sjællandske taxiselskaber oplever, at afregninger

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

startisyd Som storyteller ved man, at livet opleves - et ordens-univers, hvor der er rutine, fred, harmoni og forudsigelighed.

startisyd Som storyteller ved man, at livet opleves - et ordens-univers, hvor der er rutine, fred, harmoni og forudsigelighed. startisyd INSPIRATION TIL IVÆRKSÆTTERI I SØNDERJYLLAND MARTS 2004 Iværksætteri er særligt vigtigt i Sønderjylland s.2 Rank ryggen, kvinder! s.5 Plads til initiativ s.11 Overtog sin egen arbejdsplads s.13

Læs mere

OST. bladet. Irmavarer ud med Posten

OST. bladet. Irmavarer ud med Posten Store fredag - en udfordring i Odense - s. 27 5 Nr. 5 - december 2014 OST bladet Irmavarer ud med Posten Skal Post Danmark ikke bare sygne hen i takt med det faldende antal breve, skal der vækst til på

Læs mere

Se det store program. Formanden har en plan. Fællesskab og friværdi. Her er dine naboer

Se det store program. Formanden har en plan. Fællesskab og friværdi. Her er dine naboer FREMTIDENS ANDELSBOLIG Fremtidens Andelsbolig 2014 / 1 September 2014 2014 Andelsboligmessen Fremtidens Andelsbolig ABF byder dig velkommen i Odense Congress Center Lørdag d. 25. oktober 2014 ÅRETS ANDELSBOLIGMESSE

Læs mere

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere

Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8

Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8 CSR rapport INDHOLD & FORORD INDHOLD FRA VORES CEO Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8 2 5 6 8 11 18 20 27 30 Q8 Danmark A/S er et energi- og olieselskab

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

9. årgang nr 1 februar 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE

9. årgang nr 1 februar 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE 9. årgang nr 1 februar 2011 magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE 1 Der er desværre andre end dig, der har det nødvendige værktøj Når

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

Indsigt Omtanke Juni 2012. Øg værdien. af dine renteudgifter. Brugte anparter - marked i vækst

Indsigt Omtanke Juni 2012. Øg værdien. af dine renteudgifter. Brugte anparter - marked i vækst Øg værdien af dine renteudgifter Brugte anparter - marked i vækst Nr. 2 juni 2012 www.habrofinansgruppen.dk 1 2 Velkommen Kære læser. Nu nærmer sommerferien sig med hastige skridt. For mange K/S-investorer

Læs mere