INDHOLD. Leder: Det gode forhandlingsklima. Overraskende udspil fra YX Energi. Ikke muligt at fortsætte en YX-kæde i Danmark. Energibevidste bilister

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD. Leder: Det gode forhandlingsklima. Overraskende udspil fra YX Energi. Ikke muligt at fortsætte en YX-kæde i Danmark. Energibevidste bilister"

Transkript

1 Brancheblad for benzin- og kiosksektoren INDHOLD Leder: Det gode forhandlingsklima 2 Overraskende udspil fra YX Energi 4 Ikke muligt at fortsætte en YX-kæde i Danmark 6 Energibevidste bilister 7 Enighed om en arbejdsgruppe 7 Ny generation af hedvandsrensere 8 Lysstofrør og sparepærer skal også genanvendes 10 Forfra med nummerpladerne 11 Profil: Gazellevirksomhed for andet år i træk 15 Hammerholmen 39 A, Hvidovre Telefon: Fax: Hammerholmen 39 A, Hvidovre Telefon: Fax: nr. 5 Oktober 2008

2 LEDER KOLOFON: Udgiver Benzinforhandlernes Fælles Repræsentation, BFR Hammerholmen 39A, 1. sal, 2650 Hvidovre Telefon: Fax: Kontortid: Redaktion BFRs forretningsudvalg. Ansvarshavende redaktør Ernst Korff, formand for BFR Telefon: Journalist Hans Rømer (DJ) Telefon: Telefax Redaktionel målsætning At give landets benzinforhandlere teknisk, økonomisk, juridisk og merkantil information At orientere benzin- og kioskbranchen om aktuelle forhold At orientere BFRs medlemmer om foreningsspørgsmål Oplag eksemplarer Benzin & Kiosk distribueres til danske benzin- og servicestationer, kiosker, leverandører og grossister tilknyttet benzin- og kioskbranchen. Udgivelse Seks gange årligt. Næste gang ultimo december Deadline for materiale til bladet er den 17. november (Redaktionen af dette blad sluttede den 26. september 2008) Annoncer Peter Rütt Stengade 47, 3000 Helsingør Telefon: Mobiltelefon Grafisk produktion KLS Grafisk Hus A/S Jernholmen 42A Telefon: Fax: ISSN: Det gode forhandlingsklima Et møde i Odense mellem YXforhandlerne og YX Energi kom er den bedste garanti for gode at professionelle forhandlinger måske utilsigtet til at sætte resultater. Det er vigtigt at huske fokus på et noget andet tema, end på, at begge parter skal leve med det, der var på dagsordenen. YXforhandlerne var mødt for at blive gevinst har ingen noget ud af. resultatet i mange år. En kortsigtet orienteret om et fælles indkøbs- og markedsføringsselskab. Et selskab Forhandlerne har en forventning med spændende perspektiver om, at de ikke bliver dårlige stillet blandt andet fordi det bygger på økonomisk med nye lejekontrakter den holdning, at begge parter vil end med de nuværende kontrakter, og fra YX Energi er meldin- få noget ud af det. En tryggere fremtid. gen også, at ingen forhandlere behøver at være bekymrede. De Det andet tema handler også om kommende lejekontrakter vil ligne fremtiden. YX Energi vil selv stå dem, der er indgået med Metaxforhandlerne, selv om det ikke vil for brændstofsalget og vil leje forpladsen af forhandlerne. Her vil blive kopier af dem. selskabet sælge brændstof under sit andet navn, Uno-X, og betalingen skal foregå ved standeren. Bulingsforløbet har begge parter gi- Både disse kontrakter og forhandtikken skal forhandlerne så selv stå vet udtryk for stor tilfredshed med, for, og den får ikke direkte noget så derfor er forventningerne også, med benzinselskabet at gøre, bortset fra at stationerne har mulighed forløber lige så positivt. at de forestående forhandlinger for at benytte et nyudviklet butikskoncept. Det bliver eksempelvis Når retningslinjerne og vilkårene for de nye lejekontrakter er ikke muligt at benytte benzinkortet her til øvrige indkøb. fastlagt, er der ingen tvivl om, at planene om et fælles indkøbs- og Den udmelding har naturligvis markedsføringsselskab også bliver sat mange tanker i gang hos de gennemført til gavn for både selskabet og forhandlerne. berørte benzinforhandlere. Nogle frygter, at det kan få betydning for deres indtjening, og YX forhandlerforening har derfor ønsket gange på denne plads, er det Som vi tidligere har skrevet flere snarest muligt at få et møde, hvor vigtigste i alle forhandlinger, at retningslinjer og vilkår for nye lejekontrakter fastlægges. sionelt og i gensidig respekt. Kun parterne møder hinanden profes- på den måde opnås det gode YX Energi har tidligere vist, at forhandlingsklima og de gode, hvor der er en vilje, er der en vej. langtidsholdbare resultater. Senest da det i et godt forhandlingsklima lykkedes at få gode Helge Busk aftaler for 12 Metax-forhandlere, Direktør i BFR som nu er ved at skifte til Uno-X. Her blev det endnu en gang bevist, 2 BENZIN & KIOSK

3

4 KONTRAKTFORHANDLINGER Overraskende udspil fra YX Energi YX Energi vil lave lejeaftaler og have Uno-X på alle forpladserne. De selvstændige YX-forhandlere og Uno-Xforhandlere ønsker en samlet forhandling om nye kontrakter og ønsker pause i forhandlingerne om et fælles indkøbsselskab Af Hans Rømer Det var med nogen overraskelse, at YX forhandlerforeningens medlemmer modtog beskeden om, at YX Energi A/S vil ændre alle de nuværende kontrakter med forhandlerne. Fremover skal de ændres til lejekontrakter, hvor benzinselskabet lejer forpladsen, som så skal have selvbetjente Uno-X-standere. Brændstofsalget skal benzinselskabet selv stå for, og den butik, der er på stationen, skal ejeren og udlejeren så selv drive. Den får ikke direkte noget med benzinselskabet at gøre, og det vil ifølge planerne ikke være muligt at benyttet benzinkortet til at betale med i butikken. Det var ikke den dagsorden, der havde samlet benzinforhandlerne på Scandic i Odense den 2. september. Mødet var indkaldt, fordi der i nogen tid har været planer om at danne et fælles indkøbs- og markedsføringsselskab. Det har tidligere været fremme, at YX Energi overvejede at samle al brændstofsalg under et mærke nemlig Uno-X men vi er noget overraskede over, at de fremtidige kontrakter skal baseres på en lejeaftale på forpladsen, som så skilles helt fra butikkerne. Det betyder, at nogle frygter at få en ringere økonomi især på de stationer, som har et stort brændstofsalg. Og så fordi butikkerne vil miste en del på salg af det, kunderne normalt køber på benzinkortet, for eksempel vask, som mange steder er en god forretning, siger formanden for de selvstændige YX-forhandlere, Torben Christensen, Grenå. Behov for afklaring Forhandlerforeningen mener, det er så vigtigt at få afklaret de fremtidige forhold, at den beder YX Energi indkalde til et møde med forhandlerforeningens bestyrelse og BFR s direktør, advokat Helge Busk, hvor retningslinjer og vilkår for nye lejekontrakter fastlægges. Som formand for YX-forhandlerne har Torben Christensen derfor meddelt YX Energi, at foreningen ikke finder det hensigtsmæssigt at bruge økonomi og kræfter på etablering af det planlagte indkøbsselskab før der er en afklaring på, hvilke YX- og Uno-X-stationer, der får nye lejekontrakter, og hvad vilkårene er i disse. Dette må have højere prioritet lige nu end at få etableret et fælles indkøbsselskab. Fuld opbakning På mødet i Odense fik forhandlerforeningen fuld opbakning fra de YXforhandlere, der deltog, til at varetage forhandlingerne på medlemmernes vegne, og Torben Christensen forventer også, at foreningen repræsenterer de fleste selvstændige Uno-X-forhandlere. Efter at der er indgået en aftale mellem Reitan Gruppen, som ejer YX Energi YX-kæden står over for afvikling, og i stedet skal stationerne være selvbetjente Uno-X-stationer. A/S, om at 63 af de største YX-stationer i Danmark fremover skal have Shell på forpladsen og 7-Eleven i butikken en konvertering som er i gang er der omkring 75 YX-stationer tilbage. Over halvdelen af disse drives af selvejere, mens resten er forpagterstationer. Dertil kommer rundt regnet en tredjedel af de omkring 230 Uno-X-stationer, som er drives af selvejere. Gensidig tryghed Jeppe Wad, marketingdirektør i YX Energi A/S bekræfter, at forhandlingerne om et fremtidigt fælles indkøbsselskab er sat på pause, men at der stadig er en positiv indstilling fra begge sider til, at der skal arbejdes videre med det. Jeg ønsker ikke at kommentere andet i forbindelse med planerne om lejekontrakter, end at det handler om at skabe en gensidig tryghed i samarbejdet både for den ene og den anden part, så man ved, hvad man har. Det er den væsentligste bevæggrund for at gå den vej, siger Jeppe Wad, der ikke har det indtryk, at forhandlerne vil blive ringere stillet økonomisk end nu, da det handler om at gennemføre den samme model, som netop er aftalt med de selvstændige Metaxforhandlere. 4 BENZIN & KIOSK

5 Nyhed!

6 PROFIL KONTRAKTFORHANDLINGER Ikke muligt at fortsætte en YX-kæde i Danmark Ingen forhandlere behøver at være bekymrede. De nye aftaler vil ligne dem, der er indgået med Metax-forhandlerne uden direkte at være en kopi af dem, lover Claus Gottlieb, YX Energi A/S Af Hans Rømer Vi har et fint forhold til YX-forhandlerne og så gerne, at vi havde haft muligheden for at fortsætte med dem. Men i forbindelse med at Shell har overtaget 63 af vore YX-stationer, er YX-kæden blevet så minimeret, at det er bedre at gå nye veje i Danmark. Med den struktur, vi har her, hvor forhandlerne kun deltager med et vist antal øre i en priskrig og får hovedparten kompenseret via priskrigsstøtte, er der for stor usikkerhed ved at drive stationerne som forhandlerstationer, siger direktør i YX Energi A/S Bilist, Claus Gottlieb om baggrunden for selskabets seneste udspil. Derfor vil vi koncentrere os om at udbygge Uno-X, hvor man udelukkende kører på prisen. Her tager vi risikoen for lager, svind, opskrivninger og nedskrivninger. Til gengæld styrer vi også priskrigen, og vi er ikke så ivrige som en selvstændig forhandler vil være i at få banket en million liter mere igennem, hvis ikke vi tjener penge på det. Ingen grund til bekymring - Nogle forhandlere er bekymrede for deres økonomi, hvor de skal over på en lejeaftale. Hvad siger du til dem? Der er ikke nogen, som skal være bekymrede. Vi vil lave en lejeaftale, som giver folk en meget mere stabil indtjening på den volumen, som deres station rettelig skal omsætte med en fornuftig priskrig. Vi vil ikke afskaffe priskrigen, men vi vil ikke supportere en omsætning, som kræver, at vi skal støtte med en krone per liter i en priskrig. Og det gælder alle, og så kan enhver forhandler tage fat i sin distriktschef og se, hvor meget han har i priskrigsstøtte, siger Claus Gottlieb. - YX Energi har lige indgået en aftale med 12 Metax-forhandlere. Vil den kommende aftale ligne denne? Ja, uden at jeg kan love, at det bliver en kopi af den, fordi det er individuelle aftaler, vi har lavet med Er der problemer med jeres trailer..? UDLEJNING SALG SKADER REPARATION SERVICE UNDGÅ BØDE OG KLIP I KØREKORTET... Kontakt TRAILERMANDEN FLYT SELV Horsevang Hjørring Tlf Claus Gottlieb: Vi er kun interesseret i at få en aftale, begge parter bliver tilfredse med. hver forhandler, og sådan vil det også være med de nye aftaler. Hvor hurtigt det kan gå, kan jeg ikke sige noget om, men vi er selv interesserede i at få det i gang hurtigst muligt, og at det bliver en aftale, som begge parter bliver tilfredse med. Kort kun til brændstof Claus Gottlieb mener ikke, at det vil få den store betydning for omsætningen, at benzinkortet ikke kan bruges i butikken. Erfaringsmæssigt er det ikke meget, der handles på det, da kunderne i stedet bruger deres dankort, og Uno-X-kortet skal være en rent benzinkort, med mindre nogen kan overbevise ham om, at det er en dårlig idé. Han forventer også stadig, at de bemandede stationer fortsætter, og at det nye butikskoncept, som er ved at blive etableret, vil medvirke til at butikkerne bliver endnu mere attraktive og kundevenlige. 6 BENZIN & KIOSK

7 Små biler med en økonomisk motor er blevet en sællert i Danmark Energibevidste bilister Danskerne er blevet mere energibevidste, når de køber ny bil. Men denne bevidsthed handler også om økonomi. Prisudviklingen på benzin og diesel har virket voldsom hen over sommeren, og har derfor haft stor bevågenhed i pressen og hos forbrugerne. Selv om prisudviklingen på brændstof faktisk har været lavere end den generelle prisudvikling, hvilket vil sige end stigningen i vore lønninger og prisen på de fleste varer. Så set i det perspektiv er brændstofpriserne faktisk lavere i dag, end de var først i 1980 erne. Tal fra Danmarks Statistik viser, at de nyindkøbte biler i det seneste år er lettere og mindre energislugende. Således kører de biler, private husstande har købt i år, i gennemsnit 18 kilometer på en liter brændstof. Det er en forbedring på 11 procent i forhold til første halvår Også virksomhedernes biler er blevet mere energieffektive. Der kører de nyindkøbte biler nu 17 kilometer i gennemsnit på literen, og det svarer til en forbedring på 14 procent- Afgiftsomlægningerne i slutningen af april sidste år, har således sat sine tydelige spor hjulpet af de stigende brændstofpriser. Ved omlægningen blev lettere og mere energieffektive biler billigere, mens de tungere og brændstoftørstige biler, heriblandt de store firehjulstrækkere, blev dyrere. hr Enighed om en arbejdsgruppe De selvstændige Q8-forhandlere er nu sammen med repræsentanter for benzinselskabet kommet lidt videre med drøftelserne om fremtiden, og nu er der enighed om, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe, som skal se på og regne på forskellige løsninger. Så der er flere bolde i luften. Vi drøfter både løsninger på forpladsen og i butikken, og det tegner til, at der skal være en gruppe som kigger på forpladsen og en anden, som kigger på butikken og blandt andet i hvilket omfang Qvik-To-Gokonceptet kan indføres, da vi selv ejer butikkerne. Og hvis vi skal investere i butikkerne vil det også betyde, at vi er nødt til at have mere sikkerhed i vore kontrakter, siger Torben Christensen, der repræsenterer de selvejerne i Q8 forhandlerforeningen. Han tilføjer, at drøftelserne foregår i en positiv ånd, og forhandlerne møder god forståelse for deres synspunkter. hr BENZIN & KIOSK 7

8 produktnyt Ny generation af hedvandsrensere Kärchers nyudviklede HDS 10/20 serie bygger på flere års opsamling af ideer og forskning Cirka hvert tiende år sætter Kärchers ingeniører og designere sig sammen og samler op på års forskning og forbedringer, samtidig med at nye ideer implementeres. Det er også, hvad der er sket med den nye serie, HDS 10/20, som er kendetegnet ved at være både miljøvenlige, brugervenlige og mere kraftfulde Miljøvenlige Som noget nyt og unikt for højtryksrensere er HDS 10/20-serien konstrueret med et ECO program. Til traditionelle rengøringsopgaver gør ECO programmet maskinerne i stand til at klare jobbet med en reduceret arbejdstemperatur. Derved spares 20 procent af energiforbruget til gavn for miljøet. ECO programmet reducerer også driftsomkostningerne, og overfor det professionelle marked placerer den nye generation af hedvandsrensere sig i en klasse helt for sig selv. Stærke og nemme at servicere HDS 10/20 serien er med en nyudviklet trecylindret aksialpumpe og patenteret dyseteknologi særdeles kraftfuld. En kraftig firepolet, langsomtkørende motor sikrer sammen med keramiske stempler i pumpesystemet og med SDS (reduktion af vibrationer i højtrykssystemet), at HDS 10/20 serien har en lang levetid og lever op til mottoet: Kärcher bedst i længden, oplyser marketingchef Erik Drachmann i en pressemeddelelse. En kappe, som dækker hele maskinen, kan let lukkes op og tages af, så der er nem adgang til alle komponenter. Brugervenlige Vi er gået radikalt til værks og har vendt om på for- og baghjul og forsynet maskinerne med en tilt/trædeplade for at øge manøvredygtigheden. Det har gjort HDS 10/20 særdeles brugervenlig. Maskinen har desuden masser af praktiske rum til rengøringsmidler, diverse tilbehør samt 20 meter fuldt integreret højtryksslange, der let rulles både ud og ind, oplyser Erik Drachmann. Kontrolpanelet giver brugeren perfekt kontrol over maskinen. Alle indstillinger kan nemt overskues, og LED-lamper viser status over maskinfunktionerne. Som alle Kärchers maskiner er også HDS 10/20 serien transportvenlig og forsynet med tydelige løfteringe, ligesom maskinerne har definerede løftepunkter for gaffeltruks. Har du overblik over din virksomhed? Professionel digital overvågning med liveoptagelser i dvd kvalitet Vi filmer, mens de andre holder pause Hos 4H Service går vi ikke på kompromis med kvaliteten af hverken udstyr eller resultater. Derfor leverer vi kun udstyr der filmer 25 billeder i sekundet pr. kamera i dvd kvalitet. Det kalder vi live. Det betyder at du får en samlet film og slipper for huller i din overvågning. Med andre ord - du får det hele med! 4H Service...mere frihed - mere tryghed Bregentvej Haslev Tlf www4hservice.dk 8 BENZIN & KIOSK

9 Danmarks største leverandør til convenience branchen SuperGros Convenience er den største totalleverandør til convenience-/nærbutikker i hele landet. Uanset om du har behov for drikkevarer, konfekture, autoudstyr, dagligvarer, tobak, taletid, håndkøbsmedicin, vin & spititus etc. er vi leveringsdygtige. Derudover kan vi tilbyde konceptløsninger inden for bl.a. drikkevare-køleskabe, frugt & grønt, bake off og fast food. Kontakt os, så vi i samarbejde kan skabe merværdi for dig og dine kunder! / Tlf.: _Snackannonce_176x265.indd :03:51

10 miljø Lysstofrør og sparepærer skal også genanvendes Lysstofrøret har intet at gøre i skraldesækken. Det skal indsamles og genbruges. Hvilken vej er fremad? Det er altid lettest at køre efter rutinen. Men et generationsskifte kan betyde tiltrængt fornyelse. Martinsen hjælper dig og din nye virksomhed med revision, budgetter og rådgivning, der peger i den rigtige retning. Martinsen, Jupitervej 4, 6000 Kolding, tlf Alt for mange virksomheder smider deres brugte lyskilder i den almindelige renovation eller i småt brændbart. Men materialerne fra sparepærer og lysstofrør kan genanvendes. Derfor skal disse lyskilder afleveres på genbrugspladsen, hvis ikke virksomheden foretrækker at tilmelde sig en speciel indsamlingsordning. Lyskildebranchens WEEE Forening, der varetager indsamling og genanvendelse af brugte lyskilder, har netop gennemført en markedsanalyse, der viser, at mange virksomheder inden for handel og service ikke ved, at brugte lyskilder skal genanvendes. Og servicestationer er blandt de store forbrugere. Mindre affald bedre miljø Når man genanvender materialerne fra lyskilder, mindsker man affaldsmængderne og udnytter ressourcerne bedre. Handel- og servicevirksomheder bruger store mængder af lysstofrør og sparepærer. Derfor synes vi, det er vigtigt, at man rundt om på kontorer og butikker har fokus på miljøgevinsten ved genanvendelse og at man så afleverer de udtjente lyskilder de rigtige steder, siger Jan Bielefeldt, sekretariatschef, LWF. Desuden indeholder både lysstofrør og sparepærer ganske små mængder af kviksølv, som kan havne i naturen efter forbrænding. Herfra kan kviksølvet blive optaget i levende organismer og dermed ende i den mad, vi spiser. Genbrugsplads eller egen container Virksomheder med større mængder af brugte lyskilder kan som med andre affaldsfraktioner få specielle indsamlingscontainere stillet til rådighed. Containerne tømmes efter behov, hvorefter materialerne genanvendes. Er virksomhedens mængder mindre, kan de brugte sparepærer og lysstofrør afleveres på den lokale genbrugsplads. På LWF s hjemmeside (www.lwf.nu) kan man finde flere oplysninger om erhvervsindsamling, genanvendelse og miljø. Faktabox Lyskildebranchens WEEE Forening løfter det ansvar, der påhviler producenter, importører og distributører af lyskilder, hvad angår indsamling og genanvendelse af materialerne fra brugte lysstofrør og sparepærer. Foreningens økonomi skal hvile i sig selv. Hver deltager af foreningen skal rapportere sit salg af lyskilder og betaler et fast miljøbidrag per solgt enhed. Bidraget dækker indsamlingsomkostninger samt de omkostninger, der er forbundet med at drive foreningen. 10 BENZIN & KIOSK

11 historie Forfra med nummerpladerne Gisningerne om, hvordan vore fremtidige nummerplader skal se ud, er nu ovre. Problemet løses ganske enkelt ved, at man starter forfra. Tekst og foto Jens Jessen Det er en om er. Vores nuværende system med bogstaver og numre til køretøjer, som har enkelte rødder helt tilbage fra 1903, er omsider kommet til vejs ende. Den sidste tid har der været mange gisninger om, hvordan de nye plader vil komme til at se ud. Fra centralt hold har man nu besluttet, at vi fortsætter som hidtil med to bogstaver og fem tal på nummerpladen. I kraft af vi ikke anvender bogstaverne Æ, Ø og Å, vil det nuværende system nå til vejs ende med kombinationen ZZ. Regeringen har derfor besluttet, at vi vender bunken, og starter forfra med kombinationen AA. Regeringen har også vedtaget, at man fra næste år kan få en EU-mærkat på sin num- merplade, når bilen omregistreres eller nyindregistreres. Men det bliver frivilligt, understregede skatteminister Kristian Jensen, allerede før valget. Vi ved, at der er mange danskere, der har stærke følelser om EU. Derfor vil vi ikke tvinge dem til at køre med en EU-mærkat, siger Kristian Jensen. For dem der vil køre med en EU-mærket vil den type nummerplade bestå af de tolv gule stjerner med bogstaverne DK nedenunder. I Sverige, Belgien, Finland og Storbritannien er der også valgfrihed mellem EU-nummerplader og de reklamefri plader. Ingen ny opfindelse System med vores nummerplader er ingen ny opfindelse. Det daterer Den Adler brandbil, som til daglig står på Jysk Veteranbilmuseum, var engang hjemmehørende i Aalborg, hvor den i 1914 fik nummeret U 30. Dengang var det stadig normalt at kendingsbogstav og registreringsnummer blev malet direkte på bilens for- og bagende. sig fra 1755 og er dermed langt ældre end bilerne selv. Til forskel fra BENZIN & KIOSK 11

12 historie nu var det dengang kun køretøjer, der tilhørte vognmænd, hyrekuske, møllere og bryggere, der skulle forsynes med et nummer. Det skulle blive det hesteløse køretøj eller automobilet, som knap 150 år senere skulle sætte system på nummereringen. Siden starten ET TRYGT OG GODT VALG... Fra den 17. marts 1919 var der for første gang krav om, at bogstav og nummer skulle være malet på en plade. Den hvide bund blev bibeholdt fra den oprindelige første type, men nu blev bogstavet rødt og tallene blå. Nummerpladeserien blev kun fremstillet fra 1919 til 1922, og var dermed den type nummerplade, der er blevet fremstillet i kortest tid. for nu 105 år siden har vi haft flere nummerpladetyper. Da de første biler dukkede op, var landmændene specielt bekymrede for, om hestene ville bisse, hvis der kom et af disse larmende og prustende automobiler. For vidste man ikke, hvem der havde forvoldt en eventuel skade, var det jo ikke muligt at få erstatning. før nummeret. København blev den eneste by, der fik tildelt sit eget bogstav. Resten af landet var opdelt i amter med hver sit kendingsbogstav. Københavns amt startede med alfabetets første bogstav A, og resten af landet fulgte efter med Ø som det sidste bogstav, der blev tildelt Ringkøbing amt. I praksis fungerede loven om bogstaver og numre i princippet helt frem til Centralregistret for Motorkøretøjers oprettelse i 1966, hvor man lavede bogstavskombinationen om, så man ikke længere kunne se, hvor i landet bilisten boede. I de første mange år var der ingen krav om, at bilens registreringsnummer skulle være malet på en speciel plade, så i de tidlige år malede skiltemaleren ofte num-... SOM GIVER MERE TRAILERLEJE HOS THULE RENTAL Når man vælger Thule Rental, får man en driftsikker helhedsløsning fra en landsdækkende partner, som foruden Danmarks bredeste sortiment, bedste og mest robuste udlejningstrailere også tilbyder førsteklasses service og kundepleje. Thule Rental tilbyder mere end en standardvogn Det bredeste sortiment & de bedste udlejningstrailere Profilerede trailere med udlejerens egen reklameprofil Tryg og bekvem forsikringsløsning Trailerudvalg tilpasset dine behov Trailerudlejning uden økonomisk investering Kontakt os helt uforbindende på tlf. Bjarne: Kenneth: Thule Rental indgår i Thule Trailers AB, som er Nordeuropas største trailerproducent. Ingen var i tvivl om, at loven var blevet til i København, for her var man ubeskeden nok til at lade forbogstavet K være bogstavet Handsken eller vanten under kendingsbogstavet gav omgående navn til den nummerpladetype, vi havde fra BENZIN & KIOSK

13 De såkaldte papegøjenummerplader er i dag uhyre sjældne, og de der har dem, værner om dem. Ifølge Centralregisteret for Motorkøretøjer er der i dag kun streret omkring tyve biler, femten motorcykler og ti lastbiler på de specielle plader, regisom var en blanding mellem datidens sorte og gule nummerplader. meret direkte på bilens karosseri. Først fra den 17. marts 1919, kom der krav om egentlige nummerplader. Fra den dag skulle bogstav og nummer være malet på en separat plade på hvid bund med et rødt bogstav og blå tal. Ikke flere hjemmelavede nummerplader Fra og med den 1. juli 1921 fik politiet fuld kontrol med nummerpladerne, og samtidig skiftede farverne til hvide tal og bogstaver på sort baggrund. Knapt ti år senere skiftede nummerpladerne udseende igen. Efter den 1. oktober 1930, dukkede de såkaldte vanteplader op. Det hidtidige ekstra registreringsnummer under bogstavet blev erstattet med politiets hånd med et øje midt i håndfladen. Samtidig var det første gang, man anvendte nummerplader belagt med emalje. Vantepladerne holdt tyve år, inden det fra 1. juli 1950 var det slut med dem. Bogstavet kom nu til at fylde hele feltet, og der var gjort plads til seks cifre efter bogstavet. Den gule nummerplade sås nu for første gang i gadebilledet. Dengang var det strengt forbudt at køre med gule nummerplader om søndagen, det var en jo en arbejdsbil, og da søndagen var en hviledag, måtte man naturligvis ikke køre i en arbejdsbil. De helt gule plader blev i 1953 fulgt op af de såkaldte papegøjeplader, som i første omgang kun sås på varemotorcykler med sidevogn. Papegøjepladerne sad kun på køretøjer, der var betalt halv omsætningsafgift af, og det var først fra 7. august 1957, de kunne monteres på bilerne. I de bilrige områder var man ved at komme til vejs ende med kun ét bogstav. Det førte til, at man fra Tank Regnskab Vi har mange års erfaring med regnskab til servicestationer. Brug os når du vil have overblik og styr på økonomien. Med venlig hilsen Hanne Jæger Registreret revisor I midten af halvtredserne stod det klart, at det oprindelige nummersystem fra 1903 var ved at være ved vejs ende. Både i København og på Frederiksberg var antallet af biler blevet så stort, at det var nødvendigt med seks tal for at have kombinationer nok. Det nødvendiggjorde nye plader, og fra 1. april 1958 gik man bort fra pladerne med kun ét bogstav for at gå over til det nuværende system med to bogstaver og fem cifre. ØHAVSREVISION Fredmosevej Humble Tlf Fax BENZIN & KIOSK 13

14 historie Med en ønskeplade behøver andre trafikanter ikke nødvendigvis at være i tvivl om bilmodellen. Det specielle ved ønskenummerpladerne er, at man selv kan bestemme, hvad der skal stå på dem, og pladerne er personlige, dvs. at de kan anvendes på et eller flere køretøjer. Kravene er enkle: Der må ikke stå noget stødende, og der skal være mindst 2 og maksimalt 7 bogstaver eller tal på pladen. den 1. april 1958 satte to bogstaver foran fem tal for at få kombinationer nok. Ud fra bogstavkombinationen var det det nemt at se, hvor folk kom fra, men nu kunne man se det endnu mere nøjagtigt end før. Mødte man eksempelvis en bil med bogstavskombinationen ZH, kunne man være sikker på, at bilen var registeret i Esbjerg politikreds, hvor bilen med det gamle system kun havde haft et Z gældende for hele Ribe amt. Omlægning Politiet ønskede sig brændende et centralt landsregister med alle relevante oplysninger på det pågældende nummer. Men det var først i 1966, man begyndte på oprettelsen at et centralt register, som først blev rigtigt landsdækkende tre år senere. Den største nyhed med de nye nummerplader var, at man nu ikke længere kunne se, hvor i landet bilen havde hjemme. Trafiksikkerheden og den tiltagende EF-harmonisering betød, at vi fik den nuværende reflekterende nummerplade i Men også politiets evne til at kunne afsløre hastighedssyndere med laser talte med, da man valgte den type. Nummerplader og registrering af biler og motorcykler, er fra første januar kommet til at sortere under SKAT under navnet DMR (Digital Motor Registrering). SKAT har også overtaget politiets opgave med at registrere køretøjer og opkræve de løbende afgifter som grøn ejerafgift, vægtafgift og vejbenyttelsesafgift. Fra og med næste år vil det være muligt at få et EU flag på de danske nummerplader. 14 BENZIN & KIOSK

15 PROFIL Ulrik Lind Poulsen Gazellevirksomhed for andet år i træk Da Ulrik Lind Poulsen i 2002 flyttede fra sin kiosk og blev ejer af en Shell Station på Mariagervej i Randers, fik hans skabertrang en vitaminindsprøjtning. Her var masser af udfordringer og muligheder, og flere af dem har han udnyttet med gode resultater. Dette er da noget af et skulderklap, siger Ulrik Lind Poulsen om sit gazzellediplom, som han nu har fået to år i træk Af Hans Rømer Den 22. august kom der et brev i den daglige post til Shell-stationen på Mariagervej 123 i Randers, som ejeren, Ulrik Lind Poulsen, blev meget glade for. Det var fra Dagbladet Børsen. Hans station er en af de virksomheder, som er blevet gazzellevirksomhed i Og glæden var ikke mindre af, at det faktisk er andet år i træk, denne anerkendelse tilflyder servicestationen, og Ulrik Lind Poulsen har aldrig hørt, at der skulle have været en servicestation blandt gazzellevirksomhederne. I brevet fra Dagbladet Børsen står, at udvælgelsen gennemføres af Greens Analyseinstitut, at kriterierne er objektive og de bygger på data fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Definitionen på en gazzelle er en virksomhed, der i de seneste fire regnskabsår har haft en kontinuerlig vækst i omsætning eller bruttoresultat, og som samlet set har mere end fordoblet omsætningen eller bruttoresultatet i denne fireårige periode. Det er altså sket for Lind Poulsen ApS, som selskabet hedder. Først i perioden og så igen i perioden , og Ulrik Lind Poulsen er meget spændt på, om det også kan lade sig gøre en tredje gang. Det er naturligvis et skulderklap, som jeg er meget glad for, da det beviser, at de bestræbelser, jeg har gjort igennem årene, har været rigtige, siger Ulrik Lind Poulsen, som har ejet Shellstationen siden 1. maj Alene dette er lidt usædvanligt, da han altid har været lidt bange for at gro fast. Han har det bedst med at sætte noget i gang og bygge Vores tanker 0505.qxd 12/05/05 12:09 Side 1 Vores tanker er på forpladsen Forpladsstyringssystemer Betalingsterminaler Brændstofstandere og -anlæg Serviceudstyr til forpladsen Elektroniske overfyldningsalarmer Elektronisk niveaumåling Underjordiske rørsystemer Service og installation af udstyr noget op, men når det så er sket, skal der helst ske noget nyt. Men det gør der så åbenbart i tilstrækkelig grad på servicestationen, som til stadighed stimulerer hans iværksætter-gén. 13 kiosker Ulrik Lind Poulsen stammer fra Fyn. Efter 10 års skolegang, hvor han var god til det med tal, kom han i lære som reklamefotograf i Odense. Men som 25-årig var trangen til at blive selvstændig så stærk, at han blev kioskejer. Ikke kun med en enkelt kiosk, men med en kæde Doms giver dig inspiration til valg af de mest optimale løsninger på forpladsen. Vi leverer, installerer, idriftsætter og servicerer udstyret uanset hvornår på døgnet et problem måtte opstå. Vi påtager os også gerne planlægning og styring af de enkelte projekter. Fra vores afdelinger i Glostrup, Kolding og Aalborg når vi hurtigt ud til hver eneste krog af landet, når det gælder hurtig og effektiv service og reparation. Hvis du ønsker en uforpligtende snak om hvordan du skaber den mest optimale forplads - både i relation til driftsøkonomi og niveauet af kundeservice, er du altid velkommen til at kontakte os. Doms A/S, Formervangen 28, 2600 Glostrup Tel Fax: BENZIN & KIOSK 15

16 PROFIL Ulrik Lind Poulsen Mariagervej er en af byens to store indfaldsveje. Der er flere boligkvarterer og derfor naturligvis også nogle supermarkeder i området, så for Ulrik Lind Poulsen var det afgørende at have de varer i butikken, som kunderne i nærmiljøet vil have og konkurrencedygtige priser. Kundekredsen fra kiosken plus flere til skulle gerne flyttes over gaden til servicestationen. Det og mere til er lykkedes. Stationens daglige omsætning ligger på kroner, og den sælger 2 mio. liter brændstof om året, hvoraf halvdelen efterhånden er diesel, selv om der ikke er så mange lastbiler, som tidligere. I cafeen får elever fra den nærliggende skole stillet sulten. bestående af 13 kiosker rundt om i Midt- og Nordjylland. En stor del af omsætningen kom fra udlejning af videofilm, men ellers handlede vi med alle gængse kioskvarer, og hvad vi ellers kunne passe ind i kioskkonceptet blandt andet solcentre. Jeg havde det som en fisk i vandet, indtil Blockbuster kom på banen. Så begyndte jeg at sælge nogle af kioskerne fra. En af de kiosker, jeg havde tilbage, lå på Mariagervej i Randers. Jeg hørte rygter om, at Shell-stationen overfor var til salg, efter at den havde været drevet med forskellige forpagtere og bestyrere uden at nå den omsætning, den burde have. Jeg havde aldrig være derinde, men havde kørt forbi den flere gange, og den var noget misligholdt, da jeg som nummer 17 af mulige købere kom og så på den, fortæller Ulrik Lind Poulsen. Stationen havde engang været Shells midtjyske hovedsæde og egnens største med meget store tankanlæg, hvorfra man kørte ud til egnens bønder med brændstof. Der var masser af plads på den kvadratmeter store grund og flere bygninger og rum, som ikke blev brugt. Plads giver muligheder Jeg elsker plads. Plads er ensbetydende med muligheder, så jeg købte stationen, solgte de resterende kiosker undtagen den lige over for, som jeg bare lukkede. Jeg håbede så på, at den gode kundekreds, jeg havde derovre, kunne flyttes over vejen til Shell-stationen. Jeg havde blandt andet fundet ud af, at min kiosk solgte tre gange så mange øl og vand, som servicestationen solgte dengang, siger Ulrik Lind Poulsen. Vareudvalget skulle først og fremmest udvides, og her fik jeg meget tidligt sammensat et udvalg af varer for de lokale. Noget, jeg også hurtigt fik ind, var lavpris-øl og sodavand, som jeg ved, at mange af mine kolleger aldrig kan drømme om at sælge. Vi fik også meget tidligt bake-off, og efter et par år var der basis for at indrette en café. Byens taxichauffører ville gerne have et sted, hvor de kunne komme ind og få en kop kaffe og lidt at spise, når de kører om natten, og det gav så anledning til, at vi De tre spilleautomater har også bidraget godt til gazelleprisen. 16 BENZIN & KIOSK

17 for to og et halvt år siden besluttede at holde døgnåbent på hele stationen. Og det skal forstås alvorligt, fordi der er åbent 24 timer i døgnet alle årets 365 dage også jul og nytår, så det er mere end 7-Eleven har, siger Ulrik Lind Poulsen, med et smil. Café og spillehal Cafeen er ikke noget cafeteria, pointerer Ulrik Lind Poulsen. Vi sælger kun franske hot dogs og hjemmelavede sandwiches. Det er let at købe ind til, og det er let at tilberede, og selvfølgelig har de medarbejdere, der har med dette arbejde at gøre, også de påkrævede fødevarehygiejnekurser taget via nettet. Cafeen er velbesøgt døgnet rundt, men især midt på dagen, hvor sultne håndværkere tegner sig for en pæn del af omsætningen, men også elever fra den nærliggende skole får stillet sulten der. Og Ulrik Lind Poulsen lægger ikke skjul på, at cafeens omsætning bidrager godt til, at stationen er kommet i gazzelle-klassen. Han har ind imellem drømt om at udvide cafeen, da der er plads til det. Så skulle køkkenet i givet fald gøres mere professionelt med ansættelse af en kok. Foreløbig er det blevet ved overvejelserne. Noget, som også pynter på omsætning og bundlinje, er spillehallen, som ligger i tilknytning til cafeen. De tre spillemaskiner bliver flittigt brugt, og som det nyeste er Ulrik Lind Poulsen nu i gang med at indrette en rygekabine i spillehallen. Cafeen og spillehallen er to af de tre aktiver, som Ulrik Lind Poulsen gerne fremhæver, når man spørger, hvad der har været særlige milepæle i de år, han har haft stationen. Den tredje er trailerne. De behøver ikke at koste en herregård for leje en trailer, og alligevel kan det være er det en god forretning. Investering over driften Det begyndte med tre udlejningstrailere. Nu har vi 30, og det er en rigtigt god forretning. De er hverken lejede eller leasede, men vore egne. Det har vi erfaring med er den bedste forretning, selv om vi har en fast mand, som kommer en dag om ugen og vedligeholder dem. De mange investeringer har selvsagt kostet et pænt stort millionbeløb, men de har været så fornuftige, at de har kunnet betales over driften, og der er også blevet råd til en ny vaskemaskine. Til gengæld indrømmer Ulrik Lind Poulsen gerne, at butikken stadig er den samme grimme, som da han købte stationen, men det er så det næste projekt, og malerarbejdet er begyndt. BENZIN & KIOSK 17

18 PROFIL Ulrik Lind Poulsen Den gode forretning afhænger som bekendt meget af forskellen mellem indkøbs- og udsalgspris, og når Ulrik Lind Poulsen sælger mange varer til særdeles konkurrencedygtige priser, er han også nødt til at købe dem til konkurrencedygtige priser. Indkøbs- og regnskabschef Jeg står aldrig selv i forretningen. Det har jeg rigtigt gode medarbejdere til, så jeg kan koncentrere mig om indkøb og regnskab, hvor vi ikke benytter eksterne medarbejdere. Alt, hvad jeg kan købe gennem Shell og BFI til konkurrencedygtige priser, køber vi der. Resten køber vi andre steder. Når vi nu har så megen plads, har vi også mulighed for at købe ind i paller, og det betyder selvfølgelig noget på indkøbsprisen, at jeg for eksempel kan købe otte paller øl eller cocio. Men også andre varer køber vi ind i meget store portioner. Der er gode penge at tjene, hvis vi køber ind, når leverandørerne har tilbud, som de har jævnligt, og vi så sælger til normalpris. Jeg har købt en brugt gaffeltruck, og i forvejen har vi en kassevogn, så jeg også selv kan hente og håndtere store varepartier, hvis det er rentabelt, siger Ulrik Lind Poulsen. Her ligger noget af fortjenesten: Indkøb i pallevis. Det grå guld Også når det drejer sig om medarbejderpolitik går Ulrik Lind Poulsen sine egne veje. Af de 25, som i alt er tilknyttet stationen, hører de ti til i kategorien det grå guld. De er faktisk guld værd, selv om vi også har mange gode, stabile Fokus på forskelle DNA-molekyler udvikler sig forskelligt, vores kunder udvikler sig forskelligt og det gør vores opgaver også altid. Derfor kender vi ikke til standardløsninger men er til gengæld specialister i individuelle løsninger. Kontakt os på eller og hør hvad vi kan gøre for dig! INDIVIDUELLE LØSNINGER Dansk Revision - Aalborg Sofiendalsvej Aalborg SV Tlf.: Fax: BENZIN & KIOSK

19 unge medarbejdere, og det ved jeg, fordi de fleste typisk bliver her i 4-5 år. Men da vi gik over til at holde døgnåbent, søgte jeg modent personale, da de unge ikke er så glade for at være her om natten. Der kom mange henvendelser, og dem, vi har ansat, er vi meget glade for. Vi har således en nu 63-årig dame som fast natmedarbejder. Hun havde aldrig arbejdet i forretning før, men da hun blev enke, ville hun gerne have et arbejde, og er faldet godt til sammen med de natlige kunder taxichaufførerne og andre, siger Ulrik Lind Poulsen. Ud over en løn, som ligger lidt over normallønnen, er der et eller to årlige fællesarrangementer for personalet og begge dele tæller på plussiden. Medarbejderne bestemmer desuden selv, hvor mange timer, de ønsker at arbejde. Der er ingen timekrav, og Ulrik Lind Poulsen vil hellere have 10 halvdagsmedarbejdere end fem heldags. Det er nemmere, hvis der er sygdom. Døgnet rundt er der mindst to på arbejde, men i den travle tid midt på dagen er der tre. Vild med dans og dykning Jobbet som stationsejer levner ikke plads til mange fritidsaktiviteter, men hjemme i Århus har Ulrik Lind Poulsens hustru, Dorte Frikke Tiffany, oprettet en danseskole, hvor hun udnytter sin fortid som professionel danser i eliteklassen. Så selv om Ulrik Lind Poulsen ikke tidligere har været vild med dans er han blevet så grebet af denne sport, at han et par dage En gaffeltruck er god at have, når der skal handles stort ind. om ugen hjælper til i danseskolen. Hans anden foretrukne sport er dykning. Han har egen båd og et af de store certifikater, som tillader dykning ned til 40 meter, men som kan siger alderen begynder at melde sig nu, da han nærmer sig de 55 år. BENZIN & KIOSK 19

20 Al henvendelse til: Benzin & Kiosk Hammerholmen 39A, 1. sal 2650 Hvidovre Tlf: Magasinpost ID-Nr B 00 ann 200x230 benzin_kiosk 27/04/06 13:20 Side 1 Advokat! Er det virkelig nødvendigt? ( Alle kan havne i en situation, der kræver kyndig, juridisk rådgivning ) Det hænder faktisk ret ofte, at man i erhvervslivet har brug for rådgivning inden problemerne opstår. Tør du købe eller sælge en forurenet servicestation, uden kyndig rådgivning? Hvordan beviser du tyveri fra kiosken? Ved du om man kan afskedige personale ved forretningsophør salg? Tør du indgå kontrakt med benzinselskabet, uden bistand fra din advokat? Ved du hvem der har ansvaret for nye forureninger på din station? Vi kender branchen, og kan sikre at du får den bedste rådgivning. Advokat Helge Busk Direktør for Benzinforhandlernes FællesRepræsentation (BFR) Advokat Jens Steensgaard Alle disse spørgsmål og situationer er vigtige at overveje. Advokat Niels Aamann ADVODAN Vejen Torvegade Vejen Telefon Fax ADVODAN er Danmarks største advokatforretning med mere end 50 kontorer.

YX ENERGI INDHOLD. Bliv en del af de selvstændige benzinforhandleres foretrukne selskab

YX ENERGI INDHOLD. Bliv en del af de selvstændige benzinforhandleres foretrukne selskab Brancheblad for benzin- og kiosksektoren nr. 4 August 2008 INDHOLD Leder: Professionelle forhandlinger Første gang 12 selvejerstationer flytter på én gang BFR-støtte til lovændring Lukkeloven løber til

Læs mere

Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere

Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere Når ting skal løftes, flyttes, vendes og drejes... Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere Christian Jensen fik sin uddannelse som landbrugsmaskinmekaniker i 1993 og fik i

Læs mere

Bliv en del af Danmarks mest succesfulde automatkæde INDHOLD. Vi søger leje af stationer Vi søger forhandlere til Uno-X

Bliv en del af Danmarks mest succesfulde automatkæde INDHOLD. Vi søger leje af stationer Vi søger forhandlere til Uno-X Brancheblad for benzin- og kiosksektoren nr. 2 Marts 2009 INDHOLD Leder: Finanskrisen rammer også benzinforhandlerne! Ombygningen følger tidsplanen Overordnet aftale er tæt på Forhandlerforening konstitueret

Læs mere

NÆSTE UDVIKLINGSTRIN.

NÆSTE UDVIKLINGSTRIN. HDS 13/20-4 S/SX NÆSTE UDVIKLINGSTRIN. KÄRCHER's nye hedvandsrenser i superklassen udfører ikke alene et førsteklasses rengøringsarbejde. den er også utrolig robust og simpel at anvende. Den nye ECO indstilling,

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Truck of the year 2008.

Truck of the year 2008. Den nye TGS. Truck of the year 2008. www.man.dk S for Sejrherre af Truck of the Year 2008 Ingen anden lastbilproducent har vundet prisen Truck of the Year 7 gange og det overrasker ikke. MAN har med den

Læs mere

Brug pæren også når den er gået

Brug pæren også når den er gået Undgå forurening med kviksølv fra lyskilder: Brug pæren også når den er gået SPAREPÆRER OG LYSSTOFRØR INDEHOLDER KVIKSØLV. De skal indsamles korrekt for at undgå udledning af kviksølvet. Desværre ender

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Unik mulighed for at etablere tankstation

Unik mulighed for at etablere tankstation Brancheblad for benzin- og kiosksektoren nr. 5 oktober 2010 INDHOLD Bliv en del af succesen! Leder: Alle forhandlere er nu samlet 2 Her skal alle OK-forhandlere kunne mødes 4 Go on forening konstitueret

Læs mere

SCAN OFFICE DET RIGTIGE VALG, GANSKE ENKELT!

SCAN OFFICE DET RIGTIGE VALG, GANSKE ENKELT! SCAN OFFICE DET RIGTIGE VALG, GANSKE ENKELT! Scan Office er den største 100% danskejede kontorforsyning og den førende udbyder af kontormøbler, med en omsætning på mere end 500 mio. i regnskabsåret 12/13.

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

A Shiny Royal Revolution!

A Shiny Royal Revolution! august 2011 Brancheblad for benzin- og kiosksektoren 2 Konklusionen holder ikke 8 Istobal bøjer sig for Ninki A Shiny Royal Revolution! Hammerh 2650 Hvid www.benz Telefon: Fax: 16 Profil I Thisted går

Læs mere

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

Totalløsning til videokonferencer og præsentationer. Visual & Unified Communication

Totalløsning til videokonferencer og præsentationer. Visual & Unified Communication Totalløsning til videokonferencer og præsentationer Visual & Unified Communication Idéer kommer hurtigere rundt end mennesker Effektiv kommunikation er altafgørende for at drive en produktiv og bæredygtig

Læs mere

Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24)

Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24) Page 1 of 5 Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24) Dato for 18 dec 2008 11:14 offentliggørelse Til Sagsnummer 08-129094 Resumé virksomheder, der er registreret efter registreringsafgiftsloven

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

Dine Leverandører AG har gjort det nemt for dig! - og NEJ det er ikke besværligt at skifte leverandører!

Dine Leverandører AG har gjort det nemt for dig! - og NEJ det er ikke besværligt at skifte leverandører! AGs samarbejdspartnere Dine Leverandører Som medlem i AG-netværket har du adgang til attraktive priser hos de leverandører som du har brug for som restauratør. På de følgende sider finder du alle leverandørerne,

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

INDHOLD. Leder: Et godt tilbud på miljøforsikring. Metax bliver Shell Express. MasterCard fra Shell. Velbesøgt messe. Genvalgt som formand

INDHOLD. Leder: Et godt tilbud på miljøforsikring. Metax bliver Shell Express. MasterCard fra Shell. Velbesøgt messe. Genvalgt som formand Brancheblad for benzin- og kiosksektoren nr. 2 april 2007 INDHOLD Leder: Et godt tilbud på miljøforsikring Metax bliver Shell Express MasterCard fra Shell Velbesøgt messe Genvalgt som formand Billigste

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Dagsorden: 1) Ferie penge. 2) Jul. 3) Løn aftale. 4) Arbejdstid aftale. 5) Jan. 6) EVT. 1) Ferie Penge Noget tyder på at det er et

Læs mere

Tjen penge på dit medlemskab Medlemsfordele. R abatportalen a/s

Tjen penge på dit medlemskab Medlemsfordele. R abatportalen a/s Tjen penge på dit medlemskab Medlemsfordele R abatportalen a/s Velkommen til Rabatportalen Du kan spare mange penge på de medlemsfordele, som vi præsenterer i denne folder. Rabatterne får du som medlem

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 4. december 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige medlemmer Thorkild Juul Jensen og Jan

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 1 20. marts 2014 (1. kvartal) Analyse fra AutoBranchen Danmark Effekten af højere totalskadegrænse kan allerede ses Forsikringsbranchen skummer fløden Stigning i antallet af totalskader Salget i 2014

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Rådgivning. Grafisk hjælp. Print og offset. Efterbehandling. Pakning og forsendelse. Produktion i profil

Rådgivning. Grafisk hjælp. Print og offset. Efterbehandling. Pakning og forsendelse. Produktion i profil Rådgivning Grafisk hjælp Print og offset Efterbehandling Pakning og forsendelse Produktion i profil Hvidovre Kopi A/S Hvidovre Kopi A/S blev grundlagt i 1986. Startede som et traditionelt kopicenter. Er

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2010

Nyhedsbrev Oktober 2010 Nyhedsbrev Oktober 2010 Nyhedsbrevet modtages nu af 1338 mailadresser Anbefal andre at tilmelde sig Nyhedsbrevet her: http://www.frederiksberg-boldklub.dk/nyhedsbrev/ Administrationen er lukket i efterårsferien

Læs mere

VORES NET ER KOMPLET!

VORES NET ER KOMPLET! D A N M A R K VORES NET ER KOMPLET! Med 18 veluddannede service- og salgspartnere i Danmark, er PALFINGER tæt på kunderne i hele landet. PALFINGER tilbyder således den bedste service, kvalitet og teknologi

Læs mere

Distributør-baseret indsamlingsordning Lyskildebranchens WEEE Forening August/september 2014. Slide 1

Distributør-baseret indsamlingsordning Lyskildebranchens WEEE Forening August/september 2014. Slide 1 Distributør-baseret indsamlingsordning Lyskildebranchens WEEE Forening August/september 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion 2 Konklusion 3 El-installatørernes profil 4 Udgangspunkt; viden og oplevede vanskeligheder

Læs mere

Facility Service med Remmer Depot. Hvordan du sparer. over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT

Facility Service med Remmer Depot. Hvordan du sparer. over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT Facility Service med Remmer Depot Hvordan du sparer over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT Det er ikke virksomhedens kontorartikler, der koster pengene. Det er arbejdet med at styre

Læs mere

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Universal Robots udvikler fleksibel og prisgunstig robotteknologi til industrien. Vi sætter slutbrugeren i centrum og gør teknologien let at bruge

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Næste generation rykker ind i Herning

Næste generation rykker ind i Herning Fagblad for den danske kontorartikelbranche Nr. 8, november/december 2010 Næste generation rykker ind i Herning w w w. k o n t o r p a p i r. d k Næste generation overtager KD Gruppen Hjernen bliver magelig

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

NEW EDIA. Velkommen til New Media House. Netværk Innovation Virksomhedsfællesskab

NEW EDIA. Velkommen til New Media House. Netværk Innovation Virksomhedsfællesskab NEW EDIA Velkommen til New Media House Netværk Innovation Virksomhedsfællesskab INTRO stedet christoffer flintholm Det kræver mod at turde åbne sig selv og sin virksomhed OfficeLab New Media House Risskov

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Beretning for året 2014

Beretning for året 2014 Beretning for året 2014 Det har været et meget travlt år for bestyrelsen. Som vi nævnte på sidste generalforsamling, var vi på det tidspunkt allerede i fuld gang med forhandlingerne om en kommende leverandør

Læs mere

Effektiv drift i den almene sektor ERFA møde Den almene boligsektor i drift og forandring

Effektiv drift i den almene sektor ERFA møde Den almene boligsektor i drift og forandring Effektiv drift i den almene sektor ERFA møde Den almene boligsektor i drift og forandring 1 1 Programmet Velkommen til dagens ERFAmøde v/bl s kredskonsulent Jens Bærild Hansen Effektiv drift svær proces,

Læs mere

A5- frihed til at sælge Batteridrevet varesikringsløsning, der sikrer fleksibilitet til at udstille dine produkter overalt i butikken!

A5- frihed til at sælge Batteridrevet varesikringsløsning, der sikrer fleksibilitet til at udstille dine produkter overalt i butikken! A5- frihed til at sælge Batteridrevet varesikringsløsning, der sikrer fleksibilitet til at udstille dine produkter overalt i butikken! Egenskaber BOSSystem A5 / AP5: Designet til effektivitet og enkelhed.

Læs mere

Et aktivt liv på sin egen måde

Et aktivt liv på sin egen måde Artikel i Muskelkraft nr. 4, 2005 Et aktivt liv på sin egen måde Om et halvt år flytter 29-årige Marc Jørgensen hjemmefra og ind i sit eget hus en opfyldelse af et af hans mål i livet Af Jane W. Schelde

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

1949 annonce. 1951 annonnce

1949 annonce. 1951 annonnce Bobbere,, choppere, e, originalitet og moderniseringer Dette lille indlæg kom jeg på, fordi jeg under oprydning, faldt over nogle gamle chopper-tegninger samt en ret dårlig kopi fra aprilnummeret af Skandinavisk

Læs mere

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den 27. juni 2014 Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den eksterne uvildige undersøgelse, der har haft til formål at afdække omfanget af anvendelsen af ulovlige overvågningsmetoder

Læs mere

KAN EN BAMSE FÅ ET NYT LIV?

KAN EN BAMSE FÅ ET NYT LIV? ? Eleverne skal undersøge, hvilke alternative muligheder der er til at smide sit brugte legetøj ud i skraldespanden. De skal lære om, hvad det betyder for miljø og ressourceforbruget, hvis man i stedet

Læs mere

Nordic Rentals - fra årsmøde til rockfestival

Nordic Rentals - fra årsmøde til rockfestival BAGGRUND UDLEJNING Tekst: Peter Hyldahl, phy@monitor.dk Nordic Rentals - fra årsmøde til rockfestival Skal man lave en konference, holde festival eller andet, som kræver AV, lyd, lys og scener i den absolutte

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

ODIN. eshop for IT-forhandlere

ODIN. eshop for IT-forhandlere ODIN eshop for IT-forhandlere Når vi snakker om løsninger indenfor IT branchen så er det svært at komme udenom Emini. Vi har arbejdet sammen med dem i flere år og for Scribona har vores webløsning været

Læs mere

På Tårs Vandværk er forsyningen i orden. »Årets Vandværk«2013

På Tårs Vandværk er forsyningen i orden. »Årets Vandværk«2013 På Tårs Vandværk er forsyningen i orden Af Thorkil Christensen»Årets Vandværk«2013 De 1250 forbrugere ved Tårs Vandværk i Hjørring Kommune i Vendsyssel er sikret godt vand mange år frem. Vandværket er

Læs mere

1 stk. hjerne efterlyses!

1 stk. hjerne efterlyses! Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 8. 2011. John Lindbom Den Almægtige! Fader vor. Nye tider i 4x35. Den daglige bøn. 1 stk. hjerne efterlyses! Sidste nyt! Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Nye

Læs mere

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI BUSINESS 2 CASE VARMEPUMPER EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI GRØNNE INDKØB Funktionsudbud åbner for mere innovative løsninger end de traditionelle udbud.

Læs mere

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser I dette notat kan du danne dig et hurtigt overblik over grænsehandelens omfang, udviklingen i grænsehandelen samt DSK s vurdering af grænsehandelens konsekvenser

Læs mere

Bliv en del af Danmarks mest effektive kæde! INDHOLD. Profil: Se mere på www.unox.dk. Leder: Forhandlerne og selskaberne 2 er nødt til at stå sammen

Bliv en del af Danmarks mest effektive kæde! INDHOLD. Profil: Se mere på www.unox.dk. Leder: Forhandlerne og selskaberne 2 er nødt til at stå sammen Brancheblad for benzin- og kiosksektoren nr. 2 Marts 2010 INDHOLD Leder: Forhandlerne og selskaberne 2 er nødt til at stå sammen Forhandlere kan måske 4 også få Qvik To Go Lokalt Go on-kort 6 Statoil vil

Læs mere

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder VI ER STÆRKERE, NÅR VI STÅR SAMMEN Sammenhold giver styrke. Styrke i forhold

Læs mere

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist Kære elbilist Nu nærmer tiden sig snart, hvor du skal aflevere elbilen igen vi er glade for, at du har været med og bidraget til projektets mange resultater. Måske har du undervejs fået stillet spørgsmålet;

Læs mere

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv Varebiler på gule plader Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv AUGUST 2007 Indhold Få godt styr på reglerne 4 Har du trukket momsen fra, da du købte varebilen? 5 Bruger du eller

Læs mere

«Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12

«Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12 «Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12 www.nordania.dk Juli 2013 Første halvår af 2013 er gået. Bilsalget generelt slår alle salgsrekorder, og økonomerne spår bedre

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

Problemfri rengøring. Den rigtige partner gør forskellen.

Problemfri rengøring. Den rigtige partner gør forskellen. Auto 2012 professionel Problemfri rengøring. Den rigtige partner gør forskellen. HUSK! Vores landsdækkende service enten hos din forhandler eller via en af vores servicebiler. Ved leasing: Hvis du vil

Læs mere

Tema 4. Forskellen på rig og fattig er stigende

Tema 4. Forskellen på rig og fattig er stigende Tema 1 Det danske klassesamfund i dag Tema 4 Forskellen på rig og fattig er stigende Siden 1985 er der sket en forskydning mellem klasserne. I 1985 tjente en person fra overklassen i gennemsnit 1,66 gange

Læs mere

Grundejerforeningen. Søndergårds Villaby. Reduktion af antallet af indbrud. Hvordan?

Grundejerforeningen. Søndergårds Villaby. Reduktion af antallet af indbrud. Hvordan? Grundejerforeningen Søndergårds Villaby Reduktion af antallet af indbrud Hvordan? Per Bennich 1 NEJ!! IKKE i Furesø Kommune her: +40% Lørdag den 28. februar 2015 Fra: 2009-2014 2 3 4 www.politi.dk Furesø

Læs mere

ALM. BRAND. Leasing....du har et mål - vi har et middel

ALM. BRAND. Leasing....du har et mål - vi har et middel ALM. BRAND Leasing...du har et mål - vi har et middel ALM.SUND FORNUFT økonomisk fornuft Du har et mål - vi har et middel Har du overvejet, at det kunne være en god ide at lease jeres person- og varebiler

Læs mere

Alle kan få brug for et råd

Alle kan få brug for et råd Alle kan få brug for et råd U-turns rådgivning er også åben for fædre, mødre, kærester, bonusforældre, søskende og andre mennesker, som er tæt på unge med rusmiddelproblemer, og som har behov for støtte.

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Bestyrelseshåndbogen Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN Hanna og Torben Birkmose Jakobsen har fulgt nogle af de første danske kurser i PREP for at styrke deres parforhold og samliv. - Vi ville gerne investere tid og kræfter

Læs mere

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser I dette notat kan du danne dig et hurtigt overblik over grænsehandelens omfang, udviklingen i grænsehandelen samt DSK s vurdering af grænsehandelens konsekvenser

Læs mere

24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG

24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG 24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BAGGRUND...3 1 JULIAN 3 APS...5 2 STREET FOOD SUPPLIES...6 3 STADEHOLDERFORENINGEN...6 4 STREET FOOD RÅDET...7

Læs mere

AUTOMATISK. temperaturovervågning - hjælp til egenkontrol

AUTOMATISK. temperaturovervågning - hjælp til egenkontrol Brancheblad for benzin- og kiosksektoren nr. 3 Juni 2009 INDHOLD Leder: Hvad mon bilerne kører på om 15 år? Opgaverne løses i fællesskab De første 10 Go on-anlæg kører 1,2 mio. kroner hentet fra smuttere

Læs mere

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt Side 1 af 5 Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt JG skrev 7.3.2009 kl. 23:55 Hej Jeg må virkelig sige, at du har haft den store saks langt fremme og i brug på mine

Læs mere

Garanti for kvalitet og pålidelighed

Garanti for kvalitet og pålidelighed Garanti for kvalitet og pålidelighed Mange års erfaring B. Schrøder i Holsted er i dag en moderne virksomhed med en lang historie. Firmaet blev oprindeligt grundlagt i 1923 af Frederik Schrøder og senere

Læs mere

Visionær projektudvikling af ejendomme

Visionær projektudvikling af ejendomme Visionær projektudvikling af ejendomme 2 Innovater er en know-how baseret virksomhed, som beskæftiger sig med projektudvikling af ejendomme samt udlejning og salg af erhvervs-, bolig og detailprojekter

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

15-årige køber alkohol i stor stil

15-årige køber alkohol i stor stil 1 2 15-årige køber alkohol istor stil 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Af Kasper Frandsen, Søndag den 24. oktober 2010, 22:01 Det er mere reglen end undtagelsen, at butikker lader unge under 16 år

Læs mere

Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet

Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet Baggrund Som et middel til at reducere CO2-emissionen fra biler har EU bestemt sig for at indføre

Læs mere

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007.

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. Nye annonceringsregler Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. De nye udbudsregler De nye regler om offentliggørelse og udbud

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAARBORG BYS ANTENNEFORENING MANDAG DEN 22. APRIL 2013 KL.1900 på Hotel Faaborg Fjord Svendborgvej 175 5600 Faaborg Bestyrelsens beretning for året 2012 I henhold til foreningens

Læs mere

Bilag 1 FORPAGTNINGSKONTRAKT FOR TANKANLÆG BELIGGENDE BOGENSE HAVN OG MARINA. Nordfyns Kommune v/bogense Havn og Marina Sejlerkajen 13 5400 Bogense

Bilag 1 FORPAGTNINGSKONTRAKT FOR TANKANLÆG BELIGGENDE BOGENSE HAVN OG MARINA. Nordfyns Kommune v/bogense Havn og Marina Sejlerkajen 13 5400 Bogense Bogense Havn og Marina Bilag 1 FORPAGTNINGSKONTRAKT FOR TANKANLÆG 8. juni 2015 Sagsnummer 480-2015-73954 Dokument nr. 480-2015-222021 BELIGGENDE BOGENSE HAVN OG MARINA Mellem Nordfyns Kommune v/bogense

Læs mere

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her.

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. BRUG LEVERING TIL AT FÅ FLERE OG MERE TILFREDSE KUNDER Når

Læs mere

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen Side 1 af 5 Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen JG skrev 7.3.2009 kl. 23:55 Hej Jeg må virkelig sige, at du har haft den store saks langt fremme og i brug på mine

Læs mere

Protect tågesikring ny Gazelle og Årets danske sikkerhedsvirksomhed 2011

Protect tågesikring ny Gazelle og Årets danske sikkerhedsvirksomhed 2011 Pressemeddelelse fra Protect A/S Adm. dir. Poul Dalsgaard, Protect, modtager prisen for Årets danske sikkerhedsvirksomhed af (tv) adm. direktør Lennart Alexandrie, AR Media International og (th) general

Læs mere

Tryghed - det vigtigste ekstraudstyr

Tryghed - det vigtigste ekstraudstyr Tryghed - det vigtigste ekstraudstyr Bilalarm er tryghed Tyven vælger biler uden alarm Flere tusinde biler stjæles eller udsættes for indbrud hvert år. Mange tror, de er godt beskyttet, fordi bilen er

Læs mere

Returlogistik i Dansk Retursystem A/S. Den Danske Logistikkonference - 28 oktober 2014

Returlogistik i Dansk Retursystem A/S. Den Danske Logistikkonference - 28 oktober 2014 Returlogistik i Dansk Retursystem A/S Den Danske Logistikkonference - 28 oktober 2014 Dansk Retursystem A/S en miljøvirksomhed Dansk Retursystem A/S skaber råstoffer og en renere natur Vi gør brugte flasker

Læs mere

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen AL: Det opgaven handler om er hvad man kan ligge til grund for sammenbruddet i Roskilde Bank. Sådan som jeg har det er aktieoptionsordningen fra 2002 en stor del af

Læs mere

Stofa Næstved. Næstved, den 25. februar 2013. Bestyrelsens årsberetning. den ordinære generalforsamling 18. marts 2013.

Stofa Næstved. Næstved, den 25. februar 2013. Bestyrelsens årsberetning. den ordinære generalforsamling 18. marts 2013. Bestyrelsens årsberetning Næstved, den 25. februar 2013. for perioden 27. marts 2012 18. marts 2013 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 18. marts 2013. Brugerforeningen Stofa Næstved

Læs mere

INDHOLD. Bliv en del af Danmarks mest effektive kæde. Profil: Lille, meget populær servicestation 16. Leder: Go on i styrket form 2

INDHOLD. Bliv en del af Danmarks mest effektive kæde. Profil: Lille, meget populær servicestation 16. Leder: Go on i styrket form 2 Brancheblad for benzin- og kiosksektoren nr. 6 december 2010 INDHOLD Leder: Go on i styrket form 2 Omprofilering i godt samarbejde 4 Tyverisikret nummerpladeramme 6 Nye kontrakter præsenteret 8 2,4 milliarder

Læs mere

Tvivlsom effekt af lavere ølafgift

Tvivlsom effekt af lavere ølafgift Tvivlsom effekt af lavere ølafgift Afgifterne på øl og sodavand blev reduceret 1. juli 2013 i forbindelse med Vækstplan DK. Sigtet var at mindske grænsehandelen. En foreløbig status på afgiftsændringerne

Læs mere

ASK NYT nr. 144 19. februar 2013 Redaktion Palle Kam Djursgård

ASK NYT nr. 144 19. februar 2013 Redaktion Palle Kam Djursgård Generalforsamling Den ordinære generalforsamling bliver afholdt mandag den 8. april 2013 kl. 19.00 og er blevet varslet inden udgangen af december i sidste ASK NYT ( 24, stk. 1). Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere