AFUK`s Produktionsskole 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFUK`s Produktionsskole 2012"

Transkript

1 Virksomhedsplan for AFUK`s Produktionsskole 2012 Side 2 Indledning 2 Visioner og Indsatsområder 3 Arbejdsgrundlaget 3 Værdigrundlag 4 Skolens kapacitet og beliggenhed 4 Mål 5 Målgruppen 5 Undervisningen 6 Underviserne 7 Værkstederne 7 Kulturpiloterne 7 Artistværksted 7 Projekt atelieret 8 Madværkstedet 8 Ide & Design 8 Butik og Handel 8 Fælles aktiviteter 9 Almen undervisning 9 Vejledningen 10 Referencer 10 Miljøet 10 Socialklausul 1

2 Indledning AFUK`s Produktionsskole er et uddannelsesmiljø der under produktionsskoleloven arbejder med ikke boglige og utraditionelle undervisningsforløb for unge i hovedstadsregionen, undervisningsforløb som sigter på at forbedre elevernes mulighed for at kunne klare sig selv og en ungdomsuddannelse. I virksomhedsplanen har vi fokus på udviklingen af værkstederne efter udflytningen til nye lokaler med nye og større muligheder. Vi prøver, som altid, at lave en virksomhedsplan, som vi selv kan bruge, som en slags parameter og huskeliste i sikringen af at bevare alt det gode, vi har bygget op, samtidig med at vi sikre nytænkning og udvikling på alle fronter. Visioner og indsatsområder i 2012 Vi vil fokusere på udviklingen af vores madværksted der har fået professionelle arbejdsbetingelser og derfor i højere grad skal være et produktionskøkken der ikke kun levere mad internt i huset, men også til miljø vi er blevet en del af her i Bauvnehøjsområdet på Enghavevej. Det handler om at opbygge traditioner, kundenetværk og evaluere den daglige drift, indholdet, undervisningen, produktionen og økonomien, samtidig med at eleverne bevarer lysten og modet til at gå nye veje med deres råvarer. Vi skal udvikle på vores produktion af begivenheder (kurser/event/workshops) i vores nye hal, og sikre arbejdsprocesser, så eleverne er med i alle faser af både udviklingen og afviklingen af disse ting, så eleverne udvikler ro og overblik og gidelighed. Vi vil sikre os, at personale og ledelse hele tiden er i udvikling ved at de har mulighed for at deltage i relevante kurser/videreuddannelse og igennem diskussioner og evalueringer omkring dagligdagen og de større fælles begivenheder. Vi vil fortsat søge for systematisk dokumentationen fra undervisningen og produktioner, sikre en jævnlig erfaringsopsamling, så vores arbejde og erfaringer kan formidles til andre og bruges af medarbejderne til at sikre en løbende kompetenceudvikling. Vi vil fortsat udbygge netværket af foredragsholdere og udvikle mulighedsrummet for skolens filosofiske forum. Vi arbejder fortsat aktivt på at fastholde alle ansattes nysgerrighed på det nye, på det gamle. På det ukendte, på eleverne, på kollegaerne og hinandens arbejde. Holde sig vågne, engagerede, modige, fjollede, spontane, og endelig ikke fejlfri. Arbejde med forstyrrelsen som en del af den kreative proces. Bevare ømheden, respekten, interessen for hinanden, som personer og gode kollegaer og endelige arbejde med og i de nye rum, så de bliver brugt og fyldt ud. 2

3 Arbejdsgrundlaget Lov om produktionsskoler, og bekendtgørelser der vedrører denne lov. Minimumsprogrammet, som er de ca. 100 danske produktionsskolers fælles idé- og værdigrundlag. AFUK S Produktionsskole tilbyder, indenfor lov af produktionsskoler, undervisningsforløb som i videst muligt omfang integrerer praktisk opgaveløsning, produktion, undervisning og udvikling af almene livsfærdigheder. Skolen baserer sig på materiel kulturformidling, inspireret af håndværkernes læringskultur og båret af værdier fra folkelig oplysning, hvor tid til samtale, fordybelse og plads til medansvar og medindflydelse vægtes højt. Herigennem får eleverne erfaring i og kendskab til demokratiets formelle og uformelle spilleregler, bliver i stand til at agere konstruktivt i konfliktløsninger og til at tænke i helheder. Lære- og udviklingsprocesserne tager udgangspunkt i den praktiske opgaveløsning på værkstederne og i det arbejdsmæssige fællesskab sammen med andre. Læringen sker i sammenhænge, hvor eleverne får mulighed for at handle, gøre erfaringer, bygge videre på dem og gradvist udbygge deres aktionsradius både menneskeligt og fagligt (eksemplarisk princip). Skolen ser det således som sin opgave at skabe læringsrum, der kan formidle viden og værktøjer, som sætter deltagerne i stand til at overskue og turde tage de forskellige valg, som de aktuelt og i fremtiden stilles overfor en læring, der også udvikler deltagernes evne og lyst til at lære. Værdigrundlag Vi anstrenger os for at skabe tid der gir menig, et arbejdsmiljø hvor man glemmer tiden, hvor man er et med det man er i gang med. Hvor det hele går op i en højere enhed, hvor man mentalt og fysik er i flow, føler at det kører. Ånden på skolen er præget af varme og nærhed, forståelse for læring og liv, energi, professionalisme og kærlighed til livets mangfoldighed. Vi vil, Vi kan, eller Vi vil lære det. Arbejdet på skolen kendetegnes af engagement, ukuelighed, mod og opfindsomhed. Miljøet bygger på fordomsfrihed og nysgerrighed på de enkelte menneskers (måske endnu uopdagede) potentiale. Der er plads til alle, der kan og vil udvikle sig. Vi har respekt for individet og det individuelle særpræg. Vi samarbejder, lytter til hinanden, er åbne og siger ja til hinandens ideer. Vi tror på at evnen til at kunne improvisere og betragte forandringer og uforudsete hændelser som udfordringer, i stedet for at lade sig handlingslamme af dem, er en nødvendig kompetence for samfundsborgere i både nutid og fremtid. Vi er risikovillige - der er plads til at fejle. Vi forsøger på ikke at lade os begrænse af færdige teknikker og problemløsningsmodeller. Vi arbejder med at udvikle kvaliteter som: Handlekraft og initiativrigdom. Selvindsigt og bevidsthed om egne evner, grænser og ressourcer. At kunne udtrykke sig på flere forskellige måder, og ikke kun verbalt. At kunne vende tingene på hovedet og finde nye vinkler, og dermed skabe alternative løsningsmodeller på opgaver og problemer. At kunne udvikle idéer og turde tage chancer. At kunne arbejde uden facitlister og lade nysgerrigheden og lysten til at udforske og eksperimentere, være drivkraften i arbejdet. Se PÅ LIVET LØS rapport af Søren Langager og Spæt Henriksen om AFUK s læringsmiljø. 3

4 Skolens kapacitet og Beliggenhed: Elevgrundlag: fuld kapacitet: 160 årselever. Undervisningsuger: 46 Undervisningstid: Dagligt 9.00 til Der skal dog regnes med noget aften og weekendarbejde i forbindelse med produktioner. Skolen har til huse Enghavevej 82 B 2450 Kbh. SV og er en del af et nyt miljø Københavns Kommune har skabt i de gamle sporvejsremiser ved Bavnehøj. Mål: Vi skal udvikle en blandet gruppe unges ressourcer til brugbare kompetencer. Bane en slags erkendelsesvej ind i fremtiden, bygge bro til samfundet og lege detektiver. Vi skal arbejde med at finde motivationen, ukueligheden, drivkraften og engagementet frem. Vi skal finde ind til de personlige talenter, synliggøre, udvikle, omsætte og konsolidere dem. Vi skal udvikle disse personlige, sociale og faglige kompetencer og talenter, så de unges muligheder for fortsat uddannelse eller overgang til varig beskæftigelse styrkes. Målet er at et forløb på AFUK s Produktionsskole skal fungere som en slags modningsstation. At vores elever via læreprocesser og skolemiljøet som helhed udvikler eller genvinder en lyst til at lære, virkelyst og motivation til at gå videre i uddannelse eller erhverv. Læreprocesserne skal hjælpe eleverne med at blive opfindsomme og medskabende, kunne finde deres egen vej, og gøre dem i stand til at træffe beslutninger så der er en overensstemmelse mellem videre udannelses eller arbejdsvalg, personlig livsstil og det de selv opfatter som det egentlige formål med deres liv. Eleverne skal arbejde målrettet med at identificere sine ønsker, ressourcer og udviklingsmuligheder, så de forlader skolen med et mere klart billede af sig selv og hvad de vil bruge deres liv til. At de udvikler en livsstrategi hvor drømme, ambitioner og ressourcer passer sammen i en god balance. Vi skal sikre at alle elever har taget stilling til egen fremtid og at de så vidt muligt, først forlader skolen, når de er tilmeldt en uddannelse, har et job eller på anden måde har fundet en vej ind i den nærmeste fremtid. Skolen forpligtiger sig til, at i den tid vi har eleven, at gøre alt for at få øje på, støtte, udvikle og udfordre hver enkelt elevs særlige talent for at opnå det højest mulige personlige og faglige kompetenceniveau. Vi ønsker at eleverne forpligtiger sig til at ikke kun gøre det nødvendige men hele tiden søger udfordringer i opgaverne og at prøve på at give arbejdet det allerbedste og lidt ekstra hele tiden Vi skulle gerne kunne smitte med en holdning til at gøre det bedste man kan i alt hvad man rører ved. Det handler om at gide yde en ekstra indsats for at opnå det man vil, ønsker, drømmer om eller længes mod, både i forhold til eget liv, arbejdsliv og det store sociale verdensliv, og om at kunne møde sig selv hvor man har sit højeste potentiale. Målet er også at udvikle elevernes interesse for og vilje til at indgå i et demokratisk samfund. Eleverne skal udvikle færdigheder og kompetencer, der handler om at kunne deltage i sociale fællesskaber og tage ansvar for demokratiske processer. De skal få mod på og trænes i at kunne kommunikere klart med andre, være gode lyttere og kunne indgå i forpligtende samarbejdsrelationer. De skal finde vej til at være aktive, kritiske og oplyste. 4

5 De skal kunne træffe bevidste valg og kunne blive gode konflikt og problemløsere både personligt og fagligt. De skal støttes i at blive tolerante og kulturbevidste samfundsborgere og de skal blive motiveret for at kunne arbejde på at overvinde sine egne fordomme. Målgruppen Er unge mennesker med håb, længsler og drømme, og dem der trænger til at finde sine drømme og som længes efter at få håb igen. Det er de hurtige og de langsomme, de erfarne og de uerfarne, de bange og de modige m.fl. Dem der har modet til at gå ind af porten 1:e gang. Målgruppen er defineret i loven om produktionsskoler: De har gået 9 år i skole, de er under 25 år, de har ikke gennemført en ungdomsuddannelse og de kan ikke umiddelbart starte på en ungdomsuddannelse og endelig skal de visiteres til produktionsskole af ungdommens uddannelses vejledning. Det vil sige det er unge, der har brug for tid, støtte og vejledning for at komme i gang og finde ud af hvad de har lyst og evner til og hvilken vej de så skal gå. Undervisningen. Vores udgangspunkt i undervisningen er en uforstyrret nysgerrighed på hver enkelt elevs ressourcer og udviklingsmulighed. Fordomsfrihed og en ukuelig tro på at man altid kan finde en vej, når man først har etableret en motivation. Det handler om at udvikle liv, lyst og livsvisdom, gåpåmod, handlevilje og kraft og evnen til at fordybe sig i det der interesserer og arbejde positivt med det livet gør nødvendigt. Vi tilbyder individuelle undervisningsforløb, der er baseret på praktisk arbejde og produktion. Undervisning tager udgangspunkt i værkstederne, de aktuelle elever og de praktiske opgaver og produktioner man beskæftiger sig med. Værkstederne er det daglige undervisnings og arbejdssted. Ideen i værkstedsundervisningen er, at eleverne aktivt medvirker til at udvikle og skabe en bred vifte af reelle produktioner, som skal have et professionelt tilsnit og som kan afsættes eksternt eller bruges af de øvrige værksteder på skolen. Undervisningen bygger på elevernes aktive medvirken i udførelsen af værdiskabende arbejde. Undervisningen er ikke bundet op på et fast pensum, men skal tage sit udgangspunkt i den enkelte deltagers samlede livssituation, med henblik på at udvikle deltagernes generelle kundskaber og dermed deres livskompetence som netop forener uformelle kompetencer: livslæring (personlig udvikling via tilegnelse og bearbejdning af samfundsmæssige normer og værdier og af de erfaringer, man gør sig) og de formelle kompetencer: kvalificering (viden, kunnen og færdigheder). Begge dele peger frem mod evnen til at klare sig selv og mod at klare en uddannelse og måske lægge kim til en fremtidig iværksætter. Der skal være balance mellem opgaverne og elevernes evner og færdigheder, og plads til udfordringer der er lidt sværere end eleverne selv tror de kan klare. Vi prøver at sørge for at opgaverne skaber forudsætninger for fornyelse og/eller kommer af elevens egne initiativer og opfindelser. Skaber gåpåmod og plads, fysisk og mentalt, til at afprøve, fejle og prøve igen. Giver mulighed for læring og succesoplevelser hos alle der er med. Udvikler samarbejdsrelationer, faglige og personlige netværk. Giver synlighed og skaber en historie der er værd at fortælle videre. Så vidt muligt skal vi befinde os midt i virkeligheden. Have rigtige kunder og samarbejdspartnere, så der så vidt muligt altid er nogen udenfor skolen, der kan få direkte gavn af vore elevers arbejde. Skolen prøver at sikre et bredt kontaktnet til forskellige grene i erhvervslivet og samfundet i øvrigt indenfor de aktuelle værksteders fagområder. Vi vil være i en løbende dialog og evaluering med disse kontakter i forbindelse med praktik, opgaveløsning og produktion. 5

6 Skolens undervisningstilbud som helhed skal således virke som motiverende brobygning til videre uddannelse indenfor linjernes områder på f.eks. tekniske skoler, erhvervsuddannelser, social- og sundhedsuddannelsen, pædagogiske uddannelser på flere niveauer, samt andre uddannelser og som et springbræt til videre faglig kvalificering på AVU, HF, VUC mv. Underviserne: Skal kunne Lytte og se den enkelte elev og tage ham/hende alvorligt. Inspirere, skabe gåpåmod og lære fra sig. Læreren skal rumme det hele menneske, igennem forløbssamtaler og arbejdet med logbøger både i undervisning og i produktion. Være rollemodel, være mesteren på værkstedet, sjakbajs. Være link til det omgivende samfund. Lærerne skal kunne holde sit engagement ved lige, kunne brænde og få ideer. Smitte med energi og gejst. De skal udforske og udfordre både egne og elevernes kæpheste. Inspirere med sin kærlighed til værkstedsarbejdet igen og igen... Underviserne skal udvikle et godt arbejdsmiljø på værkstedet og skolen som helhed, så eleverne får et stort "mulighedsrum" og udviklingsforum, et arbejdsmiljø og læringsrum der opererer med personlige udfordringer og omsorg, med fagligt engagement og en høj "nysgerrighedsprocent". Underviserne skal også udvikle undervisningsopgaver både til gruppen og til den enkelte, med et relevant fagligt niveau, og opgaver der udfordrer elevernes blokeringer af forskellig slags. Kunne undervise ved både hold og ved eneundervisning. Tage enesamtaler med eleverne minimum 1 gang pr kvartal og samarbejde med vejleder om forløbsplaner. Underviserne skal naturligvis også tage hensyn til evt. risici ved arbejdet på værkstedet og sikre at både det fysiske- og det psykiske arbejdsmiljø er en del af det daglige arbejde. Føre kontrol med elevernes fremmøde, og reagere hurtigt på ubegrundet fravær. Drage konsekvenser. Indgå i tæt samarbejde med de andre undervisere, deltage i fælles planlægning og i udviklingsarbejde. Indimellem skal lærerne være risikovillige, grænsende til det overmodige, for Den opdager intet nyt land som ikke tør at tabe kysten af syne som Gidé sagde. Det handler om at bevare sin egen nysgerrighed, at kunne gå på opdagelse i verden sammen med eleverne, år efter år, mærke den aktuelle tids puls, historiefortælling og identitet, være på forkant af tiden. Nysgerrighed er en del af drivet bag et dynamisk skolemiljø. Vi skal kunne sparke til og leve med de unges længsler drømme og ambitioner Sidst men ikke mindst skal underviserne trygt kunne række hånden ud efter hjælp, inspiration, ny viden og støtte. Og i det hele taget være med til at forme deres egen arbejdssituation så optimalt som muligt. 6

7 Værkstederne Alle værksteder fungerer som indgang og inspiration til arbejde og uddannelse indenfor de forskellige erhvervsgrunduddannelserne som værkstedets faglige fokus retter sig imod. Værkstedsundervisningen i forskellige tekniker og teorier, skal styrke elevernes faglige mulighed for at kunne gennemføre en uddannelse eller søge arbejde indenfor det pågældende område. Der er både individuel og klasseundervisning, og der tages højde for forskellige niveauer i undervisningen og produktionsopgaver. Værkstederne tager jævnligt på fagrelevante udflugter, virksomheds og udstillingsbesøg, og de får besøg af gæstelærere og foredragsholdere i forbindelse med forskellige former for fagundervisning, tematisk arbejde og som forberedelse til produktionsarbejde. Værkstederne opbygger hele tiden et praktisk netværk og formidler kontakt til relevante praktiksteder, f.eks. på forskellige former for institutioner og skoler, hos værkstedets samarbejdspartnere og kunder, og øvrige fagrelevante arbejdssteder. Kultur Piloterne Formålet med linjen er at give inspiration, motivation og indgang til uddannelse eller arbejde indenfor det pædagogiske felt, turisme, og i kulturelle områder, samt indenfor underholdningsbranchen, herunder event og arrangements branchen. Værkstedet arbejder med at producere undervisningsforløb, events, kulturoplevelser, forestillinger, underholdningsidéer og indslag ved diverse arrangementer. Både meget store arrangementer og meget små. Der er et element af at være live i alt hvad Kulturpiloterne laver. Eleverne skal være nærværende, oplevende og skabende, både når de fungerer som optrædende, teknikere, undervisere eller igangsættere. Artist værksted Linjen skal fungere som en indgang og motivation til arbejde og uddannelse indenfor idræt, sundhed, kultur og pædagogik. Undervisningen skal afklare eleverne i forhold til uddannelses og erhvervsvalg. Eleverne får en grundlæggende indføring i artist/cirkusfag, pædagogik og formidling. Der vil være praktisk træning i formidling og undervisning. Der arbejdes med at eleverne opnår en bevidsthed om kroppen og om, hvordan man plejer den. Via undervisningen udvikles desuden elevernes koordination og deres koncentrations- og samarbejdsevne. Værkstedets produktion henvender sig primært til skoler, gymnasier, børne- og ungdomsinstitutioner, specialinstitutioner mv. i form af spændende idrætstimer, tema / feature - uger, cirkusuger, og cirkusforestillinger. Derudover produceres der også underholdningsindslag til diverse arrangementer i både kulturelle og kommercielle sammenhæng. Projekt atelieret Linjen skal fungere som indgang til arbejde og uddannelse i bredt visuelt / grafisk område. Undervisningen og det praktiske arbejde skal afklare eleverne i forhold til uddannelses- og erhvervsvalg. Der bliver arbejdet med billeder og dekoration, grafik, layout og digital billedbehandling, tryk, foto og video både på et praktisk og et teoretisk plan. Der vil være grundlæggende indføring i arbejdet med en lang række materialer og tekniker og teoretisk undervisning i forbindelse med det praktiske værkstedsarbejde. Eleverne vil desuden arbejde med kundekontakt, herunder præsentation af idéer, omkostningsberegninger, skitse og modelfremstilling m.v. Værkstedets basisproduktion er: dekorationer til forestillinger, event og arrangementer som, kulisser og rekvisitter samt, udsmykningsopgaver, grafiske produktioner som plakater, pladecovers og flyers, foto og video dokumentation, T-shirt tryk, møbeldekoration, billeder, installationer og tryk til udstilling og salg. Bestillingsopgaver fra kunder udenfor skolen, opgaver for skolen, samt elevernes egne idéer omsat til produktioner. 7

8 Madværkstedet. Formålet med linjen er at eleverne får indsigt i arbejdet med ernæringsrigtig og sundhedsbevidst køkkendrift. Viden og erfaringer de opnå ved at stå for den daglige drift af skolens kantine, samt varetagelse af forskellige cateringsopgaver. Udover grundlæggende viden og færdigheder indenfor køkkendrift og tilberedning af fødevarer vil linjen arbejde tematisk med forskellige former for etnisk madlavning, samt tematik i forholdt til events og arrangementer. Alle elever får et introforløb til Hotel og Restaurationsskolen samt deltager i køkkenhygiejne kursus. Produktionen er madlavning til skolens elever og ansatte og til andre i Bavnehøjsområdet, to til tre gange ugentligt. Madlavning til møder, foredrag og skolens egne arrangementer og events. Levering af mad til receptioner, fester, teambuilding kurser og i forbindelse med arrangementer og events for de andre værksteders kunder. Derudover skal der være plads til udvikling og arbejde med madkomposition. Idé & Design Formålet med linjen er at give inspiration og kvalifikationer til at gennemføre en egentlig erhvervsuddannelse, indenfor tekstil og design. Eleverne får erfaring og færdigheder med syning, tilskæring og design i en kreativ og faglig arbejdsproces. Elevernes faglighed styrkes ved at give dem grundkundskab og færdigheder indenfor forskellige former for tekstilt arbejde, syteknik, og materialelære. Arbejdet med design skal styrke elevernes kreativitet og idéapparat, og der arbejdes med at opfinde og nyskabe ting som f.eks. design den ultimative fototaske, eller find en ny måde at lave kokketøj. Derudover vil værkstedet lægge vægt på arbejdet med kostymer/tøj som giver kroppen fuld bevægelsesfrihed. Værkstedets Produktion bygger på samarbejde med forskellige former for virksomheder. F.eks. reparation og ændringer af tøj til plejehjemsbeboere, kostymer og arbejdstøj til kokke, artister, dansere og gymnaster, tekstile indretningsobjekter, til skoler, institutioner og firmaer. Kostymer og rekvisitter til forskellige kulturelle arrangementer og forestillinger, samt Produktion af egne idéer til butikker, udstillinger med salg, tryk af T-shirt m.v. Butik og Handel Linjen er en overbygning til de værksteder der producere ting. Vi lejer butikslokaler på Skydebanegade hvorfra værkstedet sælger genbrugsting der er istandsat eller redesignet og nyt design fra værkstederne. Formålet med linjen er at give en bevidsthed omkring kundepleje og almindelig indsigt i hvad det vil sige at drive en forretning, samtidig med at det giver de producerende unge en øjeblikkelig respons på deres produkter sælger de eller sælger de ikke! Fælles aktiviteter Vi samarbejder, på tværs af værksteder og andre skoler, med erhvervslivet og forskellige former for institutioner. Når vi møder de andres faglighed, oplever vi vores egen faglighed og opdager skoleformens særlige faglighed. Vi forholder os på ny til vores egen virkelighed i mødet med andres. Vi får ny energi og motivation, sammen med andre, får nye frugtbare idéer, drenge møder piger og omvendt... Skolen vil lægge vægt på fælles aktiviteter for alle linjer for at styrke et aktivt fællesskab der inspirerer til samarbejde, indflydelse og projekttænkning. Eleverne vil i videst mulige omfang blive inddraget i skolens liv og virke, herunder aktivt deltagen og styring af linjerne/værkstederne og deres produktioner og via store fælles produktionsmøder da der vil være produktioner og projekter, der kræver medvirken af flere eller alle linjer/værksteder, hvor eleverne vil indgå i et naturligt samarbejde i teams på tværs. 8

9 Almen undervisning Undervisningen i IT er integreret i alle værksteders undervisning. Alle værksteder har adgang til computere og Internet. Alle elever der har behov for det og udtrykker ønske om det bliver tilbudt undervisning i dansk og matematik. Der arbejdes i små hold og undervisningen er individuelt tilrettelagt. Der lægges en plan for den enkelte elev med udgangspunkt i det de kan nu og det mål de har for uddannelse eller job. Der er mulighed for at gå til 9. klasses prøve, hvis det ønskes. Alle elever skal ligeledes have kendskab til samtlige ungdomsuddannelser, herunder ansøgningsdeadlines m.v. Vi får besøg fra disse uddannelser og vi tager selv ud og besøger. Af andre fælles aktiviteter kan nævnes: et ugentlig fælles filosofi og debatmøde, fysisk opvarmning, projektarbejde, intensive kursusdage og studieture, fælles udflugter, ekskursioner, m.m. Der vil være foredrag der er relevante i forhold til elever og ansattes udvikling. Eleverne følger hinandens arbejde ved præsentationer af de forskellige værksteders produktioner, herunder fremvisninger, forestillinger og udstillinger. Derudover arrangerer eleverne løbende forskellige former for fællesaktiviteter, f.eks. tematiske debatforummer, forskønnelsesdage, overraskelser, filosofisk hyggeforum og åbenscene-aftener. Vejledning Skal være 100% uafhængig af andres interesser, den skal være objektiv og solidarisk med elevens valg, målet er at højne den enkelte elevs evne til at træffe valg. Vejledningen vil være centralt placeret og højt prioriteret igennem hele forløbet på skolen og i et udslusning - og opfølgningsforløb. Vejledningen vil være proces- og dialogorienteret, og den skal stimulere og udfordre den enkelte til at reflektere og handle ud fra egne ressourcer, muligheder og interesser. Vejledningen skal sikre at eleven ser sig selv som en del af en proces, både på et personligt og fagligt plan. Vejledningen vil derudover være uddannelses og erhvervsrelateret og tilgodese den enkelte elevs formelle og uformelle kompetencer. Vejledningen vil foregå på tre planer: Med udgangspunkt i den enkelte elevs behov og ressourcer vil eleven sammen med vejleder og linjelærere udarbejde en individuel forløbsplan, som stiller udfordringer og mål for forløbet på produktionsskolen. Forløbsplanen skal fungere som elevens røde tråd igennem det videre forløb. Der vil være løbende vejledning og evaluering med værkstedslærer og vejleder, hvor man med udgangspunkt i forløbsplanen afdækker eventuelle problemer og tager afsæt til nye udfordringer og mål. Udslusningsprocessen, som vil rette sig mod videre uddannelse og/eller erhverv, får en central placering i vejledningsforløbet. Vejledningen vil også omfatte opfølgning af gamle elever for at sikre en fastholdelse i et aktivt uddannelses- eller arbejdsforløb. Alle elever, såvel kommende, nuværende og tidligere elever vil kunne trække på skolens vejledere ved små og store bekymringer og spørgsmål, samt det store socialpædagogiske netværk, som skolen er i kontakt med. Vejledningen er også en slags videnscentral, hvor man sammen med vejlederen kan dykke ned i forskellige emner og skaffe indsigt og viden om forskellige uddannelsesmuligheder, hjælpe og rådgivningsmuligheder ved forskellige problematikker m.v. 9

10 Referencer Skolens underviserer har et stort netværk og samarbejder med andre uddannelsesinstitutioner i såvel ind- som udland, som kan være med til at kvalificere og opdatere vores uddannelsesforløb. Derudover kan skolen trække på vores mange årrige samarbejde med en række institutioner indenfor rådgivning(psykologisk og socialt) og vejledning(personligt og økonomisk). Miljøet Skolen er en del af et trygt vækstlagsmiljø, der er aktivt døgnet rundt. Det er et varmt og åbent miljø hvor selvtilliden styrkes. Og et miljø der er i en stadig udvikling i og med tiden. Med 17 års tradition for alternative ungdomsuddannelser på adressen har miljøet udviklet en frodighed, der fungerer som netværksbase for mange typer af unge. Når skolen slutter, tager foreningslivet over. Her møder nuværende elever gamle elever og andre unge som er selvforsørgende og professionelle indenfor mange forskellige faglige regier. Inspirationen og mødet med de andre i miljøet er ofte medvirkende til, at give en stærk motivationen. Skolen er således mere end en skole. Det er et miljø der formår at bygge bro mellem uddannelse, folkeoplysning, kultur og erhverv. Socialklausul Skolens personalepolitik på dette område: 1) At medvirker til at fastholde medarbejdere på skolen, hvis de af helbredsmæssige årsager får nedsat arbejdsevne, evt. ved en omlægning af arbejdsopgaver. 2) Gennem samarbejde og møde i relevante udvalg at sikre en stabil kommunikation omkring arbejdsmiljøet, stadig revurdering af arbejdspladsvurdering med henblik på en optimering af arbejdsmiljøet, for at sikre at alt bliver gjort for at undgå arbejdsskader af både fysisk og psykisk art. 3) Skolens ledelse i samarbejde med relevante udvalg skal skabe sikkerhed for at arbejdsformidlingen, samt andre relevante kommunale myndigheder, ved at skolen er indstillet på at tilbyde stillinger til personer med nedsat arbejdsevne, personer i jobtræning, personer i aktivering og lign. 4) Ved ny ansættelser at give ansøgere med nedsat arbejdsevne, ansøgere i jobtræning, ansøgere i aktivering og lignende positiv særbehandling, medmindre skolen i forvejen har opfyldt hensigten om at ansættelse af 3,5 % af medarbejderne på særlige vilkår. 5) Ved ny ansættelser er åbne for ansættelse af flygtninge og indvandrere. 10

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

og pædagogisk metode Aalborg Ungdomsskole UNGAALBORG ; )

og pædagogisk metode Aalborg Ungdomsskole UNGAALBORG ; ) Værdier og pædagogisk metode i Introduktion Undervisningen af unge i skal gøre en forskel for den enkelte unge. Eller sagt på en anden måde skal vi levere en høj kvalitet i undervisningen. Derfor er det

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Skolens grundholdninger Vanløse Privatskole er en mindre, lokal skole med et overskueligt skolemiljø. Skolens og skolefritidsordningens pædagogiske virksomhed bygger

Læs mere

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Skolens formål Mariagerfjord Gymnasium er en statslig selvejende uddannelsesinstitution, der udbyder de ungdomsgymnasiale uddannelser hf, htx og stx

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring?

Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring? Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring? Faaborgegnens Efterskole www.faae.dk 2011 Pædagogikkens to stadier: I skolen terper man de små tabeller

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

det har mulighed for at agere og handle, og dermed kunne mestre sit eget liv. Børnesyn Pædagogiske læreplaner i Dalhaven

det har mulighed for at agere og handle, og dermed kunne mestre sit eget liv. Børnesyn Pædagogiske læreplaner i Dalhaven Pædagogiske læreplaner i Dalhaven Når du træder ind i Dalhaven, træder du ind i et hus fyldt med liv og engagement. Vi ønsker at du får en følelse af, at være kommet til et sted, hvor der et trygt og rart

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Pædagogisk grundlag GXU. Pædagogisk grundlag GXU

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Pædagogisk grundlag GXU. Pædagogisk grundlag GXU GLADSAXE KOMMUNE GXU Pædagogisk grundlag GXU NOTAT Dato: 18. marts 2014 Af: Jette Blondin Pædagogisk grundlag GXU GXU vi uddanner til livet, og vi uddanner til uddannelse Indholdsfortegnelse GLADSAXE KOMMUNE...

Læs mere

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Præsentation af værkstedet Kunne du tænke dig at lave dig egen hjemmeside, eller går du med en drøm om, at lære at fotografere eller måske lave din egen film,

Læs mere

Børn & Kultur. Skolebakken , 6705 Esbjerg Ø. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen.

Børn & Kultur. Skolebakken , 6705 Esbjerg Ø. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen. Skolebakken 166-168, 6705 Esbjerg Ø Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen. Ved Cosmosskolen medvirker de etablerede fritidstilbud til udmøntning af Esbjerg kommunes sammenhængende

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk Dokumenttype Retningsgivende dokument vedr. kompetenceudvikling. Anvendelsesområde Medarbejdere og ledelse i organisationen Teglgårdshuset. Målgruppe Alle tværprofessionelle medarbejdere i Botilbuddet

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015. Ejendomsservice

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015. Ejendomsservice AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015 Ejendomsservice Præsentation På værkstedet Ejendomsservice arbejder vi med en bred vifte af opgaver inden for flere faggrupper. Det foregår primært på skolens område,

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2.

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Vision. Med afsæt i et velfungerende samarbejde, ønsker område Søndervang 2 at fremme en høj grad af trivsel og udvikling for alle. Værdier: Vi bygger vores pædagogiske

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategiens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Strategi for alle børn og unges læring,

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal Børne- og Ungepolitik i Rudersdal 1. juni 2015 Sekretariatet Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år - i Rudersdal Kommune, og det supplerer lovbestemmelser,

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Hvilke rammer og struktur kræves? Faglig kompetente og synlige voksne. Klare og enkle regler. Gode fysiske rammer.

Hvilke rammer og struktur kræves? Faglig kompetente og synlige voksne. Klare og enkle regler. Gode fysiske rammer. A. Fritidsordningen skal danne rammen om et trygt og stimulerende miljø, hvori pædagogerne søger at tilgodese det enkelte barns behov for personlig udvikling og fællesskab (social udvikling) gennem skole/hjemsamtaler

Læs mere

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitik for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitikkens rammer Dagtilbudspolitikken vedrører 0-6 års området i Hedensted Kommune og skal fungere som en fælles ramme for den

Læs mere

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Institutionens navn adresse Indledning Byrådet har siden 1. august 2009 været forpligtet til at fastsætte mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, kaldet

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppepsykologi - Gruppedynamik

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Udarbejdet af N. J. Fjordsgades Skoles SFO 1. Marts 2010

Udarbejdet af N. J. Fjordsgades Skoles SFO 1. Marts 2010 1 Udarbejdet af N. J. Fjordsgades Skoles SFO 1. Marts 2010 Identitet Hvem er vi? Hvad vil vi gerne kendes på? 2 Vores overordnede pædagogiske opgave er fritidspædagogisk Endvidere er omsorg, sociale relationer

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Identitet og venskaber:

Identitet og venskaber: Identitet og venskaber: Social trivsel er for alle børn forbundet med at være tryg, anerkendt og føle sig værdsat. Venskaber er derfor vigtige for det enkelte barn. Børn skal trives med deres sociale roller

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære

Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære Vision Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære Værdigrundlag Forskellighed er en styrke vi respekterer, anerkender og udvikles i forskelligheden Den glade

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Skolens værdigrundlag hviler på Gentofte Kommunes nye vision, Læring uden Grænser :

Skolens værdigrundlag hviler på Gentofte Kommunes nye vision, Læring uden Grænser : Livstrampolinen. Hellerup Skoles værdigrundlag Skolens værdigrundlag hviler på Gentofte Kommunes nye vision, Læring uden Grænser : Børn og unge lærer uden grænser - de udnytter og udvikler deres ressourcer

Læs mere

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod 2021 Sammen løfter vi læring og trivsel 1 Forord I Syddjurs Kommune understøtter vi, at alle børn og unge trives og lærer så meget, som de kan. Vi

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Vision for læring og dannelse

Vision for læring og dannelse 13-32036 / April 2014 Børn og Unge Svendborg Kommune Indledning Udvalget for Børn og Unge har beskrevet deres vision for læring og dannelse i Svendborg Kommune. Visionen er en ledestjerne, som arbejdet

Læs mere

Praktikfolder Uddannelsesplan for pædagogstuderende

Praktikfolder Uddannelsesplan for pædagogstuderende 2015 Praktikfolder Uddannelsesplan for pædagogstuderende Daginstitution Dagnæs Vision I Daginstitution Dagnæs udvikler det enkelte individ selvværd, livsglæde og handlekraft. Med anerkendende kommunikation

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole Grundlag for arbejdet på Buddinge Skole I august 2004 iværksatte Buddinge Skoles ledelse og bestyrelse arbejdet med skolens vision. Udgangspunktet var udviklingen af en skole, som alle kan være glade for

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen Notat Emne Til Strategi for kompetenceudvikling i Ansatte i Den 18.januar 2013 Hvorfor strategi og planlægning for kompetenceudvikling? Bag dette notat er en holdning om at sætte fagligheden i højsæde,

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag

Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag BRUUNBIZ idérig kommunikation 2016 Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag sosusilkeborg.dk Billedunivers i Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag er skabt af fotograf Lisbeth Barfoed Skolens pædagogiske

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang I Tønder Kommunes strategiplan fremgår det under Uddannelsesstrategien, at iværksætteri skal fremmes i Tønder Kommune som et bidrag til at hæve det generelle

Læs mere

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen.

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen. 1 Læreplan for dagplejen. Forvaltningen på dagtilbudsområdet har udarbejdet en fælles ramme for arbejdet med læreplaner, som dagplejen også er forpligtet til at arbejde ud fra. Det er med udgangspunkt

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 0 Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse 2 Kommunalt formål 3 Fritidspædagogikken og læring i SFO 4 Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 5 Mål A: Børnenes personlighedsudvikling 6 Fire delmål Mål

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppedynamik - Motivation

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 1 Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år i Rudersdal Kommune, og den supplerer lovbestemmelser, delpolitikker og strategier

Læs mere

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø?

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø? UNDERVISNINGSMILJØUNDERSØGELSE /min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Hvilken linje/værksted går du på? Er du: kvinde: 29 (59,2%) mand: 20 (40,8%) Hvor gammel er du?_gennemsnit: 20,4 år.

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske Læreplaner Målene i læreplanen skal udarbejdes med udgangspunkt i det rammer, vilkår og ressourcer institutionen har. Det vil sige med udgangspunkt i dagtilbuddets fysiske rammer, børne- og

Læs mere

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati Empowerment Niveauer Empowerment Idræt er vigtig i unges udvikling, fordi det styrker fysisk og mental sundhed samtidig med, at det skaber vigtige, sociale relationer. Idræt er en mulighed for leg, deltagelse

Læs mere

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODTOG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER KORT OG GODT Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Vi er en privat børnehave som er placeret ved Gymnastik- og Idrætshøjskolen i Viborg. Normeringen er 80 børnehavebørn

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere