Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital"

Transkript

1 Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Præsentation af værkstedet Kunne du tænke dig at lave dig egen hjemmeside, eller går du med en drøm om, at lære at fotografere eller måske lave din egen film, så er her masser af muligheder for at få afprøvet din nysgerrighed indenfor den digitale verden. Måske har du masser af gode idéer til, hvad en computer kan bruges til, så er MedieDigital måske et værksted for dig. Her på værkstedet arbejder vi bl.a. Med fremstilling af hjemmesider, facebook og Instagram, samt opdatering og udvikling af disse. Fotografering og videofilm til brug for skolens værksteder og kunder ude i byen. I forbindelse med de praktiske arbejdsopgaver lærer du en masse om visuel kommunikation, billeder, farver og layout, og du får en række færdigheder indenfor betjening af diverse udstyr og programmer. Samtidigt lærer du, at der i perioder stilles krav til din arbejdsindsats og deadlines, når en kunde venter på det færdige produkt. Du må også være forberedt på, at du indimellem skal rundt på skolens andre værksteder for at samle stof og billeder til skolens hjemmeside m.v. Design og redigering af hjemmesider er en vigtig del af værkstedets produktion. Det kræver ikke særlige forudsætninger for at starte på MedieDigital, men det er en fordel, at du kan arbejde nogenlunde selvstændigt og ikke mindst er i stand til, at overholde aftaler herunder møde til tiden og være aktiv deltager i arbejdet hver dag. Værkstedsundervisning Gennem undervisning at give eleverne redskaber til, at udføre de daglige opgaver på værkstedet. At eleverne oplever sammenhæng mellem undervisning og perlerække. At eleverne oplever en udvikling i deres faglige kunnen. Undervisning foregår både som klasseundervisning, men også i mindre grupper. Undervisningen hænger sammen med perlerækken, hvor dele af perlerækken kører som klasseundervisning, små grupper og individuelt. Når eleverne oplever en sammenhæng i hverdagen. Når eleverne tager ansvar for egen læring. Når eleverne tilegner sig mere viden og kan følge udviklingen gennem sin perlerække. Værkstedsproduktion At eleverne gennem produktionerne får et fagligt tilbud, hvor der er lagt op til udvikling af deres faglige, sociale og personlige kompetencer. Den daglige undervisning samt produktioner, skal være med til at give eleven en læring af følgende: Vise hensyn til hinanden. Indgå i et samarbejde. Tage ansvar. Overholde aftaler. Tage lederskab. Arbejde under andres lederskab.

2 skal produktion: Skolens website: Udvikle og drive skolens hjemmeside. At websitet er på forkant med udviklingen. At der udvikles grafiske elementer. Fyns Laksefisk: Designe og udvikle nye grafiske elementer til Fyns Laksefisk website. EGU: Opdatering af hjemmeside med tekst og billeder. Personaletavler: Fotografering til personaletavler i Administrationen, Servicegården, Bybondegården, Håndværkergården og Fyns Laksefisk. Fotograf: At der tages billeder/film til brug i kataloger, websites og facebook. CD: I samarbejde med MedieGrafisk at der bliver printet labels på Cd er, brænde billeder på Cd er til børnehavebesøg. Facebook: Gode historier bliver fortalt gennem tekst, billeder og film. Instagram: fotografering af sjove og anderledes elevproduktioner, sammenhold og aktiviteter. kan produktion: Undervisningsbøger i Ibooks til både eget værksted samt andre værksteder på skolen. Design af website til både interne samt eksterne kunder. Printe labels på CD samt DVD. Brænde lydfiler samt film på CD/DVD. Produktion af film. Div. foto opgaver. Elevens ønsker inden for web, foto og video. Eleverne oplever en hverdag med rutine og indhold. Eleverne oplever, at det de laver, munder ud i noget der kan bruges og derved får en succesoplevelse. At eleverne gennem produktioner oplever samarbejde og får styrket deres faglige, sociale og personlige kompetencer. Dette for at de kommer styrket herfra, så de bedre får mulighed for, at kan træffe et sikkert valg omkring uddannelse eller job. Morgensamling At give eleverne en tryg og god start på dagen, med et sundt og nærende morgenmåltid. Derudover sikre at eleverne føler sig velinformeret, omkring dagens produktion og andre vigtige informationer. På den måde vil eleverne gøre sig klar til dagens produktion. Eleverne udvikler empati, reflekterer og tager ansvar. Eleverne sørger for et veldækket morgenbord med fokus på sund kost (intet hvidt brød, smør, sukker og andre kaloriefyldte morgenmadsprodukter) eleven vil melde til læreren så snart morgenbordet klar. Læreren tjekker mails, kontakter elever m.m. imedens. Læreren får besked når bordet er dækket og læreren siger Værsgo. Eleverne sætter sig og spiser med fokus på dannelse, struktur og sunde manerer. Eks. ingen mobiltlf. snak/sms ved bordet, medmindre dette er aftalt med læreren, ingen musik i ørerne (headphones), intet overtøj. Lægger op til åbenhed, nysgerrighed og debat omkring de nære ting, sundhed, almen viden og det der pt. foregår ude omkring os i verden. Efter spisningen og inden vi rejser os fra bordet, kommer der meddelelser omkring dagens forløb og andre vigtige informationer. Der er ligeledes lagt op til fælles koordinering og aftaler mellem elever og lærer. Eleven føler og mærker tryghed, opmærksom og nærvær fra både lærer, og de andre elever på værkstedet. Eleven mærker effekten af et sundt morgenmåltid, som vil give eleven motivation til at fokusere på sundhed. Eleven kan ytre sig i fælles forum. Eleven mærker effekten af dannelse og sunde manerer, som giver eleven lyst til at lytte, tale med og være opmærksom på de andre elever. Eleven begynder at tage ansvar.

3 Føler sig som en del af fællesskabet. Praktik Eleven bruger sin ret til praktik optimalt. Eleven ved hvad praktikken skal bruges til. Eleven involveres i praktikpladssøgning, og skal som udgangspunkt selv finde sin plads. Praktikken er både individuel samt i gruppe for eleverne på værkstedet. Eleven skal, når denne skønnes klar til dette i praktik, når eleven er bevidst om at udnytte sine muligheder for praktik. Dette gøres igennem de løbende samtaler mellem værkstedslærer og vejleder. Ved søgning af praktikplads er et samarbejde mellem elev, værkstedslærer og Praktikkoordinator. Eleven har ret til 4 ugers praktik pr. halve år. Det er op til værkstedslæreren at sikre, at så megen af denne praktik bruges, og at den munder ud i en indkredsning af, hvilken faglig gren eleven ønsker at uddanne sig under. Eleven får positive oplevelser af arbejdsmarkedet igennem praktikken og er bedre i stand til at træffe beslutning om fremtidige job - og uddannelsesmuligheder. Kombinationsforløb Igennem kombinationsforløb får eleven hjælp til afklaring af uddannelse. I sparring med vejleder at afklare, hvornår en elev er klar til kombinationsforløb. Vejlederen tilmelder eleven til kombinationsforløb, når denne er klar. At eleven får brugt sine muligheder for kombinationsforløb for der igennem, at blive afklaret i forhold til uddannelse. Forløbsplan, Kompetencebevis og realkompetenceafklaring Eleven oplever en sammenhæng mellem delmål, mål og kompetencetavle. Eleven får styrket sine personlige, sociale og faglige kompetencer. Dette gør eleven klar til uddannelse eller job. Eleven kommer til RKA hver anden måned (datoer under handling). Forløbssamtaler bliver afholdt løbende og efter behov, lærer/vejleder sikrer at dette bliver overholdt. Kompetencebevis udleveres den sidste dag eleven er på skolen/værkstedet. Eleven kommer til startsamtale på værkstedet inden for de første 3 dage, her bliver eleven præsenteret for forløbsplan, RKA samt kompetencetavle. Der udleveres en kalender, hvor eleven kan se datoer på RKA samtaler. Der aftales delmål og mål som skrives i forløbsplanen, dette med henblik på at eleven får styrket sine personlig, faglig og sociale udvikling. Eleven bliver derved afklaret til uddannelse eller job. 14 dage før eleven stopper, kommer eleven til afslutningssamtale, hvor elev og lærer sammen udfylder kompetencebevis. Dagen før eleven stopper modtager eleven kompetencebevis på værkstedet. Der afholdes RKA på følgende datoer: februar april juli september november

4 Eleven oplever, at der er tid og tryghed for samtaler. Eleven bruger kompetencetavle og forløbsplan som et redskab til, at opnå delmål og mål. Eleven oplever en udvikling af de faglige, sociale og personlige kompetencer igennem de produktioner som eleven har udført. Eleven bliver afklaret til uddannelse eller job. Eleven får et kompetencebevis ved afslutning på værkstedet. Undervisningsmiljø Værkstedet MedieDigital skal være et sted, hvor eleven føler tryghed og nærvær, eleven er med til at tage et medansvar, for at dette opfyldes. Værkstedslæreren sørger for at takt og tone, så det sociale miljø på værkstedet, gør det til et sted, hvor eleven synes det er rart og trygt at være. Dette sker gennem dialog med eleverne, også med den lidt opdragende samtale. Der arrangeres arrangementer for at styrke det sociale miljø på værkstedet. Eleverne instrueres og undervises i rengøring af køkken samt vores fællesarealer. Eleverne er medbestemmende både ved indretning af værksted samt ved alle arrangementer. Dette er vigtigt så eleven føler et medansvar. Succes At eleverne føler, at det er trygt og rart at være på værkstedet. At eleverne føler ansvar for fællesarealer og værksted. At værkstedet og fællesarealer ikke er sundhedsskadelige. Sundhed At sund kost og motion bliver en del af dagligdagen på MedieDigital. At gennem dialog eller foredrag, gøre eleverne bevidste om sund kost og motion. At eleverne bliver oplyst omkring de skadelige virkninger af rygning samt stoffer og alkohol. At vi bruger motionscenteret 2 gange ugentligt. er Værkstedslæreren opfordrer eleverne gennem samtaler til sund kost og motion. På værkstedet må der ikke indtages sodavand, slik, chips, eller andet usundt, undtaget ved særlige lejligheder, såsom fødselsdage eller specielle arrangementer. Vi vil benytte skolens motionscenter fast 2 gange ugentligt, for at fremme elevernes forståelse og vigtigheden af motion. At eleverne bliver bevidste omkring vigtigheden af sundkost og motion. Eleverne oplever motion som en positiv og naturlig del af deres dagligdag. At få nogle positive og glade elever, der synes at motion og det at spise sundt gør ens liv og dagligdag meget nemmere. Hygiejne På værkstedet vil der være fokus på elevernes personlige hygiejne gennem personlige samtaler og i fælles forum, dette for at få eleverne til at vægte deres personlige hygiejne såsom bad, tandbørstning og vask af tøj højt. De elever der har svært ved at klare deres personlige hygiejne, vil blive tilbudt hjælp til dette, hjælpen kan bestå i at handle ting ind til bad og vask af tøj. Det er vigtigt at eleven bliver gjort opmærksom på, hvis der bliver observeret dårlig hygiejne, at eleven ved personlig samtale for fortalt problemet, så eleven kan få den hjælp der er behov for.

5 Det er vigtigt at samtalen kommer til, at foregår så skånsomt og hensynsfuldt som muligt for eleven. Hygiejnen på værkstedet er der fokus på hverdag, dette gælder både ved kontakt med mad, at eleverne ved, at der skal vaskes hænder før kontakt med mad, samt den daglige rengøring på værkstedet. Eleverne får instruktion i rengøring af køkken, køleskab og værksted. Der er daglig fokus på rene og pæne områder på værkstedet, så det fremstår rengjort og hygiejniske i orden.

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015. Ejendomsservice

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015. Ejendomsservice AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015 Ejendomsservice Præsentation På værkstedet Ejendomsservice arbejder vi med en bred vifte af opgaver inden for flere faggrupper. Det foregår primært på skolens område,

Læs mere

Aktivitets og Handleplan 2015. Medie Grafisk

Aktivitets og Handleplan 2015. Medie Grafisk Aktivitets og Handleplan 2015 Medie Grafisk Præsentation af værkstedet Medie Grafisk værksted handler om design, formidling og kommunikation via trykte medier. Værkstedet er for dig, der er kreativ, iderig

Læs mere

Aktivitets- og handleplanen 2012 Værksted: Grøn Pædagog

Aktivitets- og handleplanen 2012 Værksted: Grøn Pædagog Aktivitets- og handleplanen 2012 Værksted: Grøn Pædagog Præsentation af værkstedet På GRØN PÆDAGOG har eleverne mulighed for at få afprøvet sig selv i forhold til, at arbejde med børn og ældre. Vi vil

Læs mere

Aktivitets og Handleplanen 2012 Medie Grafisk

Aktivitets og Handleplanen 2012 Medie Grafisk Aktivitets og Handleplanen 2012 Medie Grafisk Præsentation af værkstedet - som i brochure og på hjemmeside. Præsentation af værkstedet Mediegrafiker værkstedet handler om design, formidling og kommunikation

Læs mere

Bygge og Anlæg. Præsentation På værkstedet Bygge og Anlæg arbejder vi med opgaver inden for byggeriet, mest tømrer og snedkerfaget.

Bygge og Anlæg. Præsentation På værkstedet Bygge og Anlæg arbejder vi med opgaver inden for byggeriet, mest tømrer og snedkerfaget. AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2013 Bygge og Anlæg Præsentation På værkstedet Bygge og Anlæg arbejder vi med opgaver inden for byggeriet, mest tømrer og snedkerfaget. Vi udfører en lang række forskellige

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLANER for 2011

AKTIVITETS- OG HANDLEPLANER for 2011 AKTIVITETS- OG HANDLEPLANER for 2011 Bygge og Anlæg Præsentation På værkstedet Bygge & Anlæg arbejder vi med opgaver inden for tømrer-, maler- og murerfaget. Vi udfører en lang række forskellige bygge-

Læs mere

Virksomhedsplan 2013 for Produktionsskolen Datariet

Virksomhedsplan 2013 for Produktionsskolen Datariet Virksomhedsplan 2013 for Produktionsskolen Datariet 1. Forord 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Mål 6. Målgruppe 7. Produktion og undervisning 8. Uddannelses- og erhvervsvejledning 9. Andre aktiviteter

Læs mere

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE så ka du lære det! lærer du fordi du har lyst! arbejder du med det DU brænder for! KREATIVITET FORDYBELSE PERSONLIG UDVIKLING SAMMENHOLD FÆLLESSKAB ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE HØJSKOLE FOR UNGE MELLEM 16

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Din vej til Uddannelse & Afklaring...

Din vej til Uddannelse & Afklaring... Din vej til Uddannelse & Afklaring... Glostrup Produktionshøjskole tilbyder undervisnings- og vejledningsforløb for unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. Undervisningen på skolens

Læs mere

Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Telefon 36 77 91 10 Telefax 36 77 38 04 email: info@stevnsbo.dk www.stevnsbo.dk

Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Telefon 36 77 91 10 Telefax 36 77 38 04 email: info@stevnsbo.dk www.stevnsbo.dk Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Telefon 36 77 91 10 Telefax 36 77 38 04 email: info@stevnsbo.dk Vi ser på livet som en lystig leg med ubegrænsede muligheder På vores skole gør vi alt for, at du får de bedste

Læs mere

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur Læreplan for Hornsyld Idrætsbørnehus 1. august 2004 blev det vedtaget, at alle dagtilbud skal udarbejde læreplaner. Læreplanerne skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Ligeledes skal den

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Indholdsfortegnelse Formål og virksomhed... 3 Glostrup Albertslund Produktionshøjskoles mål... 3 Mål for den enkelte deltager... 4 Mission... 4 Vision... 4 Rammer og organisation...

Læs mere

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 1. Forord 2. Vision 3. Værdigrundlag 4. Mål 5. Målgruppe 6. Produktion og undervisning Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 7. Uddannelses- og erhvervsvejledning 8. Andre aktiviteter 9.

Læs mere

Lemvig Produktionsskole Havnen 72, 7620 Lemvig Skivevej 112, 7500 Holstebro

Lemvig Produktionsskole Havnen 72, 7620 Lemvig Skivevej 112, 7500 Holstebro Lemvig Produktionsskole Havnen 72, 7620 Lemvig Skivevej 112, 7500 Holstebro Virksomhedsplan 2012 Indholdsfortegnelse 2 1. Beskrivelse af Produktionsskolen Nordvestjylland 3 1.1. Produktionsskolens bestyrelse

Læs mere

AFUK`s Produktionsskole 2012

AFUK`s Produktionsskole 2012 Virksomhedsplan for AFUK`s Produktionsskole 2012 Side 2 Indledning 2 Visioner og Indsatsområder 3 Arbejdsgrundlaget 3 Værdigrundlag 4 Skolens kapacitet og beliggenhed 4 Mål 5 Målgruppen 5 Undervisningen

Læs mere

Virksomhedsplan for Egå Produktionshøjskole 2013.

Virksomhedsplan for Egå Produktionshøjskole 2013. Virksomhedsplan for Egå Produktionshøjskole 2013. BESKRIVELSE. Produktionshøjskolen Labore blev stiftet i 1981 og er beliggende på adressen Øster Kringelvej 32 i Egå. Skolen har pr. september 1999 skiftet

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene del.

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2015... 3

Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2015... 3 Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2015... 3 Lovgrundlag...3 Målsætning...3 Målgruppe...3 Værdigrundlag...3 Pædagogisk arbejdsgrundlag på Faaborg-Midtfyn Produktionsskole:...4 Forventninger...4

Læs mere

Virksomhedsplan for Egå Produktionshøjskole 2015

Virksomhedsplan for Egå Produktionshøjskole 2015 Virksomhedsplan for Egå Produktionshøjskole 2015 BESKRIVELSE. Produktionshøjskolen Labore blev stiftet i 1981 og er beliggende på adressen Øster Kringelvej 32 i Egå. Skolen har pr. september 1999 skiftet

Læs mere

VIRK- SOM- HEDS- PLAN

VIRK- SOM- HEDS- PLAN VIRK- SOM- HEDS- PLAN 2015 Præsentation af skolen og værdigrundlag s. 2 Demokrati og solidaritet s. 2 Økologi s. 3 Pædagogisk grundlag s. 4 Succéskriterier s. 5 Sundhedspolitik s. 5 Øvrige mål for 2015

Læs mere

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart.

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Med udgangspunkt i en grundlæggende viden omkring børns udvikling, tilrettelægges de her anførte læreplaner.

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2014... 3

Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2014... 3 Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2014... 3 Lovgrundlag...3 Målsætning...3 Målgruppe...3 Værdigrundlag...3 Pædagogisk arbejdsgrundlag på Faaborg-Midtfyn Produktionsskole:...4 Forventninger...4

Læs mere

Der skal to til coaching Et konversationsanalytisk blik på den coachende samtale mellem leder og medarbejder. Bilagsoversigt

Der skal to til coaching Et konversationsanalytisk blik på den coachende samtale mellem leder og medarbejder. Bilagsoversigt Bilagsoversigt Bilag 1: Evaluering af "Viborg Ledelse"... 2 Bilag 2: Beskrivelse af specialesamarbejde med Viborg Kommune... 3 Bilag 3: Specialets kontrakt med de deltagende ledere... 5 Bilag 4: Kontrakt

Læs mere

GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE

GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE VIRKSOMHEDSPLAN 2015 Virksomhedsplan 2015 Gribskov Produktionsskole Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Formål... side 2 Økonomi... side 3 Organisering af produktionsskolen...

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Børne- og Kulturforvaltningen, Skoleafdelingen, april 2010 1 Indledning Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere