Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Monitorering af forløbstider på kræftområdet"

Transkript

1 Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 1. KVARTAL

2 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 1. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge København S Sprog: Dansk Version: 1,0 Versionsdato: Format: pdf Udgivet af Sundhedsstyrelsen, maj ISSN online: X Elektronisk ISBN: MAJ 2016 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET SIDE 2/35

3 Indhold 1 Resumé 4 2 Baggrund 7 3 Vejledning til Sundhedsstyrelsens kommentarer 7 4 Sundhedsstyrelsens kommentarer Nationalt niveau 9 5 Organspecifikke pakkeforløb Brystkræft (B01) Hoved- og halskræft (B02) Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi (B03) Myelomatose (B04) Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom MDS Myelomatose (B05) Kronisk myeloide sygdomme (B06) Kræft i bugspytkirtlen (B07) Kræft i galdegang (B08) Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (B09) Primær leverkræft (B10) Tarmkræftmetastaser i leveren (B11) Kræft i tyk- og endetarm (B12) Kræft i urinveje (B13) Kræft i blæren (B14) Kræft i nyre (B15) Kræft i prostata (B16) Kræft i penis (B17) Kræft i testikel (B18) Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva) (B19) Livmoderkræft (B20) Kræft i æggestok (B21) Livmoderhalskræft (B22) Kræft i hjernen (B23) Kræft i øjne og orbita (B24) Modermærkekræft i hud (B25) MAJ 2016 TITEL - MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET SIDE 2/35

4 5.26 Lungekræft (B26) Sarkom i knogle (B27) B28 - Udgået Sarkom i bløddele (B29) Kræft hos børn (B30) Analkræft (B31) Kræft i nyrebækken eller urinleder (B32) Lungehindekræft (B33) 32 6 Metastaser uden organspecifik kræfttype 33 7 Diagnostisk pakkeforløb MAJ 2016 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET SIDE 3/35

5 1 Resumé Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstiderne på kræftområdet for 1. kvartal 2016 fokuserer på forløbstider fra henvisning er modtaget til start på behandling inden for det organspecifikke kræftområde, med sammenligning mellem de enkelte pakkeforløb og regioner. I 1. kvartal 2016 blev 85 % af de registrerede forløb gennemført indenfor standardforløbstiden. Sundhedsstyrelsen finder overordnet dette tilfredsstillende, men er opmærksom på, at der er pakkeforløb for hvilke andelen af gennemførte patientforløb inden for standardforløbstiden er relativt lav. Sundhedsstyrelsen fokuserer sine kommentarer på de forløb, der ligger under den nationale 1. kvartil dvs. den fjerdedel af pakkeforløbene, der har den laveste andel gennemført inden for standardforløbstiderne. Den nationale 1. kvartil lå for 1. kvartal 2016 på 67 %, hvilket betyder, at standardforløbstiden blev overholdt i op til 67 % af tilfældene for den fjerdedel af pakkeforløbene, der havde den laveste andel af forløb gennemført inden for standardforløbstiden. I Tabel 1 vises de pakkeforløb, hvor andelen af patientforløb gennemført inden for standardforløbstiden falder på eller under den nationale 1. kvartil på 67 %. Der opgøres kun forløb med mere end 10 patienter. 27. MAJ 2016 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET SIDE 4/35

6 Tabel 1. Andel forløb på nationalt og regionalt plan, der er gennemført inden for angivne standardforløbstider, der ligger under eller lig med nedre kvartil samt antal forløb i alt, fordelt på pakkeforløbsnummer, sygehusregion og indikator, 1. kvartal Pakke- forløbsnummer Pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype Nationalt/ Regionalt niveau Samlet tid til behandling Andel forløb Inden for standardforløbstid B02 Hoved- og halskræft Region Sjælland Strålebehandling 55 % 22 B03 Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk Nationalt niveau Strålebehandling 50 % 15 leukæmi Akut leukæmi/ B05 fremskreden myelodysplastisk Region Hovedstaden Medicinsk behandling 42 % 12 syndrom (MDS) Kræft i spiserøret / mavemunden/ B09 mavesæk- Region Sjælland Medicinsk behandling 67 % 12 ken (EVC) B11 Tarmkræftmetastaser i leveren Nationalt niveau Kirurgisk behandling 50 % 60 B11 Tarmkræftmetastaser i leveren Region Hovedstaden Kirurgisk behandling 9 % 22 B12 Kræft i tyk- og endetarm Region Nordjylland Medicinsk behandling 53 % 15 B12 Kræft i tyk- og endetarm Region Syddanmark Medicinsk behandling 65 % 17 B12 Kræft i tyk- og endetarm Region Sjælland Strålebehandling 54 % 13 B14 Kræft i blære Nationalt niveau Kirurgisk behandling 57 % 35 B14 Kræft i blære Nationalt niveau Medicinsk behandling 63 % 25 B14 Kræft i blære Nationalt niveau Strålebehandling 44 % 20 B15 Kræft i nyre Region Syddanmark Kirurgisk behandling 67 % 15 B16 Kræft i prostata Nationalt niveau Kirurgisk behandling 58 % 83 B16 Kræft i prostata Region Syddanmark Kirurgisk behandling 54 % 13 B16 Kræft i prostata Region Hovedstaden Kirurgisk behandling 63 % 16 B16 Kræft i prostata Region Sjælland Kirurgisk behandling 36 % 11 B20 Livmoderkræft Region Nordjylland Kirurgisk behandling 60 % 20 B21 Kræft i æggestok Region Hovedstaden Kirurgisk behandling 43 % 23 B26 Lungekræft Region Nordjylland Strålebehandling 67 % 12 B26 Lungekræft Region Hovedstaden Kirurgisk behandling 57 % 42 B26 Lungekræft Region Sjælland Kirurgisk behandling 64 % 28 Kilde: 1. Landpatientregisteret per 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen. Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb i alt 27. MAJ 2016 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET SIDE 5/35

7 Sundhedsstyrelsen er særligt opmærksom på områder, hvor forløbstiderne falder under den nationale 1. kvartil. Styrelsen er i løbende dialog med regionerne om udfordringerne bl.a. i regi af Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet. Som grundlag for drøftelse i Task Force beder styrelsen regionerne om redegørelser for udfordringer og tiltag til forbedring på området. Som eksempel ligger andelen af gennemførte forløb inden for strålebehandling af hoved- og halskræft under 1. kvartil i 1. kvartal Regionen redegjorde på det seneste møde i Task Force (19. maj 2016) for, hvordan de forventede at forbedre målopfyldelsen, og sammenlignet med opgørelsen for 4. kvartal 2015 har målopfyldelsen forbedret sig med 27 procentpoint. Sundhedsstyrelsen følger fortsat udviklingen. Forbedring af registreringspraksis og behov for justering af pakkeforløbsbeskrivelser bliver ligeledes drøftet løbende i Task Force. På baggrund af opgørelserne for 1. kvartal 2016 vil Sundhedsstyrelsen bede følgende regioner om redegørelser for udvalgte områder med udfordringer: Region Nordjylland vedr. kirurgisk behandling af livmoderkræft og medicinsk behandling af kræft i tyk og endetarm Region Syddanmark vedr. medicinsk behandling af kræft i tyk- og endetarm Region Hovedstaden vedr. kirurgisk behandling af kræft i prostata og kræft i æggestok. Sundhedsstyrelsen vil drøfte redegørelserne med regionerne på næste møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet. Der er registreret i alt patientforløb med udredning i et pakkeforløb for kræft i 1. kvartal For af disse forløb viser registreringen, at diagnosen blev bekræftet eller, at der fortsat er begrundet mistanke om kræft. Til sammenligning blev der i det foregående kvartal registreret i alt patienter til udredning i et pakkeforløb for kræft, hvor af fik bekræftet diagnosen eller hvor der fortsat er begrundet mistanke om kræft. Kvartalsopgørelsen tager udgangspunkt i standardforløbstiderne for de forskellige pakkeforløb. Forløbstiderne i pakkeforløbene er opstillet som faglige rettesnore for standardpatientforløb. Konkrete forhold som f.eks. anden betydende sygdom (komorbiditet) eller særligt kompliceret sygdomsforløb kan betyde, at forløbstiden for den enkelte patient afviger fra standardforløbstiden. Sundhedsstyrelsen har derfor ikke en forventning om, at standardforløbstiderne kan overholdes for alle patienter i samtlige pakkeforløb. Det kan være fagligt relevant og nødvendigt at forløbstiden er længere for nogle patienter, ligesom patientens egne præferencer kan betyde at standardforløbstiden afviges. Opgørelsen for 1. kvartal 2016 medtager data fra registrerede forløb, hvor henvisning til pakkeforløb start er registreret i perioden 1. januar 2016 til 31. marts 2016, og hvor den initiale behandling er registreret fra 1. januar 2016 og frem til opgørelsestidspunktet for datagrundlaget den 9. maj Forløb, hvor den initiale behandling er registreret efter opgørelsestidspunktet den 9. maj 2016, medtages ikke i opgørelsen. 27. MAJ 2016 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET SIDE 6/35

8 2 Baggrund På baggrund af problemer med udvalgte forløb for kræftpatienter bad Ministeren for Sundhed og Forebyggelse i januar 2012 Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet om at sikre en robust monitorering af pakkeforløb på både kræft- og hjerteområdet. Efterfølgende har Sundhedsdatastyrelsen i samarbejde med regionerne og Sundhedsstyrelsen udviklet en national model til monitorering af forløbstider i pakkeforløb for kræft. Modellen er efterfølgende blevet udrullet for pakkeforløb for hjertesygdomme. Monitoreringen varetages af Sundhedsdatastyrelsen og data offentliggøres kvartalsvis samt årligt. Ved offentliggørelsen kommenterer Sundhedsstyrelsen systematisk på udvalgte monitoreringsdata, herunder udviklingen over tid. 3 Vejledning til Sundhedsstyrelsens kommentarer Opgørelsen viser, hvor stor en andel (procentdel) af patientforløbene der er gennemført inden for de standardforløbstider, der er angivet i Sundhedsstyrelsens beskrivelser af de enkelte pakkeforløb. Sundhedsstyrelsen kan herved kun kommentere på forløb, for hvilke der er angivet en standardforløbstid, hvilket betyder, at der for nogle kræftformer kun kommenteres på forløbstiden for kirurgisk behandling, men ikke for fx medicinsk behandling eller strålebehandling. Derudover nævnes det samlede antal forløb i det pågældende pakkeforløb for 1. kvartal 2016 samt andelen af forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes. Dette gøres med henblik på at illustrere forskelle i patientvolumen i de enkelte pakkeforløb. Et pakkeforløb beskriver et standard patientforløb, med angivelse af nødvendige undersøgelser og behandlinger, samt for de enkelte dele i forløbet de fagligt begrundede forløbstider for en standardpatient. Forløbstiderne i de enkelte pakkeforløb er opstillet som faglige rettesnore for standardforløbet. Konkrete forhold som fx anden betydende sygdom (komorbiditet), særligt komplicerede forløb eller patientens egne præferencer kan betyde, at forløbstiden for den enkelte patient vil afvige fra standardforløbstiden. Det er derfor ikke forventeligt, at standardforløbstiderne kan opfyldes for alle patienter i alle pakkeforløb. Endelig skal standardforløbstiderne i pakkeforløb for kræft ikke forveksles med de lovbundne maksimale ventetider for livstruende sygdom, som forpligter regionerne til at tilbyde behandling inden for bestemte tidsgrænser. Sundhedsstyrelsen overvåger overholdelsen af de maksimale ventetider ved at modtage månedlige indberetninger fra regionerne. Der er ikke fastlagt en national tærskelværdi, for hvilken andel af patientforløbene der bør være gennemført inden for standardforløbstiderne. Det må samtidig antages, at en opgørelse af andelene for de forskellige pakkeforløb ikke vil være normalfordelt (symmetrisk fordelt omkring en 27. MAJ 2016 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET SIDE 7/35

9 middelværdi). Sundhedsstyrelsen har derfor fundet det hensigtsmæssigt at basere sin systematiske kommentering på en opgørelse af data i kvartiler, hvorved datasættet deles i fire lige store mængder. Som følge af denne opgørelsesmetode vil 1. kvartil per definition afgrænse den fjerdedel af pakkeforløbene, der har den laveste andel af patientforløb, der er gennemført inden for standardforløbstid. I mangel af nationalt fastsat tærskelværdi har Sundhedsstyrelsen valgt at fokusere sine kommentarer på denne fjerdedel af pakkeforløbene, der ligger under den nationale 1. kvartil. Kvartilerne er beregnet på basis af samtlige gennemførte patientforløb, hvor der er anbefalet en forløbstid for behandlingsformen, uanset antallet af patienter i det enkelte pakkeforløb. Det betyder, at ikke alle pakkeforløb optræder i oversigten. Sundhedsstyrelsen har valgt alene at kommentere på forløb med flere end 10 patienter, idet der ikke er udregnet en andel for gennemførte forløb inden for standardforløbstiden for pakkeforløb med 10 eller færre patienter. Sundhedsstyrelsens kommentarer angår alene andele af patientforløb gennemført inden for standardforløbstiden. For alle opgørelserne vedrørende de organspecifikke forløb gælder, at der ses på forløbstiden fra henvisning modtaget til pakkeforløb til start på initial behandling. For en række af de hyppige sygdomme er der indsat ekstra grafiske fremstillinger af målopfyldelsen. Graferne viser blandt andet udviklingen i andelen af forløb gennemført inden for pakkeforløbets standardforløbstid på landsplan, andelen af forløb gennemført inden for den angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt fordelt på sygehusregion. Sundhedsstyrelsens kommentarer vedrører den samlede monitoreringsstatus for 1. kvartal 2016 på nationalt og regionalt niveau. Dertil har Sundhedsstyrelsen valgt på enkelte områder at inddrage generelle betragtninger omkring den kvartalsvise udvikling i det omfang, at dette har vist sig interessant. Kommenteringen af den kvartalsmæssige udvikling tager sit udgangspunkt i statiske data fra monitoreringen af forløbstiderne på kræftområdet for 1. kvartal 2016, uanset at disse tal er blevet opdateret sidenhen med regionernes løbende indberetninger. Sammenligningen med 4. kvartal 2015 angives i [kantede parenteser]. Sundhedsstyrelsen vil i forbindelse med opgørelserne anmode regionerne om supplerende redegørelser for udviklingen inden for udvalgte indikatorer i det omfang, det vurderes relevant. 27. MAJ 2016 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET SIDE 8/35

10 4 Sundhedsstyrelsens kommentarer 4.1 Nationalt niveau Den nationale andel af patientforløb gennemført inden for standardforløbstiden uanset behandlingsmodalitet var 85 % for hele 1. kvartal Andelen af patientforløb gennemført inden for standardforløbstiden er således på samme niveau som 4. kvartal 2015, hvor andelen lå på 84 %. Overordnet vurderes dette tilfredsstillende. Tabel 2. Antal patientforløb udredt i pakkeforløb, uanset om diagnosen er af- eller bekræftet, 4. kvartal 2015 til 1. kvartal kvartal kvartal 2016 Antal patientforløb i alt Kilde: 2 Landpatientregisteret per 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen. Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Der har været færre forløb, der er registreret med start på udredning i pakkeforløb fra 4. kvartal 2015 til 1. kvartal Derudover har der i 1. kvartal 2016 været i alt forløb [7.601 i 4. kvartal 2015], hvor udredningsperioden resulterede i, at diagnosen blev bekræftet, eller at der fortsat var begrundet mistanke om kræft. Altså færre forløb fra 4. kvartal 2015 til 1. kvartal Tabel 3. Kvartilfordeling for andele af patientforløb gennemført inden for standardforløbstiden i perioden 1. kvartal kvartal kvartil Median 1. kvartil 1. kvartal 2014 ( %) kvartal 2014 ( %) kvartal 2014 ( %) kvartal 2014 ( %) kvartal 2015 ( %) kvartal 2015 ( %) kvartal 2015 ( %) kvartal 2015 ( %) kvartal 2016 ( %) Kilde: 3 landspatientregistret per 11. maj 2014, 11. august 2014, 11. november 2014, 9. februar 2015, 11. maj 2015, 10. august 2015, 9. november 2015 og 9. maj Sundhedsdatastyrelsen. Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. For den fjerdedel (3. kvartil) af pakkeforløbene, der i 1. kvartal 2016 havde den højeste andel af forløb gennemført inden for standardforløbstiden gælder, at denne blev overholdt i 100 % af tilfældene. For den halvdel (medianen) af pakkeforløbene, der i 1. kvartal 2016 havde den næst 27. MAJ 2016 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET SIDE 9/35

11 højeste andel af forløb gennemført inden for standardforløbstiden gælder, at denne blev overholdt i mindst 86 % af tilfældene. Tilsvarende ses det, at for den fjerdedel af pakkeforløbene (1. kvartil), der i 1. kvartal 2016 havde den laveste andel af forløb gennemført inden for standardforløbstiden, blev denne overholdt i op til 67 % af tilfældene. Figur 1. Udviklingen i 1. kvartil for andele af patientforløb gennemført indenfor standardforløbstiden i perioden 1. kvartal kvartal Kilde: 4 landspatientregistret per 11. maj 2014, 11. august 2014, 11. november 2014, 9. februar 2015, 11. maj 2015, 10. august 2015, 9. november 2015 og 9. februar 2016 Sundhedsdatastyrelsen. Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Sundhedsstyrelsen gør opmærksom på, at mange pakkeforløb i 1. kvartal 2016 har 10 patienter eller færre registreret. Der udregnes ikke andele forløb gennemført inden for standardforløbstid for disse, men de indgår i beregningen af kvartilerne. 27. MAJ 2016 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET SIDE 10/35

12 5 Organspecifikke pakkeforløb 5.1 Brystkræft (B01) Andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden for brystkræft i hele landet var på 88 % i 1. kvartal 2016 [4. kvartal 2015: 85 %], hvilket betyder, at der har været en stigning på 3 procentpoint siden 4. kvartal Figur 2. Andel forløb gennemført indenfor den angivne standardforløbstid for kirurgisk behandling af brystkræft samt antal forløb i alt fordelt på sygehusregion og indikator, 1. kvartal 2016 Kilde: 5 Landpatientregisteret per 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen. Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Der ses en regional variation på mellem hhv. 76 % i Region Nordjylland [4. kvartal 2015: 70 %] og 95 % i Region Syddanmark [4. kvartal 2015: 94 %]. Alle regioner ligger således over den nationale 1. kvartil i forhold til andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden ved behandling af brystkræft. Figur 3 viser den regionale udvikling i andelen af forløb inden for standardforløbstid for kirurgisk behandling af brystkræft i perioden 1. kvartal 2013 til 1. kvartal MAJ 2016 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET SIDE 11/35

13 Figur 3. Udviklingen i andel forløb inden for standardforløbstid for kirurgisk behandling af brystkræft med angivet standardforløbstid over tid. Data vises fordelt på sygehusregion samt hele landet, 1. kvartal 2013 til 1. kvartal Kilde: 6 Landpatientregisteret per 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen. Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Der har på landsplan i 1. kvartal 2016 været i alt 809 registrerede forløb i pakkeforløb for brystkræft, der gennemgik kirurgisk behandling som initial behandling, mens 172 fik medicinsk behandling som initial behandling, og 10 fik strålebehandling som initial behandling. I 72 % af forløbene blev den begrundede mistanke om brystkræft afkræftet. 5.2 Hoved- og halskræft (B02) Andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden for hovedog halskræft i hele landet var på 90 % i 1. kvartal 2016 [4. kvartal 2015: 89 %], hvilket betyder, at der har været et fald på 1 procentpoint siden 4. kvartal Andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden for strålebehandling af hoved- og halskræft i hele landet var på 72 % i 1. kvartal 2016, [4. kvartal 2015: 68 %], hvilket betyder, at der har været et en stigning på 5 procentpoint siden 4. kvartal På regionalt niveau ses der i forhold til kirurgisk behandling en regional variation på mellem 98 % i Region Syddanmark [4. kvartal 2015: 96 %] og 83 % i hhv. Region Sjælland og Region Nordjylland[4. kvartal 2015: hhv. 72 % & 89 %]. Alle regioner ligger således over den nationale 1. kvartil i forhold til andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden ved behandling af hoved- og halskræft. I forhold til strålebehandling ses der en regional variation på mellem 55 % i Region Sjælland [4. kvartal 2015: 28 %] og 83 % i Region Nordjylland [4. kvartal 2015: 83 %]. Region Sjælland 27. MAJ 2016 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET SIDE 12/35

14 ligger under den nationale 1. kvartil i forhold til andelen af strålebehandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden ved behandling af hoved- og halskræft. Der har på landsplan i 1. kvartal 2016 været i alt 236 registrerede forløb i pakkeforløb for hoved og halskræft, der gennemgik kirurgisk behandling som initial behandling, mens 10 fik medicinsk behandling som initial behandling, og 131 fik strålebehandling som initial behandling. I 72 % af forløbene blev den begrundede mistanke om hoved- og halskræft afkræftet. 5.3 Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi (B03) Andelen af medicinske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden for lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi var i hele landet på 91 % i 1. kvartal 2016 [4. kvartal 2015: 96 %], hvilket betyder, at der har været et fald på 5 procentpoint siden 4. kvartal På regionalt niveau, ses der en regional variation på mellem 100 % i Region Sjælland [4. kvartal 2015: 100 %] og 84 % i Region Nordjylland [4. kvartal 2015: 100 %]. Alle regioner ligger således over den nationale 1. kvartil i forhold til andelen af medicinske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden ved behandling af lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi. Der har på landsplan i 1. kvartal 2016 været i alt 208 registrerede forløb i pakkeforløb for lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi, der gennemgik medicinsk behandling som initial behandling, mens 15 fik strålebehandling som initial behandling. I 13 % af forløbene blev den begrundede mistanke om lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi afkræftet. 5.4 Myelomatose (B04) Idet der ikke er angivet standardforløbstider for mulige behandlingsmodaliteter kommenterer Sundhedsstyrelsen ikke på disse forløb. Der har på landsplan i 1. kvartal 2016 været i alt 35 registrerede forløb i pakkeforløb for myelomatose, der gennemgik medicinsk behandling som initial behandling. I 27 % af forløbene blev den begrundede mistanke om myelomatose afkræftet. 5.5 Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom MDS Myelomatose (B05) Andelen af medicinske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden for akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom i hele landet var på 68 % i 1. kvartal 2016 [4. kvartal 2015: 66 %], hvilket betyder, at der har været en stigning på 3 procentpoint siden 4. kvartal På regionalt niveau er det alene Region Hovedstaden, der har haft mere end 10 medicinsk behandlede patienter. I Region Hovedstaden blev 42 % [4. kvartal 2015: 54 %.] af de medicinske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden, og Region Hovedstaden ligger således under den nationale 1. kvartil i forhold til andelen af medicinske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden ved behandling af akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom. 27. MAJ 2016 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET SIDE 13/35

15 Der har på landsplan i 1. kvartal 2016 været i alt 25 registrerede forløb i pakkeforløb for akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom, der gennemgik medicinsk behandling som initial behandling. I 35 % af forløbene blev den begrundede mistanke om akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom afkræftet. 5.6 Kronisk myeloide sygdomme (B06) Idet der ikke er angivet standardforløbstider for mulige behandlingsmodaliteter kommenterer Sundhedsstyrelsen ikke på disse forløb. Der har på landsplan i 1. kvartal 2016 været i alt 5 registrerede forløb i pakkeforløb for kronisk myeloide sygdomme, der gennemgik kirurgisk behandling som initial behandling, mens 55 fik medicinsk behandling som initial behandling. I 41 % af forløbene blev den begrundede mistanke om kronisk myeloide sygdomme afkræftet. 5.7 Kræft i bugspytkirtlen (B07) Andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden for kræft i bugspytkirtlen i hele landet var på 87 % i 1. kvartal 2016 [4. kvartal 2015: 84 %], hvilket betyder, at der har været en stigning på 3 procentpoint siden 4. kvartal Andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden for medicinsk behandling af kræft i bugspytkirtlen i hele landet var på 85 % i 1. kvartal 2016, [4. kvartal 2015: 85 %], hvilket betyder, at andelen af patientforløb gennemført inden for standardforløbstiden er på samme niveau som 4. kvartal Inden for kirurgisk behandling er det kun Region Hovedstaden, der har registreret mere end 10 forløb, hvorfor der kun er anført andele af forløb gennemført inden for standardforløbstiden for denne region. Andelen for Region Hovedstaden er på 92 % i 1. kvartal 2016 [4. kvartal 2015: 67 %]. Inden for medicinsk behandling er det kun Region Syddanmark, der har registreret mere end 10 forløb, hvorfor der kun er anført andele af forløb gennemført inden for standardforløbstiden for denne region. Andelen for Region Syddanmark er på 89 % i 1. kvartal 2016 [4. kvartal 2015: 89 %]. Der har på landsplan i 1. kvartal 2016 været i alt 30 registrerede forløb i pakkeforløb for kræft i bugspytkirtlen, der gennemgik kirurgisk behandling som initial behandling, mens 40 fik medicinsk behandling som initial behandling. I 45 % af forløbene blev den begrundede mistanke om kræft i bugspytkirtlen afkræftet. 5.8 Kræft i galdegang (B08) Da ingen af regionerne har haft mere end 10 patienter i forløb med behandling af kræft i galdegang, er de regionale andele af forløb gennemført inden for standardforløbstiden ikke gengivet. Der har på landsplan i 1. kvartal 2016 været i alt 5 registrerede forløb i pakkeforløb for kræft i galdegang, der gennemgik kirurgisk behandling som initial behandling og 5 der fik medicinsk behandling som initial behandling. I 35 % af forløbene blev den begrundede mistanke om kræft i galdegang afkræftet. 27. MAJ 2016 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET SIDE 14/35

16 5.9 Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (B09) Da ingen af regionerne hver for sig eller samlet set har haft mere end 10 patienter i forløb med kirurgisk behandling af kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken, er andelene for disse forløb ikke gengivet [4. kvartal 2015: 88 % på nationalt niveau]. Andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden for medicinsk behandling af kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken i hele landet var på 89 % i 1. kvartal 2016, [4. kvartal 2015: 96 %], hvilket betyder, at der har været et fald på 8 procentpoint siden 4. kvartal Inden for medicinsk behandling ses der en regional variation på mellem 100 % i Region Nordjylland [4. kvartal 2015: 100 %] og 67 % i Region Sjælland [4. kvartal 2015: n.a.]. Region Sjælland ligger således på den nationale 1. kvartil i forhold til andelen af medicinske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden ved behandling af kræft i spiserøret/mavemunden/ mavesækken. Der har på landsplan i 1. kvartal 2016 været i alt 10 registrerede forløb i pakkeforløb for kræft i spiserøret/mavemunden/ mavesækken, der gennemgik kirurgisk behandling som initial behandling, mens 90 fik medicinsk behandling som initial behandling, og 30 fik strålebehandling som initial behandling. I 83 % af forløbene blev den begrundede mistanke om kræft i spiserøret/mavemunden/ mavesækken afkræftet Primær leverkræft (B10) Andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden for primær leverkræft i hele landet var på 92 % i 1. kvartal 2016 [4. kvartal 2015: 89 %], hvilket betyder, at der har været en stigning på 3 procentpoint siden 4. kvartal Inden for kirurgisk behandling er det kun Region Midtjylland, der har registreret mere end 10 forløb, hvorfor der kun er anført andele af forløb gennemført inden for standardforløbstiden for denne region. Andelen for Region Midtjylland er på 93 % i 1. kvartal 2016 [4. kvartal 2015: 100 %]. Der har på landsplan i 1. kvartal 2016 været i alt 25 registrerede forløb i pakkeforløb for primær leverkræft, der gennemgik kirurgisk behandling som initial behandling, mens 5 fik medicinsk behandling som initial behandling. I 53 % af forløbene blev den begrundede mistanke om primær leverkræft afkræftet Tarmkræftmetastaser i leveren (B11) Andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden for tarmkræftmetastaser i leveren i hele landet var på 50 % i 1. kvartal 2016 [4. kvartal 2015: 47 %], hvilket betyder, at der har været en stigning på 3 procentpoint siden 4. kvartal Andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden på nationalt niveau ligger under den nationale 1. kvartil ved behandling af primære tarmkræftmetastaser i leveren. Andelen af medicinske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden for tarmkræftmetastaser i leveren i hele landet var på 88 % i 1. kvartal 2016 [4. kvartal 2015: 80 %], hvilket betyder, at der har været en stigning på 8 procentpoint siden 4. kvartal MAJ 2016 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET SIDE 15/35

17 Inden for kirurgisk behandling er det kun Region Midtjylland og Region Hovedstaden, der har registreret mere end 10 forløb. Andelen for Region Midtjylland er på 77 % i 1. kvartal 2016 [4. kvartal 2015: 81 %.] mens andelen for Region Hovedstaden er på 9 % i 1. kvartal 2016 [4. kvartal 2015: 35 %]. Region Hovedstaden ligger således under den nationale 1. kvartil i forhold til andelen af kirurgisk behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden ved behandling af tarmkræftmetastaser i leveren. Da ingen af regionerne har haft mere end 10 patienter i forløb med medicinsk behandling af tarmkræftmetastaser i leveren, er de regionale andele for disse forløb ikke gengivet. Der har på landsplan i 1. kvartal 2016 været i alt 60 registrerede forløb i pakkeforløb for tarmkræftmetastaser i leveren, der gennemgik kirurgisk behandling som initial behandling, mens 15 fik medicinsk behandling som initial behandling. I 5 % af forløbene blev den begrundede mistanke om tarmkræftmetastaser i leveren afkræftet. Sundhedsstyrelsen er opmærksom på, at der har været nogle udfordringer i forhold til registreringen i dette pakkeforløb bl.a. i forhold til overgangen mellem pakkeforløb for tyk- og endetarmskræft samt pakkeforløb for tarmkræftmetastaser i lever. Sundhedsstyrelsen forventer at udsende en revideret version af pakkeforløbet for tarmkræftmetastaser i leveren i Kræft i tyk- og endetarm (B12) Andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden for kræft i tyk- og endetarm i hele landet var på 90 % i 1. kvartal 2016 [4. kvartal 2015: 88 %], hvilket betyder, at der har været en stigning på 2 procentpoint siden 4. kvartal På regionalt niveau ses der en regional variation på mellem 99 % i hhv. Region Midtjylland [4. kvartal 2015: hhv. 91 %] og 82 % i Region Sjælland [4. kvartal 2015: 82 %]. Alle regioner ligger således over den nationale 1. kvartil i forhold til andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden ved kirurgisk behandling af kræft i tyk- og endetarm. 27. MAJ 2016 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET SIDE 16/35

18 Figur 4. Andel forløb gennemført indenfor den angivne standardforløbstid for kirurgisk behandling af kræft i tyk- og endetarm samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 1. kvartal 2016 Kilde: 7 Landpatientregisteret per 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen. Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Figur 5 viser den regionale udvikling i andelen af forløb inden for standardforløbstid for kirurgisk behandling af kræft i tyk- og endetarm i perioden 1. kvartal 2013 til 1. kvartal Figur 5. Udviklingen i andel forløb indenfor standardforløbstid for kirurgisk behandling af kræft i tyk- og endetarm med angivet standardforløbstid over tid. Data vises fordelt på sygehusregion samt hele landet, 1. kvartal 2013 til 1. kvartal Kilde: 8 Landpatientregisteret per 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen. Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. 27. MAJ 2016 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET SIDE 17/35

19 Andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden for medicinsk behandling af kræft i tyk- og endetarm i hele landet var på 69 % i 1. kvartal 2016, [4. kvartal 2015: 78 %], hvilket betyder, at der har været et fald på 9 procentpoint siden 4. kvartal Figur 6 viser den nationale udvikling i andelen af forløb inden for standardforløbstid for medicinsk behandling af kræft i tyk- og endetarm i perioden 1. kvartal 2013 til 1. kvartal Figur 6. Udviklingen i andel forløb indenfor standardforløbstid for medicinsk behandling af kræft i tyk- og endetarm med angivet standardforløbstid over tid. Data vises for hele landet, 1. kvartal 2013 til 1. kvartal Kilde: 9 Landpatientregisteret per 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen. Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Inden for medicinsk behandling ses der en regional variation på mellem 53 % i Region Nordjylland [4. kvartal 2015: 94] og 78 % i Region Sjælland [4. kvartal 2015: 50 %]. Region Nordjylland og Region Syddanmark ligger under den nationale 1. kvartil i forhold til andelen af medicinske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden ved behandling af kræft i tyk- og endetarm. 27. MAJ 2016 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET SIDE 18/35

20 Figur 7. Andel forløb gennemført indenfor angivne standardforløbstid for medicinsk behandling af tyk- og endetarmskræft samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 1. kvartal Kilde: 10 Landpatientregisteret per 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen. Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. For strålebehandling af kræft i tyk- og endetarm i hele landet var andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden på 79 % for 1. kvartal 2016 [4. kvartal 2015: 80 %], hvilket betyder, at der har været et fald på 1 procentpoint siden 4. kvartal Figur 8 viser den nationale udvikling i andelen af forløb inden for standardforløbstid for strålebehandling af kræft i tyk- og endetarm i perioden 1. kvartal 2013 til 1. kvartal Figur 8. Udviklingen i andel forløb indenfor standardforløbstid for strålebehandling af kræft i tyk- og endetarm med angivet standardforløbstid over tid. Data vises for hele landet, 1. kvartal 2013 til 1. kvartal Kilde: 11 Landpatientregisteret per 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen. Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. 27. MAJ 2016 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET SIDE 19/35

21 Inden for strålebehandling er det kun Region Midtjylland, Region Syddanmark og Region Sjælland, der har registreret mere end 10 forløb, hvorfor der kun er anført regionale andele af forløb gennemført inden for standardforløbstiden for disse regioner. Der ses en regional variation på mellem 87 % i Region Syddanmark [4. kvartal 2015: 75 %] og 54 % i Region Sjælland [4. kvartal 2015: n.a.]. Region Sjælland ligger under den nationale 1. kvartil i forhold til andelen af strålebehandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden ved behandling af kræft i tyk- og endetarm. Figur 9. Andel forløb gennemført indenfor angivne standardforløbstid for strålebehandling af tyk- og endetarmskræft samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 1. kvartal Kilde: 12: Landpatientregisteret per 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen. Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Der har på landsplan i 1. kvartal 2016 været i alt 645 registrerede forløb i pakkeforløb for kræft i tyk- og endetarm, der gennemgik kirurgisk behandling som initial behandling, mens 98 fik medicinsk behandling som initial behandling, og 62 fik strålebehandling som initial behandling. I 85 % af forløbene blev den begrundede mistanke om kræft i tyk- og endetarm afkræftet Kræft i urinveje (B13) Der er ikke kommenteret på det fælles primære udredningsforløb for kræft i urinveje, da der ikke foreligger en standardforløbstid for dette forløb. Der har på landsplan i 1. kvartal 2016 været i alt 175 registrerede forløb i pakkeforløb for brystkræft, der gennemgik kirurgisk behandling som initial behandling, mens 40 fik medicinsk kræft i urinveje som initial behandling, og 20 fik strålebehandling som initial behandling. I 82 % af forløbene blev den begrundede mistanke om kræft i urinveje afkræftet. Vedrørende kommentarer for behandlingsforløb for kræft i blære og kræft i nyre se nedenfor i hhv. Kræft i blæren (B14) og Kræft i nyre (B15). 27. MAJ 2016 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET SIDE 20/35

22 5.14 Kræft i blæren (B14) Sundhedsstyrelsen konstaterer, at andelen af forløb, der på nationalt niveau er gennemført inden for standardforløbstiden for kirurgisk og medicinsk behandling af kræft i blæren, ligger under den nationale 1. kvartil. Sundhedsstyrelsen ved, at der er regionalt fokus på området, hvilket regionerne har redegjort for på de seneste møder i Task Force for kræft- og hjertesygdomme. Sundhedsstyrelsen kan konstatere, at der nu er fremgang og vil fremadrettet være opmærksom på, om der sker fremskridt på området. Andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden for kirurgisk behandling af kræft i blæren i hele landet var på 57 % i 1. kvartal 2016, [4. kvartal 2015: 51 %], hvilket betyder, at der har været en stigning på 6 procentpoint siden 4. kvartal Andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden for medicinsk behandling af kræft i blæren i hele landet var på 63 % i 1. kvartal 2016, [4. kvartal 2015: 59 %], hvilket betyder, at der har været en stigning på 4 procentpoint siden 4. kvartal På nationalt niveau er der mindre end 10 patienter i forløb med strålebehandling af kræft i blæren, og de nationale og regionale andele for disse forløb er derfor ikke gengivet. På regionalt niveau, er det kun Region Hovedstaden, der har haft mere end 10 kirurgisk behandlede patienter. Andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden for Region Hovedstaden er på 69 % i 1. kvartal 2016 [4. kvartal 2015: 75 %]. Region Hovedstaden ligger således over den nationale 1. kvartil. På regionalt niveau er det kun Region Midtjylland der har haft mere end 10 patienter i forløb med medicinsk behandling for blærekræft. Andelen af forløb gennemført indenfor standardforløbstiden i Region Midtjylland er 71 % [4. kvartal 2015: 79 %]. Region Midtjylland ligger således over den nationale 1. kvartil. Der har på landsplan i 1. kvartal 2016 været i alt 35 registrerede forløb i pakkeforløb for kræft i blæren, der gennemgik kirurgisk behandling som initial behandling, mens 25 fik medicinsk behandling som initial behandling, og 20 fik strålebehandling som initial behandling Kræft i nyre (B15) Andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden for kræft i nyre i hele landet var på 90 % i 1. kvartal 2016 [4. kvartal 2015:75 %]. Andelen af medicinske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden for kræft i nyre i hele landet var på 77 % i 1. kvartal 2016 [4. kvartal 2015: n.a.]. På regionalt niveau, ses der en variation i andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført indenfor standardforløbstiden for kræft i nyre på mellem 97 % i Region Sjælland [4. kvartal 2015: 84 %] og 67 % i Region Syddanmark [4. kvartal 2015: 67 %]. Region Syddanmark ligger på den nationale 1. kvartil. Da ingen af regionerne har haft mere end 10 patienter i forløb med medicinsk behandling af kræft i nyren, er de regionale andele for disse forløb ikke gengivet. 27. MAJ 2016 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET SIDE 21/35

23 Der har på landsplan i 1. kvartal 2016 været i alt 136 registrerede forløb i pakkeforløb for kræft i nyren, der gennemgik kirurgisk behandling som initial behandling, mens 15 fik medicinsk behandling som initial behandling Kræft i prostata (B16) Andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden for kirurgisk behandling af kræft i prostata i hele landet var på 58 % i 1. kvartal 2016, [4. kvartal 2015: 57 %], hvilket betyder, at der har været en stigning på 1 procentpoint siden 4. kvartal 2015, samt at andelen på nationalt niveau ligger under den nationale 1. kvartil i forhold til andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden ved behandling af kræft i prostata. Figur 10 viser den nationale udvikling i andelen af forløb inden for standardforløbstid for kirurgisk behandling af prostata i perioden 1. kvartal 2013 til 1. kvartal Figur 10. Udviklingen i andel forløb indenfor standardforløbstid for kirurgisk behandling af prostatakræft med angivet standardforløbstid over tid. Data vises for hele landet, 1. kvartal 2013 til 1. kvartal Kilde: 13 Landpatientregisteret per 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen. Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. På regionalt niveau ses der en variation i andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden for kirurgisk behandling af kræft i prostata på 73 % Region Midtjylland [4. kvartal 2015: 62 %] og 36 % i Region Sjælland [4. kvartal 2015: 46]. Region Nordjylland har haft færre end 10 patienter i forløb med kirurgisk behandling af kræft i prostata, hvorfor de regionale andele for denne region ikke gengivet. Region Syddanmark, Region Hovedstaden og Region Sjælland ligger alle under den nationale 1. kvartil i forhold til andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden ved behandling af kræft i prostata. 27. MAJ 2016 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET SIDE 22/35

24 Figur 11. Andel forløb gennemført indenfor angivne standardforløbstid for kirurgisk behandling af prostatakræft samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 1. kvartal Kilde: 14 Landpatientregisteret per 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen. Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden for nervebesparende kirurgisk behandling af kræft i prostata i hele landet var på 96 % i 1. kvartal 2016, [4. kvartal 2015: 94 %], hvilket betyder, at der har været en stigning på 2 procentpoint siden 4. kvartal På regionalt niveau, ses der en variation i andelen af forløb gennemført indenfor standardforløbstiden for nervebesparende kirurgisk behandling på mellem 100 % i Region Sjælland [4. kvartal 2015:100 %] og 93 % i Region Syddanmark [4. kvartal 2015: n.a.]. Region Nordjylland har haft færre end 10 patienter i forløb med nervebesparende kirurgisk behandling af kræft i prostata, hvorfor de regionale andele for denne region ikke gengivet. Andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden for strålebehandling af kræft i prostata i hele landet var på 67 % i 1. kvartal 2016, [4. kvartal 2015: 72 %], hvilket betyder, at der har været et fald på 6 procentpoint siden 4. kvartal Da ingen af regionerne har haft mere end 10 patienter i forløb med strålebehandling af kræft i prostata, er de regionale andele for disse forløb ikke gengivet. Der har på landsplan i 1. kvartal 2016 været i alt 83 registrerede forløb i pakkeforløb for kræft i prostata, der gennemgik kirurgisk behandling (eksklusiv nervebesparende kirurgi) som initial behandling, mens 93 fik nervebesparende kirurgi, som initial behandling. 269 fik medicinsk behandling som initial behandling, og 20 fik strålebehandling som initial behandling. I 43 % af forløbene blev den begrundede mistanke om kræft i prostata afkræftet. 27. MAJ 2016 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET SIDE 23/35

25 5.17 Kræft i penis (B17) Andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden for kræft i penis i hele landet var på 93 % i 1. kvartal 2016 [4. kvartal 2015: 67 %], hvilket betyder, at der har været en stigning på 27 procentpoint siden 4. kvartal Da ingen af regionerne har haft mere end 10 patienter i forløb med kirurgisk behandling af kræft i penis, er de regionale andele for disse forløb ikke gengivet. Der har på landsplan i 1. kvartal 2016 været i alt 15 registrerede forløb i pakkeforløb for kræft i penis, der gennemgik kirurgisk behandling som initial behandling. I 65 % af forløbene blev den begrundede mistanke om kræft i penis afkræftet Kræft i testikel (B18) Idet der ikke er angivet standardforløbstider for mulige behandlingsmodaliteter, har Sundhedsstyrelsen ikke kommentarer til dette forløb men konstaterer, at der på landsplan i 1. kvartal 2016 i alt har været 30 registrerede kirurgiske behandlingsforløb i pakkeforløb for kræft i testikel. I 86 % af forløbene blev den begrundede mistanke om kræft i testikel afkræftet Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva) (B19) Andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden for kræft i ydre kvindelige kønsorganer i hele landet var på 93 % i 1. kvartal 2016 [4. kvartal 2015: 100%]. Da ingen af regionerne har haft mere end 10 patienter i forløb med kirurgisk behandling af kræft i ydre kvindelige kønsorganer, er de regionale andele for disse forløb ikke gengivet. Der har på landsplan i 1. kvartal 2016 været i alt 15 registrerede forløb i pakkeforløb for kræft i ydre kvindelige kønsorganer, der gennemgik kirurgisk behandling som initial behandling. I 40 % af forløbene blev den begrundede mistanke om kræft i ydre kvindelige kønsorganer afkræftet Livmoderkræft (B20) Andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden for livmoderkræft i hele landet var på 81 % i 1. kvartal 2016 [4. kvartal 2015: 71 %], hvilket betyder, at der har været en stigning på 11 procentpoint siden 4. kvartal På regionalt niveau ses der en regional variation på mellem 86 % i Region Sjælland [4. kvartal 2015: 63 %] og 60 % i Region Nordjylland [4. kvartal 2015: n.a.]. Region Nordjylland ligger således under den nationale 1. kvartil i forhold til andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden ved behandling af livmoderkræft. Der har på landsplan i 1. kvartal 2016 været i alt 164 registrerede forløb i pakkeforløb for livmoderkræft, der gennemgik kirurgisk behandling som initial behandling, mens 5 fik medicinsk behandling som initial behandling. I 81 % af forløbene blev den begrundede mistanke om livmoderkræft afkræftet. 27. MAJ 2016 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET SIDE 24/35

26 5.21 Kræft i æggestok (B21) Andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden for kræft i æggestok i hele landet var på 74 % i 1. kvartal 2016 [4. kvartal 2015: 87 %], hvilket betyder, at der har været et fald på 13 procentpoint siden 4. kvartal Andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden for medicinsk behandling af kræft i æggestok i hele landet var på 68 % i 1. kvartal 2016 [4. kvartal 2015: 47 %], hvilket betyder, at der har været en stigning på 22 procentpoint siden 4. kvartal På regionalt niveau ses der i forhold til andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden en regional variation mellem 96 % i Region Syddanmark [4. kvartal 2015: 100 %] og 43 % i Region Hovedstaden [4. kvartal 2015: n.a.]. Region Hovedstaden ligger således under den nationale 1. kvartil i forhold til andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden ved behandling af kræft i æggestok. Region Sjælland har haft færre end 10 patienter i forløb med kirurgisk behandling af kræft i æggestok, hvorfor de regionale andele for denne region ikke gengivet. Da ingen af regionerne har haft mere end 10 patienter i forløb med medicinsk behandling af kræft i æggestok, er de regionale andele for disse forløb ikke gengivet. Der har på landsplan i 1. kvartal 2016 været i alt 117 registrerede forløb i pakkeforløb for kræft i æggestok, der gennemgik kirurgisk behandling som initial behandling, mens 20 fik medicinsk behandling som initial behandling. I 57 % af forløbene blev den begrundede mistanke om kræft i æggestok afkræftet Livmoderhalskræft (B22) Andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden for livmoderhalskræft i hele landet var på 87 % i 1. kvartal 2016 [4. kvartal 2015: 80 %], hvilket betyder, at der har været en stigning på 7 procentpoint siden 4. kvartal Da ingen af regionerne hver i sær eller samlet set har haft mere end 10 patienter i forløb med medicinsk behandling og strålebehandling af livmoderhalskræft, er de nationale og regionale andele for disse forløb ikke gengivet. Der har på landsplan i 1. kvartal 2016 været i alt 15 registrerede forløb i pakkeforløb for livmoderhalskræft, der gennemgik kirurgisk behandling som initial behandling, mens 5 fik medicinsk behandling som initial behandling, og 10 fik strålebehandling som initial behandling. I 59 % af forløbene blev den begrundede mistanke om livmoderhalskræft afkræftet Kræft i hjernen (B23) Andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden for kræft i hjernen i hele landet var på 92 % i 1. kvartal 2016 [4. kvartal 2015: 85 %], hvilket betyder, at der har været en stigning på 7 procentpoint siden 4. kvartal MAJ 2016 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET SIDE 25/35

27 På regionalt niveau er der en regional varians mellem 96 % i Region Syddanmark [4. kvartal 2015: 95 %] og 71 % i Region Sjælland [4. kvartal 2015: n.a.]. Region Nordjylland og Region Midtjylland har haft færre end 10 patienter i forløb med kirurgisk behandling af kræft i hjernen, hvorfor de regionale andele for denne region ikke gengivet. Der har på landsplan i 1. kvartal 2016 været i alt 90 registrerede forløb i pakkeforløb for kræft i hjernen, der gennemgik kirurgisk behandling som initial behandling, mens 5 fik strålebehandling som initial behandling. I 77 % af forløbene blev den begrundede mistanke om kræft i hjernen afkræftet Kræft i øjne og orbita (B24) Idet der ikke er angivet standardforløbstider for mulige behandlingsmodaliteter, har Sundhedsstyrelsen ikke kommentarer til dette forløb. Der har på landsplan i 1. kvartal 2016 været i alt 5 registrerede forløb i pakkeforløb for kræft i øjne og orbita, der gennemgik kirurgisk behandling som initial behandling, mens 10 fik strålebehandling som initial behandling. I 70 % af forløbene blev den begrundede mistanke om kræft i øjne og orbita afkræftet Modermærkekræft i hud (B25) Andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden for modermærkekræft i hud i hele landet var på 98 % i 1. kvartal 2016 [4. kvartal 2015: 98 %]. Andelen af patientforløb gennemført inden for standardforløbstiden for kirurgisk behandling af modermærkekræft i hud ligger således på samme niveau som 4. kvartal På regionalt niveau ses der en variation på mellem 100 % i Region Syddanmark [4. kvartal 2015: 97 %] og 96 % i Region Sjælland [4. kvartal 2015: 96 %]. Alle regioner ligger således over den nationale 1. kvartil i forhold til andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden ved behandling af modermærkekræft i hud. Der har på landsplan i 1. kvartal 2016 været i alt 529 registrerede forløb i pakkeforløb for modermærkekræft i hud, der gennemgik kirurgisk behandling som initial behandling. I 51 % af forløbene blev den begrundede mistanke om modermærkekræft i hud afkræftet Lungekræft (B26) Andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden for lungekræft i hele landet var på 68 % i 1. kvartal 2016 [4. kvartal 2015: 70 %], hvilket betyder, at der har været et fald på 1 procentpoint siden 4. kvartal Figur 12 viser den nationale udvikling i andelen af forløb inden for standardforløbstid for kirurgisk behandling af lungekræft i perioden 1. kvartal 2013 til 1. kvartal MAJ 2016 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET SIDE 26/35

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET NOVEMBER, 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 3. kvartal 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 3. kvartal 2015 Sundhedsstyrelsen, 2015 Du kan frit

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET MAJ, 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 1. kvartal 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 1. kvartal 2015 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet ÅRSOPGØRELSEN FOR 2015 2016 SIDE 1/36 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet for 4. kvartal 2012 og 1.

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet for 4. kvartal 2012 og 1. N O T A T Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet for 4. kvartal 2012 og 1. kvartal 2013 Resumé I forbindelsen med Statens Serum Instituts første offentliggørelse

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Maj 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 1. KVARTAL 2016 2016 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 1. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 3. KVARTAL 2016 2016 2 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 3. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er indtil videre

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014 Dato 24-02-2015 Sagsnr. 4-1612-62/2 MLKM mlkm@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014 Resumé Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET AUGUST, 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 2. kvartal 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 2. kvartal 2015 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2014 Dato 28-08-2014 Sagsnr. 4-1612-13/1/ DABP dabp@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2014 Resumé Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens

Læs mere

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 3. maj 2016 ÅRSOPGØRELSE 2015 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 13. maj 2016 Datagrundlag: Data fra Landspatientregisteret 1. januar 2015

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet Årsopgørelse for 2013

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet Årsopgørelse for 2013 Dato 15. maj 2014 Sagsnr. 4-1612-13/1/ MLKM mlkm@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet Årsopgørelse for 2013 Resumé Nærværende notat indeholder

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal 2012. Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 31. maj 2013

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal 2012. Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 31. maj 2013 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15285 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 4. kvartal 2012 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 31. maj 2013 Datagrundlag:

Læs mere

Monitorering af kræftområdet - udvikling i antal behandlede kræftpatienter og tid fra henvisning modtaget på sygehus til behandling begynder

Monitorering af kræftområdet - udvikling i antal behandlede kræftpatienter og tid fra henvisning modtaget på sygehus til behandling begynder 1. juli 2012 Metodebeskrivelse Monitorering af kræftområdet - udvikling i antal behandlede kræftpatienter og tid fra henvisning modtaget på sygehus til behandling begynder Baggrund I 2007 indgik Regeringen

Læs mere

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15284 5. maj 2015 ÅRSOPGØRELSE 2014 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 13. maj 2015 Datagrundlag: Data fra

Læs mere

Indberetningsskema Region Sjælland, januar 2011

Indberetningsskema Region Sjælland, januar 2011 Indberetningsskema Region Sjælland, januar 2011 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne:, opfylder forløbstid ( ) og opfylder ikke forløbstid ) Forløbstider ifølge Henvisningsperiode Udredningsperiode

Læs mere

Årsopgørelse. Monitorering af kræftområdet

Årsopgørelse. Monitorering af kræftområdet Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15284 15. maj 2014 Årsopgørelse 2013 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 15. maj 2014 Datagrundlag: Data fra

Læs mere

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet.

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet. Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 21. april 2016 Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet. Nærværende dokument indeholder

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 28. februar 2014

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 28. februar 2014 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15285 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 4. Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 28. februar 2014 Datagrundlag: Data

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 2. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 2. september 2013

Kvartalsopgørelse. 2. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 2. september 2013 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15285 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 2. kvartal 2013 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 2. september 2013 Datagrundlag:

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er indtil videre

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2017

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 3. KVARTAL 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 31. august 2017

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 31. august 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2017 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

Indberetningsskema Region Nordjylland, januar 2011

Indberetningsskema Region Nordjylland, januar 2011 Indberetningsskema Region Nordjylland, januar 2011 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne:, opfylder forløbstid ( ) og opfylder ikke forløbstid ) Forløbstider ifølge Henvisningsperiode Udredningsperiode

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016 1. Baggrund Hvert kvar offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET 1. HALVÅR 2006-1. HALVÅR 2011

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET 1. HALVÅR 2006-1. HALVÅR 2011 878964649 8946 49841 64 684 645 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 66546 649494 996 12 9502 67 23 4987 987 87896464 6 4964 94 649494 9 878964649 8946 49841 64 684 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 649494 996

Læs mere

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008 Sundhedsudvalget 28-9 SUU alm. del Bilag 421 Offentligt Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 28 Monitorering af pakkeforløb for kræft, 2.-4. kvartal 28 Uddrag og citater er kun tilladt med

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 MONITORERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for kræftområdet Organspecifik kræfttype Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for pakkeforløb

Læs mere

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 26. august 2016 Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet og i hvilken grad bliver forløbene gennemført inden for anbefalede forløbstider

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2015 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er indtil videre

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2015 Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 3 august MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT Baggrund Hvert kva offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering

Læs mere

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet?

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet? ANALYSE Januar 18 Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet? Og bliver forløbene gennemført inden for forløbstiderne? 13-16 Indhold Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet...

Læs mere

Peter Ravn Riis, Ministeret for Sundhed og Forebyggelse

Peter Ravn Riis, Ministeret for Sundhed og Forebyggelse TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET R E F E R A T Emne 34. møde i Task Force for Patientforløb for Kræft- og Hjerteområdet Mødedato Fredag d. 6. marts kl. 13.00-16.00 Sted Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Nøgletal for kræft april 2009

Nøgletal for kræft april 2009 Kontor for Sundhedsstatistik Nøgletal for kræft april 2009 1. Fortsat stigende aktivitet på kræftområdet Der har siden 2001 været en kraftig vækst i aktiviteten på kræftområdet - og væksten forsætter i

Læs mere

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015 Dato: 27-07- 2015 Brevid: 2465835 Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015 Som opfølgning på de nationale krav til overholdelse af standardforløbstider for kræft-

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014 N o t a t Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal Dette notat indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer til data for den nationale moni. kvartal. Monitoreringen gør det

Læs mere

Indberetningsskema Region Syddanmark, januar 2011

Indberetningsskema Region Syddanmark, januar 2011 Indberetningsskema Region Syddanmark, januar 2011 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne: Opfylder er, opfylder og opfylder ikke ) Forløbstider ifølge Henvisningsperiode Udredningsperiode Operation

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 15 Nedenfor

Læs mere

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 13. marts 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2014 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal

Læs mere

Indberetningsskema Region Hovedstaden, januar 2011

Indberetningsskema Region Hovedstaden, januar 2011 Indberetningsskema Region Hovedstaden, januar 2011 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne:, opfylder forløbstid og opfylder ikke forløbstid ) Forløbstider ifølge Henvisningsperiode Udredningsperiode

Læs mere

KVARTALSOPGØRELSE. 3. kvartal 2015

KVARTALSOPGØRELSE. 3. kvartal 2015 Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr.: 14/15298 1. december 2015 KVARTALSOPGØRELSE 3. Monitorering af hjerteområdet Offentliggørelse 11. december 2015 Datagrundlag: Data fra Landspatientregisteret 1.

Læs mere

Årsrapport 2013: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2013: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2013: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2014 Årsrapport 2013: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14

De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14 De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14 Ole Andersen, overlæge Disposition Baggrund og tanker for indførsel af pakkeforløb i 2007 Organisering af arbejdet med at udvikle

Læs mere

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg.

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 12. september 2014 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme Nedenfor er nøgletallene

Læs mere

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN MAJ, 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Årsopgørelse 2014 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Årsopgørelse 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt

Læs mere

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet.

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet. Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet. Nærværende dokument indeholder

Læs mere

Danske Regioners syvpunktsplan på kræftområdet Implementeringsplan

Danske Regioners syvpunktsplan på kræftområdet Implementeringsplan Område: Sundhedsstaben Udarbejdet af: PKH / MJA Afdeling: Planlægning og udvikling E-mail: Journal nr.: 07/783 Telefon: Dato: 23. august 2007 Version 3 Notat Danske Regioners syvpunktsplan på kræftområdet

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 30. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og 18. december 2013 kl. 13.00 16.00 i Sundhedsstyrelsen j.nr. 4-1612-13/1/SFK

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Status for Kræftpakker, oktober 2012-marts 2013

Status for Kræftpakker, oktober 2012-marts 2013 Regionsrådet Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0007 www.regionmidtjylland.dk Status for Kræftpakker, oktober 2012-marts 2013 I det følgende kommenteres

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i ydre kvindelige kønsorganer

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i ydre kvindelige kønsorganer Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i ydre kvindelige kønsorganer PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det

Læs mere

Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom

Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom ÅRSRAPPORT 2015 2016 Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom Årsrapport 2015 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker OrOrientering om arbejdet med kræftpakker Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0007 www.regionmidtjylland.dk 1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

Læs mere

Regionsrådet. Nu offentliggøres de første nationale resultater fra monitoreringen af kræftpakker

Regionsrådet. Nu offentliggøres de første nationale resultater fra monitoreringen af kræftpakker Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 Regionsrådet Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Nu offentliggøres de første nationale resultater fra monitoreringen

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT ÅRSRAPPORT 2015 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Foruden de kvartalsvise rapporter

Læs mere

Sundhedsudvalget 23. september 2014

Sundhedsudvalget 23. september 2014 23. september 214 Sundhedsplanmål 4: Første kontakt inden 14 dage, tærskelværdi 8 Første kontakt inden 14 dage for 8 % af ikke-akutte patienter. 1 8 6 4 2 3. kvt. 12 2. kvt. 14 2 4 6 8 1 47% 4 33% Seneste

Læs mere

Offentliggørelse af kræftpakker 4. kvartal 2015

Offentliggørelse af kræftpakker 4. kvartal 2015 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Koncern Kvalitet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Til regionsrådet Tlf. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Offentliggørelse af kræftpakker 4. kvartal

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om livmoderkræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om livmoderkræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om livmoderkræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE SYGDOMME JUNI 2015 RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE ME Sundhedsstyrelsens ordning om eksperimentel behandling RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE MEME Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Konferens om de danske kræftpakker

Konferens om de danske kræftpakker Konferens om de danske kræftpakker Lund 19. marts 2014 Specialkonsulent Mari-Ann Munch Region Sjælland Program/Indhold Historik Monitoreringsmodel Opfølgning på monitorering Pakkerne som styringsredskab

Læs mere

KRÆFTPROFIL 9 TyKTaRmsKRÆFT 2000-2007 200

KRÆFTPROFIL 9 TyKTaRmsKRÆFT 2000-2007 200 2009 KRÆFTPROFIL Tyktarmskræft 2000-2007 Kræftprofil: Tyktarmskræft 2000-2007 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Postboks 1881 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft;

Læs mere

årsrapport 2010: eksperimentel behandling

årsrapport 2010: eksperimentel behandling årsrapport 2010: eksperimentel behandling 2011 Årsrapport 2010: Eksperimentel behandling Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Eksperimentel behandling; Kræftbehandling;

Læs mere

Der udarbejdes for hvert pakkeforløb detaljerede forløbstider. Dette notat oplister standardforløbstider for de enkelte elementer.

Der udarbejdes for hvert pakkeforløb detaljerede forløbstider. Dette notat oplister standardforløbstider for de enkelte elementer. NOTAT Forløbstid i pakkeforløb Baggrund I oktober 2007 indgik Danske Regioner og Regeringen en aftale om udarbejdelse af pakkeforløb for alle kræftformer. I aftalen står blandt andet, at: Forløbene skal

Læs mere

Monitorering af tvang i psykiatrien

Monitorering af tvang i psykiatrien Monitorering af tvang i psykiatrien OPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER 2015 2016 Monitorering af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN SEPTEMBER, 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Halvårsopgørelse 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Halvårsopgørelse 2015 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009

Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009 Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne:, opfylder forløbstid og opfylder ikke forløbstid ) Forløbstider ifølge Henvisningsperiode Udredningsperiode

Læs mere

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse)

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

Bilag: Kræftpakker 1.halvår 2012, data trukket 27. august fra InfoRM

Bilag: Kræftpakker 1.halvår 2012, data trukket 27. august fra InfoRM Bilag: Kræftpakker 1.halvår 2012, data trukket 27. august fra InfoRM Indholdsfortegnelse: Side 1: Forklaring til tabellerne Side 3: Region Midtjylland samlet Side 7: Regionshospitalet Horsens Side 9: Hospitalsenhed

Læs mere

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Januar 2015

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Januar 2015 Dato: 18. maj 2015 Brevid: Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Som opfølgning på de nationale krav til maksimale forløbstider for kræft- og hjertepatienter samt patienternes

Læs mere

Monitorering af tvang i psykiatrien

Monitorering af tvang i psykiatrien Monitorering af tvang i psykiatrien OPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JULI 2015 30. JUNI 2016 2016 Monitorering af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i knogler og bløddele

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i knogler og bløddele Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i knogler og bløddele PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den

Læs mere

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET 1. HALVÅR HALVÅR 2010

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET 1. HALVÅR HALVÅR 2010 878964649 8946 49841 64 684 645 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 66546 649494 996 12 9502 67 23 4987 987 87896 6 496 6494 878964649 8946 49841 64 684 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 649494 996 12 9502 67

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 3. december 15 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 3. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter,

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser,

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Cancerregisteret 2001-2002 (foreløbig opgørelse) 2004:3

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Cancerregisteret 2001-2002 (foreløbig opgørelse) 2004:3 kl Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Cancerregisteret 2001-2002 (foreløbig opgørelse) 2004:3 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400

Læs mere

KVARTALSOPGØRELSE. 1. kvartal 2015

KVARTALSOPGØRELSE. 1. kvartal 2015 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr.: 14/15298 2. juni 2015 KVARTALSOPGØRELSE 1. kvartal 2015 Monitorering af hjerteområdet Offentliggørelse 12. juni 2015 Datagrundlag:

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt Kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 21. 20. 1 Indholdsfortegnelse Generelle kommentarer til resultaterne...

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 3-4. kvartal 2013. Monitorering af hjerteområdet. Offentliggørelse 14. marts 2014

Kvartalsopgørelse. 3-4. kvartal 2013. Monitorering af hjerteområdet. Offentliggørelse 14. marts 2014 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr.: 14/15300 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 3-4. kvartal Monitorering af hjerteområdet Offentliggørelse 14. marts 2014 Datagrundlag:

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i leveren

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i leveren Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i leveren PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Kræftpakker i Danmark Hans B. Rahr, ledende overlæge, MD DMSc, Vejle Sygehus

Kræftpakker i Danmark Hans B. Rahr, ledende overlæge, MD DMSc, Vejle Sygehus Stockholm, 22. oktober 2015 Kræftpakker i Danmark Hans B. Rahr, ledende overlæge, MD DMSc, Vejle Sygehus Historik Ca. 1997 Thomas Skjødt spiller fodbold i Vejle 3 Historik Ca. 1997 Thomas Skjødt spiller

Læs mere

Foreløbig status på kræftpakkeforløb i Region Midtjylland. Almen Praksis

Foreløbig status på kræftpakkeforløb i Region Midtjylland. Almen Praksis Foreløbig status på kræftpakkeforløb i Region Midtjylland Almen Praksis Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Foreløbig status på kræftpakkeforløb 2 Baggrunden for indførelse af kræftpakkeforløbene

Læs mere

Status for Kræftpakker 2. halvår 2011

Status for Kræftpakker 2. halvår 2011 Regionsrådet 21. marts 2012 Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0007 www.regionmidtjylland.dk Status for Kræftpakker 2. halvår 2011 I det følgende rapporteres

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i øjnene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i øjnene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i øjnene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Til mødet i regionsrådet 24. august 2011. Notat vedr. NIP-lungecancer. Supplement til orienteringspunktet om NIP-resultater for lungecancer 2010

Til mødet i regionsrådet 24. august 2011. Notat vedr. NIP-lungecancer. Supplement til orienteringspunktet om NIP-resultater for lungecancer 2010 Til mødet i regionsrådet 24. august 2011 Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 4841 www.regionmidtjylland.dk Notat vedr. NIP-lungecancer Supplement til

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for kræftområdet Organspecifik kræfttype Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om lungekræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om lungekræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om lungekræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Monitorering af tvang i psykiatrien

Monitorering af tvang i psykiatrien Monitorering af tvang i psykiatrien OPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JULI 2015 30. JUNI 2016 2016 Monitorering af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d.

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Denne seance Hvem? Hvad? Hvorfor? Hvem? Hvad skal vi nå? Fakta om kræft Ventetider Symptomer

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Status for Kræftpakker 1. halvår 2012

Status for Kræftpakker 1. halvår 2012 Regionsrådet 24. oktober 2012 Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0007 www.regionmidtjylland.dk Status for Kræftpakker 1. halvår 2012 I det følgende

Læs mere

Kvalitetsmål 2007/2008

Kvalitetsmål 2007/2008 Politisk godkendt d. 9. november 2006 Kvalitetsmål 2007/2008 på sygehusområdet i Region Syddanmark www.regionsyddanmark.dk Den patientoplevede kvalitet Kvalitetsmål 1 Patientoplevet kvalitet, ambulatorier

Læs mere

1. Status på pakkeforløb for kræftområdet, herunder national monitorering

1. Status på pakkeforløb for kræftområdet, herunder national monitorering TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 31. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og, den 30. april 2014 kl. 10.00 13.00 i Sundhedsstyrelsen 1. Status på pakkeforløb

Læs mere

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET 1. HALVÅR HALVÅR 2010

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET 1. HALVÅR HALVÅR 2010 878964649 8946 49841 64 684 645 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 66546 649494 996 12 9502 67 23 4987 987 87896 6 496 6494 878964649 8946 49841 64 684 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 649494 996 12 9502 67

Læs mere

Afdeling for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/ november 2015 METODE OG TOLKNING. Monitorering af kræftområdet fra 1. juli 2012 (anno 2012)

Afdeling for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/ november 2015 METODE OG TOLKNING. Monitorering af kræftområdet fra 1. juli 2012 (anno 2012) Afdeling for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 METODE OG TOLKNING Monitorering af kræftområdet fra 1. juli 2012 (anno 2012) Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 3 1.2 Nye tiltag 3 2. Monitoreringsmodel

Læs mere

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Region Hovedstaden Med henblik på en samlet og opdateret status i forbindelse med implementeringen af pakkeforløbene er det i regi

Læs mere

Det er regionernes ansvar at implementere pakkeforløb for kræftpatienter i overensstemmelse med de generelle rammer.

Det er regionernes ansvar at implementere pakkeforløb for kræftpatienter i overensstemmelse med de generelle rammer. Task Force for Kræftområdet Akut handling og klar besked: Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for kræftpatienter Introduktion Regeringen og Danske Regioner indgik den 12. oktober 2007 en aftale

Læs mere

National rapport for borgere om kvaliteten i behandlingen af patienter med hoftebrud

National rapport for borgere om kvaliteten i behandlingen af patienter med hoftebrud National rapport for borgere om kvaliteten i behandlingen af patienter med hoftebrud 1. december 2010-30. november 2011 Kvaliteten i behandlingen af hoftebrud er i denne rapport opgjort i forhold til følgende

Læs mere