Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet."

Transkript

1 Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 21. april 2016 Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet.

2 Nærværende dokument indeholder en indledning med baggrund og kriterier for hvilke, der inkluderes i opgørelserne, efterfulgt af en kort beskrivelse af nye tiltag siden etableringen af monitoreringsmodellen samt beskrivelse af de kvartalsvise og årlige dataleverancer til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet. Ved den årlige opgørelse foretages desuden en sammenligning med data fra Cancerregisteret samme år. Indholdsfortegnelse 1. Indledning Inklusion i opgørelse 4 2. Nye tiltag i forhold til monitorering Ny kode for nervebesparende kirurgi, kræft i prostata Analkræft Ændring i benævnelse pakke nummer Nyt pakke for lungehindekræft Nyt pakke for kræft i nyrebækken eller urinleder Uafsluttede indlæggelseskontakter medtages i Landspatientregisteret Ændring i standardstider for pakke for analkræft Implementering af pakke for nyrebækken og urinleder nummer Ændring i standardstider for pakke for kræft i urinveje 8 3. Dataleverance til Sundhedsstyrelsen ved kvartalsopgørelse Pakke på kræftområdet (organspecifik) specifikke dataleverancer 9 Tabel 1a. Nedre kvartil for andel (OF4) inden for standardstid 9 Tabel 1b. Kvartiler for andel (OF4) inden for standardstid (stationære data) 10 Beregningsmodel for kvartiler 11 Tabel 1c. Samlet andel (OF4) inden for standardstid (stationære data) 12 Tabel 1d. Samlet andel (OF4) inden for standardstid (dynamiske data) 13 Tabel 1e. med start af udredning 15 Tabel 1f. udrednings med diagnose bekræftet (OF2A) 16 Tabel 1g. med behandling start 17 Tabel 1h. Oversigtstabel for andel inden for standardstid (OF4) Pakke for kræftområdet - organspecifik kræfttype 19 Tabel 2.1ff Andel (OF4) inden for standardstid for hver kræfttype 19 Figur 2.1ff Andel (OF4) inden for standardstid for hver kræfttype 21 Tabel 2a.1ff Andel (OF4) inden for standardstid for hver kræfttype - ændring Pakke for metastaser uden organspecifik kræfttype 23 Tabel 3. Andel inden for standardstid 23 Figur 3.1ff Andel inden for standardstid 25 Tabel 3a. Andel inden for standardstid - ændring Diagnostisk pakke for symptomer på alvorlig sygdom 27 Tabel 4. Andel (DF3) inden for standardstid 27 Figur 4. Andel (DF3) inden for standardstid 28 Tabel 4a. Andel (DF3) inden for standardstid - ændring 29 Side 2

3 4. Dataleverance til Sundhedsstyrelsen ved årsopgørelse Pakke på kræftområdet (organspecifik) specifikke dataleverancer 30 Tabel 1a. Nedre kvartil for andel (OF4) inden for standardstid 30 Tabel 1b. Kvartiler for andel (OF4) inden for standardstid (stationære data) 31 Tabel 1c. Kvartiler for andel (OF4) inden for standardstid (dynamiske data) 32 Beregningsmodel for kvartiler 33 Tabel 1e. Samlet andel (OF4) inden for standardstid (dynamiske data) 35 Tabel 1f. med start af udredning 36 Tabel 1g. udrednings med diagnose bekræftet (OF2A) 37 Tabel 1h. med behandling start 38 Tabel 1i. Oversigtstabel for andel inden for standardstid (OF4) Pakke for kræftområdet organspecifik kræfttype 41 Tabel 2.1ff. Andel (OF4) inden for standardstid for hver kræfttype 41 Figur 2.1ff. Andel (OF4) inden for standardstid for hver kræfttype 43 Tabel 2a.1ff Andel (OF4) inden for standardstid for hver kræfttype - ændring Pakke for metastaser uden organspecifik kræfttype 45 Tabel 3. Andel inden for standardstid 45 Figur 3.1ff. Andel inden for standardstid 46 Tabel 3a. Andel inden for standardstid ændring Diagnostisk pakke for symptomer på alvorlig sygdom 48 Tabel 4. Andel (DF3) inden for standardstid 48 Figur 4. Andel (DF3) inden for standardstid 49 Tabel 4a Andel (DF3) inden for standardstid - ændring Sammenligning af monitoreringsdata, organspecifik kræfttype, med data fra Cancerregisteret Incidente kræfttilfælde i monitoreringen Ikke-incidente ud af alle pakke med sstart i år for opgørelse Kræfttilfælde registreret i pakke Kræfttilfælde, der ikke er registreret i pakke Dataleverance og offentliggørelse Ramme for dataleverance Tidsplan ved offentliggørelse Offentliggørelse Bilag Relevante diagnosekoder for pakke for kræftområdet, organspecifik kræfttype Diagnosekoder anvendes ikke 68 Side 3

4 1. Indledning Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse udmeldte i januar 2012, at der skal tilvejebringes en robust monitorering af de enkelte faser beskrevet i pakkeene for kræftområdet, herunder at der skal indføres den nødvendige registrering heraf i Landspatientregisteret. Monitoreringsmodellen er opbygget generisk, da modellen på sigt skal give mulighed for anvendelse inden for flere områder. Sundhedsdatastyrelsen har i den forbindelse etableret et dedikeret kodehierarki til den nødvendige registrering af unikke målepunkter i pakkeene for kræftområdet. Kodehierarkiet er etableret i SKS-klassifikationen som administrative koder og skal registreres som procedurekode med tilhørende datomarkering. Der er udarbejdet tre monitoreringsmodeller et for hver type pakke: pakke for kræftområdet, organspecifik kræfttype, pakke for metastaser uden organspecifik kræfttype samt diagnostisk pakke for alvorlig sygdom. Nærmere beskrivelse af registrerings- og monitoreringsmodellerne kan findes på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside I forbindelse med opgørelse af data ved de kvartalsvise og årlige opgørelser leverer Sundhedsdatastyrelsen yderligere dataleverancer til Sundhedsstyrelsen, der anvendes i forbindelse med styrelsens kommentering af data. Nærværende dokument beskriver Sundhedsdatastyrelsens dataleverancer til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet. 1.1 Inklusion i opgørelse Landspatientregistreret anvendes som datagrundlag for opgørelserne. For de kvartalsvise offentliggørelser opgøres data cirka den 11. i aktuelle måned omkring tidspunkt for den månedlige opdatering af Landspatientregistreret. For de årlige offentliggørelser opgøres data cirka den 11. april i efterfølgende år omkring tidspunkt for den månedlige opdatering af Landspatientregisteret. Opgørelse af sindikatorerne anvender fuldt registrerede, hvilket vil sige, at der skal være en start- og slutregistrering for den enkelte definerede opgørelse med startregistrering i aktuelle periode. Såfremt der er flere registreringer for samme punkt, er der opstillet regler for anvendelse i monitoreringsmodellen. Fuldt registrerede indebærer fx for indikatoren OF4 samlet tid til behandling for pakke for kræftområdet, organspecifik kræfttype, at der skal være registrering af henvisning til pakke start og initial behandling start med angivelse af behandlingsform samt dato for registrering. Såfremt der er flere registreringer af henholdsvis henvisning til pakke start og/eller initial behandling start anvendes den første registrering i opgørelserne. Opgørelserne anvender med registrering af henvisning til pakke start med dato i det faktuelle kvartal eller år samt registrering af initial behandling start i faktuelle kvartal/år inklusiv efterfølgende tidsperiode til det aktuelle opgørelsestidspunkt for datagrundlaget for perioden. For de kvartalsvise dataudtræk indebærer dette fx, at opgørelserne for 1. kvartal 2013 medtager fuldt registrerede med registrering af henvisning til pakke start i perioden 1. januar Side 4

5 31. marts 2013, hvor den initiale behandling er registreret i perioden 1. januar 2013 og frem til opgørelsestidspunktet for datagrundlaget for 1. kvartal, hvilket vil sige frem til den 14. maj Forløb, hvor den initiale behandling er registreret efter opgørelsestidspunktet den 14. maj 2013, medtages ikke i opgørelser for 1. kvartal For dataudtræk til de årlige opgørelser indebærer ovenstående fx, at opgørelserne for 2013 medtager fuldt registrerede med registrering af henvisning til pakke start i perioden 1. januar 2013 frem til 31. december 2013, hvor den initiale behandling er registreret i perioden 1. januar 2013 og frem til opgørelsestidspunktet for datagrundlaget for årsopgørelsen, hvilket vil sige frem til den 12. april Ved udgangen af et givet år låses data i Landspatientregisteret for det foregående år. Dette indebærer, at data i Landspatientregisteret for 2012 ikke længere opdateres efter 1. januar 2014 og så fremdeles. Grundet dette opdateres opgørelserne for monitoreringen ej heller dynamisk efter dato for låsning, men vises ved efterfølgende offentliggørelser i en dataversion ultimo december året før låsningsdato. Dette medfører fx, at data for 4. kvartal 2012 opgøres dynamisk til og med ultimo december 2013, hvorefter denne version anvendes som stationær udgave ved fremtidige offentliggørelser. Det gælder generelt for alle indikatorberegninger, at såfremt der er 10 eller færre patienter per, vil indikatorberegningerne for andel ikke fremgå af tabellerne, da den statistiske usikkerhed vil være for stor samt for at sikre anonymisering af borgerne. Dog vil det samlede antal fortsat fremgå af tabellerne. Det samlede antal svarende til datagrundlaget for den enkelte indikator vil desuden fremgå af tabellerne, uanset om der er angivet en standardstid. Datakilde og opgørelsestidspunktet vil fremgå ved hver tabel. Alle opgørelser vises uden decimaler. Tal under 5 er maskeret med "-". Totaltal er rundet op/ned til nærmeste 5. Alle eksempler på tabeller i dette dokument indeholder fiktive tal. 2. Nye tiltag i forhold til monitorering Nedenstående tiltag med indflydelse på monitoreringsmodellen er blevet indført siden implementeringen af modellen. Der henvises til øvrige dokumenter vedrørende registrerings- og monitoreringsmodellen, regler for registrering i Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter samt pakkesbeskrivelserne for kræftområdet for mere uddybende beskrivelse. Hvert nye tiltag beskrives kort med angivelse af tidspunkt for implementering. 2.1 Ny kode for nervebesparende kirurgi, kræft i prostata Grundet ændring i behandlingsstrategi for kræft i prostata, har Sundhedsstyrelsen foretaget en revision af pakke for kræft i prostata. I denne forbindelse er det vurderet relevant at indføre en ekstra registrering for nervebesparende kirurgi. Med virkning fra den 1. januar 2014 er der indført en ny kode for kræft i prostata for nervebesparende kirurgi. Der vil fremadrettet være differentieret registrering for med Side 5

6 kirurgisk behandling og nervebesparende operation med indførelse af denne specifikke kode for nervebesparende kirurgi. Data for kræft i prostata vil derfor opgøre OF4 samlet tid til behandling for fire behandlingsformer: kirurgisk, nervebesparende kirurgi, medicinsk behandling (kemoterapi) og strålebehandling. Pakke for kræft i prostata, hvor behandlingen er nervebesparende kirurgi, er medtaget som separat opgørelse i monitoreringen fra og med 1. kvartal 2014 henholdsvis årsopgørelsen for Analkræft Sundhedsstyrelsen har udarbejdet et pakke for analkræft, hvorfor der er oprettet et fuldt kodehierarki for dette område. Med virkning fra den 1. januar 2014 er der indført koder, der skal anvendes ved registrering af pakke for analkræft. Pakke for analkræft medtages i monitoreringen fra og med 1. kvartal 2015 henholdsvis årsopgørelsen for Ændring i benævnelse pakke nummer 13 Som resultat af indførelse af nyt pakke for kræft i nyrebækken og urinleder, der relaterer sig til pakke for kræft i blæren og nyre, ændres benævnelse for pakke nummer 13 fra kræft i blæren og nyre til kræft i urinveje. Pakkesnummeret forbliver uændret nummer 13, jævnfør oversigt i kapitel 7.1. Ændringen vil være gældende fra 1. april Nyt pakke for lungehindekræft Der er indført nye koder i forbindelse med oprettelsen af pakke for lungehindekræft med virkning fra 1. april Sundhedsstyrelsen har udarbejdet et pakke for lungehindekræft, hvorfor der er oprettet et fuldt kodehierarki for dette område i SKS-klassifikationen. Pakkesnummer er 33. Kodehierarkiet er Lungehindekræft: Markører for kræftpakke AFB33. Implementeringsfristen for anvendelse af oprettede koder er den 1. oktober Pakke for lungehindekræft medtages i monitoreringen fra og med 4. kvartal 2015 henholdsvis årsrapporten for Nyt pakke for kræft i nyrebækken eller urinleder Den 1. april 2014 blev der indført nye koder i forbindelse med oprettelsen af pakke for kræft i nyrebækken og urinleder. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet et pakke for kræft i nyrebækken og urinleder, hvorfor der er oprettet et kodehierarki for dette område i SKS-klassifikationen. Pakkeet er relateret til pakkeet for kræft i urinveje på samme måde som kræft i blæren og kræft i nyre relateres Side 6

7 til kræft i urinveje. Derfor oprettes alene koder for beslutning vedrørende initial behandling samt initial behandling start. Pakkeet starter i det fælles pakke for kræft i urinveje, hvorfor henvisningsperiode OF1 for kræft i blæren, kræft i nyre samt kræft i nyrebækken og urinleder opgøres samlet med anvendelse af henvisning til pakke start AFB13A samt udredning start, første fremmøde AFB13B. Ligeledes afsluttes i det fælles pakke for kræft i urinveje, hvorfor udredningsperiode, diagnose afkræftet for kræft i blæren, kræft i nyre samt kræft i nyrebækken og urinleder opgøres samlet med anvendelse af udredning start, første fremmøde AFB13B og pakke slut, diagnose afkræftet AFB13X1. Desuden afsluttes pakkeet ved patientens ønske ved registrering i det fælles pakke for urinveje, hvilket vil sige pakke slut, patientens ønske AFB13X2 ved afslutning af. Pakkesnummer for kræft i nyrebækken og urinleder er 32. Kodehierarkiet er Kræft i nyrebækken eller urinleder: Markører for kræftpakke AFB32 alene for AFB32C* og AFB32F*. Standardstider er anført i afsnit Uafsluttede indlæggelseskontakter medtages i Landspatientregisteret Landspatientregisteret er fra og med den 1. juli 2015 blevet åbnet for løbende indberetninger af registreringer foretaget på uafsluttede indlæggelseskontakter svarende til den allerede gældende praksis for uafsluttede ambulante kontakter. Tidligere blev registreringer for indlæggelseskontakter først indberettet, når kontakten blev afsluttet, når patienten blev udskrevet fra afdelingen. Det nye tiltag medfører, at Landspatientregisteret fremover vil være et indskrivningsregister for alle typer kontakter. Teknisk vil det medføre, at alle registreringer foretaget på uafsluttede indlæggelseskontakter i 2015 løbende vil blive indberettet til Landspatientregisteret tilsvarende øvrige typer kontakter i forbindelse med fysisk og psykisk sygdom. Desuden er det obligatorisk at indberette registreringer foretaget på uafsluttede indlæggelseskontakter løbende fra og med 1. januar Ændring i standardstider for pakke for analkræft Sundhedsstyrelsen har revideret pakkesbeskrivelsen for analkræft med en revision af standardstiderne for kirurgisk behandling til følge. Fremadrettet vil kirurgisk behandling ikke have angivet en standardstid. Øvrige standardstider er uændrede. Derfor vil der fremover alene foretages opgørelser, der medtager medicinsk onkologisk behandling (kemoterapi) og strålebehandling som initial behandling i monitoreringsmodellen. Pakke for analkræft skal registreres som vanligt, jævnfør registreringsvejledningen. Ændringen i standardstid implementeres primo januar Dette medfører, at de ændrede standardstider vil blive anvendt fra og med opgørelse af 4. kvartal 2015 henholdsvis årsrapporten Side 7

8 Dette vil medføre, at data for de involverede dynamiske opgørelser vil ændres bagudrettet. Hvorimod data i de stationære versioner for tidligere offentliggjorte data vil forblive uændrede. 2.8 Implementering af pakke for nyrebækken og urinleder nummer 32 Pakkesbeskrivelsen for urinveje med tilføjelse af pakke for nyrebækken og urinleder er blevet godkendt i Sundhedsstyrelsen. Implementeringsfristen er 1. januar Pakke for nyrebækken og urinleder er relateret til pakkeet for kræft i urinveje på samme måde som kræft i blæren og kræft i nyre relateres til kræft i urinveje, jævnfør pakkesbeskrivelsen. Derfor er der alene oprettet koder for beslutning vedrørende initial behandling samt initial behandling start for pakkeet. Pakkesnummer er 32, jævnfør oversigt i kapitel 4.3. Kodehierarkiet benævnes Kræft i nyrebækken eller urinleder: Markører for kræftpakke AFB32 alene for AFB32C* og AFB32F*. Da pakkeet starter i pakkeet for kræft i urinveje, skal henvisning til pakke start AFB13A anvendes ved start af pakkeet, når henvisningen er modtaget i afdelingen med begrundet mistanke om kræft i nyrebækken eller urinleder. Ligeledes skal udredning start, første fremmøde AFB13B anvendes, når patienten møder ind første gang til udredning, hvad enten dette er til undersøgelse eller sundhedsfaglig kontakt. Desuden afsluttes pakkeet registreringsmæssigt ved at anvende pakke slut, diagnose afkræftet AFB13X1, når diagnosen kan afkræftes samt pakke slut, patientens ønske AFB13X2 ved afslutning af ved patientens ønske om at udgå helt af pakkeet. Sundhedsstyrelsen har udmeldt en implementeringsfrist den 1. januar 2016, hvorfor det er obligatorisk for afdelingerne fremover at anvende de oprettede koder. Pakke for kræft i nyrebækken og urinleder medtages i monitoreringen fra og med 1. kvartal 2016 henholdsvis årsrapporten Ændring i standardstider for pakke for kræft i urinveje Sundhedsstyrelsen har i forbindelse med udarbejdelse af pakke for kræft i nyrebækken og urinleder, ligeledes revideret pakkesbeskrivelsen for kræft i urinveje med justering af angivne standardstider for de øvrige tre involverede pakke. Standardstider markeret med lilla er ændret siden tidligere angivne stider, mens de med grøn skrift er uændrede: Side 8

9 Nr. Kræftområde OF1 OF2A OF2B OF3A OF3A1 OF3B OF3C OF4A OF4A1 OF4B OF4C 13 Kræft i urinveje 14 Kræft i blæren 15 Kræft i nyre Kræft i nyrebækken eller urinleder De ændrede stider implementeres primo januar Dette medfører, at de ændrede standardstider vil blive anvendt fra og med opgørelse af 4. kvartal 2015 henholdsvis årsrapporten for Opgørelser for pakke for kræft i nyrebækken og urinleder vil blive medtaget i opgørelser fra og med 1. kvartal 2016, da implementeringsfristen for pakkeet er 1. januar De ændrede standardstider vil medføre, at de dynamiske data for tidligere opgjorte perioder, vil blive ændret bagudrettet. Hvorimod data i de stationære versioner for tidligere offentliggjorte data vil forblive uændrede. 3. Dataleverance til Sundhedsstyrelsen ved kvartalsopgørelse Dataleverance ved de kvartalsvise opgørelser leveres svarende til nedenstående beskrivelse med samtidig dynamisk opdatering af definerede indikatorer på åben esundhed. I dataleverancerne anvendes både stationære og dynamiske data. De stationære data svarer til tidligere opgjorte kvartalsdata, der ikke er blevet opdateret siden dato for opgørelse ved første offentliggørelse. Mens de dynamiske data opgøres med anvendelse af data fra Landspatientregisteret til og med opgørelsestidspunkt for det seneste kvartal. Opgørelserne foretages af Sundhedsdatastyrelsen. 3.1 Pakke på kræftområdet (organspecifik) specifikke dataleverancer Tabel 1a. Nedre kvartil for andel (OF4) inden for standardstid Tabellen viser fordelingen af andele for samlet tid til behandling OF4 gennemført inden for standardstiden på regionalt niveau, som ligger under eller lig med nedre nationale kvartil for det betragtede kvartal. Opgørelsen af stidsindikatoren samlet tid til behandling OF4 er perioden fra henvisning til pakke start til initial behandling start. Data fordeles efter pakkesnummer, sygehusregion og indikator. Derudover vil tabellen vise andele inden for standardstiden i procent samt beregningsgrundlaget udtrykt i antal i alt. Tælleren i beregningen af andelsprocenten udgør summen af antallet af for samlet tid til behandling, der er gennemført inden for angivne standardstid for de specifikke organspecifikke kræftområder med tilhørende behandlingsformer for hver region. Nævneren fremgår af tabellen under antal i alt, og udgør summen af antallet af for samlet tid til behandling for alle organspecifikke kræftområder med angivne standardstider uanset stid og behandlingsform for hver region. Side 9

10 Tabel 1a. Andel (OF4) gennemført inden for angivne standardstider, der ligger under eller lig med nedre kvartil samt antal i alt, fordelt på pakkesnummer, sygehusregion og indikator, Nedenstående tabel vises med fiktive data. Pakkesnummer Pakke for kræftområdet, organspecifik kræfttype Region Samlet tid til behandling (OF4) Andel inden for standardstid, pct. i alt B01 Brystkræft Hovedstaden of4a B01 Brystkræft Sjælland of4a B02 Hoved- og halskræft Nordjylland of4b - 4 B02 Hoved- og Sjælland of4c halskræft Kilde: Landpatientregisteret xx. xx 20xx, Sundhedsdatastyrelsen OF4 samlet tid til behandling angiver perioden fra henvisning modtaget til pakke start til initiale behandling start med angivelse af behandlingsform: A=kirurgisk, A1=nervebesparende kirurgi, B=medicinsk(kemoterapi), C=strålebehandling. Såfremt der er 10 eller færre i beregningen af andele inden for den angivne standardstid, angives dette med -. Tabellen vil kun indeholde data for, hvor der for den specifikke kræfttype med tilhørende behandlingsform er angivet en standardstid. Såfremt der er 10 eller færre i beregningen af andele gennemført inden for den angivne standardstid, angives dette med - i tabellen. Data bagved - er henhørende under eller lig med nedre kvartil. Forløb med 10 eller færre observationer medtages ligeledes ved beregningen af de nationale kvartiler. Tabel 1b. Kvartiler for andel (OF4) inden for standardstid (stationære data) Tabellen viser kvartiler af andel for samlet tid til behandling OF4 gennemført inden for angivne standardstider for de seneste kvartaler for hele landet. Opgørelsen af stidsindikatoren samlet tid til behandling OF4 er for perioden fra henvisning til pakke start til initial behandling start. Tabellen viser 1. kvartil, 2. kvartil (median) samt 3. kvartil af andele gennemført inden for standardstiden udtrykt i procent. I beregningen af kvartilerne for de enkelte kvartaler indgår alle organspecifikke uanset antal observationer, behandlingsform samt regional tilknytning, hvor der er angivet en standardstid. Tabellen viser kvartiler for de to seneste kvartaler for hele landet. 1. kvartil (nedre kvartil) afgrænser den fjerdedel (25 pct.) af patientene med den laveste andel gennemført inden for standardstiden fra de 75 pct. af patientene med den højeste andel gennemført inden for standardstiden. 2. kvartil (median) afgrænser den halvdel (50 pct.) af patientene med den laveste andel gennemført inden for standardstiden fra de 50 pct. af patientene med den højeste andel gennemført inden for standardstiden. Side 10

11 3. kvartil (øvre kvartil) afgrænser den trefjerdedel (75 pct.) af patientene med den laveste andel gennemført inden for standardstiden fra de 25 pct. af patientene med den højeste andel gennemført inden for standardstiden. Opgørelse for foregående kvartal baseres på stationære data. Stationære data indebærer, at andelsprocenten og antallet af i alt er opgjort på det specifikke kvartals opgørelsestidspunkt inden første offentliggørelse. Tabel 1b. Kvartiler af andele (OF4) uanset pakke og behandlingsform, gennemført til angivne standardstider, fordelt på 1. kvartal 2013 og 2. kvartal 2013, pct. Foregående kvartal baseres på stationære data. Nedenstående tabel vises med fiktive data. Kvartal 1. kvartil 2. kvartil (median) 3. kvartil 1. kvartal kvartal Kilde: Landpatientregisteret xx. xx 20xx, Sundhedsdatastyrelsen Opgørelse beregnet på regionale data. OF4 samlet tid til behandling angiver perioden fra henvisning modtaget til pakke start til initiale behandling start inkluderende alle relevante behandlingsformer. Beregningsmodel for kvartiler Nedenfor vises en grafisk fremstilling af beregningen af kvartiler af andele gennemført inden for angivne standardstider for den enkelte kræfttype (organspecifik) for hele landet med anvendelse af regionale data. På nuværende tidspunkt er der angivet standardstid for 56 områder på tværs af kræfttype og behandlingsform. Data for alle fem regioner medtages i beregningen, hvilket vil sige, at maksimalt 280 værdier indgår i beregningen (56X5). Sundhedsstyrelsen har valgt at fokusere sine kommentarer på monitoreringsdata for de, der ligger under den nationale nedre kvartil for det faktuelle kvartal. Den nedre kvartil afgrænser den fjerdedel af pakkeene, der har den laveste andel af patient gennemført inden for de angivne standardstider for det enkelte kræftområde og behandlingsform uanset antal observationer. Side 11

12 Figur: Illustration af kvartils beregning for kræftområdet ved kvartalsopgørelse Kvartilsberegning kræftområdet Andel på landsplan gennemført inden for standardstid uanset kræfttype, behandlingsform og regional tilknytning Tabel 1b for kvartalsopgørelse Kvartilsberegning kræftområder uanset behandlingsform = andelsværdi er X værdier for 5 regioner = maks 270 værdier, der indgår i kvartilsberegningen De 270 (maks) dataværdier lægges på en fortløbende række, hvorefter værdien ved den første fjerdedel 25 % halvdelen 50 % henholdsvis trefjerdedel 75 % findes 5 regioner Herved er værdierne beregnet for 1. kvartil (25 %/nedre) 2. kvartil (50 %/median) 3. kvartil (75 %/øvre) 1. kvartil (nedre kvartil) afgrænser den fjerdedel (25 %) af patientene med den laveste andel gennemført indenfor standardstiden fra de 75 % af patientene med den højeste andel gennemført indenfor standardstiden. 2. kvartil (median) afgrænser den halvdel (50 %) af patientene med den laveste andel gennemført indenfor standardstiden fra de 50 % af patientene med den højeste andel gennemført indenfor standardstiden. 3. kvartil (øvre kvartil) afgrænser den trefjerdedel (75 %) af patientene med den laveste andel gennemført indenfor standardstiden fra de 25 % af patientene med den højeste andel gennemført indenfor standardstiden. Tabel 1c. Samlet andel (OF4) inden for standardstid (stationære data) Denne tabel viser en samlet angivelse på sygehusregion og hele landet for andele af, der er gennemført inden for angivne standardstider for samlet tid til behandling OF4, uanset antallet af observationer, kræftområde (organspecifik kræfttype) og behandlingsform. Opgørelsen af stidsindikatoren samlet tid til behandling OF4 er for perioden fra henvisning til pakke start til initial behandling start. Tabellen er blevet udvidet med regionale data fra og med opgørelse for 3. kvartal Der udarbejdes en tabel med beregning af én samlet procentandel for hele landet og for hver region for andele af for samlet tid til behandling (OF4), som er gennemført inden for angivne standardstider for alle pakke på kræftområdet, organspecifik kræfttype. Der Side 12

13 angives én andelsberegning for hver sygehusregion og for hele landet per kvartal for samlet tid til behandling for de, hvor der er angivet en standardstid, uanset antal observationer, pakke og behandlingsform. Tabellen viser samtidigt opgørelserne fra tidligere opgjorte kvartaler. Data for tidligere opgjorte kvartaler baseres på stationære data. Stationære data indebærer, at andelsprocenten og antallet af i alt er opgjort på det specifikke kvartals opgørelsestidspunkt inden første offentliggørelse. På nær 1. kvartal 2013 der er opgjort per 11. august Begrundelsen for opgørelsestidspunktet for 1. kvartal 2013 er, at antal i alt først blev medtaget i tabellen fra og med eftersommeren 2013 umiddelbart efter beslutning herom. Tælleren i beregningen af andelsprocenten udgør summen af antallet af for samlet tid til behandling, der er gennemført inden for angivne standardstid for de specifikke organspecifikke kræftområder med tilhørende behandlingsformer for hver region og for hele landet. Nævneren fremgår af tabellen under antal i alt, og udgør summen af antallet af for samlet tid til behandling for alle organspecifikke kræftområder med angivne standardstider uanset stid og behandlingsform for hver region og for hele landet. Alle opgjorte kvartaler fra og med 1. kvartal 2013 medtages i tabellen. Data vises fordelt på sygehusregion samt hele landet. Tabel 1c. Andel (OF4) gennemført inden for angivne standardstider, uanset behandlingsform og organspecifik kræfttype, fordelt på sygehusregion og hele landet, Foregående kvartaler baseres på stationære data. Nedenstående tabel vises med fiktive data. Region Nordjylland Sjælland Hele landet Kvartal Andele inden for standardstid i alt Andele inden for standardstid i alt Andele inden for standardstid i alt 1. kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal Kilde: Landpatientregisteret xx. xx 20xx, Sundhedsdatastyrelsen OF4 samlet tid til behandling angiver perioden fra henvisning modtaget til pakke start til initiale behandling start inkluderende alle relevante behandlingsformer. Tabel 1d. Samlet andel (OF4) inden for standardstid (dynamiske data) Denne tabel viser en samlet angivelse på sygehusregion og hele landet for andele af, der er gennemført inden for angivne standardstider for samlet tid til behandling OF4, uanset antallet af observationer, kræftområde (organspecifik kræfttype) og behandlingsform. Opgørelsen Side 13

14 af stidsindikatoren samlet tid til behandling OF4 er for perioden fra henvisning til pakke start til initial behandling start. Tabellen er blevet udvidet med regionale data fra og med opgørelse for 3. kvartal Der udarbejdes en tabel med beregning af én samlet procentandel for hele landet og for hver region for andele af for samlet tid til behandling (OF4), som er gennemført inden for angivne standardstider for alle pakke på kræftområdet, organspecifik kræfttype. Der angives én andelsberegning for hver sygehusregion og for hele landet per kvartal for samlet tid til behandling for de, hvor der er angivet en standardstid, uanset pakke og behandlingsform. Tabellen viser samtidigt opgørelserne fra tidligere opgjorte kvartaler. Data for tidligere opgjorte kvartaler baseres på dynamiske data. Dynamisk opdatering af data indebærer, at data opdateres med de sidst tilkomne registreringer eller relevante ændringer af tidligere foretagne registreringer til Landspatientregisteret til og med opgørelsestidspunktet for seneste kvartal. Tælleren i beregningen af andelsprocenten udgør summen af antallet af for samlet tid til behandling, der er gennemført inden for angivne standardstid for de specifikke organspecifikke kræftområder med tilhørende behandlingsformer for hver region og for hele landet. Nævneren fremgår af tabellen under antal i alt, og udgør summen af antallet af for samlet tid til behandling for alle organspecifikke kræftområder med angivne standardstider uanset stid og behandlingsform for hver region og for hele landet. Alle opgjorte kvartaler fra og med 1. kvartal 2013 medtages i tabellen. Data vises fordelt på sygehusregion samt hele landet. Denne tabel svarer til tabel 1c, blot med anvendelse af en dynamisk opdatering af data. Tabel 1d. Andel (OF4) gennemført inden for angivne standardstider, uanset behandlingsform og organspecifik kræfttype, fordelt på sygehusregion og hele landet, Foregående kvartaler baseres på dynamiske data. Nedenstående tabel vises med fiktive data. Region Nordjylland Sjælland Hele landet Kvartal Andele inden for standardstid i alt Andele inden for standardstid i alt Andele inden for standardstid i alt 1. kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal Kilde: Landpatientregisteret xx. xx 20xx, Sundhedsdatastyrelsen OF4 samlet tid til behandling angiver perioden fra henvisning modtaget til pakke start til initiale behandling start inkluderende alle relevante behandlingsformer. Side 14

15 Tabel 1e. med start af udredning Tabellen viser en samlet oversigt over antal med registrering af udredning start, første fremmøde opgjort for hele landet. Tabellen viser det samlede antal med en registrering af AFBxxB udredning start, første fremmøde, som udtryk for patienter, der er startet udredning. Opgørelsen fordeles på pakke for kræftområdet, organspecifik kræfttype, med angivelse af pakkesnummer. Hvis en patient gennemgår flere tælles patienten kun med flere gange, hvis der er tale om to forskellige (pakke_id er forskelligt). Tabellen indeholder endvidere en beregning af en samlet sum af antal uanset kræfttype med registreringen udredning start, første fremmøde. Forløb med registrering af AFBxxB udredning start, første fremmøde, anvendes i opgørelsen uanset, om der foreligger forudgående og efterfølgende dedikerede registreringer for kræftområdet. Tabellen opgøres for de to seneste kvartaler med angivelse af ændringen fra det foregående kvartal. Tidligere opgjorte kvartal baseres på stationære data. Stationære data indebærer, at antallet af i alt er opgjort på det specifikke kvartals opgørelsestidspunkt ved første offentliggørelse. Såfremt der ikke foreligger nogle registreringer, angives dette med - i tabellen. Tabel 1e. med start af udredning i pakke (organspecifik kræfttype) for 1. kvartal 2013 og 2. kvartal 2013 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på pakkesnummer, for hele landet. Foregående kvartal baseres på stationære data. Nedenstående tabel vises med fiktive data. Pakkesnummer Pakke for kræftområdet, 1. kvartal 2013, 2. kvartal 2013 B01 Brystkræft B02 Hoved- og halskræft Ændring i antal B03 Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi B04 Myelomatose B05 Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS) I alt Kilde: Landpatientregisteret xx. xx 20xx, Sundhedsdatastyrelsen Forløb med registrering af udredning start, første fremmøde AFBxxB. Ved flere registreringer anvendes den først registrerede for hvert. Såfremt der ikke foreligger nogle registreringer, angives dette med -. Side 15

16 Tabel 1f. udrednings med diagnose bekræftet (OF2A) Tabellen viser antallet af udrednings, hvor diagnosen er bekræftet eller, hvor der fortsat er begrundet mistanke om kræft opgjort for hele landet. Opgørelsen viser data for stidsindikatoren udredning start, første fremmøde OF2A for de to seneste kvartaler med angivelse af ændringen fra det foregående kvartal. Tabellen viser summen af antal for hver kræftområde (organspecifik kræfttype), hvor der er en registrering af AFBxxB udredning start, første fremmøde med efterfølgende registrering af AFBxxC* klinisk beslutning vedrørende initial behandling inkluderende alle underliggende registreringer (C1, C1A, C2, C2A, C2B, C2C). Tabellen vil endvidere indeholde en beregning af en samlet sum af antallet af uanset kræfttype, hvor diagnosen er bekræftet eller hvor der fortsat er begrundet mistanke om kræft. Såfremt der ikke foreligger nogle registreringer, angives dette med - i tabellen. Tidligere opgjorte kvartal baseres på stationære data. Stationære data indebærer, at antallet af er opgjort på det specifikke kvartals opgørelsestidspunkt inden første offentliggørelse. Tabel 1f. (OF2A) for 1. kvartal 2013 og 2. kvartal 2013 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på pakkesnummer, for hele landet. Foregående kvartal baseres på stationære data. Nedenstående tabel vises med fiktive data. Pakkesnummer Pakke for kræftområdet med diagnose bekræftet/fortsat begrundet mistanke om kræft, 1. kvartal 2013 med diagnose bekræftet/fortsat begrundet mistanke om kræft, 2. kvartal 2013 Ændring i antal B01 Brystkræft B02 Hoved- og halskræft B03 Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi B04 Myelomatose B05 Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS) I alt Kilde: Landpatientregisteret xx. xx 20xx, Sundhedsdatastyrelsen OF2A udredningsperiode, diagnose bekræftet angiver perioden fra første fremmøde til udredning til der efter udredning tages klinisk beslutning om at tilbyde behandling, hvor udredningsperioden resulterer i, at diagnosen bekræfftes eller at der fortsat er begrundet mistanke om kræft. Såfremt der ikke foreligger nogle registreringer, angives antallet med -. Side 16

17 Tabel 1g. med behandling start Tabellen viser antallet af med registrering af initial behandling start for hvert kræftområde (organspecifik kræfttype) og for hver behandlingsform opgjort for hele landet. Dette betyder, at tabellen viser en samlet oversigt over antallet af, hvor der er foretaget registrering af AFBxxF* initial behandling start. Tabellen falder i fire dele alt efter behandlingsform, hvilket vil sige kirurgisk, nervebesparende kirurgi, medicinsk onkologisk behandling (kemoterapi) samt strålebehandling. Disse tabeller er blevet medtaget fra og med opgørelse for 2. kvartal De anvendte registreringer for initial behandling start er: AFBxxF1 initial behandling start, kirurgisk AFBxxF1A initial behandling start, nervebesparende kirurgi AFBxxF2 initial behandling start, medicinsk AFBxxF3 initial behandling start, strålebehandling Nervebesparende kirurgi anvendes alene for kræft i prostata og er opgjort særskilt i forhold til kirurgisk behandling fra og med 1. kvartal Dette indebærer, at med nervebesparende kirurgi ikke medtages i opgørelsen af med kirurgisk behandling for kræft i prostata. Tabellerne benævnes efter behandlingsform: 1. Kirurgisk behandling (undtaget nervebesparende kirurgi) 2. Nervebesparende kirurgi 3. Medicinsk onkologisk behandling (kemoterapi) 4. Strålebehandling Der udarbejdes tabeller over det samlede antal af, hvor der foreligger en registrering af AFBxxF* initial behandling start, som udtryk for patienter, der har modtaget initial behandling i pakke, fordelt på pakke for kræftområdet, organspecifik kræfttype, med angivelse af pakkesnummer. Opgjort for hele landet. Forløb med registrering af initial behandling start anvendes i opgørelsen uanset, om der foreligger forudgående og efterfølgende dedikerede registreringer for kræftområdet. Hvis en patient gennemgår flere tælles patienten kun med flere gange, hvis der er tale om to forskellige (pakke_id er forskelligt). Hver tabel indeholder endvidere en beregning af en samlet sum af antal uanset kræfttype med registreringen initial behandling start for den specifikke behandlingsform. Tabellen opgøres for de to seneste kvartaler med angivelse af ændringen fra det foregående kvartal. Tidligere kvartal baseres på stationære data. Stationære data indebærer, at antallet af i alt er opgjort på det specifikke kvartals opgørelsestidspunkt ved første offentliggørelse. Såfremt der ikke foreligger nogle registreringer, angives dette med - i tabellen. Side 17

18 Tabel 1g.1 med initial kirurgisk behandling (undtaget nervebesparende kirurgi) i pakke (organspecifik kræfttype) for 1. kvartal 2014 og 2. kvartal 2014 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på pakkesnummer, for hele landet. Foregående kvartal baseres på stationære data. Nedenstående tabel vises med fiktive data for. Pakkesnummer Pakke for kræftområdet, 1. kvartal 2014, 2. kvartal 2014 B01 Brystkræft B02 Hoved- og halskræft B06 Kroniske myeloide sygdomme B07 Kræft i bugspytkirtlen B08 Kræft i galdegang I alt Ændring i antal Kilde: Landpatientregisteret xx. xx 20xx, Sundhedsdatastyrelsen Forløb med registrering af initial behandling start AFBxxF*, ved flere registreringer anvendes den først registrerede for hvert. Såfremt der er 10 eller færre i beregningen af andele inden for den angivne standardstid, angives dette med -. Såfremt der ikke foreligger nogle registreringer, angives dette med -. Tabel 1h. Oversigtstabel for andel inden for standardstid (OF4) Tabellen viser en oversigt over andele gennemført inden for standardstid for samlet tid til behandling OF4 svarende til det aktuelle kvartals data for de kræftområder, hvor der er angivet en standardstid for den specifikke behandlingsform. Denne oversigtstabel medtages fra og med opgørelse for 2. kvartal Data svarer til opgørelserne præsenteret i tabellerne 2.1ff, jævnfør nedenstående beskrivelse. Såfremt der er 10 eller færre i beregningen af andele inden for den angivne standardstid, angives dette med -. let af i alt vil fortsat fremgå. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer, eller hvor der er foretaget registreringer, men det ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med Oversigtstabellen indeholder angivelse af pakkesnummer, kræftområde og behandlingsform. Data vises fordelt på sygehusregion og hele landet med angivelse af andel inden for standardstid i procent og antal, der indgår i beregningen angivet som antal i alt. Side 18

19 Tabel 1h. Oversigtstabel for andel (OF4) gennemført inden for standardstid for kræfttyper med angivet standardstid for behandlingsform, fordelt på pakkesnummer og behandlingsform, fordelt på sygehusregion og hele landet, 2. kvartal Data svarer til angivne værdier i tabellerne 2.1ff. Nedenstående tabel vises med fiktive data. Region Nordjylland Midtjylland.. Pakkesnummer Kræftområde og behandlingsform Andel inden for std.stid pct. i alt Andel inden for std.stid pct. i alt B01 Brystkræft (kirurgisk) B02 Hoved- og halskræft (kirurgisk) B02 Hoved- og halskræft (medicinsk).... Andel inden for std.stid pct. B02 B03 Hoved- og halskræft (strålebehandling) Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi (medicinsk) Kilde: Landpatientregisteret xx. xx 20xx, Sundhedsdatastyrelsen OF4 samlet tid til behandling angiver perioden fra henvisning modtaget til pakke start til initiale behandling start med angivelse af behandlingsform: A=kirurgisk, A1=nervebesparende kirurgi, B=medicinsk(kemoterapi), C=strålebehandling. Såfremt der er 10 eller færre i beregningen af andele inden for den angivne standardstid, angives dette med -. Såfremt der ikke foreligger nogle registreringer, angives dette med -. Såfremt der endnu ikke er foretaget nogen registreringer, eller hvor der er foretaget registreringer, men det ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med. 3.2 Pakke for kræftområdet - organspecifik kræfttype Tabel 2.1ff Andel (OF4) inden for standardstid for hver kræfttype Tabellen viser opgørelse af indikatoren OF4 samlet tid til behandling for hvert pakke for kræftområdet, organspecifik kræfttype for hver relevante behandlingsform. Forløbstidsindikatoren OF4 samlet tid til behandling viser opgørelse for perioden fra henvisning til pakke start til initial behandling start. Tabellen indeholder de beregnede andele af i procent, der er gennemført inden for de angivne standardstider for det specifikke pakke for kræftområdet med tilhørende behandlingsform. Tælleren i beregningen af andelsprocenten udgør summen af antallet af for samlet tid til behandling, der er gennemført inden for angivne standardstid for de specifikke organspecifikke kræftområder med tilhørende behandlingsformer for hver region og for hele landet. Nævneren fremgår af tabellen under antal i alt, og udgør summen af antallet af for samlet tid til behandling for hver organspecifikke kræftområde med angivne standardstider uanset stid og behandlingsform for hver region og for hele landet. Side 19

20 Andelsberegningen er opgjort for hver behandlingsform, hvor der er angivet standardstid, fordelt på sygehusregion og hele landet. Tabellen indeholder endvidere en aktivitetsindikator for det pågældende sygdomsområde. Aktivitetsindikatoren angiver andelen af, hvor den begrundede mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden. Tælleren er antallet af med registrering af pakke slut, diagnose afkræftet AFBxxX1. Nævneren er summen af antallet af med registrering af enten klinisk beslutning vedrørende initial behandling AFBxxC* eller pakke slut, diagnose afkræftet AFBxxX1 i aktuelle periode uanset om der er foretaget anden registrering af de specifikke. Hvis en patient gennemgår flere tælles patienten kun med flere gange, hvis der er tale om to forskellige (pakke_id er forskelligt). Nævneren fremgår af tabellen under antal i alt. Såfremt der ikke er en standardstid angivet for det specifikke pakke med tilhørende behandlingsform, vil dette være angivet i tabellen med Ingen std. tid, mens antallet af, der indgår i opgørelsen, vil fremgå af tabellen. Såfremt der er 10 eller færre i det betragtede kvartal, angives andele inden for standardstid ikke, men angives med - i tabellen. let af vil fortsat fremgå af tabellen. Såfremt der ikke foreligger nogle registreringer, angives dette med - i tabellen. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer, eller hvor der er foretaget registreringer, men det ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med N=0 Endvidere vil den angivne standardstid for det specifikke pakke og behandlingsform fremgå af tabellerne. Tabel 2.1ff refererer til pakkesnumrene. Dette vil sige, at tabel for brystkræft (pakkesnummer 01) vil være Tabel 2.1, mens tabel for Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi vil være Tabel 2.3. Tabel 2.3 Andel (OF4) gennemført inden for angivne standardstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator. 2. kvartal B03 Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi. Standardstid: Kirurgisk: Ingen standardstid, Medicinsk: 31 dage og Strålebehandling: 43 dage. Nedenstående tabel vises med fiktive data. Region Nordjylland Andel inden for std.stid, kirurgisk OF4A Ingen std.tid i alt, kirurgisk OF4A Andel inden for std.stid, medicinsk OF4B i alt, medicinsk OF4B Andel inden for std.stid, strålebeh OF4C i alt, strålebeh. OF4C Andel, hvor begrundet mistanke afkræftes OA N = 0 N = i alt OA1 Side 20

21 Region Midtjylland Syddanmark Andel inden for std.stid, kirurgisk OF4A Ingen std.tid Ingen std.tid i alt, kirurgisk OF4A Andel inden for std.stid, medicinsk OF4B i alt, medicinsk OF4B Andel inden for std.stid, strålebeh OF4C i alt, strålebeh. OF4C Andel, hvor begrundet mistanke afkræftes OA1 N = N = 0 N = i alt OA1 Hovedstaden Ingen std.tid Sjælland Ingen std.tid N = Hele landet Ingen std.tid Kilde: Landpatientregisteret xx. xx 20xx, Sundhedsdatastyrelsen OF4A samlet tid til behandling, kirurgisk angiver perioden fra henvisning til pakke start til initial behandling start: kirurgisk OF4A1 samlet tid til behandling, nervebesparende kirurgi angiver perioden fra henvisning til pakke start til initial behandling start: nervebesparende kirurgi alene for kræft i prostata OF4B samlet tid til behandling, medicinsk angiver perioden fra henvisning til pakke start til initial behandling start: medicinsk OF4C samlet tid til behandling, strålebehandling angiver perioden fra henvisning til pakke start til initial behandling start: strålebehandling OA1 diagnose afkræftet (aktivitetsindikator) viser andel, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden Såfremt der er 10 eller færre i beregningen af andele inden for den angivne standardstid, angives dette med -. Såfremt der ikke foreligger nogle registreringer, angives dette med -. Såfremt der ingen standardstid er, angives dette med Ingen std.tid.. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer, eller hvor der er foretaget registreringer, men det ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med N=0 Figur 2.1ff Andel (OF4) inden for standardstid for hver kræfttype Figuren viser en grafisk fremstilling af data fra tilhørende tabel for andel af inden for angivne standardstid for hver kræfttype samt visning af antallet af, der indgår i beregningen vist som antal i alt. Der udarbejdes alene en grafik fremstilling for de kræfttyper, hvor der er angivet en standardstid for en specifik behandlingsform (A=kirurgisk, A1=nervebesparende kirurgi, B=medicinsk (kemoterapi), C=strålebehandling). Dette indebærer, at der ikke nødvendigvis vises en figur ved alle tabel 2.1ff, samt at der ikke nødvendigvis vises en figur for alle behandlingsformer for den enkelte kræfttype. Data vises fordelt på sygehusregion og hele landet. Såfremt der er 10 eller færre inden for standardstiden, vil alene antallet af blive vist. Side 21

22 Figur 2.20A Andel (OF4) gennemført inden for angivne standardstid samt antal i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator. 2. kvartal B20 Livmoderkræft Nedenstående figur vises med fiktive data. Kilde: Landpatientregisteret xx. xx 20xx, Sundhedsdatastyrelsen OF4A Samlet tid til behandling, kirurgisk angiver perioden fra 'henvisning til pakke start til initial behandling start: kirurgisk Såfremt der er 10 eller færre inden for standardstiden, vises alene antallet af blive vist. Tabel 2a.1ff Andel (OF4) inden for standardstid for hver kræfttype - ændring Tabellen viser en opgørelse med de to seneste opgjorte kvartalers andele af, som er gennemført inden for angivne standardstider med angivelse af ændringen fra foregående kvartal i procent. Data er opgjort for hver kræfttype (organspecifik) og behandlingsform, hvor der er angivet en standardstid, fordelt på sygehusregion og hele landet. Data fra foregående kvartal baseres på stationære data. Stationære data indebærer, at andelsprocenten og antallet af i alt er opgjort på det specifikke kvartals opgørelsestidspunkt inden første offentliggørelse. Såfremt der ikke er en standardstid angivet for det specifikke pakke, vil dette være angivet i tabellen med Ingen std. tid, men antallet af, der indgår i opgørelsen vil fremgå af tabellen. Såfremt antallet af i det betragtede kvartal er 10 eller derunder angives andele inden for standardstid ikke, angives med - i tabellen. Såfremt der ikke foreligger nogle registreringer, angives dette med - i tabellen. Side 22

23 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer, eller hvor der er foretaget registreringer, men det ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med N=0 Tabel 2a.1 Andel (OF4) gennemført inden for angivne standardstider for 1. kvartal 2013 og 2. kvartal 2013 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator. Foregående kvartal baseres på stationære data. B01 Brystkræft. Nedenstående tabel vises med fiktive data. Region Andele i 1. kvartal 2013 OF4A, pct. Andele i 2. kvartal 2013 OF4A, pct. Ændring i andele OF4A, pct. Andele i 1. kvartal 2013 OF4B, pct. Andele i 2. kvartal 2013 OF4B, pct. Ændring i andele OF4B, pct. tilsvarende for Strålebehandling OF4C Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Hele landet Kilde: Landpatientregisteret xx. xx 20xx, Sundhedsdatastyrelsen OF4A samlet tid til behandling, kirurgisk angiver perioden fra henvisning til pakke start til initial behandling start : kirurgisk OF4A1 samlet tid til behandling, nervebesparende kirurgi angiver perioden fra henvisning til pakke start til initial behandling start : nervebesparende kirurgi OF4B samlet tid til behandling, medicinsk angiver perioden fra henvisning til pakke start til initial behandling start : medicinsk (kemoterapi) OF4C samlet tid til behandling, strålebehandling angiver perioden fra henvisning til pakke start til initial behandling start : strålebehandling OA1 diagnose afkræftet (aktivitetsindikator) viser andel, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden. Såfremt der er 10 eller færre i beregningen af andele inden for den angivne standardstid, angives andelen med -. Såfremt der ingen standardstid er, angives dette med Ingen std.tid. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer, eller hvor der er foretaget registreringer, men det ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med N=0 3.3 Pakke for metastaser uden organspecifik kræfttype Tabel 3. Andel inden for standardstid Tabellen viser andele af, som gennemføres inden for de angivne standardstider for de definerede indikatorer, fordelt på sygehusregion og hele landet. Der vises en samlet tabel for stidsindikatorerne MF1 primær henvisningsperiode, MF2A primær udredningsperiode, videreudredes, MF2B primær udredningsperiode, pakke slut, MF3 sekundær udredningsperiode for pakke for metastaser uden organspecifik kræfttype samt aktivitetsindikatoren MA1 afslutning af pakke efter primær udredning. Opgørelserne viser følgende perioder Side 23

24 MF1 'primær henvisningsperiode' angiver perioden fra henvisning til pakke start AFD01A til primær udredning start, første fremmøde AFD01B. MF2A 'primær udredningsperiode, hvor patienter fortsætter til sekundær udredning' angiver perioden fra primær udredning start, første fremmøde AFD01B til henvisning til sekundær udredning AFD01C. MF2B 'primær udredningsperiode, hvor patienter afsluttes efter den primære udredning' angiver perioden fra primær udredning start, første fremmøde AFD01B til pakke slut, klinisk beslutning AFD01X1. MF3 'sekundær udredningsperiode' angiver perioden fra henvisning til sekundær udredning AFD01C til sekundær udredning start, første fremmøde AFD01D. MA1 afslutning af pakke efter primær udredning er en aktivitetsindikator, der viser andel (procent), hvor den primære udredning fører til afslutning af pakkeet efter klinisk beslutning. Tabellen vil indeholde sindikatorerne med beregnede andele af (procent), der er gennemført inden for de angivne standardstider. Tælleren for den enkelte stidsindikator er antallet af, der er gennemført inden for de angivne standardstider. Nævneren ved beregningen af den enkelte stidsindikator er antallet af, der er gennemført med starttidspunkt i aktuelle kvartal uanset stid. Nævneren fremgår af tabellen under antal i alt for hver stidsindikator. Tabellen indeholder endvidere en aktivitetsindikator for sygdomsområdet. Aktivitetsindikatoren angiver andelen (procent), der efter den primære udredning bliver afsluttet efter klinisk beslutning. Tælleren er antallet af registreret med pakke slut, klinisk beslutning AFD01X1. Nævneren er summen af antallet af registreret med enten henvisning til sekundær udredning AFD01C eller pakke slut, klinisk beslutning AFD01X1 registreret i aktuelle kvartal, uanset om der er foretaget anden registrering af de specifikke. Nævneren fremgår af tabellen under antal i alt. Data er opgjort på sygehusregion og hele landet. Såfremt antallet af i det betragtede år er 10 eller derunder, angives andele inden for standardstiden ikke, men vises med - i tabellen. let af vil fortsat fremgå af tabellen. Såfremt der ikke foreligger nogle registreringer, angives dette med - i tabellen. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer, eller hvor der er foretaget registreringer, men det ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med N=0. Endvidere vil angivne standardstider fremgå ved tabellen. Side 24

25 Tabel 3. Andel for metastaser uden organspecifik kræfttype gennemført inden for angivne standardstider samt aktivitetsindikator, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal Standardstid: MF1 6 dage, MF2A 14 dage, MF2B 14 dage og MF3 6 dage. Nedenstående tabel vises med fiktive data. Region Andel inden for std.stid, MF1 i alt, MF1 Andel inden for std.stid, MF2A i alt, MF2A Andel inden for std.stid, MF2B i alt, MF2B Andel inden for std.stid, MF3 i alt, MF3 Andel MA1 Nordjylland Midtjylland Syddanmark MA1 Hovedstaden N = Sjælland N = Hele landet Kilde: Landpatientregisteret xx. xx 20xx, Sundhedsdatastyrelsen MF1 'primær henvisningsperiode' angiver perioden fra henvisning til pakke start til primær udredning start, første fremmøde. MF2A 'primær udredningsperiode, hvor patienter fortsætter til sekundær udredning' angiver perioden fra primær udredning start, første fremmøde til henvisning til sekundær udredning. MF2B 'primær udredningsperiode, hvor patienter afsluttes efter den primære udredning' angiver perioden fra primær udredning start, første fremmøde til pakke slut, klinisk beslutning. MF3 'sekundær udredningsperiode' angiver perioden fra henvisning til sekundær udredning til sekundær udredning start, første fremmøde. MA1 afslutning af pakke efter primær udredning (aktivitetsindikator) viser andel, hvor den primære udredning fører til afslutning af pakkeet efter klinisk beslutning. Såfremt der er 10 eller færre i beregningen af andele inden for den angivne standardstid, angives dette med -. Såfremt der ikke foreligger nogle registreringer, angives dette med -. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0'. Figur 3.1ff Andel inden for standardstid Figuren viser en grafisk fremstilling af data fra tilhørende tabel for andel af inden for angivne standardstid for hver stidsindikator samt visning af antallet af, der indgår i beregningen. Der udarbejdes en figur for hver sindikator for pakke for metastaser uden organspecifik kræfttype, svarende til: MF1 = indikator 'Primær henvisningsperiode' MF2A = indikator 'Primær udredningsperiode, hvor patienter fortsætter til sekundær udredning' MF2B = indikator 'Primær udredningsperiode, hvor patienter afsluttes efter den primære udredning' MF3 = indikator 'Sekundær udredningsperiode' Side 25

26 Såfremt der er 10 eller færre i beregningen af andele inden for den angivne standardstid, angives dette med - i tabellen. Såfremt der ikke foreligger nogle registreringer, angives dette med - i tabellen. Data vises fordelt på sygehusregion samt hele landet Figur 3.2A 3b. Andel (MF2A) gennemført inden for angivne standardstid samt antal i alt, fordelt Metastaser på sygehusregion, uden organspecifik hele kræftsygdom: landet og indikator, 2. kvartal samt andel (% ) gennemført inden for Nedenstående standardstiden figur vises for primær med fiktive udredningsperiode, data. hvor patienter fortsætter til sekundær udredningsperiode 3. kvt Andel Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Hele landet Region andelmf2a (Sum) antalmf2a (Sum) Kilde: Landpatientregisteret xx. xx 20xx, Sundhedsdatastyrelsen Kilde: LPR pr. 9. november 2015 MF2A Note: 'primær Foreløbige udredningsperiode, tal. hvor patienter fortsætter til sekundær udredning' angiver perioden fra primær udredning start, første fremmøde til henvisning til sekundær udredning. Såfremt der er 10 eller færre i beregningen af andele inden for den angivne standardstid, angives dette med -. Såfremt der ikke foreligger nogle registreringer, angives dette med -. Tabel 3a. Andel inden for standardstid - ændring Tabellen viser de to seneste kvartalers andele af, som er gennemført inden for angivne standardstider med angivelse af ændring fra det foregående kvartal (procent). Disse opgørelser vises for hver stidsindikator. Foregående kvartal baseres på stationære data. Stationære data indebærer, at andelsprocenten og antallet af i alt er opgjort på det specifikke kvartals opgørelsestidspunkt inden første offentliggørelse. Såfremt antallet af i det betragtede kvartal er 10 eller derunder, angives andele inden for standardstiden ikke, men angives med - i tabellen. Såfremt der ikke foreligger nogle registreringer, angives dette med - i tabellen. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer, eller hvor der er foretaget registreringer, men det ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med N=0. Side 26

27 Tabel 3a. Andel gennemført inden for angivne standardstid for 1. kvartal 2013 og 2. kvartal 2013 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator. Foregående kvartal baseres på stationære data. Nedenstående tabel vises med fiktive data. Region Andele i 1. kvartal 2013, MF1 Andele i 2. kvartal 2013, MF1 Ændring i andele, MF1 Andele i 1. kvartal 2013, MF2A Andele i 2. kvartal 2013, MF2A Ændring i andele, MF2A tilsvarende for MF2B og MF3 Nordjylland Ikke beregnet Midtjylland Syddanmark Ikke beregnet Hovedstaden Ikke beregnet Sjælland N = 0 N = 0 Ikke beregnet Hele landet Kilde: Landpatientregisteret xx. xx 20xx, Sundhedsdatastyrelsen MF1 'primær henvisningsperiode' angiver perioden fra henvisning til pakke start til primær udredning start, første fremmøde. MF2A 'primær udredningsperiode, hvor patienter fortsætter til sekundær udredning' angiver perioden fra primær udredning start, første fremmøde til henvisning til sekundær udredning. MF2B 'primær udredningsperiode, hvor patienter afsluttes efter den primære udredning' angiver perioden fra primær udredning start, første fremmøde til pakke slut, klinisk beslutning. MF3 'sekundær udredningsperiode' angiver perioden fra henvisning til sekundær udredning til sekundær udredning start, første fremmøde. Såfremt der er 10 eller færre i beregningen af andele inden for den angivne standardstid, angives dette med -. Såfremt der ikke foreligger nogle registreringer, angives dette med -. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer, eller hvor der er foretaget registreringer, men det ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med N= Diagnostisk pakke for symptomer på alvorlig sygdom Tabel 4. Andel (DF3) inden for standardstid Tabellen viser andele af for speriode DF3, som gennemføres inden for angivne standardstid. Forløbsindikatoren DF3 speriode for diagnostisk pakke viser perioden for den del af et, der finder sted i sygehus. Opgørelsen viser perioden fra henvisning til pakke start AFA01A i sygehus til pakke slut, klinisk beslutning AFA01X1. Nævneren er summen af antallet af for indikatoren speriode, der er gennemført i aktuelle periode uanset stid. Nævneren fremgår af tabellen under antal i alt. Mens tælleren er antallet af, der er gennemført inden for den angivne standardstid. Side 27

28 Data er opgjort på sygehusregion og hele landet. Såfremt der er 10 eller færre i beregningen af andele inden for den angivne standardstid, angives dette med - i tabellen. Såfremt der ikke foreligger nogle registreringer, angives dette med -. I tabellen I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer, eller hvor der er foretaget registreringer, men det ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med N=0 Endvidere vil den angivne standardstid fremgå ved tabellen. Tabel 4. Andel (DF3) for diagnostisk pakke, gennemført inden for angivne standardstid i sygehusregi, fordelt på sygehusregion og hele landet, 2. kvartal Standardstid: DF3 22 dage. Nedenstående tabel vises med fiktive data. Region Andel inden for standardstiden DF3, pct. i alt, DF3 Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Hele landet Kilde: Landpatientregisteret xx. xx 20xx, Sundhedsdatastyrelsen DF3 = stidsindikator speriode angiver perioden fra henvisning til pakke start i sygehus til pakke slut, klinisk beslutning Såfremt der er 10 eller færre i beregningen af andele inden for den angivne standardstid, angives dette med -. Såfremt der ikke foreligger nogle registreringer, angives dette med -. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer, eller hvor der er foretaget registreringer, men det ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med N=0 Figur 4. Andel (DF3) inden for standardstid Figuren viser en grafisk fremstilling af data fra tilhørende tabel for andel af inden for standardstid for stidsindikator speriode DF3 samt visning af antallet af, der er gennemført i perioden. DF3 Forløbsperiode er fra henvisning til pakke start i sygehus til pakke slut, klinisk beslutning. Såfremt der er 10 eller færre, vil alene antallet af blive vist. Side 28

29 Figur Andel (DF3) gennemført inden for angivne standardstid i sygehusregi samt antal Diagnostisk i alt, fordelt pakke på sygehusregion for alvorlig sygdom: og hele landet, 2. kvartal samt andel (% ) gennemført inden for Nedenstående standardstiden figur for vises sperioden med fiktive data. i sygehusregi 3. kvt Andel Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Hele landet Region andeldf3 (Sum) antaldf3 (Sum) Landpatientregisteret xx. xx 20xx, Sundhedsdatastyrelsen Kilde: LPR pr. 9. november 2015 Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal DF3 Note: = stidsindikator Foreløbige tal. speriode angiver perioden fra henvisning til pakke start i sygehus til pakke slut, klinisk beslutning Såfremt der er 10 eller færre, vil alene antallet af blive vist. Tabel 4a. Andel (DF3) inden for standardstid - ændring Tabellen viser de to seneste kvartaler for andele af (procent), som er gennemført inden for standardstiden med angivelse af ændring fra foregående kvartal (procent) for stidsindikatoren DF3 speriode. Data fra foregående kvartal baseres på stationære data. Stationære data indebærer, at andelsprocenten og antallet af i alt er opgjort på det specifikke kvartals opgørelsestidspunkt inden første offentliggørelse. Såfremt der er 10 eller færre i beregningen af andele inden for den angivne standardstid, angives dette med - i tabellen. Såfremt der ikke foreligger nogle registreringer, angives dette med - i tabellen. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer, eller hvor der er foretaget registreringer, men det ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med N=0 Side 29

30 Tabel 4a. Andel (DF3) gennemført inden for standardstiden for 1. kvartal 2013 og 2. kvartal 2013 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion og hele landet. Foregående kvartal baseres på stationære data. Nedenstående tabel vises med fiktive data. Region Andele DF3, pct., 1. kvartal 2013, Andele DF3, pct., 2. kvartal 2013, Ændring i andele DF3, pct. Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Hele landet Kilde: Landpatientregisteret xx. xx 20xx, Sundhedsdatastyrelsen DF3 = stidsindikator speriode angiver perioden fra henvisning til pakke start i sygehus til pakke slut, klinisk beslutning Såfremt der er 10 eller færre i beregningen af andele inden for den angivne standardstid, angives dette med -. Såfremt der ikke foreligger nogle registreringer, angives dette med -. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer, eller hvor der er foretaget registreringer, men det ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med N=0 4. Dataleverance til Sundhedsstyrelsen ved årsopgørelse Dataleverance ved årsopgørelser leveres svarende til nedenstående beskrivelse. I dataleverancerne anvendes både stationære og dynamiske data. De stationære data svarer til tidligere opgjorte data for foregående år, der ikke er blevet opdateret siden dato for opgørelse ved første offentliggørelse. Mens de dynamiske data opgøres med anvendelse af data fra Landspatientregisteret til og med opgørelsestidspunkt for det seneste år. Opgørelserne foretages af Sundhedsdatastyrelsen. 4.1 Pakke på kræftområdet (organspecifik) specifikke dataleverancer Tabel 1a. Nedre kvartil for andel (OF4) inden for standardstid Tabellen viser fordelingen af andele for samlet tid til behandling OF4 gennemført inden for standardstiden på regionalt niveau, som ligger under eller lig med nedre nationale kvartil for det betragtede år. Opgørelsen samlet tid til behandling OF4 er perioden fra henvisning til pakke start til initial behandling start. Data fordeles efter pakkesnummer og indikator. Derudover vil tabellen vise andele inden for standardstiden i procent samt beregningsgrundlaget udtrykt i antal i alt. Tælleren i beregningen af andelsprocenten udgør summen af antallet af for samlet tid til behandling, der er gennemført inden for angivne standardstid for de specifikke organspecifikke kræftområder med tilhørende behandlingsformer for hver region. Nævneren fremgår af tabellen under antal i alt, og udgør summen af antallet af for samlet tid til behandling for alle organspecifikke Side 30

31 kræftområder med angivne standardstider uanset stid og behandlingsform for hver region. Tabel 1a. Andel (OF4) gennemført inden for angivne standardstider, der ligger under eller lig med nedre kvartil samt antal i alt, fordelt på pakkesnummer og indikator, fordelt på sygehusregion og indikator, Nedenstående tabel vises med fiktive data. Pakkesnummer Pakke for kræftområdet, organspecifik kræfttype Region Samlet tid til behandling (OF4) Andel inden for standardstid, pct. i alt B01 Brystkræft Hovedstaden of4a B01 Brystkræft Sjælland of4a B02 Hoved- og halskræft Nordjylland of4b - 4 B02 Hoved- og Sjælland of4c halskræft Kilde: Landpatientregisteret xx. xx 20xx, Sundhedsdatastyrelsen OF4 samlet tid til behandling angiver perioden fra henvisning modtaget til pakke start til initiale behandling start med angivelse af behandlingsform: A=kirurgisk, A1=nervebesparende kirurgi, B=medicinsk(kemoterapi), C=strålebehandling. Såfremt der er 10 eller færre i beregningen af andele inden for den angivne standardstid, angives andelen med -. Tabellen vil kun indeholde data for, hvor der for den specifikke kræfttype med tilhørende behandlingsform er angivet en standardstid. Såfremt der er 10 eller færre observationer i beregningen af andele gennemført inden for den angivne standardstid, vises dette med - i tabellen. Data bagved - er henhørende under eller lig med nedre kvartil. Forløb med 10 eller færre observationer medtages ligeledes ved beregningen af de nationale kvartiler. Tabel 1b. Kvartiler for andel (OF4) inden for standardstid (stationære data) Tabellen viser kvartiler af andel for samlet tid til behandling OF4 gennemført inden for angivne standardstider for de seneste kvartaler samt aktuelle år for hele landet. Opgørelsen samlet tid til behandling OF4 er for perioden fra henvisning til pakke start til initial behandling start. Tabellen viser 1. kvartil, 2. kvartil (median) samt 3. kvartil af andele gennemført inden for standardstiden udtrykt i procent. I beregningen af kvartilerne for de enkelte kvartaler og år indgår alle organspecifikke uanset antal observationer, behandlingsform samt regional tilknytning, hvor der er angivet en standardstid. Tabellen viser kvartiler for aktuelle år med tilhørende kvartaler for hele landet. 1. kvartil (nedre kvartil) afgrænser den fjerdedel (25 pct.) af patientene med den laveste andel gennemført inden for standardstiden fra de 75 pct. af patientene med den højeste andel gennemført inden for standardstiden. Side 31

32 2. kvartil (median) afgrænser den halvdel (50 pct.) af patientene med den laveste andel gennemført inden for standardstiden fra de 50 pct. af patientene med den højeste andel gennemført inden for standardstiden. 3. kvartil (øvre kvartil) afgrænser den trefjerdedel (75 pct.) af patientene med den laveste andel gennemført inden for standardstiden fra de 25 pct. af patientene med den højeste andel gennemført inden for standardstiden. Opgørelserne baseres på stationære data. Stationære data indebærer, at andelsprocenten og antallet af i alt er opgjort på det specifikke kvartals opgørelsestidspunkt inden første offentliggørelse. Tabel 1b. Kvartiler af andele (OF4) uanset pakke og behandlingsform, gennemført inden for angivne standardstider, fordelt på kvartaler og år, pct., for hele landet, Kvartalsdata baseres på stationære data. Nedenstående tabel vises med fiktive data. Kvartal 1. kvartil 2. kvartil (median) 3. kvartil 1. kvartal kvartal kvartal kvartal Hele Kilde: Landpatientregisteret xx. xx 20xx, Sundhedsdatastyrelsen Opgørelse beregnet på de regionale data. OF4 samlet tid til behandling angiver perioden fra henvisning modtaget til pakke til initiale behandling start inkluderende alle relevante behandlingsformer. Nedenfor vises en grafisk fremstilling af beregningen af kvartiler af andele gennemført inden for angivne standardstider for den enkelte kræfttype (organspecifik) for hele landet med anvendelse af regionale data. Tabel 1c. Kvartiler for andel (OF4) inden for standardstid (dynamiske data) Tabellen viser kvartiler af andel for samlet tid til behandling OF4 gennemført inden for angivne standardstider for de seneste kvartaler samt aktuelle år for hele landet. Opgørelsen af stidsindikatoren samlet tid til behandling OF4 er for perioden fra henvisning til pakke start til initial behandling start. Tabellen viser 1. kvartil, 2. kvartil (median) samt 3. kvartil af andele gennemført inden for standardstiden udtrykt i procent. I beregningen af kvartilerne for de enkelte kvartaler og år indgår alle organspecifikke uanset antal observationer, behandlingsform samt regional tilknytning, hvor der er angivet en standardstid. Tabellen viser kvartiler for aktuelle år med tilhørende kvartaler for hele landet. 1. kvartil (nedre kvartil) afgrænser den fjerdedel (25 pct.) af patientene med den laveste andel gennemført inden for standardstiden fra de 75 pct. af patientene med den højeste andel gennemført inden for standardstiden. Side 32

33 2. kvartil (median) afgrænser den halvdel (50 pct.) af patientene med den laveste andel gennemført inden for standardstiden fra de 50 pct. af patientene med den højeste andel gennemført inden for standardstiden. 3. kvartil (øvre kvartil) afgrænser den trefjerdedel (75 pct.) af patientene med den laveste andel gennemført inden for standardstiden fra de 25 pct. af patientene med den højeste andel gennemført inden for standardstiden. Opgørelserne baseres på dynamiske data. Dynamisk opdatering af data indebærer, at data opdateres med de sidst tilkomne registreringer eller relevante ændringer af tidligere foretagne registreringer til Landspatientregisteret til og med opgørelsestidspunktet for aktuelle år. Denne tabel svarer til tabel 1b, blot med anvendelse af de dynamiske opdateringer. Det vil sige data, der løbende er opdaterede med de sidst tilkomne registreringer eller relevante ændringer af tidligere foretagne registreringer. Tabel 1c. Kvartiler af andele (OF4) uanset pakke og behandlingsform, gennemført inden for angivne standardstider, fordelt på kvartaler og år, pct., for hele landet, Kvartalsdata baseres på dynamiske data. Nedenstående tabel vises med fiktive data. Kvartal 1. kvartil 2. kvartil (median) 3. kvartil 1. kvartal kvartal kvartal kvartal Hele Kilde: Landpatientregisteret xx. xx 20xx, Sundhedsdatastyrelsen Opgørelse er beregnet på regionale data. OF4 samlet tid til behandling angiver perioden fra henvisning modtaget til pakke start til initiale behandling start inkluderende alle relevante behandlingsformer. Nedenfor vises en grafisk fremstilling af beregningen af kvartiler af andele gennemført inden for angivne standardstider for den enkelte kræfttype (organspecifik) for hele landet med anvendelse af regionale data. Beregningsmodel for kvartiler På nuværende tidspunkt er der angivet standardstid for 56 områder på tværs af kræfttype og behandlingsform. Relevante data for alle fem regioner skal medtages i beregningen, hvilket vil sige, at maksimalt 280 værdier indgår i beregningen (56X5). Sundhedsstyrelsen har valgt at fokusere sine kommentarer på monitoreringsdata på de, der ligger under den nationale nedre kvartil for det aktuelle år. Denne afgrænser den fjerdedel af pakkeene, der har den laveste andel af patient gennemført inden for de angivne standardstider for det enkelte kræftområde og behandlingsform uanset antal observationer. Side 33

34 Figur: Illustration af kvartils beregning for kræftområdet ved årsopgørelse Kvartilsberegning kræftområdet Andel på landsplan gennemført inden for standardstid uanset kræfttype, behandlingsform og regional tilknytning Tabel 1b og 1c for årsopgørelse Kvartilsberegning kræftområder uanset behandlingsform = andelsværdier X værdier for 5 regioner = 270 værdier, der indgår i kvartilsberegningen De 270 dataværdier lægges på en fortløbende række, hvorefter værdien ved den første fjerdedel 25 % halvdelen 50 % henholdsvis trefjerdedel 75 % findes 5 regioner Herved er værdierne beregnet for 1. kvartil (25 %/nedre) 2. kvartil (50 %/median) 3. kvartil (75 %/øvre) 1. kvartil (nedre kvartil) afgrænser den fjerdedel (25 %) af patientene med den laveste andel gennemført indenfor standardstiden fra de 75 % af patientene med den højeste andel gennemført indenfor standardstiden. 2. kvartil (median) afgrænser den halvdel (50 %) af patientene med den laveste andel gennemført indenfor standardstiden fra de 50 % af patientene med den højeste andel gennemført indenfor standardstiden. 3. kvartil (øvre kvartil) afgrænser den trefjerdedel (75 %) af patientene med den laveste andel gennemført indenfor standardstiden fra de 25 % af patientene med den højeste andel gennemført indenfor standardstiden. Tabel 1d. Samlet andel (OF4) inden for standardstid (stationære data) Denne tabel viser en samlet angivelse for hver region og for hele landet for andele af, der er gennemført inden for angivne standardstider for samlet tid til behandling OF4, uanset antallet af observationer, kræftområde (organspecifik kræfttype) og behandlingsform. Opgørelsen af stidsindikatoren samlet tid til behandling OF4 er for perioden fra henvisning til pakke start til initial behandling start. Der udarbejdes en tabel med beregning af én samlet procentandel for hver region og for hele landet for andele af for samlet tid til behandling (OF4), som er gennemført inden for angivne standardstider for alle pakke på kræftområdet, organspecifik kræfttype. Der angives én andelsberegning for hver region og hele landet per kvartal og aktuelle år for samlet tid til behandling for de, hvor der er angivet en standardstid, uanset antal Side 34

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 3. maj 2016 ÅRSOPGØRELSE 2015 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 13. maj 2016 Datagrundlag: Data fra Landspatientregisteret 1. januar 2015

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 MONITORERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for kræftområdet Organspecifik kræfttype Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for pakkeforløb

Læs mere

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15284 5. maj 2015 ÅRSOPGØRELSE 2014 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 13. maj 2015 Datagrundlag: Data fra

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Maj 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet.

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet. Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet. Nærværende dokument indeholder

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet ÅRSOPGØRELSEN FOR 2015 2016 SIDE 1/36 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Årsopgørelse. Monitorering af kræftområdet

Årsopgørelse. Monitorering af kræftområdet Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15284 15. maj 2014 Årsopgørelse 2013 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 15. maj 2014 Datagrundlag: Data fra

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal 2012. Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 31. maj 2013

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal 2012. Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 31. maj 2013 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15285 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 4. kvartal 2012 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 31. maj 2013 Datagrundlag:

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 28. februar 2014

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 28. februar 2014 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15285 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 4. Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 28. februar 2014 Datagrundlag: Data

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 2. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 2. september 2013

Kvartalsopgørelse. 2. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 2. september 2013 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15285 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 2. kvartal 2013 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 2. september 2013 Datagrundlag:

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for kræftområdet Organspecifik kræfttype Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet

Læs mere

Afdeling for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/ november 2015 METODE OG TOLKNING. Monitorering af kræftområdet fra 1. juli 2012 (anno 2012)

Afdeling for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/ november 2015 METODE OG TOLKNING. Monitorering af kræftområdet fra 1. juli 2012 (anno 2012) Afdeling for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 METODE OG TOLKNING Monitorering af kræftområdet fra 1. juli 2012 (anno 2012) Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 3 1.2 Nye tiltag 3 2. Monitoreringsmodel

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Nærværende dokumentet beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 26. august 2016 Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet og i hvilken grad bliver forløbene gennemført inden for anbefalede forløbstider

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014 Dato 24-02-2015 Sagsnr. 4-1612-62/2 MLKM mlkm@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014 Resumé Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2014 Dato 28-08-2014 Sagsnr. 4-1612-13/1/ DABP dabp@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2014 Resumé Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 3. KVARTAL 2016 2016 2 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 3. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

KVARTALSOPGØRELSE. 3. kvartal 2015

KVARTALSOPGØRELSE. 3. kvartal 2015 Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr.: 14/15298 1. december 2015 KVARTALSOPGØRELSE 3. Monitorering af hjerteområdet Offentliggørelse 11. december 2015 Datagrundlag: Data fra Landspatientregisteret 1.

Læs mere

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet?

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet? ANALYSE Januar 18 Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet? Og bliver forløbene gennemført inden for forløbstiderne? 13-16 Indhold Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet...

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er indtil videre

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for stabil angina pectoris Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet beskrivelse

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 1. KVARTAL 2016 2016 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 1. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET AUGUST, 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 2. kvartal 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 2. kvartal 2015 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere

Læs mere

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 13. marts 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2014 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet beskrivelse

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 15 Nedenfor

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet Årsopgørelse for 2013

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet Årsopgørelse for 2013 Dato 15. maj 2014 Sagsnr. 4-1612-13/1/ MLKM mlkm@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet Årsopgørelse for 2013 Resumé Nærværende notat indeholder

Læs mere

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg.

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 12. september 2014 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme Nedenfor er nøgletallene

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt Nærværende dokumentet beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for stabil angina pectoris Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2017

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 3. KVARTAL 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 31. august 2017

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 31. august 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2017 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008 Sundhedsudvalget 28-9 SUU alm. del Bilag 421 Offentligt Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 28 Monitorering af pakkeforløb for kræft, 2.-4. kvartal 28 Uddrag og citater er kun tilladt med

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET MAJ, 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 1. kvartal 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 1. kvartal 2015 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere

Læs mere

Konferens om de danske kræftpakker

Konferens om de danske kræftpakker Konferens om de danske kræftpakker Lund 19. marts 2014 Specialkonsulent Mari-Ann Munch Region Sjælland Program/Indhold Historik Monitoreringsmodel Opfølgning på monitorering Pakkerne som styringsredskab

Læs mere

KVARTALSOPGØRELSE. 1. kvartal 2015

KVARTALSOPGØRELSE. 1. kvartal 2015 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr.: 14/15298 2. juni 2015 KVARTALSOPGØRELSE 1. kvartal 2015 Monitorering af hjerteområdet Offentliggørelse 12. juni 2015 Datagrundlag:

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 1. KVARTAL 2016 2016 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 1. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype

Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 26. september 2012 Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype 1. Indledning

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 3-4. kvartal 2013. Monitorering af hjerteområdet. Offentliggørelse 14. marts 2014

Kvartalsopgørelse. 3-4. kvartal 2013. Monitorering af hjerteområdet. Offentliggørelse 14. marts 2014 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr.: 14/15300 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 3-4. kvartal Monitorering af hjerteområdet Offentliggørelse 14. marts 2014 Datagrundlag:

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET NOVEMBER, 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 3. kvartal 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 3. kvartal 2015 Sundhedsstyrelsen, 2015 Du kan frit

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016 1. Baggrund Hvert kvar offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

1.2 Udredning start 9 1.2.1 Patient ønsker udsættelse af tidspunkt for undersøgelse 9

1.2 Udredning start 9 1.2.1 Patient ønsker udsættelse af tidspunkt for undersøgelse 9 Sundhedsanalyser Sagsnr: 14/15288 30. november 2015 OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL (FAQ) Pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik kræfttype) Dokumentet indeholder svar på ofte stillede spørgsmål vedrørende

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for ustabil angina pectoris og akut myokardieinfakt uden ST-elevation Denne vejledning indeholder,

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 16/01463 8. februar 2017 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i psykiatrien Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i psykiatrien.

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 16/01463 14. september 2016 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i psykiatrien Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i psykiatrien.

Læs mere

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015 Dato: 27-07- 2015 Brevid: 2465835 Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015 Som opfølgning på de nationale krav til overholdelse af standardforløbstider for kræft-

Læs mere

Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb

Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 26. september 2012 1 Indledning Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Ministeriet for

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2015 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er indtil videre

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2015 Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 3 august MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT Baggrund Hvert kva offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014 N o t a t Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal Dette notat indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer til data for den nationale moni. kvartal. Monitoreringen gør det

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser,

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/900250 8. februar 2017 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i somatikken Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i somatikken.

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 3. december 15 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 3. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter,

Læs mere

De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14

De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14 De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14 Ole Andersen, overlæge Disposition Baggrund og tanker for indførsel af pakkeforløb i 2007 Organisering af arbejdet med at udvikle

Læs mere

Monitorering af indlæggelse af nyfødte metodebeskrivelse

Monitorering af indlæggelse af nyfødte metodebeskrivelse SAL/CHHV 1. mar. 2016 Monitorering af indlæggelse af nyfødte metodebeskrivelse Baggrund Monitorering af indlæggelse af nyfødte omfatter opgørelser af indlæggelsesvarighed og genindlæggelser af nyfødte.

Læs mere

Registreringsvejledning Pakkeforløb for kræftområdet

Registreringsvejledning Pakkeforløb for kræftområdet Registreringsvejledning Pakkeforløb for kræftområdet Organspecifik kræfttype Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet beskrivelse af baggrunden for etableringen af registrerings-

Læs mere

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker OrOrientering om arbejdet med kræftpakker Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0007 www.regionmidtjylland.dk 1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 28. september 2012 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for metastaser uden organspecifik

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet for 4. kvartal 2012 og 1.

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet for 4. kvartal 2012 og 1. N O T A T Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet for 4. kvartal 2012 og 1. kvartal 2013 Resumé I forbindelsen med Statens Serum Instituts første offentliggørelse

Læs mere

Monitorering af hjerteområdet

Monitorering af hjerteområdet Regionale stormøder Monitorering af hjerteområdet April 2013 Dorte Johansen og Louise Nordentoft Furbo Agenda 1. Baggrund 2. Registreringsmodel 3. Monitoreringsmodel 4. Formidling 5. Vejledningsmateriale

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er indtil videre

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANVENDELSE AF DATALEVERANCER

VEJLEDNING TIL ANVENDELSE AF DATALEVERANCER Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 16/01463 16. februar 2017 VEJLEDNING TIL ANVENDELSE AF DATALEVERANCER Monitorering af udredningsretten i psykiatrien Denne vejledning er udarbejdet for at understøtte

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/900250 29. november 2017 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i somatikken Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i somatikken.

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT ÅRSRAPPORT 2015 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Foruden de kvartalsvise rapporter

Læs mere

Bilag: Kræftpakker 1.halvår 2012, data trukket 27. august fra InfoRM

Bilag: Kræftpakker 1.halvår 2012, data trukket 27. august fra InfoRM Bilag: Kræftpakker 1.halvår 2012, data trukket 27. august fra InfoRM Indholdsfortegnelse: Side 1: Forklaring til tabellerne Side 3: Region Midtjylland samlet Side 7: Regionshospitalet Horsens Side 9: Hospitalsenhed

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 30. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og 18. december 2013 kl. 13.00 16.00 i Sundhedsstyrelsen j.nr. 4-1612-13/1/SFK

Læs mere

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 21 Kort om: Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Hovedkonklusioner Almen praksis er hyppigt i kontakt med patienter

Læs mere

MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE

MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med Danske Regioner/regioner, KL/kommuner, PLO og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse udviklet en række indikatorer, der kan bruges

Læs mere

Regionsrådet. Nu offentliggøres de første nationale resultater fra monitoreringen af kræftpakker

Regionsrådet. Nu offentliggøres de første nationale resultater fra monitoreringen af kræftpakker Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 Regionsrådet Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Nu offentliggøres de første nationale resultater fra monitoreringen

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 29. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og 11. oktober 2013 kl. 13.00 15.15 i Sundhedsstyrelsen. 1. Orientering Opfølgning

Læs mere

Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009

Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009 Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne:, opfylder forløbstid og opfylder ikke forløbstid ) Forløbstider ifølge Henvisningsperiode Udredningsperiode

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANVENDELSE AF DATALEVERANCER

VEJLEDNING TIL ANVENDELSE AF DATALEVERANCER Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/900250 29. november 2017 VEJLEDNING TIL ANVENDELSE AF DATALEVERANCER Monitorering af udredningsretten i somatikken Denne vejledning er udarbejdet for at understøtte

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANVENDELSE AF DATALEVERANCER

VEJLEDNING TIL ANVENDELSE AF DATALEVERANCER Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/900250 14. september 2016 VEJLEDNING TIL ANVENDELSE AF DATALEVERANCER Monitorering af udredningsretten i somatikken Denne vejledning er udarbejdet for at understøtte

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET S A M M E N F A T N I N G Emne 25. møde Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet Mødedato 11. oktober 2012, kl. 13.00 16.00 Sted,

Læs mere

Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling

Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling Der var for nogle år tilbage behov for et væsentligt kvalitetsløft i dansk kræftbehandling, i det behandlingen desværre var præget af meget lange patientforløb

Læs mere

Indlæggelsestid og genindlæggelser

Indlæggelsestid og genindlæggelser Kapitel 6 57 Indlæggelsestid og genindlæggelser Den gennemsnitlige indlæggelsestid benyttes ofte som et resultatmål for sygehusbehandling, idet det opfattes som positivt, at den tid, hvor patienterne er

Læs mere

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 1 Kort om: Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Hovedkonklusioner Opgjort på grundlag af de foreløbige udtræksalgoritmer

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien

Benchmarking af psykiatrien Benchmarking af psykiatrien Benchmarking af psykiatrien Dette er en opgørelse over relevante nøgletal for psykiatriområdet. Opgørelsen indeholder tal opdelt på bopælsregion for: 1. Organisering og kapacitet

Læs mere

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse)

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET 1. HALVÅR HALVÅR 2010

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET 1. HALVÅR HALVÅR 2010 878964649 8946 49841 64 684 645 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 66546 649494 996 12 9502 67 23 4987 987 87896 6 496 6494 878964649 8946 49841 64 684 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 649494 996 12 9502 67

Læs mere

Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin

Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel

Læs mere

INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006*

INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006* INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 10 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 240 Offentligt

Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 240 Offentligt Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 240 Offentligt N O T A T Notat vedrørende interne ventetider for 8 udvalgte kræftoperationer, 1. halvår 2007* (foreløbig opgørelse). I dette notat vises

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER KRÆFTUDVALGET :00. Mødelokale på regionsgården: H6. Kræftudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER KRÆFTUDVALGET :00. Mødelokale på regionsgården: H6. Kræftudvalget - mødesager DAGSORDEN Kræftudvalget - mødesager KRÆFTUDVALGET MØDETIDSPUNKT 24-06-2014 15:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården: H6 MEDLEMMER Mette Abildgaard Pia Illum Flemming Pless Susanne Due Kristensen Niels

Læs mere

En sammenligning af patienter, der har fået foretaget en knæoperation, viser følgende:

En sammenligning af patienter, der har fået foretaget en knæoperation, viser følgende: N O T A T Benchmarking af behandlingspraksis for knæoperationer Regionerne har præsenteret en markant ny dagsorden for sundhedsvæsenet med fokus på kvalitet frem for kvantitet. Benchmarking er et redskab

Læs mere

Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010

Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010 Til: Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010 Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50

Læs mere

KRÆFTPROFIL 9 TyKTaRmsKRÆFT 2000-2007 200

KRÆFTPROFIL 9 TyKTaRmsKRÆFT 2000-2007 200 2009 KRÆFTPROFIL Tyktarmskræft 2000-2007 Kræftprofil: Tyktarmskræft 2000-2007 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Postboks 1881 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft;

Læs mere

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL (FAQ)

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL (FAQ) OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL (FAQ) Pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik kræfttype) Dokumentet indeholder svar på ofte stillede spørgsmål vedrørende registrerings- og monitoreringsmodellen for pakkeforløb

Læs mere

0. Administrative oplysninger om registeret

0. Administrative oplysninger om registeret Registerdeklaration Register over anvendelse af tvang i psykiatrien Opdateret januar 2015 0. Administrative oplysninger om registeret 0.1 Registernavn Dansk: Register over anvendelse af tvang i psykiatrien

Læs mere

Koncept for forløbsplaner

Koncept for forløbsplaner Dato 13-03-2015 Sagsnr. 1-1010-185/1 kiha kiha@sst.dk Koncept for forløbsplaner 1. Introduktion Der indføres fra 2015 forløbsplaner for patienter med kroniske sygdomme jf. regeringens sundhedsstrategi

Læs mere

1. Status på pakkeforløb for kræftområdet, herunder national monitorering

1. Status på pakkeforløb for kræftområdet, herunder national monitorering TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 31. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og, den 30. april 2014 kl. 10.00 13.00 i Sundhedsstyrelsen 1. Status på pakkeforløb

Læs mere

Monitorering af kræftområdet - udvikling i antal behandlede kræftpatienter og tid fra henvisning modtaget på sygehus til behandling begynder

Monitorering af kræftområdet - udvikling i antal behandlede kræftpatienter og tid fra henvisning modtaget på sygehus til behandling begynder 1. juli 2012 Metodebeskrivelse Monitorering af kræftområdet - udvikling i antal behandlede kræftpatienter og tid fra henvisning modtaget på sygehus til behandling begynder Baggrund I 2007 indgik Regeringen

Læs mere

Notat vedrørende forelæggelse af revisionsgruppens anbefalinger vedrørende akkrediteringsstandarder

Notat vedrørende forelæggelse af revisionsgruppens anbefalinger vedrørende akkrediteringsstandarder Notat vedrørende forelæggelse af revisionsgruppens anbefalinger vedrørende akkrediteringsstandarder mv. Bestyrelsen besluttede i sit møde den 26. juni 2007, pkt. 94/07, at nedsætte en revisionsgruppe til

Læs mere

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer.

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5425 Web www.regionh.dk Dato 14. august 2008 Journal

Læs mere

Offentliggørelse af kræftpakker 4. kvartal 2015

Offentliggørelse af kræftpakker 4. kvartal 2015 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Koncern Kvalitet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Til regionsrådet Tlf. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Offentliggørelse af kræftpakker 4. kvartal

Læs mere