Tilbage til begyndelsen. INDHOLD. En trilogi. Skårup seminarium. Skårup. 2. En trilogi. Skårup seminarium

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilbage til begyndelsen. INDHOLD. En trilogi. Skårup seminarium. Skårup. 2. En trilogi. Skårup seminarium"

Transkript

1 I SKÅRUP SEMINARIUM

2 INDHOLD 2. En trilogi Skårup seminarium 3-4. Tilbage til begyndelsen 5-6. Seminariets park og bygninger 7. Hvem står bag oprettelsen af Højskolen i Skårup? Tilbage til begyndelsen. Forfatter og præst på Lolland L.A. Wedel fortæller fra sin rundrejse i Danmark fra om Sydfyn:.Scaarup Bye kommer man til efter mange Ombøjninger af Veje, Dale, Bække og ubehagelige Kiørseler frem og tilbage. Situationen er afvexlende og skiøn ud over Beltet og Øerne, en deel Skove, seer man endnu, og overtydes ved Sandsynligheden at meget meer fordum deraf har været her i Egnen, hvorfor Byen egentlig forhen er kaldet Skovrup SKOLEKREDSEN HØJSKOLEN I SKÅRUP v/ formand Helle Bøving-Andersen Skårup Kirkebakke Skårup Fyn Tlf En trilogi Skårup Seminarium er hæfte I af tre hæfter. Her vil vi gerne fortælle om det nu lukkede Skårup Seminarium, dets historie og betydning for både Skårup, Sydfyn og det ganske land. Hæfte II Fra Seminarium til... fortæller om forvandlingen fra seminarium til noget andet. Dette andet kan eksempelvis være en højskole, hvis indhold, plan og vision beskrives i hæfte III, Højskolen i Skårup. Skårup Seminarium blev oprettet i kølvandet på 1700-tallets store landboreformer, hvor oplysningen af bondestanden var en af datidens politiske målsætninger. Den daværende, stedlige Sognepræst P.A.Wedel tog først initiativ til at lære den uoplyste lokalbefolkning at læse og skrive samt at oplyse dem om deres rettigheder og forpligtelser som borgere i et demokratisk samfund. I 1803 stiftede han Skårup Seminarium som den første uddannelsesinstitution i landet efter Københavns Universitet og således også et af de første lærerseminarier i Danmark. Skårup og Sydfyn - og meget af Danmark- ville ikke være, som det er i dag med mange uddannelsesinstitutioner, fri- og højskoletraditioner, havde det ikke været for Skårup Seminarium. Under himlen, over havet Skårup ligger lige midt i verden. Mellem stynede popler og levende hegn. Med bølgende mælkebøttemarker og fugletræk mod syd. Solopgange over Langeland. Og havet, der åbner sig mod fjerne kyster. Egnen præges af en skønsom blanding af storladen herregårdskultur og små fiskelejers tyste idyl, blomstrende frugtlunde og oldtidsfund under frugtbar muld. Skårup Drager man omkring i området, ses tydelige spor af de lokale mænds og kvinders kamp for tanke- og åndsfrihed. Skole på skole er rejst på egnen med ønsket om oplysning og frihed for hvert enkelt menneskes dannelse. Skårup Seminarium har i over to hundrede år stået som et fyrtårn blandt disse skoler. Skårup seminarium Det mere end 200 år gamle Skårup Seminarium blev i sommeren 2011 nedlagt efter flere års svigtende tilstrømning af elever. De store, tomme, men meget smukke og bevaringsværdige bygninger står som et monument over flere århundreders storhed og virke indenfor undervisning, uddannelse og dannelse med overordentlig stor betydning for såvel kulturlivet på egnen som i hele landet. Historien må ikke stoppe her! 2 3

3 I år 1800 var Københavns Universitet den eneste uddannelsesinstitution i hele landet, så oprettelsen af først et præsteseminarium og derefter det store Skårup Seminarium på Sydfyn i en lille landsby havde naturligvis stor effekt: Det skabte arbejdspladser, pensionater, butikker og der kom mere trafik. Skårup blev fx stationsby og med tiden flyttede flere og flere til byen og egnen (undervisere på seminariet, studerende, der slog sig ned efterfølgende). Egnen udviklede sig fra at bestå af analfabeter og uoplyste landsbybønder til at være befolket af lærde og oplyste mennesker med virketrang og initiativ til bl.a. at oprette flere og andre skoler og uddannelsesinstitutioner. Seminariets park og bygninger I hjertet af seminariet ligger en enestående park med mange sjældne og smukke træer og buske. Med parken og bygningerne præsenterer Skårup Seminarium sig som en arkitektonisk perle. Skårup Seminarium emmer af historie, af skønhed og af atmosfære fra tidligere tiders kreativitet og lærdom, forskning og viden, idé og kultur. Alt dette vil vi gerne bevare og lade komme til udtryk påny. Du skal vokse og blomstre og sætte dine frø. Ordet seminarium kommer af ordet semen, som betyder sæd eller frø. Et seminarium er derfor en frøplanteskole. Og det har Skårup Seminarium været. En planteskole for mennesker. Med dybe rødder i den lokale historie og de fælles fortællinger. Og med forgreninger ud over alle egne af landet til ny knopskydning og udfoldelse dér... Bønderne i denne Bye og Sogn ere flittige Agerdyrkere, da de alle ere udskiftede, men de giøre kun efter hvad de have seet at lykkes for andre. Deres øvrige Kundskaber strække sig ikke videre end til nogen Christendom efter Pontoppidan. I heele Sognet er der kun et Par af Bønderne som kan skrive, slet ingen kan regne uden blot i Hovedet; derfor har Præsten oprettet en Søndagsskole, hvori alle kan lære at skrive rigtigt og tillige regne, hvortil allerede har meldet sig omtrent en Snees Stykker, formodentlig flere komme siden. Men alle de Unge paalægges at lære at skrive i den ordentlige Skole... På Skårup Seminarium er der blevet sået mange frugtbare frø gennem tiden. Mange kundskaber, nye tanker og megen viden. Mange af frøene har spredt sig til andre egne af landet og har blomstret dér og sat nye frø. Til ny viden og oplysning for et væld af mennesker. Sådan er det, når man holder skole. Man sætter sine frø. Og frøene flyver for vinden og finder ny jord at spire og vokse i. Og hvor det sker, er man igen lige midt i verden. I seminarieparken mødes alt levende tværs over landegrænser. Morbær og mammuttræer, krokus og trompetkroner. Vækster fra fremmede egne af verden og blomster fra vore bedsteforældres haver. Og mennesker fra nær og fjern. Der er hyggelige afkroge og spændende udblik, smukke detaljer og en helhed, der skaber ro og mulighed for stjernestunder. 4 5

4 Skårup Seminariums bygninger og smukke omgivelser er skabt ud fra P. A. Wedels vision og idé om ethvert menneskes ret til oplysning, dannelse og udvikling i et demokratisk samfund. Hele den enestående historie, som parken og seminariet rummer, forpligter os på at videreføre denne arv og værne om de betydningsfulde kim, der er lagt for mere end 200 år siden. Vores bud på, hvad der kan videreføre denne arv er en højskole. En højskole med det fortsatte fokus på fællesskab og oplysning, dannelse og udblik. Derfor: Højskolen i Skårup. Højskolen i Skårup vil i hæfte III beskrives nøje. Hvem står bag oprettelsen af Højskolen i Skårup? Bestyrelsen for Skolekredsen Højskolen i Skårup er: Helle Bøving Andersen (formand), kinesiolog. Frederik Laursen, (næstformand), lektor og selvstændig. Anne Grethe Jensen (kasserer), jobkonsulent. Anders Carlsson (best.medlem), valgmenighedspræst. Torben Sørensen (best.medlem), tidl. skoleinspektør. Ida Fonsbøl (best.medlem), sognepræst. Jakob Møller (best.medlem), skibsfører. Suppleanter: Cecilie Brandt, uddannelses og erhvervsvejleder. Rose Andersen, uddannelsesvejleder. Desuden: Anne Madsen, tidl. gymnasielærer. Vibe Eriksen, billedkunstner. Anja Thunbo, grafiker. Henning Philbert, kunstner og fotograf. Carsten Oxenvad, seminarielærer. Per Jørgensen, informationschef. Jørgen Larsen, fhv. administrator. Alle arbejder frivilligt og uden nogen som helst økonomisk eller professionel interesse i projektet. Historik: Foråret 2010: University College Lillebælt (UCL) varsler definitiv lukning af Skårup Seminarium senest sommeren Januar 2011: En lokal initiativgruppe på fire personer går sammen i en mini-tænketank med henblik på at finde ideer til en ny fremtid for seminariets bygninger, parken og Skårup by som helhed. Maj 2011: Det første stormøde afholdes på Skårup Seminarium, hvor initiativgruppen fortæller de fremmødte om deres ideer og samtidig søger flere interesserede i arbejdet med at få noget nyt op at stå i området. Juni 2011: Initiativgruppen og flere frivillige går ud med budskabet om eventuelt at starte en højskole i seminariets fodspor og får støtte fra de lokale ikke mindst i form af medlemstegning til en støtteforening, dvs. den spæde start på en reel skolekreds. Juni 2011: Seminariet lukkes ned. Alle de studerende overflyttes til UCLs afdeling i Odense August 2011: Skolekredsen Højskolen i Skårup afholder sin stiftende generalforsamling, hvor der vedtages en vedtægt og vælges en bestyrelse. Skolekredsens formål er at etablere en almindelig folkehøjskole i Skårup. Mange interesserede tilmelder sig de frivillige arbejdsgrupper og går med i arbejdet sammen med bestyrelsen. Efterår/vinter : Arbejdsgrupperne mødes op til flere gange ugentligt med henblik på at beskrive visionen og gøre den konkret for omverdenen. Forår 2012: Første ordinære generalforsamling i Skolekredsen og valg af nye bestyrelsesmedlemmer. Færdiggørelse af projektbeskrivelsen udmunder i en trilogi om projektet. Fonden for Svendborg Sparekasse, giver økonomisk støtte til trykningen af prospektets tre dele og gør dermed udgivelsen mulig. I II III Skårup Seminarium (beskrivelse af stedets historie, omgivelser og potentiale) Fra Seminarium til... (konkrete planer, tegninger og budgetter for ombygning og renovering af komplekset) Højskolen i Skårup (vision, værdigrundlag, årsplan og budget) 6 7

5 SKOLEKREDSEN HØJSKOLEN I SKÅRUP v/ formand Helle Bøving-Andersen, Skårup Kirkebakke 3, 5881 Skårup Fyn Tlf Dette hæfte er sponsoreret af : SKÅRUPö grafisk

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Den 24. maj i Århus samt d. 11. juni i Missionshuset i Allinge på Bornholm.

Den 24. maj i Århus samt d. 11. juni i Missionshuset i Allinge på Bornholm. INDKALDELSE TIL ÅRSMØDE I ALTERNATIVET Den 24. maj i Århus samt d. 11. juni i Missionshuset i Allinge på Bornholm. Først og fremmest: tak, tak, tak! Vi kan ikke understrege nok, hvor glade vi er for, at

Læs mere

For Dreslette Skoles distrikt

For Dreslette Skoles distrikt For Dreslette Skoles distrikt December 2010 13. årg. Nyt fra fællesinstitutionen Skolestrukturdebatten er overstået, og det er nu helt sikkert, at Dreslette Skole fortsætter. Det besluttede et flertal

Læs mere

Kunsten fortæller historier i Skjoldelev

Kunsten fortæller historier i Skjoldelev 4 Billedkunstneren 1 2010 Kunsten fortæller historier i Skjoldelev Alle borgere i hele landet skal have mulighed for at opleve kunst og kulturarv som en del af deres hverdag, lyder visionen i kulturminister

Læs mere

Det blomstrer i Branderup. "Har i rigtigt set dens tænder?" En grævling undersøges nærmere i Idræts- og Naturbørnehuset i Branderup.

Det blomstrer i Branderup. Har i rigtigt set dens tænder? En grævling undersøges nærmere i Idræts- og Naturbørnehuset i Branderup. LaL Landsbynyt November 2009 19. årg. nr. 5 Det blomstrer i Branderup "Har i rigtigt set dens tænder?" En grævling undersøges nærmere i Idræts- og Naturbørnehuset i Branderup. Da vi i august sidste år

Læs mere

Læs om Frivillighedstjek.dk din nye bedste ven i arbejdet med frivilligheden. Sådan griber vi frivilligheden an

Læs om Frivillighedstjek.dk din nye bedste ven i arbejdet med frivilligheden. Sådan griber vi frivilligheden an Frivillighed i fokus Læs om Frivillighedstjek.dk din nye bedste ven i arbejdet med frivilligheden Sådan griber vi frivilligheden an Danmarks Basketball-Forbund Nr. 2 2012 Udgiver Danmarks Basketball-Forbund

Læs mere

skyld skaber ny klubform Fodbold for samværets

skyld skaber ny klubform Fodbold for samværets Formand Thomas Auens Laursen samlede for tre år siden nogle gamle venner, der havde lagt fodbolden på hylden. I dag er der 55 seniorspillere i klubben. DEN NY KLUB HAR IKKE HAFT TILGANG FRA DEN EKSISTERENDE

Læs mere

ønske Dit sidste et barns første håb arv o g testamente

ønske Dit sidste et barns første håb arv o g testamente Dit sidste ønske et barns første håb arv o g testamente Et testamente giver liv til dine ønsker Vil du huskes, skal du plante et frø, der kan spire og gøre en forskel i fremtiden. En måde at plante sådan

Læs mere

Baunehøj Efterskole. Væksthuset. Nr. 62 Juni 2014. Udgivet af Skolekredsen

Baunehøj Efterskole. Væksthuset. Nr. 62 Juni 2014. Udgivet af Skolekredsen Baunehøj Efterskole Væksthuset Nr. 62 Juni 2014 Udgivet af Skolekredsen Væksthuset nr. 62. Indholdsfortegnelse: 2 Indholdsfortegnelse. 3 Tale til de kommende elever. 6... Nyt fra Skolekredsen, ny bestyrelse,

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2012

Tale til sommerafslutning 2012 Tale til sommerafslutning 2012 Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende og til alle medarbejdere. 10. klasserne

Læs mere

Landforeningens forslag blev vedtaget. Som følge deraf, blev der også vedtaget en vedtægtsændring omkring afstemningsreglerne.

Landforeningens forslag blev vedtaget. Som følge deraf, blev der også vedtaget en vedtægtsændring omkring afstemningsreglerne. Beretning for året 2007-2008. Der er nu gået et år siden sidste årsmøde i Nykøbing Falster. Der er sket rigtigt meget i det år der er gået, og jeg skal prøve at berette om det væsentlige. Landsforeningen

Læs mere

Fodnoten September 2011

Fodnoten September 2011 Fodnoten September 2011 Den lokalhistoriske arkivgruppe Med nyt fra; Fodby Lokalråd Den nye Margretheskoles bestyrelse Fodby Gymnastikforening Fodby Sogns Beboerforening Fodby Menighedsråd Fodby Forsamlingshus

Læs mere

Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe februar 2015

Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe februar 2015 Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe februar 2015 Udvalg Økonomiudvalg Frede Nørskov fno@billund.dk Beskrivelse Film om unge i Grindsted kan måske blive til virkelighed med et lille tilskud

Læs mere

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting:

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting: Nyt skoleår 2015 Hvad er meningen med livet? Og med at blive designer? Tale v. Elsebeth Gerner Nielsen Velkommen til Designskolen Kolding. Velkommen til et nyt skoleår. Velkommen til nye og gamle studerende.

Læs mere

Generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2015 kl. 19.30 Gilleleje Missionshus, Vesterbrogade 22, Gilleleje

Generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2015 kl. 19.30 Gilleleje Missionshus, Vesterbrogade 22, Gilleleje Luthersk Missionsforening, Nordsjællands Afdeling Generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2015 kl. 19.30 Gilleleje Missionshus, Vesterbrogade 22, Gilleleje Kære medlemmer Hermed indkaldes til generalforsamling

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

Grejs Friskole 1988-2013 ÅR

Grejs Friskole 1988-2013 ÅR Grejs Friskole 1988-2013 ÅR 25 25 års Jubilæum 2013 8. august Grejs Friskole Vestermarksvej 13B 7100 Vejle Tlf. 7585 3797 grejsfriskole.dk gimle@grejsfriskole.dk Elever 155 Redaktionsudvalg Inger Marie

Læs mere

Nicolai. Ny bygning i fo Søren Kierkegaard. Saxild strand. Nr. 2 maj 2013. ... fordi netværk handler om mennesker

Nicolai. Ny bygning i fo Søren Kierkegaard. Saxild strand. Nr. 2 maj 2013. ... fordi netværk handler om mennesker Nicolai Nr. 2 maj 2013 Ny bygning i fo Søren Kierkegaard korsang Saxild strand... fordi netværk handler om mennesker FO-Aarhus.dk Nicolai AftenskoleKlubbens blad Udgives af FO-Aarhus medlemsforening Frederiksgade

Læs mere

Ensomme gamle mænd. Grundloven til debat. Vision for folkeoplysningen. TEMA: Folkeoplysning & fællesskab DECEMBER 2014 NUMMER 04

Ensomme gamle mænd. Grundloven til debat. Vision for folkeoplysningen. TEMA: Folkeoplysning & fællesskab DECEMBER 2014 NUMMER 04 Ensomme gamle mænd Grundloven til debat Vision for folkeoplysningen TEMA: Folkeoplysning & fællesskab DECEMBER 2014 NUMMER 04 s 2 LEDER Du kan kende os på, at vi vil dig noget! Forleden landede kulturministerens

Læs mere

SmerteLiv. > No. 1-2014

SmerteLiv. > No. 1-2014 SmerteLiv > No. 1-2014 Udgivet af: Foreningen Af Kroniske Smertepatienter Tlf: 51 92 63 41 E-mail: faks@faks.dk Hjemmeside: www.faks.dk Redaktion: Per og Elin Kristiansen Birthe Omdahl Tove Nielsen Design:

Læs mere

SKRÅ-EN Lokalbladet for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 93 - juni 2015

SKRÅ-EN Lokalbladet for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 93 - juni 2015 SKRÅ-EN Lokalbladet for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 93 - juni 2015 Side SKRÅ-EN SKRÅ-en udgives af Fællesvirke Vest og udkommer fire gange årligt - i marts, juni, september

Læs mere

Stokkemarke Beboerblad udgives af bladudvalget, et selvstændigt udvalg under Stokkemarke Beboerforening. Indhold. Bladudvalget:

Stokkemarke Beboerblad udgives af bladudvalget, et selvstændigt udvalg under Stokkemarke Beboerforening. Indhold. Bladudvalget: Stokkemarke Beboerblad udgives af bladudvalget, et selvstændigt udvalg under Stokkemarke Beboerforening Bladudvalget: Ronald Frederiksen ansvarshavende Havløkkevej 26 4952 Stokkemarke tel: 54 71 16 61

Læs mere

LAD LYSET SKINNE. 2014 Udviklingsplan for Nørre Aaby

LAD LYSET SKINNE. 2014 Udviklingsplan for Nørre Aaby 2014 Udviklingsplan for Nørre Aaby Nørre Aaby: Rammen om et centralt og trygt sted at bo, drive virksomhed, arbejde og udfolde sig på mange vigtige måder i hverdagslivet en del af Middelfart Kommune U

Læs mere

Ledelsesberetning generalforsamlingen, marts 2015

Ledelsesberetning generalforsamlingen, marts 2015 Ledelsesberetning generalforsamlingen, marts 2015 Musiktur til Jamaica, New York som rammen om en dannelsesrejse, dykkertur til Thailand, kulturrejse til Oman, New Zealand eller Japan. Efterskolerne lokker

Læs mere

Generalforsamling 6. maj 2015 Bestyrelsens mundtlige beretning

Generalforsamling 6. maj 2015 Bestyrelsens mundtlige beretning Generalforsamling 6. maj 2015 Bestyrelsens mundtlige beretning Forunderligt indledning Økonomisk frihed Vision Balle Stærke voksne Fra Niels Ebbesen og det grundtvig-koldske DNA er dannelse og fællesskab

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2013

Tale til sommerafslutning 2013 Tale til sommerafslutning 2013 Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende og til alle medarbejdere. 10. klasserne

Læs mere

ERINDRING OG GLEMSEL INTERVIEW MED INGE ADRIANSEN

ERINDRING OG GLEMSEL INTERVIEW MED INGE ADRIANSEN nr. 6 / december 2010-72. årgang magasin for mindretal, sprog og kultur ERINDRING OG GLEMSEL INTERVIEW MED INGE ADRIANSEN ELEVUDVEKSLING BLEV SUCCES SYDSLESVIG HAR FÅET NATIONALMUSEUM 2 nr. 6 / december

Læs mere

Johan Damgaard Jensen: Hvad siger kommunernes hjemmesider om borgenes rettigheder vedrørende alkoholbehandling?

Johan Damgaard Jensen: Hvad siger kommunernes hjemmesider om borgenes rettigheder vedrørende alkoholbehandling? 1. Rituel åbning af Landsmødet Som det er traditionen åbnedes Landsmødet med et rituelt møde. Mødet danner en smuk ramme om mindemødet for de medlemmer, der er gået bort siden sidste landsmøde. Som indledning

Læs mere

Kirkebladet. Nr. 3 2013 Juni Juli August 60. årg.

Kirkebladet. Nr. 3 2013 Juni Juli August 60. årg. Dronningborg KIRKE Gimming KIRKE Kirkebladet Kirkekoret i højt humør efter forårets workshop i Dronningborg Kirke. Søndag den 9. juni kl. 10 Indsættelsesgudstjeneste og reception Dorthe Engelbrecht Larsen

Læs mere

skolens pædagogiske linje Årsskrift 2013

skolens pædagogiske linje Årsskrift 2013 skolens pædagogiske linje Årsskrift 2013 1 Indhold Skolens pædagogiske linje.... side 4 Velkomst- og afslutningstaler.. side 8 Årskavalkade i billeder...... side 23 Fra bestyrelsen.......... side 44 Galtrup

Læs mere