Modulbeskrivelse for IND-UD-OP-NED - første år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modulbeskrivelse for IND-UD-OP-NED - første år"

Transkript

1 Modulbeskrivelse for IND-UD-OP-NED - første år Følgende emner er grundlæggende på hvert modul, hvorfor de ikke altid nævnes under de enkelte modulbeskrivelser. Emnerne behandles både teoretisk og praktisk: Tilgivelse, taknemmelighed, grounding, etik, meditation og bøn. Modul 1 Grundlæggende kommunikation Introduktion til kommunikation IND-UD-OP-NED og Jungs personlighedsmodel: Det bevidste, det personlige ubevidste og det kollektive ubevidste. Personaen, jeget og selvet. Skyggen, projektioner og arketyper. Menneskets repræsentationssystemer er nonverbal kommunikation. Repræsentationssystemer betyder, hvorledes mennesket lagrer informationer i sindet ved hjælp af forskellige sansebaseret kodninger: Visuel, auditiv, kinæstetisk, gustatorisk og olfaktorisk. NØGLEN er et basalt afklaringsredskab, der benyttes i enhver coaching session. NLPs grundlæggende kommunikationsredskaber hjælper til at læse menneskers nonverbale kommunikation. At skabe tillid og tryghed imellem mennesker ved hjælp af at kalibrere, at matche og at pace kaldes at skabe rappore. En proces med læring om meditation og bøn påbegyndes. Hvad er meditation og bøn, og hvorledes kan det benyttes i en almindelig hverdag? Hvordan kan dit repræsentationssystem være behjælpeligt til din meditationspraksis, og på hvilken måde kan det hjælpe med at finde affirmationer og ord til bøn for dig? Bønnens tre niveauer og Martinus analyser om at bede i overensstemmelse med universets love berøres. 1

2 Modul 2 Værdier, livsmission og livsvision Jungs typologi introduceres: Introvert, ekstrovert, tænkning, følelse, sansning og intuition. NLP begrebet landkort (model af verden) benyttes til at vise, hvor forskelligt mennesker opfatter og repræsenterer verden. Kerneværdier er drivkraft og energi, der hjælper til at træffe valg i livet. Overskrides eller negligeres kerneværdierne, kan frustration, vrede, udbrændthed, stress osv. blive en del af livet. I afklaringen af dine kerneværdier præsenteres NLP begrebet at chunke, der handler om at forandre opfattelse og perspektiv ved at bevæge sig et niveau op eller ned. Livsmission og livsvision er vores vej i livet, og det der er større end dig og giver dit liv mening. I de kommende moduler vender vi tilbage til ovenstående emner, da de er essentielle for dit velbefindende og din personlige udvikling. NLP redskabet de neurologiske niveauer introduceres. Det er et afklaringsredskab, der benyttes til at afdække, på hvilket af de seks niveauer problemet findes, og hvor der er brug for tilføjelsen af ressourcer. Det kaldes også de logiske niveauer og indeholder 1) Omgivelser 2) Adfærd 3) Evner & færdigheder 4) Værdier & overbevisninger 5) Identitet 6) Spiritualitet. Ankring benyttes til at forstærke og forstørre ressourcerne. Processen om meditation og bøn fortsættes, hvor du får yderligere redskaber til at manifestere dine kerneværdier i hverdagen. I guidede meditationer undersøges din livsmission og livsvision. Modul 3 Projektioner, skyggen og feedback At give god og konstruktiv feedback er essentielt i kommunikation, og du lærer nu at give og modtage feedback. Dilts metaspejlsproces og Debbie Fords skyggeprocesser er nogle af de metoder, der benyttes i arbejdet med projektioner og skyggen. NLPs metamodel går bag sproget og afdækker, hvornår der forvrænges, generaliseres eller udelades i kommunikationen. Dét, der er placeret i skyggen, tilbageholdes eller kommer frem på anden vis, hvilket vi undersøger i skyggearbejdet. 2

3 I guidede meditationer kan nogle af dine skygger bevidstgøres, og du lærer, hvorledes bøn kan hjælpe dig til at integrere skyggesider. Desuden samler vi op på, hvor langt du er nået i afklaringen af din livsmission og livsvision fra forrige modul. På fjerde dagen forekommer den første individuelle opsamlings- og evalueringssamtale, hvor du har mulighed for at udtrykke dine tanker, følelser og behov, samt du spejles i dine ressourcer og udviklingspotientialer som coach. Modul 4 Menneskers forskellige måder at opfatte verden på Opfattelsespositioner viser perspektivet, når vi stiller os i andres sko : 1. position - din egen indre virkelighed 2. position - synspunktet fra en anden 3. position - synspunktet fra en objektiv og uvildig observatør. Submodaliteterne bringes ind i opfattelsespositioneringsarbejdet. Submodaliteter er tankernes og følelsernes detaljer, og der er et utal indenfor hvert repræsentationssystem. Disneys kreativitetsstrategi introduceres, hvilken er en genial proces til at opfatte og undersøge en kreativ ide fra forskellige positioner: Drømmeren, realisten og kritikeren. Jungs typologi bringes ligeledes med ind i opfattelsespositioneringsarbejdet til udfoldelsen og forståelsen af menneskers forskellige måder at opfatte verden på. Igennem modulet repeterer vi meditationsteknikker og samler op på, hvad du har brug for med hensyn til at meditere. Hvor er forhindringerne? Hvad er svært? Vi afdækker hvilke ord, billeder og følelser, der kan være gode for dig at bringe med i din bøn for at hjælpe dig. Vi følger ligeledes op på, hvorledes det går i bevidstgørelsen af din livsmission og livsvision. 3

4 Modul 5 Overbevisninger og arketyper Overbevisninger er en del af vores generaliseret erfaringsmateriale, der bevidst og ubevidst lader os opfatte, hvad der er rigtigt og forkert. Når vi vågner om morgenen, begynder vi straks ubevidst at bekræfte vores overbevisninger. På dette modul arbejder vi bl.a. med at: - bevidstgøre og ændre uhensigtsmæssige overbevisninger - styrke positive overbevisninger - opbygge positive overbevisninger Overbevisningscirklen og Dilts balanceringsmetode benyttes blandt andre i forandringen af de uhensigtsmæssige overbevisninger. Vi bevæger os dybere ind i Jungs arketyper og undersøger, hvilke arketypiske energier du har behov for at få mere af i dit liv, og hvilke du har brug for at nedtone. Vi benytter blandt andet Parts party i denne proces. Fire grundlæggende arketyper barnet, sabotøren, offeret og den prostituerede er i fokus. I guidede meditationer hjælpes du i ovenstående proces, og du kan få mulighed for at afdække uhensigtsmæssige overbevisninger. På fjerde dagen forekommer den anden individuelle opsamlings- og evalueringssamtale, hvor du har mulighed for at udtrykke dine tanker, følelser og behov, samt du spejles i dine ressourcer og udviklingspotientialer som coach. Modul 6 Reframing, trance og din fysiske krop Reframing kan ændre menneskers perspektiv, bringe forståelse, tilføre ressourcer og løse konflikter. 6-trins reframing og mapping across er reframingsværktøjer, og trance bringes ind i processen, hvor du lærer at pace og lede din klient. Arbejdet med de arketypiske energier fra forrige modul fortsættes. Trancen benyttes til din meditationsproces, og der fokuseres på din fysiske krop og dens kommunikation til dig. 4

5 Modul 7 Følelsernes kommunikation, reframing og din fysiske krop Følelser kommunikerer til os, og trods de kan fornemmes som ubehagelige, har de altid et positivt budskab. Det er vores opgave at finde frem til dette budskab, så vi kan imødekomme deres behov og optimere kommunikationen til os selv. F.eks. kan budskabet bag vrede være et signal til dig om, at du har overskredet dine grænser (evt. ignoreret dine kerneværdier). Budskabet bag ensomhed kan f.eks. være, at du har brug for en anden type relation med mennesker, end den du på nuværende tidspunkt har. Følelser har tendens til at manifestere sig i kroppen, f.eks. kan vrede bringe træthed. Vi fortsætter derfor fokus fra sidste modul på den fysiske krop. Desuden har følelser struktur og indeholder f.eks.: Modalverber, intensitet, tidsorientering og tempo. Dette hjælper i forståelsen, fortroligheden og kommunikationen med dine følelser. Vi arbejder bl.a. specifikt med: - at vælge følelser til en uvant begivenhed - hvordan du kan udtrykke dine følelser - at vælge en følelse til en øjeblikkelig situation Vi fortsætter arbejdet med reframing og trance fra sidste modul og tager fat på to-trins dissociering og ændring af indre negativ selvsnak, hvilket er forandringsmodeller. Arbejdet med projektioner og skyggen fra modul 3 fortsættes, hvor vi iagttager vores følelser med Jungs perspektiv. Modul 8 Strategier, kriterier og coaching En strategi er en rækkefølge af tanker og handlinger, der udføres for at nå et bestemt mål. Et kriterium er et kendetegn eller en betingelse for noget, der er vigtigt i en specifik sammenhæng. Vi arbejder bl.a. med at afdække, ændre og installere strategier. TOTE-modellen er et NLP værktøj til målsætning og skabelsen af en struktureret handleplan, og du lærer især om at coache på mål, modstande, motivation og midler. 5

6 På tredje og fjerde dagen fremlægges dit fordybelsesemne for holdet. Årets tredje individuelle opsamlings- og evalueringssamtale afholdes, hvor du får feedback på din fremlæggelse og spejles i dine ressourcer og udviklingspotientialer som coach. Du har naturligvis mulighed for at udtrykke dine tanker, følelser og behov. Du har på dette første år lært en lang række coaching redskaber, som du allerede i større eller mindre grad har benyttet ude i den virkelige verden. Du har i hvert fald tilbragt mange timer med at coache dine holdkammerater, at blive coachet af dem og at observere deres coaching sessioner. Hvis du fortsætter på andet år, har du mulighed for at blive uddannet coach. Ret til ændringer forbeholdes. 6

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius Find din type, før du søger job Fredi Falk Vogelius Find din type før du søger job > Kend dit talent og dine skjulte ressourcer > Vælg det job, der passer til dig > Prøv en personlighedstest på Facebook

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Coach dig selv - og få hjernen med til en forandring

Coach dig selv - og få hjernen med til en forandring Kjeld Fredens & Anette Prehn (2012) Coach dig selv - og få hjernen med til en forandring den 21-01-2013 kl. 7:57 Søren Moldrup side 1 af 11 sider 1. Introduktion Kierkegaard skrev, at livet forstås baglæns,

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Mentoring er et unikt værktøj til: * At træffe flere bevidste valg! * Ressource tænkning og vækstbevisthed * Personlig

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Den Femte Disciplin. Peter M. Senge Fag: HRM

Den Femte Disciplin. Peter M. Senge Fag: HRM Den Femte Disciplin Peter M. Senge Fag: HRM Den lærende organisation Kernen i den lærende organisation er et mentalitetsskift fra at se os selv som adskilt fra verden til at være forbundet med verden,

Læs mere

Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder

Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder - om at bruge Empatisk Lytning som leder, coach og terapeut Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk De fleste

Læs mere

Refleksionskema Den dybere mening

Refleksionskema Den dybere mening Refleksionskema Den dybere mening - den forskel du vil være, i verden Der ligger en dybere uselvisk mening bag beslutninger og valg vi træffer, som alle er dybt manifesteret i den måde vi ser verden på,

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere

Hvad motiverer dig? De færreste ved det gør du?

Hvad motiverer dig? De færreste ved det gør du? Når chefen også skal være mor og far. - De unge kan være besværlige men uundværlige! Møder himmel eller helvede? Fusionen skal vendes til succes! - Og hvordan gør man så lige det? Magasinet for Medarbejdernes

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

De Seks Befriende Handlinger

De Seks Befriende Handlinger De Seks Befriende Handlinger Af lama Ole Nydahl De seks befriende handlinger er en motiverende belæring, man kan bruge direkte i sit liv. Det er almindeligt kendt, at buddhismens mål er meget praktisk,

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Når uenigheden gør ondt

Når uenigheden gør ondt Når uenigheden gør ondt Morten Hinz er DOKS-organist og desuden uddannet konfliktmægler på Center for Konfliktløsning. Her beskæftiger han sig med samarbejdets svære kunst og forskellige måder at tackle

Læs mere

Reflektoren. E-intelligenser printvenlig udgave

Reflektoren. E-intelligenser printvenlig udgave De fire læringsstile Læringsstile er udtryk for den måde den enkelte lærende lærer bedst på i en given situation og indenfor et givent stof. Overordnet kan læringsstile deles op i reflektorer, teoretikere,

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet Erkendelsens betydning for skolen og samfundet - brudstykker til en forståelse Speciale ved kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Af Niels Jakob Pasgaard Vejleder: Thomas Aastrup Rømer Skriftligt speciale,

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Det vi gør godt og gerne vil kendes på

Det vi gør godt og gerne vil kendes på TEMA Stress Værktøj 5 Det vi gør godt og gerne vil kendes på Sådan finder I sammenhængen mellem hverdag og vision 1 Indhold Introduktion Processen Lav et oplæg til at indlede processen Mening og sammenhæng

Læs mere

Alt Om ADHD's Guide til Alternativ Behandling af ADHD

Alt Om ADHD's Guide til Alternativ Behandling af ADHD 1 Alt Om ADHD's Guide til Alternativ Behandling af ADHD Hvad voksne med diagnosen ADHD og forældre til børn med diagnosen ADHD har brug for at vide om ikke-medicinsk behandling Læs om fiskeolie, kost og

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Voldssekretariatets konference: Hvad gør vi - hvad virker og hvad mangler? 4/ 5. maj 2000 af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater, medstifter

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

Bliv en stærk leder. for børnenes skyld. Skræddersyede forløb for daginstitutionsledere, der skal sikre større kvalitet og trivsel i institutionen.

Bliv en stærk leder. for børnenes skyld. Skræddersyede forløb for daginstitutionsledere, der skal sikre større kvalitet og trivsel i institutionen. Bliv en stærk leder for børnenes skyld Skræddersyede forløb for daginstitutionsledere, der skal sikre større kvalitet og trivsel i institutionen. 1 Bliv en stærk leder for børnenes skyld Det er i barnets

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN katrine bertelsen og METTE MUNK Tekst: Katrine Bertelsen, 7266 5243, kbe@ucsyd.dk og Mette Munk, 7266 5247, mmj@ucsyd.dk Billeder: Steen Olsson Layout

Læs mere