Referat Bygningsteknisk Gruppe Årsmøde 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Bygningsteknisk Gruppe Årsmøde 2013"

Transkript

1 Referat Bygningsteknisk Gruppe Årsmøde / Dato: 26. februar 2013 Sted: Ingeniørhøjskolen Aarhus, Lok. 529 Fremmødte: stemmeberettigede Referent: Armin Ehtesham Velkomst XX bød velkommen. 1. Valg af dirigent Følgende blev foreslået som kandidat til dirigentposten: Jørgen forslås som dirigent. Jørgen blev valgt til dirigent. Årsmødet blev indkaldt d. 8/2. Der påpeges at kun medlemmer har stemmeret Jørgen gennemgik dagsorden. Dagsordenen blev godkendt af forsamlingen. 2. Årsberetning Formand Jens Peder Ulfkjær gennemgik den omdelte beretning. I det forgangne år er en studenterrepræsentant fra Aarhus Universitet, stud.polyt Sara Hjortskov trådt ud af bestyrelsen. De studerende har dermed været repræsenteret ved Arash Ehtesham, men han har i mellemtiden færdiggjort sin civilingeniøruddannelse. Armin Ehtesham overtager studiemedlemspladsen. Samarbejde med AA. Vi startede i august 2008 et samarbejde med bestyrelsen i Akademisk Arkitektforening og samarbejdet virker til gunst for IDA BYG Ø og vi håber også til gunst for AA. Bestyrelsen er meget glad for samarbejdet som vi har styrket og udbygget i de seneste år. Vi har blandt andet benyttet samarbejdet i forbindelse med dagens foredrag. Ingeniørforeningen, IDA Værkmestergade 25 DK-8000 Aarhus C ida.dk

2 2 17 januar var IDA BYG Ø vært for en middag for udvalgte medlemmer af bestyrelsen for AA hvor samarbejdet blev yderlig koordineret. Vi blev inviteret til at deltage i en konference om bygningsrenovering, og har gruppen fået tilskud fra Regionen til dækning af underskuddet på konferencen. Vi mødes par gange årligt og taler om fællesarrangementer. Bestyrelsesmøder Årsmødet blev afholdt den 28/ Bestyrelsen har mødtes ved flere lejligheder i 2012/13. Derudover har formanden været til formandsmøde København to gange. Arrangementer Mindre aktivitet i det forgående år, dels pga. Hamborg tur, som var en vellykket tur høj rating på 5. Følgende arrangementer har været afholdt i perioden 28/2 Klimaplanlægning hvordan? 26/3 Temadag om klimatilpasning 1/6 Besøg i Ingeniørhuset 23-25/11 Tur til Hamborg 28/11 Moesgaard museum 4/12 Fastgørelser ved Hilti Fremtidige arrangementer Peter Marti fra ETH Zurich. Aflyst på grund af manglende tilslutning kun 10 tilmeldte. Måske fremtidig besøg om 6 måneder. Ny udflugt til Østrig passiv huse. Besøg på havnen og Navitas i samarbejde med AA Foredrag ved direktør Mads Søndergaard fra Niras om frentidens ingeniører. Foredrag ved prof. Robach fra TUHH. Besøg på Ringgaardens renoveringsarbejde. Idekatalog og spørgsmål hertil Erhvervsarkivet Vesteralle, m. ledsager Sight seeing i Århus i samarbejde med turistbureauet, m. ledsager Den gamle By i Århus, Plakatmuseet, m. ledsager Foredrag om brand Byggepladser generelt Foredrag om robusthed Foredrag om bæredygtighed BS spørger Rie Århus Å/forsinkelsesbassin Viby Besøg i Musikhuset: Første del skulle være et fagligt arrangement, derefter spisning og til slut et kulturelt arrangement. m. ledsager Træhuse i Østrig Byggefejl byggeerfaring Tur til København

3 3 Motorvejsbyggeri ved Silkeborg JA er ansvarlig H+H Leca rumlig stabilitet af letbyggeri, JA er ansvarlig. Fiberbeton Korrosion materialelære Tur til Hamborg sommer 2014 Besøg på A-kraftværk i Tyskland JPU tjekker Bustur rundt i oplandet, Ole Tur til Vejle. Idrætshøjskolen, Bølgen, de 5 søstre o.lign. Foredrag om de bynære havneområder, JPU Ringgårdens afdeling 1 Godsbanearealet Ceres ombygningen Forslag Undersøgelse og tilsagn af byggepladsleder til besøg i den gamle by herunder plakatmuseum. 108kr for entre. Spisning på det gamle Ferdinand efterfølgende efter 17 er en mulighed. Evt. pensionisttur billigere. Pensionistkort hvor ledsager er accepteret. Skal forslaget videre til godkendelse? Måske engang i september. 2 foredragsholdere med foredrag på Engelsk. Skal reklameres for arrangement for udenlandske ingeniører i byen. Tilskud fra specielpulje når foredragsholderne kommer fra udlandet. Der benyttes ikke fra puljen, der er bevilget til rådet. Evt. tur til Skejby Hospital, eller vindmøllepark i Anholt. Sidstnævnte måske en mulighed for Energiteknisk Gruppe. Tur til Island. Forlænget weekend, eller heluges arrangement. Fagligt og fritidsarrangementer. Vil gerne bruge tid på at planlægge en tur. Foredrag om Lillebælt. Beretningen blev godkendt. 3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse og decharge Beretningen findes på ida.dk Kasseren fremlagde årsregnskab. Efterfølgende var der følgende spørgsmål til regnskab: Overskud på kr. De bliver ikke overført til næste år. Omsætning på kr, stor andel selvbetalt kr fra IDA, heraf er kr ikke brugt. Fremtidige tilskud er reduceret med kr, dvs kr for Gruppen skal blive bedre til at bruge bevilget støttekroner. De fleste penge gik til Hamborgtur. Dog har der været selvbetaling. Ellers givet tilskud til Hilti-arrangement, Moesgårdbesøg o.l. Generalforsamling har kostet 300kr. Derudover er der brugt penge til

4 4 gaver til folk der er stoppet. Sammenlagt er der brugt 3500kr på årsbasis. Arrangement med planloven temadag indtægt på 2000kr. Forening af bæredygtige byer og bygninger underskud. Besøg på ingeniørhuset udgifter til billetter. Fint år ifølge kasseren. Note omkring Hamborgtur: 2 væsentlige punkter. Haben City i Hamborg vigtig og spændende udviklingsprojekt. Steen fortæller om projektet i Hamborg, og fortæller om muligheden for endnu en tur om et par år for at se på udviklingen dernede. Der studses over det lave forbrug af penge på årsbasis. Der ligger muligvis nogle regninger og flyder. 4. Fremtidigt arbejde og budget for løbende år Budget er fastlagt ud fra interessante arrangementer, og tilskud kr bevilges i 2013, enighed om at få brugt mere af tilskuddet når de nu er bevilget. Udenlandske foredragsholdere koster penge, som bevilges af et andet budget. Deres udgifter forløber sig til kost, logi og honorarer. Se evt. fremtidige idekatalog. Hvis der er underskud, kan man søge tilskud i underskudsgaranti. Hvis man får brugt mere end det årlige tilskud. 2 gange er der udbetalt underskudsgaranti. 5. Beretning om IDAs fagtekniske arbejde Statistikker viser antallet af arrangementer er faldende, men deltagerantallet stiger. Sidste år var et godt år med 500 deltagere, i år er tallet mindre. Statiskark vedlægges måske til referat. Der skal spares fremover, så måske i orden med fald i arrangementer. For mange arrangementer for få deltagere. Omvendt vil flere måske møde op hvis der er færre arrangementer. Statistisk set er der 5-10 deltager pr. arrangement. Det er ærgerligt, især for folkene der bruger tid på dette. Der kan gå penge tabt hvis et foredrag aflyses og foredragsholderen kræver et beløb.

5 5 Bedre reklamering af arrangementer, så der kommer flere studerende. Evt. reklame på startside på campusnet. Vil man have studerende fra VIA til at komme til et foredrag som i dag skal de have det at vide. Det er også relevant for disse studerende, og evt. bygningskonstruktører. Det er et relevant emne for mange, ikke kun bygningsteknikere. Reklame, flyers eller plakater i kantinen. Evt. en pr-mand i rådet som står for dette. Nogen skal melde sig frivilligt. Det er oftest problemet. Tid og ressourcer. Lokal sekretær skal måske sættes til at få budskabet bedre ud. Tages op i regionsrådet. Beskeder skal videreformidles på Campusnet. Samarbejde med Djøf har medført til flere deltagere til arrangementer. Bestyrelsen finder en model for hvordan man gør. Koordinere med regionsrådet. 6. Indkomne forslag Forslag fra næstformand. Forretningsorden erstatter vedtægter. Ændring af formandsvalg til 1 år af gangen, og ligeledes ændrede forhold for bestyrelse. Og fjernelse af det punkt som advokerer at man ikke kan genvælges. Skal godkendes i regionsrådet. 7. Valg af formand Næstformanden forslår genvalg af eksisterende formand, Jens Peder Ulfkjær. Forslaget er vedtaget enstemmigt. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer Steen Bressum Ole Gert Jørgensen, Bjørn Schmelling Jørn Andersen Arash Ehtesham Vedtaget enstemmigt 9. Eventuelt Juniormedlemmer ønskes også fra Horsens Ingeniørhøjskole. Bidrag til transport for den studerende fra Horsens til Aarhus er et selvfølge.

6 6 Undersøg om der kan findes en studerende fra Horsens Ingeniørhøjskole som ønsker at blive en del af Byggeteknisk Gruppe. Det vil Arash og Armin kigge undersøge. Valg til repræsentantskabet, IDAs øverste ledelse, sker snarligt. Online på IDAVALG.DK, kan man følge valget. Næstformanden gav ordet til formanden. Jens Peder takkede Jørn for god og kompetent ledelse af generalforsamlingen. Jens Peder takkede for fremmødet og den gode debat. Referat godkendt. Dato Dirigent