Årsmøde Early Warning Koldingfjord 8. november 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsmøde Early Warning Koldingfjord 8. november 2013"

Transkript

1 Årsmøde Early Warning Koldingfjord 8. november 2013 Håndtering af nødlidende virksomheder Wicki Øland, SKAT

2 Program Fordringshaveraftaler Inddrivelse Bobehandling (konkurs,rekonstruktion, Kreditorordn./akkorder) Tvangsopløsninger Side 2

3 I det følgende henvises der generelt til den juridiske vejledning afsnit G.A. Inddrivelse Kan hentes på SKATs hjemmeside

4 Fordringshaveraftaler Udgangspunktet er, at der kan indgås betalingsaftale på alle krav, der opkræves af SKAT, dog ikke : - Kiosk bøder og dagbøder - Moms for virksomheder på kreditbegrænsning - Registreringsafgift / grøn ejer afgift - A conto B-skat og AM-bidrag for selvstændig virksomhed - A conto selskabsskat og andre a conto rater - Foreløbige fastsættelser Side 4

5 Fordringshaveraftaler fortsat Der stilles følgende betingelser for aftalen: Der må ikke være anden restance til SKAT. Maksimal løbetid er 12 måneder (pt. 3 mdr. - forventes dog kun at være en kort overgang) Afdrag skal ske i lige store rater og udgøre mindst 400 kr./md. 1. rate betales altid til den 1. i måneden efter forfald. Evt. tidligere hvis kunden ønsker det - men aldrig senere. Der tages modregningsforbehold Der tilskrives renter efter gældende lovgivning renten opkræves efterfølgende Ved misligholdelse overgives kravet til inddrivelse/udlæg Side 5

6 Inddrivelse Side 6

7 Inddrivelse SKAT inddriver egne krav samt krav, der overgives til inddrivelse fra andre offentlige myndigheder. - Enkel inddrivelse - Skærpet inddrivelse - Særlige inddrivelsesværktøjer Side 7

8 Enkel inddrivelse Afdragsordning Lønindeholdelse Henstand Modregning Ægtefællehæftelse Eftergivelse Gældssanering Side 8

9 Enkel inddr. afdragsordn. igangv. virksomhed. En igangværende virksomhed kan få tilladelse til en afdragsordning, hvis RIM skønner, at virksomheden ikke kan skaffe de fornødne likvide midler til betaling af det skyldige skatte- og afgiftsbeløb mv., og likviditetsproblemerne må anses for at være midlertidige og forbigående, og en afdragsordning er den eneste mulighed for at opnå betaling af restancen, idet der ikke findes andre hensigtsmæssige inddrivelsesmuligheder. Side 9

10 Skærpet inddrivelse Arrest Udlæg Konkursbegæring Forebyggende restance Særlige inddrivelsesværktøjer Side 10

11 Skærpet inddrivelse: Udlæg Forberedelse Aktiver til genstand for udlægget Gennemførelse Opfølgning Side 11

12 Skærpet inddrivelse: konkursbegæringer SKAT indgiver årligt egne konkursbegæringer i et antal svarende til mellem 10 og15 % af hele landets samlede konkurser. Begæringer indgives dels via Kammeradvokaten og dels direkte til skifteretterne (pt. kun gældende for Jylland/Fyn). HR: Begæring indgives når andre muligheder er udtømte og betingelserne i konkursloven er opfyldt. Beløbsstørrelse??? Side 12

13 Skærpet inddr. forebyggende restance Ved registrering af virksomhed: -Krav om sikkerhedstillelse, hvis tidligere tab Igangværende virksomhed: -Krav om sikkerhedsstillelse, -Inddragelse af registrering -Begrænset mulighed for at deltage i offentlige udbudsforretninger -Nægtelse og fratagelse af autorisationer og bevillinger -Hæftelse -Konsekvenser af drift af uregistreret virksomhed. Side 13

14 Særlige inddrivelsesværktøjer Afsoning af bøder Indberetning til kreditoplysningsbureauer Midlertidige afgørelser om forbud og påbud Beslaglæggelser Side 14 Oktober 2013

15 Bobehandling Konkurs Rekonstruktion Frivillige kreditorordninger Side 15

16 Konkurs Sagsbehandlerne udfører al sagsbehandling i forbindelse med konkursbehandlingen og med det formål at sikre SKATs interesser som kreditor og dermed også for fællesskabet og skatteborgerne. Mulighed for 0-stilling og afgørelse om beskatning i forbindelse med konkurser varetages også i insolvensafdelingen Side 16

17 Rekonstruktion : SKAT som kreditor (tvangskreditor) Plan og forslag vurderes grundigt for at sikre, at rekonstruktionen er langtidsholdbar. UDGP: SKAT undlader at stemme imod, medmindre særlige forhold gør sig gældende, herunder bl.a.: - Systematisk oparbejdet gæld, art, foreløbige fastsættelser, taksationer, størrelse, ukendte/men kendskab til evt. kommende skattekrav, igangværende sager - Oparbejdelse af 94-krav - Er driften fortsat langt udover det rimelige, henset til muligheden for at betale sine kreditorer - Strafbare og erstatningspådragende forhold - Det modtagne materiale ikke uddybende nok, - Kendskab til virksomheden og personkredsen bag - Risiko for tab fremover Side 17

18 Rekonstruktion : SKAT som kreditor - Nettoløn betalt uden betaling af A-skat/bidrag umiddelbart op til rekonstruktionen - omstødelige forhold mv. - Betydningen af et ulovligt anpartshaverlån, store udbytter i seneste regnskab - Revisorpåtegninger - Handlet uforsvarligt i økonomiske anliggender - Betales dividende på én gang eller over en årrække - Finansieringen, drift eller kapitaltilførsel - Ovenstående er ikke udtømmende SKAT er opmærksom på rekonstruktørens mulige erstatningsansvar. HR: Deltager i skifteretsmøder Side 18

19 Frivillige kreditorordn, igangværende virksomheder HR: at virksomheden er repræsenteret ved rådgiver. Krav til materiale: - Et begrundet akkordforslag - Status, redegørelse og erklæringer som anført i KL s 13 b - Erklæring om, at pågældende har opgivet alt, hvad han ejer og skylder - Seneste afsluttede driftsregnskab og status - Driftsregnskab fra sidst afsluttede og frem til fastsatte skæringsdag - Status pr skæringsdag - Opgørelse over samtlige kreditorer - Drifts- og likviditetsbudgetter for akkordens afviklingsperiode Side 19

20 Frivillige kreditorordn, igangværende virksomheder I vurderingen om SKAT skal deltage i kreditorordningen/akkorden indgår de samme momenter, som er beskrevet under rekonstruktion. En absolut betingelse for tiltrædelse er samtlige ikke-sikrede kreditorers tiltræden uden betingelser dette skal erklæres af virksomheden/rådgiver. Ved tiltrædelse er det en betingelse, at løbende skatter og afgifter angives og betales rettidigt i afviklingsperioden og der tages forbehold for modregning. Side 20

21 Tvangsopløsning Side 21

22 Tvangsopløsning Erhvervsstyrelsen anmoder skifteretterne om tvangsopløsning - hvis: Et selskab har undladt at indsende årsregnskab rettidigt ca. 85 % af samtlige sager.et selskab ikke har registreret en lovlig ledelse eller hjemsted Et selskab mangler revisor Et selskab har tabt en del eller hele sin kapital meget få sager Skifteretterne sender mødeindkaldelsen til SKAT Side 22

23 Tvangsopløsning Inden mødet undersøger SKAT samtlige selskaber for følgende: Ulovlige aktionærlån Forsvundne aktiver Ubeskattede midler Skyldige A-skatter/bidrag ctr. hovedaktionærs ansættelse (0-stilling) Solvens ved sidste kendte regnskab Nystiftet (OBS på kendte ejere/stråmænd) Hovedaktionærs negative privatforbrug Evt. andet Side 23

Møde i Kolding 25. maj 2012. SKAT s behandling af tvangsopløsninger

Møde i Kolding 25. maj 2012. SKAT s behandling af tvangsopløsninger Møde i Kolding 25. maj 2012. SKAT s behandling af tvangsopløsninger Lidt om os Insolvensbehandlingens organisering INSOLVENS er en del af Sagscenter Erhverv, der er en landsdækkende enhed under SKAT Nordjylland.

Læs mere

Inddrivelse af gæld til det offentlige. v/ Cand.jur. Lars Bach Pedersen - SKAT

Inddrivelse af gæld til det offentlige. v/ Cand.jur. Lars Bach Pedersen - SKAT Inddrivelse af gæld til det offentlige v/ Cand.jur. Lars Bach Pedersen - SKAT Indhold af oplægget Generelt om SKAT som restanceinddrivelsesmyndighed Eftergivelse af gæld Henstand med gæld Forældelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 199 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love (Rekonstruktion m.v.) Justitsministeriet

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

Frivillige gældsordninger

Frivillige gældsordninger Frivillige gældsordninger Vejledning Frit salg Akkord Henstand Statslån og statsgaranterede lån til jordbrugere Vejledningen er udgivet af Statens Administration Landgreven 4 1301 København K Tlf. 3398

Læs mere

Forord. I ønskes en god læselyst! Viborg, januar 2012. Anja Pedersen

Forord. I ønskes en god læselyst! Viborg, januar 2012. Anja Pedersen Rekonstruktion af kriseramte virksomheder En kandidatafhandling om de nye regler i konkursloven om rekonstruktion af virksomheder Aalborg Universitet Cand. merc. aud.-studiet Forfatter: Anja Pedersen Studienummer:

Læs mere

Gældssanering. Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen

Gældssanering. Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Gældssanering Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 2 Baggrund for den nye betænkning

Læs mere

Betænkning om rekonstruktion mv. Betænkning nr. 1512

Betænkning om rekonstruktion mv. Betænkning nr. 1512 Betænkning om rekonstruktion mv. Betænkning nr. 1512 Betænkning om rekonstruktion mv. Afgivet af Konkursrådet Betænkning nr. 1512 København 2009 Rekonstruktion mv. Betænkning nr. 1512 Publikationen kan

Læs mere

Anders Hammer Hansen & David Spangholm. Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion

Anders Hammer Hansen & David Spangholm. Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Anders Hammer Hansen & David Spangholm Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Anders Hammer Hansen & David Spangholm Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Forord Med denne bog præsenterer

Læs mere

Betænkning om konkurskarantæne. Betænkning nr. 1525

Betænkning om konkurskarantæne. Betænkning nr. 1525 Betænkning om konkurskarantæne Betænkning nr. 1525 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2009 1499 Betænkning om offentligt hasardspil i turneringsform 1500 Betænkning om udveksling af oplysninger

Læs mere

Forslag. Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige

Forslag. Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2008-09 Fremsat den 8. oktober 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder

Læs mere

SKAT Teknisk gennemgang

SKAT Teknisk gennemgang Skatteudvalget 2008-09 L 20 Bilag 7 Offentligt SKAT Studiegæld - eftergivelse Hvilke slags studielån findes? Statsgaranterede studielån (banklån) SU-lån (statslån) Side 2 28. april 2010 Hvilke myndigheder

Læs mere

Early Warning. Insolvensdag for erhvervsservice konsulenter 31. oktober 2011. Gert Nissen LETT Advokatfirma

Early Warning. Insolvensdag for erhvervsservice konsulenter 31. oktober 2011. Gert Nissen LETT Advokatfirma Early Warning Insolvensdag for erhvervsservice konsulenter 31. oktober 2011 Gert Nissen LETT Advokatfirma Velkommen til et festfyrværkeri af konkurs, likvidation, gældssanering, fallit og økonomisk ruin!

Læs mere

Nye regler for rekonstruktion af nødlidende virksomheder

Nye regler for rekonstruktion af nødlidende virksomheder Nye regler for rekonstruktion af nødlidende virksomheder En markant ændring af konkursloven fører til mere aktiv inddragelse af revisor Af Dorthe Kjærgaard, advokat (L), Advokatfirmaet Horten og Nicolai

Læs mere

Vejledning for arbejdsgivere under rekonstruktionsbehandling

Vejledning for arbejdsgivere under rekonstruktionsbehandling Vejledning for arbejdsgivere under rekonstruktionsbehandling Denne vejledning er et opslagsværk til LG's samarbejdspartnere, der ønsker viden om LG's mulighed for at yde lån til arbejdsgivere under rekonstruktionsbehandling.

Læs mere

VEJLEDNING OM. Etablering af et iværksætterselskab (IVS) Juli 2014

VEJLEDNING OM. Etablering af et iværksætterselskab (IVS) Juli 2014 VEJLEDNING OM Etablering af et iværksætterselskab (IVS) Juli 2014 Denne vejledning er opdateret med hensyn til tegningskurs i afsnit 4.1.1. Hvilke oplysninger skal der gives i et stiftelsesdokument? Indholdsfortegnelse

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for Vækstlån

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for Vækstlån Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for Vækstlån De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for Vækstlån gælder for ethvert mellemværende mellem Vækstfonden og

Læs mere

Forslag. Lov om ægtefælleskifte m.v.

Forslag. Lov om ægtefælleskifte m.v. Til lovforslag nr. L 193 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 30. maj 2011 Forslag til Lov om ægtefælleskifte m.v. Kapitel 1 Skifterettens kompetence Saglig kompetence

Læs mere

STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN

STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN 1 Lånets formål 1.1 Lånet må alene anvendes af Låntager til finansiering af Låntages virksomhed i overensstemmelse med forretningsplanen som Låntager har fremlagt for Vækstfonden

Læs mere

Rekonstruktion i den nye konkurslov

Rekonstruktion i den nye konkurslov AARHUS UNIVERSITY BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Rekonstruktion i den nye konkurslov med fokus på rekonstruktørens og den regnskabskyndige tillidsmands opgaver BILAG Kandidatafhandling Erhvervsøkonomisk

Læs mere

Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner

Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne Ole Borch, partner Rekonstruktionsinstituttet i fugleperspektiv Processen kan initieres af både skyldneren og en kreditor Skyldneren kan ikke

Læs mere

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Rekonstruktion. Cand.merc.aud. Udarbejdet af Heidi Bjerregaard Tandrup

Rekonstruktion. Cand.merc.aud. Udarbejdet af Heidi Bjerregaard Tandrup Rekonstruktion Cand.merc.aud. Titelblad Uddannelsesstadie: Uddannelsessted: Fag: Emne: 10. semester Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Erhvervsret Rekonstruktion Antal anslag: 180.541 Afleveringsdato:

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 30. maj 2013

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 30. maj 2013 30. maj 2013 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens & Rekonstruktion

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009 23. januar 2009. Nr. 42. Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

Rekonstruktionsretten

Rekonstruktionsretten Copenhagen Business School 2011 Rekonstruktionsretten - Set fra den finansielle virksomheds synspunkt Mette Erikstrup Cpr.nr. 060986-xxxx Studium: HD 2. del, Finansiel rådgivning Vejleder: Frederik Meding

Læs mere

Rengøring uden sort arbejde

Rengøring uden sort arbejde Rengøring uden sort arbejde Når du køber rengøringsydelser Når du køber rengøringsydelser, er der en risiko for, at du åbner din virksomhed for sort eller illegal arbejdskraft. SKAT har sat særligt fokus

Læs mere