AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen"

Transkript

1 AKTIONÆRLÅN v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen

2 Historisk tilbageblik Skiftende holdninger til aktionærlån Lovligt til 1982 mod betryggende sikkerhed Forbud fra 1982 Kontrol af lovens overholdelse fra 1994 Andre lande har generelt ikke tilsvarende forbud 2

3 Baggrund for forbuddet Beskyttelse af kreditorer Betydelig antal aktionærlån som er uerholdelige Sikring af beskatning Aktionærlån kunne medføre at beskatningen af reelle udbytter blev udskudt nærmest uendelig 3

4 Økonomisk bistand - forbuddet Hovedregel ( aktionærlån ) Økonomisk bistand forbudt ( 210) Både direkte og indirekte Stille midler til rådighed, yde lån, sikkerhedsstillelse 4

5 Hvem omfattes af forbuddet? Aktionærer (på udlånstidspunktet) i selskabet eller i moderselskabet: Hovedaktionærer Minioritetsaktionærer Medarbejderaktionærer Bestyrelsesmedlemmer eller direktører i selskabet eller i modervirksomheden Bestyrelsessuppleanter og repræsentantskabsmedlemmer Ægtefælle, forældre/børn (lige linje), andre særligt nærtstående (samlever) interessentskab/kommanditselskab? Enhver, hvis formålet er finansiering af erhvervelse af aktier i selskabet eller dets moderselskab Revisorlovgivningen forbyder lån til selskabets revisor 5

6 6

7 Lån mellem forbundne selskaber Ole ejer 2 aktieselskaber, A og B Må A yde lån til B? Børge ejer et aktieselskab X 100% Børge er samtidig kommanditist i K/S Må X yde lån til K/S? 7

8 Lån mellem forbundne selskaber X har en søn Y X har et aktieselskab, A F har en søn K F har et aktieselskab B Må B yde lån til Y og A et tilsvarende lån til K? 8

9 Nær familie m.v. X har en søn Y Y er samlevende med B X har et aktieselskab, A Må A yde lån til B? 9

10 Nær familie m.v. X har et investeringsselskab Y Y har rigeligt med likvider Må Y yde lån til X s søster? 10

11 Undtagelser i overblik Hovedregel: Forbud mod økonomisk bistand til kapitalejere, ledelse m.fl. U1: Medarbejderes erhvervelse af kapitalandele U2: Penge- og realkreditinstitutter U3: Bistand til moderselskab U4: Udlån af formuegoder U5: Sædvanlige forretningsmæssige dispositioner (cash-pool) U6: Tilladt selvfinansiering 11

12 Økonomisk bistand - moderselskab Tilladt er lån til moderselskab, der er A/S, P/S, ApS eller et selskab med tilsvarende retsform, og Har hjemsted i: Et EU-land, et EØS-land eller Schweiz, eller I Australien, Canada, Hongkong, Japan, Sydkorea, New Zealand, Singapore, Taiwan eller USA (OECD kl. 0 og 1) 12

13 Økonomisk bistand moderselskab moderselskab Ledelsen i moderselskab JA NEJ A/S 13

14 Økonomisk bistand ikke moderselskab da ikke kapitalselskab Fond / K/S I/S / Amba NEJ A/S 14

15 Økonomisk bistand moderselskab tidligere lov INDIA INDIA Ja Ja US Nej DK 15

16 Økonomisk bistand moderselskab - hjemsted INDIA INDIA NEJ NEJ US JA DK 16

17 Økonomisk bistand virksomhed med kontrol - ledelsen tidligere lov INDIA INDIA Ja Ja US Ja DK 17

18 Økonomisk bistand virksomhed med kontrol - ledelsen INDIA INDIA NEJ NEJ US NEJ DK 18

19 Lån fra udenlandsk datterselskab A/S Ledelsen/ aktionærer i A/S JA NEJ GmbH 19

20 Lån til datterselskab m.v. Et aktieselskab ønsker at yde et lån til et 100% ejet datterselskab. Er dette ok? Et aktieselskab ønsker at yde et lån til direktøren i et 100% ejet datterselskab. Er dette ok? 20

21 Økonomisk bistand generelle krav ALTID krav om: forsvarlighed i selskabets interesse (koncernens interesse?) ikke omgåelse 21

22 Sædvanlige, forretningsmæssige dispositioner Lån som er led i sædvanlige, forretningsmæssige dispositioner er lovlige Forudsætning at der er tale om dispositioner som er almindelige både for selskabet og for branchen Vilkårene skal være sædvanlige, dvs. som ved transaktioner med uafhængige parter Udgangspunktet er, at transaktioner som selskabet ikke udfører med uafhængige parter, ikke kan anses for sædvanlige, forretningsmæssige dispositioner 22

23 Sædvanlige, forretningsmæssige dispositioner Hvilke dispositioner? Almindelig varesalg på kredit Rejseforskud som afregnes løbende Normal forudbetalt løn pension (almindelige ansættelsesvilkår) Sælgerpantebreve ved salg af ejendom (hvis det kan sandsynliggøres at vilkårene og finansieringen er den normale i markedet) 23

24 Sædvanlige, forretningsmæssige dispositioner Hvad accepteres (normalt) ikke? Køb af pantebrev, hvor debitor er omfattet af låneforbuddet Almindelige udlån uanset at vilkårene er sædvanlige Salg af større anlægsaktiver på lang kredit Forudbetalinger ved køb af ejendom Lån til aktionærens private virksomhed Udlån til aktionærer for at reducere risikoen ved at banken går konkurs Et partnerselskabs udlån til aktionærernes løbende skattebetalinger 24

25 Sædvanlige, forretningsmæssige dispositioner Selskabet A lejer en bygning af aktionæren B A ønsker at udvide virksomheden B ønsker at optage lån i A for at finansiere en udvidelse af bygningen Kan A yde dette lån? Med pant i ejendommen? 25

26 Sædvanlige, forretningsmæssige dispositioner A ejer aktieselskabet B A har en maskine. Maskinen er stillet til sikkerhed for A s bankgæld A ønsker at overdrage maskinen til B. Maskinen vil fortsat være stillet til sikkerhed for A s gæld. Er dette ok? 26

27 Cash-pool Cash-pool kan medføre udlån til og hæftelse for andre koncernvirksomheder reglerne om økonomisk bistand relevante Hvem deltager i ordningen? Hvordan er hæftelsen? Ingen hæftelse for andre Alene hæftelse med indskud Fuld hæftelse 27

28 Cash-pool To muligheder for lovlig cash-pooling: 1. Tilladt efter de almindelige regler om økonomisk bistand, dvs. moderselskaber : tilladt fond, I/S, K/S: ikke tilladt 28

29 Cash-pool - eksempel Et dansk aktieselskab indgår i en kinesisk koncern Koncernen har en cash-pool via det irske søsterselskab Kan det danske selskab deltage i cash-poolen? 29

30 Cash-pool 2. En sædvanlige forretningsmæssig disposition erhvervsmæssigt begrundet sædvanligt såvel for selskabet som inden for branchen, og selskabets risiko rimelig i forhold til den gevinst, som selskabet opnår herved Hvis samtlige betingelser under pkt. 2 er opfyldt, er cash-pooling også lovlig med kapitalselskab, der ikke er beliggende i EU/EØS/OECD kl. 1 og 2 fond, I/S, K/S 30

31 Selvfinansiering - overblik Hovedregel: Forbud mod økonomisk bistand til erhvervelse af kapitalandele i selskabet eller dets moderselskab (lån, hæftelse, sikkerhedsstillelse) U1: Tilladt selvfinansiering på visse betingelser U2: Medarbejderes erhvervelse af kapitalandele U3: Penge- og realkreditinstitutter 31

32 Selvfinansiering forbuddets afgrænsning Tilladte dispositioner: Pant i targets kapitalandele Køb af egne kapitalandele Kapitalnedsættelse Udbytte (herunder ekstraordinært) Må ikke garantere fremtidige udbyttebetalinger Børsnoteret selskab: Forbudt i 12 måneder efter overtagelsestilbud med mindre angivet deri 32

33 Selvfinansiering og moderselskaber Der er særlige regler om aktionærlån til visse moderselskaber, men husk at der ikke er særregler om selvfinansiering ydet til et moderselskab Heller ingen undtagelse for sædvanlige, forretningsmæssige dispositioner 33

34 Sondringen mellem aktionærlån og selvfinansiering Yderst relevant, da selvfinansiering er tilladt, hvis en række betingelser er iagttaget, mens aktionærlån er forbudt Finansiering umiddelbart før erhvervelse Finansiering umiddelbart efter erhvervelse, hvis forudsat i forbindelse med erhvervelsen Finansiering længere tid efter erhvervelse ERST: Svarene er 1 og 2: Ja, mens 3 er nej Praksis skal afgøre grænsen mellem 2 og 3 endnu ingen henvendelser herom 34

35 Tilbagebetaling Vi anvender tvangsbøder for at sikre tilbagebetaling Oversendes til SKAT for inddrivelse Afsoning? Ingen tvangsbøder ved debitors insolvens Nedskrevne fordringer på aktionærer skal indfries fuldt ud Gældseftergivelse ikke mulig 35

36 Tilbagebetaling Tilbageførsel af hovedstol Betaling af rente: Renteloven (Nationalbankens udlånsrente + 7 %) tillagt 2 %, dvs. minimum 9 % Kan tilbageførsel ikke ske: Erstatningsansvar for personer, der har truffet/opretholdt økonomisk bistand Sikkerhedsstillelse bindende med mindre aftaleparten i ond tro 36

37 Tilbagebetaling Lån skal tilbagebetales uanset om der er sket beskatning af modtager Husk at lånet er det provenu aktionæren har modtaget plus eventuel skat som selskabet har betalt Modregning i udbytte? Ja, på det tidspunkt udbyttet er lovlig deklareret (husk udbytteskatten) Modregning i løn? JA, modregning i løn efter almindelig ansættelseskontrakt (husk A skatten) 37

38 Tilbagebetaling Aktionæren i A bliver i februar 2013 gjort opmærksom på, at han har optaget et ulovlig lån på kr. 1 mio. i Han ønsker at ændre sin ansættelseskontrakt således, at han bliver berettiget til en ekstra bonus på 1 mio. for Medfører dette at lånet ikke skal fremgår af årsrapporten for 2012? 38

39 Straf 5 års forældelse regnes fra indfrielsestidspunktet Indfrielse indenfor 6 uger efter styrelsens brev: bøde på 2,5% af hovedstolen Senere indfrielse eller manglende indfrielse: bøde på 5% af hovedstolen Hvis man er straffet for ulovlig aktionærlån, hindrer dette fravalg af revision de kommende år I alle selskaber den pågældende kontrollerer 39

Ulovlige aktionærlån

Ulovlige aktionærlån Forfatter: Morten Husted Christensen Vejleder: Karina Kim Egholm Elgaard Ulovlige aktionærlån Redegørelse af nuværende lovgivning og analyse af problemstillinger Illegal shareholder loans Exposition of

Læs mere

Behandling af ulovlige kapitalejerlån

Behandling af ulovlige kapitalejerlån Copenhagen Business School Cand.merc.aud Kandidatafhandling 2014 Behandling af ulovlige kapitalejerlån (How to treat illegal shareholder loans) Navn: Alice Gardalid Anslag/sider: 148.517/80 Afleveringsfrist:

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E. Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura

Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E. Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura Dagsorden Formål Reglen i hovedtræk Selskabsretten - aktionærlån Undtagelsen for lån ydet som led i en sædvanlig forretningsmæssig

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2013 (J.nr. 2013-0033908) Selskab påbudt

Læs mere

AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING

AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING Dato Sekr. Advokat Dir. tlf. E-mail 13. maj 2013 Ulla S. Kristensen Bent Ramskov 88 91 92 55 usk@dahllaw.dk AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING 1 FORMÅL OG BAGGRUND 1.1 Skattereformaftalen Den 22. juni 2012 indgik

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. januar 2013 (J.nr. 2012-0026400) Selskab påbudt

Læs mere

REVISOR POSTEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. SIDE 2 Lov om ændring af årsregnskabsloven. SIDE 3 Leasing og forsikringsdækning

REVISOR POSTEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. SIDE 2 Lov om ændring af årsregnskabsloven. SIDE 3 Leasing og forsikringsdækning STATSAUTORISEREDE REVISORER REVISOR POSTEN 2 2004 SIDE 2 Lov om ændring af årsregnskabsloven STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB www.revisam2000.dk E-mail: revi@revisam2000.dk KARLSLUNDE Metalgangen

Læs mere

Ulovligt aktionærlån i en skatteretlig og selskabsretlig kontekst. Illegal shareholder loan in a tax law and corporate law context

Ulovligt aktionærlån i en skatteretlig og selskabsretlig kontekst. Illegal shareholder loan in a tax law and corporate law context Copenhagen Business School 2013 Cand.merc.aud.-studiet Kandidatafhandling Ulovligt aktionærlån i en skatteretlig og selskabsretlig kontekst Illegal shareholder loan in a tax law and corporate law context

Læs mere

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Nicolai Thorsted Partner Lasse Dehn-Baltzer Advokat Sanne Camilla Jensen Advokat Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Ved lån af kontanter fra et selskab til dets ejere eller til medlemmer

Læs mere

S K ATTEINFORMATION j ANu AR 2013

S K ATTEINFORMATION j ANu AR 2013 S K ATTEINFORMATION j ANu AR 2013 Hostrupsvej 4. 7500 Holstebro. T 9610 6161 Torvegade 2. 7600 Struer. T 9684 2000 Harbogade 51. 6990 Ulfborg. T 9749 1366 www.kroyerpedersen.dk Medlem af RevisorGruppen

Læs mere

statsautoriseret revisionsinteressentskab

statsautoriseret revisionsinteressentskab statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Hvordan får jeg sparet nok op? 4. kvartal 2012 De

Læs mere

Indhold. Blicher i tal. Velkommen til Kursus den 22/10 2014 for bogholdere og selvstændige Carsten Ottosen CO@Blicher.dk Slides på www.blicher.

Indhold. Blicher i tal. Velkommen til Kursus den 22/10 2014 for bogholdere og selvstændige Carsten Ottosen CO@Blicher.dk Slides på www.blicher. Velkommen til Kursus den 22/10 2014 for bogholdere og selvstændige Carsten Ottosen CO@Blicher.dk Slides på www.blicher.dk 1 Indhold 13.00 Kort introduktion 13.00 Nyt om personalegoder 13.30 Momsfradrag

Læs mere

2 Valg af virksomhedsform

2 Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 29. maj 2012 blev der i sag nr. 45/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Landbrug og generationsskifte

Landbrug og generationsskifte Landbrug og generationsskifte Pernille H. Bloch Kandidatspeciale, cand.merc.aud, Aalborg Universitet A f l e v e r e t d e n 5. s e p t e m b e r 2 0 1 4 V e j l e d e r : E r i k W e r l a u f f Forord

Læs mere

valg AF virksomhedsform

valg AF virksomhedsform Særudgave 2011 valg AF virksomhedsform Indledende overvejelser 2 Personligt drevet enkeltmandsvirksomhed 3 Interessentskab (I/S) 3 Anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S) 4 Holdingselskab 5 Selskab

Læs mere

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 RevisorInformerer Særnummer Juni 2010 Selskab eller personlig virksomhed? I dette særnummer gennemgår vi udvalgte elementer af den nye lov om selskaber, som delvis trådte i kraft den 1. marts 2010. Herunder

Læs mere

Overdragelse af aktier vs. aktivitet samt finansiering

Overdragelse af aktier vs. aktivitet samt finansiering Indledning Overdragelse af aktier vs. aktivitet samt finansiering Definition - Virksomhedsoverdragelse: Virksomhedsoverdragelse En transaktion hvorved en funktionel enhed overføres fra én (sælger) til

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 I dette særnummer gennemgår vi

Læs mere

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning 1304 Artikler 205 Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Med vedtagelsen af L 199A den 13/9 2012 gennemførte

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners August 2014 Rådgivning - økonomisk vejledning Factoring (belåning af fakturaer) Virksomheden har mulighed for at belåne tilgodehavender fra salg. I praksis betyder det, at

Læs mere

40 Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser

40 Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser I krisetider mødes mange selskaber med overvejelser om rekonstruktion. Rekonstruktion kan ske ved at tilføre selskabet midler eller ved at frigøre selskabet

Læs mere

Nyhedsbrevet den 1ste

Nyhedsbrevet den 1ste Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1 ste. Advokat Morten Ammentorp inviterer alle udlejere til Gå- Hjem-Møde om den nye lejelov på Nykøbing F. Teater, torsdag,

Læs mere

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7 4-2014 6 Siden den 14. august 2012 har der været alvorlige skattemæssige konsekvenser ved, at selskaber yder lån til hovedaktionærer eller stiller sikkerhed for disses forpligtelser. Artiklen giver svar

Læs mere

Torsdag den 1. maj 2014 er sidste frist for rettelse af årsopgørelsen for ikke-erhvervsdrivende.

Torsdag den 1. maj 2014 er sidste frist for rettelse af årsopgørelsen for ikke-erhvervsdrivende. STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation april 2014 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Skatteinformation januar 2006

Skatteinformation januar 2006 Skatteinformation januar 2006 Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S Agerlandsvej 1 Postboks 28 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 www.uw.dk FORORD Skattemyndighederne påberåber sig

Læs mere

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige

Læs mere

Et godt overblik fra start

Et godt overblik fra start Et godt overblik fra start Holstebro Sletten 45 7500 Holstebro Tlf. 97 41 22 11 Kolding Kokholm 3 6000 Kolding Tlf. 76 34 26 00 København Kalvebod Brygge 45 1560 København V Tlf. 33 38 98 00 Odense Munkehatten

Læs mere