ARBEJDSPLADSKURSER. Det gode og effektive møde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSPLADSKURSER. Det gode og effektive møde"

Transkript

1 ARBEJDSPLADSKURSER Det gode og effektive møde Vi kender alle til at få en mødeindkaldelse med dagsordenspunkter, som kan være svære at gennemskue nytten af eller til et møde hvor vi aldrig kommer frem til det vigtigste punkt på dagsordenen. Vidste du, at 4 ud af 5 ledere i det kommunale regi, siger de har siddet til møder, som var spild af tid, og ud af dem siger hver 6., at halvdelen af mødetimerne er spild af tid. Hos medarbejdere er det ca. 60 % der synes, at møder er spild af tid. Meningen med møder er, at man skal berige hinanden. Møder skal være det kit, der binder de opgaver, der er i en organisation, sammen. Professor Kurt Klaudi Klausen siger, at møder skal kvalificere beslutninger, skabe forståelse for målene og social samhørighed på arbejdspladsen. Ved at blive skarp på planlægning, udførelse og opfølgning samt de elementer, der kan være med til at sikre et godt og effektivt møde, kan du nedbringe tidsforbrug og antal møder i din organisation, uden at gå på kompromis med vigtigheden af møder. Der ud over vil du få engagerede medarbejdere. Alle deltagere ved fremtidige møder har dermed en større mulighed for at være engageret og for at bidrage konstruktivt til dagsordenen. I dette ligger også en forståelse af forskelligheden af møder, når der skal planlægges, udføres og følges op f.eks. personalemøde, udviklingsmøde, forældremøde, forældresamtale mv. Et arbejdspladskursus kan give jer:! hjælp til at designe en mødeform der passer til formål og mål med et møde! viden om rollers betydning og hvordan de kan benyttes åbent og konstruktivt ved møder! hjælp til at have fokus på sproget, før under efter møder! indsigt i at benytte forskellige redskaber alt efter hvilken type møde det er! hjælp til at designe referattype, der også efterfølgende bliver benyttet! hjælp til at gøre møder inspirerende og opløftende Alt efter jeres behov aftales en hel eller halv dag sammen med jer, sådan at I gennem teori og øvelser tilegner jer viden og erfaring med at kunne designe en form, der passer til de typer møder, I har. Kurset retter sig mod dag- og døgntilbud samt forvaltninger og foranstaltninger. Hvis andre arbejdspladser kan se værdien af at få sine møder opkvalificeret, er I velkomne til at henvende jer, og så finder vi sammen formen for jer. KONTAKT MIG FOR TILBUD

2 Beskrivelse og dokumentation I en professionel hverdag arbejdes der mere og mere med at beskrive og dokumentere ens arbejde. At dokumentere er blevet en opgave, der fylder rigtig meget. Den enkelte medarbejder skal gøre sine observationer og erfaringer tydelige, måske til myndighedsperson gennem en underretning, der skal kunne benyttes i en samlet vurdering og afgørelse. Det kræver, at man i en hektisk hverdag får det oplevede nedskrevet, så det står tydeligt, som det skete og ikke som vi syntes eller tolkede, at det skete. Det er en disciplin, der skal trænes fortløbende. Beskrivelse, analyse og vurdering er tre elementer, der er vigtige i en dokumentation. Men rækkefølgen er ikke lige meget. Med et arbejdspladskursus kan I få:! hjælp til at beskrive uden at tolke! viden om de elementer der virker og påvirker indadtil som udadtil! redskaber der kan hjælpe frem mod en dokumentation! øvelser der tydeliggør overskriften og giver en erfaring! hjælp til det, der er jeres udfordring i det at dokumentere Dette arbejdspladskursus retter sig både mod dag- og døgntilbud samt netværks- og konkret godkendte plejefamilier. I tilrettelæggelsen af kurset tages der selvfølgelig hensyn til, hvilken arbejdsplads det er rettet mod, så det giver mening og læring for netop jeres arbejdsplads. Alt efter om det er en hel eller halv kursusdag sammensættes dagen i samarbejde med jer, sådan at I får det, I har behov for i en læring frem mod at adskille elementerne i at dokumentere tydeligt og rigtigt. Kontakt mig for yderligere information og tilbud

3 Andre tilbud Grundkursus for netværks- og konkretgodkendte aflastnings- og plejefamilier Grundkurset er samlet på 4 hele dage med udgangspunkt i Bekendtgørelse om Social Tilsyn af 19/ Her indgår elementer fra uddannelsesmaterialet KRITH, lavet i forbindelse med Barnets Reform Det er min erfaring som underviser på grundkursus for både generelt godkendte plejefamilie og netværks- og konkretgodkendte plejefamilier, at de skal adskilles som separate grundkurser. Netværks- og konkretgodkendte plejefamilier kræver en særlig bevågenhed i tilrettelæggelsen af et uddannelsesforløb, da de som oftest er i familie eller har en tæt relation med det anbragte barn/den unge. Det kræver noget særligt ar skulle arbejde følelsesmæssigt med sig selv, samtidig med at de skal forholde sig professionelt til kursets program og deres opgave som plejefamilie. Peter på 5 år skal anbringes hos sine bedsteforældre. Peters mor er misbruger og er ustabil i dagligdagen. Nogle dage kan hun være den glade mor, der elsker at være sammen med sin søn og lave ting med ham. Andre dage glemmer hun at give ham madpakke med i børnehaven, glemmer at hente ham, har venner på besøg, hvor der festes igennem, mens Peter er der. Bedsteforældrene har været back- up mange gange for Peters mor i disse situationer. Peters trivsel bliver dårligere og dårligere og hans udvikling står nærmest stille 1-2 år bagud. Der har været forsøgt flere forskellige foranstaltninger og afvænningsforløb med mor. Anbringelsen af Peter hos bedsteforældrene er frivillig De opmærksomhedspunkter der i kurset skal tages hensyn til, er bl.a.: Opdragelse hvordan uden at komme på kant med sit barn (Peters mor) Kærlighed og omsorg hvordan uden at skabe en konflikt med sit barn (Peters mor) Samvær hvordan i ft. at tro på at ens barn (Peters mor) overholder aftaler Underretningspligt hvordan uden at skubbe ens barn (Peters mor) fra sig, så hun tager Peter hjem Kurset kan aftales ud fra, hvordan I som forvaltning vil tilbyde det til jeres familier weekends, hele dage i skift med aftenarrangement o.a. Som en del af tilbuddet kan der aftales tre gruppesupervisioner, hvor der arbejdes ud fra en kollegial supervisions tilgang. Kontakt mig for yderligere information og tilbud

4 Sagssupervision/faglig sparring Medarbejderes opgaver med børn, unge og familier er i dag meget komplekse. Det kræver stor faglighed at have øje for at træffe de på tidspunktet bedste valg ud fra de problemstillinger og ressourcer, de menneskelige som de økonomiske, der er tilstede. Men det kræver også at kunne se løsninger, der måske er tilstede, men som måske kun vil fremstå gennem at have øje for dem og bevidst at arbejde hen mod dem. Det kunne f.eks. være overskrifter som: Et barn i en børnehave er: meget aktiv, skifter mellem at drille og lege med andre børn, har forskellig reaktionsmønster om det er far eller mor der bringer/henter, den ene forældre vil tale/den anden ikke og I kan nok føje mere til eller tilføre andet I en familierådgivning i en forvaltning/foranstaltning er man usikker på om de har haft øje for en anden mulighed for at skabe fremgang, trivsel for et barn i en familie hvor: barn bor hos mor der er psykisk ustabil, far fraværende på de aftalte handlepunkter, barnet har meget fravær fra skolen, ingen fritidsinteresse, manglende eller usikkert netværk I kan sikkert tilføje mere kompleksitet ind i sådan en sag eller flere sager En ung er anbragt på et opholdssted, hvor man er usikker på hvordan man kan få øje på og arbejde med handlepunkterne på en anden og udviklings- og trivselsorienteret måde til gavn for den unge end den/de pædagogiske tiltag, de har gjort indtil nu I kan sikkert sætte en del af en opgave eller flere opgaver ind under denne overskrift Gennem en løsnings- og ressourceorienteret tilgang som elementer fra Signs of Safety giver mulighed for vil jeg kunne hjælpe og støtte jer til at have barnet/den unge i fokus, og dermed deres trivsel og udvikling, frem mod løsninger, der ligger tættere på barnet/den unges/familiens hverdagsliv. Dette tilbud retter sig mod dagtilbud, børn- unge- og familieforvaltninger, foranstaltninger samt socialpædagogiske opholdssteder. Kontakt mig for tilbud, der vil passe jer

5 Komme- videre processer Kender I til at have nedsat en arbejdsgruppe, der har udarbejdet procesplan på baggrund af et vedtaget kommissorium. Det vedtagne skal implementeres, men hvordan. eller at det vedtagne tiltag er implementeret, men at der i en hektisk hverdag ikke bliver fulgt op på målene blev det som vi forestillede os, bruger vi det vedtagne, hvordan følger vi op eller videreudvikler vi på det, der virker. Institutioner og organisationer generelt er gode til at udvikle, at inddrage medarbejdere i processen og skabe en kvalitativ forandring. Mange organisationer har som mål at bringe medarbejdernes forskellige kompetencer i spil i sådanne processer. Men at få samlet op på udviklingstiltaget er som oftest det, vi tager i næste step, en anden gang og pludselig er det blevet svært at få evalueret på noget, som for det første rækker bagud og måske ikke er tænkt sammen med evaluering fra start af, og for det andet måske ikke er så spændende som selve udviklingen hen mod forandring. Jeg kan derfor tilbyde jer: At igangsætte en implementeringsproces sammen med jer på baggrund af det vedtagne, eks. jeres vision for organisationen At tilrettelægge en evalueringsplan sammen med jer på jeres forestående nye tiltag i jeres organisation, eks. hvordan vi samler op på brugen af de nye retningslinjer At foretage evaluering af forløbet med tiltaget med henblik på tilretning eller videreudvikling, eks. har vi aktivt brugt vores vision/værdier i vores daglige arbejde og hvor og hvordan kommer vi videre Andet Jeg vil her benytte forskellige redskaber som modeller til at understøtte processen frem mod det mål, der er sat for opgaven. Der vil kunne indgå en rapport til det videre forløb i organisationens arbejde, i fald det er et af aftalemålene. Jeg vil være i tæt kontakt med jer i sådan en opgave, da det er alt afgørende for, om I kan se nytten af det fremadrettet. Dette tilbud retter sig først og fremmest mod dagtilbud, socialpædagogiske opholdssteder og foranstaltninger Kontakt mig for tilbud, så finder vi sammen en form, der passer til jer

6 Klippekort Få en klippeordning, hvor det er jer selv, der bestemmer, hvordan timerne skal bruges: Mail- eller telefonrådgivning Oplæg over et fra jer valgt emne Konkrete opgaver ved konsultation hos jer Et klippekort på 5 x 1 time vil have en pris af 3200 kr. + moms. Ved konsultation hos jer tillægges køretid og kørsel efter statens takster

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Dokumentation af arbejdet med metoden Signs of Safety et indblik i 2 daginstitutioners metodiske arbejde.

Dokumentation af arbejdet med metoden Signs of Safety et indblik i 2 daginstitutioners metodiske arbejde. Jensen Center for Social Inklusion - UCL Dokumentation af arbejdet med metoden Signs of Safety et indblik i 2 daginstitutioners metodiske arbejde. A 1.0 Baggrund: På baggrund af den nye anbringelsesform

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2.

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2. Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning 2 Vision 3 Præsentation og grundlag 3 De pædagogiske strategier 5 Sprogets

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur.

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Forord: Denne rapport, eller lille historie, som det måske nok er blevet til, er en fortælling om Askelundens forandringsproces,

Læs mere

Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde

Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde Det er med glæde, at vi nu kan præsentere Ballerup Kommunes politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde. Politikken skal styrke brugernes indflydelse

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden SÆRLIGE FORHOLD DEN STUDERENDES PLACERING PÅ PRAKTIKSTEDET Tilknytning til gruppe/stue/afdeling Afhængigt af praktikperioden, hvem der har nyansættelser og andre forhold,

Læs mere

Netværksanbringelser aflønnes ikke med vederlag, men kun med omkostningsdelen.

Netværksanbringelser aflønnes ikke med vederlag, men kun med omkostningsdelen. Bliv plejefamilie. Familiepleje tilbydes til børn og unge med et særligt støttebehov, hvor det skønnes, at anbringelse uden for eget hjem er nødvendig. Barnet eller den unge flytter ind hos plejefamilien,

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst I disse år sker der meget på børneområdet, der er fokus på skoleområdet og man går i gang med en stor reform, men der er også stor bevågenhed fra regeringen

Læs mere

Hvordan skriver de om mig? Om skriftlig dokumentation i anbringelser

Hvordan skriver de om mig? Om skriftlig dokumentation i anbringelser Hvordan skriver de om mig? Om skriftlig dokumentation i anbringelser Signe Barild, Susanne Bülow og Arne Fribo NUBU april 2013 Hvordan skriver de om mig? - Om skriftlig dokumentation i anbringelser Skrevet

Læs mere

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE BØRN OG UNGE I PLEJEFAMILIER DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES Børn og unges erfaringer med at være anbragt i plejefamilie 1

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar fjkdsgfjkhgdsjhfgsjhkfgkdsgfkj gfdjhssgfjhdsgjhfgdsjhfgjhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Familieplejen. For plejefamilier. Aflastningsfamilie. Plejefamilier kan godkendes og ansættes på forskellige måder:

Familieplejen. For plejefamilier. Aflastningsfamilie. Plejefamilier kan godkendes og ansættes på forskellige måder: Familieplejen For plejefamilier Plejefamilier kan godkendes og ansættes på forskellige måder: Aflastningsfamilie: Her er tale om en frivillig anbringelse, hvor den kan være i aflastning hos jer få hverdagsdøgn,

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted Anmeldt tilsyn Juni 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

STYRKET SAMVÆR FOR BØRN OG FORÆLDRE FORÆLDRESAMTALER SOM METODE

STYRKET SAMVÆR FOR BØRN OG FORÆLDRE FORÆLDRESAMTALER SOM METODE STYRKET SAMVÆR FOR BØRN OG FORÆLDRE FORÆLDRESAMTALER SOM METODE INDHOLD Indhold... 1 Hvad er formålet med forældresamtaler og hvem er målgruppen... 2 Grundtanke Hvorfor beskæftige sig med forældresamtaler...

Læs mere

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet.

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. 1 1 RETTIDIG UNDERRETNING HJÆLPER BØRN OG UNGE TIL ET BEDRE LIV Er

Læs mere

OPTIK. En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler

OPTIK. En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler OPTIK En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler Version af februar 2011 Indholdsfortegnelse Forord. 3 Projektbeskrivelse (OPTIK). 4 Model

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

EVALUERING af sociale udviklingsprojekter på ungeområdet

EVALUERING af sociale udviklingsprojekter på ungeområdet September 2012 EVALUERING af sociale udviklingsprojekter på ungeområdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 Kort præsentation af projekter og evalueringsspørgsmål... 3 Evalueringsmetode... 4 2. Sammenfatning

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere