Netværksanbringelser aflønnes ikke med vederlag, men kun med omkostningsdelen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Netværksanbringelser aflønnes ikke med vederlag, men kun med omkostningsdelen."

Transkript

1 Bliv plejefamilie. Familiepleje tilbydes til børn og unge med et særligt støttebehov, hvor det skønnes, at anbringelse uden for eget hjem er nødvendig. Barnet eller den unge flytter ind hos plejefamilien, som varetager forældrefunktionen for barnet. Sønderborg Kommune søger løbende nye plejefamilier, både til aflastningsopgaver og døgnpleje. Vi søger ligeledes pleje- og aflastningsfamilier til børn af anden etnisk baggrund end dansk, specialiserede plejefamilier m.v. Der kan findes mere information om dét at blive plejefamilie nedenfor, eller I kan kontakte Anbringelsesteamet for yderligere oplysninger. Hvem godkender en plejefamilie?... 1 Hvad er en plejefamilie?... 1 Hvad skal I overveje, før I beslutter jer?... 2 Hvad skal I kunne som plejefamilie?... 2 Hvem kan blive plejefamilie?... 3 Det kan være en god idé at tænke over, at:... 3 Kan vi få hjælp under plejeforholdet?... 4 Uddannelse og støtte?... 4 Samarbejdet med Sønderborg kommune som plejefamilie?... 4 Vederlag og vilkår?... 4 Har en plejefamilie ret til ferie?... 4 Er plejefamilien forsikret mod arbejdsskader?... 4 Kan en plejefamilie klage?... 5 Hvor langt er opsigelsesvarslet ved ophør af plejeforholdet?... 5 Tavshedspligt?... 5 Kontaktoplysninger: - adresser, telefonnummer. mv.:... 5 Hvem godkender en plejefamilie? Med virkning fra den 1. januar 2014 er der etableret et Socialtilsyn i de fem regioner. Socialtilsynet i Region Syddanmark er placeret i Fåborg-Midtfyn Kommune. Det betyder, at hvor det før var den enkelte kommune, der forestod godkendelsen af potentielle plejefamilier, er denne opgave nu lagt over til Socialtilsynet. Overvejer I, at ansøge om, at blive godkendt som plejefamilie skal der derfor rettes henvendelse til Socialtilsyn Syd på tlf.: eller via deres hjemmeside: Hvad er en plejefamilie? En plejefamilie er en familie, der har barnet i døgnpleje, dvs., at barnet bor hos plejefamilien og har samvær med sin biologiske familie. Det kan også være en aflastningsfamilie, hvor barnet bor hos sin egen familie og er hos aflastningsfamilien et bestemt antal døgn om måneden. 1/5

2 Det er vigtigt, at barnet eller den unge indgår i plejefamilien på lige fod med de andre familiemedlemmer. Som plejefamilie kan I, med jeres familieliv som vigtigste redskab, bidrage med nærhed, trygge rammer og støtte til et eller flere børn, der af den ene eller anden grund ikke kan bo hos deres familie. Men omsorg og nærvær er langt fra nok! Plejefamilier skal være voksne, der kan holde til lidt af hvert. Hvad er forskellen: Alm. plejefamilie: Anbringelse i alm. Plejefamilie, er, hvor barnet anbringes og bor fast hos en godkendt plejefamilien hele året og har sit hverdagsliv der, men ser som oftest også forældrene, der fortsat har forældremyndigheden. Professionel/specialiseret/kommunal plejefamilie: Er en godkendt plejefamilie som kan påtage sig en professionel plejeopgave. Det kræver, at plejefamilien som hovedregel har erfaring med, at have børn i pleje eller har en relevant uddannelse, der giver kompetencerne til, at klare opgaven. Netværksplejefamilie: Netværksplejefamilie er en familie i barnets netværk, som træder til som plejefamilie. Det kan være et familiemedlem, en klasselærer eller lign. Barnet bor fast hos netværksplejefamilien hele året og har sit hverdagsliv der, men ser som oftest også forældrene, der fortsat har forældremyndigheden. At blive ansat som netværksplejefamilie kræver, at man er godkendt til et bestemt barn eller en bestemt ung. Ved denne type anbringelse lægges hovedvægten på det personlige forhold mellem plejefamilien og barnet eller den unge. Der vil være fokus på om netværksfamilien har de kvalifikationer, der er brug for i forbindelse med det konkrete barn. Netværksanbringelser aflønnes ikke med vederlag, men kun med omkostningsdelen. Aflastningsplejefamilie: Aflastningsplejefamilie er hvor barnet kun delvis bor hos aflastningsplejefamilien og resten af tiden bor hjemme hos forældrene. F.eks. kan barnet være i aflastningsfamilien hver anden weekend og én dag i løbet af ugen og måske nogle dage i ferier. Hvad skal I overveje, før I beslutter jer? At blive plejefamilie er en stor beslutning og inden I træffer den, er der nogle overvejelser som I bør gøre jer. Hvis I bestemmer jer for, at sige ja tak til livet som plejefamilie, vil jeres familieliv blive ændret på godt og ondt og jeres hjem vil ikke kun være jeres private bolig, men også en arbejdsplads, hvor forskellige samarbejdspartnere skal have deres gang. Hvad skal I kunne som plejefamilie? Plejefamilier har et eller flere børn i fuldtidspleje. Det er ikke et traditionelt arbejde som lønmodtager, men det kræver dit engagement på fuld tid. Barnet eller børnene har folkeregisteradresse hos plejefamilien og bor der fast hele året og har sit hverdagsliv der, men ser som oftest også forældrene, der fortsat har forældremyndigheden. Der er ingen generelle krav om, hvad I skal kunne som plejefamilie, da de nødvendige kompetencer og egenskaber afhænger meget af, hvilken situation barnet står i. Nogle børn har mest af alt brug for trygge og stabile rammer, mens andre har behov der kræver, at I som plejefamilie har nogle særlige erfaringer eller kompetencer. Fælles for alle plejefamilier er det dog, at I skal have mere at give og hjertet på rette sted. 2/5

3 Som plejefamilie vil man altid blive ramt og rørt i forhold til egne oplevelser fra barndommen altså er det vigtigt, at I som plejefamilie selv er i stand til, at forholde jer til egne oplevelser og være i stand til, at reflektere over egen praksis i jeres omgang med et plejebarn. Sønderborg Kommune er i 2014 blevet ICS kommune hvilket betyder, at der er mere fokus på bl.a. en systematisk fremgangsmåde, hvor baggrunden er med et systemteoretisk afsæt i Urie Bronfenbrenners udviklingsøkologiske systemteori. Her ses barnets udvikling og trivsel, forældrenes kompetencer og netværket som et samlet hele, hvilket gør, at udfordringer og løsninger anskues ud fra flere perspektiver, hvor interaktions- og samspilsperspektiv tillægges en afgørende betydning. Desuden skal I: Have plads, tid, overskud og et godt helbred Kunne give barnet stabile og trygge rammer og støtte barnets udvikling positivt Være i stand til, at opdrage og give omsorg Kunne etablere tilknytning til et barn baseret på nærvær, kærlige følelser og kontinuitet Have forståelse for samspil og dynamikken i familierelationen Respektere barnets ret til medbestemmelse Respektere og støtte relationer mellem barnet og dets familie Samarbejde med barnets forældre og offentlige myndigheder Være i stand til, at udtrykke jer i skrift og tale og forholde jer objektivt til barnet og des ressourcer/barrierer. Indgå i supervisionsforløb Tilegne jer ny viden om børns udvikling Hvem kan blive plejefamilie? Alle personer over 25 år kan som udgangspunkt blive plejeforældre. Der bør dog ikke være mere end 40 år mellem det ældste af plejeforældrene og plejebarnet. Hvis en familie har mere end ét plejebarn, kan der muligvis dispenseres for aldersforskellen. Sønderborg Kommune foretager en individuel vurdering i de enkelte sager hvor der kan være særlige forhold, der gør, at plejeforældrenes alder ikke har betydning for plejeopgaven. Det kan være en god idé at tænke over, at: Jeres familieliv er jeres primære redskab. Derfor er det hele jeres familie, der bliver involveret i beslutningen og i den nye dagligdag Der kan opstå jalousi og andre konflikter mellem jeres egne børn og plejebarnet. Hvordan vil I reagere på det, og hvordan vil jeres egne børn reagere? I en periode kan I komme til, at føle jer utilstrækkelige over for jeres egne børn Det er en 24 timers opgave Plejebarnets fritidsinteresser, kammerater og omgivelser generelt kan kræve meget af jer Barnet er måske kun til låns i kortere eller længere tid Jeres egne værdier og normer kommer på prøve, da barnet kan komme fra et miljø med helt andre værdier og normer, herunder religiøse forhold osv. Nogle plejebørn har manglet voksenkontakt og fællesoplevelser hvordan kan I som familie dække plejebarnets behov? Barnets forældre vil som oftest blive en del af jeres hverdag og I skal bidrage til, at skabe et positivt samarbejde med dem. I skal samarbejde med forvaltningen og andre professionelle og være parate til, at modtage tilsyn, vejledning og uddannelse. Barnets forældre handler måske ikke altid, som i synes er bedst for barnet. Inden I kan blive godkendt som plejefamilie, skal I have et grundkursus på i alt fire dage som Socialtilsyn Syd står for. 3/5

4 Kan vi få hjælp under plejeforholdet? Der findes mange måder, at hjælpe plejefamilier på. Sønderborg Kommune fører løbende tilsyn og samarbejder med plejefamilien. I får supervision. Sønderborg Kommune etablerer netværk med andre familier for, at støtte og inspirere plejefamilier. Der tilbydes kursus/uddannelses dage løbende. Uddannelse og støtte? Hvis I beslutter jer for, at blive plejefamilie har I truffet et vigtigt valgt. I hjælper et barn eller et ungt menneske, der har brug for det. Sønderborg Kommune vil hjælpe jer med, at løfte opgaven gennem støtte og løbende uddannelse for, at I føler jer rustet til opgaven. For at blive godkendt skal alle plejefamilier på et firedags kursus vis Socialtilsynet i Syddanmark. Hvert år skal I deltage i efteruddannelse, der giver jer mulighed for, at kunne støtte barnet eller den unge gennem hele opholdet hos jer. De fleste kommuner tilbyder forskellige former for netværk med andre plejefamilier, særlige temadage- eller aftener. Gennem hele anbringelsen vil der blive tilbudt supervision. Ligeledes kan I altid rette henvendelse til jeres børne- og ungerådgiver som er den socialrådgiver som er tovholder i forhold til det anbragte barn. Samarbejdet med Sønderborg kommune som plejefamilie? Hvis I bestemmer jer for, at sige ja tak til livet som plejefamilie, vil jeres hjem ikke kun være jeres private bolig, men også en arbejdsplads hvor forskellige samarbejdspartnere skal have deres gang. I skal blandt andet være klar til, at samarbejde med forvaltningen (anbringelsesteamet/foranstaltningsteam) og andre professionelle og være klar til, at modtage tilsyn, vejledning og undervisning. Desuden vil der løbende være tilsyn med barnet, og der bliver udviklet en Handleplan, som I skal følge. Barnet har ret til, at være sammen med familie, venner og øvrigt netværk og disse relationer betyder meget for barnet. Derfor skal I også være klar til, at støtte kontakten til forældre, søskende og andre i barnets netværk. Vederlag og vilkår? Vederlag og vilkår er forskellig fra kommune til kommune og er fastsat i individuelle kontrakter. Rammerne og vilkårene i kontrakten afhænger af hvilket barn eller ungt menneske, I får i pleje. Honoreringen af plejefamilien består af to dele: plejevederlag og ydelser til dækning af plejefamiliens omkostninger. Der vil forud for anbringelsen af barnet være taget stilling til vederlag osv. Der er tale om en individuel vurdering ud fra statens vejledende takster. Der kan være tale om et plejeforhold hvor begge eller de ene af plejeforældrene må gå ned i tid eller stoppe med, at arbejde i en periode. Har en plejefamilie ret til ferie? Plejefamilien er omfattet af ferieloven. Det betyder, at plejefamilien som hovedregel har sammen ferierettigheder som enhver anden ansat. Der gælder dog nogle væsentlige undtagelser: Plejefamilien kan vælge, at holde ferie og samtidig have plejebarnet hos sig. Plejefamilier har kun ret til fem ugers betalt ferie. Er plejefamilien forsikret mod arbejdsskader? Plejefamilien er som udgangspunkt ikke forsikret mod arbejdsskader, fordi den bliver anset som selvstændig efter arbejdsskadesikringsloven. En plejefamilie kan dog frivilligt vælge, at tegne en forsikring for, at sikre sig imod arbejdsskader. Det kræver dog, at familien opretter sig som selvstændigt erhvervsdrivende. 4/5

5 Kan en plejefamilie klage? Plejefamilien er ikke part i selve anbringelsessagen. Det betyder, at familien ikke skal høres og ikke har klagerettigheder i forbindelse med beslutningen i anbringelsessager. Hvor langt er opsigelsesvarslet ved ophør af plejeforholdet? Af kontrakten fremgår det, at der er et gensidigt opsigelsesvarsel på 14 dage i de første tre måneder af plejeforholdet. Derefter er der 30 dage til den 1. eller den 15. i måneden. Opsigelsen skal være skriftlig og stiles til: Sønderborg Kommune Børn & Familie, Anbringelsesteamet Avnbølvej 12 Ullerup 6400 Sønderborg Tavshedspligt? Som pleje- og aflastningsfamilie har man tavshedspligt med, hvad man erfarer om plejebarnets situation. Barnets skole/institution, læge og myndigheder skal naturligvis have de nødvendige informationer til støtte for barnet. Tavshedspligten ophører ikke selv om plejeforholdet ophører. Kontaktoplysninger: - adresser, telefonnummer. mv.: Anbringelsesteamet: Sønderborg Kommune Børn & Familie, Anbringelsesteamet Avnbølvej 12 Ullerup 6400 Sønderborg. Matchning: Camilla Nielsen, Fagkoordinator Mail: (0=nul) Telefon: Mobiltelefon: Claus Ilsøe Nielsen Mail: Telefon: Mobiltelefon: Administrationen: Henvendelse til administrationen kan ske i forbindelse med udbetalingsspecifikationen af de faste månedlige ydelser, f.eks.: Tilgang, ophør, skat m.v. Modtager penge for ydelser I ikke er berettiget til, f.eks. modtager vederlag m.v. efter ophør, eller andre fejl Mail adresse: 5/5

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Forord Formålet med denne pjece er at give vore plejefamilier en skriftlig information om de forskellige forhold, der har betydning for arbejdet som plejefamilie.

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Forord Formålet med denne pjece er at give vore plejefamilier en skriftlig information om de forskellige forhold, der har betydning for arbejdet som plejefamilie.

Læs mere

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE BØRN OG UNGE I PLEJEFAMILIER DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES Børn og unges erfaringer med at være anbragt i plejefamilie 1

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP GUIDE TIL HJÆLP OG STØTTE FORÆLDRE TIL ET BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP INDHOLD Forord... 3 HVEM KAN HJÆLPE JER? Kommunen... 5 Familievejlederordningen... 5 Kommunens

Læs mere

Sikrede institutioner for børn og unge. - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis

Sikrede institutioner for børn og unge. - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis Sikrede institutioner for børn og unge - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis 6 korte om de sikrede institutioner Høj behandlingskvalitet De sikrede institutioner har modtaget tre puljer af Regeringen

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER KOLOFON RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER Retningslinjerne er udarbejdet

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Børn og unge på krisecentre skal også i skole. Undervisning til børn og unge på krisecentre 2

Børn og unge på krisecentre skal også i skole. Undervisning til børn og unge på krisecentre 2 Børn og unge på krisecentre skal også i skole undervisning til børn og unge på krisecentre Undervisning til børn og unge på krisecentre 2 Børn og unge på krisecentre skal også i skole undervisning til

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt Susanne Ohrt og Lene Poulsen at være Pårørende til en parkinsonramt formål Parkinsonforeningen har udarbejdet denne pjece for at støtte pårørende, der ligesom den parkinsonramte er blevet kastet ud i en

Læs mere

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget Denne folder er lavet til forældre med forældremyndigheden, der skal have deres barns sag behandlet i Børn- og Ungeudvalget. Folderen informerer om, hvad der konkret sker under og efter behandlingen, hvilke

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

ET NYT SOCIALTILSYN BEDRE KVALITET FOR UDSATTE BØRN OG VOKSNE

ET NYT SOCIALTILSYN BEDRE KVALITET FOR UDSATTE BØRN OG VOKSNE ET NYT SOCIALTILSYN BEDRE KVALITET FOR UDSATTE BØRN OG VOKSNE Et nyt socialtilsyn - Bedre kvalitet for udsatte børn og voksne 1 INDLEDNING - Et nyt socialtilsyn - Bedre kvalitet for udsatte børn og voksne...5

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Den gode modtagelse. af uledsagede mindreårige i kommunerne

Den gode modtagelse. af uledsagede mindreårige i kommunerne Den gode modtagelse af uledsagede mindreårige i kommunerne Den gode modtagelse af uledsagede mindreårige i kommunerne Januar 2012 Den gode modtagelse af uledsagede mindreårige i kommunerne Udgiver: Social-

Læs mere