Kapitel 3 - Strategisk analyse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel 3 - Strategisk analyse"

Transkript

1 Kapitel 3 - Strategisk analyse Opgave Hvilket styringsniveau er der tale om i hvert af nedenstående situationer? a) Strategisk niveau b) Taktisk niveau c) Strategisk niveau d) Operativt niveau e) Strategisk niveau f) Operativt niveau g) Taktisk niveau h) Strategisk niveau i) Taktisk niveau j) Taktisk niveau Opgave Hvilken af de 3 ideer opfylder bedst kravene til en god idé-formulering? Idé formulering c opfylder bedst kravene til en god idé-formulering: - Er kortfattet - Fortæller hvilket behov, der skal tilgodeses - Rummer et særpræg - Er bæredygtig 2. Hvad er Ismejeriets idé? Ismejeriet ønsker at være den alternative leverandør af fødevarer (isdesserter) til enhver lejlighed til kunder, der ønsker fødevarer produceret af de bedste råvarer. 3. Formuler ideen for hver af nedenstående virksomheder. Virksomhed BR-legetøj H&M Chili Idé At være den foretrukne leverandør af leg og aktivitet til børn i alderen 0-12 år. H&M er den foretrukne leverandør af modetøj til fornuftige penge til hele familien. Chili Group er et mediehus, som dækker målgruppens behov (unge fra år) for provokerende underholdning.

2 Opgave I hvilken fase i PLC befinder hver af nedenstående produkter sig? Løsningen af denne opgave kan sagtens diskuteres. Der er derfor ikke tale om en 100 % skudsikker løsning. Produkt Fase i PLC a) Fastnettelefon Nedgang b) Mobiltelefon Modning (starten) c) IP telefoni Introduktion d) Avis Modning (slutning) e) PSP (Playstation portable) Vækst f) VHS videobånd Nedgang g) Rulleskøjter Nedgang h) Mælk Modning 2. Tegn det karakteristiske PLC-forløb for disse modebetonede produkter. Salg Tid Modebetonede produkter kaldes også for fads. Opgave Mener du, at salget af brugere i de seneste år har fulgt et forløb, der svarer til PLC-modellen? Hvis vi tager udgangspunkt i figuren, som viser antal restaurantbesøg (heri er også burgerrestauranter) kan vi se, at fra 2001 til 2002 er der en stigning i antal restaurantbesøg (vækstfasen og modenhedsfasen) og fra 2002 og til 2004 kan vi se, at der er en kraftig nedgang (nedgangsfasen) i antal restaurantbesøg. Hvad der er sket før 2001, kan vi ikke se ud af figuren. Imidlertid kan vi konkludere, at salget af burgere fra 2001 til 2004 har fulgt et forløb som svarer til PLC-modellen. 2. Nævn nogle mulige årsager til at salget af brugere i perioden har udviklet sig som illustreret i figuren på den foregående side. - I de sidste par år er der sat fokus på sundhed. Burgere er bl.a. blevet udråbt som et produkt, der feder og som er usundt - Burgerrestauranter har ikke forstået at forny sig. Der mangler i høj grad produktudvikling - Der er dukket alternative restauranter op i gadebilledet med et stort udbud af sunde fødevarer

3 Opgave Redegør for, om du mener, at TV salget i perioden fulgte et forløb, der svarer til PLC modellen. Salg af Sort/hvid TV Salg af farve TV (billedrør) introduktionsfasen introduktionsfasen vækstfasen vækstfasen modenhedsfasen modenhedsfasen nedgangsfasen ? Vi kan konkludere, at både salg af sort/hvid tv og farve tv har et forløb, der svarer til PLC modellen. 2. Nævn nogle mulige årsager til, at salget af sort/hvid TV begyndte at falde i begyndelsen af 1960érne. Fig. 3.7 side 61 i lærebogen kan inddrages i din besvarelse. - Teknologisk forældelse (sort/hvid tv) - Nyt produkt dukker op på markedet (farve-tv) - Flere programmuligheder med det nye farve-tv) - Kundernes rådighedsbeløb er stigende (kan købe dyrere og bedre produkter) - Opinionsledere begynder at efterspørge andre produkter (farve-tv) 3. Diskuter salgskrigen mellem billedrør-tv og fladskærm-tv. Fig. 3.7 side 61 i lærebogen kan inddrages i besvarelsen. I starten af 2000 ser vi de første fladskærm-tv komme på markedet. Salget gik trægt, bl.a. på grund af prisen. Det var de typiske innovatorer, som købte fladskærm-tv (dristige og villige til at tage en risiko). Fra 2004 ser vi en meget kraftig vækst af fladskærm-tv (bl.a. på grund af lavere priser). En vækst, som vil fortsætte i Den kraftige vækst af fladskærm-tv betyder bl.a., at kunderne ikke længere ønsker at købe et fjernsyn med et stort og grimt billedrør. Produktionen af billedrør-tv vil derfor ikke længere være rentabelt for producenterne. Derfor er producenterne nødt til at lukke produktionen, selvom det kan koste markedsandele. De tabte markedsandele kan dog hentes hjem ved salg af fladskærm-tv. Opgave Kan Multi Imports produktgruppe hver for sig betegnes som et SBU (Strategisk forretningsområde)? Der er 3 forudsætninger som skal opfyldes, for at Multi Import kan betegne de fire produktgrupper som særskilte SBU er: - Kan planlægges særskilt - Har sine egne konkurrenter - Har egen ansvarlig ledelse Hver produktgruppe ledes af en produktchef, og der udarbejdes markedsføringsplan for hver enkelt produktgruppe. Der er endvidere tale om, at de fire produktgrupper har sine egne konkurrenter. Konklusionen må derfor være, at de fire produktgrupper hver for sig kan karakteriseres som et SBU.

4 2. Beskriv den aktuelle og forventede fremtidige situation for henholdsvis mikrobølgeovne og brødristere. Produkt Aktuelle situation Fremtidige situation Mikrobølgeovne Mikrobølgeovne har en stor markedsandel Ved at forsvare markedsog bidrager med en stor indtjening til andelen (f.eks. ved at virksomheden. Mikrobølgeovne har den udbygge distributionen) kan største omsætning af de to indtegnede virksomheden udbygge sin SBU er. position. Brødristere Brødristere ligger i feltet hund. Umiddelbart ser det ud Brødristere sælges på et lavvækstmarked, som om, at produktgruppen som ikke giver nævneværdigt afkast til er på vej ud af markedet virksomheden. (pilen). Derfor bør virksomheden høste eller udfase produktgruppen. 3. Hvor skal espressomaskiner og klassiske kaffemaskiner placeres i Bostonmodellen på den foregående side? Espressomaskiner har en markedsandel på 15/30=0,5x og en vækst på 6 %. Produktgruppen skal derfor placeres i feltet hund. Klassiske kaffemaskiner har en markedsandel på 20/25=0,8x og en vækst på 1 %. Produktgruppen skal derfor placeres i feltet hund 4. Beskriv og vurdér herefter den aktuelle og forventede fremtidige situation for henholdsvis espressomaskiner og klassiske kaffemaskiner. Fig side 68 i lærebogen kan eventuelt inddrages i din besvarelse. Produkt Aktuelle situation Fremtidige situation Espressomaskiner 3. største udbyder og en vækst på Selvom markedsandelen 6 % om året. En omsætning på størrelse er forholdsvis lille, er der med brødristere. gode vækstbetingelser på markedet. Virksomheden bør derfor investere ved gode udsigter Klassiske Næsten lige så stor markedsandel Væksten er meget lille og vil. kaffemaskiner som markedslederen. Væksten er sandsynligvis ikke blive større. lille kun 1 % om året. Omsætningen Virksomheden bør høste eller er kun ¼ af brødristeres omsætning. udfase produktgruppen.

5 5. Hvilke ulemper kan der være ved at anvende Bostonmodellen? Overforenkling: Inddrager kun to faktorer til at vurdere SBU erne ud fra (markedsvækst og relativ markedsandel). Omfatter ikke produkter Hvis en produktgruppe går ind i nedgangsfasen, betyder det negativ med negativ markeds- markedsvækst. En sådan produktgruppe omfattes ikke af Bostonvækst: modellen. Risiko for at rentable Produktgrupper, som er placeret i feltet hund, kan sagtens bidrage produkter høstes eller med overskud til virksomheden. Derfor skal virksomheder ikke altid udfases: høste eller udfase produktgruppen. Opgave Kan Dan Entertainments produktgrupper hver for sig betegnes som et SBU? Der er 3 forudsætninger som skal opfyldes, for at Dan Entertainment kan betegne sine produktgrupper som særskilte SBU er: - Kan planlægges særskilt - Har sine egne konkurrenter - Har egen ansvarlig ledelse De tre produktgrupper ledes af hver sin produktchef. Der udarbejdes markedsføringsplaner for hver produktgruppe, og produktgrupperne har sine egne konkurrenter. Konklusionen må derfor være, at de tre produktgrupper hver for sig kan karakteriseres som et SBU. 2. Beskriv virksomhedens produktportefølje ud fra ovenstående General Electric model. Virksomheden har tre SBU er: Tegneserier, sportsmagasiner og DVD er. Tegneserier og DVD er er rimelig godt placeret i GE-modellen. Begge SBU er har store markedsandele. Sportsmagasiner har en meget svag position på markedet, og markedsandelen er samtidig lille. 3. Vurdér produktporteføljen i Dan Entertainment. Tegneserier: Befinder sig på et marked, som har en middel attraktivitet. Imidlertid vurderer virksomheden, at markedets attraktivitet vil blive større. Virksomhedens konkurrencemæssige position er stærk. Markedsandelen er stor (næsten 50 %) Alt i alt betyder det, at tegneserier har en gunstig position på markedet. Sportsmagasiner: Sportsmagasiner befinder sig på et marked, hvor attraktiviteten er lav. Samtidig er virksomhedens konkurrencemæssige position svag, og markedsandelen er lille. Alt i alt betyder det, at sportsmagasiner har en svag position på markedet. DVD er: DVD er befinder sig på et marked, hvor attraktiviteten er høj. Virksomhedens konkurrencemæssige position er vurderet til middel, men gående mod stærk.. Virksomhedens markedsandel er forholdsvis stor. Alt i alt betyder det, at DVD er har en gunstig position på markedet.

6 4. Hvilken markedsføringsstrategi bør der følges for hvert forretningsområde? Tegneserier: Virksomheden skal investere i attraktive segmenter, for på den måde at få yderligere vækst på markedet. Sportsmagasiner: Sportsmagasiner har en svag position på markedet med ringe udsigter til en større markedsandel. Virksomheden bør udfase sportsmagasiner, hvis der ikke på nogen måde er nogle positive muligheder for produktgruppen. DVD er: DVD er har en gunstig position på markedet. Virksomheden bør foretage nogle investeringer i f.eks. produktudvikling for at forbedre konkurrencepositionen. 5. Nævn nogle ulemper, der kan være ved at anvende General Electric modellen som et værktøj i forbindelse med Dan Entertainments markedsføring. Subjektiv vurdering: Det er virksomheden selv, der foretager en vurdering af f.eks. sin konkurrencemæssige position. Der er altså tale om en subjektiv vurdering, som ikke altid er 1200 % rigtig. Meget kompleks: Der er rigtig mange faktorer, der skal vurderes i forhold til de faktorer som er med i en Boston model. Det betyder, at modellen er vanskelig at håndtere for ledelsen i Dan Entertainments. 6. Hvilke forskelle og ligheder er der mellem Boston modellen og General Electric modellen? Forskelle - Boston modellen viser de enkelte produktgruppers omsætning i forhold til den samlede omsætning i virksomheden. GE-modellen viser produktgruppens markedsandel i forhold til det samlede marked - Boston modellen tager kun udgangspunkt i 2 faktorer. GE-modellen tager udgangspunkt i 10 faktorer. - Boston modellen arbejder med 4 felter (spørgsmålstegn, stjerne, malkeko og hund). GE-modellen arbejder med 9 felter (altså mere nuanceret) Ligheder - Begge modeller anvendes til at analysere virksomhedens forskellige produktgrupper (SBU er) - Begge modeller har til formål at vise positionen for virksomhedens produktportefølje - Begge modeller arbejder med 4 markedsføringsstrategier (forsvar, investering, høste og udfasning) - Begge modeller arbejder med en pil, som viser produktgruppens forventede, fremtidige retning Opgave Hvilke fejl er der i ovenstående SWOT-analyse? De fleste ejendomsmæglere i byen er sløve = mulighed Øget efterspørgsel efter ejerbolig på grund af stigende antal skilsmisser = mulighed Ingen fast indarbejdet kundekreds = trussel En økonomisk lavkonjunktur er på vej = trussel Folketinget har netop strammet reglerne for ejendomsmæglernes etiske adfærd over for kunderne = trussel Lizette Frost er statsautoriseret ejendomsmægler = stærk side En stor IT-virksomhed har besluttet at placere en udviklingsafdeling med 120 ansatte i byen = mulighed

7 2. Ret fejlene, som du redegjorde for i spørgsmål 1. SWOT-analyse Interne forhold Stærke sider (S) Lizette er meget udadvendt og kundevenlig Lizette er statsautoriseret ejendomsmægler Svage sider (W) Har kun en begrænset egenkapital Eksterne forhold Muligheder (O) De fleste ejendomsmæglere i byen er sløve Øget efterspørgsel efter ejerbolig på grund af et stigende antal skilsmisser En stor IT-virksomhed har besluttet at placere en udviklingsafdeling med 120 ansatte i byen Trusler (T) Boligpriserne er blevet så høje, at flere og flere yngre mennesker dropper tanken om at købe egen bolig. Ingen fast indarbejdet kundekreds En økonomisk lavkonjunktur er på vej Folketinget har strammet reglerne for ejendomsmæglernes etiske adfærd over for kunderne 3. Vurdér, om du kan anbefale Lizette Frost at starte sin egen ejendomsmæglervirksomhed, ud fra den korrekt opstillede SWOT-analyse (jf. din besvarelse af spørgsmål 2). Lizette Frost står overfor ret mange væsentlige trusler. På den anden side er der nogle gode muligheder for en person som Lizette, som er uddannet ejendomsmægler og som er kundevenlig. Da byens ejendomsmæglere samtidig er sløve, mener vi at Lizette Frost bør starte sin egen ejendomsmæglerforretning. Opgave Opstil en SWOT-analyse, hvor ovennævnte forhold indgår. SWOT-analyse Interne forhold Stærke sider (S) Godt kendskab til produktionsmetoder mht. præfabrikerede køkkener Godt kendskab til køkkenmarkedet (kundernes behov og ønsker samt konkurrencesituationen) Har et godt netværk til branchens underleverandører Har selv værktøj og nogle maskiner Regnskabsuddannet ægtefælle Svage sider (W) Ingen erfaring med markedsføring Meget lille opsparing

8 Eksterne forhold Muligheder (O) Nybyggeriet forventes at stige i de kommende år Lavt renteniveau ved boliglån Mange midaldrende mennesker bliver i deres huse fra 1970 erne og udskifter med nye køkkener og badeværelser. Folketinget er ved at gøre klar til at vedtage en lov, der giver nogle skattelettelser for iværksættere Trusler (T) Hård konkurrence på køkkenmarkedet 2. Vurdér, om du kan anbefale Michael Hoff at starte en virksomhed, der producerer køkkener. Køkkenmarkedet ser interessant ud for Michael Hoff. Der er virkelig mange muligheder og få trusler. Endvidere besidder Michael Hoff så mange stærke sider, at vi må anbefale Michael at starte sin egen virksomhed. Opgave Udarbejd en muligheds- og trusselsmatrix for det tyrkiske marked. Tag udgangspunkt i SWOTanalysen på den foregående side. Mulighedsmatrix Sandsynlighed for hændelse Konsekvens af Høj Lav hændelse Meget attraktivt - Tyrkiet indgår særlige frihandelsaftaler med EU - Flere tyrkiske virksomheder begynder at efterspørge designede kontormøbler Lidt attraktivt

9 Trusselsmatrix Sandsynlighed for hændelse Konsekvens af Høj Lav hændelse Meget alvorlig - Tyrkiet nægtes optagelse - Virksomhedens produkter i EU og sætter derfor bliver af religiøse grunde tolden op på varer fra EU udsat for boykot af tyrkiske virksomheder Lidt alvorlig - Samfundsøkonomien i Tyrkiet forværres 2. Hvad er formålet med at supplere en SWOT-analyse med en muligheds- og trusselsmatrix? Formålet med en muligheds- og trusselsmatrix er at skabe et bedre overblik over de muligheder og trusler virksomheden står overfor. 3. Udarbejd en TOWS analyse. Tag udgangspunkt i den muligheds- og trusselsmatrix, du har udarbejdet (se spørgsmål 1) Stærke sider (S) Interne forhold Svage sider (W) S1: Har gode eksporterfaringer W1: Mangler viden om tyrkiske S2: Velkonsolideret økonomi forhold og kultur W2: Ledelsen taler ikke tyrkisk Muligheder (O) (S) (O) (W) (O) O1: Tyrkiet indgår særlige Maxi-Maxi Mini-Maxi Eksterne frihandelsaftaler med EU, Øget markedsføring på det tyrkiske Overlade eksport til Handels- Forhold hvilket vil reducere den marked. eksportør nuværende told på (S1, S2, O1 og O2) (O1, O2, W1 og W2 kontormøbler O2: Flere tyrkiske virksomheder begynder at efterspørge designede kontormøbler Trusler (T) (S) (T) (W) (T) T1: Samfundsøkonomien i Tyrkiet Maxi-Mini Mini-Mini forværres Opdyrke nye markeder Drop Tyrkiet T2: Virksomhedens produkter bliver af (S1, S2, T3 og T4) (W1, W2, T2 og T3) religiøse grunde udsat for boykot af tyrkiske virksomheder T3: Tyrkiet nægtes optagelse i EU og sætter derfor tolden op på varer fra EU

10 Opgave Hvilket koncept bygger Brandtex sin nye markedsføring på? Teksten siger ikke noget entydigt om hvilket koncept, der er tale om. Imidlertid vil vi mene, at der er tale om markedsføringskonceptet, hvor produktudvikling tager udgangspunkt i kundernes behov og ønsker. Det ser vi bl.a. med det nye mærke Gestuz, som er målrettet mod unge. Endvidere koordineres markedsføringen bedre - helt ud i butikkerne. Målet er, at virksomheden skal vokse med 10 % hvert år. 2. Nævn nogle eksempler på nye tiltag, der har som formål at effektivisere værdikæden i virksomheden. - Salg af mærker som ikke passer i Brandex s portefølje - Flytning af mærker til et andet sted i organisationen - Reorganisering af butiksnettet - Bedre markedsføringskampagner - Bedre servicering af butiksnettet - On-line bestilling (butikker) - Nyt mærke til ung målgruppe 3. På hvilket styringsniveau er de nye tiltag (jf. spørgsmål 2) blevet besluttet? Salg af mærker som ikke passer i Brandtex s portefølje (Strategisk niveau) Flytning af mærker til et andet sted i organisationen (Strategisk niveau) Reorganisering af butiksnettet (Taktisk niveau) Bedre markedsføringskampagner (Taktisk niveau) Bedre servicering af butiksnettet (Taktisk niveau) On-line bestilling (Strategisk niveau) Nyt mærke til ung målgruppe (Strategisk niveau) 4. På hvilket trin i e-handel trappen befinder virksomheden sig? Virksomheden befinder sig på trin 3 e-handel. Kunderne er her butikkerne, som kan bestille varer on-line hos Brandtex. 5. I hvilken fase i PLC modellen befinder hvert af de ovennævnte 4 mærker sig? b.young: Befinder sig i vækstfasen/modenhedsfasen ICHI: Befinder sig i vækstfasen Simple Wish: Befinder sig i vækstfasen Gestuz: Befinder sig i introduktionsfasen 6. Beskriv Gestuz idé. Moderigtig beklædning til unge, der ønsker at købe noget eksklusivt. 7. Kan Gestuz betegnes som en mærkevare? Definitionen på en mærkevare er: Ved en mærkevare forstås en vare, der udbydes i ensartet kvalitet, i ensartet emballage, under ensartet navn og som kan købes i alle branchens butikker.

11 Gestuz udbydes i ensartet kvalitet og under ensartet navn. Gestuz vil blive solgt i udvalgte specialbutikker (ikke alle branchens butikker). Vi vil alligevel mene, at der er tale om en mærkevare. 8. Hvilken målgruppe henvender henholdsvis b.young, Simple Wish, ICHI og Gestuz sig til? Tøjmærker b.young: ICHI: Simple Wish: Gestuz: Målgruppe Den voksne kvinde i alderen år, som ønsker at gå moderigtigt klædt Den unge kvinde i alderen år, som ønsker at gå moderigtigt klædt til en rimelig pris Den modne og lidt større kvinde i alderen år, som ønsker at gå moderigtigt klædt Unge, der gerne vil køb sig til noget eksklusivt i den lidt dyrere ende af prisskalaen 9. Hvad er formålet med at anvende en porteføljemodel i den strategiske planlægning? En porteføljemodel anvendes til en porteføljeanalyse, som er en analyse af virksomhedens forskellige produktgrupper. Analysen har som formål at være platform for en langsigtet markedsføringsplanlægning, der er tilpasset den enkelte produktgruppes særlige situation. Denne planlægning skal sikre, at produktgruppen får tilført økonomiske ressourcer ud fra en gennemtænkt og langsigtet vurdering. 10. Vurdér Brandtex koncernens anvendelse af porteføljemodeller i den strategiske planlægning. Brandtex anvender Boston modellen i sin strategiske planlægning. Boston modellen viser 4 kategorier af mærker: - Mærker, der kører særdeles fint og skal optimeres (stjerne) - Mærker, der har et godt potentiale, men som skal revitaliseres (malkeko/hund) - Mærker, som er et spørgsmålstegn og hvis fremtid derfor skal overvejes (spørgsmålstegn) - Mærker, der skal sælges til andre tøjvirksomheder (hund) Den pågældende porteføljeanalyse giver Brandtex en god platform for den fremtidige markedsføringsplanlægning. Virksomheden kan nu sikre, at produkterne får tilført de nødvendige ressourcer i fremtiden. 11. Vurder Brandtex koncernens strategiske situation. Det forventes, at din besvarelse bygger videre på din besvarelse af de foregående spørgsmål. Når den strategiske situation skal vurderes, bør følgende elementer bl.a. indgå i vurderingen: - Konkurrencestrategi - Konkurrencemæssige position - Hvor skabes værdien i værdikæden? - Porteføljesammensætning - Stærke og svage sider - Muligheder og trusler

12 NB. Man kan ikke forvente, at eleverne kommer ind på alle elementer i nedenstående figur. Elementer til vurdering Forklaring på elementerne af den strategiske situation Konkurrencestrategi Konkurrencemæssig position Værdikæden Portefølje Brandtex fører en differentieret konkurrencestrategi. Virksomheden forsøger at differentiere de enkelte mærker i porteføljen. Virksomheden er på det skandinaviske marked markedsleder sammen med Bestseller-gruppen. Brandtex omsætter for godt 3 mia. kr. om året. Brandtex har optimeret værdikæden på forskellige måder: - Har fjernet alle de mærker, som ikke har været i stand til at tjene penge - Reorganisering af butiksleddet, således at butikkerne bliver i stand til at give kunderne en god oplevelse med Brandtex s produkter - Bedre og mere effektiv markedsføring - On-line salg overfor butikkerne Virksomhedens har fjernet alle de mærker, som ikke var i stand til at tjene penge. Brandtex kan derfor koncentrere sig om at optimere de resterende mærker. Har produktudviklet et nyt mærke til unge (Gestuz) Stærke og svage sider Stærke sider Svage sider Fornuftig porteføljesammensætning For ringe overskud Ejet af en kapitalfond Organisationen skal lægges om Stor omsætning Proaktive ledere Muligheder og trusler Muligheder Trusler Brandtex har et butiksnet at trække på Der er mange konkurrenter Udlandet efterspørger dansk modetøj i modetøjsbranchen Kunderne betragter Brandtex som gammeldags Konklusion Virksomheden har skiftet koncept fra at være meget produktorienteret til at være markedsorienteret. Ledelsen er meget fremadrettet og har forstået at effektivisere værdikæden flere forskellige steder. Brandtex er gearet til fremtiden gennem bl.a. produktporteføljen, som nu kun består af mærkevarer som er i stand til at tjene penge til virksomheden. Brandtex har nogle stærke sider og nogle muligheder, som til dels overskygger de svage sider og truslerne. Alt i alt ser den strategiske situation for Brandtex fornuftig ud. Opgave 3.12 Følgende påstande er rigtige: 1, 2, 8, 10, 13, 15, 16.

Kapitel 26 Markedsføringsplan

Kapitel 26 Markedsføringsplan Kapitel 26 Markedsføringsplan Opgave 26.1 1. Hvad forstås der ved en markedsføringsplan? Markedsføringsplanen fortæller virksomhedens medarbejdere hvilke sammenhænge der er mellem virksomhedens markedsføringsmæssige

Læs mere

10 Mål og strategi på privatkundeområdet

10 Mål og strategi på privatkundeområdet 10 Mål og strategi på privatkundeområdet Kvalitative mål Kvantitative mål Karakteristika Bløde Hårde Succeskriterium Skal fornemmes Kan tælles, måles osv. Eksempel Et bedre image Forbedre salget af ratepensioner

Læs mere

Kapitel 18 Standardisering eller differentiering af parametermixet

Kapitel 18 Standardisering eller differentiering af parametermixet Kapitel 18 eller differentiering af parametermixet Opgave18.1 1. Opstil nedenstående produkter i rækkefølge efter samme princip som fig. 18.3 side 488 i lærebogen. 100 % 100 % standardiseret differentieret

Læs mere

Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold

Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold Interne forhold > realistiske og målrettede strategier * def. * SWOT, muligheds og trusselsmatrix = analyseværktøjer til at idenficere stærke/svage sider,

Læs mere

Erhvervscase om Jbs Afleveringsdato.. 2009. Have a nice day. Erhvervscase om Jbs. Side 1 af 13

Erhvervscase om Jbs Afleveringsdato.. 2009. Have a nice day. Erhvervscase om Jbs. Side 1 af 13 Have a nice day Erhvervscase om Jbs Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Indledning......s. 3 Problemstillinger....s. 3-5 Bilag 1 SWOT-analyse.......... s. 6 Bilag 2 TOWS-analyse......s. 7 Bilag 3 De 4 p er........s.

Læs mere

Kapitel 17 Positionering

Kapitel 17 Positionering Kapitel 17 Positionering Opgave 17.1 1. Hvad forstås der ved et kundeorienteret koncept? I lærebogen indgår en kundeorienteret holdning i det koncept, som kaldes markedsføringskonceptet. Vi går derfor

Læs mere

Plan 03.09.13. Oversigt. * Merkur * Andre opgaver * #krisekom * Strategisk planlægning

Plan 03.09.13. Oversigt. * Merkur * Andre opgaver * #krisekom * Strategisk planlægning Plan 03.09.13 Oversigt * Merkur * Andre opgaver * #krisekom * Strategisk planlægning Vækst via intensivering Vækst via diversifikaon Vækst via integraon Strategisk alliance Blue Ocean strategi Porteføljeanalyse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar-2009-juni 2009 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Erhvervscase JBS. Problemstilling

Erhvervscase JBS. Problemstilling Erhvervscase JBS JBS A/S er en dansk tekstilvirksomhed, der hovedsageligt producerer undertøj. JBS blev grundlagt i 1939 af Jens Bjerg Sørensen, der så en oplagt mulighed for at tjene penge ved at sælge

Læs mere

Kapitel 23 International distribution

Kapitel 23 International distribution Kapitel 23 International distribution Opgave 23.1 1. Hvad kaldes den vækststrategi, som Top-Toy ønsker at gøre brug af? Top-Toy ønsker at udvide salget til flere eksportmarkeder. Der er derfor tale om

Læs mere

Forretningsudvikling - din checkliste til en bedre bundlinie

Forretningsudvikling - din checkliste til en bedre bundlinie Forretningsudvikling - din checkliste til en bedre bundlinie Enhver virksomhed bør løbende formulere og vedligeholde strategiske planer for forretningens udvikling. Nye teknologier og ændrede kundeønsker

Læs mere

Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi

Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave 1

Læs mere

Værktøjskassen. Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) (C) Copyright by Marketinginfo.dk

Værktøjskassen. Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) (C) Copyright by Marketinginfo.dk Værktøjskassen Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) Forord De væsentligste modeller til gennemførslen af marketingprocessen er her oplistet. Enkelte af modellerne er forklaret! God fornøjelse!

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

Erhvervscase: Fur Bryghus

Erhvervscase: Fur Bryghus Erhvervscase: Fur Bryghus Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Virksomhedsbeskrivelse... 3 Problemstillinger... 3 Problemstilling 1: For upræcis målgruppe... 3 Løsning... 4 Konsekvensen.... 4 Problemstilling

Læs mere

Pris kapitel 13 side 189

Pris kapitel 13 side 189 Pris kapitel 13 side 189 Oversigt Prisstrategi Priselasticitet Prisfastsættelsesmetoder Prisdifferentiering Prisfastsættelse for nye produkter hp://jyskebank.tv/012220820081297/hj pris signalerer hj kvalitet

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har

Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har eksisteret i 4 år (case fra 2008), og betegnes som en nyopstartet virksomhed. De producerer, distribuerer og

Læs mere

Trin 1 Situationsanalyse. Trin 2 Målsætninger. Trin 3 Målgruppevalg. Trin 4 Butikskoncept Strategisk. Trin 5 Butikskoncept Taktisk

Trin 1 Situationsanalyse. Trin 2 Målsætninger. Trin 3 Målgruppevalg. Trin 4 Butikskoncept Strategisk. Trin 5 Butikskoncept Taktisk KONCEPT MODELLEN Trin 1 Situationsanalyse Trin 2 Målsætninger Trin 3 Målgruppevalg Trin 4 Butikskoncept Strategisk Trin 5 Butikskoncept Taktisk Trin 6 Butikskoncept Operativt Trin 7 Kontrol og tilpasning

Læs mere

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase Fur Bryghus ApS - Erhvervscase 1 Virksomhedsbeskrivelse Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse... 3 Problemstilling # 1... 3 Problemstilling # 2... 3 Problemstilling # 3... 4 Bilag 1... 6 Bilag 2...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj /juni 2011 Institution Zealand Business College (ZBC) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Hovedopgave Butik Nordjylland

Hovedopgave Butik Nordjylland Butik Nordjylland Lokal virksomhed Tidslinje I Om I Billeder I Anmeldelser I Flere Foreslået side Butik Nordjylland Sponsoreret Hovedopgave Butik Nordjylland Hovedopgave 4. Semester, maj 2015 Markedsføringsøkonomuddannelsen,

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Fremtidens konkurrenceparametre miljø og dyrevelfærd Senior Vice President Steffen Andersen

Fremtidens konkurrenceparametre miljø og dyrevelfærd Senior Vice President Steffen Andersen Kvægkongres Fremtidens konkurrenceparametre miljø og dyrevelfærd Senior Vice President Steffen Andersen 27 February 2014 1 EMG & Innovation/Marketing board Et stærkt lederskab kan External view on how

Læs mere

De samfundsøkonomiske mål

De samfundsøkonomiske mål De samfundsøkonomiske mål Økonomiske vækst Fuld beskæftigelse Overskud i handlen med udlandet Stabile priser (lav inflation) Ligevægt på de offentlige finanser Rimelige sociale forhold for alle Hensyn

Læs mere

E-SHOP VIPP: Jonas Hertz Camilla Nadja Fleron Kristoffer Winther Winberg Søren Jacobsen

E-SHOP VIPP: Jonas Hertz Camilla Nadja Fleron Kristoffer Winther Winberg Søren Jacobsen E-SHOP VIPP: Jonas Hertz Camilla Nadja Fleron Kristoffer Winther Winberg Søren Jacobsen 18/11-2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Kap. 1 Indledning...5 1.1 Indledning...5 1.2 Problemstilling...5 1.3 Problemformulering...5

Læs mere

MARKETING I EN GLOBAL VERDEN

MARKETING I EN GLOBAL VERDEN 1 MARKETING I EN GLOBAL VERDEN Novo Nordisk er dansk og global I løbet af de seneste år er Novo Nordisk blevet den mest værdifulde danske virksomhed med en markedsværdi på mere end 300 mia. kr. Antallet

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

1. Analyser tøj-industrien i Danmark og beskriv KFS for branchen. Er strukturen og udviklingen positiv eller problematisk for IC Companys?

1. Analyser tøj-industrien i Danmark og beskriv KFS for branchen. Er strukturen og udviklingen positiv eller problematisk for IC Companys? IC Companys IC Companys A/S er en børsnoteret dansk koncern, som blev dannet gennem fusionen af Carli Gry International A/S og InWear Group A/S i 2001. I dag, er IC Companys A/S er en de største modekoncerner

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

STRATEGI. i vindervirksomheder

STRATEGI. i vindervirksomheder STRATEGI i vindervirksomheder Appendiks 1 Værktøj til Michael Porters Five Forces-model Den anvendte skala anvendes systematisk, således at værdien 1 udtrykker en gunstig situation for virksomhederne i

Læs mere

DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien

DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien v/ Henrik Andersen, Væksthus Midtjylland Få viden om: Prisens vigtighed som konkurrenceparameter Hvornår er prisen rigtig Forskellige prisstrategier Hvordan fastsætter

Læs mere

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag Fremtidens fødevareforbrugere vil have nemme løsninger via mobil og Internet Af chefkonsulent Lise Walbom, licw@di.dk den 14. juli 2010 Fremtidens fødevareforbruger er i dag mellem 13 og 18 år gammel.

Læs mere

National Entreprenørskabsmesse 2014 CP Bizz Mart. Kategori: Idé og produkt/serviceydelse. Team: Standnr.: Max. point. Point

National Entreprenørskabsmesse 2014 CP Bizz Mart. Kategori: Idé og produkt/serviceydelse. Team: Standnr.: Max. point. Point National Entreprenørskabsmesse 14 CP Bizz Mart Kategori: Idé og produkt/serviceydelse Ideen Hvor gode er eleverne til kort og præcist at fortælle om deres produkt/serviceydelse (Elevatortale)? I hvor høj

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

CASE BRFkredit og realkreditmarkedet

CASE BRFkredit og realkreditmarkedet BRFkredit og realkreditmarkedet 25 2 15 1 5 2 4.kvt. 21 4.kvt. 22 4.kvt. 23 4.kvt. 24 4.kvt. 25 4.kvt. 26 4.kvt. Private udlejningsejendomme Ejerboliger og fritidshuse Figur 1. Udviklingen i markedsandele

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Handelsskolen i Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Afsætning A Helle

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Kundeanalyse. Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer:

Kundeanalyse. Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: Kundeanalyse Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: - User guide: Kundeanalyse - Formular 1: Potentielle kunder - Formular 2: Kunde profil - Formular 3: Prioritering af kunder 1 User guide

Læs mere

Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi

Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave 1

Læs mere

Prinfo s vide verden

Prinfo s vide verden Prinfo s vide verden Prinfos vide verden 3 Sådan ser verden ud i dag 5 Sådan ser den måske ud efter 1. maj 2011 7 Verden går ikke under 9 Velkommen til vores kopi- og printverden 11 Du store verden! Sådan

Læs mere

5.2 Forklar, hvilken rolle henholdsvis pengeinstitutterne og Nationalbanken spiller i pengeskabelsen?

5.2 Forklar, hvilken rolle henholdsvis pengeinstitutterne og Nationalbanken spiller i pengeskabelsen? 5.1 Redegør for, hvad begrebet pengepolitik omfatter. 5.2 Forklar, hvilken rolle henholdsvis pengeinstitutterne og Nationalbanken spiller i pengeskabelsen? 5.3 Siden finanskrisen begyndelse i 2007 har

Læs mere

Verden omkring DT Group

Verden omkring DT Group Verden omkring DT Group SILVAN og STARK i en globaliseret verden 2 Finanskrise 3 Tilskud til renovering og nybyggeri 5 Lukkeloven ændres 6 Interviews 8 damkjær & vesterager 1 SILVAN og STARK i en globaliseret

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 Maj 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Erhvervsservice Vækst og udvikling

Erhvervsservice Vækst og udvikling Erhvervsservice Vækst og udvikling Hvem er jeg? Erhvervskonsulent Danske Fysioterapeuter Uddannet Cand. Merc. 22 år selvstændig ledelses- og erhvervskonsulent Primære arbejdsopgaver i dag: Rådgivning af

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN

KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Torsdag d. 21. februar 2002 HAR DU SPØRGSMÅL TIL MORTEN? Eller mangler du materiale? www.itu.dk/~mbj Morten Bach

Læs mere

Opgave 1. Indledning. Metode. Matas vision

Opgave 1. Indledning. Metode. Matas vision Opgave 1 Indledning Som et led i Matas fortsatte vækst har bestyrelsen besluttet at udvikle et nyt forretningsområde. Matas nyudviklede forretningsområde vil tage udgangspunkt i en omfattende salgsstrategi,

Læs mere

Resultater fra workshoppen på konferencen om mindre madspild

Resultater fra workshoppen på konferencen om mindre madspild Resultater fra workshoppen på konferencen om mindre madspild Eftermiddagens program gennemførtes som en workshop. Deltagerne blev inddelt i 7 grupper. Hver gruppe blev bedt om at formulere ét fælles brændende,

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser Valdemar Nygaard TEMA: VÆKSTANALYSER Du skal kunne redegøre for Stikord: - Vækstbegrebet - De

Læs mere

Hvordan er it-branchen rustet til at tackle fremtiden?

Hvordan er it-branchen rustet til at tackle fremtiden? Hvordan er it-branchen rustet til at tackle fremtiden? Flemming Poulfelt, CBS Mark Holst-Mikkelsen, STRATEGOS Introduktion IT-Branchen har ultimo august 2011 gennemført en undersøgelse blandt de ca. 400

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere

Kapitel 12 Markedsudvælgelse

Kapitel 12 Markedsudvælgelse Kapitel 12 Markedsudvælgelse Opgave 12 1. Hvilken metode har hver af de to virksomheder anvendt ved markedsudvælgelsen? Trolderiet har anvendt nærmarkedsmetoden ved markedsudvælgelse. DeSign A/S har anvendt

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

TEAM1 Christina Feder Svendsen Kasper Hesthaven Rasmus Uta Christensen Sune Reinert

TEAM1 Christina Feder Svendsen Kasper Hesthaven Rasmus Uta Christensen Sune Reinert TEAM1 Christina Feder Svendsen Kasper Hesthaven Rasmus Uta Christensen Sune Reinert KONCEPT Konceptet omhandler oprettelse af en ny kundeklub for smykkekæden Henrik Ørsnes. Diamant Klubben er en kundeklub

Læs mere

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity Erik Holm De mange myter om kapitalfonde Myter De er skadelige for beskæftigelsen (samfundet) De er meget lukkede De skaber kun værdi med låneteknik De

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning A Kurt

Læs mere

Handel med omtanke.. Bliv selvstændig RealMægler

Handel med omtanke.. Bliv selvstændig RealMægler Handel med omtanke.. Bliv selvstændig RealMægler RealMæglerne -handler med omtanke! Hvem er RealMæglerne? Grundstenen til det, der skulle blive til RealMæglerne, blev lagt i 1988 under navnet foreningen

Læs mere

Virksomhedsanalyse. Fjällräven ApS

Virksomhedsanalyse. Fjällräven ApS Virksomhedsanalyse Fjällräven ApS Udarbejdet af Majli Sofie Knappe, 3eø Silkeborg Gymnasium, maj 2012 Virksomhedsbeskrivelse Fjällräven ApS er det danske datterselskab af den svenske koncern Fenix Outdoor.

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP Christian Huus Jensen, COWI Forretningsplan indhold Projektets output A28 (maks1 side) Markedet og kunder A29 (maks½ side) Forretningsgrundlag

Læs mere

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre Oktober 2014 Analysens indhold 1. Hovedkonklusioner 3 2. Introduktion til analysen 5 3. Markedet 9 4. Vækststrategier 12 5. Markedsudvikling

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Nyt nationalt skovprogram

Nyt nationalt skovprogram Nyt nationalt skovprogram Trends i anvendelsen af træ til byggeri 3. marts 2014 1 Markedsledende inden for industrielt fremstillet modulbyggeri (Modulbyggeri med træ som bærende konstruktion) 2 Modulproduktion

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 4, 03 November 2014

Nyhedsbrev Nr. 4, 03 November 2014 Læs i denne udgave: alle de sidste aktiviteter i visual merchandising projektet. Se denne e-mail i din browser Nyhedsbrev Nr. 4, 03 November 2014 Møde i Litauen for at udbrede kendskabet til projektet

Læs mere

Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI. i vindervirksomheder

Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI. i vindervirksomheder Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI i vindervirksomheder Indholdsfortegnelse Om forfatterne 10 Forord 11 1. Hvad er en vindervirksomhed? 15 1.1. Corporate governance: Tilfør ressourcer til strategi 18

Læs mere

Morten Beck Andersen Hovedopgave 11/8-2014. Hovedopgave. Udarbejdet af: Morten Beck Andersen sfpe0912. Studienummer: 1021232. Vejleder Peter Laigaard

Morten Beck Andersen Hovedopgave 11/8-2014. Hovedopgave. Udarbejdet af: Morten Beck Andersen sfpe0912. Studienummer: 1021232. Vejleder Peter Laigaard Sport Direct Aarhus Strategiske position og udfordringer Hovedopgave Udarbejdet af: Morten Beck Andersen sfpe0912 Studienummer: 1021232 Vejleder Peter Laigaard Antal anslag: 67.884 Afleveret d. 11/8-2014

Læs mere

Blue Ocean, - en fremtids- og konkurrencestrategi

Blue Ocean, - en fremtids- og konkurrencestrategi Blue Ocean, - en fremtids- og konkurrencestrategi Tendensen de seneste år har været, at der er blevet og til stadighed bliver flere konkurrenter til samme kunde-, pris- og produktgruppe. Resultatet er

Læs mere

Overordnet tema: Livsstil Projektperiode: 3 uger

Overordnet tema: Livsstil Projektperiode: 3 uger Bilag til: Handelsskolens Grunduddannelse Tværfaglig Projekteksamen Overordnet tema: Livsstil Projektperiode: 3 uger - Se video: Intro - Se video: Om tværfaglig projekteksamen - Læs elevens projektbesvarelse

Læs mere

eyjo IT Consulting AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005

eyjo IT Consulting AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005 AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005 Rådgivning i forbindelse med installation af bolignet. Ejendommen beliggende Urbansgade 2,

Læs mere

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor?

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? af Tove Brink, cand.merc., MBA, tb@brinkdevelopment.dk, Brink Development Aps. 1. Hvad kræver forretningen? Eksternt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 1. år Silkeborg Handelsskole HHX Afsætning B Karen Mette

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER I

ØKONOMISKE PRINCIPPER I ØKONOMISKE PRINCIPPER I 1. årsprøve, 1. semester Forelæsning 10 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 9 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperi anmarks samhandel med andre lande 700000 600000 Mio.

Læs mere

Bilag. Indholdsfortegnelse. Side. Grundlag for boligmarkedsanalysen. Status for afdelingen. SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne

Bilag. Indholdsfortegnelse. Side. Grundlag for boligmarkedsanalysen. Status for afdelingen. SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne Indholdsfortegnelse Grundlag for boligmarkedsanalysen Status for afdelingen SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne Omdisponering af lille bolig Omdisponering af stor bolig Sammenlægning af 3 boliger

Læs mere

VERDEN OMKRING JYSK. Kunder 2. Konkurrenter 3. Leverandører 4. Nye markeder 5. Finanskrisen 6. Møde med konkurrencemyndighederne 7.

VERDEN OMKRING JYSK. Kunder 2. Konkurrenter 3. Leverandører 4. Nye markeder 5. Finanskrisen 6. Møde med konkurrencemyndighederne 7. VERDEN OMKRING JYSK Kunder 2 Konkurrenter 3 Oms 3,9b Leverandører 4 Nye markeder 5 Finanskrisen 6 Møde med konkurrencemyndighederne 7 1 KUNDER JYSKs kunder består af B-t-C-kunder og B-t-B-kunder. B-t-C

Læs mere

Din produktion som en kollektion

Din produktion som en kollektion Din produktion som en kollektion processen som muligt? Traditionelt har en virksomhed en vision, som udmønter sig i en strategi. Længden, en strategi skal strække sig over i tid, er oftest betinget af

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Bymidter, byliv og detailhandel

Bymidter, byliv og detailhandel Bymidter, byliv og detailhandel Torsten Bo Jørgensen, COWI Plan og trafik, afd. 1104 1 Lidt om mig selv Projektleder i COWI Fysisk-strategisk byudvikling Detailhandelsanalyser, bymidteudvikling, turisme

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Erhverscase om FUR bryghus ApS Afleveringsdato 15/4 2010. Erhverscase. FUR BRYGHUS ApS. Camilla Hansen Laura Helen Al-Rawachi

Erhverscase om FUR bryghus ApS Afleveringsdato 15/4 2010. Erhverscase. FUR BRYGHUS ApS. Camilla Hansen Laura Helen Al-Rawachi Erhverscase FUR BRYGHUS ApS Camilla Hansen Laura Helen Al-Rawachi Sille Barrett Kristine Kliver Køge Handelsskole HHx 2.F Periode 14/4 16/4 2010 KHS HHx 2.F Side 1 af 33 Indholdsfortegnelse Virksomhedskarakteristik...

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

BIG DATA og BIG DATA strategi

BIG DATA og BIG DATA strategi Dette White Paper er skrevet og udgivet af: Gilling/The Human Decision www.danskebigdata.dk Maj 2014 copyright Finn Gilling BIG DATA og BIG DATA strategi Vi lever i en tid, hvor vores omfattende brug af

Læs mere

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen #4 2014 Forskning i Branding Selvom virksomheder umiddelbart er konkurrenter, kan det godt betale sig at stå sammen som branche, som 16 fynske bryggerier har gjort. Det handler om at fremme sektoren for

Læs mere

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Indlæg v. Hans Henrik Bruhn, Nordjysk FødevareErhverv Projekt Fødevareindsatsen - et unikt

Læs mere

Udarbejdet af: Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai. 2. semester 2. projekt 31-03-09

Udarbejdet af: Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai. 2. semester 2. projekt 31-03-09 Udarbejdet af: Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 2. semester 2. projekt 31-03-09 Indholdsfortegnelse: 1.0 Problemstilling 3 1.1 Hovedspørgsmål 3 1.2 Underspørgsmål 3 1.3 Afgrænsning 3 1.4 Begrebsdefinitioner

Læs mere

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling En ny stærk økologipolitik - på vej mod en grøn omstilling Fødevareministerens økologipolitiske udspil November 2011 Fødevareministerens November 2011 kologipolitiske udspil En stærk økologipolitik Økologi

Læs mere

I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten

I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten Seminar Har du fat i tidens forbruger, SAS Institute Morten Schrøder, Wilke 7. oktober 2014 2014 Side 1 Sharing Community Truly Customer Centric 2014 Side

Læs mere

Hvordan siger man Service på kinesisk? - erfaringer fra det kinesiske marked.

Hvordan siger man Service på kinesisk? - erfaringer fra det kinesiske marked. Hvordan siger man Service på kinesisk? - erfaringer fra det kinesiske marked. Presentation for workshop hos DELTA 09/01/2013 Barbara Scheel / barage@um.dk Service = fuwu Kinesiske forbrugere forventer

Læs mere

Danske prydplanter Temadag, den 13. november 2013. Hvordan skabes guldkalve i den danske gartneribranche?

Danske prydplanter Temadag, den 13. november 2013. Hvordan skabes guldkalve i den danske gartneribranche? Danske prydplanter Temadag, den 13. november 2013 Hvordan skabes guldkalve i den danske gartneribranche? Vision Vinderstrategi er kendt for at være større virksomheder og vækstvirksomhedersmest attraktive

Læs mere

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Forretningsudvikling i teori og praksis

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Forretningsudvikling i teori og praksis Holbæk Regionens Erhvervsråd Forretningsudvikling i teori og praksis Forretningsudvikling teori Dagsorden v/jesper Salling Nielsen Forretningsudvikling praksis v/arkitekt Thomas Kullegaard Jesper Salling

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S

Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S April 2014 Uddannelse af ledere/ejere Formål: Lederne og virksomhedsejerne skal have en indsigt i, hvordan deres

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Forretningsplan for. [Specialbutik]

Forretningsplan for. [Specialbutik] Forretningsplan for [Specialbutik] Nærværende skabelon for Forretningsplan for [Specialbutik] har været anvendt i praksis i forbindelse med ansøgning om banklån og kassekredit på i alt kr. 550.000 Enhver

Læs mere

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening.

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Installation af Zaptor-kort i kortlæser (CA-modul) ved fjernsyn med indbygget DVB-C tuner behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Ønsker du derimod at

Læs mere