REFERAT FOR MØDE I SCHWEISSUDVALGET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET"

Transkript

1 REFERAT FOR MØDE I SCHWEISSUDVALGET Tid: Tirsdag den 7. april 2015 kl Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Deltagere: Claus Lind Christensen Danmarks Jægerforbund (formand) John Pedersen Stig Jensen Rune Rübner- Petersen Ulrik Lorentzen Mads Flinterup Koordinatorrepræsentant (næstformand) Hundeførerrepræsentant Dansk Schweisshundeforening Naturstyrelsen (sekretariat) Sekretariatet Referent: Jytte Harder Sekretariatet Afbud: Lars Jensen Danmarks Jægerforbund

2 INDHOLD Referat for møde i Schweissudvalget Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat fra møde (bilag 1) Orientering fra Formand Orientering fra sekretariat ny procedure for optagelse af nye hundeførere (bilag 2 og 3) Revision af procedure for optagelse af Nye Hunde (Bilag 4) Bedømmer seminar Kulanceerstatning til schweisshunde (bilag 5) Eventuelt... 8 Kommende møder:... 8

3 GODKENDELSE AF DAGSORDEN Dagsorden er udsendt pr. mail den 25. marts d.å. til Schweissudvalget. Dagsordenen indstilles til godkendelse. Mødet blev indledt med en speciel velkomst til Stig Jensen, Græsted (region 9). Stig Jensen afløser Lars Knudsen som hundeførerens repræsentant i Schweissudvalget. Der var ønske om, at dagsordenens pkt. 8 Kulanceerstatning til schweisshunde blev behandlet umiddelbart efter pkt Dagsordenen blev herefter godkendt GODKENDELSE AF REFERAT FRA MØDE (BILAG 1) Indstilling : Beslutning : Sidste møde i Udvalget blev afholdt den 6. februar Referatet har været rundsendt til Udvalget pr. mail den 17. februar. Der er ikke modtaget bemærkninger, og referatet er offentliggjort på hjemmesiden den 23. februar Til godkendelse. Godkendt ORIENTERING FRA FORMAND Formanden giver på mødet en orientering om aktuelle sager. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Claus Lind Christensen meddelte, at den endelige afgørelse omkring en ny sekretariatsaftale mellem Naturstyrelsen og Danmarks Jægerforbund endnu ikke på plads. Der forventes en snarlig afklaring.

4 Med baggrund i bl.a. dette års eftersøgningsstatistik samt et frembragt ønske på Stormødet omkring en øget oplysningskampagne over for jægerne omkring problematikken om manglende rekvirering af schweisshundeførere specielt i visse områder-, oplyste Claus Lind Christensen, at der er nu er taget kontakt til Jægerforbundets kommunikationsafdeling mhp særlig fokus på emnet i kommende udgivelser af JÆGER, på hjemmesiden m.v. Oplyste endvidere, at der kun på et par af Jægerforbundets kredsmøder havde været deltagelse af de inviterede schweisskoordinatorer. Opfordrede til, at flere koordinatorer fremover deltager mhp oplysning om schweissarbejdet. Orienteringen blev taget til efterretning ORIENTERING FRA SEKRETARIAT Sekretariatet giver på mødet en orientering om aktuelle sager. o Opfølgning på Stormødet o Ny koordinator i område 4 o 1 dags kurset for nye hundeførere o Efteruddannelseskurser o Egnethedsprøver Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Orientering: o Som opfølgning på Stormødet havde Ulrik Lorenzen bl.a. noteret sig hundeførernes bekymring omkring forslaget om indførelse/anvendelse af et egenkontrolskema. Dette havde nu været drøftet i sekretariatet, og det er besluttet, at skemaet blot skal være et tilbud til hundeførerne, som bl.a. kan være med til at skærpe den enkelte hundeførers egen forståelse på en selvkritisk måde. Skemaet vil blive lagt på Endvidere havde Sekretariatet på stormødet noteret sig, at Jægerforbundet s repræsentant i Udvalget, Lars Jensen, ikke på alle måder var enig i den kritik, der på mødet var fremkommet omkring flere hundeføreres utilfredshed med Jægerforbundets manglende vilje til at tage ansvar for de jægere, som ikke rekvirerer en schweisshundefører. Lars Jensen tilkendegav, at det ofte er de negative enkeltsager, der stjæler fokus fra alt det positive. Han opfordrede

5 hundeførerne til også at have lidt selverkendelse og selv påtage sig mere ansvar. Tilskyndede i den forbindelse hundeførerne til selv lokalt at tage initiativer for at blive rekvireret mere. Alle bør være ambassadører for sagen. o Mads Flinterup oplyste, at koordinator Henrik Korsholm fra område 4 har valgt at trække sig fra hvervet. Suppleant Flemming Thune-Stephensen er indtrådt som fungerende koordinator. o Der er afholdt 1-dags kursus for 15 hundeførere optaget i Bl.a. på baggrund af udfyldte spørgeskemaer samt samtaler på kurset vil der tilgå hundeførerne en skriftlig tilbagemelding. Alle 15 hundeførere forventes at fortsætte uddannelsen. o Der afholdes et 2-dags efteruddannelseskursus i Tisvildeleje. Kurset er fuld booket og programmet indeholder bl.a. drøftelse af egenkontrolskemaet, førstehjælp til hunde samt en ekskursion i Grib Skov. Endelig er der fastsat et kursus i buejagteftersøgninger den 9. maj i Skive. Her er stadig ledige pladser. o Der er p.t. fastlagt 5 egnethedsprøver i løbet af foråret; 3 i Jylland, 1 på Fyn og 1 på Sjælland. Yderligere en jysk prøve er under planlægning. I alt er der ansøgt om optagelse af 21 hunde. Orienteringen blev taget til efterretning NY PROCEDURE FOR OPTAGELSE AF NYE HUNDEFØRERE (BILAG 2 OG 3) Proceduren, som blev drøftet på mødet den 6. februar, er siden justeret og drøftet på Stormødet for de legitimerede hundeførere den 28. februar. Sekretariatets fremtidige procedure for nye hundeførere fremgår nu af bilag 2. Af udestående er der pt. en endelig revision af kvalifikationstesten. Denne afventer det forestående bedømmerseminar se pkt Sekretariatets liste over kommuner med akut behov for nye hundeførere fremgår af bilag 3. Til drøftelse. Mads Flinterup redegjorde for de enkelte justeringer i det fremsendte bilag 2: Proces i forbindelse med optagelse af nye schweisshundeførere. Omkring det fremsendte bilag 3 med liste over kommuner med akut behov for nye hundeførere oplyste Mads Flinterup, at der kun var kommet tilbagemeldinger fra de sjællandske koordinatorer, der langt overvejende var enige i Sekretariatets vurderinger.

6 Flere udvalgsmedlemmer tilkendegav, at flere facts, bl.a. lokale jagtformer og jagtområder bør indgå i vurderingen for at kunne identificere det lokale behov for nye hundeførere ligesom koordinatorerne stadig bør kunne komme med lokale input. Sekretariatet noterede sig ovennævnte bemærkninger, og da udvalget ikke havde yderligere bemærkninger hertil, betragtes proceduren hermed som godkendt og vil blive anvendt i forbindelse med optagelse af de nye hundeførere i efteråret Kommunikation: Proces i forbindelse med optagelse af nye Schweisshundeførere offentliggøres snarest belejligt på Når behovet for nye schweisshundeførere i 2015 er identificeret, annonceres der ligeledes på hjemmesiden etc REVISION AF PROCEDURE FOR OPTAGELSE AF NYE HUNDE (BILAG 4) Kommunikation: Sekretariatet har udarbejdet en revidering af den eksisterende procedure for optagelse af ny hund. Oplægget til revision fremgår af Bilag 4. Udvalget anmodes om bemærkninger hertil. Mads Flinterup redegjorde for de enkelte ændringer, herunder afskaffelse af prøvegebyret. Udvalget godkendte det fremsendte udkast, der træder i kraft fra efterårssæsonen Revideret Procedure for optagelse af ny hund i Schweissregistret offentliggøres på BEDØMMER SEMINAR Ved mail den 12. februar har Sekretariat anmodet Koordinatorer og Bedømmere om input til det forestående bedømmerseminar. Der er indkommet få input. Temaerne for seminaret bliver: Gennemgang af forventede ændringer af egnethedsprøven Gennemgang af forventede ændringer af kvalifikationstesten Påbegyndelse af bedømmeruddannelse

7 Ensretning af bedømmergerningen Sekretariatet har udarbejdet en liste over mulige kandidater til bedømmeruddannelse. Udvalget anmodes om bemærkninger til de identificerede temaer. Udvalget anmodes om råd til behovet for nye bedømmere samt hvilke hundeførere, der bør tilbydes at gennemføre Bedømmeruddannelsen. Der var til dette punkt eftersendt flg. bilag: o Kvalifikationstest for nye hundeførere, der søger om optagelse i Schweissregistret ver o Egnethedsprøveregler 2015 o Bedømmelsesskema til kvalifikationstest o Schweissbedømmerliste 2014 o Schweiss-sekretariatets bedømmeruddannelse o Forslag til kandidater til bedømmeruddannelsen Udvalget godkendte de foreslåede emner til Bedømmerseminaret og Sekretariatet noterede sig Udvalgets bemærkninger til de fremsendte bilag. Sekretariatet planlægger herefter snarest det praktiske omkring seminaret og indkalder bedømmerne. Endvidere varsles de af Udvalget foreslåede kandidater til bedømmeruddannelsen KULANCEERSTATNING TIL SCHWEISSHUNDE (BILAG 5) Dansk Jagtforsikring har pr. brev den 2. marts d.å. henvendt sig til Schweisssekretariatet angående vanskelligheder ved at fortsætte den tidligere praksis med erstatning pr. kulance. Bilag 5. Til drøftelse. Udvalget udtrykker en klar forståelse for og anerkendelse af, at der skal være en dialog med Dansk Jagtforsikring. Schweissudvalget anbefaler Sekretariatet at tage en drøftelse med Dansk Jagtforsikring hurtigst muligt mhp på den hidtidige udbetaling af kulance for at skabe et overblik over disse udbetalinger. På baggrund af denne redegørelse må en videre dialog med Dansk Jagtforsikring afgøre de midlertidige kulanceforhold frem til 2017.

8 Desuden anbefaler Udvalget Sekretariatet snarest at udarbejde et forslag til en langsigtet løsning, således at der kan etableres en selvstændig permanent ordning. Kommunikation: Der orienteres omkring ovennævnte på under Nyheder EVENTUELT Der skal fastsættes endelige tid og sted for Udvalgets møde i september. Sekretariatet foreslår uge 38 ( september). Sekretariatet udsender doodle snarest belejligt. (Mødet er efterfølgende fastsat til den 14. september.) KOMMENDE MØDER: Mødetid Mødested Schweissudvalgsmøde april 2015 Vejle Schweisskoordinatormøde august 2015 Ej fastsat Schweissudvalgsmøde september 2015 Ej fastsat Schweisskoordinatormøde Schweissudvalgsmøde Stormøde 2016

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Den gode dialog, når noget går galt. Undersøgelsen er gennemført for Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Den gode dialog, når noget går galt. Undersøgelsen er gennemført for Dansk Selskab for Patientsikkerhed Den gode dialog, når noget går galt Undersøgelsen er gennemført for Dansk Selskab for Patientsikkerhed DEN GODE DIALOG, NÅR NOGET GÅR GALT En interviewundersøgelse af patienters, klinikeres og afdelingslederes

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Enheden for Brugerundersøgelser POPS Patienters oplevelser i Overgange

Læs mere

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie Marts 2015 Bornholms Regionskommune HJK Analyse og Rådgivning ApS Klosterstræde 23, 2. sal tv. 1157

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10 Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10 Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Poul Christensen, Lone Nielsen, Allan Kierulff, Jens Leitritz, Michael

Læs mere

Referat 7. februar 2013

Referat 7. februar 2013 I bestyrelsen: Fra administrationen Dagsorden: Referat 7. februar 2013 af selskabsbestyrelsesmøde tirsdag den 5. februar 2013 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet i Lindeholmen 2, 2680 Solrød Strand Jørgen Clausen

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og SHK s fælles vejledning K-kommentar: K og KTO har indgået en selvstændig rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. ndholdsmæssigt

Læs mere

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet.

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet. Freja ejendomme A/S og god selskabsledelse 30. januar 2015 Anbefalinger for God selskabsledelse med relevans for Freja Ejendomme A/S foreligger fra både komiteen for god selskabsledelse nedsat af Økonomi-

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Hvis du får en klage. Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager

Hvis du får en klage. Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager Hvis du får en klage Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager Lægeforeningens Lægeansvarsudvalg 2013 Indhold Side Alle kan risikere en klage- eller tilsynssag 3 Lægeansvarsudvalgets

Læs mere

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Boligforeningen VIBO Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Udgivet af Boligforeningen VIBO den 18. september 2012 Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiet er et unikt system

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE Akkrediteringsrapport 2014 SUPPLERENDE AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUDSSTED UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE Uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Værd at vide om præsteansættelse

Værd at vide om præsteansættelse Værd at vide om præsteansættelse Udarbejdet i samarbejde mellem Landsforeningen af Menighedsråd og Den danske Præsteforening Indholdsfortegnelse Forord.... 3 1. Indledende overvejelser....................................

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

En lille forening i udvikling - fra Skoledirektørforening til Børne- og Kulturchefforening. - et rids over aktiviteter og historie fra 1995-2005

En lille forening i udvikling - fra Skoledirektørforening til Børne- og Kulturchefforening. - et rids over aktiviteter og historie fra 1995-2005 Børne- og Kulturchefforeningen 20 år. En lille forening i udvikling - fra Skoledirektørforening til Børne- og Kulturchefforening. - et rids over aktiviteter og historie fra 1995-2005 Forord Der er al mulig

Læs mere

Kunsten ud i det offentlige rum December 1999

Kunsten ud i det offentlige rum December 1999 Kunsten ud i det offentlige rum December 1999 Indledning Kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen og by- og boligminister Jytte Andersen nedsatte oktober 1998 som led i en række fælles arkitekturpolitiske

Læs mere