Sådan går det med SCM i 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sådan går det med SCM i 2011"

Transkript

1 Supply chain management Sådan går det med SCM i 2011 Der bliver rusket godt op i virksomhedernes forsyningskæder i disse år. Krise, klima, globalisering, hyperkonkurrence, teknologiudvikling, voksende kompleksitet og uforudsigelige aftræksmønstre udfordrer, presser, klemmer og forandrer tingenes tilstand. Vi har spurgt en række eksperter fra alle sider af bordet om, hvad du som supply chain-leder kan forvente at støde på i Af Poul Breil-Hansen Henrik Bøgelund, logistikdirektør, JYSK Nordic Hent efterretninger om både kunder og leverandører Lars Altemark, Supply Chain Director, IC Companys A/S Forstå hvordan forsyningskæden påvirker EBIT Kommerciel forståelse: Supply chain lederen skal forstå de primære omkostningsdrivere, der påvirker Total Cost of Ownership, omsætning samt EBIT. Kommunikationsfærdigheder: Supply Chain lederen skal være stærk til både at motivere og drive forandringer i egen organisation samt skabe forståelse for, hvordan forskellige aktiviteter i andre af virksomhedens funktioner påvirker værdikæden. Sådan svarer logistikleverandørerne: Alle eksperter har svaret på følgende to spørgsmål: 1) Hvad bliver de fem største udfordringer for forsyningskæden i 2011? 2) Hvilke kompetencer bliver de vigtigste for supply chain-lederen i 2011? Sådan svarer praktikerne: Egil Møller Nielsen, indtil 2010 Group Vice President, Global Dist. Logistics, LEGO og fra januar 2011 supply chain direktør for BODUM Supply chain lederen skal have bred kommerciel indsigt Hvordan man øger kapaciteten uden at øge finansielle bindinger og commitments Håndtering af knap kapacitet og/eller øgede transportudgifter på oversøiske trafikker Forbedring af likviditet (cash-to-cash cycle) i forsyningskæden Håndtering af prispres og øget global konkurrence blandt andet qua internethandel m.v. Grøn agenda, herunder hvordan skal man måle, rapportere, dokumentere m.v. Supply Chain lederen skal ud over at være en faglig stærk person også have brede kommercielle og finansielle kompetencer. Værdi- eller forsyningskæden er for alvor kommet på virksomheders strategiske agenda, og som supply chain leder skal man evne at tænke i helheder og kunne gennemskue konsekvenser af beslutninger i bred forstand d.v.s. både i relation til miljø, aktionærer, leverandører og kunder samt deres kunder. Tilpasningsevne i forhold til behovsudsving: På mange markeder er der periodevis stigende og faldende efterspørgsel uden klar tendens. Risk Management i forhold til prisudsving: Prisen på råvarer er påvirket af både naturkatastrofer og spekulation, hvilket kræver en ny balance mellem lagerbeholdning og just-in-time Effektiv markedsefterretning upstream og downstream: Pålidelig viden skal indsamles om situationen for både nøgleleverandører og nøglekunder Transparente vareflowsinformationer: Det er vigtigt tidligt at identificere afvigelser i vareflowet for at kunne agere rettidigt på ændrede forsynings- og afsætningsforhold. Produktivitetsforbedringer: Konkurrenceevnen skal kontinuerligt forbedres både ved hjælp af besparelser og fornyelser. Analyse - der skal foretages velbegrundede valg på trods af lav forudsigelighed Forhandling - der vil kontinuerligt opstå udfordringer vedrørende kapacitet/pris Kommunikation - der skal kommunikeres klare mål og skabes motivation på trods af diffuse scenarier Eksekvering - der skal besluttes og handles konsekvent på ny information At skabe transparens: Forudsætningen for at kunne agere og reagere er rette information på rette sted i rette tid. Vi har dataene, men vi har behov for at forstå, hvilken information vi har behov for hvor og hvornår. At skabe kulturel fleksibilitet: Vi ved at tingenes tilstand hele tiden vil ændre sig, og vi skal være i stand til at reagere hurtigt og effektivt på disse forandringer. Det kræver, at vi udvikler en struktur. At kontrollere og reducere omkostninger: Presset for at fastholde eller reducere omkostninger vil fortsætte. I tekstilbranchen sker det ligesom i mange andre brancher i en kontekst, hvor råvarepriserne stiger, og vi vil derfor få behov for nye måder at tackle denne udfordring. At skabe en holistisk forståelse af værdikæden i hele organisationen: Det er forudsætningen for at være i stand til at prioritere. At imødekomme stigende krav om højere serviceniveauer fra kunderne Strategisk forståelse: En holistisk forståelse af din virksomheds forretning, din virksomheds primære strategiske retninger og hvordan supply chain-organisationen samt andre funktioner kan understøtte dette Lederskab: Evnen til at gennemføre forandringer i organisationen og udvikle den nødvendige struktur samt de nødvendige kompetencer Carsten Dalbo Pedersen, vicedirektør, Posten Norden En uforudsigelig verden kræver hurtige reflekser Vi vil opleve større uforudsigelighed i aftræksmønstre. Det giver mindre ordrestørrelser og hyppigere leveringer, hvilket vil stille store krav om virksomhedernes evne til at reagere og omstille sig hurtigt. Agility og reaktionsevne bliver en hovedudfordring i Global kontra regional sourcing samt tilstedeværelse, lavomkostningslande byder på oplagte fordele, men energipriser, stigende omkostninger i Kina, mulige handelsbarrierer og protektionisme, miljøhensyn o.s.v. kan tale for, at produktion skal placeres tættere på afsætningsmarkederne. Det bliver vigtigt at finde den rette balance mellem omkostninger og andre faktorer i globaliseringsstrategien. 8 - Supply Chain magasinet 9

2 Supply chain management Gennemsigtighed i og stram styring med økonomien i forsyningskæderne. Virksomheder, der kan svare på og synliggøre over for relevante ledere/medarbejdere hvilke aktiviteter, der bidrager med hvilken værdi og/eller omkostninger, vil stå meget stærkere i kampen om kunderne. Det er forudsætningen for at få mest muligt ud af mindst muligt. Forsyningssikkerhed og rette kapacitet på rette tid og sted. Virksomheder, der kan undgå flaskehalse som konsekvens af insolvente leverandører, råvaremangel, kapacitetsmangel, miljøkatastrofer og andre risici, vil stå stærkt i konkurrencen. Det omfatter også professionel risikostyring og CSR-indsats. Forståelse for og indsigt i markedsbevægelser og kundebehov er forudsætningen for at kunne levere værdi for kunden og derved skabe værdi på bundlinien på lang sigt. Det gælder særligt, når verden bliver mere uforudsigelig. Systematisk risikostyring bliver afgørende for at navigere sikkert gennem usikkert farvand. Gennemsigtighed i data, stram likviditetsstyring, tæt overvågning af leverandører og marked etc. Relationship management bliver endnu mere vigtig. Forsyningskæderne bliver længere, mere komplekse og foranderlige, det kræver stærk evne til at interagere med andre aktører i forsyningskæden, så den samlede kæde levere mest mulig værdi på hurtigst mulig tid og for færrest mulige ressourcer. Fokus på kernekompetencer bliver fortsat afgørende. Hvor er vi selv stærke, og hvor kan andre levere mere værdi end os? Hvad skal vi selv tage os af, og hvad samt hvordan skal vi overlade til partnere? Kontinuerlig innovation af forsyningskæden vil skille fårene fra bukkene. Det er nødvendigt hele tiden at skærpe og udvikle processer, værktøjer og modeller i forsyningskæden. Der skal tænkes nyt og ud af boksen, hvis vi skal holde positionen i førerfeltet. Niklas Ward, Managing Director, Schenker Consulting (uafhængigt selskab i DB Schenker-koncernen) Løbende optimering hele tiden og altid Den altoverskyggende udfordring er hele tiden at arbejde med og optimere forsyningskæden på både operationelt, taktisk og strategisk niveau og ikke låse sig fast på ét fast forsyningskæde-design en gang for alle. At designe, implementere og lede en dynamisk forsyningskæde medfører mindst følgende udfordringer: Skab fleksibilitet gennem konstant analyse af kundemønstre og supply chain omkostninger Anvend forskellige strategier for forskellige distributionskanaler Overvåg og etabler indbyggede advarsler i it-systemer for at forbedre reaktionstiden Etabler transparens i forsyningskæden for optimal udnyttelse af ressourcer Ha en strategi for indgående logistik, tag styring med det indgående flow Evnen til at samarbejde på tre niveauer, er den vigtigste enkeltstående kompetence for fremtidens supply chain-leder. Niveau 1 er samarbejde med egne medarbejdere for at opnå effektivitet i egen organisation. Niveau 2 er samarbejde med virksomhedens salgs- og markedsfunktion i bestræbelsen på at transformere supply chain til et redskab, der distribuerer værdi til kunderne. Niveau 3 er samarbejde med logistikleverandører om at udvikle forsyningskæden. Erling Johns Nielsen, Head of Global Supply Chain Development, Damco Tænk nyt At gøre forsyningskæden mere fleksibel & omstillingsparat: Flere naturkatastrofer, mere volatile priser (fragt, valuta, rente, råvarer) og længere/mere globale forsyningskæder gør fleksibilitet og omstillingsparathed til nøgleord At blive bedre til at samarbejde på tværs af funktioner, leverandører og kunder via fælles planlægning og KPI er At geare forsyningskæden til vækst ikke mindst i Kina, Indien, Sydøstasien og Brasilien, hvor den fremtidige vækst kommer til at foregå At finde den rette balance mellem speed to market, logistikomkostninger, co2-udledninger og risiko/fleksibilitet At forbedre datakvalitet og synlighed uden at IT-omkostninger løber løbsk Evnen til at: Tiltrække og fastholde medarbejdere med bred supply chain forståelse Udbrede supply chain forståelse på direktionsgangen Samarbejde på tværs af virksomheden, med leverandører og kunder via fælles mål Tænke nyt Sådan svarer forskerne: Richard Wilding, professor, Cranfield University (England) Risikostyring og biodiversitet Organisationen skal være klædt på til og have effektive risikostyringsværktøjer, når (og ikke hvis) forsyningskæden bliver truet. Askeskyen fra det islandske vulkanudbrud har fungeret som et seriøst alarmopkald for hele sektoren. De virksomheder, der endnu ikke har overvejet metoder til risikostyring af forsyningskæden, får i 2011 travlt med hurtigt og effektivt at implementere dem. Virksomhedernes ressourceomkostninger fortsætter med at stige, oliepriserne driver omkostningsniveauet op, og virksomheder vil i 2011 få behov for at revurdere deres cost to serve og sourcingstrategier. Biodiversitet skal tænkes med i beslutninger vedrørende forsyningskæden. Biodiversitet er det næste CO2. Organisationer skal i 2011 opnå en dybere forståelse af, hvordan deres virksomhed påvirker biodiversitet samt, hvordan biodiversiteten kan forebdres gennem relativt enkle tiltag. Den FN-sponsorerede rapport TEEB ha sat dette tema på bestyrelsesagendaen. Supply chain-ledere skal blive bedre til at tale CFO-sprog og være i stand til at koble alle aktiviteter i forsyningskæden direkte til bundlinien. Det kræver solid finansiel og forretningsmæssig forståelse. Der bliver brug for mere implementeringskraft i Aktuelle undersøgelser afslører, at sølle to procent af alle supply chain strategimplementeringer bliver gennemført uden problemer. En stor del af implementeringerne bliver aldrig til noget. Supply chain-ledere får stigende grad behov for relationskompetencer, altså evnen til at skabe og dyrke frugtbare relationer både mellem mennesker og organisationer. Det omfatter færdigheder som ledelse af både interne og eksterne politikker for forsyningskæden, evnen til at lytte med omhu og evnen til at indgå i værdiskabende relationer til alle interessenter såsom kunder, leverandører, logistikleverandører etc. Herbert Kotzab, professor, CBS (Danmark) 2011 kalder på super-elastiske forsyningskæder At reducere eller fjerne unødvendig kompleksitet altså at blive lean på den gode måde. At være klar til den øgede vækst, men også at være klar til at håndtere turbulens. Vi kan muligvis nå samme salgsniveauer som før krisen, men vi vil opleve langt flere usikkerhedsfaktorer som valutaudsving, overophedede markeder i Kina og Brasilien og den langsomme genopbygning af økonomien i USA. Den tredobbelte bundlinie vil vinde indpas i forsyningskæden, SCM-agendaen vil i 2011 også være præget af sociale og miljømæssige overvejelser Supply Chain magasinet 11

3 En renæssance for insourcing, et stigende antal virksomheder vil i 2011 begynde at trække aktiviteter hjem igen efter flere års intensiv outsourcing. For mig at se eksisterer der i 2011 kun én hovedkompetence, og det er at etablere den rette organisationsstruktur, så forsyningskæden kan være super-tilpasningsdygtig og super-elastisk. Det indebærer at have den rette kapacitet, når der er brug for den og evnen til at reducere kapaciteten, når der ikke er brug for den. Det vil sikre lønsomhed i tider, hvor efterpørgslen vil svinge voldsomt. Ram Narasimhan, professor, Michigan State University (USA) Bred dannelse, global indstilling og holistisk forretningstænkning At forfølge omkostningsmål og innovationsmål på same tid. Generelt set kræver de to mål forskellige kompetencer og processer, og sommetider vil de to mål arbejde i modsatte retninger. Det er afgørende at udvikle den rette organisatoriske struktur og de rette indkøbsprocesser. At sikre robuste forsyningskæder. Organisationer skal være i stand til hurtigt at reagere på både planlagte og ikke-planlagte hændelser. At udvikle innovativ sourcing. Konkurrencen fokuserer i stigende grad på højinnovative produkter og serviceydelser. Videnen er spredt udover mange aktører, og et led i kæden besidder ikke al den nødvendige viden for at udvikle nyt. Virksomheder vil i fremtiden i stigende grad være afhængige af deres leverandører, og det er derfor afgørende at kunne gennemføre udviklingsprojekter sammen med leverandørerne. At udvikle evnen til strategisk outsourcing. Outsourcing er kommet for at blive, og virksomheders evne til med succes at outsource vil være afgørende for deres konkurrencekraft. 2) De vigtigste kompetencer Kompetenceudvikling er topagenda i supply chain organisationer. Det omfatter bredspekteret uddannelse, global indstilling og holistisk forretningstænkning. Evnen til at sense and respond i forhold til markeds- og forsyningsmuligheder. Det forudsætter intelligent brug af it-værktøjer og knowledge management. Supply chain ledere skal tænke og agere ud fra forretningsmæssig indsigt. Supply chain ledere skal være på hjemmebane inden for budgetprocesser og finansiel styring. Supply chain-ledere og finansledere skal arbejde tættere sammen og lære af hinanden. Viden er fremtidens råstof. Værdiskabelse er multidimensionel. Supply chain ledere skal være i stand til at håndtere både materiale-, informations-, viden- og pengeflow for at kunne skabe værdi for virksomhedens kunder og virksomheden selv. Integrationsfærdigheder evnen til at integrere både internt og eksternt (både up- og downstream). Rene de Koster, professor, Erasmus University (Holland) Bæredygtig drift vinder markedsandele Bæredygtig drift: Efterhånden som råmaterialer bliver sværere at fremskaffe og derfor dyrere, og global opvarmning samt internationale aftaler som Cancún får større gennemslagskraft, vil det i stigende grad være nødvendig at tænke bæredygtighed med i driften. Det er dog muligt at kombinere hensyn til omverden med hensyn til profit. Det har pionerer som Unilever, Ahold, Shell, DSM, TNT og DHL vist. Konkurrenter, der ikke tænker bæredygtig drift, taber konkurrencekraft. Mangel på råmaterialer: Det er ikke kun olie, der vil blive en mangelvare, også andre råmaterialer som fx sjældne metaller er potentielle flaskehalse. For få måneder siden oplevede vi et kinesisk eksportstop af sjældne metaller, og eftersom Kina leverer cirka 90 % af verdens forsyning af sjældne metaller giver det grund til eftertanke. Virksomheder skal reducere deres forsyningssårbarhed og etablere multisourcing på udvalgte områder. Mangel på arbejdskraft: Kvalificeret arbejdskraft bliver sværere og sværere at skaffe. Mange virksomheder forsøger at blive mere fleksible ved at afskedige faste medarbejdere og anvende midlertidig arbejdskraft, men dette kan være problematisk på den lange bane. Det er vigtigt at holde den rette balance, og virksomheder må ikke forsømme at fastholde kvalificerede og motiverede medarbejdere. Nye markeder: Selv under den nylige finanskrise så vi vækstrater i BRIC-landene. Lavomkostningslande er ikke kun vigtige leverandører, de er også vigtige markeder, som skal adresseres på den rette måde med de rette produkter. Tab af industriel kraft og menneskelig kapital. I Europa ser vi i øjeblikket store virksomhedsovertagelser og udflytningsmanøvrer, der flytter produktion samt udvikling væk. I det lange løb har vi brug for produktion med tilhørende udviklingsaktiviteter for at kunne understøtte vores velfærd og vores videnforspring, der er stærkt på vej til at forsvinde. Supply chain ledere vil i fremtiden få brug for to primære kompetencer, nemlig professionelle færdigheder og faglighed samt lederkompetencer. Den første kompetence er nødvendig for at se og analysere muligheder for at forbedre forretningen, reducere omkostninger og øge omsætning. Den anden kompetence er nødven- 13

4 Supply chain management dig for at få ting gjort i organisationen. Uden gode kommunikationsfærdigheder til at motivere medarbejdere, overbevise kollegaer samt ledere har selv de bedste initiativer ikke en chance. Carlos Cordon, professor, IMD (Schweiz) Forstå samspil mellem forretningsmodel og forsyningskæde At forstå hvordan forsyningskæden påvirker virksomhedens forretningsmodel (og omvendt). Krisen har fået topledelser til at stille spørgsmålstegn ved forretningsmodellerne. De indser, at den mest kritiske del af forrerningsmodellen er forsyningskæden. At forstå samt håndtere dilemmaerne omkring insourcing (indtil for nylig handlede alt om outsourcing). At forstå samt håndtere dilemmaerne omkring near-shoring (indtil for nylig handlede alt om off-shoring) At håndtere udsvingene i råvarepriser. Vores nuværende værktøjer forudsætter en vis stabilitet. At håndtere risici i forsyningskæden. Friske eksempler fra BP og Toyota viser, at det ikke altid er muligt at skubbe risici ud til kunder eller leverandører, de påvirker voldsomt alle aktører i kæden. 2) De vigtigste kompetencer? At forstå virksomhedens eller/og forretningsenhedens forretningsmodel samt hvordan forsyningskæden påvirker samme (og omvendt). Det indebærer, at supply chain ledere skal være en del af virksomhedens strategiproces. At mestre kunsten at samarbejde symbiotisk med andre dele af organisation, det gælder særligt finans og salg. Det indebærer at gå fra koordinerende til samarbejdende rolle, hvor beslutninger bliver truffet som konsensusbeslutninger på tværs af funktioner. At mestre evnen til at samarbejde med leverandører og kunder og at lede teams, der går på tværs af virksomhedsgrænser og skaber tværorganisatoriske forandringer. Det indebærer forandringer af de n svære type, hvor to forskellige teams fra to forskellige virksomheder skal ændre deres måde at agere og interagere på. Martin Christopher, professor, Cranfield University Gå i seng med fjenden Turbulens og usikkerhed: Det globale forretningsmiljø er mere turbulent end nogensinde. Det skaber en række udfordringer for supply chain management, hvor den mest hårdslående er usikkerhed på både efterspørgsels- og forsyningssiden. Risikoniveauet i forsyningskæden er derfor steget med det resultat, at der ofte sker uventede forstyrrelser af den plangate forsyningskædedrift. Håndteringen og forebyggelsen af disse risici er derfor en af supply chain lederens vigtigste opgaver. Kompleksitet: Kompleksiteten i forsyningskæden er steget markant de senere år. Det er effekten af en række faktorer, som øget outsourcing og globalisering af forsyningskæderne. Andre kompleksitetsfaktorer er vækst i produktprogrammers bredde og den voksende efterspørgsel efter skræddersyede løsninger. Kompleksitet i forsyningskæden er en primær kilde til omkostninger ligesom det bremser fleksibiliteten. Supply chain ledere skal i stigende grad til at fungere som kompleksitetsforvaltere i takt med at denne tendens folder sig ud. Reduktion af transportintensiteten i forsyningskæder: Når den økonomiske vækst igen kommer op i fart, vil efterspørgslen efter olie sandsynligvis overhale forsyningen af olie. Det vil medføre markante prisstigninger, og eftersom størstedelen af verdens transport bliver drevet af olie, vil det få betydelig effekt på omkostningsniveauet i forsyningskæden. For at imødekomme denne effekt, vil det blive nødvendigt at reducere transportintensiteten i forsyningskæderne. Det kan fx ske via ændrede design af produkter, udvidet anvendelse af postponement-principper, større skibe og lastbiler, bedre ruteplanlægning og kapacitetsudnyttelse etc. For at tackle ovenstående udfordringer vil supply chain ledere særligt få brug for at adressere de tre C er: Change, complexity og collaboration. De to første C er giver sig selv, men det tredje C er afgørende. Det refererer til det faktum, at det i stigende grad er direkte uholdbart for virksomheder at gå efter selv at udvikle og kontrollere hele forsyningskæden. Økonomisk pres og miljømæssige hensyn vil gøre det nødvendigt for virksomheder at dele aktiver i forsyningskæden som fx transport, distributionscentre og fabrikker med andre parter i forsyningskæden, sommetider endda med konkurrenter. Det vil kræve en helt ny indstilling, der anerkender, at samarbejde kan skabe større konkurrencekraft. Sådan svarer konsulenterne: Henrik Knak, partner, SCOPTI A/S 5 C er der udfordrer SC-lederen 1. Cost fortsat behov for reduktion af omkostninger i Det betyder øget fokus på differentieret styring af omkostninger og dermed større indsigt i, hvor omkostninger kommer fra og bedst bidrager til øget profit ved forbedringer. Resultatet bliver bl.a. mere offshoring til lavprislande og øget sourcing af (rå)varer fra fjerne egne. 2. Capital ligeledes fortsat et centralt tema, idet likviditetskrisen ikke er helt overstået. På dette punkt er der opstået en generel strukturforandring for alle forsyningskæder, idet adgangen til kapital og synet på styring af likviditet er fundamentalt ændret i virksomheders bestyrelser og hos aktionærerne. Resultatet i 2011 vil bl.a. være, at mange forsyningskæder vil søge at konvertere afskrivninger af kapitalgoder til variable omkostninger gennem øget brug af leasingordninger, øget outsourcing til nære og fjerne producenter og nedlukning af meget kapitaltunge aktiviteter. 3. Customers mange brancher har oplevet en blodig oprydning og konsolidering gennem 2009 og 2010 efterfulgt af begyndende vækst, hvilket har medført øgede krav fra kunderne med hensyn til såvel produktvariabilitet som tilgængelighed og differentieret service. De nye kundekrav er en udfordring for mange forsyningskæder og kræver større nærhed til kunderne for at opnå tidligere og bedre information til styring af forsyningskæden. Det vil bl.a. betyde øget fokus på CPFR og på tættere samarbejde med væsentligste kunder omkring udvikling og lancering af nye produkter, samt øget fokus på stamdata og planlægning af materialebehov samt kapacitet i kæden. 4. Competitors krisen har skærpet konkurrencen på såvel pris som service, hvilket har åbnet op for nye samarbejder mellem konkurrenter samt opkøb af konkurrenter. Jeg forventer, at omfanget af fusioner og opkøb kommer til at vokse voldsomt i 2011 i såvel Danmark som globalt. Men hvor vi tidligere oplevede store amerikanske og europæiske spillere på opkøb i Danmark, vil vi i 2011 se helt nye spillere fra primært Kina, Indien og Rusland. Ligeledes vil vi se øget samarbejde mellem konkurrenter på områder, som ikke er kernekompetence, fx backoffice-aktiviteter så som indkøb, samdistribution og fælles reservedelsstyring. 5. Complexity globaliseringen af forsyningskæden, som strækker alle led i forsyningskæden og skubber aktiviteter til fjerne egne indkøb, produktion, distribution, planlægning, ja endog produktudvikling, komplicerer styringen af forsyningskæden meget. Mange vil i 2011 erkende, at kompleksiteten er blevet for stor og vil reagere gennem kompleksitetsreduktioner af varesortiment, produktdesign, forsyningskædeopsætning (reduktion af antal led og standardisering/harmonisering af samarbejdsformer), kundeservice og valgmuligheder, leverandørkompleksitet, organisatorisk opsætning og IT-opsætningen af de forskellige SCM-værktøjer. Evig forandring og optimering af forsyningskæden er et must supply chains have limited shelf life, som Hempels tidligere SCM-direktør Mette Boysen udtrykte det ved CPH SCM Summit 2010 i oktober. Complexity er et super spændende emne, som jeg personligt har meget store forventninger til som SCM-konsulent. Ovenstående 5 top-udfordringer for forsy Supply Chain magasinet 15

5 ningskæder i 2011 vil stille krav til virksomhedens Chief Supply Chain Officer om at være dygtig til at håndtere en mere dynamisk verden og være forretningsorienteret med fokus på den kommercielle side. CSCO er med fokus på 1) at bistå salget til bedre konkurrenceevne og effektiv levering af kundeønsker, 2) at øge forretningens og direktionens forståelse for værdien af SCM samt 3) at skabe og lede en fleksibel SCMorganisation, vil være morgendagens vindere. Det kræver god markedsindsigt, gode kommunikations- og samarbejdsevner, stærke holistiske lederevner, grundig økonomiforståelse og evnen til at spotte de rette initiativer og levere konstant forbedring af forsyningskæden. Lars Bek Jensen, adm. direktør, Langebæk Logistik Navigere i uroligt farvand At navigere i et meget omskifteligt miljø med meget outsourcing, udflytning og for nogen med kraftig vækst i e-handel. At kunne leve op til CSR krav fra resten af organisationen vedrørende forsyningskæden. At forholde sig til stigende fragtrater, som efter nogle billige år må forventes at ville stige igen. At kunne fastholde servicegraden samtidig med, at der forsat vil være stort pres på at holde lagerholdninger så minimale som muligt Og den eviggyldige: At skabe synlighed på tværs af forsyningskæden vedrørende omkostninger, servicegrad og spild. International fokus endnu flere parter i begge ender af forsyningskæden vil være internationale, det kræver andre samarbejdskompetencer og en anden kulturforståelse end et nationalt fokus Omstillingsberedt for det vil være nødvendigt i en urolig og uforudsigelig verden! Villighed til at indgå i tætte eksterne relationer og samarbejde - måske med utraditionelle parter Supply Chain magasinet

6 Einar Scholte, Director, Valcon Sourcing & Industrial Operations SCM-leder: Tag autoriteten til dig over for salg og udvikling Endnu større dele af vores forsyningskæder vil flytte ud til LCC områderne Vi bliver udsat for en endnu større grad af konkurrence fra LCC områderne - både på kvalitet og på omkostninger Stort fokus på at sikre at underleverandører skal udvikles, så de i højere grad kan understøtte udviklingen i forsyningskæden Endnu større fokusering på kernekompetencerne Endnu større grad af fokusering på at få frigjort kapital Fokusering - det bliver afgørende, at man i forsyningskæderne bliver bedre til at lære at fokusere - at kunne vælge til og fra, det er nødvendigt for at styrke virksomhedens kernekompetencer Udvikling på den eksterne forsyningskæde - dette vil være kritisk, fordi forsyningskæderne skal være endnu mere fokuserede Supply chain skal længere frem i bussen og udvikle sig til at være en kompetent medspiller - og turde udfordre ledere i andre funktioner som fx udvikling og salg. Forsyningskæde-ledere skal kunne forklare, hvad det koster at sælge og udvikle, og de skal kunne opstille brugbare alternativer - herunder ligger også en større evne til at kunne lave konsekvensberegninger. Jørgen Nørmølle, direktør, 4Improve Forstå sammenhængene i værdikæden Krisen har lært de fleste virksomheder, at der skal gøres en langt kraftigere salgsindsats for at bevare omsætningen. Afhængig af branche skal vi frem i 2011 (og for byggebranchens vedkommende helt frem i 2012), før vi når tilbage på aktivitetsniveauet umiddelbart før krisen. Den største udfordring for de fleste danske virksomheder er stadig den manglende volumen og som konsekvens heraf den overskydende produktionskapacitet. Det giver en udbredt salgsiver og prispres i mange brancher, hvor der bliver gået på kompromis med db-kravet. Behovet for løbende udvikling af produkter og services er blevet endnu mere presserende, og mange nytænker sågar forretningskoncepterne, hvor produkter og services tilbydes leveret på nye måder. Dette sætter selvsagt også nye krav til forsyningskæden. De reducerede lagre efter kriseperiodens kraftige fokus på cash flow udgør sammen med en stadig udbredt pessimistisk tro på fremtiden en psykologisk barriere for vækst i hvert enkelt af værdikædens led. Ingen tør tage ansvaret for at øge beredskabet ud over den faste ordrebog. Udfordringen for danske virksomheder er i en 4IMPROVEundersøgelse besvaret til at have følgende prioriterede rækkefølge. 1) Forsyning af råvarer og komponenter 2) Kundernes villighed til commitment (forecast, langtidskontrakter m.v.) 3) Egen risikovillighed 2) De vigtigste kompetencer? En Supply Chain-undersøgelse gennemført af 4IMROVE i oktober 2010 er besvaret af ledere i danske virksomheder, der repræsenterer en samlet omsætning på over 100 mia. DKK. Besvarelserne viste følgende prioriterede behov for kompetenceudvikling inden for forsyningskæden: 1. Supply chain forståelse 2. Kalkulation og cost drivers 3. Forhandlingsteknik og købmandsskab 4. Teknisk forståelse 5. Processtandardisering Det interessante ved denne prioritering er erkendelsen af behovet for en bedre forståelse af sammenhængene i værdikæden og nødvendigheden af en samlet opgørelse af de totale omkostningsstrukturer. Det er ikke længere nok at fokusere på laveste indkøbspris Supply Chain magasinet

Sådan går det med SCM i 2011

Sådan går det med SCM i 2011 Supply chain management Sådan går det med SCM i 2011 Der bliver rusket godt op i virksomhedernes forsyningskæder i disse år. Krise, klima, globalisering, hyperkonkurrence, teknologiudvikling, voksende

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Mastercase 2011. FLSmidth genopfinder sig selv. Store konsulentprojekter (> 5 mio. DKK) Kunde: FLSmidth

Mastercase 2011. FLSmidth genopfinder sig selv. Store konsulentprojekter (> 5 mio. DKK) Kunde: FLSmidth Mastercase 2011 FLSmidth genopfinder sig selv Kunde: FLSmidth Forløbet [med Valcon] har været rigtig godt, en tæt dialog. Vi har arbejdet sammen nærmest som ét hold. Bo Steffensen, Chief Lean Officer FLSmidth

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

DEN STÆRKE VÆRDIKÆDE SÅDAN SKABER DU KONKURRENCEKRAFT

DEN STÆRKE VÆRDIKÆDE SÅDAN SKABER DU KONKURRENCEKRAFT DEN STÆRKE VÆRDIKÆDE SÅDAN SKABER DU KONKURRENCEKRAFT 1. udgave, 1. oplag 2016 Copyright 2016 Forfatterne Forfattere: Jan Stentoft, Einar Scholte og Poul Breil-Hansen Forlag: Publishare ApS / Spintype.com

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 5.1

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 5.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 5.1 Konkurrenceparametre Leveringssikkerhed Virksomhedens fokus i forhold til produktionsfunktionen. Leveringssikkerhed betyder, at ordren leveres

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

SAS Institute CIO networking

SAS Institute CIO networking SAS Institute CIO networking Torsdag den 30. oktober Underdirektør Ejvind Jørgensen Rambøll Management Consulting Slide 1 Udvalgte temaer Forretningsudvikling og prioriteringer CIO en og relationen til

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Værdiskabelse i Dansk Indkøb

Værdiskabelse i Dansk Indkøb SURVEY Værdiskabelse i Dansk Indkøb Morten Munkgaard Møller, Associate Professor, Aalborg Universitet Martin Dyg Jensen, Konsulent, 4IMPROVE Et survey udarbejdet i samarbejde mellem 4IMPROVE og Aalborg

Læs mere

Jagten på den værdiskabende supply chain

Jagten på den værdiskabende supply chain Jagten på den værdiskabende supply chain Jan Stentoft Arlbjørn Professor i Supply Chain Management Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Syddansk Universitet Kolding 1 Igangværende forskningsprojekter

Læs mere

ARTIKEL AF KATHRINE WEICKER TIL DEN DANSKE MODEBRANCHE: BRUG JERES FANTASTISKE KREATIVITET TIL AT UDVIKLE FREMTIDSSIKREDE FORRETNINGSMODELLER

ARTIKEL AF KATHRINE WEICKER TIL DEN DANSKE MODEBRANCHE: BRUG JERES FANTASTISKE KREATIVITET TIL AT UDVIKLE FREMTIDSSIKREDE FORRETNINGSMODELLER ARTIKEL AF KATHRINE WEICKER TIL DEN DANSKE MODEBRANCHE: BRUG JERES FANTASTISKE KREATIVITET TIL AT UDVIKLE FREMTIDSSIKREDE FORRETNINGSMODELLER 64 De kreative erhverv, og herunder modebranchen, er et af

Læs mere

Complexity management 2012

Complexity management 2012 KONFERENCE Den 30. maj 2012 Radisson BLU Falconer Hotel, København Complexity management 2012 Mød: Pfizer Consumer Healthcare Rockwool Skandinavien Carlsberg Danmark A/S Martin Professional A/S Læs stregkoden

Læs mere

KL S LEDERTRÆF 2013 Strategisk relationel ledelse (workshop/boglancering)

KL S LEDERTRÆF 2013 Strategisk relationel ledelse (workshop/boglancering) KL S LEDERTRÆF 2013 Strategisk relationel ledelse (workshop/boglancering) Programoversigt 10:50 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske

Læs mere

Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning

Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning For tomandsvirksomheden Workform har deltagelsen i Rethink Business været værdifuld i forhold til at designe og producere

Læs mere

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark?

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? 21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? Europas produktion af PCB 80erne Produktionen tredoblede Europa har stabil markedssandel på 15-17% Kort nedgang 1990-1992 90 erne Produktionen

Læs mere

Produktivitetskonference 2011

Produktivitetskonference 2011 Produktivitetskonference 2011 Etablering af ny Lean fabrik 4. Maj 2011 Bjørn Sommer Agenda Virksomhedspræsentation Film Ejerforhold, organisation, etc Udgangspunkt Udfordring nr. 1 Skabe rammer til fortsat

Læs mere

Supply Chain Netværk Design

Supply Chain Netværk Design Supply Chain Netværk Design Indsigt og forretningsværdi Den Danske Supply Chain Konference København den 8. juni 2016 Formålet med i dag Give en generel forståelse af hvad supply chain netværk design er

Læs mere

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale 1 2011-04-15 Posten Norden generalforsamling 2011 Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale Kære generalforsamling, mine damer og herrer. Det er en stor glæde for mig at tale her i dag

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Del IV: Valgfrit fagelement - Specialemodul - Emnekatalog Ikrafttrædelse: 21. august 2017 Gældende for indskrivning

Læs mere

Del viden og få mere innovation

Del viden og få mere innovation DI s Innovationskonference 2009 - Ny styrke til vækst DI s Innovationsundersøgelse 2009 Del viden og få mere innovation DI, Produktivitet November 2009 1 DI s innovationsundersøgelse 2009 Undersøgelsen

Læs mere

Hvor er vognmandsbranchen om 10 år? November 2014

Hvor er vognmandsbranchen om 10 år? November 2014 Hvor er vognmandsbranchen om 10 år? November 2014 Lars Dagnæs 1 Lars Dagnæs Uddannelse: Civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet IA s lederuddannelse: Ledelse af teknologisk forandring Egen virksomhed:.dk

Læs mere

DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai AGENDA Udviklingen i 1. kvartal 2009/10 Strategi GPS Four opfølgning Forventninger til 2009/10 HOVEDPUNKTER (1) FORRETNINGSMÆSSIG UDVIKLING

Læs mere

Lean i forsyningskæden

Lean i forsyningskæden Lean i forsyningskæden Sådan fjernes spild og sådan skabes øget værdi i forsyningskæden Claus Fabricius LOGISYS A/S 20 års erfaring med sund fornuft Værdi Synergi Salgsudvikling Logistikudvikling Agenda

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994

Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994 Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994 To nye tilgange, til balancering af evner og ressourcer: - Koncentrere firmaets egne ressourcer om et sæt kernekompetencer. - Strategisk outsource andre aktiviteter.

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

VELKOMMEN. til årsdag i DI Videnrådgiverne

VELKOMMEN. til årsdag i DI Videnrådgiverne VELKOMMEN til årsdag i DI Videnrådgiverne Program 8.00 Velkomst Søren Holm Johansen, DI Videnrådgiverne Where to play, how to win 8.30 Major themes shaping the Nordic consulting industry in 2014 Director

Læs mere

Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer. Excellence Seminar 13. sept.

Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer. Excellence Seminar 13. sept. Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer Excellence Seminar 13. sept. Udfordringer for den offentlige sektors lederskab 2006+ Globaliseringsdagsorden hvad betyder det for den offentlige

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Forstærk virksomhedens innovation og styring

Forstærk virksomhedens innovation og styring KOMPETENCE- OG VIRKSOMHEDSUDVIKLING Forstærk virksomhedens innovation og styring Bliv bedre til at effektivisere og forny forretningsprocesser internt i virksomheden og eksternt med leverandører 2 Det

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

Forretningsudvikling i landbruget Ansvarlig GUB Oprettet Projekt: 7483 forretningsudvikling i landbruget Side 1 af 5

Forretningsudvikling i landbruget Ansvarlig GUB Oprettet Projekt: 7483 forretningsudvikling i landbruget Side 1 af 5 Notat SEGES P/S SEGES Økonomi & Virksomhedsledelse Forretningsudvikling i landbruget Ansvarlig GUB Oprettet 22.12.2015 Projekt: 7483 forretningsudvikling i landbruget Side 1 af 5 Forretningsudvikling i

Læs mere

De nye standarder for kundeengagement

De nye standarder for kundeengagement De nye standarder for kundeengagement : Sammenfattende rapport April 2015 www.decisioningvision.com Indledning Hvordan kan du vide, om din forretningsmodel er velegnet i dag, og om fem år? Den teknologiske

Læs mere

DI s produktivitetsundersøgelse 2011. Produktivitet for vækst

DI s produktivitetsundersøgelse 2011. Produktivitet for vækst DI s produktivitetsundersøgelse 2011 Produktivitet for vækst DI, Produktivitet April 2011 DI s undersøgelse 288 respondenter blandt DI s medlemmer har deltaget i denne undersøgelse om produktivitet og

Læs mere

Eksport og produktivitet

Eksport og produktivitet Den 9. januar 13 Eksport og produktivitet Vigtigt med konkurrenceevne Skarp global konkurrence I en markedsøkonomi med effektiv konkurrence er det kun konkurrencedygtige virksomheder, der vil kunne blive

Læs mere

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet DI s produktivitetsundersøgelse 212 De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet Produktivitet som konkurrenceparameter Hvordan sikrer vi fortsat velfærd i Danmark? Det gør vi blandt andet

Læs mere

KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG,

KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG, KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG, EM@RAMBOLL.COM 19.06.2017 INTRODUKTION TIL RAMBØLL Rambøll Uafhængigt ingeniør-, design- og rådgivervirksomhed Rambøll

Læs mere

Sæt fart i din forretning - NU. Hvem møder jeg på min vej

Sæt fart i din forretning - NU. Hvem møder jeg på min vej Sæt fart i din forretning - NU Hvem møder jeg på min vej Jens Neustrup Simonsen FREMDRIFT A/S Strategic Management MBA Forretnings innovation MBA Top Governance uddannelse Business Psychology MBA pre MBA

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen

ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen Når organisationer oplever store forandringsprocesser i forbindelse med nye strategier, fusioner eller hurtig vækst opstår der ofte et gab mellem

Læs mere

SUPPLY CHAIN INNOVATION

SUPPLY CHAIN INNOVATION KONKURRENCEKRAFT GENNEM SUPPLY CHAIN INNOVATION VÆRKTØJER Med afsæt i hovedrapporten har dette arbejdshæfte til formål, at belyse, hvordan danske virksomheder kan arbejde med supply chain innovation, gennem

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Fødevarestyrelsens 13 strategi 16

Fødevarestyrelsens 13 strategi 16 Fødevarestyrelsens 13 strategi 16 Fødevarestyrelsen i en ny tid En af Fødevarestyrelsens fornemmeste opgaver er at fremme sunde og sikre fødevarer og skabe vækst i hele fødevaresektoren. Sådan har det

Læs mere

Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold

Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold Interne forhold > realistiske og målrettede strategier * def. * SWOT, muligheds og trusselsmatrix = analyseværktøjer til at idenficere stærke/svage sider,

Læs mere

Smag for vækst. Ellen Trolle Director, Nordic Operations Roadside SOS International a/s

Smag for vækst. Ellen Trolle Director, Nordic Operations Roadside SOS International a/s Smag for vækst Ellen Trolle Director, Nordic Operations Roadside SOS International a/s Præsentation DAH - historien SOS Dansk Autohjælp Pensionisten Situationen 2010 Katastrofal økonomi Elendig service

Læs mere

Supply Chain september, København. Capability building

Supply Chain september, København. Capability building Supply Chain 2017 12. september, København Supply Chain 2017 På konferencen Supply Chain 2017 får du som deltager en unik mulighed for at høre inspirerende præsentationer og deltage i et professionelt

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Agenda Udviklingen i 2. kvartal 2011/12 Status på GPS Four Forventninger til 2011/12 Hovedpunkter i 2. kvartal 2011/12 Væsentlig

Læs mere

Internet-baseret indkøb

Internet-baseret indkøb Internet-baseret indkøb Et overset emne Agenda Definitoner Nye organisatoriske processer og den nye virkelighed i indkøb Søgning og evaluering af leverandører Operationelle integration af leverandører

Læs mere

LEDELSE I EN OMSKIFTELIG VERDEN

LEDELSE I EN OMSKIFTELIG VERDEN LEDELSE I EN OMSKIFTELIG VERDEN KENNETH MØLBJERG JØRGENSEN Nye krav, nye kompetencer, nye ledelsesformer Organisatorisk læring Samspillet mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder/organisationer

Læs mere

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING Vi letter ansøgningen GO EUROPE! EN HÅND VI GI R DIG TIL DIN FORSKNING & UDVIKLING Vi letter ansøgningen Nordjyske virksomheder skal

Læs mere

Plancher til debat og diskussion; index

Plancher til debat og diskussion; index Plancher til debat og diskussion; index Der er indgår følgende 10 plancher: 1. Kompetence i samspil med vækst og arbejdskraft mv. 2. Kompetencer i strategisk virksomhedsperspektiv 3. Kompetencer set ift.

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

Trafik & Byg Afdelingsleder Vej & Trafik

Trafik & Byg Afdelingsleder Vej & Trafik Maj 2017 Job og personprofil Trafik & Byg Afdelingsleder Vej & Trafik 1 1. Baggrund Da den nuværende afdelingsleder for Vej og Trafik under afdeling - Trafik & Byg i Assens Kommune har valgt nye udfordringer

Læs mere

VIRKSOMHEDSSIMULERING

VIRKSOMHEDSSIMULERING KEY LEARNING ER ET KREATIVT KONSULENTHUS MED MASSER AF POWER! Styrk dine medarbejdere gennem leg og seriøst sjov Med en virksomhedssimulering vil medarbejderne træne virkelige situationer og udvikle deres

Læs mere

Profitabel styring af projekt produktionen.

Profitabel styring af projekt produktionen. Session A2 Profitabel styring af projekt produktionen. V/Thomas Vest, Chef konsulent EG Neoprocess A/S 1 Agenda Introduktion Industri trends Projekt produktion i en global verden Microsoft Dynamics AX

Læs mere

DI 28. september 2015

DI 28. september 2015 DI 28. september 2015 Innovation i Supply Chain Hvordan styrkes konkurrenceevnen gennem Supply Chain? Øge toplinjen og forbedre bundlinjen Innovation med udgangspunkt i begreberne forretningsprocesser,

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Det vil glæde mig...

Det vil glæde mig... s Det vil glæde mig... Kære leder Det vil være en glæde for mig sammen med Dig - at designe en unik workshop tilpasset din virksomhed og jeres udfordringer Lad Dig inspirere af workshops, som andre allerede

Læs mere

Jacob Kjeldsen. Motivation for Internationalisering

Jacob Kjeldsen. Motivation for Internationalisering Jacob Kjeldsen Motivation for Internationalisering Agenda 1. Udviklingen i dansk eksport til "de nye markeder" 2. Typiske motiver for internationalisering 3. Indledende (danske) overvejelser 4. Etableringsformer

Læs mere

Complexity management vi har taget pulsen på erhvervslivet

Complexity management vi har taget pulsen på erhvervslivet fokus: complexity management Complexity management vi har taget pulsen på erhvervslivet Danske virksomheder oplever i disse år en stigende grad af kompleksitet i forsyningskæden. Men hvad skaber størst

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Lederkompetencer - Skanderborg Kommune

Lederkompetencer - Skanderborg Kommune Lederkompetencer - Skanderborg Kommune Medarbejderprofilen er inddraget i samme oversigt som lederprofilerne her er hovedvægten på ns deltagelse i opnåelse af målet indenfor hver lederkompetence. Tekst

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 4 dage i Madrid - 2 dage i Kolding

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 4 dage i Madrid - 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid - 2 dage i Kolding Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

Hvad er meningen? Har de store virksomheder en underleverandørpolitik?

Hvad er meningen? Har de store virksomheder en underleverandørpolitik? Hvad er meningen? Har de store virksomheder en underleverandørpolitik? Lidt baggrund Verden er af lave WTF syndromet? Kernefamiliens relevans? Og hvad med erhvervslivet? Og det kommunale Danmark? Udfordringer

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

Kom helskindet gennem krisen Plastindustriens Netværksdag 2009. 10. November 2009

Kom helskindet gennem krisen Plastindustriens Netværksdag 2009. 10. November 2009 Kom helskindet gennem krisen Plastindustriens Netværksdag 2009 10. November 2009 Lars Kirkegård - Implement Consulting Group Lars Kirkegård: Start af Sant + Bendix PWC (1985-98): - Produkt- og forretningsudvikling

Læs mere

Politisk mål 1 Politisk mål 2 Politisk mål 3. Målet er, at medlemmernes værdi på arbejdsmarkedet til stadighed fremmes.

Politisk mål 1 Politisk mål 2 Politisk mål 3. Målet er, at medlemmernes værdi på arbejdsmarkedet til stadighed fremmes. DANSKE KREDS STRATEGI 2016-2019 30. SEPTEMBER 2016 Indledning Danske Kreds strategi for 2016-2019 er kredsbestyrelsens vurdering af, hvad der er særligt vigtigt at arbejde med i 2016-2019 for bedst muligt

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

heho14ae Exam name CBS Mikroøkonomi Europæisk Business Henrik Priebe Hold heho14ae Copenhagen Business School

heho14ae Exam name CBS Mikroøkonomi Europæisk Business Henrik Priebe Hold heho14ae Copenhagen Business School Exam name CBS Europæisk Business Henrik Priebe Hold heho14ae 27-06-2016 Copenhagen Business School ComputerName: AS2A-057 Page 0 of 4 SPØRGSMÅL 1: FORBERED EN OMVERDENS-ANALYSE MED FOKUS PÅ HVILKE CENTRALE

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. Sorø Kommune 2016

LEDELSESGRUNDLAG. Sorø Kommune 2016 LEDELSESGRUNDLAG Sorø Kommune 2016 LEDELSE I SORØ KOMMUNE Ledelsesgrundlaget beskriver, hvordan ledelse udøves på en god måde i Sorø Kommune, og hvilke rammer ledelsen agerer indenfor. Ledelsesgrundlaget

Læs mere

Vejen til højere indtjening

Vejen til højere indtjening Vejen til højere indtjening v/ Thomas Honoré koncernchef Kapitalmarkedseftermiddag 2. september AGENDA Highlights første halvår 2015 Præsentation af Columbus Columbus15 strategi Værdi til aktionærerne

Læs mere

FM 2011 Survey: Aktiviteter og forventninger. Facilities Management kommer styrket ud af krisen

FM 2011 Survey: Aktiviteter og forventninger. Facilities Management kommer styrket ud af krisen FM 2011 Survey: Aktiviteter og forventninger Facilities Management kommer styrket ud af krisen Udvider eller fastholder budget trods generelle nedskæringer Stor og øget opmærksomhed på FM fra topledelsen

Læs mere

Benny Poulsgaard Supply Chain Director Carletti A/S emba. Lean og Agility, metoder til udvikling af SCM

Benny Poulsgaard Supply Chain Director Carletti A/S emba. Lean og Agility, metoder til udvikling af SCM Benny Poulsgaard Supply Chain Director Carletti A/S emba Lean og Agility, metoder til udvikling af SCM Agenda 1. Lean ledelse på Carletti 2. Lean & Agility 3. Innovative Teams og fleksible processer Carletti

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

NY DANSK LEDELSE PROFESSIONEL LEDELSE FREMTID FREMTID DIGITAL CEO KRAV LEAN DANSK DIGITAL HILDEBRANDT & BRANDI VÆKST LEDELS VÆKST INNOVATION LEAN

NY DANSK LEDELSE PROFESSIONEL LEDELSE FREMTID FREMTID DIGITAL CEO KRAV LEAN DANSK DIGITAL HILDEBRANDT & BRANDI VÆKST LEDELS VÆKST INNOVATION LEAN LEDELS DANSK DIGITAL FORMAND KONOMI KOMPLEKSI RESULTATER RESULTATER CEO GLOBAL GLOBAL PROFESSIONEL GLOBALISER DELING VÆK ORGANISAT DELING VÆKST ORGANISATION DELING RESULTATER RESULTATER DANSK DANSK LEDER

Læs mere

VÆKST VIA INNOVATIV STRATEGI

VÆKST VIA INNOVATIV STRATEGI VÆKST VIA INNOVATIV STRATEGI Erhvervsudviklingsdøgn 14. maj 2014 Brands4kids A/S, Erik Andreæ 1 AGENDA 4Brands4kids A/S 4Fra drøm til virkelighed.! 4Et strategisk valg 4Innovation i tøjbranchen findes

Læs mere

Kernekompetencer og innovation

Kernekompetencer og innovation Kernekompetencer og innovation Erfaringer fra fremstillingsvirksomhed Jens Frøslev Christensen, Copenhagen Business School Bygherreforeningens årskonference, 20. september 2013. Kernekompetencer Skaber

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Strategisk Overensstemmelse, en kort introduktion 2008 Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Omgivelser (marked) Segment Segment Segment Kunde interface Strategi Enhed Enhed Enhed Værdiskabelse

Læs mere

Rose Holm A/S. Vækststrategi Eksport til Sverige

Rose Holm A/S. Vækststrategi Eksport til Sverige Rose Holm A/S Vækststrategi Eksport til Sverige Agenda Kort præsentation af Rose Holm A/S Vækststrategi? Hvor starter det? Eksport før strategi. Eksport efter strategi. Spørgsmål. Lidt tal og info Rose

Læs mere

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Gentofte Kommune Robusthed 2 Program: Præsentation og introduktion arbejdsplads\tr Hvad er organisatorisk robusthed for jer? Oplæg: Organisatorisk robusthed

Læs mere

Den strategiske position. Kapitel 3: Strategisk kapabilitet. Ressource typer. Ressourcer Kernekompetencer. Fysiske ressourcer. Financielle ressourcer

Den strategiske position. Kapitel 3: Strategisk kapabilitet. Ressource typer. Ressourcer Kernekompetencer. Fysiske ressourcer. Financielle ressourcer Den strategiske position Kapitel 3: Strategisk kapabilitet Ressourcer Kernekompetencer Ressource typer Fysiske ressourcer Financielle ressourcer Menneskelige ressourcer Intellektuel kapital Terminologien

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Seminar om finanskrisen. Finanskrisen Sådan styrer du gennem krisen

Seminar om finanskrisen. Finanskrisen Sådan styrer du gennem krisen Seminar om finanskrisen Finanskrisen Sådan styrer du gennem krisen På vores seminar får du viden om konkrete værktøjer og initiativer, der kan optimere og beskytte værdierne i din virksomhed. Kriser er

Læs mere