Referat af generalforsamling. Torsdag den 16.april 2015 kl i selskabslokalet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamling. Torsdag den 16.april 2015 kl. 1900 i selskabslokalet"

Transkript

1 Referat af generalforsamling Torsdag den 16.april 2015 kl i selskabslokalet 1. Valg af dirigent Anita blev valgt, og konstaterede at generalforsamlingen er indkaldt med lovligt varsel. 2. Formandens beretning Formanden fremlagde sin beretning: Se vedlagte bilag. Spørgsmål: Er der andre muligheder for at få klippet hæk? Den nuværende løsning virker langsom og dyr. Svar: Grundejerforeningen er i gang med at indhente nye tilbud. Spørgsmål: Må man stille forslag direkte til grundejerforeningen? Svar: Ja 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2014 Revisor Lars Thruesen fremlagde regnskab for Der var ingen spørgsmål og regnskabet blev godkendt. 4. Valg af formand Ulrich Kleiminger modtog genvalg. 5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer Holger og Lene genopstillede, Jesper lejl. 601 stillede op. 18 stemmeberettigede, 15 afgivne stemmer, 3 ugyldige. Der var stemmelighed blandt to kandidater. Herefter blev der stemt igen og begge fik lige mange stemmer igen. Det blev besluttet, at med mindre vedtægten siger andet, så udvides bestyrelsen med en person mere, så begge vælges til bestyrelsen. 6. Valg af 2 suppleanter Camilla fra lejl. 601 blev valgt som suppleant. Christian fra lejl. 821 blev valgt som suppleant 7. Valg af revisor Anita Laustsen K-42 blev genvalgt som intern revisor 8. Valg af suppleant for revisor Susanne Smed lejl. 621 blev valgt som suppleant. Indkomne forslag: Se under de enkelte bilag! Se bilag Fremlæggelse og godkendelse af budget 2015

2 Holger fremlagde budgettet for Der er indført et punkt på budgettet, der hedder henlæggelse til tag. Taget på bebyggelsen skal nok udskiftes inden for en ti-årig periode. Det vil koste i omegnen af en million. Derfor skal der påbegyndes en henlæggelse nu. I budgettet ligger en stigning i fællesudgifterne på i år og næste år til henlæggelse til taget. Dette svarer ca. til det beløb, der tidligere blev opkrævet til kabel-tv. Denne udgift pålægges nu den enkelte. Der var ingen kommentarer og budgettet blev vedtaget. 10. Eventuelt Ungdomsboliger på Skejbyvej: Fælles indsigelse med øvrige ejerforeninger til kommunen. Fællesudvalg har henvendt sig til os vedr. bygning af ungdomsboliger langs Skejbyvej. Boliger bliver i 6 etager, og der vil sandsynligvis komme et tryk på vore grønne områder. Kommentar: Der vil blive indhentet flere oplysninger af bestyrelsen og med stor sandsynlighed blive gjort samlet indsigelse med resten af grundejerforeningen. Der ligger også flere oplysninger på Århus Kommunes hjemmeside. Det vides bl.a. ikke hvad det kan betyde for værdien af vores byggeri. Er der behov for udskiftning af lamper i opgange til lamper med LED-lys? Kommentarer: Der er givet udtryk for at belysningen er mørk, og det har til tider været svært at skaffe pærer til de nuværende. Det vedtages, at bestyrelsen arbejder videre med at undersøge tilbud og tager det med på næste generalforsamling. Der er hvepseproblemer i en hæk og på en altan. Kommentarer: Der er muligvis huller i muren nogle steder, hvor hvepse kan bygge. Bestyrelsen arbejder videre og kontakter evt. en murer. Tørrerum? Kunne man evt. omlægge solarierummet til tørrerummet. Der har været problemer med, at der blevet tørret tøj steder, hvor det ikke er hensigtsmæssigt, men der udtrykkes behov for et tørrerum. Bestyrelsen arbejder videre med forslaget til næste generalforsamling. Der mangler isolerende plader i loftet i værkstedet. Bestyrelsen undersøger om dette kan laves uden stor udgift. Der mangler lås til barnevognsrummet. En løsning kunne også være ringe i væggen, hvor man kunne låse den enkelte barnevogn fast, eller skifte døren mellem vaskerum og barnevognsrum.

3 Forslag til Ejerforeningens generalforsamling 2015 Bilag 1 Forslag om forbud mod husdyr (især hunde) Efterhånden kan det konstateres, at mange hundeejere ikke respekterer grundejerforeningens regler vedr. luftning af hunde, idet alle grønne områder og ofte også brandvejen anvendes som hundetoilet trods skiltning i området og ofte er dyrene ikke holdt i snor. Endvidere giver hunde i lejlighederne ofte problemer med gøen samt øget tilsvining af opgangene, hvilket generelt er til gene for beboerne. Ligeledes er løse katte et problem, når de løber ind i folks lejligheder eller i opgangene/kælderen og besørger. Til orientering kan det desuden meddeles, at ejerforeningen i blok A-Vest har gennemført et lignende forbud. Bestyrelsen Kommentarer: Forslaget vil ikke få betydning for de, der allerede har en hund eller kat. Det blev pointeret, at der kommer mange hunde på vej mod hundestien, der ikke bor i bebyggelsen. Der har været svineri, men det er mest gøen fra hundene, der generer naboerne. Det står i vores nuværende ordensregler, at dyr ikke må være til gene i værste tilfælde må man tilkalde politiet. Der er fremstillet et lignende forslag i forslag 6. Det besluttes at hvis forslag 1 bliver vedtaget, er forslag 6 også vedtaget og omvendt. Ja: 6 Nej: 9 Ugyldige: 3 Forslaget er dermed nedstemt. Bilag 2 Udskiftning af vandlåse i alle lejligheder og fælles bad. Bestyrelsen Kommentarer: Der trænger vand ud i lejlighederne, hvis vandlåsene ikke rengøres. De nuværende er gamle og samler meget skidt, samt er svære at rengøre. Det er foreningen, der skal betale udskiftningen. Prisen vil være ca. 200 kr + opsætning per styk. Der blev stemt med håndrækkelse og forslaget blev enstemmigt vedtaget.

4 Bilag 3

5 Kommentarer: Vedkommende var ikke til stede, men formanden foreslår at bestyrelsen arbejder videre med punkterne i brevet. Bestyrelsen har bl.a. kigget på vandmålere det vil bl.a. kræve en VVS, og det vil være en udgift der vil være tilbagevendende hvert 10. år. Der er en udgift på kr. på 60 lejligheder om året. Der gives tilsigelse til at bestyrelsen går videre med at kigge på tilbud og andre opgaver. Bilag 4 Renovering/modernisering af selskabslokalet Kommentarer: Hvad er mulighederne for at modernisere lokalet? Bestyrelsen arbejder videre med det punkt. Udskiftning af vinduer mhp. optimering af varmeforbruget Kommentarer: Det trækker bl.a. ved dørene. Påhviler det ejerforeningen at udskifte eller er det den enkelte ejer? Bestyrelsen undersøger behovet, og der efterspørges bl.a. retningslinjer for hvilke vinduer der må indsættes og flere kan evt. indhente tilbud sammen. Kælderdør ved cykelrum: Opsætte dæmper, så man kan nå at komme ind med cykel. Kommentar: Den nuværende pumpe kan ikke indstilles, men det kan en ny. Flytte sensor i cykelkælder, så lyset tændes hurtigere. Kommentar: Man skal holde hånden foran kontakten, hvor sensoren sidder. Men det er ikke altid den virker så det kigger bestyrelsen på. Rengøring af opgang: Findes der en fælles støvsuger Der bliver sat en støvsuger hen i værkstedet. Evt. med et whiteboard, så man kan se, hvem der har den. Bilag 5 Forslag om isolering og fugning af sikringsskabe for at undgå cigaretrøg Desværre er cigaretrøg noget der let kan påvirke ens naboer/under- og overboer, når man bor i lejlighedskompleks. Op til 10 % af røgen fra en rygerlejlighed kan trænge ind i lejlighed over, 2% fra lejligheder over og 1% fra naboer. Et af de steder, hvor røg meget nemt siver fra lejlighed til lejlighed er via vores sikringsskabe sikringsskabene sidder i en skakt, der er hul hele vejen op, har jeg fået konstateret efter elektrikerbesøg. Og for at forhindre røgen i at sive ud eller ind, er det nødvendigt at isolere skabe indeni med isolering og brandskum, samt i kanterne rundt om skabet udenpå. Det udenpå er forholdsvist nemt klaret med en isoleringspistol men det indeni kræver en elektriker. For at forhindre at cigaretrøg ikke er eller bliver et problem, foreslår jeg alle lejlighed får fuget og isoleret sikringsskabene.

6 Samtidig er det til tider meget tydeligt at cigaretrøg også siver ud i vores fælles opgangsarealer. Her sætter røgen sig i gulvtæpper og vægge. Udluftning er ikke tilstrækkelig. Sker udluftning kun i ikke-ryger lejligheden, men ikke i den lejlighed, hvorfra røgen siver fra, sker der en harmonikaeffekt, hvor mere røg kan suges op i ikke-ryger lejligheden. Kilde: For at forhindre at cigaretrøg påvirker andre beboere, bør alle i lejligheder, hvori der ryges, opfordres kraftigt til at lufte godt ud. Kommentarer: Bestyrelsen indhenter et tilbud og ser om der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Bilag 6 I henhold til årtiers ordensreglement er det forbudt at holde husdyr, hvis det generer medbeboere; specielt hund og kat har specificeret advarsel. Forsøg på konfliktløsning umulig p.g.a. truende adfærd. Forslumring under mindretalstyrani. Skal ordensreglementet ændres til mindertals magt = ret? Der stemmes herom. Hvis demokratiet holder stand; hvad kan så gøres for at få fjernet ulovligt hundehold? Forslaget frafaldt, da forslag 1 blev nedstemt. Bilag 7 Forslag om rensning af vandrør / badeværelse: Efter installation af ny varmeunit er der en del kraftig hylen i vandrør i bl.a. opgang 8. Det foreslås, at ejerforeningen undersøger problemets omfang og indhenter tilbud fra vvs-installatør til løsning af problemet. Kommentarer: Det kan være det enkelte blandingsbatterifilter, der er kalket til. Det skal undersøges om det er et generelt eller specifikt problem. Bilag 8 Forslag om arbejdende bestyrelsesformand Hvis bestyrelsesformanden udfører arbejde, der sædvanligvis foretages af eksterne konsulenter, advokater etc, skal han kunne udskrive en faktura til foreningen. Kan også være tilfældet med at besvare skrivelser til offentlige myndigheder. Eksempler på kommunikation og møder: Research og forhandling om tilbud fra Stofa, Fibia, NRGI og andre udbydere af tv og bredbånd

7 Research og forhandling om tilbud fra forsikringsselskaber (bl.a. Alm. Brand) Gennemgang af tilbud fra varmeselskaber (f.eks. Techem) Forhandlinger med VVS-firmaer, Aarhus Affald Varme, Danfoss vedr. levering af varmeunit Kommunikation med EJL f.eks. juridisk hjælp Kommunikation og møder med andre ejerforeninger og grundejerforeningen Formanden anslår et timeforbrug pr. uge gns timer Kommentarer: Vil det afskrække nogle fra at stille op, hvis det kræver fx et særligt uddannelsesniveau? Kan man måske overveje tabt arbejdsfortjeneste? Kalde det konsulentbistand, hvor man ville have tilkaldt en anden person? Hvad er det for nogle opgaver, der skal faktureres og hvilke skal ikke? Bestyrelsen er blevet udvidet, så kan der måske lægges nogle opgaver om Formanden pointerer, at han ikke har haft noget med forslaget at gøre. En fraflytter har påpeget, at formanden lægger meget arbejde. Arbejdet er noget, man må overveje, hvis man vælge at stille op som formand hatten af for det store arbejde, som anerkendes. Forslaget skal ikke medføre at kontingentet skal stige. Forslaget blev nedstemt ved håndsoprækning. Formand Dato Dirigent Dato

Referat fra generalforsamling. Torsdag d. 12. april 2012 kl. 1900 i selskabslokalet

Referat fra generalforsamling. Torsdag d. 12. april 2012 kl. 1900 i selskabslokalet Referat fra generalforsamling Torsdag d. 12. april 2012 kl. 1900 i selskabslokalet 16 ejere var fremmødt 1. Valg af dirigent Mette Stefansdottir blev valgt. Redegjorde for, at generalforsamlingen var lovlig

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2.

År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2. Frederiksberg, 21. april 2008 Ref.: 8035/AH/KN G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

Det år der er gået har mest været præget af tilbudsmøder og ellers været et stille år uden større reparationer.

Det år der er gået har mest været præget af tilbudsmøder og ellers været et stille år uden større reparationer. Generalforsamling Ejerforeningen Vejlbyparken, Blok A-Øst 12. april 2012 Formandens beretning Det år der er gået har mest været præget af tilbudsmøder og ellers været et stille år uden større reparationer.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra beboermøde i Sobo As. afdeling, 8 den 3/9-2012 I SEP. Dagsorden punkt Valg at dirigent

Referat fra beboermøde i Sobo As. afdeling, 8 den 3/9-2012 I SEP. Dagsorden punkt Valg at dirigent Referat fra beboermøde i Sobo As afdeling, 8 den 3/9-2012 Dagsorden punkt Valg at dirigent i Valgt til dirigent blev: Hanne Petz Der konstaterede at mødet var indkaldt rettidigt og at dagsordenen vär OK

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 29. maj 2013 i Ejerforeningen Østerbæksvej 15, 5230 Odense M

Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 29. maj 2013 i Ejerforeningen Østerbæksvej 15, 5230 Odense M Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 29. maj 2013 i Ejerforeningen Østerbæksvej 15, 5230 Odense M Tilstede var bestyrelsen bestående af: Anne-Mette Eilsø, AME, (st. th., formand), Terkel Frankov

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 23. april 2014 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 3-4.

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 23. april 2014 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 3-4. Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 23. april 2014 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 3-4. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens (og administrators) beretning for

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 5. maj 2010 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 3 og 4.

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 5. maj 2010 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 3 og 4. Sønderborg, d. 16. maj 2010 Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 5. maj 2010 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 3 og 4. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens (og

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 1. Velkomst og valg af dirigent Børge Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30 Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2010.

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

R E F E R A T. a) Bestyrelsen stiller forslag om, at der opsættes nye og ensartede navneskilte på lejlighedernes hoveddøre.

R E F E R A T. a) Bestyrelsen stiller forslag om, at der opsættes nye og ensartede navneskilte på lejlighedernes hoveddøre. R E F E R A T vedrørende ordinær generalforsamling afholdt i E/F Strandboulevarden 123-125/ Svendborggade 14-16 den 22. maj 2008 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ordinær generalforsamling d. 20. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af kasserer

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden REFERAT Dania Kollegiet den 29. oktober 2008 fra ORDINÆRT AFDELINGSMØDE (beboermøde) TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30 I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden 0. Gratis øl og vand til de fremmødte

Læs mere

Tranevænget Afdeling 1 i Tranemosegård

Tranevænget Afdeling 1 i Tranemosegård Referat af afdelingsmøde i afdeling 1 Tranemosegård den 9. september 2014. Til stede var 96 lejermål et lejermål var gået kl. 19.02, så 95 stemmeberettigede lejermål. 1. Valg af dirigent Steen Hansen blev

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Skjalm Hvide d. 21. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i AB Skjalm Hvide d. 21. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling i AB Skjalm Hvide d. 21. marts 2012 Tilstede: 35 lejligheder repræsenteret, heraf 5 ved fuldmagt. Dirigent: Rene Rud Mikkelsen. 1. Konstituering Dirigenten konstaterede

Læs mere

Ejerforeningen Birkeparken

Ejerforeningen Birkeparken Ejerforeningen Birkeparken 4. marts 2015 Pejling 2015 Status Vi har udleveret 78 spørgeskemaer. Og modtaget 45 spørgeskemaer modtaget retur. Enkelte spørgsmål er ikke besvaret af alle derfor summere antallet

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III År 2013, tirsdag d. 23. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I og III i Nannasgade 27, kld.,

Læs mere

År 2012, den 7. maj kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2.

År 2012, den 7. maj kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2. Frederiksberg, 10. maj 2012 Ref.: 8035/AH/KN G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 År 2012, den 7. maj kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat af afdelingsmødet for BKÅ afd. 46,

Referat af afdelingsmødet for BKÅ afd. 46, Referat af afdelingsmødet for BKÅ afd. 46, Fælleshuset i Vistoftparken, 8471 Sabro mandag den 28. august kl. 19:00, 2014 Fremmøde: 23 beboere, repræsenterende 18 husstande 1. Robert Thorsen (afd. 72) valgt

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Kokkedal, 14 marts 2013 Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Torsdag, den 14. marts 2013 kl. 19:00 på Kokkedal Skole, Vest - mødelokale. Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter

Læs mere

Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård

Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård Som tiden dog flyver af sted. Jeg synes ikke, at det er ret lang tid siden, at vi stiftede vores andelsboligforening. Men i år har vi faktisk 10 års jubilæum

Læs mere