81 Regnskab Regnskabsbemærkninger - Økonomiudvalgets område.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "81 Regnskab 2010 - Regnskabsbemærkninger - Økonomiudvalgets område."

Transkript

1 Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget den 13. april 2011 kl. 16:00 i Mødelokale,1. sal, Ndr. Kajgade Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 79 Økonomirapporter pr. 31.marts Endelig opgørelse af driftsoverførsler fra 2010 til Regnskab Regnskabsbemærkninger - Økonomiudvalgets område. 82 Regnskab Anlægsregnskab vedr. salg af jord til ubestemte formål m.v. 84 Anlægsregnskab Skoler - udvendig vedligeholdelse. 85 Anlægsregnskab vedr. Vintertjeneste - maskinanskaffelser 86 Anlægsregnskab vedr. omlægning af fortove. 87 Anlægsregnskab vedr. Botilbud Skivevej, Hobro - Servicearealer. 88 Anlægsregnskab vedr. anlægstilskud til Hadsund Roklub og HIK. 89 Energiredegørelse for kommunale bygninger Gebyrer for opstilling af vindmøller 91 Forslag til Lokalplan 37/2011 for offentligt område ved Vestergade i Hadsund 92 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 til Mariagerfjord Kommuneplan Offentligt område ved Vestergade i Hadsund 93 Forslag til Lokalplan 57/2011 for offentligt område på Amerikavej 1 i Hobro 94 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 13 til Mariagerfjord Kommuneplan Offentligt område ved Amerikavej 1 i Hobro 95 Forslag til Lokalplan 58/ Boligområde ved Nørre Hurupvej i Øster Hurup 96 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 til Mariagerfjord Kommuneplan Boligområde ved Nørre Hurupvej i Øster Hurup 97 Forslag til Lokalplan 59/ Tæt lavt boligområde ved Kystvejen i Øster Hurup 98 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 til Mariagerfjord Kommuneplan Tæt lavt boligområde ved Kystvejen i Øster Hurup

2 99 Forslag til Lokalplan 60/2011 for offentligt område på Søndre Ringvej i Hobro 100 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 14 til Mariagerfjord Kommuneplan Offentligt område ved Søndre Ringvej i Hobro 101 Misbrugspolitik for Mariagerfjord Kommune 102 Placering af 10. klasse i Hobro 103 Nedlæggelse af Onsild Skole 104 Ansøgning fra Røde Kors Børnehaven, Mariager, om overgang fra selvejende til kommunal institution 105 Ombygning af Aalborgvej til socialpsykiatrisk værested 106 Landdistriktspolitik og strategi Politisk godkendelse 107 Brugerforeningen i Hadsund KulturCenter - Godkendelse af reviderede vedtægter 108 Anvendelse af Boligreguelringslovens bestemmelser om lejefastsættelse Lukkede dagsordenpunkter 109 Oprydning i det åbne land 110 Arealsalg 111 Ejendomssalg Orienteringssager 114 Eventuelt Åbne dagsordenpunkter Ø Økonomirapporter pr. 31.marts 2011 Økonomi fremsender følgende økonomirapporter pr. 31. marts 2011: Økonomiudvalget, drift og refusion.

3 Økonomiudvalget, renter, tilskud, udligning og skatter m.v. Arbejdsmarked, drift og refusion. Børn og Familie, drift og refusion. Kultur og Fritid, drift og refusion. Sundhed og Omsorg, drift og refusion. Teknik og Miljø, drift og refusion. Økonomirapport - Økonomiudvalget - konto 7 og 8 pr Økonomirapport - Økonomiudvalget - Drift og refusion pr Økonomirapport - Kultur og Fritid - Hovedoversigt pr Økonomirapport - Børn og Familie - Hovedoversigt pr xls Økonomirapport -Teknik og Miljø - Hovedoversigt - pr Økonomirapport Sundhed og Omsorg - Hovedoversigt pr Økonomirapport - Arbejdsmarked - Hovedoversigt pr S Endelig opgørelse af driftsoverførsler fra 2010 til Resumé Med udgangspunkt i regnskab 2010 er de endelige driftsoverførsler fra 2010 til 2011 beregnet. På byrådsmødet i februar måned 2011 blev der givet tillægsbevilling på a conto overførsler som afdelinger/institutioner havde meldt ind A conto overførsel (godkendt i Byrådet den ) 23,8 mio.kr. samt overførsel af "buffer" 8,036 mio.kr. Beregnet endelig overførsel excl. "buffer" 28,635 mio.kr. Forskel 4,808 mio.kr.

4 Økonomi Der bør gives en tillægsbevilling 4,808 mio.kr. som finansieres af likvide midler. Samlet driftsoverførsler fra 2010 til 2011 Indstilles til godkendelse S Regnskab Regnskabsbemærkninger - Økonomiudvalgets område. Resumé I henhold til tidsplanen for regnskabsafslutning 2010 skal bemærkninger forelægges fagudvalg til orientering. De udarbejdede regnskabsbemærkninger for 2010 for Økonomiudvalgets område er vedlagt som bilag og vedrører: Hovedkonto 0-6 drift og anlæg Hovedkonto 7 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. Hovedkonto 8 Balanceforskydninger (Kirkeskatter, lån, pantebreve og forskydninger i kortfristet gæld m.v.) Regnskabsbemærkninger.Økonomiudvalget totalt Indstilles til godkendelse.

5 S Regnskab 2010 Resumé Økonomi fremsender regnskab for 2010 til godkendelse. Resultatopgørelse Note I mio. kr. Regnskab 2010 A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Opr. Budget 2010 Korr. Budget 2010 Indtægter skatter generelletilskud , I alt Driftsudgifter (ekskl. forsyning) - Økonomiudvalget - Udvalget for Børn og Familie - Udvalget for Arbejdsmarked - Udvalget for Sundhed og Omsorg - Udvalget for Kultur og Fritid - Udvalget for Teknik og Miljø - 237,8 734,6 259,1 763,6 62,6 93,2 16,6 252,4 734,3 271,1 734,0 65,1 79,6 20,1 260,7 739,1 271,0 747,8 65,8 87,0 17,9 renter.. I alt 2.167, , ,3 Resultat af skattefinansieret drift -95,2-56,5-73,1 Anlægsudgifter (ekskl. forsyning) - Økonomiudvalget - Udvalget for Børn og Familie - Udvalget for Arbejdsmarked - Udvalget for Sundhed og Omsorg - Udvalget for Kultur og Fritid 10,3 39,9 0,1 21,6 20,9 11,2 16,7 0,1 0,3 23,0 6,4 50,2 0,1 23,4 21,7

6 - Udvalget for Teknik og Miljø 22,9 23,5 41,6 I alt 115,7 74,8 143,4 Jordforsyning - salg af jord - køb af jord inkl. byggemodning -18,3 20,2-28,3 25,4-78,0 62,9 I alt 1,9-2,9-15,1 RESULTAT AF DET SKATTE- FINANSIEREDE OMRÅDE 22,4 15,4 55,2 A. Forsyningsvirksomheder -0,5 0-3,7 0-0,7-2,3 - Drift (indtægter - udgifter) - Anlæg (indtægter - udgifter) RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER -0,5-3,7-2,9 C. RESULTAT I ALT (A + B) 21,9 11,7 52,3 Finansieringsoversigt Note Regnskab 2010 Opr. Budget 2010 Korr. Budget 2010 I mio. kr. Tilgang af likvide aktiver Resultat i alt ifølge resultatopgørelsen. Optagne lån (langfristet gæld) 21,9-40,2 11,8-30,1 52,3-98,9 I alt -18,3-18,3-46,6 Anvendelse af likvide aktiver Afdrag på lån (langsigtet gæld).. Øvrige finansforskydninger.. 26,3-59,1 25,4-9,8 25,9-11,2 I alt -32,8 15,6 14,3 Kursreg. vedr. likvide aktiver -0,5 0 0 ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER (Se finansiel status) -51,6-2,8-32,3 Finansiel status

7 Note I mio. kr. Regnskab 2010 Likvide aktiver -19,6 Kortfristede tilgodehavender Kortfristet gæld (excl. -72,3-311,7 feriepengeforpligtigelser) Netto kortfristet gæld -384,0 Kortfristet formue/gæld -403,5 Langfristede tilgodehavender 743,6 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder -14,7 Langfristet tilgodehavender 728,9 Langfristet gæld -720,0 Langfristet formue/gæld 9,0 Finansiel egenkapital -394,5 Der er i årets løb givet tillægsbevillingr på netto -29,519 mio.kr. (tilgang likvide aktiver) som fordeler sig således: Tillægsbevillinger drift (netto) 37,800 mio.kr. Tillægsbevillinger anlæg (netto) 54,176 mio.kr. Tillægsbevillinger finansiering (netto) -121,495 mio.kr. Heraf udgør overførsler fra 2009 til 2010 i alt 87,335 mio.kr. heraf drift 25,860 mio.kr. og anlæg 61,475 mio.kr. Den udmeldte serviceramme for 2010 var 1.706,7 mio.kr. Regnskabet udviste et forbrug på serviceudgifter på 1.714,4 mio.kr. Servicerammen er dermed overskredet med 7,7 mio.kr. i Indstilles til godkendelse S

8 83. Anlægsregnskab vedr. salg af jord til ubestemte formål m.v. Resumé Anlægsregnskaber over 2. mio.kr. skal godkendes af Byrådet. Økonomi har udarbejdet anlægsregnskab vedr. salg af jord ubestemte formål og faste ejendomme. Indtægt kr. Bevilling kr. Merindtægt kr. Anlægsregnskabet omfatter: Salg af jord ubestemte formål Salg af Østergade 19, Mariager Salg af Fuglsangsgade 9, Mariager Salg af Vestergade 24, Mariager. Anlægsregnskab vedr. salg af jord til ubestemte formål m.v. Indstilles til godkendelse S Anlægsregnskab Skoler - udvendig vedligeholdelse. Resumé

9 Anlægsregnskaber over 2. mio.kr. skal godkendes i Byrådet. Økonomi har udarbejdet anlægsregnskab vedr. Skoler - udvendig vedligeholdelse. Forbrug kr. Bevilling kr. Mindreforbrug kr. Anlægsregnskabet vedrører udvendig vedligeholdelse på alle kommunens skoler. Finansieret af kvalitetsfondsmidler. Anlægsregnskab skoler - udvendig vedligeholdelse Indstilles til godkendelse S Anlægsregnskab vedr. Vintertjeneste - maskinanskaffelser Resumé Anlægsregnskaber over 2. mio.kr. skal godkendes i Byrådet. Økonomi har udarbejdet anlægsregnskab vedr. Vintertjeneste - maskinanskaffelser. Udgifter Bevilling kr kr.

10 Merforbrug kr. Vedrører maskinanskaffelser i 2009 og Anlægsregnskab - Vintertjeneste, maskinanskaffelser Indstilles til godkendelse S Anlægsregnskab vedr. omlægning af fortove. Resumé Anlægsregnskaber over 2. mio.kr. skal godkendes i Byrådet. Økonomi har udarbejdet anlægsregnskab vedr. omlægning af fortove. Udgifter kr. Bevilling kr. Mindreforbrug kr. Vedrører større fortovsrenoveringsarbejder. Anlægsregnskab vedr. omlægning af fortove. Indstilles til godkendelse.

11 S Anlægsregnskab vedr. Botilbud Skivevej, Hobro - Servicearealer. Resumé Anlægsregnskaber over 2. mio.kr. skal godkendes i Byrådet Økonomi har udarbejdet anlægsregnskab vedr. Botilbud Skivevej, Hobro - Servicearealer. Udgifter Bevilling Mindreforbrug kr kr kr. Botilbuddet på Skivevej i Hobro er organiseret således, at Hobro Boligforening ejer boligerne, mens Mariagerfjord Kommune ejer servicearealerne. Anlægsregnskab Botilbud Skivevej, Hobro - Servicearealer Indstilles til godkendelse S Anlægsregnskab vedr. anlægstilskud til Hadsund Roklub og HIK.

12 Resumé Anlægsregnskaber over 2. mio.kr. skal godkendes i Byrådet. Økonomi har udarbejdet anlægsregnskaber på følgende områder: Anlægstilskud til Hadsund Roklub Udgifter kr. Bevilling kr. Anlægstilskud til HIK (Hobro Idrætsklub) Udgifter kr. Bevilling kr. Anlægstilskud finansieret af kvalitetsfondsmidler. Anlægsregnskab vedr. anlægstilskud til Hadsund Roklub Anlægsregnskab vedr. anlægstilskud til HIK (Hobro Idrætsklub). Indstilles til godkendelse P Energiredegørelse for kommunale bygninger 2010 Resumé Indsatsen mod energispild i kommunale bygninger begynder nu at give resultater. Både varmeog vandforbruget falder. I 2009 og 2010 har vi investeret 5 mio. kr. for at opnå en årlig besparelse på kr. pr. år. Ved starten af 2011 har vi 378 forslag, som samlet kan spare 5

13 mio. kr. om året eller 25 % af energiudgifterne. Investeringen i energibesparelser har betalt sig tilbage på 4 år. Samlet bruger kommunes bygninger ca. 22 GWh varme, 5 GWh el og m 3 vand pr. år. Det giver en samlet udgift på 19 mio. kr. Energimærkningen af de kommunale bygninger er påbegyndt i 2008 og forventes afsluttet første halvår Besparelsesforslag, der fremgår af energimærket gennemføres, hvis tilbagebetalingstiden højst er 75 % af levetiden (en rentabilitet på mindst 1,3). I 2009 og 2010 har vi investeret 5 mio. kr. for at opnå en årlig besparelse på kr. Desuden har vi anbefalet institutionerne at investere 2,8 mio. kr. for at spare kr. pr. år. Indsatsen drejer sig især om: Isolering af dårligt isolerede bygninger. Hulmursisolering giver både et bedre indeklima og en væsentlig varmebesparelse. Udskiftning af gamle varmeanlæg. Gamle olie- og gaskedler taber en stor del af varmen op gennem skorstenen. Nye kedler udnytter varmen i røggasserne. Etablering af nyt og bedre lys, som betales af elbesparelsen. Ved starten af 2011 var vi oppe på 378 forslag til at investere i alt 20 mio. kr. Forslagene har en samlet tilbagebetalingstid på 4 år, dvs. den årlige besparelse bliver 25 % af energiudgiften. Varmeforbruget er allerede faldet med 17 % og vandforbruget med 4 % i forhold til Elforbruget er uændret, og det må nok konstateres, at besparelserne højst har udlignet et øget forbrug, der følger af mere elektronisk udstyr. Samlet set kan vi godt overholde byrådets målsætning om at spare 1 % energi pr. år fra Økonomi Udgifterne til energimærkning, energinetværk og supplerende undersøgelser afholdes af energisparepuljen (xg ).

14 Inventar og mindre investeringer anbefales til institutionerne, som betaler af eget budget og beholder besparelsen. Større investeringer i energibesparelser afholdes som energibesparende foranstaltninger (xa ). Der optages lån til investeringen. Ydelsen finansieres af institutionernes budget, således at institutionen beholder 20 % af den beregnede besparelse. Energiredegørelse 2011 Fremsendes til orientering S Gebyrer for opstilling af vindmøller Resumé Der pågår en sag, hvor der opstilles 5 endog meget store vindmøller ved Døstrup. Vindmølleområdet er omfattet af Lokalplan 48/2011 for et område ved Døstrup og Finderup. Der har været den indledende kontakt omkring den konkrete byggesagsbehandling. Med det gældende takstblad vil der skulle opkræves et gebyr, der på ingen måde står i relation til det tidsforbrug, der vil være forbundet med selve byggesagsbehandlingen. Afdeling Byg har udarbejdet et forslag til en ændring af det gældende takstblad for gebyrer ved byggesagsbehandling, Vindmøller

15 Det gældende takstblad for gebyrer ved byggesagsbehandling af vindmøller er fastsat til kr pr. kw. I den konkrete sag med 5 vindmøller er gebyret overslagmæssigt beregnet til kr Tidsforbruget for selve byggesagsbehandlingen vil i den konkrete sag ikke tilnærmelsesvis udløse så store omkostninger. Afdeling Byg har undersøgt, hvilke gebyrer, der beregnes i Vesthimmerland og Rebild. Vesthimmerland Her beregnes et gebyr på kr. 12,80 pr. kw, dog mindst kr Der opkræves et gebyr på kr ved mindre husstandsvindmøller og ved mini vindmøller et gebyr på kr Rebild Her opkræves et gebyr på kr ved store vindmøller og ved husstandsvindmøller. Ved micromøller opkræves der et fast gebyr på kr Forslag, vindmøller Ved etablering af sådanne vindmøller, som der er tale om med nu 5 store vindmøller, er der gennemført et større planlægningsarbejde. Selve byggesagsbehandlingen for vindmøller er derfor begrænset til en ren teknisk sagsbehandling, hvor primært de matrikulære forhold og de sikkerhedsmæssige forhold med adgang for Redningsberedskabet og en eventuel indsats ved brand eller personuheld i selve generatormodulet i møllens top skal vurderes. Adgangsveje for Redningsberedskabet og eventuelle specialkøretøjer indgår således i den tekniske sagsbehandling, der skal gennemføres. Afdeling Byg vil anbefale, at vindmøller medtages under kategori 5 - øvrigt erhvervs- og etagebyggeri - med et fast gebyr på kr pr. vindmølle. Et fast gebyr på mindre husstandsvindmøller ansættes til kr Et fast gebyr for microvindmøller ansættes til kr Økonomi Gebyrerne vil bidrage til den indtjening, der følger af byggesagsbehandlingen af vindmøller. Etablering af de store vindmøller er yderst sjældne. De oven for anførte forslag til fastsættelse af gebyrer vil ikke ændre væsentligt på den indtjening, der følger gebyrer for vindmøller i det nugældende takstblad.

16 Udvalget for Teknik og Miljø, 4. april 2011, pkt. 67: Udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byråd, at Vindmøller medtages under kategori 5. Gebyrer for store vindmøller med en navhøjde på over 25 m ansættes til kr pr. vindmølle. Gebyrer for husstandsvindmøller med en navhøjde på op til 25 m ansættes til kr Gebyrer for micromøller ansættes til kr P Forslag til Lokalplan 37/2011 for offentligt område ved Vestergade i Hadsund Forslag til Lokalplan 37/2011 for offentligt område ved Vestergade i Hadsund - det tidligere Hotel Hadsund - er udarbejdet for at give mulighed for at indrette genoptræningscenter i den gamle hotelbygning og samtidig opføre ny bebyggelse i form af boliger til psykisk handicappede. Bevaring af kulturarv Der er på et tidligere tidspunkt foretaget en SAVE-vurdering af hotellet, som giver bygningen bevaringsværdien 4, hvilket svarer til en middelværdi. Ejendommen er samtidig beliggende i Kulturmiljø nr. 5, hvilket ifølge kommuneplanens retningslinie betyder, at lokalplanområdet skal optages i kommende lokalplaner med en beskrivelse af de kulturhistoriske interesser, som ligger til grund for udpegningen og med en angivelse af de særlige beskyttelseshensyn, der skal varetages for, at de enkelte områders oplevelsesværdi kan bevares og forbedres. Samtidig gælder retningslinie , hvori der står, at lokalplaner, som går ind i udpegede kulturmiljøer, bør indeholde bevarende bestemmelser. Der bør foreligge en registrering af kulturværdierne, som er tilstrækkelig til at vurdere forhold, der skal reguleres i lokalplanen. Med denne baggrund indeholder lokalplanforslaget såkaldte kompetencenormer hvad angår bevaringsværdierne. Mariagerfjord Kommune skal således ansøges om dispensation til at til- og ombygge det gamle hotel, hvilket også gælder for forhold, som ikke kræver byggetilladelse. Der

17 kan således ikke ske f.eks. udskiftning af vinduerne uden dispensation fra Mariagerfjord Kommune. Det samme gør sig gældende for byggeri, der opføres i tilknytning til det gamle hotel. Opførelse af nyt byggeri vil således også kræve dispensation fra lokalplanen, og der er i lokalplanens redegørelse lagt op til, at byggeri, som bliver bygget sammen med hotellet skal udformes på en sådan måde, at det bliver tydeligt, hvad der er nyt og gammelt. Endelig indeholder lokalplanforslaget en bestemmelse om, at hotellet ikke må nedrives. Baggrunden for disse bestemmelser i lokalplanen er en særlig hjemmel i Planlovens 15, stk. 2, nr. 14 til at bruge en kompetencenorm, når der er tale om bevaringsværdig bebyggelse. Høring af Nordjyllands Historiske Museum Eftersom lokalplanen omfatter kulturhistoriske interesser, skal Mariagerfjord Kommune ifølge Museumslovens 23, stk. 2 inddrage vedkommende statslige eller statsanerkendte kulturhistoriske museum, når der udarbejdes en kommuneplan eller lokalplan, der berører bevaringsværdier. Lokalplanforslaget er derfor sendt til Nordjyllands Historiske Museum til høring. Eventuelle kommentarer fra museet forventes at foreligge inden udvalgsmødet. Forslag til Lokalplan 37 Udvalget for Teknik og Miljø, 4. april 2011, pkt. 71: Udvalget anbefaler, at forslag til Lokalplan 37/2011 for offentligt område på Vestergade i Hadsund fremlægges i offentlig høring i 8 uger P Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 til Mariagerfjord Kommuneplan Offentligt område ved Vestergade i Hadsund

18 Plan har udarbejdet forslag til Tillæg nr. 12 til Mariagerfjord Kommuneplan for rammeområde HAD.O.13 for at sikre mulighed for vedtagelse af forslag til "Lokalplan 37/2011 for offentligt område ved Vestergade i Hadsund". I lokalplanen gives der mulighed for at anvende den eksisterende bebyggelse til genoptræningscenter samtidig med, at der er mulighed for at bygge handicapboliger inden for lokalplanområdet. Lokalplanområdet er beliggende inden for rammeområderne HAD.C.1 for centerområde og HAD.B.6 for boligområde Markedsgade, Skrænten, Tinggade, Nørregade og Kirkegade i Mariagerfjord Kommuneplan Anvendelsen til genoptræningscenter og handicapboliger således ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, hvorfor forslag til kommuneplantillæg nr. 12, hvori der udlægges et nyt rammeområde til offentligt formål i form af genoptræningscenter og handicapboliger med benævnelsen HAD.O.13 ønskes fremlagt i offentlig høring samtidig med lokalplanforslaget. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 Udvalget for Teknik og Miljø, 4. april 2011, pkt. 72: Udvalget anbefaler, at forslag til Tillæg nr. 12 til Mariagerfjord Kommuneplan fremlægges i offentlig høring i 8 uger P Forslag til Lokalplan 57/2011 for offentligt område på Amerikavej 1 i Hobro Forslag til Lokalplan 57/2011 for offentligt område på Amerikavej 1 i Hobro er udarbejdet på baggrund af et ønske fra Ungdommens Uddannelsesvejledning - UU Mariagerfjord - om at indrette uddannelsesvejledning tæt på de unge. Boligerne på Amerikavej 1 og 3 har tidligere fungeret som rektor- og pedelboliger for Hobro Gymnasium. I 2003 blev bygningerne omdannet til almindelige helårsboliger ved vedtagelse af Lokalplan nr Boligen på Amerikavej 1 ønskes nu omdannet til ungdommens

19 uddannelsesvejledning - UU Mariagerfjord - med en placering i nær tilknytning til de områder, hvor de unge færdes. I forslag til Lokalplan 57/2011 udlægges ejendommen til offentligt formål i form af uddannelsesvejledning samtidig med at det bliver muligt at bygge til den eksisterende bebyggelse. Forslag til Lokalplan 57 Udvalget for Teknik og Miljø, 4. april 2011, pkt. 73: Udvalget anbefaler, at forslag til "Lokalplan 57/2011 for offentligt område på Amerikavej 1 i Hobro" fremlægges i offentlig høring i 8 uger. Preben Christensen deltog ikke i sagens behandling P Forslag til Kommuneplantillæg nr. 13 til Mariagerfjord Kommuneplan Offentligt område ved Amerikavej 1 i Hobro Plan har udarbejdet forslag til Tillæg nr. 13 til Mariagerfjord Kommuneplan for rammeområde HOB.O.42 for at sikre mulighed for vedtagelse af forslag til "Lokalplan 57/2011 for offentligt område ved Amerikavej 1 i Hobro". I lokalplanen gives der mulighed for at anvende den eksisterende bygning til ungdommens uddannelsesvejledning. Lokalplanområdet er beliggende inden for rammeområderne HOB.O.10 for offentligt område Hobro Gymnasium og HOB.B.4 for boligområde Mariagervej, Randersvej og Søndre Ringvej i Mariagerfjord Kommuneplan Anvendelsen til uddannelsesvejledning er således ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, hvorfor forslag til kommuneplantillæg nr. 13, hvori der udlægges et nyt

20 rammeområde til offentligt formål i form af administrationsbygning og lignende med benævnelsen HOB.O.42, ønskes fremlagt i offentlig høring samtidig med lokalplanforslaget. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 13 Udvalget for Teknik og Miljø, 4. april 2011, pkt. 74: Udvalget anbefaler, at forslag til Tillæg nr. 11 til Mariagerfjord Kommuneplan fremlægges i offentlig høring i 8 uger. Preben Christensen deltog ikke i sagens behandling P Forslag til Lokalplan 58/ Boligområde ved Nørre Hurupvej i Øster Hurup Resumé Mariagerfjord Kommune har udarbejdet forslag til Lokalplan 58/2011 for et boligområde ved Nørre Hurupvej i Øster Hurup. Lokalplanen giver mulighed for, at ejendommen der udgør lokalplanområdet benyttes til boligformål. Mariagerfjord Kommune har udarbejdet forslag til Lokalplan 58/2011 for et boligområde ved Nørre Hurupvej i Øster Hurup. Lokalplanen giver mulighed for, at ejendommen der udgør lokalplanområdet benyttes til boligformål. Lokalplanområdet, som ejes af privat grundsejer, omfatter et areal på ca. 900 m². I lokalplanen udlægges området til boligbebyggelse i form af en enkelt bolig. Lokalplanen udarbejdes for ændre anvendelsen af ejendommen og herved give grundejer mulighed for at bo på ejendommen uden at skulle drive erhverv.

21 For en del af lokalplanområdet gælder partiel byplanvedtægt nr. 16 et område til centerformål og åben lav boligbebyggelse i Øster Hurup. Den gældende partiel byplanvedtægt nr. 16 ophæves for det områder, der er omfattet af lokalplan 59/2011 i forbindelse med endelig vedtagelse af lokalplanen. Da lokalplanområdet ikke er i fuld overensstemmelse med Kommuneplan for Mariagerfjord Kommune, har Plan udarbejdet et forslag til Kommuneplan-tillæg nr. 15, som forventes fremlagt i offentlig høring samtidig med lokalplanforslaget. Forslag til Lokalplan 58 for et boligområde ved Nørre Hurupvej i Øster Hurup Udvalget for Teknik og Miljø, 4. april 2011, pkt. 76: Udvalget anbefaler, at forslag til Lokalplan 58/2011 for et boligområde ved Nørre Hurupvej i Øster Hurup indstilles til Byrådets godkendelse med henblik på 8 ugers offentlig høring P Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 til Mariagerfjord Kommuneplan Boligområde ved Nørre Hurupvej i Øster Hurup Plan har udarbejdet forslag til Tillæg nr. 15 til Mariagerfjord Kommuneplan for et nyt rammeområde ØHU.B.4, der overføres fra en del af rammeområde ØHU.B.1. Kommuneplantillæget er udarbejdet for at sikre mulighed for vedtagelse af "Lokalplanforslag 58/2011 for boligområde ved Nørre Hurupvej i Øster Hurup. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Mariagerfjord Kommuneplan , da bebyggelsesprocenten sættes op fra 25 til 30. Der er derfor udarbejdet et forslag til nærværende kommuneplantillæg nr. 15, som er fremlagt i offentlig høring samtidig med lokalplanforslaget, hvori en del af rammeområde ØHU.B.1

22 udlægges til et nyt rammeområde ØHU.B.4. For det nye rammeområde sættes bebyggelsesprocenten til 30. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 Udvalget for Teknik og Miljø, 4. april 2011, pkt. 76: Udvalget anbefaler, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 til Mariagerfjord Kommuneplan indstilles til Byrådets godkendelse med henblik på 8 ugers offentlig høring P Forslag til Lokalplan 59/ Tæt lavt boligområde ved Kystvejen i Øster Hurup Resumé Mariagerfjord Kommune har udarbejdet forslag til Lokalplan 59/2011 for et tæt lavt boligområde ved Kystvejen i Øster Hurup. Lokalplanen giver mulighed for at opføre en tæt lav boligbebyggelse i Øster Hurup. Lokalplanforslag 59/2011 giver mulighed for at opføre en tæt lav boligbebyggelse ved Kystvejen i Øster Hurup. Lokalplanområdet, som ejes af privat lodsejer, omfatter et areal på ca m². I lokalplanen udlægges området til tæt lav boligbebyggelse i form af højest 14 boliger med tilhørende fælles friareal. Lokalplanområdet, der ligger på den østlige side af Kystvejen nær det centrale Øster Hurup, får vejadgang fra Kystvejen via én enkel overkørsel.

23 Bebyggelse inden for området må højst opføres i to etage. Dog skal bebyggelse ud mod Kystvejen syne af 1½ etage for at indpasse sig den omkringliggende bebyggelse. Det fælles friareal, der udlægges i forbindelse med bebyggelsen, skal placeres væk fra Kystvejen bag bebyggelsen. Der er for lokalplanområdet en tinglyst vejbyggelinje på 12,5 meter målt fra vejmidte og ind på området. Vejmyndigheden er indstillet på ved dispensation at nedsætte vejbyggelinjen fra 12,5 meter til 8,5 meter. Bebyggelse ud mod Kystvejen skal fremstå som randbebyggelse og placeres med frontfacaden i den angivne vejbyggelinje. Lokalplanområdet ligger ca. 140 meter fra Natura 2000-område nr. 14 og der er derfor udarbejdet en konsekvensvurdering. Konsekvensvurderings konklusionen er, at lokalplanen ikke i sig selv indebærer en væsentlig, negativ påvirkning på de arter og naturtyper, som Natura 2000-området er udpeget for at beskytte. Det kan dog ikke udelukkes, at projektet i kombination med de øvrige aktiviteter i området har en negativ effekt. Det er derfor en forudsætning for den samlede konklusion, at der i forbindelse med udarbejdelsen af Natura 2000-planen for område 14 sker et koordineret og samlet indgreb over for den samlede skadelige påvirkning af menneskelige forstyrrelser i forhold til fuglearter på udpegningsgrundlaget. Lokalplanområdet ligger inden for den kystnære del af byzonen, men vurderingen er, at den ikke indgår i samspil med kystlandskabet, da området ligger omgivet af bymæssig bebyggelse og ikke er visuelt synlig fra kysten på grund af høj beplantning. Området vurderes således til ikke at være en del af den kystnære del af byzonen. For en del af lokalplanområdet gælder lokalplan nr for centerområdet i Øster Hurup. Den gældende lokalplan nr ophæves for det områder, der er omfattet af lokalplan 59/2011 i forbindelse med endelig vedtagelse af lokalplanen. Da lokalplanområdet ikke er i fuld overensstemmelse med Kommuneplan for Mariagerfjord Kommune, har Plan udarbejdet et forslag til Kommuneplantillæg nr. 11, som forventes fremlagt i offentlig høring samtidig med lokalplanforslaget. Forslag til Lokalplan 59, 2011 for et tæt lavt boligområde ved Kystvejen i Øster Hurup Udvalget for Teknik og Miljø, 4. april 2011, pkt. 77:

24 Udvalget anbefaler, at forslag til Lokalplan 59/2011 for et tæt lavt boligområde ved Kystvejen i Øster Hurup indstilles til Byrådets godkendelse med henblik på 8 ugers offentlig høring, dog således, at byggeriet max. kan fremstå som 1½ plan mod naboer og Kystvejen P Forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 til Mariagerfjord Kommuneplan Tæt lavt boligområde ved Kystvejen i Øster Hurup Plan har udarbejdet forslag til Tillæg nr. 11 til Mariagerfjord Kommuneplan for et nyt rammeområde ØHU.B.5, der overføres fra en del af rammeområderne ØHU.B.1 og ØHU.C.1. Kommuneplantillæget er udarbejdet for at sikre mulighed for vedtagelse af "Lokalplanforslag 59/2011 for et tæt lavt boligområde ved Kystvejen i Øster Hurup. Lokaplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Mariagerfjord Kommuneplan , da afgrænsningen af rammeområderne og den maksimale bebyggelsesprocent er ikke i overensstemmelse med Mariagerfjord Kommuneplan Der er derfor udarbejdet et forslag til nærværende kommuneplantillæg nr. 11, som er fremlagt i offentlig høring samtidig med lokalplanforslaget, hvori en del af rammeområderne ØHU.B.1 og ØHU.C.1 udlægges til et nyt rammeområde ØHU.B.5. For det nye rammeområde sættes bebyggelsesprocenten til 45. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 Udvalget for Teknik og Miljø, 4. april 2011, pkt. 78: Udvalget anbefaler, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 til Mariagerfjord Kommuneplan indstilles til Byrådets godkendelse med henblik på 8 ugers offentlig høring.

Dagsorden til mødet i Byrådet den 28. april 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus

Dagsorden til mødet i Byrådet den 28. april 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Dagsorden til mødet i Byrådet den 28. april 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 68 Godkendelse af dagsorden 69 Udpegning af læge til Boligkommissionen 70 Endelig

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

Per L. Laursen forlod mødet kl. 18.55 efter behandling af pkt. 37. Jette Rask forlod mødet kl. 20.00 under pkt. 44. Mødet sluttede kl. 20.05.

Per L. Laursen forlod mødet kl. 18.55 efter behandling af pkt. 37. Jette Rask forlod mødet kl. 20.00 under pkt. 44. Mødet sluttede kl. 20.05. Referat af mødet i Udvalget for Børn og Familie den 12. april 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Per L. Laursen forlod mødet kl. 18.55 efter behandling af pkt. 37. Jette

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Notat vedr. pressemøde med Nordjyske ang. Skolestruktur

Notat vedr. pressemøde med Nordjyske ang. Skolestruktur Notat vedr. pressemøde med Nordjyske ang. Skolestruktur Historik: Byrådet vedtog december 2010 en ny skolestruktur der betød nedlæggelse af følgende skoler: Hvornum, Rostrup, Astrup, Øster Hurup, Søbakkeskolen,

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 17:30 Mødet afsluttet: kl. 18:00 Mødested: Hjørring

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Lokalplan 138 samt Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014

Offentlig høring af Forslag til Lokalplan 138 samt Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 Til ejere, lejere, og berørte foreninger mv. 29. april 201 Offentlig høring af Forslag til Lokalplan 138 samt Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 Kommunalbestyrelsen har den 24. marts 201 vedtaget

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

90. Kl. 16.00 - Fremtiden for Søndre Skoles Pigekor

90. Kl. 16.00 - Fremtiden for Søndre Skoles Pigekor Referat af mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 16. august 2011 kl. 15:30 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Mødet sluttede kl. 18.30. Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 90 Kl.

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Tillæg nr. 17. Udkast Kommuneplan Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE

Tillæg nr. 17. Udkast Kommuneplan Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE Tillæg nr. 17 Kommuneplan 2013 Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro Udkast 20-03-2017 HOLSTEBRO KOMMUNE Redegørelse Forord Offentlig fremlæggelse Forslaget til kommuneplantillæg er fremlagt

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. april 2013 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 924 Boligområde ved Nedergårdsvej i Gl. Skejby. Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009. Aarhus

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden. Åbne dagsordenpunkter. Sagsfremstilling. Beslutning

1. Godkendelse af dagsorden. Åbne dagsordenpunkter. Sagsfremstilling. Beslutning Dagsorden til mødet i Seniorrådet den 24. januar 2012 kl. 09:00 i Skovgården i Hadsund, Timandsvej 25, Hadsund Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 1 Godkendelse af dagsorden 2 Årsberetning 2011 for Seniorrådet

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Ændring af rammeafgrænsning, bymidteafgrænsning og detailhandelsramme ved udvidelse af dagligvarebutik på Borgmester N. E. Hansensvej

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby

Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 11. januar 2017 Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby Dette materiale omhandler et område nær dig. Der planlægges for en boligbebyggelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådsmøde Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådsmøde Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 09.10.2008 kl. 17:30 Byrådsmøde Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 251. Spørgetid... 3 252. 2. behandling af budget 2009-2012... 3 253. Godkendelse af

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Indholdsfortegnelse 51. Drøftelse af visioner, strategi og udvikling i børne- og skoleudvalget 52. Dialogstruktur 53. Juniorklub

Læs mere

90. Kl Fremtiden for Søndre Skoles Pigekor

90. Kl Fremtiden for Søndre Skoles Pigekor Dagsorden til mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 16. august 2011 kl. 15:30 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 90 Kl. 16.00 - Fremtiden for Søndre

Læs mere

Udvidelse af boligområde ved Gammel Kirkevej i Hjortshøj - til landbrugsbygninger

Udvidelse af boligområde ved Gammel Kirkevej i Hjortshøj - til landbrugsbygninger Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 20. april 2017 Udvidelse af boligområde ved Gammel Kirkevej i Hjortshøj - til landbrugsbygninger Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 19. februar 2016 Trøjborgvej 72-74 ny etageboligbebyggelse Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune ønsker at ændre plangrundlaget for Trøjborgvej

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole.

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. august 2014 for Lisbjerg Skole - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for

Læs mere

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 RÅDHUSPARKEN BRYGGERGÅRDSVEJ ASYLVEJ NYVEJ KILDEVÆLDETS ALLE SYDVESTVEJ STATIONSPARKEN TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 FEBRUAR 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 og Lokalplan GL90.1 for

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Havkærparken og Bøgeskovgård 1. Resume Ombygningen af dagtilbuddet Havkærparken i Tilst samt ombygningen

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st.

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP ST. Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. Indholdsfortegnelse KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP

Læs mere

Tillæg nr. 32 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 32 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 32 til Rammeområde 41.B11 og 41.OF4 Boligområde ved Baunetoften og Gilmosevej i Tjørring. Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Frederikssund Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 009 Centerområde ved Kocksvej og Tværstræde

Frederikssund Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 009 Centerområde ved Kocksvej og Tværstræde Forslag til Kommuneplantillæg nr. 009 Centerområde ved Kocksvej og Tværstræde i Frederikssund Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Frederikssund Kommuneplan 1997 2009, kommuneplantillæg nr. 002 for detailhandel

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lange & Jerup Group Developeranpartsselskab Rosenvængets Allé 11, 4., tv.

Lange & Jerup Group Developeranpartsselskab Rosenvængets Allé 11, 4., tv. Hvidovre Kommune Teknik og Miljø Udvalget Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Østerbro, d. 27. juni 2012 Hermed fremsendes ansøgning til udvalget for etablering af ungdomsboliger i det tidligere plejehjem for

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland

Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland Kommissorium (indhold og omfang) 1. Baggrund 2. Formål 3. Succeskriterier 4. Produkt 5. Bindinger 6. Organisering 7. Tidsramme 8. Økonomi 9.

Læs mere

35 Årsrapport for Danmarks Saltcenter, Driftsfond og Ejendomsfond for 2010

35 Årsrapport for Danmarks Saltcenter, Driftsfond og Ejendomsfond for 2010 Dagsorden til mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 5. april 2011 kl. 15:30 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 32 Kl. 16.30 Orientering om DGI

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011 Dagsorden til mødet i Seniorrådet den 22. november 2011 kl. 09:00 i Teglgården, Kirkevej 9, Als Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 124 Godkendelse af dagsorden 125 Godkendelse af referat fra seneste møde

Læs mere

FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 3. november 2010 til 30. december 2010 TILLÆG 12

FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 3. november 2010 til 30. december 2010 TILLÆG 12 FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 3. november 2010 til 30. december 2010 TILLÆG 12 2 FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG 12 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til tillæg 12 til Kommuneplan 2009-2020.

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 15:45 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Ekstraordinært møde - Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 29.2.2008 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27. marts 2008 Sagsid.: 00.32.00-K01-1-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Korrigeret Positive tal angiver udgifter ---------- hele

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

FORSLAG Kommuneplantillæg nr. 15 til Bogense Kommuneplan 2001 for Bogense kommune

FORSLAG Kommuneplantillæg nr. 15 til Bogense Kommuneplan 2001 for Bogense kommune FORSLAG Kommuneplantillæg nr. 15 til Bogense Kommuneplan 2001 for Bogense kommune Ændring af rammeområde B16 Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE September 2000 VEJLEDNING Purhus Kommune, Rådhuset Teknisk Forvaltning Bakkevænget

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

96. Månedlig økonomirapport pr. 30. september 2011

96. Månedlig økonomirapport pr. 30. september 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 11. oktober 2011 kl. 15:30 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Mødet begynder kl. 15.30 med besigtigelse af Kridthuset og kl.

Læs mere

Lokalplan 1040, Sølystgade 30 Forslag

Lokalplan 1040, Sølystgade 30 Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 9. november 2016 Lokalplan 1040, Sølystgade 30 Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1040, Institutionsbyggeri,

Læs mere

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF C06 ENKELTOMRÅDE C06 TIL BLÅVANDVEJ

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF C06 ENKELTOMRÅDE C06 TIL BLÅVANDVEJ Blåvandvej Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF 05.01.C06 TIL BLÅVANDVEJ ENKELTOMRÅDE 05.01.C06 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MARTS 2016 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til dette kommuneplantillæg

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden 2013-2016 1 Aftalens formål: Formålet med denne aftale er med baggrund i samdriftsaftalen

Læs mere

Bilag Lokalplan nr. 1091 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFDELINGEN, APRIL 2006

Bilag Lokalplan nr. 1091 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFDELINGEN, APRIL 2006 Bilag Lokalplan nr. 1091 OER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFELINGEN, APRIL 2006 FOROR Forslag til tillæg nr. 38 til kommuneplan 1994-2006 er en mindre ændring af planens

Læs mere

TILLÆG 15. Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området.

TILLÆG 15. Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området. TILLÆG 15 Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området. Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 15 til Kommuneplan 2009-2020.

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1.

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. Punkt 2. Godkendelse af kommuneplantillæg 10.014 og Lokalplan 10-7-103 (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. forelæggelse) 2014-2818 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 for et boligområde ved Møgelkær i Viborg Forslag 1 LÆSEVEJLEDNING En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere