VORES DATACENTER, NETVÆRK og

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VORES DATACENTER, NETVÆRK og"

Transkript

1 PRÆSENTATION AF : VORES DATACENTER, NETVÆRK og sikringsforanstaltninger Vi driver og vedligeholder vores eget topmoderne datacenter. Centeret er grundstenen i vores forretning, da det aktualiserer muligheden for at tilbyde hosting-, cloudog serverløsninger af en yderst høj og konkurrencedygtig kaliber.

2 INDLEDNING : Hosting og outsourcing af itinfrastruktur Markedet for hostede services og serverløsninger er i kraftig fremdrift, og de fleste virksomheder vil formentlig før eller siden ende ud med løsninger i skyen, en server i et fremmed datacenter eller en outsourcing af hele eller dele af deres it-infrastruktur. Årsagen til denne udvikling ligger bl.a. i, at kvalitetskravene fra virksomhederne til deres it efterhånden er så store, at det kræver for mange ressourcer at opdatere og vedligeholde hardware og systemer internt i virksomheden - både økonomisk og tidsmæssigt. Før en kunde kan stille sig tilfreds med en hostingøsning, er det en nødvendighed, at han føler sig tryg ved idéen om, at den daglige drift, det overordnede ansvar og den løbende vedligeholdelse af hans servere og applikationer bliver varetaget af en tredjepart. Dette tryghedsbehov kan i vores øjne først imødekommes, når der fra leverandørens side, er etableret en tilpas gennemsigtighed af deres hostingmiljø og itinfrastruktur. Vi har i den forbindelse identificeret 4 nøglefaktorer, som er forbundet direkte med tilfredshedsgraden hos kunder der benytter sig af hosting- og cloudløsninger: Sikkerhed, Stabilitet, Hastighed og Kundeservice. De første 3 er udelukkende baseret på kvaliteten af datacenteret, hvorfor målsætningen for ethvert datacenter må, og bør være, at højne og optimere niveauet af netop disse faktorer. Denne præsentation vil forsøge at give et overblik over og indblik i, hvorledes vi som hostingpartner kan sikre dig som forbruger eller virksomhed, med hurtige, sikre og stabile hostingløsninger. Datacenter præsentation Side 1 af 7

3 NETVÆRKSDIAGRAM : VEJEN FRA KUNDE TIL HOSTING LØSNING TDC Router Ekstern core Firewall 10 Gbit/s 10 Gbit/s 10 Gbit/s 10 Gbit/s Intern core Datacenter & Sekundær backup 1 km Internettet Datacenter & Primær backup INFO: Hele netværket er redundant, hvilket betyder, at uanset hvor der opstår et problem, så vil det alt andet lige, ikke kunne mærkes hos vores kunder. INFO: Der bliver taget backup af alt data, i både datacenteret og på en sekundær lokation som ligeledes er topsikret og fysisk placeret mere end 1 km væk. Telia 10 Gbit/s 10 Gbit/s 10 Gbit/s 10 Gbit/s Router Ekstern core Firewall Intern core Datacenter præsentation Side 2 af 7

4 STABILITET : NÅR DET ER ET KRAV AT MAN ER ONLINE 24/7/365 Stabilitet i et datacenter kan sikres igennem en lang række faktorer, såsom dets fysiske placering, køling, ventilation, nødgeneratorer, brandslukningsudstyr, det rigtige hardware, en redundant internetforbindelse og lign. Målsætningen for ethvert datacenter er at kunne opretholde en oppetid, der ligger så nær 100 % som muligt. Vi kan for sikre vores kunder en gennemsnitlig oppetid på 99,9 %. Mindre driftforstyrrelser og tvungen nedetid pga. opdateringer mv. bringer procentsatsen under de hundrede procent. INFO: Datacenteret er hævet en ½ meter over jorden, så vi bl.a. kan lede kold luft ind under serverne. Datacenterets fysiske placering giver det en række unikke fordele. Det er placeret i et område med sikker afstand til andre bygninger, hævet over såvel vandspejl som jordhøjde og isoleret således at oversvømmelser, røggasser fra brand i nærliggende bygninger eller slukningsvand ikke kan påvirke driften. Datacenteret er forbundet med 2 separate strømtilslutninger, hvilket skaber redundans i tilfælde af strømsvigt. En lokal generatorstation leverer strøm i det daglige, mens en 500 kva dieselgenerator tager over, i tilfælde af at vi oplever strømsvigt fra el-nettet. Dieselgeneratoren kan levere minimum 12 timers drift på én tank - hvis nødvendigt vil den løbende blive fyldt op af en tankvogn. Vores brandsikring beskytter datacenteret via et sniffer system, der sikrer en hurtig alarmering og aktivering af et inergenanlæg i tilfælde af brand. Det betyder, at ild i en enkelt server ikke kan gøre skade på andet udstyr i datacenteret. INFO: Vi benytter os af et yderst effektivt inergen brandslukningssystem, der ved røgudvikling i datacenteret, øjeblikketligt fylder rummet med gas, som vil kvæle ilden. Vi benytter os ligeledes af redundante køleenheder, således at en vilkårlig komponent kan gå i stykker, uden at det har en væsentlig betydning for temperaturen i driftscenteret. Der leveres en nedkølet luft på ca. 23 C og med en minimal luftfugtighed. Datacenter præsentation Side 3 af 7

5 Datacenteret ligger 70 meter over havoverfladen - gennemsnittet i området er 60 meter. Datacenteret er derved utrolig godt beskyttet mod oversvømmelse og store vandmasser. Indenfor står alle servere på et hævet gulv, 0,5 meter over gulvet, hvortil der er tilsluttet flere afløb med højvandslukke. Der benyttes for så vidt muligt altid de samme leverandører af hardware til datacenteret - Dell og Cisco. Dette giver os mulighed for at opbevare reservedele af alt hardware, så vi hurtigt kan udskifte de nødvendige dele i de forskellige servermodeller, hvis det skulle blive nødvendigt. Vi vil altid have mindst en ekstra enhed på adressen, så vi meget hurtigt kan reagere på uheld og udskifte den defekte del. Planlagt systemarbejde vil som standard altid blive udført om natten, med start omkring midnat. Systemarbejdet vil alt efter varighed, som minimum blive annonceret på vores driftsside. I særlige tilfælde, hvor kunder med egne servere eller vitale dele af driften er påvirket, vil vi udsende s til de berørte kunder. Hvis nedetiden overstiger 15 minutter, vil det desuden blive udmeldt på vores driftsside. Driftssiden holdes løbende opdateret med relevant information. En vagtordning som altid bemandes af 2 servicemedarbejdere, vil 24 timer i døgnet og året rundt kunne rykke ud og foretage nødvendige reparationer, tilpasninger og vedligeholdelse på de forskellige servere efter behov. Reaktionstiden vil altid være på under 10 minutter, og fejlfindingen vil starte inden for 30 minutter. Datacenter præsentation Side 4 af 7

6 SIKKERHED : VI kan først føle os sikre, når du føler dig tryg! Rigtig mange undersøgelser har vist, at sikkerheden er den faktor, som har størst betydning hos virksomheder eller private, der overvejer en hostingløsning - derfor har den det naturligvis også hos os. Før et datacenter kan opnå en optimal sikkerhed, er der mange facetter som skal være under kontrol. I relation til den fysiske sikkerhed handler det om, hvem der har adgang til datacenteret, indbrudsrisici, adgangskoder, overvågning og vagtprocedurer. Mens datasikkerheden omhandler backup, virakontrol, firewalls, netværkssikkerhed, modstandsdygtighed over for hackerangreb og lignende. INFO: Vi har altid kompetente systemadministratorer og tekniske servicemedarbejdere som overvåger vores systemer og servere, og er klar til at rykke ud - døgnet og året rundt. Det er udelukkende driftsteknikere, der har adgang til datacenteret. Alle besøg bliver desuden registreret og videoovervåget, og det kræves at der anvendes et unikt adgangskort for at tilgå datacenteret. Hvis eksterne personer, såsom kunder, skal have adgang, kan det kun ske ved fremvisning af gyldigt ID og i følge med en driftstekniker. Datacenteret har specialsikrede gulve og mure, og vi har fjernet alle vinduer, så døren er den eneste indgang. Der er tilknyttet en 24-timers vagtordning, året rundt. Alle kroge og hjørner, ude og inde er forsynet med kameraer, IR sensorer og alarmer. Området er desuden komplet indhegnet med et 2,5 meter højt hegn, der også kræver et nøglekort. Datacenteret bliver overvåget på 3 niveauer. Et fysisk niveau som måler på datacenterets temperatur, brand, strømtilslutning og indbrud mv. Et hardware niveau som måler på servernes strømtilslutning, kølere, temperatur, harddiske, controllere og ressourceforbrug. Et serviceniveau som måler på de forskellige tjenester og applikationer. Uanset hvor der opstår problemer, bliver en vagthavende alarmeret og informeret, så han kan tage de rette forholdsregler. Vores sikkerhedsproducerer dikterer at alle adgangskoder skal være komplekse og skiftes inden for rimelig tid - afhængig af produktet. Der gives desuden kun adgang til de systemer der er relevante for den enkelte medarbejder. Adgangskoder til de forskellige systemer opbevares krypteret, og det er kun udvalgte medarbejdere der har adgang. Datacenter præsentation Side 5 af 7

7 Harddiske og lagermedier der udgår fra driften, bliver destrueret på en måde, så det ikke er muligt at genetablere de ødelagte data igen. Alle genbrugte diske bliver for-materet i overensstemmelse med gældende standarder. Der bliver dagligt taget backup, som gemmes i 7-30 dage, før det overskrives. Genetablering af tabt data, kan efter anmodning fra kunder, under normale omstændigheder, ske inden for to timer. En primær backup bliver placeret i datacenteret, mens en sekundær backup er placeret på en anden lokation der er mere end 1 km væk. INFO: Foruden Deloittes årlige gennemgang af vores sikkerhedspolitikker, så er vi bl.a. medlem og medstifter af brancheforeningen FDIH som bl.a. har til hensigt at forbedre vilkår og sikre kvalitet hos alle hostingkunder i Danmark. Alle arbejdsmaskiner og servere er udstyret med firewalls og antivirus software, der har til hensigt at blokere alle former for vira mv. Dertil har vi investeret store summer i at optimere vores netværksinfrastruktur til at kunne modstå alle former for hackerangreb (heriblandt DoS- og DDoS angreb) på en sådan måde, at du som kundealdrig vil komme til at mærke til det. Deloitte gennemgår, kontrollerer og godkender årligt, som et eksternt og uafhængigt revisionsselskab, vores aktuelle sikkerhedspolitikker. Datacenter præsentation Side 6 af 7

8 HASTIGHED : VORES HOSTINGLØSNINGER HAR LAGT SIG UD I OVERHALINGSBANEN Hastigheden på hostingløsninger er et område der sjældent har fokus, når et produkt bliver udstillet på en hostingudbyders hjemmeside. Det ser vi som problematisk, da en oppetid på 99 % har meget lidt at sige, hvis det f.eks. tager 5 sekunder at åbne en side i en webshop eller på en hjemmeside, eller hvis det tager 5 gange så lang tid at gennemføre en backupsession, fordi internetforbindelsen er belastet. Ydeevnen fra de forskellige servere har en stor indflydelse på hastigheden for dine hostingløsninger. Det er derfor essentielt at vores servere bliver bygget af og hele tiden opgraderet med det nyeste og hurtigste hardware. Det kan vi sikre igennem vores nære samarbejde med Dell og Cisco, der leverer alt vores server- og netværksudstyr. INFO: Hele netværket er redundant og baseret på, at et enkeltstående problem ikke skal kunne mærkes af kunderne. Heriblandt vores routere og netværk. Uanset hvor mange fysiske kræfter og ressourcer en server har, så vil ydeevnen og hastigheden være begrænset af, i hvor stor stil den fyldes op til bristepunktet med kunder og løsninger. Lavprisselskaber vil altid forsøge at presse denne grænse, da det giver dem mulighed for at sælge deres løsninger billigere, hvilket ofte medfører ustabilitet og lange svartider. Det er både til gene for dig som bruger og eventuelle kunder, og kan for websites i værste fald betyde en dårligere rangering på Google. Derfor vil vi altid sørge for at hardware og antallet af løsninger pr. server stemmer overens med en optimal ydeevne. Datacenteret er tilkoblet 2 x 10 Gbit fiber forbindelser - den ene til TDC og den anden til Telia. Du vil altså kort sagt kun opleve begrænsninger som følge af din egen internetforbindelse. Eftersom TDC og Telia benytter hver deres fiberring, er hele ruten mellem dig som kunde og vores datacenter desuden redundant - hvilket betyder, at uanset hvor i kæden der opstår problemer, så vil din hostede løsning fortsat fungere uden problemer. Datacenter præsentation Side 7 af 7

Præsentation af: VORES DATACENTER, NETVÆRK OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Præsentation af: VORES DATACENTER, NETVÆRK OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Præsentation af: VORES DATACENTER, NETVÆRK OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Vi driver og vedligeholder vores eget topmoderne datacenter. Centeret er grundstenen i vores forretning, da det aktualiserer muligheden

Læs mere

Front-data Danmark A/S

Front-data Danmark A/S Front-data Danmark A/S Revisionserklæring (ISAE 3402, type 2) vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af hostingcenter. December 2011 1. erklæringsår R, s Kalvebod Brygge 45, 2.,

Læs mere

FRONT-DATA DANMARK A/S

FRONT-DATA DANMARK A/S MARTS 2014 FRONT-DATA DANMARK A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af Front-data Danmarks hostingaktiviteter. RSM plus P/S statsautoriserede

Læs mere

Front-data Danmark A/S

Front-data Danmark A/S plus revision skat rådgivning Front-data Danmark A/S ISAE 3402 type 2 erklæring Februar 2013 Revisionserklæring af de generelle it-kontroller for driften af Front-data Danmarks hosting-aktiviteter. Kalvebod

Læs mere

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/S ScanNet ISAE 3402 Type

Læs mere

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/S ScanNet ISAE 3402 Type

Læs mere

Det er godt at bruge 11 minutter på at læse Serviceaftalen FLEX igennem

Det er godt at bruge 11 minutter på at læse Serviceaftalen FLEX igennem Honeywell Building Solutions Strandvejen 70 2900 Hellerup www.honeywell.com Kære Det er godt at bruge 11 minutter på at læse Serviceaftalen FLEX igennem Hvorfor? Fordi Serviceaftalen FLEX dokumenterer

Læs mere

TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet

TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet Indholdsfortegnelse Datacenter... 3 Netværk og Internet... 3 Support... 3 Sikkerhedspolitik & Kvalitetssikring... 4 Sikkerhedspolitik... 4 Kvalitetssikring... 5

Læs mere

19/2-2007 ODENSE TEKNISKE SKOLE. Hold: 07SV7101DF Martin Gertsen Kristjan Nielsen

19/2-2007 ODENSE TEKNISKE SKOLE. Hold: 07SV7101DF Martin Gertsen Kristjan Nielsen 19/2-2007 ODENSE TEKNISKE SKOLE ODENSE TEKNISKE SKOLE Martin Gertsen Kristjan Nielsen Indholdsfortegnelse INDLEDNING / PROBLEMFORMULERING... 2 BESKRIVELSE AF SUPPORT DANMARK... 3 IT I VIRKSOMHEDEN... 4

Læs mere

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225 Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 01-08-2014 til 31-01-2015 Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Læs mere

HP infrastrukturkoncepter

HP infrastrukturkoncepter Simply Faster HP infrastrukturkoncepter Specialist Saml dine it-indkøb 2012 GOLD Computing Systems Server Den nye Gen8 generation af HP servere HP er den server producent i verden, der producerer og sælger

Læs mere

Ny IT sikkerhedspolitik. for. Jammerbugt Kommune

Ny IT sikkerhedspolitik. for. Jammerbugt Kommune Ny IT sikkerhedspolitik for Jammerbugt Kommune Udkast november 2104 IT Sikkerhedspolitik, Jammerbugt Kommune Side 1 af 22 Versionsstyring Version nr. Dato for version Ændring Årsag Ansvar 01.02 26.11.2014

Læs mere

MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING FEBRUAR 2015 MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af MultiHouses hostingaktiviteter. RSM plus P/S statsautoriserede

Læs mere

SYSTEMHOSTING A/S CVR nr.: 25814606

SYSTEMHOSTING A/S CVR nr.: 25814606 Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med drift af hosting-platform i perioden 01-01-2014 til 31-12-2014 SYSTEMHOSTING

Læs mere

Outsource din hovedpine

Outsource din hovedpine Tema CLOUD Cloud Computing har i et par år efterhånden været på alles læber i it-verdenen. Og det er der god grund til. Kraftigt forbedret ydeevne kombineret med drastiske fald i priserne har for alvor

Læs mere

ITEK og DI s Vejledning i fysisk IT-sikkerhed

ITEK og DI s Vejledning i fysisk IT-sikkerhed ITEK og DI s Vejledning i fysisk IT-sikkerhed Udgivet af: ITEK og DI Redaktion: Henning Mortensen og Brigitte Kammersgaard ISBN: 87-7353-713-6 0.04.08 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...3 Indledning...5

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik for

Informationssikkerhedspolitik for <organisation> 1 Informationssikkerhedspolitik for Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 4 1.1 Formål med informationssikkerhedspolitikken 4 1.2 Hovedmålsætninger i informationssikkerhedspolitikken 4

Læs mere

DR. INFRASTRUCTURE AND MR. UNIFIED. UNIFIED COMMUNICATIONS Styrk virksomhedens kommunikation via målrettede IT-værktøjer

DR. INFRASTRUCTURE AND MR. UNIFIED. UNIFIED COMMUNICATIONS Styrk virksomhedens kommunikation via målrettede IT-værktøjer DR. INFRASTRUCTURE AND MR. UNIFIED Har din virksomhed en sund infrastruktur? UNIFIED COMMUNICATIONS Styrk virksomhedens kommunikation via målrettede IT-værktøjer TDC Scale specialister Dansupport hjælper

Læs mere

DANDOMAIN A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

DANDOMAIN A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING APRIL 2014 DANDOMAIN A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af DanDomains hostingaktiviteter. RSM plus P/S statsautoriserede revisorer

Læs mere

Enkelt Nemt Effektivt Skalérbart

Enkelt Nemt Effektivt Skalérbart Enkelt Nemt Effektivt Skalérbart Overvåg hele din IT infrastruktur med ét værktøj Som IT ansvarlig er din infrastruktur lig med dit image over for interne som eksterne kunder. Din mulighed for at reagere

Læs mere

Wannafind. ISAE 3402 Type 2

Wannafind. ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Wannafind ISAE 3402 Type 2

Læs mere

SLA Service Level Agreement

SLA Service Level Agreement SLA Service Level Agreement Indholdsfortegnelse 1 Service Level Agreement... 1 2 Driftsvindue og oppetid... 1 2.1 Servicevindue... 1 2.1.1 Ekstraordinær service... 1 2.1.2 Patch Management... 1 2.1.3 Åbningstid...

Læs mere

Tryg Backup Manual 1

Tryg Backup Manual 1 Tryg Backup Manual 1 1. Sådan kommer du i gang med Tryg Backup I forbindelse med oprettelsen af din konto modtager du et brev med loginoplysninger til dit eget kontrolpanel på http://trygbackup.keepitpro.com/multiusercontrolpanel

Læs mere

UNIFIED COMMUNICATION Styrk virksomhedens kommunikation med de rette IT-værktøjer IT INFRASTRUCTURE. Kompetencer og ydelser

UNIFIED COMMUNICATION Styrk virksomhedens kommunikation med de rette IT-værktøjer IT INFRASTRUCTURE. Kompetencer og ydelser UNIFIED COMMUNICATION Styrk virksomhedens kommunikation med de rette IT-værktøjer IT INFRASTRUCTURE Har din virksomhed en sund infrastruktur? Kompetencer og ydelser Dansupport hjælper dig til den optimale

Læs mere

Dit netværk er vores højeste prioritet!

Dit netværk er vores højeste prioritet! Dit netværk er vores højeste prioritet! Hvor sikker er du på dit netværk? Netværkssikkerhed er ingen selvfølge. Det har mange virksomheder måttet konstatere den seneste tid. Vi har været vidne til gentagne

Læs mere

WWI A/S. Service Level Agreement (SLA) v. 1.4

WWI A/S. Service Level Agreement (SLA) v. 1.4 WWI A/S Service Level Agreement (SLA) v. 1.4 WWI A/S Service Level Agreement (SLA) 1 Indholdsfortegnelse 2 Hensigtserklæring... 3 2.1 Reference... 3 3 Definitioner... 3 3.1 Hostingplatform... 3 3.2 Nedetid...

Læs mere

Vejledning til offentlige institutioner om nødstrøm. - Sådan sikrer du dig! Januar 2012. Udarbejdet af Ea Energianalyse

Vejledning til offentlige institutioner om nødstrøm. - Sådan sikrer du dig! Januar 2012. Udarbejdet af Ea Energianalyse Vejledning til offentlige institutioner om nødstrøm - Sådan sikrer du dig! Januar 2012 Udarbejdet af Ea Energianalyse Forord Denne vejledning til offentlige institutioner om nødstrøm er første gang udgivet

Læs mere

it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT

it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT It-sikkerhedspolitik i UCC It-sikkerhedspolitikken gælder for alle medarbejdere (uanset ansættelsesforhold), studerende og gæster, der anvender UCC s it-resurser.

Læs mere

CRAMO SIKKERHED KVALITET MILJØ

CRAMO SIKKERHED KVALITET MILJØ CRAMO SIKKERHED KVALITET MILJØ Kvalitet, sikkerhed og miljø - for din egen og andres skyld Hos Cramo skal kvalitet, sikkerhed og miljø ikke bare være i orden det skal være på det højest mulige niveau -

Læs mere

WWI A/S Indholdsfortegnelse

WWI A/S Indholdsfortegnelse Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med leverance af Hosted Desktop og hosting-infrastrukturydelser i perioden 1.

Læs mere