Se lyset. Kalenderen. Medlemsarrangement i Hersted Industripark. 14.januar Læs nærmere s. 8

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Se lyset. Kalenderen. Medlemsarrangement i Hersted Industripark. 14.januar Læs nærmere s. 8"

Transkript

1 Nr. 1 Januar årgang Kalenderen 14. Besøg på Doll lysprojekt, Gl. Landevej /Højhuset kl Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl Deadline for s-posten 27. S-posten udsendes, Birkelundgård kl Se lyset Medlemsarrangement i Hersted Industripark 14.januar Læs nærmere s. 8 Artikler i dette nummer : * Ny kriminalpræventiv strategi giver tryggere by * Magtens tredeling * Åbenhed om partistøtte * Digitalisering af borgerne eller det offentlige???

2 Side 2 S-POSTEN Medlemsblad for Socialdemokraterne i Albertslund. Redaktion: Jette Kammer Jensen (ansvarshavende) Britta S. Jørgensen (layout) Indlæg sendes eller mailes til: Jette Kammer Jensen Tranehusene 96, 2620, Albertslund Tlf Deadline - se kalenderen bagest i bladet S-posten tilgår medlemmerne, Folkebibliotekerne, ABA, Albertslund Posten m.fl. Leveringsproblemer - kontakt Aage Jensen, tlf Indhold: S-posten Redaktion og bladets indhold... side 2 Nytårshilsen fra Borgmesteren... side 3 Ægte demokrati kræver fuld åbenhed om partistøtte... side 4 Ny kriminalpræventiv Strategi... side 6 Møde om sundhedspolitik... side 7 Se lyset... side 8 Nyhedsbrev fra Mogens... side 9 Partiskat... side 10 Den lovgivende, den udøvende Og den dømmende magt... side 11 Ny kriminalpræventiv strategi... side 12 Digitalisering... side 14 Den nye webside... side 16 Kalenderen... side 18 Arbejdsgrupper... side 18 A-gruppen... side 19 Partiforeningens bestyrelse... side 20 Information via mail: Tilmelding eller afmelding til: Husk også at oplyse ny mailadresse. Navn: Adresse: Jeg vil gerne være medlem af Socialdemokratiet Postnr.: Ønsker nedsat kontingent By: På grund af at være fyldt 62 år Tlf.: Dato: / 2015 Underskrift: Sendes til: Socialdemokraterne i Albertslund, v/ Else Boel, Stjernens Kvt. 5 C, Albertslund

3 S-posten Side 3 Gruppens hjørne Her på tærsklen til det nye år, er Albertslund i front på mange områder. Det 10 km store nationale lyscenter, DOLL, i Hersted Industripark har fået en forrygende start og vakt stor opmærksomhed nationalt og internationalt. Her demonstrerer vi, hvordan kommune, forskning og private virksomheder sammen kan udvikle nye lysløsninger, som sparer masser af energi og øger trygheden for borgerne. De nye lysløsninger er også langt billigere i drift og administration for kommunerne. I løbet af de næste 4 år skal 9000 af byens lysarmaturer udskiftes, og DOLL er dermed også et eksempel på, hvordan nye løsninger tager udgangspunkt i borgernes og byens behov. Derfor modtog Albertslund Kommune også i år Kommunernes Landsforenings Innovationspris 2014 i skarp konkurrence med 54 andre kommunale innovationsprojekter. Den anerkendelse skal vi være glade og stolte over. Dygtige medarbejdere og ledere og engagerede borgere bærer selvfølgelig en byudvikling igennem. Men det er en offensiv politisk dagsorden med klare visioner og mål, der viser vejen for fælleskabet Albertslund. Det vil vi også stå i spidsen for i Glædelig jul og godt nytår. På vegne af den socialdemokratiske gruppe Steen Borgmester

4 Side 4 Formanden skriver! S-posten Ægte demokrati kræver fuld åbenhed om partistøtte Pinlige borgerlige krumspring for at omgå reglerne, men hvorfor laver vi selv signalforvirring? I USA er der ret strenge regler om bidrag til politiske partier og kandidater, men det er samtidig et land, hvor det er en kendsgerning, at dem med de fleste penge oftest løber af med sejren. Det er i åbenbar konflikt med et ægte demokrati. I Danmark er reglerne mindre klare, men penge har hidtil næppe spillet samme dominerende rolle. Desværre er der tegn på, at vi er på vej mod mere amerikanske tilstande. De borgerlige erhvervsklubber er et åbenbart forsøg på at omgå reglerne ved at skjule, hvem der er bidragydere. Det er en ren indsamlingsmaskine, som f.eks. Finansrådet har oprettet, så bankerne kan skjule, hvem de støtter. Særligt pinligt bliver det, når enkelte politikere direkte bryder loven og ikke oplyser om tilskud, der er større end de kr., som er lovens grænse. Venstres trafikordfører er således afsløret med bukserne nede, mens hans indsamlingsklub fra viborgegnen fik penge fra motorvejslobbyen, som han glemte at oplyse. Så er det mere ærligt, når Saxo Bank åbent viser, at de har købt et politisk parti, kaldet Liberal Alliance. Udviklingen i Danmark er bekymrende, og derfor har der i længere tid været arbejdet for at skabe større klarhed og for at sikre mere åbenhed, så vi også undgår offentlig kritik fra nogle af de organisationer, som på verdensplan kæmper imod korruption og for større gennemsigtighed i det politiske liv. Men meget tyder på, at de borgerlige og Socialdemokraterne

5 S-posten har holdt hinanden i skak gennem længere tid, så der gensidigt kræves mere åbenhed fra den anden side som betingelse for selv at vise åbenhed. Og på den måde kommer diskussionen ikke ud af stedet. Det er en meget stor misforståelse fra vores side, hvis vi er med til at blokere. Vi kan roligt vise alle fagforeningsannoncer for dette eller hint, og vi vil stadig ligge mange omgange efter den borgerlige dominans i pengestrømmen. Særligt uforståeligt er det, at vi nu også har kopieret tanken om erhvervsklubberne, om end det sker i en forsigtig variant. Det koster kun kr., og så får man endda en let anretning, så det er ikke i konflikt med lovens krav. Side 5 Men hvorfor dog overhovedet lave den form for signalforvirring, hvor vi kopierer dele af de borgerliges dårlige manerer? Og hvorfor dog udsætte sig for den latterliggørelse, som den lette anretning lægger op til i medierne? Brug i stedet hovedet. Drop den idiotiske erhvervsklub. Deltag i møder med erhvervslivet uden betaling. Gå aktivt ind og få lavet nye regler, som lægger alle tilskud til politiske partier åbent frem. Har du kommentarer til dette, eller har du i øvrigt gode ideer og forslag, så skriv til mig på

6 Side 6 S-posten Set fra sidelinjen Af Jette Kammer Jensen Sundhedsaftale med Regionen Formålet med en sådan sundhedsaftale er: At understøtte sammenhæng og koordinering af patientforløb, der går på tværs af kommuner, almen praksis og sygehuse. Det er et rigtigt godt formål, og selve sundhedsaftalen er ambitiøst formuleret men det er jo overordnede målsætninger, der efterfølgende skal udmøntes, og det er mit håb, at de mange sætninger om patientinddragelse udmøntes eller som jeg hellere vil formulere det: patienten skal være i centrum og ikke en brik i et system. Albo s dage talte. I begyndelsen af 2016 indvies det nye plejecenter, og det giver både nogle bedre plejeboliger og for beboerne også billigere boliger. Det nye plejecenter vil kunne dække det forventede behov for plejeboliger, det fremgår af den seneste prognose. Debatten omkring det runde bord var fokuseret på: Holder prognoserne Skal Albo renoveres Det er forståeligt, at nogle stiller spørgsmålstegn ved KL s nye prognosemodel på ældreområdet. Vi er jo blevet tudet ørene fulde med, at der kræves flere og flere midler også på plejeboligområdet fordi vi bliver flere og flere ældre. Virkeligheden er dog, at nok bliver vi ældre end tidligere tiders ældre men vi bliver altså også langt sundere ældre. Albo lever ikke længere op til nutidens krav til plejeboliger, og det er også belastende for medarbejderne. Lukningen af Albo blev vedtaget. Købe ude eller etablere lokalt! I dag køber Albertslund fysioog ergoterapeutisk behandling til børn men fremover vil vi selv tage os af det. Det vil betyde, at ventetiden for disse børn kan nedbringes til 4 uger, og forslaget er udgiftsneutralt så det var alle da også enige om.

7 S-posten Nye biblioteksretningslinjer. Umiddelbart lyder overskriften på det dagsordenspunkt umådelig kedeligt, men jeg skal alligevel opfordre til, at man læser disse retningslinjer, fordi de beskriver alle de tilbud og aktiviteter, som vores bibliotek tilbyder borgerne. Albertslund har altid haft høj profil på biblioteksområdet og det har vi fortsat, bare set den her liste: Publikumsbetjening Formidling Materialevalg og pleje Opsøgende arbejde, herunder Biblioteket kommer OBS OBS OBS OBS Offentligt møde om Side 7 Borgerservice Digital Undervisning Arrangementer Fjernlån Samarbejde med frivillige Samarbejde med eksterne partnere Deltagelse i netværk Biblioteksorientering Låneradministration, reserveringer, rykkere og regninger Logistik og kørsel Lydavis Retningslinjerne blev vedtaget. Jeg måtte desværre forlade decembermødet efter et par timer men husk at I kan opleve hele mødet på kommunens hjemmeside. Sundhedspolitik 18. februar (tid og sted oplyses i næste nummer) v. Nick Hækkerup og Sophie Hæstorp Andersen Sundhedsministeren og regionsrådsformanden gæster byen og holder oplæg om sundhedspolitik.

8 Side 8 S-posten Se lyset Folk kommer fra så fjerne steder som Taiwan og Chile for at se lyset i Albertslund, CNN viser det, førende tidsskrifter som Forbes Magazine og New Scientist skriver om det og nogle af verdens førende firmaer indenfor LED-lys og styring kommer på besøg og overvejer at etablere arbejdspladser. De kommer for at se DOLL, der er Verdens største udstillingssted for nyt gadelys. I Hersted Industripark testes morgendagens vejbelysning med LED og avancerede styresystemer. På veje og stier i området er der opstillet mere end 30 forskellige slags vej- og stibelysning over en strækning på næsten 10 km. På flere strækninger dæmpes lyset, når der ikke er færdsel. Hele ideen med DOLL er at skabe energibesparelser, mere intelligent udendørsbelysning og nye danske arbejdspladser. Her kan ny vejbelysning testes og vises frem, og avanceret styring kan afprøves i fuld skala. DOLL er også stedet, hvor kommuner kan se og sammenligne forskellige typer af vejbelysning, inden de beslutter sig for indkøb af ny belysning. Jeg håber, at du har lyst til at se og høre mere om vores enestående lysprojekt. På gensyn Flemming Jørgensen Formand for Udvalget for Innovation i Byen 14. januar - kl Vi mødes ved indgang til kontorhotellet, Naverland 2, Vi er besøgscentret på 6.sal til en introduktion. Fra kl kører vi i bus rundt og ser nogle af lysinstallationerne. Leder af DOLL, Kim Brostrøm, er guide på hele turen. Tilmelding nødvendig: Da vi skal bestille bus til rundturen, er det nødvendig med tilmelding til arrangementet senest søndag d. 11. januar 2015 pr mail til:

9 S-posten Side 9 Nyhedsbrev fra Mogens Lykketoft Mogens Lykketofts nyhedsbrev 9.december 2014 Korrekt information af Folketinget? Mette Frederiksen har fået et enormt utaknemmeligt job med at rydde op i sagerne i Justitsministeriet. Senest har hun resolut sat en ny undersøgelse i gang af mistanken om embedsmænds manipulation med virkeligheden i rapport om menneskerettighedssituationen i Eritrea - en sag som også Ombudsmanden vil se på. Det bliver forhåbentlig en del af en større oprydning, så vi i fremtiden ikke skal opleve historier om embedsmænd, der tvister virkeligheden og om ministre, der ikke giver Folketinget det rette indblik i de oplysninger, de får fra deres embedsmænd. Journalisten Jesper Tynell har i sin bog Mørkelygten sat fokus på disse alvorlige problemer for folkestyret med sager, der næsten alle er tilbage fra den borgerlige regerings tid. Blandt eksemplerne er det meget tvivlsomme notat, Anders Fogh bestilte for at underbygge at hans deltagelse i Irakinvasionen i 2003 var i orden efter folkeretten. Der er de forkerte oplysninger om EU-retten, den daværende regering gav, da man ville imødekomme Dansk Folkepartis krav om optjeningskrav for børnefamilieydelsen til arbejdstagere fra andre EU-lande. Og der er Claus Hjorts massive manipulation med statistikken for at begrunde Venstres ønske om overførsel af jobformidlingen til de kommunale jobcentre, Som formand for Folketinget har jeg sat et arbejde i gang, der skal forbedre Folketingets muligheder for i fremtiden at få både korrekte og fuldstændige oplysninger fra regering og embedsværk. Sverige i ny valgkamp Alt i svensk politik er oppe i luften efter statsminister Løfvens beslutning om at udskrive ny-

10 Side 10 valg til 22.marts kun et halvt år efter seneste rigsdagsvalg i Sverige. Baggrunden er, at den rødgrønne regerings finanslov blev nedstemt af de fire borgerlige partier, der havde regeringen indtil for godt to måneder siden, med støtte fra de indvandringskritiske Sverigesdemokraterne. Løfven kunne i de forudgående forhandlinger ikke bryde op i den borgerlige front og lave et bredere forlig om finansloven. Han kunne have overladt til de fire at danne en borgerlig mindretalsregering igen i stedte for den nuværende mindretalsregering af Socialdemokratiet og Miljøpartiet. Men han valgte derfor at udskrive valg, da han S-posten blev afskåret fra at gennemføre sine egne markante forslag om sociale og miljømæssige forbedringer. Det er helt umuligt at vurdere om venstrefløjen i Sverige kan samle øget styrke på så hurtigt at holde valg på deres mærkesager eller om Sverigesdemokraterne vil gå yderligere frem ved at gøre den lange nye svenske valgkamp til et frontalt opgør med alle de gamle partier om den meget liberale svenske indvandrings- og flygtningepolitik. Se nyheder fra mig på [ ] og på og [ ] Er du nævning eller domsmand Så skal du huske at betale partiskat Iflg. Partiets love og vore lokale vedtægter skal der betales 4 % i partiskat af alle bruttobeløb modtaget for hverv i nævn og kommissioner, herunder hører også nævninger og domsmænd. Iflg. Vedtægterne som blev vedtaget på Generalforsamlingen april 2014 Beløbet for år 2014 bedes indbetalt i Arbejdernes Landsbank på konto Beløbet skal være indbetalt inden 1.februar 2015 Hvis du har brug for indbetalingskort kan du få det hos undertegnede. Else Boel Kasserer Tlf / mail

11 S-posten Den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt. Side 11 Af Jette Kammer Jensen De fleste af os husker nok vores barnelærdom om magtens 3-deling i den lovgivende, udøvende og dømmende magt, og at det var et vigtigt fundament for vores retsstat. Den lærdom er der nogle Folketingsmedlemmer, der har glemt folketingsmedlemmer skal ikke blande sig i konkrete domstolssager, det fremgår også af Retsplejeloven: Offentlig gengivelse af retsforhandlinger skal være objektiv og loyal. Stk. 2. Med bøde eller fængsel indtil 4 måneder straffes den, som i tale eller skrift, beregnet på at virke i en videre kreds, forsætlig eller ved grov uagtsomhed: 1) giver væsentlig urigtig meddelelse om en straffesag, der endnu ikke er endeligt afgjort eller bortfaldet, 2) lægger hindringer i vejen for sagens oplysning eller 3) så længe endelig dom i en straffesag ikke er afsagt, fremsætter udtalelser, der er egnet til på uforsvarlig måde at påvirke dommerne, domsmændene eller nævningerne med hensyn til sagens afgø- Folketinget er som bekendt den lovgivende magt, og de har også vedtaget retsplejeloven, samt alle de love, som domstolene skal afsige domme på grundlag af. Derfor er det uforståeligt, at Pia Kjærsgaard, Inger Støjbjerg og flere andre medlemmer af Folketinget dels overtræder Retsplejelovens 1017, stk. 2, punkt 3, dels klandrer dommerne for at dømme i overensstemmelse med de love, der nu engang gælder. Det er jo så langt fra første gang vi oplever, at medlemmer fra blå blok føler sig højt hævet over al lovgivning, senest har vi set en Venstre-mand overtræde partistøtteloven.

12 Side 12 S-posten Ny kriminalpræventiv strategi Af Jens Mikkelsen, Formand for Børne- og Skoleudvalget. På kommunalbestyrelsens møde i december måned vedtog et stort flertal en ny strategi og organisering for kommunens kriminalpræventive arbejde. Baggrunden for den nye strategi skal vi desværre finde i de uroligheder og mange brande, vi oplevede i byen tilbage i 2012/13. Her blev det tydeligt, at der var brug for en ny og mere målrettet indsats for at forebygge kriminalitet og skabe endnu mere tryghed for både vores børn og unge, og ikke mindst alle byens borgere. For at skabe det bedste afsæt, har der blandt andet været udarbejdet en ekstern rapport af Rambøll om de mange hændelser, og en tværkommunal arbejdsgruppe har kigget på, hvordan vi i et fremadrettet perspektiv, kan skabe en ny og proaktiv strategi og organisering på området. Den nye strategi tager primært udgangspunkt i de unge under 18 år, som enten er i risiko for at komme ud i kriminalitet, eller måske allerede er havnet i kriminalitet. Vi skal både hjælpe og stille krav til de unge, og her er den bedste start et bredt kendskab til den unges eget liv og netværk. Særligt to ting vægter højt i arbejdet tidlig indsats, og et markant fokus på, at arbejde på tværs og koordineret i forhold til de enkelte afdelingers indsatser. Begge dele gør, at vi får langt større effekt ud af de enkelte indsatser, netop fordi de fungerer bedst i samspil med andre indsatser. Men også andre aktører er en del af strategien, som overordnet kan inddeles i 3 fokusområder: En sammenhængende og forebyggende indsats her arbejdes blandt andet med at forebygge risikoadfærd blandt de unge, øge sammenhængen i indsatsen, samt et øget samarbejdet med politiet, og der lægges op til en individkoordineret indsats.

13 S-posten En tryg by Der gennemføres tryghedsvandringer i alle boligområder og nedsættes netværk, der skal arbejde med at videreudvikle kommunens misbrugsindsats, samt have et tæt samarbejde med boligorganisationerne og politiet. En ny vej for de mest kriminalitetstruede unge der indføres et nyt program Genoprettende praksisser, som er en metode der har fokus på relationer og konfliktmægling. Metoden skal hjælpe børn og unge med at reflektere over deres valg og handlinger, samt til at se, hvordan deres valg også berører andre unge. Ved at konfrontere den unge med konsekvenserne af en destruktiv handling får den unge en metodisk tilgang til at skabe refleksion og indsigt i forhold til egne og andres handlemønstre. Her ud over indføres mentorordninger, og systematiserede hurtige kriminalpræventive besøg når der opleves en bekymrende udvikling for en af vores unge. Side 13 med børn og unge i Albertslund kender strategien og arbejder efter den. De kriminalitetstruede og kriminelle unge, vi har i Albertslund, ønsker vi skal deltage i samfundet i stedet for at stå udenfor. De skal blive selvforsørgende, kunne mestre eget liv, og blive mere bevidste om deres fremtidsmuligheder uden kriminalitet. For at opnå dette skal der også rettes et særligt blik mod de unges forældre, som selvfølgelig skal følge med i og tage ansvar for deres børns liv. Helt konkret er det målet, at vi på baggrund af den nye strategi vil opleve, at trygheden for borgerne i Albertslund bliver øget, at den tidlige indsats bliver styrket, og ikke mindst at kriminaliteten vil falde. Du kan læse hele strategien på Albertslund kommunens hjemmeside kommunalbestyrelsen møde 9. december 2014 sag nr. 10. For hvert af alle de nævnte områder er der opsat konkrete mål, så vi løbende kan følge med i og følge op på udviklingen i det kriminalpræventive arbejde. Samtidig er det væsentligt, at alle, der arbejder

14 Side 14 Digitalisering - af borgerne eller det offentlige S-posten Af Jette Kammer Jensen Vi skal selvfølgelig udnytte de digitale muligheder i kommunikationen mellem det offentlige og borgeren det kan spare penge i den offentlige sektor, og det kan også åbne nye muligheder for borgeren. Det første skridt var kravet om, at borgeren skal oprette digital postkasse dog er der nogle muligheder for at blive fritaget, som jeg ikke omtaler i dette indlæg. Og nu er vi så på vej med, at flere og flere områder kan klares digitalt. Det er alt sammen godt tænkt. Men hvad så med virkeligheden? Jeg har for første gang i mange, mange år være indlagt på 2 sygehuse i Region Hovedstaden, og min umiddelbare reaktion på de nye digitale muligheder er: borgerne er parate, men det er det offentlige ikke! De to indlæggelser var så i øvrigt kædet sammen. Dvs. en sygdom opdaget på hospital 1, førte til henvisning til hospital 2, hvor jeg så blev opereret, og nu er henvist tilbage på hospital 1 for den afsluttende undersøgelse. Henvisningen til hospital 2 er saglig, da de har eksperterne på området, mere uforståeligt er henvisningen tilbage til hospital 1, da hospital 2 også kan gennemføre den undersøgelse. Nå pyt, det klarer jeg selvfølgelig. Men så kommer de digitale velsignelser eller rettere det modsatte. Til trods for, at der er tale om én lidelse, der blot skal behandles af 2 hospitaler, så bliver et sådant forløb aldrig kortsluttet. Dvs. man som patient 3 gange modtager følgende enslydende skemaer/oplysninger digitalt: Samtykkeerklæring til udveksling af helbredsoplysninger Patientrettigheder (7 sider) Pjece: når du er henvist til sygehus (fra Sundhedsministeriet), 8 sider Oplysningsskema, hvor man skal fortælle om sin fortid i sygdomssektoren m.v. dette skema kan man ikke besvare elektronisk Plus en række småbrochurer,

15 S-posten hvoraf de fleste kunne smides direkte ud. Så kære medborgere, I skal ikke blot have adgang til en pc - er, I skal også have en printer og huske at have købt godt med papir ind! Omvendt så har jeg modtaget gode gammeldags breve med frimærker på fra hospitalerne, tja.. Når systemerne ikke snakker sammen. Nu var min lidelse ikke noget banalt, så jeg måtte søge hjælp hos min praktiserede læge, for at få koblet disse 3-dobbelte informationer sammen. Jeg havde læst på styrelsens hjemmeside, at lægerne har adgang til alle undersøgelsesresultater, så jeg troede naivt, at det havde min praktiserende læge så også. Men måske nagede tvivlen mig for inden jeg forlod hospital 1, bad jeg om en kopi af journalen om operationsbeskrivelsen. Den tog jeg heldigvis med til min praktiserende læge, som ikke havde fået den digitalt, og først fik den langt, langt senere på fax!! Side 15 Jeg har hele tiden i forløbet bedt om journalindsigt det har man jo principielt ret til, men det forudsætter jo, at hospitalet lægger noget ind på journalen og det tager godt nok sin tid! Jeg har mødt utrolig søde og dygtige fagpersoner såvel på hospital 1 som 2 men jeg har så også mødt bureaukratiet, og der er bestemt plads til forbedringer. Det kunne godt være, at Folketinget skal stille samme krav til den offentlige sektor, som man gør til borgerne: I skal bruge de digitale muligheder fuldt ud, I skal lægge journaludskrifter ud løbende, I skal ophøre med at sende det samme materiale ud indtil flere gang til en patient i èt forløb, og også få set på digital selvbetjening eks. at et udsendt spørgeskema kan besvares digitalt. Digitaliseringen skal være en fordel for såvel patient som hospitaler og praktiserende læger det er det bestemt ikke nu. Lovgivningen er god nok men det offentlige mangler at udfylde rammerne.

16 Side 16 Vi har fået ny hjemmeside S-posten Af Gert Nielsen Som led i den løbende fornyelse af vores informationsaktiviteter har vi nu også sat gang i et arbejde med fornyelse af vores hjemmeside, og den nye side er gået i luften, når dette læses. Den kan ses under det nye navn Der er tale om en modernisering, og den er designet til at kunne anvendes på alle platforme pc, smartphone og tablets. Det er også hensigten, at vi skal gøre siden mere aktuel ved at vi alle forpligter os til løbende at følge op med de nødvendige opdateringer. Det har vi nok fra bestyrelsens side forsømt lidt efterhånden på den gamle side. Målgruppen er først og fremmest vores medlemmer, men naturligvis ser vi også gerne, at alle andre i Albertslund vælger at gå ind på vores side, når de vil vide noget mere om Socialdemokraterne i Albertslund.

17 S-posten På siden kan du læse vores kommunalpolitiske program i flere versioner, se udtalelser fra borgmester Steen Christiansen, se foto og alle relevante oplysninger om bestyrelse, kommunalbestyrelsesgruppe, formand for regionsrådet og folketingsmedlem. Der er en opdateret kalender over alle vores arrangementer og vores vedtægter. Der er også på forsiden nyheder, som løbende skal udskiftes bl.a. med nyhedsbreve fra vores folketingsmedlem Mogens Lykketoft og nyheder fra kommunalbestyrelsen. Du kan også læse S Posten og du kan finde gamle numre af S Posten. Der er også en mulighed for at du kan skrive om dine meninger til partiforeningen om politiske spørgsmål eller andet, som ligger dig på sinde. Gå selv ind på siden og dan dig Side 17 et overblik. Du kan ligesom på den gamle hjemmeside tilmelde dig et abonnement på nyheder. Du vil så få en hver gang, der lægges en nyhed på siden. Du kan altid framelde dig abonnementet igen. Siden er som nævnt i luften nu, når dette læses, men der vil hele tiden blive arbejdet på at forbedre siden, og medlemmerne er særdeles velkomne til at komme med ideer til forbedringer og indhold. Har I gode ideer, opdateringer eller forslag til ændringer skal I kontakte vores webmaster Helmer Baadsgaard på eller på mobil Der er ikke noget Sildemøde i januar

18 Side 18 KALENDER: S-posten Januar 14. Besøg på Doll lysprojekt, Gl. Landevej /Højhuset kl Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl Deadline for s-posten 27. S-posten udsendes, Birkelundgård kl Februar 7. Sildemøde, Foyeren, kl Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl Deadline for s-posten 10. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl Sundhedspolitik v. Nick Hækkerup og Sophie Hæstorp Andersen Offentligt møde. (nærmere omtale i næste nummer) 24. S-posten udsendes, Birkelundgård kl ARBEJDSGRUPPER Børnepolitisk gruppe: Steen Poulsen, Rytterhusene 50, tlf.: IT-koordinator (Hjemmeside) Helmer Baadsgaard, Kratager 1, tlf.: Byudvikling og miljø Gert Nielsen Galgebakken Vester 1 8A Tlf.:

19 S-posten Side 19 Kommunalbestyrelsesmedlemmer: Borgmester, Økonomiudvalg (F) Miljø- og byudvalg Børne og skoleudvalg Beskæftigelsesudvalg 17,4 Innovation og velfærd Steen Christiansen Præstehusene 59 Dogan Polat Topperne 20,2. dør 23 (F) Tlf.: Tlf.: Folkeoplysningsudvalg (F) Kulturudvalg Børne og skoleudvalg (F), Økonomiudvalg Kulturudvalg Folkeoplysningsudvalg Velfærdsudvalg Susanne Storm Lind Randager 100 Jens Mikkelsen Porsager 89 Paw Østergaard Jensen Kærgården th Tlf.: Tlf.: Tlf.: Velfærdsudvalg (F) Velfærdsudvalg Miljø og byudvalg 17,4 Innovation i byen (F) Kulturudvalg (F) Miljø og byudvalg Børne og ungeudvalget 1. Suppleant Nils Jensen Rytterhusene 25 Flemming Jørgensen Snebærhaven 48 Lars Toft Simonsen Pilehusene Glostrup Qasir Mirza Blokland th Hakima Lasham Lakhrissi Krebsens Kvt. 2A Tlf.: il Tlf.: Tlf.: Tlf..: Tlf.: (F) henviser til, at pågældende besætter formandsposten i udvalget. Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen Folketingsmedlem: Mogens Lykketoft, Trepilevej 1 B, 2930 Klampenborg, Telefon i Folketinget:

20 Partiforeningens bestyrelse Formand Gert Nielsen (f) Galgebakken Vester 1 8A Tlf.: Næstformand Kasserer: Sekretær: (F) betyder medlem af forretningsudvalget Bestyrelsesmedlemmer: Suppleanter: Karin Kring Jensen (f) Præstehusene 56 Tlf.: Else Boel (f) Stjernens Kvt. 5 C Tlf.: Steen Poulsen (f) Rytterhusene 50 Tlf.: Britta S. Jørgensen Snebærhaven 48 Tlf.: Claus Heje Pilehusene 104 Tlf.: Nikolaj K. Carlsen Morbærhaven 5-88 Tlf.: Jane Nannberg Svanens Kvt. 3 B Tlf.: Hakima Lakhrissi Krebsens Kvt. 2.A Tlf.: Aage B. Jensen Nyvej mf Tlf.: Mohammad Arif Bjørnens kvt 15B Tlf.: Per Sheye, Lodager 32, Tlf.: (label)

Så skydes valgkampen i gang

Så skydes valgkampen i gang Nr. 8 september 2013 Kalenderen September 7. Sildemøde, Foyeren kl. 11 7. Foreningernes dag, Centeret, kl. 10-15 10. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl. 18 11. Medlemsmøde om budgettet, Rådhusets kantine

Læs mere

Sammen om Albertslund. Gør en god investering NU! Køb A aktier. Bestyrelsen og redaktionen. ønsker alle medlemmer. en rigtig god sommer.

Sammen om Albertslund. Gør en god investering NU! Køb A aktier. Bestyrelsen og redaktionen. ønsker alle medlemmer. en rigtig god sommer. Nr. 7 juli august 2013 Kalenderen August 19. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl. 19.30 19. Deadline for s-posten 27 S-posten udsendes, Birkelundgård, kl. 17.30 September 7. Sildemøde, Foyeren kl. 11 10.

Læs mere

Barack Obama indsat som præsident

Barack Obama indsat som præsident Nr. 2 februar 2009 Arrangementer i Februar 7. Sildemøde Musikteatret, Alrummet kl. 11.00-13.00 10. Kommunalbestyrelsesmøde, kl. 18.00 16. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.30 16. Deadline for S-Posten

Læs mere

Kandidatpræsentation. Stor aktivitet i partiforeningen. Vi håber du vil deltage i urafstemningen og kommentering af det kommunalpolitiske program

Kandidatpræsentation. Stor aktivitet i partiforeningen. Vi håber du vil deltage i urafstemningen og kommentering af det kommunalpolitiske program Nr. 2 februar 2013 Februar 2. Sildemøde, Foyeren, kl, 11 4. Ekstraordinær generalforsamling Rådhusets kantine, kl. 19-21 11. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl.19.30 11. Deadline for s-posten 12. Kommunalbestyrelsesmøde,

Læs mere

Generalforsamling D. 20 oktober Kl. 19.00 Rådhuskantinen

Generalforsamling D. 20 oktober Kl. 19.00 Rådhuskantinen Nr. 8 september 2014 Kalenderen September 6. Foreningernes dag i centeret kl. 10 14 6. Sildemøde, Foyeren, kl. 10-13 8. Medlemsmøde om Kongres forberedelse, Birkelundgård kl. 19.30 10. Kommunalbestyrelsesmøde,

Læs mere

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund www.albertslund.dk 1 STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS INDHOLDSFORTEGNELSE Den kriminalpræventive indsats

Læs mere

S-posten. Vi ses på Birkelundgård kl. 8. Glædelig 1. maj. Socialdemokraterne i Albertslund. Kalenderen. Igen Igen Igen Igen

S-posten. Vi ses på Birkelundgård kl. 8. Glædelig 1. maj. Socialdemokraterne i Albertslund. Kalenderen. Igen Igen Igen Igen S-posten Socialdemokraterne i Albertslund Nr. 5 maj 2015 Kalenderen 1. 1.maj møde, Birkelundgård, kl. 8 OBS - det er Bededag derfor det sene tidspunkt 2. Sildemøde, Alrummet kl. 11-13 12. Kommunalbestyrelsesmøde,

Læs mere

Kalenderen. Generalforsamling 20. oktober Kl. 19.00 Rådhuskantinen

Kalenderen. Generalforsamling 20. oktober Kl. 19.00 Rådhuskantinen Nr. 9 oktober 2014 Kalenderen Oktober 4. Sildemøde, Foyeren, kl. 10-13 6. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl. 19.30 6. Deadline for s-posten 8. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl. 18.00 20. Generalforsamling,

Læs mere

Kryds i kalenderen. Generalforsamling. 22. april. Kalenderen. Temaer i dette nummer. Marts. Nye boliger til Albertslund

Kryds i kalenderen. Generalforsamling. 22. april. Kalenderen. Temaer i dette nummer. Marts. Nye boliger til Albertslund Nr. 3 marts 2014 Marts Kalenderen 11. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl. 18.00 17. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl. 19.30 17 Deadline for s-posten 24. Kredsrepræsentantskabsmøde med valg af ny kredsformand.

Læs mere

Kryds i kalenderen. Generalforsamling. 22. april. Kalenderen April 5. Sildemøde, Foyeren kl. 11-13 8. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset

Kryds i kalenderen. Generalforsamling. 22. april. Kalenderen April 5. Sildemøde, Foyeren kl. 11-13 8. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset Nr. 4 april 2014 Kalenderen April 5. Sildemøde, Foyeren kl. 11-13 8. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset kl. 18.00 14. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl. 19.30 14 Deadline for s-posten 22. Generalforsamling,

Læs mere

Vi ses til sildemøde. Kalenderen. I dette blad kan du bl.a. læse: 1. november Foyeren Kl. 11-13. Formandens tanker om flygtningepolitikken

Vi ses til sildemøde. Kalenderen. I dette blad kan du bl.a. læse: 1. november Foyeren Kl. 11-13. Formandens tanker om flygtningepolitikken Nr. 10 November 2014 Kalenderen 1. Sildemøde, Foyeren, kl. 11-13 4. Byens udvikling: Fængselsgrunden, Hyldagergrunden Hedemarken m.v. Rådhusets kantine, kl. 19.30 5. Reception for Mogens Lykketoft, Taastrup

Læs mere

Frihed, lighed og fællesskab

Frihed, lighed og fællesskab Nr. 1 januar 2009 Arrangementer i januar 5. Møde i kulturpolitisk gruppe, Snebærhaven 48, kl. 19.00-21.00 7. Møde i miljøpolitisk gruppe, Præstehusene, kl. 19.30 12. Møde i børnepolitisk gruppe, Herstedøster

Læs mere

Vi ses. Generalforsamling 23. april. Kl. 19.30 Rådhusets kantine. Se dagsorden s. 8-9. Kalenderen

Vi ses. Generalforsamling 23. april. Kl. 19.30 Rådhusets kantine. Se dagsorden s. 8-9. Kalenderen Nr. 4 april 2012 Kalenderen 16. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl. 18.00 16. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.30 16. Deadline for S-posten 23. Generalforsamling, Rådhusets kantine, kl. 19.30

Læs mere

Vi ses til Generalforsamlingen 22. oktober. Oktober. I dette nummer er der igen en masse læsestof:

Vi ses til Generalforsamlingen 22. oktober. Oktober. I dette nummer er der igen en masse læsestof: Nr. 9 oktober 2012 Oktober 1. Børnepolitisk gruppe, Herstedøsterskole kl. 18.30 4. Byudvikling og miljøpolitik gruppe, Borgmesterkontoret, kl. 20.00 6. Sildemøde i Foyeren, kl. 11 8. Bestyrelsesmøde, Rådhuset,

Læs mere

Husk og stem til Europaparlamentet Den 25. maj. Kom til 1. maj kampdag og festdag

Husk og stem til Europaparlamentet Den 25. maj. Kom til 1. maj kampdag og festdag Nr. 5 maj 2014 Kalenderen Maj 1. 1. maj møde. Birkelundgård. Kl. 7.00 7. Forfattermøde, Lars Olsen, Ho vedbiblioteket, kl. 19.15 13. Kommunalbestyrelsesmøde, Råd huset kl. 18.00 19. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård

Læs mere

Juni. I dette nummer kan du læse: 1. maj talerne. Referat og organisations beretning fra generalforsamlingen

Juni. I dette nummer kan du læse: 1. maj talerne. Referat og organisations beretning fra generalforsamlingen Nr. 6 juni 2013 Juni 1. Sildemøde, Foyeren kl. 11 4. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl. 18 6. Møde om budget, Kommunalbestyrelsessalen, kl. 19.00 17. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl. 19.30 17. Deadline

Læs mere

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Retningslinjer for kommunikation i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk okonomiogstab@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Forord Retningslinjer

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Vedtægter for SF København

Vedtægter for SF København Vedtægter for SF København 1 Navn og formål 1.1. Organisationens navn er SF Socialistisk Folkeparti, København, i daglig tale SF København. 1.1 SF København er underlagt SF Socialistisk Folkepartis generelle

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Bestyrelsens beretning for året 2012 til generalforsamlingen den 12. januar 2013. Så er der gået et år igen, og vi er samlet for at prøve at lave status

Læs mere

Husk generalforsamling

Husk generalforsamling Nr. 2 februar 2011 Kalenderen 2. Telefonbank, Birkelundgård 17-21 5. Sildemøde, Foyeren, kl. 11-13 8 Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset kl. 18 14. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.30 14. Deadline

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 Sommeren er ved at gå på hæld, og jeg håber, at man har nydt det typiske danske sommervejr, som må siges at være så uforudsigeligt. Bestyrelsen er atter i arbejdstøjet

Læs mere

Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Valget i tal. 30.

Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Valget i tal. 30. 30. september 2011 Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Men hvem er de egentlig, disse nye radikale, hvoraf kun fem har siddet i Folketinget

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Pressevejledning Hillerød Kommune

Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning... 2 En åben kommune... 2 Orienterer altid kommunens kommunikationsrådgiver... 2 Hvem må udtale sig?... 2 Når journalisten ringer... 3 Tavshedspligt...

Læs mere

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK&

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK& GUIDE&FOR& BESTYRELSESMEDLEMMER* KONTAKTPERSONER& ENHED&GØR&STÆRK&! INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. HVAD ER EN AFDELINGSBESTYRELSE? A) HOLD OVERBLIK B) KNYT BÅND C) SKAB HANDLING 3. VÆRKTØJER A) WEBKARTOTEKET

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B FUNDRAISING JDE ØKONOMI PR INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre arbejdet

Læs mere

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 34 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven (Kommunalbestyrelsernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Ledelse på tværs med borgerne som samarbejdspartnere Ernæringsforbundet, 18. januar 2014 www.par3.dk Indhold o Udfordringer i ledelse tværs af sektorer o Paradigmeskift

Læs mere

evaluering studiedemokrati kommunikation udvikling ansvar faglighe idaktik viden politik indlevels teori edindflydelse initiativ lationer praktik

evaluering studiedemokrati kommunikation udvikling ansvar faglighe idaktik viden politik indlevels teori edindflydelse initiativ lationer praktik aktiviteter studiedemokrati edindflydelse læring engagement initiativ politik kommunikation marbejde dialog indlevels lationer teori ksibilitet ansvar evaluering sammenhold udvikling nye kompetencer pædagogik

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Nytårshilsen fra formanden

Nytårshilsen fra formanden december 2014 Nytårshilsen fra formanden Kære socialdemokrater Vi forlader snart 2014, og jeg vil derfor gerne sige jer alle tak for et godt år. Det har været et år, hvor en desværre decimeret S- gruppe

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var,

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, at dækningen var domineret af en mørklægningsdiskurs,

Læs mere

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads Eksempel på brug af Molins model Forårets 2011 blev et af de mest hektiske og dramatiske i dansk politik i adskillige år. Regeringens havde indkaldt til vigtige forhandlinger om den kriseramte danske økonomi

Læs mere

Patientsikkerhed til patientorganisationer

Patientsikkerhed til patientorganisationer Læringssæt 7 PowerPoint præsentation 1 Patientsikkerhed til patientorganisationer November 2006 Patientsikkerhed til patientorganisationer PowerPoint præsentationen findes i elektronisk form på den medfølgende

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester

Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Pjecen er udgivet af Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget. 2. udgave. 1. oplag 2008.

Læs mere

Mette Reissmann. December 2014. Indhold

Mette Reissmann. December 2014. Indhold Mette Reissmann Jeg ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår! De bedste julehilsner fra Mette Reissmann (MF) udlændinge og integrationsordfører samt formand for by og boligudvalget December 2014 Indhold

Læs mere

Henvendelsen fra Evald Krog, formand for Muskelsvindfonden til sundhedsminister Astrid Krag om respirationsbehandlingen i Region Hovedstaden lyder:

Henvendelsen fra Evald Krog, formand for Muskelsvindfonden til sundhedsminister Astrid Krag om respirationsbehandlingen i Region Hovedstaden lyder: Koncernøkonomi Indkøb POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 192 Dato: 23. oktober 2012 Stillet af: Susanne Langer (Ø) Besvarelse udsendt den: 1. november 2012 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen Disposition Introduktion: Hvem er Servicestyrelsen (i den sammenhæng!) Hvorfor

Læs mere

VENSTRES FORENINGSTRÆF SÅ ER DET NU 18. APRIL 2015 TORVEHALLERNE FISKERGADE 2-8 VEJLE

VENSTRES FORENINGSTRÆF SÅ ER DET NU 18. APRIL 2015 TORVEHALLERNE FISKERGADE 2-8 VEJLE VENSTRES FORENINGSTRÆF SÅ ER DET NU 18. APRIL 2015 TORVEHALLERNE FISKERGADE 2-8 VEJLE SÅ ER DET NU, VI SKAL VINDE VALGET Venstres Foreningstræf holdes i år på et tidspunkt, hvor der måske kun er få uger

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. oktober 2013 Magistratsafdelingen for Børn og Unge sender hermed Børn og Ungebyrådets indstilling om fælles ungeplatform, og Børn og Unges

Læs mere

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r 8. 2012 Fremtidens kommune med nytænkning, tværfaglighed og godt arbejdsmiljø Kære ledere Et solidt budget og en velfungerende organisation er vores udgangspunkt,

Læs mere

Referat. Kredsrådets møde den 22. januar 2014

Referat. Kredsrådets møde den 22. januar 2014 31. januar 2014 Sagsbehandler: CH NORDSJÆLLANDS POLITI Ledelsessekretariatet Web: www.politi.dk Referat Kredsrådets møde den 22. januar 2014 Deltagere: Politidirektør Finn Borch Andersen, stabschef Mogens

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Generalforsamling 2008 Lederne København Vest Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab og budget 4. Behandling

Læs mere

Kommunalpolitisk Topmøde 2013

Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Den 21. - 22. marts Program Fremtidens kommunestyre til debat Velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde 2013 På vegne af KL s bestyrelse er det en glæde at byde velkommen til

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Velkomsthilsen til statsministeren: Husk lønmodtagerne - UgebrevetA4.dk 19-06-2015 05:50:46

Velkomsthilsen til statsministeren: Husk lønmodtagerne - UgebrevetA4.dk 19-06-2015 05:50:46 Velkomsthilsen til statsministeren: Husk lønmodtagerne - UgebrevetA4.dk 19-06-2015 05:50:46 KÆRE LARS Velkomsthilsen til statsministeren: Husk lønmodtagerne Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 19.

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet DSR Kreds Hovedstaden FagiDentiteten er UdFORdRet Behovet for at styrke den faglige identitet udspringer blandt andet af, at sygeplejerskers arbejdspladser er under konstante forandringer. der indføres

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Socialdemokraterne. S-nyt 2015.3. Region Sjælland. Redaktør: Knud Henning Nielsen, post@s-nyt.dk 21. maj 2015. 4 Psykiatrisygehuset i Slagelse åbner

Socialdemokraterne. S-nyt 2015.3. Region Sjælland. Redaktør: Knud Henning Nielsen, post@s-nyt.dk 21. maj 2015. 4 Psykiatrisygehuset i Slagelse åbner Socialdemokraterne S-nyt 2015.3 Region Sjælland s Redaktør: Knud Henning Nielsen, post@s-nyt.dk 21. maj 2015 2 Vi fik besøg fra Kina Region Sjælland har siden 2007 samarbejdet med Zhejiang Provinsen i

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

God Løsladelse. Nyhedspakke nr. 2 december 2012

God Løsladelse. Nyhedspakke nr. 2 december 2012 God Løsladelse Nyhedspakke nr. 2 december 2012 www.kriminalforsorgen.dk Læs i nyhedspakken: Se Danmark blive grønnere og grønnere Hvem har indgået samarbejdsaftale, og hvem mangler? Følg processen på Danmarkskortet.

Læs mere

Den 24. maj i Århus samt d. 11. juni i Missionshuset i Allinge på Bornholm.

Den 24. maj i Århus samt d. 11. juni i Missionshuset i Allinge på Bornholm. INDKALDELSE TIL ÅRSMØDE I ALTERNATIVET Den 24. maj i Århus samt d. 11. juni i Missionshuset i Allinge på Bornholm. Først og fremmest: tak, tak, tak! Vi kan ikke understrege nok, hvor glade vi er for, at

Læs mere

Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest.

Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest. Denne weekend har bekræftet, hvad vi allerede vidste: Det er dejligt at være liberal! Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest. Men det vigtigste ved dette landsmøde er

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

BO-VEST DIGITALISERER FLYTTESYN

BO-VEST DIGITALISERER FLYTTESYN BO-VEST DIGITALISERER FLYTTESYN Flyttesynene i BO-VEST vil i fremtiden ske elektronisk. Det kommer til at gavne både medarbejdere og beboere. Nu erstattes papir og pen af tablet-pc ere. Det sker når BO-VEST

Læs mere

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent.

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. SF Grethe Referat af generalforsamling 03.03.13 Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. Stemmeudvalg blev nedsat Formandens beretning: Inge kommenterer den skriftlige

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Sommerudflugt Mandag den 15. juni 2015, kl. 11.30 til 16.00

Sommerudflugt Mandag den 15. juni 2015, kl. 11.30 til 16.00 Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland nyhedsbrev@kbh-nord.dk Nr. 3 maj 2015 Sommerudflugt Mandag den 15. juni 2015, kl. 11.30 til 16.00 I år er klubbens sommerudflugt henlagt til Lille vildmosecentret,

Læs mere

N OTAT. Fremtidens kommunestyre

N OTAT. Fremtidens kommunestyre N OTAT Fremtidens kommunestyre Debattens første fase og nyt udviklingsprojekt Vilkårene for kommunalpolitik har ændret sig markant over de seneste år. Danmark er midt i en økonomisk tilpasning, og det

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013)

Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013) Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013) 1. Foreningens navn er Liverollespils foreningen A kastin, og den har hjemme i Rebild kommune. Foreningens

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen Netværksmøde v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen 27. Marts 2015 DAGENS PROGRAM 10:00-10:45 Velkomst og præsentation 11:00-11:15 Pause 11:00-12:30 Workshops 12:30-13:15 Frokost 13:15-14:15

Læs mere

Drigstrup Jagtforening

Drigstrup Jagtforening Drigstrup Jagtforening www.drigstrupjagtforening.dk Kreds 5 VINTERPROGRAM 2012/2013 Drigstrup Jagtforenings Vinterprogram 2012-2013 Dato: Arrangement: Sted: Fre. d. 28/12 Fælles rævejagt + Gule ærter

Læs mere

Et historisk skridt for både folkekirke og homoseksuelle

Et historisk skridt for både folkekirke og homoseksuelle 1. december 2011 Radikale Venstres politiske leder Margrethe Vestager er nyslået minister og allerede i fuld gang med at tage ansvar i Danmark og Europa. Radikal Politik interviewer økonomi- og indenrigsminister

Læs mere

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE Den frivillige verden dækker både frivillige, foreninger og organisationer. Det frivillige Danmark er stort og mangfoldigt. Næsten hver

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk

Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk Til stede: Orla Zinck ( OZ ), Carsten Lebrecht (CL), Jeanette Møltov Jepsen (JMJ), Max Engelberth ( ME ) Dagsorden: 1. Siden sidst opfølgning på

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

Forebyggelse af kriminalitet. - fire grundbegreber

Forebyggelse af kriminalitet. - fire grundbegreber Forebyggelse af kriminalitet - fire grundbegreber Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup Tlf. 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Juni 2009 Kopiering tilladt med kildeangivelse Forebyggelsens

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende valg for Danmark. Det er første finanslov, efter vores økonomi er kommet ud af den mest omfattende krise siden 1930 erne. og arbejdspladser presses konstant

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

3.1.3 DEN UTÆNKELIGE REFORM

3.1.3 DEN UTÆNKELIGE REFORM 3.1.3 DEN UTÆNKELIGE REFORM PETER MUNK CHRISTIANSEN OG MICHAEL BAGGESEN KLITGAARD I sommeren 2004 besluttede et snævert flertal i det danske Folketing at gennemføre en særdeles omfattende reform af den

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere