Se lyset. Kalenderen. Medlemsarrangement i Hersted Industripark. 14.januar Læs nærmere s. 8

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Se lyset. Kalenderen. Medlemsarrangement i Hersted Industripark. 14.januar Læs nærmere s. 8"

Transkript

1 Nr. 1 Januar årgang Kalenderen 14. Besøg på Doll lysprojekt, Gl. Landevej /Højhuset kl Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl Deadline for s-posten 27. S-posten udsendes, Birkelundgård kl Se lyset Medlemsarrangement i Hersted Industripark 14.januar Læs nærmere s. 8 Artikler i dette nummer : * Ny kriminalpræventiv strategi giver tryggere by * Magtens tredeling * Åbenhed om partistøtte * Digitalisering af borgerne eller det offentlige???

2 Side 2 S-POSTEN Medlemsblad for Socialdemokraterne i Albertslund. Redaktion: Jette Kammer Jensen (ansvarshavende) Britta S. Jørgensen (layout) Indlæg sendes eller mailes til: Jette Kammer Jensen Tranehusene 96, 2620, Albertslund Tlf Deadline - se kalenderen bagest i bladet S-posten tilgår medlemmerne, Folkebibliotekerne, ABA, Albertslund Posten m.fl. Leveringsproblemer - kontakt Aage Jensen, tlf Indhold: S-posten Redaktion og bladets indhold... side 2 Nytårshilsen fra Borgmesteren... side 3 Ægte demokrati kræver fuld åbenhed om partistøtte... side 4 Ny kriminalpræventiv Strategi... side 6 Møde om sundhedspolitik... side 7 Se lyset... side 8 Nyhedsbrev fra Mogens... side 9 Partiskat... side 10 Den lovgivende, den udøvende Og den dømmende magt... side 11 Ny kriminalpræventiv strategi... side 12 Digitalisering... side 14 Den nye webside... side 16 Kalenderen... side 18 Arbejdsgrupper... side 18 A-gruppen... side 19 Partiforeningens bestyrelse... side 20 Information via mail: Tilmelding eller afmelding til: Husk også at oplyse ny mailadresse. Navn: Adresse: Jeg vil gerne være medlem af Socialdemokratiet Postnr.: Ønsker nedsat kontingent By: På grund af at være fyldt 62 år Tlf.: Dato: / 2015 Underskrift: Sendes til: Socialdemokraterne i Albertslund, v/ Else Boel, Stjernens Kvt. 5 C, Albertslund

3 S-posten Side 3 Gruppens hjørne Her på tærsklen til det nye år, er Albertslund i front på mange områder. Det 10 km store nationale lyscenter, DOLL, i Hersted Industripark har fået en forrygende start og vakt stor opmærksomhed nationalt og internationalt. Her demonstrerer vi, hvordan kommune, forskning og private virksomheder sammen kan udvikle nye lysløsninger, som sparer masser af energi og øger trygheden for borgerne. De nye lysløsninger er også langt billigere i drift og administration for kommunerne. I løbet af de næste 4 år skal 9000 af byens lysarmaturer udskiftes, og DOLL er dermed også et eksempel på, hvordan nye løsninger tager udgangspunkt i borgernes og byens behov. Derfor modtog Albertslund Kommune også i år Kommunernes Landsforenings Innovationspris 2014 i skarp konkurrence med 54 andre kommunale innovationsprojekter. Den anerkendelse skal vi være glade og stolte over. Dygtige medarbejdere og ledere og engagerede borgere bærer selvfølgelig en byudvikling igennem. Men det er en offensiv politisk dagsorden med klare visioner og mål, der viser vejen for fælleskabet Albertslund. Det vil vi også stå i spidsen for i Glædelig jul og godt nytår. På vegne af den socialdemokratiske gruppe Steen Borgmester

4 Side 4 Formanden skriver! S-posten Ægte demokrati kræver fuld åbenhed om partistøtte Pinlige borgerlige krumspring for at omgå reglerne, men hvorfor laver vi selv signalforvirring? I USA er der ret strenge regler om bidrag til politiske partier og kandidater, men det er samtidig et land, hvor det er en kendsgerning, at dem med de fleste penge oftest løber af med sejren. Det er i åbenbar konflikt med et ægte demokrati. I Danmark er reglerne mindre klare, men penge har hidtil næppe spillet samme dominerende rolle. Desværre er der tegn på, at vi er på vej mod mere amerikanske tilstande. De borgerlige erhvervsklubber er et åbenbart forsøg på at omgå reglerne ved at skjule, hvem der er bidragydere. Det er en ren indsamlingsmaskine, som f.eks. Finansrådet har oprettet, så bankerne kan skjule, hvem de støtter. Særligt pinligt bliver det, når enkelte politikere direkte bryder loven og ikke oplyser om tilskud, der er større end de kr., som er lovens grænse. Venstres trafikordfører er således afsløret med bukserne nede, mens hans indsamlingsklub fra viborgegnen fik penge fra motorvejslobbyen, som han glemte at oplyse. Så er det mere ærligt, når Saxo Bank åbent viser, at de har købt et politisk parti, kaldet Liberal Alliance. Udviklingen i Danmark er bekymrende, og derfor har der i længere tid været arbejdet for at skabe større klarhed og for at sikre mere åbenhed, så vi også undgår offentlig kritik fra nogle af de organisationer, som på verdensplan kæmper imod korruption og for større gennemsigtighed i det politiske liv. Men meget tyder på, at de borgerlige og Socialdemokraterne

5 S-posten har holdt hinanden i skak gennem længere tid, så der gensidigt kræves mere åbenhed fra den anden side som betingelse for selv at vise åbenhed. Og på den måde kommer diskussionen ikke ud af stedet. Det er en meget stor misforståelse fra vores side, hvis vi er med til at blokere. Vi kan roligt vise alle fagforeningsannoncer for dette eller hint, og vi vil stadig ligge mange omgange efter den borgerlige dominans i pengestrømmen. Særligt uforståeligt er det, at vi nu også har kopieret tanken om erhvervsklubberne, om end det sker i en forsigtig variant. Det koster kun kr., og så får man endda en let anretning, så det er ikke i konflikt med lovens krav. Side 5 Men hvorfor dog overhovedet lave den form for signalforvirring, hvor vi kopierer dele af de borgerliges dårlige manerer? Og hvorfor dog udsætte sig for den latterliggørelse, som den lette anretning lægger op til i medierne? Brug i stedet hovedet. Drop den idiotiske erhvervsklub. Deltag i møder med erhvervslivet uden betaling. Gå aktivt ind og få lavet nye regler, som lægger alle tilskud til politiske partier åbent frem. Har du kommentarer til dette, eller har du i øvrigt gode ideer og forslag, så skriv til mig på

6 Side 6 S-posten Set fra sidelinjen Af Jette Kammer Jensen Sundhedsaftale med Regionen Formålet med en sådan sundhedsaftale er: At understøtte sammenhæng og koordinering af patientforløb, der går på tværs af kommuner, almen praksis og sygehuse. Det er et rigtigt godt formål, og selve sundhedsaftalen er ambitiøst formuleret men det er jo overordnede målsætninger, der efterfølgende skal udmøntes, og det er mit håb, at de mange sætninger om patientinddragelse udmøntes eller som jeg hellere vil formulere det: patienten skal være i centrum og ikke en brik i et system. Albo s dage talte. I begyndelsen af 2016 indvies det nye plejecenter, og det giver både nogle bedre plejeboliger og for beboerne også billigere boliger. Det nye plejecenter vil kunne dække det forventede behov for plejeboliger, det fremgår af den seneste prognose. Debatten omkring det runde bord var fokuseret på: Holder prognoserne Skal Albo renoveres Det er forståeligt, at nogle stiller spørgsmålstegn ved KL s nye prognosemodel på ældreområdet. Vi er jo blevet tudet ørene fulde med, at der kræves flere og flere midler også på plejeboligområdet fordi vi bliver flere og flere ældre. Virkeligheden er dog, at nok bliver vi ældre end tidligere tiders ældre men vi bliver altså også langt sundere ældre. Albo lever ikke længere op til nutidens krav til plejeboliger, og det er også belastende for medarbejderne. Lukningen af Albo blev vedtaget. Købe ude eller etablere lokalt! I dag køber Albertslund fysioog ergoterapeutisk behandling til børn men fremover vil vi selv tage os af det. Det vil betyde, at ventetiden for disse børn kan nedbringes til 4 uger, og forslaget er udgiftsneutralt så det var alle da også enige om.

7 S-posten Nye biblioteksretningslinjer. Umiddelbart lyder overskriften på det dagsordenspunkt umådelig kedeligt, men jeg skal alligevel opfordre til, at man læser disse retningslinjer, fordi de beskriver alle de tilbud og aktiviteter, som vores bibliotek tilbyder borgerne. Albertslund har altid haft høj profil på biblioteksområdet og det har vi fortsat, bare set den her liste: Publikumsbetjening Formidling Materialevalg og pleje Opsøgende arbejde, herunder Biblioteket kommer OBS OBS OBS OBS Offentligt møde om Side 7 Borgerservice Digital Undervisning Arrangementer Fjernlån Samarbejde med frivillige Samarbejde med eksterne partnere Deltagelse i netværk Biblioteksorientering Låneradministration, reserveringer, rykkere og regninger Logistik og kørsel Lydavis Retningslinjerne blev vedtaget. Jeg måtte desværre forlade decembermødet efter et par timer men husk at I kan opleve hele mødet på kommunens hjemmeside. Sundhedspolitik 18. februar (tid og sted oplyses i næste nummer) v. Nick Hækkerup og Sophie Hæstorp Andersen Sundhedsministeren og regionsrådsformanden gæster byen og holder oplæg om sundhedspolitik.

8 Side 8 S-posten Se lyset Folk kommer fra så fjerne steder som Taiwan og Chile for at se lyset i Albertslund, CNN viser det, førende tidsskrifter som Forbes Magazine og New Scientist skriver om det og nogle af verdens førende firmaer indenfor LED-lys og styring kommer på besøg og overvejer at etablere arbejdspladser. De kommer for at se DOLL, der er Verdens største udstillingssted for nyt gadelys. I Hersted Industripark testes morgendagens vejbelysning med LED og avancerede styresystemer. På veje og stier i området er der opstillet mere end 30 forskellige slags vej- og stibelysning over en strækning på næsten 10 km. På flere strækninger dæmpes lyset, når der ikke er færdsel. Hele ideen med DOLL er at skabe energibesparelser, mere intelligent udendørsbelysning og nye danske arbejdspladser. Her kan ny vejbelysning testes og vises frem, og avanceret styring kan afprøves i fuld skala. DOLL er også stedet, hvor kommuner kan se og sammenligne forskellige typer af vejbelysning, inden de beslutter sig for indkøb af ny belysning. Jeg håber, at du har lyst til at se og høre mere om vores enestående lysprojekt. På gensyn Flemming Jørgensen Formand for Udvalget for Innovation i Byen 14. januar - kl Vi mødes ved indgang til kontorhotellet, Naverland 2, Vi er besøgscentret på 6.sal til en introduktion. Fra kl kører vi i bus rundt og ser nogle af lysinstallationerne. Leder af DOLL, Kim Brostrøm, er guide på hele turen. Tilmelding nødvendig: Da vi skal bestille bus til rundturen, er det nødvendig med tilmelding til arrangementet senest søndag d. 11. januar 2015 pr mail til:

9 S-posten Side 9 Nyhedsbrev fra Mogens Lykketoft Mogens Lykketofts nyhedsbrev 9.december 2014 Korrekt information af Folketinget? Mette Frederiksen har fået et enormt utaknemmeligt job med at rydde op i sagerne i Justitsministeriet. Senest har hun resolut sat en ny undersøgelse i gang af mistanken om embedsmænds manipulation med virkeligheden i rapport om menneskerettighedssituationen i Eritrea - en sag som også Ombudsmanden vil se på. Det bliver forhåbentlig en del af en større oprydning, så vi i fremtiden ikke skal opleve historier om embedsmænd, der tvister virkeligheden og om ministre, der ikke giver Folketinget det rette indblik i de oplysninger, de får fra deres embedsmænd. Journalisten Jesper Tynell har i sin bog Mørkelygten sat fokus på disse alvorlige problemer for folkestyret med sager, der næsten alle er tilbage fra den borgerlige regerings tid. Blandt eksemplerne er det meget tvivlsomme notat, Anders Fogh bestilte for at underbygge at hans deltagelse i Irakinvasionen i 2003 var i orden efter folkeretten. Der er de forkerte oplysninger om EU-retten, den daværende regering gav, da man ville imødekomme Dansk Folkepartis krav om optjeningskrav for børnefamilieydelsen til arbejdstagere fra andre EU-lande. Og der er Claus Hjorts massive manipulation med statistikken for at begrunde Venstres ønske om overførsel af jobformidlingen til de kommunale jobcentre, Som formand for Folketinget har jeg sat et arbejde i gang, der skal forbedre Folketingets muligheder for i fremtiden at få både korrekte og fuldstændige oplysninger fra regering og embedsværk. Sverige i ny valgkamp Alt i svensk politik er oppe i luften efter statsminister Løfvens beslutning om at udskrive ny-

10 Side 10 valg til 22.marts kun et halvt år efter seneste rigsdagsvalg i Sverige. Baggrunden er, at den rødgrønne regerings finanslov blev nedstemt af de fire borgerlige partier, der havde regeringen indtil for godt to måneder siden, med støtte fra de indvandringskritiske Sverigesdemokraterne. Løfven kunne i de forudgående forhandlinger ikke bryde op i den borgerlige front og lave et bredere forlig om finansloven. Han kunne have overladt til de fire at danne en borgerlig mindretalsregering igen i stedte for den nuværende mindretalsregering af Socialdemokratiet og Miljøpartiet. Men han valgte derfor at udskrive valg, da han S-posten blev afskåret fra at gennemføre sine egne markante forslag om sociale og miljømæssige forbedringer. Det er helt umuligt at vurdere om venstrefløjen i Sverige kan samle øget styrke på så hurtigt at holde valg på deres mærkesager eller om Sverigesdemokraterne vil gå yderligere frem ved at gøre den lange nye svenske valgkamp til et frontalt opgør med alle de gamle partier om den meget liberale svenske indvandrings- og flygtningepolitik. Se nyheder fra mig på [ ] og på og [ ] Er du nævning eller domsmand Så skal du huske at betale partiskat Iflg. Partiets love og vore lokale vedtægter skal der betales 4 % i partiskat af alle bruttobeløb modtaget for hverv i nævn og kommissioner, herunder hører også nævninger og domsmænd. Iflg. Vedtægterne som blev vedtaget på Generalforsamlingen april 2014 Beløbet for år 2014 bedes indbetalt i Arbejdernes Landsbank på konto Beløbet skal være indbetalt inden 1.februar 2015 Hvis du har brug for indbetalingskort kan du få det hos undertegnede. Else Boel Kasserer Tlf / mail

11 S-posten Den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt. Side 11 Af Jette Kammer Jensen De fleste af os husker nok vores barnelærdom om magtens 3-deling i den lovgivende, udøvende og dømmende magt, og at det var et vigtigt fundament for vores retsstat. Den lærdom er der nogle Folketingsmedlemmer, der har glemt folketingsmedlemmer skal ikke blande sig i konkrete domstolssager, det fremgår også af Retsplejeloven: Offentlig gengivelse af retsforhandlinger skal være objektiv og loyal. Stk. 2. Med bøde eller fængsel indtil 4 måneder straffes den, som i tale eller skrift, beregnet på at virke i en videre kreds, forsætlig eller ved grov uagtsomhed: 1) giver væsentlig urigtig meddelelse om en straffesag, der endnu ikke er endeligt afgjort eller bortfaldet, 2) lægger hindringer i vejen for sagens oplysning eller 3) så længe endelig dom i en straffesag ikke er afsagt, fremsætter udtalelser, der er egnet til på uforsvarlig måde at påvirke dommerne, domsmændene eller nævningerne med hensyn til sagens afgø- Folketinget er som bekendt den lovgivende magt, og de har også vedtaget retsplejeloven, samt alle de love, som domstolene skal afsige domme på grundlag af. Derfor er det uforståeligt, at Pia Kjærsgaard, Inger Støjbjerg og flere andre medlemmer af Folketinget dels overtræder Retsplejelovens 1017, stk. 2, punkt 3, dels klandrer dommerne for at dømme i overensstemmelse med de love, der nu engang gælder. Det er jo så langt fra første gang vi oplever, at medlemmer fra blå blok føler sig højt hævet over al lovgivning, senest har vi set en Venstre-mand overtræde partistøtteloven.

12 Side 12 S-posten Ny kriminalpræventiv strategi Af Jens Mikkelsen, Formand for Børne- og Skoleudvalget. På kommunalbestyrelsens møde i december måned vedtog et stort flertal en ny strategi og organisering for kommunens kriminalpræventive arbejde. Baggrunden for den nye strategi skal vi desværre finde i de uroligheder og mange brande, vi oplevede i byen tilbage i 2012/13. Her blev det tydeligt, at der var brug for en ny og mere målrettet indsats for at forebygge kriminalitet og skabe endnu mere tryghed for både vores børn og unge, og ikke mindst alle byens borgere. For at skabe det bedste afsæt, har der blandt andet været udarbejdet en ekstern rapport af Rambøll om de mange hændelser, og en tværkommunal arbejdsgruppe har kigget på, hvordan vi i et fremadrettet perspektiv, kan skabe en ny og proaktiv strategi og organisering på området. Den nye strategi tager primært udgangspunkt i de unge under 18 år, som enten er i risiko for at komme ud i kriminalitet, eller måske allerede er havnet i kriminalitet. Vi skal både hjælpe og stille krav til de unge, og her er den bedste start et bredt kendskab til den unges eget liv og netværk. Særligt to ting vægter højt i arbejdet tidlig indsats, og et markant fokus på, at arbejde på tværs og koordineret i forhold til de enkelte afdelingers indsatser. Begge dele gør, at vi får langt større effekt ud af de enkelte indsatser, netop fordi de fungerer bedst i samspil med andre indsatser. Men også andre aktører er en del af strategien, som overordnet kan inddeles i 3 fokusområder: En sammenhængende og forebyggende indsats her arbejdes blandt andet med at forebygge risikoadfærd blandt de unge, øge sammenhængen i indsatsen, samt et øget samarbejdet med politiet, og der lægges op til en individkoordineret indsats.

13 S-posten En tryg by Der gennemføres tryghedsvandringer i alle boligområder og nedsættes netværk, der skal arbejde med at videreudvikle kommunens misbrugsindsats, samt have et tæt samarbejde med boligorganisationerne og politiet. En ny vej for de mest kriminalitetstruede unge der indføres et nyt program Genoprettende praksisser, som er en metode der har fokus på relationer og konfliktmægling. Metoden skal hjælpe børn og unge med at reflektere over deres valg og handlinger, samt til at se, hvordan deres valg også berører andre unge. Ved at konfrontere den unge med konsekvenserne af en destruktiv handling får den unge en metodisk tilgang til at skabe refleksion og indsigt i forhold til egne og andres handlemønstre. Her ud over indføres mentorordninger, og systematiserede hurtige kriminalpræventive besøg når der opleves en bekymrende udvikling for en af vores unge. Side 13 med børn og unge i Albertslund kender strategien og arbejder efter den. De kriminalitetstruede og kriminelle unge, vi har i Albertslund, ønsker vi skal deltage i samfundet i stedet for at stå udenfor. De skal blive selvforsørgende, kunne mestre eget liv, og blive mere bevidste om deres fremtidsmuligheder uden kriminalitet. For at opnå dette skal der også rettes et særligt blik mod de unges forældre, som selvfølgelig skal følge med i og tage ansvar for deres børns liv. Helt konkret er det målet, at vi på baggrund af den nye strategi vil opleve, at trygheden for borgerne i Albertslund bliver øget, at den tidlige indsats bliver styrket, og ikke mindst at kriminaliteten vil falde. Du kan læse hele strategien på Albertslund kommunens hjemmeside kommunalbestyrelsen møde 9. december 2014 sag nr. 10. For hvert af alle de nævnte områder er der opsat konkrete mål, så vi løbende kan følge med i og følge op på udviklingen i det kriminalpræventive arbejde. Samtidig er det væsentligt, at alle, der arbejder

14 Side 14 Digitalisering - af borgerne eller det offentlige S-posten Af Jette Kammer Jensen Vi skal selvfølgelig udnytte de digitale muligheder i kommunikationen mellem det offentlige og borgeren det kan spare penge i den offentlige sektor, og det kan også åbne nye muligheder for borgeren. Det første skridt var kravet om, at borgeren skal oprette digital postkasse dog er der nogle muligheder for at blive fritaget, som jeg ikke omtaler i dette indlæg. Og nu er vi så på vej med, at flere og flere områder kan klares digitalt. Det er alt sammen godt tænkt. Men hvad så med virkeligheden? Jeg har for første gang i mange, mange år være indlagt på 2 sygehuse i Region Hovedstaden, og min umiddelbare reaktion på de nye digitale muligheder er: borgerne er parate, men det er det offentlige ikke! De to indlæggelser var så i øvrigt kædet sammen. Dvs. en sygdom opdaget på hospital 1, førte til henvisning til hospital 2, hvor jeg så blev opereret, og nu er henvist tilbage på hospital 1 for den afsluttende undersøgelse. Henvisningen til hospital 2 er saglig, da de har eksperterne på området, mere uforståeligt er henvisningen tilbage til hospital 1, da hospital 2 også kan gennemføre den undersøgelse. Nå pyt, det klarer jeg selvfølgelig. Men så kommer de digitale velsignelser eller rettere det modsatte. Til trods for, at der er tale om én lidelse, der blot skal behandles af 2 hospitaler, så bliver et sådant forløb aldrig kortsluttet. Dvs. man som patient 3 gange modtager følgende enslydende skemaer/oplysninger digitalt: Samtykkeerklæring til udveksling af helbredsoplysninger Patientrettigheder (7 sider) Pjece: når du er henvist til sygehus (fra Sundhedsministeriet), 8 sider Oplysningsskema, hvor man skal fortælle om sin fortid i sygdomssektoren m.v. dette skema kan man ikke besvare elektronisk Plus en række småbrochurer,

15 S-posten hvoraf de fleste kunne smides direkte ud. Så kære medborgere, I skal ikke blot have adgang til en pc - er, I skal også have en printer og huske at have købt godt med papir ind! Omvendt så har jeg modtaget gode gammeldags breve med frimærker på fra hospitalerne, tja.. Når systemerne ikke snakker sammen. Nu var min lidelse ikke noget banalt, så jeg måtte søge hjælp hos min praktiserede læge, for at få koblet disse 3-dobbelte informationer sammen. Jeg havde læst på styrelsens hjemmeside, at lægerne har adgang til alle undersøgelsesresultater, så jeg troede naivt, at det havde min praktiserende læge så også. Men måske nagede tvivlen mig for inden jeg forlod hospital 1, bad jeg om en kopi af journalen om operationsbeskrivelsen. Den tog jeg heldigvis med til min praktiserende læge, som ikke havde fået den digitalt, og først fik den langt, langt senere på fax!! Side 15 Jeg har hele tiden i forløbet bedt om journalindsigt det har man jo principielt ret til, men det forudsætter jo, at hospitalet lægger noget ind på journalen og det tager godt nok sin tid! Jeg har mødt utrolig søde og dygtige fagpersoner såvel på hospital 1 som 2 men jeg har så også mødt bureaukratiet, og der er bestemt plads til forbedringer. Det kunne godt være, at Folketinget skal stille samme krav til den offentlige sektor, som man gør til borgerne: I skal bruge de digitale muligheder fuldt ud, I skal lægge journaludskrifter ud løbende, I skal ophøre med at sende det samme materiale ud indtil flere gang til en patient i èt forløb, og også få set på digital selvbetjening eks. at et udsendt spørgeskema kan besvares digitalt. Digitaliseringen skal være en fordel for såvel patient som hospitaler og praktiserende læger det er det bestemt ikke nu. Lovgivningen er god nok men det offentlige mangler at udfylde rammerne.

16 Side 16 Vi har fået ny hjemmeside S-posten Af Gert Nielsen Som led i den løbende fornyelse af vores informationsaktiviteter har vi nu også sat gang i et arbejde med fornyelse af vores hjemmeside, og den nye side er gået i luften, når dette læses. Den kan ses under det nye navn Der er tale om en modernisering, og den er designet til at kunne anvendes på alle platforme pc, smartphone og tablets. Det er også hensigten, at vi skal gøre siden mere aktuel ved at vi alle forpligter os til løbende at følge op med de nødvendige opdateringer. Det har vi nok fra bestyrelsens side forsømt lidt efterhånden på den gamle side. Målgruppen er først og fremmest vores medlemmer, men naturligvis ser vi også gerne, at alle andre i Albertslund vælger at gå ind på vores side, når de vil vide noget mere om Socialdemokraterne i Albertslund.

17 S-posten På siden kan du læse vores kommunalpolitiske program i flere versioner, se udtalelser fra borgmester Steen Christiansen, se foto og alle relevante oplysninger om bestyrelse, kommunalbestyrelsesgruppe, formand for regionsrådet og folketingsmedlem. Der er en opdateret kalender over alle vores arrangementer og vores vedtægter. Der er også på forsiden nyheder, som løbende skal udskiftes bl.a. med nyhedsbreve fra vores folketingsmedlem Mogens Lykketoft og nyheder fra kommunalbestyrelsen. Du kan også læse S Posten og du kan finde gamle numre af S Posten. Der er også en mulighed for at du kan skrive om dine meninger til partiforeningen om politiske spørgsmål eller andet, som ligger dig på sinde. Gå selv ind på siden og dan dig Side 17 et overblik. Du kan ligesom på den gamle hjemmeside tilmelde dig et abonnement på nyheder. Du vil så få en hver gang, der lægges en nyhed på siden. Du kan altid framelde dig abonnementet igen. Siden er som nævnt i luften nu, når dette læses, men der vil hele tiden blive arbejdet på at forbedre siden, og medlemmerne er særdeles velkomne til at komme med ideer til forbedringer og indhold. Har I gode ideer, opdateringer eller forslag til ændringer skal I kontakte vores webmaster Helmer Baadsgaard på eller på mobil Der er ikke noget Sildemøde i januar

18 Side 18 KALENDER: S-posten Januar 14. Besøg på Doll lysprojekt, Gl. Landevej /Højhuset kl Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl Deadline for s-posten 27. S-posten udsendes, Birkelundgård kl Februar 7. Sildemøde, Foyeren, kl Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl Deadline for s-posten 10. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl Sundhedspolitik v. Nick Hækkerup og Sophie Hæstorp Andersen Offentligt møde. (nærmere omtale i næste nummer) 24. S-posten udsendes, Birkelundgård kl ARBEJDSGRUPPER Børnepolitisk gruppe: Steen Poulsen, Rytterhusene 50, tlf.: IT-koordinator (Hjemmeside) Helmer Baadsgaard, Kratager 1, tlf.: Byudvikling og miljø Gert Nielsen Galgebakken Vester 1 8A Tlf.:

19 S-posten Side 19 Kommunalbestyrelsesmedlemmer: Borgmester, Økonomiudvalg (F) Miljø- og byudvalg Børne og skoleudvalg Beskæftigelsesudvalg 17,4 Innovation og velfærd Steen Christiansen Præstehusene 59 Dogan Polat Topperne 20,2. dør 23 (F) Tlf.: Tlf.: Folkeoplysningsudvalg (F) Kulturudvalg Børne og skoleudvalg (F), Økonomiudvalg Kulturudvalg Folkeoplysningsudvalg Velfærdsudvalg Susanne Storm Lind Randager 100 Jens Mikkelsen Porsager 89 Paw Østergaard Jensen Kærgården th Tlf.: Tlf.: Tlf.: Velfærdsudvalg (F) Velfærdsudvalg Miljø og byudvalg 17,4 Innovation i byen (F) Kulturudvalg (F) Miljø og byudvalg Børne og ungeudvalget 1. Suppleant Nils Jensen Rytterhusene 25 Flemming Jørgensen Snebærhaven 48 Lars Toft Simonsen Pilehusene Glostrup Qasir Mirza Blokland th Hakima Lasham Lakhrissi Krebsens Kvt. 2A Tlf.: il Tlf.: Tlf.: Tlf..: Tlf.: (F) henviser til, at pågældende besætter formandsposten i udvalget. Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen Folketingsmedlem: Mogens Lykketoft, Trepilevej 1 B, 2930 Klampenborg, Telefon i Folketinget:

20 Partiforeningens bestyrelse Formand Gert Nielsen (f) Galgebakken Vester 1 8A Tlf.: Næstformand Kasserer: Sekretær: (F) betyder medlem af forretningsudvalget Bestyrelsesmedlemmer: Suppleanter: Karin Kring Jensen (f) Præstehusene 56 Tlf.: Else Boel (f) Stjernens Kvt. 5 C Tlf.: Steen Poulsen (f) Rytterhusene 50 Tlf.: Britta S. Jørgensen Snebærhaven 48 Tlf.: Claus Heje Pilehusene 104 Tlf.: Nikolaj K. Carlsen Morbærhaven 5-88 Tlf.: Jane Nannberg Svanens Kvt. 3 B Tlf.: Hakima Lakhrissi Krebsens Kvt. 2.A Tlf.: Aage B. Jensen Nyvej mf Tlf.: Mohammad Arif Bjørnens kvt 15B Tlf.: Per Sheye, Lodager 32, Tlf.: (label)

S-posten. Vi ses på Birkelundgård kl. 8. Glædelig 1. maj. Socialdemokraterne i Albertslund. Kalenderen. Igen Igen Igen Igen

S-posten. Vi ses på Birkelundgård kl. 8. Glædelig 1. maj. Socialdemokraterne i Albertslund. Kalenderen. Igen Igen Igen Igen S-posten Socialdemokraterne i Albertslund Nr. 5 maj 2015 Kalenderen 1. 1.maj møde, Birkelundgård, kl. 8 OBS - det er Bededag derfor det sene tidspunkt 2. Sildemøde, Alrummet kl. 11-13 12. Kommunalbestyrelsesmøde,

Læs mere

Vi ses til sildemøde. Kalenderen. I dette blad kan du bl.a. læse: 1. november Foyeren Kl. 11-13. Formandens tanker om flygtningepolitikken

Vi ses til sildemøde. Kalenderen. I dette blad kan du bl.a. læse: 1. november Foyeren Kl. 11-13. Formandens tanker om flygtningepolitikken Nr. 10 November 2014 Kalenderen 1. Sildemøde, Foyeren, kl. 11-13 4. Byens udvikling: Fængselsgrunden, Hyldagergrunden Hedemarken m.v. Rådhusets kantine, kl. 19.30 5. Reception for Mogens Lykketoft, Taastrup

Læs mere

Kryds i kalenderen. Generalforsamling. 22. april. Kalenderen. Temaer i dette nummer. Marts. Nye boliger til Albertslund

Kryds i kalenderen. Generalforsamling. 22. april. Kalenderen. Temaer i dette nummer. Marts. Nye boliger til Albertslund Nr. 3 marts 2014 Marts Kalenderen 11. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl. 18.00 17. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl. 19.30 17 Deadline for s-posten 24. Kredsrepræsentantskabsmøde med valg af ny kredsformand.

Læs mere

Sammen om Albertslund. Gør en god investering NU! Køb A aktier. Bestyrelsen og redaktionen. ønsker alle medlemmer. en rigtig god sommer.

Sammen om Albertslund. Gør en god investering NU! Køb A aktier. Bestyrelsen og redaktionen. ønsker alle medlemmer. en rigtig god sommer. Nr. 7 juli august 2013 Kalenderen August 19. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl. 19.30 19. Deadline for s-posten 27 S-posten udsendes, Birkelundgård, kl. 17.30 September 7. Sildemøde, Foyeren kl. 11 10.

Læs mere

Juni. I dette nummer kan du læse: 1. maj talerne. Referat og organisations beretning fra generalforsamlingen

Juni. I dette nummer kan du læse: 1. maj talerne. Referat og organisations beretning fra generalforsamlingen Nr. 6 juni 2013 Juni 1. Sildemøde, Foyeren kl. 11 4. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl. 18 6. Møde om budget, Kommunalbestyrelsessalen, kl. 19.00 17. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl. 19.30 17. Deadline

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

S-Posten. Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! Socialdemokraterne i Slagelse. Emine Koca. ALis Tribler. Mogens Knudsen.

S-Posten. Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! Socialdemokraterne i Slagelse. Emine Koca. ALis Tribler. Mogens Knudsen. S-Posten Socialdemokraterne i Slagelse Nr. 4-2009 30. årgang Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! ALis Tribler Helle Blak Ebbe Henriksen Emine Koca Bodil Knudsen Mogens Knudsen Claes Dudzinski

Læs mere

Nordfyn. Nr. 1 april 2014 9. Årgang. Christel Schaldemose. Kandidat til EU parlamentet. Foto: Mew

Nordfyn. Nr. 1 april 2014 9. Årgang. Christel Schaldemose. Kandidat til EU parlamentet. Foto: Mew Christel Schaldemose. Kandidat til EU parlamentet. Foto: Mew Nr. 1 april 2014 9. Årgang Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn. Udgivet af partiforeningen. Nordfyn Medlemsblad for socialdemokraterne

Læs mere

En rigtig god kommune

En rigtig god kommune 12/2014 ÅRGANG 01 Dansk Oplysnings Forbund - ny viden, nye muligheder N º 03 - Gladsaxe Oplysnings Forbund nyder god opbakning: En rigtig god kommune Samarbejde mellem folkeskolen og aftenskolerne Debat

Læs mere

Depressions Tidende. Konkurrence Vind en kampagne t-shirt. Tina Janne (40 år): "pengepungen valgte psykologen fra" Psykologordningen

Depressions Tidende. Konkurrence Vind en kampagne t-shirt. Tina Janne (40 år): pengepungen valgte psykologen fra Psykologordningen 13. årgang nr. 2 juni 2010 Depressions Tidende tema Psykologordningen Sådan får du tilskud til psykologhjælp Se om du er blandt de heldige Tina Janne (40 år): "pengepungen valgte psykologen fra" NY Kampagne

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Valgudtalelse Valget er udskrevet det er nu det gælder! I den kommende tid skal vi gøre det helt klart for alle danske

Læs mere

I spidsen for Europa

I spidsen for Europa Marts 2012 I spidsen for Europa Logoet for Danmarks EU-formandskab og seks radikale ministre, der er med til at sætte dagsordenen under det. I første halvår af 2012 sidder Danmark på formandskabet i EU.

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3

ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3 ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3 Generalforsamlingen i 2010 Af Jesper Andersen-Rosendal Side 4 De tre musketerer Grundlovsmøde

Læs mere

83. møde. Onsdag den 27. april 2011 (D) 1

83. møde. Onsdag den 27. april 2011 (D) 1 Onsdag den 27. april 2011 (D) 1 83. møde Onsdag den 27. april 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene

Læs mere

Grib værdierne [ s. 3 ] Ressourcebank [ s. 4 ] Bedre tid og færre sager [ s. 7 ] Mere motion [ s. 13 ]

Grib værdierne [ s. 3 ] Ressourcebank [ s. 4 ] Bedre tid og færre sager [ s. 7 ] Mere motion [ s. 13 ] Personaleblad for Skive Kommune [ nr. 1 februar 2015 ] Grib værdierne [ s. 3 ] Ressourcebank [ s. 4 ] Bedre tid og færre sager [ s. 7 ] Mere motion [ s. 13 ] GNIST [ leder ] Indhold Leder Af Per Mathiasen,

Læs mere

SmerteLiv. > No. 3-2014. DeVIce - Fotolia.com

SmerteLiv. > No. 3-2014. DeVIce - Fotolia.com SmerteLiv > No. 3-2014 DeVIce - Fotolia.com Udgivet af: Foreningen Af Kroniske Smertepatienter Tlf: 51 92 63 41 E-mail: faks@faks.dk Hjemmeside: www.faks.dk Redaktion: Per og Elin Kristiansen Birthe Omdahl

Læs mere

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund www.albertslund.dk 1 STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS INDHOLDSFORTEGNELSE Den kriminalpræventive indsats

Læs mere

84. møde. Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1. Af Martin Henriksen (DF) m.fl. (Fremsættelse 14.01.2014. 1. behandling 14.03.2014. Betænkning 10.04.2014).

84. møde. Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1. Af Martin Henriksen (DF) m.fl. (Fremsættelse 14.01.2014. 1. behandling 14.03.2014. Betænkning 10.04.2014). Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1 84. møde Tirsdag den 6. maj 2014 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgetime med statsministeren. 2) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 35: Forespørgsel til statsministeren om

Læs mere

10. møde. Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1. Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen). (Fremsættelse 07.10.2009).

10. møde. Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1. Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen). (Fremsættelse 07.10.2009). Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1 10. møde Tirsdag den 3. november 2009 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 10: Forespørgsel til videnskabsministeren om hævdelse og udvikling

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

Nr. 2 november 2008 3. Årgang. Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn. Udgivet af partiforeningen. Nordfyn

Nr. 2 november 2008 3. Årgang. Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn. Udgivet af partiforeningen. Nordfyn Nr. 2 november 2008 3. Årgang Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn. Udgivet af partiforeningen. Nordfyn Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn Til læserne af Socialdemokraten Nordfyn Bestyrelsen

Læs mere

Fængselsfunktionæren 12/1

Fængselsfunktionæren 12/1 Fængselsfunktionæren 12/1 Fængselsforbundet December 2011 - Januar 2012 Fængselsforbundet i Danmark ønsker alle vores medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende 2012 Nr. 12/1-2011/2012

Læs mere

3 oktober 2014 SUNDHED SKAL VÆRE SJOVT. Nick Hækkerup på turné med sundhedsplanen»jo før jo bedre« ET SMUKKERE danmark MIN FØRSTE KONGRES

3 oktober 2014 SUNDHED SKAL VÆRE SJOVT. Nick Hækkerup på turné med sundhedsplanen»jo før jo bedre« ET SMUKKERE danmark MIN FØRSTE KONGRES 3 oktober 2014 SUNDHED SKAL VÆRE SJOVT Nick Hækkerup på turné med sundhedsplanen»jo før jo bedre«et SMUKKERE danmark MILLIARDER TIL RENOVERING AF almene BOLIGER VIRKER.»SUPERFLOT«, lyder TO BEBOERES DOM

Læs mere

OUT. TEMA: Menneskerettigheder og psykiatri. sideren. 71-tilsynet Farlige psykiatribrugere

OUT. TEMA: Menneskerettigheder og psykiatri. sideren. 71-tilsynet Farlige psykiatribrugere Et landsdækkende brugerblad om psykiatri Nr. 41 Marts & April 2003 OUT sideren ser psykiatrien indefra TEMA: Menneskerettigheder og psykiatri 71-tilsynet Farlige psykiatribrugere Foreningen Tidsskriftet

Læs mere

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Referat af Friluftsrådets generalforsamling Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Friluftsrådets virksomhed i det forløbne

Læs mere

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Fagligt talt...

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Fagligt talt... December 2013 Nr. 94 avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark ISSN 1396-2620 Fagligt talt... Møde med 71-udvalget Kursusdage Fremtidens psykiatri Spørgsmål og svar Psykiatri-ligestilling

Læs mere

Nummer 2 April 2013 ADHD-foreningen

Nummer 2 April 2013 ADHD-foreningen Nummer 2 April 2013 ADHD-foreningen TEMA: Kærlighed i Kaos Side 4 ADHD - modediagnose eller barsk virkelighed Side 33 Ændring af førtidspensionen Side 15 Kursuskatalog Midtersiderne TEMA: Kærlighed i Kaos

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere