Vi ses til sildemøde. Kalenderen. I dette blad kan du bl.a. læse: 1. november Foyeren Kl Formandens tanker om flygtningepolitikken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi ses til sildemøde. Kalenderen. I dette blad kan du bl.a. læse: 1. november Foyeren Kl. 11-13. Formandens tanker om flygtningepolitikken"

Transkript

1 Nr. 10 November 2014 Kalenderen 1. Sildemøde, Foyeren, kl Byens udvikling: Fængselsgrunden, Hyldagergrunden Hedemarken m.v. Rådhusets kantine, kl Reception for Mogens Lykketoft, Taastrup Medborgerhus, Hovedgaden 71, kl Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl Deadline for s-posten 11. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl Frivilligt arbejde. Hvordan støtter vi op? Birkelundgård kl S-posten udsendes, Birkelundgård kl årgang I dette blad kan du bl.a. læse: Formandens tanker om flygtningepolitikken Indtryk fra kongressen Historien bag Birkelundgård Borgmesterens kommentarer til budget og byens vision Mogens nyhedsbreve Vi ses til sildemøde 1. november Foyeren Kl

2 Side 2 S-POSTEN Medlemsblad for Socialdemokraterne i Albertslund. Redaktion: Jette Kammer Jensen (ansvarshavende) Britta S. Jørgensen (layout) Indlæg sendes eller mailes til: Jette Kammer Jensen Tranehusene 96, 2620, Albertslund Tlf Deadline - se kalenderen bagest i bladet S-posten tilgår medlemmerne, Folkebibliotekerne, ABA, Albertslund Posten m.fl. Leveringsproblemer - kontakt Aage Jensen, tlf Information via mail: Tilmelding eller afmelding til: Husk også at oplyse ny mailadresse. Indhold: S-posten Redaktion og bladets indhold... side 2 Gruppens hjørne... side 3 Medlemsmøde om byens udvikling... side 7 Formanden skriver... side 8 Medlemsmøde om kultur og Frivillighed... side 9 Nyhedsbreve fra Mogens... side 10 Invitation til reception for Mogens... side 12 Indtryk fra vores kongres... side 13 Set fra sidelinjen... side 15 En positiv historie om Birkelundgårds tilblivelse... side 18 Kan EU-kommisionen levere resultater?... side 20 Invitationer til debat om skole Og sangaften i Taastrup... side 21 Kalenderen... side 22 Arbejdsgrupper... side 22 A-gruppen... side 23 Partiforeningens bestyrelse... side 24 Jeg vil gerne være medlem af Socialdemokratiet Navn: Adresse: Postnr.: Ønsker nedsat kontingent By: På grund af at være fyldt 62 år Tlf.: Dato: / 2014 Underskrift: Sendes til: Socialdemokraterne i Albertslund, v/ Else Boel, Stjernens Kvt. 5 C, Albertslund

3 S-posten Side 3 Gruppens hjørne Af borgmester Steen Christiansen S-gruppen og bestyrelsen har en fælles mission om at styrke den politiske debat blandt medlemmerne. Derfor vil jeg fremover i S-posten skrive om nogle af de sager, som gruppen arbejder med. Har du mod på mere, finder du sagerne på albertslund.dk. Du er også meget velkommen til at skrive til mig på eller ringe på Forlig om budgettet for 2015 Igen i år har de økonomiske rammer for kommunernes budgetter været stramme. Det gælder både pengene til service og til anlæg. I Albertslund viste budgetfremskrivningen tillige et fald i vores indtægter i 2015 og de efterfølgende år. Dermed havde vi og de andre partier en særlig udfordring. Alligevel er det lykkedes at komme i mål med en budgetaftale, der omfatter A,B,C,V og F. En bred budgetaftale, der lover godt for samarbejdsklimaet i den nye kommunalbestyrelse. Men nok så vigtig også en budgetaftale, der peger fremad og indeholder gode politiske takter. Børn, kultur, idræt og byens udvikling får et løft, som er vigtige for hverdagen for byens borgere. På børneområdet løfter vi kvaliteten i dagtilbuddene ved at øge andelen af pædagogansatte over de næste 2-3 år ift. andelen af ufaglærte. Vi går fra 60/40 til 70/30. Et vigtigt signal til børnefamilierne om, at vi her i kommunen prioriterer kvaliteten højt i de timer, børnene er i dagtilbud. Vi fastholder den udvidede åbningstid fra 2014, så forældre, der har arbejdstider, som starter tidligt og/eller slutter sent, har mulighed for at aflevere/ hente børn. Vi afsætter penge til trådløst internet i skolefritidsordnin-

4 Side 4 gerne for at understøtte folkeskolereformen. I løbet af det næste års tid har alle elever i skolerne ipads og adgang til trådløst internet. Skolereformen stiller også krav om nye fysiske faciliteter til elevernes undervisning. Det har vi sat 1,5 mio af til i første omgang. På Herstedlund Skole får udeområderne ved skolefritidsordningen et mildest talt tiltrængt løft. Det er afgørende både for fællesskabet i folkeskolen og den enkelte elev, at så mange elever som mulig er en del af den almindelige hverdag i skolen. Til at understøtte den udvikling har vi varigt afsat yderligere kr. om året til inklusion. Samtidig har vi besluttet socialrådgiverordningen på skolerne nu gøres permanent, så der er hurtigt hjælp familier, som har brug for det. På kultur- og idrætsområdet Har vi nu lagt os fast på et tilskud på 2 mio.kr. til det folkeoplysende arbejde. Vi igangsætter en pulje, der skal hjælpe sårbare børn og unge, ind i foreningslivet. Stadion og ikke mindst byens boldglade børn og unge får S-posten bedre muligheder med en kunstgræsbane nr.2. Den første er en kæmpesucces. Der er hård kamp mellem klubberne om tiderne til træning og kampafvikling. Det bliver bedre nu. Stadion skal have nyt tag og solfanger, så Badesøen igen kan opvarmes CO2-neutralt. Herudover er der bl.a. følgende i budgetaftalen: * Gældsrådgiver * Borgerrådgiver * Opfølgning på Idræts handleplanen (0,25 mio. kr. i 2015) * Støjhandleplanen (0,1 mio. kr. i 2015) * Erhvervsindsats i Hersted Industripark (2 mio. kr. i 2015) * H y l d a g e r g r u n d e n (planlægning) (2 mio. kr. i 2015) * Pulje byrumsprojekter i bymidten (2 mio. kr. i 2015)

5 S-posten Opbakning til byens fornyelse En væsentlig del af budgetaftalen er, at der er bred politisk opbakning til den fortsatte udvikling af byen. Den gælder Albertslund Midtby med udviklingen af Albertslund centrum og de kommende byudviklingsplaner på Fængselsgrunden, der forventes at blive ledig med udgangen af Vi tager hul på at modne Hyldagergrunden til boliger. Arbejdet med Hersted Industripark fortsætter. Her har det nye Vejtekniske Lyscenter DOLL fået en flyvende start og mødt megen anerkendelse både nationalt og internationalt. Grunden ved Robinevej forventes solgt til VA, så et nyt Almenbolig+ byggeri kan bruges til at genhuse beboerne fra Albertslund Vest de næste 3-4 år i forbindelse med renoveringen af gårdhavehusene. Alternativet havde været at opføre en større skurby midt i byen, der også skulle stå de næste 4 Side 5 år. Det havde næppe været en vindersag. Hverken for os eller boligbevægelsen. Til gengæld har vi nye, goder familieboliger om fire år. Vi igangsætter også et arbejde med at undersøge behovet for seniorboliger og ikke mindst, hvor og hvordan de eventuelt kan opføres. Budgetreduktioner I aftalen er der to veje til at reducere vores udgifter. Den ene går gennem at ansætte flere sagsbehandlere i familieafdelingen. Det betyder kortere sagsbehandlingssager, borgerne får det rigtige tilbud fra starten og ikke mindst bliver der tale en løbende opfølgning på om borgeren har det korrekte tilbud. Vi opnormerer med hele syv nye stillinger, der betyder, at vi gennem en bedre og mere effektiv sagsbehandling sparer ca. 3 mio. om året. Igennem de seneste år har PPR brugt færre penge end der var bevilling til. Her henter vi ca.4,5 mio. Og det uden at borgere oplever at tilbud forsvinder eller bliver ringere. Tværtom udvider vi inklusionsindsatsen, som jeg omtalte tidligere.

6 Side 6 På det specialiserede socialområde for voksne har revionsfirmaet BDO lavet en analyse, som viser, at Albertslunds Kommunes udgiftsniveau ligger langt over landsgennemsnittet og en hel del over sammenlignelige vestegnskommuner. Her sparer vi 6 mio. i 2010 og 12 mio. i de efterfølgende år. Store beløb, ja, men det skal ses i lyset af et årligt budget på 178 mio. kr. og altså en analyse, der viser et serviceniveau, der er højt. Meget højt. Selvklart bliver det en tung opgave at gennemføre besparelserne her, men vi må bestræbe os på at gøre det så ordentligt, som det overhovedet er os muligt. S-posten Vision for Albertslund I 2003 vedtog kommunalbestyrelsen en vision for kommunen. Fyrtårnene børn, miljø og kultur samt flere særlige indsatsområder bl.a. effektiv styring og økonomi og byens mangfoldighed blev væsentlige mærkesager, der har betydet meget for retning og mål for byens udvikling. Vi har nu igangsat et arbejde med en ny vision for byen. En vision, der tager sit udgangspunkt i det, der er byens store styrke: at byen er designet til børn. Godt forhandlingsklima Der er grund til at kvittere for forhandlingsindsatsen fra partiernes side. De har hele vejen igennem været seriøse og ordentlige og selvfølgelig med afsæt i partiernes politiske holdninger og værdier. Vi har grund til at være tilfredse med den samlede budgetaftale, som også indebærer en enighed om fire pejlepunkter for den økonomiske politik i valgperioden. Du kan også følge med på facebook.com/steenchristiansen Albertslund hviler på en stærk historie som børneby. Det er den, vi bruger til at formulere en vision, der har børn og børnefamilier som omdrejningspunkt. Kommunalbestyrelsen har haft sit første visionsseminar, og i november samler vi borgere, politikere, medarbejdere, ledere og folk udefra til en 24 timers visionscamp. Mere om det løbende her i S- posten.

7 S-posten Side 7 Vigtig medlemsdebat om byens udvikling I serien af møder i Politisk Forum med medlemsdebatter om centrale politiske spørgsmål afholder vi et debatmøde om byens udvikling. Det foregår tirsdag den 4. november2014, kl. 19,30 i Kantinen på Rådhuset, Nordmarks Alle. Hvad skal der ske i midtbyen, når fængslet nedlægges i 2016? Hvordan hænger det sammen med udviklingen i center og de andre områder af midtbyen? Hvordan skaber vi bedre forbindelse på tværs af Roskildevej? Hvad skal vi satse på nye boliger, erhverv, uddannelsesinstitutioner eller nye kulturoplevelser? Midtbyen er det vigtigste og største emne, men det handler også om Hyldagergrunden og andre ledige grunde som nyt boligområde, udviklingen af industriområderne og renoveringen af vores boligområder. Kom og deltag i debatten! Stor tak til Peter Hummelgaard og Mogens Lykketoft for en meget givende aften. Kloge hoveder kan man ikke få nok af!!!

8 Side 8 Formanden skriver! S-posten De burde skamme sig! Borgerlige partier forsøger at puste til udlændingedebatten på en tragisk baggrund Af Gert Nielsen Der er åbenbart ingen nedre grænse for, hvor dybt de borgerlige partier vil synke i forsøget på at spille flygtningekortet for at sikre sig regeringsmagten. Seneste eksempel er forslaget fra DF om at sende folk, der får asyl i Danmark, til dansk finansierede lejre i Afrika, Mellemøsten og andre områder i nærheden af de områder, hvorfra flygtningene kommer. Og Liberal Alliance følger op med et forslag om at sende flygtningene af sted endog inden asylbehandlingen. Venstre kalder forslagene interessante og værd at diskutere. Det er jo rablende vanvittigt, når nærområderne i øjeblikket er ved at segne under gigantiske flygtningestrømme fra de dybt tragiske kampe i Syrien og Irak. Det er naturligvis korrekt, at der kan hjælpes mange flere i nærområderne for færre penge, end det koster i Danmark. Men forslaget har jo ingen gang på jorden, når nærområderne er så ekstremt belastede som de er lige nu, og naturligvis må vi tage os ordenligt af dem, som faktisk kommer til Danmark, og som jo kun udgør en meget lille brøkdel af den samlede flygtningestrøm. Men det er ikke bare på det overordnede politiske plan, at borgerlige partier viser sig fra denne lidet kønne side. Også blandt borgerlige kommunalpolitiskere er der røster, som afslører fundamental mangel på solidaritet i forhold til den samlede flygtningeopgave. Borgmestrene i Rudersdal og Hørsholm Danmarks to rigeste kommuner har således

9 S-posten været ude med kritik af fordelingen af flygtninge på kommunerne. Det var i 1999 integrationslovens store fortjeneste, at den betød en tvangsmæssig fordeling af flygtningene de tre første år i integrationsperioden, og i den forbindelse blev nogle kommuner, der i forvejen udfører et meget stort arbejde med integration af mange flygtninge og indvandrere, fritaget for at skulle modtage flere. Side 9 Den aftale omfatter i dag København, Brøndby, Høje Taastrup, Ishøj og Albertslund, men nu vil de rige kommuners borgmestre forsøge at gøre op med denne yderst rimelige beslutning om fritagelse af de i forvejen hårdt belastede kommuner. Det sker på trods af, at flygtningen netop efter de tre års integrationsperiode i vid udstrækning flytter videre til andre kommuner, herunder til kommuner, der har mange almene boliger og mange flygtninge og indvandrere. Hele denne debat viser, hvordan de borgerlige partier i den grad forsøger at puste til udlændingedebatten i en situation, hvor verden har det højeste antal flygtninge siden 2. verdenskrig, og hvor tragedierne i Mellemøsten udgør en humanitær katastrofe af helt ufattelige dimensioner. Vi skal afholde os fra forsøg på at konkurrere med de borgerlige om denne dagsorden. De burde skamme sig! Har du kommentarer til dette, eller har du i øvrigt gode ideer og forslag, så skriv til mig på November måneds Politisk Forum - om vores kultur og fritidspolitik tirsdag den 25. november, kl. 19,30 på Birkelundgård. Kultur og fritidspolitik er vigtige hjørnestene i Albertslund, og vi sætter vores kommunalpolitik på området til en debat, der også vil handle om de mange frivillige i arbejdet.

10 Side 10 S-posten Nyhedsbrev fra Mogens Lykketoft Mogens Lykketofts nyhedsbrev 5.oktober 2014 På tirsdag 7.oktober åbner Folketinget for det nye år med Statsministerens redegørelse for regeringens politik. Det bliver startskuddet til forhandlinger om finansloven og en generaldebat på torsdag, hvor partierne trækker linjerne op til den kommende valgkamp. Venstre har på deres landsmødet sluttet op om en formand og statsministerkandidat, som de fleste danskere synes er utroværdig. Lars Løkke Rasmussen har slået tonen an ved med inspiration fra CEPOS: En borgerlig regering vil have, at der skal være større forskel mellem rige og fattige, så det bedre kan betale sig at arbejde. Det er en omskrivning for et politisk budskab om, at dem der i forvejen har den lave løn skal acceptere at den bliver endnu lavere. De kan så få en lille skattelettelse, som skal betales ved udhuling af velfærden og lavere loft på dagpenge og bistandshjælp. Der er nok at kæmpe imod! Samtalebogen om Den skandinaviske drøm, hvor jeg medvirker sammen med bl.a. jens Stoltenberg, er nu ude i boghandlerne., Den tager fat på kritik af de borgerlige holdninger og taler om, hvorfor den socialdemokratiske model med lighed og tryghed er både mere sympatisk og mere effektiv, når det gælder om at sikre arbejdspladser og konkurrenceevne. Mogens Lykketofts nyhedsbrev 12.oktober 2014 I tirsdags fik Folketinget Statsministerens åbningsredegørelse og torsdag var der 14 timers åbningsdebat. I fredags forlod Karen Hækkerup regeringen og dansk politik, og Mette Frederiksen accepterede et overraskende og farefuldt skift til justitsministeriet, mens Henrik Dam vendte tilba-

11 S-posten ge i regeringen som ny beskæftigelsesminister. To temaer fyldte særligt i ugens politiske debat, Det ene var en række krav om skærpelser i asylpolitikken. Regeringen vil gøre asyl til folk fra krigszoner midlertidigt for et år ad gangen og udskyde retten til familiesammenføring til efter første år. Det sidste stilles der spørgsmål ved fra FN om er i overensstemmelse med vore internationale forpligtelser. De borgerlige har som sædvanligt mere vidtgående og urealistiske stramninger på programmet DF vil sende syriske flygtninge til et sted i Afrika! Folketingsdebatten om dette tema beskæftigede sig kun lidt med den kendsgerning, at der er flere fordrevne og flygtende mennesker i verden end nogensinde siden afslutningen af Anden Verdenskrig, og at vi derfor må hjælpe nabolandene bl.a. krigszonerne i Irak og Syrien langt mere for at lindre smerten både for de flygtende og i modtagerlandene. Side 11 Det andet tema var den ofte gentagne borgerlige propagandapåstand om, at det for alt for mange danskere ikke kan betale sig at arbejde, og de derfor bliver på kontanthjælp og andre overførsler. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har udgivet et meget fint materiale, der påpeger at danskerne faktisk gerne arbejder også til en lav løn når der faktisk er arbejde at få. I øvrigt er der jo ikke fri adgang til at kræve dagpenge eller kontanthjælp! Alligevel var Lars Løkkes slagnummer i åbningsdebatten igen -igen, at skatten skal lettes for de lavtlønnede i arbejde for at drive folk væk fra overførselsindkomst. Der var derimod ingen som helst interesse for at bekæmpe social dumpning og hjælpe fagbevægelsen med at håndhæve en anstændig mindsteløn. Konsekvenserne af den forrige borgerlige regering var halvering af dagpengeperioden og

12 Side 12 fordobling af arbejdskravet for at genoptjene dagpengeret. Det har bl.a. skubbet flere over på den lavere kontanthjælp. Nu kommer borgerligheden med Venstre i spidsen så med krav et lavere loft over kontanthjælpen. Desuden vil man i realiteten yderligere udhule dækningen ved arbejdsløshed, sygdom og barsel ved kun give skattelettelserne til de beskæftigede. Heller ikke de mange på folkeog førtidspension, efterløn og kontanthjælp skal have del i Venstres skattelettelser. S-posten Den dystre bagside af alle borgerlige krav om ekstra skattelettelser er imidlertid også, at pengene skal komme et sted fra. Og dybest set kan de kun findes på to måder: Enten skære hårdt i dén service, som især kommuner og regioner leverer til borgerne, og som også giver arbejde til mange mennesker. Eller ved at indføre asocial brugerbetaling på centrale områder, hvor vi hidtil alle har betalt over skatten efter størrelsen af vores indkomst eller forbrug. Se nyheder fra mig på og på Reception og politisk café med Mogens Lykketoft onsdag den 5. november, kl i Taastrup Medborgerhus, Hovedgaden 71, Taastrup. Du inviteres til reception og politisk café i forbindelse med markeringen af 50 året for Lykketofts medlemskab af partiet og 25 år som folketingskandidat i Taastrup kredsen. Se særskilt invitation vedlagt til dette nr. af S Posten.

13 S-posten Indtryk fra vores kongres 2014 Side 13 Af Karin Kring Det var med en vis spænding vi dette år drog af sted til årets kongres. Der har været mange politiske udfordringer det seneste år og hvordan ville det præge debatten. Emnet var Alle skal med og kommissionen havde lavet et godt oplæg, som stort set alle socialdemokrater kunne være enige om. Albertslund Partiforening havde afholdt et medlemsmøde om emnet, som vi er pålagt i følge vores vedtægter. En mindre skare mødte op og de havde ikke ønsker om ændringsforslag, men i stedet fik partiforeningen frit råderum til at stemme for alt, som var Socialdemokratisk. Debatten var god og vi kom rundt om mange emner, som rør sig i den socialdemokratiske sjæl. Altid dejligt med dialog, hvor vi føler, at der er nogen som støtter op om vores tanker. Det forberedende møde for kongresdelegerede i Regionen på Danasvej var også meget stilfærdigt. Vi var enige om indholdet, men savnede, at det ikke var et konkret arbejdsprogram, men mere en hensigtserklæring. Derfor stillede region H o v e d s t a d e n forslag om, at vi fik indholdet tilføjet vores partiprogram, som ikke har været ændret siden Det blev vedtaget, at vi skal arbejde med et nyt parti- og arbejdsprogram. Kongressen fik afsluttende tilsagn fra Mogens Jensen, at Partiledelsen tilsluttede sig ønsket. Helle holdt en lang tale 1 time og 4 minutter, som nok var en af hendes bedste taler længe. Der er ikke tvivl om, at valgkampen nu er skudt i gang og hun mere frit kan tale på socialdemokratiets vegne og ikke regeringens. Der var mange gode taler og jeg imponeres stadig over vores unge mennesker i DSU. Mange af dem talte med et engagement og professionalisme, som om de havde været på tinge i mange år. Det giver tryghed for vores fælles fremtid, at vi har dygtige unge mennesker, som en dag skal tage over. Vores partiformand Gert Nielsen var også på talerstolen, hvor han opfordrede til en bedre boligpolitik og arbejde med at

14 Side 14 mindske ulighed. På billedet kan I fornemme den store sal og det flotte setup. Mogens holdt kongressens bedste tale. Det er ikke fordi, han er vores kandidat, men den var kort og præcis. I kan høre hans tale på YouTube ved at skrive Mogens Lykketoft Kongres Det er en fornøjelse at høre. En god kongres, som ikke går over i historien. Derfor glæder jeg mig til at kunne arbejde med et nyt partiprogram frem til 2016, hvor vi har den udvidede kongres. S-posten ne tid ikke har brug for. Jeg tror der var enighed i salen om, at sammenholdet skal virke - fra top til bund og omvendt! Det er altid skønt at drøfte politik og jeg vil opfordre alle til at tale om de socialdemokratiske værdier, som vi har bygget vort samfund på. Det er et gode og ikke en ret! Vi har fortsat en berettigelse og skal fastholde værdierne, så vi ikke bombes tilbage til fortiden eller amerikanske tilstande. Det kan så hurtigt smuldre for os, hvis befolkningen ikke kender historien. Vis dit mod og stå op på ølkassen på dit arbejde fortæl hvad du står for og hvorfor. Fortæl det også til venner og bekendte. Det er vigtigere end nogen sinde før, at vi får bragt budskabet ud, da mange unge under 50 år ikke er blevet undervist i den danske model og vores velfærdssamfund. Mange ved ikke hvorfor Danmark er blevet et af verdens bedste lande og hvem der stod bag. Alt i alt var det en god kongres. Intet drama eller andre negative røster, som vort parti i den- Derfor takker vi alle vores partimedlemmer det er stammen i jeres deltagelse, som kan gøre en kongres mulig!

15 S-posten Set fra sidelinjen Side 15 Af Britta S. Jørgensen Jette Kammer var forhindret, så jeg trådte til som vikar til kommunalbestyrelsesmødet d. 7. oktober et 5 timer langt møde med hovedvægten på vedtagelsen af budgettet for Beskæftigelsesplanen Inden budgettet kom til debat blev beskæftigelsesplanen for 2015 drøftet. En sådan plan udarbejdes hvert år af jobcenteret og skal indeholde mål, resultatkrav og strategier for kommunens indsats. Udkastet har været til drøftelse i det lokale beskæftigelsesråd (LBR), Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesplanen skal vedtages før budgettet, så derfor begyndtes med dette dagsordenspunkt. Helge Bo Jensen (Ø), formand for Beskæftigelsesudvalget havde indsendt 10 ændringsforslag til planen, alle med udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker og forudsætninger. Egentlig seriøse og humane betragtninger, men nogle for abstrakte til at stå i en handlingsplan - for hvad er --- et godt og værdigt liv?? Kommunalbestyrelsen vedtog dog med stemmerne 21-0 en klar retning i beskæftigelsesindsatsen. Vedtaget blev forslag 2, som lyder: - Beskæftigelsesindsatsen kan bidrage til at opkvalificere ledige, hjælpe ledige ud i ubesatte stillinger og medvirke til at fastholde sygemeldte borgere i deres job. Desuden bør indsatsen understøtte udbredelsen af jobrotation, tilbud om deltidsansættelse til ansatte, der er interesserede heri, orlovsordninger og andet, der kan skabe plads til arbejdsløse på det offentlige og private arbejdsmarked. Desuden blev det vedtaget med stemmerne 21-0, at der skal afholdes møde med lægekonsulenten efter behov og ikke faste ugentlige møder. Budget 2015 Debatten under dette punkt varede i 2 timer. Det var en god, spændende, saglig og respektfuld debat. Borgmesteren lagde for med at takke alle partier for godt samarbejde under hele processen. Partierne har et af gangen holdt møde med Borgmesteren, et eller flere gruppe-

16 Side 16 medlemmer og ofte repræsentanter fra partiernes bestyrelser, og alle disse forhandlinger har resulteret i et budgetforlig, som blev tiltrådt af A,B, C, F og V. Borgmesteren redegjorde for budgetaftalens hovedindhold, hvilket kan læses under Gruppens hjørne. Derefter fik de forskellige partiers ordførere ordet. Generelt takkede alle for gode forhandlinger og debatter med borgmesteren. Enhedslisten markerede kraftigt, at de tog afstand fra budgettet. Der bliver satset på prestigeprojekter i stedet for borgernes velfærd. Bodil Garde udtrykte i sin budgettale, at det som revolutionær socialist var omsonst at kommentere budgettet, som hun betegnede som et politisk makværk. Der blev dog ikke givet nogle eksempler på prestigeprojekter og med udgangspunkt i partiets budgetforslag havde forvaltningen lavet en beregning, der viser, at kommunen i løbet af et par år vil gå fallit med et underskud på 200 mill. kroner, så da Enhedslistens budgetforslag senere kom til afstemning blev de ikke vedtaget. S-posten Dansk Folkeparti tog kraftig afstand fra Enhedslistens underskudsbudget og kaldte det for usolidarisk. Egentlig kunne man godt have forhandlet sig et forlig med de andre partier, men partiet forudsatte en fjernelse af kommunens integrationsindsats for unge som basis for sit anlægsbudget, og det kunne ikke komme på tale. Der blev fremlagt en færdig plan for anlægs- og reparationsarbejder over de næste par år, bl.a. ville man prioritere tagrenovering på Stadion i stedet for opkøb af ejendomme på Roskildevejen, som kommunen igennem de sidste mange år har gennemført for at skabe et grønt bælte. SF glædede sig over, at en del af deres mærkesager var blevet forhandlet på plads især på børne- og anlægsområdet. Som andre partier var man klar over, at der måtte gennemføres besparelser, når indtægtsgrundlaget bliver stadig ringere. Især glædede man sig over, at der bliver set på kvaliteten af byrum f.eks. busholdepladsen og at der var afsat en pulje til at sikre fattige børns deltagelse i foreningslivet. Venstre var meget tilfreds med samarbejdet med borgmesteren. Endelig et budget, som hænger sammen, som Brian Palmund sagde. Var som de an-

17 S-posten dre forligsparter glad for at der er ressourcer til børneområdet og anlægsopgaver. Også Venstre var glade for, at der nu kommer fokus på opførelsen af senioregnede boliger. Konservative var også klar til at gå med i et forpligtet samarbejde. Måske skulle vi have sparet endnu mere, syntes Lars Gravgaard, for så havde vi noget mere at gøre godt med næste år. Især var man glad for tilskud til frivilligt arbejde, Beredskabet og støtte til et naturprojekt ved Store Vejle Å. De radikale talte også om ansvarlighed og havde fokus på børneområdet. Flere uddannede pædagoger og gode muligheder for gennemførelsen af Folkeskolereformen. Der spurgtes ind til, hvad kommunen gør for at få flere penge i kassen. Det faldende indtægtsgrundlag er ødelæggende for visionær tænkning. Albertslund har jo så meget at byde ind med, sagde Jacob Juul Pedersen. Borgmesteren takkede for indlæggene og efter korte replikker, hvor bl.a. Leif Pedersen kommenterede Venstres replik om det fine budget med ordene: Budgettet er ikke anderledes end de andre år, blev der stemt om budgettet. 15 for og 6 imod. Side 17 Flest penge til børn og unge, der dyrker idræt og friluftsliv Folkeoplysningsudvalget og Idrætsrådet udpegede i foråret 2014 medlemmer til en arbejdsgruppe, der skulle finde grundlæggende principper for fordelingen af kommunale medlemstilskud. Arbejdet har været konstruktivt og i enighed og modtog stor ros fra borgmesteren, der kvitterede med at tilbageføre de penge, der var foreslået besparet. - Fremover gælder det at 90 % af puljen til medlemstilskud tilgår idræts- og friluftsforeninger og 10 % går til øvrige foreninger. - Medlemmer i alderen 0-17 år udløser 4 gange så meget tilskud som medlemmer i alderen Der foretages en årlig udbetaling af tilskud på baggrund af medlemstal opgjort ved årets slutning. Indstillingen blev vedtaget. Hvad der ellers blev besluttet på kommunalbestyrelsesmødet kan du læse, hvis du går ind på Albertslund Kommunes hjemmeside og klikker på politik.

18 Side 18 EN POSITIV HISTORIE OM VEJEN TIL ET KULTURHUS DER FYLDER 5 ÅR S-posten Tænkt sig, - der er allerede er gået 5 år, fra jeg og vores lokale billedkunstner Billy Sjur Ohlsen mødtes med Albertslund Posten på plænen foran gården Birkelund eller Birkelundgaard, som vi jo kalder den. Til sådan en fødselsdag må der gerne fortælles lidt historie, så det får I her: Billy og jeg havde fået den ambitiøse idé, at denne pragtfulde gård skulle udvikles som Kulturhus i stil med Gammelgård i Herlev, - for vi kunne ikke mere se på, at denne smukke, arkitekttegnede, firelængede gård bare stod og forfaldt, og kun blive brugt til kunstudstillinger fire-fem gange om året, kommunale kurser og politiske møder. Her skulle være liv på gårdspladsen, i laden og på alle de smukke grønne omliggende arealer - med sang, musik, foredrag, arbejdende værksteder, kunsthåndværker-marked, bogcafe, og masser af andre aktiviteter for alle os albertslundere, og gerne også borgere fra de omliggende kommuner. Jeg skrev læserbreve i AP, indlæg i S-posten - og heldigvis var og er der også fin opbakning igennem vores Kommunalpolitiske Program. Så endelig i april efter mødet med Billy og AP - ringede jeg rundt til 9 personer, som jeg kendte godt og vidste, at de ville noget godt med kulturen og lokalhistorien her i byen, - og derfor kunne tænkes at støtte tankerne om et Kulturhus. Aase Møller, Billy Sjur og jeg dannede Initiativgruppen og vi mødtes alle for 1. gang den 14. maj 2009 på gårdspladsen. Vi gik en rundgang ude og inde, så på alle lokalerne og samledes for ide-udveksling i længen. Der var hurtig enighed om, at vi skulle arbejde videre på, at gøre gården til et kulturelt samlingssted for alle Albertslund borgere, og vi etablerede Støttegruppen Birkelundgaards venner. Den 24. august 2009 afholdt vi en stiftende generalforsamling - og Foreningen Kulturhuset Birkelundgaard var en realitet med ca. 80 medlemmer hvilket var superflot.

19 S-posten Nu begyndte det hårde arbejde først vi skulle fortælle politikere og forvaltninger om denne helt fantastiske, geniale og folkelige ide J - der skulle laves Vedtægter og Låneaftale med Kommunen og vi skulle godkendes som forening. Så var det bare om at komme i gang med at rydde op i laden, - den var simpelthen brugt som oplagsplads af kommunen til forskelligt skrammel. Heldigvis var der stor interesse for at hjælpe, og masser af frivillige kom og deltog i det store arbejde, - så vi den 12. september kunne invitere til vores første arrangement. Vejret var godt, så der blev budt på Høstfest med Jazz i den smukke have. Folk strømmede til, de meldte sig ind, og nu i dag er der over 500 medlemmer af Foreningen. Siden er det gået slag i slag med arrangementer og aktiviteter. Bedst kendt er nok Opera Galla, der holdes hver sommer i haven. Side 19 Der har været korsang, dans, jazz, oplæsning, dejlig græsk og irsk musik, kunsthåndværk, foredrag, loppemarked, Hvader-det-værd, lysfest og meget meget mere. Der blev hurtigt oprettet en Fotogruppe og Læsegruppe - og i år er Patchwork gruppen startet. Nu er 5 år så gået, - de er gået godt og vi er her stadig og i virkelig fin form takket været Jørn Jensby, der afløste mig som formand i 2010, Bestyrelsen, samt en meget større kommunal bevågenhed, og ikke mindst alle de frivillige hjælpere, for uden deres hjælp kunne det slet ikke fungere. Stort tillykke med 5 års fødselsdagen til Kulturhuset Birkelundgaard og masser af gode ønsker for fremtiden. Susanne Storm Lind, Randager 100 Medlem af Kulturudvalget og formand for Folkeoplysningsudvalget

20 Side 20 Kan EU-Kommissionen levere resultater? S-posten Af Christel Schaldemose, medlem af Europa-Parlamentet (S) Det har været nogle hektiske uger i Europa-Parlamentet. Vi har haft de nye kommissærer i høring og har skullet vurdere, om de er kompetente nok til jobbet. Det er vigtigt, at vi får nogle dygtige og ansvarsfulde kommissærer på posterne, og derfor er jeg glad for, at vi folkevalgte parlamentarikere har mulighed for at prøve kommissærerne af. Det er et godt demokratisk element, at kommissærerne ikke bare kan valse ind på de vigtige poster, men først må stå skoleret overfor Parlamentet. Og jeg synes, at der er flere rigtig dygtige kommissærer. Vores egen Magrethe Vestager gjorde det særligt godt. Desværre har der også været et par, der ikke har været så overbevisende. Derfor har vi sendt den slovenske kommissær hjem, og bedt Juncker om at ændre ansvarsområde for den ungarske kommissær. Nu hvor alle kommissærerne har været i høring, er der dog stadig et vigtigt spørgsmål, der skal stå sin prøve: Vil den nye kommission overhovedet være i stand til at levere resultater? Der er ingen tvivl om, at Juncker har forsøgt sig med et ansigtsløft af den gamle institution. Han har udnævnt 'superkommissærer', der som næstformand skal sørge for, at ingen dårlige lovforslag slipper igennem. Det synes jeg er en rigtig god idé. Men et er at undgå dårlige historier. Noget andet er at levere godt politisk håndværk. EU mangler stadig at levere svar på vigtige emner som jobskabelse, vækst, klimabeskyttelse og social dumping. Hvis EU-Kommissionen skal skabe resultater her, kræver det, at de lægger deres tid og energi i at formulere ny visionær politik. Derfor håber jeg, at den nye Kommission ikke bare står i forsvarsposition, men aktivt forsøger at komme med nye svar på, hvordan vi bekæmper den stigende ungdomsarbejdsløshed, sætter en stærkere klimadagsorden og sikre økonomien i mange år frem. Det er der stærkt brug for.

21 S-posten Invitation til arrangementer i Taastrup kredsen Side 21 EN FOLKESKOLE FOR ALLE En Folkeskole for Alle er overskriften for et debatarrangement som vi afholder mandag d. 3. november på Gadehaveskolen. Folkeskolen i Høje-Taastrup er under pres, flere og flere familier flytter deres børn til privatskolen, og vores folkeskoler er nu under et massivt pres. Hvad skal der til for at familierne vil bruge den lokale folkeskole, hvordan kan Folkeskolen igen blive tiltrækkende for alle familier, og er der en særlig udfordring omkring etnisk baggrund, boligforhold og skoledistrikternes indretning? I Købehavns kommune har man arbejdet målrettet for med denne udfordring og succesen er nu formået at vende udviklingen. Vi har inviteret skoleleder Jeanne Jacobsen fra Tagensbo skole på Bispebjerg og Mette Kirk fra Forældreforeningen Brug Folkeskolen der fortæller om deres vej til succes. Ligeledes har vi inviteret Steen Christiansen, Borgmester i Alberslund, der fortæller om hvordan de har håndteret udfordringen i Albertslund. -KOM TIL SANGAFTEN I efteråret kommer en revideret udgave af arbejdersangbogen. Kom og syng med på nogle af de nye og gamle sange.vi holder arrangementet i samarbejde med AOF. Sangaftenen holdes torsdag den 20. november kl. 19:00 21:00 Taastrup Kulturcenter, Poppel Allé 12, 2630 Taastrup, lokale 3. Arrangementet er gratis, men tilmelding er nødvendig og skal ske senest den 14. november hos Claus Johnsen på telefon eller mail Der er mulighed for at købe kaffe og kage.

Så skydes valgkampen i gang

Så skydes valgkampen i gang Nr. 8 september 2013 Kalenderen September 7. Sildemøde, Foyeren kl. 11 7. Foreningernes dag, Centeret, kl. 10-15 10. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl. 18 11. Medlemsmøde om budgettet, Rådhusets kantine

Læs mere

Generalforsamling D. 20 oktober Kl. 19.00 Rådhuskantinen

Generalforsamling D. 20 oktober Kl. 19.00 Rådhuskantinen Nr. 8 september 2014 Kalenderen September 6. Foreningernes dag i centeret kl. 10 14 6. Sildemøde, Foyeren, kl. 10-13 8. Medlemsmøde om Kongres forberedelse, Birkelundgård kl. 19.30 10. Kommunalbestyrelsesmøde,

Læs mere

Sammen om Albertslund. Gør en god investering NU! Køb A aktier. Bestyrelsen og redaktionen. ønsker alle medlemmer. en rigtig god sommer.

Sammen om Albertslund. Gør en god investering NU! Køb A aktier. Bestyrelsen og redaktionen. ønsker alle medlemmer. en rigtig god sommer. Nr. 7 juli august 2013 Kalenderen August 19. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl. 19.30 19. Deadline for s-posten 27 S-posten udsendes, Birkelundgård, kl. 17.30 September 7. Sildemøde, Foyeren kl. 11 10.

Læs mere

Kalenderen. Generalforsamling 20. oktober Kl. 19.00 Rådhuskantinen

Kalenderen. Generalforsamling 20. oktober Kl. 19.00 Rådhuskantinen Nr. 9 oktober 2014 Kalenderen Oktober 4. Sildemøde, Foyeren, kl. 10-13 6. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl. 19.30 6. Deadline for s-posten 8. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl. 18.00 20. Generalforsamling,

Læs mere

Se lyset. Kalenderen. Medlemsarrangement i Hersted Industripark. 14.januar Læs nærmere s. 8

Se lyset. Kalenderen. Medlemsarrangement i Hersted Industripark. 14.januar Læs nærmere s. 8 Nr. 1 Januar 2015 36. årgang Kalenderen 14. Besøg på Doll lysprojekt, Gl. Landevej /Højhuset kl. 19.30 19. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl. 19.30 19. Deadline for s-posten 27. S-posten udsendes, Birkelundgård

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 10. januar 2015

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 10. januar 2015 1 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 10. januar 2015 Bestyrelsens beretning for året 2014 til generalforsamlingen den 10. januar 2015. Indledning. Kære medlemmer. Det er nu 7. gang jeg står her på en ordinær

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent.

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. SF Grethe Referat af generalforsamling 03.03.13 Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. Stemmeudvalg blev nedsat Formandens beretning: Inge kommenterer den skriftlige

Læs mere

Kryds i kalenderen. Generalforsamling. 22. april. Kalenderen April 5. Sildemøde, Foyeren kl. 11-13 8. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset

Kryds i kalenderen. Generalforsamling. 22. april. Kalenderen April 5. Sildemøde, Foyeren kl. 11-13 8. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset Nr. 4 april 2014 Kalenderen April 5. Sildemøde, Foyeren kl. 11-13 8. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset kl. 18.00 14. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl. 19.30 14 Deadline for s-posten 22. Generalforsamling,

Læs mere

Kryds i kalenderen. Generalforsamling. 22. april. Kalenderen. Temaer i dette nummer. Marts. Nye boliger til Albertslund

Kryds i kalenderen. Generalforsamling. 22. april. Kalenderen. Temaer i dette nummer. Marts. Nye boliger til Albertslund Nr. 3 marts 2014 Marts Kalenderen 11. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl. 18.00 17. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl. 19.30 17 Deadline for s-posten 24. Kredsrepræsentantskabsmøde med valg af ny kredsformand.

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Nytårshilsen fra formanden

Nytårshilsen fra formanden december 2014 Nytårshilsen fra formanden Kære socialdemokrater Vi forlader snart 2014, og jeg vil derfor gerne sige jer alle tak for et godt år. Det har været et år, hvor en desværre decimeret S- gruppe

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

S-posten. Vi ses på Birkelundgård kl. 8. Glædelig 1. maj. Socialdemokraterne i Albertslund. Kalenderen. Igen Igen Igen Igen

S-posten. Vi ses på Birkelundgård kl. 8. Glædelig 1. maj. Socialdemokraterne i Albertslund. Kalenderen. Igen Igen Igen Igen S-posten Socialdemokraterne i Albertslund Nr. 5 maj 2015 Kalenderen 1. 1.maj møde, Birkelundgård, kl. 8 OBS - det er Bededag derfor det sene tidspunkt 2. Sildemøde, Alrummet kl. 11-13 12. Kommunalbestyrelsesmøde,

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

Husk og stem til Europaparlamentet Den 25. maj. Kom til 1. maj kampdag og festdag

Husk og stem til Europaparlamentet Den 25. maj. Kom til 1. maj kampdag og festdag Nr. 5 maj 2014 Kalenderen Maj 1. 1. maj møde. Birkelundgård. Kl. 7.00 7. Forfattermøde, Lars Olsen, Ho vedbiblioteket, kl. 19.15 13. Kommunalbestyrelsesmøde, Råd huset kl. 18.00 19. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård

Læs mere

Kandidatpræsentation. Stor aktivitet i partiforeningen. Vi håber du vil deltage i urafstemningen og kommentering af det kommunalpolitiske program

Kandidatpræsentation. Stor aktivitet i partiforeningen. Vi håber du vil deltage i urafstemningen og kommentering af det kommunalpolitiske program Nr. 2 februar 2013 Februar 2. Sildemøde, Foyeren, kl, 11 4. Ekstraordinær generalforsamling Rådhusets kantine, kl. 19-21 11. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl.19.30 11. Deadline for s-posten 12. Kommunalbestyrelsesmøde,

Læs mere

Barack Obama indsat som præsident

Barack Obama indsat som præsident Nr. 2 februar 2009 Arrangementer i Februar 7. Sildemøde Musikteatret, Alrummet kl. 11.00-13.00 10. Kommunalbestyrelsesmøde, kl. 18.00 16. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.30 16. Deadline for S-Posten

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Vi ses. Generalforsamling 23. april. Kl. 19.30 Rådhusets kantine. Se dagsorden s. 8-9. Kalenderen

Vi ses. Generalforsamling 23. april. Kl. 19.30 Rådhusets kantine. Se dagsorden s. 8-9. Kalenderen Nr. 4 april 2012 Kalenderen 16. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl. 18.00 16. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.30 16. Deadline for S-posten 23. Generalforsamling, Rådhusets kantine, kl. 19.30

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 28. januar 2012

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 28. januar 2012 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 28. januar 2012 Bestyrelsens beretning for året 2011 til generalforsamlingen den 28. januar 2012. Så er der gået et år, og vi er igen samlet for at prøve at lave status

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Bestyrelsens beretning for året 2012 til generalforsamlingen den 12. januar 2013. Så er der gået et år igen, og vi er samlet for at prøve at lave status

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

V gør fattige børn fattigere

V gør fattige børn fattigere Marts 2015 V gør fattige børn fattigere f Sine Heltberg, folketingskandidat (S) Frederiksberg Venstre vil skære i forældres kontanthjælp, hvilket gør familien fattigere. Men sagen er åbenbart så vigtigt

Læs mere

BO-VEST DIGITALISERER FLYTTESYN

BO-VEST DIGITALISERER FLYTTESYN BO-VEST DIGITALISERER FLYTTESYN Flyttesynene i BO-VEST vil i fremtiden ske elektronisk. Det kommer til at gavne både medarbejdere og beboere. Nu erstattes papir og pen af tablet-pc ere. Det sker når BO-VEST

Læs mere

Vi ses til Generalforsamlingen 22. oktober. Oktober. I dette nummer er der igen en masse læsestof:

Vi ses til Generalforsamlingen 22. oktober. Oktober. I dette nummer er der igen en masse læsestof: Nr. 9 oktober 2012 Oktober 1. Børnepolitisk gruppe, Herstedøsterskole kl. 18.30 4. Byudvikling og miljøpolitik gruppe, Borgmesterkontoret, kl. 20.00 6. Sildemøde i Foyeren, kl. 11 8. Bestyrelsesmøde, Rådhuset,

Læs mere

Mette Reissmann. December 2014. Indhold

Mette Reissmann. December 2014. Indhold Mette Reissmann Jeg ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår! De bedste julehilsner fra Mette Reissmann (MF) udlændinge og integrationsordfører samt formand for by og boligudvalget December 2014 Indhold

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Ifølge Indenrigsministeriets hjemmeside er udgifterne Lejre steget med 19,9 % siden 2007

Ifølge Indenrigsministeriets hjemmeside er udgifterne Lejre steget med 19,9 % siden 2007 Der er langt fra Lejre til Grækenland Men både politikere i Grækenland og Lejre kan godt lide at bruge penge og så lade de andre betale. I bund og grund er det jo det vi politikere gør. Vi kræver ind,

Læs mere

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten 1 1 1 1 1 1 0 1 0 Danske partier fra samfundsfaget.dk Enhedslisten Enhedslisten er et socialistisk parti, der arbejder for et samfund, hvor lighed og solidaritet er i centrum. Partiet blev stiftet i ved

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014 Mødedato: 27. august 2014 Mødelokale: Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Byrådssalen, Tønder Rådhus 15:00 15:45 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Jens Egon Jørgensen, Jens Ellekjær,

Læs mere

Juni. I dette nummer kan du læse: 1. maj talerne. Referat og organisations beretning fra generalforsamlingen

Juni. I dette nummer kan du læse: 1. maj talerne. Referat og organisations beretning fra generalforsamlingen Nr. 6 juni 2013 Juni 1. Sildemøde, Foyeren kl. 11 4. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl. 18 6. Møde om budget, Kommunalbestyrelsessalen, kl. 19.00 17. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl. 19.30 17. Deadline

Læs mere

Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Valget i tal. 30.

Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Valget i tal. 30. 30. september 2011 Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Men hvem er de egentlig, disse nye radikale, hvoraf kun fem har siddet i Folketinget

Læs mere

GRUPPEBILLEDE 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds Af Mia Fanefjord Pedersen Torsdag den 18. juni 2015, 05:00

GRUPPEBILLEDE 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds Af Mia Fanefjord Pedersen Torsdag den 18. juni 2015, 05:00 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds - UgebrevetA4.dk 17-06-2015 22:00:51 GRUPPEBILLEDE 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds Af Mia Fanefjord Pedersen Torsdag den 18. juni 2015, 05:00 Del: Der er

Læs mere

Husk generalforsamling

Husk generalforsamling Nr. 2 februar 2011 Kalenderen 2. Telefonbank, Birkelundgård 17-21 5. Sildemøde, Foyeren, kl. 11-13 8 Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset kl. 18 14. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.30 14. Deadline

Læs mere

Frihed, lighed og fællesskab

Frihed, lighed og fællesskab Nr. 1 januar 2009 Arrangementer i januar 5. Møde i kulturpolitisk gruppe, Snebærhaven 48, kl. 19.00-21.00 7. Møde i miljøpolitisk gruppe, Præstehusene, kl. 19.30 12. Møde i børnepolitisk gruppe, Herstedøster

Læs mere

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder?

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? 1 Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? Her er formændene for 6 af de største danske partier. Hvem er hvem? 1. Bendt Bendtsen 2. Mogens Lykketoft 3. Pia Kjærsgaard 4.

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Velkomsthilsen til statsministeren: Husk lønmodtagerne - UgebrevetA4.dk 19-06-2015 05:50:46

Velkomsthilsen til statsministeren: Husk lønmodtagerne - UgebrevetA4.dk 19-06-2015 05:50:46 Velkomsthilsen til statsministeren: Husk lønmodtagerne - UgebrevetA4.dk 19-06-2015 05:50:46 KÆRE LARS Velkomsthilsen til statsministeren: Husk lønmodtagerne Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 19.

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

L 81 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og ligningsloven.

L 81 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og ligningsloven. Page 1 of 6 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 81 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og ligningsloven. (Ændring af skatteordningen for

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder ***

Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder *** Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder *** Venstre havde et historisk godt valg. 947.725 danskere satte deres kryds ved Venstre og gav os

Læs mere

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem danskere og indvandrere er stor eller meget mener 73 % af danskerne og 72 % ser kløften som et problem. 68 % ser stor ulighed ml. højt

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O),

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne.

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne. 1. november 2010 Folketingets traditionsrige åbning fandt sted tirsdag den 5. oktober. Hele Christiansborg emmede af højtidelig stemning, nysgerrighed og en altoverskyggende forventningsglæde. Omdrejningspunktet

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende valg for Danmark. Det er første finanslov, efter vores økonomi er kommet ud af den mest omfattende krise siden 1930 erne. og arbejdspladser presses konstant

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

KARENS MINDE KULTURHUSFORENING Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 11. april 2012

KARENS MINDE KULTURHUSFORENING Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 11. april 2012 KARENS MINDE KULTURHUSFORENING Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 11. april 2012 Formanden Dorthe Eren bød velkommen til 30 medlemmer og foreslog dirigent og referent. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18 Favrskov Kommune 23. september 2014 Aftale om budget 2015-18 1 1. Indledning Der er 23. september 2014 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2015-18. Aftalen er indgået af et enigt Byråd - Socialdemokraterne,

Læs mere

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod.

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod. Referat af ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, d. 7. marts 2011 Der var 70 fremmødte medlemmer med stemmeret. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Jørgen Bendixen. Forslaget blev godkendt.

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Om undersøgelsen Artiklen er skrevet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som Enhedslisten har fået foretaget af analysebureauet &Tal. Ønsket er

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

VENSTRES FORENINGSTRÆF SÅ ER DET NU 18. APRIL 2015 TORVEHALLERNE FISKERGADE 2-8 VEJLE

VENSTRES FORENINGSTRÆF SÅ ER DET NU 18. APRIL 2015 TORVEHALLERNE FISKERGADE 2-8 VEJLE VENSTRES FORENINGSTRÆF SÅ ER DET NU 18. APRIL 2015 TORVEHALLERNE FISKERGADE 2-8 VEJLE SÅ ER DET NU, VI SKAL VINDE VALGET Venstres Foreningstræf holdes i år på et tidspunkt, hvor der måske kun er få uger

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev.

Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev. LEV Københavns Kommunekreds ordinære generalforsamling 2012. Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev. Vi var 20 mennesker til spisning i UIUs dejlige kantine. Efter den lækre mad blev vi

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 TNS Gallup A/S

Læs mere

SNAPsen, særnummer, januar 2015

SNAPsen, særnummer, januar 2015 Dagsorden til SF Aalborgs ordinære generalforsamling lørdag den 24. januar 2015 kl. 13.00-17.00 1. Godkendelse af dagsorden 2. Valg af dirigent Bestyrelsens forslag: Erik Ingerslev 3. Valg af to referenter

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven Til lovforslag nr. L 39 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 27. november 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven (Regelforenkling

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2012

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2012 Norddjurs Kommune Den 27. november 2012 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2012 Onsdag den 25. januar 2012, kl. 14.00-16.30 Mødet afholdes på Dong Energy, Grenaa havn Besøg hos Dong Energy med orientering

Læs mere

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super.

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super. Sag 9: Aarhus Internationale Sejlsportscenter Og vi går videre til Kultur og Borgerservices sag nummer 9, Aarhus Internationale Sejlsportscenter. Er der nogen, der har nogle kommentarer kan de klares med

Læs mere

Tættere på stueren end nogensinde

Tættere på stueren end nogensinde Tættere på stueren end nogensinde Hver femte vælger, som stemte på V eller K ved seneste valg, mener nu, at Dansk Folkeparti (DF) skal have ministerposter. Kristian Thulesen Dahl er favorit og slår Pia

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 (Det talte ord gælder) Krisen og VKO har været et dyrt bekendtskab for Danmark. Vi har mistet 180.000 private arbejdspladser. Der er blevet slået hul i statskassen.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OPSAMLING DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE DEN 5. FEBRUAR 2015 INDHOLD Baggrund Program for dialogmødet Opsamling fra paneldebatten Opsamling fra workshoppen Deltagerliste

Læs mere

Kommunalpolitisk Topmøde 2013

Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Den 21. - 22. marts Program Fremtidens kommunestyre til debat Velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde 2013 På vegne af KL s bestyrelse er det en glæde at byde velkommen til

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Indholdsfortegnelse Leder... 1 Regionsrådsvalg... 2 Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Deltag i næste folketingsvalgkamp med Enhedslisten Aalborg... 4 Bliv kandidat til kommunalvalget... 4 Kalenderen...

Læs mere

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT.

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. December 2013 Kredsformand, John Knigge Snart er det jul og nytår og vi kan se tilbage på et meget travlt år. Den helt store udfordring har været kommunalvalget og valg

Læs mere

12. 13. marts 2015. Kommunalpolitisk Topmøde 2015. Program

12. 13. marts 2015. Kommunalpolitisk Topmøde 2015. Program 12. 13. marts 2015 Kommunalpolitisk Topmøde 2015 Program Velkommen til Kommunal politisk Topmøde 2015 Det lokale demokrati er et vigtigt omdrejningspunkt, når der skal findes løsninger på nogle af de store

Læs mere

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub.

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub. Udkast version 1.3, 10-08-08 Amaliegade 31 DK-1256 København K Tel +45 33 32 20 12 Fax +45 33 32 24 74 Mail lrlaw@lrlaw.dk www.lassenricard.dk Advokataktieselskab Cvr 16725641 V E D T Æ G T E R F O R [

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Rasmus Horn Langhoff. August 2014. Indhold. Kære socialdemokrater, venner og læsere af mit nyhedsbrev. Side 1 af 7

Rasmus Horn Langhoff. August 2014. Indhold. Kære socialdemokrater, venner og læsere af mit nyhedsbrev. Side 1 af 7 Rasmus Horn Langhoff August 2014 Indhold Sundhedspakke er kernesocialdemokratisk 3 Danmark har brug for stærke fagforeninger 3 Hvor er pengene, Dansk Folkeparti 4 Fælles svendebrevskampagne med LO 5 Kære

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober

Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober Klausuleret til torsdag den 6. oktober kl. 10.05. -------------------- DET TALTE ORD GÆLDER ----------------------

Læs mere

Vedtægter for Socialdemokratiet i Rudersdalkredsen

Vedtægter for Socialdemokratiet i Rudersdalkredsen 1. Kredsorganisationens navn og tilhørsforhold... 2 2. Formålet... 2 3. Kredsorganisationens opgaver... 2 Stk. 1. Opstilling af folketingskandidat.... 2 Stk. 2. Kommunalbestyrelsesvalg.... 2 Stk. 3. Regionsrådsvalg....

Læs mere