Vi ses til sildemøde. Kalenderen. I dette blad kan du bl.a. læse: 1. november Foyeren Kl Formandens tanker om flygtningepolitikken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi ses til sildemøde. Kalenderen. I dette blad kan du bl.a. læse: 1. november Foyeren Kl. 11-13. Formandens tanker om flygtningepolitikken"

Transkript

1 Nr. 10 November 2014 Kalenderen 1. Sildemøde, Foyeren, kl Byens udvikling: Fængselsgrunden, Hyldagergrunden Hedemarken m.v. Rådhusets kantine, kl Reception for Mogens Lykketoft, Taastrup Medborgerhus, Hovedgaden 71, kl Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl Deadline for s-posten 11. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl Frivilligt arbejde. Hvordan støtter vi op? Birkelundgård kl S-posten udsendes, Birkelundgård kl årgang I dette blad kan du bl.a. læse: Formandens tanker om flygtningepolitikken Indtryk fra kongressen Historien bag Birkelundgård Borgmesterens kommentarer til budget og byens vision Mogens nyhedsbreve Vi ses til sildemøde 1. november Foyeren Kl

2 Side 2 S-POSTEN Medlemsblad for Socialdemokraterne i Albertslund. Redaktion: Jette Kammer Jensen (ansvarshavende) Britta S. Jørgensen (layout) Indlæg sendes eller mailes til: Jette Kammer Jensen Tranehusene 96, 2620, Albertslund Tlf Deadline - se kalenderen bagest i bladet S-posten tilgår medlemmerne, Folkebibliotekerne, ABA, Albertslund Posten m.fl. Leveringsproblemer - kontakt Aage Jensen, tlf Information via mail: Tilmelding eller afmelding til: Husk også at oplyse ny mailadresse. Indhold: S-posten Redaktion og bladets indhold... side 2 Gruppens hjørne... side 3 Medlemsmøde om byens udvikling... side 7 Formanden skriver... side 8 Medlemsmøde om kultur og Frivillighed... side 9 Nyhedsbreve fra Mogens... side 10 Invitation til reception for Mogens... side 12 Indtryk fra vores kongres... side 13 Set fra sidelinjen... side 15 En positiv historie om Birkelundgårds tilblivelse... side 18 Kan EU-kommisionen levere resultater?... side 20 Invitationer til debat om skole Og sangaften i Taastrup... side 21 Kalenderen... side 22 Arbejdsgrupper... side 22 A-gruppen... side 23 Partiforeningens bestyrelse... side 24 Jeg vil gerne være medlem af Socialdemokratiet Navn: Adresse: Postnr.: Ønsker nedsat kontingent By: På grund af at være fyldt 62 år Tlf.: Dato: / 2014 Underskrift: Sendes til: Socialdemokraterne i Albertslund, v/ Else Boel, Stjernens Kvt. 5 C, Albertslund

3 S-posten Side 3 Gruppens hjørne Af borgmester Steen Christiansen S-gruppen og bestyrelsen har en fælles mission om at styrke den politiske debat blandt medlemmerne. Derfor vil jeg fremover i S-posten skrive om nogle af de sager, som gruppen arbejder med. Har du mod på mere, finder du sagerne på albertslund.dk. Du er også meget velkommen til at skrive til mig på eller ringe på Forlig om budgettet for 2015 Igen i år har de økonomiske rammer for kommunernes budgetter været stramme. Det gælder både pengene til service og til anlæg. I Albertslund viste budgetfremskrivningen tillige et fald i vores indtægter i 2015 og de efterfølgende år. Dermed havde vi og de andre partier en særlig udfordring. Alligevel er det lykkedes at komme i mål med en budgetaftale, der omfatter A,B,C,V og F. En bred budgetaftale, der lover godt for samarbejdsklimaet i den nye kommunalbestyrelse. Men nok så vigtig også en budgetaftale, der peger fremad og indeholder gode politiske takter. Børn, kultur, idræt og byens udvikling får et løft, som er vigtige for hverdagen for byens borgere. På børneområdet løfter vi kvaliteten i dagtilbuddene ved at øge andelen af pædagogansatte over de næste 2-3 år ift. andelen af ufaglærte. Vi går fra 60/40 til 70/30. Et vigtigt signal til børnefamilierne om, at vi her i kommunen prioriterer kvaliteten højt i de timer, børnene er i dagtilbud. Vi fastholder den udvidede åbningstid fra 2014, så forældre, der har arbejdstider, som starter tidligt og/eller slutter sent, har mulighed for at aflevere/ hente børn. Vi afsætter penge til trådløst internet i skolefritidsordnin-

4 Side 4 gerne for at understøtte folkeskolereformen. I løbet af det næste års tid har alle elever i skolerne ipads og adgang til trådløst internet. Skolereformen stiller også krav om nye fysiske faciliteter til elevernes undervisning. Det har vi sat 1,5 mio af til i første omgang. På Herstedlund Skole får udeområderne ved skolefritidsordningen et mildest talt tiltrængt løft. Det er afgørende både for fællesskabet i folkeskolen og den enkelte elev, at så mange elever som mulig er en del af den almindelige hverdag i skolen. Til at understøtte den udvikling har vi varigt afsat yderligere kr. om året til inklusion. Samtidig har vi besluttet socialrådgiverordningen på skolerne nu gøres permanent, så der er hurtigt hjælp familier, som har brug for det. På kultur- og idrætsområdet Har vi nu lagt os fast på et tilskud på 2 mio.kr. til det folkeoplysende arbejde. Vi igangsætter en pulje, der skal hjælpe sårbare børn og unge, ind i foreningslivet. Stadion og ikke mindst byens boldglade børn og unge får S-posten bedre muligheder med en kunstgræsbane nr.2. Den første er en kæmpesucces. Der er hård kamp mellem klubberne om tiderne til træning og kampafvikling. Det bliver bedre nu. Stadion skal have nyt tag og solfanger, så Badesøen igen kan opvarmes CO2-neutralt. Herudover er der bl.a. følgende i budgetaftalen: * Gældsrådgiver * Borgerrådgiver * Opfølgning på Idræts handleplanen (0,25 mio. kr. i 2015) * Støjhandleplanen (0,1 mio. kr. i 2015) * Erhvervsindsats i Hersted Industripark (2 mio. kr. i 2015) * H y l d a g e r g r u n d e n (planlægning) (2 mio. kr. i 2015) * Pulje byrumsprojekter i bymidten (2 mio. kr. i 2015)

5 S-posten Opbakning til byens fornyelse En væsentlig del af budgetaftalen er, at der er bred politisk opbakning til den fortsatte udvikling af byen. Den gælder Albertslund Midtby med udviklingen af Albertslund centrum og de kommende byudviklingsplaner på Fængselsgrunden, der forventes at blive ledig med udgangen af Vi tager hul på at modne Hyldagergrunden til boliger. Arbejdet med Hersted Industripark fortsætter. Her har det nye Vejtekniske Lyscenter DOLL fået en flyvende start og mødt megen anerkendelse både nationalt og internationalt. Grunden ved Robinevej forventes solgt til VA, så et nyt Almenbolig+ byggeri kan bruges til at genhuse beboerne fra Albertslund Vest de næste 3-4 år i forbindelse med renoveringen af gårdhavehusene. Alternativet havde været at opføre en større skurby midt i byen, der også skulle stå de næste 4 Side 5 år. Det havde næppe været en vindersag. Hverken for os eller boligbevægelsen. Til gengæld har vi nye, goder familieboliger om fire år. Vi igangsætter også et arbejde med at undersøge behovet for seniorboliger og ikke mindst, hvor og hvordan de eventuelt kan opføres. Budgetreduktioner I aftalen er der to veje til at reducere vores udgifter. Den ene går gennem at ansætte flere sagsbehandlere i familieafdelingen. Det betyder kortere sagsbehandlingssager, borgerne får det rigtige tilbud fra starten og ikke mindst bliver der tale en løbende opfølgning på om borgeren har det korrekte tilbud. Vi opnormerer med hele syv nye stillinger, der betyder, at vi gennem en bedre og mere effektiv sagsbehandling sparer ca. 3 mio. om året. Igennem de seneste år har PPR brugt færre penge end der var bevilling til. Her henter vi ca.4,5 mio. Og det uden at borgere oplever at tilbud forsvinder eller bliver ringere. Tværtom udvider vi inklusionsindsatsen, som jeg omtalte tidligere.

6 Side 6 På det specialiserede socialområde for voksne har revionsfirmaet BDO lavet en analyse, som viser, at Albertslunds Kommunes udgiftsniveau ligger langt over landsgennemsnittet og en hel del over sammenlignelige vestegnskommuner. Her sparer vi 6 mio. i 2010 og 12 mio. i de efterfølgende år. Store beløb, ja, men det skal ses i lyset af et årligt budget på 178 mio. kr. og altså en analyse, der viser et serviceniveau, der er højt. Meget højt. Selvklart bliver det en tung opgave at gennemføre besparelserne her, men vi må bestræbe os på at gøre det så ordentligt, som det overhovedet er os muligt. S-posten Vision for Albertslund I 2003 vedtog kommunalbestyrelsen en vision for kommunen. Fyrtårnene børn, miljø og kultur samt flere særlige indsatsområder bl.a. effektiv styring og økonomi og byens mangfoldighed blev væsentlige mærkesager, der har betydet meget for retning og mål for byens udvikling. Vi har nu igangsat et arbejde med en ny vision for byen. En vision, der tager sit udgangspunkt i det, der er byens store styrke: at byen er designet til børn. Godt forhandlingsklima Der er grund til at kvittere for forhandlingsindsatsen fra partiernes side. De har hele vejen igennem været seriøse og ordentlige og selvfølgelig med afsæt i partiernes politiske holdninger og værdier. Vi har grund til at være tilfredse med den samlede budgetaftale, som også indebærer en enighed om fire pejlepunkter for den økonomiske politik i valgperioden. Du kan også følge med på facebook.com/steenchristiansen Albertslund hviler på en stærk historie som børneby. Det er den, vi bruger til at formulere en vision, der har børn og børnefamilier som omdrejningspunkt. Kommunalbestyrelsen har haft sit første visionsseminar, og i november samler vi borgere, politikere, medarbejdere, ledere og folk udefra til en 24 timers visionscamp. Mere om det løbende her i S- posten.

7 S-posten Side 7 Vigtig medlemsdebat om byens udvikling I serien af møder i Politisk Forum med medlemsdebatter om centrale politiske spørgsmål afholder vi et debatmøde om byens udvikling. Det foregår tirsdag den 4. november2014, kl. 19,30 i Kantinen på Rådhuset, Nordmarks Alle. Hvad skal der ske i midtbyen, når fængslet nedlægges i 2016? Hvordan hænger det sammen med udviklingen i center og de andre områder af midtbyen? Hvordan skaber vi bedre forbindelse på tværs af Roskildevej? Hvad skal vi satse på nye boliger, erhverv, uddannelsesinstitutioner eller nye kulturoplevelser? Midtbyen er det vigtigste og største emne, men det handler også om Hyldagergrunden og andre ledige grunde som nyt boligområde, udviklingen af industriområderne og renoveringen af vores boligområder. Kom og deltag i debatten! Stor tak til Peter Hummelgaard og Mogens Lykketoft for en meget givende aften. Kloge hoveder kan man ikke få nok af!!!

8 Side 8 Formanden skriver! S-posten De burde skamme sig! Borgerlige partier forsøger at puste til udlændingedebatten på en tragisk baggrund Af Gert Nielsen Der er åbenbart ingen nedre grænse for, hvor dybt de borgerlige partier vil synke i forsøget på at spille flygtningekortet for at sikre sig regeringsmagten. Seneste eksempel er forslaget fra DF om at sende folk, der får asyl i Danmark, til dansk finansierede lejre i Afrika, Mellemøsten og andre områder i nærheden af de områder, hvorfra flygtningene kommer. Og Liberal Alliance følger op med et forslag om at sende flygtningene af sted endog inden asylbehandlingen. Venstre kalder forslagene interessante og værd at diskutere. Det er jo rablende vanvittigt, når nærområderne i øjeblikket er ved at segne under gigantiske flygtningestrømme fra de dybt tragiske kampe i Syrien og Irak. Det er naturligvis korrekt, at der kan hjælpes mange flere i nærområderne for færre penge, end det koster i Danmark. Men forslaget har jo ingen gang på jorden, når nærområderne er så ekstremt belastede som de er lige nu, og naturligvis må vi tage os ordenligt af dem, som faktisk kommer til Danmark, og som jo kun udgør en meget lille brøkdel af den samlede flygtningestrøm. Men det er ikke bare på det overordnede politiske plan, at borgerlige partier viser sig fra denne lidet kønne side. Også blandt borgerlige kommunalpolitiskere er der røster, som afslører fundamental mangel på solidaritet i forhold til den samlede flygtningeopgave. Borgmestrene i Rudersdal og Hørsholm Danmarks to rigeste kommuner har således

9 S-posten været ude med kritik af fordelingen af flygtninge på kommunerne. Det var i 1999 integrationslovens store fortjeneste, at den betød en tvangsmæssig fordeling af flygtningene de tre første år i integrationsperioden, og i den forbindelse blev nogle kommuner, der i forvejen udfører et meget stort arbejde med integration af mange flygtninge og indvandrere, fritaget for at skulle modtage flere. Side 9 Den aftale omfatter i dag København, Brøndby, Høje Taastrup, Ishøj og Albertslund, men nu vil de rige kommuners borgmestre forsøge at gøre op med denne yderst rimelige beslutning om fritagelse af de i forvejen hårdt belastede kommuner. Det sker på trods af, at flygtningen netop efter de tre års integrationsperiode i vid udstrækning flytter videre til andre kommuner, herunder til kommuner, der har mange almene boliger og mange flygtninge og indvandrere. Hele denne debat viser, hvordan de borgerlige partier i den grad forsøger at puste til udlændingedebatten i en situation, hvor verden har det højeste antal flygtninge siden 2. verdenskrig, og hvor tragedierne i Mellemøsten udgør en humanitær katastrofe af helt ufattelige dimensioner. Vi skal afholde os fra forsøg på at konkurrere med de borgerlige om denne dagsorden. De burde skamme sig! Har du kommentarer til dette, eller har du i øvrigt gode ideer og forslag, så skriv til mig på November måneds Politisk Forum - om vores kultur og fritidspolitik tirsdag den 25. november, kl. 19,30 på Birkelundgård. Kultur og fritidspolitik er vigtige hjørnestene i Albertslund, og vi sætter vores kommunalpolitik på området til en debat, der også vil handle om de mange frivillige i arbejdet.

10 Side 10 S-posten Nyhedsbrev fra Mogens Lykketoft Mogens Lykketofts nyhedsbrev 5.oktober 2014 På tirsdag 7.oktober åbner Folketinget for det nye år med Statsministerens redegørelse for regeringens politik. Det bliver startskuddet til forhandlinger om finansloven og en generaldebat på torsdag, hvor partierne trækker linjerne op til den kommende valgkamp. Venstre har på deres landsmødet sluttet op om en formand og statsministerkandidat, som de fleste danskere synes er utroværdig. Lars Løkke Rasmussen har slået tonen an ved med inspiration fra CEPOS: En borgerlig regering vil have, at der skal være større forskel mellem rige og fattige, så det bedre kan betale sig at arbejde. Det er en omskrivning for et politisk budskab om, at dem der i forvejen har den lave løn skal acceptere at den bliver endnu lavere. De kan så få en lille skattelettelse, som skal betales ved udhuling af velfærden og lavere loft på dagpenge og bistandshjælp. Der er nok at kæmpe imod! Samtalebogen om Den skandinaviske drøm, hvor jeg medvirker sammen med bl.a. jens Stoltenberg, er nu ude i boghandlerne., Den tager fat på kritik af de borgerlige holdninger og taler om, hvorfor den socialdemokratiske model med lighed og tryghed er både mere sympatisk og mere effektiv, når det gælder om at sikre arbejdspladser og konkurrenceevne. Mogens Lykketofts nyhedsbrev 12.oktober 2014 I tirsdags fik Folketinget Statsministerens åbningsredegørelse og torsdag var der 14 timers åbningsdebat. I fredags forlod Karen Hækkerup regeringen og dansk politik, og Mette Frederiksen accepterede et overraskende og farefuldt skift til justitsministeriet, mens Henrik Dam vendte tilba-

11 S-posten ge i regeringen som ny beskæftigelsesminister. To temaer fyldte særligt i ugens politiske debat, Det ene var en række krav om skærpelser i asylpolitikken. Regeringen vil gøre asyl til folk fra krigszoner midlertidigt for et år ad gangen og udskyde retten til familiesammenføring til efter første år. Det sidste stilles der spørgsmål ved fra FN om er i overensstemmelse med vore internationale forpligtelser. De borgerlige har som sædvanligt mere vidtgående og urealistiske stramninger på programmet DF vil sende syriske flygtninge til et sted i Afrika! Folketingsdebatten om dette tema beskæftigede sig kun lidt med den kendsgerning, at der er flere fordrevne og flygtende mennesker i verden end nogensinde siden afslutningen af Anden Verdenskrig, og at vi derfor må hjælpe nabolandene bl.a. krigszonerne i Irak og Syrien langt mere for at lindre smerten både for de flygtende og i modtagerlandene. Side 11 Det andet tema var den ofte gentagne borgerlige propagandapåstand om, at det for alt for mange danskere ikke kan betale sig at arbejde, og de derfor bliver på kontanthjælp og andre overførsler. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har udgivet et meget fint materiale, der påpeger at danskerne faktisk gerne arbejder også til en lav løn når der faktisk er arbejde at få. I øvrigt er der jo ikke fri adgang til at kræve dagpenge eller kontanthjælp! Alligevel var Lars Løkkes slagnummer i åbningsdebatten igen -igen, at skatten skal lettes for de lavtlønnede i arbejde for at drive folk væk fra overførselsindkomst. Der var derimod ingen som helst interesse for at bekæmpe social dumpning og hjælpe fagbevægelsen med at håndhæve en anstændig mindsteløn. Konsekvenserne af den forrige borgerlige regering var halvering af dagpengeperioden og

12 Side 12 fordobling af arbejdskravet for at genoptjene dagpengeret. Det har bl.a. skubbet flere over på den lavere kontanthjælp. Nu kommer borgerligheden med Venstre i spidsen så med krav et lavere loft over kontanthjælpen. Desuden vil man i realiteten yderligere udhule dækningen ved arbejdsløshed, sygdom og barsel ved kun give skattelettelserne til de beskæftigede. Heller ikke de mange på folkeog førtidspension, efterløn og kontanthjælp skal have del i Venstres skattelettelser. S-posten Den dystre bagside af alle borgerlige krav om ekstra skattelettelser er imidlertid også, at pengene skal komme et sted fra. Og dybest set kan de kun findes på to måder: Enten skære hårdt i dén service, som især kommuner og regioner leverer til borgerne, og som også giver arbejde til mange mennesker. Eller ved at indføre asocial brugerbetaling på centrale områder, hvor vi hidtil alle har betalt over skatten efter størrelsen af vores indkomst eller forbrug. Se nyheder fra mig på og på Reception og politisk café med Mogens Lykketoft onsdag den 5. november, kl i Taastrup Medborgerhus, Hovedgaden 71, Taastrup. Du inviteres til reception og politisk café i forbindelse med markeringen af 50 året for Lykketofts medlemskab af partiet og 25 år som folketingskandidat i Taastrup kredsen. Se særskilt invitation vedlagt til dette nr. af S Posten.

13 S-posten Indtryk fra vores kongres 2014 Side 13 Af Karin Kring Det var med en vis spænding vi dette år drog af sted til årets kongres. Der har været mange politiske udfordringer det seneste år og hvordan ville det præge debatten. Emnet var Alle skal med og kommissionen havde lavet et godt oplæg, som stort set alle socialdemokrater kunne være enige om. Albertslund Partiforening havde afholdt et medlemsmøde om emnet, som vi er pålagt i følge vores vedtægter. En mindre skare mødte op og de havde ikke ønsker om ændringsforslag, men i stedet fik partiforeningen frit råderum til at stemme for alt, som var Socialdemokratisk. Debatten var god og vi kom rundt om mange emner, som rør sig i den socialdemokratiske sjæl. Altid dejligt med dialog, hvor vi føler, at der er nogen som støtter op om vores tanker. Det forberedende møde for kongresdelegerede i Regionen på Danasvej var også meget stilfærdigt. Vi var enige om indholdet, men savnede, at det ikke var et konkret arbejdsprogram, men mere en hensigtserklæring. Derfor stillede region H o v e d s t a d e n forslag om, at vi fik indholdet tilføjet vores partiprogram, som ikke har været ændret siden Det blev vedtaget, at vi skal arbejde med et nyt parti- og arbejdsprogram. Kongressen fik afsluttende tilsagn fra Mogens Jensen, at Partiledelsen tilsluttede sig ønsket. Helle holdt en lang tale 1 time og 4 minutter, som nok var en af hendes bedste taler længe. Der er ikke tvivl om, at valgkampen nu er skudt i gang og hun mere frit kan tale på socialdemokratiets vegne og ikke regeringens. Der var mange gode taler og jeg imponeres stadig over vores unge mennesker i DSU. Mange af dem talte med et engagement og professionalisme, som om de havde været på tinge i mange år. Det giver tryghed for vores fælles fremtid, at vi har dygtige unge mennesker, som en dag skal tage over. Vores partiformand Gert Nielsen var også på talerstolen, hvor han opfordrede til en bedre boligpolitik og arbejde med at

14 Side 14 mindske ulighed. På billedet kan I fornemme den store sal og det flotte setup. Mogens holdt kongressens bedste tale. Det er ikke fordi, han er vores kandidat, men den var kort og præcis. I kan høre hans tale på YouTube ved at skrive Mogens Lykketoft Kongres Det er en fornøjelse at høre. En god kongres, som ikke går over i historien. Derfor glæder jeg mig til at kunne arbejde med et nyt partiprogram frem til 2016, hvor vi har den udvidede kongres. S-posten ne tid ikke har brug for. Jeg tror der var enighed i salen om, at sammenholdet skal virke - fra top til bund og omvendt! Det er altid skønt at drøfte politik og jeg vil opfordre alle til at tale om de socialdemokratiske værdier, som vi har bygget vort samfund på. Det er et gode og ikke en ret! Vi har fortsat en berettigelse og skal fastholde værdierne, så vi ikke bombes tilbage til fortiden eller amerikanske tilstande. Det kan så hurtigt smuldre for os, hvis befolkningen ikke kender historien. Vis dit mod og stå op på ølkassen på dit arbejde fortæl hvad du står for og hvorfor. Fortæl det også til venner og bekendte. Det er vigtigere end nogen sinde før, at vi får bragt budskabet ud, da mange unge under 50 år ikke er blevet undervist i den danske model og vores velfærdssamfund. Mange ved ikke hvorfor Danmark er blevet et af verdens bedste lande og hvem der stod bag. Alt i alt var det en god kongres. Intet drama eller andre negative røster, som vort parti i den- Derfor takker vi alle vores partimedlemmer det er stammen i jeres deltagelse, som kan gøre en kongres mulig!

15 S-posten Set fra sidelinjen Side 15 Af Britta S. Jørgensen Jette Kammer var forhindret, så jeg trådte til som vikar til kommunalbestyrelsesmødet d. 7. oktober et 5 timer langt møde med hovedvægten på vedtagelsen af budgettet for Beskæftigelsesplanen Inden budgettet kom til debat blev beskæftigelsesplanen for 2015 drøftet. En sådan plan udarbejdes hvert år af jobcenteret og skal indeholde mål, resultatkrav og strategier for kommunens indsats. Udkastet har været til drøftelse i det lokale beskæftigelsesråd (LBR), Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesplanen skal vedtages før budgettet, så derfor begyndtes med dette dagsordenspunkt. Helge Bo Jensen (Ø), formand for Beskæftigelsesudvalget havde indsendt 10 ændringsforslag til planen, alle med udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker og forudsætninger. Egentlig seriøse og humane betragtninger, men nogle for abstrakte til at stå i en handlingsplan - for hvad er --- et godt og værdigt liv?? Kommunalbestyrelsen vedtog dog med stemmerne 21-0 en klar retning i beskæftigelsesindsatsen. Vedtaget blev forslag 2, som lyder: - Beskæftigelsesindsatsen kan bidrage til at opkvalificere ledige, hjælpe ledige ud i ubesatte stillinger og medvirke til at fastholde sygemeldte borgere i deres job. Desuden bør indsatsen understøtte udbredelsen af jobrotation, tilbud om deltidsansættelse til ansatte, der er interesserede heri, orlovsordninger og andet, der kan skabe plads til arbejdsløse på det offentlige og private arbejdsmarked. Desuden blev det vedtaget med stemmerne 21-0, at der skal afholdes møde med lægekonsulenten efter behov og ikke faste ugentlige møder. Budget 2015 Debatten under dette punkt varede i 2 timer. Det var en god, spændende, saglig og respektfuld debat. Borgmesteren lagde for med at takke alle partier for godt samarbejde under hele processen. Partierne har et af gangen holdt møde med Borgmesteren, et eller flere gruppe-

16 Side 16 medlemmer og ofte repræsentanter fra partiernes bestyrelser, og alle disse forhandlinger har resulteret i et budgetforlig, som blev tiltrådt af A,B, C, F og V. Borgmesteren redegjorde for budgetaftalens hovedindhold, hvilket kan læses under Gruppens hjørne. Derefter fik de forskellige partiers ordførere ordet. Generelt takkede alle for gode forhandlinger og debatter med borgmesteren. Enhedslisten markerede kraftigt, at de tog afstand fra budgettet. Der bliver satset på prestigeprojekter i stedet for borgernes velfærd. Bodil Garde udtrykte i sin budgettale, at det som revolutionær socialist var omsonst at kommentere budgettet, som hun betegnede som et politisk makværk. Der blev dog ikke givet nogle eksempler på prestigeprojekter og med udgangspunkt i partiets budgetforslag havde forvaltningen lavet en beregning, der viser, at kommunen i løbet af et par år vil gå fallit med et underskud på 200 mill. kroner, så da Enhedslistens budgetforslag senere kom til afstemning blev de ikke vedtaget. S-posten Dansk Folkeparti tog kraftig afstand fra Enhedslistens underskudsbudget og kaldte det for usolidarisk. Egentlig kunne man godt have forhandlet sig et forlig med de andre partier, men partiet forudsatte en fjernelse af kommunens integrationsindsats for unge som basis for sit anlægsbudget, og det kunne ikke komme på tale. Der blev fremlagt en færdig plan for anlægs- og reparationsarbejder over de næste par år, bl.a. ville man prioritere tagrenovering på Stadion i stedet for opkøb af ejendomme på Roskildevejen, som kommunen igennem de sidste mange år har gennemført for at skabe et grønt bælte. SF glædede sig over, at en del af deres mærkesager var blevet forhandlet på plads især på børne- og anlægsområdet. Som andre partier var man klar over, at der måtte gennemføres besparelser, når indtægtsgrundlaget bliver stadig ringere. Især glædede man sig over, at der bliver set på kvaliteten af byrum f.eks. busholdepladsen og at der var afsat en pulje til at sikre fattige børns deltagelse i foreningslivet. Venstre var meget tilfreds med samarbejdet med borgmesteren. Endelig et budget, som hænger sammen, som Brian Palmund sagde. Var som de an-

17 S-posten dre forligsparter glad for at der er ressourcer til børneområdet og anlægsopgaver. Også Venstre var glade for, at der nu kommer fokus på opførelsen af senioregnede boliger. Konservative var også klar til at gå med i et forpligtet samarbejde. Måske skulle vi have sparet endnu mere, syntes Lars Gravgaard, for så havde vi noget mere at gøre godt med næste år. Især var man glad for tilskud til frivilligt arbejde, Beredskabet og støtte til et naturprojekt ved Store Vejle Å. De radikale talte også om ansvarlighed og havde fokus på børneområdet. Flere uddannede pædagoger og gode muligheder for gennemførelsen af Folkeskolereformen. Der spurgtes ind til, hvad kommunen gør for at få flere penge i kassen. Det faldende indtægtsgrundlag er ødelæggende for visionær tænkning. Albertslund har jo så meget at byde ind med, sagde Jacob Juul Pedersen. Borgmesteren takkede for indlæggene og efter korte replikker, hvor bl.a. Leif Pedersen kommenterede Venstres replik om det fine budget med ordene: Budgettet er ikke anderledes end de andre år, blev der stemt om budgettet. 15 for og 6 imod. Side 17 Flest penge til børn og unge, der dyrker idræt og friluftsliv Folkeoplysningsudvalget og Idrætsrådet udpegede i foråret 2014 medlemmer til en arbejdsgruppe, der skulle finde grundlæggende principper for fordelingen af kommunale medlemstilskud. Arbejdet har været konstruktivt og i enighed og modtog stor ros fra borgmesteren, der kvitterede med at tilbageføre de penge, der var foreslået besparet. - Fremover gælder det at 90 % af puljen til medlemstilskud tilgår idræts- og friluftsforeninger og 10 % går til øvrige foreninger. - Medlemmer i alderen 0-17 år udløser 4 gange så meget tilskud som medlemmer i alderen Der foretages en årlig udbetaling af tilskud på baggrund af medlemstal opgjort ved årets slutning. Indstillingen blev vedtaget. Hvad der ellers blev besluttet på kommunalbestyrelsesmødet kan du læse, hvis du går ind på Albertslund Kommunes hjemmeside og klikker på politik.

18 Side 18 EN POSITIV HISTORIE OM VEJEN TIL ET KULTURHUS DER FYLDER 5 ÅR S-posten Tænkt sig, - der er allerede er gået 5 år, fra jeg og vores lokale billedkunstner Billy Sjur Ohlsen mødtes med Albertslund Posten på plænen foran gården Birkelund eller Birkelundgaard, som vi jo kalder den. Til sådan en fødselsdag må der gerne fortælles lidt historie, så det får I her: Billy og jeg havde fået den ambitiøse idé, at denne pragtfulde gård skulle udvikles som Kulturhus i stil med Gammelgård i Herlev, - for vi kunne ikke mere se på, at denne smukke, arkitekttegnede, firelængede gård bare stod og forfaldt, og kun blive brugt til kunstudstillinger fire-fem gange om året, kommunale kurser og politiske møder. Her skulle være liv på gårdspladsen, i laden og på alle de smukke grønne omliggende arealer - med sang, musik, foredrag, arbejdende værksteder, kunsthåndværker-marked, bogcafe, og masser af andre aktiviteter for alle os albertslundere, og gerne også borgere fra de omliggende kommuner. Jeg skrev læserbreve i AP, indlæg i S-posten - og heldigvis var og er der også fin opbakning igennem vores Kommunalpolitiske Program. Så endelig i april efter mødet med Billy og AP - ringede jeg rundt til 9 personer, som jeg kendte godt og vidste, at de ville noget godt med kulturen og lokalhistorien her i byen, - og derfor kunne tænkes at støtte tankerne om et Kulturhus. Aase Møller, Billy Sjur og jeg dannede Initiativgruppen og vi mødtes alle for 1. gang den 14. maj 2009 på gårdspladsen. Vi gik en rundgang ude og inde, så på alle lokalerne og samledes for ide-udveksling i længen. Der var hurtig enighed om, at vi skulle arbejde videre på, at gøre gården til et kulturelt samlingssted for alle Albertslund borgere, og vi etablerede Støttegruppen Birkelundgaards venner. Den 24. august 2009 afholdt vi en stiftende generalforsamling - og Foreningen Kulturhuset Birkelundgaard var en realitet med ca. 80 medlemmer hvilket var superflot.

19 S-posten Nu begyndte det hårde arbejde først vi skulle fortælle politikere og forvaltninger om denne helt fantastiske, geniale og folkelige ide J - der skulle laves Vedtægter og Låneaftale med Kommunen og vi skulle godkendes som forening. Så var det bare om at komme i gang med at rydde op i laden, - den var simpelthen brugt som oplagsplads af kommunen til forskelligt skrammel. Heldigvis var der stor interesse for at hjælpe, og masser af frivillige kom og deltog i det store arbejde, - så vi den 12. september kunne invitere til vores første arrangement. Vejret var godt, så der blev budt på Høstfest med Jazz i den smukke have. Folk strømmede til, de meldte sig ind, og nu i dag er der over 500 medlemmer af Foreningen. Siden er det gået slag i slag med arrangementer og aktiviteter. Bedst kendt er nok Opera Galla, der holdes hver sommer i haven. Side 19 Der har været korsang, dans, jazz, oplæsning, dejlig græsk og irsk musik, kunsthåndværk, foredrag, loppemarked, Hvader-det-værd, lysfest og meget meget mere. Der blev hurtigt oprettet en Fotogruppe og Læsegruppe - og i år er Patchwork gruppen startet. Nu er 5 år så gået, - de er gået godt og vi er her stadig og i virkelig fin form takket været Jørn Jensby, der afløste mig som formand i 2010, Bestyrelsen, samt en meget større kommunal bevågenhed, og ikke mindst alle de frivillige hjælpere, for uden deres hjælp kunne det slet ikke fungere. Stort tillykke med 5 års fødselsdagen til Kulturhuset Birkelundgaard og masser af gode ønsker for fremtiden. Susanne Storm Lind, Randager 100 Medlem af Kulturudvalget og formand for Folkeoplysningsudvalget

20 Side 20 Kan EU-Kommissionen levere resultater? S-posten Af Christel Schaldemose, medlem af Europa-Parlamentet (S) Det har været nogle hektiske uger i Europa-Parlamentet. Vi har haft de nye kommissærer i høring og har skullet vurdere, om de er kompetente nok til jobbet. Det er vigtigt, at vi får nogle dygtige og ansvarsfulde kommissærer på posterne, og derfor er jeg glad for, at vi folkevalgte parlamentarikere har mulighed for at prøve kommissærerne af. Det er et godt demokratisk element, at kommissærerne ikke bare kan valse ind på de vigtige poster, men først må stå skoleret overfor Parlamentet. Og jeg synes, at der er flere rigtig dygtige kommissærer. Vores egen Magrethe Vestager gjorde det særligt godt. Desværre har der også været et par, der ikke har været så overbevisende. Derfor har vi sendt den slovenske kommissær hjem, og bedt Juncker om at ændre ansvarsområde for den ungarske kommissær. Nu hvor alle kommissærerne har været i høring, er der dog stadig et vigtigt spørgsmål, der skal stå sin prøve: Vil den nye kommission overhovedet være i stand til at levere resultater? Der er ingen tvivl om, at Juncker har forsøgt sig med et ansigtsløft af den gamle institution. Han har udnævnt 'superkommissærer', der som næstformand skal sørge for, at ingen dårlige lovforslag slipper igennem. Det synes jeg er en rigtig god idé. Men et er at undgå dårlige historier. Noget andet er at levere godt politisk håndværk. EU mangler stadig at levere svar på vigtige emner som jobskabelse, vækst, klimabeskyttelse og social dumping. Hvis EU-Kommissionen skal skabe resultater her, kræver det, at de lægger deres tid og energi i at formulere ny visionær politik. Derfor håber jeg, at den nye Kommission ikke bare står i forsvarsposition, men aktivt forsøger at komme med nye svar på, hvordan vi bekæmper den stigende ungdomsarbejdsløshed, sætter en stærkere klimadagsorden og sikre økonomien i mange år frem. Det er der stærkt brug for.

21 S-posten Invitation til arrangementer i Taastrup kredsen Side 21 EN FOLKESKOLE FOR ALLE En Folkeskole for Alle er overskriften for et debatarrangement som vi afholder mandag d. 3. november på Gadehaveskolen. Folkeskolen i Høje-Taastrup er under pres, flere og flere familier flytter deres børn til privatskolen, og vores folkeskoler er nu under et massivt pres. Hvad skal der til for at familierne vil bruge den lokale folkeskole, hvordan kan Folkeskolen igen blive tiltrækkende for alle familier, og er der en særlig udfordring omkring etnisk baggrund, boligforhold og skoledistrikternes indretning? I Købehavns kommune har man arbejdet målrettet for med denne udfordring og succesen er nu formået at vende udviklingen. Vi har inviteret skoleleder Jeanne Jacobsen fra Tagensbo skole på Bispebjerg og Mette Kirk fra Forældreforeningen Brug Folkeskolen der fortæller om deres vej til succes. Ligeledes har vi inviteret Steen Christiansen, Borgmester i Alberslund, der fortæller om hvordan de har håndteret udfordringen i Albertslund. -KOM TIL SANGAFTEN I efteråret kommer en revideret udgave af arbejdersangbogen. Kom og syng med på nogle af de nye og gamle sange.vi holder arrangementet i samarbejde med AOF. Sangaftenen holdes torsdag den 20. november kl. 19:00 21:00 Taastrup Kulturcenter, Poppel Allé 12, 2630 Taastrup, lokale 3. Arrangementet er gratis, men tilmelding er nødvendig og skal ske senest den 14. november hos Claus Johnsen på telefon eller mail Der er mulighed for at købe kaffe og kage.

Generalforsamling d. 22. april I Rådhusets kantine OBS Kl. 19.00. Marts

Generalforsamling d. 22. april I Rådhusets kantine OBS Kl. 19.00. Marts Nr. 3 Marts 2013 Marts 2. Sildemøde, Foyeren, kl. 11 4. Optælling af stemmesedler fra urafstemningen, Birkelundgård. kl. 21.30 12. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl. 18 13. Møde for nye medlemmer,

Læs mere

Til lykke til det nye hold. Kalenderen. December. 7. Sildemøde, Foyeren kl. 11 10. Kommunalbestyrelsesmøde,

Til lykke til det nye hold. Kalenderen. December. 7. Sildemøde, Foyeren kl. 11 10. Kommunalbestyrelsesmøde, Nr. 11 december 2013 34. årgang Til lykke til det nye hold Kalenderen. December 7. Sildemøde, Foyeren kl. 11 10. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl. 18 13. Deadline for s-posten 16 Bestyrelsesmøde,

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Smidt ud og hvad så!! Læs borgmesterens kommentar

Smidt ud og hvad så!! Læs borgmesterens kommentar Nr. 2 februar 2014 Februar Kalenderen 1. Sildemøde, Foyeren, kl. 11-13 7. Kredsens nytårskur i Taastrup, Taastrup Ungdomsskole, Taastrupgårdsvej 12, Kl. 18.30 10. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl. 19.30

Læs mere

Generalforsamling d. 22. april I Rådhusets kantine OBS Kl. 19.00. April. Sildemøde d. 6. april Vi ses!!!!!!

Generalforsamling d. 22. april I Rådhusets kantine OBS Kl. 19.00. April. Sildemøde d. 6. april Vi ses!!!!!! Nr. 4 april 2013 34. årgang April 6. Sildemøde, Foyeren, kl. 11 7. Visning af Olof Palme-filmen, Biografen kl. 11 (billetter se s. 13) 9. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl. 18 15. Bestyrelsesmøde,

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Enhedslistens tale til 2. behandling af budget 2016. Side 1 af 8

Enhedslistens tale til 2. behandling af budget 2016. Side 1 af 8 Side 1 af 8 I år har der ingen forhandlinger været om budgettet og det er jo egentlig ærgerligt. Forhandlinger er jo steder man kan mødes og have konstruktive debatter og måske finde punkter man kan være

Læs mere

Så skydes valgkampen i gang

Så skydes valgkampen i gang Nr. 8 september 2013 Kalenderen September 7. Sildemøde, Foyeren kl. 11 7. Foreningernes dag, Centeret, kl. 10-15 10. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl. 18 11. Medlemsmøde om budgettet, Rådhusets kantine

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

Hasle Møllevangen Nyhedsbrev april 2016

Hasle Møllevangen Nyhedsbrev april 2016 Kære medlem Dette er tredje gang, vi udsender partiforeningens nyhedsbrev. Vi håber, at brevet kan være med til at styrke kontakten mellem medlemmerne og foreningen. På de næste sider kan du læse om, hvad

Læs mere

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre!

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! 1. december 2010 Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! Tak fordi I vil være med til at tage ansvar. Fordi I stoler. Også på udlændinge.

Læs mere

Kalenderen. Med dette nummer af s-posten får vore læsere en god mulighed for at holde sig informeret om, hvad der foregår politisk i vores kommune

Kalenderen. Med dette nummer af s-posten får vore læsere en god mulighed for at holde sig informeret om, hvad der foregår politisk i vores kommune Nr. 6 juni 2014 Kalenderen Juni 2. Møde om Negativ Social Arv, Høje Taastrup Rådhus, kl. 18.30 5. Grundlovsfest, Højerup gård Vallensbæk landsby, kl. 12.00 11. Arbejdsgruppe om byudvikling, Galgebakken

Læs mere

Redaktionen og bestyrelsen ønsker alle vore læsere en rigtig god og varm. Kalenderen. Igen i dette nummer har redaktionen. indlæg til vores blad.

Redaktionen og bestyrelsen ønsker alle vore læsere en rigtig god og varm. Kalenderen. Igen i dette nummer har redaktionen. indlæg til vores blad. Nr. 7 juli/august 2014 Kalenderen August 18. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl. 19.30 18. Deadline for s-posten 26. Budgetmøde, Birkelundgård kl. 19.30 26. S-posten udsendes, Birkelund gård kl. 17.30 35.

Læs mere

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006 Velkommen til en ny forening På en stiftende generalforsamling den 2. november blev foreningerne Gug-Visse og Gistrup-Nøvling slået sammen til den nye partiforening Socialdemokraterne Gug- Gistrup. Du

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

Første maj tale Middelfart 2015.

Første maj tale Middelfart 2015. Første maj tale Middelfart 2015. Igennem de seneste 8 år har jeg haft fornøjelse af at holde 1. maj tale her i Middelfart, hvor jeg hver gang har medbragt nogle små ting til talerne. I år har jeg valgt

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

Generalforsamling D. 20 oktober Kl. 19.00 Rådhuskantinen

Generalforsamling D. 20 oktober Kl. 19.00 Rådhuskantinen Nr. 8 september 2014 Kalenderen September 6. Foreningernes dag i centeret kl. 10 14 6. Sildemøde, Foyeren, kl. 10-13 8. Medlemsmøde om Kongres forberedelse, Birkelundgård kl. 19.30 10. Kommunalbestyrelsesmøde,

Læs mere

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF).

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). 1. Velkommen til KØF 2012 Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). Dejligt at vi kan samle så mange til debat om kommunernes økonomiske udfordringer. Det er en god tradition.

Læs mere

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Budgettale Budgettale frem mod budgetforhandlingerne for 2018 September 2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Det talte ord er gældende Vækst i Aarhus og fremtidige investeringer Kommune - udspil til budget 2018

Læs mere

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874 TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og velfærd generelt. 22. 31. oktober 2010 Public 56874 Metode Feltperiode: 22. 31. oktober 2010 Målgruppe: Repræsentativt

Læs mere

Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til.

Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til. Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til. Vi vil også gerne gentage vores tilfredshed med en fælles aftale med

Læs mere

Nyt fra Christiansborg

Nyt fra Christiansborg H-Consulting, Bastrupvej 141, 4100 Ringsted, tlf. 5764 3100 Nyt fra Christiansborg April 2016 Grænsekontrol forlænges Regeringen har besluttet at forlænge den midlertidige grænsekontrol frem til 3. maj

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) +HOOH7KRUQLQJ6FKPLGWVWDOHWLO/2 6NRQJUHVGHQRNWREHU (Det talte ord gælder) Kære kongres Tak fordi jeg måtte lægge vejen forbi jer i dag. Det er en af de aftaler, jeg virkelig har glædet mig til. Både før

Læs mere

Kalenderen. Generalforsamling 20. oktober Kl. 19.00 Rådhuskantinen

Kalenderen. Generalforsamling 20. oktober Kl. 19.00 Rådhuskantinen Nr. 9 oktober 2014 Kalenderen Oktober 4. Sildemøde, Foyeren, kl. 10-13 6. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl. 19.30 6. Deadline for s-posten 8. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl. 18.00 20. Generalforsamling,

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

C-Nyt Gladsaxe. Det handler om frihed!

C-Nyt Gladsaxe. Det handler om frihed! C-Nyt Gladsaxe Vi har for at beholde magten måtte give afkald på borgerlige kerneområder som den personlige frihed og lavere skatter. Blot for at se at Dansk Folkeparti årligt kræve deres pris for at støtte

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Så mange gange er mindst et nøgleord nævnt

Så mange gange er mindst et nøgleord nævnt Sektioner Søg Menu UDE AF FOKUS Politikernetaberinteresefor arbejdsmarkedet Af Kåre Kildall Rysgaard Onsdag den 6. maj 2015, 05:00 Del: Folketingets opmærksomhed på job, arbejdsløshed og dagpenge kølner.

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 10. januar 2015

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 10. januar 2015 1 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 10. januar 2015 Bestyrelsens beretning for året 2014 til generalforsamlingen den 10. januar 2015. Indledning. Kære medlemmer. Det er nu 7. gang jeg står her på en ordinær

Læs mere

Sammen om Albertslund. Gør en god investering NU! Køb A aktier. Bestyrelsen og redaktionen. ønsker alle medlemmer. en rigtig god sommer.

Sammen om Albertslund. Gør en god investering NU! Køb A aktier. Bestyrelsen og redaktionen. ønsker alle medlemmer. en rigtig god sommer. Nr. 7 juli august 2013 Kalenderen August 19. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl. 19.30 19. Deadline for s-posten 27 S-posten udsendes, Birkelundgård, kl. 17.30 September 7. Sildemøde, Foyeren kl. 11 10.

Læs mere

Kongressen. Medlemsmøde om. Der er god aktivitet i arbejdet med at udforme det nye kommunalpolitiske program

Kongressen. Medlemsmøde om. Der er god aktivitet i arbejdet med at udforme det nye kommunalpolitiske program Nr. 8 september 2012 33. årgang 1. Sildemøde i Foyeren, kl. 11 3. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.00 8. Foreningernes dag, Albertslund centrum, kl. 10-15 10. Kongresforberedende medlemsmøde, Birkelundgård,

Læs mere

Nytårskur. Arrangementer i januar. Husk. I denne måned kan du læse:

Nytårskur. Arrangementer i januar. Husk. I denne måned kan du læse: Nr. 1. Januar 2010 Arrangementer i januar 18. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.30 18. Deadline for S-Posten 22. Nytårskur i Taastrup. Kl. 18 26. S-posten udsendes, Birkelundgård kl. 17.30 31. årgang

Læs mere

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder)

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) De stod der, danskerne. I lange køer fra morgen til aften.

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

Årsberetning 2016 for Handicaprådet i Albertslund

Årsberetning 2016 for Handicaprådet i Albertslund Indledning Handicaprådet i Albertslund udgiver hermed sin første årsberetning. Årsberetningen skal være med til at sætte fokus på Handicaprådets arbejde generelt og i 2016. Handicaprådet i Albertslund

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent.

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. SF Grethe Referat af generalforsamling 03.03.13 Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. Stemmeudvalg blev nedsat Formandens beretning: Inge kommenterer den skriftlige

Læs mere

Brug din stemmeret!!! Tag naboen under armen og mød op d. 19. november

Brug din stemmeret!!! Tag naboen under armen og mød op d. 19. november Nr. 10 november 2013 Kalenderen November 2. Sildemøde, Foyeren kl. 11 11. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl. 19.30 12. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl. 18 18. Deadline for s-posten 19. Kommunal regions

Læs mere

I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge Thisted Tlf.: mail

I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge Thisted Tlf.: mail I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge 37 7700 Thisted Tlf.: 97924807 mail jan.bang@os.dk Beretning for Thisted by partiforening 2010 Det sidste år har foreningen haft mange opgaver, her tænker jeg selvfølge

Læs mere

Ifølge Indenrigsministeriets hjemmeside er udgifterne Lejre steget med 19,9 % siden 2007

Ifølge Indenrigsministeriets hjemmeside er udgifterne Lejre steget med 19,9 % siden 2007 Der er langt fra Lejre til Grækenland Men både politikere i Grækenland og Lejre kan godt lide at bruge penge og så lade de andre betale. I bund og grund er det jo det vi politikere gør. Vi kræver ind,

Læs mere

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp Page 1 of 5 søg redaktion nyt job annoncer tema skriv til os print artikler leder noter opslagstavlen debat årgange 23/2008 Børn snydt for to milliarder I 2005 bevilgede regeringen to milliarder kroner

Læs mere

ROLLEKORT: Statsminister Lars Løkke Rasmussen

ROLLEKORT: Statsminister Lars Løkke Rasmussen ROLLEKORT: Statsminister Lars Løkke Rasmussen Jeg er 52 år, leder af Venstre Danmarks liberale parti - og har været statsminister siden 2015. Selv om jeg er leder for et lille land, vil jeg forsøge at

Læs mere

Ø-posten, december 2014

Ø-posten, december 2014 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) 2 Tur går til Christiansborg 2 Sidste Torsdagscafe inden jul 2 Det er sket: - Medlesmøde om

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Kalenderen November 1. Møde i SUS-A, Skyttehusene 64, Læs borgmesterens og Jette Kammers kommentarer til Budget 2011 DSU/GAV

Kalenderen November 1. Møde i SUS-A, Skyttehusene 64, Læs borgmesterens og Jette Kammers kommentarer til Budget 2011 DSU/GAV Nr. 10 november 2011 Kalenderen November 1. Møde i SUS-A, Skyttehusene 64, kl. 19.00. 3. Møde om behandling af langtidsfanger, DSU GAV, Jernbanevej 22 2620 Glostrup, kl. 19.00 5. Sildemøde, Foyeren, kl.

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

Generalforsamling d. 20 april kl. 19.00 i Rådhuskantinen. Kalenderen Februar. Sundhedspolitik 18. februar Kl. 19.00 på rådhuset

Generalforsamling d. 20 april kl. 19.00 i Rådhuskantinen. Kalenderen Februar. Sundhedspolitik 18. februar Kl. 19.00 på rådhuset Nr. 2 Februar 2015 Kalenderen Februar 7. Sildemøde, Alrummet, kl. 11-13 10. Bestyrelsesmøde, Præstehusene 56, kl. 19.30 10. Deadline for s-posten 10. Kommunalbestyrelsesmøde, Råd - huset, kl. 18.00 18.

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R)

Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R) 1 Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R) Indledning Det går godt i Odense. Vi kan glæde os over, at flotte arrangementer som Tinderbox og HCA-festivals har ryddet avisernes forsider med megen

Læs mere

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven).

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Af Skatteministeren

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor.

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor. Vi indkalder hermed til generalforsamling i SF-Brønshøj/Husum mandag den 16. marts 2015 kl. 19.00 i beboerlokalerne, Frederikssundsvej 118A (på hjørnet). Kære medlemmer af SF-Brønshøj/Husum, Hermed indkaldes

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Se lyset. Kalenderen. Medlemsarrangement i Hersted Industripark. 14.januar Læs nærmere s. 8

Se lyset. Kalenderen. Medlemsarrangement i Hersted Industripark. 14.januar Læs nærmere s. 8 Nr. 1 Januar 2015 36. årgang Kalenderen 14. Besøg på Doll lysprojekt, Gl. Landevej /Højhuset kl. 19.30 19. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl. 19.30 19. Deadline for s-posten 27. S-posten udsendes, Birkelundgård

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

BO-VEST DIGITALISERER FLYTTESYN

BO-VEST DIGITALISERER FLYTTESYN BO-VEST DIGITALISERER FLYTTESYN Flyttesynene i BO-VEST vil i fremtiden ske elektronisk. Det kommer til at gavne både medarbejdere og beboere. Nu erstattes papir og pen af tablet-pc ere. Det sker når BO-VEST

Læs mere

Samfundsfag, niveau C Appendix

Samfundsfag, niveau C Appendix Samfundsfag, niveau C Appendix SAMFUNDSFAG, NIVEAU C APPENDIX 1 Den politiske situation i Danmark efter valget i juni 2015 I maj 2015 udskrev den daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt folketingsvalg

Læs mere

1. Introduktion. 2. Personlig information. Navn. E-mail adresse. Parti. nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj. Kære Folketingskandidat

1. Introduktion. 2. Personlig information. Navn. E-mail adresse. Parti. nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj. Kære Folketingskandidat 1. Introduktion Kære Folketingskandidat Sex & Samfund laver i samarbejde med avisen 24timer denne spørgeskemaundersøgelse om folketingskandidaternes holdninger til sex, seksuel sundhed og seksuelle rettigheder.

Læs mere

S-posten. Socialdemokraterne i Albertslund. Velkommen til et nyt arbejdsår S-posten udkommer på 37. år med 10 numre om året God læselyst

S-posten. Socialdemokraterne i Albertslund. Velkommen til et nyt arbejdsår S-posten udkommer på 37. år med 10 numre om året God læselyst S-posten Socialdemokraterne i Albertslund Nr. 1 januar 2016 Januar 6. Ekstraordinær generalforsamling, Kantinen 19.30 11. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.30 16. Besøg i seniorbofællesskab Kløvermarken,

Læs mere

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS)

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) 26. april 2013 kl. 15.00 18.20 på Dyssekilde Deltagere: Leif, Thorkild, Catalina, Ib, Elsebeth, Leif, Henny, MaiBritt, Leanne, Claudio, Birgitte,

Læs mere

Christiansborg, lørdag den 13. februar 2016. I dette nyhedsbrev kan du læse om:

Christiansborg, lørdag den 13. februar 2016. I dette nyhedsbrev kan du læse om: Christiansborg, lørdag den 13. februar 2016 I dette nyhedsbrev kan du læse om: - Dansk Folkeparti vil have en hjemsendelsesstrategi - Vækst i hele Danmark - Spørgsmål om udgifter til flygtninge - Aftale

Læs mere

Invitation. Nyhedsbreve fra Mogens Lykketoft Britta Thomsen Henrik Sass Larsen Torben Hansen Carsten Hansen. Kalenderen

Invitation. Nyhedsbreve fra Mogens Lykketoft Britta Thomsen Henrik Sass Larsen Torben Hansen Carsten Hansen. Kalenderen Nr. 4. april 2010 Kalenderen 12. Bestyrelsesmøde, Snebærhaven 48, kl. 19.30 13. Kommunalbestyrelsesmøde, kl. 18 19. Deadline for S-Posten 19. Generalforsamling, Rådhusets kantine, kl. 19.30 21. Møde i

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Mette Reissmann. December 2014. Indhold

Mette Reissmann. December 2014. Indhold Mette Reissmann Jeg ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår! De bedste julehilsner fra Mette Reissmann (MF) udlændinge og integrationsordfører samt formand for by og boligudvalget December 2014 Indhold

Læs mere

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37 Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37 Overskrifter - Støjberg: Ekstraordinær europæisk situation retfærdiggør ændring af Schengen-regler - Løkke gør parallelsamfund og udlændinge til prioritet - Venstre

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Nr. 2 oktober 2014-28. årgang

Nr. 2 oktober 2014-28. årgang Hosebåndet Medlemsblad Sæsonstart Nr. 2 oktober 2014-28. årgang Vi har nu danset de to første måneder af sæsonen 14-15 og kan konstatere, at vi har haft en medlemstilgang, der bevirker at vi på en normal

Læs mere

Beretning var måske alligevel ikke noget dårligt Radikalt år. Mere herom senere.

Beretning var måske alligevel ikke noget dårligt Radikalt år. Mere herom senere. Beretning 2015 2015 var bestemt ikke noget godt Radikalt år. Mere herom senere. 2015 var måske alligevel ikke noget dårligt Radikalt år. Mere herom senere. 2015 var året, hvor vi senest den 15. september

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Socialdemokraterne i Aabenraa Kredsen og Aabenraa Kommune

Socialdemokraterne i Aabenraa Kredsen og Aabenraa Kommune Socialdemokraterne i Aabenraa Kredsen og Aabenraa Kommune Vedtægter for Aabenraa Kredsorganisation, der samtidig virker som fællesledelse i Aabenraa Kommune. Kredsorganisationen/fællesledelsen består af

Læs mere

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping!

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 24. november 2017 Seks ud af ti danske lønmodtagere mener i ny undersøgelse, at politikerne

Læs mere

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne.

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne. 1. november 2010 Folketingets traditionsrige åbning fandt sted tirsdag den 5. oktober. Hele Christiansborg emmede af højtidelig stemning, nysgerrighed og en altoverskyggende forventningsglæde. Omdrejningspunktet

Læs mere

Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Valget i tal. 30.

Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Valget i tal. 30. 30. september 2011 Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Men hvem er de egentlig, disse nye radikale, hvoraf kun fem har siddet i Folketinget

Læs mere

Socialdemokraten. Socialdemokraterne i Varde Nr 4

Socialdemokraten. Socialdemokraterne i Varde Nr 4 Kære medlem Af Formand Frede S Pedersen Politisk set har det været et mærkeligt år, hvor vi i lang tid stod klar til at gå i valgkamp. Desværre vekslede Liberal Alliance så politiske holdninger med ministerposter,

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

Budgettale 2016 Dansk Folkeparti Århus

Budgettale 2016 Dansk Folkeparti Århus 1. Budgettale 2016 Dansk Folkeparti Århus Kære Byråd, kære Borgmester Jeg vil prøve at redegøre for hvad Dansk Folkeparti, mener om de budgetforhandlinger vi nu er startet på. At få udstukket et råderum

Læs mere

Udfordringerne i budget 2016 starter allerede ved det forventede resultat af årsregnskabet 2015.

Udfordringerne i budget 2016 starter allerede ved det forventede resultat af årsregnskabet 2015. Indlæg 1. behandling af budgettet. Udfordringerne i budget 2016 starter allerede ved det forventede resultat af årsregnskabet 2015. Ud af et lå på 36 millioner til styrkelse af likviditeten, så gik de

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm.  Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat Thornings 1. maj dagpengeudmelding løser ikke grundproblemerne i dagpengereformen!

Læs mere

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev Nyt fra Borgen Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005 Kære læser af mit nyhedsbrev Efterårsferien kom på et meget tiltrængt tidspunkt efter en kanonhård periode

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Så blev det efterår. Det er i hvert fald det datoen siger, men jeg satser nu stadig på at vi

Så blev det efterår. Det er i hvert fald det datoen siger, men jeg satser nu stadig på at vi Kære Alle på Veteranhjem Midtjylland i Aarhus Så blev det efterår. Det er i hvert fald det datoen siger, men jeg satser nu stadig på at vi kan få en masse timer med aktiviteter udenfor endnu. Det er ved

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O),

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder?

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? 1 Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? Her er formændene for 6 af de største danske partier. Hvem er hvem? 1. Bendt Bendtsen 2. Mogens Lykketoft 3. Pia Kjærsgaard 4.

Læs mere

Generalforsamling d. 20 april kl. 19.00 i Rådhuskantinen. Kalenderen Marts

Generalforsamling d. 20 april kl. 19.00 i Rådhuskantinen. Kalenderen Marts Nr. 3 Marts 2015 36. årgang Kalenderen Marts 7. Sildemøde, Alrummet, kl. 11-13 10. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl. 18.00 16. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.30 16. Deadline for s-posten 23.

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere