Generalforsamling D. 20 oktober Kl Rådhuskantinen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling D. 20 oktober Kl. 19.00 Rådhuskantinen"

Transkript

1 Nr. 8 september 2014 Kalenderen September 6. Foreningernes dag i centeret kl Sildemøde, Foyeren, kl Medlemsmøde om Kongres forberedelse, Birkelundgård kl Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl Deadline for s-posten 23. AOF foredrag om arbejderbevægelsens historie, Birkelundgård kl Medlemsmøde: Lykketoft og Hummelgaard: Vejen frem for partiet, Rådhusets kantine, kl S-posten udsendes, Birkelundgård kl årgang Velkommen hjem fra ferie Vi byder ind med en række spændende arrangementer f.eks. Kongresforberedelse * Lykketoft og Hummelgaard: Vejen frem for partiet * AOF foredrag om arbejderbevægelsens historie Generalforsamling D. 20 oktober Kl Rådhuskantinen

2 Side 2 S-POSTEN Medlemsblad for Socialdemokraterne i Albertslund. Redaktion: Jette Kammer Jensen (ansvarshavende) Britta S. Jørgensen Indlæg sendes eller mailes til: Jette Kammer Jensen Tranehusene 96, 2620, Albertslund Tlf.: Deadline - se kalenderen bagest i bladet S-posten tilgår medlemmerne, Folkebibliotekerne, ABA, Albertslund Posten m.fl. S-posten findes på hjemmesiden Leveringsproblemer - kontakt: Aage Jensen, tlf Indhold: S-posten Redaktion og bladets indhold... side 2 Socialdemokrater ønsker bedre dagpengeregler... side 3 Foreningernes dag... side 4 Melodigrandprix... side 5 Gruppens hjørne... side 7 Medlemsmøder... side 8 Kongresforberedende møde... side 9 Ingen kan da klage over Sommervejret div. hedeslag... side 10 Nyt lys til Albertslund... side 12 En bygning slår revner... side 13 Forældrefiduser... side 14 Plads til os alle AOF foredrag... side 16 Vejen frem for partiet medlemsmøde... side 17 Sildemøde... side 17 Kalenderen... side 18 Arbejdsgrupper... side 18 A-gruppen... side 19 Partiforeningens bestyrelse... side 20 Lay-out: Britta S. Jørgensen Navn: Adresse: Jeg vil gerne være medlem af Socialdemokratiet Postnr.: Ønsker nedsat kontingent By: På grund af at være fyldt 62 år Tlf.: Dato: / 2014 Underskrift: Sendes til: Socialdemokraterne i Albertslund, v/ Else Boel, Stjernens Kvt. 5 C, Albertslund

3 S-posten Formanden skriver! Side 3 Socialdemokrater ønsker bedre dagpengeregler Men det undertrykkes i de politiske meldinger, og det koster stemmer Af Gert Nielsen Da vores formand kom hjem fra sommerferie meldte hun ret bastant ud i Berlingske: Der kommer ingen dagpengeforbedringer i finanslovaftalen. Det rejste omgående kritik fra Enhedslisten, SF og dele af fagbevægelsen. Spørgsmålet er, hvorfor denne melding blev afsendt, og mange vil nok mene, at formanden bare gjorde en dyd ud af nødvendigheden de radikale er ikke til at rokke. Men er det nu klogt på den måde at stille sig op og danne et værn for de radikale, så de bare kan nøjes med at erklære sig helt enige med statsministeren? Der er nemlig ingen som helst tvivl om, at så godt som samtlige socialdemokrater reelt ønsker at skabe bedre dagpengeregler, og især genoptjeningskravet er højt på ønskelisten. De meget stærke dagpengestramninger er ikke groet i vores have, og når man på den måde undertrykker partimedlemmernes ønsker af hensyn til regeringspartneren, så opstår frustrationerne. Det koster stemmer, når folk ikke kan genkende partiets reelle holdninger i ledelsens udtalelser. Det er muligt at forhandlingerne ville ende sådan alligevel, men vi kunne da i det mindste være med til at lægge et pres på de radikale, så medlemmerne kunne genkende deres eget parti. Det er desværre bare en af de kedelige oplevelser her ved starten på den nye politiske sæson. Den røde føring i meningsmålingerne indskrænkede sig til en enkelt måling, da Lars Løkke var længst ude i tovene med sine underbukser og habitter. Nu er blå blok tilbage med en komfortabel føring, og S står igen meget ringe i målingerne. Samtidig har Venstre igangsat en særdeles ubehagelig udlæn-

4 Side 4 dingekampagne affyret af partiets hårdtslående ordfører. Det er bestemt ikke sympatisk, men der er en alvorlig risiko for, at det virker. Vi prøver at svare igen med et godt udspil om sundhed og med en kampagne mod DF og deres manglende økonomiske dækning for deres løfter. Det gode sundhedsudspil skal roses mens kampagner af den art som kampagnen mod DF sjældent virker. S-posten Som skrevet på denne plads inden sommerferien, så er det på egne fortjenester, vi skal vinde valgene. Det handler om bedre dagpengeregler, om styrkelse af sundhedspolitikken, om opfølgning af folkeskolereformen med tilstrækkelige ressourcer til også at virkeliggøre de gode intentioner, om skabelse af bedre sammenhæng i ungdomsuddannelserne på erhvervsskoler og gymnasier, om styrkelse af integrationsindsatsen, om skabelse af flere job og alle de andre vigtige dele af vores velfærdspolitik. Vi socialdemokrater skal kunne se, føle, høre og mærke, at det er vort parti, der har ledelsen af landet. Har du kommentarer til dette, eller har du i øvrigt forslag og ideer, så skriv til mig på Foreningernes dag 6. september Kl I Centeret Kom og besøg vores bod og bliv der gerne et stykke tid gerne iført noget rødt Socialdemokraterne vil Albertslund..

5 S-posten Side 5 Melodi grandprix en flot, men alt for dyr fest Lars Gaardhøj, Regionsrådsmedlem Melodi grandprix var en kæmpe fest, der markerede mangfoldighed, glæde og viste København fra sin allerbedste side. Tusindvis af turister kom til byen og deltog i festen. Det betød tusindvis af hotelovernatninger og omsætning på restauranter, barer på langt over 100 mio.kr. og 190 mio. seere så melodi grandprix, hvilket er rekord. Desværre var festen lidt for flot, budgettet blev sprængt med hele 58 mio.kr. og nu skal regningen betales af Region Hovedstaden. Årsagen til den helt uacceptable budgetoverskridelse skal findes i flere forhold, men to forhold falder mig i øjnene. Dårlig projektledelse og uklar aftale mellem projektselskabet og Danmarks Radio. Wonderful Copenhagen havde oprettet et projektselskab, der skulle gøre B&W hallen klar, dvs. lys, lyd, scene, varme, sikkerhed og så videre. Men budgetteringen var for optimistisk. Mange udgifter var sat for lavt, man havde fx budgetteret med en masse frivilligt arbejde frem for lønnet arbejdskraft. Men det var især byggeriet, der sprængte budgettet. For efterhånden som man kom i gang med at omdanne de gamle værftshaller viste det sig, at forventningerne fra Danmarks Radio langt oversteg hvad projektselskabet havde budgetteret med. Og det virker for mig at se som om, at projektselskabet ikke rigtigt kunne afvise nye krav fra Danmarks Radio, men bare måtte betale. Hvad vidste politikerne? Vi politikere fik i starten af foråret en henvendelse fra projektselskabet om at de bærende søjler, som skulle fjernes, ville blive dyrere end anslået at fjerne. Vi gav i den forbindelse et ekstra tilskud og gjorde klart, at vi ikke ville se flere anmodninger om penge. Budgettet skulle holdes. Vi fik senere på foråret en orientering om, at projektselskabet havde fået nok en stor regning på 12 mio.kr. for en ombygning, men den mente man Danmarks Radio måtte betale. Men det mente Danmarks Radio ikke og det endte med et kompromis, og viser, at det var uklart hvem,

6 Side 6 der skulle betale hvad. tab. Det går ikke. S-posten Aviserne skrev senere på foråret, at projektselskabets kasse var tom, men vi politikere blev forsikret om, at alle regninger kunne betales. Pengene lånte projektselskabet nemlig af Danmarks Radio, og henover foråret løb et samlet underskud op i hele 58 mio.kr., som Wonderful Copenhagen nu hænger på, da de ejede projektselskabet. Og da Wonderful Copenhagen finansieres af Region Hovedstaden, så er det eneste sted regningen reelt kan sendes hen til os i Region Hovedstaden, da Københavns kommune og Danmarks Radio har afvist at betale. Løsningen Forløbet har været skandaløst, og det er fristende at sige, at Wonderful Copenhagen må klare det selv, men reelt er det ikke muligt, for det vil betyde at projektselskabet går konkurs, og så vil en masse håndværkere m.fl. få et økonomisk Derfor er der politisk enighed om, at regionen bevilger et ekstraordinært tilskud på 46 mio.kr. til Wonderful Copenhagen, som selv bidrager med 12 mio.kr. så regnskabet kan afsluttes. Vi har så også besluttet at Wonderful Copenhagen i de kommende år vil modtage et reduceret tilskud, som modsvarer beløbet for fadæsen. Det skal afslutningsvis siges, at de midler, som vi bruger nu, ikke går fra vores sundhedsopgaver, faktisk er det penge vi har i kassen, penge som egentlig var afsat til forskellige projekter, men som ikke er blevet brugt, hvilket nu, når det skal være, er held i uheld. Efterspil Direktøren for projektselskabet er fyret, og jeg er også sikker på, at der nu i Wonderful Copenhagens bestyrelse vil blive set med meget stor alvor på forløbet. Der skal ryddes op og strammes op, så noget lignende ikke kan gentage sig. Wonderful Copenhagens bestyrelse består af erhvervsfolk og politikere, herunder tre fra regionsrådet. Præcis hvad det fører til er for tidligt at sige, men forløbet vil få flere konsekvenser, ingen tvivl om det.

7 S-posten Side 7 Gruppens hjørne Af borgmester Steen Christiansen S-gruppen og bestyrelsen har en fælles mission om at styrke den politiske debat blandt medlemmerne. Derfor vil jeg fremover i S-posten skrive om nogle af de sager, som gruppen arbejder med. Har du mod på mere, finder du sagerne på albertslund.dk. Du er også meget velkommen til at skrive til mig på eller ringe på Gruppens Hjørne august Gruppen er vendt tilbage fra sommerferie og har taget hul på efterårets politiske opgaver. September og oktober er præget af budgettet for Det bliver politisk afgørende for os, at vi fortsætter den ansvarlige og sikre økonomi, som vi lagde grunden til i sidste valgperiode. Det betyder et overskud på budgettet, så der er plads til kommunens investeringer i den omfattende fornyelse af byen, som pågår i disse år. Og det vil vi gerne samtidig med, at vi skal have økonomi til at håndtere, at byen får flere ældre, som selvfølgelig skal have ordentlig hjemmehjælp og pleje, når der er behov. Samt vores velkendte, politisk besluttet høje ambitionsniveau for dagtilbud og skoler. Der skal spares og omprioriteres i budgettet for Hvor meget er usikkert i skrivende stund, da det tekniske budget ikke er færdigt endnu. Men vi står med en rammebesparelse fra 2014 på 10 mio. som vi skal finde penge til. Og beregningen af kommunens indtægter ligger mio. under det forventede. Dertil kommer den sædvanlige usikkerhed om størrelsen af særtilskuddet. Det kender vi tidligst ultimo august. Som en del af kommunalbestyrelsens budgetarbejde er der udarbejdet et administrativt budgetkatalog med forslag til besparelser på 50 mio. Det har været i høring i sommer og et

8 Side 8 enkelt af forslagene har givet ekstra meget genlyd, nemlig forslaget om at nedlægge dagplejen. Efter høringen besluttede gruppen at melde ud, at der ikke var socialdemokratisk opbakning til at nedlægge dagplejen. Det har givet ro hos forældre, børn og dagplejere. Tilbage står, at vi skal have kikket på om der har været problemer med at anvise pladser til dagplejen. Det tror vi ikke er tilfældet, men nu kikker vi på det. S-posten Det tiltrådte en enig kommunalbestyrelse på et ekstraordinært møde lørdag d.16. august med den klare tilføjelse, at der skal sikres en ordentlig busbetjening af den sydlige del af centret det vil sige det nye sundheds- og plejecenter. Og vi skal se på støjforholdene på Hedemarksvej. Vi er også i gang med at vurdere om det er nødvendigt, at Hedemarksvej er lukket for gennemkørsel. Flytningen af busterminalen til nord for stationen har også været i høring, og hovedparten af høringssvarene talte for at bevare den nordlige placering. Og så skrider byggeriet i centret planmæssigt frem. Følgende møder forventes afholdt i 2014: 24. september kl , Rådhusets kantine Lykketoft og Hummelgaard: Vejen frem for partiet 29. oktober kl Rådhusets kantine Byens udvikling: Fængselsgrunden, Hyldagergrunden Hedemarken m.v. 25. november kl Birkelundgård Frivilligt arbejde. Hvordan støtter vi op?

9 S-posten Side 9 Kom til medlemsmøde om forberedelser til Socialdemokratiets kongres! Lørdag den 20 og søndag den 21. september afholder Socialdemokratiet kongres i Aalborg. Et af emner, som skal debatteres på kongressen er debatoplægget Alle skal med, der handler om fordelingspolitik, sociale og kulturelle forskelle m.v. Det er en vigtig debat, og der udsendes på baggrund af en første medlemsdebat et fornyet oplæg til partiforeningerne her i slutningen af august. Vi inviterer til et medlemsmøde om vores holdninger til denne kommende debat på kongressen, hvor vi deltager med fire fra bestyrelsen. Medlemsmødet foregår: Mandag den 8. september, kl på Birkelundgård Vi vil på forhånd udsende oplægget pr. mail til de mailadresser, som vi er i besiddelse af. Øvrige må søge oplysninger via partiets hjemmeside Kom og vær med til debatten om et vigtigt emne. Med venlig hilsen Gert Nielsen

10 Side 10 S-posten Ingen kan da klage over sommervejret! Af Jette Kammer Jensen De, der valgte at holde sommerferie i Danmark, kan ikke klage over vejret, men så er der jo så meget andet, man kan klage over og det gør vi så! Det har også været en varm sommer meget, meget varm og det har vist også givet hedeslag hos nogle politikere, så de mest besynderlige budskaber blev afsendt i varmen. Folkeskolen. Dønningerne fra lærerkonflikten kørte fortsat, og de mest mærkværdige argumenter for at genindføre de gamle tjenestetidsregler, dukkede op: Lærerforeningen formand meddelte, at med de nye regler kunne en lærer ikke komme på Skanderborgfestivalen! Det må være et hedeslag! I læserbrev efter læserbrev har enkeltlærere givet udtryk for, at Kommunernes Landsforening og Staten har nedvurderet lærernes indsats og udtrykt mistillid til lærerne de udsagn, som Lærerforeningens formand kommer med ind imellem, devaluerer lærernes status. Vi andre på arbejdsmarkedet kan kun trække på smilebåndet med dyb undren. I lyset af alt dette skal der så gennemføres en folkeskolereform, som har mange fine takter, der skal medvirke til, at eleverne får en mere spændende og udbytterig skolegang. Siden jeg gik i skole i det forrige årtusinde har eleverne fået stadig færre undervisningstimer, og resultatet har kunnet aflæses! Jeg gik i skole fra 8-16, lørdag dog kun Og det var en dødkedelig skole, hvor fagene aldrig blev kædet sammen, så jeg forstod, hvorfor det var nyttigt at lære de enkelte fag. Men jeg fik da også tid til både at være spejder og dyrke håndbold og tennis. Skolen er ikke kedelig længere men nægtes kan det ikke, at eleverne har fået mindre undervisning. Det rettes der op på nu, men også både mere læring og sjovere læring., og som bevægelsespædagog hilser jeg med tilfredshed, at kroppen nu ikke længere blot er noget, som hovedet har med i byen, når man går i skole. Jeg begriber ikke, at der skal komme så unuancerede syns-

11 S-posten punkter på denne reform, lad den dog virke. Uden engagement fra lærerne går det jo ikke, så udsagn som Niels Egelund: Det er i mine øjne på tide, at lærerne holder kæft med deres pis og kommer i arbejdstøjet, er da mildest talt under lavmålet, mon han også har haft hedeslag! Ny formand for Det Konservative Folkeparti. I det parti er en lang tradition for at skifte formand, som andre skifter skjorter og nu er der så kommet en ny: borgmesteren fra Viborg Søren Pape. Han lagde ud i stærk stil: jeg har haft arbejde jeg har haft madpakke med på arbejde! Hvis han bliver valgt til Folketinget, så skal han ind og arbejde sammen med kollegaer, som han i sin tiltrædelsestale mildest talt ikke omtalte særlig kønt. Mon han også har haft hedeslag. Venstres støjsender. Side 11 Støjsender Inger Støjberg begik en kronik hun havde ikke fået hedeslag! hun mener, hvad hun skriver, som hun gang på gang efterfølgende har sagt som om nogen skulle være det mindste i tvivl om det! Støjsenderens kronik skulle være en optakt til Venstres nye udlændingepolitik men selv hendes formand måtte erkende, at der var røget et par finker af panden. Det var heller ikke hedeslag, der fik Lars Løkke til at tale om rigtige og forkerte mennesker, der kommer til Danmark de rigtige kommer fra lande, som Venstre har udpeget alle de andre er forkerte. Hvad er det dog for et menneskesyn? Og det være sagt af en mand, der gladelig får betalt luksusrejser på skatteborgernes regning, og betalt sit tøj af andre, motiveret med, at han skulle shines op også med underbukser! men tøjet hjælper ikke på menneskesynet. Det VAR en skøn sommer men for mange fik hedeslag.

12 Side 12 Nyt lys til Albertslund S-posten Hen over sommeren er der blevet gravet og rejst master langs vejene i Hersted Industripark, også kaldt Fabriksparken. Det er en helt ny vejbelysning, der nu skal kaste lys over området og være med til at udvikle fremtidens vejbelysning. Albertslund Kommune er gået sammen med Danmarks Tekniske Universitet og Gate 21 om at skabe en platform, kaldet DOLL, for udviklingen af LEDbelysning. LED-belysning er en lovende teknologi. Den kan give det danske samfund store energibesparelser, men det er vigtigt, at overgangen fra traditionelle lyskilder til mere energirigtige teknologier sker med fokus på lyskvalitet, brugerværdi og energibesparelser. DOLL skal være med til at skabe en fremtidssikret overgang til nye belysningstyper. Et meget synligt resultat af dette samarbejde bliver den nye vejbelysning i Hersted Industripark. Her opstiller og tester producenter og indkøbere udendørsbelysning i fuld skala på 9,2 kilometer veje og stier. Lyset styres fra et centralt besøgs- og kontrolcenter i højhuset på Naverland. Forsøgsområdet bliver det største forsøgscenter for udendørsbelysning i Europa. Det indvies den 4. september af klimaministeren, borgmesteren og repræsentanter for regionerne. Senere i september følger så en international indvielse med en række udenlandske gæster. Fremover kan kommuner og rådgivere fra ind- og udland opleve udendørsbelysning fra førende armatur- og masteproducenter samlet på et sted. De kan sammenligne forskellige belysningers kvalitet og udseende, og få demonstreret,

13 S-posten hvordan markedets forskellige belysningsløsninger kan styres og overvåges intelligent fra centralt kontrolcenter. Dermed får de et bedre grundlag for at træffe beslutning om indkøb af nye armaturer og udstyr. Projektet gør Hersted Industripark mere interessant for firmaer indenfor energi, belysning og IT. Dette vil forhåbentlig betyde, at flere virksomheder vælger at flytte til området, og dermed føre til færre tomme erhvervslokaler og flere arbejdspladser i kommunen. Side 13 Kommunalbestyrelsens Udvalg for Innovation i Byen fokuserer i år og næste år på belysning. Første step er projektet i Hersted Industripark. Senere følger arbejdet med at udvikle indendørs belysning med høj kvalitet og lavt energiforbrug til daginstitutioner, skoler og plejecentre. Venlig hilsen Flemming Jørgensen udvalgsformand Der er gode grunde til at glæde sig over den nye vejbelysning. "LARS OLSEN: EN BYGNING SLÅR REVNER TORSDAG DEN 4. SEPTEMBER KL ALBERTSLUND HOVEDBIBLIOTEK, BIBLIOTEKSTORVET Intet parti har som Socialdemokratiet formet det moderne Danmark. Lars Olsen, der er journalist og forfatter til en række debatbøger, kortlægger Socialdemokratiets nuværende krise og sætter den i historisk perspektiv. Et foredrag om folkestyre og folk og om nye brudflader i samfund og politik, garneret med personportrætter, anekdoter og erindringsglimt. Gratis adgang med tilmelding på [ ] eller tlf "

14 Side 14 Forældrefiduser S-posten Til inspiration for lærere, forældre og bedsteforældre, der interesserer sig for skolelivet Skoler, som sætter forældrene i gang med at samarbejde allerede i indskolingen, kan skabe en klassekultur med et godt fællesskab, hvor alle børn trives. På Forældrefiduser.dk finder du og dine kolleger fiduser til forældremøder, som opbygger og udbygger forældrenes samarbejde. Fortæl også forældrene, at de kan finde en lang række færdigstrikkede opskrifter på arrangementer med huskelister, indkøbslister og invitationer til fx banko, legegrupper, cykelværksted, restaurant i klasse osv. Bestil gratis materialer Du kan bestille gratis, gennemtestede materialer, som du kan bruge på forældremødet: Aktivitetsgrupper er en metode, der fordeler planlægningen af klassens sociale aktiviteter og samtidig bringer forældregruppen tættere sammen. Samspillet er et dialogspil, hvor forældrene deler holdninger om fiktive men realistiske dilemmaer og derved kommer tættere hinanden og evt. kan lave fælles aftaler om fx brug af mobiltelefoner, fødselsdage mv. Du kan også bestille magneter og flyers om Forældrefiduser.dk, som du kan dele ud på forældremøder for at sætte fokus på forældrenes samarbejde. Hvorfor skal skolerne sætte forældrenes samarbejde i gang? * Fordi forældrene ikke kender hinanden, når de starter i sko len. * Fordi forældresamarbejdet bliver for tilfældigt og skrøbeligt, hvis det skal komme af sig selv. * Fordi forældrene er en ressource ind i trivselsarbejdet, når de

15 S-posten Side 15 samarbejder aktivt for, at alle klassens børn er med i fælles skabet. * Fordi lærerne sparer tid på konflikter og frustrationer, hvis de kan løses af forældregruppen. * Fordi forældrene forventer at skolen er tydelig omkring for ventningerne til dem. Hvorfor skal forældre samarbejde? * Fordi sammenhold omkring børn skaber sammenhold mellem børn. * Fordi forældre smitter. * Fordi samarbejde øger trivslen og forebygger mobning. * Fordi både børn og forældre får mere tillid til hinanden og bedre forstår og accepterer hinanden. * Fordi kendskab afhjælper misforståelser, usikkerhed og fru strationer. * Fordi konflikter tackles bedst, når man på forhånd kender hinanden.

16 Side 16 Arbejderbevægelsens historie S-posten I samarbejde med AOF arrangeres en kursusrække om arbejderbevægelsens historie. Det foregår på Birkelundgård, hver gang kl Pris for alle foredrag er 60 kr. Hold nr tilmelding online på : eller tlf.: Forhåbentlig bliver vi rigtig mange på holdet Peter Hummelgaard Thomsen, Arbejderbevægelsen set med unge øjne Forbundsformand Per Christensen, 3F Hvad har fagbevægelsen betydet for Danmark, hvordan har det bidraget til velfærdsstaten, og hvorfor er den danske arbejdsmarkedsmodel vigtigt for danskerne. Hvad har 3F gennem tiden betydet for samfundet, og hvordan tænker 3F at fremtiden vil se ud for de danske lønmodtagere? Afdelingschef Ulrich Flaskager Hansen, Arbejder museet, Den socialpolitiske lovgivning i 1890'erne og i 1930'erne

17 S-posten Side 17 I vores række af politiske møder indbyder vi medlemmerne til en spændende aften med: Mogens Lykketoft og Peter Hummelgaard Titlen på aftenens debat er: Vejen frem for partiet 24. september Rådhusets kantine, kl Sildemøde Vi ses i foyeren Kl Vi byder på en rød sild. 6. september

18 Side 18 KALENDER: S-posten September 6. Foreningernes dag i centeret kl Sildemøde, Foyeren, kl Medlemsmøde om Kongres forberedelse, Birkelundgård kl Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl Deadline for s-posten 23. AOF foredrag om arbejderbevægelsens historie, Birkelundgård kl (AOF 24. Medlemsmøde: Lykketoft og Hummelgaard: Vejen frem for partiet Rådhusets kantine, kl S-posten udsendes, Birkelundgård kl Oktober 4. Sildemøde, Foyeren, kl Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl Deadline for s-posten 8. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl Generalforsamling, Rådhusets kantine, kl OBS 23. AOF foredrag om arbejderbevægelsens historie, Birkelundgård kl (AOF 28. S-posten udsendes, Birkelundgård kl Medlemsmøde: Byens udvikling. Rådhusets kantine, kl ARBEJDSGRUPPER Børnepolitisk gruppe: Steen Poulsen, Rytterhusene 50, IT-koordinator (Hjemmeside) Jan Kristensen, Miravænget 45, Byudvikling og miljø Gert Nielsen Galgebakken Vester 1 8A Tlf.:

19 S-posten Side 19 Kommunalbestyrelsesmedlemmer: Borgmester, Økonomiudvalg (F) Miljø- og byudvalg Børne og skoleudvalg Beskæftigelsesudvalg 17,4 Innovation og velfærd Steen Christiansen Præstehusene 59 Dogan Polat Topperne 20,2. dør 23 (F) Tlf.: Tlf.: Folkeoplysningsudvalg (F) Kulturudvalg Børne og skoleudvalg (F), Økonomiudvalg Kulturudvalg Folkeoplysningsudvalg Velfærdsudvalg Susanne Storm Lind Randager 100 Jens Mikkelsen Porsager 89 Paw Østergaard Jensen Kærgården th Tlf.: Tlf.: Tlf.: Velfærdsudvalg (F) Velfærdsudvalg Miljø og byudvalg 17,4 Innovation i byen (F) Kulturudvalg (F) Miljø og byudvalg Børne og ungeudvalget 1. Suppleant Nils Jensen Rytterhusene 25 Flemming Jørgensen Snebærhaven 48 Lars Toft Simonsen Pilehusene Glostrup Qasir Mirza Blokland th Hakima Lasham Lakhrissi Krebsens Kvt. 2A Tlf.: Tlf.: Tlf.: Tlf..: Tlf.: (F) henviser til, at pågældende besætter formandsposten i udvalget. Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen Folketingsmedlem: Mogens Lykketoft, Trepilevej 1 B, 2930 Klampenborg, Telefon i Folketinget:

20 Partiforeningens bestyrelse Formand Gert Nielsen (f) Galgebakken Vester 1 8A Tlf.: Næstformand Kasserer: Sekretær: (F) betyder medlem af forretningsudvalget Bestyrelsesmedlemmer: Suppleanter: Karin Kring Jensen (f) Præstehusene 56 Tlf.: Else Boel (f) Stjernens Kvt. 5 C Tlf.: Steen Poulsen (f) Rytterhusene 50 Tlf.: Britta S. Jørgensen Snebærhaven 48 Tlf.: Claus Heje Pilehusene 104 Tlf.: Nikolaj K. Carlsen Morbærhaven 5-88 Tlf.: Jane Nannberg Svanens Kvt. 3 B Tlf.: Hakima Lakhrissi Krebsens Kvt. 2.A Tlf.: Aage B. Jensen Nyvej mf Tlf.: Mohammad Arif Bjørnens kvt 15B Tlf.: Per Sheye, Lodager 32, Tlf.: (label)

Vi ses til sildemøde. Kalenderen. I dette blad kan du bl.a. læse: 1. november Foyeren Kl. 11-13. Formandens tanker om flygtningepolitikken

Vi ses til sildemøde. Kalenderen. I dette blad kan du bl.a. læse: 1. november Foyeren Kl. 11-13. Formandens tanker om flygtningepolitikken Nr. 10 November 2014 Kalenderen 1. Sildemøde, Foyeren, kl. 11-13 4. Byens udvikling: Fængselsgrunden, Hyldagergrunden Hedemarken m.v. Rådhusets kantine, kl. 19.30 5. Reception for Mogens Lykketoft, Taastrup

Læs mere

S-posten. Vi ses på Birkelundgård kl. 8. Glædelig 1. maj. Socialdemokraterne i Albertslund. Kalenderen. Igen Igen Igen Igen

S-posten. Vi ses på Birkelundgård kl. 8. Glædelig 1. maj. Socialdemokraterne i Albertslund. Kalenderen. Igen Igen Igen Igen S-posten Socialdemokraterne i Albertslund Nr. 5 maj 2015 Kalenderen 1. 1.maj møde, Birkelundgård, kl. 8 OBS - det er Bededag derfor det sene tidspunkt 2. Sildemøde, Alrummet kl. 11-13 12. Kommunalbestyrelsesmøde,

Læs mere

Se lyset. Kalenderen. Medlemsarrangement i Hersted Industripark. 14.januar Læs nærmere s. 8

Se lyset. Kalenderen. Medlemsarrangement i Hersted Industripark. 14.januar Læs nærmere s. 8 Nr. 1 Januar 2015 36. årgang Kalenderen 14. Besøg på Doll lysprojekt, Gl. Landevej /Højhuset kl. 19.30 19. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl. 19.30 19. Deadline for s-posten 27. S-posten udsendes, Birkelundgård

Læs mere

Kryds i kalenderen. Generalforsamling. 22. april. Kalenderen. Temaer i dette nummer. Marts. Nye boliger til Albertslund

Kryds i kalenderen. Generalforsamling. 22. april. Kalenderen. Temaer i dette nummer. Marts. Nye boliger til Albertslund Nr. 3 marts 2014 Marts Kalenderen 11. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl. 18.00 17. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl. 19.30 17 Deadline for s-posten 24. Kredsrepræsentantskabsmøde med valg af ny kredsformand.

Læs mere

Juni. I dette nummer kan du læse: 1. maj talerne. Referat og organisations beretning fra generalforsamlingen

Juni. I dette nummer kan du læse: 1. maj talerne. Referat og organisations beretning fra generalforsamlingen Nr. 6 juni 2013 Juni 1. Sildemøde, Foyeren kl. 11 4. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl. 18 6. Møde om budget, Kommunalbestyrelsessalen, kl. 19.00 17. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl. 19.30 17. Deadline

Læs mere

Sammen om Albertslund. Gør en god investering NU! Køb A aktier. Bestyrelsen og redaktionen. ønsker alle medlemmer. en rigtig god sommer.

Sammen om Albertslund. Gør en god investering NU! Køb A aktier. Bestyrelsen og redaktionen. ønsker alle medlemmer. en rigtig god sommer. Nr. 7 juli august 2013 Kalenderen August 19. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl. 19.30 19. Deadline for s-posten 27 S-posten udsendes, Birkelundgård, kl. 17.30 September 7. Sildemøde, Foyeren kl. 11 10.

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

S-Posten. Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! Socialdemokraterne i Slagelse. Emine Koca. ALis Tribler. Mogens Knudsen.

S-Posten. Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! Socialdemokraterne i Slagelse. Emine Koca. ALis Tribler. Mogens Knudsen. S-Posten Socialdemokraterne i Slagelse Nr. 4-2009 30. årgang Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! ALis Tribler Helle Blak Ebbe Henriksen Emine Koca Bodil Knudsen Mogens Knudsen Claes Dudzinski

Læs mere

Nordfyn. Nr. 1 april 2014 9. Årgang. Christel Schaldemose. Kandidat til EU parlamentet. Foto: Mew

Nordfyn. Nr. 1 april 2014 9. Årgang. Christel Schaldemose. Kandidat til EU parlamentet. Foto: Mew Christel Schaldemose. Kandidat til EU parlamentet. Foto: Mew Nr. 1 april 2014 9. Årgang Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn. Udgivet af partiforeningen. Nordfyn Medlemsblad for socialdemokraterne

Læs mere

Kalender... 1. Fra bestyrelsen... 2. Dagsorden til Generalforsamling 23. marts 2014... 3. Beretning fra bestyrelsen... 4

Kalender... 1. Fra bestyrelsen... 2. Dagsorden til Generalforsamling 23. marts 2014... 3. Beretning fra bestyrelsen... 4 Marts 2014 Nyhedsbrev for SF Albertslund Nyhedsbrevet sendes via mail til SF ere i Albertslund og kan ses på hjemmesiden www.sf.dk/albertslund. Hvis det er afgørende for dig at få nyhedsbrevet med almindelig

Læs mere

S-Posten. Nr. 3-2010 30. årgang. Thorben har ordet af Thorben Herum Pedersen - side 3. Helle har ordet af Helle Thorning-Schmidt - side 4

S-Posten. Nr. 3-2010 30. årgang. Thorben har ordet af Thorben Herum Pedersen - side 3. Helle har ordet af Helle Thorning-Schmidt - side 4 S-Posten Socialdemokraterne - Slagelse partiforening Nr. 3-2010 30. årgang Thorben har ordet af Thorben Herum Pedersen - side 3 Helle har ordet af Helle Thorning-Schmidt - side 4 Helle har min fulde opbaknng!

Læs mere

VESTJYLLAND. Siden sidst. Grennessminde Birkerød. www.grennessminde.dk ERHVERVSSKOLEN. vild udvikling i dit tempo

VESTJYLLAND. Siden sidst. Grennessminde Birkerød. www.grennessminde.dk ERHVERVSSKOLEN. vild udvikling i dit tempo ligeværd KÆRE POLITIKERE. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse er til revision. Det er nu, I kan rette op på åbenlyse urimeligheder. Spørgsmålet er blot, om I fortsætter ad den nuværende vej eller vælger

Læs mere

VI HAR BRAGT DANMARK TILBAGE PÅ SPORET

VI HAR BRAGT DANMARK TILBAGE PÅ SPORET 1 MAJ 2015 10 ÅR 10 ÅR MED THORNING-SCHMIDT VI HAR BRAGT DANMARK TILBAGE PÅ SPORET TAK FOR KAFFE OPVARMNING TIL VALG MED PEPTALK, KAFFE OG GADEKAMPAGNE LIGESTILLING STORT TEMA OM 100-ÅRET FOR KVINDERNES

Læs mere

NYHEDSBREV. Orientering... ...nyt fra formanden. Oktober 2014. Nyhedsbrev - Oktober 2014 - Dansk Folkeparti i Brøndby.

NYHEDSBREV. Orientering... ...nyt fra formanden. Oktober 2014. Nyhedsbrev - Oktober 2014 - Dansk Folkeparti i Brøndby. NYHEDSBREV Oktober 2014...nyt fra formanden Orientering... Efter en længere pause så er det igen blevet tid til et Nyhedsbrev. Vi har - på begge sider af sommerferien - benyttet os af orienterende indlæg

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

S-Posten. Fra Anders Fogh og Co. Nr. 1-2008 30. Årgang. Socialdemokraterne i Slagelse

S-Posten. Fra Anders Fogh og Co. Nr. 1-2008 30. Årgang. Socialdemokraterne i Slagelse S-Posten Socialdemokraterne i Slagelse Nr. 1-2008 30. Årgang Fra Anders Fogh og Co. Det sker i dit parti Bladet indeholder denne gang bl,a.: Godt Nytår...side:3 Finn har ordet...side:4-6 Strøtanker...side:7

Læs mere

En rigtig god kommune

En rigtig god kommune 12/2014 ÅRGANG 01 Dansk Oplysnings Forbund - ny viden, nye muligheder N º 03 - Gladsaxe Oplysnings Forbund nyder god opbakning: En rigtig god kommune Samarbejde mellem folkeskolen og aftenskolerne Debat

Læs mere

S-Posten Medlemsblad for socialdemokraternes partiforening i Slagelse 31. årgang Nr. 1, 2011

S-Posten Medlemsblad for socialdemokraternes partiforening i Slagelse 31. årgang Nr. 1, 2011 S-Posten Medlemsblad for socialdemokraternes partiforening i Slagelse 31. årgang Nr. 1, 2011 Valgkampen 2011 blev blæst i gang den 13. november i Slagelse med besøg af Helle Thorning Schmidt og Villy Søvndal.

Læs mere

125 års Jubilæum 1885-2010. Det var her det hele startede.

125 års Jubilæum 1885-2010. Det var her det hele startede. S-Posten Socialdemokraterne i Slagelse 125 års Jubilæumsnummer 125 års Jubilæum 1885-2010 Det var her det hele startede. Den 8. februar 1885 stiftedes Socialdemokratisk Forening for Slagelse og Omegn,

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Nr. 2 november 2008 3. Årgang. Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn. Udgivet af partiforeningen. Nordfyn

Nr. 2 november 2008 3. Årgang. Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn. Udgivet af partiforeningen. Nordfyn Nr. 2 november 2008 3. Årgang Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn. Udgivet af partiforeningen. Nordfyn Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn Til læserne af Socialdemokraten Nordfyn Bestyrelsen

Læs mere

KF-BLADET. Nr. 1 - Juli 2010 - Årgang 129 - Udgivet siden 1881. Det nye hold i BR

KF-BLADET. Nr. 1 - Juli 2010 - Årgang 129 - Udgivet siden 1881. Det nye hold i BR Medlemsblad for Konservative i København Nr. 1 - Juli 2010 - Årgang 129 - Udgivet siden 1881 Det nye hold i BR Medlemsinddragelse som middel til fremgang og konservativ fornyelse! Velfærden i fare?: Højreekstremister

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 10. januar 2015

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 10. januar 2015 1 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 10. januar 2015 Bestyrelsens beretning for året 2014 til generalforsamlingen den 10. januar 2015. Indledning. Kære medlemmer. Det er nu 7. gang jeg står her på en ordinær

Læs mere

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Vi stemmer på den nationale ADHD- handleplan Side 7 Gratis kursus tilbydes Side 21 Hjælp din ADHD- forening til at blive bedre Side 29 ADHD-foreningens kursuskatalog

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013. Budget-gyser 2014. Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013. Budget-gyser 2014. Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013 Budget-gyser 2014 Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere Odense i bunden 2 Lige meget hvilken undersøgelse, tabel eller

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Grænsennr. 2 april 2008

Grænsennr. 2 april 2008 Grænsennr. 2 april 2008 SPROGDEBAT Advarselslamperne er så småt begyndt at blinke side 4 Overskud på engelsk? side 7 Jeg har flere modersmål side 10 Sprog til tiden side 12 GRÆNSEFORENINGEN for en åben

Læs mere

Mogens Gade. Tekster fra 2007

Mogens Gade. Tekster fra 2007 www.mogensgade.dk Tekster fra 2007 Positive vinde over Jammerbugten... 2 Børn og unge på dagsordenen... 2 Middelmådighed under lavmålet!... 3 Fremtidens infrastruktur i Jammerbugt Kommune... 4 En landdistriktspolitik

Læs mere

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV Nr. 2 - juni 2015 I dette nummer: Når fleksjob bliver en forretning s. 4-5 Respect for cleaners s. 8 Skab et trygt dagpengesystem s. 17 Brancheårsmøde i 3F København s. 18-19 Medlemsblad for 3F København

Læs mere

Vandmiljøplan III. Fynskalenderen. .dk/fynsamt. Gymnasiereformen - halsløs gerning Et tvangsægteskab i Syddanmark. Fyns Radikale ale Vens

Vandmiljøplan III. Fynskalenderen. .dk/fynsamt. Gymnasiereformen - halsløs gerning Et tvangsægteskab i Syddanmark. Fyns Radikale ale Vens Fynskalenderen ONSDAG DEN 29. SEPTEMBER Ryslinge: Offentligt debatmøde om Vandmiljøplan III. Vi sætter fokus på problemerne i vandmiljøet og regeringens uambitiøse plan for forbedringer, herunder specielt

Læs mere