Referat af møde i FSAIO arbejdsgruppe Næstved 1. okt. 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde i FSAIO arbejdsgruppe Næstved 1. okt. 2014"

Transkript

1 Referat af møde i FSAIO arbejdsgruppe Næstved 1. okt Tilstede: Lene F. (Køge), Lene B. (Nykøbing), Susanne (Nykøbing), Karen (Nykøbing), Hanne (Holbæk), Anne (Holbæk), Marianne (Slagelse), Lone (Roskilde) Afbud: Irene (Køge), Bethina (Slagelse) 1) Referent: Marianne 2) Mødeleder: Karen 3) Udvikling/nyt fra regionens afdelinger: For at pioritere tid til dette emne starter vi med punktet, hvilket til slut på mødet blev evalueret som en god prioritering. Holbæk: Er igang med renovering af afdelingen og har i den forbindelse indrettet proto-stue med loftlift integreret i loftet, overvågningsvindue, døgnrytmebelysning, skydedør, lysere gulv, illusionsvindue. De øvrige stuer skal nu indrettes herefter. Ombygning har betydet logistisk rod, larm og støvgener. Alle patienter har i perioden været podet positive for Aspergillus pga. støv fra lofter. - Hans Henrik Bülow er pga andre funktioner/opgaver fratrådt stillingen som afdelingsoverlæge og fungerer nu som alm. overlæge. Ny afd.overlæge er Jeanne Elkjær. - Patientsikkert sygehus på vej. - Arbejder med hjælp fra konsulent med forenklingprocesser, hvor der i en prøveperiode på én mdr. må selekteres i udvalgte plejeområder. Patientsikkert sygehusprojektet og forenklingsprojektet opleves som 2 modsatrettede processer. - Intelliventfunktionen på Hamilton samt Imatistavler er taget i brug. - Nykøbing F: - Har pr 1/9 fået ny afd. spl: tidl. souschef Brian Skov souschefstillingen er opslået. - Hamiltonrespiratorer (6stk sv.t. 6 respiratorpladser) er netop taget i brug anvender ASV,Spontan og NIV-modus. - Én af afdelingens sygeplejersker er ansat som ph.d.-studernede i anæstesiafdelingen skriver projekt om outreach (follow up) og Imatis-tavlers betydning ift. Overgange (tab/bevaring af data) - Har ansat 4 nye sygeplejersker med specialuddannelse. - Har fået nye milliliter-tællere. - Er bestået akkreditering uden anmærkninger - Skal bygge ny intensiv afdeling går igang i Køge: - Præget af en travl sommer normeret til 8 sengepladser haft 9. plads + bufferkapacitet på opvågning i brug. - Mangler personale både sygeplejersker og læger - og har ikke haft ansøgere til opslåede stillinger på intensivsygeplejersker. - 3 sygeplejersker ansat i kursiststillinger er netop startet. - Har Imatistavler i skrabet model/funktion 1

2 - Har tidligere brugt Intellivent på Hamiltonrespiratorer, men holder aktuelt pause med det. - Fokuserer på Picco-monitorering af hæmodynamikken fremfor tidligere anvendet Lidco.- system (pga overlæge med interesse i dette.) - Patientsikkert sygehus på vej - Haft lang persiode med pt. med MRSA og podning af 70 personaler. Roskilde: - Arbejder med dialyse for at kunne tilbyde døgndialyse til hjemtagede hæmatologiske patienter. - Skal snart implementere Intellivent-funktionen på Hamiltonrespiratorene. - Starter snartmat-funktion og har hertil fået bevilget 1,3 stilling. - Skal pga hjemtag af akut PTCA/PCI udvide med 2 sengepladser i fysisk snævre rammer og skal derfor opnormeres. - Har ansat 11 sygeplejersker og har stillingsopslag ude på yderligere 4 sygeplejersker. - Medudvalg arbejder med unødig dokumentation mhp oprydning. Slagelse: - Er flyttet ind i nybyggede lokaler 7. nov De nye rammer, hvor de 10 sengepladser er placeret i 2 separate observationsenheder, har medført store personalemæssige udfordringer med bl.a. at få de tilstedeværende personaleressourcer til at række og at tilpasse sig nye arbejdsgange. Derudover en del udfordringer med at de fysiske indretninger har flere mangler i forhold til de oprindelige byggeplaner (manglende skillevægge mellem 2 sengspladser, manglende afskærming af vinduespartier til patienterne, skabslåger og døre der ikke kan åbne pga placering af lofthængte søjler, forkerte borde og skuffer i medicinrum mm). Det har været et år med højt arbejdspres, massiv afgang af personale og pessimistisk arbejdsmiljø. Der har været holdt møder hvor sygehusledelsen har været involveret, udover at DSR har været med ind over. - Den store personale- flugt har medført at sommeren er overlevet ved stor vikardækning samt ansættelse af fast FADL-hold frem til 31/10. - Derudover er der sket organisatoriske og ledelsesmæssige ændringer i anæstesiafdelingen. Tværgående afsnit, der åbnede dec 2013 og blev lagt under anæstesiafdelingens ledelse sammen med ITA, er pr 1/9-14 ændret til Intermediært afsnit. Der er aktuelt åbnet 4 intermediære pladser - på sigt skal udvides til 10.ITA og IMA skal nu have én fælles afdelingssygeplejerske denne stilling er slået op, idet Steen S. Nielsen som hidtil har været afdelingssygeplejerske i ITA ikke ønsker denne funktion og istedet overgår til at være souschef i ITA. - Jane Nicolajsen som hidtil har være oversygeplejerske for ITA og Tværgående afsnit er blevet opsagt med kort varsel i september 2014 grunden ikke nærmere præciseret for personalet. Bente Kowal, som før var oversygeplejerske for opr/sterilcdentral og- og karkir. afd. har overtaget oversygeplejerskefunktionen for hele anæstesiområdet. - Der arbejdes nu aktivt på at rette op på det skrantende arbejdsmiljø. Der er givet tilladelse til opnormering og der skal ansættes 5-6 nye spl. Der er ansat en servicemedarbejder som udelukkende tager sig af udenomsarbejde/opfyldning, bestilling af varer mm, således at SSA erne kan komme tilbage i plejen. Der har netop været afholdt temadage for hele afdelingens personale (tvæfagligt) med arbejdspsykoog Lars Robl og vi venter på iværksættelse af tiltag herfra. - Har fået Metavision indenfor dørene med de udfordringer det har medført pga meget kort oplæring. 2

3 - Neurologisk afdeling er flyttet fra Næsved til Slagelse, hvilket ITA kan mærke i form af ny patientkategori i ITA/nye samarbejdspartnere samt en del flere MAT -kald til hjælp til sugning. - Skal i efteråret fokusere på at genlære/implementere brugen af Intellivent på Hamiltonrespiratorer (på baggrund af undervisning gennemført i efterår 2013 før flytning). 4) Referat fra sidste møde: godkendt. 5) Regnskab: Karen mener ikke endnu at have adgang til kontoen endu Lene mener at have aftalt det relevante med banken, så Karen tjekker lige netbankadgangen igen. Lene oplyser at der p.t. er , 19 kr i beholdning heraf de vi modtog i tilskud fra FSAIO i juni Der forventes følgende udgifter: - forplejning ved dette møde - afregning for CMDarrangement 6/11-14: kr ,65 incl kørsel (jfr. vedhæftede faktura) Lene sørger for betaling senest 24/ Snarlige tilskud: - Fra ledelsen ITA, Nykøbing 2500,- kr som anvendes til forplejning til CMD-arr. Konklusion: vi har ikke underskud og regnskabet godkendes i denne form. 6) Femtidig deltagelse ved eksterne arrangementer for arb.gruppens medlemmer. Efter en drøftelse af arbejdsgruppens indstilling til brug af arbejdsgruppens kassebeholdning til betaling af faglige arrangementer for arbejdsgruppemedlemmer sammenholdt med udmeldinger fra FSAIO s bestyrelse om hensigt med og størrelse af arbejdsgruppers kassebeholdninger konkluderes at: Vi mener ikke der er behov for eller at kassen skal betale vores deltagelse i faglige arrangementer vi skal derimod være opmærksomme på og måske gøre mere brug af at ansøge FSAIO om økonomisk bistand. 7) Fordeling af opgaver ved Chris MacDonald-arrangementet i Køge 6. nov Foreløbig forventet deltagelse af ca 70 personer fra de respektive ITA er. Efter tilmeldingsdeadline udbydes resterende pladser til anæstesi- og opv.personale i regionen. Marianne tilretter i uge 43 ordlyden på plakaten og udsender den til arb.gruppemedlemmer som selv distribuerer til disse afdelinger. Tilmelding efter først til mølle -princippet på mail direkte til Lene, som lukker for tilgang når/hvis vi når 100 deltagere. Karen har sørget for betaling til CMD. Nykøbing køber sandwich fra den sædvanlige bager, der opkræver regningen via EANnr til Nykøbing. (kr 2500,-). Sandwich i div. varianter deles i to ved bager hvis muligt. Karen medbringer en stak servietter. Køges ledelse betaler for kaffe-te-vand (helst på flasker) + frugt! Lene bestiller dette via køkkenet. 3

4 Chris skal bruge: Klipsmikrofon, Projektor og lærred samt flipover og store tusser (tilføjet af referent iht. infobrev fra bookingbureau se vedhæftet)! Lene/Irene sørger I for det??? Vi springer indledningssangen over, men kører det vanlige reklameslideshow for FSAIO, som Karen reviderer efter behov. Karen skaffer indmeldelsesblanketter og FSAIO-bolcher. Lene byder velkommen (og indflette anbefaling om medlemsskab) hele arb.gruppen står i front ved siden af Lene. Lodtrækning om foredragsemner gentages. Karen laver sedler som placeres på hver stol. Indsamling i pausen. Lone køber præmie for kr 200,- for det udtrukkede forslag. Vi mødes kl 17 dørene åbner senest kl (som der står på plakaten). Hanne skal være kontaktbar på sin mobil 60 minutter før arrangementet og skal tager imod Chris på P-plads 15 minutter før iht. aftale i kontrakt (se vedhæftet) 8) Arrangementer i 2015: Til forårsarrangementet arbejder vi videre med temaet: Sygepleje på kanten. Vi prøver at sammenstykke en aften, hvor 3 sygeplejersker fortæller om deres arbejde med sygepleje i andre samenhænge, end vi kender fra sygehuse: - Sygepleje i krigszone!nykøbing kontakter spl. Karen Søgård - Sygepleje i fængsel!holbæk kontakter spl. Hanne Torp - Sygepleje til hjemløse, til heroinmisbrugere (fixerum/fixelancer), Sikringen! Lene B. Undersøger muligheder. Vi ønsker at foredragsholderne skal fortælle om deres jobs og oplevelser. Ved kontakt orienteres de om hvem øvrige foredragsholdere tænkes at være. Vi skal have svar retur inden jul for at have tid til alternativer, hvis disse glipper. De opfordres til at medsende et par linier om deres indlæg og gerne et billede eller lignende til at illustrere plakaten. Tid og sted: 7. maj 2015 i Køge Auditorie! Lene/Irene booker. Program: Dørene åbner kl til let anretning/sandwich - 1. foredragsholder går på kl 18 hver oplægsholder får 30 minutter - pause undervejs til kaffe/te - efterfølgende panel med mulighed for spørgsmål i 30 minutter - aftenen slutter kl Marianne fremstiller opslag/invitation til sædvanlige målgruppe (ansatte i regionens ITA er) Tilmeldingsdeadline: 1. april 2015 Marianne indsender evt. til Dråben senest 15/1-15, hvis vi har fornødne oplysninger. Evt også annoncering på FSAIO s hjemmeside. Økonomisk støtte ansøges hos Holbæk og Slagelses ledelser (+Køge?) 4

5 9) Eventuelt: Hanne og Anne (Holbæk) stopper deltagelsen i arbejdsgruppen efter dette møde grundet andre aktiviteter. Der har i Holbæk været søgt om og er fundet 2 nye interesserede medlemmer: Tina Mølgård og Linda P...? Hanne sender Tina og Linda s oplysninger (adresser/arb.mail, tlf.nr. og DSRmedlemsnumre) til Lene. Marianne reviderer herefter gruppens adresseliste og rundsender til arbejdsgruppen. Vi siger tak for godt samarbejde til Hanne og Anne og glæder os til at byde Tina og Linda velkommen til næste møde i Kort evaluering af mødet: effektivt og godt møde, hvor tidsplan blev overholdt i fin stil. Næste møde: onsdag den 25/ i Roskilde (rykket fra uge 12 til 13 pga frafald)! Lone booker lokale. 5

Rapport om anmeldt tilsyn. 15. august 2011. Jelling Have

Rapport om anmeldt tilsyn. 15. august 2011. Jelling Have Velfærdsforvaltningen Rapport om anmeldt tilsyn 15. august 2011 på Jelling Have Vejle Kommune Velfærdsstaben Alice Storgaard Indholdsfortegnelse Indledning..3 1. Konklusion på tilsynet 2011...3 1.2 Udviklingspotentialer...4

Læs mere

Emne: Møde nr. 1-2011. Dato: 07.03.2011. Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke Louise Munchaus Adsbøl LA. Lene Sørensen

Emne: Møde nr. 1-2011. Dato: 07.03.2011. Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke Louise Munchaus Adsbøl LA. Lene Sørensen Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 1-2011 Dato: 07.03.2011 Sted: Lene Sørensen Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Louise Munchaus Adsbøl LA Lene Sørensen LS Preben Arenfeldt PA

Læs mere

Foreløbigt referat af TEU mødet 12-10-2013 i Århus

Foreløbigt referat af TEU mødet 12-10-2013 i Århus Ad 1: Ad 2: Ad 3: Ad 4: Foreløbigt referat af TEU mødet 12-10-2013 i Århus Oplæsning af AA s formål og indledning v/ Ole P eller Jane P Ole bød velkommen til TEU mødet og læste herefter AA s formålserklæring

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning Marts 2014 til marts 2015 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 17. maj 2012 Referat af UB2 den 24. april 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2015... 2 Vigtige punkter i 2015... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 8 Januar... 8 Marts... 8 April... 8 Ugerne før skolestart... 11 Dagene

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - december...2

Læs mere

Referat fra ordinært HMU-møde med tema Masterplan den 27. maj 2014. 1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min.) kl. 13.00-13.

Referat fra ordinært HMU-møde med tema Masterplan den 27. maj 2014. 1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min.) kl. 13.00-13. Referat fra ordinært HMU-møde med tema Masterplan den 27. maj 2014 Sagsb. Indstilling 1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min.) kl. 13.00-13.05 Punkter til evt. Bilag Referat fra HMU-møde den 31.

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Kursushåndbog 2012. version 0,1. Fjeldgruppens kursushåndbog 2012 Ver. 0,1

Kursushåndbog 2012. version 0,1. Fjeldgruppens kursushåndbog 2012 Ver. 0,1 Fjeldgruppens kursushåndbog 2012 Ver. 0,1 1 Kursushæfte 23. udgave Forord Dette hæfte er henvendt til kursuslederen og instruktørerne på et af Fjeldgruppens kurser og er skrevet for at gøre det lettere

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

Hvordan ser verden ud? Den ser meld op ud!

Hvordan ser verden ud? Den ser meld op ud! Hvordan ser verden ud? Den ser meld op ud! En etnografisk undersøgelse af koordinering og kommunikation under akutte patientforløb AkutFlow Caretech Innovation Louise Mejnertz Oktober 2011 Louise Mejnertz

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 4.-5.februar 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 4.2.2015 kl. 15.00 til 18.30 Slut: 5.2.2015 kl. 9.00 til 17.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer.

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Bestyrelsen. Efter sidste generalforsamling bestod bestyrelsen

Læs mere

Juni 2011. Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien. Sygeplejens År skudt i gang

Juni 2011. Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien. Sygeplejens År skudt i gang Juni 2011 M A G A S I N F O R M E D L E M M E R I K R E D S N O R D J Y L L A N D Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien Sygeplejens År skudt i gang 4 Af kredsformand Jytte Wester Rammer

Læs mere

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 29-10-2008 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, 3. sal, indgang G i Jobcenteret

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 29-10-2008 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, 3. sal, indgang G i Jobcenteret Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 29-10-2008 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, 3. sal, indgang G i Jobcenteret Deltagere: Claes Bidstrup, Rita Andreasen, Litta Lund, Lene Pilegaard

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - Juni...2 3.

Læs mere

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Skoleleder Ove Nielsen bød velkommen til de følgende to møder. Møderne blev afholdt i skolens gymnastiksal, med mulighed for efterfølgende spisning.

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER Dette dokument er til dig, som overvejer at starte en klub under Ungdommens Røde Kors. Formålet med guiden er, at samle erfaringerne og gode råd om det at starte klubber op.

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011.

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Februar 2011. Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Den nye Bestyrelse, som blev valgt på ekstraordinær Repræsentantskabsmøde i slutningen af april 2010, kom lidt hovedkulds

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 11. 12. december 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 11.12.2012 kl. 14.00 Slut: 12.12.2012 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april. Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej.

Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april. Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej. Dagsorden: Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april Pkt. 1: Valg af ordstyrer og referent Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden Pkt. 3: Opfølgning fra sidst Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej. Pkt. 4: Kort orientering

Læs mere

REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE

REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 19. januar 2015 Kl.8.30-15.00. UCN, Selma Lagerløfs vej, Aalborg Der er rundvisning på UCN fra kl. 11.45-12.30, hvor der er frokost, og lokalerne er derfor ledige. DAGSORDEN

Læs mere

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Marts 2014 Nr. 95 avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark ISSN 1396-2620 Fagligt talt... Temadage / landsmøde Formandens beretning 2013 Folketingets 71-tilsyn Medicinering

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere