Privatskolerne. Nyt om BØRNESKOLEN BIFROST REFUSION VED BARSEL BESTYRELSESMØDE I DP TILSKUD VIKARMØDER BAGSIDEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Privatskolerne. Nyt om BØRNESKOLEN BIFROST REFUSION VED BARSEL BESTYRELSESMØDE I DP TILSKUD VIKARMØDER BAGSIDEN"

Transkript

1 Nyt om Privatskolerne Nr december 2008 Udgivet af Danmarks Privatskoleforening Ind [ hold: ] BØRNESKOLEN BIFROST REFUSION VED BARSEL BESTYRELSESMØDE I DP TILSKUD VIKARMØDER BAGSIDEN Nyt om Privatskolerne: Udgives af Danmarks Privatskoleforening (stiftet 1921) for bestyrelsesmedlemmer og skoleledere på foreningens medlemsskoler. Ny Kongensgade København K Tlf Fax: Redaktør: Morten Reil Sørensen Kurt Ernst (ansv.) Foto: Omar Ingerslev Alle fotos i dette nyhedsbrev er fra Børneskolen Bifrost Danmarks Privatskoleforenings sekretariat: Ebbe Forsberg, sekretariatschef Søren T. Lodahl, konsulent Morten Reil Sørensen, journalist Anette Holmgreen, bogholder og kursussekretær

2 Projektundervisning året rundt Al undervisning på Børneskolen Bifrost er projektorienteret. Her skal eleverne selv tage ansvar, og lærerne bruger hverken tests eller eksamen som styringsredskab. Kun den ligeværdige dialog. Fra august til november stod der Kina på skemaet. Det er da dyrplageri, udbryder en af drengene fra 5. klasse, idet kinaforsker Bent Nielsen i sin powerpointpræsentation viser et billede af tolv heste, der er blevet begravet levende sammen med en kinesisk stormand. Endnu mere fortørnede bliver eleverne over otte tjenerinder, som har lidt samme skæbne. Sådan var det dengang, forklarer forsker Bent Nielsen fra Københavns Universitet og fortæller videre om fortidens Kina, mens eleverne fra klasse tager notater. Vi skal lære børnene at kunne fordybe sig i et projekt på en tværfaglig og problemorienteret måde. For det er dét, de har brug for. Uanset om vi taler gymnasium, universitet eller ude i virksomhederne er det en arbejdsmetode, der er guld at få med. For det er altså sådan virkeligheden er. Annie Jeppesen, skoleleder på Børneskolen Bifrost Denne mandag i august er den sidste af de i alt 6 oplevelses- og inspirationsdage, som skoleåret er startet med på Børneskolen Bifrost i Herning. Helt frem til november står der Kina på programmet, og foreløbig har eleverne på mellemtrinnet blandt andet set animationsfilmen Abekongen og har prøvet kræfter med tai chi, dragebygning og de kinesiske skrifttegn, som nu pryder væggene rundt om på skolen. Projekt hele året Al undervisning på Børneskolen Bifrost er bygget op om lange, tværfaglige forløb uden brug af lærebøger. Lærerne bruger lang tid på at forberede temaerne, og researchfasen til Kina-temaet startede allerede i januar med et par pædagogiske dage og besøg af en kinesisk oplægsholder. Hele skolen arbejder med samme tema, og på mellemtrinnet når eleverne i den knap fire måneder lange projektperiode at arbejde med hver tre-fire forskellige minitemaer. Rammen for det første er det historiske Kina, mens der senere bliver mulighed for blandt andet at arbejde med kinesiske opfindelser. Hvilke temaer og hvor længe er i høj grad op til eleverne selv at bestemme og bliver besluttet undervejs i dialog med lærerne. Med sådan et emne som Kina er der virkelig noget gods at tage af. Anledningen er OL, så emnet er gødet, fordi børnene ser så meget om Kina i fjernsynet. Vi har så valgt nogle vinkler i den første uge, hvor vi giver dem noget viden, indsigt og oplevelser - og det skulle gerne give dem interessen, så de senere i dag kan formulere, hvilke områder de gerne vil arbejde videre med, fortæller Franz Jensen, som er klasselærer i 4. klasse. Tre værksteder til fordybelse Undervisningen på yngste og mellemste trin er bygget op om tre værksteder. I læse/skrive-stuen lærer eleverne en humanistisk arbejdsmetode igennem det boglige arbejde, i laboratoriet arbejder de naturvidenskabeligt via undersøgelser og rapportskrivning, mens de får den musiske tilgang igennem arbejdet med kunst i atelieret. Undervejs samler lærerne op og fylder på i teoretiske kurser, der minder om traditionel klasseundervisning med matematik, dansk, musik og idræt som faste fag og resten af fagrækken koblet på, når det er relevant. Efterhånden som eleverne bliver ældre, får de friere rammer for deres arbejde, og målet er, at de på ældste trin mestrer den tværfaglige og problemløsende arbejdsform, hvor de trækker på de relevante fag og arbejdsmetoder til at undersøge og løse givne problemstillinger. De skal kunne afgrænse et problem, admi- DANMARKS PRIVATSKOLEFORENING NR

3 nistrere egen arbejdstid, sætte og opfylde mål og kunne perspektivere stoffet. Vi skal lære børnene at kunne fordybe sig i et projekt på en tværfaglig og problemorienteret måde. For det er dét, de har brug for. Uanset om vi taler gymnasium, universitet eller ude i virksomhederne er det en arbejdsmetode, der er guld at få med. For det er altså sådan virkeligheden er, fastslår skoleleder på Børneskolen Bifrost, Annie Jeppesen. I det hele taget er det vigtigt, at alle på skolen følger med i, hvad der foregår uden for murene. Fagene må aldrig stå alene, men skal sættes i rette sammenhæng. Blandt andet derfor gør lærerne meget ud af at invitere gæstelærere som for eksempel Kina-forsker Bent Nielsen. Det er vigtigt, at vi holder fast i, at vi er en testfri skole for at være en pendant til det der sker regeringsmæssigt i øjeblikket. Jeg kunne meget godt tænke mig at invitere vores kære undervisningsminister på besøg, så han kan se, at det kan gøres anderledes. Kirsten Bisgaard, lærer på Børneskolen Bifrost Faglighed er jo en lille vinkel af virkeligheden og kan aldrig stå alene. Derfor er det vigtigt at være i dialog med omverdenen, så skolen ikke er en øde ø. Børnene skal opleve fagfolk udefra, som virkelig brænder for deres sag, ligesom vi brænder for vores område. Det er så utrolig vigtigt som menneske at mærke, at alting ikke er lige meget - og børnene kan jo spejle sig i gæstelærere, som kommer med en specifik viden, der understøtter det, de i øvrigt arbejder med. Målet er, at børnene får skabt deres egen oplevelse af, hvordan det hele hænger sammen - og bruger den som afsæt til at tænke skabende og kreativt, siger, Annie Jeppesen. Selvforvaltning og dialog Klokken er ved at være elleve og efter dagens foredrag tager eleverne deres stole med ind i klasserne og går straks i gang med at finde sidste uges notater frem. Nu er det tid til at samle op på indtrykkene, så de over middag kan vælge, hvilke emner de gerne vil arbejde videre med. Eleverne fordeler sig hurtigt ud i de tre åbne klasselokaler, som ligger i en slags bue med åben udgang til skolens fællesrum. Åben Plan-skolen signalerer frihed under ansvar, og det fungerer tilsyneladende uden problemer, mens tres elever myldrer ud og ind imellem hinanden. Nogle sidder koncentreret alene, mens andre diskuterer i grupper eller med en af mellemtrinnets fire lærere, som går rundt og giver sparring på elevernes ideer. Her hersker tanken om selvforvaltning, og lærerne er meget bevidste om at give eleverne så meget ansvar som muligt. Og om at den konstruktive dialog er det bærende element i undervisningen. Der skal være en ægte dialog, hvor man tager børnene alvorligt og lytter til deres ideer. Det er nok noget af det sværeste som lærer. Man kan jo godt have en masse planer, fordi man som lærer er meget organiseret. Og der skal man DANMARKS PRIVATSKOLEFORENING NR

4 lytte og måske være villig til at lave planerne om i stedet for at gennemtrumfe sine egne ideer, siger klasselærer i 3. klasse, Kirsten Bisgaard. Altid det bedst mulige Spørgsmålet er så, om man ikke må give køb på fagligheden, når eleverne i så høj grad skal være medbestemmende? Nej, lyder det enstemmige svar fra folkene på Børneskolen Bifrost. Tværtimod. For nok tager det tid, når eleverne skal gøre sig alle erfaringerne selv. Men der er ingen vej udenom. Og med tests og tankpasserpædagogik kommer man i hvert fald ingen vegne. Vi kan jo se det på samfundsudviklingen. Industri og produktion flytter ud af Danmark, så vi skal leve af skabende arbejde. At vi får nye ideer og kan gøre tingene på en anden måde. Og glæden ved at opdage sammenhænge er det, vi kan give videre til vores børn. Men hvis man bliver dunket i hovedet med, at det kan du ikke og det har du svært ved og du kan det, du skal kunne så blokerer det for nogle af de kreative kræfter, vi har i os som mennesker. Der prøver vi som skole at være opmærksomme på ikke at gøre, som vi plejer - men i stedet forholde os til, hvad det bedst mulige er, vi kan gøre lige nu. Og det kunne jeg godt tænke mig gennemsyrede hele skolekulturen i Danmark, siger Annie Jeppesen. Samme holdning har Kirsten Bisgaard, som mildest talt er træt af, at de pædagogiske vinde i øjeblikket blæser i retning af mere tests og eksamen. Jeg kan slet ikke forstå, hvorfor man skal måles og vejes på den måde. Og hvorfor lærernes tid skal gå med administration og prøver. Derfor er det også vigtigt, at vi holder fast i, at vi er en testfri skole for at være en pendant til det, der sker regeringsmæssigt i øjeblikket. Jeg kunne meget godt tænke mig at invitere vore kære undervisningsminister på besøg, så han kan se, at det kan gøres anderledes, siger Kirsten Bisgaard, som overhovedet ikke kan se fordele ved Folkeskolens Afgangsprøve. Heller ikke argumentet om eksamenstræning som gymnasieforberedende element bider på hende. Det giver vores ældste elever en frihed, at de kan bruge hele foråret i 9. klasse til fordybelse i stedet for at træne sig op til at kunne klare nogle prøver. Nu har vi haft skole i tyve år, og vores elever har ikke problemer med at gå videre - og det at kunne fremlægge sit projektarbejde for tres af sine kammerater giver langt mere og er en langt bedre måde at gå til eksamen på end at komme ind til et grønt bord og trække et spørgsmål, siger Kirsten Bisgaard. Eleverne vælger emne Så langt er eleverne i klasse dog endnu ikke nået denne mandag eftermiddag. Men efter frokostpausen er de kommet til det punkt i ethvert Bifrost-forløb, som på skemaet står opført som Dialog om emnets indhold. Her mødes elever og lærere i skolens gymnastiksal for at sætte retning på de kommende ugers arbejde med idé, beslutning, planlægning, udførelse, fremlæggelse og evaluering for de andre tres elever på mellemtrinnet. Først opsummerer Franz Jensen oplevelserne fra den første uge. Derefter spørger han eleverne, hvad de især har bidt mærke i, og her ligger dagens foredrag øverst i hukommelsen. Jeg synes, det var underligt, at de der tjenere skulle med i graven, siger en af de store drenge. Ja, hvem var det, der bestemte det? spørger Franz Jensen. Det må jo så være ham der kongen, lyder svaret. Kejseren? Tror du virkelig han kunne bestemme så meget? Ja Måske kunne det være spændende at undersøge, hvor meget kejseren egentlig bestemte? lyder opfordringen fra Franz Jensen, imens en af de andre lærere skriver det første emne på tavlen. DANMARKS PRIVATSKOLEFORENING NR

5 Efter gennemgangen skal eleverne komme med ideer ud fra deres notater fra inspirationsugen, og en skov af hænder rejser sig lynhurtigt rundt i salen. En efter en rejser eleverne sig op og fortæller, hvilke emner de gerne vil arbejde med, og hvordan de forestiller sig at inddrage de tre værksteder. Nogle ønsker at arbejde med kinesisk arkitektur og bygge modeller af huse og den kinesiske mur. En af drengene vil arbejde videre med det kinesiske nytår, en anden med demokrati, mens nogle ønsker at gå i dybden med de kinesiske skrifttegn. Man kunne også læse om begravelsesmasker i læse/skrive-værkstedet. Og så kunne man finde billeder og skrive en rapport i laboratoriet og fremstille masker i atelieret, foreslår Olivia fra 4. klasse. Rebecca fra 4. klasse foretrækker de kinesiske myter, som Bent Nielsen fortalte om tidligere på dagen. I læse/skriveværkstedet kunne man læse nogle myter og skrive et dramastykke. Man kunne illustrere dem i atelieret og lave et skuespil i laboratoriet, foreslår hun. Lærerne skriver alle ideer op på tavlen, og så er det ellers op til eleverne at vælge emne og forslå opgaver. Inden de går hjem skal de aflevere deres ønsker, og efter skoletid mødes lærerne så for at formulere de præcise opgaver, som eleverne skal arbejde videre med i de kommende uger. Nogle opgaver bliver lagt ind i teoretiske kurser for alle, mens andre hører til i de enkelte elevgruppers værkstedsarbejde. Og i morgen går eleverne så i gang med deres projekter. DANMARKS PRIVATSKOLEFORENING NR

6 Nye regler om refusion ved barsel I forbindelse med den seneste finanslov lægges der op til, at alle ansatte ved frie grundskoler skal være omfattet af den statslige barselsfond, som administreres af Økonomistyrelsen via I dag er kun ledere, lærere og børnehaveklasseledere (personale under læreroverenskomsten ) omfattet af barselsfonden. Skolens øvrige personale er underlagt det øvrige arbejdsmarkeds barselsfond, som ATP Huset administrerer via En ændring af reglerne er undervejs, så der bliver en ensartet administration af skolens personale i forbindelse med barselsorlov m.m. De nye regler forventes udsendt i december måned. Personale tilknyttet børnehaver ved frie skoler er dog stadig omfattet af da disse børnehaver fungerer i henhold til kommunal aftale og medfinansiering. Bestyrelsesmøde i DP Bestyrelsen holdt møde den 3. december og konstituerede sig med Kurt Ernst som formand og Peter Løgstrup som næstformand. Som formand for Pædagogisk Udvalg blev Bo Mehl Jørgensen genvalgt. På dagsordenen var skoleforeningernes interne samarbejde i forlængelse af DPs udmeldelse af Frie Grundskolers Fællesråd, og man drøftede også et udkast til nye bestemmelser for udpegning af medlemmer af Fordelingssekretariatets bestyrelse. Et udkast til forventet regnskab 2008 for DP viser en mindre, men tilfredsstillende overskud. Endelig drøftede bestyrelsen en prioritering af emner for foreningens politiske arbejde i Meddelelse om tilskud Undervisningsministeriet har meddelt, at man den 22. dec 2008 udbetaler tilskud for januar 2009 samt efterregulering. Samme dag kan skolen hente selve tilskudsmeddelelsen for 2009 på Undervisningsministeriets webportal DANMARKS PRIVATSKOLEFORENING NR

7 Nyt fra Fordelingssekretariatet: Invitation Vi vil gerne indbyde alle frie skoler til et informationsmøde om Fordelingssekretariatets nye vikartilskudssystem. Mødet henvender sig til skoleledere og til alle andre, der på skolerne har med vikartilskud at gøre i hverdagen. På mødet vil I kunne høre om de overordnede mål og principper for det nye vikarsystem. Om de nye regler for og administrationen af vikartilskud. Og om økonomien. For Fordelingssekretariatet og for skolerne. I vil samtidig få en orientering om, hvor Fordelingssekretariatet ITmæssigt bevæger sig hen de næste par år. Og der vil blive god lejlighed til at kommentere, stille spørgsmål og få svar. Vi holder 4 møder rundt om i landet: 26. januar 2009, kl Best Western Golf Hotel Viborg Randersvej 2, 8800 Viborg 27. januar 2009, kl Aab Konference, Aab Parken Harald Jensensvej 7-9, 9000 Aalborg 2. februar 2009, kl Trinity Hotel og Konferencecenter Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia 5. februar 2009, kl Hotel Hvide Hus Strandvej 111, 4600 Køge DANMARKS PRIVATSKOLEFORENING NR

8 Program: : Morgenmad : Det nye vikarsystem - Overordnede principper og mål. Bestyrelsesformand Karsten Suhr : Det nye vikarsystem - Regler og administration. Afdelingschef Anders Nilsson : Pause : Det nye vikarsystem - Økonomi. Økonomichef Grethe Simonsen : Nye IT-systemer i Fordelingssekretariatet. Sekretariatschef Steen Bersan : Kommentarer, spørgsmål og svar. Bemærk: Mødet er et informationsmøde og IKKE et brugerkursus. Det nye program til indberetning af tilskudsansøgninger vil IKKE blive demonstreret. Det er gratis at deltage i mødet. På hvert møde er der plads til 100 deltagere. Det er derfor nødvendigt at tilmelde sig til møderne, og tilmelding sker efter først-til-mølle princippet. Når I tilmelder jer, bedes I oplyse: 1. Hvilken mødedato, som I ønsker 2. Navn på mødedeltager(ne) 3. Hvilken skole, som I kommer fra 4. Om I ved overtegning er interesseret i at deltage i et andet møde Tilmelding kan ske ved til: Tilmeldingsfristen er 16. januar 2009 Vi glæder os meget til møderne og til at møde et bredt udsnit af ledere og medarbejdere fra mange skoler. Og vi håber, at I vil bakke op om møderne gennem et talrigt fremmøde. Bedste hilsner og med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår Karsten Suhr, Steen Bersan, Anders Nilsson, Grethe Simonsen Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler DANMARKS PRIVATSKOLEFORENING NR

9 [ BAG SI DEN Esbjerg Realskole Skoleleder Jørgen-Ole Bøss fylder 60 år den 14. januar. Skolen fejrer dagen med en reception fredag den 16. januar kl DANMARKS PRIVATSKOLEFORENING NR

Privatskolelærere underviser i gymnasiet

Privatskolelærere underviser i gymnasiet Nyt om Privatskolerne Nr. 11 27. juni 2008 Ind [ hold: ] Privatskolelærere på gymnasiet Pris til Børneskolen Bifrost Copydan Ny skole med mobile læringsrum Implementering af overenskomst Kursuskalender

Læs mere

Privatskolerne. Nyt om INNOVATION I LYNGBY SFO: URIMELIG FORSKEL NY REGULERINGSPROCENT

Privatskolerne. Nyt om INNOVATION I LYNGBY SFO: URIMELIG FORSKEL NY REGULERINGSPROCENT Nyt om Privatskolerne Nr. 3 13. februar 2009 Udgivet af Danmarks Privatskoleforening Ind [ hold: ] INNOVATION I LYNGBY SFO: URIMELIG FORSKEL NY REGULERINGSPROCENT Nyt om Privatskolerne: Udgives af Danmarks

Læs mere

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Forældre som AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Tekst af Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG PRAKTISK-MUSISKE

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Drømmen. Mere end kun bøger på højt niveau

Drømmen. Mere end kun bøger på højt niveau samlet18.qxd 11-12-2003 10:39 Side 1 De fedeste tre år Jeg synes, det er utroligt, at man kan gå på gymnasiet og samtidig have det så sjovt, som jeg har haft det. Det har været de fedeste tre år af mit

Læs mere

Ambitioner uden vision

Ambitioner uden vision Bestyrelses posten Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 35 6. oktober 2010 Lilleskolerne Ny Kongensgade 10 1. 1472 København K Tlf. 3330 7920 Fax 7020 2643 peter@lilleskolerne.dk

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Skolen inviterede 19/8-14 til åbent møde for forældre om. folkeskolereformen

Skolen inviterede 19/8-14 til åbent møde for forældre om. folkeskolereformen Skolen inviterede 19/8-14 til åbent møde for forældre om folkeskolereformen Deltagere: Ca. 40 forældre fra alle årgange på Rødkilde Skole Skoleleder Anders Busk Leder af læringsmiljøet Niels Toldam Referent:

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere

Få din lederuddannelse til at skabe ringe i vandet

Få din lederuddannelse til at skabe ringe i vandet Få din lederuddannelse til at skabe ringe i vandet Hvad lederuddannelse betyder for lederen selv og for lederens omgivelser lederweb.dk 2 Om Væksthus for Ledelse Få din lederuddannelse til at skabe ringe

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Hjælp til skoleliv - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Følgeforskning på projekt Lektiehjælp udarbejdet for Undervisningsministeriet 2004-2006 Lise Tingleff Nielsen, Jens Saarup,

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år Ambitionen om at gøre en forskel Ventilen 10 år Oktober 2009 Udgivet af: Ventilen Danmark Ny Kongensgade 9,3. 1472 København K 70 208 308 info@ventilen.dk

Læs mere

Lilleskolernes politiske legitimitet #2 - Socialt ansvarlige fællesskaber

Lilleskolernes politiske legitimitet #2 - Socialt ansvarlige fællesskaber Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelses nr. 40 8. marts 2011 Lilleskolerne Ny Kongensgade 10 1. 1472 København K Lilleskolernes politiske legitimitet #2 - Socialt ansvarlige fællesskaber

Læs mere

Innovation i hverdagen. - Praktiske råd til offentlige ledere, der gerne vil gå nye veje

Innovation i hverdagen. - Praktiske råd til offentlige ledere, der gerne vil gå nye veje Innovation i hverdagen - Praktiske råd til offentlige ledere, der gerne vil gå nye veje Innovation i hverdagen Praktiske råd til offentlige ledere, der gerne vil gå nye veje. Væksthus for Ledelse, Maj

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Mundtlig beretning 2015 Ved Ulla Erlandsen

Mundtlig beretning 2015 Ved Ulla Erlandsen Mundtlig beretning 2015 Ved Ulla Erlandsen Jeg vil gerne byde jer velkommen til generalforsamling 2015. Vi skal helt efter traditionen indlede med at vælge en dirigent, der kan sikre, at vi kommer igennem

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

MAJ 2012 UDGIVET AF LANDSORGANISATIONEN SKOLE OG FORÆLDRE MED IPADS I STEDET FOR BØGER ER DER GARANTI FOR ELEVERNES ENGAGEMENT I UNDERVISNINGEN...S.

MAJ 2012 UDGIVET AF LANDSORGANISATIONEN SKOLE OG FORÆLDRE MED IPADS I STEDET FOR BØGER ER DER GARANTI FOR ELEVERNES ENGAGEMENT I UNDERVISNINGEN...S. 5 MAJ 2012 UDGIVET AF LANDSORGANISATIONEN SKOLE OG FORÆLDRE MED IPADS I STEDET FOR BØGER ER DER GARANTI FOR ELEVERNES ENGAGEMENT I UNDERVISNINGEN...S. 3 LEDER SKOLENS VÆRDIER TIL DEBAT INDHOLD AF BENEDIKTE

Læs mere

Made in Denmark N º 04 - Håndværk og design kommer i fokus i ny programserie på DR

Made in Denmark N º 04 - Håndværk og design kommer i fokus i ny programserie på DR MARTS 2015 ÅRGANG 02 Dansk Oplysnings Forbund - ny viden, nye muligheder N º 04 - Håndværk og design kommer i fokus i ny programserie på DR Made in Denmark Inspiration og godt selskab på årets landsmøde

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Avisen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Avisen i skolehaven SIDE 1 DANSK avisen i skolehaven DANSK Avisen i skolehaven SIDE 2 DANSK avisen i skolehaven DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN 3 DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Dette forløb kombinerer arbejdet med at fremstille

Læs mere

Demokrati i praksis. Ideer til nye mødeformer. Sidste udkald - 5. del

Demokrati i praksis. Ideer til nye mødeformer. Sidste udkald - 5. del Demokrati i praksis Ideer til nye mødeformer Sidste udkald - 5. del Indhold: 3 Demokrati i praksis Dansk Ungdoms Fællesråd, januar 2003 Tekst Rikke Rasmussen Fotos: Mikael Schlosser Layout Mellemfolkeligt

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere