Aarhus byråd onsdag den 8. juni Sag 14: Sundhed og Omsorgs Boligplan 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus byråd onsdag den 8. juni 2016. Sag 14: Sundhed og Omsorgs Boligplan 2016"

Transkript

1 Sag 14: Sundhed og Omsorgs Boligplan 2016 Og vi fortsætter på dagsordenen og går videre til sag nummer 14, som kommer fra Sundhed og Omsorg, Sundhed og Omsorgs Boligplan Og jeg skal høre, om der er nogle bemærkninger til den? Ango Winther, Socialdemokraterne, værsgo. Og man bedes holde markeringerne oppe, tak. Ango Winther (S): Her har vi så en boligplan, og hvordan udbygningen af vores ældreboliger skal være. Vi forstår, at det er sådan en mindre justeringsplan, som man kommer fra med fra MSO på nuværende tidspunkt. Vi mener at have hørt tidligere, at der er blevet lavet en rimelig stor plan i 2015, som aldrig rigtig har været fremme til byrådets behandling. Hvad grunden er til det? Den ( ) udvidelse, det ved jeg ikke rigtig noget om. Men de justeringer, der ligger nu, i den indstilling vi sidder med her, de ser ud til at være rimelig fornuftige. Vi synes, at der er måske et enkelt spørgsmål at stille, og det er, vi ser ikke rigtig nogle prognoser for, hvad behovet for ældreboliger er i det vestlige Aarhus. Jeg har hørt et rygte om, at der skulle være nogle private investorer på vej med et eller andet derude. Det kunne må rart at få lidt mere konkret af vide om, hvad det er, og så også få en opdatering på behovet på vest. Nu har man jo også ændret på distriktet, så vi nu har syv distrikter, og derfor kunne der være behov for, at vi kommer med et ønske om en ny, justeret plan i 2017, som kunne fortælle, hvad er det egentligt, der er behov for sådan på lang sigt omkring ældreboliger. Men summen af de bemærkninger, jeg er kommet med her, det er, at vi godt vil have den i udvalg og prøve at kigge på indholdet i den. Men også gerne, som tidligere sagt, bede om at blive lidt justeret på, hvad er behovet i vest, og ser forvaltningen nogle muligheder, eller er der, som der også går et rygte om, private investorer, der gerne vil i gang derude? Jeg mindes, at der tidligere har været et forslag om at bygge nogle ældreboliger ved siden af Bazar Vest, hvor ligger det projekt henne i øjeblikket? Er det helt skrinlagt eller hvad? Så med de bemærkninger et ønske om, at vi får en grundig omgang i udvalget. Henrik Arens, Venstre. Henrik Arens (V): Tak. En rigtig god indstilling, hvor de relevante parter er blevet inddraget i arbejdet. Samfundet udvikler sig, og det gør behovet og kravene til byggemassen i Sundhed og Omsorg også. Og derfor er det rigtig positivt, at man i Sundhed og Omsorg justerer sin boligplan herefter. Eksempelvis skal vi bygge nyt til Demens- og Hjernecentrum, hvor behovet er voksende. Til gengæld lukker vi nogle utidssvarende boliger, og derfor støtter vi selvfølgelig den her indstilling. Tak. Peter Hegner Bonfils, Enhedslisten / De Rød-Grønne. Peter Hegner Bonfils (EL): Ja, først og fremmest så føler vi nok et behov for at kigge lidt nærmere på prognoserne, altså det er jo det, der i stort omfang gerne skulle lægge til grund for de beslutninger, vi træffer. Og når vi gerne vil lige et trin ind bag prognosen, så er det sådan set også fordi, at vi gerne vil have en sammenligning med, hvad man foretager sig i nogle af de andre 6-byer, eksempelvis København. Det er ikke nødvendigvis fordi at vi siger, at de gør det bedre, men jeg tror, at det vil være klogt at se på.

2 Umiddelbart så er det i hvert fald et opmærksomhedspunkt for os, at man lægger op til, ja dybest set at regne med, at færre ældre får behov for en plejebolig i fremtiden. Og den ene del af det, det er jo selvfølgelig, altså er det behov vi har i dag, altså at folk så at sige skal have et vist niveau af behov for at komme i plejebolig, eller kunne man måske prøve at se på, forlyder det, en lidt anden måde at visitere til plejeboliger på, som skulle foregå i København, hvor man kort sagt sender en større andel i plejeboliger eller plejehjem, end man har gjort tidligere, og hvor de efter sigende er glade for det. Så er der den tredje ting, og det er lidt på baggrund af, hvad der blandt andet står i Ældrerådets høringssvar, altså dels at man ikke planlægger at opføre helt så mange plejeboliger i forhold til ældre med demens på Abildgården, og den anden del at man piller 60 plejeboliger ud i Gellerup-Toveshøj. I den forbindelse der vil vi egentligt også godt lige få belyst, hvorvidt der, kan man sige, er et overlap i forhold til helhedsplanen og tankerne der. Endeligt så synes jeg jo i hvert fald, at det er værd at få en første drøftelse af spørgsmålet omkring, hvad man andre steder kalder profilplejehjem. Det er ikke fordi, at vi er lagt fast på, at vi skal gøre, som man gør i København, hvor man har et sportsplejehjem og et LGBT-plejehjem og så videre. Men jeg synes i hvert fald det er værd lige at prøve at komme rundt omkring tanken. Altså det er klart, at det også er vores opfattelse, som det også fremgår tydeligt af forarbejdet her, og som jeg tror, at vi alle sammen ved, at folk vil allerhelst kunne blive boende i det område, de nu engang har en tilknytning til. Og oven på den del med den lokale tilknytning, så udover som Socialdemokraterne jo bemærker, at der er en reduktion i lokalområder på vej, hvis den ikke allerede er helt gennemført, der skal vi nok lige have opdateret noget. Om det så lige sker til den her udvalgsbehandling, det er måske ikke altafgørende. Men under alle omstændigheder tror jeg, at det er ret centralt, at vi får et kort over eksisterende plejeboliger i Aarhus, altså med deres præcise placering. Også fordi nogen af de lokalområder, vi jo har i Aarhus Kommune er meget, meget store, og hvad vi så at sige fra Kommunens side kalder lokalområde, er ikke nødvendigvis lige det, borgerne nødvendigvis forstår ved et lokalområde. Og på det kort vil vi sådan set også gerne have plottet ind de tanker, der ligger om nye plejeboliger eller plejehjem, om man vil. Endeligt så vil det måske være meget godt lige for historiens skyld at få lagt den gamle boligplan ved samt den dertilhørende prognose, bare sådan lige for at se, hvor gode er vi til at ramme rigtigt sådan historisk set. Rådmand for Sundhed og Omsorg, Jette Skive, Dansk Folkeparti. Jette Skive (DF): Tak for det. Med boligplanen 2016 præsenteres de nybyggerier og ombygninger, som vi i Sundhed og Omsorg ønsker at sætte i gang i løbet af 2016 og De krav, som ældre stiller til deres boliger, har ændret sig med tiden. Det traditionelle plejehjem er ikke mere. De ældre har fået andre behov, og det er vores job hele tiden at tilpasse vores boligmasse, så omgivelserne tilgodeser borgernes behov. Det ser vi, når vi med boligplanen bygger fleksible korttidspladser og specialboliger på Demenscentrum Aarhus, der tilpasses den enkelte borgers helt særlige behov. Eller når vi med boligplanen ombygger boligerne ved lokalcenter Møllestien til en blanding af pleje, ældre og ungdomsboliger, så unge og ældre bor side om side, og generationerne kan komme tættere på hinanden.

3 Samtidigt så er det også nødvendigt, at vi kigger fremad og følger udviklingsretningen over de næste fem til ti år. Boligplanen indeholder derfor også en foreløbig, og jeg gentager foreløbig analyse over fremtidens behov, så vi ikke kun tænker kortsigtet. Men det er også, det er altså foreløbigt, og der vil blive foretaget en ny analyse, der mere præcist kan fortælle os, hvordan behovet for boliger ser ud i 2018 og frem. Og resultatet det vil jo indgå i boligplanen for Jeg vil også gerne benytte muligheden til at rose mine rådmandskollegaer og deres magistratsafdelinger for at komme med gode oplæg til, hvordan vi samarbejder ud fra høringssvarene. Jeg bifalder Børn og Unges ønske om at arbejde videre med at bygge bro mellem generationerne, så vi kan kigge på de nye måder for ældre og unge at bo sammen side om side. Og jeg bifalder, at vi kan fortsætte samarbejdet med MSB om at overdrage boliger, når de bliver utilsvarende for det vi skal bruge i MSO, så boligerne de ikke bare står ubrugte om tomme hen. Vi har også inviteret lokalområderne til at komme med deres inputs og sendt boligplanen til høring i fællesrådene. Også her har Sundhed og Omsorg fået gode kommentarer, som både er taget med i boligplan 2016, og som vi vil kigge på i boligplan 2017, så tak for al det. Så vil jeg lige svare på det, jeg kan svare på, og det er, at vi har udbygningsplaner i vest og nord i hvert fald, og det der ligger ude i vest, de rygter der kører, det er nogen, vi er ved at undersøge, det er, at man vil af privat vej bygge et tyrkisk plejehjem, og man vil bygge et kinesisk plejehjem. Så der er vi ved at undersøge, hvordan kommer behovet så til at se ud, så vi ikke bare bygger i blinde. Og med hensyn også ud til vest, der har vi kigget på ude i Gellerup helhedsplan, der har vi et samarbejde i øjeblikket med boligforeningen, som bygger boligerne om derude, og som laver de ældre- og handicapvenlige, og der har vi et samarbejde om, hvordan gør vi det og i fællesskab, og hvordan skal det være og hvor mange bliver det. Og det er alt sammen noget, som vi kan komme nærmere ind på, når den nu får en udvalgsbehandling. Vi ser gerne på, hvad der sker og hvad de gør i København, men jeg vil så også gerne sige, at det de gør i København, hvis man er villig til, så skal der penge med, og der skal ikke kun en lille pose penge med, der skal rigtig mange penge med. Men vi tager den i udvalget, og det synes jeg, det ville være rigtig på sin plads. Og så vil jeg også sige her, at vi har et fantastisk samarbejde med 6-byerne på netop det her område blandt andet, og derimellem er København jo også, så derfor har vi kendskab til, hvad det er, der foregår i de byer, vi plejer at sammenligne os med. Men vi har noteret det hele ned, og jeg ser frem til en spændende udvalgsbehandling. Jeg synes, at der er kommet nogle gode spørgsmål, så sådan er det. Så det ser vi frem til, og tak for ordet. Jan Ravn Christensen, Socialistisk Folkeparti. Jan Ravn Christensen (SF): Vi er enige med flere af de andre partier i forhold til det her med, at vi nok lige skal prøve at dykke ned i prognoserne en ekstra gang og se, også så vi er helt sikre på, at vi rammer rigtigt. Og jeg synes selvfølgelig også, at det er relevant og interessant at kigge på de rygter, som jeg kan forstå, at det er, som rådmanden henviser til. Altså vi skal selvfølgelig også have et blik for, hvad der ellers kører i byen af projekter og hvilke initiativer der ellers er i gang. Men det skal selvfølgelig ikke ændre ved, at vi også skal have et kommunalt udbud bredt rundt omkring i Kommunen i forhold til ældreboliger og plejeboliger.

4 En af de ting jeg synes, der er interessant, og det ærgrer mig lidt, at man ikke er kommet helt i mål med det, det er jo at komme mere i dybden med, hvad fremtiden ligesom byder på, altså hele den her diskussion omkring fremtidens ældreboliger, som vi både har haft i udvalget, og som jeg kan se, at det er man ikke rigtig helt blevet færdig med den analyse. Jeg synes i virkeligheden, at det er der, hvor vi har en interessant debat, det er hvor vi kan se, at der er en kraftig stigning i antallet af demente borgere. Og jeg kan ikke lade være med at tænke den tanke, der er, at vi også kan risikere, altså i citationstegn, eller vi kan i hvert fald komme i en situation, hvor at vi kun kan komme til at stille plejeboliger til rådighed for borgere med demens, medmindre vi kan arbejde med nogle af de initiativer, som Peter Hegner Bonfils nævner. Og det synes jeg er interessant og relevant, i forhold til hvordan bygger vi. Altså skal vi bygge, skal vi kun bygge demensvenlige boliger for eksempel fra kommunens side. Det er et skridt at tage. Den anden det er, hvordan kan vi integrere endnu flere borgere i vores plejeboliger rundt omkring, og der synes jeg, at der er en interessant diskussion at tage, fordi jeg vil også synes, at det er ærgerligt, hvis at plejeboliger er noget, der bliver forbeholdt mennesker med demens kun, så synes jeg i hvert fald, at vi kommer til at lade rigtig mange andre borgere i stikken fremadrettet. Så synes jeg også, at det kunne være interessant lige at vende lidt, hvad der sker, hvilke overvejelser der er i forhold til Demenscentrum Aarhus, altså det areal man afhænder, hvilke overvejelser der er der, hvilket arbejde der pågår der. Det synes jeg også kunne være interessant for udvalget at høre lidt mere omkring. Vi er også glade for, det her med at der åbnes op, eller endnu engang bliver tydeliggjort, at man er interesseret i det her samarbejde med socialforvaltningen i forhold til at få, komme af med nogle af de her boliger som er lidt utidssvarende, som måske ikke passer til de behov, der er for ældre mennesker, men som godt kan passe til andre borgere, hvor man kan leve et rigtig fint liv og have et godt hjem, hvor alternativet er, at man ikke har et sted at bo, et hjem at være i. Den sidste ting jeg vil sige det er, at der er alle mulige forskellige begreber i den her verden, altså der er ældreboliger, plejeboliger, der kan være nogle helt tredje, der kan være korttidspladser og så videre. Det kan måske være fint nok til udvalgsbehandlingen lige at kunne sådan et notat omkring, hvilke boligtyper er der egentlig, hvad udnytter vi i Aarhus Kommune, er der nogle andre boligtyper, man udnytter i andre kommuner? Altså for at blive lidt klogere på, hvad er det egentligt for en verden, vi bevæger os ind i eller er i, og hvordan kan vi blive klogere på det. Så måske bare et lille oversigtsnotat kunne være rart til udvalgsbehandlingen. Rådmanden for Sundhed og Omsorg, Jette Skive, Dansk Folkeparti. Jette Skive (DF): Vi har fået et lille stop i den her boligplan og vi laver en ny sammen med borgmesterens afdeling til den næste boligplan. Vi havde jo kigget frem til 2022, men har sådan blevet stoppet lidt, at vi skal lave det i samarbejde med borgmesterens afdelingen, så vi får en bredere fundering af, hvad det er vi i grunden skal. Så den kommer på i hvert fald. Og så kan jeg sige, at vi bygger ikke udelukkende til demens. Det vi kigger på i øjeblikket det er, når vi skal have bygget nyt, vi har to steder nu, der ligger, og det er Abildgården og så er det Generationernes Hus, og Abildgården det er jo ren demens, og psykisk syge er vi ved at se, om vi kan få plads til deroppe også. Men nede på Generationernes Hus der er det jo ikke udelukkende demens. Men det vi kigger på, når vi skal kigge på fremtidens boliger, det er, hvordan bygger vi en fleksibel bolig, som eventuelt kan bruges både det til ene og både til andet. Og hvordan skal vores plejehjem, vores

5 eksisterende plejehjem, hvordan skal de være i dagligdagen. Skal vi have decideret en afdeling, hvor man har et ekstra uddannet personale til at tage sig af de demente, og skal de være i et sted, eller skal de være sammen med vi andre? Der er både for og imod. Men jeg synes, at det alt sammen er rigtig godt ting, som vi kan tage med på udvalgsmødet. Der var lige et par ting af det, Jan Ravn Christensen kom med, som jeg desværre ikke hørte, og når jeg så ikke hørte dem, så kan jeg heller ikke huske at spørge om, hvad det var for noget. Men jeg går ud fra, at forvaltningen lytter det hele efter, og så får vi svar på det hele i udvalget. Og hvis der ellers ikke er flere bemærkninger til sagen, så sendes sagen til behandling i udvalget for Sundhed og Omsorg.

Aarhus byråd onsdag den 11. maj 2016. Sag 11: Redegørelse vedr. magtanvendelser 2015

Aarhus byråd onsdag den 11. maj 2016. Sag 11: Redegørelse vedr. magtanvendelser 2015 Sag 11: Redegørelse vedr. magtanvendelser 2015 Så går vi til sag nummer 11, som er redegørelse vedrørende magtanvendelser 2015. Hvem ønsker ordet? Det gør Aage Rais-Nordentoft, Socialdemokraterne først.

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 14: Anlægsbevilling til Langenæs og Læssøesgades Skole

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 14: Anlægsbevilling til Langenæs og Læssøesgades Skole Sag 14: Anlægsbevilling til Langenæs og Læssøesgades Skole Og vi fortsætter fra Børn og Unge, sag nummer 14, anlægsbevilling til Langenæs og Læssøesgades Skole. Er der nogen bemærkninger til den? Kan det

Læs mere

Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen

Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen Udarbejdet af læsevejlederne september 2014. Kære forælder. Dit barn er på nuværende tidspunkt sikkert rigtig dygtig til at læse. De første skoleår er

Læs mere

Bilag 14: Transskribering af interview med Anna. Interview foretaget d. 20. marts 2014.

Bilag 14: Transskribering af interview med Anna. Interview foretaget d. 20. marts 2014. Bilag 14: Transskribering af interview med Anna. Interview foretaget d. 20. marts 2014. Anna er 14 år, går på Virupskolen i Hjortshøj, og bor i Hjortshøj. Intervieweren i dette interview er angivet med

Læs mere

Oplæg om hjemliggørelse på temadag for ledere af. Ingrid Terkelsen justeret med Jettes tilføjelser 7. april

Oplæg om hjemliggørelse på temadag for ledere af. Ingrid Terkelsen justeret med Jettes tilføjelser 7. april Tale på taleark Tale til: Jette Skive Anledning: plejehjem m.v. Oplæg om hjemliggørelse på temadag for ledere af Dato: 11-04-2016 Skrevet af: Ingrid Terkelsen justeret med Jettes tilføjelser 7. april Set

Læs mere

Ministeren bedes redegøre for, om ministeren

Ministeren bedes redegøre for, om ministeren Trafikudvalget 2010-11 L 173 Bilag 11 Offentligt Samrådstale til et kommende lukket samråd om forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Tilladelser til offentlig servicetrafik og krav til beklædning

Læs mere

Borgmesteren: Så er vi nået til sag nummer 12 fra Teknik og Miljø, anlægsbevilling til ReUseCenter i midtbyen.

Borgmesteren: Så er vi nået til sag nummer 12 fra Teknik og Miljø, anlægsbevilling til ReUseCenter i midtbyen. Sag 12: Anlægsbevilling til et ReUseCenter i midtbyen Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Så er vi nået til sag nummer 12 fra Teknik og Miljø, anlægsbevilling

Læs mere

Ældrerådet i Ishøj Kommune

Ældrerådet i Ishøj Kommune Ældrerådet i Ishøj Kommune for alle over 60 år Ishøj Kommune Ældrerådet 1/2006 1 Valgt i perioden 1. juni 2005 til 31. maj 2009 for henholdsvis 4 og 2 år Formand Vibeke Jensen Vejlebrovej 101, 2. tv. 2635

Læs mere

Notat. Bilag 3 Notat om høringssvar vedr. forslag til kvalitetsstandarder/serviceniveau. kommentarer. 1.0 Indledning. 2.0 Høringssvar og kommentarer

Notat. Bilag 3 Notat om høringssvar vedr. forslag til kvalitetsstandarder/serviceniveau. kommentarer. 1.0 Indledning. 2.0 Høringssvar og kommentarer Notat Emne: Til: Kopi: til: Sundhed og Omsorgs serviceniveau/kvalitetsstandarder 2014 Byrådet Aarhus Kommune Sundhed Sundhed og Omsorg Den 13. august 2014 Bilag 3 Notat om høringssvar vedr. forslag til

Læs mere

Tale: Jane Findahl, formand for KL s Børne- og Kulturudvalg, KL s Børnetopmøde

Tale: Jane Findahl, formand for KL s Børne- og Kulturudvalg, KL s Børnetopmøde Tale af Jane Findahl Ref. Sae/jbs Side 1/11 Anledning Børnetopmøde 2012 Dato 2. februar 2012 Sted Aalborg Kl. 10.08 10.20 Titel Taletid 8-9 minutter Tale: Jane Findahl, formand for KL s Børne- og Kulturudvalg,

Læs mere

NEXTWORK er for virksomheder primært i Nordjylland, der ønsker at dele viden og erfaringer, inspirere og udvikle hinanden og egen virksomhed.

NEXTWORK er for virksomheder primært i Nordjylland, der ønsker at dele viden og erfaringer, inspirere og udvikle hinanden og egen virksomhed. Erfagruppe Koncept NEXTWORK er et billigt, lokalt netværk for dig som ønsker at udvikle dig selv fagligt og personligt og gøre dig i stand til at omsætte viden og erfaringer til handlinger i dit daglige

Læs mere

Op i røven. Finn Janning

Op i røven. Finn Janning Op i røven Finn Janning Gert: Jeg har ikke haft rigtig sex i mere end to måneder. Psykologen: Er det ikke lidt diskriminerende at sige rigtig sex? Hvad er rigtig sex? Taler vi stillinger, køn, alder, ja,

Læs mere

Når mor eller far er ulykkesskadet. når mor eller far er ulykkesskadet

Når mor eller far er ulykkesskadet. når mor eller far er ulykkesskadet Når mor eller far er ulykkesskadet når mor eller far er ulykkesskadet 2 Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder, der er ulykkesskadet. Kan dit barn læse, kan det

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen

Det danske sundhedsvæsen Det danske sundhedsvæsen Undervisningsmateriale til sprogskoler Kapitel 8: Undersøgelse for brystkræft (mammografi) 8 Undersøgelse for brystkræft (mammografi) Brystkræft Brystkræft er en alvorlig sygdom.

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE

EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE Briefing Vi er to specialestuderende fra Institut for Statskundskab, og først vil vi gerne sige tusind tak fordi du har taget dig tid til at deltage i interviewet! Indledningsvis

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 29: Nørd. Vejledning til HippHopp guider HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 29 Nørd side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 29: Nørd. Vejledning til HippHopp guider HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 29 Nørd side 1 Uge 29: Nørd Vejledning til HippHopp guider Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 29 Nørd side 1 HIPPY HippHopp uge_29_guidevejl_nørd.indd 1 06/07/10 10.42 Denne vejledning er et supplement

Læs mere

Bilag 4: Transskription af interview med Ida

Bilag 4: Transskription af interview med Ida Bilag 4: Transskription af interview med Ida Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet i grove træk handler om, anonymitet, og at Ida til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål hun

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 10. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 10. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 10. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af,

Læs mere

Indstilling Århus Kommune Ophør af lejeaftale for ejendommen Valdemarsgade 20. 1. Resume

Indstilling Århus Kommune Ophør af lejeaftale for ejendommen Valdemarsgade 20. 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 18. april 2007. Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume Århus Kommune indgik i 1987 en aftale med Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Læs mere

L: Præsenterer og spørger om han har nogle spørgsmål inden de går i gang. Det har han ikke.

L: Præsenterer og spørger om han har nogle spørgsmål inden de går i gang. Det har han ikke. Bilag 4 Transskription af Per Interviewere: Louise og Katariina L: Louise K: Katariina L: Præsenterer og spørger om han har nogle spørgsmål inden de går i gang. Det har han ikke. L: Vi vil gerne høre lidt

Læs mere

gladsaxe.dk Leg og læring i pædagogisk praksis om DAP projektet i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Leg og læring i pædagogisk praksis om DAP projektet i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Leg og læring i pædagogisk praksis om DAP projektet i Gladsaxe Kommune Leg og læring i pædagogisk praksis om DAP projektet i Gladsaxe Kommune Kære forældre Byrådet i Gladsaxe er optaget af,

Læs mere

Rammer til udvikling hjælp til forandring

Rammer til udvikling hjælp til forandring Rammer til udvikling hjælp til forandring Ungdomskollektivet er et tilbud til unge, som i en periode af deres liv har brug for hjælp til at klare tilværelsen. I tæt samarbejde tilrettelægger vi individuelle

Læs mere

Evaluering af mentorforløb - udarbejdet af mentor Natalia Frøhling

Evaluering af mentorforløb - udarbejdet af mentor Natalia Frøhling Evaluering af mentorforløb - udarbejdet af mentor Natalia Frøhling Evalueringen er lavet i december 2012 med 5 unge mellem 18-30 år to unge kvinder og tre unge mænd. Mentor har interviewet Mentees, transskriberet

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 189 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Samråd i Børne- og Undervisningsudvalget sammen med social-

Læs mere

Sag 12: Videreførelse af Aarhus Kommunes Hjemløseplan. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift.

Sag 12: Videreførelse af Aarhus Kommunes Hjemløseplan. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Sag 12: Videreførelse af Aarhus Kommunes Hjemløseplan Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Sag nummer 12, videreførelse af Aarhus Kommunes Hjemløseplan.

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. CE stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg stillet efter ønske fra Per Clausen

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. CE stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg stillet efter ønske fra Per Clausen Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 513 Offentligt J.nr. BLS-401-00804 Den 28. april 2010 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. CE stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg

Læs mere

Fra individuel til systemisk traume forståelse familierettet psykoedukation

Fra individuel til systemisk traume forståelse familierettet psykoedukation Fra individuel til systemisk traume forståelse familierettet psykoedukation k SynErGaia Integrationsministeriets pulje til integration Peter Berliner Pårørendes udsagn om forløbet Det var dejligt at sidde

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse : Plejebolig 1 Brugerundersøgelse Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling

Læs mere

Variabel- sammenhænge

Variabel- sammenhænge Variabel- sammenhænge Udgave 2 2009 Karsten Juul Dette hæfte kan bruges som start på undervisningen i variabelsammenhænge for stx og hf. Hæftet er en introduktion til at kunne behandle to sammenhængende

Læs mere

Socialudvalget L 107 - Svar på Spørgsmål 6 Offentligt

Socialudvalget L 107 - Svar på Spørgsmål 6 Offentligt Socialudvalget L 107 - Svar på Spørgsmål 6 Offentligt Folketingets Socialudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 28. februar 2006 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk KWA/

Læs mere

Hvad er filosofisk coaching?

Hvad er filosofisk coaching? Indsigt, forståelse, refleksion, innovation. Hvad er filosofisk coaching? 1 Kontaktoplysninger: Visbjerg Hegn 14 830 Mårslet 980-8558 el. 86-6180. www.filosofiskvejleder.dk Læs på vores blog om aktuelle

Læs mere

N O T A T. Svar på spørgsmål fra 117 borgere samt BEU spørgsmål 98-109

N O T A T. Svar på spørgsmål fra 117 borgere samt BEU spørgsmål 98-109 Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 98 Offentligt N O T A T Svar på spørgsmål fra 117 borgere samt BEU spørgsmål 98-109 Sagsnr. 2015-4001 Indledningsvist

Læs mere

Arbejdsmiljøgruppens problemløsning

Arbejdsmiljøgruppens problemløsning Arbejdsmiljøgruppens problemløsning En systematisk fremgangsmåde for en arbejdsmiljøgruppe til løsning af arbejdsmiljøproblemer Indledning Fase 1. Problemformulering Fase 2. Konsekvenser af problemet Fase

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 7. oktober 2015. Sag 8 Forslag til Planstrategi 2015, offentlig høring

Aarhus byråd onsdag den 7. oktober 2015. Sag 8 Forslag til Planstrategi 2015, offentlig høring Sag 8 Forslag til Planstrategi 2015, offentlig høring Det første vi tager fat på nu er sag nummer 8, forslag til planstrategi 2015, offentligt høring. Som jeg tidligere tilkendegav, så er der et ønske

Læs mere

Transskription af fokusgruppeinterview på Brårup Skole, Skive

Transskription af fokusgruppeinterview på Brårup Skole, Skive Bilag 4: Transskription af fokusgruppeinterview på Brårup Skole, Skive Tidspunkt for interview: Torsdag 19/3-2015, kl. 9.15. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

Hvordan ligger verdenshjørnerne i forhold til den måde, du ønsker huset placeret?

Hvordan ligger verdenshjørnerne i forhold til den måde, du ønsker huset placeret? 20 Vi bygger hus Trin 3: Find grunden Trin 3: Find grunden I dette kapitel ser vi nærmere på overvejelserne omkring køb af selve grunden til byggeriet. Her skal du blandt andet sikre dig, at drømmehuset

Læs mere

Konfirmationsprædiken: Store bededag

Konfirmationsprædiken: Store bededag Konfirmationsprædiken: Store bededag Kære konfirmander, familier og venner I midten af september mødtes vi; konfirmanderne og jeg til den første undervisningstime her i Jægersborg Kirke, og nu er der gået

Læs mere

Lederadfærdsanalyse II egen opfattelse af ledelsesstil

Lederadfærdsanalyse II egen opfattelse af ledelsesstil Lederadfærdsanalyse II egen opfattelse af ledelsesstil Instruktion Formålet med Lederadfærdsanalyse II Egen er at give dig oplysninger om, hvordan du opfatter din ledelsesstil. I det følgende vil du blive

Læs mere

Læs præsentationer. Præsentation af opstillede til generalforsamlingen 2016. Opstillede til generalforsamlingen 2016. Indhold

Læs præsentationer. Præsentation af opstillede til generalforsamlingen 2016. Opstillede til generalforsamlingen 2016. Indhold Præsentation af opstillede til generalforsamlingen 2016 Nimdrupvej 2a 8740 Brædstrup 75753888 kontor@bakkelandets-friskole.dk Indhold Bianca Rauff Hofman Martin Opstillede til generalforsamlingen 2016

Læs mere

Ministertale ved åbent samråd om L 160 om offentlig digital post tirsdag den 15. maj 2012 kl. 14.00

Ministertale ved åbent samråd om L 160 om offentlig digital post tirsdag den 15. maj 2012 kl. 14.00 Kommunaludvalget 2011-12 L 160, endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Side 1 af 5 Samrådssvar 15. maj 2012 Ministertale ved åbent samråd om L 160 om offentlig digital post tirsdag den 15. maj 2012 kl.

Læs mere

Notater fra temamøde om branding og værdiskabelse fra byggepladser og bygninger

Notater fra temamøde om branding og værdiskabelse fra byggepladser og bygninger Notater fra temamøde om branding og værdiskabelse fra byggepladser og bygninger 18. januar 2012 Bygherreforeningens første temamøde i 2012 tog fat på bygherres muligheder for at arbejde med oplevelser,

Læs mere

Udviklingssamtaler. Rollespil 1: Afdelingsleder Anton Hansen

Udviklingssamtaler. Rollespil 1: Afdelingsleder Anton Hansen Udviklingssamtaler Rollespil 1: Afdelingsleder Anton Hansen Du skal have den årlige medarbejdersamtale med en af dine medarbejdere, Rita Ravn. Rita er pligtopfyldende og dygtig, og hun udgør i høj grad

Læs mere

Offentlig-privat samarbejde om plejeboliger mv. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 6. juni 2012 Aarhus Kommune

Offentlig-privat samarbejde om plejeboliger mv. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 6. juni 2012 Aarhus Kommune Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 6. juni 2012 Aarhus Kommune Omsorg og Udvikling Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj 1. Resume Antallet af ældre vil stige i de kommende

Læs mere

Sag 3: Trafikplan for den statslige jernbane. Høring. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift.

Sag 3: Trafikplan for den statslige jernbane. Høring. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Sag 3: Trafikplan for den statslige jernbane. Høring Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Vi går videre til sag nummer 3, som også er en prioriteret sag,

Læs mere

Dimissionstale d. 28/6 2016

Dimissionstale d. 28/6 2016 Dimissionstale d. 28/6 2016 VIA UC Læreruddannelsen i Aarhus Af Uddannelseschef Elsebeth Jensen Tillykke med jeres uddannelse og titel som lærer professionsbachelor. Tillykke til os alle fordi vi igen

Læs mere

Hovergården Plejecenter

Hovergården Plejecenter Kommunale tilsyn på plejecentre Vejle Kommune 2013 Hovergården Plejecenter Tilsynsrapport udarbejdet af Sundhedsfaglig Konsulent Lis Linow Velfærdsstaben 2 Indhold Tilsynets Konklusion... 3 1. Hvad skal

Læs mere

starten på rådgivningen

starten på rådgivningen p l a n f o r 2.1 starten på rådgivningen Ved det første møde bør der som minimum afsættes 40 minutter. Denne vejledning retter sig mod den første indledende del af dette møde. Her er målet at skabe en

Læs mere

Der findes et sted, hvor værdighed betyder, at vi bliver set og mødt, som dem vi er.

Der findes et sted, hvor værdighed betyder, at vi bliver set og mødt, som dem vi er. Værdighedspolitikken 2016 Forord- Værdighed Der findes et sted, hvor værdighed betyder, at vi bliver set og mødt, som dem vi er. Vi har alle forskellige opfattelser af, hvad der er vigtigt, når vi taler

Læs mere

Introduktion til forældre og andre voksne, der gerne vil være en del af vores verden

Introduktion til forældre og andre voksne, der gerne vil være en del af vores verden Kære voksne til børn i Sundbrinkens Børnehus Sundbrinkens børn og vores børns måde at være i verden på, er en del af en helhed. Derfor er vi rigtig glade for at kunne dele vores verden med jer, når I har

Læs mere

De lokale uddannelsesudvalg for arbejdsmarkedsuddannelserne AMU. En introduktion for nye medlemmer

De lokale uddannelsesudvalg for arbejdsmarkedsuddannelserne AMU. En introduktion for nye medlemmer De lokale uddannelsesudvalg for arbejdsmarkedsuddannelserne AMU En introduktion for nye medlemmer 2 Praktisk vejledning til nye medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg for arbejdsmarkedsuddannelserne

Læs mere

SPROGHÆFTE Dit barns sprog - en handleguide til forældre

SPROGHÆFTE Dit barns sprog - en handleguide til forældre Lund Børnehus SPROGHÆFTE Dit barns sprog - en handleguide til forældre Kære forældre Vi vil med denne sprog folder give inspiration til hvad du kan gøre for at støtte dit barn i at udvikle sit sprog. Sprog

Læs mere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til pårørende

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til pårørende Enhed for Selvmordsforebyggelse Information til pårørende 2 Kort om denne pjece Denne pjece er til dig, der er pårørende til en person, der skal i gang med et behandlingsforløb hos Enhed for Selvmordsforebyggelse.

Læs mere

Selvevalueringsguide til kompetenceudvikling for udøvere af Den motiverende samtale

Selvevalueringsguide til kompetenceudvikling for udøvere af Den motiverende samtale University College Lillebælt Forebyggelsescentret Langeland Kommune Projekt Forløbspartner i Langeland og Svendborg kommune Det mobile sundhedscenter Faaborg Midtfyn Kommune Selvevalueringsguide til kompetenceudvikling

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE kort fortalt 2 KÆRE FORÆLDRE Sprog er et vigtigt redskab til at kunne sætte ord på sine følelser og meninger. Børns sproglige udvikling i de første leveår

Læs mere

Evaluering af indsatsen

Evaluering af indsatsen Evaluering af indsatsen 2,7 års besøg - Tilbud fra sundhedsplejersken til familier med børn i 2½-3 års alderen Evaluering udarbejdet af sundhedskonsulent Julie Dalgaard Guldager juli 2015. 1 Indsatsens

Læs mere

Sag 3: Forslag fra Konservative til Teknik og Miljø om jagt på udvalgte arealer i Aarhus Kommune

Sag 3: Forslag fra Konservative til Teknik og Miljø om jagt på udvalgte arealer i Aarhus Kommune Sag 3: Forslag fra Konservative til Teknik og Miljø om jagt på udvalgte arealer i Aarhus Kommune Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på dette båndreferat. Rabih Azad-Ahmad: Så går vi

Læs mere

Bilag 4: Meningskondensering af transskribering af interview med Anna, 14 år

Bilag 4: Meningskondensering af transskribering af interview med Anna, 14 år Bilag 4: Meningskondensering af transskribering af interview med Anna, 14 år Naturlig enhed Jeg hedder Anna og er 14 år og jeg gå på Virup Skolen i 7. klasse. Jeg går selvfølgelig i skole og så klub sammen

Læs mere

Oplæg til debat. Hvem mangler i jeres menighedsråd?

Oplæg til debat. Hvem mangler i jeres menighedsråd? Oplæg til debat Hvem mangler i jeres menighedsråd? Menighedsrådsvalg 2016 Indledning Til efteråret skal der vælges nye kandidater til menighedsrådene i hele landet. Mange steder betyder det, at der skal

Læs mere

PERSONALE- OG LEDELSESPOLITIKKEN SAT I SPIL

PERSONALE- OG LEDELSESPOLITIKKEN SAT I SPIL 114659_Manual_250x250 17/10/03 13:38 Side 1 Kunde & Co. Frederiksholms Kanal 6 1220 København K Tlf: 33 92 40 49 perst@perst.dk www.perst.dk Løngangstræde 25, 4. 1468 København K Tlf: 38 17 81 00 cfu@cfu-net.dk

Læs mere

Arbejdsgruppen Tilgængelighedens By 2016

Arbejdsgruppen Tilgængelighedens By 2016 Teknik & Miljø Trafik og Veje Dato: 08-03-2016 Referat Sagsnr.: 16/14054 Sagsbehandler: vpjho Mødedato: Tirsdag den 8. marts 2016 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:30 Mødested: Viborg Rådhus, M1.13 Mødeleder:

Læs mere

Bilag 3 Fokusgruppeinterview A

Bilag 3 Fokusgruppeinterview A Bilag 3 Fokusgruppeinterview A 21. april 2016 Interviewer (I) Projektmedarbejder 1 (P1) Projektmedarbejder 2 (P2) Projektmedarbejder 3 (P3) Interviewer præsenterer dagsordenen for interviewet og case om

Læs mere

Invitation til orienteringsmøde om overgangen fra ung til voksen

Invitation til orienteringsmøde om overgangen fra ung til voksen Invitation til orienteringsmøde om overgangen fra ung til voksen Borgercenter Handicap inviterer forældre til unge mellem 16 og 18 år til et orienteringsmøde om, hvilke forandringer og muligheder der opstår,

Læs mere

Netværksguide. sådan bruger du dit netværk. Danmarks måske stærkeste netværk

Netværksguide. sådan bruger du dit netværk. Danmarks måske stærkeste netværk Netværksguide sådan bruger du dit netværk Danmarks måske stærkeste netværk Step 1 Formålet med guiden Hvor kan netværk hjælpe? Netværk er blevet et centralt middel, når det gælder om at udvikle sig fagligt

Læs mere

2. Evaluering af APV 2015-2016 Niels Jørgen fortalte kort om organisering af arbejdet på AU, processen og høringssvar.

2. Evaluering af APV 2015-2016 Niels Jørgen fortalte kort om organisering af arbejdet på AU, processen og høringssvar. Møde den: 10. august 2016 kl. 12.00-14.00 2640-130 IT-Undervisningslokale LSU/LAMU fællesmøde Referat Deltagere: Afbud: Niels Jørgen Rasmussen, Anders Kragh Moestrup, Anette Svejstrup, Anita Pedersen,

Læs mere

Job i Avis. Fotograf. Mit kamera er digitalt, og på den lille skærm kan jeg se billederne. Nu tror jeg faktisk, at jeg har taget nok.

Job i Avis. Fotograf. Mit kamera er digitalt, og på den lille skærm kan jeg se billederne. Nu tror jeg faktisk, at jeg har taget nok. Fotograf Hej, jeg hedder Erling, og jeg er fotograf. Jeg har et fotostudie, hvor jeg fotograferer mennesker og ting til reklamer. I dag skal jeg fotografere noget tøj til et modeblad. Noget af det sværeste

Læs mere

Interview med O, bilag 1

Interview med O, bilag 1 1 Interview med O, bilag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Øhm PP første spørgsmål er O: mmm hvor længe har du benyttet second life O: ja hvad var det PP det var ikke længe efter att at du kom og interviewede P eller

Læs mere

Bilag 4 Interview m. Gertrud

Bilag 4 Interview m. Gertrud 1 Bilag 4 Interview m. Gertrud Helene = H Troels = T Gertrud = G H: Sådan der. Så skulle den gerne være i gang. Så lægger vi den der. H: Mon ikke der er passende. Så snakker vi lidt højt jeg snakker i

Læs mere

Børnehuset Molevittens formål;

Børnehuset Molevittens formål; Den 4.9.2012 Børnehuset Molevittens formål; Institutionens formål er at skabe et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer børnenes trivsel, sundhed, udvikling og læring. Vi vil sikre barnets

Læs mere

Det siger FOAs dagplejere om medicinadministration i dagplejen

Det siger FOAs dagplejere om medicinadministration i dagplejen FOA Kampagne og Analyse Det siger FOAs dagplejere om medicinadministration i dagplejen Oktober 2011 FOA har i perioden 22. august 3. oktober 2011 gennemført en undersøgelse blandt dagplejere om medicinadministration

Læs mere

Guds engle -1. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning. 15-20 minutter

Guds engle -1. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning. 15-20 minutter Guds engle -1 Mål: Vi vil give børnene bibelske sandheder omkring engle. Læs derfor også vedlagt fil Guds Engle info igennem, så du er klar til at svare på børnenes spørgsmål. Tekst: Lukas 1, 5-25 (Zakarias

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt 3. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

Ledelsesberetning 2015

Ledelsesberetning 2015 1 Ledelsesberetning 2015 Forandringer og udfordringer kan skabe begrænsninger, men de kan også skabe muligheder, og der er ingen tvivl om, at vi både ledelse, medarbejdere og bestyrelse ønsker at se muligheder,

Læs mere

DIN INDSATS SOM FRIVILLIG HAR AFGØRENDE BETYDNING FRIVILLIG I KRÆFTENS BEKÆMPELSE

DIN INDSATS SOM FRIVILLIG HAR AFGØRENDE BETYDNING FRIVILLIG I KRÆFTENS BEKÆMPELSE DIN INDSATS SOM FRIVILLIG HAR AFGØRENDE BETYDNING 1 DIN INDSATS SOM FRIVILLIG HAR AFGØRENDE BETYDNING ER UDGIVET AF 2013 GENOPTRYKT 2016 TAK TIL DE MANGE FRIVILLIGE, DER HAR GIVET INPUT OG KOMMENTARER

Læs mere

Konfirmand- og forældreaften 27. februar 2014, Hurup kirke Mattæus 14, 22 33

Konfirmand- og forældreaften 27. februar 2014, Hurup kirke Mattæus 14, 22 33 Konfirmand- og forældreaften 27. februar 2014, Hurup kirke Mattæus 14, 22 33 Genezaret sø er ikke større, end at man i klart dagslys kan se til land, ligegyldigt hvor man er på søen. Rundt om søen er der

Læs mere

Børnepsykiatrisk afsnit, U3

Børnepsykiatrisk afsnit, U3 Børnepsykiatrisk afsnit, U3 Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Vejledning til ledelsestilsyn

Vejledning til ledelsestilsyn Vejledning til ledelsestilsyn Ledelsestilsynet er et væsentligt element i den lokale opfølgning og kan, hvis det tilrettelægges med fokus derpå, være et redskab til at sikre og udvikle kvaliteten i sagsbehandlingen.

Læs mere

Frederikshavn Golf Klub generalforsamling marts 2016. Indledes med halvt minuts stilhed for afdøde medlemmer:

Frederikshavn Golf Klub generalforsamling marts 2016. Indledes med halvt minuts stilhed for afdøde medlemmer: Frederikshavn Golf Klub generalforsamling marts 2016 Årsberetning for 2015 Indledes med halvt minuts stilhed for afdøde medlemmer: Medlem nr. 842 Leo Wagner Jensen Medlem nr. 11005 Ole Mortensen Velkommen

Læs mere

Rammeaftale 2016 for det sociale område

Rammeaftale 2016 for det sociale område Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale forhold og beskæftigelse og Borgmesterens Afdeling Dato 19. august 2015 Rammeaftale 2016 for det sociale område 1. Resume De 19 midtjyske kommuner

Læs mere

Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014

Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014 Bilag 1 til indstilling om brugerundersøgelser 2014. Sundheds-

Læs mere

Vi passer på hinanden

Vi passer på hinanden Vi passer på hinanden Sammen kan vi lege os til forståelse, sjov og fællesskab. For voksne og børn, de vilde og de stille. Aktiviteter for både born og forældre Forældreaften Side 6-7 Vind en sjov fest

Læs mere

Notat. De tre situationer er karakteriseret ved følgende faktiske forhold, som jeg har lagt til grund for min vurdering:

Notat. De tre situationer er karakteriseret ved følgende faktiske forhold, som jeg har lagt til grund for min vurdering: Notat om speciel inhabilitet i tre konkrete sager vedrørende et kommunalbestyrelsesmedlem der er udpeget eller indstillet af kommunalbestyrelsen til bestyrelsesposten i et aktieselskab 1. Baggrunden for

Læs mere

DU SÆTTER AFTRYK. Har du tænkt over, hvilken forskel DU gør som frivillig i KFUM og KFUK? For børn og unge, andre frivillige og for dig selv?

DU SÆTTER AFTRYK. Har du tænkt over, hvilken forskel DU gør som frivillig i KFUM og KFUK? For børn og unge, andre frivillige og for dig selv? DU SÆTTER AFTRYK Har du tænkt over, hvilken forskel DU gør som frivillig i KFUM og KFUK? For børn og unge, andre frivillige og for dig selv? #OPPORTUNITYISNOWHERE Hvad står der? Opportunity is now here

Læs mere

En mini e-bog til dig fra Aros Business Academy 7 FEJL DU IKKE MÅ BEGÅ, NÅR DU SØGER JOB

En mini e-bog til dig fra Aros Business Academy 7 FEJL DU IKKE MÅ BEGÅ, NÅR DU SØGER JOB En mini e-bog til dig fra Aros Business Academy 7 FEJL DU IKKE MÅ BEGÅ, NÅR DU SØGER JOB 7 FEJL DU IKKE MÅ BEGÅ, NÅR DU SØGER JOB Kan du svare klart på alle 7 spørgsmål i den her bog? Hvis ikke, så begår

Læs mere

Gørlev Antenneforening Beretning for året 2015

Gørlev Antenneforening Beretning for året 2015 Beretning for året 2015 Hermed beretningen for året 2015. Året har ikke budt på de store problemer, dog har vores servicepartner JAC i Ubby valgt at opsige servicekontrakten med os pr 1. April i år. Grunden

Læs mere

Indstilling. Forslag til kvalitetsstandarder 2008 for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Forslag til kvalitetsstandarder 2008 for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 16. august 2007 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg Forslag til kvalitetsstandarder 2008 for pleje, praktisk hjælp, madservice

Læs mere

ER RESSOURCEFORLØBET EN NY INDSATS, ELLER ER DET BUSINESS AS USUAL?

ER RESSOURCEFORLØBET EN NY INDSATS, ELLER ER DET BUSINESS AS USUAL? ER RESSOURCEFORLØBET EN NY INDSATS, ELLER ER DET BUSINESS AS USUAL? Download link til rapport Helle Holt 1. marts 2016 www.sfi.dk Hvad er et ressourceforløb? Indsatsen er tværfaglig og helhedsorienteret

Læs mere

Bilag 12 - Transskribering, Kvinde 24 år

Bilag 12 - Transskribering, Kvinde 24 år Bilag 12 - Transskribering, Kvinde 24 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER 1. Hvilke sociale medier har du anvendt den seneste måneds tid? Facebook Instagram Snapchat Bruger kun YouTube til at se videoer

Læs mere

Notat. Retningslinjer for sammensætning af bestyrelser i dagtilbud og FU fra fusionen til næste ordinære valg. Dagtilbud og FU-områder.

Notat. Retningslinjer for sammensætning af bestyrelser i dagtilbud og FU fra fusionen til næste ordinære valg. Dagtilbud og FU-områder. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for sammensætning af bestyrelser i dagtilbud og FU fra fusionen til næste ordinære Dagtilbud og FU-områder Den 17. december 2010 Aarhus Kommune Som anført i besparelseskataloget

Læs mere

Gennemførelse. Lektionsplan til Let s Speak! Lektion 1-2

Gennemførelse. Lektionsplan til Let s Speak! Lektion 1-2 Gennemførelse Lektionsplan til Let s Speak! Lektion 1-2 Start: Læreren introducerer læringsmålene for undervisningsforløbet og sikrer sig elevernes forståelse af disse måske skal nogle af dem yderligere

Læs mere

Besøgshunde kan gøre en stor forskel i jeres hverdag

Besøgshunde kan gøre en stor forskel i jeres hverdag Fællesskab Viden Glæde TrygFonden Besøgshunde er kærligt selskab i en ensartet hverdag. Samvær med en hund kan tænde lys i øjnene, mindske ensomhed og starte nye samtaler. Når en hund logrer med halen,

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål K og L stillet af Folketingets Miljøudvalg efter ønske fra Jan E. Jørgensen (V)

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål K og L stillet af Folketingets Miljøudvalg efter ønske fra Jan E. Jørgensen (V) Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del Bilag 133 Offentligt J.nr. 001-08288 Den 10. januar 2013 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål K og L stillet af Folketingets Miljøudvalg efter ønske fra Jan E. Jørgensen

Læs mere

Nyhedsbrev fra unionen.

Nyhedsbrev fra unionen. Nyhedsbrev fra unionen. Hej alle modeltogs venner, så er der igen nyt fra bestyrelsen. Vi håber i bestyrelsen at i alle har haft og god jul og er kommet godt ind i det nye år. Siden det sidste nyhedsbrev

Læs mere

Ældrerådets sammensætning

Ældrerådets sammensætning Side 2 Side 3 Forslag til vedtægtsændringer Vedtægt for Ældrerådet i Københavns Kommune 1. Ældrerådet er nedsat i henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 30-33. Formål

Læs mere

Seniorjobberen. 25 februar 2016

Seniorjobberen. 25 februar 2016 25 februar 2016 Nr. 2-25. februar 2016. Nr. 2 LIVSBILLEDER PÅ ET PLEJECENTER har været på besøg på plejecentret Møllehuset på Nørrebro og talt med seniorjobber Michael Rønsdorf. Af: Peter Martinussen Fotos:

Læs mere

Kan det lade sig gøre at undgå brugen af magt, og i så fald hvad skal der til? Kort præsentation og begrundelse for mit oplæg

Kan det lade sig gøre at undgå brugen af magt, og i så fald hvad skal der til? Kort præsentation og begrundelse for mit oplæg Kan det lade sig gøre at undgå brugen af magt, og i så fald hvad skal der til? Kort præsentation og begrundelse for mit oplæg Hvordan kan vi tackle udadreagerende adfærd? Hvem skal lære? Fagligheden og

Læs mere

KORT GØRE/RØRE. Vejledning. Visuel (se) Auditiv (høre) Kinæstetisk (gøre) Taktil (røre)

KORT GØRE/RØRE. Vejledning. Visuel (se) Auditiv (høre) Kinæstetisk (gøre) Taktil (røre) GØRE/RØRE KORT Vejledning Denne vejledning beskriver øvelser til Gøre/røre kort. Øvelserne er udarbejdet til både de kinæstetisk, taktilt, auditivt og visuelt orienterede elever. Men brugeren opfordres

Læs mere

Løntilskud et springbræt til arbejdsmarkedet

Løntilskud et springbræt til arbejdsmarkedet A-KASSE DECEMBER 2014 Løntilskud et springbræt til arbejdsmarkedet Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads Indhold Forord 3 Hvorfor løntilskudsjob? 4 Hvad er formålet? 4 Et godt udgangspunkt

Læs mere

Mobning i dit barns klasse: hvad du kan gøre. Tag mobning alvorligt og reagér, hvis der er mobning i dit barns klasse.

Mobning i dit barns klasse: hvad du kan gøre. Tag mobning alvorligt og reagér, hvis der er mobning i dit barns klasse. Mobning i dit barns klasse: hvad du kan gøre Tag mobning alvorligt og reagér, hvis der er mobning i dit barns klasse. Indhold 1 Mobning er et udbredt problem 2 Tegn på dit barn bliver mobbet 3 Vær opmærksom

Læs mere

Forståelse af sig selv og andre

Forståelse af sig selv og andre 12 Forståelse af sig selv og andre Bamse Buller Skrevet med input fra pædagogerne Lone Kelly og Jane Andersen, Kildemosen, afd. Kilden i Kolding Kommune Forståelse af sig selv og andre Kort om metoden

Læs mere

Referat fra 1. møde d. 19.1.2016 kl. 10.00-13.00 Sted: Dansk Sprognævn, Worsaaesvej 19, 4., 1972 Frederiksberg

Referat fra 1. møde d. 19.1.2016 kl. 10.00-13.00 Sted: Dansk Sprognævn, Worsaaesvej 19, 4., 1972 Frederiksberg Referat fra 1. møde d. 19.1.2016 kl. 10.00-13.00 Sted:, Worsaaesvej 19, 4., 1972 Frederiksberg : 1. Godkendelse af referat fra 4. møde 2015 2. Strategi for Dansk Tegnsprogsråd 2016-2018 3. Mål for rammeaftalen

Læs mere