Inden generalforsamlingen sættes i gang, er der uddeling af pokaler.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inden generalforsamlingen sættes i gang, er der uddeling af pokaler."

Transkript

1 DcH Helsingør Referat af ordinær Generalforsamling Referent: Laura Jensen DATO 29. januar 2014 kl STED ANTAL DELTAGERE: Espergærde Bibliotek 27 stemme berettigede Inden generalforsamlingen sættes i gang, er der uddeling af pokaler. 1. Valg af dirigent: Bestyrelsen forslår Kim Klysner. Enstemmigt vedtaget. Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er lovlig og rettidigt varslet via hjemmesiden og opslag i klubhuset. Alle er stemmeberettigede. 2. Valg af stemmetællere: Merete Quvang og John Riise 3. Bestyrelsens beretning: Inden beretningen blev læst op skiftevis af Susan, John, Lars og Jeanette, læste Susan en personlig beretning op. Landsforeningen 2013 startede med megen fokus på hundeloven i forbindelse med den meget omtalte Thor-sag, hvor en politibetjent bortførte en dødsdømt hund fra et internat. Dette har fyldt meget i 2013 og gør det stadig. DcH Landsforening udsendte bl.a. en pressemeddelelse, hvor man krævede ændringer af hundeloven. I forbindelse med hundeloven har der i DcH-regi været et hundeførerkort under udarbejdelse, men det blev skrinlagt, da der ikke var politisk opbakning til det. DcH er dog begyndt at røre på sig igen, og fra 2014 vil det blive en del af træneruddannelsen var også året, hvor DcH indførte etiske retningslinjer for træning i DcH Formålet med etiske retningslinjer for træning i DcH er

2 at sikre hundens velfærd at sikre medlemmernes trivsel at fremme foreningens omdømme Rallyudvalget har rørt en del på sig i årets løb med nye regler, nye skilte og ny dommeruddannelse. Der er nu mulighed for at gå med som føl hos en uddannet dommer, før man beslutter sig for, om man vil tage uddannelsen. Også dommeruddannelsen for DcH-programmet har gennemgået fornyelser, idet uddannelsen fra januar 2013 er ændret til, at man kan vælge mellem 1. en fuld dommeruddannelse, som kan tages inden for et år. 2. uddannelse til C-B dommer, hvor man efterfølgende kan tage A E dommer, uden nogen tidsbegrænsning 3. uddannelse til stuedressursdommer, hvor man efterfølgende skal tage arbejdsøvelsesdelen. Dette skal foregå inden for 3 år, da stuedressursdelen ellers bortfalder. DcH s konkurrenceprogram er også blevet revideret, således at der nu er indført belønningsfelt i c-klassen, hvor hundeførerne har mulighed for at belønne mellem alle øvelserne. Eftersøgningstjenesten har også været synlig i år med efteruddannelser og nye tiltag. Bl.a. har man nu besluttet, at man fremover skal være ude 2 og 2 på opgaver, og tjenesten opdeles i flere klasser efter erfaring, således at der bl.a. vil komme en eliteklasse. Landskonkurrenceudvalgsformanden Emil Fries stoppede med øjeblikkelig virkning omkring sommerferien, og Peter Knudsen trådte til som konstitueret formand. Der skal strammes op på medlemmernes brug af DcH tilmeld. Der er fortsat alt for mange medlemmer, som står på ukendtlisten på onlinetilmeldingen, da de enten mangler at oprette en personlig profil eller mangler profil på den eller de hunde, der bliver tilmeldt til konkurrencer. Landsmødet i marts var igen lidt af en farce med personlige angreb og hetz. Det blev en heldagsforestilling, og efterfølgende har der været en del debat om takt og tone, og om at det ikke er måden, man opfører sig på. DcH s medieudvalg har arbejdet en del på fornyelser af hjemmesiden, apps til mobiltelefoni samt en Facebookside, som kaldes DcH Landsforening. Både på lands-, kreds- og klubplan er der mange overvejelser omkring indførelse af regnskabsprogrammet Winkas, som skal kunne styre medlemsdatabasen i fælles regi og lettere administrere dobbelte medlemsskaber, løbende tilmeldinger mv. Beslutningen om indførelsen af Winkas skal tages på landsmødet til marts 2014, og såfremt det bliver vedtaget, skal alle klubber være med. Dette vil få økonomisk betydning og kan medføre en kontingentforhøjelse på ca. 40 kr. 2

3 Kreds Der har været en lille medlemsnedgang i kredsen på 5,7 % mod 5,1 % landsplan. Der er nedsat en målsætningsgruppe, hvis opgave er at finde ud af, hvad der kan gøres for at stoppe medlemsnedgangen i fremtiden. På kredsgeneralforsamlingen i marts blev det vedtaget at differentiere startgebyrer til konkurrencerne. Nærmere information om dette kan findes på kredsens hjemmeside. Det var oppe at vende, at startbøgerne i mange tilfælde stadig ikke er korrekte udfyldte med forsikring, underskrift mv. Der bør strammes op på dette. Fra næste år tillades der forsøgsvist deltagerbegrænsning på nogle A-konkurrencer. På grund af mangel på hjælpere i klubberne, er der nok sandsynlighed for aflysninger af konkurrencer i fremtiden. Det er Kreds 6 s tur til at afholde DM i På nuværende tidspunkt bliver det nok svært at finde en klub, der vil påtage sig den opgave. DcH Frederikssund forsøgte at gennemføre et foredrag om hundeloven, men det kunne ikke gennemføres pga. den verserende Thor-sag. Kredsens kursusprogram for 2014 er under udarbejdelse, og der vil bl.a. komme et foredrag om den nye og den gamle hundelov. Lokalforeningen DcH Helsingør Bestyrelsen Det har været endnu et spændende år for bestyrelsen. Vi har haft nogle gode og konstruktive møder. Økonomien har stille og roligt været i positiv fremdrift, og vi har haft større mulighed for at give tilskud til de ønskede behov, uden at det væltede budgettet. Klubben På baggrund af faldende medlemstal de senere år, indførte vi i år som forsøg rullende tilmeldinger på hvalpe-, kursus- og c-introhold, således at kursisterne ikke skulle vente længe på at komme på hold. Det gav mange nye medlemmer, men det gav også en del tvivlsspørgsmål i trænerstaben. Bestyrelsens holdning er nu, at det har været et godt tiltag og at det har været sundt at prøve. Problematikken er, at klubben ikke har så mange trænere til at tage den type hold, så det er svært at gennemføre dette tiltag på sigt. Vi har i år haft en medlemsnedgang på 6,5 % i forhold til sidste år og der var ved udgangen af november 187 medlemmer. Byggeriet Projekt nyt klubhus fortsætter sin gang. Der arbejdes stadig på tilladelser, BR10, besigtigelse af skurvogne, køkken osv. Ernst, Jan og Jimmy deltog i et møde omkring 3

4 fundraising med henblik på at begynde at søge diverse fonde. Trænerområdet Klubben har fået 2 nye trænere, idet Laura og Benedikte har bestået uddannelsen. Klubben råder derfor over 14 aktive trænere og 8 inaktive. En af klubbens rallytrænere stoppede desværre i klubben, så på nuværende tidspunkt har vi kun én rallytræner, men Dorte Vebel starter på træneruddannelsen i det nye år med henblik på at uddanne sig til rallytræner. Desuden har to af klubbens trænere, Anette og Peter, videreuddannet sig til kredsinstruktører. Konkurrencer Igen i år har klubbens konkurrencegående hundeførere i DcH-programmet været land og rige rundt for at vise fanen, og det har ført mange flotte resultater med sig. Det blev til 2 oprykninger til B, 4 til A samt 2 til E. Også vores rally- og IPO-folk har været meget aktive i årets løb. Der har dog ikke været holdt så mange konkurrencer i kredsen. Klubben afholdt en rallykonkurrence i april måned samt to udtagelsesprøver i IPO i juni og i august. Derudover havde vi en B-hundefører (Merete Quvang) og 2 IPO-folk (Kim L. Jakobsen og Jakob Garde) med til DM, som i år blev afholdt på Fyn. De gjorde det ganske godt derovre, og klubbens supportere stillede op i stor flok og fulgte hundeførerne fra sidelinjen. Maria Dale Malm er i gang med dommeruddannelsen, som forventes afsluttet til efteråret Desværre måtte klubben aflyse to konkurrencer i august en rallykonkurrence samt en B-A-dag pga. manglende hjælpere. Bestyrelsen håber meget, at medlemmerne i fremtiden vil bakke mere op om klubbens konkurrencer og tilbyde deres hjælp. Klubbladet Bladet Gi Pote afgik ved døden på sidste års generalforsamling. Vi forsøger at informere medlemmerne via nyhedsbreve, hjemmesiden samt klubbens facebookside, som vi bruger som supplement til hjemmesiden. Vi har fået lavet en sponsorside på hjemmesiden i håb om at kunne fastholde vores sponsorer fra bladet. Indtægterne på annoncerne kan bruges til vedligeholdelse af hjemmesiden mv. Interessen har desværre ikke været så stor, og da vi nu mangler en sponsoransvarlig, må vi nok erkende, at siden må lukkes ned. OK aftalen Klubbens sponsoraftale med OK Benzin gav et pænt afkast sidste år, og vi er også ret godt med i år. Vi mangler dog at tegne 9 nye kort for at kunne opfylde aftalen. Tak til alle hjælpere i DcH Helsingør. 4

5 Klubånden Det seneste år har vi måttet erkende, at det er en stor udfordring at lede en klub, for det er en umulig opgave at gøre alle medlemmer tilfredse. Vi ved godt, at man sidder på en udsat post, når man melder sig til en bestyrelse, og vi gør, hvad vi kan for at køre DcH Helsingør og træffe nogle beslutninger, som kommer flertallet til gode. Men det er svært med de mange meninger og viden om, hvordan klubben BURDE styres, og vi føler ofte, at der stilles spørgsmålstegn ved vores beslutninger. Det gør det meget svært at bibeholde gejsten og motivationen. Medlemmerne er meget forskellige, og der er mange måde at give udtryk for sin utilfredshed eller frustration på. Desværre er tendensen, at nogle klarer det ved sladder/rygter i klubhuset frem for at gå direkte til bestyrelsen. Man kan som bestyrelsesmedlem føle sig udsat, når man møder op i klubben, efter at debatten har kørt i klubhuset, og der bliver talt med store bogstaver. Dette synes vi er en meget kedelig udvikling for klubben. Bestyrelsen er altid modtagelig for kritik, forslag og andre input fremsat på en ordentlig måde, og vi er aldrig længere væk end telefonen eller en, hvis vi ikke lige er at finde i klubben. Vi håber, der er nogle friske kræfter klar til at træde ind i bestyrelsen, og at den kedelige udvikling snart vil vende, så alle DcH Helsingørs medlemmer kan føle sig velkomne/godt tilpas i klubben. Til slut vil Bestyrelsen takke alle for jeres indsats i Alle hundeførere, trænere, dommere, figuranter, hjælpere, beregnere, udvalgene, sporlæggere. Ingen nævnt, ingen glemt. men dog er der især nogle personer, som vi gerne vil takke: Jan P., Jimmy, Heidi G. og Christian for jeres faste poster i klubben. Tak til alle for hjælp med udfordringer og opgaver, der er klaret i årets løb. En særlig tak skal lyde til Kirsten, som pludselig stod som ene træner for rallyholdet og skulle få tingene til at gå op i en højere enhed. Det klarede du godt Kirsten. Og hermed sættes vores beretning til debat, og forhåbentlig vedtagelse. Beretningen diskuteres og spørgsmål besvares af bestyrelsen. Man nåede til enighed om at høres noget, skal det stoppes. Vi tager alt evt. brok på en generalforsamling. Ting eller beslutninger kan drøftes men ikke nedgøres. Jeanette Vejlemand læste en personlig beretning: Jeg har langsomt mistet gejsten i takt med, at vi i bestyrelsen det sidste år har haft en masse negative oplevelser med brok og kritik. Der har været meget langt imellem rosen, og jeg har længe spekuleret på, om det var anstrengelserne værd at blive ved. Dråben var, at vores beslutning om kontingentopkrævning af et medlem blev til en debat i klubhuset, fordi medlemmet var utilfreds med dette. Jeg havde sendt en mail til medlemmet og forklaret situationen, så jeg er dybt skuffet over, at han i det mindste ikke kontaktede mig, før han kørte i klubben og involverede andre i det. Og jeg er lige så skuffet over, at andre medlemmer bare æder råt, hvad der bliver fortalt i klubhuset og stempler bestyrelsen ud fra, hvad der i denne situation i virkeligheden var urigtige oplysninger. 5

6 Og endnu mere er jeg vred og skuffet over, at denne debat resulterede i, at Laura blev overfuset af et andet medlem. Selvom jeg ikke var til stede, og det ikke var mig, der blev overfuset, tager jeg stor afstand fra sådan en opførsel, og derfor har jeg valgt at træde ud af bestyrelsen et år før tid. Jeg har simpelthen ikke lysten til at bruge kræfter på en klub, hvor man ikke kan tale ordentligt til hinanden og hvor man ikke har respekt for andres arbejde. I mine øjne er det ikke bestyrelsen, der er problemet, men de bedrevidende medlemmer, der sidder på sidelinjen og styrer klubben. Og mit liv er for kort til den slags. Bestyrelsens beretning blev herefter godkendt. 4. Fremlæggelse af regnskab: Regnskabet er omdelt, og gennemgås. Vi går ud af regnskabsåret med et overskud på kr ,70. Det skal bemærkes at der har været en stor el-regning i 2. kvartal. Kassereren og resten af bestyrelsen roses for det flotte resultat i sparetider. Regnskabet godkendes. Susan meddeler at vi har investeret i en ny version af regnskabsprogram, WinKas. 4. a. Fastsættelse af kontingent: Kontingentet vedtages som uændret. Der er fra HF på IPO kommet forslag om forhøjelse af træningsgebyrer for IPO og til dels rally. Dette afvises. Alle skal betale det samme. Alternativt kan IPO selv købe det lidt dyrere redskab til træningen. Rally har været en engangsudgift. Forslaget blev afvist. 5. Indkomne forslag: Ingen indkomne forslag. 6. Valg af formand for 2 år: (på valg i 2016) Michael Malm vælges som formand. 7. Valg at kassere for 1 år: (på valg i 2015) Maria Dale Malm vælges som kasserer. 8. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år: (på valg i 2016) Kate Sørensen vælges som bestyrelsesmedlem. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år: (på valg i 2015) 6

7 Christian Bøttcher vælges som bestyrelsesmedlem. 9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år: Lisbeth Tidemand bliver genvalgt som suppleant Peter Rønne vælges som suppleant. 10. Valg af 2 revisorer for 1 år: Dorthe Vebel bliver genvalgt som revisor. Kim Klysner bliver genvalgt som revisor. 11. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år: Per Vebel vælges som revisorsuppleant. 12. Valg til udvalg mv.: Maria Dale Malm og Michael Malm vælges til konkurrenceudvalg, og får carte blanche til selv at udvide udvalget. Kim Klysner vælges som fanebærer. Per Vebel vælges som fanebærer suppleant. 13. Eventuelt: Der takkes til den afgående bestyrelse. Dirigenten afslutter den ordinære generalforsamling, og takker for god ro og orden. Dirigent Kim Klysner 7

Hos Jeanette Vejlemand. John Riise, Lisbeth Tidemand

Hos Jeanette Vejlemand. John Riise, Lisbeth Tidemand DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Jeanette Vejlemand DATO 14. oktober 2013 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Jeanette Vejlemand Lars Poffler, Laura Jensen, Ernst Johansen, Susan Hansen og Jeanette

Læs mere

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura Jensen

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura Jensen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 9. december 2013 STED DELTAGERE Hos Susan Hansen Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura

Læs mere

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise og Laura Jensen

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise og Laura Jensen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 1. oktober 2012 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos John Riise Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise og

Læs mere

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise, Jan Werner og Laura Jensen

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise, Jan Werner og Laura Jensen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 3. december 2012 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Susan Hansen Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise,

Læs mere

Hos Jeanette Vejlemand. Lars Poffler, Ernst Johansen, Jan Werner, Jeanette Vejlemand og Laura Jensen. John Riise og Susan Hansen

Hos Jeanette Vejlemand. Lars Poffler, Ernst Johansen, Jan Werner, Jeanette Vejlemand og Laura Jensen. John Riise og Susan Hansen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 2. april 2012 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Jeanette Vejlemand Lars Poffler, Ernst Johansen, Jan Werner, Jeanette Vejlemand og Laura

Læs mere

Forside billede: Alice, Biine og Basse i sne

Forside billede: Alice, Biine og Basse i sne Bestyrelsen...3 Leder...4 Aktivitetskalender...5 Rengøringsliste...6 Nyt fra A/PU...7 Referat fra Generalforsamling 20/11-2013...8 Præsentation Sandra...15 Nyt fra KU...16 Regler for konkurrence betaling...19

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v/kredssekretær Michael Rode Jensen Digevej 20 8830 Tjele, 98 62 29 31, miroje@post.tele.

Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v/kredssekretær Michael Rode Jensen Digevej 20 8830 Tjele, 98 62 29 31, miroje@post.tele. Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v/kredssekretær Michael Rode Jensen Digevej 20 8830 Tjele, 98 62 29 31, miroje@post.tele.dk REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLING den 17. februar 2009 Fraværende

Læs mere

Referat. 2. Valg af stemmetællere. Antal bestemmes af dirigenten. 3. Bestyrelsens beretning og plan for fremtiden.

Referat. 2. Valg af stemmetællere. Antal bestemmes af dirigenten. 3. Bestyrelsens beretning og plan for fremtiden. Referat År 2009, den 28. februar kl. 13.00 afholdtes ordinær generalforsamling i RJK på Jens Baggesens Hotel, Batterivej 3, 4220 Korsør, med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere.

Læs mere

Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening

Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Søndag den 23. marts 2014 kl. 15.00 holdtes ordinær generalforsamling i Dansk P.R.E. Avl s- forening i Vissenbjerghallerne, Idrætsvej 3, 5492 Vissenbjerg.

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KREDSNÆSTFORMAND - SEKRETÆR KREDS 4 Til lokalforeninger i Kreds 4 Til Kreds bestyrelsen i Kreds 4 Til Hovedbestyrelsen Referat af Kredsgeneralforsamling

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 ! Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 Valg af dirigent: Peter Broen (Sponsor fra Storm Broen Advokatfirma) Valg af referent: Alexander Schmidt(Webmaster)

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 24-feb 2009 Beretning 2008 Endnu et år er gået, et travlt år synes jeg, det har været hårdt arbejde, men bestemt også meget spændende. Jeg har i år haft mulighed

Læs mere

Er din hund for tyk? Og hvad kan du gøre ved det. DcH s landsmøde Tema om tænder Uskyldige hunde dør. Læs også i dette nr:

Er din hund for tyk? Og hvad kan du gøre ved det. DcH s landsmøde Tema om tænder Uskyldige hunde dør. Læs også i dette nr: NR. 02 APRIL 2013 75. ÅRGANG Læs også i dette nr: DcH s landsmøde Tema om tænder Uskyldige hunde dør Er din hund for tyk? Og hvad kan du gøre ved det Hunde træning sammenhold ungdom medlemmernes input

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 5 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 VELKOMST Formand Bjørn Nielsen bød velkommen til Danske Torpares 35. ordinære generalforsamling på Park Inn i Kastrup.

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 16. marts 2014 kl. 10:30 Festsalen på Tinderhøj Skole Fortvej 71, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS

Læs mere

www.dch-brenderup.dk

www.dch-brenderup.dk Årgang 12 - Nr.4 November 2014 Medlemsblad for Brenderup og omegns civile Hundeførerforening, BocH Rallyholdet ser tilbage på 2014 NYTÅRSTRÆNING Som altid, afholder vi samlet træning for alle hold den

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 14. marts 2010 på Rødovregård Kirkesvinget 1, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget (/) TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Langgarverne. Generalforsamlingsprotokollat

Langgarverne. Generalforsamlingsprotokollat Langgarverne Generalforsamlingsprotokollat År 2010 d. 25. oktober afholdtes klubbens ordinære generalforsamling i klublokalet ved Byskolen. Ca. 40 medlemmer mødte op, bestyrelse og revision inklusive.

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18.

For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18. Formandens beretning på generalforsamlingen 26-01-2009 Generalforsamlingen 2009 Den nye generalforsamling Sidste års generalforsamling var på mange måder et varsel på nye tider. De af jer, der var med,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset. Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1)

Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset. Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1) Bramsnæs sejlklub Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1) 1) JC Frank blev valgt til dirigent

Læs mere