Improviseret ledelse. Et kursus i improviseret kaos navigation. 7/ Improviseret ledelse - Kursusprogram 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Improviseret ledelse. Et kursus i improviseret kaos navigation. 7/1 2008 Improviseret ledelse - Kursusprogram 1"

Transkript

1 Improviseret ledelse Et kursus i improviseret kaos navigation Improviseret ledelse - Kursusprogram 1

2 Indledning... 3 Generel kursusbeskrivelse... 3 Kursets opbygning... 5 Devising... 5 Workshop Groove Management... 6 Kursus 1: Præsentation - Stå frem!... 7 Kursus 2: Empowerment Sig ja!...8 Kursus 3: Status og magt i organisationer... 9 Kursus 4: Provokative kompetencer Tilt Kursustitel 5: Et nyt mindset Pas på dig selv! Kursus 6: Kreativitet - De nye muligheder Improviseret ledelse - Kursusprogram 2

3 Indledning Groove managements fokus er betydningen af improvisation, primært på ledelsesniveau i en organisatorisk sammenhæng. Et fokus der bredt omfatter strategisk tænkning, ledelsesadfærd, innovation og produktudvikling, medarbejderudvikling mv. Improvisation er et begreb hentet fra den kunstneriske verden, primært jazz og teater. Årsagen til interessen fra den management-teoretiske verden er mangesidig. Den primære interesse er usikkerhedszonen i management-teorien, der handler om beslutning på baggrund af usikkerhed. Man har måttet erkende, at teknik og analyse ikke er nok; flere og flere vigtige praksisfelter i organisationer falder udenfor den tekniske rationalitet. Årsagen er at en globaliseret verdensøkonomi med anderledes aggressive og uforudsigelige konkurrenceparametre forrykker den traditionelle opfattelse af strategisk planlægning og rationelle beslutningsprocedurer. Derfor må man i turbulente og ustabile omstændigheder og foranderlige miljøer tage andre teknikker i anvendelse. Disse kan eksempelvis være ledernes anvendelse af intuition og ledernes evne til at kunne improvisere hensigtsmæssigt. Groove management beskæftiger sig med kreative læringsprocesser, anvendelse af tavs viden og ikke-logiske processer, altså anvendelsen af ikke-logisk, ikke-rationel og intuitiv kunstnerisk kunnen i en organisatorisk sammenhæng. Groove management er et cross-over koncept, hvor ledelse og skuespillets teknikker og mindsets spiller sammen omkring begrebet improvisation. Læs mere om den teoretiske baggrund for Groove Management Groove er, som flow, en oplevelse af fordybelse, en total samhørighed med de øvrige deltagere og en koncentreret fokusering på situationens tema. En blanding mellem kontrolleret og automatisk kognition. Generel kursusbeskrivelse Uddannelsen i Groove Management er kreativt funderet og giver dig mulighed for at improvisere når det brænder på. Du lære at skifte mindset og aktivere/aktualisere tavs viden og ikke-logiske processer og hermed anvende ikke-rationel og intuitiv kunstnerisk kunnen i organisatorisk i ledelsesmæssig sammenhæng. Formål Formålet med uddannelsen er at lære dig at improvisere, så du kan udvikle nye personlige arbejdsmetoder indenfor: Planlægning og ledelse under forhold som er præget af uforudsigelige og aggressive konkurrenceparametre. Samt rationelle beslutningsprocedurer på en baggrund af usikkerhed. Improviseret ledelse - Kursusprogram 3

4 Udbytte Du lærer at finde styrke i egne kvaliteter, kompetencer og kvalifikationer til at stå frem og lykkes med din fortælling i enhver professionel sammenhæng. Du lærer at et improvisatorisk Ja giver dig muligheden for at navigere i det ukendte, og derved skabe empowerment i de fremtidige daglige rutiner. Du lærer at bruge status-skift bevidst som en dynamisk faktor, der kan være afgørende for resultatet i enhver dialog, fremlæggelse eller forhandlingssituation. Du lærer at du med dit nye mindset kan skabe innovative løsninger i dit daglige arbejde, bygget på teori og praksis i flow og improvisation. Du lærer at bruge provokative kompetencer og tiltet 1, så gamle rutiner ikke står i vejen for udvikling, men bliver muligheder og brugbare elementer i den bricolage 2, der er nødvendig i en dynamisk organisation. Du lærer at din kreativitet, der er et vigtigt værktøj, når der skal skabes helheder mellem ledelsesstil, ledelsesadfærd og mangesidige udfordringer. Indhold Uddannelsen bygger på improvisationsdiscipliner der har sine rødder i den kunstneriske verden og på en masterafhandling skrevet af Kim von Bülow, der skaber sammenhængen og oversættelsesnøgler mellem ledelse og teater. Vi har i denne sammenhæng valgt at fokusere på følgende temaer: Teori og praktiske øvelser i nonverbal kommunikation, retorik og grundlæggende historiefortælling, der styrker evnen til at indgå improvisatorisk i en dialog, og herved styrke den fælles fortælling. Teori og praktiske øvelser i dynamisk kreativitet, og dennes anvendelse på ledelsesniveau i organisatoriske sammenhænge. Afprøvning af nye kompetencer i en simulator, hvor den enkelte får mulighed for at bruge sine evner som improvisator og bricoleur indenfor sit arbejdsområde. Metode For at uddannelsen kan få den største effekt for den enkelte er den dynamisk opbygget og af en varighed på et halvt år med et personligt devising (Fodnote 3) forløb for hver deltager mellem de egentlige kursusgange. Strukturen er af kreativ natur, hvilket betyder at dele af undervisningen vil være bygget på den enkeltes historie. Metoden er skabt ud fra undervisningsmodeller i det kunstneriske miljø i tæt dialog med teoretiske og praktisk erfaringer indenfor management, ledelse og organisation. 1 Tilt er begreb hentet fra teaterverdenen, der betegner den handling der bryder en rutine. 2 Bricolage i en organisatorisk sammenhæng omfattet en umiddelbar viden om de resurser man har til rådighed, evnen til at observerer og lytte, en tillid til egne ideer og selvjusterende strukturer med ikke-fordømmende feedback. Improviseret ledelse - Kursusprogram 4

5 Kursets opbygning Kursusrækken i improviseret ledelse er opbygget af følgende dele: En introducerende workshop 6 kurser af 3 dages varighed fordelt over et halvt år Et devising forløb med 6 individuelle samtaler a 2 timers varighed på kursisternes arbejdsplads. Den praktiske del er udviklet af Steen Haakon Hansen, skuespiller og teaterinstruktør. Den teoretiske del er udviklet af uddannelsesleder og Master i HR Kim von Bülow. Disse to personer er de gennemgående undervisere på kurserne. Deltager forudsætninger: Du arbejder med ledelse generelt. Ledelsesniveauet har ingen betydning. Devising Devising 3 Hvert kursus følges op af 2 timers individuel devising i den mellemliggende periode. Emnet vil i hver devising seance være indholdet i det forudgående kursus. Devisingen foretages af Steen Haakon. 3 Devising vil sige at man konstruerer et plot for hvordan den pågældende kan iscenesætte impro i hverdagen. Improviseret ledelse - Kursusprogram 5

6 Workshop Groove Management Nye vinkler på forandringsledelse og ledelse i nuet En introducerende workshop. Improvisation er en grundlæggende evne og adfærd hos mennesket og nødvendig når omgivelserne forandre sig. Ledere på alle niveauer skal i stigende grad håndtere forandringer og navigere i usikre og ustabile miljøer. Evnen til at improvisere kvalificeret er derfor en altafgørende kompetence for en organisation at besidde. Workshoppen giver en begyndende teoretisk indsigt i improvisations natur i en ledelsesmæssig sammenhæng og praktisk mulighed for at træne og styrke den improvisatoriske kompetence. Workshoppens praktiske del tager udgangspunkt i øvelser, der tager direkte udgangspunkt organisatoriske eller ledelsesmæssige udviklingsområder. Workshoppen er introducerende i forhold til det samlede kursus i improvisation i organisationer og i ledelsespraksis: Uddannelsen i Groove Management. Den praktiske del er udviklet af Steen Haakon Hansen, skuespiller og teaterinstruktør. Den teoretiske del er udviklet af uddannelsesleder og Master i HR Kim von Bülow. Workshoppen varer 4. timer. Workshoppens indhold: o Introduktion af workshoppens instruktører o Et teoretisk indblik i feltet mellem improvisation og organisationsteori og ledelse o Diskussion af de teoretiske konklusioner o Pause o Praktiske øvelser Hver øvelse afsluttes med en dialog vedr. formål og relevans o Afrunding Improviseret ledelse - Kursusprogram 6

7 Kursus 1: Præsentation - Stå frem! Indhold: Dette kursus handler både om at finde den styrke der ligger i den indre overbevisning om egne kompetencer og om budskabets validitet, det kvalificerer ethvert professionelt møde og om hvordan man iscenesætter mødet, så budskabet får optimale betingelser. Vi ser præsentation som en historiefortælling, hvor karakter, stemning og omgivelser er betydningsfulde elementer. Samtidigt belyses hvordan risikovillighed kan give nye muligheder og bane vejen for nyudvikling; altså, når scenen er sat rigtigt, er der muligheder for at skabe overraskelser der kan fastholde publikum. PowerPoint tankegangen understøtter proceskontrol og skaber en afsmittende følelse af sikkerhed og til en vis grad forudsigelighed. Improvisation er en mulighed for at bryde med disse forhold forhold som skaber kedsomlighed og en forringet mulighed for at budskabet går igennem. Improvisation kræver stor sikkerhed mht. budskabets relevans, betydning og klarhed, samt man skal have styr på det grundlæggende mht. krop og stemme. Improvisation giver mulighed for at møde sine tilhører på en ny interaktiv måde, men først og fremmest en måde at udfordre sig selv på med en afsmittende effekt på tilhørerne. Gennem konkrete øvelser belyses følgende temaer: o Forberedelsen af mødet o Iscenesættelse af budskaber o Styring af informationsprocesser o Klarhed og gennemslagskraft i det dynamiske møde o Kontrol og det uventede overraskelsens dynamik Udbytte: Kursister vil opnå følgende udbytte: Vil kunne planlægge, styre og udfordre det professionelle møde med gennemslagskraft og overbevisning. Du lærer at finde styrke i egne kvaliteter, kompetencer og kvalifikationer til at stå frem og lykkes med din fortælling i enhver professionel sammenhæng. Med andre ord: Det der skal til for at gå på podiet og stjæle folks hjerter Kursusbeskrivelse: Kurset består af teori og praktiske øvelser i præsentationsteknik. Kurset bygger på teaterøvelser og på teorien fra det improviserede teater. Dette giver nye dynamiske muligheder for at kvalificere møder, undervisning, workshops og seminarier. Efter et teoretisk oplæg gennemgår kursisterne trinfor-trin øvelser, der efterfølges af en personlig feedback. Improviseret ledelse - Kursusprogram 7

8 Kursus 2: Empowerment Sig ja! Indhold: Kurset handler om lederne i spændingsfeltet mellem kontrol/styring og forandring/udvikling. Spændingsfeltet fordrer et mindset der naturligt kan rumme begge aspekter i en kompleks hverdag. Empowerment betyder magt, kraft og styrke i et tæt samarbejde med andre, hvor vækst i erkendelse, indsigt og selvforståelse går hånd i hånd med en kraftfuld handlen. Det at sige Ja i improvisation giver muligheden for navigerer i det ukendte og fremadrettet muligheden for at kontrollere/beherske det ukendte og herved gøre det kendt, indtil dette forandres igen. Skiftet mellem tryghed (det kendte) og det udviklende (det ukendte) er således grundlæggende betingelser for menneskets væren. Kontrol, regler og rutiner er udmærket i perioder uden forandringer, da disse kan give en tryghed en fornemmelse af at kunne styre fremtiden der er periodisk nødvendig for at mennesker kan fungere. I perioder med forandring kan det dog være katastrofalt at fastholde disse mekanismer. Disse er ofte svar på gårdagens spørgsmål og vil derfor ikke understøtte den udvikling omgivelserne kræver. Gennem konkrete øvelser belyses følgende temaer: o Udvikling i nuet o Mønsterbrydning og blokeringer o Dynamisk synkronisering o Kontinuerlig forhandling o Organisk organisering Udbytte: Kursister vil opnå følgende udbytte: o Kan forstærke informationsprocesser under og efter handlinger. o Kan arbejde med skiftende roller i organisationen (solo/support) o Kan understøtte og værdsætte supporterende adfærd og handlinger. o Kan understøtte en tolerance for fejl og anse dem for mulighed for læring. o Kan understøtte tillid frem for kontrol. Du lærer at et improvisatorisk Ja giver dig muligheden for at navigere i det ukendte, og derved skabe empowerment i de fremtidige daglige rutiner. Med andre ord: Det der skal til for at skabe positiv udvikling med et JA! Kursusbeskrivelse: Kurset er primært et mindset kursus, hvor kursisterne via teori og øvelser arbejder med indstillinger og omstændigheder, der er afgørende i et udviklingsorienteret miljø. Øvelserne er koncentreret om tilstedeværelse i nuet, rollebeherskelse og positiv feed back. Teori og øvelser er baseret på det improviserede teaters mindset og praksis. Improviseret ledelse - Kursusprogram 8

9 Kursus 3: Status og magt i organisationer Indhold: De formelle magtstrukturer i en organisation er normalt gennemskuelige, men når vi bevæger os ind i den uformelle (den situationsbestemte) sfære, så er magt og status ofte af en mangesidig ugennemskuelig karakter. Beslutninger taget i situationen påvirkes ofte af den gældende uformelle magt- og statusstruktur. I teatrets verden er status-forhold og status-skift et spørgsmål om dynamisk interaktion mellem personer. Status-øvelserne gør udøverne bevidste om status betydning for relationer mellem mennesker og gøre dem i stand til at aflæse status-signaler. Indsigt i feltet kan gøre dem i stand til at ændre status-forhold (som ikke må forveksles med formelle magt-strukturer i en organisation) med det mål at skabe dynamik og udvikling. Statusøvelserne kan lige ledes anvendes til at analysere status-forhold i medarbejdergrupper eller teams. I teatret er status en faktor, der skaber publikums interesse for personernes indbyrdes relationer og en faktor, der kan skabe den konflikt eller problemstilling, der bringer historien fremad. Gennem konkrete øvelser belyses følgende temaer: o Status interaktion og relationer o Ændringer af statusforhold o Status-signaler o Dynamik og udvikling Udbytte: Kursister vil opnå følgende udbytte: o En bevidsthed om status betydning for relationer mellem mennesker o Praktisk erfaring i at aflæse status-signaler o Vil erhverve sig kompetencer der kan ændre og styre status-forhold o At via disse kompetencer kunne skabe dynamik og udvikling Du lærer at bruge status-skift bevidst som en dynamisk faktor, der kan være afgørende for resultatet i enhver dialog, fremlæggelse eller forhandlingssituation. Med andre ord: Det der skal til for at aflæse omgivelserne og bruge det Kursusbeskrivelse: Gennem konkrete øvelser og rollespil belyses betydningen af status i menneskelig interaktion. Kursisterne vil blive trænet i at aflæse og påvirke status-tilstande mellem mennesker i en organisatorisk sammenhæng. Status er som på teateret som i livet en drivkraft i menneskets møde med hinanden - på godt og ondt! Ved at forstå og i praksis beherske denne drivkraft kan der opnås positive udviklingsorienterede resultater i en organisation. Improviseret ledelse - Kursusprogram 9

10 Kursus 4: Provokative kompetencer Tilt Indhold: Rutiner og faste handlingsmønstre er under normale omstændigheder fundamentet i enhver organisation. Når organisationen kommer under et forandringspres af interne eller eksterne årsager kan disse rutiner dog betyde at organisationen ikke kan forandre sig eller at processen går for langsomt. Lederen skal derfor besidde provokative kompetencer, der kan udfordre rutiner, handlinger og tankesæt, der skaber forhindringer i en dynamisk organisation. Tilt er begreb hentet fra teaterverdenen der betegner den handling der bryder en rutine. Gennem konkrete øvelser belyses følgende temaer: o Rutiners betydning og værdi o Risikovillighed og mod på forandring o Tilt forandringens øjeblik o Efter Tiltet mod nye rutiner Udbytte: Med udgangspunkt i dine kompetencer får du erfaring i at bruge dit kreative jeg til at skabe i innovation via din ledelsesform: o Du får konkrete kompetencer til at igangsætte og styre processer i forandring. o Du får nyt mod til at tage afgørende beslutninger. o Du får indsigt i psykologien bag modstand mod forandring (blokering) o Du får mod på at gå ind i forandringsprocesser, hvor du må give afkald på kontrol og overblik. Du lærer at du med dit nye mindset kan skabe innovative løsninger i dit daglige arbejde, bygget på teori og praksis i flow og improvisation. Med andre ord: Det der skal til for at få nyt liv i den grå pølse Kursusbeskrivelse: Med udgangspunkt i teori og øvelser trænes de kompetencer, der er nødvendig for at navigere i foranderlige miljøer og stadig bevare en udviklingsorienteret adfærd og tankegang. Ligeledes trænes de kompetencer, der kan igangsætte udvikling og nytænkning selv under svære forhold. Tiltet er det punkt hvor rutiner brydes og nye historier, mindsets og handlinger opstår. Dette kursus fokuserer på hvordan man skaber et tilt og hvornår tiltet skal præsenteres for at kunne virke optimalt. Improviseret ledelse - Kursusprogram 10

11 Kursustitel 5: Et nyt mindset Pas på dig selv! Indhold: Mange ledere lever et meget udfordrende arbejdsliv med en konstant trussel om enten selv at skabe et stress-fremkaldende arbejdsmiljø for medarbejderne eller selv blive ramt at stress. Flow og improvisation er muligheder for at fastholde udvikling og dynamik i en organisation uden at skabe stress, uklarhed og bekymringer. Når man bevidst anvender improvisation i sit professionelle arbejdsliv signalerer man en tro på at ens kompetencer og erfaringer i kombination med en åbenhed for nuets muligheder er tilstrækkelige og dækkende i situationer præget af usikkerhed. Denne tankegang er i princippet en afart af det slidte ordsprog; Don t work harder, work smarter! Samtidig åbner man for innovative muligheder som planlægning af fremtiden ikke kan tilbyde. Gennem konkrete øvelser belyses følgende temaer: o Flow navigation i kaos o Kunsten at fejle o Den åndelige leder o Udfordringer og kompetencer o Den indre motivation Udbytte: Kursister vil opnå følgende udbytte: o Kan give mulighed for at tage selvstændige initiativer o Kan give konkrete energigivende mål o Kan skabe håndterbare ubureaukratiske regler o Kan tilpasse udfordringer til færdigheder o Kan give tydelig, ikke-ydmygende, information om hvor godt man klarer sig Du lærer at bruge provokative kompetencer og tiltet 4, så gamle rutiner ikke står i vejen for udvikling, men bliver muligheder og brugbare elementer i den bricolage, der er nødvendig i en dynamisk organisation. Med andre ord: Det der skal til for at skabe de optimale rammer Kursusbeskrivelse: Gennem teori og øvelser trænes tilstedeværelse i nuet og herved muligheden for at skabe et arbejdsmiljø, der bygger på menneskelige og udviklingsorienterede værdier. Grundlæggende er det et kursus i hvordan man skaber optimale læringsbetingelser i miljøer, der nemt kan opleves stressende. 4 Tilt er begreb hentet fra teaterverdenen der betegner den handling der bryder en rutine. Improviseret ledelse - Kursusprogram 11

12 Kursus 6: Kreativitet - De nye muligheder Indhold: Improvisation som en helhedsskabende kreativ proces. Kurset samler de foregående kursers delelementer i helheder med et kreativt og nytænkende potentiale. Kurset er casebaseret og fungerer som en simulator for hvordan improvisation kan anvendes hensigtsmæssigt på ledelsesniveau i organisationer. Gennem konkrete øvelser belyses følgende temaer: Temaerne bestemmes af den foregående coaching med de enkelte deltagere o Kreativitet o Improvisation i organisationer Udbytte: o Kursister vil opnå følgende udbytte: o Kan skabe helheder mellem ledelsesstil/adfærd og mangesidede udfordringer. Du lærer at din kreativitet, der er et vigtigt værktøj, når der skal skabes helheder mellem ledelsesstil, ledelsesadfærd og mangesidige udfordringer. Med andre ord: Det der skal til for at få flow i biksen Kursusbeskrivelse: De færdigheder og kompetencer, der er blevet trænet gennem kursusrækken bliver på dette kursus sat ind i en overskuelig helhed; improviseret ledelse! Improviseret ledelse - Kursusprogram 12

2015 Winholistic Academy Katalog

2015 Winholistic Academy Katalog 2015 Winholistic Academy Katalog Af: Peter Winther Winholistic ApS 09-03-2015 Indholdsfortegnelse KOMMUNIKATIONSUDDANNELSER... 4 Præsentationsteknik varighed 2 dage.... 4 Kommunikationsoptimering varighed

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

MANOVA KURSUS KATALOG

MANOVA KURSUS KATALOG MANOVA KURSUS KATALOG MANOVA KURSUS KATALOG VELKOMMEN TIL MANOVAS KURSUSKATALOG Mange års kursusvirksomhed gør, at vi i dag kan præsentere et spændende kursuskatalog fyldt med inspirerende og udfordrende

Læs mere

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske:

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske: Sportspsykologiens professionsmodel - Bagom Team Danmarks sportspsykologiske ydelser Det sportspsykologiske fagfelt i Danmark har været præget af en mangfoldighed af tilgange og har fungeret som en redskabsdisciplin.

Læs mere

AlmenProjekt 23 - Uddannelse og læring med effekt i AlmenNet Fase 1: - Forprojekt om behov, muligheder og udviklingsplan.

AlmenProjekt 23 - Uddannelse og læring med effekt i AlmenNet Fase 1: - Forprojekt om behov, muligheder og udviklingsplan. Fase 1: Forprojekt om behov, muligheder og udviklingsplan AlmenProjekt 23 - Uddannelse og læring med effekt i AlmenNet Fase 1: - Forprojekt om behov, muligheder og udviklingsplan Oktober 2008 Arbejdspapir

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

kursuskatalog supplement as

kursuskatalog supplement as kursuskatalog supplement as indhold supplement as 04 Organisations- og ledelsesudvikling 08 personlig udvikling 11 kommunikation 12 undervisnings- og præsentationsteknik 18 arbejdsmiljø og stresshåndtering

Læs mere

DSR-aftale - Esbjerg

DSR-aftale - Esbjerg DSR-aftale - Esbjerg Historie og åbningsforelæsning... 2 SOCIAL MOBILITET...2 Kommunikation og organisation... 2 COACHING (1)... 2 COACHING (2)... 3 COACHING (3)... 4 DET DANSKE SPROG ER MODERSMÅLET I

Læs mere

NYHEDSBREV. Team Consult Development

NYHEDSBREV. Team Consult Development NYHEDSBREV 14. JUNI 2010 Du må selv være den forandring, du ønsker at opleve i verden! Citat: M. Gandhi Nogle gange har vi brug for et lille eller et stort skub andre gange klarer vi det selv på arbejdspladsen

Læs mere

MANNAZ UPDATE. Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com

MANNAZ UPDATE. Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com MANNAZ UPDATE Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com Lederudvikling hos Mannaz Vejen til succes går gennem ny viden og nye kompetencer. Hos Mannaz udbyder vi lederforløb,

Læs mere

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt Kompetencekoncept Hospitalsenhed Midt - med hjerne, hjerte og vilje Hospitalsenhed Midt Administrationen HR INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...4 Del 1: Fælles ramme og fælles sprog for kompetenceudvikling.6

Læs mere

Ledelse som håndværk

Ledelse som håndværk Ledelse som håndværk Ledelse som håndværk værktøjskassen Hvor er jeg selv i min ledelse det autentiske lederskab Tværorganisatorisk samarbejde nøglen til High Performance Teametablering med samtaleværksted

Læs mere

Den Femte Disciplin. Peter M. Senge Fag: HRM

Den Femte Disciplin. Peter M. Senge Fag: HRM Den Femte Disciplin Peter M. Senge Fag: HRM Den lærende organisation Kernen i den lærende organisation er et mentalitetsskift fra at se os selv som adskilt fra verden til at være forbundet med verden,

Læs mere

At skabe læreprocesser i praksis

At skabe læreprocesser i praksis At skabe læreprocesser i praksis Projektrapport Del 1 og Del 2 Tværgående Udviklings Pulje under Undervisningsministeriet. Projekt 109443 Projektperiode August 2005 oktober 2006-09-21 Projektansvarlig

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag 2 http://www.tack.dk/ Personlig Power 1 "Dem, der gerne vil realisere sit personlige potentiale, genfinde sine resurser, overvinde

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

kursuskatalog supplement as

kursuskatalog supplement as kursuskatalog supplement as indhold supplement as 04 Organisationsudvikling 08 personlig udvikling 11 kommunikation & undervisningsteknik 18 arbejdsmiljø & stress 20 økonomi & regnskab 24 projektarbejde

Læs mere

Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune

Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune Målet med empowerment dagplejer uddannelsen er at højne identiteten som professionel dagplejer og at give den enkelte dagplejer en faglig kompetenceudvikling.

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

Stribevis af kurser. Praktiske oplysninger

Stribevis af kurser. Praktiske oplysninger Stribevis af kurser Assertiv kommunikation Assertionstræning Forhandlingsteknik Få styr på din stress! Grammatik tak! Instruktionsteknik Komma kom her! Læsetræning Medarbejdersamtaler Mødeteknik Notat-

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

Dialog til en forandring

Dialog til en forandring Dialog til en forandring Charlotte Køhlert Dialog til en forandring gør vanskelige samtaler til konstruktive og udviklende dialoger Samfundslitteratur Charlotte Køhlert Dialog til en forandring gør vanskelige

Læs mere

Appreciative Inquiry og Lean i et sygehuskøkken

Appreciative Inquiry og Lean i et sygehuskøkken Appreciative Inquiry og Lean i et sygehuskøkken Mette Haxholm Daugaard EAL Afsluttende eksamensprojekt 1-06-2012 Appreciative Inquiry og Lean i et sygehuskøkken 1. juni 2012 Indhold 1. Indledning... 1.1.

Læs mere

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb)

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb) COME ON online genplaceringsforløb De Universelle To Bilag A De Universelle To. Side 1 af sider 40 Indholdsfortegnelse Overblik over arbejdsmarkederne, der bevæger sig... 4 Værdier... 6 Forpligtende engagement...

Læs mere

MANNAZ UPDATE. Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da

MANNAZ UPDATE. Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da MANNAZ UPDATE Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da Motivation og produktivitet. Kender du rækkefølgen? Vidensmedarbejderen anno 2014 sætter sine

Læs mere

Confex kursuskatalog 2011

Confex kursuskatalog 2011 Mød os på www.confex.dk Tid til ledelse og personlig udvikling? Confex kursuskatalog 2011 KURSUS 2011 Her bliver du præsenteret for et udsnit af de kurser, konferencer og uddannelser, Confex kan tilbyde

Læs mere