Improviseret ledelse. Et kursus i improviseret kaos navigation. 7/ Improviseret ledelse - Kursusprogram 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Improviseret ledelse. Et kursus i improviseret kaos navigation. 7/1 2008 Improviseret ledelse - Kursusprogram 1"

Transkript

1 Improviseret ledelse Et kursus i improviseret kaos navigation Improviseret ledelse - Kursusprogram 1

2 Indledning... 3 Generel kursusbeskrivelse... 3 Kursets opbygning... 5 Devising... 5 Workshop Groove Management... 6 Kursus 1: Præsentation - Stå frem!... 7 Kursus 2: Empowerment Sig ja!...8 Kursus 3: Status og magt i organisationer... 9 Kursus 4: Provokative kompetencer Tilt Kursustitel 5: Et nyt mindset Pas på dig selv! Kursus 6: Kreativitet - De nye muligheder Improviseret ledelse - Kursusprogram 2

3 Indledning Groove managements fokus er betydningen af improvisation, primært på ledelsesniveau i en organisatorisk sammenhæng. Et fokus der bredt omfatter strategisk tænkning, ledelsesadfærd, innovation og produktudvikling, medarbejderudvikling mv. Improvisation er et begreb hentet fra den kunstneriske verden, primært jazz og teater. Årsagen til interessen fra den management-teoretiske verden er mangesidig. Den primære interesse er usikkerhedszonen i management-teorien, der handler om beslutning på baggrund af usikkerhed. Man har måttet erkende, at teknik og analyse ikke er nok; flere og flere vigtige praksisfelter i organisationer falder udenfor den tekniske rationalitet. Årsagen er at en globaliseret verdensøkonomi med anderledes aggressive og uforudsigelige konkurrenceparametre forrykker den traditionelle opfattelse af strategisk planlægning og rationelle beslutningsprocedurer. Derfor må man i turbulente og ustabile omstændigheder og foranderlige miljøer tage andre teknikker i anvendelse. Disse kan eksempelvis være ledernes anvendelse af intuition og ledernes evne til at kunne improvisere hensigtsmæssigt. Groove management beskæftiger sig med kreative læringsprocesser, anvendelse af tavs viden og ikke-logiske processer, altså anvendelsen af ikke-logisk, ikke-rationel og intuitiv kunstnerisk kunnen i en organisatorisk sammenhæng. Groove management er et cross-over koncept, hvor ledelse og skuespillets teknikker og mindsets spiller sammen omkring begrebet improvisation. Læs mere om den teoretiske baggrund for Groove Management Groove er, som flow, en oplevelse af fordybelse, en total samhørighed med de øvrige deltagere og en koncentreret fokusering på situationens tema. En blanding mellem kontrolleret og automatisk kognition. Generel kursusbeskrivelse Uddannelsen i Groove Management er kreativt funderet og giver dig mulighed for at improvisere når det brænder på. Du lære at skifte mindset og aktivere/aktualisere tavs viden og ikke-logiske processer og hermed anvende ikke-rationel og intuitiv kunstnerisk kunnen i organisatorisk i ledelsesmæssig sammenhæng. Formål Formålet med uddannelsen er at lære dig at improvisere, så du kan udvikle nye personlige arbejdsmetoder indenfor: Planlægning og ledelse under forhold som er præget af uforudsigelige og aggressive konkurrenceparametre. Samt rationelle beslutningsprocedurer på en baggrund af usikkerhed. Improviseret ledelse - Kursusprogram 3

4 Udbytte Du lærer at finde styrke i egne kvaliteter, kompetencer og kvalifikationer til at stå frem og lykkes med din fortælling i enhver professionel sammenhæng. Du lærer at et improvisatorisk Ja giver dig muligheden for at navigere i det ukendte, og derved skabe empowerment i de fremtidige daglige rutiner. Du lærer at bruge status-skift bevidst som en dynamisk faktor, der kan være afgørende for resultatet i enhver dialog, fremlæggelse eller forhandlingssituation. Du lærer at du med dit nye mindset kan skabe innovative løsninger i dit daglige arbejde, bygget på teori og praksis i flow og improvisation. Du lærer at bruge provokative kompetencer og tiltet 1, så gamle rutiner ikke står i vejen for udvikling, men bliver muligheder og brugbare elementer i den bricolage 2, der er nødvendig i en dynamisk organisation. Du lærer at din kreativitet, der er et vigtigt værktøj, når der skal skabes helheder mellem ledelsesstil, ledelsesadfærd og mangesidige udfordringer. Indhold Uddannelsen bygger på improvisationsdiscipliner der har sine rødder i den kunstneriske verden og på en masterafhandling skrevet af Kim von Bülow, der skaber sammenhængen og oversættelsesnøgler mellem ledelse og teater. Vi har i denne sammenhæng valgt at fokusere på følgende temaer: Teori og praktiske øvelser i nonverbal kommunikation, retorik og grundlæggende historiefortælling, der styrker evnen til at indgå improvisatorisk i en dialog, og herved styrke den fælles fortælling. Teori og praktiske øvelser i dynamisk kreativitet, og dennes anvendelse på ledelsesniveau i organisatoriske sammenhænge. Afprøvning af nye kompetencer i en simulator, hvor den enkelte får mulighed for at bruge sine evner som improvisator og bricoleur indenfor sit arbejdsområde. Metode For at uddannelsen kan få den største effekt for den enkelte er den dynamisk opbygget og af en varighed på et halvt år med et personligt devising (Fodnote 3) forløb for hver deltager mellem de egentlige kursusgange. Strukturen er af kreativ natur, hvilket betyder at dele af undervisningen vil være bygget på den enkeltes historie. Metoden er skabt ud fra undervisningsmodeller i det kunstneriske miljø i tæt dialog med teoretiske og praktisk erfaringer indenfor management, ledelse og organisation. 1 Tilt er begreb hentet fra teaterverdenen, der betegner den handling der bryder en rutine. 2 Bricolage i en organisatorisk sammenhæng omfattet en umiddelbar viden om de resurser man har til rådighed, evnen til at observerer og lytte, en tillid til egne ideer og selvjusterende strukturer med ikke-fordømmende feedback. Improviseret ledelse - Kursusprogram 4

5 Kursets opbygning Kursusrækken i improviseret ledelse er opbygget af følgende dele: En introducerende workshop 6 kurser af 3 dages varighed fordelt over et halvt år Et devising forløb med 6 individuelle samtaler a 2 timers varighed på kursisternes arbejdsplads. Den praktiske del er udviklet af Steen Haakon Hansen, skuespiller og teaterinstruktør. Den teoretiske del er udviklet af uddannelsesleder og Master i HR Kim von Bülow. Disse to personer er de gennemgående undervisere på kurserne. Deltager forudsætninger: Du arbejder med ledelse generelt. Ledelsesniveauet har ingen betydning. Devising Devising 3 Hvert kursus følges op af 2 timers individuel devising i den mellemliggende periode. Emnet vil i hver devising seance være indholdet i det forudgående kursus. Devisingen foretages af Steen Haakon. 3 Devising vil sige at man konstruerer et plot for hvordan den pågældende kan iscenesætte impro i hverdagen. Improviseret ledelse - Kursusprogram 5

6 Workshop Groove Management Nye vinkler på forandringsledelse og ledelse i nuet En introducerende workshop. Improvisation er en grundlæggende evne og adfærd hos mennesket og nødvendig når omgivelserne forandre sig. Ledere på alle niveauer skal i stigende grad håndtere forandringer og navigere i usikre og ustabile miljøer. Evnen til at improvisere kvalificeret er derfor en altafgørende kompetence for en organisation at besidde. Workshoppen giver en begyndende teoretisk indsigt i improvisations natur i en ledelsesmæssig sammenhæng og praktisk mulighed for at træne og styrke den improvisatoriske kompetence. Workshoppens praktiske del tager udgangspunkt i øvelser, der tager direkte udgangspunkt organisatoriske eller ledelsesmæssige udviklingsområder. Workshoppen er introducerende i forhold til det samlede kursus i improvisation i organisationer og i ledelsespraksis: Uddannelsen i Groove Management. Den praktiske del er udviklet af Steen Haakon Hansen, skuespiller og teaterinstruktør. Den teoretiske del er udviklet af uddannelsesleder og Master i HR Kim von Bülow. Workshoppen varer 4. timer. Workshoppens indhold: o Introduktion af workshoppens instruktører o Et teoretisk indblik i feltet mellem improvisation og organisationsteori og ledelse o Diskussion af de teoretiske konklusioner o Pause o Praktiske øvelser Hver øvelse afsluttes med en dialog vedr. formål og relevans o Afrunding Improviseret ledelse - Kursusprogram 6

7 Kursus 1: Præsentation - Stå frem! Indhold: Dette kursus handler både om at finde den styrke der ligger i den indre overbevisning om egne kompetencer og om budskabets validitet, det kvalificerer ethvert professionelt møde og om hvordan man iscenesætter mødet, så budskabet får optimale betingelser. Vi ser præsentation som en historiefortælling, hvor karakter, stemning og omgivelser er betydningsfulde elementer. Samtidigt belyses hvordan risikovillighed kan give nye muligheder og bane vejen for nyudvikling; altså, når scenen er sat rigtigt, er der muligheder for at skabe overraskelser der kan fastholde publikum. PowerPoint tankegangen understøtter proceskontrol og skaber en afsmittende følelse af sikkerhed og til en vis grad forudsigelighed. Improvisation er en mulighed for at bryde med disse forhold forhold som skaber kedsomlighed og en forringet mulighed for at budskabet går igennem. Improvisation kræver stor sikkerhed mht. budskabets relevans, betydning og klarhed, samt man skal have styr på det grundlæggende mht. krop og stemme. Improvisation giver mulighed for at møde sine tilhører på en ny interaktiv måde, men først og fremmest en måde at udfordre sig selv på med en afsmittende effekt på tilhørerne. Gennem konkrete øvelser belyses følgende temaer: o Forberedelsen af mødet o Iscenesættelse af budskaber o Styring af informationsprocesser o Klarhed og gennemslagskraft i det dynamiske møde o Kontrol og det uventede overraskelsens dynamik Udbytte: Kursister vil opnå følgende udbytte: Vil kunne planlægge, styre og udfordre det professionelle møde med gennemslagskraft og overbevisning. Du lærer at finde styrke i egne kvaliteter, kompetencer og kvalifikationer til at stå frem og lykkes med din fortælling i enhver professionel sammenhæng. Med andre ord: Det der skal til for at gå på podiet og stjæle folks hjerter Kursusbeskrivelse: Kurset består af teori og praktiske øvelser i præsentationsteknik. Kurset bygger på teaterøvelser og på teorien fra det improviserede teater. Dette giver nye dynamiske muligheder for at kvalificere møder, undervisning, workshops og seminarier. Efter et teoretisk oplæg gennemgår kursisterne trinfor-trin øvelser, der efterfølges af en personlig feedback. Improviseret ledelse - Kursusprogram 7

8 Kursus 2: Empowerment Sig ja! Indhold: Kurset handler om lederne i spændingsfeltet mellem kontrol/styring og forandring/udvikling. Spændingsfeltet fordrer et mindset der naturligt kan rumme begge aspekter i en kompleks hverdag. Empowerment betyder magt, kraft og styrke i et tæt samarbejde med andre, hvor vækst i erkendelse, indsigt og selvforståelse går hånd i hånd med en kraftfuld handlen. Det at sige Ja i improvisation giver muligheden for navigerer i det ukendte og fremadrettet muligheden for at kontrollere/beherske det ukendte og herved gøre det kendt, indtil dette forandres igen. Skiftet mellem tryghed (det kendte) og det udviklende (det ukendte) er således grundlæggende betingelser for menneskets væren. Kontrol, regler og rutiner er udmærket i perioder uden forandringer, da disse kan give en tryghed en fornemmelse af at kunne styre fremtiden der er periodisk nødvendig for at mennesker kan fungere. I perioder med forandring kan det dog være katastrofalt at fastholde disse mekanismer. Disse er ofte svar på gårdagens spørgsmål og vil derfor ikke understøtte den udvikling omgivelserne kræver. Gennem konkrete øvelser belyses følgende temaer: o Udvikling i nuet o Mønsterbrydning og blokeringer o Dynamisk synkronisering o Kontinuerlig forhandling o Organisk organisering Udbytte: Kursister vil opnå følgende udbytte: o Kan forstærke informationsprocesser under og efter handlinger. o Kan arbejde med skiftende roller i organisationen (solo/support) o Kan understøtte og værdsætte supporterende adfærd og handlinger. o Kan understøtte en tolerance for fejl og anse dem for mulighed for læring. o Kan understøtte tillid frem for kontrol. Du lærer at et improvisatorisk Ja giver dig muligheden for at navigere i det ukendte, og derved skabe empowerment i de fremtidige daglige rutiner. Med andre ord: Det der skal til for at skabe positiv udvikling med et JA! Kursusbeskrivelse: Kurset er primært et mindset kursus, hvor kursisterne via teori og øvelser arbejder med indstillinger og omstændigheder, der er afgørende i et udviklingsorienteret miljø. Øvelserne er koncentreret om tilstedeværelse i nuet, rollebeherskelse og positiv feed back. Teori og øvelser er baseret på det improviserede teaters mindset og praksis. Improviseret ledelse - Kursusprogram 8

9 Kursus 3: Status og magt i organisationer Indhold: De formelle magtstrukturer i en organisation er normalt gennemskuelige, men når vi bevæger os ind i den uformelle (den situationsbestemte) sfære, så er magt og status ofte af en mangesidig ugennemskuelig karakter. Beslutninger taget i situationen påvirkes ofte af den gældende uformelle magt- og statusstruktur. I teatrets verden er status-forhold og status-skift et spørgsmål om dynamisk interaktion mellem personer. Status-øvelserne gør udøverne bevidste om status betydning for relationer mellem mennesker og gøre dem i stand til at aflæse status-signaler. Indsigt i feltet kan gøre dem i stand til at ændre status-forhold (som ikke må forveksles med formelle magt-strukturer i en organisation) med det mål at skabe dynamik og udvikling. Statusøvelserne kan lige ledes anvendes til at analysere status-forhold i medarbejdergrupper eller teams. I teatret er status en faktor, der skaber publikums interesse for personernes indbyrdes relationer og en faktor, der kan skabe den konflikt eller problemstilling, der bringer historien fremad. Gennem konkrete øvelser belyses følgende temaer: o Status interaktion og relationer o Ændringer af statusforhold o Status-signaler o Dynamik og udvikling Udbytte: Kursister vil opnå følgende udbytte: o En bevidsthed om status betydning for relationer mellem mennesker o Praktisk erfaring i at aflæse status-signaler o Vil erhverve sig kompetencer der kan ændre og styre status-forhold o At via disse kompetencer kunne skabe dynamik og udvikling Du lærer at bruge status-skift bevidst som en dynamisk faktor, der kan være afgørende for resultatet i enhver dialog, fremlæggelse eller forhandlingssituation. Med andre ord: Det der skal til for at aflæse omgivelserne og bruge det Kursusbeskrivelse: Gennem konkrete øvelser og rollespil belyses betydningen af status i menneskelig interaktion. Kursisterne vil blive trænet i at aflæse og påvirke status-tilstande mellem mennesker i en organisatorisk sammenhæng. Status er som på teateret som i livet en drivkraft i menneskets møde med hinanden - på godt og ondt! Ved at forstå og i praksis beherske denne drivkraft kan der opnås positive udviklingsorienterede resultater i en organisation. Improviseret ledelse - Kursusprogram 9

10 Kursus 4: Provokative kompetencer Tilt Indhold: Rutiner og faste handlingsmønstre er under normale omstændigheder fundamentet i enhver organisation. Når organisationen kommer under et forandringspres af interne eller eksterne årsager kan disse rutiner dog betyde at organisationen ikke kan forandre sig eller at processen går for langsomt. Lederen skal derfor besidde provokative kompetencer, der kan udfordre rutiner, handlinger og tankesæt, der skaber forhindringer i en dynamisk organisation. Tilt er begreb hentet fra teaterverdenen der betegner den handling der bryder en rutine. Gennem konkrete øvelser belyses følgende temaer: o Rutiners betydning og værdi o Risikovillighed og mod på forandring o Tilt forandringens øjeblik o Efter Tiltet mod nye rutiner Udbytte: Med udgangspunkt i dine kompetencer får du erfaring i at bruge dit kreative jeg til at skabe i innovation via din ledelsesform: o Du får konkrete kompetencer til at igangsætte og styre processer i forandring. o Du får nyt mod til at tage afgørende beslutninger. o Du får indsigt i psykologien bag modstand mod forandring (blokering) o Du får mod på at gå ind i forandringsprocesser, hvor du må give afkald på kontrol og overblik. Du lærer at du med dit nye mindset kan skabe innovative løsninger i dit daglige arbejde, bygget på teori og praksis i flow og improvisation. Med andre ord: Det der skal til for at få nyt liv i den grå pølse Kursusbeskrivelse: Med udgangspunkt i teori og øvelser trænes de kompetencer, der er nødvendig for at navigere i foranderlige miljøer og stadig bevare en udviklingsorienteret adfærd og tankegang. Ligeledes trænes de kompetencer, der kan igangsætte udvikling og nytænkning selv under svære forhold. Tiltet er det punkt hvor rutiner brydes og nye historier, mindsets og handlinger opstår. Dette kursus fokuserer på hvordan man skaber et tilt og hvornår tiltet skal præsenteres for at kunne virke optimalt. Improviseret ledelse - Kursusprogram 10

11 Kursustitel 5: Et nyt mindset Pas på dig selv! Indhold: Mange ledere lever et meget udfordrende arbejdsliv med en konstant trussel om enten selv at skabe et stress-fremkaldende arbejdsmiljø for medarbejderne eller selv blive ramt at stress. Flow og improvisation er muligheder for at fastholde udvikling og dynamik i en organisation uden at skabe stress, uklarhed og bekymringer. Når man bevidst anvender improvisation i sit professionelle arbejdsliv signalerer man en tro på at ens kompetencer og erfaringer i kombination med en åbenhed for nuets muligheder er tilstrækkelige og dækkende i situationer præget af usikkerhed. Denne tankegang er i princippet en afart af det slidte ordsprog; Don t work harder, work smarter! Samtidig åbner man for innovative muligheder som planlægning af fremtiden ikke kan tilbyde. Gennem konkrete øvelser belyses følgende temaer: o Flow navigation i kaos o Kunsten at fejle o Den åndelige leder o Udfordringer og kompetencer o Den indre motivation Udbytte: Kursister vil opnå følgende udbytte: o Kan give mulighed for at tage selvstændige initiativer o Kan give konkrete energigivende mål o Kan skabe håndterbare ubureaukratiske regler o Kan tilpasse udfordringer til færdigheder o Kan give tydelig, ikke-ydmygende, information om hvor godt man klarer sig Du lærer at bruge provokative kompetencer og tiltet 4, så gamle rutiner ikke står i vejen for udvikling, men bliver muligheder og brugbare elementer i den bricolage, der er nødvendig i en dynamisk organisation. Med andre ord: Det der skal til for at skabe de optimale rammer Kursusbeskrivelse: Gennem teori og øvelser trænes tilstedeværelse i nuet og herved muligheden for at skabe et arbejdsmiljø, der bygger på menneskelige og udviklingsorienterede værdier. Grundlæggende er det et kursus i hvordan man skaber optimale læringsbetingelser i miljøer, der nemt kan opleves stressende. 4 Tilt er begreb hentet fra teaterverdenen der betegner den handling der bryder en rutine. Improviseret ledelse - Kursusprogram 11

12 Kursus 6: Kreativitet - De nye muligheder Indhold: Improvisation som en helhedsskabende kreativ proces. Kurset samler de foregående kursers delelementer i helheder med et kreativt og nytænkende potentiale. Kurset er casebaseret og fungerer som en simulator for hvordan improvisation kan anvendes hensigtsmæssigt på ledelsesniveau i organisationer. Gennem konkrete øvelser belyses følgende temaer: Temaerne bestemmes af den foregående coaching med de enkelte deltagere o Kreativitet o Improvisation i organisationer Udbytte: o Kursister vil opnå følgende udbytte: o Kan skabe helheder mellem ledelsesstil/adfærd og mangesidede udfordringer. Du lærer at din kreativitet, der er et vigtigt værktøj, når der skal skabes helheder mellem ledelsesstil, ledelsesadfærd og mangesidige udfordringer. Med andre ord: Det der skal til for at få flow i biksen Kursusbeskrivelse: De færdigheder og kompetencer, der er blevet trænet gennem kursusrækken bliver på dette kursus sat ind i en overskuelig helhed; improviseret ledelse! Improviseret ledelse - Kursusprogram 12

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Personlig formidling med krop og stemme

Personlig formidling med krop og stemme Personlig formidling med krop og stemme Personlig formidling med krop og stemme Stå frem med gennemslagskraft, sikkerhed og overskud Styrk din præsentationsteknik med større gennemslagskraft Sæt fokus

Læs mere

- Gennemgang af mål for kurset og kursusprogram. Frokost og gåtur. - Introduktion til modulopgave. -Arbejde med modulopgave om logbog

- Gennemgang af mål for kurset og kursusprogram. Frokost og gåtur. - Introduktion til modulopgave. -Arbejde med modulopgave om logbog Program 15-2 for Praktikvejlederuddannelsen for Social- og sundhedsassistenter - Trin 1. Modul 1, modul 2 og modul 3. Alle dage fra 8.30 til 15.55 Modul 1 Mandag d. 21/9 Underviser Helene Hillersdal -

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 1 INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 Fire dage fra 5. september til 2. oktober 2013 Kursusleder: Per Krull Undervisning og træning i: Procesdesign og ledelse Systemisk teori, -tænkning og -ledelse

Læs mere

Team Optimering. Ledergrupper og teams på alle niveauer

Team Optimering. Ledergrupper og teams på alle niveauer Team Optimering Ledergrupper og teams på alle niveauer Teamoptimering hvordan kommer dit team til at præstere på topniveau. Uddannelsen handler om at optimere et team til at yde det bedste, skabe bevidsthed

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

PROJEKTLEDELSE. Folkeuniversitetet i Aarhus 2011

PROJEKTLEDELSE. Folkeuniversitetet i Aarhus 2011 PROJEKTLEDELSE Folkeuniversitetet i Aarhus 2011 Præsentation Dacapos arbejdsmetoder Dacapos teoretiske udgangspunkt Hvad betyder det for måden vi arbejder med projektledelse BLAND JER GERNE Hvem er vi

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

Bliv MasterMentor i Motivation

Bliv MasterMentor i Motivation Er du klar til at skabe overskud, motivation og målbare resultater? Bliv MasterMentor i Motivation Praksisuddannelsen for dig, der vil gøre en forskel for mennesker! JobEdu s MasterMentor uddannelse i

Læs mere

Det Personlige Autentiske Lederskab & Coaching - Skab trivsel, udvikling og markante resultater

Det Personlige Autentiske Lederskab & Coaching - Skab trivsel, udvikling og markante resultater Det Personlige Autentiske Lederskab & Coaching - Skab trivsel, udvikling og markante resultater Overordnet udbytte Vi styrker din evne til kontakt og ligeværd og dermed din evne til at møde andre, hvor

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere

Om naturlig, hjernevenlig læring. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2014 knoop@dpu.dk

Om naturlig, hjernevenlig læring. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2014 knoop@dpu.dk Om naturlig, hjernevenlig læring Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2014 knoop@dpu.dk continual fear, and danger of violent death human life poor, nasty, brutish,

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

SYSTEMISK PROCESLEDELSE

SYSTEMISK PROCESLEDELSE SYSTEMISK PROCESLEDELSE NLP MASTER PRACTIONER PRÆCISION LEDELSE UDVIKLING INNOVATION human REALIZING YOUR POTENTIAL SYSTEMISK PROCESLEDELSE NLP MASTER PRACTIONER Det er en kendt sag, at vi mennesker kun

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 FOR ADMINISTRATIVE, SPORTSLIGE OG POLITISKE LEDERE I DIF S SPECIALFORBUND BLIV EN ENDNU BEDRE LEDER Strategisk

Læs mere

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT ARKMANN RAINING ERSONLIG POWER & ENNEMSLAGSKRAFT DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du er langt dygtigere til at lave en god mental forberedelse og sætte dig selv op inden din præsentation.

Læs mere

- nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs

- nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs - nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs Den Professionelle Fællesskaber er en unik, ny uddannelse for ledere, konsulenter, projektledere og andre, der skaber samarbejde på tværs og nedbryder organisationens

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

Den nye psykologi. - for fremtidens ledere

Den nye psykologi. - for fremtidens ledere - for fremtidens ledere Den nye psykologi sætter større begejstring og øget vækst på dagsordenen. Med et koncentreret fokus, begejstring og den rette overbevisning kan alle skabe, det de tænker og fokuserer

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER

PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER Projektledelse handler i høj grad om at få resultater i samarbejde med mennesker. Bevidst projektlederskab er en forudsætning for at skabe effektive teams og

Læs mere

Fra tilskuer til aktør

Fra tilskuer til aktør Book det interne kursus Fra tilskuer til aktør Kommunikation og Empowerment To dages kursus, der sætter fokus på jeres vigtigste redskab! De giver omstændighederne og omverden skylden for det meste. Måske

Læs mere

Lektions- og pensumbeskrivelse

Lektions- og pensumbeskrivelse Lektions- og pensumbeskrivelse Mentaltræning og personligt udviklingsforløb for hørehæmmede Understøtter og udvikler hørehæmmedes menneskelige og personlige potentiale Indhold: 1. Overordnede udbytte af

Læs mere

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed Specialdesignet ledelsesbaseret coachuddannelse MacMann Berg, +45 86761344, www.macmannberg.dk Side 1 af 5 Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed MacMann Bergs ledelsesbaserede coachuddannelse

Læs mere

DI's videregående lederuddannelse. Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di.

DI's videregående lederuddannelse. Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di. DI's videregående lederuddannelse 2008 Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di.dk Præsentation Med DI s videregående lederuddannelse får

Læs mere

Forhandling, der skaber resultater

Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Giv dig selv et forspring til at nå dine forhandlingsmål Forhandling med gennemslagskraft Alt er under forandring og derfor er alt

Læs mere

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Innovativ faglighed en introduktion til Otto Scharmers Teori U Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Hvad er den særlige pædagogiske faglighed man som lærer skal besidde, hvis man vil være en innovativ

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Præsentationsteknik for advokater - MBK A/S

Præsentationsteknik for advokater - MBK A/S Drukner dit budskab i faglige petitesser eller manglende struktur? Lader du nervøsiteten overtage, når du stiller dig op foran mange mennesker? Vil du blive bedre til at fremlægge sager på møder, præsentere

Læs mere

PowerPoints i verdensklasse

PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse Lær at lave effektive og inspirerende præsentationer Effektiv formidling gennem PowerPointpræsentationer De fleste kan genkende, hvordan det føles

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 - Maj (uge 21), fredag den 24 lørdag den 25. maj Akkvisition, forretning & branding

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Systemisk valgfagspakke på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU - henvender sig til alle, der arbejder med mennesker og sociale processer.

Læs mere

Personlig vækst og gennemslagskraft

Personlig vækst og gennemslagskraft Personlig vækst og gennemslagskraft Personlig vækst og gennemslagskraft Styrk dit mentale overskud, og giv din kommunikation ny kraft Hold hovedet koldt, og bevar overblikket Kan du gå i sort, når det

Læs mere

Fremtidens Mentor. -den relationskompetente procesarbejder - Kursusplan

Fremtidens Mentor. -den relationskompetente procesarbejder - Kursusplan Fremtidens Mentor -den relationskompetente procesarbejder - Kursusplan Kursusplan - Fremtidens Mentor Kursistmålgruppe Fokus for kurset: Mål: Arbejdsløse lærere, pædagoger, socialrådgivere og jobkonsulenter,

Læs mere

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger Vindere i salget har en plan tabere har en undskyldning I arbejdet med salg og forbedring af performance er det vigtigt, at man konstant træner og udfordrer sig selv

Læs mere

Certificering i brug af Motivation Factor Indicator II - målrettet til lederen. Manager ACADEMY

Certificering i brug af Motivation Factor Indicator II - målrettet til lederen. Manager ACADEMY Certificering i brug af Motivation Factor Indicator II - målrettet til lederen Manager ACADEMY Manager Kan man massemotivere medarbejdere? Svaret er nej, for motivation er en individuel størrelse. Erkendelsen

Læs mere

Kompetencenetværk DANSK IT 3. februar 2009. Læringsstile Motivationsnøglen til læring

Kompetencenetværk DANSK IT 3. februar 2009. Læringsstile Motivationsnøglen til læring Kompetencenetværk DANSK IT 3. februar 2009 Læringsstile Motivationsnøglen til læring Program Overordnet hvad er læringsstile for noget? Hvad kan læringsstile bruges til? Hvad er årsagen til at det er vigtigt

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

udenfor det virvar af sociale, intellektuelle og erfaringsbaserede snærende mønstre vi normalt er underlagt n

udenfor det virvar af sociale, intellektuelle og erfaringsbaserede snærende mønstre vi normalt er underlagt n Bilag 7 Den kreative platform Der er en række forudsætninger, der skal være tilstede for at en kreativ ideudviklingsproces kan finde sted Vi kan betragte et kreativt miljø som en platform, der er hævet

Læs mere

LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE Ledelse i Praksis 1. 2. 3. Lederuddannelse og træning af din personlige lederprofil Leder du efter et professionelt kursus, hvor du lærer ledelse i praksis,

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 Akkvisition, forretning & branding Velkomst og ramme for forløbet ved Rikke Stürup

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Uddrag af artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

Institut for Dynamisk Lederskab

Institut for Dynamisk Lederskab Grunduddannelsens formål og værdigrundlag Grundforløbet tager afsæt i humanistisk og eksistentiel psykologi med fokus på det personlige lederskab. Derved lærer du coaching, hvis særkende er anerkendende

Læs mere

MindKey - Data. Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder

MindKey - Data. Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder Kompetencekatalog Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder Færdighedstyper FT1000 Forretning Evnen til at udvikle og implementere

Læs mere

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer 11.-12. august 2014 Lær at lære og huske mere effektivt 25. september 2014 Strategi og forretningsudvikling i praksis 27.-28. oktober 2014 Styrk din personlige

Læs mere

Efteruddannelse & komperenceudvikling

Efteruddannelse & komperenceudvikling efterår 2012HK Kurser Efteruddannelse & komperenceudvikling Det arbejder HK Midt også for... Et HK-medlemskab er adgangsbillet til en lang række tilbud, som kan styrke din personlige udvikling og dine

Læs mere

Lederens værktøjskasse - MBK A/S

Lederens værktøjskasse - MBK A/S Vil du have praktiske ledelsesværktøjer til den daglige kommunikation? Vil du have redskaber til at takle de udfordringer, du møder som leder? Vil du have mere styr på din egen ledelse og få mere gennemslagskraft?

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord... 9

INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord... 9 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 9 Kapitel 1 Projektkompetencer... 11 Hvorfor projektkompetencer?... 11 Projektformens udbredelse... 14 Projektorganiseringens arbejdsmiljø... 19 Projektfeltets teorier...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 9

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 9 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 9 KAPITEL 1 PROJEKTKOMPETENCER.... 11 Hvorfor projektkompetencer?.... 11 Projektformens udbredelse... 14 Projektorganiseringens arbejdsmiljø... 19 Projektfeltets teorier...

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz Full Circle Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Hvorfor vælge dette træningsprogram De grundlæggende forudsætninger for menneskelig succes

Læs mere

Teori U - Uddannelsen

Teori U - Uddannelsen Teori U - Uddannelsen Teori U Akademiet - frisætter mennesker, forløser energi og skaber transformativ udvikling! Det er i livet og i hverdagen, det skal gøre en forskel! Teori U - Uddannelsen - deep diving!

Læs mere

På vej mod Fremtidens Ledelse En udviklingsproces i 3 dele

På vej mod Fremtidens Ledelse En udviklingsproces i 3 dele Din partner i fremtidens ledelse På vej mod En udviklingsproces i 3 dele Hvorfor Nogle strømninger i tiden Kompleksiteten i verden vokser dramatisk. Ny teknologi, højere vidensniveau, større mobilitet

Læs mere

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Indledning Intet godt resultat på en dansk arbejdsplads

Læs mere

Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis?

Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis? Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis? Oplæg på VEU-konferencen 2011 i workshoppen Uddannelse af ledere 29. november 2011 Ved evalueringskonsulenterne

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

Innovation i praksis 19-01-2010. Indhold. Præsentation. Undervisning på Rørkjær skole

Innovation i praksis 19-01-2010. Indhold. Præsentation. Undervisning på Rørkjær skole Innovation i praksis Indhold Kort præsentation Business Class på Rørkjær skole Edison og camp-tanken Den innovative skole Afrunding Præsentation Læreruddannet fra Ribe Seminarium Lærer på Rørkjær skole

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv klædt på til udvikling, facilitering og evaluering af målorienterede forandringsprocesser i organisationer - samt ipad som formidlingsværktøj. Proceskonsulentuddannelsen

Læs mere

K REATIVITET I NNOVATION E NTREPRENØRSKAB

K REATIVITET I NNOVATION E NTREPRENØRSKAB K REATIVITET I NNOVATION E NTREPRENØRSKAB MODELLEN HVAD ER KIE-MODELLEN? KIE-modellen er et pædagogisk, didaktisk redskab til planlægning af innovativ læring. Modellen kan bruges til at beskrive og styre

Læs mere

Fællesskaberen deltager, anviser og leder i fællesskabet og den fælles skabelse

Fællesskaberen deltager, anviser og leder i fællesskabet og den fælles skabelse Fællesskaberen deltager, anviser og leder i fællesskabet og den fælles skabelse Den Professionelle Fællesskaber er en unik, ny uddannelse for ledere, konsulenter, projektledere og andre, der skaber et

Læs mere

Ledig? Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse...

Ledig? Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse... Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse... Ledig? Kursuscentret, Frederikshavn Handelsskole Kirkegade 9 9900 Frederikshavn Telefon 9620 5597 Fax 9620 5639 www.kursuscentretfh.dk

Læs mere

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner Uddannelsesbeskrivelse Denne NLP Master Coach Practitioner uddannelse er en overbygning til Asiscos NLP Coach

Læs mere

SOMMER-SYMPOSIUM GRAFISK FACILITERING: VIDENDELING, TRÆNING OG INSPIRATION 29. JUNI OG 30. JUNI. Forslag til overnatning.

SOMMER-SYMPOSIUM GRAFISK FACILITERING: VIDENDELING, TRÆNING OG INSPIRATION 29. JUNI OG 30. JUNI. Forslag til overnatning. SOMMER-SYMPOSIUM GRAFISK FACILITERING: VIDENDELING, TRÆNING OG INSPIRATION 29. JUNI OG 30. JUNI. Du er inviteret til to dages sommer-symposium - en fordybelse i feltet grafisk facilitering. Dagene bliver

Læs mere

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab LEDERSKABETS ESSENS LEDERSKAB MED BEVIDSTHED, EMPATI OG KANT. PERSONLIGT LEDERSKAB 0G UDVIKLING GENNEM FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS & SOCIAL KOMPETENCE For

Læs mere

Modul 1 - Din håndtering af dine egne processer (4 kursus dage) Fremtidens udfordring: At kunne svømme i en malstrøm af forandringsprocesser

Modul 1 - Din håndtering af dine egne processer (4 kursus dage) Fremtidens udfordring: At kunne svømme i en malstrøm af forandringsprocesser Fremtidens udfordring: At kunne svømme i en malstrøm af forandringsprocesser Modul 1 - Din håndtering af dine egne processer (4 kursus dage) For mange mennesker opleves det som om den ydre verden vi lever

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

Hvad er ledelse? -Hvad siger teorien? -Hvilke ændringer er der i rollen som leder? -Hvordan får jeg succes som leder? Projektleder på 6 uger!

Hvad er ledelse? -Hvad siger teorien? -Hvilke ændringer er der i rollen som leder? -Hvordan får jeg succes som leder? Projektleder på 6 uger! Hvad er ledelse? -Hvad siger teorien? -Hvilke ændringer er der i rollen som leder? -Hvordan får jeg succes som leder? 1 Projektleder på 6 uger! - Dag 7 Ledelse i et historisk perspektiv Udviklingen i den

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus)

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) VUC Erhverv Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) Arbejdet med anerkendelse tager udgangspunkt i evnen til at se og handle ud fra tingene, som de er. Derfor er anerkendende kommunikation

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

1:1 Teater. - Byg en historie, og se den få liv

1:1 Teater. - Byg en historie, og se den få liv 1:1 Teater - Byg en historie, og se den få liv Hvad er 1:1 TEATER? 1:1 Teater er et undervisnings- og teaterkoncept som sigter mod 5 hovedmål: - At fremme skriveglæden og lærelysten hos elever i folkeskolen.

Læs mere

Vane 1: Kend dig selv

Vane 1: Kend dig selv 1 Vane 1: Kend dig selv 2 Selvindsigt er nøglen til kommunikativ kompetence 4 Begrænsende overbevisninger Jeg lærer det aldrig Jeg er en dårlig kommunikator og sådan er det bare Folk lytter ikke, når jeg

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo Organisationsteori Dette fag beskæftiger sig med centrale træk ved moderne

Læs mere

Udviklingsprogrammer for ledere

Udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer for ledere Organisationsudvikling gennem ledelsesudvikling Fleksible og dynamiske udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer, hvor organisationen udvikler sig gennem udvikling

Læs mere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere Tillidsbaseret Lean Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere 2014 Lean Akademiet & Living Lean - Danmark Hvordan du med udgangspunkt

Læs mere

PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING

PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING PROGRAM 09.00-15.00 09.00-09.30 Velkomst, program og indflyvning til dagen 10.15-10.30 PAUSE 11.45 FROKOST En indføring i grundlæggende

Læs mere

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Sænk sygefraværet, styrk opgaveløsning og medarbejderfastholdelse, få et bedre arbejdsmiljø og undgå røde tal på bundlinjen med en effektiv, helhedsorienteret

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske AUTENTISK Et intensivt udviklingsforløb for ledere, der ønsker at fordybe og forstærke deres autentiske lederskab. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

Læs mere