Improviseret ledelse. Et kursus i improviseret kaos navigation. 7/ Improviseret ledelse - Kursusprogram 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Improviseret ledelse. Et kursus i improviseret kaos navigation. 7/1 2008 Improviseret ledelse - Kursusprogram 1"

Transkript

1 Improviseret ledelse Et kursus i improviseret kaos navigation Improviseret ledelse - Kursusprogram 1

2 Indledning... 3 Generel kursusbeskrivelse... 3 Kursets opbygning... 5 Devising... 5 Workshop Groove Management... 6 Kursus 1: Præsentation - Stå frem!... 7 Kursus 2: Empowerment Sig ja!...8 Kursus 3: Status og magt i organisationer... 9 Kursus 4: Provokative kompetencer Tilt Kursustitel 5: Et nyt mindset Pas på dig selv! Kursus 6: Kreativitet - De nye muligheder Improviseret ledelse - Kursusprogram 2

3 Indledning Groove managements fokus er betydningen af improvisation, primært på ledelsesniveau i en organisatorisk sammenhæng. Et fokus der bredt omfatter strategisk tænkning, ledelsesadfærd, innovation og produktudvikling, medarbejderudvikling mv. Improvisation er et begreb hentet fra den kunstneriske verden, primært jazz og teater. Årsagen til interessen fra den management-teoretiske verden er mangesidig. Den primære interesse er usikkerhedszonen i management-teorien, der handler om beslutning på baggrund af usikkerhed. Man har måttet erkende, at teknik og analyse ikke er nok; flere og flere vigtige praksisfelter i organisationer falder udenfor den tekniske rationalitet. Årsagen er at en globaliseret verdensøkonomi med anderledes aggressive og uforudsigelige konkurrenceparametre forrykker den traditionelle opfattelse af strategisk planlægning og rationelle beslutningsprocedurer. Derfor må man i turbulente og ustabile omstændigheder og foranderlige miljøer tage andre teknikker i anvendelse. Disse kan eksempelvis være ledernes anvendelse af intuition og ledernes evne til at kunne improvisere hensigtsmæssigt. Groove management beskæftiger sig med kreative læringsprocesser, anvendelse af tavs viden og ikke-logiske processer, altså anvendelsen af ikke-logisk, ikke-rationel og intuitiv kunstnerisk kunnen i en organisatorisk sammenhæng. Groove management er et cross-over koncept, hvor ledelse og skuespillets teknikker og mindsets spiller sammen omkring begrebet improvisation. Læs mere om den teoretiske baggrund for Groove Management Groove er, som flow, en oplevelse af fordybelse, en total samhørighed med de øvrige deltagere og en koncentreret fokusering på situationens tema. En blanding mellem kontrolleret og automatisk kognition. Generel kursusbeskrivelse Uddannelsen i Groove Management er kreativt funderet og giver dig mulighed for at improvisere når det brænder på. Du lære at skifte mindset og aktivere/aktualisere tavs viden og ikke-logiske processer og hermed anvende ikke-rationel og intuitiv kunstnerisk kunnen i organisatorisk i ledelsesmæssig sammenhæng. Formål Formålet med uddannelsen er at lære dig at improvisere, så du kan udvikle nye personlige arbejdsmetoder indenfor: Planlægning og ledelse under forhold som er præget af uforudsigelige og aggressive konkurrenceparametre. Samt rationelle beslutningsprocedurer på en baggrund af usikkerhed. Improviseret ledelse - Kursusprogram 3

4 Udbytte Du lærer at finde styrke i egne kvaliteter, kompetencer og kvalifikationer til at stå frem og lykkes med din fortælling i enhver professionel sammenhæng. Du lærer at et improvisatorisk Ja giver dig muligheden for at navigere i det ukendte, og derved skabe empowerment i de fremtidige daglige rutiner. Du lærer at bruge status-skift bevidst som en dynamisk faktor, der kan være afgørende for resultatet i enhver dialog, fremlæggelse eller forhandlingssituation. Du lærer at du med dit nye mindset kan skabe innovative løsninger i dit daglige arbejde, bygget på teori og praksis i flow og improvisation. Du lærer at bruge provokative kompetencer og tiltet 1, så gamle rutiner ikke står i vejen for udvikling, men bliver muligheder og brugbare elementer i den bricolage 2, der er nødvendig i en dynamisk organisation. Du lærer at din kreativitet, der er et vigtigt værktøj, når der skal skabes helheder mellem ledelsesstil, ledelsesadfærd og mangesidige udfordringer. Indhold Uddannelsen bygger på improvisationsdiscipliner der har sine rødder i den kunstneriske verden og på en masterafhandling skrevet af Kim von Bülow, der skaber sammenhængen og oversættelsesnøgler mellem ledelse og teater. Vi har i denne sammenhæng valgt at fokusere på følgende temaer: Teori og praktiske øvelser i nonverbal kommunikation, retorik og grundlæggende historiefortælling, der styrker evnen til at indgå improvisatorisk i en dialog, og herved styrke den fælles fortælling. Teori og praktiske øvelser i dynamisk kreativitet, og dennes anvendelse på ledelsesniveau i organisatoriske sammenhænge. Afprøvning af nye kompetencer i en simulator, hvor den enkelte får mulighed for at bruge sine evner som improvisator og bricoleur indenfor sit arbejdsområde. Metode For at uddannelsen kan få den største effekt for den enkelte er den dynamisk opbygget og af en varighed på et halvt år med et personligt devising (Fodnote 3) forløb for hver deltager mellem de egentlige kursusgange. Strukturen er af kreativ natur, hvilket betyder at dele af undervisningen vil være bygget på den enkeltes historie. Metoden er skabt ud fra undervisningsmodeller i det kunstneriske miljø i tæt dialog med teoretiske og praktisk erfaringer indenfor management, ledelse og organisation. 1 Tilt er begreb hentet fra teaterverdenen, der betegner den handling der bryder en rutine. 2 Bricolage i en organisatorisk sammenhæng omfattet en umiddelbar viden om de resurser man har til rådighed, evnen til at observerer og lytte, en tillid til egne ideer og selvjusterende strukturer med ikke-fordømmende feedback. Improviseret ledelse - Kursusprogram 4

5 Kursets opbygning Kursusrækken i improviseret ledelse er opbygget af følgende dele: En introducerende workshop 6 kurser af 3 dages varighed fordelt over et halvt år Et devising forløb med 6 individuelle samtaler a 2 timers varighed på kursisternes arbejdsplads. Den praktiske del er udviklet af Steen Haakon Hansen, skuespiller og teaterinstruktør. Den teoretiske del er udviklet af uddannelsesleder og Master i HR Kim von Bülow. Disse to personer er de gennemgående undervisere på kurserne. Deltager forudsætninger: Du arbejder med ledelse generelt. Ledelsesniveauet har ingen betydning. Devising Devising 3 Hvert kursus følges op af 2 timers individuel devising i den mellemliggende periode. Emnet vil i hver devising seance være indholdet i det forudgående kursus. Devisingen foretages af Steen Haakon. 3 Devising vil sige at man konstruerer et plot for hvordan den pågældende kan iscenesætte impro i hverdagen. Improviseret ledelse - Kursusprogram 5

6 Workshop Groove Management Nye vinkler på forandringsledelse og ledelse i nuet En introducerende workshop. Improvisation er en grundlæggende evne og adfærd hos mennesket og nødvendig når omgivelserne forandre sig. Ledere på alle niveauer skal i stigende grad håndtere forandringer og navigere i usikre og ustabile miljøer. Evnen til at improvisere kvalificeret er derfor en altafgørende kompetence for en organisation at besidde. Workshoppen giver en begyndende teoretisk indsigt i improvisations natur i en ledelsesmæssig sammenhæng og praktisk mulighed for at træne og styrke den improvisatoriske kompetence. Workshoppens praktiske del tager udgangspunkt i øvelser, der tager direkte udgangspunkt organisatoriske eller ledelsesmæssige udviklingsområder. Workshoppen er introducerende i forhold til det samlede kursus i improvisation i organisationer og i ledelsespraksis: Uddannelsen i Groove Management. Den praktiske del er udviklet af Steen Haakon Hansen, skuespiller og teaterinstruktør. Den teoretiske del er udviklet af uddannelsesleder og Master i HR Kim von Bülow. Workshoppen varer 4. timer. Workshoppens indhold: o Introduktion af workshoppens instruktører o Et teoretisk indblik i feltet mellem improvisation og organisationsteori og ledelse o Diskussion af de teoretiske konklusioner o Pause o Praktiske øvelser Hver øvelse afsluttes med en dialog vedr. formål og relevans o Afrunding Improviseret ledelse - Kursusprogram 6

7 Kursus 1: Præsentation - Stå frem! Indhold: Dette kursus handler både om at finde den styrke der ligger i den indre overbevisning om egne kompetencer og om budskabets validitet, det kvalificerer ethvert professionelt møde og om hvordan man iscenesætter mødet, så budskabet får optimale betingelser. Vi ser præsentation som en historiefortælling, hvor karakter, stemning og omgivelser er betydningsfulde elementer. Samtidigt belyses hvordan risikovillighed kan give nye muligheder og bane vejen for nyudvikling; altså, når scenen er sat rigtigt, er der muligheder for at skabe overraskelser der kan fastholde publikum. PowerPoint tankegangen understøtter proceskontrol og skaber en afsmittende følelse af sikkerhed og til en vis grad forudsigelighed. Improvisation er en mulighed for at bryde med disse forhold forhold som skaber kedsomlighed og en forringet mulighed for at budskabet går igennem. Improvisation kræver stor sikkerhed mht. budskabets relevans, betydning og klarhed, samt man skal have styr på det grundlæggende mht. krop og stemme. Improvisation giver mulighed for at møde sine tilhører på en ny interaktiv måde, men først og fremmest en måde at udfordre sig selv på med en afsmittende effekt på tilhørerne. Gennem konkrete øvelser belyses følgende temaer: o Forberedelsen af mødet o Iscenesættelse af budskaber o Styring af informationsprocesser o Klarhed og gennemslagskraft i det dynamiske møde o Kontrol og det uventede overraskelsens dynamik Udbytte: Kursister vil opnå følgende udbytte: Vil kunne planlægge, styre og udfordre det professionelle møde med gennemslagskraft og overbevisning. Du lærer at finde styrke i egne kvaliteter, kompetencer og kvalifikationer til at stå frem og lykkes med din fortælling i enhver professionel sammenhæng. Med andre ord: Det der skal til for at gå på podiet og stjæle folks hjerter Kursusbeskrivelse: Kurset består af teori og praktiske øvelser i præsentationsteknik. Kurset bygger på teaterøvelser og på teorien fra det improviserede teater. Dette giver nye dynamiske muligheder for at kvalificere møder, undervisning, workshops og seminarier. Efter et teoretisk oplæg gennemgår kursisterne trinfor-trin øvelser, der efterfølges af en personlig feedback. Improviseret ledelse - Kursusprogram 7

8 Kursus 2: Empowerment Sig ja! Indhold: Kurset handler om lederne i spændingsfeltet mellem kontrol/styring og forandring/udvikling. Spændingsfeltet fordrer et mindset der naturligt kan rumme begge aspekter i en kompleks hverdag. Empowerment betyder magt, kraft og styrke i et tæt samarbejde med andre, hvor vækst i erkendelse, indsigt og selvforståelse går hånd i hånd med en kraftfuld handlen. Det at sige Ja i improvisation giver muligheden for navigerer i det ukendte og fremadrettet muligheden for at kontrollere/beherske det ukendte og herved gøre det kendt, indtil dette forandres igen. Skiftet mellem tryghed (det kendte) og det udviklende (det ukendte) er således grundlæggende betingelser for menneskets væren. Kontrol, regler og rutiner er udmærket i perioder uden forandringer, da disse kan give en tryghed en fornemmelse af at kunne styre fremtiden der er periodisk nødvendig for at mennesker kan fungere. I perioder med forandring kan det dog være katastrofalt at fastholde disse mekanismer. Disse er ofte svar på gårdagens spørgsmål og vil derfor ikke understøtte den udvikling omgivelserne kræver. Gennem konkrete øvelser belyses følgende temaer: o Udvikling i nuet o Mønsterbrydning og blokeringer o Dynamisk synkronisering o Kontinuerlig forhandling o Organisk organisering Udbytte: Kursister vil opnå følgende udbytte: o Kan forstærke informationsprocesser under og efter handlinger. o Kan arbejde med skiftende roller i organisationen (solo/support) o Kan understøtte og værdsætte supporterende adfærd og handlinger. o Kan understøtte en tolerance for fejl og anse dem for mulighed for læring. o Kan understøtte tillid frem for kontrol. Du lærer at et improvisatorisk Ja giver dig muligheden for at navigere i det ukendte, og derved skabe empowerment i de fremtidige daglige rutiner. Med andre ord: Det der skal til for at skabe positiv udvikling med et JA! Kursusbeskrivelse: Kurset er primært et mindset kursus, hvor kursisterne via teori og øvelser arbejder med indstillinger og omstændigheder, der er afgørende i et udviklingsorienteret miljø. Øvelserne er koncentreret om tilstedeværelse i nuet, rollebeherskelse og positiv feed back. Teori og øvelser er baseret på det improviserede teaters mindset og praksis. Improviseret ledelse - Kursusprogram 8

9 Kursus 3: Status og magt i organisationer Indhold: De formelle magtstrukturer i en organisation er normalt gennemskuelige, men når vi bevæger os ind i den uformelle (den situationsbestemte) sfære, så er magt og status ofte af en mangesidig ugennemskuelig karakter. Beslutninger taget i situationen påvirkes ofte af den gældende uformelle magt- og statusstruktur. I teatrets verden er status-forhold og status-skift et spørgsmål om dynamisk interaktion mellem personer. Status-øvelserne gør udøverne bevidste om status betydning for relationer mellem mennesker og gøre dem i stand til at aflæse status-signaler. Indsigt i feltet kan gøre dem i stand til at ændre status-forhold (som ikke må forveksles med formelle magt-strukturer i en organisation) med det mål at skabe dynamik og udvikling. Statusøvelserne kan lige ledes anvendes til at analysere status-forhold i medarbejdergrupper eller teams. I teatret er status en faktor, der skaber publikums interesse for personernes indbyrdes relationer og en faktor, der kan skabe den konflikt eller problemstilling, der bringer historien fremad. Gennem konkrete øvelser belyses følgende temaer: o Status interaktion og relationer o Ændringer af statusforhold o Status-signaler o Dynamik og udvikling Udbytte: Kursister vil opnå følgende udbytte: o En bevidsthed om status betydning for relationer mellem mennesker o Praktisk erfaring i at aflæse status-signaler o Vil erhverve sig kompetencer der kan ændre og styre status-forhold o At via disse kompetencer kunne skabe dynamik og udvikling Du lærer at bruge status-skift bevidst som en dynamisk faktor, der kan være afgørende for resultatet i enhver dialog, fremlæggelse eller forhandlingssituation. Med andre ord: Det der skal til for at aflæse omgivelserne og bruge det Kursusbeskrivelse: Gennem konkrete øvelser og rollespil belyses betydningen af status i menneskelig interaktion. Kursisterne vil blive trænet i at aflæse og påvirke status-tilstande mellem mennesker i en organisatorisk sammenhæng. Status er som på teateret som i livet en drivkraft i menneskets møde med hinanden - på godt og ondt! Ved at forstå og i praksis beherske denne drivkraft kan der opnås positive udviklingsorienterede resultater i en organisation. Improviseret ledelse - Kursusprogram 9

10 Kursus 4: Provokative kompetencer Tilt Indhold: Rutiner og faste handlingsmønstre er under normale omstændigheder fundamentet i enhver organisation. Når organisationen kommer under et forandringspres af interne eller eksterne årsager kan disse rutiner dog betyde at organisationen ikke kan forandre sig eller at processen går for langsomt. Lederen skal derfor besidde provokative kompetencer, der kan udfordre rutiner, handlinger og tankesæt, der skaber forhindringer i en dynamisk organisation. Tilt er begreb hentet fra teaterverdenen der betegner den handling der bryder en rutine. Gennem konkrete øvelser belyses følgende temaer: o Rutiners betydning og værdi o Risikovillighed og mod på forandring o Tilt forandringens øjeblik o Efter Tiltet mod nye rutiner Udbytte: Med udgangspunkt i dine kompetencer får du erfaring i at bruge dit kreative jeg til at skabe i innovation via din ledelsesform: o Du får konkrete kompetencer til at igangsætte og styre processer i forandring. o Du får nyt mod til at tage afgørende beslutninger. o Du får indsigt i psykologien bag modstand mod forandring (blokering) o Du får mod på at gå ind i forandringsprocesser, hvor du må give afkald på kontrol og overblik. Du lærer at du med dit nye mindset kan skabe innovative løsninger i dit daglige arbejde, bygget på teori og praksis i flow og improvisation. Med andre ord: Det der skal til for at få nyt liv i den grå pølse Kursusbeskrivelse: Med udgangspunkt i teori og øvelser trænes de kompetencer, der er nødvendig for at navigere i foranderlige miljøer og stadig bevare en udviklingsorienteret adfærd og tankegang. Ligeledes trænes de kompetencer, der kan igangsætte udvikling og nytænkning selv under svære forhold. Tiltet er det punkt hvor rutiner brydes og nye historier, mindsets og handlinger opstår. Dette kursus fokuserer på hvordan man skaber et tilt og hvornår tiltet skal præsenteres for at kunne virke optimalt. Improviseret ledelse - Kursusprogram 10

11 Kursustitel 5: Et nyt mindset Pas på dig selv! Indhold: Mange ledere lever et meget udfordrende arbejdsliv med en konstant trussel om enten selv at skabe et stress-fremkaldende arbejdsmiljø for medarbejderne eller selv blive ramt at stress. Flow og improvisation er muligheder for at fastholde udvikling og dynamik i en organisation uden at skabe stress, uklarhed og bekymringer. Når man bevidst anvender improvisation i sit professionelle arbejdsliv signalerer man en tro på at ens kompetencer og erfaringer i kombination med en åbenhed for nuets muligheder er tilstrækkelige og dækkende i situationer præget af usikkerhed. Denne tankegang er i princippet en afart af det slidte ordsprog; Don t work harder, work smarter! Samtidig åbner man for innovative muligheder som planlægning af fremtiden ikke kan tilbyde. Gennem konkrete øvelser belyses følgende temaer: o Flow navigation i kaos o Kunsten at fejle o Den åndelige leder o Udfordringer og kompetencer o Den indre motivation Udbytte: Kursister vil opnå følgende udbytte: o Kan give mulighed for at tage selvstændige initiativer o Kan give konkrete energigivende mål o Kan skabe håndterbare ubureaukratiske regler o Kan tilpasse udfordringer til færdigheder o Kan give tydelig, ikke-ydmygende, information om hvor godt man klarer sig Du lærer at bruge provokative kompetencer og tiltet 4, så gamle rutiner ikke står i vejen for udvikling, men bliver muligheder og brugbare elementer i den bricolage, der er nødvendig i en dynamisk organisation. Med andre ord: Det der skal til for at skabe de optimale rammer Kursusbeskrivelse: Gennem teori og øvelser trænes tilstedeværelse i nuet og herved muligheden for at skabe et arbejdsmiljø, der bygger på menneskelige og udviklingsorienterede værdier. Grundlæggende er det et kursus i hvordan man skaber optimale læringsbetingelser i miljøer, der nemt kan opleves stressende. 4 Tilt er begreb hentet fra teaterverdenen der betegner den handling der bryder en rutine. Improviseret ledelse - Kursusprogram 11

12 Kursus 6: Kreativitet - De nye muligheder Indhold: Improvisation som en helhedsskabende kreativ proces. Kurset samler de foregående kursers delelementer i helheder med et kreativt og nytænkende potentiale. Kurset er casebaseret og fungerer som en simulator for hvordan improvisation kan anvendes hensigtsmæssigt på ledelsesniveau i organisationer. Gennem konkrete øvelser belyses følgende temaer: Temaerne bestemmes af den foregående coaching med de enkelte deltagere o Kreativitet o Improvisation i organisationer Udbytte: o Kursister vil opnå følgende udbytte: o Kan skabe helheder mellem ledelsesstil/adfærd og mangesidede udfordringer. Du lærer at din kreativitet, der er et vigtigt værktøj, når der skal skabes helheder mellem ledelsesstil, ledelsesadfærd og mangesidige udfordringer. Med andre ord: Det der skal til for at få flow i biksen Kursusbeskrivelse: De færdigheder og kompetencer, der er blevet trænet gennem kursusrækken bliver på dette kursus sat ind i en overskuelig helhed; improviseret ledelse! Improviseret ledelse - Kursusprogram 12

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Personlig formidling med krop og stemme

Personlig formidling med krop og stemme Personlig formidling med krop og stemme Personlig formidling med krop og stemme Stå frem med gennemslagskraft, sikkerhed og overskud Styrk din præsentationsteknik med større gennemslagskraft Sæt fokus

Læs mere

Trivsel i undervisning og arbejdsliv om forandring som fryder og forebygger længerevarende stress

Trivsel i undervisning og arbejdsliv om forandring som fryder og forebygger længerevarende stress Trivsel i undervisning og arbejdsliv om forandring som fryder og forebygger længerevarende stress Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet knoop@edu.au.dk Fundamentale

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

Kreativ nytænkning. Få nye ideer til innovation og forandring. Kreativitet på kommando. Hvem deltager? Bryd dine tankemønstre, og lær at få nye ideer

Kreativ nytænkning. Få nye ideer til innovation og forandring. Kreativitet på kommando. Hvem deltager? Bryd dine tankemønstre, og lær at få nye ideer Kreativ nytænkning Kreativ nytænkning Bryd dine tankemønstre, og lær at få nye ideer Få nye ideer til innovation og forandring Vi lever i en verden fuld af forandring. Hvis du har vanskeligt ved at bryde

Læs mere

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 FOR ADMINISTRATIVE, SPORTSLIGE OG POLITISKE LEDERE I DIF S SPECIALFORBUND BLIV EN ENDNU BEDRE LEDER Strategisk

Læs mere

Forhandling, der skaber resultater

Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Giv dig selv et forspring til at nå dine forhandlingsmål Forhandling med gennemslagskraft Alt er under forandring og derfor er alt

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

TAG LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER

TAG LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER HOLD 4 - FORÅRET 2016 TRAC S INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TAG LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FOR LEDERE AF PROFESSIONEL KREATIVITET 2 HVOR MEGET SKAL DU STYRE? HVAD SKAL DU STYRE? HVEM SKAL DU STYRE? LÆR

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

- Gennemgang af mål for kurset og kursusprogram. Frokost og gåtur. - Introduktion til modulopgave. -Arbejde med modulopgave om logbog

- Gennemgang af mål for kurset og kursusprogram. Frokost og gåtur. - Introduktion til modulopgave. -Arbejde med modulopgave om logbog Program 15-2 for Praktikvejlederuddannelsen for Social- og sundhedsassistenter - Trin 1. Modul 1, modul 2 og modul 3. Alle dage fra 8.30 til 15.55 Modul 1 Mandag d. 21/9 Underviser Helene Hillersdal -

Læs mere

kreativitetslaboratoriet

kreativitetslaboratoriet kreativitetslaboratoriet Den Kreative Platform 55067_krealab.indd 1 29/08/07 10:20:16 Den Kreative Platform er kernen i Kreativitetslaboratoriet Den Kreative Platform er en metafor for et sted, hvor deltagerne

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT ARKMANN RAINING ERSONLIG POWER & ENNEMSLAGSKRAFT DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du er langt dygtigere til at lave en god mental forberedelse og sætte dig selv op inden din præsentation.

Læs mere

Certificering i brug af Motivation Factor Indicator II - målrettet til lederen. Manager ACADEMY

Certificering i brug af Motivation Factor Indicator II - målrettet til lederen. Manager ACADEMY Certificering i brug af Motivation Factor Indicator II - målrettet til lederen Manager ACADEMY Manager Kan man massemotivere medarbejdere? Svaret er nej, for motivation er en individuel størrelse. Erkendelsen

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Musikalsk ledelse bliv dirigent for en dag

Musikalsk ledelse bliv dirigent for en dag Musikalsk ledelse bliv dirigent for en dag Jeres virksomhed er et stort orkester og du er dirigenten. Hvordan orkestrerer du dine medarbejdere? Har de hver især en vigtig stemme? Spiller de stadig sammen?

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Forhandling for kvinder

Forhandling for kvinder INTENSIVT KURSUS Forhandling for kvinder 4. - 5. n o v e m b e r 2 0 0 8 o g 1 3. - 1 4. j a n u a r 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Opnå forståelse for forhandlingens psykologi

Læs mere

Forandringsledelse. På kurset arbejder du med: Succesfuld ledelse af forandringsprocesser. Hvem deltager?

Forandringsledelse. På kurset arbejder du med: Succesfuld ledelse af forandringsprocesser. Hvem deltager? Forandringsledelse Forandringsledelse Skab resultater gennem succesfulde forandringer Succesfuld ledelse af ser Reorganisering, besparelser og nye krav om optimering er hverdag for mange. Forandringer

Læs mere

Du får mest ud af kurset i forandringsledelse, hvis du står overfor eller er midt i en forandringsproces.

Du får mest ud af kurset i forandringsledelse, hvis du står overfor eller er midt i en forandringsproces. Forandringsledelse Succesfuld ledelse af forandringsprocesser Reorganisering, besparelser og nye krav om optimering er hverdag for mange. Forandringer sker hele tiden, og de sker hurtigere end nogensinde

Læs mere

Forhandling, der skaber resultater

Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Forhandling med gennemslagskraft Alt er under forandring og derfor er alt til forhandling. I hverdagen forhandler du med kunder, leverandører, arbejdsgivere, kolleger

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

Team Optimering. Ledergrupper og teams på alle niveauer

Team Optimering. Ledergrupper og teams på alle niveauer Team Optimering Ledergrupper og teams på alle niveauer Teamoptimering hvordan kommer dit team til at præstere på topniveau. Uddannelsen handler om at optimere et team til at yde det bedste, skabe bevidsthed

Læs mere

Præsentationsteknik for advokater - MBK A/S

Præsentationsteknik for advokater - MBK A/S Drukner dit budskab i faglige petitesser eller manglende struktur? Lader du nervøsiteten overtage, når du stiller dig op foran mange mennesker? Vil du blive bedre til at fremlægge sager på møder, præsentere

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

Fra tilskuer til aktør

Fra tilskuer til aktør Book det interne kursus Fra tilskuer til aktør Kommunikation og Empowerment To dages kursus, der sætter fokus på jeres vigtigste redskab! De giver omstændighederne og omverden skylden for det meste. Måske

Læs mere

Den nye psykologi. - for fremtidens ledere

Den nye psykologi. - for fremtidens ledere - for fremtidens ledere Den nye psykologi sætter større begejstring og øget vækst på dagsordenen. Med et koncentreret fokus, begejstring og den rette overbevisning kan alle skabe, det de tænker og fokuserer

Læs mere

Mennesket i naturen. Naturen i mennesket. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet knoop@edu.au.

Mennesket i naturen. Naturen i mennesket. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet knoop@edu.au. Mennesket i naturen Naturen i mennesket Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet knoop@edu.au.dk Baggrundslitteratur: http://www.arnoldbusck.dk/boeger/psykologi-psykisk-sundhed/positiv-psykologi-1

Læs mere

Bliv verdens bedste kommunikator

Bliv verdens bedste kommunikator Bliv verdens bedste kommunikator Vane 1: Kend dig selv 2 3 Begrænsende overbevisninger Jeg lærer det aldrig Jeg er en dårlig kommunikator og sådan er det bare Folk lytter ikke, når jeg siger noget Jeg

Læs mere

LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING

LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING PRAKTISK UDDANNELSESFORLØB TIL UDVIKLING AF DIT PERSONLIGE LEDERSKAB, TEAMS OG ORGANISATIONER AUGUST 2018 - MAJ 2019 Uddannelsen til dig, der vil have træning

Læs mere

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Kommunikér med gennemslagskraft Ledelse er præcis og tydelig kommunikation i alle sammenhænge. Derfor er gennemslagskraft og din måde at kommunikere på afgørende

Læs mere

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 1 INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 Fire dage fra 5. september til 2. oktober 2013 Kursusleder: Per Krull Undervisning og træning i: Procesdesign og ledelse Systemisk teori, -tænkning og -ledelse

Læs mere

Bibliotekerne Region Hovedstaden Biblioteksudvikling ledelsesmæssige udfordringer

Bibliotekerne Region Hovedstaden Biblioteksudvikling ledelsesmæssige udfordringer Bibliotekerne Region Hovedstaden Biblioteksudvikling ledelsesmæssige udfordringer Chefkonsulent Center for Ledelse og Styring 4. juni 2010 Side 1 Ledelse OP Afklaring af ledelsesrum helst den direkte vej

Læs mere

Lederens værktøjskasse - MBK A/S

Lederens værktøjskasse - MBK A/S Vil du have praktiske ledelsesværktøjer til den daglige kommunikation? Vil du have redskaber til at takle de udfordringer, du møder som leder? Vil du have mere styr på din egen ledelse og få mere gennemslagskraft?

Læs mere

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Kommunikér med gennemslagskraft Ledelse er præcis og tydelig kommunikation i alle sammenhænge. Derfor er gennemslagskraft og din måde at kommunikere på afgørende

Læs mere

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Innovativ faglighed en introduktion til Otto Scharmers Teori U Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Hvad er den særlige pædagogiske faglighed man som lærer skal besidde, hvis man vil være en innovativ

Læs mere

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus)

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) VUC Erhverv Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) Arbejdet med anerkendelse tager udgangspunkt i evnen til at se og handle ud fra tingene, som de er. Derfor er anerkendende kommunikation

Læs mere

Program: Den faciliterende projektleder Underviser: Daniel la Cour, COWI A/S

Program: Den faciliterende projektleder Underviser: Daniel la Cour, COWI A/S Program: Den faciliterende projektleder Underviser: Daniel la Cour, COWI A/S Dag 1 09.00 Velkomst og introduktion Præsentation af program samt mundtlig forventningsafklaring Målet med dette delemne er:

Læs mere

Supervisoruddannelse på DFTI

Supervisoruddannelse på DFTI af Peter Mortensen Aut. cand.psych. og familieterapeut, MPF Direktør og partner, DFTI Supervisoruddannelse på DFTI Supervision er et fagområde, som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til varetagelse

Læs mere

Om naturlig, hjernevenlig læring. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2014 knoop@dpu.dk

Om naturlig, hjernevenlig læring. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2014 knoop@dpu.dk Om naturlig, hjernevenlig læring Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2014 knoop@dpu.dk continual fear, and danger of violent death human life poor, nasty, brutish,

Læs mere

PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER

PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER Projektledelse handler i høj grad om at få resultater i samarbejde med mennesker. Bevidst projektlederskab er en forudsætning for at skabe effektive teams og

Læs mere

BMSF-kurser foråret 2015

BMSF-kurser foråret 2015 BMSF-kurser foråret 2015 Videnscentret Børn med særlige forudsætninger udbyder 5 eftermiddagskurser i marts og april. Kurserne har særligt fokus på de dygtige elever. Men som det fremgår af kursusindholdet,

Læs mere

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ...

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... Indhold COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... 4 Hovedkonklusioner fra Coaching Analysen 2004/05... 5 INTRODUKTION TIL COACHING... 6 Coaching i ledelse... 7 Hvor og hvornår er coaching relevant?... 8 Former

Læs mere

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE Inklusion er ikke noget, nogen kan gøre alene. Det er en egenskab ved fællesskabet at være inkluderende, og der er store krav til inkluderende fællesskaber. Først og fremmest

Læs mere

Uddannelse for. nøglepersoner og mellemledere KURSUS. Erhvervsskolen Nordsjælland

Uddannelse for. nøglepersoner og mellemledere KURSUS. Erhvervsskolen Nordsjælland Uddannelse for nøglepersoner og mellemledere KURSUS Erhvervsskolen Nordsjælland Uddannelse for nøglepersoner og mellemledere ET STORT, VIGTIGT SKRIDT TIL EN HELT NY VERDEN AF MULIGHEDER En mellemleder

Læs mere

Kompetencenetværk DANSK IT 3. februar 2009. Læringsstile Motivationsnøglen til læring

Kompetencenetværk DANSK IT 3. februar 2009. Læringsstile Motivationsnøglen til læring Kompetencenetværk DANSK IT 3. februar 2009 Læringsstile Motivationsnøglen til læring Program Overordnet hvad er læringsstile for noget? Hvad kan læringsstile bruges til? Hvad er årsagen til at det er vigtigt

Læs mere

Forhandling for kvinder

Forhandling for kvinder INTENSIVT KURSUS Forhandling for kvinder 1 3. - 1 4. j a n u a r 2 0 0 9 o g 2. - 3. j u n i 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Opnå forståelse for forhandlingens psykologi og

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Uddrag af artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

PROJEKTLEDERUDDANNELSE. Projektledelse 1-4. Henrik Bjerregaard Nielsen 30. oktober 2017

PROJEKTLEDERUDDANNELSE. Projektledelse 1-4. Henrik Bjerregaard Nielsen 30. oktober 2017 PROJEKTLEDERUDDANNELSE Projektledelse 1-4 Henrik Bjerregaard Nielsen 30. oktober 2017 1 Udbytte Deltagerne får et komplet og dybdegående fundament for at levere resultater i deres projekter på alle niveauer.

Læs mere

Medietræning - MBK A/S

Medietræning - MBK A/S Vil du lære at håndtere journalister og medier? Vil du have et trygt fundament før mødet med pressen? Vil du lære mediernes spilleregler? Vil du fremstå professionelt i medierne? Kurset i Medietræning

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

Dette forløb er for dig, som ønsker at kunne udtrykke dig med ro, overbevisning og autenticitet med det rette budskab.

Dette forløb er for dig, som ønsker at kunne udtrykke dig med ro, overbevisning og autenticitet med det rette budskab. Personlig Power Find ro og brænd igennem med autenticitet og gennemslagskraft Vil du gerne brænde igennem og opnå autenticitet og gennemslagskraft uden at gå på kompromis med din integritet? Og vil du

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere

Efteruddannelse & komperenceudvikling

Efteruddannelse & komperenceudvikling efterår 2012HK Kurser Efteruddannelse & komperenceudvikling Det arbejder HK Midt også for... Et HK-medlemskab er adgangsbillet til en lang række tilbud, som kan styrke din personlige udvikling og dine

Læs mere

INSPIRATION OG EFTERUDDANNELSE EFTERÅR 2005 FORÅR 2006

INSPIRATION OG EFTERUDDANNELSE EFTERÅR 2005 FORÅR 2006 INSPIRATION OG EFTERUDDANNELSE EFTERÅR 2005 FORÅR 2006 PROGRAM EFTERÅR 2005 DET SCENISKE OBJEKT En kursusrække som formidler indsigt og teknisk viden for scenekunstnere med interesse for ny scenekunst/

Læs mere

PowerPoints i verdensklasse

PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse Lær at lave effektive og inspirerende præsentationer Effektiv formidling gennem PowerPointpræsentationer De fleste kan genkende, hvordan det føles

Læs mere

Bliv MasterMentor i Motivation

Bliv MasterMentor i Motivation Er du klar til at skabe overskud, motivation og målbare resultater? Bliv MasterMentor i Motivation Praksisuddannelsen for dig, der vil gøre en forskel for mennesker! JobEdu s MasterMentor uddannelse i

Læs mere

Teori U - Uddannelsen

Teori U - Uddannelsen Teori U - Uddannelsen Teori U Akademiet - frisætter mennesker, forløser energi og skaber transformativ udvikling! Det er i livet og i hverdagen, det skal gøre en forskel! Teori U - Uddannelsen - deep diving!

Læs mere

DI's videregående lederuddannelse. Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di.

DI's videregående lederuddannelse. Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di. DI's videregående lederuddannelse 2008 Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di.dk Præsentation Med DI s videregående lederuddannelse får

Læs mere

Kommunal Entreprenørledelse

Kommunal Entreprenørledelse Kommunal Entreprenørledelse 28. august 2017 INTRODAG Ledelse som praktisk fag Formålet med dagen er at introducere dig for ledelse som fag - at du bliver skarp på, hvad lederrollen indebærer og, hvordan

Læs mere

SamtaleAkademiets Inspirationskatalog. Foredrag workshops kursusforløb til seminarier, skoler og institutioner

SamtaleAkademiets Inspirationskatalog. Foredrag workshops kursusforløb til seminarier, skoler og institutioner SamtaleAkademiets Inspirationskatalog Foredrag workshops kursusforløb til seminarier, skoler og institutioner Innova tion og Entreprentrsk ab et koncept Hvad står der her? Der står: Innovation og Entreprenørskab

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Det Personlige Autentiske Lederskab & Coaching - Skab trivsel, udvikling og markante resultater

Det Personlige Autentiske Lederskab & Coaching - Skab trivsel, udvikling og markante resultater Det Personlige Autentiske Lederskab & Coaching - Skab trivsel, udvikling og markante resultater Overordnet udbytte Vi styrker din evne til kontakt og ligeværd og dermed din evne til at møde andre, hvor

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner Uddannelsesbeskrivelse Denne NLP Master Coach Practitioner uddannelse er en overbygning til Asiscos NLP Coach

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere

Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis

Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis Nu med særligt fokus på akkreditering Baggrund for kurset Af flere grunde vokser behovet for ledelse og reorganisering i almen praksis. Antallet af og

Læs mere

Ledig? Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse...

Ledig? Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse... Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse... Ledig? Kursuscentret, Frederikshavn Handelsskole Kirkegade 9 9900 Frederikshavn Telefon 9620 5597 Fax 9620 5639 www.kursuscentretfh.dk

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen Notat Emne Til Strategi for kompetenceudvikling i Ansatte i Den 18.januar 2013 Hvorfor strategi og planlægning for kompetenceudvikling? Bag dette notat er en holdning om at sætte fagligheden i højsæde,

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Kom igennem med dit budskab Hvad enten du sælger, fremlægger ideer, beskriver visioner, præsenterer projekter eller noget helt femte, har du brug for modtagernes

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske AUTENTISK Et intensivt udviklingsforløb for ledere, der ønsker at fordybe og forstærke deres autentiske lederskab. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

Læs mere

Personlig vækst og gennemslagskraft

Personlig vækst og gennemslagskraft Personlig vækst og gennemslagskraft Personlig vækst og gennemslagskraft Styrk dit mentale overskud, og giv din kommunikation ny kraft Hold hovedet koldt, og bevar overblikket Kan du gå i sort, når det

Læs mere

SYSTEMISK PROCESLEDELSE

SYSTEMISK PROCESLEDELSE SYSTEMISK PROCESLEDELSE NLP MASTER PRACTIONER PRÆCISION LEDELSE UDVIKLING INNOVATION human REALIZING YOUR POTENTIAL SYSTEMISK PROCESLEDELSE NLP MASTER PRACTIONER Det er en kendt sag, at vi mennesker kun

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 9

KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 9 KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 9 Seks dage fra 11. marts til 30. april 2013 Kursusleder: Per Krull Undervisning og træning i: Systemisk teori, -tænkning og -ledelse Procesdesign og -ledelse Det personlige

Læs mere

PowerPoints i verdensklasse

PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse Effektiv formidling gennem PowerPoint-præsentationer De fleste kan genkende, hvordan det føles at være vidne til en kedsommelig og ustruktureret PowerPointpræsentation med dårlige

Læs mere

Ledelse i praksis - MBK A/S

Ledelse i praksis - MBK A/S Vil du være en endnu bedre leder? Vil du være stærkere i den daglige kommunikation? Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper? Vil du være bedre til at skifte ledelsesstil, så

Læs mere

SERVICELEDER- UDDANNELSEN. et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice.

SERVICELEDER- UDDANNELSEN. et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice. SERVICELEDER- UDDANNELSEN et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice. Tag en servicelederuddannelse et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice Servicelederuddannelsen

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Præsentationsteknik 3 dage - MBK A/S

Præsentationsteknik 3 dage - MBK A/S Drukner dit budskab i faglige petitesser eller manglende struktur? Lader du nervøsiteten overtage, når du stiller dig op foran mange mennesker? Vil du blive bedre til at komme med oplæg på møder, præsentere

Læs mere

Assertiv kommunikation

Assertiv kommunikation Assertiv kommunikation Assertiv kommunikation Få dine budskaber ud med respekt for dig selv og andre Mere energi og større gennemslagskraft i kommunikationen Går dit budskab ikke altid igennem? Og bliver

Læs mere

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Forandring fryder, når vaner du bryder. Alle har X-faktor præsentationsteknik og performance Coaching i hverdagen som kommunikationsmetode Sig, hvad du mener på den gode

Læs mere

Uddannelse der udvikler. - HR-kompetencer

Uddannelse der udvikler. - HR-kompetencer Uddannelse der udvikler - HR-kompetencer Kære læser I denne folder kan du læse om AK-Samvirkes HR-uddannelsestilbud til alle ansatte i a-kasserne. Hvorfor vælge AK-Samvirke til uddannelse på HR-området?

Læs mere

Skab engagement som coach

Skab engagement som coach Skab engagement som coach Dette er et værktøj til dig, som vil Skabe motivation, engagement og ejerskab Sikre bedre performance i opgaveløsningen og samarbejdet Skabe udvikling og læring Dette værktøj

Læs mere

Practitioner Coach uddannelse København, sensommer/efterår 2016

Practitioner Coach uddannelse København, sensommer/efterår 2016 Practitioner Coach uddannelse København, sensommer/efterår 2016 Bang Akademi, København og High Hopes, Aalborg tilbyder en unik coach-uddannelse, der giver dig stærke kommunikationsredskaber. Denne uddannelse

Læs mere

Velkommen til Forandringer hvad gør de ved mig, og hvad gør jeg ved dem? Connie Relsted, Business Centret, Århus Købmandsskole

Velkommen til Forandringer hvad gør de ved mig, og hvad gør jeg ved dem? Connie Relsted, Business Centret, Århus Købmandsskole Velkommen til Forandringer hvad gør de ved mig, og hvad gør jeg ved dem? Connie Relsted, Business Centret, Århus Købmandsskole Hvornår er følgende udsagn fra? Hvilken type person udtaler sig sådan? Vi

Læs mere