Dakota 10 og 20 brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dakota 10 og 20 brugervejledning"

Transkript

1 Dakota 10 og 20 brugervejledning

2 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) eller (800) Fax (913) Garmin (Europe) Ltd. Liberty House Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK Tlf. +44 (0) (udenfor Storbritannien) (kun i Storbritannien) Fax +44 (0) Garmin Corporation No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan Tlf Fax Alle rettigheder forbeholdes. Med mindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri, må denne vejledning hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres, udbredes, downloades eller gemmes på noget medie uanset formålet uden udtrykkeligt, forudgående skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin giver hermed tilladelse til download af en enkelt kopi af denne vejledning på en harddisk eller andet elektronisk lagringsmedie til visning og udskrivning af én kopi af vejledningen og eventuelle opdateringer heraf, forudsat at den elektroniske eller udskrevne kopi af vejledningen indeholder hele denne meddelelse om ophavsret og med den betingelse, at enhver uautoriseret erhvervsmæssig distribution af vejledningen og eventuelle ændringer heraf er strengt forbudt. Oplysningerne i denne vejledning kan ændres uden varsel. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Besøg Garmins hjemmeside (www.garmin.com) for at få yderligere oplysninger om aktuelle opdateringer og brug og håndtering af dette og andre Garmin-produkter. Garmin, Dakota, BlueChart g2 er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. mygarmin er et varemærke tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin. Geocaching 4-box-logoet og Wherigos logo er registrerede varemærker tilhørende Groundspeak Inc. i USA og andre lande. Anvendt med tilladelse. Brug af data fra geocaching.com sker i henhold til aftale om brug af data som fastsat på Applikationen Wherigo er beskyttet i henhold til patentnummer samt anmeldte patenter i USA og resten af verden. Windows er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Mac OS er et registreret varemærke tilhørende Apple Computer, Inc. microsd er et varemærke tilhørende SanDisk eller dets datterselskaber. Oktober 2010 Varenummer Rev. B Trykt i Taiwan

3 Introduktion Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Introduktion Tip og genveje Tryk på eller for at rulle og se flere valg. Tryk på for at gå tilbage til det foregående skærmbillede. Tryk på for at gå tilbage til hovedmenuen. Tryk på eller på siden Kort for at zoome ind eller ud. Tryk på for at acceptere en ændring. Tryk på for at søge i nærheden af en position. Tryk på for at får vist tastaturet. Generelt om brugervejledningen Når du bliver bedt om at trykke på noget, henviser dette i mange tilfælde til elementer på skærmen. Små pile (>) i teksten indikerer, at du skal trykke på en række elementer i rækkefølge. Hvis du f.eks. ser Tryk på Find > Spor, skal du trykke på Find på skærmen og derefter trykke på Spor. Brugervejledning til Dakota-serien i

4 Introduktion Indholdsfortegnelse Introduktion...i Tip og genveje... i Generelt om brugervejledningen... i Sådan kommer du i gang...1 Produktregistrering... 1 Kontakt Garmin... 1 Valgfrit tilbehør... 1 Vedligeholdelse af Dakota... 1 Batterioplysninger... 2 Aktivering og deaktivering af Dakota... 2 Justering af niveauet af baggrundslys... 3 Låsning af skærmen... 3 Søgning efter GPS-satellitsignaler... 3 Grundlæggende navigation...4 Åbning af programmer fra hovedmenuen... 4 ii Oprettelse af waypoints... 4 Navigation til en destination... 5 Stop navigation... 7 Brug af kortet... 7 Brug af kompasset... 9 Pejlings- og kursmarkører Håndtering af waypoints, ruter og spor...12 Redigering af waypoints Oprettelse af ruter Visning af gemte ruter Redigering og sletning af ruter Visning af den aktive rute Håndtering af spor Ekstra værktøjer...16 Højde plot Trådløs deling af oplysninger Beregning af størrelsen på et område Andre værktøjer Overvågning af satellitmodtagelse Brugervejledning til Dakota-serien

5 Introduktion Tripcomputer GPS-spil...20 Geo-skattejagter Tilpasning af Dakota...21 Ændring af profil Opsætning af profiler Brug af Systemopsætning Tilpasning af displayet Opsætning af kort Opsætning af spor Tilpasning af hovedmenuen Opsætning af rute Ændring af marineindstillinger Ændring af tidsindstillinger Ændring af måleenhed Positionsformat Ændring af kompas Opsætning af højdemåler Parring af Dakota Nulstilling Visning af Dakota-oplysninger Appendiks...31 Specifikationer Brug af Demofunktion Tilslutning af Dakota til en computer Installation af et microsd -kort Overførsel af filer til din computer Indlæsning og sletning af filer Optimering af batteriets levetid Gendannelse af fabriksindstillingerne Fastgørelse af en karabinhage, halsrem, beslag eller andet valgfrit tilbehør Kalibrering af berøringsskærmen Softwarelicensaftale Overensstemmelses-erklæring (DoC) Indeks...39 Brugervejledning til Dakota-serien iii

6 Introduktion Tænd/sluk-knap Berøringsskærm mini-usb-stik (under vejrhætte) Smæklås Batteridæksel Monteringsryg iv Brugervejledning til Dakota-serien

7 Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Produktregistrering Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre vores onlineregistrering i dag. Gå ind på vores websted på Opbevar den originale købskvittering, eller en kopi af den, på et sikkert sted. Kontakt Garmin Kontakt Garmins produktsupport, hvis du har spørgsmål omkring brugen af din Dakota. I USA skal du gå ind på eller kontakte Garmin USA på telefon (913) eller (800) I Storbritannien skal du kontakte Garmin (Europe) Ltd. på telefon I Europa skal du gå til og klikke på Contact Support for at få support i det land, hvor du bor, eller du kan kontakte Garmin (Europe) Ltd. pr. telefon på +44 (0) Hvis du skal bruge serienummeret på din Dakota, kan du finde det i batterirummet. Fjern batterierne som vist på side 2. Valgfrit tilbehør Hvis du vil have vist en liste over tilgængeligt tilbehør og kort, skal du gå til Garmins websted på Vedligeholdelse af Dakota Rengøring af skærmen Brug en blød, ren og fnugfri klud. Brug vand, isopropylalkohol eller brillerens. Fugt kluden med væsken, og tør forsigtigt skærmen af. Brugervejledning til Dakota-serien 1

8 Sådan kommer du i gang Batterioplysninger Dakota-enheder bruger to AAbatterier. Brug alkaline-, NiMH- eller litiumbatterier. Opladte NiMH- eller litiumbatterier giver de bedste resultater. Sådan installerer du batterierne: 1. Løft smæklåsen, og fjern batteridækslet. Smæklås Batteridæksel Sådan vælger du batteritype: 1. Tryk på Opsætning > System > Batteritype. 2. Tryk på Alkaline, Litium eller Genopladeligt NiMH. Langtidsopbevaring Fjern batterierne, hvis du planlægger ikke at bruge din Dakota i flere måneder. Gemte data mistes ikke, når batterierne tages ud. Aktivering og deaktivering af Dakota 1. Tryk på for at tænde Dakota. 2. Tryk på, og hold den nede for at slukke Dakota. 2. Sæt batteriet i. Sørg for at indsætte batteriet, så det passer med symbolerne + (positiv) og - (negativ) på enheden. 3. Sæt batteridækslet på plads igen. 2 Brugervejledning til Dakota-serien

9 Sådan kommer du i gang Justering af niveauet af baggrundslys 1. Når Dakota er tændt, skal du trykke kort på. 2. Tryk på eller for at justere lysstyrkeniveauerne. Se side 22 for at få oplysninger om, hvordan du ændrer varigheden af baggrundsbelysningen. Låsning af skærmen Du kan forebygge utilsigtede skærmtryk ved at låse skærmen. 1. Tryk kort på. 2. Tryk på Lås skærm (eller Oplås skærm). Søgning efter GPSsatellitsignaler Før Dakota kan finde din aktuelle position og navigere en rute, skal du finde GPS-signaler. 1. Gå udendørs på et åbent område, som ikke er i nærheden af høje bygninger eller træer. 2. Tænd for Dakota. Lokalisering af satellitter kan tage et par minutter. Søjlerne på hovedmenuen indikerer satellitstyrke. Når søjlerne er grønne, har Dakota modtaget satellitsignaler. Brugervejledning til Dakota-serien 3

10 Grundlæggende navigation Grundlæggende navigation Åbning af programmer fra hovedmenuen Du kan åbne alle Dakota-programmer fra hovedmenuen. Hovedmenu Tryk på eller for at få adgang til øvrige programmer. Oprettelse af waypoints Waypoints er positioner, som du registrerer og gemmer i din Dakota. Sådan markerer du din nuværende position som et waypoint: 1. Tryk på Marker waypoint. 2. Tryk på Gem og rediger. 3. Tryk på et element på listen for at redigere det. Tryk på bogstaver, tal eller symboler for at foretage ændringerne. Tryk på (undtagen når du ændrer et symbol). Du kan evt. også ændre øvrige attributter. Tryk på for at slette ændringerne. Der findes oplysninger om, hvordan du redigerer eller sletter er waypoint, på side Brugervejledning til Dakota-serien

11 Grundlæggende navigation Navigation til en destination Du kan bruge Find eller vælge et punkt på kortet for at navigere til en position vha. Dakota. Sådan navigerer du til en destination vha. Find: 1. Tryk på Find. 2. Tryk på en kategori. 3. Tryk på et af emnerne nedenfor. Denne liste kan variere alt efter den korttype, der er indlæst på din Dakota. Nyligt fundne emner, du for nylig har fundet. Waypoints en liste over waypoints (side 4). Spor en liste over spor (side 14). Ruter en liste over ruter (side 13). Alle bestemmelsessteder hvis det understøttes af de fabriksindlæste eller valgfri kort, kan du få vist en liste over kategorier af bestemmelsessteder. Koordinater indtast koordinaterne for en position. Byer en liste over de 50 byer, der ligger tættest på din destination. Tidevand en liste over de nærmeste tidevandsstationer. 4. Tryk på Kør. En farvet streg indikerer din kurs. 5. Tryk på > Kompas. 6. Brug kompasset til at navigere til din destination. Sådan finder du en destination ved at stave navnet: 1. I hovedmenuen skal du trykke på Find > Alle bestemmelsessteder. 2. Tryk på. 3. Tryk på bogstaver for at stave en del af navnet på din destination. 4. Tryk på. Brugervejledning til Dakota-serien 5

12 Grundlæggende navigation 5. Tryk på destinationen. 6. Tryk på Kør. En farvet streg indikerer din kurs. 7. Tryk på > Kompas. 8. Brug kompasset til at navigere til din destination som vist på side 9. Sådan navigerer du til et bestemt punkt på kortet: 1. Tryk på Kort. 2. Klik på et punkt på kortet. 3. Tryk på informationsknappen øverst i skærmbilledet. 4. Tryk på Kør > > Kompas. 5. Brug kompasset til at navigere til din destination som vist på side 9. Sådan navigerer du til en destination i nærheden af et waypoint eller nyligt fundet punkt: 1. Tryk på Find. Informationsknap 2. Tryk på. 3. Vælg mellem følgende muligheder: Nyligt fundne Et waypoint Min aktuelle position Et kortpunkt 6 Brugervejledning til Dakota-serien

13 Grundlæggende navigation 4. Tryk på den placering, som du vil søge i nærheden af. 5. Tryk på en kategori. Elementerne er anført efter deres afstand i forhold til den valgte position. 6. Tryk på en destination. 7. Tryk på Kør. En farvet streg indikerer din kurs. 8. Tryk på > Kompas. 9. Brug kompasset til at navigere til din destination som vist på side 9. Stop navigation Du kan stoppe navigationen ved at trykke på Find > Stop navigation. Brug af kortet Sådan bruger du kortet: 1. Tryk på Kort. Din aktuelle position angives af en positionsmarkør. 2. Tryk på eller for at zoome. 3. Tryk på og træk skærmbilledet for at panorere hen over kortet. Zoomområde Zoomknapper Positionsmarkør Sådan får du vist detaljerede oplysninger om et sted på kortet: 1. Panorer til den position, du gerne vil se nærmere på, hvis det er nødvendigt. 2. Tryk på positionen. 3. Tryk på informationsknappen øverst på skærmen for at få flere oplysninger. Brugervejledning til Dakota-serien 7

14 Grundlæggende navigation Informationsknap Sådan gemmer du et waypoint på siden Kort: 1. På siden Kort skal du trykke på det punkt, som du vil gemme. 2. Tryk på informationsknappen øverst i skærmbilledet. Sådan får du vist eller sådan skjuler du datafelter øverst på skærmen: 1. Tryk på Opsætning > Kort > Vis datafelter. 2. Tryk på Aldrig, Når du navigerer eller Altid. Sådan ændrer du datafelter på siden Kort: 1. På siden Kort skal du trykke på et af datafelterne. 2. Tryk på en datatype. 3. Tryk på for at gemme waypointet. 8 Brugervejledning til Dakota-serien

15 Grundlæggende navigation Brug af kompasset Siden Kompas guider dig til din destination ved at vise et kompas og en pejlingspil. Der vises også forskellige oplysninger, f.eks. om din nuværende fart, afstand til næste punkt på ruten og forventet ankomsttidspunkt. Det elektroniske kompas minder om et magnetisk kompas, når du står stille eller går. Når du bevæger dig med højere hastigheder, f.eks. i en bil, anvender kompasset GPS-signaler til at bestemme din retning. Der findes oplysninger om, hvordan du slår kompasset fra på side 28. Kompaskalibrering bemærk: Det elektroniske kompas er ikke tilgængeligt på Dakota 10. Kalibrer det elektroniske kompas udendørs. Stå ikke i nærheden af objekter, der kan påvirke magnetfelter, som f.eks. biler, bygninger eller strømførende luftledninger. Kalibrer altid kompasset efter ture over store afstande, ved temperaturudsving på over 11 C, og når batterierne er blevet udskiftet. Sådan åbner du siden Kompas: Tryk på Kompas. Brugervejledning til Dakota-serien 9

16 Grundlæggende navigation Sådan kalibrerer du det elektroniske kompas: 1. Tryk på Opsætning > Kurs > Tryk for at begynde kalibreringen af kompasset. ELLER Tryk på den midterste del af kompasset og holde den inde på siden Kompas. 2. Tryk på Start, og følg instruktionerne på skærmen. Hvis Kalibrering mislykkedes vises, skal du trykke på OK, og gentage processen. Pejlings- og kursmarkører Dakota kan enten vise en pejlingspil eller en kursmarkør på kompasset. Pejlingsmarkøren angiver retningen til din destination, og kursmarkøren angiver din placering i forhold til en kurslinje, der fører til destinationen. Der findes oplysninger om, hvordan du vælger en pejlingspil eller en kursmarkør på side 27. Den retning, du bevæger dig i lige nu Pejling til destination Pejlingsmarkør 10 Brugervejledning til Dakota-serien

17 Grundlæggende navigation Pejlingspilen peger mod din destination, uanset hvilken retning du bevæger dig i. Hvis pejlingspilen peger mod toppen af kompasset, bevæger du dig direkte mod din destination. Hvis den peger i en anden retning, skal du dreje mod denne retning, indtil pilen peger mod toppen af kompasset. Kursmarkør Den retning, du bevæger dig i lige nu Skala Kurslinje til destination Indikator for afvigelse fra kurs Pejling til destination Kursmarkøren angiver en indikation af afdrift (højre eller venstre) iht. den skala, der vises i kanten af kompasringen. Skalaen refererer til afstanden mellem prikkerne på indikatoren for afvigelse fra kursen. Kurslinjen til din destination er baseret på dit oprindelige begyndelsespunkt. Gå tilbage til Kurslinje til destination for at kompensere for afvigelse og komme tilbage til kursen. Dette er mest nyttigt, når du navigerer på vand, eller hvor der ikke er større forhindringer på din rute. Funktionen hjælper dig med at undgå farer på begge sider af kursen som f.eks. grundt vand eller undervandsklipper. Sådan ændrer du datafelterne på siden Kompas: 1. På siden Kompas skal du trykke på et datafelt. 2. Tryk på en datatype. Brugervejledning til Dakota-serien 11

18 Håndtering af waypoints, ruter og spor Håndtering af waypoints, ruter og spor Redigering af waypoints Du kan redigere waypoints for at redigere navn, symbol, kommentar, position, højde og dybde for waypointet. Du kan også bruge Waypoint Manager til at flytte et waypoint til din aktuelle position og til at slette waypoints. Sådan redigerer du et waypoint: 1. Tryk på Waypoint Manager. 2. Tryk på waypointet. 3. Tryk på attributten. 4. Tryk på bogstaver, tal eller symboler for at foretage ændringerne. 5. Tryk på (undtagen når du ændrer et symbol). Du kan evt. også ændre øvrige attributter. 6. Tryk på for at slette ændringerne. Sådan flytter du et waypoint til din aktuelle position: 1. Tryk på Waypoint Manager. 2. Tryk på det waypoint, du vil flytte. 3. Tryk på Ny position her. Sådan sletter du et waypoint: 1. Tryk på Waypoint Manager. 2. Tryk på det waypoint, du vil slette. 3. Tryk på Slet Waypoint. Hvis du vil slette alle waypoints, skal du trykke på Opsætning > Nulstil > Slet alle waypoints > Ja. 12 Brugervejledning til Dakota-serien

19 Håndtering af waypoints, ruter og spor Oprettelse af ruter Du kan oprette og lagre op til 50 ruter. Sådan opretter og navigerer du en ny rute: 1. Tryk på Ruteplanlægning > <Opret rute> > <Vælg første punkt> for at vælge et begyndelsespunkt. 2. Tryk på en kategori. 3. Tryk på det første element på ruten. 4. Tryk på Brug > <Vælg næste punkt>. 5. Gentag, indtil ruten er færdig. 6. Tryk på for at gemme ruten. 7. Tryk på > Find > Ruter for at navigere ruten. Visning af gemte ruter Sådan får du vist en rute på kortet: 1. Tryk på Ruteplanlægning. 2. Tryk på den rute, du vil have vist > Se kort. Redigering og sletning af ruter Du kan redigere alle gemte ruter. Sådan redigerer du en rute: 1. Tryk på Ruteplanlægning. 2. Tryk på den rute, du vil redigere > Rediger rute. 3. Tryk på det punkt, der skal redigeres, og vælg mellem følgende indstillinger: Gennemse viser punktet på kortet. Flyt ned (eller Op) ændrer rækkefølgen af punktet på ruten. Brugervejledning til Dakota-serien 13

20 Håndtering af waypoints, ruter og spor Indsæt føjer et ekstra punkt til ruten. Det ekstra punkt indsættes før det punkt, du er ved at redigere. Fjern fjerner punktet fra ruten. Sådan vender du rækkefølgen af punkter på en rute: 1. Tryk på Ruteplanlægning. 2. Tryk på den rute, som du vil vende > Vend rute. Sådan sletter du en rute: 1. Tryk på Ruteplanlægning. 2. Tryk på den rute, du vil slette > Slet rute. Visning af den aktive rute 1. Tryk på Aktiv rute. Punkterne på den aktuelle rute vises. 2. Tryk på et punkt for at få yderligere oplysninger. Håndtering af spor Et spor er registreringen af den rute, du har rejst. Sådan registrerer du dine spor: 1. Tryk på Opsætning > Spor > Spor log. 2. Tryk på Optag ikke, Optag, vis ikke eller Optag, vis på kort. Hvis du vælger Optag, vis på kort, vises der en sporlinje på siden Kort. Der findes flere oplysninger om opsætning af spor på side Brugervejledning til Dakota-serien

21 Håndtering af waypoints, ruter og spor Sådan gemmer du og får vist dit aktuelle spor: Tryk på Spor Manager > Aktuelt spor. Se kort viser dit aktuelle spor på kortet. Højde plot viser højde plot side 16 for dit aktuelle spor. Gem spor gemmer din aktuelle rute. Gem del lader dig vælge og gemme en del af dit aktuelle spor. Sådan nulstiller du det aktuelle spor: Tryk på Opsætning > Nulstil > Ryd aktuelt spor > Ja. Sådan åbner du et gemt spor: 1. Tryk på Find > Spor. 2. Tryk på et gemt spor. Arkiverede eller indlæste spor vises på siden Spor Manager. Du kan se sporene på et kort, se højdeprofiler eller navigere på sporet. Brugervejledning til Dakota-serien 15

22 Ekstra værktøjer Ekstra værktøjer Højde plot bemærk: Højde plot er ikke tilgængelig på Dakota 10. Dakota kan registrere højdeændringer over afstand eller tid, eller trykændringer (barometrisk eller omgivende) over tid. Der findes oplysninger om, hvordan du indstiller de ændringer, der skal registreres, på side Tryk på Højde plot for at åbne siden Højde plot. 2. Du kan justere afstands- eller tidsskalaen ved at trykke på eller. 3. Du kan få vist højdedata ved at trykke på et punkt på plottet. Der vises tid, dato og højde som registreret på det pågældende punkt. Datafelter Siden Højde plot Afstandseller tidsskala Ændring af datafelter for højde plot 1. Tryk på Højde plot. 2. Tryk på en datatype øverst på skærmen. 3. Vælg en indstilling for at erstatte datatypen på skærmen. 16 Brugervejledning til Dakota-serien

23 Ekstra værktøjer Trådløs deling af oplysninger bemærk: Trådløs deling af oplysninger er ikke tilgængelig med Dakota 10. På Dakota er det muligt trådløst at udveksle waypoints, ruter, spor og geo-skattejagter med en anden trådløs håndholdt fritidsenhed fra Garmin. 1. Placer enhederne inden for 10 fod (3 meter) af hinanden. 2. Åbn begge enheders hovedmenu, og tryk på Del trådløst. 3. På modtagerenheden skal du trykke på Modtag. Modtageren indikerer, når den er klar til datamodtagelse. 4. På den afsendende enhed skal du trykke på Send. 5. På den afsendende enhed skal du trykke på den datakategori, du vil sende. 6. På den afsendende enhed skal du trykke på den post, du vil sende, og trykke på Send. 7. Begge enheder indikerer, at overførslen er fuldført. 8. Tryk på OK på begge enheder. Beregning af størrelsen på et område 1. Tryk på Arealberegning > Start. 2. Gå langs omkredsen af det område, der skal beregnes. 3. Tryk på Beregn, når du er færdig. Andre værktøjer Vælg mellem følgende indstillinger i hovedmenuen for at få adgang til øvrige værktøjer: Kalender brug en kalender. Regnemaskine brug en regnemaskine. Sol og måne få vist tidspunkter for solopgang og solnedgang samt månefase. Brugervejledning til Dakota-serien 17

24 Ekstra værktøjer Alarmur indstil din Dakota til at afgive en alarm. Du kan også indstille enheden til at tænde på et bestemt klokkeslæt. bemærk: Alarmuret er ikke tilgængeligt på Dakota 10. Jagt og fiskeri få vist de bedste datoer og klokkeslæt for jagt og fiskeri i dit område. Stopur brug en timer, og tag tid. Mand over bord angiv en position for Mand over bord, og start navigation. Følg vejledningen på skærmen. Waypoint gennemsnit tilpas et waypoints position med flere eksempler for at opnå den mest præcise position. Følg vejledningen på skærmen. Følg vejledningen på skærmen. Der findes flere oplysninger under Trail Tech på Sigt og gå peg enheden mod et objekt, som retningen skal låses på, og naviger til det. Følg vejledningen på skærmen. bemærk: Sigt og gå er ikke tilgængeligt med Dakota 10. Overvågning af satellitmodtagelse Siden Satellit viser din aktuelle position, GPS-nøjagtigheden, den aktuelle højde, satellitpositioner og satellitsignalstyrken. Sådan får du vist siden Satellit: Tryk på nederst i hovedmenuen. 18 Brugervejledning til Dakota-serien

25 Ekstra værktøjer Instrumentbræt Højde Satellitpositioner Satellitsignalstyrke Siden Satellit De grønne søjler indikerer GPSsignalstyrken. Hvide søjler angiver, at Dakota stadig samler satellitdata. Tripcomputer Tripcomputeren viser din aktuelle hastighed, gennemsnitshastighed, maksimumhastighed, triptæller og andre nyttige statistiske oplysninger. Tryk på et felt for at ændre feltets indhold. Tripcomputer Du kan nulstille triptællerdata ved at trykke på Opsætning > Nulstil > Nulstil trip data > Ja. Sådan ændrer du instrumentbrættets baggrund: 1. Tryk på nederst på skærmen. 2. Tryk på Standard, Bil, Geoskattejagt, Små datafelter, eller Store datafelter. For at få vist to større datafelter: Tryk på for at skifte mellem to større datafelter og standardvisningen. Brugervejledning til Dakota-serien 19

26 GPS-spil GPS-spil Geo-skattejagter Geo-skattejagt er en slags skattejagt, hvor man leder efter en skjult geo-skat ved hjælp af GPS-koordinater, som arrangøren af skattejagten har lagt ud på internettet. Du kan hente geo-skattejagter fra Webstedet understøtter overførsel af geoskattejagter til din Dakota, og efter at du har registreret og installeret plug-in et Garmin Communicator fra /communicator, kan du hente geoskattejagter direkte til din Dakota. 2. Tryk på en placering til geo-skattejagt. 3. Tryk på Kør. En farvet streg indikerer din kurs. 4. Tryk på > Kompas. 5. Brug kompasset til at navigere til din destination som vist på side 9. Du kan finde yderligere oplysninger om geo-skattejagt på Sådan navigerer du til en geo-skattejagt ved brug af Geo-skattejagter: 1. Tryk på Geo-skattejagter > Find en geo-skattejagt. 20 Brugervejledning til Dakota-serien

27 Tilpasning af Dakota Tilpasning af Dakota Ændring af profil Profiler er en samling indstillinger, som gør det nemmere for dig at skifte fra én slags brug af din Dakota til en anden, f.eks. at skifte fra fritidsbrug til brug i bilen. Når du befinder dig i en profil og ændrer indstillinger såsom datafelter, måleenheder eller positionsindstillinger, gemmes disse ændringer automatisk som en del af den aktuelle profil. Opsætning af profiler Sådan ændrer du en profil: 1. I hovedmenuen skal du trykke på Profilskift. Din aktuelle profil vises på skærmen. 2. Tryk på den profil, du vil bruge. Sådan ændrer du navnet på en profil: 1. Tryk på Opsætning > Profiler. 2. Tryk på en profil > Rediger navn. 3. Tryk på bogstaver, tal eller symboler for at foretage ændringerne. 4. Tryk på. Sådan ændrer du rækkefølgen af profilerne: 1. Tryk på Opsætning > Profiler. 2. Tryk på den profil, du vil flytte. 3. Tryk på Flyt op eller Flyt ned. Sådan sletter du en profil: Det er ikke muligt at slette din aktuelle profil. 1. Tryk på Opsætning > Profiler. 2. Tryk på en profil > Slet. Brugervejledning til Dakota-serien 21

28 Tilpasning af Dakota Sådan tilføjer du en ny profil: Tryk på Opsætning > Profiler > <Opret ny profil>. Denne profil er en kopi af den aktuelle profil. Den nye profil bliver den aktuelle profil. Brug af Systemopsætning Tryk på Opsætning > System. GPS vælg Normal, WAAS (Wide Area Augmentation System) eller Demo funktion (GPS fra). Der findes oplysninger om WAAS på adressen /waas.html. Sprog vælg tekstsproget til Dakota. Når du ændrer tekstsproget, ændrer dette ikke sproget for brugerindtastede data eller kortdata som f.eks. vejnavne. Batteritype vælg den batteritype, du bruger. Toner vælg, om tonerne skal være slået Til eller Fra. bemærk: Toner er ikke tilgængelige på Dakota 10. Tilpasning af displayet Tryk på Opsætning > Display. Tid til lys slukker vælg det tidsrum, hvor baggrundslyset skal være tændt, efter at du berører skærmen. Sådan fastholder du skærmbilleder: 1. I hovedmenuen skal du trykke på Opsætning > Display > Fasthold skærmbillede > Til. 2. Start med af finde det skærmbillede, du vil fastholde. 3. Tryk kort på. 22 Brugervejledning til Dakota-serien

29 Tilpasning af Dakota 4. Slut Dakota til din computer via det medfølgende USB-kabel. Bitmapfilen gemmes i mappen Garmin\scrn på Dakota-drevet. Opsætning af kort I hovedmenuen skal du trykke på Opsætning > Kort. Orientering vælg, hvordan kortet skal vises på siden. Nord op viser altid nord øverst på siden. Spor op viser din aktuelle rejseretning mod den øverste del af siden. Biltilstand viser bilperspektiv med oplysninger om næste sving til brug under kørsel. Auto Zoom vælger automatisk det mest passende zoomniveau til optimal brug. Når Fra er valgt, skal du zoome ind eller ud manuelt. Vis datafelter vis eller skjul datafelter på siden Kort. Avanceret opsætning af kort vælger automatisk de mest passende zoomniveauer, tekststørrelse og detaljeniveau for kortet. Zoom niveauer vælg zoomniveau for kortelementer. Tekst størrelse vælg tekststørrelse for kortelementer. Detaljer vælg, hvor mange detaljer, der skal vises på kortet. Når der vises flere detaljer, kan korttegningen være langsommere. Skyggerelief slå skyggerelief på kort til, hvis tilgængeligt. Kortinformation tryk på afkrydsningsfeltet for at få vist et kort. Dette kan være nyttigt, hvis der er indlæst flere kort på Dakota. Brugervejledning til Dakota-serien 23

30 Tilpasning af Dakota Opsætning af spor Et spor er en registrering af din tilbagelagte rute. I hovedmenuen skal du trykke på Opsætning > Spor. Spor log aktiver eller deaktiver sporregistrering. Optage metode vælg en registreringsmetode. Tryk på Distance, Tid eller Auto. Hvis optagemetoden er tid eller distance, skal du indstille den ønskede tid eller distanceintervallet manuelt. Tryk på Auto for at registrere sporene med jævne mellemrum, så du opretter den optimale repræsentation af dine spor. Interval vælg et interval for sporlogregistrering. Hyppig registrering af punkter skaber et mere detaljeret spor, men det fylder også sporloggen hurtigere. Tilpasning af hovedmenuen Du kan omarrangere programmerne i hovedmenuen. Sådan ændrer du rækkefølgen af applikationer i hovedmenuen: 1. Tryk på Opsætning > Hovedmenu. 2. Tryk på den applikation, du vil flytte. 3. Tryk på et andet program, så de bytter plads. For at deaktivere et program og flytte det til nederst på på listen: 1. Tryk på Opsætning > Hovedmenu. 2. Tryk på programmet. 3. Tryk på. BEMÆRK: For at genaktivere et program skal du vælge programmet og derefter vælge et andet program, så de bytter plads. 24 Brugervejledning til Dakota-serien

31 Tilpasning af Dakota Opsætning af rute Tryk på Opsætning > Ruter. Rute præference vælg en rutepræference til beregning af din rute. Direkte linje beregner punkt-tilpunkt-ruter. På vej i (tid) beregner ad vejen -ruter, hvor køretiden er kortest mulig. På vej (distance) beregner ad vejen -ruter, hvor afstanden er kortest mulig. Beregn ruter for vælg en transportmetode til optimering af dine ruter. Lås på vej lås den aktuelle positionsmarkør på den nærmeste vej for at kompensere for afvigelser i kortpositionsnøjagtigheden (kræver detaljerede kort). Waypoint skift vælg en skiftemetode til navigation i direkte linje. Auto leder dig automatisk til dit næste punkt. Manuel lader dig vælge det næste punkt på ruten ved at trykke på punktet på siden med den aktive rute. Distance leder dig til det næste punkt på ruten, når du befinder dig inden for den angivne afstand af dit aktuelle punkt. Opsætning af undgå tryk på den vejtype, som du vil undgå. Ændring af marineindstillinger Tryk på Opsætning > Marine. Marinekorttilstand vælg korttypen. Brugervejledning til Dakota-serien 25

Approach -serien. brugervejledning

Approach -serien. brugervejledning Approach -serien brugervejledning 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller (800) 800 1020 Fax

Læs mere

OREGON. -serien 450, 450t, 550, 550t. brugervejledning

OREGON. -serien 450, 450t, 550, 550t. brugervejledning OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t brugervejledning 2009 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller (800)

Læs mere

montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1

montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1 montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1 Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige produkt.- og sikkerhedsinformationer

Læs mere

nüvi 1690 lynstartvejledning

nüvi 1690 lynstartvejledning nüvi 1690 lynstartvejledning 0110229 Sådan ser din nüvi ud Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tænd/sluk-knap:

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

Approach. S3 Brugervejledning. Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan

Approach. S3 Brugervejledning. Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan Approach S3 Brugervejledning Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

brugervejledning EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan

brugervejledning EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER brugervejledning December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram.

Læs mere

Approach. G6 Brugervejledning. Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan

Approach. G6 Brugervejledning. Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan Approach G6 Brugervejledning Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g Vigtige oplysninger advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer

Læs mere

GMI 10. Vejledning til lynstart

GMI 10. Vejledning til lynstart GMI 10 Vejledning til lynstart Introduktion Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Med GMI 10 kan du hurtigt

Læs mere

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre

Læs mere

lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED

lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED Advarsel: Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Forerunner. 10 Brugervejledning. Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan

Forerunner. 10 Brugervejledning. Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan Forerunner 10 Brugervejledning Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER 2009 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller

Læs mere

GMI 20 Brugervejledning

GMI 20 Brugervejledning GMI 20 Brugervejledning Juni 2013 190-01609-36_0A Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

Sitemap - Garmin Oregon 450t. Udarbejdet af Søren P. Petersen, maj 2012

Sitemap - Garmin Oregon 450t. Udarbejdet af Søren P. Petersen, maj 2012 Sitemap - Garmin Oregon 450t Udarbejdet af Søren P. Petersen, maj 2012 Garmin Oregon 450t Sitemap Side 2 Sitemap Kort Vælg feltvisning {hvis de er valgte} Marker punkt på kort Kompas Opsætning af siden

Læs mere

Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Se guiden Vigtige oplysninger

Læs mere

EDGE 800. lynstartvejledning GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM

EDGE 800. lynstartvejledning GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM EDGE 800 lynstartvejledning GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM 2010-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse

Læs mere

etrex brugervejledning Modeller: 10, 20, 30

etrex brugervejledning Modeller: 10, 20, 30 etrex brugervejledning Modeller: 10, 20, 30 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til loven om ophavsret må denne brugervejledning ikke kopieres, helt eller

Læs mere

nüvi 1490TV lynstartvejledning

nüvi 1490TV lynstartvejledning nüvi 1490TV lynstartvejledning Sådan ser din nüvi ud Advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tv-antenne

Læs mere

Forerunner. 910XT lynstartvejledning. November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan

Forerunner. 910XT lynstartvejledning. November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan Forerunner 910XT lynstartvejledning November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan Introduktion advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt-

Læs mere

Oregon 600 serien Brugervejledning

Oregon 600 serien Brugervejledning Oregon 600 serien Brugervejledning August 2014 Trykt i Taiwan 190-01552-36_0D Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist,

Læs mere

Edge. Touring Brugervejledning. Juni 2013 190-01605-36_0B Trykt i Taiwan

Edge. Touring Brugervejledning. Juni 2013 190-01605-36_0B Trykt i Taiwan Edge Touring Brugervejledning Juni 2013 190-01605-36_0B Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

echo 200, 300c, 500c og 550c brugervejledning

echo 200, 300c, 500c og 550c brugervejledning echo 200, 300c, 500c og 550c brugervejledning 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

echo 200, 300 og 500 serien Brugervejledning

echo 200, 300 og 500 serien Brugervejledning echo 200, 300 og 500 serien Brugervejledning December 2013 190-01709-36_0A Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller

Læs mere

nüvi 30/40/50 brugervejledning August 2011 190-01336-36_0A Trykt i Taiwan

nüvi 30/40/50 brugervejledning August 2011 190-01336-36_0A Trykt i Taiwan nüvi 30/40/50 brugervejledning August 2011 190-01336-36_0A Trykt i Taiwan 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres,

Læs mere

nüvi 42/52-serien Brugervejledning Januar 2013 190-01530-36_0A Trykt i Taiwan

nüvi 42/52-serien Brugervejledning Januar 2013 190-01530-36_0A Trykt i Taiwan nüvi 42/52-serien Brugervejledning Januar 2013 190-01530-36_0A Trykt i Taiwan 2013 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres,

Læs mere

GPS 152H Brugervejledning

GPS 152H Brugervejledning F O R E L Ø B I G GPS 152H Brugervejledning 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller (800) 800

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

nüvi 205- og 205W-serien brugervejledning til brug med disse nüvi-modeller. 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W

nüvi 205- og 205W-serien brugervejledning til brug med disse nüvi-modeller. 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W nüvi 205- og 205W-serien brugervejledning til brug med disse nüvi-modeller. 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W 2009-2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International,

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

nüvi 465 brugervejledning

nüvi 465 brugervejledning nüvi 465 brugervejledning 2010-2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller (800) 800 1020 Fax (913)

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

mobilguide Brugervejledning Version 2.0

mobilguide Brugervejledning Version 2.0 mobilguide Brugervejledning Version 2.0 mobilguide INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 MOBILTELEFONER 3 RELEASE NOTES 4 DEFINITIONER 4 INSTALLATION & OPSTART 5 START & BRUG AF MOBIL GUIDEN 7 FUNKTIONER

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

210 Hurtigvejledning

210 Hurtigvejledning 210 Hurtigvejledning m Rider 210 Rider 210 er forsynet med et barometer som viser højde i realtid. Denne enhed har tre taster som bliver brugt til flere funktioner. Hovedfunktioner 1 TILBAGE ( ) Tryk for

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

brugervejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

brugervejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING brugervejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING 2009-2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe,

Læs mere

brugervejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

brugervejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER brugervejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. Garmin (Europa) Ltd. 1200 East 151st Street, Liberty House, Olathe, Kansas

Læs mere

zūmo 200-serien brugervejledning til brug med zūmo 210 og zūmo 220

zūmo 200-serien brugervejledning til brug med zūmo 210 og zūmo 220 zūmo 200-serien brugervejledning til brug med zūmo 210 og zūmo 220 2010-2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913)

Læs mere

GPSMAP. 400/500-serien. brugervejledning

GPSMAP. 400/500-serien. brugervejledning GPSMAP 400/500-serien brugervejledning 2009 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller (800) 800 1020

Læs mere

Skyfillers Online Backup. Kundemanual

Skyfillers Online Backup. Kundemanual Skyfillers Online Backup Kundemanual Kundemanual Indhold Opsætning... 2 Installation... 2 Download software... 2 Installation under Windows... 2 Installation under Mac OS X... 3 Log ind... 3 Tilpas kontoindstillinger...

Læs mere

Introduktion til håndholdt GPS. Søren P. Petersen / dvl-lyngby.dk

Introduktion til håndholdt GPS. Søren P. Petersen / dvl-lyngby.dk Introduktion til håndholdt GPS Søren P. Petersen / dvl-lyngby.dk Program 11:00 Velkommen og program 11:30 GPS-typer og hvad de kan bruges til Sådan fungerer GPS I boksen Opsætning af GPSen 12:00 Begreber

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Brugervejledning til Echo Smartpen

Brugervejledning til Echo Smartpen Brugervejledning til Echo Smartpen VIGTIGT START HER! Livescribe Danmark ønsker dig tillykke med købet af din nye Echo Smartpen For at opnå den bedste brugeroplevelse med din nye Echo Smartpen er det vigtigt

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. ipad - Apples geniale tablet... Forord. KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad. KAPITEL TO... 25 Safari på internettet

INDHOLDSFORTEGNELSE. ipad - Apples geniale tablet... Forord. KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad. KAPITEL TO... 25 Safari på internettet INDHOLDSFORTEGNELSE ipad - Apples geniale tablet... Forord KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad Aktivér din ipad... 8 Opdater til ios 8... 9 Sluk og tænd din ipad... 10 Sæt din ipad på vågeblus...

Læs mere

Brugervejledning til nüvi -serierne

Brugervejledning til nüvi -serierne Brugervejledning til nüvi -serierne 1200/1300/1400 til brug med disse nüvi-modeller: 1200, 1210, 1240, 1245, 1250, 1255, 1260 1300, 1310, 1340, 1350, 1370, 1390 1410, 1440, 1450, 1490 2009-2011 Garmin

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Vejledning til Nokia N9

Vejledning til Nokia N9 Vejledning til Nokia N9 1. udgave 2 Kort og navigation Kort og navigation Kort Om Kort Med Kort kan du se, hvilke steder der er i nærheden, og blive guidet til dit bestemmelsessted. Find byer, veje og

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Brother Image Viewerbrugsanvisning

Brother Image Viewerbrugsanvisning Brother Image Viewerbrugsanvisning til Android Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: BEMÆRK Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

fordi 45 sekunder = 3/4 minut = 0,750 minut

fordi 45 sekunder = 3/4 minut = 0,750 minut +YDGHU*36" GPS = Global Position System. Det består af 24 satellitter som cirkulerer ca. 20.000 km. over jorden. Disse sender kontinuerligt et tidssignal, og det er det signals forsinkelse som gør at positionen

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

myway Brugervejledning Version 2.2

myway Brugervejledning Version 2.2 myway Brugervejledning Version 2.2 myway INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 MOBILTELEFONER 3 RELEASE NOTES 4 DEFINITIONER 4 INSTALLATION & OPSTART 5 START & BRUG AF MYWAY 7 FUNKTIONER I MYWAY 8 AFSLUT

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

GPSMAP. 400/500-serien. brugervejledning

GPSMAP. 400/500-serien. brugervejledning GPSMAP 400/500-serien brugervejledning 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller (800) 800 1020

Læs mere

MimioMobile Brugervejledning. mimio.com

MimioMobile Brugervejledning. mimio.com MimioMobile Brugervejledning mimio.com 2013 Mimio. Alle rettigheder forbeholdes. Revideret d. 03.09.2013. Ingen del af dette dokument eller softwaren må reproduceres eller transmitteres i nogen form eller

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

GPSMAP. 400/500-serien. brugervejledning

GPSMAP. 400/500-serien. brugervejledning GPSMAP 400/500-serien brugervejledning 2010-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller (800) 800

Læs mere

GPSMAP. 6000/7000-enheder brugervejledning

GPSMAP. 6000/7000-enheder brugervejledning GPSMAP 6000/7000-enheder brugervejledning 2010-2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller (800)

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

GPSMAP 700-serien brugervejledning

GPSMAP 700-serien brugervejledning GPSMAP 700-serien brugervejledning 2010-2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres, udbredes,

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt Brugermanual W 160 LANGTRÆKKENDE TRÅDLØS VEJRSTATION I FARVER Tak for dit køb af den nye vejrstation i farver. Apparatet er fremstillet med den nyeste teknologi af de mest avancerede materialer. Det leverer

Læs mere

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37 34 Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Produktregistrering...37 Sådan kommer du i gang... 37 Strømforsyning...37 Isætning af tapekassetter...38 Sådan bruges etiketmaskinen første gang...

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere