Nyhedsbrev. September A/B HENRIKSHØJ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev. September 2011 2011 - A/B HENRIKSHØJ"

Transkript

1 Nyhedsbrev September 2011

2 Indhold Nyhedsbrev september 2011 Velkommen fra bestyrelsen 3 Nyt fra viceværten 4-5 Skybrud den 2. juli Vedligeholdelsesprojekter og nye tiltag 8-12 Historisk tilbageblik 13 Information om generelle henvendelser 14 Kommende arrangementer 15 Kontaktoplysninger 16 2

3 Velkommen fra bestyrelsen Kære beboere i A/B Henrikshøj. Vi er stolte af at kunne præsentere vores nyeste tiltag, som vil bestå af løbende opdatering via nyhedsbreve. Vi håber naturligvis, at I som beboere vil deltage aktivt i at forbedre disse løbende ved at tage kontakt til os. Vi udsender dette nyhedsbrev for løbende at kunne orientere Jer og tilbyde en bedre informationsstrøm, som ikke kan klares med opslag i opgange. Desuden forventer vi at kunne fortælle om en masse af de spædende projekter, som vi netop er i gang med. Dette er både som løbende vedligeholdelse af vores to ejendomme samt forskønnende projekter, som gør ejendommen mere attraktiv i forhold til salg og i forhold til en dejligere hverdag som beboer i A/B Henrikshøj. Vi kan altid kontaktes på hvis I har spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet. Med venlig hilsen Bestyrelsen i A/B Henrikshøj 3

4 Nyt fra viceværterne Kære beboere. Som viceværter i ejendommen er der meget at se til. Vi får en del henvendelser fra beboere, både på telefonen og som . Grundet den seneste tid pres efter skybruddet har vi måske nogle løse ender, men vi bestræber os på at komme dette til livs. I de forgangne måneder er der udover store mængder vand heldigvis andre ting, vi har beskæftiget os med. De normale opgaver vil vi ikke trætte jer med, men har dog et par ting, vi gerne vil dele. Som de fleste nok har bemærket, har vi fået opstillet en kompressor i hver gård. Denne er til fri afbenyttelse. Den er at finde ved barnevognsskuret. Så skal du have pumpet cykel, bolde mm., slipper du nu for at skulle finde din egen pumpe frem. Vi prøver i foreningen at leve op til Kommunes "Affaldsplan 2012". Et af målene med denne er, at den andel af affald - der sorteres, så det kan genanvendes - skal øges fra 23% til 28 %. Vi bruger dog tid på at sortere en del af jeres skrald, og vi vil være glade, hvis I tænker over, hvad og hvor I smider ting ud. Reklamer samt pap skal i vores papir/pap containere som står i gården. På Johan Krohns Vej 7 står der en container til glas og plast flasker samt til dåser med og uden pant. Der står en vejledning på, hvad man må smide i. Derudover har vi stadig problemer med cigaretskodder, både i gården og ude på fortovet. Det er ærgerligt, at man kan se, at folk har stået på deres altan og smidt skodder ud i stedet for at lægge disse i et askebærer og tømme dette i skraldespanden. Hvis I husker dette, har vi mere tid til andet, og vi får en endnu pænere gårde og veje. 4

5 Nyt fra viceværterne Apropos gårdene, har vi også observeret efterladenskaber fra hunde på det seneste. Det må selvfølgelig være en misforståelse. Hunde er velkomne, men det er ikke tilladt at lufte hunden i gården - dvs. hunde må ikke efterlade sig noget som helst. Vi har det seneste tid skiftet mange skinner i terrassedøre og vinduer. Dette kan forebygges, hvis du som beboer selv smører hængsler/låsemekanismer. Dette skal gøres med syrefri olie. Har du ikke selv olie, er du velkommen til at komme forbi os og låne noget. I forbindelse med skybruddet blev vores vaskerier ramt af vandet, og flere elektroniske komponenter klarede det ikke. Grundet lang leveringstid, har der været forsinkelse på reparationen, men alle vaskerier er nu fuldt ud funktionsdygtige igen. I samme åndedrag vil vi blot gøre dig opmærksom på, at man skal hæve sit indbo mindst 10 cm og gerne 30 over gulv i kælderrum, hvis forsikringen skal dække ved normale vandskader. Der har gennem det sidste tid været en del "besøgende" uden tilknytning til Henrikshøj i vores gårde. Bestyrelsen arbejder på en løsning, så dette kan stoppes. Hvis I som beboere vil være opmærksom på dette, og hvis I ser folk - som I tror, ikke har tilknytning - så gør venligst disse, bestyrelsen eller os opmærksom på det. Sidst, med ikke mindst, synes vi, det er på sin plads at fortælle, at vi nu har fået installeret nye varmtvandsbeholdere i begge gårde. Dette er både af økonomiske og miljømæssige grunde. Med de nye kedler sparer vi på varmeudgifterne og også lidt i strøm. Vi håber, I stadig vil hjælpe os med at holde foreningen så godt, som vi alle gerne ser den. Og er der spørgsmål, er I velkomne til at skrive, ringe eller blot at gennemlæse foreningens husorden igen. Husorden findes på: Med venlig hilsen Viceværterne, Ejnar og Arne 5

6 Skybrud den 2. juli 2011 Lørdag d. 2/7 blev også A/B Henrikshøj ramt af skybrud. Der har været vand i stort set alle vores kælderarealer, og de fleste steder op til 40 cm. Der har været (og er stadigvæk) rigtigt meget arbejde for viceværter og bestyrelse i forbindelse med vandskaden. Vores viceværter har haft travlt med at stå for alt det praktiske omkring koordinering af containerskift, indsamling af nøgler til kælderrum, koordinering med håndværkere, kommunikation med beboere etc. Alle kælderrum har været tømt for indhold, og mange har benyttet lejligheden til at få ryddet op i gemmerne (mere eller mindre frivilligt, vel at mærke). Herefter har vi haft ISS Skadeservice til at desinficere og affugte alle vores kælderarealer. Flere steder har vores bygninger taget skade af vandet. Dette gælder især døre der binder, vægge hvor pudsen falder af, etc. Det har været en hård omgang rent praktisk. Der er rigtig mange ting der ret pludseligt skal sørges for når der opstår vandskader af denne kaliber. De første dage efter skybruddet gik med at prøve at komme igennem til hhv. ISS og forsikringsselskabet. Når informationsstrømmen om skybruddet i perioder har været lidt mangelfuld, skyldes det simpelthen, at vi ikke havde noget nyt at videregive. Vi stod ret magtesløse uden at kunne få fat på hjælp. Med kældre fyldt med vand, og mange hundrede rum med alle beboernes indbo. 6

7 Skybrud den 2. juli 2011 I bestyrelsen har vi drøftet en række tiltag, som har til formål at mindske risikoen for vand i kælderen igen. Dernæst har vi også i sinde, at tilvejebringe foranstaltninger, som skal gøre det nemmere at komme igennem en eventuel kommende vandskade. Vi i bestyrelsen har i hvert fald lært af de seneste mange ugers forløb. Heldigvis lader det til, at alt er fint igen, og efter vi har fået foretaget de sidste fugtighedsmålinger, har vi besluttet at give grønt lys til, at I igen benytter sit kælderrum. Vi ser gerne til, at I hurtigst muligt får flyttet de sidste midlertidigt opbevarede genstande fra cykelkældre over i egne kælderrum, så cykelkældre kan benyttes når vi går vinteren i møde. Fra bestyrelsens sider skal der siges en stor tak til de beboere som har hjulpet med at tømme kældrene for vand. Generelt har mange været meget forstående over hele forløbet, trods omstændighederne. Sidst, men bestemt ikke mindst, skal der siges stor tak til vores viceværter Ejnar og Arne, som har ydet en kæmpe indsats med vandskaden. 7

8 Vedligeholdelsesprojekter og nye tiltag Nye kedler Her henover sommeren har vi fået skiftet vores to varmtvandsbeholdere. Dette har været en større operation, som har krævet mange timers arbejde for vores vvs er, men nu skulle systemet køre som det skal. Hele formålet med at skifte kedlerne, var simpelthen at optimere udnyttelsen af den energi der bruges til at opvarme vores brugsvand og boliger. De gamle kedler var på hver 4000 liter, hvilket var klart overdimensioneret til vores brug. Dette bevirkede, at vandet i kedlerne ikke blev skiftet ofte nok. Der var simpelthen langt mere varmt vand på lager, end vi ville kunne få brug for. I disse energiopmærksomme tider, ved vi alle, at varme er en stor udgift. Før betalte vi altså for at have en masse varmt vand på lager, som vi aldrig nåede at udnytte. Vi besluttede os derfor for at få udskiftet kedlerne til to nye og mindre modeller på hver 2500 liter. Det betyder, at vi nu har langt større mulighed for at få udnyttet det varme vand vi har betalt for at få varmet op, og dermed får vi mere for vores penge. Vi kommer dermed til at udnytte en større grad af energien fra fjernvarmeværket. Ydermere har vi fået installeret nye energibesparende cirkulations-pumper, som kan variere pumpetrykket, alt efter behovet. Hele investeringen burde have tjent sig selv hjem i løbet af ca. 5 år. 8

9 Vedligeholdelsesprojekter og nye tiltag Cykelkældre Vores viceværter har været i gang med at istandsætte vores cykelkældre, således at der bliver pudset op og malet i lyse og venlige farver. Projektet er startet i gård 2, men er dog midlertidigt sat i bero grundet skybruddet, men vi håber projektet kan gennemføres inden årets udgang Nyt toilet i gård 2 Toilettet i gård 2 er netop blevet renoveret. Der er skiftet fliser og sanitet, og toilettet er nu til at benytte igen. Nye gastørretumblere Bestyrelsen har indkøbt nye gastørretumblere, da flere af vores tørretumblere stod til udskiftning. De nye tørretumblere er billigere i drift end de fleste modeller på markedet, fordi de er gasdrevne og tørrer desuden tøjet bedre. 9

10 Vedligeholdelsesprojekter og nye tiltag Fliser foran hoveddøre Igennem vinteren blev mange trappetrin ødelagt. Der er nu udskiftet fliser ved alle hoveddøre. Effektueret låneomlægning Ved seneste generalforsamling fik bestyrelsen godkendt forslag om at gå i gang med en omlægning af nuværende lån i andelsboligforeningen, idet tiden og foreningens økonomi umiddelbart på daværende tidspunkt var fornuftig til at gennemføre en sådan omlægning. Dette er nu effektueret, og den kvartalsvise ydelse på realkreditlån falder dermed en smule fra t.kr. 824 til t.kr. 821, men fremover afdrages nu 76% af realkreditlånet over 30 år på fastforrentet obligationslån, mens det resterede lån er afdragsfrit og har fast rente i 10 år. Yderligere information om omlægningen kan fås ved henvendelse til Thomas W. Lyng hos Administration Danmark på tlf Ny asfalt på Jakob Knudsens Vej Idet asfalten langs husmuren på Jakob Knudsens Vej trængte voldsomt til udskiftning grundet en del huller i belægningen, er arbejde med anlæg af ny asfalt netop færdiggjort. 10

11 Vedligeholdelsesprojekter og nye tiltag Salg af tidligere lejelejligheder Bestyrelsen har siden efteråret 2010 forestået salget af 3 af foreningens tidligere lejelejligheder. Der har været tale om Johan Krohns Vej 1, 2. tv, Scharlingsvej 1, 1. tv og Vigerslev Allé 92, 4. th. Bestyrelsen har indgået en favorabel mægleraftale med HOME om formidlingen af lejlighederne og i fællesskab med HOME er salget forsøgt fremmet til højest mulige pris i forhold til markedet. Salget af lejlighederne tilfører foreningen en pæn indtægt, der gør det muligt at i gang-sætte flere vedligeholdelses- og fornyelsesprojekter end ellers, og derved holde vores ejendomme sunde og attraktive. Det er meget tilfredsstillende for os. Fælles bredbånd, TV og telefoni Der er igangsat en undersøgelse af muligheden for at fibernet ind til foreningen, som kan levere bredbånd i hastigheder op til 100 Mbit, TV-løsninger tilpasset foreningens ønsker og IP-telefoni, som giver billig telefoni til ind- og udland. Nærmere information herom følger. 11

12 Vedligeholdelsesprojekter og nye tiltag Parkeringsareal mod Vigerslev Allé Bestyrelsen har godkendt og igangsat renovering af parkeringsareal ud for ejendommen mod Vigerslev Allé. Området får et skønhedsmæssigt løft, men bliver samtidig mere funktionelt. Renoveringen har været planlagt i flere år, men bliver nu en realitet. Vi afholder rejsegilde i forbindelse med færdiggørelsen ultimo september Se nærmere information på side 15. Nye opslagstavler Vores vicevært, Ejnar, har igangsat projekt om at få renoveret opslagstavlerne i hver opgang og projektet forventes således at nå alle opgange over vinteren. 12

13 Historisk tilbageblik Billeder af gårdene anno 1998 som i dag er langt flottere og grønnere. 13

14 Information om generelle henvendelser Det er vores generelle opfattelse, at en del beboere er forvirrede over, hvem de skal henvende sig til i forskellige henseender, herunder klagesager, vedligeholdelsessager mv. Vi skal derfor præcisere følgende: Da alle i bestyrelsesmedlemmer har almindelige job i dagtimerne, har vi valgt, at alle henvendelser skal gå direkte til Administration Danmark eller vores viceværter. Dette for at sikre den hurtigste service til beboerne. Bestyrelsen bliver kontaktet direkte af Administrationen eller vicevært, hvis de ikke kan svare direkte. Kontaktoplysninger fremgår af eller af sidste side af nyhedsbrevet. Såfremt der er tale om klagesager eller andre sager, som beboerne ikke mener, at vicevært eller Administration Danmark kan klare direkte, kan bestyrelsen kontaktes per men der må forventes en kort svartid for disse henvendelser. Ligeledes er der hver 1. onsdag i måneden beboertid mellem kl og på Ejendomskontoret på Scharlingsvej 3, kælderen, hvor bestyrelsen kan besvare spørgsmål direkte. 14

15 Kommende arrangementer Arrangementer i efteråret Rejsegilde på det nye parkeringsareal kolde øl, varme grillede pølser og alt hvad der dertil hører. Kom og vær med til at indvie det nye flotte areal! Sted: Vigerslev Allé Dato: lørdag den 01. oktober 2011 Tid: kl Ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj Sted: Valby Kulturhus Dato: tirsdag den 11. oktober 2011 Tid: kl

16 Kontaktoplysninger Vicevært Arne Jensen Tlf Administration Danmark Tlf Bestyrelsen Medlemmer af bestyrelsen: Lars Bang, formand Heidi Bisgaard Marple Anne Sofie Frederiksen Tobias Basse Rikke Olling Carrinna Hansen Christian Fischer 16

Nyhedsbrev. August 2012 2012 - A/B HENRIKSHØJ

Nyhedsbrev. August 2012 2012 - A/B HENRIKSHØJ Nyhedsbrev August 2012 Indhold Nyhedsbrev august 2012 Skybrud sommeren 2011 3 Orientering fra bestyrelsen 4-8 Information om isolering og indeklima 9 Information om generelle henvendelser 10 Kommende arrangementer

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Omlægning af lån Bestyrelsen gennemførte i efteråret en refinansiering af foreningens lån i forbindelse med rentetilpasningen af foreningens store rentetilpasningslån(f4).

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Åbning af generalforsamling

Åbning af generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling A/B Sct. Kjelds Hus Tirsdag den 17. marts 2015, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø Generalforsamling blev afholdt med 51 stemmeberettigede,

Læs mere

Formandsberetning 2001

Formandsberetning 2001 Formandsberetning 2001 Året 2001 var et af de gode år. Vi blev ikke ramt af nogle store overraskelser (som ellers har ramt os de foregående år). Så enten er vi bare heldige, eller også er vi efterhånden

Læs mere

06 Fokus på kundetilfredshed

06 Fokus på kundetilfredshed 27 november 2011 04 Hvem kan få boligydelse? 06 Fokus på kundetilfredshed 14 Da skybruddet ramte Vi gennemgår på læseropfordring de vigtigste betingelser for at få boligydelse, når man er pensionist..

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård

Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård Som tiden dog flyver af sted. Jeg synes ikke, at det er ret lang tid siden, at vi stiftede vores andelsboligforening. Men i år har vi faktisk 10 års jubilæum

Læs mere

AAB 21 Bestyrelsens beretning Østerbro, 27. marts 2010

AAB 21 Bestyrelsens beretning Østerbro, 27. marts 2010 AAB 21 Bestyrelsens beretning Østerbro, 27. marts 2010 Nu er der endnu gået et år siden sidste medlemsmøde og der skal opsummeres, hvad der er sket. Beretningen er skrevet i punktform. Der bliver lejlighed

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 9 November 2013

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 9 November 2013 1 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 9 November 2013 Foto: Miss B Foto Lejerbo skaber rum for liv 2 Redaktørens side Lundexpressen nåede aldrig at blive

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Nyhedsbrev December 2011

Nyhedsbrev December 2011 Nyhedsbrev December 2011 Bestyrelsens træffetid ændres Dagen vil fortsat være den første torsdag i måneden, men træffetidspunktet ændres til kl. 18-19. Begrundelsen er, at vi oplever, at beboere hovedsagligt

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser

andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser juni 2011 Leder Vi lytter til dig Velkommen til endnu en udgave af beboermagasinet

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Dette velkomstbrev er ment som en orientering til nye ejere i vores ejerforening, så ejerskabet forhåbentligt får den bedst mulige start. Nedenfor følger

Læs mere

vil du give en hånd med?

vil du give en hånd med? Nyt fra bestyrelsen: Det skal være bedre at bo her vil du give en hånd med? Kære beboere, Vesterbro, foråret 2011 Velkommen til femte udgave af Nyt fra bestyrelsen med nyheder, meddelelser til beboerne

Læs mere

Kildevænget er en afdeling af GAA (Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening), som består af 7 afdelinger.

Kildevænget er en afdeling af GAA (Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening), som består af 7 afdelinger. AFDELINGSBESTYRELSENS BERETNING 2014/15. Beretningen indeholder i år mange punkter, men bestyrelsen syntes det er vigtigt, at beboerne får al information om, hvad der er sker, og der er sket rigtig meget

Læs mere

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Dette velkomstbrev er ment som en orientering til nye ejere i vores ejerforening, så ejerskabet forhåbentligt får den bedst mulige start. Nedenfor følger

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

AB Kap Arkona 2009. Bestyrelsens beretning for perioden 16. april 2008 til 01. april 2009.

AB Kap Arkona 2009. Bestyrelsens beretning for perioden 16. april 2008 til 01. april 2009. AB Kap Arkona 2009 1 Bestyrelsens beretning for perioden 16. april 2008 til 01. april 2009. Foreningen har haft et år hvor alt er gået ganske udmærket. Vi holder stadig en vedligeholdelsesmæssig meget

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården.

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. År 2011 tirsdag den 28. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for A/B Garvergården i ejendommens gård. Mødt var 19 andelshavere heraf

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere

Velkommen den årlige ordinære generalforsamling i andelsboligforeningen Haabet. Dette er vores 7. ordinære generalforsamling.

Velkommen den årlige ordinære generalforsamling i andelsboligforeningen Haabet. Dette er vores 7. ordinære generalforsamling. Til beboerne i ejendommen HAABET Bestyrelsens beretning for 2012 Velkommen den årlige ordinære generalforsamling i andelsboligforeningen Haabet. Dette er vores 7. ordinære generalforsamling. Punkterne

Læs mere

LØVENS GÅRD INFORMATION

LØVENS GÅRD INFORMATION LØVENS GÅRD INFORMATION Løvens Husorden Gård, Christiansbro for beboerne i Løvens Baggrunden for dette notat Nu har vi efterhånden boet i Løvens Gård i over 10 år. Der har været travlt med at få alt til

Læs mere