Referat af ordinær generalforsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinær generalforsamling"

Transkript

1 E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl , A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet, Roskildevej 152, 2500 Valby med følgende Dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning. 2. Forelæggelse af årsregnskab samt stillingtagen til regnskabets godkendelse. 3. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 4. Forslag fra bestyrelsen: a. Gennemgang og opdatering af foreningens husorden 5. Valg af bestyrelse. 6. Eventuelt. Forslag under dette punkt kan ikke sættes under afstemning. Nærværende referat er ikke en ordret gengivelse af det passerede, men alene et ekstrakt, der gengiver de væsentligste synspunkter og beslutninger. Ad dagsordenens pkt. 1. Bestyrelsens beretning. Formanden Henrik Larsen bød velkommen og foreslog Flemming Nymand Pedersen valgt som dirigent og referent. Indkaldelse til den ordinære generalforsamling var fremsendt den 21. november Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt med lovligt varsel ifølge vedtægterne. Dirigenten konstaterede at der var 36/87 fremmødte heraf var 11 repræsenterede ved fuldmagt og at generalforsamlingen derfor var beslutningsdygtig på alle punkter. Side 1 af 6

2 Herefter aflagde Henrik Larsen bestyrelsens beretning og omtalte følgende: Jeg vil byde jer alle rigtig hjertelig velkommen til vores årlige generalforsamling. Jeg blev jo valgt ind i bestyrelsen ved sidste års generalforsamling og havde egentlig ikke overvejet, at det kunne være mig der sad her i år som ny formand for foreningen, men sådan blev det så. Casper som var formand har fået anden lejlighed i København ville gerne sige sit hverv op og, så var det lige pilen pegede på mig. Jeg må ærligt sige, at der er mange ting, at holde styr på, mange mails der skal besvares, men så er det godt der sidder andre i bestyrelsen, som har været her et godt stykke tid. Søren gør et stort stykke arbejde med at svare på rigtig mange mails, sendt til bestyrelsen, da han er vores webmaster. Det er også Søren der for skrevet alle vores nyhedsbreve, så stort tak til ham. Arbejdsweekenden i foråret synes vi var en succes, hvor vi fik nået en hel del. Det er dejligt, at så mange af jer tog jer tid til, at prioriterer vores fællesbygning og område og ikke mindst en dag sammen med andre andelshavere. Beboerrummet, som vi sidder i har ligget stille i forhold til, at få gjort mere ved det. Vi har dog planer om, at få lavet et dejligt køkken få købt nogle borde og sat et TV op, så det kan bruges til forskellige arrangementer. Både fælles og privat. Vi kunne godt tænke os, at der samtidig bliver lavet et toilet over i fyrrummet som ligger lige her overfor. Dette skal i nok få, at vide om når der sker noget. Beboerværkstedet som ligger lidt henne af gangen herude er også i gang. Her er planen som tidligere beskrevet i et nyhedsbrev, at det kan bruges hvis man skal have lavet eller repareret nogle ting fx sin cykel. Vinduerne har taget alt vores tid efter arbejdsweekenden. Vi har brugt rigtig meget tid på, at søge tilskud fra Københavns kommune. Der var bare ikke nogen der havde fået den viden, at når der søges til kommunen kan der gå op til 2 år før projektet kunne gå i gang. Da vi erfarede dette var det for sent og desværre også en bunke penge som gik fra foreningen. Der blev derfor afholdt en ekstra ordinær generalforsamling, hvor der blev fortalt om projektet og hvad det indebar af evt. Huslejestigninger. På samme møde blev der stemt om bestyrelsen kunne gå videre med vinduesprojektet selvom der ikke blev ansøgt om støtte fra kommunen. Hertil blev der sagt ja. Herefter blev der arbejdet i bestyrelsen på, at finde et firma som kunne levere vores vinduer og døre. Casper havde en del møder og herefter blev det besluttet i bestyrelsen, at vi fandt firmaet Casadana som bedste bud da deres pris var den bedste. Inden projektet gik rigtig i gang skulle der tages rigtig mange beslutninger, som blev vendt i hele bestyrelsen det har ikke været alt vi har været enige i, men er kommet frem til et rigtig Side 2 af 6

3 godt resultat. Selvom vi har troet vi havde styr på det har der været enkelte gange hvor vi er blevet noget overrasket, men sådan er det vel i en byggeproces. Vi har haft A4 som tovholder på projektet hele vejen. Der har været en fra bestyrelsen med til alle ugentlige byggemøder på nær et. Her har vi kommet med de indvendinger der måtte være. Der er blevet taget rigtig mange beslutninger undervejs. Fx valgte vi, at køre projektet nu og ikke først til foråret/sommer. Vi ved godt nogen har frosset mere end andre, men så tænk på at vinteren nu kommer og så skulle i gerne slippe for kulde en vinter mere. I bestyrelsen havde vi også en diskussion om der skulle lydglas i alle vinduer eller kun ud mod roskildevej. Vi valgte lydglas da vi alle er mere eller mindre forstyrret af trafikken. Det ville uden tvivl have fungeret fint med termorunderne, men vi tror på, at det bliver lidt bedre med lydglas. Dette gjorde så, at der kun er ventiler i køkkenvinduerne, så husk at lufte ud jævnligt. Vi ved godt, at enkelte af jer har været mere generet af processen end andre, men tro mig vi har virkelig gjort alt hvad vi kunne og stadig kan for at alle har fået og får den bedst mulige oplevelse af projektet. Efter mødet eller i morgen vil alle i 150 og 152 få en seddel hver der kan skrives evt. Mangler på fx lister mangler, fuge mangler mm. Lukker og åbner vinduet ikke godt nok, så skriv det på listen. På byggemødet i dag er projektet der hvor der skal efter aftaler. Der blev henstillet til at alle fuger blev færdig fuget senest i næste uge. Vedr. Svalegangene, så har vi i bestyrelsen valgt at det lille jerngitter for enderne ikke vil blive sat op igen da det ikke er nødvendigt, da de glas som er kommet i er armeret. Vi mener også det er pænere. Vinduerne på Ålholmvej går i gang i uge 2. Håber at i har fået nogen af jeres svar besvaret omkring vinduerne her nu eller i nyhedsbrevene ellers tager vi dem bagefter. Husk at Ålholmhus er vores fælles ejendom, vi skal hjælpe hinanden med at passe den. Jeg ved godt vi har en vicevært, men det betyder jo ikke, at vi ikke selv kan bidrage til holde vores ejendom pæn. Fx er det rigtig ærgerligt, at nogen har tabt gul maling på bagtrappen til 150. Her kunne det have været super, hvis personen selv havde taget ansvar eller nogen andre der havde set det havde ansvar og fjernet det i mens det var vådt. Så det ikke bliver stift og ikke til at få af, som det er nu. Husk at smid jeres affald ud de rigtige steder fx storskrald skal i storskrald rummet og ikke stilles foran døren. Tramp en ekstragang på jeres pap inden i smider det ud, så bliver der Side 3 af 6

4 mere plads. Personligt tager jeg tit og springer en tur op i pap containerne og hopper lidt, så der bliver mere plads. Indbrud i kælderrum m.m. har der desværre været lidt for mange af i forgangne år. Det er trist for dem det går ud over. Så hvis vi alle sammen kunne blive endnu bedre til at lukke dørene efter os når vi går ud, så kan det være det hjælper. I den forbindelse har vi valgt at sætte indbrudsskinner på alle de nye døre. Dirigenten orienterede om det nye lån. Det fremgår af note 15 i regnskabet at bestyrelsen har vedtaget at opdele det gamle cibor 6 lån med en pålydende på kr. 45 mio i 2 nye lån hvoraf halvdelen bevares som hidtil og det nye lån bliver et 30 årigt 3,5% fastforrentet kontant annuitetslån. Årsagen er at flere andelshavere har problemer med at få finansieret deres køb af andelsboliger i banken. Efter enkelte spørgsmål til bestyrelsen blev der stemt om beretningen. Beretningen blev herefter taget til efterretning. Ad dagsordenens pkt. 2. Forelæggelse af årsregnskab samt stillingtagen til regnskabets godkendelse Flemming Nymand Pedersen gennemgik årsregnskabet for perioden Der er henlagt kr. 2,5 mio til det nye vinduesprojekt hvorved andelskronen forbliver stort set uændret i forhold til sidste år. Et medlem havde spørgsmål til viceværtudgiften da man ikke ser ham på ejendommen. Bestyrelsen nævnte at viceværten altid var på ejendommen om morgenen. Et medlem havde også forslag til at man brugte de store overskud hvert år på at afdrage på gælden. Hertil besvarede bestyrelsen med at det var godt at have en reserve. Regnskabet blev herefter godkendt.. Andelskronen blev vedtaget til kr ,38 pr. m2. Boligafgiften udgør kr. 665 pr. m2. Ad dagsordenens pkt. 3. Forelæggelse af drifts- og likviditets budget til godkendelse og beslutning om ændring af boligafgiften. Side 4 af 6

5 Flemming Nymand Pedersen gennemgik budgettet for perioden Årets resultat forventes herefter at blive et overskud på kr før afdrag og et likviditetsoverskud på kr efter afdrag på gæld. Et medlem havde et ønske om at foreningens lån var beskrevet i budgettet som note 15 i regnskabet. Dette vil blive korrigeret i næste budget. Budgettet blev enstemmigt vedtaget uden stigninger i boligafgiften. Ad dagsordenens pkt. 4a Gennemgang og opdatering af foreningens husorden Bestyrelsen ved Søren Bilde redegjorde for disse ændringer til foreningens husorden. Et medlem efterlyste flere oplysninger til punkt 6 Vaske- og tørrerum mv. under Benyttelse af fælles rum. Bestyrelsen vil skrive noget mere under dette punkt. Den ændrede husorden vil snarest muligt blive opdateret på hjemmesiden. Efter en længere diskussion blev den ændrede husorden enstemmigt vedtaget. Ad dagsordenens pkt 5. Valg af bestyrelse Siden sidste generalforsamling har bestyrelsens sammensætning ændret sig således at Henrik Larsen er formand og Casper Benfeldt bliver almindelig bestyrelsesmedlem og er ikke på valg. Mathias Mlynek og Heidi Hansen var på valg som suppleanter og blev genvalgt.. Bestyrelsen består herefter af følgende: navn Adresse Årstal Janick Markamp Roskildevej 150, st. 54 bestyrelsen På valg i 2015 Jessie Mørk Borelli Ålholmvej 31, 2.th. bestyrelsen På valg i 2015 Søren Bilde Ålholmvej th. bestyrelsen På valg i 2014 Henrik Larsen Ålholmvej 27, 2.tv. formand På valg i 2014 Heidi Hansen Roskildevej 152, Suppleant På valg i 2014 Mathias Mlynek Roskildevej 152, Suppleant På valg i 2014 Ad dagsordenens pkt. 6. Eventuelt Side 5 af 6

6 Bestyrelsen vil arbejde videre med at få oprettet en facebookprofil. Et medlem havde et ønske om at få installeret fælles kabel TV og Internet i ejendommen. Hertil oplyste bestyrelsen at man tidligere havde undersøgt dette men installationsudgiften var meget betydelig og derfor havde man ikke gået videre med sagen. Bestyrelsen er dog åben for at andre undersøger dette igen. Det blev endvidere oplyst at såfremt man valgte en bestemt leverandør var foreningen bundet af denne aftale og beboerne kunne ikke frit vælge mere. Dirigenten hævede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. København, den Som dirigent: Flemming Nymand Pedersen Bestyrelsen: Henrik Larsen Søren Bilde Janick Markamp Side 6 af 6

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 28. November 2009 Referat af ordinær generalforsamling År 2009 dato 23. November 2009, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Westend 24-26 Ejd.nr.: 1-600 Dato: 15. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 År 2010,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården.

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. År 2011 tirsdag den 28. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for A/B Garvergården i ejendommens gård. Mødt var 19 andelshavere heraf

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk/formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st.tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 År 2011, den 24. marts kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K 230408 450/RC Referat af ordinær generalforsamling År 2008, d. 23. april, kl. 18.30, på Langelinieskolen, Holsteinsgade

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 20. marts 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2015, den 5. maj kl. 18.30, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset.

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ordinær generalforsamling d. 20. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af kasserer

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration NS Store Kongensgade 24B 1264 København K 16042013 744/cl l Referat af ordinær generalforsamling 9. april 2013, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

I det forløbne år har vi fået nye andelshavere, som jeg vil byde velkommen i dag:

I det forløbne år har vi fået nye andelshavere, som jeg vil byde velkommen i dag: År 2005, mandag den 19. december kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Holtehus, i Medborgerhuset, Kapelvej 44, 2200 København N. Dagsorden ifølge indkaldelsen var følgende:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 0304201 2 744 /wh l Referat af ordinær generalforsamling 27. marts 2012, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

REF"ERAT. Andelsboligforeningen Filipsgården

REFERAT. Andelsboligforeningen Filipsgården Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 230306 744 /wj REF"ERAT af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Filipsgården mandag den 20. marts 2006 kl.

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5.

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5. Referat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Åparken 6 torsdag den 2. april 2009 kl. 18.30 i Lokalcenter Møllestien, Grønnegade 10, 8000 Århus C. Tilstede var repræsentanter fra følgende

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i andelsboligforeningen Bakkelyparken, 8270 Højbjerg

REFERAT fra generalforsamling i andelsboligforeningen Bakkelyparken, 8270 Højbjerg REFERAT fra generalforsamling i andelsboligforeningen Bakkelyparken, 8270 Højbjerg Tid: Onsdag d. 6. marts 2013, kl. 19.00 Sted: Til stede: Holme Lokalcenter, Nygårdsvej 34, 8270 Højbjerg På generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamling den 29. maj 2012

Referat af generalforsamling den 29. maj 2012 Andelsboligforeningen KIRSTEN KIMERS GAARD Højdevej 31, st. th. 2300 København S Referat af generalforsamling den 29. maj 2012 Til generalforsamlingen var der 26 andelshavere til stede ud af i alt 158,

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk Referat af 23. ordinære generalforsamling 27. marts 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 Til stede var beboere fra 12 lejemål. Yderligere 3 lejemål var repræsenteret

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere