Årsrapport Powerjobsøgerne Fyn præsenterer en succes!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2012. Powerjobsøgerne Fyn præsenterer en succes!"

Transkript

1 Årsrapport 2012 Powerjobsøgerne Fyn præsenterer en succes!

2 Indhold Forord... Side 3 Daglig ledelse, administration og økonomi... Side 4 Afdeling for Salg og markedsføring... Side 6 Afdeling for Event og sponsorer... Side 7 Afdeling for HR og sparring... Side 8 Afdeling for IT og sociale medier... Side 10 Drift og regnskab... Side 11

3 Forord I foråret 2012 opstod ideen om at oprette Powerjobsøgerne Fyn. Fordi jeg som jobsøger savnede et fællesskab, hvor engagement, initiativ og positiv indstilling var i fokus. Dertil kommer, at Fyn har en særlig udfordring: Fyn er den landsdel med højest ledighed 7,7 % - kilde: Fyens Stiftstidende Fyn er gået glip af vækstpotentiale: Ledigheden er højere på Fyn, indkomsten lavere end landsgennemsnittet og andelen af højuddannede mindre kilde: Berlingske Forskellige mindre initiativer var i gang på Fyn uden rigtig at få tag i de jobsøgere, som gerne vil tage sagen i egen hånd. Det ville jeg gerne lave om på. I forsommeren 2012 blev en ildsjæl til to, idet Christina Frost-Hansen tog med mig til Powerjobsøgerne Trekanten i Kolding. Her mødte vi et meget inspirerende og gæstfrit fællesskab, og hen over sommeren skabte vi rammen om et fynsk netværk vi var klar til at gå i luften. 15. august 2012 havde vi kickoff på non-profit-netværket Powerjobsøgerne Fyn, og trods sin korte levetid har netværket ved årets udgang vist sit værd, med mange medlemmer, mange i job og gæster på venteliste. Ikke alene fynske jobsøgere, men også Jobcentre og flere A-kasse har vist interesse for initiativet. Netværkets målgruppe er meget bred. Det vigtige er mennesket bag medlemmet, dvs. alle er velkomne og forventes at bidrage til netværkets arbejde give-and-take. Jo mere man giver, desto mere får man. Det unikke ved netværket er, at det bygger på frivillighed i faste rammer, dvs. medlemmerne indgår i et forpligtende fællesskab, hvor de betyder noget for helheden. Præcis som i et almindeligt job, og alle er tilknyttet en afdeling. De faglige og personlige kompetencer kommer i spil, og medlemmerne er stolte af at være powerjobsøgere, indtil det næste job er der. Og ekstra glædeligt er det, at netværket fra januar 2013 har fået fast mødelokale stillet til rådighed hos Hus 88 på Blangstedgaard i Odense. Det betyder, at netværket også i fremtiden kan fungere stort set uden økonomiske midler et vigtig forudsætning i et frivilligt, non-profit netværk, som også i fremtiden skal fungere som inspirationskilde til at forkorte vejen fra ikke i job til i nyt job. Og det uden økonomisk støtte eller faste medlemmer en udfordring og en mulighed, som mange fynske jobsøgere har taget til sig. Derfor er der også allerede nu mange ideer og planer for Og lige præcis det afspejler, at netværket allerede er blevet samlingspunkt for vilje, dynamik og ambitioner. Tak til alle I engagerede jobsøgere, inspirerende foredragsholdere og venlige sponsorer, som gjorde det muligt at gå fra ide til virkelighed og skabe værdi for vores netværk. Næste mål er at skabe stærke relationer til det fynske erhvervsliv. Githa Rasmussen Initiativtager til Powerjobsøgerne Fyn Side 3

4 Daglig ledelse, administration og økonomi Mål for 2012 Møde hver onsdag 9-13 i Odense Fremmødeprocent på 80% i gennemsnit Fast struktur for organisation og minimal administration 4 gange omtale i medier Resultater 2012 Githa Rasmussen var initiativtager til Powerjobsøgerne Fyn. Via LinkedIn og Netværk Syddanmark efterlyste hun flere ildsjæle til opstart af netværket. Christina Frost-Hansen meldte sig, og efter en inspirationstur til Powerjobsøgerne Trekanten udarbejdede Githa Rasmussen rammen for Powerjobsøgerne Fyn og søgte midler til opstart hos Det Lokale Beskæftigelsesråd. I starten af august blev initiativgruppen udvidet med to medlemmer, Hanne Bork og Jan Larsen, og de fire fungerede som arbejdsgruppe /ledergruppe i den første periode frem til og lige efter kickoff 15. august. Da netværket havde fundet sin form, ændrede man organisationen. Githa Rasmussen blev leder af netværket og står for ledelse, administration & økonomi bistået af en administrator. Netværket blev organiseret som en virksomhed med 5 afdelinger: HR & sparring, Salg & markedsføring, Events & sponsorer, IT & sociale medier. Ligeledes er der etableret en styregruppe, som består af én repræsentant fra hver afdeling. Styregruppen mødes ½ time én gang om ugen. Efterhånden som medlemmer kommer i job, er netværket selvsupplerende på alle poster. Kontinuiteten i netværket er sikret ved en fast platform i form af: Ugentligt møde kl Fast mødelokale Fast dagsorden Simple og gratis kommunikationskanaler - Gmail, wordpress-hjemmeside, Dropbox-arkiv, Linkedin-gruppe og Facebook-gruppe (=intranet) Fokus på minimum administration og maksimum jobsøgning. Budgettet for 2012 er opstartskapital fra Det Lokale Beskæftigelsesråd plus et indmeldelsesgebyr fra alle medlemmer. Målet har været at holde kapitalen på et absolut minimum, hvilket sikrer minimal administration og bureaukrati samt skærper netværkets evne til at være kreativt og nytænkende uden en stor pengetank i baghånden. Det giver til gengæld også stor frihed og uafhængighed. Side 4

5 Fremmødeprocenten var i gennemsnit 76%. Medlemmerne prioriterer møder i Powerjobsøgerne Fyn og oplever det som et forpligtende fælleskab/netværk, som man melder afbud til, hvis man er forhindret. Gennem året har Powerjobsøgerne Fyn opnået følgende medieomtale: Ledige tager sag i egen hånd/-du er ung, så skriv din alder/kører netværk som firma Fyens Stiftstidende Succesfuldt netværk starter afdeling på Fyn TV2 Fyn Nyhederne Nyt netværk for arbejdsløse på Fyn TV2 Fyns web-nyheder Nyt netværk for arbejdsløse på Fyn TV2 Fyn Tekst-TV Power Netværk Fyn Klubben (Fynske Mediers radiokanal) Organisation pr. 31/12-12 Styregruppe Strategisk udvikling, drøftelse af principielle emner og tværgående koordinering. Netværksleder Daglig ledelse, administration og økonomi Ledelse af netværket, mødeindkaldelse, kontakt til presse og samarbejdspartnere, ansvarlig for Gmail og budget/bogholderi. Afdeling Salg og markedsføring Afdeling Event og Sponsorer Afdeling HR og Sparring Afdeling IT og Sociale medier Kontakt til virksomheder, Jobcentre, A-kasser, rekrutteringsbureauer samt markedsføringsmateriale i samarbejde med IT og Sociale medier. Planlægmning af månedlig event, kontakt til sponsorer og på sigt koordinator for Fest for Fyrede. Introduktion af nye, trivsel i netværket, sparring 1:1, rekruttering af ny i samarbejde med Salg og Markedsføring samt fremmødestatistik. Ajourføring og udvikling af hjemmeside, Linkedin, Facebook, Dropbox og Gmail samt markedsføring i samarbejde med Salg og Markedsføring. Side 5

6 Afdeling for Salg og markedsføring Mål for 2012 Markedsføringsmateriale til virksomheder, jobcentre evt. og nye medlemmer Kontakt til alle jobcentre, 5 anden aktører og relevante: vikarbureauer, rekrutering-/outplacementbureauer og A-kasser på Fyn Kontakt/dialog til 20 virksomheder Resultater 2012 Det meste af året har Salg og markedsføring arbejdet med 2 brochurer - en til nye medlemmer og en til virksomhederne. Disse er nu færdige og skal bl.a. bruges til jobåbningsmessen 2013 og fremtidig kontakt til virksomheder. Netværket har truffet en principiel beslutning om at være uafhængig af Jobcentre, A-kasser ect. men vil gerne erfaringsudveksle og samarbejde. Bl.a. har Arbejdsmarkedcenter Odense henvendt sig for at få inspiration til opstart af deres netværk for ledige, og Powerjobsøgerne Fyn fortalte på et møde om, hvordan vores netværk kører. I januar 2013 deltager vi i Jobåbningsmesse. Flere A-kasser og 2. aktører har desuden uopfordret henvist medlemmer til Powerjobsøgerne Fyn. For at komme i kontakt med spændende virksomheder har vi valgt 55 gazellevirksomheder på Fyn, som det er planen, at vi skal kontakte i det nye år. Vi vil derudover tage kontakt til alle jobcentre på Fyn og relevante A-kasser (Akasser nuværende og tidligere powerjobsøgere er medlem af). Side 6

7 Afdeling for Events og sponsorer Mål for 2012 Aktivitetsplan 3 måneder frem i tiden 4 events = indlæg fra eksterne konsulenter Sponsorintægter på min jf. bugdet Resultater 2012 Eksterne foredragsholdere /12-12 Kender du typen? v/ Marlie Hede 28/11-12 Personlig udvikling v/ Erhvervspsykolog Axel Artke 07/11-12 Sæt humoren på dagsordenen v/ Karen-Marie Lillelund 31/10-12 Besøg fra Arbejdsmarkedscenter Odense 12/09-12 Bliv skarp i din jobsøgning v/charlotte Guldbøg 15/08-12 Selvstændig bibeskæftigelse som ledig, v/ Claus Jeppesen Interne foredragsholdere/mødetemaer /11-12 Elevatortaler og Den gode jobsamtale 24/10-12 Linkedin-profil workshops 10/10-12 Personlig planlægning 26/09-12 Fremtilling af visitkort 19/09-12 Linkedin-profil 05/09-12 CV sparring Foreløbig aktivitetsplan for /01-13 Besøg af Borgmester Anker Boye 23/01-13 Peptalker Jan Sargent Larsen 30/01-13 Jobåbningsmesse 28/02-13 Jobsøgningsspecialist Ricki Nielsen 20/03-13 Digital Identitet specialist Harald Tokerød Samarbejdspartnere Powerjobsøgerne Hovedstaden, Trekanten, Midt-/Vestsjælland (sparring, inspiration) og Samtaleboblen coaching Sponsorer og sponsorindtægter Hus 88 mødelokale fra 2013, Det Lokale Beskæftigelsesråd ( kr. til opstart), Ledergruppen Fyn og Local Office (mødelokaler), Udvikling Fyn (2 billetter til NETWORK012 i Odense) samt Jobindex. Side 7

8 Mål for medlemmer i gennemsnit Nye medlemmer meget tilfredse med indslusningen 1 socialt arrangement ultimo oktober (lær hinanden at kende) Resultater 2012 Powerjobsøgerne Fyn har i gennemsnit haft 25,4 medlemmer. I gennem året har vi i været 56 medlemmer (36 kvinder og 20 mænd), 21 er kommet i job og 2 medlemmer er i løntilskud. Ved årets udgang er der 31 aktive medlemmer og 2 er på stand-by. Afdeling for HR og sparring Demografisk er den nuværende fordeling næsten ligelig mellem mænd og kvinder, alderen spreder sig fra starten af 20 erne til slutningen af 50 erne. Der var også stor spredning i erfaring og viden. Uddannelser og faglige baggrunde er ligeledes meget forskellige. Den store forskellighed har vist sig at fungere som yderligere inspiration og øjenåbner i forhold til udveksling af kontakter, viden og inspiration. Geografisk kommer medlemmerne fra det meste af Fyn, dog med en overvægt af jobsøgere fra Odense. HR og sparring udsendte i slutningen af året et evalueringsskema, der viste, at 76,4% af de nye medlemmer synes, at introduktionen før gæstebesøget var meget god/god, 76,4% synes, at introduktionen på selve gæstebesøget var meget god/god, og 85,3% synes, at de første møder var meget god/god. De fleste øvrige svar er angivet som ved ikke, hvilket skyldes, at mange medlemmer var med fra netværkets start og derfor ikke betragter kick-off 15. august som en egentlig introduktion. Modtagelse af gæster har udviklet sig gennem 2012; fra at have gæster hver onsdag, til at nye gæster ved udgangen af året blev inviteret den 1. onsdag i måneden. Introduktion for nye har været på dagsordenen samme dag. Denne model har fungeret rigtig godt, givet ro i netværket og sikret, at nye medlemmer er faldet godt til inden nye er kommet til. I alt har der været 48 gæster siden 15. august 2012, 44 af gæsterne har meldt sig ind. HR og Sparring har afholdt et socialt arrangement i efteråret, hvor vi startede med Team-building og Walk and Talk, efterfulgt af middag og et foredrag med Karen Marie Lillelund, der på festlig vis talte om humor i arbejdet/på arbejdspladsen. Efter vores opfattelse, og efter fælles evaluering af arrangementet på det kommende møde, kan vi se at det har givet stof til eftertanke hos mange, men især er vi enige om, at humor er med til at bevare vores arbejdsglæde i netværket, det gode arbejdsmiljø, som på enhver anden arbejdsplads. HR og sparring arbejder løbende med at sikre god trivsel i netværket, så det fortsætter med at være et sted, man har lyst til at vende tilbage til eller fortsætte med at være i. Side 8

9 Testimonials fra medlemmer af PJS Fyn Det er det bedste jeg har gjort for mig selv i min periode som ledig. Den energi, synergi og sparring vi opnår på vores ugentlige møder er uforlignelig, og kan ikke skabes på egen hånd. Samtidig holder man sig skarp, fordi der hver gang er forberedelse og fordi det forventes at man bidrager til fællesskabet. Jeg har virkelig fået øjnene op for hvad netværk kan og hvad det er værd. Jeg er rigtig glad for at komme til møderne fordi vi er mennesker som selv har valgt at være aktive i vores jobsøgning og ikke er tvunget på kursus, dette gør en kæmpe forskel. Alle bidrager med noget og der er en rigtig god energi og vidensdeling i gruppen. Også rigtigt dejligt at der er så mange man kan dele sine erfaringer med og har man brug for hjælp til f.eks. Ansøgning eller cv er der altid nogle som man kan sparre med. Jeg glæder mig til hver onsdag. Hjælper mig med at holde fokus på min jobsøgning og give mig ideer til nye måder at gøre det på. Jeg vil gerne sige tak for et godt møde i dag,-jeg er kommet hjem med nyt håb og et meget bedre humør, end det jeg gik i seng med i går. Jeg havde en virkelig skidt dag i går, den værste siden jeg blev ledig for 9 mdr. siden. Super at være med i PJS og glæder mig til næste onsdag:) Tak for dagens møde, hvor energien suser rundt i lokalet :-) Jeg bliver i den grad motiveret af at være medlem i PJS. Det gælder både mht. den dynamik, som er i gruppen, de indlæg som er fra både interne og eksterne samt, at man selv har muligheden for at holde indlæg om noget man ved noget om. Det sidste gør jo en selv meget stærkere til at sælge sig selv i en jobsamtale, når man kan øve sig i at tale overfor 30 mennesker. Desuden er det jo fantastisk, at man samtidig kan gøre tilhørerne klogere og selv lære af det. Vores sparringer er også rigtig gode, både det at man selv får finpudset ansøgninger/cvér, men samtidig lærer meget af at hjælpe andre med deres. Så alt i alt kan jeg kun sige, at jeg bliver styrket og meget motiveret af at deltage i PJS :) Da det er mange år siden, jeg sidst har været jobsøgende er der sket meget nyt i forhold til, hvad man skriver og hvordan ansøgningen layoutes. Jeg har fået gode fif til finpudsningen af layoutet af ansøgningen og mit CV. Også rigtig god inspiration fra de andre powerjobsøgere med konstruktiv input og forslag til hvordan indhold kan forbedres. Jeg bliver inspireret af den energi alle kommer med og måden PJS drives på. Ved at drive PJS som en virksomhed er der medlemmer, der kan holde sine kompetencer vedlige mens andre lærer noget nyt. Jeg vil i hvert fald gerne sige tak for dit indlæg i dag. Jeg synes vi fik en god og brugbar dialog om emnet, som satte nogle tanker i gang. I øvrigt skønt at der faktisk var tid nok til at vi kunne fordybe os lidt :) Side 9

10 Afdeling for IT og sociale medier Mål for 2012 Velfungerende og ajourført web-site, facebookgruppe, Linkedin-gruppe, Dropbox og G-mail samt omtale af netværket på Linkedin. Resultater 2012 Hjemmesiden bliver hver uge opdateret med minimum ny dato for næste møde. Derudover bliver der efter behov opdateret med ny dato for næste møde med plads til gæster. Når der er nyt fra netværket, der har offentlighedens interesse, bliver nyheden slået op. Presseomtale bliver også omtalt på hjemmesiden. Kommende og afholdte events ajourføres også. Der er lagt nye billeder ind på hjemmesiden, der viser medlemmerne arbejde/i aktivitet. Der er oprettet en side med testimonials, hvor nuværende/tidligere medlemmer af Powerjobsøgerne Fyn udtaler sig om deres erfaringer med netværket. Der er oprettet en LinkedIn-gruppe for tidligere medlemmer, så de nuværende medlemmer har adgang til en liste over disse og evt. kan trække på dem i forbindelse med jobsøgning. Der har været omtale af Powerjobsøgernes opstart, hurtige vækst samt succesrate med mange medlemmer i jobs på LinkedIn. Powerjobsøgerne Fyn har en velfungerende lukket facebook-gruppe. Siden fungerer som netværkets intranet. Her udveksles og drøftes idéer, beslutninger m.m. vedrørende arbejdet i afdelingerne. Desuden opslås jobopslag, der kan have relevans for netværkets medlemmer, der deles succeshistorier om nyt job, gode oplevelser mellem møderne, og der gives tips til jobsøgningen. Der er meget aktivitet på siden og den sikrer en god kontakt medlemmerne i tiden mellem møderne. Side 10

11 Drift og regnskab 1. august december 2012 Indtægter i kr. Bevilling fra det Lokale Beskæftigelses Råd Indmeldelser Foredragsbetaling retur 395 Indtægter i alt Udgifter i kr. Leje af lokaler Foredrag af Karen Marie Lillelund Gaver foredragsholdere 630 Kørsel foredragsholdere 250 Print af brochurer Mediegrafisk værksted Diverse kontorartiker 30 Udgifter i alt Overskud Ej brugt af bevilling - overføres til Side 11

Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig

Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig Indhold Oversigt over forskellige typer af fagligt indhold du kan vælge mellem ved en samtale i A-kassen...

Læs mere

Workshop B: Lær at bruge LinkedIn

Workshop B: Lær at bruge LinkedIn Workshop B: Lær at bruge LinkedIn LinkedIn oplæg ved Dansk Journalistforbund Kreds 4 Østjylland (Netværkscafé) Hvad er Linkedin Socialt medie + meget mere! Professionelt netværk, pt. ca. 1.800.000 profiler

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Kristian Andersen og Torben Knudsen, Micro Matic A/S Sted: Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL dækker følgende områder Projektets fødsel: gruppens dannelse og opgaveafgrænsningen Projektets indledningsfase: gruppen afprøver hinanden og ideer, opgaven

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Advarsel fra anonym deltager i projektet: Pas derfor på: Du finder ud af, at du har en række valgmuligheder - også som ledig.

Advarsel fra anonym deltager i projektet: Pas derfor på: Du finder ud af, at du har en række valgmuligheder - også som ledig. Advarsel fra anonym deltager i projektet: Deltagelse i SkabJob netværket er en stærkt virkende katalysator, som ændrer dine adfærdsmønstre. Dermed giver SkabJob os alle muligheden for at udvikle os og

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk!

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015 FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! 1 Hvem kommer på værk&vækst? Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab

Læs mere

Oplæg hos Alecto Opdateret 07-09-2015

Oplæg hos Alecto Opdateret 07-09-2015 Oplæg hos Alecto Opdateret 07-09-2015 Standard Jobsøgning Oplæg 1-4 (ud af 9) CV - Få basis i orden, og få styr på de vigtigste krav dit CV skal opfylde ift. Indhold og opsætning. Lær hvordan du konkret

Læs mere

Evaluering af Find vej Dagen 2014. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt 29 klubber og lidt om næste år

Evaluering af Find vej Dagen 2014. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt 29 klubber og lidt om næste år Evaluering af Find vej Dagen 2014 Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt 29 klubber og lidt om næste år 21. maj 2014 Kort om evalueringen 38 DOF-klubber og tre eksterne arrangører arrangerede 5.

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud November 2012 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Middelfart d. 23.01.2012 Vedr. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål : Tænk på indhold, branche, arbejdstid, geografi. Brug internettet HK Jobformidling har sin egen database på www.mithk.dk.

Læs mere

Så er du tættere på jobbet. Goddag til Boost dit CV og ansøgning

Så er du tættere på jobbet. Goddag til Boost dit CV og ansøgning Så er du tættere på jobbet Goddag til Boost dit CV og ansøgning Så er du tættere på jobbet Min historie og baggrund for at være her i dag! Bibliotekar i 14 år Forlagsredaktør og chef i 8 år FYRET og 51

Læs mere

Tilbud til dig som er ledig Samtaler og aktiviteter DEN GODE SAMTALE

Tilbud til dig som er ledig Samtaler og aktiviteter DEN GODE SAMTALE Tilbud til dig som er ledig Samtaler og aktiviteter DEN GODE SAMTALE Indholdsfortegnelse Diverse informationer og Jobspor... 2 En af nedenstående 2 samtaletyper skal du mindst vælge hver 13. uge... 3 Sparring

Læs mere

Webinar om LinkedIn. Louise Holland Heide. Videncentret for Landbrug. 11. marts 2014

Webinar om LinkedIn. Louise Holland Heide. Videncentret for Landbrug. 11. marts 2014 Webinar om LinkedIn Louise Holland Heide Videncentret for Landbrug 11. marts 2014 Inden klokken bliver 15.15 kan du: Lige kort præsentere dig i chatten Dit navn, hvor du arbejder og med hvad Husk at du

Læs mere

SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONSMINISTEREN KÅRER DE FEM VINDERE AF INTEGRATIONSPRISERNE 2013

SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONSMINISTEREN KÅRER DE FEM VINDERE AF INTEGRATIONSPRISERNE 2013 SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONSMINISTEREN KÅRER DE FEM VINDERE AF INTEGRATIONSPRISERNE 2013 Vinderne af priserne Årets nydanske forælder, Årets Kommune, Årets frivillige forening, Årets arbejdsplads og

Læs mere

Outplacement. Konsulenthuset ballisager. Tag vare på virksomhedens værdier også ved opsigelser

Outplacement. Konsulenthuset ballisager. Tag vare på virksomhedens værdier også ved opsigelser Outplacement Konsulenthuset ballisager Tag vare på virksomhedens værdier også ved opsigelser Om os Konsulenthuset ballisager a/s er en landsdækkende HR-virksomhed, der udelukkende arbejder med at skabe

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål Tænk på indhold, branche, arbejdstid og geografi. Lav grundig research Søg viden om jobbet og virksomheden. Brug internettet

Læs mere

Informationsmøde. jobsøgende dagpengeforsikrede. Dagens program: Arbejdet som ledig. JobNet. Dagens program

Informationsmøde. jobsøgende dagpengeforsikrede. Dagens program: Arbejdet som ledig. JobNet. Dagens program Dagens program Informationsmøde jobsøgende dagpengeforsikrede Dagens program: Jobcenter /A-kasse Forløbet hos Jobcentret Virksomhedsrettet tilbud Arbejdet som ledig Jobmarkedet 6-ugers selvvalgt uddannelse

Læs mere

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager.

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. 2012 Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. Konsulenthuset ballisagers rekrutteringsanalyse 2012 Indhold 1. Baggrund side 2 2. Resume side 2 3. Nye tendenser i virksomhedernes

Læs mere

Velkommen til vejledningsmøde i MA

Velkommen til vejledningsmøde i MA Velkommen til vejledningsmøde i MA Dagens program INFORMATION PÅ FÆLLESMØDE MA Aalborg Medlemstilbud Rådighed og jobsøgning MA, jobcenter og anden aktør Aktivering Muligheder som jobsøgende INDIVIDUEL

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Mentor projekt for nydanskere

<Insert Picture Here> Mentor projekt for nydanskere Mentor projekt for nydanskere Anette Landberg, HR Director Januar 2008 Baggrund Ledergruppens vision: Oracle Danmark vil gerne gøre en indsats for samfundet Arbejdsgruppe på 4 personer

Læs mere

Den gode samtale i FTF-A

Den gode samtale i FTF-A Den gode samtale i FTF-A Medarbejderkompetencer og ledelse 23. Oktober 2013 Teamleder Poul-Erik Jeppesen FTF-A og Den gode samtale 136.000 medlemmer fordelt på 59 brancher 26 vejledere og 6 ledere fordelt

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Udfordringer og styrker Hvad er jeres styrker

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører Fri til frivilligt arbejde Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører November 2007 Indhold 1. Introduktion... 3 1.1 Idéer for Livet Ambassadører... 3 1.2 Skandias motivation... 4 2. Evaluering

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

12 ugers afklarings- og jobsøgningsforløb

12 ugers afklarings- og jobsøgningsforløb HHIA i 12 ugers afklarings- og jobsøgningsforløb Hørehæmmede arbejde JOB- OG UDVIKLINGSCENTER På Castberggård har vi tyve års erfaring på området og tilbyder velafprøvede forløb kombineret med innovative

Læs mere

Get closer to your career!

Get closer to your career! Get closer to your career! Er du en Solitworker? Vi søger talentfulde og ambitiøse kollegaer, som vil skabe løsninger, der løfter nogle af de største og mest spændende virksomheder i Danmark. Uanset om

Læs mere

Årskonference 2013 Den Gode Samtale. Workshop 1. Fødevareforbundet NNF/Kimmie Boas Thomsen Lederne/Jonna Kildegaard

Årskonference 2013 Den Gode Samtale. Workshop 1. Fødevareforbundet NNF/Kimmie Boas Thomsen Lederne/Jonna Kildegaard Årskonference 2013 Den Gode Samtale Workshop 1 Fødevareforbundet NNF/Kimmie Boas Thomsen Lederne/Jonna Kildegaard Rammerne for forsøget Medlemmet skal have mulighed for at få de samtaler, som medlemmet

Læs mere

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen 6. Rekruttering Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen Find vej Dagen fortsætter som forbundets store synligheds og rekrutteringssatsning primært rettet mod familier. Find vej dagen er også i 2015 støttet

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

KLIK FOR AT REDIGERE TYPOGRAFI I MASTEREN KICKSTART DIN KARRIERE 2015 KARRIEREDAGENE (ØXNEHALLE) FRA LARS & MONOPOLET

KLIK FOR AT REDIGERE TYPOGRAFI I MASTEREN KICKSTART DIN KARRIERE 2015 KARRIEREDAGENE (ØXNEHALLE) FRA LARS & MONOPOLET KICKSTART DIN KARRIERE 2015 KARRIEREDAGENE (ØXNEHALLE) FRA LARS & MONOPOLET 1 CA Når din karriere er vigtig GRATIS STUDIEMEDLEMSSKAB FEDE KURSER & WORKSHOPS JOBSØGNING PERSONLIG UDVIKLING IT KURSER RÅDGIVNING

Læs mere

Åben vejledning i Jobboxen

Åben vejledning i Jobboxen Åben vejledning i Jobboxen Jobboxen er et tilbud til ledige samt job- og uddannelsessøgende, hvor frivillighed, større ansvar, inspirerende tilbud og ikke mindst fokus på rigtige job er nøgleordene. Det

Læs mere

Digital tilstedeværelse Bliv synlig på nettet

Digital tilstedeværelse Bliv synlig på nettet Digital tilstedeværelse Bliv synlig på nettet Det er blevet vigtigere end nogensinde at være tilstede på de digitale platforme. Derfor har Esbjerg Erhvervsudvikling, i samarbejde med FET, Sydvestjysk Udviklingsforum

Læs mere

Familier på vej. Din vej til job

Familier på vej. Din vej til job Familier på vej Din vej til job Udarbejdet af Familier på vej - August 2015 2 I forbindelse med Familier på vej tilbyder vi dig hjælp til at forbedre dine chancer for at få et (nyt) job. Vi har tilrettelagt

Læs mere

3. Forslag: Kompetenceafdækning og kompetenceudvikling

3. Forslag: Kompetenceafdækning og kompetenceudvikling 1. Forslag: Stakeholder Management Styrkelse af relationerne mellem Udvikling Fyn og vores mange interessenter / samarbejdspartnere, så vi sammen med dem kan udvikle og skærpe en professionel tilgang til

Læs mere

TRIVSELSFREMME DER VIRKER. Gode råd og evaluering af projekt Trivsel som forebyggende indsats

TRIVSELSFREMME DER VIRKER. Gode råd og evaluering af projekt Trivsel som forebyggende indsats TRIVSELSFREMME DER VIRKER Gode råd og evaluering af projekt Trivsel som forebyggende indsats TRIVSELSREMME OG FOKUS PÅ NEDSÆTTELSE AF SYGEFRAVÆR Projektet Trivsel som forebyggende indsats er forløbet over

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune 55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune Greve Kommune ARBEJDSMARKED BAGGRUND EFTERLØN PENSION I Danmark har både offentlige og private virksomheder en stor udfordring med at fastholde og udvikle

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi Arbejdsgrundlag for BAR U&F Mission - Vision - Værdier - Strategi Mission Gennem samarbejde medvirker BAR U&F (Branchearbejdsmiljøråd Undervisning & Forskning) til at skabe trivsel og gode arbejdspladser

Læs mere

Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour. Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling

Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour. Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling Formålet I får indblik og mulighed til at tænke strategisk vedr. de sociale

Læs mere

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Kvalitetstjek af jeres samlede brug af LinkedIn

Kvalitetstjek af jeres samlede brug af LinkedIn Få det bedste ud af Kvalitetstjek af jeres samlede brug af LinkedIn Udnytter I mulighederne i LinkedIn, eller går I med en fornemmelse af, at det kunne være bedre? Hvis det sidste er tilfældet, så lad

Læs mere

UDSTILLERINVITATION HORSENS-FÆNGSLET-16/4 2015

UDSTILLERINVITATION HORSENS-FÆNGSLET-16/4 2015 UDSTILLERINVITATION HORSENS-FÆNGSLET-16/4 2015 Ryk direkte i fængsel og vær med til at bryde muren for både grønne Start Ups og hårdkogte serieiværksættere! 1 BRYD MUREN OG INDTAG FÆNGSLET! Vær med til

Læs mere

Rekrutteringsanalysen 2014

Rekrutteringsanalysen 2014 Rekrutteringsanalysen 2014 www.ballisager.com Indhold BAGGRUND Side 3 RESUMÉ Side 4 KAPITEL 1 - VIRKSOMHEDERNES REKRUTTERINGSKANALER Side 5 KAPITEL 2 - SÅDAN VIRKER UOPFORDRET JOBSØGNING Side 12 KAPITEL

Læs mere

Velkommen til vejledningsmøde i MA

Velkommen til vejledningsmøde i MA Velkommen til vejledningsmøde i MA Dagens program INFORMATION PÅ FÆLLESMØDE MA Aarhus Medlemstilbud Rådighed og jobsøgning MA, jobcenter og anden aktør Aktivering Muligheder som jobsøgende INDIVIDUEL SAMTALE

Læs mere

Kurser, workshops og foredrag i Jobboxen

Kurser, workshops og foredrag i Jobboxen 2015: januar februar marts Kurser, workshops og foredrag i Jobboxen www.jobboxen.ikast-brande.dk Foredrag Jobskabelse et foredrag om at skabe sit eget job Foredragsholder Anna Nyboe, ANNAWAY Foredrag +

Læs mere

Søger du arbejdskraft?

Søger du arbejdskraft? Søger du arbejdskraft? Lad os hjælpe dig. Ring 79 79 74 00 Sammen får vi 500 flere i job i Kolding Dit lokale jobcenter kan meget mere, end du tror Læs mere om vores tilbud til virksomheder og vores fælles

Læs mere

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

E BLIV KLOG PÅ G A D BESKÆFTIGELSES A M E POLITIK

E BLIV KLOG PÅ G A D BESKÆFTIGELSES A M E POLITIK T E M A D A G E BLIV KLOG PÅ BESKÆFTIGELSES POLITIK Bliv klogere på det beskæftigelsespolitiske område og bliv bedre til at udnytte din viden, erfaringer og kompetencer til fordel for medlemmerne og arbejdsmarkedets

Læs mere

Jobnet www.jobcenter.herning.dk

Jobnet www.jobcenter.herning.dk Jobnet www.jobnet.dk Jobcenter Herning Jobcenter.herning.dk Jobkompasset Ledig hvad nu! Hvis du er i tvivl om jobområder eller måske uddannelsesretning prøv www.ug.dk/jobkompasset Vikarbureauer Er du faglært

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Tilbage til fremtiden Projektperiode : 1. februar 2009 31. maj 2009

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Hvordan får jeg mit første job? Gennemtænkte overvejelser, løse ideer og snus fornuft 100% for egen regning!

Hvordan får jeg mit første job? Gennemtænkte overvejelser, løse ideer og snus fornuft 100% for egen regning! Hvordan får jeg mit første job? Gennemtænkte overvejelser, løse ideer og snus fornuft 100% for egen regning! 2 ord om mig selv Cand. Merc. International Markedsføring, Odense Universitet 1991 11 års international

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k INFLUENCERS Nemt igang på internettet Kom hurtigt igang med det du er god til Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k STOR effekt - billig løsning Hej, jeg hedder Anders Søndergaard, og jeg er selvstændig

Læs mere

Erfaringer fra Tech Talent Case Camp 2014 i Odense

Erfaringer fra Tech Talent Case Camp 2014 i Odense Erfaringer fra Tech Talent Case Camp 2014 i Odense Baggrund og koncept Baggrund En række fynske virksomheder er i den situation, at de ikke kan rekruttere de højtuddannede / specialiserede medarbejdere,

Læs mere

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål?

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Sociale Medier eguide Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Kort om guiden Denne guide er lavet til dig, der synes, at det

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Dialogcafe i en forandrings tid Projektperiode : 1.11-15.12.09 Målgruppe

Læs mere

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 266 551 551 551

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 266 551 551 551 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C BL V Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalgets

Læs mere

Fra kanvas til empati

Fra kanvas til empati Fra kanvas til empati - en lille inspirationsbog om salg til Selvstændige socialrådgivere, Dansk Socialrådgiverforening Didda Larsen og Mikkel Wiese www.kommunikermer.nu TAK FOR EN LÆRERIG DAG OM SALG,

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Årsrapport/statistik for Iværksætterhuset 1. januar 2014-31. december 2014.

Årsrapport/statistik for Iværksætterhuset 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapport/statistik for Iværksætterhuset 1. januar 2014-31. december 2014. Succeskriterier for Iværksætterhuset Iværksætterhuset skal: 1) sikre et enstrenget og ensartet erhvervsfremmetilbud for kommunernes

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre informationer spredes på.

Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre informationer spredes på. Kommunikationsplan for projekt Viden og Innovation i SMV ere via Studerende (VIIS) vers. 2 (jan. 2013) Introduktion Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre

Læs mere

1 års rapport Høreforeningens Projekt Netværksdannelse

1 års rapport Høreforeningens Projekt Netværksdannelse 0 1 års rapport 1 års rapport - Find vej i hørejunglen, med netværksgruppen som GPS http://www.hoereforeningen.dk/netvaerksgrupper Netværk kan give styrke til at klare de høremæssige udfordringer jobmæssigt

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder

Læs mere

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse!

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! 2 dages top-motiverende seminar samt personligt coachingforløb, der giver dig energi, glæde, effektive værktøjer og nye indsigter, der vil bane vejen til din

Læs mere

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag FUNDAMENTET CBF Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Center for Børn og Forebyggelse Herning Kommune Herning Kommune Juni 2014 Layout: Signatur Design Vignetter: Karen Leth Forord I 2012 blev Børne- og

Læs mere

Gode råd. til jobsøgning. - til medlemmer over 50 år

Gode råd. til jobsøgning. - til medlemmer over 50 år Gode råd til jobsøgning - til medlemmer over 50 år Hvorfor denne pjece? Denne pjece har til formål at formidle en række gode råd om jobsøgning til medlemmer over 50 år. Disse råd er opstået i forbindelse

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Engelsk for alle Projektansøgning 2005

Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Resumé Alle danskere har brug for et vist kendskab til engelsk, da engelsk som globaliseringens, Internettets og medieverdenens sprog, er Danmarks vigtigste fremmedsprog.

Læs mere

- om branding for begyndere. TEKSTPERTEN Københavnsvej 69, 1. 4000 Roskilde Tlf. 6068 1939 www.tekstperten.dk

- om branding for begyndere. TEKSTPERTEN Københavnsvej 69, 1. 4000 Roskilde Tlf. 6068 1939 www.tekstperten.dk TEKSTperten workshopkatalog WORKSHOPS: TEKSTperimentariet - om pressemeddelelser der virker - om salgsmateriale der sælger - om branding for begyndere - om at blive fundet på nettet - om at kende sine

Læs mere

Hvorfor arbejder BRFkredit i partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder?

Hvorfor arbejder BRFkredit i partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder? Lars Hilberg Hvorfor arbejder BRFkredit i partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder? Sørup Herregård Hvem er BRFkredit? BRFkredit er en finansiel virksomhed... Fondsejet og uafhængigt Forretningsområder:

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB.

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. Indhold. Jobsøgning. 5 Regler for ledige. 9 3 KOM I SPIL PÅ JOBMARKEDET. Jobsøgning er en svær kunst at mes tre. Der findes ingen standardløsninger på, hvordan du skriver den

Læs mere

Bestyrelsesmøde Mødeindkaldelse nr. 06

Bestyrelsesmøde Mødeindkaldelse nr. 06 Mødeindkaldelse nr. 06 Turismens Venner Hans Schacksvej 5 5300 Kerteminde Tlf. 65 3211 21 sbr@visitkerteminde.dk Bestyrelsesmøde Mødeindkaldelse nr. 06 Tirsdag den 4. december hos VisitKerteminde, Hans

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Bliv klogere på 3 timer - Du kan lige nå det inden sommerferien

Bliv klogere på 3 timer - Du kan lige nå det inden sommerferien Bliv klogere på 3 timer - Du kan lige nå det inden sommerferien Vi ved, du har travlt, og derfor lancerer vi nu en række af korte kurser, hvor du kan tilegne dig komprimeret viden på kort tid!. Kurserne

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1.

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1. Til ABF's medlemsforeninger i kreds Nordjylland Klarup, den 14. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00 Sted: AAB Konference,

Læs mere