Årsrapport Powerjobsøgerne Fyn præsenterer en succes!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2012. Powerjobsøgerne Fyn præsenterer en succes!"

Transkript

1 Årsrapport 2012 Powerjobsøgerne Fyn præsenterer en succes!

2 Indhold Forord... Side 3 Daglig ledelse, administration og økonomi... Side 4 Afdeling for Salg og markedsføring... Side 6 Afdeling for Event og sponsorer... Side 7 Afdeling for HR og sparring... Side 8 Afdeling for IT og sociale medier... Side 10 Drift og regnskab... Side 11

3 Forord I foråret 2012 opstod ideen om at oprette Powerjobsøgerne Fyn. Fordi jeg som jobsøger savnede et fællesskab, hvor engagement, initiativ og positiv indstilling var i fokus. Dertil kommer, at Fyn har en særlig udfordring: Fyn er den landsdel med højest ledighed 7,7 % - kilde: Fyens Stiftstidende Fyn er gået glip af vækstpotentiale: Ledigheden er højere på Fyn, indkomsten lavere end landsgennemsnittet og andelen af højuddannede mindre kilde: Berlingske Forskellige mindre initiativer var i gang på Fyn uden rigtig at få tag i de jobsøgere, som gerne vil tage sagen i egen hånd. Det ville jeg gerne lave om på. I forsommeren 2012 blev en ildsjæl til to, idet Christina Frost-Hansen tog med mig til Powerjobsøgerne Trekanten i Kolding. Her mødte vi et meget inspirerende og gæstfrit fællesskab, og hen over sommeren skabte vi rammen om et fynsk netværk vi var klar til at gå i luften. 15. august 2012 havde vi kickoff på non-profit-netværket Powerjobsøgerne Fyn, og trods sin korte levetid har netværket ved årets udgang vist sit værd, med mange medlemmer, mange i job og gæster på venteliste. Ikke alene fynske jobsøgere, men også Jobcentre og flere A-kasse har vist interesse for initiativet. Netværkets målgruppe er meget bred. Det vigtige er mennesket bag medlemmet, dvs. alle er velkomne og forventes at bidrage til netværkets arbejde give-and-take. Jo mere man giver, desto mere får man. Det unikke ved netværket er, at det bygger på frivillighed i faste rammer, dvs. medlemmerne indgår i et forpligtende fællesskab, hvor de betyder noget for helheden. Præcis som i et almindeligt job, og alle er tilknyttet en afdeling. De faglige og personlige kompetencer kommer i spil, og medlemmerne er stolte af at være powerjobsøgere, indtil det næste job er der. Og ekstra glædeligt er det, at netværket fra januar 2013 har fået fast mødelokale stillet til rådighed hos Hus 88 på Blangstedgaard i Odense. Det betyder, at netværket også i fremtiden kan fungere stort set uden økonomiske midler et vigtig forudsætning i et frivilligt, non-profit netværk, som også i fremtiden skal fungere som inspirationskilde til at forkorte vejen fra ikke i job til i nyt job. Og det uden økonomisk støtte eller faste medlemmer en udfordring og en mulighed, som mange fynske jobsøgere har taget til sig. Derfor er der også allerede nu mange ideer og planer for Og lige præcis det afspejler, at netværket allerede er blevet samlingspunkt for vilje, dynamik og ambitioner. Tak til alle I engagerede jobsøgere, inspirerende foredragsholdere og venlige sponsorer, som gjorde det muligt at gå fra ide til virkelighed og skabe værdi for vores netværk. Næste mål er at skabe stærke relationer til det fynske erhvervsliv. Githa Rasmussen Initiativtager til Powerjobsøgerne Fyn Side 3

4 Daglig ledelse, administration og økonomi Mål for 2012 Møde hver onsdag 9-13 i Odense Fremmødeprocent på 80% i gennemsnit Fast struktur for organisation og minimal administration 4 gange omtale i medier Resultater 2012 Githa Rasmussen var initiativtager til Powerjobsøgerne Fyn. Via LinkedIn og Netværk Syddanmark efterlyste hun flere ildsjæle til opstart af netværket. Christina Frost-Hansen meldte sig, og efter en inspirationstur til Powerjobsøgerne Trekanten udarbejdede Githa Rasmussen rammen for Powerjobsøgerne Fyn og søgte midler til opstart hos Det Lokale Beskæftigelsesråd. I starten af august blev initiativgruppen udvidet med to medlemmer, Hanne Bork og Jan Larsen, og de fire fungerede som arbejdsgruppe /ledergruppe i den første periode frem til og lige efter kickoff 15. august. Da netværket havde fundet sin form, ændrede man organisationen. Githa Rasmussen blev leder af netværket og står for ledelse, administration & økonomi bistået af en administrator. Netværket blev organiseret som en virksomhed med 5 afdelinger: HR & sparring, Salg & markedsføring, Events & sponsorer, IT & sociale medier. Ligeledes er der etableret en styregruppe, som består af én repræsentant fra hver afdeling. Styregruppen mødes ½ time én gang om ugen. Efterhånden som medlemmer kommer i job, er netværket selvsupplerende på alle poster. Kontinuiteten i netværket er sikret ved en fast platform i form af: Ugentligt møde kl Fast mødelokale Fast dagsorden Simple og gratis kommunikationskanaler - Gmail, wordpress-hjemmeside, Dropbox-arkiv, Linkedin-gruppe og Facebook-gruppe (=intranet) Fokus på minimum administration og maksimum jobsøgning. Budgettet for 2012 er opstartskapital fra Det Lokale Beskæftigelsesråd plus et indmeldelsesgebyr fra alle medlemmer. Målet har været at holde kapitalen på et absolut minimum, hvilket sikrer minimal administration og bureaukrati samt skærper netværkets evne til at være kreativt og nytænkende uden en stor pengetank i baghånden. Det giver til gengæld også stor frihed og uafhængighed. Side 4

5 Fremmødeprocenten var i gennemsnit 76%. Medlemmerne prioriterer møder i Powerjobsøgerne Fyn og oplever det som et forpligtende fælleskab/netværk, som man melder afbud til, hvis man er forhindret. Gennem året har Powerjobsøgerne Fyn opnået følgende medieomtale: Ledige tager sag i egen hånd/-du er ung, så skriv din alder/kører netværk som firma Fyens Stiftstidende Succesfuldt netværk starter afdeling på Fyn TV2 Fyn Nyhederne Nyt netværk for arbejdsløse på Fyn TV2 Fyns web-nyheder Nyt netværk for arbejdsløse på Fyn TV2 Fyn Tekst-TV Power Netværk Fyn Klubben (Fynske Mediers radiokanal) Organisation pr. 31/12-12 Styregruppe Strategisk udvikling, drøftelse af principielle emner og tværgående koordinering. Netværksleder Daglig ledelse, administration og økonomi Ledelse af netværket, mødeindkaldelse, kontakt til presse og samarbejdspartnere, ansvarlig for Gmail og budget/bogholderi. Afdeling Salg og markedsføring Afdeling Event og Sponsorer Afdeling HR og Sparring Afdeling IT og Sociale medier Kontakt til virksomheder, Jobcentre, A-kasser, rekrutteringsbureauer samt markedsføringsmateriale i samarbejde med IT og Sociale medier. Planlægmning af månedlig event, kontakt til sponsorer og på sigt koordinator for Fest for Fyrede. Introduktion af nye, trivsel i netværket, sparring 1:1, rekruttering af ny i samarbejde med Salg og Markedsføring samt fremmødestatistik. Ajourføring og udvikling af hjemmeside, Linkedin, Facebook, Dropbox og Gmail samt markedsføring i samarbejde med Salg og Markedsføring. Side 5

6 Afdeling for Salg og markedsføring Mål for 2012 Markedsføringsmateriale til virksomheder, jobcentre evt. og nye medlemmer Kontakt til alle jobcentre, 5 anden aktører og relevante: vikarbureauer, rekrutering-/outplacementbureauer og A-kasser på Fyn Kontakt/dialog til 20 virksomheder Resultater 2012 Det meste af året har Salg og markedsføring arbejdet med 2 brochurer - en til nye medlemmer og en til virksomhederne. Disse er nu færdige og skal bl.a. bruges til jobåbningsmessen 2013 og fremtidig kontakt til virksomheder. Netværket har truffet en principiel beslutning om at være uafhængig af Jobcentre, A-kasser ect. men vil gerne erfaringsudveksle og samarbejde. Bl.a. har Arbejdsmarkedcenter Odense henvendt sig for at få inspiration til opstart af deres netværk for ledige, og Powerjobsøgerne Fyn fortalte på et møde om, hvordan vores netværk kører. I januar 2013 deltager vi i Jobåbningsmesse. Flere A-kasser og 2. aktører har desuden uopfordret henvist medlemmer til Powerjobsøgerne Fyn. For at komme i kontakt med spændende virksomheder har vi valgt 55 gazellevirksomheder på Fyn, som det er planen, at vi skal kontakte i det nye år. Vi vil derudover tage kontakt til alle jobcentre på Fyn og relevante A-kasser (Akasser nuværende og tidligere powerjobsøgere er medlem af). Side 6

7 Afdeling for Events og sponsorer Mål for 2012 Aktivitetsplan 3 måneder frem i tiden 4 events = indlæg fra eksterne konsulenter Sponsorintægter på min jf. bugdet Resultater 2012 Eksterne foredragsholdere /12-12 Kender du typen? v/ Marlie Hede 28/11-12 Personlig udvikling v/ Erhvervspsykolog Axel Artke 07/11-12 Sæt humoren på dagsordenen v/ Karen-Marie Lillelund 31/10-12 Besøg fra Arbejdsmarkedscenter Odense 12/09-12 Bliv skarp i din jobsøgning v/charlotte Guldbøg 15/08-12 Selvstændig bibeskæftigelse som ledig, v/ Claus Jeppesen Interne foredragsholdere/mødetemaer /11-12 Elevatortaler og Den gode jobsamtale 24/10-12 Linkedin-profil workshops 10/10-12 Personlig planlægning 26/09-12 Fremtilling af visitkort 19/09-12 Linkedin-profil 05/09-12 CV sparring Foreløbig aktivitetsplan for /01-13 Besøg af Borgmester Anker Boye 23/01-13 Peptalker Jan Sargent Larsen 30/01-13 Jobåbningsmesse 28/02-13 Jobsøgningsspecialist Ricki Nielsen 20/03-13 Digital Identitet specialist Harald Tokerød Samarbejdspartnere Powerjobsøgerne Hovedstaden, Trekanten, Midt-/Vestsjælland (sparring, inspiration) og Samtaleboblen coaching Sponsorer og sponsorindtægter Hus 88 mødelokale fra 2013, Det Lokale Beskæftigelsesråd ( kr. til opstart), Ledergruppen Fyn og Local Office (mødelokaler), Udvikling Fyn (2 billetter til NETWORK012 i Odense) samt Jobindex. Side 7

8 Mål for medlemmer i gennemsnit Nye medlemmer meget tilfredse med indslusningen 1 socialt arrangement ultimo oktober (lær hinanden at kende) Resultater 2012 Powerjobsøgerne Fyn har i gennemsnit haft 25,4 medlemmer. I gennem året har vi i været 56 medlemmer (36 kvinder og 20 mænd), 21 er kommet i job og 2 medlemmer er i løntilskud. Ved årets udgang er der 31 aktive medlemmer og 2 er på stand-by. Afdeling for HR og sparring Demografisk er den nuværende fordeling næsten ligelig mellem mænd og kvinder, alderen spreder sig fra starten af 20 erne til slutningen af 50 erne. Der var også stor spredning i erfaring og viden. Uddannelser og faglige baggrunde er ligeledes meget forskellige. Den store forskellighed har vist sig at fungere som yderligere inspiration og øjenåbner i forhold til udveksling af kontakter, viden og inspiration. Geografisk kommer medlemmerne fra det meste af Fyn, dog med en overvægt af jobsøgere fra Odense. HR og sparring udsendte i slutningen af året et evalueringsskema, der viste, at 76,4% af de nye medlemmer synes, at introduktionen før gæstebesøget var meget god/god, 76,4% synes, at introduktionen på selve gæstebesøget var meget god/god, og 85,3% synes, at de første møder var meget god/god. De fleste øvrige svar er angivet som ved ikke, hvilket skyldes, at mange medlemmer var med fra netværkets start og derfor ikke betragter kick-off 15. august som en egentlig introduktion. Modtagelse af gæster har udviklet sig gennem 2012; fra at have gæster hver onsdag, til at nye gæster ved udgangen af året blev inviteret den 1. onsdag i måneden. Introduktion for nye har været på dagsordenen samme dag. Denne model har fungeret rigtig godt, givet ro i netværket og sikret, at nye medlemmer er faldet godt til inden nye er kommet til. I alt har der været 48 gæster siden 15. august 2012, 44 af gæsterne har meldt sig ind. HR og Sparring har afholdt et socialt arrangement i efteråret, hvor vi startede med Team-building og Walk and Talk, efterfulgt af middag og et foredrag med Karen Marie Lillelund, der på festlig vis talte om humor i arbejdet/på arbejdspladsen. Efter vores opfattelse, og efter fælles evaluering af arrangementet på det kommende møde, kan vi se at det har givet stof til eftertanke hos mange, men især er vi enige om, at humor er med til at bevare vores arbejdsglæde i netværket, det gode arbejdsmiljø, som på enhver anden arbejdsplads. HR og sparring arbejder løbende med at sikre god trivsel i netværket, så det fortsætter med at være et sted, man har lyst til at vende tilbage til eller fortsætte med at være i. Side 8

9 Testimonials fra medlemmer af PJS Fyn Det er det bedste jeg har gjort for mig selv i min periode som ledig. Den energi, synergi og sparring vi opnår på vores ugentlige møder er uforlignelig, og kan ikke skabes på egen hånd. Samtidig holder man sig skarp, fordi der hver gang er forberedelse og fordi det forventes at man bidrager til fællesskabet. Jeg har virkelig fået øjnene op for hvad netværk kan og hvad det er værd. Jeg er rigtig glad for at komme til møderne fordi vi er mennesker som selv har valgt at være aktive i vores jobsøgning og ikke er tvunget på kursus, dette gør en kæmpe forskel. Alle bidrager med noget og der er en rigtig god energi og vidensdeling i gruppen. Også rigtigt dejligt at der er så mange man kan dele sine erfaringer med og har man brug for hjælp til f.eks. Ansøgning eller cv er der altid nogle som man kan sparre med. Jeg glæder mig til hver onsdag. Hjælper mig med at holde fokus på min jobsøgning og give mig ideer til nye måder at gøre det på. Jeg vil gerne sige tak for et godt møde i dag,-jeg er kommet hjem med nyt håb og et meget bedre humør, end det jeg gik i seng med i går. Jeg havde en virkelig skidt dag i går, den værste siden jeg blev ledig for 9 mdr. siden. Super at være med i PJS og glæder mig til næste onsdag:) Tak for dagens møde, hvor energien suser rundt i lokalet :-) Jeg bliver i den grad motiveret af at være medlem i PJS. Det gælder både mht. den dynamik, som er i gruppen, de indlæg som er fra både interne og eksterne samt, at man selv har muligheden for at holde indlæg om noget man ved noget om. Det sidste gør jo en selv meget stærkere til at sælge sig selv i en jobsamtale, når man kan øve sig i at tale overfor 30 mennesker. Desuden er det jo fantastisk, at man samtidig kan gøre tilhørerne klogere og selv lære af det. Vores sparringer er også rigtig gode, både det at man selv får finpudset ansøgninger/cvér, men samtidig lærer meget af at hjælpe andre med deres. Så alt i alt kan jeg kun sige, at jeg bliver styrket og meget motiveret af at deltage i PJS :) Da det er mange år siden, jeg sidst har været jobsøgende er der sket meget nyt i forhold til, hvad man skriver og hvordan ansøgningen layoutes. Jeg har fået gode fif til finpudsningen af layoutet af ansøgningen og mit CV. Også rigtig god inspiration fra de andre powerjobsøgere med konstruktiv input og forslag til hvordan indhold kan forbedres. Jeg bliver inspireret af den energi alle kommer med og måden PJS drives på. Ved at drive PJS som en virksomhed er der medlemmer, der kan holde sine kompetencer vedlige mens andre lærer noget nyt. Jeg vil i hvert fald gerne sige tak for dit indlæg i dag. Jeg synes vi fik en god og brugbar dialog om emnet, som satte nogle tanker i gang. I øvrigt skønt at der faktisk var tid nok til at vi kunne fordybe os lidt :) Side 9

10 Afdeling for IT og sociale medier Mål for 2012 Velfungerende og ajourført web-site, facebookgruppe, Linkedin-gruppe, Dropbox og G-mail samt omtale af netværket på Linkedin. Resultater 2012 Hjemmesiden bliver hver uge opdateret med minimum ny dato for næste møde. Derudover bliver der efter behov opdateret med ny dato for næste møde med plads til gæster. Når der er nyt fra netværket, der har offentlighedens interesse, bliver nyheden slået op. Presseomtale bliver også omtalt på hjemmesiden. Kommende og afholdte events ajourføres også. Der er lagt nye billeder ind på hjemmesiden, der viser medlemmerne arbejde/i aktivitet. Der er oprettet en side med testimonials, hvor nuværende/tidligere medlemmer af Powerjobsøgerne Fyn udtaler sig om deres erfaringer med netværket. Der er oprettet en LinkedIn-gruppe for tidligere medlemmer, så de nuværende medlemmer har adgang til en liste over disse og evt. kan trække på dem i forbindelse med jobsøgning. Der har været omtale af Powerjobsøgernes opstart, hurtige vækst samt succesrate med mange medlemmer i jobs på LinkedIn. Powerjobsøgerne Fyn har en velfungerende lukket facebook-gruppe. Siden fungerer som netværkets intranet. Her udveksles og drøftes idéer, beslutninger m.m. vedrørende arbejdet i afdelingerne. Desuden opslås jobopslag, der kan have relevans for netværkets medlemmer, der deles succeshistorier om nyt job, gode oplevelser mellem møderne, og der gives tips til jobsøgningen. Der er meget aktivitet på siden og den sikrer en god kontakt medlemmerne i tiden mellem møderne. Side 10

11 Drift og regnskab 1. august december 2012 Indtægter i kr. Bevilling fra det Lokale Beskæftigelses Råd Indmeldelser Foredragsbetaling retur 395 Indtægter i alt Udgifter i kr. Leje af lokaler Foredrag af Karen Marie Lillelund Gaver foredragsholdere 630 Kørsel foredragsholdere 250 Print af brochurer Mediegrafisk værksted Diverse kontorartiker 30 Udgifter i alt Overskud Ej brugt af bevilling - overføres til Side 11

Evaluering af Ledige med Drive #2

Evaluering af Ledige med Drive #2 Evaluering af Ledige med Drive #2 1. Baggrund Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde bevilgede den 21. oktober 2013 200.000 kr. til at videreudvikle initiativet Ledige med Drive som pilotprojekt fra 1.

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011 HOVEDSTADENOKTOBER/2011 Organiserne vender skuden Med teamet af organisere er fagforeningen igen flyttet ud på arbejdspladserne, hvor den hører hjemme. Og det virker. Skuden er vendt, så HK Service Hovedstaden

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN

ÅRSBERETNING 2014 VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN ÅRSBERETNING 2014 VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN 1 INDHOLD Forord 5 Fokus på det uventede ekstra 7 Kontaktcentret er det første, du møder 11 Jeg gør jo bare mit arbejde 13 Alle går hjem med noget

Læs mere

Evaluering. Marts 2013

Evaluering. Marts 2013 Evaluering Marts 2013 Indhold 1. Indledning 3 1.1... Datagrundlag... 4 2. Sammenfatning 5 3. Organisering og ressourcer 7 4. Projektets aktiviteter 8 Sammenhængen mellem de enkelte aktiviteter... 8 4.1

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Nu skal dit potentiale vurderes/2 Opsagte kan få et nyt job i banken/2 Hvad får du i den nye overenskomst?/6 Gør en lille

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Håndbogen er produceret af arbejdsgruppen: Ruta Aukspole, Dainis Naburgs, Karl-Erik Olsson, Sven Norén, Jørgen Ole Erichsen, Grete

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

3. De økonomiske rammer Midler fra Trygfonden har gjort det muligt at starte projektet og få det godt i vej.

3. De økonomiske rammer Midler fra Trygfonden har gjort det muligt at starte projektet og få det godt i vej. Indhold Side 1. Projektets formål... 1 2. Fra Best of Basics til - Bedste i Børnehuset... 1 3. De økonomiske rammer. 1 4. Sammenfattende konklusion. 1 5. Udfordringer. 2 6. Anbefalinger. 3 7. Evalueringsprocessen.

Læs mere

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse 9.-10. NOVEMBER INDHOLD 03 Velkommen til Korpsrådsmødet 2013 04 Valget er dit! 06 Udviklingsplan 2011-14 for Det Danske Spejderkorps 08 Korpsledelsens beretning 16 Økonomisk overblik 18 Regnskab 22 Budget

Læs mere

Gode råd. til jobsøgning. - til medlemmer over 50 år

Gode råd. til jobsøgning. - til medlemmer over 50 år Gode råd til jobsøgning - til medlemmer over 50 år Hvorfor denne pjece? Denne pjece har til formål at formidle en række gode råd om jobsøgning til medlemmer over 50 år. Disse råd er opstået i forbindelse

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

Akademikernes Centralorganisation

Akademikernes Centralorganisation Akademikernes Centralorganisation Evaluering af Akademikerkampagnen Marts 2011 1. KONKLUSION 2 2. BAGGRUND OG METODE 4 2.1 BAGGRUND FOR EVALUERINGEN... 4 2.2 METODE... 4 3. AKADEMIKERKAMPAGNEN - BAGGRUND

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Evaluering af Mind Your Own Business

Evaluering af Mind Your Own Business Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens

Læs mere

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Mundtlig beretning Indledning VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN Det gør vi og det uanset, om vi repræsenterer Lærernes a-kasse eller vores faglige organisation i

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede dende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer flere medlemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på edere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer

Læs mere

redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde

redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde Håndbog i bestyrelsesarbejde Domea s.m.b.a. Oldenburg Allé 3 2630 Taastrup, December 2013 Publikationen er udarbejdet af

Læs mere

CA nyt. Opsigelse eller aftale? 2 Fra løntilskud til drømmejob 4 Fri til at bestemme 7 Videre efter fyring 16

CA nyt. Opsigelse eller aftale? 2 Fra løntilskud til drømmejob 4 Fri til at bestemme 7 Videre efter fyring 16 CA nyt medlemsbladet for ca a-kasse nr. 4 nov. 2010 Thomas Geuken om god Rock'n'Roll ledelse 13 Opsigelse eller aftale? 2 Fra løntilskud til drømmejob 4 Fri til at bestemme 7 Videre efter fyring 16 Opsigelse

Læs mere

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER Dette dokument er til dig, som overvejer at starte en klub under Ungdommens Røde Kors. Formålet med guiden er, at samle erfaringerne og gode råd om det at starte klubber op.

Læs mere

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge DFUNK Ung-til-Ung Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge INDHOLD Om Ung-til-ung arbejdet // side 2 Hvem er de unge flygtninge? // Side 4 Unge flygtninges muligheder, behov og udfordringer

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 10. august 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/2364 Resultater af

Læs mere