Stifinderledelse. Seks kommunale topchefer om effekten af et nyt ledelsesparadigme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stifinderledelse. Seks kommunale topchefer om effekten af et nyt ledelsesparadigme"

Transkript

1 Seks kommunale topchefer om effekten af et nyt ledelsesparadigme

2 Indhold 5 Når du er moden til læring, der forandrer Intro 6 Man skal være parat til Stifinderprogrammet Henning Hansen, kommunaldirektør i Ikast-Brande Kommune 8 Jeg havde brug for et nyt perspektiv Michael Graatang, kommunaldirektør i Gentofte Kommune 12 Kommunale ledere har et kolossalt ansvar Jens Hornemann, direktør og partner i BDO Kommunernes Revision 16 Jeg har fået adgang til mit potentiale Jette Runchel, kommunaldirektør i Albertslund Kommune 2

3 20 Høje mål kræver klare visioner Jørgen Krogh, direktør for By, Erhverv og Kultur i Herning Kommune 24 Offentlige ledere bliver stærke Stifindere Ole Espersen, selvstændig konsulent 26 STIFINDER PROGRAMMET En unik og EffEktiv tilgang til lederudvikling Stifinderprogrammet Et unikt lederudviklingsforløb 30 Der er altid noget, der venter på at blive fundet Om Lasse Zäll og Pathfinder 3

4 4

5 Når du er moden til læring, der forandrer Man er sjældent helt den samme efter at have deltaget i Stifinderprogrammet. Vi omtaler det ofte som en rejse, der aldrig ender, og som kan berige dig både professionelt, privat og personligt hele livet. Stifinderprogrammet er et lederudviklingsforløb med en helhedsorienteret tilgang. Indholdet er i høj grad evidensbaseret og bygger på bl.a. forskning fra Massachusetts Institute of Technology og Harvard University, og det adskiller sig på mange måder fra traditionel lederudvikling. Den udvikling og refleksion, man oplever undervejs, tager ikke kun af sæt i den adfærd og det mindset, man har i sit professionelle liv. Man får derimod lejlighed til at arbejde bredere og dybere og derfor også mere effektivt. Det betyder, at det udbytte, man opnår som Stifinder, typisk opleves som stærkt personligt udviklende. Det er læring, der rummer erkendelser og indsigter, der næsten altid vil føre til et nyt perspektiv og en ændret adfærd og ledelsespraksis så det giver sig selv, at det kræver personlig motivation. Man skal føle sig parat til Stifinderprogrammet, som en bidragsyder i denne brochure udtrykker det. Mange fremhæver efterfølgende det åbne og tillidsfulde læringsmiljø med ledere og specialister fra både det offentlige og det private erhvervsliv. Som deltager vil du opleve en enestående mulighed for både at lade dig inspirere af andres tilgange og at give egne værdifulde erfaringer videre. Du lærer nye måder at håndtere kendte problemstillinger på og nye indgangsvinkler til ledelse, til arbejdsopgaver og til tilværelsen i almindelighed. Udbyttet kan man kalde Stifindereffekten. Men i samme åndedrag erkender vi, at denne effekt er individuel i både art og omfang for både den enkelte og for de organisationer, der inkorporerer Stifindertankerne i deres kultur. På de næste sider fortæller en række kommunale Stifinderledere om den effekt, Stifindertankerne har haft på deres organisationer og på deres egen personlige udvikling. God læselyst! 5

6 Man skal være parat til Stifinderprogrammet Det er nu mere end 3 år, siden jeg blev Stifinder, og der er sket rigtig meget siden. Så i dag kan jeg ha lidt svært ved at skelne, hvad der er hhv. årsag og virkning i forhold til Stifinderprogrammet. Udgangspunktet var, at jeg egentlig altid havde været god til at bruge forskellige værktøjer i mit ledelsesarbejde, men jeg ville gerne udvikle mig som kommunaldirektør. Derfor var det muligheden for den personlige udvikling, der blev det springende punkt i min beslutning om at gennemføre Stifinderprogrammet. Forpligtede sig på forandring Det kan være svært at definere præcist, hvad Stifindertankerne går ud på. Men jeg oplever, at det er en måde at forholde sig til verden på at man er undersøgende, åben og nysgerrig og ikke mindst, at man tør være ambitiøs og gå efter stjernerne. Der er ingen tvivl om, at jeg i dag kan konstatere, at jeg er blevet mere ambitiøs og risikovillig end tidligere risikovillig i forhold til ikke længere at være så angst for at fejle. Ikke så længe efter jeg blev færdig som Stifinder oplevede jeg, at nøglemedarbejdere registrerede en forandring hos mig. Jeg eksperimenterede også lidt med min rolle, som jeg nu var blevet meget mere bevidst om. Som et meget konkret eksempel udskiftede jeg et par gange min skjorte og mit slips med en T-shirt med et portræt af Einstein. Der skulle lidt mod til, men reaktionerne var positive. I det hele taget har direktionen taget rigtig godt i forandringerne. Forklaringen er nok, at jeg deler mine egne personlige oplevelser, og at jeg efter Stifinderprogrammet gav en klar og åben tilbagemelding om mine planer med min egen ledelsespraksis. På den måde varslede jeg forandringen, samtidig med at jeg forpligtede mig på mine mål, og det var med til at åbne og forberede ledergruppen. Rum til udvikling Ideen til Mental Frikommune modnedes i den periode, hvor jeg blev Stifinder. Vi stod på daværende tidspunkt over for en stor budgetmæssig udfordring, og det krævede en radikalt anderledes tilgang. En del af det, fandt jeg hos Pathfinder, så Mental Frikommune er bl.a. inspireret af Stifindertankerne. For mit eget vedkommende har det medført, at jeg er blevet mere opmærksom på, at inspiration og nytænkning kan komme mange steder fra. Den holdning har vi arbejdet med at udbrede i organisationen, og det har bl.a. påvirket den måde, vi holder vores møder på. Vi kan f.eks. inddrage kreative værktøjer som collager og lignende i vores processer, og vi kan tage vores samtaler med på en gåtur. 6

7 I Ikast-Brande Kommune har vi taget hul på den nye folkeskolereform og har i den sammenhæng holdt en række møder med lærere, pædagoger, elever og forældre fra skolerne. Her har vi anvendt dialogmodellen Det røde hav, der skaber et godt rum for dialogisk samspil. På to timer talte deltagerne sammen på en måde, som alle syntes var fantastisk, og resultatet var en meget positiv stemning omkring det forestående projekt. Det havde vi nok ikke fundet på for fem år siden. Vi er også blevet bredere i vores valg af inspirationskilder. Personligt er jeg blevet meget optaget af hjerneforskning, og de muligheder vi har for selv at påvirke vores mentale tilstand. Derfor har vi i organisationen f.eks. brugt et tysk koncept, der hedder mental fitness, der kort fortalt handler om at øge hjernens kapacitet ved at stimulere den på anderledes måder. Vi har inddraget både Lasse Zäll, en Teori U-konsulent, og et andet konsulenthus i vores ledelsesudviklingsarbejde. Lasse har vi blandt andet inviteret ind, når vi har anvendt værktøjet proaktiv planlægning. Men vi har også bedt ham medvirke til at skabe de rigtige rammer for et arrangement han er virkelig god til at skabe billeder via storytelling, der f.eks. kan fremme arbejdet med nye visioner. Det er meget forskelligt, hvad folk kan få ud af Stifinderprogrammet. Jeg mener, det er afgørende, at man er parat til, at der er fokus på ens person. I min ledergruppe har økonomidirektøren valgt Stifinderprogrammet fordi du er et rationelt og velovervejet mennesket, som han sagde mens andre valgte noget andet. Folk lykkedes med noget forskelligt. Vælger man Stifinderprogrammet, er det er vigtigt, at man er indstillet på at flytte sig, og at dét, der foregår på modulerne kan udfordre dig på både fysik og psyke. Men så kan der også virkelig ske noget. Henning Hansen har siden 2006 været kommunaldirektør i Ikast- Brande Kommune, hvor han er en væsentlig drivkraft bag projektet Mental Frikommune. Han er uddannet cand. scient. pol. fra Århus universitet og har før sin nuværende post besat flere offentlige lederstillinger bl.a. som kommunaldirektør i Sønderhald Kommune, direktør i Nørhald Kommune og økonomichef hos Århus kommunale Værker. Stifindereffekten 7

8 Jeg havde brug for et nyt perspektiv Jeg blev første gang opmærksom på Pathfinder gennem COK. Det virkede meget anderledes end de tilbud, der ellers var på markedet, så jeg var frisk og meldte mig med det samme til både Stifinderprogrammets modul 1, 2 og 3. Alternativt kunne jeg sagtens ha taget et DJØF-kursus, hvor vi så kunne sidde en flok ledere og bruge krudtet på at positionere os selv over for hinanden men det havde jeg prøvet før. I stedet havde jeg behov for andre input og ikke bare gammel vin på nye flasker. Offentlige og private ledere bør lære sammen Det var efter kommunesammenlægningen, som på mange måder var en hård tid. Jeg fornemmede en begyndende stressreaktion og vidste, at jeg havde brug for at se tingene i et andet perspektiv. Jeg kunne konstatere, at der ikke var så mange offentlige ledere blandt deltagerne på Stifinderprogrammet, og det synes jeg er ærgerligt. Det gør det lidt fattigt, at hhv. kommunale og private ikke interagere mere med hinanden på tværs. Det vil være med til at nedbryde fordomme, hvis vi deltager sammen på ledelseskurser. Og Stifinderprogrammet egner sig lige godt til offentlige og private ledere for når først vi er i gang, reagerer vi ens på udfordringerne. Jeg har været leder, fra jeg var helt ung først i militæret og siden i politiet, og jeg har i det hele taget prøvet mange ting. Ofte endda flere ting på samme tid. Der var derfor mange genkendelige ting på Stifinderprogrammet bl.a. fra min tid i hæren og politiet. Også ting som jeg savner i dag f.eks. roen, som du kan opleve, når du opholder dig alene i naturen. Det mindede mig om, at man skal huske at afsætte tid til fordybelse. Men det g jorde mig også opmærksom på, at der er rigtigt mange ting, jeg ikke er god til. Uanset hvor dygtig og duelig du bliver i dit liv, er der masser af ting, du ikke kan endnu. Den viden kan man bl.a. bruge til at erkende, at verden er blevet hyperkompleks så ingen rækker alene! Andre gange viser det sig ved, at man give en medarbejder en opgave, man selv synes er simpel, men som kan være sindssygt svær for et andet menneske. Jeg har altid været Stifinder Jeg har videreudviklet mig som leder gennem Stifinderprogrammet. Men det er ikke noget, jeg som sådan har udbredt målrettet i organisationen. Det er mig, der er Stifinder det er noget jeg bruger i 8 Stifindereffekten

9 Michael Graatang er kommunaldirektør i Gentofte Kommune, efter næsten 16 år som kommunaldirektør i hhv. Frederiksværk Kommune og senest i Halsnæs Kommune. Han begyndte sin karriere i hæren og gik senere ind til politiet, hvor han sideløbende tog sin uddannelse som jurist. Det førte til flere kommunale lederjob, frem til at han som kun 37-årig tiltrådte sin første stilling som kommunaldirektør. 9

10 min ledelse suppleret af andre værktøjer. Det er ikke utænkeligt, at kommunen kunne sendes andre ledere af sted over tid, men for mig har det først og fremmest været noget personligt. Stifinderprogrammet egner sig lige godt til offentlige og private ledere for når først vi er i gang, reagerer vi ens på udfordringerne. Det kan måske lyde lidt selvhøjtideligt, men jeg plejer at sige, at jeg har været Stifinder hele livet. Det jeg mener er, at jeg altid har levet efter disse principper og dyrket mange af de kompetencer, man træner på Stifinderprogrammet. For eksempel er jeg generelt god til at arbejde med grupper og få dem til at fungere. Jeg studerer ofte processen i processen jeg kan godt li være den, der sidder i hjørnet og observerer de andre. Jeg bliver ikke så let frustreret og kan derfor ofte hjælpe de andre med at forklare situationer og komme videre. Det hænger nok sammen med min tro på, at man selv bestemmer, om man vil være frustreret. Det er noget med at sige: Hvad kan jeg lære af det her? Og så gøre nødvendige ting, selv om man har svært ved dem. Jeg er dog også af den overbevisning, at man bør gøre det, man er god til og også lade sine medarbejdere gøre det, de er gode til, så du matcher de rigtige mennesker med de rigtige opgaver. Oplev verden fra andre perspektiver En af de vigtige ting, man arbejder med på Stifinderprogrammet er blindspots adfærd og overbevisninger, der står i vejen for én, uden at man er opmærksom på dem, men som hindrer dig i din videre udvikling. Det synes jeg var interessant det hænger sammen med evnen til at se ting fra nye perspektiver. Som et banalt eksempel sætter jeg mig nogle gange på en anden medarbejders stol, når jeg går rundt på 10 Stifindereffekten

11 rådhuset for at opleve, hvordan verden ser ud derfra. Sådan en lille ting kan være lærerig. Den samme effekt oplevede jeg en gang, da jeg som politimand kørte mod ensretningen ad Bredgade. Det var som om, jeg så gaden for første gang. Det kan overføres til ledelsesarbejdet, og der kan være god læring i sådanne øvelser. Det er svært at beskrive udbyttet i Stifinderprogrammet, og det udløser jo heller ikke noget diplom. Ofte vælger ledere at uddanne sig i noget, de er gode til i forvejen og de behøver jo ikke to akademiske grader. I stedet kunne de overveje, om de ikke har behov for at puste til deres personlige udvikling. Stifinderprogrammet er selvfølgelig en udskrivning, men for mig er der stor forskel på, om noget er dyrt, eller det er mange penge. Og for mig var det en god investering. Ofte vælger ledere at uddanne sig i noget, de er gode til i forvejen og de behøver jo ikke to akademiske grader. I stedet kunne de overveje, om de ikke har behov for at puste til deres personlige udvikling. Stifindereffekten 11

12 Kommunale ledere har et kolossalt ansvar Jeg blev Stifinder i 2000, hvor jeg var ansat i Rambøll, og deltog sammen med andre repræsentanter af koncernledelsen. Det var i høj grad en teamorienteret oplevelse for os en oplevelse af styrket kemi og sammenhængskraft. Men også af en ny, direkte og filterløs form for feedback, som havde stor effekt på vores samarbejde. Så det rykkede virkelig. Selv skiftede jeg kort tid efter forløbet job men jeg har senere hørt tidligere kolleger i Rambøll angive Stifinderprogrammet som en væsentlig del af det afsæt, der efterfølgende skabte virksomhedens enorme vækst. Jens Hornemann er i dag direktør og partner i BDO Kommunernes Revision. Han er uddannet økonom fra Aarhus Universitet med speciale i offentlig forvaltning og har arbejdet med HR og ledelsesudvikling overvejende inden for den offentlige sektor i snart 30 år. Jens har været hhv. seniorpartner og topleder i en lang række danske virksomheder som bl.a. Center for Offentlig Kompetenceudvikling, Arthur Andersen, Deloitte Business Consulting, Unisys samt Rambøll. 12

13 Holistisk syn på lederrollen Jeg kan sagtens tilslutte mig, at der også kan være rigtig meget at hente, selvom man ikke deltager som del af en gruppe, for jeg fik også et betydeligt individuelt udbytte. Dels var det grænseoverskridende at prøve sig selv af i situationer, hvor man er på kant med sin ydeevne. Dels ledes man ind i et interessant refleksionsrum, hvor man gør sig overvejelser om den lederrolle, man finder sig i. Men det er ikke det eneste. Stifinderprogrammet har en holistisk tilgang til det at være leder. Man får derfor ikke lov at ha sit privatliv i fred. Man må tage sin egen personlige historie med ind i forløbet, og det tror jeg er en udfordring for mange ledere. Mange kan være meget tilbøjelige til at Som kommunal topchef står man samtidig over for en masse konfliktfyldte opgaver. Det stiller krav om mere professionaliseret ledelse, og det omfatter ikke nødvendigvis mere formel faglig efteruddannelse. tænke, at netop de to ting, skal holdes adskilt, så det er en anderledes måde at anskue ledelse på. I løbet af de samtaler jeg havde med de andre deltagere, kunne jeg se, hvordan min performance hhv. på jobbet og derhjemme hang indbyrdes sammen. Så for mit eget vedkommende var det både lærerigt og erkendende at nedbryde det skel og opleve de indsigter, det førte med sig. Afgræns dit ledelsesrum Jeg sad tilbage med et billede af, at dette var toppen af poppen i ledelsesudvikling. Så da jeg blev ansat som direktør i COK Center for Offentlig Kompetenceudvikling, kontaktede jeg Lasse Zäll. 13

14 Vi ville lave noget særligt til kommunale topchefer, og håbede vi kunne samle et helt hold af kommunale topchefer. Efter kommunalreformen i 2007 blev der færre kommuner, og der var og er stadig et stort behov for, at disse ledere tog stilling til deres egen lederrolle. Som kommunal topleder er man tæt på en politisk ledelse, og man har en tæt relation til borgmesteren. Det er derfor nødvendigt, at man afgrænser og definerer sit eget rum både nedad og opad. Jeg mener, Pathfinder skaber en rigtig velegnet ramme for den opgave i kraft af de udfordringer og indsigter, man oplever på Stifinderprogrammet. Traditionelt har kommunal ledelse handlet om at kunne agere i et politisk miljø, hvor man bl.a. skulle passe på, at man ikke stak for meget ud. Det mener jeg har ændret sig. I dag handler det om, at man skal turde at blive eksponeret som sig selv. Toplederne skal sætte sig selv i spil og agere proaktivt. Ikke sådan at forstå, at de skal føre sig frem og kæmpe med den politiske leder om opmærksomheden men de skal træde i karakter over for resten af organisationen. Kommunernes opgaver bliver stadig mere komplekse, og man skal overskue flere ting som offentlig leder. Som kommunal topchef står man samtidig over for en masse konfliktfyldte opgaver. Det stiller krav om mere professionaliseret ledelse, og det omfatter ikke nødvendigvis mere formel faglig efteruddannelse. På topniveau kan det derimod handle om et behov for personlig udvikling. Den vinkel møder dog ikke altid åbenhed, for mange kommunale ledere er vokset ud af bureaukratiet. Men det er vigtigt at investere i topcheferne udvikling, for vi taler om mennesker, der har et kolossalt ledelsesansvar. 14

15 Læring i både lighed og forskelligheder Det lykkedes imidlertid ikke at samle et rent kommunalt hold til Stifinderprogrammet hos COK. Men faktisk viste det sig, at de kommunale ledere, der deltog, fik et meget stort udbytte af netop at være sammen med ledere fra det private erhvervsliv, der arbejder under andre ledelsesvilkår. Bl.a. oplevede de, at det var berigende at nå ind til et fælles ledelseselement, og med dét som omdrejningspunkt lære af hinanden. bevidste om sig selv og mere afbalancerede i det rum, de kommer tilbage til. Man skal huske, at hvor en privat leder pr. definition skal kunne stå forrest, så har kommunale topchefer ikke haft tradition for at leve op til det arketypiske billede af en leder ganske enkelt fordi, de skal gå bag borgmesteren. De driver således ledelse i et komplekst, politisk miljø med krydspres. Jeg tror til gengæld, at mange vil opleve, at Stifinderprogrammet gør dem bedre til konflikthåndtering og til at handle proaktivitet at de på bundlinjen har fået en større integritet, selvtillid og balance, som gavner dem i deres krævende rolle. Der er også store forskelle på hhv. den private og den offentlige sektor. Det er ikke meningen, at de kommunale chefer skal sendes tilbage og agere som i private virksomheder. Men de kan blive mere 15

16 Jeg har fået adgang til mit potentiale Jette Runchel er kommunaldirektør i Albertslund Kommune. Hun var tidligere Børne- og Ungedirektør i kommunen og har siden sidst i 90 erne haft ledende stillinger på børne-, unge- og kulturområdet i to andre kommuner. Før det var Jette hhv. sekretariatsleder i Danmarks Bløderforening og afdelingsleder i Storstrøms Amt i denne periode var hun under en 2 års orlov udstationeret i Malawi. Jette er oprindeligt uddannet cand.phil. i dansk. 16

17 Jeg fik ved et tilfælde en brochure fra Pathfinder ved et arrangement, og jeg gemte den i flere år uden at tænke så meget mere over det. Jeg kendte ikke andre Stifindere, men noget tiltalte mig, og jeg tænkte, at det måske kunne blive aktuelt en dag. Jeg har en Master of Public Policy og alt det andet formelle uddannelsesmæssige på plads. Så da jeg følte behov for videreuddannelse, ville jeg finde noget, der rørte ved mig og udviklede mig som menneske og topchef. Inden jeg besluttede mig, afsøgte jeg også andre muligheder. Men Pathfinder gav et løfte om, at jeg ville blive udfordret på min person og mine forforståelser, og at jeg ville lære at udnytte fulde mit potentiale. Så Stifinderprogrammets indhold ramte mig godt i forhold til mit ønske om at komme videre som leder. Da jeg efterfølgende fortalte mine omgivelser, at jeg havde tilmeldt mig, viste det sig, at der alligevel var en Stifinder i min omgangskreds, og tilbagemeldingen lød: Du har noget at glæde dig til. Blev kommunaldirektør undervejs Jeg begyndte på Modul 1 i 2011, men er først blevet færdig som Stifinder i august Jeg tror derfor, at meget af det jeg har lært og oplevet stadig er i gang med at bundfælde sig. Min kommunaldirektør sagde op, mens jeg var undervejs i forløbet, og jeg besluttede mig for at søge jobbet bl.a. på baggrund af den indsigt jeg fik på Stifinderprogrammet, og jeg tror faktisk, det var medvirkende til, at jeg fik jobbet. Selv om jeg syntes, jeg kendte mig selv godt i forvejen, har jeg fået rigtig meget oveni. For eksempel var det interessant at få kortlagt min egen tilgang til opgaver og relationer. Jeg ser nu meget klarere betydningen af, at jeg er 100% engageret og virkelig dribler med hjertet, samtidig med at jeg er tydelig på de mål, jeg vil nå. Det er dér det ekstraordinære og det særlige lykkes. Det var en stor oplevelse, at møde den buddy, jeg blev tildelt på Modul 1. Det er overvældende at møde et helt fremmed menneske med samme hjerneprofil og opleve, at man connecter omgående og i løbet af meget kort tid både kan vise hinanden stor tillid og hjælpe hinanden. Det var stort at stå over for et andet menneske, som jeg turde vise min usikkerhed overfor og dele meget store livsspørgsmål med uden at være bange for at blive afvist eller vurderet. 17

18 Holdt igen med at fortælle I første omgang havde jeg ikke lyst til at dele, det jeg oplevede på modulerne med andre jo måske nogle enkelte håndfaste værktøjer. Der blev ligesom bygget på, men jeg fik ikke greb om, hvad det var præcist jeg fik med mig derfra. På modul 2 ville jeg ikke fortælle, fordi det tager spændingen fra andre, der skal i gang med kurset. Her blev jeg udfordret på min fysiske kapacitet og mit mod til at gøre vilde ting. Og det har betydet, at jeg står stærkere i mig selv for når jeg kunne kaste mig ud fra så kan jeg selvfølgelig også løse den vanskelige opgave, jeg står med lige nu. Jeg kunne også konstatere, at jeg trods massiv fysisk udmattelse stadig var i stand til at holde fokus. Resultaterne blev måske ikke perfekte, men ok. Jeg indså, at jeg har en evne til at se, hvor i teamet og i processen der mangler kompetencer, og at jeg faktisk kan fitte ind, hvor der er huller og dermed udfylde mange forskellige slags roller. Jeg vidste ikke, at jeg besad den fleksibilitet. Det opdagede jeg først ved de andres feedback det var fantastisk. I virkeligheden rør det mig, at vi giver hinanden så lidt feedback. Vi er så forsigtige med at give noget til et andet menneske, og jeg tror faktisk, det hæmmer os som organisationer. Jeg har lige haft alle chefer og direktører på kursus sidste uge, og noget af det, vi arbejdede med var netop vores feedback-kultur at vi skal blive gode til at give hinanden en professionel feedback. Det kan vi kun blive dygtigere af. Efter Modul 3 oplevede jeg, at sløjfen på hele forløbet blev bundet, og jeg kan se og mærke, hvad det er, jeg har fået med mig. Slip kontrollen og ryk Jeg forsøger i dag at være mere tydelig i de situationer og relationer, jeg indgår i, og jeg gør mig meget umage med både at være tilstede, der hvor jeg er og med at lytte og give rum til andre. Jeg er også blevet bedre til at frakoble impulshandlinger og udskyde behovet for at reagere på ting. Og plumper jeg alligevel i, har jeg fået nogle redskaber til at opnå større balance og ro og det får jeg også feedback på. Sådan er jeg vist ikke altid blevet set på. Jeg forsøger også at skabe rum for, at vi tør adressere dét, der er udfordrende i topledelsen og det, vi er bange for kan gå galt. Bl.a. ved at være åben og vise, at det er tilladt ikke at have svar på alt. At stå ved, at jeg grundlæggende er et meget kontrolleret menneske. Det er ofte en styrke i min position, men jeg skal også kunne slippe kontrollen for at andre kan få plads og vi kan få frie rum for nytænkning og udvikling. Jeg har erkendt, at jeg er mere modig, end jeg selv vidste og kan ting, jeg ikke tidligere troede, jeg var i stand til. Og det uden at føle mig presset, men fordi jeg føler mig tryg nok til at gøre det bl.a. fordi det giver god mening for mit team. 18

19 Det er også på mange måder en lang rejse gennem mine egne blinde pletter, hvor jeg kan se, at jeg tidligere har sat en masse restriktioner for mig selv. Dem kan jeg rive ned nu. Og jeg tror på, at den rejse, jeg har påbegyndt sammen med Stifinder både gør mig til en dygtigere leder og et bedre medmenneske. 19

20 Høje mål kræver klare visioner Det hele begyndte med, at jeg rigtig gerne ville have spillet Beethoven i Herning med den berømte amerikanske dirigent Benjamin Zander. Jeg vidste, at Pathfinders grundlægger, Lasse Zäll kendte ham, og jeg mødtes derfor med Lasse og traf tilfældigvis Hawk ved samme lejlighed. Projektet gik imidlertid i vasken, men da jeg et par år senere skulle vælge videreuddannelse, vidste jeg, at jeg ville være Stifinder. 20

21 Jørgen Krogh er direktør for By, Erhverv og Kultur i Herning Kommune. Af uddannelse er han atomfysiker og filosof, og han begyndte sin karriere som hhv. skribent på Den Store Danske Nationalencyklopædi og underviser. Siden var han fra ansat på Nørgaards Højskole de sidste tre år som forstander. Herefter blev Jørgen kultur- og fritidschef i Herning Kommune, hvor han i 2011 tiltrådte sin nuværende stilling. Mere ledelse mindre management Jeg har en kandidatgrad i forvejen, og jeg følte, at en Master blot ville være mere teori. Jeg havde brug for at kunne arbejde med værdier i ledelse hvordan man lægger et nyt ambitionsniveau hos medarbejderne og får det til at virke. Det er min oplevelse, at man med new public management-bølgen tabte rigtigt meget ledelse på gulvet. Og det jeg ville var at komme videre med mere ledelse ikke med mere management, og det g jorde jeg med Stifinderprogrammet. Forløbet fik også indflydelse på mine fremtidsplaner, som jeg ikke var helt afklarede med, da jeg begyndte. Jeg blev direktør mellem Modul 2 og 3, og den beslutning blev bl.a. påvirket, af den udvikling jeg gennemgik på Stifinderprogrammet. Det førte også til flere andre forandringer. For eksempel ændrede vi efterfølgende vores 27 sider lange virksomhedsgrundlag til et kort og operationelt skriv, man kan agere efter. Noget af det ny indhold virkede provokerende på nogle f.eks. at vi skriver, at vi hader ligegyldighed og elsker begejstring. Men det er dén passion og dét engagement, jeg vil ha i forvaltningen, og jeg kan se på medarbejdernes handlinger, at de har taget det til sig. Med det følger også en uddelegering af ansvar. Vi har ikke controllere ansat, lederne har selv fået ansvar for at overholde deres budgetter og for at handle, mens der stadig er en manøvremulighed. Resultatet er at vi leverer varen og mere til indenfor budgettet en vare der sætter Herning på landkortet. Samlet set har det styrket vores opfattelse af, at vi er her af en grund, og at det skal være synligt, hvad vi laver. 21

22 Behov for ambitiøse mål Jeg involverede tidligt mine medarbejdere i, hvad jeg fik med mig fra modulerne, og derfor gav det hurtigt mening for dem. Det skal nævnes, at min forvaltning er lille og dynamisk hele event-, sport-, kultur-, planlægning- og erhvervsområdet ligger samlet i én slagkraftig enhed, som samarbejder med de andre forvaltninger. Vi skaber mange af de synlige resultater udadtil i kommunen, så vi har brug for, at der bliver sat høje mål. Og stik imod, hvad man måske ville forstille sig, var den tankegang nem at implementere. Meget af den innovative og dynamiske ånd var der i forvejen, for det er dynamiske og meget visionære mennesker, der er i forvaltningen så vi kan ikke give Pathfinder hele æren. Vi arbejder f.eks. ofte med visionsdannelse på kollektivt plan det ligger i forvaltningens natur. En politisk organisation er en særlig udfordring Jeg mener, der ligger en personlig afklaring i Stifinderprogrammet, som fremmer evnen til at arbejde i et politisk rum. Når man vil handle proaktivt 22

23 i en politisk organisation og ikke kan forestille sig, hvordan i morgen bliver, løber man nemt panden mod en mur. Her hjælper det proaktive element samt den balance og det bevidste nærvær, man træner på Stifinderprogrammet. Jeg synes også Hawks simple idéer om, hvordan forandring bevæger sig i cirkler er nyttige. Som offentlige ledere arbejder vi i en organisation, der er født med konflikter. F.eks. er byrådsmedlemmer valgt pga. af deres forskellige holdninger, mens man i private virksomheder ofte ansættes, fordi man passer ind i en homogen gruppe. Man skal vide, hvor man selv står i de situationer, og som Stifinder får man en større klarhed over sin rolle. Giroen At få Giroen til Herning var et Stifinderprojekt og et vildt projekt langt større, end man forstiller sig. Det udviklede sig til en event, hvor over 1000 personer arbejdede med udsmykning af byer, omfattende hotelplaner, regulering af trafikken, ruteplanlægning, kommunikation med cykelhold og utallige andre delprojekter det krævede klare mål, udholdenhed og et kæmpe samarbejde på tværs af mange instanser. Så målet skulle trækkes op på et visionært plan, hvor det ikke kun handlede om at lave et godt cykelløb. Vi ville derimod afholde den største lyserøde cykelfest Det er min oplevelse, at man med new public management-bølgen tabte rigtigt meget ledelse på gulvet. Og det jeg ville var at komme videre med mere ledelse ikke med mere management, og det g jorde jeg med Stifinderprogrammet. nogensinde, og lokalområdet skulle inddrages aktivt. Det var dét, vi kommunikerede, og folk fangede visionen: Nogle malede deres huse lyserøde, og plejehjem hængte lyserøderollatorer op i træerne. Det handlede om både rytterne og tilskuerne, og sidstnævnte var der en halv million af altså næsten 10% af Danmarks befolkning. Afslutningsvis vil jeg sige, at jeg mener, den offentlige sektor generelt har et dårligere ry, end den fortjener. Der foregår masser af god ledelse her, og der er ofte en stor manøvredygtighed. Vi har jo næsten 9000 ansatte i Herning Kommune, så vi kan på mange måder sammenligne os med store private virksomheder som Novo og Lego. Og det er min erfaring, at det faktisk ikke er så vanskeligt, at implementere Stifinderværktøjer i en kommunal virksomhed, derfor er jeg på vej med at få flere fra organisationen g jort til Stifindere. 23

STIFINDER PROGRAMMET. Transformativ lederudvikling siden 1994

STIFINDER PROGRAMMET. Transformativ lederudvikling siden 1994 STIFINDER PROGRAMMET Transformativ lederudvikling siden 1994 Indhold 4 Forord Der ligger altid noget, der venter på at blive fundet 6 Transformativ lederudvikling siden 1994 Hvad adskiller fra anden lederudvikling

Læs mere

Pathfinder. intensive. en intensiv indføring i centrale Stifinderværktøjer og indsigter

Pathfinder. intensive. en intensiv indføring i centrale Stifinderværktøjer og indsigter Pathfinder intensive en intensiv indføring i centrale Stifinderværktøjer og indsigter 2 // Pathfinder INTENSIVE Få et kraftfuldt indspark til dit projekt, din karriere eller din personlige udvikling. Deltag

Læs mere

Pathfinder. Activities 2013. Uddannelser og arrangementer

Pathfinder. Activities 2013. Uddannelser og arrangementer Pathfinder Activities 2013 Uddannelser og arrangementer Hvor skal 2013 føre dig hen? Uanset om du er Stifinder, eller du overvejer at blive det, så er der gode muligheder for at udvide din horisont i selskab

Læs mere

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz Full Circle Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Hvorfor vælge dette træningsprogram De grundlæggende forudsætninger for menneskelig succes

Læs mere

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Preben Werther FULL CIRCLE Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Hvorfor FULL CIRCLE? Full Circle programmet adresserer de grundlæggende forudsætninger for personlig og organisatorisk

Læs mere

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK ARKMANN RAINING EDELSESBASERET OACHING & AMTALETEKNIK DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du har lært at anvende de vigtigste og mest resultatskabende værktøjer indenfor ledelsesbaseret

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger Coaching - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger At coache er en færdighed som at cykle. Når først du har fået det lært, er det meget let og det vil kunne gøre det uden at tænke over det.

Læs mere

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske AUTENTISK Et intensivt udviklingsforløb for ledere, der ønsker at fordybe og forstærke deres autentiske lederskab. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse Ledernes læringsmiljø en vej til god ledelse Ledernes Hovedorganisation Vermlandsgade 65 2300 København S Telefon 3283 3283 Telefax 3283 3284 e-mail lh@lederne.dk www.lederne.dk Trykt oktober 2003 Centraltrykkeriet

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

VL89 Executives Changing the Game

VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game Opgradér til Leadership 2.0, den nye virkelighed "What got you here, won t get you there" Hvad er din virksomheds eksistensberettigelse

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg Konflikthåndtering - Inspiration fra en anden kultur Af Else Tranberg I oktober måned deltog to konsulenter fra Cubion i et seminar i Kenya. Temaet var tilgange til konfliktarbejde og konflikthåndtering.

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

Ledelseslaboratorium. Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis.

Ledelseslaboratorium. Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis. 1 Ledelseslaboratorium Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis. Måske har du allerede taget en Diplomuddannelse i Ledelse, som har gjort dig

Læs mere

Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre?

Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre? Leadership Program PLP II When business gets personal! Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre? Leadership Program PLP II Acuity World Fortsæt Our field of expertise din

Læs mere

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger Vindere i salget har en plan tabere har en undskyldning I arbejdet med salg og forbedring af performance er det vigtigt, at man konstant træner og udfordrer sig selv

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

Strategi, lederskab. executive lederudviklingsprogram for den erfarne leder

Strategi, lederskab. executive lederudviklingsprogram for den erfarne leder Strategi, vækstog lederskab executive lederudviklingsprogram for den erfarne leder bedre Skab resultater Strategi, vækst og lederskab Programmet er et helhedsorienteret og ambitiøst lederudviklingsforløb,

Læs mere

SYSTEMISK PROCESLEDELSE

SYSTEMISK PROCESLEDELSE SYSTEMISK PROCESLEDELSE NLP MASTER PRACTIONER PRÆCISION LEDELSE UDVIKLING INNOVATION human REALIZING YOUR POTENTIAL SYSTEMISK PROCESLEDELSE NLP MASTER PRACTIONER Det er en kendt sag, at vi mennesker kun

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Virkelighedsnær sparring på dit lederskab og fokus på strategisk ledelse Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration

Læs mere

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab LEDERSKABETS ESSENS LEDERSKAB MED BEVIDSTHED, EMPATI OG KANT. PERSONLIGT LEDERSKAB 0G UDVIKLING GENNEM FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS & SOCIAL KOMPETENCE For

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Mennesker Succes Udvikling

Mennesker Succes Udvikling Mennesker Succes Udvikling CoastZone er teambuilding og teamudvikling i hele Danmark. Vi styrker relationerne i jeres team og viser jer vejen til nyt potentiale! »Mennesker med succes skaber udvikling«c

Læs mere

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 1 INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 Fire dage fra 5. september til 2. oktober 2013 Kursusleder: Per Krull Undervisning og træning i: Procesdesign og ledelse Systemisk teori, -tænkning og -ledelse

Læs mere

NYHEDSBREV. En fremtid med virksomheder og ansatte som også skal have hjælp men FØR krisen og katastrofen indtræffer.

NYHEDSBREV. En fremtid med virksomheder og ansatte som også skal have hjælp men FØR krisen og katastrofen indtræffer. NYHEDSBREV 22. FEBRUAR 2010 Team Consult Development HJÆLP Alle ønsker at hjælpe!! Aldrig før kan vi mindes, at så megen hjælp er blevet givet. Måske skal vi til at indstille os på en fremtid, hvor naturkatastrofer

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Full Circle. stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse

Full Circle. stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Udvikling... der sætter spor Full Circle Et stæ stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Udbyder: Samarbejde mellem Preben Werther, Wolfway ApS og VINGSTED hotel & konferencecenter Hvorfor

Læs mere

BLIV BEDRE TIL GOLF PROJEKT

BLIV BEDRE TIL GOLF PROJEKT PROJEKT BLIV BEDRE TIL GOLF FORMÅL Projektet Bliv bedre til golf er et helhedsorienteret intuitivt udviklingsprogram for golfspillere i aldersgruppen 7-15 år. Vi tilbyder et effektivt program, der er målrettet

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Netværk for Ny Kommunal Ledelse

Netværk for Ny Kommunal Ledelse Netværk for Ny Kommunal Ledelse - et ganske særligt udviklingsforløb Et særligt udviklingsforløb for yngre ledere på vej mod kommunal topledelse. Deltagerne udpeges af nærmeste direktør gennemfører Lundgaard

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Udviklingsprogrammer for ledere

Udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer for ledere Organisationsudvikling gennem ledelsesudvikling Fleksible og dynamiske udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer, hvor organisationen udvikler sig gennem udvikling

Læs mere

LÆRING DER SÆTTER SPOR

LÆRING DER SÆTTER SPOR LÆRING DER SÆTTER SPOR Faglighed Relationer Bevægelse Kreativitet - Initiativ Min drømmeskole - tegnet af Viktor, 3.A. VISION FOR SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ LÆRING DER SÆTTER SPOR Vi er stolte af den kvalitet

Læs mere

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 Ny forskning viser, at mænd og kvinder er tilbøjelige til at løse problemer på vidt forskellige måder. Det er en vigtig pointe, når du som

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Mentoring er et unikt værktøj til: * At træffe flere bevidste valg! * Ressource tænkning og vækstbevisthed * Personlig

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

Lean Construction -DK

Lean Construction -DK Lean Construction -DK Hvad er Medarbejderdreven Innovation og hvordan kan det bruges i byggeriet? 1. november 2007 Claus Homann Inddragelse af (hele) medarbejdere en klar tendens Fra hænder til hænder,

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Hvem er vi? Thomas Phillipsen Født i Esbjerg Tidligere sergent i Militærpolitiet Uddannet psykolog (cand.psych.) ved Aarhus Universitet Konsulentvirksomhed med speciale i håndtering

Læs mere

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse!

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! 2 dages top-motiverende seminar samt personligt coachingforløb, der giver dig energi, glæde, effektive værktøjer og nye indsigter, der vil bane vejen til din

Læs mere

Mindfulness gennem mental træning

Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mere fokus, mindre stress og endnu bedre resultater Giv din hjerne ro til at arbejde I en verden, hvor næsten alt drejer sig om ydeevne

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

Det Personlige Autentiske Lederskab & Coaching - Skab trivsel, udvikling og markante resultater

Det Personlige Autentiske Lederskab & Coaching - Skab trivsel, udvikling og markante resultater Det Personlige Autentiske Lederskab & Coaching - Skab trivsel, udvikling og markante resultater Overordnet udbytte Vi styrker din evne til kontakt og ligeværd og dermed din evne til at møde andre, hvor

Læs mere

Hvad er stress? Er lidt stress godt? Kan man dø af det? Smitter det? Hvem har ansvaret for stress på arbejdspladsen?

Hvad er stress? Er lidt stress godt? Kan man dø af det? Smitter det? Hvem har ansvaret for stress på arbejdspladsen? Krise er en voldsom hændelse, der ændrer den berørtes opfattelse af sin omverden. Det være sig sorg, følelsen af tab ved f.eks. skilsmisse, sygdom eller en trafikulykke. Hvad er stress? Er lidt stress

Læs mere

Bliv MasterMentor i Motivation

Bliv MasterMentor i Motivation Er du klar til at skabe overskud, motivation og målbare resultater? Bliv MasterMentor i Motivation Praksisuddannelsen for dig, der vil gøre en forskel for mennesker! JobEdu s MasterMentor uddannelse i

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

FOREDRAG & KURSER ERIK ØSTENKJÆR. Dipl.Psych. MFCC. Viljen starter, hvor lysten holder op! SPORTS PSYCHOLOGY INSTITUTE

FOREDRAG & KURSER ERIK ØSTENKJÆR. Dipl.Psych. MFCC. Viljen starter, hvor lysten holder op! SPORTS PSYCHOLOGY INSTITUTE FOREDRAG & KURSER ERIK ØSTENKJÆR Dipl.Psych. MFCC Viljen starter, hvor lysten holder op! HVEM ER? ERIK ØSTENKJÆR Dipl.Psych. MFCC Erik Østenkjær, Dipl.Psych. MFCC, har været coach og sparringspartner for

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

LEADERSHIP PIPELINE Et værktøj til konstant tilstrømning af god ledelse

LEADERSHIP PIPELINE Et værktøj til konstant tilstrømning af god ledelse LEADERSHIP PIPELINE Et værktøj til konstant tilstrømning af god ledelse Lederudviklingsteorien og værktøjerne bag Leadership Pipeline bliver stadigt mere udbredt blandt organisationer. Begrebet gør op

Læs mere

Synlig læring i 4 kommuner

Synlig læring i 4 kommuner Synlig læring i 4 kommuner Alle elever skal lære (at lære) mere i Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal af skolecheferne Hans Andresen, Michael Mariendal, Erik Pedersen & Martin Tinning FIRE

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

DI's videregående lederuddannelse. Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di.

DI's videregående lederuddannelse. Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di. DI's videregående lederuddannelse 2008 Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di.dk Præsentation Med DI s videregående lederuddannelse får

Læs mere

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Nyhedsbrev nr. 2 November 2012 Relationel etik en grundsten til moderne personaleledelse En blæsende og smuk efterårsdag ved de vestsjællandske kyster mødes

Læs mere

Lederens værktøjskasse - MBK A/S

Lederens værktøjskasse - MBK A/S Vil du have praktiske ledelsesværktøjer til den daglige kommunikation? Vil du have redskaber til at takle de udfordringer, du møder som leder? Vil du have mere styr på din egen ledelse og få mere gennemslagskraft?

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske M a g a s i n e t f o r M e d a r b e j d e r n e s T r i v s e l, S u n d h e d o g V e l v æ r e ISSN: 1604-2875 Nr. 3 Marts 2007 Konsulent virksomheden Create You Indehavere Mika Heilmann og Charlotte

Læs mere

Lektions- og pensumbeskrivelse

Lektions- og pensumbeskrivelse Lektions- og pensumbeskrivelse Mentaltræning og personligt udviklingsforløb for hørehæmmede Understøtter og udvikler hørehæmmedes menneskelige og personlige potentiale Indhold: 1. Overordnede udbytte af

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Teori U - Uddannelsen

Teori U - Uddannelsen Teori U - Uddannelsen Teori U Akademiet - frisætter mennesker, forløser energi og skaber transformativ udvikling! Det er i livet og i hverdagen, det skal gøre en forskel! Teori U - Uddannelsen - deep diving!

Læs mere

Om at gå efter drømmen

Om at gå efter drømmen Om at gå efter drømmen Hvad laver du?, bliver jeg spurgt. Jeg rådgiver om indretning. Mange nikker, når jeg siger det de ved nemlig godt, hvad det er. En slags styling. Det er en udbredt opfattelse, at

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION Vores mission er, at hvert eneste barn udvikler livsduelighed i samtid og fremtid at de kan skabe sig et meningsfuldt liv i egne øjne og i omverdenens, som barn og som voksen

Læs mere

Personal Leadership. Lederuddannelse. - Et kursus for ledere med personaleansvar -

Personal Leadership. Lederuddannelse. - Et kursus for ledere med personaleansvar - Personal Leadership Lederuddannelse - Et kursus for ledere med personaleansvar - Derfor laver vi Personal Leadership Vi lever i en global verden, hvor krav til viden og konstante forandringer gør arbejdskonteksten

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

Innovation og mennesker

Innovation og mennesker 1 Innovation og mennesker Det kan Cremans rådgivning gøre for innovation I en innovationsproces er der som regel masser af idéer og penge til at begynde med. Hos Creman er det vores erfaring, at det er

Læs mere

Hvordan kan man kende en leder?

Hvordan kan man kende en leder? Hvordan kan man kende en leder? Susanne Teglkamp, er konsulent og direktør i Teglkamp & Co. Hun er uddannet jurist og reserveofficer og har et bredt erfaringsgrundlag fra ansættelser i det private erhvervsliv

Læs mere

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Vejviseren Introduktion til coaching i kollegasparring Nøglefærdigheder: Nysgerrighed og Aktiv lytning Spørgsmål der rykker Om underviseren Selvstændig

Læs mere

GØR JERES LEDELSE TIL ET

GØR JERES LEDELSE TIL ET GØR JERES LEDELSE TIL ET GØR JERES LEDELSE TIL ET HIGH PERFORMANE TEAM SIDE 1:6 Nye udfordringer i en globaliseret verden kræver nye, stærke former for ledelse, hvis din virksomhed skal gå fra gode til

Læs mere

MED MENINGEN SOM DRIVKRAFT

MED MENINGEN SOM DRIVKRAFT MED MENINGEN SOM DRIVKRAFT TEORI U: Skabende nærvær nærvær i samskabende strategiske processer OPPMERKSOMT NÆRVÆR I ARBEIDSLIV OG LEDELSE OSLO 8.- 9. november 2013 IKKE GENTAGE FORTIDENS MØNSTRE OG VANER

Læs mere

Opdateret Lederskab. Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse

Opdateret Lederskab. Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901- Nr. 9 2008 Tema: MUS kom dybere i samtalen Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS Vi har tidligere peget på Medarbejder- Udviklings-Samtaler (MUS) som et dynamisk og kreativt redskab

Læs mere

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed Specialdesignet ledelsesbaseret coachuddannelse MacMann Berg, +45 86761344, www.macmannberg.dk Side 1 af 5 Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed MacMann Bergs ledelsesbaserede coachuddannelse

Læs mere

NYHEDSBREV. Der vil være rig mulighed for at kunne overføre læringspunkter samt individuelle og fælles erfaring til dagligdagen.

NYHEDSBREV. Der vil være rig mulighed for at kunne overføre læringspunkter samt individuelle og fælles erfaring til dagligdagen. NYHEDSBREV Farvel til al vanetænkning Fremtidens grønne arkitekter er nødsaget til at ændre hele deres grundanskuelse. Hvor det før hen var tilstrækkeligt at fokusere på det FYSISKE er det nu et stort

Læs mere