Politiets Årstabel 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politiets Årstabel 2006"

Transkript

1 Politiets Årstabel 2006 Rigspolitiet Marts 2006 Online ISSN:

2 Politiets Årstabel 2006 Klik på "bogmærker" for direkte link til tabellerne Online ISSN: Personalefordeling Tabel 1 Side 1.0 enes areal, indbyggertal samt politi- og kontorpersonalets fordeling 7 Personalestatistik Tabel 2 Side 2.1 Politistyrken i forhold til befolkningen samt gennemsnitlig tjenestetidsnorm Sygestatistik Uddannelse 11 Frihedsberøvelser Tabel 3 Side 3.1 Anholdelser og fængslinger Andre anholdelser og administrative frihedsberøvelser Fremstilling for myndigheder Spirituspåvirkede personer

3 Politiets Årstabel 2006 Klik på "bogmærker" for direkte link til tabellerne Online ISSN: Overtrædelse af straffeloven Tabel 4 Side 4.1 Straffelovsovertrædelser i alt Forbrydelser mod statens selvstændighed og sikkerhed mv Vold mod tjenestemand Vold mod tjenestemand i forbindelse med opløb mv Opløb mv Misbrug af faresignal mv Forbrydelser mod den offentlige myndighed i øvrigt ) Forbrydelser i offentlig tjeneste Falsk forklaring for retten Falsk forklaring for offentlig myndighed Pengefalsk Dokumentfalsk Dokumentsvig Forbrydelser vedr. penge i øvrigt Forsætlig brandstiftelse Uagtsom brandstiftelse Narkotikakriminalitet Almenfarlige forbrydelser og handlinger i øvrigt Betleri og skadelig erhvervsvirksomhed mv Blodskam Forbrydelser i familieforhold i øvrigt Voldtægt mv Heterosexuelle sædelighedsforbrydelser (børn under12 år) Heterosexuelle sædelighedsforbrydelser i øvrigt Homosexuelle sædelighedsforbrydelser (børn under 12 år) Homosexuelle sædelighedsforbrydelser i øvrigt Blufærdighedskrænkelse Forbrydelser mod kønssædeligheden i øvrigt Drab Forsøg på drab Barnedrab Uagtsomt drab i forbindelse med færdselsuheld Uagtsomt manddrab Vold Uagtsom betydelig legemsbeskadigelse i forbindelse med færdselsuheld Uagtsom betydelig legemsbeskadigelse i øvrigt

4 Politiets Årstabel 2006 Klik på "bogmærker" for direkte link til tabellerne Online ISSN: Overtrædelse af straffeloven (fortsat) Tabel 4 Side 4.37 Forbrydelser mod liv og legeme i øvrigt Ulovlig tvang Frihedsberøvelse Fredskrænkelser Uberettiget adgang til edb-oplysninger Advarsler Overtrædelse af advarsler Trusler Racediskrimination Æreskrænkelse, bagvaskelse mv Indbrud Tyveri Ulovlig omgang med hittegods Underslæb ved anvendelse af edb-materiale Underslæb i øvrigt Bedrageri Mandatsvig Afpresning Åger Skyldnersvig Hæleri Røveri Skattesvig af særlig grov karakter Smugleri af særlig grov karakter Hærværk med hensyn til edb-materiel Hærværk i øvrigt Brugstyveri Uagtsomt hæleri Strafbare formuekrænkelser i øvrigt Sigtede for overtrædelse af straffeloven, fordelt efter køn og alder Afgørelser for overtrædelse af straffeloven, fordelt efter køn og alder Afgørelser for overtrædelse af straffeloven, fordelt efter afgørelsesmåder

5 Politiets Årstabel 2006 Klik på "bogmærker" for direkte link til tabellerne Online ISSN: Færdsel Tabel 5 Side 5.1 Indregistrerede motordrevne køretøjer, påhængskøretøjer, prøveskilte mv Afmeldte og tilmeldte køretøjer samt ejerskifter Køreprøver foretaget af politiet Kontrollerende køreprøver Kørekort Parkeringsafgifter Anmeldte færdselsuheld Sigtelser for overtrædelse af færdselslovens 53 og 54 (spiritus- og promillekørsel mv.) Øvrige overtrædelser af færdselsloven (sigtede personer) Afgørelser for overtrædelse af færdselslovens 53 og 54 (spiritus- og promillekørsel mv.) Afgørelser for andre overtrædelser af færdselsloven Frakendelser af kørekort og kørselsforbud 59 Overtrædelse af særlovgivningen Tabel 6 Side 6.1 Overtrædelse af forskellige særlove Afgørelser for overtrædelse af særlovgivningen 67 Udlændinge Tabel 7 Side 7.0 Udlændinge

6 Politiets Årstabel 2006 Klik på "bogmærker" for direkte link til tabellerne Online ISSN: Andre arbejdsopgaver Tabel 8 Side 8.1 Bøder Konfiskationer Begæringer om forkyndelser, tilsigelser mv Ansøgninger om indfødsret Øvrige civilretslige sager Restaurations- og hotelvirksomheder Næringssager Vagt- og inkassovirksomhed Tvangsindlagte sindssyge personer Sager vedrørende sygdom/ulykke Anmeldelser om eftersøgninger/bortgåede personer Polititilladelser Hittegods Strandingsvæsen udstedte pas Færdselsundervisning og kriminalpræventive foredrag mv. 79 Indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger Tabel 9 Side 9.1 Indgreb i meddelelseshemmeligheden Ransagninger 81 Færøerne Tabel 10 Side 10 Sags- og arbejdsstatistik for Færøerne 82 Grønland Tabel 11 Side 11.1 Kriminallov Særlov Andre sager Diverse Personale

7 Politiets Årstabel 2006 Klik på "bogmærker" for direkte link til tabellerne Online ISSN: Manddrab Tabel 12 Side 12 Manddrab - supplerende tabeller 95 Politiets anvendelse af magtmidler Tabel 13 Side 13.1 Skydevåben Stav 97 Dræbte og tilskadekomne i trafikken Tabel 14 Side 14.1 Endelige og foreløbige tal over dræbte og tilskadekomne i trafikken

8 Personalefordeling Tabel 1.0 Jurididk personale Ordenspolitiets styrketal Kriminalpolitiets styrketal Rpch/pd/vrpch vpd/pm/vpm Pass/pfm. Cpi/pi/vpi/pk/vpk Pa/pb/pb.p.pr. Cki/ki/vki/kk/vkk Ka/kb padv/pass/pfm (lønramme) (lønramme) (lønramme) (lønramme) Rigspolitiets afdelinger og Lønramme politikredsene Heraf Heraf Areal Indb del deli pr Del tid/ tid/ km Okl. tid I alt I alt flexjob I alt flexjob Rigspolitiets afdelinger i alt Politiafdelingen Personaleafdelingen Afdeling B II og BIII 1 ) Administrationsafdelingen Dataafdelingen Udlændingeafdelingen Politiskolen Efterretningstjenesten Bygningsafdelingen Færdselsafdelingen , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , I alt , Færøerne (indb. 1/1-2006) 1.398, Grønland , I alt pr. 31/ let af medarbejdere er anført med den faktiske styrke pr. 31. december I tallene for Grønland indgår 26 politiansatte og 4 kontoransatte udsendt fra politikredsene 1-54 og Rigspolitiets afdelinger 10 jurister forretter delt tjeneste mellem to politikredse. 1 ) B II omfatter medarbejdere i Politiforbundet i Danmark B III omfatter konsulenter o.lign

9 Personalefordeling Tabel 1.0 Rigspolitiets afdelinger og politikredsene Areal Indb. i pr. km Rigspolitiets afdelinger i alt Politiafdelingen Personaleafdelingen Afdeling B II og BIII 1 ) Administrationsafdelingen Dataafdelingen Udlændingeafdelingen Politiskolen Efterretningstjenesten Bygningsafdelingen Færdselsafdelingen , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , I alt , Kontorpersonalets styrketal Tjenestemænd Cktl/ktl/ktfm Ktfm/oass/ass (lønramme) (lønramme) Overenskomstlønnede 32 Omr til Afdl1/ EDB/ Ktr.- hel afdl2/ ass/ pers. tids I alt ktl Ktfm Oass ktr.ass I alt i alt tj. Elever , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 56 Færøerne (indb. 1/1-2006) 1.398, Grønland , I alt pr. 31/ , ,0 58 let af medarbejdere er anført med den faktiske styrke pr. 31. december I tallene for Grønland indgår 26 politiansatte og 4 kontoransatte udsendt fra politikredsene 1-54 og Rigspolitiets afdelinger 10 jurister forretter delt tjeneste mellem to politikredse. 1 ) B II omfatter medarbejdere i Politiforbundet i Danmark B III omfatter konsulenter o.lign

10 Personalestatistik Tabel 2.1 Politistyrken i forhold til befolkningen samt gennemsnitlig tjenestetidsnorm År Politistyrken 31. december Befolkningstal pr. 1. juli 1 ) Indbyggere pr. politimand Gennemsnitlig årlig tjenestetidsnorm i timer pr. politimand Tjenestetimer i alt pr. år Styrketallet er uden ansatte på Færøerne samt hjemmehørende på Grønland. 1 ) Fra 1991 angives befolkningstallet pr. 1. januar i året

11 Personalestatistik Tabel 2.2 Sygestatistik I Juridisk personale År Styrke Sygedage Heraf tilskadekomst i tjenesten Sygedage pr. ansat Barselsorlov , , , , , , , , , , II Ordenspolitiet År Styrke Sygedage Heraf tilskadekomst i tjenesten Sygedage pr. ansat Barselsorlov , , , , , , , , , , , III Kriminalpolitiet År Styrke Sygedage Heraf tilskadekomst i tjenesten Sygedage pr. ansat Barselsorlov , , , , , , , , , , , IV Tjenestemandsansat kontorpersonale År Styrke Sygedage Heraf tilskadekomst i tjenesten Sygedage pr. ansat Barselsorlov , , , , , , , , , , , V Overenskomstlønnet kontorpersonale År Styrke Sygedage Heraf tilskadekomst i tjenesten Sygedage pr. ansat Barselsorlov , , , , , , , , , , , Styrketallet er uden ansatte på Færøerne samt hjemmehørende på Grønland

12 Personalestatistik Tabel 2.3 Uddannelse 2006 kursusdage kursister Politiets Grunduddannelse: Politiets Grunduddannelse I (PG I) Politiets Grunduddannelse III (PG III) Obligatorisk videreuddannelse: Obligatorisk Videreuddannelse I (OV I) Obligatorisk Videreuddannelse II (OV II) Obligatorisk Videreuddannelse III (OV III) - - Videregående Efterforskning (VE) Arbejdsmiljøuddannelse Samarbejdsudvalg Lederkurser: Kontorpersonalets Forberedende Lederudd. (KFL) Politiets Forberedende Lederkursus (PFL) Politiets Forberedende Lederkursus - Grønland Seminar studievejledere PFL Taktisk planlægning og føring Strategisk og operationel ledelse Økonomistyring og ressourceledelse Administrativ personaleledelse Internationalt politisamarbejde Lederen i medierne Kommunikation som ledelsesværktøj Forandringsledelse og selvevaluering Psykologiske aspekter i ledelse Kvalitetsstyring Værdiorienteret ledelse Konfliktledelse Fra chef til leder - - Ledelse gennem mål- og resultatstyring Analyse og planlægning Coaching Projektledelse - - Politiets Overordnede Lederuddannelse (POL) Lederseminar

13 Personalestatistik Tabel 2.3 Uddannelse 2006 kursusdage kursister Specialkurser: Afhøring Aflytning - digital Alarm 112-kursus Brandefterforskning Dokumenthåndtering - - Edb-kriminalitet Edb-kriminalitet Erhvervsøkonomi B Erhvervsøkonomi C - - Erhvervsøkonomi C med IT EU Just Lex (Iraq) - - Forvaltningsretsseminar - - Grundlæggende observation Grænsekontrol Grænsepolitiafdelingen Grønlandskurser Hemmelig ransagning International Police Basic Course Introduktionskursus for akademikere IT-efterforskning Kriminalitetsanalyse Køreprøvesagkyndig Køreprøvesagkyndige - ajourføring - - Køreprøvesagkyndig - B/E - vogntog Køreprøvesagkyndig - stor bil Miljøsagers behandling - - Missionsbestemte kurser Nærpolitiledelse Operativ analyse - - Politianklagerkursus Politiets Pædagogiske Grundkursus (PPG) Ransagning - - Seksuelle overgreb mod børn Skole og færdsel 15 5 Udlændingesagers behandling Vejledende helbredsmæssig køretest Vejsagers behandling Videoafhøring af børn i sædelighedssager Økonomisk kriminalitet Økonomisk kriminalitet Økonomisk kriminalitet Specialkurser for politiskolelærere: Læreruddannelse (PLU)

14 Personalestatistik Tabel 2.3 Uddannelse 2006 kursusdage kursister Uddannelse af administrativt personale: Administrativ sagsbehandling Afsoningssager Arbejdspladsens udvikling Arkivregler Bevillingssager Bøde- og sagsomkostninger - - Faglig & Personlig udvikling Hittegods - - Introduktionskurser Introduktionskursus - elever Motorvæsen - - Pas- og kørekort Regnskab & decentral økonomi Strafferet Takograf Våbentilladelser Våbentilladelser Pas Kørekort Det centrale førlederforløb HR-uddannelse Forandringsprocesser Fra ord til handling - - Gruppe- og organisationspsykologi Kommunikationsstrategi Ledelse og medarbejder - - Ledelse og organisation Personaleadministration - - Pres - - Projektledelse - metoder og værktøjer Spørgeskema - Quaestio Uddannelsesplanlægning - - Det juridiske personales uddannelse: Introduktionskursus for politifuldmægtige - modul Anklagerkursus for politifuldmægtige - modul Administrationskursus for politifuldmægtige - modul Politimyndighedskursus for politifuldmægtige - modul Regnskabskursus for politifuldmægtige - modul Ledelse, samarb. og org.kursus for politifuldmægtige Juristernes Forberedende Lederuddannelse (JFL) JM.s Overordnede Lederuddannelse (JOL) - - JOL Evalueringsseminar Politimesterseminar og vicepolitimesterseminar Rigsadvokatens vandrekursus

15 Personalestatistik Tabel 2.3 Uddannelse 2006 kursusdage kursister Edb-kurser: PESL - Politiets edb-systemer som ledelsesværktøj PDER Polplan - modul Polplan - modul POLSAS for vagthavende og sekretariatsledelse POLSAS for superbrugere - - POLSAS - efteruddannelse for superbrugere Systemadministratorer Windows opgradering Polsas Udlændingeafdelingen I alt Samlede antal kursusdage Samlede antal kursister

16 Frihedsberøvelser Tabel 3.1 Anholdelser og fængslinger Med de anholdte og fængslede er i øvrigt forholdt således I alt For overtrædelse af straffeloven For andre lovovertrædelser Løsladt af politiet inden 24 timer uden grundlovsforhør Afgivet til anden myndighed Løsladt af dommeren i grundlovsforhør

17 Frihedsberøvelser Tabel fortsat Anholdelser og fængslinger Med de anholdte og fængslede er i øvrigt forholdt således Anholdelsen opretholdt Varetægtsfængslet Løsladt af politiet efter opretholdelse af anholdelsen uden genfremstilling i grundlovsforhør Løsladt efter varetægtsfængsling Domsanbragt Surrogatfængslet

18 Frihedsberøvelser Tabel 3.2 Andre anholdelser og administrative frihedsberøvelser I alt Anholdt til konstatering af identitet Anholdt for beruselse Anholdt i forbindelse med husspektakel Anholdt i forbindelse med vidnefremstilling Anholdt i forbindelse med fogedfremstilling

19 Frihedsberøvelser Tabel fortsat Andre anholdelser og administrative frihedsberøvelser Anholdt til fremstilling for anden offentlig myndighed Anholdt for gadeuorden Anholdt for værtshusuorden Anholdt af anden årsag

2. kapitel Almindelige betingelser for strafferetlige bestemmelsers anvendelse

2. kapitel Almindelige betingelser for strafferetlige bestemmelsers anvendelse LBK nr 1235 af 26/10/2010 Gældende (Straffeloven) Oversigt (indholdsfortegnelse) 1. kapitel Indledende bestemmelser 2. kapitel Almindelige betingelser for strafferetlige bestemmelsers anvendelse 3. kapitel

Læs mere

Dokumentet er Historisk

Dokumentet er Historisk Dokumentet er Historisk LBK nr 1007 af 24/10/2012 Historisk (Straffeloven) Offentliggørelsesdato: 27-10-2012 Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1242 af 18/12/2012 2 LOV nr 1385

Læs mere

Rigsadvokatens beretning 2008-09 Unnerluussisuunerup 2008-09 imut ukiumoortumik nalunaarusiaaa

Rigsadvokatens beretning 2008-09 Unnerluussisuunerup 2008-09 imut ukiumoortumik nalunaarusiaaa Rigsadvokatens beretning 2008-09 Unnerluussisuunerup 2008-09 imut ukiumoortumik nalunaarusiaaa Behandling af klager over politiet i Grønland Kalaallit Nunaanni politit pillugit naammagittaalliuutit suliarineqarnerat

Læs mere

Kapitel 1-Forbrydelser mod liv og legeme

Kapitel 1-Forbrydelser mod liv og legeme Indhold KAPITEL 1. FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME 3 1.1 Indledning...3 1.1.1 lig beskyttelse... 3 1.1.2 Inddeling... 3 1.2 Drabsforbrydelser...3 1.2.1 Indledning... 3 1.2.2 Forsætligt drab, strfl. 237...

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere 1. Indledning 2. Sager mod børn under 15 år 2.1. Generelt 2.2. Tilbageholdelse

Læs mere

Kortlægning af trussels- og voldssituationen i forhold til politiets ansatte

Kortlægning af trussels- og voldssituationen i forhold til politiets ansatte September 2008 J.nr.: 2007-3330-2 / OA Kortlægning af trussels- og voldssituationen i forhold til politiets ansatte Rapport udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat med repræsentanter for Rigspolitiet, anklagemyndigheden

Læs mere

Bekendtgørelse af straffeloven

Bekendtgørelse af straffeloven LBK nr 871 af 04/07/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 9. marts 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-730-0517 Senere ændringer til forskriften LOV nr 152 af 18/02/2015

Læs mere

Bekendtgørelse af straffeloven

Bekendtgørelse af straffeloven LBK nr 909 af 27/09/2005 (indholdsfortegnelse i dokumentets bund) Bekendtgørelse af straffeloven Herved bekendtgøres straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 960 af 21. september 2004, med de ændringer,

Læs mere

Bekendtgørelse af straffeloven

Bekendtgørelse af straffeloven Bekendtgørelse af straffeloven LBK nr 1000 af 05/10/2006 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Indholdsfortegnelse Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse af

Læs mere

Den islandske borgerlige straffelov nr. 19, 1940 med senere ændringer (pr. 1. januar 2004)

Den islandske borgerlige straffelov nr. 19, 1940 med senere ændringer (pr. 1. januar 2004) Oversættelse fra islandsk til dansk Den islandske borgerlige straffelov nr. 19, 1940 med senere ændringer (pr. 1. januar 2004) Trådte i kraft 12. august 1940. Ændret ved l. 47/1941 (trådte i kraft 30.

Læs mere

Bekendtgørelse af straffeloven

Bekendtgørelse af straffeloven Bekendtgørelse af straffeloven Herved bekendtgøres straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 30. oktober 1992 med de ændringer, der følger af lov nr. 366 af 18. maj 1994, lov nr. 367 af 18. maj 1994,

Læs mere

Resumé over disciplinærsager 2011

Resumé over disciplinærsager 2011 Resumé over disciplinærsager 2011 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD...3 LANGSOMMELIG SAGSBEHANDLING...3 SPIRITUSPÅVIRKNING...3 REGISTERMISBRUG...3 UDEBLIVELSE FRA TJENESTEN...5 ULOVLIG UDEBLIVELSE

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2000 Rettet januar 2013 J.nr. RA-2011-701-0010 Sanktionspåstande mv. i færdselssager

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2000 Rettet januar 2013 J.nr. RA-2011-701-0010 Sanktionspåstande mv. i færdselssager RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2000 Rettet januar 2013 J.nr. RA-2011-701-0010 Sanktionspåstande mv. i færdselssager 1. Indledning 1.1. Revision af meddelelsen 1.2. Indberetning til Rigsadvokaten af domme

Læs mere

Resumé over disciplinærsager 2009

Resumé over disciplinærsager 2009 Resumé over disciplinærsager 2009 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD...3 LANGSOMMELIG/UKORREKT SAGSBEHANDLING...3 REGISTERMISBRUG...3 UDEBLIVELSE FRA TJENESTEN...4 ULOVLIG UDEBLIVELSE FRA RETSMØDE...4

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. maj 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. maj 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. maj 2008 30. april 2008. Nr. 306. Kriminallov for Grønland VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort

Læs mere

Forord. Undervisningsmaterialet vil løbende blive opdateret på hjemmesiden.

Forord. Undervisningsmaterialet vil løbende blive opdateret på hjemmesiden. Forord Danmarks Domstole det vil sige 24 byretskredse, Østre og Vestre Landsret, Højesteret, Sø- og Handelsretten, Procesbevillingsnævnet, Den særlige Klageret og Domstolsstyrelsen er en organisation,

Læs mere

Resumé over disciplinærsager 2013

Resumé over disciplinærsager 2013 Resumé over disciplinærsager 2013 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD... 3 SPIRITUSPÅVIRKNING... 3 REGISTERMISBRUG... 3 LANGSOMMELIG/UKORREKT SAGSBEHANDLING... 4 SPROGBRUG... 5 MANGLENDE FREMMØDE

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet juli 2011 J.nr. RA-2007-511-0004

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet juli 2011 J.nr. RA-2007-511-0004 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 J.nr. RA-2007-511-0004 Indholdsfortegnelse Vejledning, orientering og underretning af forurettede i straffesager, udpegning af en kontaktperson for forurettede og vidner

Læs mere

Centrale nøgletal. Anmeldelser og sigtelser 2007-2012. Januar 2013

Centrale nøgletal. Anmeldelser og sigtelser 2007-2012. Januar 2013 Centrale nøgletal Anmeldelser og sigtelser 2007-2012 Januar 2013 INDHOLD Anmeldelser 2007-2012 Sigtelser 2007-2012 Side 2-8 Side 9-15 Januar 2013 Anmeldelser 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Straffeloven

Læs mere

BEKENDTGØRELSE AF STRAFFELOVEN

BEKENDTGØRELSE AF STRAFFELOVEN BEKENDTGØRELSE AF STRAFFELOVEN Herved bekendtgøres straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 607 af 6. september 1986 med de ændringer, der følger af lov nr. 357 af 3. juni 1987, lov nr. 385 af 10. juni

Læs mere

Den Militære Retsplejeordning

Den Militære Retsplejeordning Den Militære Retsplejeordning Indholdsfortegnelse Den militære anklagemyndigheds opgaver og organisering...5 Den militære straffe- og retsplejeordning...7 Militær straffeproces...9 Militære myndigheders

Læs mere

Forord 5. Den militære anklagemyndigheds opgaver, organisation og uafhængighed 7. Den militære straffe- og retsplejeordning 9

Forord 5. Den militære anklagemyndigheds opgaver, organisation og uafhængighed 7. Den militære straffe- og retsplejeordning 9 Årsberetning 2010 Indholdsfortegnelse Forord 5 Den militære anklagemyndigheds opgaver, organisation og uafhængighed 7 Den militære straffe- og retsplejeordning 9 Reglerne for behandling af militære straffesager

Læs mere

Love og bestemmelser vedr. militære

Love og bestemmelser vedr. militære Love og bestemmelser vedr. militære straffesager Indholdsfortegnelse Forord... 5 1. Militær straffelov og bekendtgørelser... 7 Lov nr. 530 af 24. juni 2005 Militær straffelov... 7 Lov nr. 494 af 17. juni

Læs mere

BETÆNKNING OM. Vagtvirksomhed. Afgivet af det af justitsministeriet nedsatte udvalg om private vagtselskaber

BETÆNKNING OM. Vagtvirksomhed. Afgivet af det af justitsministeriet nedsatte udvalg om private vagtselskaber BETÆNKNING OM Vagtvirksomhed Afgivet af det af justitsministeriet nedsatte udvalg om private vagtselskaber Betænkning nr. 1048 København 1985 Ju 00-173-bet. ISBN 87-503-5710-7 JJ trykteknik a-s, København

Læs mere

I forbindelse med den daglige sagsbehandling ønsker Politiklagemyndigheden at efterleve grundlæggende principper om uafhængighed, grundighed,

I forbindelse med den daglige sagsbehandling ønsker Politiklagemyndigheden at efterleve grundlæggende principper om uafhængighed, grundighed, Årsberetning 2012 I forbindelse med den daglige sagsbehandling ønsker Politiklagemyndigheden at efterleve grundlæggende principper om uafhængighed, grundighed, effektivitet, offentlighed og involvering

Læs mere

SØIK. Årsberetning 2012

SØIK. Årsberetning 2012 SØIK Årsberetning 2012 1 Indhold 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 Forord SØKs virksomhedsområde i 2012 SØIKs organisation og personale pr. 1. januar 2013 SØKs økonomi 2012 Oprydningen efter finanskrisen

Læs mere

INDHOLD. Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2014 2

INDHOLD. Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2014 2 RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET 2014 INDHOLD 1. PÅTEGNING... 3 2. BERETNING... 4 2.1. PRÆSENTATION AF POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN... 4 2.2. VIRKSOMHEDENS OMFANG... 5 2.3. ÅRETS FAGLIGE RESULTATER... 6 2.3.1.

Læs mere

behandlingen straffesager

behandlingen straffesager Om behandlingen af straffesager Orientering for lægdommere i straffesager ved Retten i Roskilde December 2011 1 Jeg byder Dem hjertelig velkommen som lægdommer (domsmand/nævning) ved retten i Roskilde.

Læs mere

DEL 1: ÅRSRAPPORT... 3 2. SØKS OPGAVER... 4 7. LEGALITETS- OG KVALITETSSIKRING... 23 10. ØVRIGT INTERNATIONALT ARBEJDE... 26

DEL 1: ÅRSRAPPORT... 3 2. SØKS OPGAVER... 4 7. LEGALITETS- OG KVALITETSSIKRING... 23 10. ØVRIGT INTERNATIONALT ARBEJDE... 26 DEL 1: ÅRSRAPPORT... 3 1. INDLEDNING... 3 2. SØKS OPGAVER... 4 3. ORGANISATION OG PERSONALE... 4 PERSONALEPOLITIK... 7 4. ÅRETS RESULTATKRAV, STRATEGI OG MÅLSÆTNINGER... 8 EKSTERNE KRAV OG OPFØLGNING...

Læs mere

Medborger i Danmark. En håndbog for nye borgere om det danske samfund

Medborger i Danmark. En håndbog for nye borgere om det danske samfund Medborger i Danmark En håndbog for nye borgere om det danske samfund Hvordan bruges denne bog? Denne bog er en generel orientering om det danske samfund, og hvad det vil sige at være ny medborger i Danmark.

Læs mere