Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004"

Transkript

1 Trafikudvalget TRU alm. del Bilag 4 O Trafikuheld Året 24 April 25

2 Niels Juels Gade Postboks København K Tlf. 4 Fax 5 65 Notat Trafikuheld Året 24 April 25 Dato 28. april 25 Forfattere Stig R. Hemdorff Hans V. Lund Udgiver Vejdirektoratet Niels Juels Gade Postboks København K

3 Trafikuheld året 24 I dette notat er vist et antal tabeller til belysning af trafikuheldene i året 24. Det er udarbejdet i forbindelse med, at oplysningerne for året nu er endelige informationer. Notatet findes kun i elektronisk form. Kilde Definitioner Opgørelserne bygger på de informationer Vejdirektoratet har modtaget i VIS (Vejsektorens Informations System) fra politiets uheldsregister i POLSAS. I forbindelse med data fra politiet modtages først en foreløbig indberetning og senere en endelig. I forbindelse med de foreløbige indberetninger mangler typisk information om skadernes omfang. Uheld med personskade er uheld, hvor mindst én person er kommet til skade eller er dræbt. Uheld med materielskade er uheld, hvor der ikke er kommet personer til skade eller er blevet dræbt, og hvor politiet har optaget rapport om uheldet. Som dræbte regnes personer, der er døde indenfor dage som følge af uheldet. Alvorligt tilskadekomne er personer, hvor politiet har angivet tilskadekomst og angivet en anden skadetype end Alene lettere skade. Som spiritusuheld regnes uheld, hvor mindst én fører/fodgænger har haft en promille større end,5 o/oo eller er skønnet påvirket. Yderligere information På under Trafikuheld i tal Trafikuheld Årsstatistik er det muligt at se yderligere information om uheld for perioden Her kan bl.a. vælges en oversigt over uheld fordelt på kommuner. Desuden kan der ses oplysninger om antal uheld i forhold til vejlængde, trafikarbejde og pr. indbyggere.

4 2

5 Tabeller Antal uheld Antal personskader personskade Materielskade I alt Alvorligt tilskade Lettere tilskade Året 24 i alt Heraf: Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Året 2 i alt Procentvis ændring Året 2 til året Tabel. Antal uheld og personskader året 24 sammenlignet med året 2 I forhold til året 2 er antallet af personskadeuheld i året 24 faldet med 8 %. Det laveste tal ses i marts, hvor der er 42 personskadeuheld og det højeste er i august med 62 personskadeuheld. Ni måneder har et markant lavere antal uheld end gennemsnitstal for de fem foregående år, nemlig januar, marts og majnovember. Antallet af materielskadeuheld er i året 24 steget med % i forhold til 2 Antallet af personskader er generelt faldet i forhold til 2. For personskader samlet udgør faldet hele %. Faldet er størst for dræbte med 5 %, for lettere tilskadekomne er det 2 % og for de alvorligste skader er det 8 %. For de dræbte er der kun i april måned en stigning i forhold til 2, fra 2 til 26. I alle øvrige måneder falder antallet af dræbte. Særlig markant er de tre efterårsmåneder augustoktober, hvor antallet i alt falder med 2 % fra 5 til 8.

6 Antallet af dræbte i 24 på 69 er det laveste siden 95, hvor det var 6. Det samlede antal personskader 7.95 er det laveste siden 947, hvor det var Det højeste antal dræbte var.2 i 97. Samme år var antallet af personskader , som også er det højeste nogensinde. Antal Personskader Figur. Antal dræbte og tilskadekomne (Kilde Danmarks Statistik) År Figur 2. Antal dræbte (Kilde Danmarks Statistik) 4

7 Året 2 Varebil Lastbil/ Bus Personbil Motorcykel Knallert 45 Knallert Cykel Andet Fodgænger Personskader i alt Alvorligt til skade Lettere til skade I alt Året 24 Personskader i alt Alvorligt til skade Lettere til skade Procentvis ændring Året 2 til Året Andet inkluderer traktorer, motorredskaber og ryttere Tabel 2. Antal personskader fordelt på transportmiddel året 24 sammenlignet med året 2 5

8 Fordelingen af personskader i året 24 på skadens alvorlighed og arten af transportmiddel viser flere markante fald i forhold til 2. Udvikling i forhold til 22 Personskader: 5 % fald for lastbil/bus 2 tal % lavere end 22 2 % fald for motorcykel 2 tal % højere end 22 2 % fald for varebil 2 tal uændret i forhold til 22 % fald for personbil 2 tal % lavere end 22 7 % fald for knallert 2 tal 4 % lavere end 22 5 % stigning for andet, fra 9 til 29. I 24 var der 2 tal uændret i forhold til 22 8 personskader i 4 hjulet motorkøretøj mod 2 i 2. % fald samlet set 2 tal 4 % lavere end 22 : 67 % fald for lastbil/bus. I 2 var der 9 dræbte i 2 tal % højere end 22 minibus i samme uheld. 2 % fald for personbil 2 tal 4 % lavere end 22 5 % samlet set 2 tal 7 % lavere end 22 Alvorligt tilskadekomne: 42 % for lastbil/bus 2 tal 4 % lavere end 22 2 % fald for motorcykel 2 tal % højere end 22 2 % fald for personbil 2 tal 5 % lavere end 22 8 % fald samlet set 2 tal 5 % lavere end 22 Lettere tilskadekomne: 5 % fald for lastbil/bus 2 tal 7 % lavere end 22 % fald for motorcykel 2 tal 6 % højere end 22 % fald for varebil 2 tal 5 % højere end 22 4 % fald for knallert 2 tal uændret i forhold til 22 % fald for fodgænger 2 tal 5 % lavere end 22 % fald for personbil 2 tal 2 % højere end 22 2 % fald samlet set 2 tal % lavere end 22 6

9 Hovedsituationsnumre og tekst anvendt i tabellen nedenfor. Eneuheld 5 Krydsuheld uden svingning Uheld mellem ligeudkørende samme kurs 6 Krydsuheld med svingning fra hver sin vej 2 Uheld mellem ligeudkørende modsat kurs 7 Uheld med parkeret køretøj Uheld med svingning samme kurs 8 Uheld med fodgængere 4 Uheld med svingning modsat kurs 9 Uheld med genstande, dyr og lignende Hovedsituation i alt Personskadeuheld i alt Personskadeheld med ét transportmiddel Personbil Varebil 87 4 Lastbil/Bus Motorcykel 79 5 Knallert Knallert Cykel 5 6 Andet 5 Personskadeheld med to eller flere transportmidler nr. nr. 2 Personbil personbil Personbil varebil Personbil lastbil/bus Personbil motorcykel Personbil knallert Personbil knallert Personbil cykel Personbil fodgænger Personbil andet Varebil personbil Varebil varebil Varebil lastbil/bus Varebil motorcykel 6 5 Varebil knallert Varebil knallert 2 4 Varebil cykel Varebil fodgænger Varebil andet 5 2 Lastbil/bus personbil Lastbil/bus varebil Lastbil/bus lastbil/bus 5 2 Lastbil/bus motorcykel Lastbil/bus knallert Lastbil/bus knallert Lastbil/bus cykel 5 9 Lastbil/bus fodgænger Lastbil/bus andet 54 7

10 Hovedsituation nr. nr i alt Motorcykel personbil 7 2 Motorcykel varebil 2 Motorcykel lastbil/bus Motorcykel motorcykel 5 Motorcykel knallert 45 Motorcykel knallert Motorcykel cykel Motorcykel fodgænger 6 Motorcykel andet Knallert 45 personbil Knallert 45 varebil 2 Knallert 45 lastbil/bus 5 Knallert 45 motorcykel Knallert 45 knallert 45 Knallert 45 knallert 2 Knallert 45 cykel Knallert 45 fodgænger 9 Knallert 45 andet Knallert personbil Knallert varebil Knallert lastbil/bus Knallert motorcykel 2 Knallert knallert 45 Knallert knallert Knallert cykel Knallert fodgænger 5 Knallert andet 4 Cykel personbil Cykel varebil Cykel lastbil/bus Cykel motorcykel 2 Cykel knallert 45 2 Cykel knallert Cykel cykel Cykel fodgænger 64 Cykel andet Andet personbil Andet varebil 2 Andet lastbil/bus 2 Andet motorcykel 2 Andet knallert 45 Andet knallert Andet cykel Andet fodgænger 7 Andet andet Tabel. Antal personskadeuheld fordelt på transportmiddel og hovedsituation året 24 8

11 Uheld med en part: 24 % af personskadeuheldene er uheld uden modpart, hovedsituation eller 9 62 % af disse er med personbiler, 4 % med knallert. Flerpartsuheld: Indhentnings og mødeuheld udgør 25 % Uheld med krydsende og svingende køretøjer udgør 54 % Uheld med fodgængere udgør 5 % Uheld med parkerede køretøjer udgør 6 % Der er fundet markante afvigelser i forhold til 2 for nedenstående hovedsituationer og kombinationer af transportmidler Hovedsituation, eneuheld Falder i alt med %. Særligt markante fald ses for: Lastbil/bus falder med 6 % Varebil falder med 29 % Personbil falder med 7 % Hovedsituation, ligeudkørende, samme kurs. Falder i alt med 9 %. Særligt markante fald ses for: Personbil mod personbil, falder med 5 % Hovedsituation 2, ligeudkørende, modsat kurs Falder i alt med 6 %. Særligt markante fald ses for: Personbil mod cykel, falder med 6 % Hovedsituation, Kørende på samme vej med samme kurs og med svingning Falder i alt med %. Særligt markante fald ses for: Personbil mod cykel, falder med 25 % Hovedsituation 6, Kørende på krydsende veje med svingning Særlig markante ændringer ses for: Personbil mod personbil falder med 26 % Varebil mod personbil stiger med 5 % Hovedsituation 9, Uheld med dyr, genstande mv. på eller over kørebanen Særlig markant stigning ses for: Knallert stiger med 6 % Flerpartsuheldene falder generelt med 8 %, flerpartsuheld med personbil som. element falder med 9 % og flerpartsuheld med knallert som første element falder med 7 %. 9

12 Alder Antal Personskader fordelt på alder lettere alvorlig dræbt >= 9 Alder Figur. Antal personskader fordelt på alvorlighed og alder året 24 Aldersfordelingen er dels vist i figur for de enkelte aldre dels i tabel 4 fordelt på aldersgrupper. En gennemgang af uheldene viser at: Der er flest dræbte (5) på 8 år Heraf blev de dræbt i personbil. Der er flest alvorligt tilskadekomne () på 8 år Heraf kørte de 75 i personbil og 4 på knallert Der er flest lettere tilskadekomne (87) på 8 år Heraf kørte de 2 i personbil og 2 på knallert og 5 på cykel

13 I alt Heraf i aldersgruppe: 2 år 6 år 7 4 år 5 7 år 8 9 år 2 24 år år 65 år og mere Personskader i alt Personbil Varebil Lastbil/Bus MC Knallert45 Knallert Cykel Andet Fodgænger Flygtet i alt Personbil Varebil Lastbil/Bus 4 MC Knallert Knallert Cykel Andet Fodgænger Flygtet Alv. tilskade i alt Personbil Varebil Lastbil/Bus MC Knallert Knallert Cykel Andet Fodgænger Flygtet Let tilskade i alt Personbil Varebil Lastbil/Bus MC Knallert45 Knallert Cykel Andet Fodg Flygtet Summen af tallene i de enkelte fordelinger vil ikke altid udgøre den anførte total, da der ikke for alle personer foreligger aldersoplysninger. Tabel 4. Antal dræbte og tilskadekomne fordelt efter elementart og alder. Året 24 For aldersgrupperne under 7 år sker de fleste personskader i personbiler og med fodgænger som den næststørste kategori. For de 74 årige er det også personbiler, der er den dominerende køretøjstype, men med cyklen på en klar 2. plads. For de 5 7 årige sker knap halvdelen af personskaderne på knallert og med personbilen på 2. pladsen. For de 8 9 årige, kommer 2/ til skade i en personbil og med knallert på 2. pladsen. For aldersgrupperne over 9 år er det personbilen, der dominerer, efterfulgt af cyklen.

14 Spiritusuheld 24 I alt Heraf med spirituspåvirket fører af: Personbil Varebil Lastbil/bus Motorcykel Knallert 45 Knallert Cykel Andet Fodgænger Med personskade ) Med materielskade ) Personskader i alt Alvorligt tilskadekomne Lettere tilskadekomne Personskader blandt spirituspåvirkede førere/fodgængere Alvorligt tilskadekomne Lettere tilskadekomne Uskadte Personskader blandt passagerer hos spirituspåvirkede førere Alvorligt tilskadekomne 8 7 Lettere tilskadekomne Personskader blandt øvrige Alvorligt tilskadekomne Lettere tilskadekomne ) Da flere spirituspåvirkede førere kan være involveret i samme uheld, er summen fordelt på transportmidler ikke lig I alt kolonnen. Tabel 5. Antal spiritusuheld og personskader i disse i året 24 Antallet af personskadeuheld med spirituspåvirkede førere eller fodgængere var i året mod.89 i året 2, et markant fald på 9 %. Betragtes den påvirkede førers elementart, er der markante fald for varebil (6 %), motorcykel (42 %), knallert 45 (29 %) og cykel ( %). Også antallet af materielskadeuheld med sprit falder markant med 8 %. Markante ændringer ses for påvirkede personbilførere (9 %), hvorimod cyklistuheldene er steget med 48 %). Størstedelen (69 %) af de dræbte og tilskadekomne i spiritusuheld er de påvirkede personer selv. Antallet af personskader i alt falder med 2 %. Der er markante fald for flere kategorier jf. nedenfor. 2

15 Antallet af dræbte i spiritusuheld er næsten uændret, 6 i 24 og 5 i 2 og der er en markante stigning på 9 % (fra til 9) i uheld med påvirkede førere af knallert. Antallet af alvorlige skader falder %. Antallet af lettere tilskadekomne i spiritusuheld falder med 5 %. Markante ændringer er beskrevet nedenfor Personskader i alt falder med 2 % Særligt markante fald ses for uheld med påvirkede førere af: Personbil falder med 9 % (fra 872 til 792) Varebil falder med 46 % (fra 97 til 52) Motorcykel falder med 5 % (fra 49 til 24) Knallert 45 falder med 2 % (fra 75 til 5) Cykel falder med 22 % (fra 8 til 6) i alt stiger med % (fra 5 til 6) Særligt markante ændringer ses for uheld med påvirkede førere af: Knallert stiger med 9 % (fra til 9) Alvorligt tilskadekomne i alt falder med % Særligt markante ændringer ses for uheld med påvirkede førere af: Personbil falder med 4 % (fra 2 til 284) Motorcykel falder med 9 % (fra 28 til 7) Knallert 45 falder med 8 % (fra 42 til 26) Knallert stiger med 7 % (fra 8 til 62) Lettere tilskadekomne i alt falder med 5 % Særligt markante fald ses for uheld med påvirkede førere af: Varebil falder med 58 % (fra 57 til 24) Knallert falder med 2 % (fra 7 til 9) Cykel falder med 5 % (fra 4 til 28) Personskader blandt påvirkede førere og fodgængere falder med 7 % Særligt markante fald ses for de påvirkede førere af: Varebil falder med 44 % (fra 57 til 2) Motorcykel falder med 44 % (fra 6 til 2) Knallert 45 falder med 2 % (fra 66 til 45) Alvorligt tilskadekomne påvirkede førere af knallert 45 falder med 8 % (fra 9 til 24) Lettere tilskadekomne påvirkede førere og fodgængere falder med 8 % Særligt markante fald ses for de påvirkede førere af: Varebil falder med 6 % (fra til 2) Cykel falder med 5 % (fra til 2)

16 Personskader blandt passagerer hos påvirkede førere falder med 2 % Særligt markante fald ses for passagerer hos de påvirkede førere af: Personbil falder med 4 % (fra 29 til 25) Varebil falder med 5 % (fra til 5) passagerer stiger med 64 % Næsten hele stigningen (fra til 8) ses for personbiler. Lettere tilskadekomne passagerer falder med 4 % Særligt markant fald ses for passagerer hos de påvirkede førere af: Personbil falder med 2 % (fra 46 til 5) Personskader blandt øvrige falder med 9 % Særligt markant fald ses i uheld med påvirkede førere af: Personbil falder med 2 % (fra 65 til ) Alvorligt tilskadekomne blandt øvrige falder med 22 % Særligt markante fald ses i uheld med påvirkede førere af: Personbil falder med 28 % (fra 54 til 9) Antal uheld Personskader I alt Personbil Motorcykel Knallert 45 Knallert Cykel Fodgænger Øvrige Amt Pers. Matr. Københavns komm Frederiksberg Københavns amt Frederiksborg Roskilde Vestsjælland Storstrøm Bornholm reg. komm Fyn Sønderjylland Ribe Vejle Ringkøbing Århus Viborg Nordjylland Hele landet Tabel 6. Antal uheld og personskader fordelt på amter året 24 4

17 En sammenligning med et gennemsnit for de seneste 5 år viser en gunstig udvikling i antallet af personskadeuheld i samtlige amter. Amter med et markant fald i forhold til gennemsnittet for de fem foregående år er listet nedenfor: Markante afvigelser i forhold til gennemsnittet for de seneste 5 år: Personskadeuheld Københavns kommune 8 % Frederiksberg kommune 24 % Københavns amt 2 % Frederiksborg amt 7 % Roskilde amt 26 % Storstrøms amt % Fyns amt 5 % Ribe amt 2 % Århus amt 4 % Nordjyllands amt 5 % For materielskadeuheld afviger 6 amter markant fra gennemsnittet, to med markante stigninger i forhold til gennemsnittet: Markante afvigelser i forhold til gennemsnittet for de seneste 5 år: Materielskadeuheld Københavns kommune 8 % Frederiksberg kommune 7 % Københavns amt + 9 % Frederiksborg amt % Ringkøbing amt +6 % Nordjyllands amt 8 % I alle amter er antallet af dræbte lavere end gennemsnittet for de foregående fem år. Der er tre amter med markant stort fald: Markante afvigelser i forhold til gennemsnittet for de seneste 5 år: Københavns kommune 44 % dræbte i 24 Frederiksborg amt 9 % 7 dræbte i 24 Storstrøms amt 49 % 6 dræbte i 24 5

18 For antallet af tilskadekomne afviger de fleste amters tal fra gennemsnittet for de foregående 5 år: Markante afvigelser i forhold til gennemsnittet for de seneste 5 år: komne Københavns kommune % Frederiksberg kommune 25 % Københavns amt 5 % Frederiksborg amt 6 % Roskilde amt % Vestsjællands amt % Storstrøms amt % Fyns amt 8 % Ribe amt 2 % Vejle amt 8 % Århus amt 7 % Viborg amt % Nordjyllands amt 5 % 6

19 Antal uheld Personskader I alt Personbil Motorcykel Knallert 45 Knallert Cykel Fodgænger Øvrige Politikreds Pers. Matr. København Frederiksberg Gentofte Lyngby Gladsaxe Hvidovre Glostrup Tårnby Helsingør Hillerød Frederikssund Roskilde Køge Holbæk Kalundborg Rindsted Slagelse Næstved Vordingborg Nykøbing Falster Nakskov Bornholm Odense Svendborg Nyborg Assens Middelfart Sønderborg Gråsten Tønder Haderslev Ribe Esbjerg Varde Fredericia Kolding Vejle Horsens Herning Ringkøbing Holstebro Århus Odder Silkeborg Randers Grenå Viborg Skive Thisted Løgstør Aalborg Hobro Frederikshavn Hjørring Hele landet Tabel 7. Antal uheld og personskader fordelt på politikredse året 24 Når man splitter oplysningerne op på politikredse, vil tallene for den enkelte politikreds ofte være små, og tilfældige udsving fra år til år vil derfor betyde en del. Flest dræbte er der i Århus (22), Horsens (5), Herning (5) og Viborg (4) politikredse. 7

20 Markante afvigelser i forhold til gennemsnittet for de seneste 5 år: Personskadeuheld København 8 % Frederiksberg 24 % Gladsaxe 2 % Hillerød 2 % Roskilde % Næstved 9 % Nykøbing Falster 25 % Nakskov 7 % Odense 2 % Esbjerg 29 % Horsens 4 % Silkeborg 27 % Randers 2 % Aalborg 6 % Frederikshavn 2 % Materielskadeuheld København 8 % Frederiksberg 7 % Lyngby + 4 % Gladsaxe + 6 % Frederikssund 2 % Næstved + 2 % Nakskov 2 % Odense + 7 % Assens 26 % Holstebro + 5 % Århus + 26 % Tallene er i de fleste tilfælde små, bemærkelsesværdigt er dog: København 44 % dræbte i 24 Svendborg +88 % 2 dræbte i 24 8

21 komne København % Frederiksberg 25 % Gladsaxe 24 % Tårnby 26 % Hillerød 8 % Roskilde 7 % Næstved 47 % Vordingborg 25 % Nykøbing Falster 27 % Nakskov 2 % Odense 25 % Middelfart 28 % Sønderborg + 8 % Tønder 25 % Ribe 2 % Esbjerg 25 % Varde 7 % Vejle 25 % Ringkøbing 2 % Århus 7 % Silkeborg % Randers 2 % Viborg 2 % Skive + 2 % Thisted 7 % Aalborg 8 % Hobro 8 % Frederikshavn 2 % Hjørring 4 % 9

22 Antal uheld Antal personskader personskade materielskade I alt Alvorligt tilskade Lettere tilskade Hele året 2 i alt Heraf: Motorvej Motortrafikvej Øvrige statsveje Øvrige amtsveje Kommuneveje I alt Hele året 24 i alt Heraf: Motorvej Motortrafikvej Øvrige statsveje Øvrige amtsveje Kommuneveje Procentvis ændring Alle veje Motorvej Motortrafikvej Øvrige statsveje Øvrige amtsveje Kommuneveje Tabel 8. Antal uheld og personskader fordelt på vejtyper året 24 sammenlignet med året 2. De fleste tal i tabellen ovenfor viser fald fra 2 til 24. Kun motortrafikveje har på flere punkter stigninger. Sammenlignes 24 med 2 er der markante fald i antallet for følgende vejtyper: Motorvej: Antallet af personskadeuheld falder med 5 % (fra 68 til ) Antallet af alvorligt tilskadekomne falder med 4 % (fra 26 til 55) Antallet af lettere skader falder med 22 % (fra til 257) Antallet af personskader falder med 26 % (fra 599 til 44) Motortrafikvej: Antallet af alvorligt tilskadekomne stiger med 6 % (fra til 49) Øvrige statsveje (statsveje, der ikke er motorveje eller motortrafikveje) Antallet af alvorlige skader falder med 2 % (fra til 9) Antallet af personskader falder med 6 % (fra 4 til 288) 2

23 Øvrige amtsveje (amtsveje, der ikke er motorveje eller motortrafikveje) Antallet af personskadeuheld falder med % (fra 2.2 til.895) Antallet af dræbte falder med 29 % (fra 24 til 52) Antallet af alvorligt tilskadekomne falder med % (fra.278 til.52) Antallet af lettere tilskadekomne falder med 4 % (fra.584 til.56) Antallet af personskader falder med 4 % (fra.76 til 2.66) For øvrige statsveje skal dog bemærkes, at et antal vejstrækninger er overgået til andre administrationer (primært amt) i forbindelse med åbningen af nye motorvejsstrækninger. Kommuneveje Antallet af personskadeuheld falder med 6 % (fra.982 til.74) Antallet af lettere tilskadekomne falder med % (fra 2.92 til 2.46) Antallet af personskader falder med 7 % (fra 4.75 til 4.47) Ser man på 24 i forhold til gennemsnittet for de seneste 5 år tegner der sig følgende: For motorveje er antallet af personskadeuheld, antallet af alvorligt tilskadekomne, antallet af lettere tilskadekomne og personskader i alt markant lavere end gennemsnittet. For motortrafikveje er antallet af dræbte markant lavere end gennemsnittet. For øvrige statsveje er antallet af personskadeuheld, antallet af materielskadeuheld, antallet af alvorligt tilskadekomne, antallet af lettere tilskadekomne og personskader i alt markant lavere end gennemsnittet. For øvrige amtsveje er antallet af personskadeuheld, antallet af dræbte, antallet af alvorligt tilskadekomne, antallet af lettere tilskadekomne og personskader i alt markant lavere end gennemsnittet. For kommuneveje er antallet af personskadeuheld, antallet af alvorligt tilskadekomne, antallet af lettere tilskadekomne og personskader i alt markant lavere end gennemsnittet. 2

Trafikuheld. Året 2007

Trafikuheld. Året 2007 Trafikuheld Året 007 Juli 008 Vejdirektoratet Niels Juels Gade Postboks 908 0 København K Tlf.: 7 Fax.: 5 65 Notat: Trafikuheld Året 007 (Alene elektronisk) Dato:. juli 008 Forfatter: Stig R. Hemdorff

Læs mere

Trafikuheld. Året 2008

Trafikuheld. Året 2008 Trafikuheld Året 28 September 29 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 918 122 København K Tlf.: 7244 3333 Fax.: 3315 6335 Notat: Trafikuheld Året 28 (Alene elektronisk) Dato: 11. september 29 Revideret

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009 Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORUDSÆTNINGER OG INDHOLD...3 GENEREL UDVIKLING...5 Transportmidler...9 Uheldssituationer...11 Alder...12 Spiritusuheld...14

Læs mere

Trafikuheld. Året 2006

Trafikuheld. Året 2006 Trafikuheld Året 006 Juni 007 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 3 Postboks 908 0 København K Tlf.: 744 3333 Fax.: 335 6335 Notat: Trafikuheld Året 006 Dato: 8. juni 007 Forfatter: Stig R. Hemdorff Udgiver:

Læs mere

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse Ulykkestal 212 fordelt på politikredse >>> STATUS FOR ULYKKER 212 3 4 Indhold 1 Forudsætninger og indhold 6 1.1 Kilde 6 1.2 Definitioner 6 2 Udviklingen i Danmark 6 2.1 Personskader fordelt på transportmiddel

Læs mere

Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - 2. kvartal Tabeller og udvikling Dato: April 2016 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93436-18-3 Foto: Vejdirektoratet Copyright:

Læs mere

Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling Uheldsstatistik Året 215 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - året 215 Tabeller og udvikling Dato: Juni 216 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93436-34-3 Foto: Vejdirektoratet Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526 Ulykkestal fordelt på politikredse Status for ulykker 213 Rapport nr 526 Indhold Forord og indledning 4. Nationale udviklingstendenser 6 1. Nordjyllands politikreds 12 2. Østjyllands politikreds 2 3.

Læs mere

Uheldsstatistik 2. kvartal 2013. Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik 2. kvartal 2013. Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal 2013 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal 2013 Tabeller og udvikling Dato: Marts 2014 ISBN (NET): 978-87-93184-02-2 Foto: Vejdirektoratet og Christoffer Askmann Copyright:

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013 DATO: Jan 2014 FOTO: Christoffer Askman og Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770609586 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2014 INDHOLD OPSUMMERING AF 1. KVARTAL

Læs mere

Trafikulykker for året 2016

Trafikulykker for året 2016 Trafikulykker for året 2016 Trafikulykker for året 2016 Dato: Juni 2017 ISBN (NET): 978-87-93436-73-2 Copyright: Vejdirektoratet, 2017 Indhold Opsummering af året 2016 4 Forudsætninger og indhold 5 Generel

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2011

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2011 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2011 DATO: Juni 2012 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978 87 7060 698 1 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2012 INDHOLD OPSUMMERING AF ÅRET 2011... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012 DATO: April 2013 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770607520 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2013 INDHOLD OPSUMMERING AF 3. KVARTAL 2012... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012

tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012 tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012 DATO: Februar 2013 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770607445 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2013 indhold OPSUMMERING AF 2. KVARTAL 2012... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Indberetninger til Landspatientregisteret for 1998

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2012

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2012 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2012 DATO: December 2012 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-7060-728-5 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2012 INDHOLD OPSUMMERING AF 1. KVARTAL 2012...

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren Bilag til pjece om Ny Løn Fandt du vej til Ny Løn? Statistisk materiale som bilag til pjece. Allerede i februar måned udsendte sektoren et særnummer af vores

Læs mere

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21 Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation 1 31-03-2014 29189641 Silkeborg Kommune 26,02 I idrift 2 2014-03-31 29189668 Randers Kommune 21 Ikke idriftsat 3 2014-03-31 29189900 Vejle Kommune 6

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT April 2017 Flere elever går i store klasser I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Statistik Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Kriterier for søgningen Uheldene er sket i perioden 28-212. Uheldene er sket i Politikredsen Syd- og Sønderjylland. Ekstrauheld 1 er ikke

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Kolding B: Næstved C: Svendborg D: København E: Odense F: Helsingør G: Frederikshavn H: Aarhus I: Herning J: Ålborg K: Silkeborg L: Randers M: Fredericia N: Hillerød O: Køge P: Horsens

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Køge B: Holstebro C: Ålborg D: Frederikshavn E: Vejle F: Horsens G: Viborg H: Aarhus I: Silkeborg J: Hillerød K: Herning L: Sønderborg M: Næstved N: Roskilde O: Kolding P: Helsingør Q:

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 533 Offentligt J.nr. 2011-518-0180 Dato: 07.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj 2011.

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Topskatten betales af de personer i Danmark med de højeste indkomster, og de bor i høj grad i kommunerne i Nordsjælland og omkring København. Hvis man vælger

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

STATISTIK. Huslejestatistik 2017

STATISTIK. Huslejestatistik 2017 STATISTIK statistik 2017 statistik 2017 Forord statistikken for den almene boligsektor 2017 er baseret på oplysninger fra de almene boligorganisationers indberetninger af beboernes huslejer pr. 1. januar

Læs mere

Lygteføring samt brug af sikkerhedssele og styrthjelm i Danmark i 2005

Lygteføring samt brug af sikkerhedssele og styrthjelm i Danmark i 2005 Lygteføring samt brug af sikkerhedssele og styrthjelm i Danmark i 2005 Notat 5 2005 Tove Hels Poul Lyk Sørensen Nils Troland Lygteføring samt brug af sikkerhedssele og styrthjelm i Danmark i 2005 Notat

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Resumé Fordelingen af uddannelsesparate versus ikke-uddannelsesparate elever er i 2017 meget lig de foregående to år. Samlet set er 28 procent af de elever,

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2017 Hjemmehjælp til ældre - 2016 Ældre Sagen Juli 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune Ulykkesanalyse 27 November 29 Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune BRØNDERSLEV KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Ulykkesudviklingen 1998-27 6 3. Personskader og køretøjstyper 1998-27 8

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre I forbindelse med retskredsreformen får mange byretter nye adresser og telefonnumre. Oplysningerne om byretternes adresser, telefonnumre, mv. pr.

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Sundhedsstyrelsen forventer nu at have

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere