Bestyrelsens beretning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens beretning 2011-12"

Transkript

1 Beretning

2 Bestyrelsens beretning Krisen koster på mange planer, men først og fremmest er det jo vores brugere der bliver ramt. De får ikke den hjælp, de skal have ifølge loven og må betale en meget høj pris. Det rammer så os, vi må opsige vores gode medarbejdere. Nogle steder har måttet lukke, og samfundet mister specialiserede tilbud, som vi kommer til at skulle genopbygge om nogle år, når man finder ud af, at man har skåret for hårdt ned. Jeg er helt sikker på, at vi skal i dialog med kommunerne, og det arbejdes der hårdt på. Geert holder møder rundt omkring i hele landet. Der vil også blive satset på en god dialog med de fem KKR. (Kommunekontaktråd). Geert har allerede været til en del møder rundt om i regionernes KKR, og jeg var med da der var møde i Region Midtjylland. Et godt møde med engagerede folk fra 4 Midtjyske kommuner. De ville meget gerne i dialog med LOS og var oprigtige nysgerrige på, hvad vi gik og lavede. Vi fortalte om Akkreditering og Hvad virker, og de lyttede og spurgte ind til, om vi så på den måde lavede metodeudvikling, og om det blev nedskrevet. Det kunne vi sige ja til. Med Hvad virker vil vi blive endnu dygtigere, og vil kunne vise vores resultater frem. Det glæder vi os meget til. Ellers var temaet jo klart: Krisen presser - hvad kan vi sammen? Og så stillede de spørgsmålet. Kan I ikke snakke med jeres medlemmer om at gå ned i pris. Der er i Region Midtjylland lavet en rammeaftale som siger at der skal reduceres 4,5 % i udgifterne over de næste tre år, ikke noget i 2012 men i 2013 og 2014 skal de reducere i taksterne med henholdsvis 2 % og 2,5 %. Som jeg sagde på dialogmøderne, tænker jeg ikke, at det er min eller bestyrelsens job at fortælle medlemmerne at de skal gå ned i pris. Men jeg tror, at det i disse år er meget vigtigt for det enkelte sted at være meget bevidste om den prisudvikling, der er på hele området. Vi foreslår også i år at udsende en udtalelse fra Landsmødet På generalforsamlingen sidste år vedtog vi en udtalelse om daværende beskæftigelsesminister Inger Støjbergs forslag om, at unge og handicappede under 40 år ikke skal kunne bevilges førtidspension. I år vil vi sætte fokus på undervisningsområdet. Bestyrelsesmøder Den 4. april 2011 havde vi vort første bestyrelsesmøde, hvor vi konstituerede os og godkendte en mødekalender for det kommende år. Herud over har vi haft fire 2-dags møder. Fire møder hvor der hver gang har været en meget lang og til tider lidt tung dagsorden. Jeg holdt sammen med Lene Jørgensen Kjærgaard et oplæg på Socialministeriets konference Den gode anbringelse og sad i panelet på konferencen Hvad så med mig, der blev holdt på Christiansborg om det specialiserede socialområde. Desuden har Geert og jeg deltaget i KL s Socialpolitiske årsmøde i Ålborg. Der blev holdt ekstra møder med afsæt i tænketankenes arbejde og nogle af bestyrelsens medlemmer deltog i disse møder, der kom med en række anbefalinger til bestyrelsens videre arbejde. Vi har også som bestyrelsesmedlemmer deltaget og kommet med oplæg på dialogmøderne. Ole Hansen har deltaget i KL s børnepolitiske topmøde sammen med Geert Jørgensen Formanden og Christin Meikl har deltaget i 4 bestyrelsesmøder i den erhvervsdrivende fond 1. marts 2012 skete der en udskiftning i bestyrelsen. Peter Mikkelsen valgte at søge job som konsulent i LOS, og han fik det. Stort tillykke med det. Vi i bestyrelsen må så desværre undvære Peters klarsyn og altid velovervejede indlæg i vores debatter. Som afløser for Peter er 1. suppleant Ole Hansen indtrådt i bestyrelsen og velkommen til Ole. Etisk råd På sidste generalforsamling blev det besluttet, at omdanne Etisk Nævn til et Etisk Råd, der ikke skulle være sagsbehandlende Vi fik først på året sat navne på dem som vi i bestyrelsen gerne så i Etisk råd. Etisk Råd har holdt deres første møde. Det er endnu ikke lykkedes at finde den rette formand for Etisk Råd. Frem til sin ansættelse i LOS, har Peter Mikkelsen repræsenteret bestyrelsen i Etisk Råd, og når den nye bestyrelse efter generalforsamlingen konstitueres, vil bestyrelsen udpege et nyt medlem i stedet for Peter. Rådet har holdt det første møde, hvor deltagerne blev præsenteret for hinanden. Rådet drøftede en konkret henvendelse og besluttede, på de kommende møder bl.a. at se på bisidderrollen, tavshedspligt og enkeltmandsanbringelser. 2

3 Medlemmerne af Etisk Råd i LOS: Formandspost, vakant Bente Nielsen, Baglandet Århus Frank Falentin Sørensen, Lundekollektivet Stig Andersen, Journalist John Engelbrecht, Filosof John Zeuthen, Cand. Psych Fonden Som før nævnt i denne beretning sidder der stadig to medlemmer fra LOS`s bestyrelse i Fondens bestyrelse. Jeg fornemmer en ny ånd i Fondens bestyrelse. Der er ikke så meget føleri. Det er hårde kontante diskussioner, om hvordan vi skal tjene penge, og hvordan vi fortsat skal udvikle på de to forretninger som drives i Fonden. Hvordan skal de/ vi (CAKU og LOS) være sammen og hver for sig? Jeg vil gerne takke fondens bestyrelse, CAKU og Akkreditering Danmark for det gode samarbejde. Case-kataloget - De gode historier Med tanker på den gode effekt vi fik af udsendelsen af case-kataloget om de 68 hjemtagelsessager i januar 2011, er vi fulgt op på et forslag fra Voksenudvalget, og har fået lavet et positiv-katalog. Her har vi samlet 9 historier som alle er blevet gennemarbejdet og udgives her i skrivende stund. Vi håber meget, at vi på den måde kan få skabt interesse for de positive værdier og resultater, der opnås på vores område. Godkendelse og tilsyn Når jeg på dialogmøderne sagde, at jeg vil arbejde for at vi får en national fond der skal betale en del af en anbringelse, så er det vigtigt for mig, at vi igen har haft stor fokus på at drøfte vores ideer om en centralt statslig tilsynsenhed. Der er blevet brugt en del kræfter på at få Folketingets Socialudvalg og den nye Social og Integrationsminister Karen Hækkerup overbevist herom. Geert og jeg var til et møde med Karen Hækkerup lige efter hendes tiltræden. Her omtalte hun sin og regeringens partnerskabsaftale med KL, der blandt andet skal sikre at kommunerne skal samarbejder om godkendelse og tilsyn i klynger. Det tror vi i LOS ikke på kommer til at fungere, så det får ikke os til at standse arbejdet for et centraliseret og mere ensartet tilsyn. Vi besluttede på et bestyrelsesmøde, at jeg skulle skrive et brev til Karen Hækkerup, hvor vi uddyber vores tanker og ideer med hele godkendelses- og tilsynsområdet. Det er gjort. Der har været flere mediesager, som har fået Karen Hækkerup til at melde meget kraftig ud i medierne om hendes tanker om godkendelse og tilsyn. Senest har hun udtalt, at hun ønsker at der i forbindelse med godkendelse og tilsyn skal ske en certificering uden at hun dog er kommet nærmere ind på, hvad denne certificering skal indeholde. Tænketankene Som aftalt efter udviklingsseminaret i Vejle i efteråret 2010 nedsatte vi 2 tænketanke som hver fik nogle spørgsmål, som vi ønskede en tilbagemelding på. Essensen af de tilbagemeldinger vi fik, var blandt andet: Tænketank 1, LOS`s medlemmer skal være de dygtigste Forslag fra Tænketanken: LOS enten nedsætter en gruppe, der skal arbejde med innovation eller beder udvalgene arbejde med innovation, så det blev målrettet de 3 områder. Gruppen/udvalgene skal komme med konkrete og realiserbare tiltag, og arbejde med at få dem solgt til medlemmerne er året, hvor LOS skal arbejde med dokumentation på det konkrete niveau. Man ville gerne, at LOS laver et stykke dokumentationsværktøj, som kan få det enkelte sted til at beskrive stedets handleplan, mål og evaluering. LOS skal udvikle et værktøj til, hvordan man beskriver den enkelte unge Samt at LOS skal opfordre stederne til at udvikle sig gennem f.eks. supervision og efteruddannelse Tænketankens ønske om at LOS skulle arbejde med innovation er blevet lagt ud i udvalgene Tænketank 2, Hvordan styrker og forbedrer vi LOS som forening? Forslag fra Tænketanken: Det gode perspektiv i at indføre fuldtidsfagkonsulenter. Stillede spørgsmål til om akkrediteringsmodellen fortsat skal være gratis tilgængelig på nettet? Netværk og netværkssledelse. Hvordan får LOS medlemmer det til at fungere/gro? Netværk med puls på. Kan en LOS konsulent deltage? Hvordan kan medlemmerne bevare kvaliteten for de lavere priser, som kommunerne ønsker? Fyraftensmøder mindre med aktuelle/faglige emner Sikring af mere men stadig relevant information via nyhedsmail og til medlemmerne 3

4 Kalender på hjemmesiden med arrangementer m.m. med relevans for medlemmerne Her havde der været fokus på information fra LOS. Blandt andet mere information fra bestyrelsen. Efterfølgende har bestyrelsen efter hvert bestyrelsesmøde udsendt et nyhedsbrev hvori man har fortalt, hvad man har arbejdet med. Der var også en snak om netværk og om hvordan, man får netværkene til at fungere. Debat af konsulenternes forskellige faglighed, og deres deltagelse i netværksmøder? Dialogmøder LOS har siden sidste generalforsamling i efteråret 2011 og her i vinteren 2012 holdt 4 spændende dialogmøder med masser af god debat, nogle steder mere end andre. I de sidste var jeg med rundt i landet. I oplæg fra kommuner om udfordringer og muligheder i samarbejdet mellem kommuner og de private sociale tilbud var der fokus på den økonomiske situation i kommunerne og dermed ude hos mange af medlemmerne. Der var også fokus på pressens ofte fuldstændig urimelige måde at behandle området på. Skoleudvalget var med rundt i år, og fortalte om deres forslag om, at vi i LOS skal have en fagkonsulent på skoleområdet. Det var der på møderne generelt stor tilslutning til, men efter urafstemningen blandt medlemmer med skoletilbud tages debatten op på generalforsamlingen og bestyrelsen vil eventuelt nedsætte en arbejdsgruppe, der skal arbejde videre med et konkret forslaget. Procedure for eksklusion af medlemmer Proceduren for eksklusion af medlemmer blev i år et stort emne. Vi fik nogle mediesager, som vi i bestyrelsen ikke lige var helt klar til. Vi skulle tage stilling til, om kritikken skulle medføre, at vi skulle ekskludere nogle medlemmer. En situation som vi ikke var særlig stolte af pludselig at sidde i. Efter generalforsamlingen sidste år, hvor vi omdannede Etisk Nævn til et Etisk Råd, sagde advokat Knud Foldschack, at han syntes, vi skulle få lavet en procedure for, hvordan vi ville tackle netop det spørgsmål fremover. Det nåede vi så ikke inden sagerne kom, og det gjorde det rigtig svært. Vi havde det på som et punkt på vores bestyrelsesmøde 1. og 2. marts, hvor vi havde Knud Foldschack med som proceskonsulent og rådgiver. Vi fik lavet udkastet til et godt redskab til behandling af fremtidige sager, både for bestyrelsen og for dem som pludselig har en svær sag. I forlængelse heraf fremsætter vi på generalforsamlingen et forslag til ændring af vedtægternes eksklusionsbestemmelse. Sekretariatet Bestyrelsen har løbende fulgt udviklingen i sekretariatet med ledelsen, og jeg vil gerne her takke sekretariatet for samarbejdet i året der er gået. Bestyrelsen har stor gavn af den store ekspertise der er til rådighed, og så har det været fantastisk med det gode humør, vi har mødt når vi kommer til Emdrup, tak for det. Jer der er tilbage efter medarbejderudskiftningen har fået nye kollegaer og nye udfordringer og det vil igen udvikle LOS. Der skal fra bestyrelsen og ikke mindst mig lyde en meget stor tak til alle jer i sekretariatet for det store arbejde, I gør hver dag. Jeg vil også gerne takke alle jer medlemmer som kommer med indspark og meningstilkendegivelser. Uden jer vidste vi jo ikke hvor vi skulle hen. Jeg håber de kommende år vil byde på medlemsmøder hvor bestyrelsen igen bliver udfordret på deres holdninger. På bestyrelsens vegne Kim Simonsen, bestyrelsesformand 4

5 Direktørens beretning Politisk arbejde - godkendelse, tilsyn og driftsforhold LOS har haft møder med både den tidligere og den nuværende socialminister, og har en aftale om at besøge nogle steder sammen med Social- og integrationsminister Karen Hækkerup til efteråret. LOS har en aftale om et møde med Børne- og Undervisningsminister Christine Antorini. LOS har haft foretræde for Folketingets Socialudvalg og har en aftale om et foretræde for Børne- og Uddannelsesudvalget, når Folketinget skal behandle lovændringen om specialundervisning i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder. Undertegnede har desuden siden sidste generalforsamling haft flere møder med ordførerne i Folketinget. LOS har leveret en lang række høringssvar til fremsatte lovforslag, bekendtgørelser og vejledninger. Disse høringssvar bliver løbende lagt op på Da udsendelsen af en ny bekendtgørelse om godkendelse og tilsyn er trukket ud. LOS har her fået uddybende udtalelser fra ministeriet om betydningen af ændringen af Retssikkerhedslovens 43, og definitionen af kommercielle og ikke-kommercielle vilkår. I forbindelse med ministeriet og KL s arbejde med kommunernes tilsyn, har jeg holdt et oplæg for arbejdsgruppen om LOS bud på det gode tilsyn. I juni måned holdt Trine Kokholm fra Akkreditering Danmark og jeg et oplæg om akkreditering og Hvad virker på Socialministeriets konference Den gode anbringelse. LOS er med i Dialogforum, et forum af interessenter bestående af repræsentanter for ministeriet, KL, kommuner, Børne- og kulturcheferne, Socialchefforeningen og en lang række andre organisationer på børne- og ungeområdet. LOS har i flere tilfælde samarbejdet med de øvrige organisationer på området. Blandt andet tog LOS og LEV initiativ til at i alt 19 organisationer stod bag seks spørgsmål til partierne om deres stilling til det specialiserede socialområde op til valget. LOS og Dansk Erhverv har også samarbejdet om forskellige temaer omkring godkendelse og tilsyn. LOS har indledt en dialog med de forskellige Kommunekontaktråd omkring medlemmernes tilbud til kommunerne og deres driftsforhold. Følgegrupper, forskning og udvikling LOS er repræsenteret i en lang række følgegrupper: Ekspertgruppen, nedsat af tidligere socialminister Benedikte Kiær Undervisningsministeriet, Rambølls undersøgelse af undervisningen på interne skoler og dagbehandlingstilbud Socialstyrelsens projekt om et enkelt redskab til resultatdokumentation Socialstyrelsen, Resultatdokumentation kriminelle unge Rambøll, Evaluering af ungdomssanktionen SFI, Dialoggruppe om forebyggelse som alternativ til anbringelse SFI, Evaluering af lovændringer om kontinuitet i anbringelser SFI, Tidlig identifikation af kriminalitetstruede børn og unge Nedgang i opgaverne Nedgangen i henvendelser slår især igennem på børne- og ungeområdet. Opgørelserne fra Ankestyrelsen om det kvartalsvise antal af nyanbringelser taler deres klare sprog. Siden kommunalreformen er antallet af nyanbringelser faldet med ca. 40 %, og vi har da også set et stigende antal lukninger af opholdssteder og døgninstitutioner. LOS har fortsat i flere omgange påpeget problemerne omkring nedskæringerne overfor de udsatte børn, unge og voksne. Både gennem henvendelser til det politiske system og gennem debatindlæg i forskellige fora. Medier og formidling LOS har siden sidste generalforsamling været i kontakt med medierne gange, heraf er undertegnede blevet interviewet 67 gange. De øvrige gange er der tale om at LOS kontakter medierne, eller at medierne henvender sig til LOS for at få baggrundsoplysninger uden for referat - enten generelt eller til konkrete sager. LOS har i perioden udsendt 15 pressemeddelelser, hvoraf flere er bragt som debatindlæg i flere medier og har desuden fået optaget 8 deciderede debatindlæg i forskellige medier. Fokus i kontakten med medierne har typisk været godkendelse-tilsyn, hjemtagelser og medlemssagerne nævnt nedenfor. 5

6 Mediesagerne Der har siden sidste generalforsamling været syv medlemmer i medierne, som undervejs i forløbet har fået forskellig bistand fra LOS. Ikke alle har været lige tilfredse med den rådgivning de fik, og derfor samlede LOS en gruppe medlemmer, der alle havde været i mediernes søgelys, for at snakke om deres erfaringer med henblik på at styrke LOS rådgivning, når et medlem kommer i pressens søgelys. På baggrund af mødet er der ved at blive udarbejdet nogle nye retningslinjer og vejledninger, som man kan bruge i tilfælde af, at man kommer i mediernes søgelys. På baggrund af 21 Søndags mangelfulde og kritisable journalistik i forbindelse med anklagerne mod Solhaven forsøgte LOS noget nyt, idet vi til hjemmesiden ville lave tre interview med henholdsvis, Solhavens leder, Søren Virenfeldt, nyhedsdirektøren på DR-TV, Ulrik Haagerup og undertegnede for at belyse problemerne og overvejelserne i forbindelse med behandlingen af denne typer sager i medierne. Herunder ville vi spørge ind til hvilke nyhedskriterier der ligger bag den serie af indslag, som har været bragt om Solhaven, om DR s egne krav til kvaliteten af den research, de foretager, og ikke mindst om hvilke tanker DR-TV gør sig i forbindelse med at TV-Avisen bringer en række stærkt kritiske, udokumenterede udsagn på baggrund af interviews med bl.a. stærkt belastede unge. Ulrik Haagerup afslog desværre at stille op til interview, så i stedet har vi lagt videoer med interviewene af Søren Virenfeldt og mig op på sammen med en kommentar om DR s etik og professionalisme. Fælles undersøgelse med Politiken På baggrund af kritikken af opholdsstederne og debatten om andelen af pædagoger på opholdsstederne iværksatte Politiken og LOS en fælles undersøgelse om en række faktorer omkring medarbejdernes uddannelse, tilsyn med mere. Undersøgelsen viste blandt andet, at 76 % af medarbejderne på de opholdssteder, der medvirkede i undersøgelsen var pædagoger eller havde en anden faglig relevant uddannelse. Politikens artikel er i skrivende stind ikke færdig, men forventes bragt langfredag. Fælles undersøgelse med SL og FADD I samarbejde med SL og FADD lavede vi en undersøgelse af opholdssteders og institutioners oplevelse omkring efterværn, pres på priserne og inddragelse af de unge ved flytning og hjemtagelse. Undersøgelsen viste et udbredt pres på priserne og kommunernes vægtning af prisen ved valg af anbringelsessted. Undersøgelsen viste bl.a. også, ligesom Ankestyrelsens og Statsforvaltningen i Nordjyllands undersøgelser, at mange unge ikke inddrages i flytninger. Undersøgelsen blev offentliggjort i Information, og blev efterfølgende refereret i en lang række medier. Medlemssager LOS har også i det forløbne år været inddraget i en lang række medlemssager. Medlemsbistanden sker hovedsageligt inden for to hovedområder: Godkendelse/tilsyn og anæsttelse/afskedigelse, men også mange andre områder kommer i spil, når medlemmerne beder om bistand fra sekretariatet. Vi har desuden været inde i sager omkring krav fra Arbejdstilsynet om farlighedskriterier og er aktuelt inde i en sag om krav fra Brandtilsynet, der kan vise sig meget afgørende for hele området. Resultaterne af generelle sager meldes ud i nyhedsbreve eller i Gi LOS når de afsluttes. Samarbejdsfora LOS er medlem af Børnesagens Fællesråd, hvor undertegnede er formand. Desuden har Ole Hansen efter Peter Mikkelsens ansættelse i LOS afløst ham som medlem af Fællesrådet, der er Børnesagens Fællesråds repræsentantskab. Børnesagens Fællesråd afholdt blandt andet en velbesøgt høring på Christiansborg om Barnets Reform i efteråret LOS deltager i UBU (Udviklingsforum for Børn og Unge), der består af en række interesseorganisationer og fagforeninger på børne- og ungeområdet. Her forsøger vi blandt andet at koordinere politiske initiativer og høringssvar. Det var dette forum, der i slutningen af januar udsendte en fælles opfordring til, at der blev etableret et rejsehold, der skulle kulegrave forholdene omkring udsatte børn, unge og familier. Desuden er LOS medlem af Socialøkonomisk netværk samt flere uformelle netværk, ligesom LOS sidder med i en lang række følgegrupper omkring forsknings- og udviklingsprojekter på området. LOS er medlem af Dansk Erhverv og har jævnligt møder, hvor vi koordinerer indsatsen på området. Vi har blandt andet aftalt, at vi i fællesskab vil gennemføre en undersøgelse af konkurrenceforholdene mellem offentlige og private tilbud LOS har nedsat LOS Advisory Board (LAB). LAB fungerer som uafhængig rådgiver og inspirator for LOS. LAB diskuterer generelle spørgsmål og principielle sager, der på et givent tidspunkt er aktuelle på området. Der afholdes møder efter behov og der skrives beslutningsreferater af møderne. 6

7 LAB består af 15 faste medlemmer. De 15 medlemmer består af advokater og revisorer med indgående kendskab til området, repræsentanter fra Dansk Erhverv, ledere fra medlemsstederne og repræsentanter fra LOS bestyrelse og sekretariat. Nordisk og internationalt samarbejde I Sverige har vi kontakt til Svenska Vård, der er organisation for de private tilbud indenfor børne- og ungeområdet, ældreområdet, rehabilitering, psykisk sygdom og misbrugsbehandling. Svenska Vård har i dag 134 medlemmer. Siden sidste generalforsamling er OPB, Organisasjonen for Private Barneverntiltak blevet nedlagt. OPB havde for et år siden 28 medlemmer inden for børne- og ungeområdet, men på grund af den norske politik på området, er mange af de mindre steder lukket eller opkøbt af større virksomheder eller koncerner. LOS er medlem af Eurochild, en europæisk paraplyorganisation på børneområdet. Her deltager jeg i en arbejdsgruppe om anbragte børn og unge. Desuden arbejdes der med efterværn og inddragelse, hvor LOS er med som partner i to udbud, der er under behandling i EU. LOS er medlem af EPR, European Platform for Rehabilitation, der især arbejder med kvalitetsudvikling af rehabiliteringstilbud, men også i stigende omfang orienterer sig mod det sociale område. Her har vi blandt andet fået færdiggjort et EU-finansieret projekt om beskrivelse af forholdene omkring integration af handikappede på arbejdsmarkedet i en række EU-lande. Projektet er beskrevet i en artikel i Gi LOS nr. 1, marts Akkreditering, dokumentation, resultater og effekter CAKU har i samarbejde med LOS fået startet Hvad Virker Forstærket fokus på resultater og effekter op, hvor 25 opholdssteder, botilbud og institutioner deltager i projektets udvikling. Projektet er et af svarene på tidens og politikernes efterspørgsel af dokumentation og: Hvad får vi for pengene. Projektet skal over de næste fire år give et bud på en styrket dokumentation af og fokus på resultater og effekter af vores indsats. Erfaringerne fra projektet skal blandt andet forsøges udbredt til store dele af praksis og til grunduddannelserne. Den økonomiske nedgang blandt medlemmerne har smittet af på Akkreditering Danmarks økonomi. Det har derfor været nødvendigt at søge om yderligere støtte fra Socialministeriet i 2011, som er blevet bevilget. For tiden ligger der en ansøgning om yderligere støtte fra Satspuljen de kommende tre år. Forhandlingerne omkring satspuljen forventes afsluttet medio april. Vi har fra mange sider modtaget meget positive tilkendegivelser omkring akkreditering og vores arbejde med at udvikle kvaliteten på det sociale område. Netværk Deltagelsen på de regionale dialogmøder var lavere end i tidligere år, sandsynligvis et udslag af det store pres på medlemmerne, hvor mange slås med økonomiske problemer på grund af nedgangen i henvendelser fra kommunerne. Til gengæld er der i en række kommuner en stigning i aktiviteterne i de lokale netværk. Kurser og uddannelser LOS har siden sidste generalforsamling afholdt ni kurser om bl.a. Medicinhåndtering, Spiseforstyrrelser, Arbejdsmiljø, Revision, Skrivekursus og Skolelederårsmødet. Der har deltaget 156 personer på disse kurser. Desuden er der udbudt et kursus for administrative medarbejdere i maj. Hjemmeside LOS fik efter nogle indkøringsproblemer den nye hjemmeside op at køre. Vi har siden fra flere sider fået ros for såvel den tekniske opbygning og grafiske udtryk af hjemmesiden. Hvis medlemmerne har forslag til forbedringer eller konstaterer fejl, hører vi altid gerne fra jer. Fordelsaftaler Vi arbejder løbende med en udvidelse af antallet af fordelsaftaler og med gennemgang af de eksisterende aftaler, så I får mest muligt ud af dem. Alle fordelsaftaler er præsenteret på hjemmesiden, og jeg kan kun opfordre jer til at bruge dem der kan være penge at spare. Sekretariatet Som medlemmerne har bemærket har sekretariatet været gennem en relativt stor udskiftning af medarbejdere, idet de tre regionale konsulenter er stoppet i perioden. I sekretariatet har vi benyttet lejligheden til at sætte fokus på hvordan vi kunne forbedre rammer og indsats for konsulenternes arbejde til gavn for medlemmerne. Det har blandt andet resulteret i at LOS har åbnet et kontor i Århus således at de to jyske konsulenter ikke mere arbejder hjemmefra og alene, men kan støtte hinanden i det daglige arbejde. Samtidig sikres det, at vores medlemmer i Region Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland altid har mulighed for at få hjælp fra en af deres lokale konsulenter. Det nye kontor skal også medvirke til at nedsætte konsulenternes tid på landevejen, så der bliver mere tid til medlemsbistand. 7

8 Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke medarbejderne for deres indsats i en til tider hektisk hverdag, særligt i de perioder hvor vi ikke har været fuldtallige. Jeg vil også gerne takke medlemmerne for deres støtte og opbakning. Det varmer altid, når sekretariatet modtager positive meldinger fra medlemmerne med ros af en konkret indsats. Samtidig står LOS over for store udfordringer eller muligheder, som det hedder nu om stunder og derfor er der også behov for en kritisk men konstruktiv dialog, om hvilken indsats LOS skal yde sine medlemmer. I det fortsatte arbejde finder jeg, at det er vigtigt, at vi alle har LOS værdier for øje: Mangfoldighed, faglighed, åbenhed, troværdighed og udvikling. Der er kræfter nok, der arbejder på at nedgøre og splitte de private tilbud. Det er derfor vigtigt, at vi fortsat står sammen om det, det hele drejer sig om: arbejdet for de mest udsatte børn, unge og voksne. Geert Jørgensen, direktør Udvalgsberetninger Børne- og ungeudvalgets beretning Medlemmer af børne- og ungeudvalget Christin Meikel, Atriumhuset, formand. Lene Buus, Havhøj Margrethe Fredskilde, Haagerup Gl. Skole Ken Heddinge, Clemens Ordwin Maecker, Ponygården Tobias Witten, Sverrig Nina Jensen, Kaoskonsulenterne Udvalget har afholdt 2 heldagsmøder og 3 todages seminarer. Vi har besluttet at vi fremover vil prioritere at holde todages seminarer, som er arbejds- og skriveseminarer for at optimere udbyttet af udvalgsarbejdet. Udvalget har valgt at arbejde videre med nogle af fokuspunkterne som udvalget satte på dagsordenen i sidste periode. Udvalget vil gerne takke Frank Lund Pedersen for indsatsen i hans tid som sekretær for udvalget. Efteruddannelse af uddannet personale På sidste landsmøde blev det besluttet at igangsætte en arbejdsgruppe vedr. efteruddannelse af uddannet personale. Opstarten af denne arbejdsgruppe har været særdeles vanskelig, da der har manglet tilslutning. B&U udvalget har forsøgt at hverve medlemmer til gruppen igennem en artikel i Gi LOS og igennem et nyhedsbrev. Nyhedsbrevet resulterede i en del henvendelser og arbejdsgruppen er nu en realitet. Arbejdsgruppen vil holde medlemmerne orienteret efterhånden som arbejdet skrider frem. Anbragte unge og psykiatrien Udvalget har arbejdet med problemstillingen anbragte unge og psykiatrien og dette har afstedkommet en undersøgelse udsendt til 596. Vi har fået 60 udfyldte spørgeskemaer retur, dvs. en svarprocent på godt 10 %, hvilket efter omstændighederne er ganske flot. På baggrund af disse besvarelser blev der ved B&U- udvalgsmødet i oktober besluttet at iværksætte en arbejdsgruppe der skal beskæftige sig yderligere med problemstillingen. Arbejdsgruppen vil bl.a. udarbejde et case-katalog, der skal sendes til relevante myndigheder sammen med resultatet fra undersøgelsen, der har vist at unge, der er anbragt kan blive afvist i psykiatrien med henvisning til at den unge allerede har et relevant tilbud eller at det drejer sig om en pædagogisk opgave. Undersøgelsen har også vist, at der ikke bliver levet op til behandlingsgarantien og at ventetiderne kan være uforholdsmæssig lange, samt at nogle unge ikke får bevilget et relevant tilbud grundet manglende udredning. Situationen på anbringelsesområdet Udvalget har på sine møder drøftet den aktuelle situation på anbringelsesområdet, som er præget af nedskæringer, hjemtagelser, Operation X, mobiloptagelser af ikke acceptabel sprogbrug osv. B&U udvalget har valgt at vende blikket indad og tænke positivt. Det er vigtigt at fokusere på det gode arbejde der bliver gjort derude. Der er ufattelig mange steder, der arbejder professionelt og har etikken i 8

9 orden. Flere og flere arbejder på at blive akkrediteret og dermed tydeliggør de udadtil at det de siger, også er det de gør. Vi kommer dog ikke udenom at anbringelsesområdet er under forandring og at vi skal vise os forandringsvillige og hilse de nye tider velkommen, med de udfordringer det nu må føre med sig. Dette har afstedkommet at B&U udvalget har valgt at arbejde i et Fremtidsværksted kompetence bro eller noget tilsvarende om, hvordan kommer området til at se længst muligt ud/ind i fremtiden. Krisestyring B&U-udvalget har dog også haft fokus på at der var og er behov for at se på krisestyring og i værste fald at nogle af medlemmerne har været nødt til at afvikle deres sted. På baggrund af B&U-udvalgets indstilling er der blevet udarbejdet en vejledning i krisestyring, Når jeg skal lukke mit sted, som frit kan downloades på LOS s hjemmeside. Formidling B&U- udvalget besluttede ved det første møde i maj at være mere synlige overfor LOS medlemmerne, bl.a. ved at udsende nyhedsbreve og bidrage med mindst 1 artikel til hvert Gi LOS. Det er i periodens løb blevet til 3 nyhedsbreve og 3 artikler, så vi er godt tilfredse med resultatet. Udvalget ønsker for den næste periode en mere direkte dialog med LOS s medlemmer. Derfor beder udvalget om at medlemmerne kontakter udvalget med relevante problemstillinger, som udvalget efterfølgende kan vurdere og arbejde videre med. Det er vigtigt for udvalget, at medlemmerne har en forståelse af, at udvalget arbejder for deres sag. På udvalgets vegne Christin Meikl, formand Voksenudvalgets beretning Medlemmer af Voksenudvalget John Anderskou, Bostederne Vangsbovej 5/ Gl. Kongevej 13-15, formand Susan Møller, Knagegården Sisse Dalsgaard, Damkjærgård Maibrit Nielsen, Drosthuset Pia Skov, HRC Projektorganisation Lars Pedersen, Fruerlund Botilbud En tak til Jørn Elgaard Voksenudvalget siger tak til Jørn Elgaard for hans virke i voksenudvalget. Vi håber, at Jørn virkelig vil nyde de kommende år på efterløn. Et synligt voksenudvalg giver mening Voksenudvalget har endnu en gang været optaget af at styrke, støtte og synliggøre botilbudene i LOS. I voksenudvalget er det et prioriteret omdrejningspunkt, at servicere og udvikle de netværk der måtte være rundt om i landet. De enkelte udvalgsmedlemmer har alle fået til opgave at være synlige og nyttige i de regionale netværk for derigennem at medvirke til udvikling af dialog mellem de enkelte medlemmer. Voksenudvalget konstaterer med glæde at der er aktive netværk i de fleste områder i landet. Voksenudvalget er interesseret i at udvalgets arbejde kan ses af de enkelte LOS medlemmer. Det er vigtigt at voksenudvalget bliver mere synligt på LOS website. Med overgangen til det nye website bliver det muligt at se referater fra udvalgets møder. Vi håber på den måde at tage endnu et skridt på vejen til en tættere dialog mellem voksenudvalget og de enkelte botilbud. Voksenudvalget er ansvarlige for at levere artikler til hvert nr. af vores blad Gi LOS. dvalgsmedlemmerne kan enten skrive artiklerne selv eller bede andre om at bidrage. Det er vores håb, at en intensiveret kontakt mellem udvalg og medlemssteder, åbner op for artikler hvor de enkelte medlemmer beskriver egen praksis, temaer der trænger sig på eller om oplevelser /erfaringer, der kan have fælles interesse. Sekretærfunktionen I erkendelse af at sekretærerne i videst muligt omfang skal servicere LOS medlemmerne, har voksenudvalget, i tæt samarbejde med sekretariatet, barslet med en ny model for udvalgets brug af sekretær. Voksenudvalget har fået grønt lys til en forsøgsperiode, hvor udvalget mere tydeligt bruger sekretæren som konsulent efter behov og efter aftale. 9

10 Den faglige dialog må styrkes Sidste år skrev vi at kommunerne med deres besparelser mv. smadrer års arbejde. Desværre ser det ud til at fortsætte. Vi oplever ind imellem de kommunale tiltag som problematiske uden at borgeren er i centrum. Vi tror at en faglig dialog mellem de enkelte medlemssteder er nødvendig for den faglige udvikling og for den faglige overlevelse. Voksenudvalget har et fokus på, at det er meget svære tider for en del medlemmer. Vi ved at kommunerne fortsat tænker de private udbydere ind som en sidste udvej. I voksenudvalget tror vi at dialog mellem medlemmerne er nødvendig for at kunne råbe kommunerne op. Alene er vi små og uden tilstrækkelig pondus. At sætte aftryk og søge indflydelse Det har haft voksenudvalgets opmærksomhed at søge indflydelse i forhold til vejledning til magtanvendelsescirkulære på voksenområdet. Den nedsatte arbejdsgruppe har færdiggjort sit arbejde og det samlede materiale er afleveret til sekretariatet til endelig bearbejdelse. Erfaringsmæssigt ved vi, at det er uhyre svært at få journalister til at skrive de positive historier de negative sælger billetter i dagspresse og i medierne. Vi ved at de positive historier er derude - og har derfor taget initiativ til at få udarbejdet et positivt case katalog. Et positiv case katalog skal, med beboeres stemme, fortælle positive historier fra en hverdag private botilbud. Kataloget er på vej og vi håber på at de positive historier, kan medvirke til en mere nuanceret forståelse af det socialpædagogiske arbejder der udføres rundt om i landet. Det uensartede kommunale tilsyn Voksenudvalget har i perioden siden sidste landsmøde været opmærksom på kommunernes uensartede forvaltning af tilsynet på vores område. Udvalget ønsker at LOS, med alle midler, sætter fokus på kommunernes praksis. I netværket i region Midtjylland har man foretaget en miniundersøgelse, hvor hvert enkelt medlem beskriver deres oplevelse af det kommunale tilsyn. Resultatet viser med al tydelighed at tilsynet udføres meget forskelligt, ligesom tilsynsførendes personlige stil ofte fylder meget. Voksenudvalget ønsker på den baggrund at folde undersøgelsen ud til hele landet, så vi kan få et stærkt dokumentations materiale der kan indgå i det videre arbejde for at kvalificere tilsynet. Fagligt indspark Voksenudvalget har til opgave at tilbyde/servicere workshops/sessioner på LOS landsmøder. Vi forsøger af egen drift eller ved at spørge gode kollegaer rundt om, at få ideer til vedkommende temaer og interessante oplægsholdere. I relation til kurser er det ligeledes voksenudvalgets opgave at området tilgodeses med relevante kurser og temadage. Voksenudvalget har peget på et par temaer Hjemtagelser manual mv. for medlemmernes håndtering af sager Ledelse i modvind kræves der særlige redskaber når man er leder af et privat tilbud Lederkursus i regelgrundlag Serviceloven m.fl., vejledninger og bekendtgørelser på voksenområdet. Om voksenudvalget Voksenudvalget har i perioden siden sidste Landsmøde afholdt 4 møder. Voksenudvalget udgøres (bortset fra udvalgets formand) af medlemmer der, frivilligt, i en periode ønsker at bidrage til det fælles arbejde for medlemmerne i LOS. I voksenudvalget ønsker vi en øget kontakt med de enkelte medlemmer. Udvalgsmedlemmerne er ikke længere væk end et telefonopkald eller en mail. På udvalgets vegne John Anderskou, formand Skoleudvalgets beretning Medlemmer af skoleudvalget Ulrik Rosendahl, Vielshøjskolen, formand Arne Rasmussen, Karise Ungdomshus Robert Stuhr, Biavleren Rene Blakø, Startskuddet Majken Dalsgård, Christiansminde Marina Kaiser, Græsted Heldagsskole og Susanne Østergård, Kvistrup Gl. Skole er trådt ud af udvalget, og der skal derfor findes 2 nye medlemmer. 10

11 Udvalgsmøder Der har været afholdt 5 møder i perioden. Møder holdes ca. hver 2. gang på sekretariatet, og hver 2. gang hos udvalgsmedlemmerne på skift. Møderne er primært endagsmøder, men der har i år også været afholdt et 2-dages møde. Skolelederårsmøde Skolelederårsmødet blev i år afholdt på Hindsgavl i Middelfart, d. 26/27. januar. Der var 20 deltagere. Programmet var i år rettet mod skoleledelse i praksis, med bl.a. en lang seance med UNI-C, hvor der blev svedt ved computerne. Jeg tror der var rimeligt enighed om at vi lo for lidt, men at det til gengæld absolut var brugbart. En sidegevinst var at UNI-C folkene fik øje på os og vores særlige problemstillinger. Og det er bestemt noget vi skal holde ved lige. Deltagerantallet var ikke tilfredsstillende, og det bliver en opgave for udvalget at finde en form der kan få flere til at prioritere deltagelse i årsmødet. Skolekonsulent Boris meldte i løbet af året ud at han søgte nye udfordringer, og han fratrådte som konsulent i LOS med udgangen af januar Det beklager vi i udvalget, da han har ydet en stor og kompetent indsats for skolerne. Skoleudvalget har igennem flere år ønsket at få tilknyttet en decideret fagkonsulent med særlig viden på skoleområdet, og i forlængelse af debatten i Tænketankene præsenterede udvalget bestyrelsen for et forslag om at udvide konsulentgruppen. På dialogmøderne i 2012 var skoleudvalget derfor med, for at præsentere ideen for medlemmerne. Modtagelsen var så positiv at der blev iværksat en urafstemning forud for udarbejdelsen af et egentligt forslag til generalforsamlingen. at LOS ansætter en decideret skolekonsulent med en række beskrevne opgaver. Der var mulighed for at svare ja, fuldtids ja, deltids eller Nej. Der var kun 36 medlemmer, der svarede. Heraf svarede 18 ja, fuldtids 8 Ja, deltids 10 Nej. Desuden var der nogle af dagbehandlingstilbuddene, der gav udtryk for, at de ønsker, at der bliver ansat en skolekonsulent, men at udgiften hertil må bæres af de interne skoler, da disse ikke betaler et selvstændigt kontingent. På baggrund af den lave svarprocent og de medsendte kommentarer, hvor flere bl.a. gav udtryk for utilfredshed med den foreslåede model for regulering af kontingentet, har skoleudvalget i dialog med bestyrelsen besluttet, at tage en debat på generalforsamlingen af forslaget. Hvis der her er opbakning til at gå videre med forslaget, vil bestyrelsen nedsætte en arbejdsgruppe, der skal udarbejde et konkret forslag til arbejdsopgaver for en skolekonsulent og muligheder for finansiering heraf. Forslaget vil, hvis det medfører ændringer i kontingentet, i givet fald skulle godkendes af medlemmerne inden det kan træde i kraft. Gi LOS Det er udvalgets målsætning at der skal være indlæg fra skoleområdet med i alle numre af Gi LOS. Det lykkes ikke altid, men vi forsøger. Dokumentation Der har i efteråret været afholdt et møde med Poul Nissen fra DPU, omkring projektering af et forskningsprojekt. Håbet er at finde en måde at dokumentere de resultater der opnås rundt om på skolerne, i en form der kan formidles videre til samfundet omkring os. Fokus Skoleudvalget vil i den kommende periode have fokus på følgende områder: - Opsamling og dokumentation af vores resultater. - Formidling af vores resultater og den opgave vi løser til resten af samfundet. - Styrkelse af skoleledelsen på opholdssteder. - Udvalgets synlighed internt i LOS. - Indsamling og formidling af relevante informationer til medlemmerne. På udvalgets vegne Ulrik Rosendahl, formand 11

12 12

Dialogmøde Region Øst

Dialogmøde Region Øst Dialogmøde Region Øst Hotel Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted Kære deltager Vi er nu trekvart inde i tilsynsreformens første år, og i LOS er vi glade for muligheden for at kunne følge op på sidste

Læs mere

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Beretning 2013 2014 LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Bestyrelsesmøder Ud over det konstituerende bestyrelsesmøde efter landsmødet har bestyrelsen afholdt fire todages møder og ét endagsmøde.

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Beretning 2012 2013 Bestyrelsens beretning 2012-2013 Generalforsamlingen 2012 blev på mange områder begyndelsen til noget nyt i LOS. Det var første gang, vi afholdt generalforsamlingen og landsmødet på

Læs mere

Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Handicapråd Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Orientering om ændringer i sammensætningen af Handicaprådet - Kl. 15:00-15:05 2 2

Læs mere

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsesmøde i region sjælland Dato for møde: 12.01.2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 07.02.2012 Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016.

Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016. Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016. DAGSORDEN Louise, Jens og Sven har meldt afbud og Niels kan først komme kl. 12.30. Tom Petersen deltager som gæst. Christian deltager som gæst. 1. Valg

Læs mere

Svar på forespørgsel vedr. tilsyn med plejefamilier / døgninstitutioner og opholdssteder:

Svar på forespørgsel vedr. tilsyn med plejefamilier / døgninstitutioner og opholdssteder: Til Børne- og ungdomsudvalget Familierådgivningen, Glesborg Dato: 22.8.11 Reference: Socialkonsulenterne Direkte telefon: 89593135 89591871 E-mail: me@norddjurs.dk lonem@norddjurs.dk Svar på forespørgsel

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

Udbud en trussel for de udsatte borgere og den frie konkurrence

Udbud en trussel for de udsatte borgere og den frie konkurrence Åbent brev til Folketingets Socialudvalg Folketingets Kommunaludvalg Folketingets Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalg Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen Økonomi- og indenrigsminister

Læs mere

Strategi- og virksomhedsplan

Strategi- og virksomhedsplan Strategi- og virksomhedsplan 2014 2016 Indledning I Socialt Lederforum ønsker vi, at Socialt Lederforum er en attraktiv interesseorganisation for tilbud til mennesker med funktionsnedsættelse og særlige

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Nyhedsbrev nr. 2 November 2012 Relationel etik en grundsten til moderne personaleledelse En blæsende og smuk efterårsdag ved de vestsjællandske kyster mødes

Læs mere

Opholdsstedet Tinggaarden

Opholdsstedet Tinggaarden Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Opholdsstedet Tinggaarden Tilsynsrapport for anmeldt 2010 Tilsynet udført d. 24. marts 2010 af Pædagogiske Konsulenter Susanne Svendsen

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Høring om forslag til lov om ændring af lov om social service og love om retssikkerhed og administration på det sociale område (Barnets Reform)

Høring om forslag til lov om ændring af lov om social service og love om retssikkerhed og administration på det sociale område (Barnets Reform) Indenrigs- og Socialministeriet boern@ism.dk Høring om forslag til lov om ændring af lov om social service og love om retssikkerhed og administration på det sociale område (Barnets Reform) Indledning LOS

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 GODT SPROG - EVALUERING EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG Denne rapport indeholder en evalueing af projektet Godt Sprog, der blev iværksat for at forbedre den skriftlige

Læs mere

at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold ikke i tilstrækkelig

at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold ikke i tilstrækkelig Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forholds redegørelse

Læs mere

Generalforsamling 2014 Formandens beretning

Generalforsamling 2014 Formandens beretning Hvem er I? Hvad vil I? Generalforsamling 2014 Formandens beretning Sådan spurgte Henrik Vinther bestyrelsen, på et møde vi havde inviteret ham til i november. DTLAa har nu eksisteret i 6 år, og vi har

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen]

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen] Talen Mit navn er Bente Nielsen, jeg er valgt for SF og jeg er første næstformand i regionsrådet i Region Midtjylland. Privat bor jeg i Silkeborg. Tak for invitationen til at komme her i dag og fortælle

Læs mere

3.8. Regeringens tilsynsreform og anbefaling af tilsynskommune

3.8. Regeringens tilsynsreform og anbefaling af tilsynskommune 3.8. Regeringens tilsynsreform og anbefaling af tilsynskommune SAG NR.: 000231859 abk/afp Baggrund Social- og integrationsministeren offentliggjorde den 26. september 2012 regeringens oplæg til en tilsynsreform:

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 18. marts 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale C, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere:

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Referat af møde d. 12/4 2011

Referat af møde d. 12/4 2011 Referat af møde d. 12/4 2011 Til stede Monica, Bestyrelsen Mariehønen Ditte, Bestyrelsen Mariahjemmet Louise, Bestyrelsen Knasten/Stauninggården Jeanette, Bestyrelsen Abildvænget Lea, Bestyrelsen Mariahjemmet

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015.

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015. SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015. En gang om året skal skolebestyrelsen redegøre for, hvad den har beskæftiget sig med i årets løb. Referater fra de enkelte møder findes på skolens intranet

Læs mere

3. OVERORDNEDE VÆRDIER

3. OVERORDNEDE VÆRDIER Kolding Krisecenter Basagerhus, Nr. Bjertvej 89, 6000 Kolding Tlf. 75 53 17 81 mail: info@koldingkrisecenter.dk www.koldingkrisecenter.dk VEDTÆGTER 1. NAVN Den selvejende institutions navn er Kolding Krisecenter.

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Referat møde i gruppen om Dokumentation og forskning, DSPR, Torsdag d. 27/8 kl. 10-15 Sukkertoppen, Vejle. Deltagere: Lea, Mette, Ruth, Lisbeth, Knud

Referat møde i gruppen om Dokumentation og forskning, DSPR, Torsdag d. 27/8 kl. 10-15 Sukkertoppen, Vejle. Deltagere: Lea, Mette, Ruth, Lisbeth, Knud Referat møde i gruppen om Dokumentation og forskning, DSPR, Torsdag d. 27/8 kl. 10-15 Sukkertoppen, Vejle Deltagere: Lea, Mette, Ruth, Lisbeth, Knud Dagsorden: Emne Indhold OBS = at der skal handles af

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation af håndbogen 3. Spørgsmål

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Handicapråd Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Revidering af Horsens Kommunes Handicappolitik - kl. 15:00-16:00 2 2 Høring - Sammenhængende

Læs mere

24/10-11: Her er et forslag fra bestyrelsen til vedtagelse på generalforsamlingen.

24/10-11: Her er et forslag fra bestyrelsen til vedtagelse på generalforsamlingen. Handelsskolernes forening af studievejledere 27/10-12: Vores forening er nu sluttet sammen med teknisk skoles og gymnasiets vejlederforeninger under navnet Ungdommens Uddannelsesvejlederforening UUVF.

Læs mere

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder Dagsorden Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00 Sted Viborg Vandrehjem (Danhostel) Vinkelvej 36 8800 Viborg Ordstyrer:

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010 Mødedeltagere: Lennart Damsbo-Andersen, Gert Møller, Jens Kronborg, Martin Taarup, Oluf Brandt, André Gremaud og Verner Ljung. Afbud: Anne Knudsen, Fritze Tillisch og Stig Samson Naur Referat 1. Godkendelse

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8

REFERAT. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8 7. december 2015 Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra bestyrelsen: Gitte Ørskou (fmd.), Anne Lise Marstrand-Jørgensen

Læs mere

Der var inden tilsynsbesøget fremsendt dagsorden til mødet hvor følgende punkter blev gennemgået:

Der var inden tilsynsbesøget fremsendt dagsorden til mødet hvor følgende punkter blev gennemgået: Børn og Undervisning Bakkelyfonden Næsørevej 17 7960 Karby Tilsynsrapport/referat fra anmeldt tilsyn den 26. juni 2012 Dato: 11-09-2012 Sagsnr.: 773-2012-830 Navn: Mai-Britt Sørensen Direkte tlf.nr.: 9970

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 27. marts 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

Dansk Selskab for Klassisk Homøopati

Dansk Selskab for Klassisk Homøopati Dansk Selskab for Klassisk Homøopati Nyhedsbrev Oktober 2010 Kære kolleger og medlemmer af DSKH, Vigtigt: Hahnegal udkommer ikke mere al kommunikation foregår via mail og den nye dynamiske hjemmeside.husk

Læs mere

INDSATSER OG RESULTATER I KONGRESPERIODEN

INDSATSER OG RESULTATER I KONGRESPERIODEN INDSATSER OG RESULTATER I KONGRESPERIODEN Socialpædagogerne er en løsningsorienteret fagforening. Det betyder, at vi lægger vores forslag til løsninger frem og samarbejder bredt politisk med dem, der måtte

Læs mere

ENGAGERET I FREMTIDEN

ENGAGERET I FREMTIDEN L A N D S MØ D E 1 3.-14. AP R I L 2015 - C O M WELL KO LDIN G ENGAGERET I FREMTIDEN LEDERSKAB OG UDFORDRINGER INFORMATION LOS Landsmøde 2015 afholdes på: Comwell Kolding Skovbrynet 1 6000 Kolding Tilmelding

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø INGENIØRFORENINGEN I DANMARK 1. Navn og område Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Selskabets navn er IDA Arbejdsmiljø. IDA Arbejdsmiljø er et landsdækkende, fagteknisk selskab oprettet

Læs mere

Referat for møde i LUA

Referat for møde i LUA Referat for møde i LUA Dato: Fredag den 11. marts 2016 Kl. 10.00 12.00 i mødelokale 1, Social & SundhedsSkolen, Herning Deltagere: Repræsentanter fra FOA: Kim Henriksen, formand for LUA Grethe Nielsen

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 116. Orientering fra formanden 332 117. Orientering fra administrationen 333

Læs mere

Indhold. Indledning... 4. LOS navn... 4. Mission... 4. Værdigrundlag... 4. Vision... 5. Kernekompetencer... 5

Indhold. Indledning... 4. LOS navn... 4. Mission... 4. Værdigrundlag... 4. Vision... 5. Kernekompetencer... 5 Strategi Indhold Indledning... 4 LOS navn... 4 Mission... 4 Værdigrundlag... 4 Vision... 5 Kernekompetencer... 5 Krav og forventninger til medlemskab af LOS... 5 Værdiskabelseskort for LOS... 6 Mål...

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Vi konstituerer ny sekretær og mødeleder,

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev efterår 2015

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev efterår 2015 Landsforeningen Lænken Nyhedsbrev efterår 2015 Penge til flyverkursus Bestyrelsen besluttede i efteråret 2014, at der skulle oprettes et Flyverkorps i Lænken. Hvis der opstår situationer i en forening,

Læs mere

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 73 Offentligt Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Anledning Dato / tid Talens varighed SUU samråd spm. AC, AD

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet Marts 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om handicapindsatsen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 27. august 2014, København

Referat af bestyrelsesmøde den 27. august 2014, København Referat af bestyrelsesmøde den 27. august 2014, København Til stede: Knud Henning Andersen, Ebbe Lilliendal, Lasse Breddam, Kurt Pedersen og Anne Wieth-Knudsen (referent) Afbud: Per Fruerled, Finn Pedersen

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.13

Referat for bestyrelsesmøde nr.13 Referat for bestyrelsesmøde nr.13 Torsdag den 29 marts 2012 kl. 15.00-18.00 med efterfølgende spisning. Mærsk Mc- Kinney Møller videncenter, Akademigrunden 18, 4180 Sorø Deltagere Harald E Mikkelsen, Brian

Læs mere

Overordnet er der nogle generelle problematikker vi gerne vil rette fokus på;

Overordnet er der nogle generelle problematikker vi gerne vil rette fokus på; Høringssvar fra Danske Handicaporganisationer (DH) & Skole og Forældre's repræsentanter i det regionale dialogforum, Nordjylland. Overordnet er der nogle generelle problematikker vi gerne vil rette fokus

Læs mere

Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering på sociale døgntilbud

Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering på sociale døgntilbud Åbent brev til Folketingets Sundhedsudvalg Folketingets Socialudvalg Sundhedsminister Astrid Krag Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR. Stiftet 1997

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR. Stiftet 1997 1 Navn, hjemsted og formål 1.1. Den selvejende institutions navn er Orøkontor. VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR Stiftet 1997 1.2. Orøkontors hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1.3. Den

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 22/2013 om indsatsen over for hjemløse

Læs mere

Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse

Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse Side 1/6 Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse 1. Bestyrelsens valg, konstitution og honorar 1.1. Indstilling og valg af bestyrelsesmedlemmer sker i overensstemmelse med pkt. 7 og 8 i fondens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Referat. Fraværende: Ole Sværke. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 nye orienteringspunkteret.

Referat. Fraværende: Ole Sværke. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 nye orienteringspunkteret. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 nye orienteringspunkteret. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 22. januar 2015 Referatet blev godkendt. 3. Orientering

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter. Den 8. oktober 2011-10-12 Kl.11.00 Æblevej 2, 3390 Hundested

Referat af bestyrelsesmøde i Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter. Den 8. oktober 2011-10-12 Kl.11.00 Æblevej 2, 3390 Hundested Haraldsted den 11. oktober 2011 Til stede: Thorkild, Aase, Marianne, Lisbeth webmaster: Jørgen Etisk udvalg: Lotte Messeudvalg: Susan Weber Ikke tilstede: Anne Mette, Nina (bogholder) Dagsorden 1. Valg

Læs mere

Referat fra møde i interessegruppen DSPR D

Referat fra møde i interessegruppen DSPR D Referat fra møde i interessegruppen DSPR D. 25.08.2016 Kl. 10.00 15.00 Tangkær, Sygehusvej 31, 8950 Ørsted Deltagere: Lea Pedersen, Knud Ramian, Lars Bording, Rikke Vorre og Theresa Lyngdahl Afbud fra:

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Mødereferat Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan

Læs mere

Generalforsamlingen i LOS, 2014

Generalforsamlingen i LOS, 2014 Generalforsamlingen i LOS, 2014 Til dagsordenens punkt 6: Drøftelse af dilemma I forbindelse med vedtagelsen af Strategi for LOS på sidste års generalforsamling blev det besluttet, at bestyrelsen skulle

Læs mere

DANSK SYGEPLEJESELSKAB

DANSK SYGEPLEJESELSKAB DANSK SYGEPLEJESELSKAB STRATEGI 2020 www.dasys.dk dasys@dasys.dk 1 FORORD DASYS strategi består af seks strategiske visioner med tilhørende indsatsområder. De seks visioner er: En faglig vision, en organisatorisk

Læs mere

Vejledning til at afholde et panelmøde. Oktober Viden til gavn

Vejledning til at afholde et panelmøde. Oktober Viden til gavn Vejledning til at afholde et panelmøde Oktober 2017 Viden til gavn Hvorfor afholde et panelmøde? Hvordan gør I? Et panelmøde giver jer viden om, på hvilke områder en afgrænset del af jeres faglige praksis

Læs mere

Indhold. Indledning 3. Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 4. Psykisk arbejdsmiljø 5. Børn og unge 6. Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8

Indhold. Indledning 3. Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 4. Psykisk arbejdsmiljø 5. Børn og unge 6. Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 Indhold Indledning 3 Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 4 Psykisk arbejdsmiljø 5 Børn og unge 6 Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 Arbejdsmiljøprisen 2014 9 2 Indledning Arbejdsmiljørådet har

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011

Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011 Roskilde den 23. maj 2012 Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011 Udarbejdet af arbejdsgruppe bestående af: Dorte Olsen, Kalundborg kommune Leif Stockholm, Region Sjælland Pia Winther, Roskilde

Læs mere

Inkluderende pædagogik og specialundervisning

Inkluderende pædagogik og specialundervisning 2013 Centrale videnstemaer til Inkluderende pædagogik og specialundervisning Oplæg fra praksis- og videnspanelet under Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning viden til praksis. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne.

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne. Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 284 Offentligt Det talte ord gælder. Jeg blev lige som de fleste andre bekymret, da jeg så 21 Søndags indslag om hashmisbruget på Nexus. Derfor

Læs mere

Ulrik Westring (UW), Preben Sørensen (PS), Malthe Emil Bøgh Olesen (MO)

Ulrik Westring (UW), Preben Sørensen (PS), Malthe Emil Bøgh Olesen (MO) Referat af bestyrelsens møde torsdag den 1. oktober 2009 Til stede: Afbud: Jan Halle (JH), Lars Ole Vestergaard (LV), Lone Ryg Olsen (LO), Nils-Henrik Pedersen (NH), Arne Frier (AF) og Lars Scheibel (LS),

Læs mere

Undervisernoter: Overordnet om voksenansvarsloven

Undervisernoter: Overordnet om voksenansvarsloven Undervisernoter: Overordnet om voksenansvarsloven Alle anbringelsessteder Plejefamilier Private opholdssteder Døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele: 1. del: baggrundsviden til underviseren

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND Sekretariatet. Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND Sekretariatet. Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 24.01.2017 Sekretariatet Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017 torsdag 24. januar 2017 kl. 12.00 15.00 REFERAT I mødet deltog: Formand Lars Bonde Eriksen,

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 05. marts 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 05. marts 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åbent møde for Socialudvalgets møde den 05. marts 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 018. Orientering fra formanden... 29 019. Orientering fra administrationen...

Læs mere

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Fra marts 2009 til april 2010 gennemførte Ballerup Kommune i samarbejde med Region Hovedstaden projekt Tidlig indsats for børn

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 L 96 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen

Læs mere

Børn og unge er eksperter i eget liv

Børn og unge er eksperter i eget liv Børn og unge er eksperter i eget liv NBK Stockholm 14. september 2012 Trine Nyby, Chefkonsulent Flemming Schultz, Kommunikationschef Børnerådets undersøgelse blandt anbragte børn & unge Udspringer af viden

Læs mere