Årsberetning College

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2014. College"

Transkript

1 Årsberetning 2014 College

2 2014 Jubilæumsår Af direktør Hans Skjerning Jubilæumsåret har været et godt år for skolen, og vi har fastholdt elevniveauet og endda øget det en smule på uddannelsesaktiviteten. Det er fantastisk flot arbejde af alle medarbejdere på skolen. Arbejdet med at skaffe praktikpladser blev intensiveret i 2014, men det gav ikke det forventede resultat, da antallet af praktikpladser faldt med ca. 14%. Årsagerne er mange, men skyldes afmatningen i flere brancher, og så skyldes det også, at tilskuddet til praktikpladser er faldet bort. Det økonomiske resultat med et overskud på ca. kr. 1,9 mio. er tilfredsstillende, og set i forhold til budgettet er det et godt resultat. Dog skal der gøres opmærksom på, at der er en del ekstraordinære poster i 2014, som bl.a. skyldes frasalg af jord på den tidligere gartnerskole, samt at skolen har modtaget noget grundskyld retur fra kommunen. Ændringer i skolens bestyrelse Der tiltrådte en ny bestyrelse pr. 1. maj Det er en ny 4 års periode, der tog sin begyndelse her. Det bød på et par enkelte udskiftninger i bestyrelsen. Medarbejderrepræsentant Kristian Karlby er som lærerrepræsentant indtrådt og har afløst Lene Medelby Dolriis. Derudover er den ene elevrepræsentant blevet skiftet ud. Det er mejerielev Michael Poulsen Pedersen, der er tiltrådt og afløser Philip Sørensen. Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplanen for 2015 tog sin begyndelse på bestyrelsens strategiseminar i august Temaet for virksomhedsplanen er: Slip talenterne løs. 125 års jubilæum Den 2. maj 1889 begyndte det første mejerikursus på mejeriskolen. Dette 125 års jubilæum blev fejret med pompt og pragt på skolen. Vi afviklede 3 arrangementer i løbet af dagen. Et rent mejerifagligt arrangement om formiddagen. En reception for alle mejeriskolens samarbejdspartnere og venner af huset. Om aftenen afholdt vi en flot fest for alle ansatte, skolens bestyrelse og tidligere mejerilærere. Slip dig løs Der har i 2014 fortsat været arbejdet med udviklingen af skolens kultur og virke. I 2014 har der været fokus på arbejdet med den ledelsesmæssige og pædagogiske udvikling. Vi bærer en stor og vigtig arv med os fra Kresten Kold og vi er stadig meget inspireret af ham. For at vi hver dag skal huske at få det fulde potentiale ud af dette syn på skole og liv, har vi lavet fem leveregler, som vi vil bruge i det daglige for at blive ved med at sikre en rummelig, målrettet og moderne skole. Med udgangspunkt i levereglerne er der udarbejdet et nyt Fælles Pædagogisk Didaktisk Grundlag. Begge dele rækker ned i skolens kulturvision og videre til skolens slogan Slip dig løs, således at vi styrker fundamentet. Kold College praktikcenter Kold College blev i efteråret 2013 godkendt som praktikcenter og dermed godkendt til at gennemføre skolepraktik for uddannelserne gastronom (kok), anlægsgartner og væksthusgartner. Praktikcenteret har skiftet leder, og det er uddannelsesleder Hans Torp, der er ny centerleder. Praktikcenteret er i efteråret 2014 blevet evalueret af Danmarks Evalueringscenter, og vi har modtaget en meget positiv tilbagemelding om dét, der er igangsat og den udvikling, der har været siden centerets opstart. Det internationale arbejde Der arbejdes stadig sammen med Karacabey Vocational School i Tyrkiet med at få elevudveksling og støtte til oprettelse af en ny skole og en ny mejeristuddannelse. Dette arbejde fortsætter ind i 2014 med flere elev- og lærerudvekslinger. Derudover er der en samarbejdsaftale under udarbejdelse med mejeriskolen i Argentina ved navn Escuela Superior Integral de Lecheria ESIL, som er placeret i byen Villa Maria. Der arbejdes ligeledes med en samarbejdsaftale med en mejeriskole i Sydkorea, som ønsker at sende nogle personer på Kold College. Skolen hedder Korea Vocational School of Food and Agriculture. 2

3 ÅRETS UDDANNELSESAFTALER Landbrug Gartneri Mejerist Gastronom kok Tjener Bager I alt Den uddannelsesmæssige udvikling Kold Levnedsmiddel På skolens levnedsmiddelafdeling har det samlede årselevtal for 2014 været lidt større end i Der er optaget en del flere grundforløbselever end i 2013 nemlig 437 elever, men der er færdiguddannet 12 færre end året før. Det samlede årselevtal for afdelingen er 301 mod 287 i Kold Jordbrug Skolens jordbrugsafdeling har i 2014 haft en lille vækst set i forhold til Det samlede årselevtal for 2014 er på 313 mod 299 i Optaget af nye elever steg en smule med i alt 10 elever. Der blev optaget 331 elever i 2014 mod 321 elever i Samlet set har antallet af færdiguddannede elever været stigende i 2014 med i alt 12 flere færdiguddannede elever. Kold Mejeri Året bød på en uændret elevaktivitet på skolens mejeriafdeling. Optaget af nye elever blev i 2014 på 90 elever, men intet svensk hold i Antallet af elever i 2013, som blev optaget på mejeristuddannelsen, var på 94, heraf 16 svenske elever. I 2013 var der samlet 85 årselever, og i 2014 faldt dette til 84 årselever. Der blev også færdiguddannet en del flere mejerister i 2014, nemlig 76 mod 57 elever i Der blev uddannet en enkelt mejerioperatør i 2013, men ingen mejerioperatører i Kold HTX I 2014 blev der blev optaget 73 nye elever på HTX mod 85 elever året før. Det samlede aktivitetsniveau faldt en del i 2014 og blev på 205 årselever mod 216 i Kold Akademi Det er første år uden akademiuddannelser på skolen. Der er ingen tvivl om, at vi på Kold College synes, det er en meget dårlig beslutning, som folketinget har truffet om at flytte akademiuddannelserne fra erhvervsskolerne. Det er der en masse grunde til, som ikke skal nævnes her. Rent regnskabsmæssigt vil det fremgå, at der har været en økonomisk aktivitet fra akademiuddannelserne, men det skyldes blot, at det var en del af aftalen med Erhvervsakademiet Lillebælt. Der var i alt ca. 300 årselever på akademiaktiviteten som Kold således i fremtiden går glip af. Efteruddannelse Igen i 2014 var faldet i efteruddannelse på Kold College stort ligesom på mange andre skoler i Danmark. Der var en aktivitet på 18 årselever i 2014 mod 28 årselever i Det er således 3. år i træk med fald i aktiviteten. Indtægtsdækkede virksomhedskurser er steget fra 8 årselever i 2013, til 14 årselever i Færdiguddannede på erhvervsuddannelserne Antallet af færdiguddannede elever på skolen i 2014 var på 269 elever mod 250 elever i Det er en fin stigning. FÆRDIGUDDANNEDE Anlægsgartner Anlægsgartnerassistent Bager Brødbager med profil Brødbager Gastronom - kok Landmand Landbrugsassistent Mejerist Mejerioperatør Tjener Væksthusgartner Væksthusgartnerassistent I alt DET SAMLEDE ELEVTAL Jordbrug Levnedsmiddel Mejerist Akademiuddannelser HTX AMU/Åben uddannelse/iv Skolehjem Skolen i alt Antallet af indgåede praktikaftaler 2014 var et år med et fald i indgåede praktikpladsaftaler på trods af en målrettet indsats fra skolen og fokus på dette vigtige område. Det blev et fald på 15% i 2014 i forhold til Antallet af praktikaftaler i 2014 blev på 351 mod 410 året før. Skolens samlede antal årselever Som tidligere nævnt har skolen haft en pæn vækst i antallet af årselever. I 2014 blev aktiviteten på skolen i alt på 1386 årselever mod 1318 årselever i Dette må betegnes som en flot stigning og som et tilfredsstillende resultat. Begge tal er opgjort inkl. aktiviteten på akademiuddannelserne, for at årselevtallene er direkte sammenlignelige. 3

4 Kold College markerer sig Kold College har igen i 2014 deltaget i mange events, konkurrencer og andet, hvor skolen har markeret sig. Her er et udpluk af begivenheder i Kold College holdt nytårskur med høring om mejeriteknologuddannelsen Torsdag den 16. januar 2014 afholdt Kold College nytårskur i den store restaurant med høring om mejeriteknologuddannelsen. Alle mejerivirksomheder i Danmark samt repræsentanter fra leverandørvirksomhederne og flere andre interessenter var inviteret. Resultatet af nytårskuren og høringen var, at branchen inklusive følgeindustrien bekræftede, at der er et behov for en videreuddannelse efter mejeristen. Mejeribrugets dag Omkring 500 personer deltog 5. februar 2014 i arrangementet Mejeribrugets Dag. 122 personer deltog i frokosten, og efterfølgende var der rundvisning for ca. 200 personer på Landbrugsvej, inden der var foredrag og kredsudstilling på Dalum Landbrugsskole. Ny stald på Bjørnemosevej Onsdag den 12. marts blev den nye undervisningsstald på Bjørnemosevej indviet. Den skal bruges til skolens slagtesvin og slagtekalve. Bestyrelsesformand for Kold College, Thomas Johansen, formand for Centrovice, Niels Rasmussen, og direktør Jan Bonde fra firmaet Bopil, som har bygget stalden, holdt taler. Stalden blev åbnet af Niels Rasmussen, der lukkede den første beboer en lille gris ind i stalden. Samtidig med staldindvielsen fik vi vores helt egen frilandsgris. Kold Grisen opdrættes i den topmoderne stald og med masser af kærlig omsorg af de mange elever, som kommer til at arbejde med dyrene i stalden. Erhvervsgymnasier skruer op for imaget Der er stadig for få unge, der vælger HTX og HHX, selvom elevtallet er stigende. I kronikken i Fyens Stiftstidende den 12. marts skrev rektor for Kold HTX, Kim Nørgaard, om problematikken med, at alt for få unge gør sig overvejelser, inden de skal i gymnasiet. De fleste vælger automatisk STX gymnasiet uden at tænke over, hvad de skal bruge gymnasieuddannelsen til. De unge, der reelt tager et valg om en HTX, får en moderne uddannelse, og HTXgymnasiet er kendt på de videregående uddannelser for at levere topkvalificerede unge, hvoraf de fleste vælger at læse videre inden for især de natur- og samfundsvidenskabelige fagområder. Konklusionen i Kim Nørgaards kronik er, at erhvervsgymnasierne må stramme sig endnu mere an for at blive mere synlige og skabe et bedre image. Under mottoet tættere på virkeligheden arbejder HHXog HTX-gymnasier sammen om at oprette advisory boards med repræsentanter fra erhvervslivet og videregående uddannelser, undervisningsforløb med inddragelse af lokale virksomheder samt opsigtsvækkende konkurrencer inden for erhverv og teknologi. Sølv ved DM til de fynske tjenerelever Der blev afholdt Food Expo i Herning den 17. marts. Ronnie Pedersen, Faldsled Kro, og Rasmus Brink, Kok og Vin, opnåede en flot sølvmedalje den 17. marts ved Food Expo i Herning, hvor der blev afholdt DM for kokkeog tjenerelever. Det var en synligt stolt og glad underviser og holdleder, Palle Bøgely, der tog imod drengene efter præmieoverrækkelsen. Mælkens skole Den 2. maj 2014 var det 125 år siden, at det første hold mejerister satte sig ved skolebænken på dét, der dengang hed Dalum Landbrugs- og Mejeriskole, men som i dag hedder Kold College. Sidst i 1800-tallet var mejeribruget inde i en hæsblæsende udvikling. Landets første andelsmejeri var oprettet i 1882, og snart opstod ønsket om at få bedre uddannet personale på mejerierne. Derfor var det helt naturligt, at Dalum Landbrugsskole kastede sig over uddannelsen af mejerister. Jubilæumsbogen giver et historisk overblik over mejeribrugets udvikling fra andelsmejeriernes fremkomst til nutidens moderne mejeriindustri. Madspild som konkurrenceparameter Konkurrenceevne og indtjening i store dele af fødevarebranchen er faldende. Helt skidt står det til i frugt- og grøntbranchen, hvor 30 % af produktionen af kartofler, frugt og grøntsager aldrig når frem til detailbutikkerne og ud til forbrugeren. I stedet bliver den til madspild undervejs. Kold College 4

5 deltog i et nyt, stort innovationskonsortium under ledelse af AgroTech A/S, som skal undersøge, hvordan spildet i værdikæden fra jord til bord kan reduceres markant. Dansk produktion af kartofler, frugt og grøntsager har siden år 2000 tabt konkurrenceevne markant, og det skyldes blandt andet store mængder af spild fra jord til bord. Det årlige spild i værdikæden på spisekartofler, frugt og grønt er på ca ton. Det svarer til, at man kunne fylde ét langt lastvognstog på motorvejen fra Aalborg til den tyske grænse. Spildet betyder, at produktionsomkostningerne bliver for høje, og at primærproducenterne ikke opnår omsætning og indtjening på 30% af de kartofler, frugter og grøntsager, der allerede er brugt ressourcer på at producere, høste og lagre over vinteren. En del af projektet gik ud på at få udviklet uddannelsen af fødevareproducenterne, så de lærer, hvordan de kan mindske spildet. Skolepraktikelever har fokus på madspild Fredag den 8. august var 50 gæster inviteret til madspildsevent på Ungdomshusets Café i Nørregade i Odense. 13 kokkeelever, der var i skolepraktik på Kold College, havde frivilligt meldt sig til at tilberede maden, som skulle produceres af råvarer, der havde nået sidste salgsdag. Rema 1000 sponsorerede råvarerne til eventen i stedet for at smide dem i containeren, og først kl fredag middag vidste eleverne, hvilke råvarer de havde at gøre godt med. Ved eventen blev der serveret en helt fantastisk lækker middag. Den bestod af Gazpacho (kold tomatsuppe) til forret, en stor salatbuffet samt kalveskank, svinemørbrad og farsbrød. Til dessert havde eleverne tilberedt en super lækker kirsebæris, der blev serveret på en blinis med blåbær. Middagen sluttede med kaffe, banankage og frugtsalat. Selvom alle gæsterne gjorde, hvad de kunne for at støtte det gode formål, og der virkelig blev spist godt igennem, så var der stadig mad til overs, som gæsterne blev opfordret til at tage med hjem i de udleverede goodie bags. Efter middagen modtog kokkeeleverne en begejstret applaus fra gæsterne. Eventen var arrangeret af fire studerende fra SDU. Besøg fra Tyrkiet Kold College havde den 19. august og ugen ud besøg af Uludag University, Karacabey Vocational School ved Director Prof. Dr. İbrahim AK og Dr. Metin GÜLDAŞ og 4 elever som skulle i elev-udveksling/praktik. De 4 elever skulle opholde sig i 6 uger delvis på skolen og delvis i praktik. Der var 1 mejerielev, 1 landmandselev samt 2 veterinærelever. De 2 veterinærelever skulle bl.a. være på Hansenberg i Kolding. SKILLS på Kold College I ugerne og 37 deltog 1200 elever fra 8. klasser til en kort introduktion til erhvervsuddannelserne, og derefter skulle de deltage i en konkurrence, hvor de skulle udføre nogle opgaver, som på én eller anden måde havde med erhvervsuddannelserne at gøre. Vinderne af konkurrencen gik videre til finalen ved den nationale Skills konkurrence, der blev afholdt i København. Talentudvikling på Levnedsmiddel Så var Levnedsmiddelafdelingen klar med efterårets talentudviklingsture for hovedforløbseleverne. 22. september 2014 var de på Trente Mølle og samle spiselige urter og svampe, som blev bragt hjem i køkkenet for at blive tilberedt. 29. september 2014 var hovedforløbseleverne sammen med kok og forfatter Klavs Styrbæk, hvor de nørdede sig ned i smag og smagssammensætninger. Åbent hus Den 4. oktober holdt skolen et ekstraordinært åbent hus. Mere end 435 gæstede Kold til arrangementet. Der kom mange målrettet efter informationsmøderne, og mange af vores tidligere brobyggere kom sammen med deres forældre. Ung til ung undervisning Elever fra Kold HTX havde i projektet talentraketten udskiftet deres rolle som elev og iklædt sig rollen som underviser. I projektet viste de elever fra 8. klasse på Dalumskolen, hvor vigtigt det er, og hvor sjovt det kan være at arbejde med naturvidenskab. Emnet for den undervisning, som eleverne havde tilrettelagt, var molekylær gastronomi. Eleverne fra Dalumskolen fik en kort introduktion til, hvad de skulle arbejde med, når de besøgte Kold College. Her skulle de i bageriet, køkkenet og mejeriet, hvor de bagte brød, lavede tomatsuppe og cremefraiche. Undervejs gav HTX-eleverne dem et godt indblik i, hvordan de kemiske processer påvirker den mad, vi spiser. Projektet blev evalueret på Dalumskolen, hvor HTX elever deltog. Kampagne skulle sætte fokus på erhvervsuddannelserne Morgenfriske elever fra grundforløbet på Kold College stillede op til den lokale guerilla event, der skulle sætte fokus på den landsdækkende kampagne Muligheder i virkeligheden. Grundforløbseleverne fra Kold Levnedsmiddel pakkede og uddelte hjemmebagte grovboller til de mange travle rejsende på Odense BanegårdsCenter og fortalte til de interesserede om deres uddannelse. Kampagnen skulle sætte fokus på Erhvervsuddannelserne og vise, at uddannelse kan være så meget mere end blot at sidde på en stol og læse tykke bøger. Store kartoffeldag på Kold College Den 26. oktober afholdt Kold College årets Kartoffelpris og Kartoffelfestival. Kartoffelprisens dommere var i år Pernille Skjødt, Susanne Holden Venlov og Hans Beck Thomsen. Lægdommere var greve Christian Ahlefeldt-Laurvig og Triatlet Camilla Pedersen. Vinderen af Kartoffelprisen var Michael Pedersen fra Canblau Tapasbar i Aalborg. Konkurrencens 2. plads blev vundet af Jens Sjöström fra Kadeau i København. 3. pladsen gik til fynboen Marc Nygaard Foged fra Restaurant Geist ligeledes i København. På Kartoffelfestivalen tilberedte 33 børn og deres forældre en lækker kartoffelmenu, godt hjulpet på vej af to kokkefaglærere fra Kold Colleges levnedsmiddelafdeling. Medaljeregn over Kold College igen i 2014 I 2014 blev der igen høstet mange medaljer i forbindelse med svendeprøver. På kokkeuddannelsen blev der i alt givet 13 sølvmedaljer og 8 bronzemedaljer. På tjeneruddannelsen blev der i alt givet 2 sølvmedaljer. På bageruddannelsen blev givet 1 sølvmedalje. 5

6 Kold College i tal NØGLETAL FOR kr Pr. årselev Indtægter Løn Omkostninger Vedligeholdelse / anskaffelser Afskrivninger Årets driftsresultat AKTIVITETSGRUNDLAG Årselever på primære områder Efteruddannelses- og indtægtsdækkede kurser I alt årselever Skolehjem/kostafdeling Inkl. skolehjem Kold College fik i 2014 et overskud på kr. Personaleomkostningerne udgør 54% af skolens indtægtsgrundlag, 2% mindre end i Andre omkostninger udgør 44% i 2014, 1 % mere end i Ungdomsuddannelserne inden for jord til bord har samlet haft en mindre tilbagegang. Grundforløbene er gået tilbage med 3%, hvorimod hovedforløbene (gartner, gastronom, tjener, bager og mejerist) har en fremgang på 2% i forhold til årselevtallet i Gymnasieuddannelsen HTX havde ligeledes en mindre tilbagegang på 5% i forhold til % Årets driftsresultat 4% Afskrivninger 9% Vedligeholdelse og anskaffelser 56% Løn 30% Omkostninger 6

7 Kold College aktivitetsoversigt Tallene angiver antal årselever Jordbrugsuddannelser Jordbrugselever/ Landmænd Væksthusgartnere Anlægsgartnere Levnedsmiddeluddannelser Levnedsmiddelelever/ Kokke/Tjenere/Bagere Mejeristuddannelse Mejerister Kold naturvidenskabeligt gymnasium HTX-elever Rekvirerede/efter- og videreuddannelseskurser Åben uddannelse Kursister Årselever i alt (ekskl. skolehjemselever) Skolehjemsårselever I alt årselever inkl. skolehjem

8 Kvalitetsarbejdet på Kold College På Kold College danner ISO 9001:2008 rammen om det systematiske kvalitetsarbejde. Med dette ledelsesværktøj sikrer vi, at kvalitetsdokumentation og synliggørelse af arbejdsgange i skolens ydelser har stort fokus. Hele tiden med det formål at komme rundt og opad i kvalitetscirklen til glæde for elever, studerende, medarbejdere og aftagere i de erhverv Kold College uddanner dygtige folk til. I praksis fungerer kvalitetsledelsessystemet som støtte for det at arbejde systematisk med udvikling, forbedring af effektiviteten og implementering af nye metoder eller processer. Skolens kvalitetsarbejde holdes løbende op mod ISO-standarden ved årlige besøg fra Bureau Veritas. Samtidig har Kold College et engageret internt auditorkorps, som holder fingeren på pulsen, så kvalitetssystemet konstant er velfungerende og effektivt. I 2014 gennemførte auditteamet audit i ni forskellige udvalgte områder indenfor kvalitetsledelsessystemet. De systematiske undersøgelser af elevernes trivsel og tilfredshed på Kold College blev også i 2014 gennemført i regi af ESB-netværket med hjælp fra Ennova A/S. Resultatet var igen tilfredsstillende - Kold College fik primært ros, men også konstruktiv kritik, som alt i alt er et værdifuldt input til arbejdet med den gode kvalitet i alle fremtidige indsatser og aktiviteter. Bestyrelsen Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Gårdejer Thomas Johansen (formand) CEO Povl Krogsgaard HORESTA, Syddanmark Hotelejer Steen Sørensen Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere Gartneriejer Thorsten Lund Fødevareforbundet NNF Afdelingsformand Paul Fruergaard Sørensen Danske Mejeristers Fagforening Formand Lars Gram (næstformand) 3F Faglig sekretær Lone Pedersen, 3F Sydfyn Selvudpegning Direktør Henrik Borup Jeppesen 3F GOPS Formand Charlotte V. Petersen, 3F Odense GOPS Odense Kommune Funktionsleder Anette Blynél Lærerrepræsentant Kristian Karlby Repræsentant for teknisk administrativt personale Værkstedsassistent Helge Valdemar Lund Repræsentanter for elever og studerende Mejerielev Michael Poulsen Olsen HTX-elev Søren Søndergaard Pedersen Direktion Direktør Hans Skjerning Uddannelsesdirektør Hans-Henrik Jensen Økonomichef Ove Nielsen Udviklingschef Lone Nauerby Kold HTX Landbrugsvej Odense S Tlf koldcollege.dk

Virksomhedsplan 2014. Virksomhedsplan 2014.indd 1 11/12/13 12.44

Virksomhedsplan 2014. Virksomhedsplan 2014.indd 1 11/12/13 12.44 Virksomhedsplan 2014 Virksomhedsplan 2014.indd 1 11/12/13 12.44 Virksomhedsplan 2014.indd 2 11/12/13 12.44 Virksomhedsplan 2014 Vi vil og kan mere... 5 Forandringer på vej... 6 Farvel til akademiet Ny

Læs mere

2015 somhedsplan Virk

2015 somhedsplan Virk Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Velkommen... 5 Slip talenterne løs Forandring... 6 Sådan vil vi vokse 2014: Samling, forberedelse og styrke 2015: Udvikling, muligheder og talent Vækst... 9 Jagten

Læs mere

Det, der kommer fra hjertet, kan få plads i hjertet. Slip dig løs

Det, der kommer fra hjertet, kan få plads i hjertet. Slip dig løs KOLD: Det, der kommer fra hjertet, kan få plads i hjertet. Slip dig løs Landbrugsvej 55, DK-5260 Odense S T: +45 6313 2043 F: +45 6313 2044 koldcollege.dk koldcollege@koldcollege.dk Virksomhedsplan 2013.indd

Læs mere

Strategi. rapport. Vi har en mission. Samarbejde med virksomheder. Strategiske samarbejdskonstellationer. Rekruttering. Udfordringer.

Strategi. rapport. Vi har en mission. Samarbejde med virksomheder. Strategiske samarbejdskonstellationer. Rekruttering. Udfordringer. Med engagement, samarbejde og respekt for mennesker og faglighed skaber vi dagligt en attraktiv erhvervsskole som andre gerne vil være en del af Fra skolens værdigrundlag Vi har en mission Praktikcenter

Læs mere

2009 eren -arets beretninger

2009 eren -arets beretninger 2009 eren -arets beretninger Indhold 4 Handelsgymnasiet - HHX 8 Erhvervsuddannelserne - HG 12 Kursusafdelingen 18 Tæt samarbejde med erhvervslivet 22 Iværksætteri & innovation 24 Internationalitet 26 Drømme

Læs mere

BERETNINGER RESULTATER ÅRET I GLIMT

BERETNINGER RESULTATER ÅRET I GLIMT 2013 BERETNINGER RESULTATER ÅRET I GLIMT FORMANDENS BERETNING Med ansættelsen af Lars Bregnehøj Hansen som ny direktør fra august 2013 er der over en kort årrække sket et generationsskifte i stort set

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

Virksomhedsplan 2007

Virksomhedsplan 2007 Virksomhedsplan 2007 Forord Virksomhedsplanen skal ses som et resultat af initiativer, iværksat og gennemført i 2006. Der er foretaget forskellige undersøgelser, såsom: Elevtilfredshedsundersøgelse Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2012

ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2012 ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2012 2012 BLEV ET GODT ÅR TRODS ALT I 2012 faldt omsætningen i detailhandlen på fjerde år. Forbrugerne tøvede med indkøbene til trods for, at flertallet af danskere havde

Læs mere

økologi børnemaden Børnemaden kompetenceudvikling rådgivning Rådgivning udvikling bilag Bilag bilag bilag bilag

økologi børnemaden Børnemaden kompetenceudvikling rådgivning Rådgivning udvikling bilag Bilag bilag bilag bilag ÅRSRAPPORT 2011 Indholdsfortegnelse rasmus Rasmus kjeldahl Kjeldahl Anne Birgitte birgitte agger økologi køkkenløftet børnemaden Børnemaden eat EAT kompetenceudvikling rådgivning Rådgivning udvikling Bilag

Læs mere

Ernærings. assistenten

Ernærings. assistenten Ernærings assistenten 4 DEC / 2005 2 Ny uddannelseschef 2 5 ud af 8 Food Fighters er Slagteriskoleelever 4 Et slag for smagen 5 Sultne efter mere 6 700 gange frokost og aftensmad, 1750 madpakker og så

Læs mere

Årsberetning. Administrationen Elafdelingen Køleafdelingen Plastafdelingen Tømrerafdelingen Installatørafdelingen

Årsberetning. Administrationen Elafdelingen Køleafdelingen Plastafdelingen Tømrerafdelingen Installatørafdelingen Årsberetning Årsberetning for Den jydske Haandværkerskole 2005 DjH generelt Serviceområdet Bygningstjenesten Rengøringen Forplejningen Skolehjemmet Administrationen Elafdelingen Køleafdelingen Plastafdelingen

Læs mere

Indhold. Nr. 2, november 2010

Indhold. Nr. 2, november 2010 Nr. 2, november 2010 Indhold Leder v/ Områdechef Lars Holm, UCR... 2 Det Lokale Uddannelsesudvalg v/ Formand Inge Sønke, KRAM... 2 Den friske giffel i kurven v/ Esther Bruus Midgley, UCR... 3 Kyllinge

Læs mere

Velkommen til: Dansk Svømmeunions generalforsamling Lørdag, den 24. april 2010 klokken 13.00

Velkommen til: Dansk Svømmeunions generalforsamling Lørdag, den 24. april 2010 klokken 13.00 Velkommen til: Dansk Svømmeunions generalforsamling Lørdag, den 24. april 2010 klokken 13.00 Bilag 1 Bestyrelsens beretning for 2009 Kaj Aagaard (formand) John Pihlkjær (næstformand) Kjeld Egebo Larsen

Læs mere

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 - - Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 1 Indhold Forord... 3 1.0 Indledning... 5 2.0 Problemformulering... 6 3.0 Projektmetode... 6 4.0 Selektionskriterier... 7 5.0 2009 2012 Fagmentorprojekt

Læs mere

ÅRSSKRIFT. UdgIveT af elevforeningen. Nordjyllands Landbrugsskole

ÅRSSKRIFT. UdgIveT af elevforeningen. Nordjyllands Landbrugsskole ÅRSSKRIFT UdgIveT af elevforeningen Nordjyllands Landbrugsskole LUNdbæK 2011 ÅRSSKRIFT Udgivet af elevforeningen Nordjyllands Landbrugsskole Lundbæk 2011 Sats og tryk: degngrafisk.dk 1 2 Året i billeder

Læs mere

Det Grønlandske Hus i Odense 2011. Årsrapport

Det Grønlandske Hus i Odense 2011. Årsrapport Det Grønlandske Hus i Odense 2011 Årsrapport Indholdsfortegnelse Midt i en spændende ventetid... 4 Nordatlantisk Hus et særligt sted... 6 Velkommen i nye rammer... 7 Resultatopgørelse 2011... 10 Nordatlantisk

Læs mere

Indhold. Nr. 8, november 2013

Indhold. Nr. 8, november 2013 Nr. 8, november 2013 Indhold Leder v/ Pædagogisk chef Tina Düsterdich, UCR... 2 Goddag v/ Pædagogisk chef Tina Düsterdich, UCR... 2 Goddag v/ Ressourcechef Benny Petersen, UCR... 3 Ny i produktionskøkkenet

Læs mere

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16 s.2 Fra byggeplads til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på Syddansk Erhvervsskole s.14 Tidligere Lindø-folk med nyt svendebrev s.16 Krisen har næsten forbigået nogle brancher s.2 MINISTER MED FAGLIG

Læs mere

Byggeri for millioner

Byggeri for millioner september 2009 Nyt fra Selandia - Center for Erhvervsrettet Uddannelse nr. 3 1. årgang Byggeri for millioner For den nette sum af 14 millioner kroner får laboranterne på Selandia regionens mest moderne

Læs mere

Tal og ord 2013. I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet

Tal og ord 2013. I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet Tal og ord 2013 I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet Indhold FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 3 Uddannelserne... 3 Lock-out... 3 Organiseringen af arbejdet... 3 Samarbejde med

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

MEJERISTEN. Studietur til Bornholm. Tema om uddannelse SIDE 4-9 SIDE 18-22 NR. 2 92. ÅRGANG 2015

MEJERISTEN. Studietur til Bornholm. Tema om uddannelse SIDE 4-9 SIDE 18-22 NR. 2 92. ÅRGANG 2015 MEJERISTEN NR. 2 92. ÅRGANG 2015 Tema om uddannelse SIDE 4-9 Studietur til Bornholm SIDE 18-22 { FORMANDEN HAR ORDET } Uddannelse og kompetencer Foråret er kommet til Danmark, og med foråret kommer også

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Lundbæk 2012. Udgivet af elevforeningen. Nordjyllands Landbrugsskole. Sats og tryk: degngrafisk.dk

ÅRSSKRIFT. Lundbæk 2012. Udgivet af elevforeningen. Nordjyllands Landbrugsskole. Sats og tryk: degngrafisk.dk ÅRSSKRIFT Udgivet af elevforeningen Nordjyllands Landbrugsskole Lundbæk 2012 Sats og tryk: degngrafisk.dk 1 2 Indholdsfortegnelse Forstanderens klumme...4 Skoleåret 2011/12...5 4 Nye lærer...6 Mindestenene

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 25. aug. 2010 i Odense 2009-2010 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2009/10 1 Indledning... 3 2 Medlemsforhold...

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Jobcenter Aarhus har gennemgået en omstrukturering og er pr. 1. april organiseret i fire centre:

Jobcenter Aarhus har gennemgået en omstrukturering og er pr. 1. april organiseret i fire centre: UU INFO Maj 2012 Indhold Job & Uddannelse. En ny afdeling i Jobcenter Aarhus Uddannelsesparathedsvurdering. Side 3 10+ nyt tilbud om opkvalificering. Side 6 Min vej til uddannelse. Side 7 Det kan betale

Læs mere

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole okt. 2008. Tillykke til Casper Elev bestod engelskeksamen med god hjælp fra klassekammerat

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole okt. 2008. Tillykke til Casper Elev bestod engelskeksamen med god hjælp fra klassekammerat DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole okt. 2008 Tillykke til Casper Elev bestod engelskeksamen med god hjælp fra klassekammerat En robot fra det virkelige liv Samarbejde med erhvervet sikrer

Læs mere

Velkomst til delegeretmøde

Velkomst til delegeretmøde Velkomst til delegeretmøde Kære delegerede, på vegne af Foreningen af mejeriledere og funktionærer er det mig en glæde at kunne byde jer velkommen til foreningens delegeretmøde nr. 123. Som bekendt blev

Læs mere

rapport NULskrald mindre affald mere liv

rapport NULskrald mindre affald mere liv rapport NULskrald mindre affald mere liv intro NULskrald Boligforening I 2014 har vi i Sønderborg Kommune og Sønderborg Forsyning udført projekt Nulskrald Boligforening hos boligforeningen B42s lokale

Læs mere