Årsberetning College

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2014. College"

Transkript

1 Årsberetning 2014 College

2 2014 Jubilæumsår Af direktør Hans Skjerning Jubilæumsåret har været et godt år for skolen, og vi har fastholdt elevniveauet og endda øget det en smule på uddannelsesaktiviteten. Det er fantastisk flot arbejde af alle medarbejdere på skolen. Arbejdet med at skaffe praktikpladser blev intensiveret i 2014, men det gav ikke det forventede resultat, da antallet af praktikpladser faldt med ca. 14%. Årsagerne er mange, men skyldes afmatningen i flere brancher, og så skyldes det også, at tilskuddet til praktikpladser er faldet bort. Det økonomiske resultat med et overskud på ca. kr. 1,9 mio. er tilfredsstillende, og set i forhold til budgettet er det et godt resultat. Dog skal der gøres opmærksom på, at der er en del ekstraordinære poster i 2014, som bl.a. skyldes frasalg af jord på den tidligere gartnerskole, samt at skolen har modtaget noget grundskyld retur fra kommunen. Ændringer i skolens bestyrelse Der tiltrådte en ny bestyrelse pr. 1. maj Det er en ny 4 års periode, der tog sin begyndelse her. Det bød på et par enkelte udskiftninger i bestyrelsen. Medarbejderrepræsentant Kristian Karlby er som lærerrepræsentant indtrådt og har afløst Lene Medelby Dolriis. Derudover er den ene elevrepræsentant blevet skiftet ud. Det er mejerielev Michael Poulsen Pedersen, der er tiltrådt og afløser Philip Sørensen. Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplanen for 2015 tog sin begyndelse på bestyrelsens strategiseminar i august Temaet for virksomhedsplanen er: Slip talenterne løs. 125 års jubilæum Den 2. maj 1889 begyndte det første mejerikursus på mejeriskolen. Dette 125 års jubilæum blev fejret med pompt og pragt på skolen. Vi afviklede 3 arrangementer i løbet af dagen. Et rent mejerifagligt arrangement om formiddagen. En reception for alle mejeriskolens samarbejdspartnere og venner af huset. Om aftenen afholdt vi en flot fest for alle ansatte, skolens bestyrelse og tidligere mejerilærere. Slip dig løs Der har i 2014 fortsat været arbejdet med udviklingen af skolens kultur og virke. I 2014 har der været fokus på arbejdet med den ledelsesmæssige og pædagogiske udvikling. Vi bærer en stor og vigtig arv med os fra Kresten Kold og vi er stadig meget inspireret af ham. For at vi hver dag skal huske at få det fulde potentiale ud af dette syn på skole og liv, har vi lavet fem leveregler, som vi vil bruge i det daglige for at blive ved med at sikre en rummelig, målrettet og moderne skole. Med udgangspunkt i levereglerne er der udarbejdet et nyt Fælles Pædagogisk Didaktisk Grundlag. Begge dele rækker ned i skolens kulturvision og videre til skolens slogan Slip dig løs, således at vi styrker fundamentet. Kold College praktikcenter Kold College blev i efteråret 2013 godkendt som praktikcenter og dermed godkendt til at gennemføre skolepraktik for uddannelserne gastronom (kok), anlægsgartner og væksthusgartner. Praktikcenteret har skiftet leder, og det er uddannelsesleder Hans Torp, der er ny centerleder. Praktikcenteret er i efteråret 2014 blevet evalueret af Danmarks Evalueringscenter, og vi har modtaget en meget positiv tilbagemelding om dét, der er igangsat og den udvikling, der har været siden centerets opstart. Det internationale arbejde Der arbejdes stadig sammen med Karacabey Vocational School i Tyrkiet med at få elevudveksling og støtte til oprettelse af en ny skole og en ny mejeristuddannelse. Dette arbejde fortsætter ind i 2014 med flere elev- og lærerudvekslinger. Derudover er der en samarbejdsaftale under udarbejdelse med mejeriskolen i Argentina ved navn Escuela Superior Integral de Lecheria ESIL, som er placeret i byen Villa Maria. Der arbejdes ligeledes med en samarbejdsaftale med en mejeriskole i Sydkorea, som ønsker at sende nogle personer på Kold College. Skolen hedder Korea Vocational School of Food and Agriculture. 2

3 ÅRETS UDDANNELSESAFTALER Landbrug Gartneri Mejerist Gastronom kok Tjener Bager I alt Den uddannelsesmæssige udvikling Kold Levnedsmiddel På skolens levnedsmiddelafdeling har det samlede årselevtal for 2014 været lidt større end i Der er optaget en del flere grundforløbselever end i 2013 nemlig 437 elever, men der er færdiguddannet 12 færre end året før. Det samlede årselevtal for afdelingen er 301 mod 287 i Kold Jordbrug Skolens jordbrugsafdeling har i 2014 haft en lille vækst set i forhold til Det samlede årselevtal for 2014 er på 313 mod 299 i Optaget af nye elever steg en smule med i alt 10 elever. Der blev optaget 331 elever i 2014 mod 321 elever i Samlet set har antallet af færdiguddannede elever været stigende i 2014 med i alt 12 flere færdiguddannede elever. Kold Mejeri Året bød på en uændret elevaktivitet på skolens mejeriafdeling. Optaget af nye elever blev i 2014 på 90 elever, men intet svensk hold i Antallet af elever i 2013, som blev optaget på mejeristuddannelsen, var på 94, heraf 16 svenske elever. I 2013 var der samlet 85 årselever, og i 2014 faldt dette til 84 årselever. Der blev også færdiguddannet en del flere mejerister i 2014, nemlig 76 mod 57 elever i Der blev uddannet en enkelt mejerioperatør i 2013, men ingen mejerioperatører i Kold HTX I 2014 blev der blev optaget 73 nye elever på HTX mod 85 elever året før. Det samlede aktivitetsniveau faldt en del i 2014 og blev på 205 årselever mod 216 i Kold Akademi Det er første år uden akademiuddannelser på skolen. Der er ingen tvivl om, at vi på Kold College synes, det er en meget dårlig beslutning, som folketinget har truffet om at flytte akademiuddannelserne fra erhvervsskolerne. Det er der en masse grunde til, som ikke skal nævnes her. Rent regnskabsmæssigt vil det fremgå, at der har været en økonomisk aktivitet fra akademiuddannelserne, men det skyldes blot, at det var en del af aftalen med Erhvervsakademiet Lillebælt. Der var i alt ca. 300 årselever på akademiaktiviteten som Kold således i fremtiden går glip af. Efteruddannelse Igen i 2014 var faldet i efteruddannelse på Kold College stort ligesom på mange andre skoler i Danmark. Der var en aktivitet på 18 årselever i 2014 mod 28 årselever i Det er således 3. år i træk med fald i aktiviteten. Indtægtsdækkede virksomhedskurser er steget fra 8 årselever i 2013, til 14 årselever i Færdiguddannede på erhvervsuddannelserne Antallet af færdiguddannede elever på skolen i 2014 var på 269 elever mod 250 elever i Det er en fin stigning. FÆRDIGUDDANNEDE Anlægsgartner Anlægsgartnerassistent Bager Brødbager med profil Brødbager Gastronom - kok Landmand Landbrugsassistent Mejerist Mejerioperatør Tjener Væksthusgartner Væksthusgartnerassistent I alt DET SAMLEDE ELEVTAL Jordbrug Levnedsmiddel Mejerist Akademiuddannelser HTX AMU/Åben uddannelse/iv Skolehjem Skolen i alt Antallet af indgåede praktikaftaler 2014 var et år med et fald i indgåede praktikpladsaftaler på trods af en målrettet indsats fra skolen og fokus på dette vigtige område. Det blev et fald på 15% i 2014 i forhold til Antallet af praktikaftaler i 2014 blev på 351 mod 410 året før. Skolens samlede antal årselever Som tidligere nævnt har skolen haft en pæn vækst i antallet af årselever. I 2014 blev aktiviteten på skolen i alt på 1386 årselever mod 1318 årselever i Dette må betegnes som en flot stigning og som et tilfredsstillende resultat. Begge tal er opgjort inkl. aktiviteten på akademiuddannelserne, for at årselevtallene er direkte sammenlignelige. 3

4 Kold College markerer sig Kold College har igen i 2014 deltaget i mange events, konkurrencer og andet, hvor skolen har markeret sig. Her er et udpluk af begivenheder i Kold College holdt nytårskur med høring om mejeriteknologuddannelsen Torsdag den 16. januar 2014 afholdt Kold College nytårskur i den store restaurant med høring om mejeriteknologuddannelsen. Alle mejerivirksomheder i Danmark samt repræsentanter fra leverandørvirksomhederne og flere andre interessenter var inviteret. Resultatet af nytårskuren og høringen var, at branchen inklusive følgeindustrien bekræftede, at der er et behov for en videreuddannelse efter mejeristen. Mejeribrugets dag Omkring 500 personer deltog 5. februar 2014 i arrangementet Mejeribrugets Dag. 122 personer deltog i frokosten, og efterfølgende var der rundvisning for ca. 200 personer på Landbrugsvej, inden der var foredrag og kredsudstilling på Dalum Landbrugsskole. Ny stald på Bjørnemosevej Onsdag den 12. marts blev den nye undervisningsstald på Bjørnemosevej indviet. Den skal bruges til skolens slagtesvin og slagtekalve. Bestyrelsesformand for Kold College, Thomas Johansen, formand for Centrovice, Niels Rasmussen, og direktør Jan Bonde fra firmaet Bopil, som har bygget stalden, holdt taler. Stalden blev åbnet af Niels Rasmussen, der lukkede den første beboer en lille gris ind i stalden. Samtidig med staldindvielsen fik vi vores helt egen frilandsgris. Kold Grisen opdrættes i den topmoderne stald og med masser af kærlig omsorg af de mange elever, som kommer til at arbejde med dyrene i stalden. Erhvervsgymnasier skruer op for imaget Der er stadig for få unge, der vælger HTX og HHX, selvom elevtallet er stigende. I kronikken i Fyens Stiftstidende den 12. marts skrev rektor for Kold HTX, Kim Nørgaard, om problematikken med, at alt for få unge gør sig overvejelser, inden de skal i gymnasiet. De fleste vælger automatisk STX gymnasiet uden at tænke over, hvad de skal bruge gymnasieuddannelsen til. De unge, der reelt tager et valg om en HTX, får en moderne uddannelse, og HTXgymnasiet er kendt på de videregående uddannelser for at levere topkvalificerede unge, hvoraf de fleste vælger at læse videre inden for især de natur- og samfundsvidenskabelige fagområder. Konklusionen i Kim Nørgaards kronik er, at erhvervsgymnasierne må stramme sig endnu mere an for at blive mere synlige og skabe et bedre image. Under mottoet tættere på virkeligheden arbejder HHXog HTX-gymnasier sammen om at oprette advisory boards med repræsentanter fra erhvervslivet og videregående uddannelser, undervisningsforløb med inddragelse af lokale virksomheder samt opsigtsvækkende konkurrencer inden for erhverv og teknologi. Sølv ved DM til de fynske tjenerelever Der blev afholdt Food Expo i Herning den 17. marts. Ronnie Pedersen, Faldsled Kro, og Rasmus Brink, Kok og Vin, opnåede en flot sølvmedalje den 17. marts ved Food Expo i Herning, hvor der blev afholdt DM for kokkeog tjenerelever. Det var en synligt stolt og glad underviser og holdleder, Palle Bøgely, der tog imod drengene efter præmieoverrækkelsen. Mælkens skole Den 2. maj 2014 var det 125 år siden, at det første hold mejerister satte sig ved skolebænken på dét, der dengang hed Dalum Landbrugs- og Mejeriskole, men som i dag hedder Kold College. Sidst i 1800-tallet var mejeribruget inde i en hæsblæsende udvikling. Landets første andelsmejeri var oprettet i 1882, og snart opstod ønsket om at få bedre uddannet personale på mejerierne. Derfor var det helt naturligt, at Dalum Landbrugsskole kastede sig over uddannelsen af mejerister. Jubilæumsbogen giver et historisk overblik over mejeribrugets udvikling fra andelsmejeriernes fremkomst til nutidens moderne mejeriindustri. Madspild som konkurrenceparameter Konkurrenceevne og indtjening i store dele af fødevarebranchen er faldende. Helt skidt står det til i frugt- og grøntbranchen, hvor 30 % af produktionen af kartofler, frugt og grøntsager aldrig når frem til detailbutikkerne og ud til forbrugeren. I stedet bliver den til madspild undervejs. Kold College 4

5 deltog i et nyt, stort innovationskonsortium under ledelse af AgroTech A/S, som skal undersøge, hvordan spildet i værdikæden fra jord til bord kan reduceres markant. Dansk produktion af kartofler, frugt og grøntsager har siden år 2000 tabt konkurrenceevne markant, og det skyldes blandt andet store mængder af spild fra jord til bord. Det årlige spild i værdikæden på spisekartofler, frugt og grønt er på ca ton. Det svarer til, at man kunne fylde ét langt lastvognstog på motorvejen fra Aalborg til den tyske grænse. Spildet betyder, at produktionsomkostningerne bliver for høje, og at primærproducenterne ikke opnår omsætning og indtjening på 30% af de kartofler, frugter og grøntsager, der allerede er brugt ressourcer på at producere, høste og lagre over vinteren. En del af projektet gik ud på at få udviklet uddannelsen af fødevareproducenterne, så de lærer, hvordan de kan mindske spildet. Skolepraktikelever har fokus på madspild Fredag den 8. august var 50 gæster inviteret til madspildsevent på Ungdomshusets Café i Nørregade i Odense. 13 kokkeelever, der var i skolepraktik på Kold College, havde frivilligt meldt sig til at tilberede maden, som skulle produceres af råvarer, der havde nået sidste salgsdag. Rema 1000 sponsorerede råvarerne til eventen i stedet for at smide dem i containeren, og først kl fredag middag vidste eleverne, hvilke råvarer de havde at gøre godt med. Ved eventen blev der serveret en helt fantastisk lækker middag. Den bestod af Gazpacho (kold tomatsuppe) til forret, en stor salatbuffet samt kalveskank, svinemørbrad og farsbrød. Til dessert havde eleverne tilberedt en super lækker kirsebæris, der blev serveret på en blinis med blåbær. Middagen sluttede med kaffe, banankage og frugtsalat. Selvom alle gæsterne gjorde, hvad de kunne for at støtte det gode formål, og der virkelig blev spist godt igennem, så var der stadig mad til overs, som gæsterne blev opfordret til at tage med hjem i de udleverede goodie bags. Efter middagen modtog kokkeeleverne en begejstret applaus fra gæsterne. Eventen var arrangeret af fire studerende fra SDU. Besøg fra Tyrkiet Kold College havde den 19. august og ugen ud besøg af Uludag University, Karacabey Vocational School ved Director Prof. Dr. İbrahim AK og Dr. Metin GÜLDAŞ og 4 elever som skulle i elev-udveksling/praktik. De 4 elever skulle opholde sig i 6 uger delvis på skolen og delvis i praktik. Der var 1 mejerielev, 1 landmandselev samt 2 veterinærelever. De 2 veterinærelever skulle bl.a. være på Hansenberg i Kolding. SKILLS på Kold College I ugerne og 37 deltog 1200 elever fra 8. klasser til en kort introduktion til erhvervsuddannelserne, og derefter skulle de deltage i en konkurrence, hvor de skulle udføre nogle opgaver, som på én eller anden måde havde med erhvervsuddannelserne at gøre. Vinderne af konkurrencen gik videre til finalen ved den nationale Skills konkurrence, der blev afholdt i København. Talentudvikling på Levnedsmiddel Så var Levnedsmiddelafdelingen klar med efterårets talentudviklingsture for hovedforløbseleverne. 22. september 2014 var de på Trente Mølle og samle spiselige urter og svampe, som blev bragt hjem i køkkenet for at blive tilberedt. 29. september 2014 var hovedforløbseleverne sammen med kok og forfatter Klavs Styrbæk, hvor de nørdede sig ned i smag og smagssammensætninger. Åbent hus Den 4. oktober holdt skolen et ekstraordinært åbent hus. Mere end 435 gæstede Kold til arrangementet. Der kom mange målrettet efter informationsmøderne, og mange af vores tidligere brobyggere kom sammen med deres forældre. Ung til ung undervisning Elever fra Kold HTX havde i projektet talentraketten udskiftet deres rolle som elev og iklædt sig rollen som underviser. I projektet viste de elever fra 8. klasse på Dalumskolen, hvor vigtigt det er, og hvor sjovt det kan være at arbejde med naturvidenskab. Emnet for den undervisning, som eleverne havde tilrettelagt, var molekylær gastronomi. Eleverne fra Dalumskolen fik en kort introduktion til, hvad de skulle arbejde med, når de besøgte Kold College. Her skulle de i bageriet, køkkenet og mejeriet, hvor de bagte brød, lavede tomatsuppe og cremefraiche. Undervejs gav HTX-eleverne dem et godt indblik i, hvordan de kemiske processer påvirker den mad, vi spiser. Projektet blev evalueret på Dalumskolen, hvor HTX elever deltog. Kampagne skulle sætte fokus på erhvervsuddannelserne Morgenfriske elever fra grundforløbet på Kold College stillede op til den lokale guerilla event, der skulle sætte fokus på den landsdækkende kampagne Muligheder i virkeligheden. Grundforløbseleverne fra Kold Levnedsmiddel pakkede og uddelte hjemmebagte grovboller til de mange travle rejsende på Odense BanegårdsCenter og fortalte til de interesserede om deres uddannelse. Kampagnen skulle sætte fokus på Erhvervsuddannelserne og vise, at uddannelse kan være så meget mere end blot at sidde på en stol og læse tykke bøger. Store kartoffeldag på Kold College Den 26. oktober afholdt Kold College årets Kartoffelpris og Kartoffelfestival. Kartoffelprisens dommere var i år Pernille Skjødt, Susanne Holden Venlov og Hans Beck Thomsen. Lægdommere var greve Christian Ahlefeldt-Laurvig og Triatlet Camilla Pedersen. Vinderen af Kartoffelprisen var Michael Pedersen fra Canblau Tapasbar i Aalborg. Konkurrencens 2. plads blev vundet af Jens Sjöström fra Kadeau i København. 3. pladsen gik til fynboen Marc Nygaard Foged fra Restaurant Geist ligeledes i København. På Kartoffelfestivalen tilberedte 33 børn og deres forældre en lækker kartoffelmenu, godt hjulpet på vej af to kokkefaglærere fra Kold Colleges levnedsmiddelafdeling. Medaljeregn over Kold College igen i 2014 I 2014 blev der igen høstet mange medaljer i forbindelse med svendeprøver. På kokkeuddannelsen blev der i alt givet 13 sølvmedaljer og 8 bronzemedaljer. På tjeneruddannelsen blev der i alt givet 2 sølvmedaljer. På bageruddannelsen blev givet 1 sølvmedalje. 5

6 Kold College i tal NØGLETAL FOR kr Pr. årselev Indtægter Løn Omkostninger Vedligeholdelse / anskaffelser Afskrivninger Årets driftsresultat AKTIVITETSGRUNDLAG Årselever på primære områder Efteruddannelses- og indtægtsdækkede kurser I alt årselever Skolehjem/kostafdeling Inkl. skolehjem Kold College fik i 2014 et overskud på kr. Personaleomkostningerne udgør 54% af skolens indtægtsgrundlag, 2% mindre end i Andre omkostninger udgør 44% i 2014, 1 % mere end i Ungdomsuddannelserne inden for jord til bord har samlet haft en mindre tilbagegang. Grundforløbene er gået tilbage med 3%, hvorimod hovedforløbene (gartner, gastronom, tjener, bager og mejerist) har en fremgang på 2% i forhold til årselevtallet i Gymnasieuddannelsen HTX havde ligeledes en mindre tilbagegang på 5% i forhold til % Årets driftsresultat 4% Afskrivninger 9% Vedligeholdelse og anskaffelser 56% Løn 30% Omkostninger 6

7 Kold College aktivitetsoversigt Tallene angiver antal årselever Jordbrugsuddannelser Jordbrugselever/ Landmænd Væksthusgartnere Anlægsgartnere Levnedsmiddeluddannelser Levnedsmiddelelever/ Kokke/Tjenere/Bagere Mejeristuddannelse Mejerister Kold naturvidenskabeligt gymnasium HTX-elever Rekvirerede/efter- og videreuddannelseskurser Åben uddannelse Kursister Årselever i alt (ekskl. skolehjemselever) Skolehjemsårselever I alt årselever inkl. skolehjem

8 Kvalitetsarbejdet på Kold College På Kold College danner ISO 9001:2008 rammen om det systematiske kvalitetsarbejde. Med dette ledelsesværktøj sikrer vi, at kvalitetsdokumentation og synliggørelse af arbejdsgange i skolens ydelser har stort fokus. Hele tiden med det formål at komme rundt og opad i kvalitetscirklen til glæde for elever, studerende, medarbejdere og aftagere i de erhverv Kold College uddanner dygtige folk til. I praksis fungerer kvalitetsledelsessystemet som støtte for det at arbejde systematisk med udvikling, forbedring af effektiviteten og implementering af nye metoder eller processer. Skolens kvalitetsarbejde holdes løbende op mod ISO-standarden ved årlige besøg fra Bureau Veritas. Samtidig har Kold College et engageret internt auditorkorps, som holder fingeren på pulsen, så kvalitetssystemet konstant er velfungerende og effektivt. I 2014 gennemførte auditteamet audit i ni forskellige udvalgte områder indenfor kvalitetsledelsessystemet. De systematiske undersøgelser af elevernes trivsel og tilfredshed på Kold College blev også i 2014 gennemført i regi af ESB-netværket med hjælp fra Ennova A/S. Resultatet var igen tilfredsstillende - Kold College fik primært ros, men også konstruktiv kritik, som alt i alt er et værdifuldt input til arbejdet med den gode kvalitet i alle fremtidige indsatser og aktiviteter. Bestyrelsen Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Gårdejer Thomas Johansen (formand) CEO Povl Krogsgaard HORESTA, Syddanmark Hotelejer Steen Sørensen Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere Gartneriejer Thorsten Lund Fødevareforbundet NNF Afdelingsformand Paul Fruergaard Sørensen Danske Mejeristers Fagforening Formand Lars Gram (næstformand) 3F Faglig sekretær Lone Pedersen, 3F Sydfyn Selvudpegning Direktør Henrik Borup Jeppesen 3F GOPS Formand Charlotte V. Petersen, 3F Odense GOPS Odense Kommune Funktionsleder Anette Blynél Lærerrepræsentant Kristian Karlby Repræsentant for teknisk administrativt personale Værkstedsassistent Helge Valdemar Lund Repræsentanter for elever og studerende Mejerielev Michael Poulsen Olsen HTX-elev Søren Søndergaard Pedersen Direktion Direktør Hans Skjerning Uddannelsesdirektør Hans-Henrik Jensen Økonomichef Ove Nielsen Udviklingschef Lone Nauerby Kold HTX Landbrugsvej Odense S Tlf koldcollege.dk

Kvalitetsregnskab. Kold College 2014

Kvalitetsregnskab. Kold College 2014 Kvalitetsregnskab Kold College 2014 Marts 2015 Kvalitetsregnskab 2014 År 2014 alt i alt Herunder en kort opsamling på kvalitetsaktiviteter i 2014. Løbende igennem året er der blevet gennemført trivselsundersøgelser

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00 på Axelborg, København I mødet deltog: Lars Gram Thomas Johansen Poul Erik Faarkrog Vagn

Læs mere

Beretning Kartoffelprisen 2008. Danmarks Kartoffelråd og Dalum UddannelsesCenter nu Kold college

Beretning Kartoffelprisen 2008. Danmarks Kartoffelråd og Dalum UddannelsesCenter nu Kold college Beretning Kartoffelprisen 2008 Danmarks Kartoffelråd og Dalum UddannelsesCenter nu Kold college 1. Projektets titel: Kartoffelprisen 2008 2. Projektansvarlige og deltagere: Projektdeltagere er Dalum UddannelsesCenter

Læs mere

Vil have uddannelse ændret

Vil have uddannelse ændret Lokale nyheder fra Fødevareforbundet NNF lillebælt-fyn Lillebælt- Fyn Næstformand i Fødevareforbundet NNF Lillebælt-Fyn, Frank Knudsen, og faglærer Peter Rolaj, Kold College, er enige om, at der skal laves

Læs mere

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier www.madkonceptet.dk Frokostordning Catering Om os vores værdier Kontakt os Frokostordning Få en oplevelse hver dag kl. 12

Læs mere

EUX Landbrug Landmands- og gymnasial uddannelse på 4 år og 1 måned

EUX Landbrug Landmands- og gymnasial uddannelse på 4 år og 1 måned EUX Landbrug Landmands- og gymnasial uddannelse på 4 år og 1 måned - med praktik i udlandet og fokus på innovation i landbruget For dig, der ønsker international erfaring og evnen til at tænke innovativt...

Læs mere

Side 1 af 8 11/28/2013 infonyt Hotel og Restaurant Gastronom- og tjeneruddannelserne November 2013 Euro-Toques og KF Danmarks elevkonkurrence 2013 Side 2 af 8 SUPERFLOTTE resultater træning lønner sig

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 28. november 2014 kl. 8.00 på Comwell Hotel Kolding Til stede var: Lars Gram Vagn Henriksen Thomas Johansen Lars Kaae Jens

Læs mere

Hvad er Mercantec? Mercantec

Hvad er Mercantec? Mercantec Marts 2013 Mercantec Hvad er Mercantec? En fusioneret selvejet erhvervsskole i Viborg: - et AMU Center - en handelsskole / handelsgymnasium - en teknisk skole / teknisk gymnasium Ca. 3.100 årlige elever

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 5. september 2012 i Dansk Industri Til stede var: Lars Gram Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Kaae Jens Ingvardsen

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Erhvervsskole Reform 2015 30.9.2014 Mere attraktive erhvervsuddannelser Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Adgangskrav: 2,0 i dansk og matematik Tilmeldingsbegrænsning: 1 forsøg på GRF1 3 forsøg

Læs mere

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg zbc.dk Brobygning Vordingborg Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg zealand business college Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888 zbc.dk Kære brobygningselev ZBC har både et handelsgymnasium

Læs mere

Hel Intro. UU Djursland samarbejder med ungdomsuddannelserne i Grenaa om et anderledes introduktionsforløb for 8. klasse i skoleåret 2011/2012.

Hel Intro. UU Djursland samarbejder med ungdomsuddannelserne i Grenaa om et anderledes introduktionsforløb for 8. klasse i skoleåret 2011/2012. Hel Intro UU Djursland samarbejder med ungdomsuddannelserne i Grenaa om et anderledes introduktionsforløb for 8. klasse i skoleåret 2011/2012. Hvem deltager: Ungdomsuddannelserne: Grenaa Gymnasium Handelsgymnasium

Læs mere

Skoleudvikling i Praksis for erhvervsuddannelserne. Tilmelding og program

Skoleudvikling i Praksis for erhvervsuddannelserne. Tilmelding og program Skoleudvikling i Praksis for erhvervsuddannelserne Tilmelding og program Tværfaglig og helhedsorienteret undervisning på grundforløbet SIP-1 januar 2015 Formål Formålet med den første kursusdag er at give

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Starttidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Mødelokale 4 på Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense-afdelingen,

Læs mere

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125 7100 Vejle Mandag den 29. april 2013 28 faglærer havde taget imod tilbuddet om en introduktion og et lille kursus i anvendelse

Læs mere

Har du lyst til en alsidig karriere...

Har du lyst til en alsidig karriere... Har du lyst til en alsidig karriere...... så har du alle muligheder hos os! Dansk Landbrug Sydhavsøerne - Det naturlige valg DLS rådgiver årligt 1.200 kunder inden for fagområderne økonomi, ejendomshandel,

Læs mere

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalgs Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg En guide til medlemmer i de lokale uddannelsesudvalg Velkommen til det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalg

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 17. marts 2015

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 17. marts 2015 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 17. marts 2015 Medlemmer af bestyrelsen: Claus Michelsen Professor, SDU Formand. Udpeget af Syddansk Universitet Helle Stryhn Uddannelseschef,

Læs mere

UU vejleder på besøg

UU vejleder på besøg UU vejleder på besøg Tidsforbrug 2 lektioner - forslag Check in ca. 10 minutter (Computere, netværk, intro) Oplæg fra UU vejleder 1. del ca 20 minutter Hands on på ug.dk søgefunktion / uddannelsesvælgeren

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Reformen - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelsernes mange styrker skal frem i lyset Med en erhvervsuddannelse åbnes døre til faglærte jobs, videreuddannelse og en fremtid

Læs mere

Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service.

Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service. Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service. KE Service 1 2004 11 23 Sådan gør vi. Konceptet. Vores koncept bygger på høj kvalitet af madvarer

Læs mere

FOR DIG DER VIL LIDT MERE... Telefon 66 13 21 30 dalumlandbrugsskole.dk. Fortsæt din uddannelse på Dalum Landbrugsskole i Odense

FOR DIG DER VIL LIDT MERE... Telefon 66 13 21 30 dalumlandbrugsskole.dk. Fortsæt din uddannelse på Dalum Landbrugsskole i Odense FOR DIG DER VIL LIDT MERE... Fortsæt din uddannelse på Dalum Landbrugsskole i Odense Telefon 66 13 21 30 dalumlandbrugsskole.dk Afd. Dalum Landbrugsvej 65 5260 Odense S Afd. Korinth Spanget 7 5600 Faaborg

Læs mere

Fiskehandler. Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist.

Fiskehandler. Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist. Fiskehandler Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Fiskehandler En fiskehandler arbejder først og fremmest med køb og

Læs mere

Børnemadsvalget i Lejre Kommune. Udgives af: Center for Dagtilbud, Lejre Kommune

Børnemadsvalget i Lejre Kommune. Udgives af: Center for Dagtilbud, Lejre Kommune Børnemadsvalget i Lejre Kommune Udgives af: Center for Dagtilbud, Lejre Kommune Hvorfor skal jeg læse denne folder? Synes du at dit barn og de andre børn i børnehaven skal spise hjemmelavede madpakker

Læs mere

Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011

Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011 B A R J O R D T I L B O R D Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011 Fyrtårnet viser atter vejen til en arbejdsmiljøkonference, med mejerierne i centrum M E J E R I I N D U S T R I

Læs mere

1. Organiseringen af praktikcenteret på Hotel- og Restaurantskolen

1. Organiseringen af praktikcenteret på Hotel- og Restaurantskolen Årlig evaluering og opfølgningsplan for Praktikcenteret på Hotel- og Restaurantskolen 2015 Indledning Det er et krav til praktikcentrene, at der årligt gennemføres en selvevaluering af de opnåede resultater.

Læs mere

GRINDSTED. L a n d b r u g s s k o l e. EUX Landbrug. Bliv landmand og student samtidig - og hold alle muligheder åbne

GRINDSTED. L a n d b r u g s s k o l e. EUX Landbrug. Bliv landmand og student samtidig - og hold alle muligheder åbne GRINDSTED L a n d b r u g s s k o l e EUX Landbrug Bliv landmand og student samtidig - og hold alle muligheder åbne Et unikt samarbejde mellem Grindsted Landbrugsskole og Grindsted Gymnasium & HF Tronsø

Læs mere

Dyr, planter og natur

Dyr, planter og natur Vil du arbejde med: Dyr, planter og natur Skov- og naturtekniker Greenkeeper Anlægsgartner Produktionsgartner Dyrepasser Væksthusgartner Landbrugsuddannelsen Indhold Dyr, planter og natur... 3 Grundforløbet...

Læs mere

Ansættelse af national talentchef for Science Talenter (Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter i Sorø)

Ansættelse af national talentchef for Science Talenter (Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter i Sorø) Ansættelse af national talentchef for Science Talenter (Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter i Sorø) Stillings- og personprofil: Stillingen som talentchef på Mærsk McKinney Møller Videncenter (ScienceTalenter)

Læs mere

ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2013

ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2013 OM HANDELSFAGSKOLEN Handelsfagskolen er en moderne fagskole, der uddanner praktikelever inden for handel, detail og kontor. Siden 1966 har Handelsfagskolen uddannet

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Preben Astrup, formand Kirsten Dyrholm Hansen Anette Byriel Andersen Angela Kühl Jensen Inge Hynkemejer Peter Petersen Niels Lind Brunsborg Afbud: Birthe Hesdorf, næstformand Alis

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning Erhvervsuddannelser og unge i Skive Kommune Fra august 2015 træder den nye EUD-reform i kraft. Derfor kan det være interessant at kigge på en status inden start. UU Skive har tal på alle unge under 25

Læs mere

2015 somhedsplan Virk

2015 somhedsplan Virk Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Velkommen... 5 Slip talenterne løs Forandring... 6 Sådan vil vi vokse 2014: Samling, forberedelse og styrke 2015: Udvikling, muligheder og talent Vækst... 9 Jagten

Læs mere

Vvs-nyhedsbrev - september 2014

Vvs-nyhedsbrev - september 2014 Vvs-nyhedsbrev - september 2014 Tak, fordi du læser EVU s nyhedsbrev. De seneste tre måneder har Det Faglige Udvalg for Vvs-energiuddannelsen arbejdet hårdt med at foretage en masse af de mellemregninger,

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Uddannelser. på STYLE & WELLNESS College Aalborg. frisør kosmetiker

Uddannelser. på STYLE & WELLNESS College Aalborg. frisør kosmetiker Uddannelser på STYLE & WELLNESS College Aalborg frisør kosmetiker Mød vores vejleder og praktikpladskonsulenter! Denne brochure giver dig et indblik i vores uddannelser. Hvis du gerne vil vide mere om

Læs mere

Virksomhedsplan 2014. Virksomhedsplan 2014.indd 1 11/12/13 12.44

Virksomhedsplan 2014. Virksomhedsplan 2014.indd 1 11/12/13 12.44 Virksomhedsplan 2014 Virksomhedsplan 2014.indd 1 11/12/13 12.44 Virksomhedsplan 2014.indd 2 11/12/13 12.44 Virksomhedsplan 2014 Vi vil og kan mere... 5 Forandringer på vej... 6 Farvel til akademiet Ny

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 13-16 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen,

Læs mere

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen.

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen. Steensgaard rundt Mød vores lokale guide Regnormen Steno der har boet på Steensgaard hele sit liv, og som vil tage dig og dine voksne med på en spændende rejse fra hans jord til vores bord. Derfor er hele

Læs mere

Lillebælt- Fyn FRA DIN LOKALAFDELING. Uddannelsen uden frafald. Bryllupskagen er glutenfri. Igen populært med hjælp til bagningen

Lillebælt- Fyn FRA DIN LOKALAFDELING. Uddannelsen uden frafald. Bryllupskagen er glutenfri. Igen populært med hjælp til bagningen LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF LILLEBÆLT-FYN debrev i 2011 arbejdede han to måneder som svend, men så ramte krisen også tømrerfirmaet JP Povlsen & Sønner og Henrik blev afskediget. Han var dog

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Referat. møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg. den 25. marts 2014 kl. 10 på Kold College

Referat. møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg. den 25. marts 2014 kl. 10 på Kold College Referat af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg den 25. marts 2014 kl. 10 på Kold College Tilstede var: Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Vagn Henriksen Lars Gram Nils Lange Jørgensen Jens Ingvardsen

Læs mere

R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg mandag den 16. september 2013 kl. 10.00 i Dansk Industri. I mødet deltog:

R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg mandag den 16. september 2013 kl. 10.00 i Dansk Industri. I mødet deltog: Mejeribrugets UddannelsesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg mandag den 16. september 2013 kl. 10.00 i Dansk Industri I mødet deltog: Poul Erik Faarkrog, NNF Lars Gram, Danske

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER PERSONVOGNSMEKANIKER LASTVOGNSMEKANIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER PERSONVOGNSMEKANIKER LASTVOGNSMEKANIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER PERSONVOGNSMEKANIKER LASTVOGNSMEKANIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE HVAD ER EUX? EUX Personvognsmekaniker og EUX Lastvognsmekaniker

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Erhvervsskoler: AMU Syd Vognmand Jørgen Egeskov Jensen Vamdrup Special Transport Vamdrup E-mail: je@vst.dk Business College Syd Jan

Læs mere

Uddannelse i Hadsund og Hobro

Uddannelse i Hadsund og Hobro Uddannelse i Hadsund og Hobro Velkommen til Tech College Mariagerfjord Tech College Mariagerfjord er en hyggelig erhvervsskole med to afdelinger den ene skønt beliggende i Hadsund, tæt ved naturområder

Læs mere

HTX. Esnord.dk TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HTX. Esnord.dk TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS HTX TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR HTX handler ikke bare om at læse en masse teori, det handler også om at bruge teorien til at skabe et produkt. Signe Blomsterberg, HTX 3B Esnord.dk EUD EUX HG HHX

Læs mere

DIN interesse. Telefon 66 13 21 30 dalumlandbrugsskole.dk. Start på din uddannelse på Dalum Landbrugsskole i Korinth v/faaborg

DIN interesse. Telefon 66 13 21 30 dalumlandbrugsskole.dk. Start på din uddannelse på Dalum Landbrugsskole i Korinth v/faaborg DYRK DIN interesse Start på din uddannelse på Dalum Landbrugsskole i Korinth v/faaborg Telefon 66 13 21 30 dalumlandbrugsskole.dk Afd. Dalum Landbrugsvej 65 5260 Odense S Afd. Korinth Spanget 7 5600 Faaborg

Læs mere

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser REGIONAL UDVIKLING Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Indhold Indledning.............................................................................. 3 Kampen om de unge......................................................................

Læs mere

NORDISK LEJRSKOLE & KURSUSCENTER

NORDISK LEJRSKOLE & KURSUSCENTER Side/Page/Seite 1 / 5 Forplejning Maden er det halve ophold Vort køkken, som er sammensat af faglært personale, tilbereder alle måltider af friske råvarer. Der lægges stor vægt på årstidens grøntsager,

Læs mere

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags?

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags? MEDIEGRAFIKER Er du vild med medier af alle slags? I brochuren kan du læse om mediegrafikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted og få en

Læs mere

Fakta om erhvervsuddannelse med EUX

Fakta om erhvervsuddannelse med EUX Fakta om erhvervsuddannelse med EUX Formål Formålet med udvikling af erhvervsuddannelse med EUX er at sammensætte et uddannelsesmæssigtindhold, der giver elever en solid faglig erhvervsuddannelse kombineret

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015, kl. 08.30-10.30 på Hotel Comwell, Roskilde i forbindelse med bestyrelsesseminar. Til stede: Astrid Dahl, formand Bjarne

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg mandag den 27. oktober 2008 kl. 14.00 på Dalum UddannelsesCenter

R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg mandag den 27. oktober 2008 kl. 14.00 på Dalum UddannelsesCenter MEJERIFAGETS FÆLLESUDVALG R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg mandag den 27. oktober 2008 kl. 14.00 på Dalum UddannelsesCenter Der forelå afbud fra Thomas Johansen Mødets dagsorden var følgende:

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 12. marts 2015, kl. 17.00 19.00 i Roskilde. Til stede: Astrid Dahl, formand Simone Wrona, kursistrådet Bjarne Andersen, Køge Kommune,

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 19. marts 2013

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 19. marts 2013 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 19. marts 2013 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

INDLEDNING: Aktiviteter i Nepal Shree Laxmi school

INDLEDNING: Aktiviteter i Nepal Shree Laxmi school Årsberetning for Skoleliv i Nepal 2013 INDLEDNING: I 2013 steg aktivitetsniveauet i Skoleliv i Nepal (SIN) drastisk. Den øgede medlemsbase og styrkelse af bestyrelsen, som startede i 2012, satte en kædereaktion

Læs mere

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler 0 Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler 03-04-2014 Selandia Til stede / afbud / fraværende uden afbud Til stede: Charlotte Haslund Pet Vedel Helle Lemvig Ellis Jørgensen Niels

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE Forestil dig en verden uden faglærte. Det er nu, vi skal sørge for fremtidens arbejdskraft. Alle prognoser viser, at der bliver mangel på

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 26. MARTS, 2014

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 26. MARTS, 2014 REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 26. MARTS, 2014 DELTAGERE Til stede: Knud Erik Bang, Flemming Heiberg, Søren Kristensen, Huno K. Jensen, Anette Raaby, Helle Risvig Nielsen, Niels Ole Holck Andersen, Erik Olesen,

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

Studiepraktik Evaluerings, erfa, og udviklingsmøde

Studiepraktik Evaluerings, erfa, og udviklingsmøde Studiepraktik Evaluerings, erfa, og udviklingsmøde Referat fra møderne i København, Aarhus, Kolding og Aalborg i uge 48 1. Velkomst og runde med præsentation af deltagerne Der var til møderne i henholdsvis

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Hvad er skolepraktik? en folder til dig, der overvejer en erhvervsuddannelse

Hvad er skolepraktik? en folder til dig, der overvejer en erhvervsuddannelse Hvad er skolepraktik? en folder til dig, der overvejer en erhvervsuddannelse Jeg synes, det er interessant at være i skolepraktik. Det er anderledes. Det giver ikke 100 % faglig kompetence, men det giver

Læs mere

R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg onsdag den 29. april 2009 kl. 14.00 på Fællesudvalgets sekretariat. Der forelå afbud fra Lars Kaae

R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg onsdag den 29. april 2009 kl. 14.00 på Fællesudvalgets sekretariat. Der forelå afbud fra Lars Kaae MEJERIFAGETS FÆLLESUDVALG R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg onsdag den 29. april 2009 kl. 14.00 på Fællesudvalgets sekretariat Mødets dagsorden var følgende: Der forelå afbud fra Lars Kaae

Læs mere

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110 De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD En introduktion for nye medlemmer Juni 2007 Varenr. 6110 Praktisk vejledning til nye medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Ølsommelieruddannelsen. KOLD: Dét, du har lært, vil blive din guide i livet.

Ølsommelieruddannelsen. KOLD: Dét, du har lært, vil blive din guide i livet. Ølsommelieruddannelsen KOLD: Dét, du har lært, vil blive din guide i livet. Slip dig løs som ølsommelier Øl har en stadig stigende popularitet. I 2014 blev der for første gang i historien uddelt en Michelin

Læs mere

Herlev Hospital Det Nordiske Køkken Smagen af sæsonens råvarer

Herlev Hospital Det Nordiske Køkken Smagen af sæsonens råvarer Det Nordiske Køkken Herlev Hospital Det Nordiske Køkken Smagen af sæsonens råvarer Kære patient Nordisk menu I Det Nordiske Køkken på Herlev Hospital ønsker vi at servere velsmagende mad for vores gæster,

Læs mere

Giv din støtte til Danmarks fremtid. Vær med til at sikre iværksætterkulturen blandt danske unge og styrk talentudviklingen til din virksomhed

Giv din støtte til Danmarks fremtid. Vær med til at sikre iværksætterkulturen blandt danske unge og styrk talentudviklingen til din virksomhed Giv din støtte til Danmarks fremtid Vær med til at sikre iværksætterkulturen blandt danske unge og styrk talentudviklingen til din virksomhed Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Entreprenørskab

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 20.12.2010 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag

Læs mere

Referat af LUU Produktion & udvikling 14. januar 2014

Referat af LUU Produktion & udvikling 14. januar 2014 Referat af LUU Produktion & udvikling 14. januar 2014 Deltagere: Afbud: Kai Bendixen Claus Clausen Frode Carlsen Mogens Johansen Annette Mosegaard Peter Skovmos Mielsen Nils Hedegaard Per Sørensen Leif

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Rybners. Tirsdag den 11. juni 2013 kl. 16.00-18.00 på Rybners, Grådybparken 11, lokale M3

Bestyrelsesmøde på Rybners. Tirsdag den 11. juni 2013 kl. 16.00-18.00 på Rybners, Grådybparken 11, lokale M3 Formand Axel Momme (AM) Næstformand Leif Hermansen (LH) Erling Berg Thomsen (EBT) Helle Pedersen (HP) Peter Bodenhoff (PB) Annette Skovgaard Karsten Rieder (KRI) Erik Gaj Nielsen (EGN) Anine Aakjær Jensen(AAJ)

Læs mere

Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse

Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse ... Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse Konference med fokus på mulighederne for videregående uddannelse efter en erhvervsuddannelse at synliggøre vejene fra EUD til videreuddannelse Tid:

Læs mere

I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at:

I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at: Kvalitetssystem Dette dokument beskriver Erhvervsakademi Aarhus kvalitetssystem. Heri beskrives kvalitetssikringen og kvalitetsudviklingen af vores uddannelser. 1. Formål Som det fremgår af erhvervsakademiets

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9631 3770 TELEFAX 9813 0877

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9631 3770 TELEFAX 9813 0877 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9631 3770 TELEFAX 9813 0877 Bestyrelsesmøde onsdag d. 12. december 2012 kl. 16.30 19.00 Til stede: Hanne Kathrine Krogstrup,

Læs mere

Årsberetning 2012. HANSENBERG Skovvangen 28 6000 Kolding Tlf. 7932 0100 hansenberg@hansenberg.dk www.hansenberg.dk

Årsberetning 2012. HANSENBERG Skovvangen 28 6000 Kolding Tlf. 7932 0100 hansenberg@hansenberg.dk www.hansenberg.dk Årsberetning 2012 HANSENBERG Skovvangen 28 6000 Kolding Tlf. 7932 0100 hansenberg@hansenberg.dk www.hansenberg.dk 1 Bestyrelsens sammensætning i 2012 Bestyrelse Bestyrelsesmedlemmer med stemmeret Morten

Læs mere

FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN. Erhvervsuddannelser og EUV

FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN. Erhvervsuddannelser og EUV FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN Erhvervsuddannelser og EUV e - kontakt os, og hør mere. Lene Kristensen Tlf. +45 7224 6088 Mail lk@eucnord.dk Lone B. Haugaard Tlf. +45 7224 6699 Mail lbh@eucnord.dk Morten

Læs mere

En stærk start på din ungdomsuddannelse

En stærk start på din ungdomsuddannelse En stærk start på din ungdomsuddannelse. Klassecenter. Klassecenter giver dig en stærk start på din videre uddannelse. På Seminarieskolen og Løvvangskolen tilbyder vi dig et målrettet undervisningsforløb,

Læs mere

SPILDET NED INDTJENINGEN OP. FÅ OPSKRIFTEN * 09.04.15 Johanne Sønderlund Birn & Karin Tønner Hansen

SPILDET NED INDTJENINGEN OP. FÅ OPSKRIFTEN * 09.04.15 Johanne Sønderlund Birn & Karin Tønner Hansen SPILDET NED INDTJENINGEN OP. FÅ OPSKRIFTEN * 09.04.15 Johanne Sønderlund Birn & Karin Tønner Hansen PROGRAM 15.00 Velkommen og præsentation af dagens program. Bordet rundt. 15.30 Inspirationsoplæg om madspild

Læs mere

Gymnasium. Osteproduktion. Lærervejledning

Gymnasium. Osteproduktion. Lærervejledning Osteproduktion Vejledning Generelt vedrørende lærervejledningen en herunder er beskrevet tværfagligt for fagene kemi, biologi og bioteknologi. Som udgangspunkt er forløbets niveau tænkt som C-niveau for

Læs mere

Det, der kommer fra hjertet, kan få plads i hjertet. Slip dig løs

Det, der kommer fra hjertet, kan få plads i hjertet. Slip dig løs KOLD: Det, der kommer fra hjertet, kan få plads i hjertet. Slip dig løs Landbrugsvej 55, DK-5260 Odense S T: +45 6313 2043 F: +45 6313 2044 koldcollege.dk koldcollege@koldcollege.dk Virksomhedsplan 2013.indd

Læs mere

Teambuildings og kokkeskoler 2010. Indholdsfortegnelse TEAMBUILDINGS OG KOKKESKOLER 2010 1

Teambuildings og kokkeskoler 2010. Indholdsfortegnelse TEAMBUILDINGS OG KOKKESKOLER 2010 1 Virksomheden kan står over for udfordringer der skal løses, ved at I arbejder sammen opnås bedre resultater, udvikle virksomheds medarbejder på teambuilding kursus på Marketenderiet med Lantz. Teambuildings

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Nytårsmenu roser: Varna Palæet, Ørneredevej 3, DK - 8000 Aarhus C. Tlf.+ 45 86 14 04 00, E-mail : info@varna.dk

Nytårsmenu roser: Varna Palæet, Ørneredevej 3, DK - 8000 Aarhus C. Tlf.+ 45 86 14 04 00, E-mail : info@varna.dk Nytårsmenu roser: Hej Palle Det var en fantastisk menu og super mad en stor succes Erik Luplau Tak for en velorganiseret og velsmagende menu, der fik meget ros både for køkkenpersonalet og for alle nydende

Læs mere

STU august 2014. Samlet resultat for Syddansk Erhvervsskole. 193 besvarelser

STU august 2014. Samlet resultat for Syddansk Erhvervsskole. 193 besvarelser STU august 2014 Samlet resultat for Syddansk Erhvervsskole 193 besvarelser Resultater på Syddansk Erhvervsskole 193 skolepraktikelever (266 svar i 2013), har i 2014 givet deres mening til kende i tilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

Praksis Info. Vi er meget glade for at kunne byde et nyt medie til kommunikation. velkommen og håber, at I vil tage godt imod det.

Praksis Info. Vi er meget glade for at kunne byde et nyt medie til kommunikation. velkommen og håber, at I vil tage godt imod det. Praksis Info I DETTE NUMMER: Spændende nye læringsrum På Fredericia Sygehus Opstart af ny spændende innovationslinje Overgangssamtaler og læringspraktik giver bonus SOSU Skills sætter fokus på uddannelserne

Læs mere

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om de gymnasiale uddannelser i tal 1 1. Baggrund De

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

Hjerm Dagtilbud. KOSTPOLITIK Dagpleje, vuggestue og børnehave TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Hjerm Dagtilbud. KOSTPOLITIK Dagpleje, vuggestue og børnehave TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Hjerm Dagtilbud KOSTPOLITIK Dagpleje, vuggestue og børnehave TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Hjerm Dagtilbuds kostpolitik Formål Formålet med loven om frokostordning i dagtilbud er, at give alle børn

Læs mere

Indholdsfortegnelse over bilag

Indholdsfortegnelse over bilag Indholdsfortegnelse over bilag Bilag 1: Interview med Helge Bjørneboe Fynsk, Tømrerfaglærer, EUC Syd... 1 Bilag 2: Interview af nyuddannet tømrersvend hos Tømrer-snedkermester Juul Valentin, Simon Borch

Læs mere